KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040703.htm#1
Erişim Tarihi:15-07-2008