En son güncellemeler 17 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/04/20010421.htm#5
Erişim Tarihi:15-07-2008