En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.6330&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Erişim Tarihi:31-08-2009