KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030225.htm#1
Erişim Tarihi:14-07-2008