En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120901-2.htm
Erişim Tarihi:03-09-2012