En son güncellemeler 6 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080208-1.htm
Erişim Tarihi:06-02-2009