KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/06/20020601.htm#1
Erişim Tarihi:15-07-2008