(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
DÖNEM: 23 CÎLT: 62 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 67'nci Birleşim 2 Mart 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafindan okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 393 II . - GELEN KÂĞITLAR 395 III . - YOKLAMALAR 411,412,442 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 412,421,424 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 412:419,421:423,424:427 1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottowa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı 412:416 2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 416:419 3.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 421:423,424:427
Sayfa 2 -
DÖNEM: 23 CÎLT: 62 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 67'nci Birleşim 2 Mart 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafindan okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 393 II . - GELEN KÂĞITLAR 395 III . - YOKLAMALAR 411,412,442 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 412,421,424 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 412:419,421:423,424:427 1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottowa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı 412:416 2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 416:419 3.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 421:423,424:427 T B M M B: 67 V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yapılan düzenlemelere rağmen, esnaflar primlerini ödeyemiyorsa sistemde bir problem olduğuna, bu nedenle bunların ödenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın depreme ilişkin açıklaması 3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, gündem dışı konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Faruk Çelik'in, dile getirdiği sorunlara değil farklı şeylere cevap verdiğine ilişkin açıklaması 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, esnaf sayısında artış değil düşüş olduğuna ilişkin açıklaması 5.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, çevreci ve hayvan korumacı olarak bilinen, 1 Mart 2010 Pazartesi günü yirmi dört yaşında vefat eden, engelli Emine Atik'in hayatının hem engellilere hem engelli ailelerine ve hem de çevre konularına örnek olması açısından incelenmesini önemli bulduğuna ilişkin açıklaması 6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ili merkez Halıcılar, İnsuyu, Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturalarının icra kapsamına girdiğine, konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması 7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yönelik banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devletin katkı sağladığına ancak, özel bankalardan kredi çeken vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğine, sel felaketleri nedeniyle yapılması gerekenlere ilişkin açıklaması 8.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki bazı köy ve kasabaların sular altında kalması nedeniyle şu ana kadar karpuz ekilemediğine ilişkin açıklaması 9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Edremit bölgesinde son günlerde yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklaması 10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahının ve arıtmasının bitirilmesine ilişkin açıklaması 11.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Meriç ve Ergene nehir yataklarının ıslahı konusunun bir an önce gündeme alınmasının Trakya'yı ve Trakya çiftçisini çok rahatlatacağına ilişkin açıklaması 2 . 3 . 2 0 1 0 - 3 8 4 - 429 Savfa 420,423,428 420 420 420:421 421 423 424 428 428 428:429 429
Sayfa 3 -
T B M M B: 67 V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yapılan düzenlemelere rağmen, esnaflar primlerini ödeyemiyorsa sistemde bir problem olduğuna, bu nedenle bunların ödenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın depreme ilişkin açıklaması 3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, gündem dışı konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Faruk Çelik'in, dile getirdiği sorunlara değil farklı şeylere cevap verdiğine ilişkin açıklaması 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, esnaf sayısında artış değil düşüş olduğuna ilişkin açıklaması 5.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, çevreci ve hayvan korumacı olarak bilinen, 1 Mart 2010 Pazartesi günü yirmi dört yaşında vefat eden, engelli Emine Atik'in hayatının hem engellilere hem engelli ailelerine ve hem de çevre konularına örnek olması açısından incelenmesini önemli bulduğuna ilişkin açıklaması 6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ili merkez Halıcılar, İnsuyu, Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturalarının icra kapsamına girdiğine, konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması 7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yönelik banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devletin katkı sağladığına ancak, özel bankalardan kredi çeken vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğine, sel felaketleri nedeniyle yapılması gerekenlere ilişkin açıklaması 8.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki bazı köy ve kasabaların sular altında kalması nedeniyle şu ana kadar karpuz ekilemediğine ilişkin açıklaması 9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Edremit bölgesinde son günlerde yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklaması 10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahının ve arıtmasının bitirilmesine ilişkin açıklaması 11.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Meriç ve Ergene nehir yataklarının ıslahı konusunun bir an önce gündeme alınmasının Trakya'yı ve Trakya çiftçisini çok rahatlatacağına ilişkin açıklaması 2 . 3 . 2 0 1 0 - 3 8 4 - 429 Savfa 420,423,428 420 420 420:421 421 423 424 428 428 428:429 429 TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 430,443 A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 430:436 1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) 430:431 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) 432:433 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) 433:435 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, Basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) 435:436 B) TEZKERELER 436:437 1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, (1/510) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) 436:437 C) ÖNERGELER 437:442,443 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) 437:442,443 VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 444 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/756) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/891) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 4.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/892) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/893) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine ilişkin sözlü soru önergesi (6/941) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 - 3 8 5 -
Sayfa 4 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 430,443 A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 430:436 1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) 430:431 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) 432:433 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) 433:435 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, Basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) 435:436 B) TEZKERELER 436:437 1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, (1/510) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) 436:437 C) ÖNERGELER 437:442,443 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) 437:442,443 VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 444 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/756) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/891) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 4.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/892) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/893) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine ilişkin sözlü soru önergesi (6/941) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 - 3 8 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 8.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'ta öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/987) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine iliş­ kin sözlü soru önergesi (6/994) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1027) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullannda Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1028) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1037) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 15.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme prosedürlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1075) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 18.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1104) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1109) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1129) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 - 3 8 6 - Savfa
Sayfa 5 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 8.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'ta öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/987) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine iliş­ kin sözlü soru önergesi (6/994) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1027) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullannda Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1028) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1037) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 15.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme prosedürlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1075) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 444:470 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 18.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1104) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1109) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1129) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 445:470 - 3 8 6 - Savfa TBMM B: 67 21.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1137) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 22.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin sözlü soru önergesi (6/1170) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1229) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 26.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1234) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 28.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1271) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1291) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 34.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1343) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 2 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 3 8 7 - 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470
Sayfa 6 -
TBMM B: 67 21.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1137) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 22.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin sözlü soru önergesi (6/1170) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1229) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 26.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1234) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 28.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1271) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1291) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 34.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1343) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 2 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 3 8 7 - 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 445:470 T B M M B: 67 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yükseköğrenim yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1352) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı VIII .- KANUN TASARI VE T E K L İ F L E R İ İLE KOMİSYON­ LARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 426) 4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (S. Sayısı: 462) IX.- OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, DSİ'nin kuruluş yıldönümü törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11685) 2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11784) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, naklen atanan personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11934) 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11937) 5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11993) 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11998) 7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11999) 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 445:470 471,486 471:485,486:495 471 471 471:475,486:495 476:485 486 486:495 496 496:497 498:499 500:502 503:504 505:506 507:508 509:511 - 3 8 8 -
Sayfa 7 -
T B M M B: 67 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yükseköğrenim yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1352) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı VIII .- KANUN TASARI VE T E K L İ F L E R İ İLE KOMİSYON­ LARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 426) 4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (S. Sayısı: 462) IX.- OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, DSİ'nin kuruluş yıldönümü törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11685) 2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11784) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, naklen atanan personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11934) 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11937) 5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11993) 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11998) 7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11999) 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 445:470 471,486 471:485,486:495 471 471 471:475,486:495 476:485 486 486:495 496 496:497 498:499 500:502 503:504 505:506 507:508 509:511 - 3 8 8 - TBMM B: 67 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12000) 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12001) 10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12002) 11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12003) 12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12004) 13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12005) 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12006) 15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12007) 16.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12008) 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12009) 18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12010) 19.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Manisa Selendi'deki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12021) 20.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12025) 21.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Millî Eğitim eski Müdürü hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12027) 22.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12029) 2 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 3 8 9 - 512:514 515:517 518:519 520:521 522:523 524:525 526:527 528:529 530:531 532:533 534:536 537:539 540:543 544:546 547:554
Sayfa 8 -
TBMM B: 67 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12000) 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12001) 10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12002) 11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12003) 12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12004) 13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12005) 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12006) 15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12007) 16.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12008) 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12009) 18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12010) 19.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Manisa Selendi'deki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12021) 20.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12025) 21.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Millî Eğitim eski Müdürü hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12027) 22.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12029) 2 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 3 8 9 - 512:514 515:517 518:519 520:521 522:523 524:525 526:527 528:529 530:531 532:533 534:536 537:539 540:543 544:546 547:554 T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 23.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12063) 554:556 24.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, açılması planlanan bir taş ocağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12065) 557:558 25.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, okullarda diyabete yö­ nelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/12085) 559:561 26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12088) 562:564 27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın köylerdeki boş okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12091) 565:566 28.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir lisede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/12092) 567:568 29.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12094) 569:570 30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bülent Arınç'ın yer aldığı TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12138) 571:573 31.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12151) 574:575 32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12152) 576:577 33.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12153) 578:579 34.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12156) 580:581 35.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12157) 582:583 36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12159) 584:585 37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12160) 586:587 38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12162) 588:590 39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12163) 591:592 40.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12233) 593:628 - 3 9 0 -
Sayfa 9 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 23.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12063) 554:556 24.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, açılması planlanan bir taş ocağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12065) 557:558 25.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, okullarda diyabete yö­ nelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/12085) 559:561 26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12088) 562:564 27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın köylerdeki boş okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12091) 565:566 28.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir lisede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/12092) 567:568 29.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12094) 569:570 30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bülent Arınç'ın yer aldığı TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12138) 571:573 31.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12151) 574:575 32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12152) 576:577 33.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12153) 578:579 34.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12156) 580:581 35.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12157) 582:583 36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12159) 584:585 37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12160) 586:587 38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12162) 588:590 39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12163) 591:592 40.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12233) 593:628 - 3 9 0 - TBMM B: 67 41.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12236) 42.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Hollanda'da yapılan bir reklam çalışmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12246) 43.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12260) 44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerleşim yerlerindeki hava kirliliğine ve atık altyapısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12268) 45.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'daki orman kadastrosuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12271) 46.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12273) 47.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12274) 48.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12276) 49.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, cinsiyet temelli veri oluşturulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12349) 50.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Altınova'daki kıyı erozyonuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12354) 51.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara, Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı'na, Kadın okuryazarlığının artırılmasına, Kız çocuklarının eğitimlerine, Kadınların istihdamına, Kız çocuklarının eğitimindeki fiziki ve teknolojik donanıma, Kırsal kesimdeki kadınlara yönelik çalışmalara, İş gücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığına, İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12374), (7/12375), (7/12376), (7/12377), (7/12378), (7/12379), (7/12380), (7/12381) 52.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Gala Gölü Millî Parkı'nın geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12430) 53.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT sanatçılarının bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12435) 2 . 3 . 2010 Savfa 681:727 728:729 730:731 - 3 9 1 - 629:652 653:656 657:659 660:663 664:666 667:668 669:670 671:673 674:678 679:680
Sayfa 10 -
TBMM B: 67 41.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12236) 42.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Hollanda'da yapılan bir reklam çalışmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12246) 43.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12260) 44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerleşim yerlerindeki hava kirliliğine ve atık altyapısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12268) 45.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'daki orman kadastrosuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12271) 46.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12273) 47.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12274) 48.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12276) 49.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, cinsiyet temelli veri oluşturulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12349) 50.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Altınova'daki kıyı erozyonuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12354) 51.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara, Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı'na, Kadın okuryazarlığının artırılmasına, Kız çocuklarının eğitimlerine, Kadınların istihdamına, Kız çocuklarının eğitimindeki fiziki ve teknolojik donanıma, Kırsal kesimdeki kadınlara yönelik çalışmalara, İş gücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığına, İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12374), (7/12375), (7/12376), (7/12377), (7/12378), (7/12379), (7/12380), (7/12381) 52.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Gala Gölü Millî Parkı'nın geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12430) 53.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT sanatçılarının bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12435) 2 . 3 . 2010 Savfa 681:727 728:729 730:731 - 3 9 1 - 629:652 653:656 657:659 660:663 664:666 667:668 669:670 671:673 674:678 679:680 T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 54.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, RTÜK eski Başkanı hakkında basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12436) 732:734 55.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadının rolünün artırılmasına, Kadın yoksulluğuna karşı sosyal yardım hizmetlerine, Medyaya yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına, Kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesine, Kadın sağlığı araştırmalarına ve verilerine, Kadın sağlığı hizmetlerine, Kadın yoksulluğu ile mücadeleye, Kadınların siyasi etkinliğinin artırılmasına, Kadın yönetici istihdamına, Kaybolan çocuklar sorununa, Kadına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlere, Kadına yönelik aile içi şiddete karşı alınacak tedbirlere, Kadın odaklı eğitim ve diğer sosyal çalışmalara, Çevre politikalarında kadının konumuna, Kadına yönelik şiddet konusundaki iş birliği ve diğer tedbirlere, Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki önlemlere, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12437), (7/12438), (7/12439), (7/12440), (7/12441), (7/12442), (7/12443), (7/12444), (7/12445), (7/12446), (7/12447), (7/12448), (7/12449), (7/12450), (7/12451), (7/12452) 735:813 56.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı kurumların Sayıştay tarafından denetlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12483) 814:818 57.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TOKİ'nin Adıyaman'daki arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12490) 819:823 58.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin yaptığı imar planlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12514) 824:828 59.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, toplantı ve karar yeter sayısı istemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/12863) 828:830 - 3 9 2 -
Sayfa 11 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayfa 54.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, RTÜK eski Başkanı hakkında basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12436) 732:734 55.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadının rolünün artırılmasına, Kadın yoksulluğuna karşı sosyal yardım hizmetlerine, Medyaya yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına, Kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesine, Kadın sağlığı araştırmalarına ve verilerine, Kadın sağlığı hizmetlerine, Kadın yoksulluğu ile mücadeleye, Kadınların siyasi etkinliğinin artırılmasına, Kadın yönetici istihdamına, Kaybolan çocuklar sorununa, Kadına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlere, Kadına yönelik aile içi şiddete karşı alınacak tedbirlere, Kadın odaklı eğitim ve diğer sosyal çalışmalara, Çevre politikalarında kadının konumuna, Kadına yönelik şiddet konusundaki iş birliği ve diğer tedbirlere, Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki önlemlere, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12437), (7/12438), (7/12439), (7/12440), (7/12441), (7/12442), (7/12443), (7/12444), (7/12445), (7/12446), (7/12447), (7/12448), (7/12449), (7/12450), (7/12451), (7/12452) 735:813 56.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı kurumların Sayıştay tarafından denetlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12483) 814:818 57.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TOKİ'nin Adıyaman'daki arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12490) 819:823 58.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'nin yaptığı imar planlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12514) 824:828 59.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, toplantı ve karar yeter sayısı istemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/12863) 828:830 - 3 9 2 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 3 9 3 - I,- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak beş oturum yaptı. Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Hocalı katliamının 18'inci yıl dönümüne; Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'ne; İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin sağlığa etkilerinin araştırılarak (10/591), Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak (10/592), İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi ihtiyacının karşılanması için (10/593), Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 21 milletvekilinin, özel çevre koruma bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak (10/594), Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, "Demokratik açılım" olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgütü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/10) görüşmeleri tamamlandı; istem üzerine elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, gündeme alınması kabul edilmedi. Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, Samsun Milletvekili Suat Kıhç'ın, grubuna, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AK PARTİ, CHP ve MHP grupları adına konuşan milletvekillerinin, partisine, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, şahsına, İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, CHP Grubu Başkanına, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, şahsına, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, grubuna, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, grubuna, Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. İzmir Milletvekili Oktay Vural, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, "Böyle bir Meclis olur mu?" ifadelerinden dolayı Meclisten özür dilemesi gerektiğine, İçişleri Bakanı Beşir Atalay "Böyle bir Meclis olur mu?" ifadesini kullanmadığına, İlişkin birer açıklamada bulundular.
Sayfa 12 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 3 9 3 - I,- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak beş oturum yaptı. Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Hocalı katliamının 18'inci yıl dönümüne; Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'ne; İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin sağlığa etkilerinin araştırılarak (10/591), Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak (10/592), İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi ihtiyacının karşılanması için (10/593), Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 21 milletvekilinin, özel çevre koruma bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak (10/594), Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, "Demokratik açılım" olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgütü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/10) görüşmeleri tamamlandı; istem üzerine elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, gündeme alınması kabul edilmedi. Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, Samsun Milletvekili Suat Kıhç'ın, grubuna, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AK PARTİ, CHP ve MHP grupları adına konuşan milletvekillerinin, partisine, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, şahsına, İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, CHP Grubu Başkanına, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, şahsına, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, grubuna, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, grubuna, Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. İzmir Milletvekili Oktay Vural, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, "Böyle bir Meclis olur mu?" ifadelerinden dolayı Meclisten özür dilemesi gerektiğine, İçişleri Bakanı Beşir Atalay "Böyle bir Meclis olur mu?" ifadesini kullanmadığına, İlişkin birer açıklamada bulundular. T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 4'üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/566) (S. Sayısı: 462), 5'inci sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), 6'ncı sırasında bulunan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/786) (S. Sayısı: 460), 7'nci sırasında bulunan, Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/783) (S. Sayısı: 447), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlannın (1/762,2/475) (S. Sayısı: 455) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 8'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/755) (S. Sayısı: 426) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçilmesi kabul edildi; verilen aradan sonra komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından görüşmeleri ertelendi. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 2 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.34'te son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Murat ÖZKAN Giresun Kâtip Üye Bayram ÖZÇELİK Burdur Kâtip Üye • - 3 9 4 -
Sayfa 13 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 4'üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/566) (S. Sayısı: 462), 5'inci sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), 6'ncı sırasında bulunan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/786) (S. Sayısı: 460), 7'nci sırasında bulunan, Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/783) (S. Sayısı: 447), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlannın (1/762,2/475) (S. Sayısı: 455) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 8'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/755) (S. Sayısı: 426) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçilmesi kabul edildi; verilen aradan sonra komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından görüşmeleri ertelendi. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 2 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.34'te son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Murat ÖZKAN Giresun Kâtip Üye Bayram ÖZÇELİK Burdur Kâtip Üye • - 3 9 4 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 N o . : 89 II.- GELEN KÂĞITLAR 26 Şubat 2010 Cuma Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC'de doğan çocuklarına kimlik belgesi verilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru öner­ gesi (7/11675) 2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11965) 3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir şirketin katıldığı kamu ihalelerine ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/11966) 4.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, bazı uçak seferlerinde yapılan bir anonsa ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/11969) 5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11970) 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve al­ dığı paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11971) 7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, farklı etnik ve inanç gruplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11972) 8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11973) 9.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11974) 10.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Jandarma Genel Komutanlığının örtülü ödene­ ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11975) 11.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerinin ala­ caklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011) 12.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya'da raylı sistemin işletmeye alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012) 13.- Antalya Milletvekili Sadık Badak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin otobüs alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013) 14.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya'daki Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014) 15.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya'da suya yapılan zama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015) 16.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanın­ dan yazılı soru önergesi (7/12016) 17.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir gazetecinin villasının imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017) - 3 9 5 -
Sayfa 14 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 N o . : 89 II.- GELEN KÂĞITLAR 26 Şubat 2010 Cuma Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC'de doğan çocuklarına kimlik belgesi verilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru öner­ gesi (7/11675) 2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11965) 3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir şirketin katıldığı kamu ihalelerine ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/11966) 4.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, bazı uçak seferlerinde yapılan bir anonsa ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/11969) 5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11970) 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve al­ dığı paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11971) 7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, farklı etnik ve inanç gruplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11972) 8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11973) 9.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11974) 10.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Jandarma Genel Komutanlığının örtülü ödene­ ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11975) 11.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerinin ala­ caklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011) 12.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in, Antalya'da raylı sistemin işletmeye alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012) 13.- Antalya Milletvekili Sadık Badak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin otobüs alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013) 14.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya'daki Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014) 15.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Ancı'nın, Antalya'da suya yapılan zama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015) 16.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanın­ dan yazılı soru önergesi (7/12016) 17.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir gazetecinin villasının imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017) - 3 9 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 18.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, polisin güç kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin İç­ işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018) 19.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, güvenlik güçlerinin bazı operasyon 1 ardaki uygulama­ larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019) 20.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin yer aldığı isimlerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020) 21.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, iki teröristin cesedinin taşınması sırasındaki gö­ rüntülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022) 22.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, yatılı ilköretim bölge okullarının öğrenci kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026) 23.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12028) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Saltukova Havaalanına ilişkin Ulaştırma Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12030) 25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031) 26.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, seferden kaldırılan bazı trenlere ilişkin Ulaştırma Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12032) 27.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli PTT Başmüdürüne ve kapatılan bazı şubelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033) 28.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki doğalgaz abonelerinin fatura ödeme dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037) No. : 90 1 Mart 2010 Pazartesi Teklifler 1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (Sağlık, Aile, Ça­ lışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2010) 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak­ kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/617) (İçişleri Komisyonuna) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) 3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/618) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılmasına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) - 3 9 6 -
Sayfa 15 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 18.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, polisin güç kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin İç­ işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018) 19.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, güvenlik güçlerinin bazı operasyon 1 ardaki uygulama­ larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019) 20.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin yer aldığı isimlerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020) 21.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, iki teröristin cesedinin taşınması sırasındaki gö­ rüntülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022) 22.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, yatılı ilköretim bölge okullarının öğrenci kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026) 23.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12028) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Saltukova Havaalanına ilişkin Ulaştırma Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12030) 25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031) 26.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, seferden kaldırılan bazı trenlere ilişkin Ulaştırma Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12032) 27.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli PTT Başmüdürüne ve kapatılan bazı şubelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033) 28.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki doğalgaz abonelerinin fatura ödeme dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037) No. : 90 1 Mart 2010 Pazartesi Teklifler 1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (Sağlık, Aile, Ça­ lışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2010) 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak­ kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/617) (İçişleri Komisyonuna) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) 3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/618) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılmasına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) - 3 9 6 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı sorun­ larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu görev­ lilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kütüphanelere satın alınan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin Dev­ let Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karadeniz'deki bazı gelişmelere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AOÇ'deki üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka­ nından sözlü soru önergesi (6/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına iliş­ kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kanada Kış Olimpiyatlarını izlemek üzere giden he­ yete ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta sulama kanalları ve su havuzları yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tüpgazdaki ÖTV'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 3 9 7 -
Sayfa 16 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı sorun­ larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu görev­ lilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kütüphanelere satın alınan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin Dev­ let Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karadeniz'deki bazı gelişmelere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AOÇ'deki üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka­ nından sözlü soru önergesi (6/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına iliş­ kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kanada Kış Olimpiyatlarını izlemek üzere giden he­ yete ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta sulama kanalları ve su havuzları yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tüpgazdaki ÖTV'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 3 9 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine ilişkin Sa­ nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, domuz gribi önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan­ lığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Beyoğlu Belediyesi tiyatro salonunun mühürlenme­ sine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'da işsizliği azaltacak bazı önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1873) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullara ilkyardım seti teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliği azaltmak üzere memur alımı yapılıp yapıl­ mayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Çayı üzerindeki köprünün güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'taki bir binanın restorasyonuna ilişkin Kül­ tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Manisa-Selendi'den Salihli'ye gönderilenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, bazı eylemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner­ gesi (7/12697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) - 3 9 8 -
Sayfa 17 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine ilişkin Sa­ nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, domuz gribi önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan­ lığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Beyoğlu Belediyesi tiyatro salonunun mühürlenme­ sine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'da işsizliği azaltacak bazı önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1873) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullara ilkyardım seti teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliği azaltmak üzere memur alımı yapılıp yapıl­ mayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Çayı üzerindeki köprünün güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'taki bir binanın restorasyonuna ilişkin Kül­ tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Manisa-Selendi'den Salihli'ye gönderilenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, bazı eylemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner­ gesi (7/12697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) - 3 9 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, 2000 ve 2001 yıllarındaki kriz sonrası TMSF'ye dev­ redilen banka ve finans kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12698) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 12/02/2010) 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, 1999 yılındaki depremlerin etkilerine ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 5.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir Hazine arazisinin gasp edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı belediyelerin SGK prim borçları nedeniyle gelirle­ rinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 7.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Samsun Yaprak Tütün İşletmesinde tütünlerin gö­ müldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, TEKEL'in bir binasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 10.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, özelleştirme uygulamalarının doğurduğu per­ sonel hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 11.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakan­ dan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 12.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarına iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 13.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'nın sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 14.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 15.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üye­ liğine atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 16.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, İsviçre'de Ermeni soykırımı iddialarını reddettikleri için mahkum edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 17.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, tasarruf sahiplerini mağdur eden holding ve şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 18.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir polis operasyonuna ve tutuklu bazı kişilere iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların sorun­ larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) - 3 9 9 -
Sayfa 18 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, 2000 ve 2001 yıllarındaki kriz sonrası TMSF'ye dev­ redilen banka ve finans kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12698) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 12/02/2010) 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, 1999 yılındaki depremlerin etkilerine ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 5.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir Hazine arazisinin gasp edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı belediyelerin SGK prim borçları nedeniyle gelirle­ rinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 7.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Samsun Yaprak Tütün İşletmesinde tütünlerin gö­ müldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, TEKEL'in bir binasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 10.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, özelleştirme uygulamalarının doğurduğu per­ sonel hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 11.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakan­ dan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 12.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarına iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 13.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'nın sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin Baş­ bakandan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 14.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 15.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üye­ liğine atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 16.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, İsviçre'de Ermeni soykırımı iddialarını reddettikleri için mahkum edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 17.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, tasarruf sahiplerini mağdur eden holding ve şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 18.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir polis operasyonuna ve tutuklu bazı kişilere iliş­ kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların sorun­ larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) - 3 9 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Salihli'de işçi alımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 21.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, THY Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 22.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, cezaevlerine Türkçe dışındaki bir dilde yayın girişi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun imza inceleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adli Tıp Kurumunun bazı işlemlerine iliş­ kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 25.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Adli Tıp Kurumunun bir ıslak imza incelemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 26.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Adli Tıp Kurumu üyelerine ilişkin Adalet Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 27.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yurt dışındaki Türkleri mağdur eden şirketlerle ilgili adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 16/02/2010) 28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere iliş­ kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12723) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 29.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye-Kumluova'daki kanalların ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 30.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 33.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ormanlık alanın işgal edildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 34.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan su baskınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 35.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, altın üretiminin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan çalış­ masına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 37.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Akçapınar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 0 -
Sayfa 19 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Salihli'de işçi alımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 21.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, THY Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 22.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, cezaevlerine Türkçe dışındaki bir dilde yayın girişi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun imza inceleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adli Tıp Kurumunun bazı işlemlerine iliş­ kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 25.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Adli Tıp Kurumunun bir ıslak imza incelemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 26.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Adli Tıp Kurumu üyelerine ilişkin Adalet Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 27.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yurt dışındaki Türkleri mağdur eden şirketlerle ilgili adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 16/02/2010) 28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere iliş­ kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12723) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 29.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye-Kumluova'daki kanalların ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 30.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 33.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ormanlık alanın işgal edildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 34.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan su baskınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 35.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, altın üretiminin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan çalış­ masına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 37.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Akçapınar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 0 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 38.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, istihdamın teşvikiyle ilgili bir düzenleme kap­ samında çalıştırılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çalışma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerindeki söz­ leşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 41.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TEKEL işçilerinin geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 15/02/2010) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12737) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 43.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, küçük yatırımcı ve esnafın desteklenmesine iliş­ kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12738) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 44.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, müşteri şikayetleri hakem heyetine yapılan başvuru­ lara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 45.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Şanlıurfa'da 1994 yılında kaybolan bir gazete mu­ habirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 46.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara iliş­ kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 47.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellilere toplu ulaşımda sağlanan haklan kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 48.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Aliağa'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 49.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanının uğradığı saldınya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12744) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 50.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Çorum'daki kadın hak ve özgürlüklerini ihlal eden eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 51.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli eski Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 52.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'daki uyuşturucu bağımlılığı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 53.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, bir avukatın darp edilmesi olayının tahkikatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) - 4 0 1 -
Sayfa 20 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 38.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, istihdamın teşvikiyle ilgili bir düzenleme kap­ samında çalıştırılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Çalışma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerindeki söz­ leşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 41.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TEKEL işçilerinin geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 15/02/2010) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12737) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 43.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, küçük yatırımcı ve esnafın desteklenmesine iliş­ kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12738) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 44.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, müşteri şikayetleri hakem heyetine yapılan başvuru­ lara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 45.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Şanlıurfa'da 1994 yılında kaybolan bir gazete mu­ habirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 46.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara iliş­ kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 47.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellilere toplu ulaşımda sağlanan haklan kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 48.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Aliağa'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 49.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanının uğradığı saldınya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12744) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 50.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Çorum'daki kadın hak ve özgürlüklerini ihlal eden eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 51.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli eski Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 52.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'daki uyuşturucu bağımlılığı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 53.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, bir avukatın darp edilmesi olayının tahkikatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) - 4 0 1 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 54.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, failleri bulunamayan bazı cinayet olaylarına iliş­ kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 55.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Elazığ Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 56.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 57.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çocuk kaçırma suçlarında cezaların artırıl­ masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 58.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki asayiş durumuna ilişkin İçiş­ leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir gölet arazisi konusunda yapılan görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 60.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Silah Kanunu Tasarısındaki bir düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 61.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İl Emniyet Müdürlüğüne plaka algılama sistemi veril­ mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 63.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 64.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki tahribat iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 65.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Tu­ rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 66.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Lara-Kundu Bölgesindeki plan çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 67.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Yıldız Sarayı Müzesinde tarihi eşyaların hurdaya çıkarılarak satıldığı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 68.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferihisar'ın, "sakin şehir" üyeliğinin desteklen­ mesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 69.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir parti faaliyeti için resmi yazıyla bilgi istenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 70.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar Sigara Fabrikasının değerlendirilmesine iliş­ kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tarım arazilerinin kiralanması ko­ nusunda basında çıkan iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12766) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 2 -
Sayfa 21 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 54.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, failleri bulunamayan bazı cinayet olaylarına iliş­ kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 55.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Elazığ Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 56.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 57.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çocuk kaçırma suçlarında cezaların artırıl­ masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 58.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki asayiş durumuna ilişkin İçiş­ leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir gölet arazisi konusunda yapılan görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 60.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Silah Kanunu Tasarısındaki bir düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 61.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İl Emniyet Müdürlüğüne plaka algılama sistemi veril­ mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 63.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 64.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki tahribat iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 65.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Tu­ rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 66.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Lara-Kundu Bölgesindeki plan çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 67.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Yıldız Sarayı Müzesinde tarihi eşyaların hurdaya çıkarılarak satıldığı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 68.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferihisar'ın, "sakin şehir" üyeliğinin desteklen­ mesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 69.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir parti faaliyeti için resmi yazıyla bilgi istenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 70.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar Sigara Fabrikasının değerlendirilmesine iliş­ kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tarım arazilerinin kiralanması ko­ nusunda basında çıkan iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12766) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 2 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, banka mevduatlarına haciz uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 73.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, dahilde alınan KDV gelirlerine ilişkin Maliye Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 74.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 75.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 76.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 77.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 78.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12773) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 12/02/2010) 79.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 80.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğ­ renci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şiddet içeren dizilerin öğrenciler üzerindeki et­ kilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri me­ zunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12778) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarındaki bazı sorunlara iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumları için yapılacak müdür yar­ dımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12780) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 86.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul kütüphanelerine ilişkin Milli Eğitim Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 87.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile bazı tıbbi cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kuş ve domuz gripleri ilaçlarına iliş­ kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 3 -
Sayfa 22 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, banka mevduatlarına haciz uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 73.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, dahilde alınan KDV gelirlerine ilişkin Maliye Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 74.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 75.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 76.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 77.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 78.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12773) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 12/02/2010) 79.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 80.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğ­ renci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şiddet içeren dizilerin öğrenciler üzerindeki et­ kilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri me­ zunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12778) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarındaki bazı sorunlara iliş­ kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumları için yapılacak müdür yar­ dımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12780) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 86.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul kütüphanelerine ilişkin Milli Eğitim Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 87.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile bazı tıbbi cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kuş ve domuz gripleri ilaçlarına iliş­ kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 3 - TBMM B:67 2 . 3 . 2010 89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof taki diş doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12784) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 90.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 91.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep'te tarım­ sal ihracat teşvikine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12786) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 12/02/2010) 92.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yapılamayan destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 93.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etki­ lerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 94.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 15/02/2010) 95.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak­ kında Kanun Tasarısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12791) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 97.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine iliş­ kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 98.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'deki karayollarının durumuna ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 99.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Tarsus'a yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 100.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bozyazı Tekmen Beldesine üst geçit yapılmasına iliş­ kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 101.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, karayolu taşımacılığındaki yetki belgesi ücretlerine iliş­ kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 102.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'dan geçen bazı tren seferlerinin kaldırılma­ sına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 103.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 104.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bazı karayollarındaki bozulmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 105.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 4 -
Sayfa 23 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2010 89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof taki diş doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12784) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 90.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 91.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep'te tarım­ sal ihracat teşvikine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12786) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 12/02/2010) 92.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yapılamayan destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 93.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etki­ lerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 94.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 15/02/2010) 95.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak­ kında Kanun Tasarısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12791) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 97.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine iliş­ kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 98.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'deki karayollarının durumuna ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 99.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Tarsus'a yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 100.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bozyazı Tekmen Beldesine üst geçit yapılmasına iliş­ kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 101.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, karayolu taşımacılığındaki yetki belgesi ücretlerine iliş­ kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 102.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'dan geçen bazı tren seferlerinin kaldırılma­ sına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 103.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 104.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bazı karayollarındaki bozulmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 105.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) - 4 0 4 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 106.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, TKİ'nin bir müessesesine eleman alımıyla ilgili id­ dialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 108.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'nin bazı imkanlarının usulsüz kullandırıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 109.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, AB Genel Sekreterliği müşavirliklerine yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 110.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Almanya'nın uyguladığı dil şartı nedeniyle aile birleşmelerinin gerçekleşememesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12805) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 112.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş­ kenti etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12807) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 113.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Eyüp Sultan Camiinde bir cuma namazında yapıl­ dığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 114.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, özelleştirme uygulamalarının bazı personele et­ kisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12809) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11300) 2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, telefon dinletme iddialarına ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/11450) 3.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Dilovası Beldesiyle ilgili Meclis Araştırması Ko­ misyonu raporundaki önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11453) 4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Yazılım Üssü Projesine ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/11460) - 4 0 5 -
Sayfa 24 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 106.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, TKİ'nin bir müessesesine eleman alımıyla ilgili id­ dialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 108.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'nin bazı imkanlarının usulsüz kullandırıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 109.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, AB Genel Sekreterliği müşavirliklerine yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) 110.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Almanya'nın uyguladığı dil şartı nedeniyle aile birleşmelerinin gerçekleşememesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12805) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010) 112.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş­ kenti etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12807) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 113.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Eyüp Sultan Camiinde bir cuma namazında yapıl­ dığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) 114.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, özelleştirme uygulamalarının bazı personele et­ kisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12809) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11300) 2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, telefon dinletme iddialarına ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/11450) 3.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Dilovası Beldesiyle ilgili Meclis Araştırması Ko­ misyonu raporundaki önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11453) 4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Yazılım Üssü Projesine ilişkin Başbakandan ya­ zılı soru önergesi (7/11460) - 4 0 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 No. : 91 2 Mart 2010 Salı Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta­ sarısı (1/813) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2010) Teklifler 1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/619) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Ana­ yasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) 2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nm; Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Ku­ rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/620) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2010) 3.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/621) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010) 4.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununu Değişiklik Teklifi (2/622) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarının kulla­ nımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, primlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Ça­ lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin Maliye Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 4.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 9 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 5.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 4 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 6.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Ankara-Erzurum ekspres treni seferlerinin kaldırılma­ sına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) - 4 0 6 -
Sayfa 25 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 No. : 91 2 Mart 2010 Salı Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta­ sarısı (1/813) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2010) Teklifler 1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/619) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Ana­ yasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010) 2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nm; Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Ku­ rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/620) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2010) 3.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/621) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010) 4.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununu Değişiklik Teklifi (2/622) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarının kulla­ nımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, primlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Ça­ lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin Maliye Ba­ kanından sözlü soru önergesi (6/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 4.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 9 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 5.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 4 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaş­ tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 6.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Ankara-Erzurum ekspres treni seferlerinin kaldırılma­ sına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) - 4 0 6 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırıl­ masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 2.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12811) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TEKEL'e ait bir binanın kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 7.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, askeri uçak ve helikopterlerin yerleşim yerlerinde alçaktan uçtuğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12817) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Rize Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12818) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 11.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakan­ dan yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 12.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, TRT'nin açılması planlanan Arapça yayın yapa­ cak kanalına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12821) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'mn, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 14.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Erzincan'daki bazı yargısal olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 15.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir cezaevindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 16.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından ya­ zılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 17.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir soruşturma dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 18.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hiz­ met binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12827) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) - 4 0 7 -
Sayfa 26 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırıl­ masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 2.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12811) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TEKEL'e ait bir binanın kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 7.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, askeri uçak ve helikopterlerin yerleşim yerlerinde alçaktan uçtuğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12817) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Rize Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/12818) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 11.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakan­ dan yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 12.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, TRT'nin açılması planlanan Arapça yayın yapa­ cak kanalına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12821) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'mn, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 14.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Erzincan'daki bazı yargısal olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 15.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir cezaevindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 16.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından ya­ zılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 17.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bir soruşturma dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 18.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hiz­ met binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12827) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) - 4 0 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 19.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12828) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 20.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, işsiz kalanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12829) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 19/02/2010) 21.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12830) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu Beldesinde orman alanları­ nın parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 23.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin TRT yayınla­ rında kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12832) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'nin İstanbul Tepebaşındaki stüdyolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12833) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 18/02/2010) 25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'de sosyal amaçlı bazı merkezlerin kapan­ masına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12834) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 26.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadın intiharlarına ve şüpheli ölümlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 27.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadın intiharlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 28.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından ya­ zılı soru önergesi (7/12837) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 29.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yardım kuponları ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12838) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 30.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, valiliklerde dağıtılan kitap ve broşürler ile makam odalarındaki resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 31.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bir soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 32.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, misyonerlerin faaliyetlerine ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 33.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, kayıp ve kaçak enerji sorununa ilişkin Maliye Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12842) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) - 4 0 8 -
Sayfa 27 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 19.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12828) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 20.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, işsiz kalanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12829) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 19/02/2010) 21.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Ba­ kanından yazılı soru önergesi (7/12830) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu Beldesinde orman alanları­ nın parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 23.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin TRT yayınla­ rında kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12832) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 24.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'nin İstanbul Tepebaşındaki stüdyolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12833) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 18/02/2010) 25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'de sosyal amaçlı bazı merkezlerin kapan­ masına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12834) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 26.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadın intiharlarına ve şüpheli ölümlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 27.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadın intiharlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 28.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından ya­ zılı soru önergesi (7/12837) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 29.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yardım kuponları ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12838) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 30.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, valiliklerde dağıtılan kitap ve broşürler ile makam odalarındaki resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 31.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bir soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 32.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, misyonerlerin faaliyetlerine ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 33.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, kayıp ve kaçak enerji sorununa ilişkin Maliye Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12842) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) - 4 0 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12843) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, İzmir'deki okulların elektrik ve su borçla­ rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12844) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, taşımalı eğitimde yaşanan trafik kazalarına ve diğer sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köydeki kapatılan ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 41.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, tutuklu bulunan subay ve astsubayların bazı özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 42.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır ve iç güvenlik iskan tesislerinin TOKİ ta­ rafından inşa edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 19/02/2010) 43.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı askeri personelin özlük hakları sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12852) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 45.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Gediz Nehrinin tasmasıyla oluşan zararların kar­ şılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12854) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 46.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, pancar kotasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki hayvan varlığına ve destekleme ödemele­ rine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 48.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru­ munun hizmet binasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12857) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) - 4 0 9 -
Sayfa 28 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12843) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, İzmir'deki okulların elektrik ve su borçla­ rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12844) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş ta­ rihi: 18/02/2010) 38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, taşımalı eğitimde yaşanan trafik kazalarına ve diğer sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köydeki kapatılan ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 41.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, tutuklu bulunan subay ve astsubayların bazı özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 42.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır ve iç güvenlik iskan tesislerinin TOKİ ta­ rafından inşa edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkan­ lığa geliş tarihi: 19/02/2010) 43.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı askeri personelin özlük hakları sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12852) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 45.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Gediz Nehrinin tasmasıyla oluşan zararların kar­ şılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12854) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 46.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, pancar kotasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki hayvan varlığına ve destekleme ödemele­ rine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 48.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru­ munun hizmet binasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12857) (Baş­ kanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) - 4 0 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 49.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta kış sporları müsabakaları düzenlenmesine iliş­ kin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 50.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 51.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 52.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Baka­ nından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 53.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TEKEL işçilerinin eylemleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 54.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, toplantı ve karar yeter sayısı istemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan so­ runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü­ züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010) 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araş­ tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010) 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araş­ tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010) 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki so­ runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü­ züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2010) - 4 1 0 -
Sayfa 29 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 49.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta kış sporları müsabakaları düzenlenmesine iliş­ kin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 50.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 51.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Baka­ nından yazılı soru önergesi (7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010) 52.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Baka­ nından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 53.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TEKEL işçilerinin eylemleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010) 54.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, toplantı ve karar yeter sayısı istemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan so­ runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü­ züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010) 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araş­ tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010) 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araş­ tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010) 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki so­ runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü­ züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2010) - 4 1 0 - TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşimini açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 15.05 - 4 1 1 - 2 Mart 2010 Sah BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik)
Sayfa 30 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşimini açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 15.05 - 4 1 1 - 2 Mart 2010 Sah BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik) TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.16 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tekrar yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Ottawa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'a aittir. Sayın Uras, buyurun efendim. (BDP sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI I.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras 'ın, antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottowa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; gerçi konumuz kara mayınları ama demokrasinin mayınlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hafta sonu, 28 Şubat postmodern postal girişiminin ertesinde; bugün, 2 Mart 1994 yani DEP'li parlamenterlerimize yönelik darbenin yıl dönümünde, halkın iradesi önündeki her engele karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Bu arada, EGEÇEP tarafından verilen "Yaşam Savunucusu Politikacı" ödülü için de teşekkür ediyor, buradan Egeli çiftçilere ve çevrecilere selamlarımızı sunuyorum. Biz her zeminde ölüm karşısında yaşamı, savaş karşısında barışı kararlılıkla savunacağız. İnatla bunu anlamamaya çalışan kem gözlere, mühürlenmiş yüreklere karşı barış politikalarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Mayın Yasaklama Anlaşması, antipersonel kara mayınlarının kullanımını, depo­ lanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklıyor. Bu, insani amaçlı bir anlaşma olup yeni mayın kurbanlarının olmasını engellemek, var olanlarını yeniden topluma kazandırmayı hedeflemektedir - 4 1 2 -
Sayfa 31 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.16 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tekrar yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Ottawa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'a aittir. Sayın Uras, buyurun efendim. (BDP sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI I.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras 'ın, antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottowa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe girişinin altıncı yılında gelinen aşamaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; gerçi konumuz kara mayınları ama demokrasinin mayınlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hafta sonu, 28 Şubat postmodern postal girişiminin ertesinde; bugün, 2 Mart 1994 yani DEP'li parlamenterlerimize yönelik darbenin yıl dönümünde, halkın iradesi önündeki her engele karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Bu arada, EGEÇEP tarafından verilen "Yaşam Savunucusu Politikacı" ödülü için de teşekkür ediyor, buradan Egeli çiftçilere ve çevrecilere selamlarımızı sunuyorum. Biz her zeminde ölüm karşısında yaşamı, savaş karşısında barışı kararlılıkla savunacağız. İnatla bunu anlamamaya çalışan kem gözlere, mühürlenmiş yüreklere karşı barış politikalarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Mayın Yasaklama Anlaşması, antipersonel kara mayınlarının kullanımını, depo­ lanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklıyor. Bu, insani amaçlı bir anlaşma olup yeni mayın kurbanlarının olmasını engellemek, var olanlarını yeniden topluma kazandırmayı hedeflemektedir - 4 1 2 - TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 3 - ve taraf devletlere iki tür yükümlülük getirmektedir: Tüm mayınların imhası ve mayın kurbanlarının sosyal ve ekonomik olarak topluma yeniden kazandırılması, bakım ve rehabilitasyonlarının sağlan­ ması. Mayınların imhasına ilişkin olarak taraf devletlerin, dört yıl içinde stoklarındaki mayınları imha etmesi, on yıl içinde de toprağa döşeli tüm mayınları temizlemesi gerekmektedir. Tabii, bizim çağrımız, aynı zamanda devlet dışı siyasi aktörleri de kapsamaktadır. Türkiye'ye bakıldığında, sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Mart 2004 tarihinden itibaren artan ölüm vakaları, yükümlülüğün ne oranda yerine getirildiğini göstermektedir. 2004'te Türkiye'nin stoklarında 2 milyon 973 bin 481 adet mayın bulunuyordu, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 1 Mart 2008 tarihine kadar stoklarını imha etmesi gerekiyordu. Türkiye'nin şu anda stoklarında 1 mil­ yon 702 bin 982 mayın bulunuyor. Stoklarındaki mayınlan imha etmediği sürece Hükümet anlaşmayı ihlal etmiş bulunuyor. 2004 yılında Türkiye'nin mayın döşeli olduğu bilinen yerlerde 920.080 adet, mayın olduğundan şüphe edilen yerlerdeyse 687 ve üzerinde mayın olduğu açıklandı, 353'ü imha edildi. 2008 yılında toplam 981.778 adet döşeli mayın bulunduğu bildirildi, 999'u imha edildi. Türkiye'nin toprağa döşeli tüm mayınlannın 2014 yılına kadar imhasının tamamlanması gerekmektedir. Gelinen süreçte imha edilen sayı yetersiz kalmaktadır. Türkiye, 2004 yılında bütün mayın alanlarının uluslararası standartlara uygun olarak çitlendiğini ve işaretlendiğini, hem çitlerin hem de tehlike işaretlerinin periyodik olarak kontrol edildiğini, aynca bütün mayınlı alanların bekçiler tarafından 24 saat izlendiğini belirtti ancak bu konuda alınan önlemlerin belirtilen düzeyde olmadığını görüyoruz. En vahim durum ise hiçbir işaretin bulunmadığı mayınlı alanlar. Bu alanlarda mayın bulunduğunu ancak olay meydana geldiğinde, yani bir kişi uzuvlarım veya yaşamını kaybettiğinde öğreniyoruz. Hükümet, 2004 yılında halkın uyarıldığını ve bilgilendirildiğini bildirdi ancak mayınlı alanlarda yaşayan halkla, yerel yönetimlerle ve pek çok muhtarla yapılan görüşmelerde, bu konuda kendilerine bilgi verilmediği belirtilmiştir. Türkiye'de, mayın vakalarına ilişkin veri toplama mekanizması da bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı, başlattığı programla, mayın olaylarının kaydedileceğini bildirmiş olmasına rağmen, bilgi edinme başvurusuna verdiği bir yanıtta "Bakanlığımızda konuyla ilgili bilgi ve belge bulunmamak­ tadır." demektedir. Sivil toplum kuruluşları ve medyada çıkan haberlere dayanılarak oluşturulan verilere göre, 2005 ile 2008 arası her yıl 150 ile 200 arası, mayın ve patlamamış askerî mühimmat nedeniyle insanlar yaşamını yitirdi ve sakatlandı. Tahminler, kesin rakamların da çok daha yüksek olduğu yönündedir. Mayın kurbanlanna gelince: Türkiye'nin 2004 ve 2008'de verdiği Şeffaflık Raporu'nda silahlı kuvvetler personeline ilişkin rehabilitasyon, tazminat ve bunlara bağımlı kişilerin istihdamı yer almıştır. Aynı raporda sivillerin de askerî hastanelerden yararlanabileceği belirtilmiş ancak buna dair ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir. Siviller kaderlerine terk edilmektedir. Hayatlarının geri kalanını ailelerinin, yakınlarının yardımıyla sürdürüyorlar, iş bulamıyorlar ve toplumsal hayata kanlamıyorlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Uras, konuşmanızı tamamlayınız. MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. Öğrencilerin pek çoğunun eğitim hayatı da olayla birlikte sona eriyor. Haklannın neler olduğu ve ne tür yardım alabileceklerine ilişkin bilgi hizmet birimleri de bulunmuyor.
Sayfa 32 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 3 - ve taraf devletlere iki tür yükümlülük getirmektedir: Tüm mayınların imhası ve mayın kurbanlarının sosyal ve ekonomik olarak topluma yeniden kazandırılması, bakım ve rehabilitasyonlarının sağlan­ ması. Mayınların imhasına ilişkin olarak taraf devletlerin, dört yıl içinde stoklarındaki mayınları imha etmesi, on yıl içinde de toprağa döşeli tüm mayınları temizlemesi gerekmektedir. Tabii, bizim çağrımız, aynı zamanda devlet dışı siyasi aktörleri de kapsamaktadır. Türkiye'ye bakıldığında, sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Mart 2004 tarihinden itibaren artan ölüm vakaları, yükümlülüğün ne oranda yerine getirildiğini göstermektedir. 2004'te Türkiye'nin stoklarında 2 milyon 973 bin 481 adet mayın bulunuyordu, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 1 Mart 2008 tarihine kadar stoklarını imha etmesi gerekiyordu. Türkiye'nin şu anda stoklarında 1 mil­ yon 702 bin 982 mayın bulunuyor. Stoklarındaki mayınlan imha etmediği sürece Hükümet anlaşmayı ihlal etmiş bulunuyor. 2004 yılında Türkiye'nin mayın döşeli olduğu bilinen yerlerde 920.080 adet, mayın olduğundan şüphe edilen yerlerdeyse 687 ve üzerinde mayın olduğu açıklandı, 353'ü imha edildi. 2008 yılında toplam 981.778 adet döşeli mayın bulunduğu bildirildi, 999'u imha edildi. Türkiye'nin toprağa döşeli tüm mayınlannın 2014 yılına kadar imhasının tamamlanması gerekmektedir. Gelinen süreçte imha edilen sayı yetersiz kalmaktadır. Türkiye, 2004 yılında bütün mayın alanlarının uluslararası standartlara uygun olarak çitlendiğini ve işaretlendiğini, hem çitlerin hem de tehlike işaretlerinin periyodik olarak kontrol edildiğini, aynca bütün mayınlı alanların bekçiler tarafından 24 saat izlendiğini belirtti ancak bu konuda alınan önlemlerin belirtilen düzeyde olmadığını görüyoruz. En vahim durum ise hiçbir işaretin bulunmadığı mayınlı alanlar. Bu alanlarda mayın bulunduğunu ancak olay meydana geldiğinde, yani bir kişi uzuvlarım veya yaşamını kaybettiğinde öğreniyoruz. Hükümet, 2004 yılında halkın uyarıldığını ve bilgilendirildiğini bildirdi ancak mayınlı alanlarda yaşayan halkla, yerel yönetimlerle ve pek çok muhtarla yapılan görüşmelerde, bu konuda kendilerine bilgi verilmediği belirtilmiştir. Türkiye'de, mayın vakalarına ilişkin veri toplama mekanizması da bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı, başlattığı programla, mayın olaylarının kaydedileceğini bildirmiş olmasına rağmen, bilgi edinme başvurusuna verdiği bir yanıtta "Bakanlığımızda konuyla ilgili bilgi ve belge bulunmamak­ tadır." demektedir. Sivil toplum kuruluşları ve medyada çıkan haberlere dayanılarak oluşturulan verilere göre, 2005 ile 2008 arası her yıl 150 ile 200 arası, mayın ve patlamamış askerî mühimmat nedeniyle insanlar yaşamını yitirdi ve sakatlandı. Tahminler, kesin rakamların da çok daha yüksek olduğu yönündedir. Mayın kurbanlanna gelince: Türkiye'nin 2004 ve 2008'de verdiği Şeffaflık Raporu'nda silahlı kuvvetler personeline ilişkin rehabilitasyon, tazminat ve bunlara bağımlı kişilerin istihdamı yer almıştır. Aynı raporda sivillerin de askerî hastanelerden yararlanabileceği belirtilmiş ancak buna dair ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir. Siviller kaderlerine terk edilmektedir. Hayatlarının geri kalanını ailelerinin, yakınlarının yardımıyla sürdürüyorlar, iş bulamıyorlar ve toplumsal hayata kanlamıyorlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Uras, konuşmanızı tamamlayınız. MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. Öğrencilerin pek çoğunun eğitim hayatı da olayla birlikte sona eriyor. Haklannın neler olduğu ve ne tür yardım alabileceklerine ilişkin bilgi hizmet birimleri de bulunmuyor. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sonuç olarak: Hükümet hemen stoklardaki mayınların imhasına ilişkin bir tarih vermeli, Hükümet 2014 yılına kadar toprağa döşeli mayınların temizlenmesine ilişkin program ve takvimini açıklamalı, mayın kurbanları ve ihtiyaçları için bir araştırma başlatılmalı, mayınlı alanlarda yaşayan halk mayınlar konusunda uyarılmalı ve bilgilendirilmeli, mayın kurbanlarının topluma yeniden kazandırılmasına yönelik programlar oluşturulmalıdır. Son beş yıla bakınca, katetmemiz gereken uzun bir yol, halletmemiz gereken pek çok sorun vardır. Burada sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde en çok Mecliste bulunan milletvekillerine, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya büyük sorumluluklar düşüyor. Marks'ın tezi: "Bugüne kadar hep dünyayı yorumlamakla yetinildi, aslolan onu değiştirmektir." Şimdi, sözden çok icraat zamanıdır. Saygılarımı sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uras. Gündem dışı konuşmaya Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül cevap vereceklerdir. Buyurun Sayın Bakanım. MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli konuda sizlere bilgi verme fırsatını bana verdiği için Sayın Ufuk Uras'a da teşekkür ediyorum. 12 Mart 2003 tarihli ve 4824 sayılı Kanun ile 1 Mart 2004 tarihinden geçerli olmak üzere taraf olduğumuz antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottawa Sözleşmesi'nin bugün, dün itibarıyla altıncı yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu sözleşme ile antipersonel kara mayını döşeli alanların tespiti, işaretlenmesi ve kayıt altına alınması, 1 Mart 2014 tarihine kadar, döşenmiş bulunan antipersonel kara mayınlarının temizlenmesi -Kasım 2010 ayı itibarıyla- ve depolanmış olan antipersonel kara mayınlarının imha edilmesi ve mayınların geliştirilmemesi, üretilmemesi ve bir başkasına devredilmemesi, mayınlı bölgelerde yaşayan halkın mayın riski konusunda eğitilmesi, mayın mağdurlarına sıhhi, sosyal ve ekonomik yardımların yapılması konularında Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taahhütte bulunmuş bulunmaktadır. Sınırlarımızda ve güvenlik maksadıyla bazı iç bölgelerde döşenmiş bulunan mayınların temizleme çalışmaları kapsamında faaliyetler bütün hızıyla devam etmektedir. Mayınlı alanlar sınır bölgesinde yer almakta ve bunların tamamı uluslararası kurallara uygun bir şekilde hâlen işaretlenmiş bulunmaktadır. Depolanmış mayınların ise Yahşihan Kırıkkale'de yeni kurulan -ki NAMSA'ya kurdurduk- mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde imha edilmesi faaliyetlerine Ekim 2008 tarihinde başlanmış ve bir plan dâhilinde imhası devam etmektedir. 1 Mart 2008 tarihinde tamamlanması gereken depolanmış mayın imha sürecinin 2010 yılında tamamlanabileceği, Dışişleri Bakanlığınca, Kasım 2008'de Cenevre'de yapılan Ottawa Sözleşmesi 9'uncu Taraf Devletler Toplantısında beyan edilmiştir. Hâlen mayın imha süreci bu beyana uygun olarak devam etmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi sorumluluğu, 17 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın - 4 1 4 -
Sayfa 33 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sonuç olarak: Hükümet hemen stoklardaki mayınların imhasına ilişkin bir tarih vermeli, Hükümet 2014 yılına kadar toprağa döşeli mayınların temizlenmesine ilişkin program ve takvimini açıklamalı, mayın kurbanları ve ihtiyaçları için bir araştırma başlatılmalı, mayınlı alanlarda yaşayan halk mayınlar konusunda uyarılmalı ve bilgilendirilmeli, mayın kurbanlarının topluma yeniden kazandırılmasına yönelik programlar oluşturulmalıdır. Son beş yıla bakınca, katetmemiz gereken uzun bir yol, halletmemiz gereken pek çok sorun vardır. Burada sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde en çok Mecliste bulunan milletvekillerine, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya büyük sorumluluklar düşüyor. Marks'ın tezi: "Bugüne kadar hep dünyayı yorumlamakla yetinildi, aslolan onu değiştirmektir." Şimdi, sözden çok icraat zamanıdır. Saygılarımı sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uras. Gündem dışı konuşmaya Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül cevap vereceklerdir. Buyurun Sayın Bakanım. MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli konuda sizlere bilgi verme fırsatını bana verdiği için Sayın Ufuk Uras'a da teşekkür ediyorum. 12 Mart 2003 tarihli ve 4824 sayılı Kanun ile 1 Mart 2004 tarihinden geçerli olmak üzere taraf olduğumuz antipersonel kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottawa Sözleşmesi'nin bugün, dün itibarıyla altıncı yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu sözleşme ile antipersonel kara mayını döşeli alanların tespiti, işaretlenmesi ve kayıt altına alınması, 1 Mart 2014 tarihine kadar, döşenmiş bulunan antipersonel kara mayınlarının temizlenmesi -Kasım 2010 ayı itibarıyla- ve depolanmış olan antipersonel kara mayınlarının imha edilmesi ve mayınların geliştirilmemesi, üretilmemesi ve bir başkasına devredilmemesi, mayınlı bölgelerde yaşayan halkın mayın riski konusunda eğitilmesi, mayın mağdurlarına sıhhi, sosyal ve ekonomik yardımların yapılması konularında Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taahhütte bulunmuş bulunmaktadır. Sınırlarımızda ve güvenlik maksadıyla bazı iç bölgelerde döşenmiş bulunan mayınların temizleme çalışmaları kapsamında faaliyetler bütün hızıyla devam etmektedir. Mayınlı alanlar sınır bölgesinde yer almakta ve bunların tamamı uluslararası kurallara uygun bir şekilde hâlen işaretlenmiş bulunmaktadır. Depolanmış mayınların ise Yahşihan Kırıkkale'de yeni kurulan -ki NAMSA'ya kurdurduk- mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde imha edilmesi faaliyetlerine Ekim 2008 tarihinde başlanmış ve bir plan dâhilinde imhası devam etmektedir. 1 Mart 2008 tarihinde tamamlanması gereken depolanmış mayın imha sürecinin 2010 yılında tamamlanabileceği, Dışişleri Bakanlığınca, Kasım 2008'de Cenevre'de yapılan Ottawa Sözleşmesi 9'uncu Taraf Devletler Toplantısında beyan edilmiştir. Hâlen mayın imha süreci bu beyana uygun olarak devam etmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi sorumluluğu, 17 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın - 4 1 4 - TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun kapsamında birinci aşamada sorumluluk Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 5903 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, 2007-2009 yılları arasında sırasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Akçakale Şanlıurfa, Nusaybin Mardin, Çobanbey Kilis'te ise il özel idarelerince yapılan ihaleler sonucu toplam 245.500 metrekarelik alan küçük çaplı mayın temizleme faaliyetlerine konu olmuştur. Ayrıca, hâlen Karkamış antik kenti bölgesinde Millî Savunma Bakanlığınca verilen yetki çerçevesinde Gaziantep Valiliğince sözleşmesi yürütülen mayın temizleme faaliyetleri mevcuttur. Bu bölgede mayın temizliği de başlamak üzeredir. Diğer sınırlarımızdaki mayınların temizliğine Suriye sınırı mayın temizlemesinden elde edilecek tecrübeye göre başlanılması planlanmaktadır. Suriye sının mayın temizliği faaliyetinin yürütülmesi ve aynı anda sınır fiziki güvenlik sisteminin gerçekleşmesi kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan ve birçok ülke tarafından uygulanmakta olan Uluslararası Mayın Temizleme Standartları dokümanında yer aldığı şekliyle uluslararası teşkilatlar incelenmiş ve Millî Mayın Faaliyetleri Kurulu olarak Proje Üst Yönetim Kurulu ile Millî Mayın Merkezi olarak Proje Yürütme Grubu teşkil edilmiştir. Proje Üst Yönetim Kurulu teşkilatında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve gerektiğinde ilgili olacağı değerlendirilen diğer bakanlık temsilcileri de projedeki gelişmelere paralel olarak dâhil edilecektir. 5903 sayılı Kanun'un hükümleri gereği mayın temizleme öncelikleri Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca mutabık kalınmak suretiyle belirlenecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; projenin maliyetinin karşılanması maksadıyla ihtiyaç duyulan kaynak 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde Millî Savunma Bakanlığı bütçesi dışında Maliye Bakanlığınca yıllara bağlı olarak, yıllara sari olarak temin edilecektir. Proje Yürütme Grubu tarafından bugüne kadar tamamlanan ve devam eden faaliyetler şu şekildedir: Türkiye-Suriye hududu bölgesinde mayın tarlalarını ve arazi yapısını yerinde görmek amaçlı keşifler mahallinde ifa edilmiştir. Hudut hattındaki mayınlı sahaların tamamının 1/25.000- 1/250.000 arası ölçeklerde sayısal ortamdaki haritalara işlenmesi tamamlanmıştır. Mayınlı sahaların 1/5.000 ölçekli raster haritalara işlenmesi suretiyle üretilmiş dijital haritalar hazırlanmıştır. İlgili kanun ve yönergeler ışığında Proje Üst Yönetim Kurulu ve Proje Yürütme Grubunun görev ve sorumluluklannı belirleyen yönergenin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan millî mayın esasları dâhilinde ve millî-uluslararası yönergeler ışığında millî mayın standartlan dokümanının Türkçe ve İngilizce hazırlanması devam etmektedir. Suriye hududu boyunca birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgelerde mevcut arazilerin mülkiyet durumlarının incelenmesi çalışmaları başlamış, hâlen devam etmektedir. Türkiye-Suriye hududunun yeniden işaretlenmesi kapsamında icra edilen faaliyetler Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla koordineli olarak takip edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı tarafından mayın temizleme ve sınır fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edilme işinin bir hizmet alım projesi olarak NATO Bakım ve İkmal Ajansı, yani NAMSA kanalıyla gerçekleştirilmesi prensipte uygun bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda 24 Kasım 2009 tarihinde NAMSA'ya niyet mektubu gönderilmiştir. NAMSA, 9 Aralık 2009 tarihinde gönderdiği cevabi yazıda projeyi birlikte gerçekleştirme hususunda resmî beyanda bulunmuştur. NAMSA yetkilileriyle 22-24 Şubat 2010 tarihleri arasında Lüksemburg'da yapılan toplantıda projenin ayrıntıları görüşülmüş, karşılıklı bilgilendirilmeler yapılmış, yapılacak işler tespit edilmiştir. - 4 1 5 -
Sayfa 34 -
TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun kapsamında birinci aşamada sorumluluk Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 5903 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, 2007-2009 yılları arasında sırasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Akçakale Şanlıurfa, Nusaybin Mardin, Çobanbey Kilis'te ise il özel idarelerince yapılan ihaleler sonucu toplam 245.500 metrekarelik alan küçük çaplı mayın temizleme faaliyetlerine konu olmuştur. Ayrıca, hâlen Karkamış antik kenti bölgesinde Millî Savunma Bakanlığınca verilen yetki çerçevesinde Gaziantep Valiliğince sözleşmesi yürütülen mayın temizleme faaliyetleri mevcuttur. Bu bölgede mayın temizliği de başlamak üzeredir. Diğer sınırlarımızdaki mayınların temizliğine Suriye sınırı mayın temizlemesinden elde edilecek tecrübeye göre başlanılması planlanmaktadır. Suriye sının mayın temizliği faaliyetinin yürütülmesi ve aynı anda sınır fiziki güvenlik sisteminin gerçekleşmesi kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan ve birçok ülke tarafından uygulanmakta olan Uluslararası Mayın Temizleme Standartları dokümanında yer aldığı şekliyle uluslararası teşkilatlar incelenmiş ve Millî Mayın Faaliyetleri Kurulu olarak Proje Üst Yönetim Kurulu ile Millî Mayın Merkezi olarak Proje Yürütme Grubu teşkil edilmiştir. Proje Üst Yönetim Kurulu teşkilatında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve gerektiğinde ilgili olacağı değerlendirilen diğer bakanlık temsilcileri de projedeki gelişmelere paralel olarak dâhil edilecektir. 5903 sayılı Kanun'un hükümleri gereği mayın temizleme öncelikleri Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca mutabık kalınmak suretiyle belirlenecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; projenin maliyetinin karşılanması maksadıyla ihtiyaç duyulan kaynak 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde Millî Savunma Bakanlığı bütçesi dışında Maliye Bakanlığınca yıllara bağlı olarak, yıllara sari olarak temin edilecektir. Proje Yürütme Grubu tarafından bugüne kadar tamamlanan ve devam eden faaliyetler şu şekildedir: Türkiye-Suriye hududu bölgesinde mayın tarlalarını ve arazi yapısını yerinde görmek amaçlı keşifler mahallinde ifa edilmiştir. Hudut hattındaki mayınlı sahaların tamamının 1/25.000- 1/250.000 arası ölçeklerde sayısal ortamdaki haritalara işlenmesi tamamlanmıştır. Mayınlı sahaların 1/5.000 ölçekli raster haritalara işlenmesi suretiyle üretilmiş dijital haritalar hazırlanmıştır. İlgili kanun ve yönergeler ışığında Proje Üst Yönetim Kurulu ve Proje Yürütme Grubunun görev ve sorumluluklannı belirleyen yönergenin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan millî mayın esasları dâhilinde ve millî-uluslararası yönergeler ışığında millî mayın standartlan dokümanının Türkçe ve İngilizce hazırlanması devam etmektedir. Suriye hududu boyunca birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgelerde mevcut arazilerin mülkiyet durumlarının incelenmesi çalışmaları başlamış, hâlen devam etmektedir. Türkiye-Suriye hududunun yeniden işaretlenmesi kapsamında icra edilen faaliyetler Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla koordineli olarak takip edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı tarafından mayın temizleme ve sınır fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edilme işinin bir hizmet alım projesi olarak NATO Bakım ve İkmal Ajansı, yani NAMSA kanalıyla gerçekleştirilmesi prensipte uygun bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda 24 Kasım 2009 tarihinde NAMSA'ya niyet mektubu gönderilmiştir. NAMSA, 9 Aralık 2009 tarihinde gönderdiği cevabi yazıda projeyi birlikte gerçekleştirme hususunda resmî beyanda bulunmuştur. NAMSA yetkilileriyle 22-24 Şubat 2010 tarihleri arasında Lüksemburg'da yapılan toplantıda projenin ayrıntıları görüşülmüş, karşılıklı bilgilendirilmeler yapılmış, yapılacak işler tespit edilmiştir. - 4 1 5 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 6 - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2010 Mart ayı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı içinden çekirdek teşkil edilen Proje Üst Yönetim Kurulunun ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası literatürdeki adıyla "Millî Mayın Faaliyetleri Kurulu" olarak düzenlenmesi ve NAMSA'yla görüşülen konuların değerlendirilerek müteakip çalışmaların başlaması planlanmıştır. Sonuç olarak depolardaki mayınların imhası devam ederken Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ve sınır fiziki güvenlik sistemi tesisi konusunda NAMSA tarafından projelerin ihalesinin 2010 yılı sonlarına doğru yapılabileceği ve 2014 yılı içinde projelerin tamamlanacağı değerlendirilmektedir. İhalelerin yapılması sırasında şu dört prensip esas alınmaktadır: Bu prensiplerden birincisi, NAMSA ihalesine mümkün mertebe fazla Türk firmasının katılması. İkincisi, projenin bölümler hâlinde yapılması, yani 510 kilometrenin birden ihale edilmeyip parça parça ihalelerin yapılması. Üçüncüsü, yerli teknolojiden en fazla faydalanılması. Dördüncüsü ise mayından temizlenen alanların uluslararası alanda geçerli bir sertifıkasyona bağlanması, yani NAMSA'nın burada temizlikten dolayı bir kefalet vermesi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken bu geçen altmış yetmiş yıl içerisinde mayınlı arazide hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, sakat kalanlara en hissi bakımdan ne kadar üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum ve bundan sonra inşallah bu gibi üzüntülere muhatap olmayız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Gündem dışı ikinci söz esnaf sorunlarıyla ilgili olarak söz isteyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'a aittir. Sayın Susam, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'in, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündem dışı konuşmada yine esnaf sorunlarına değinme gereği duyduk. Bildiğiniz gibi, bundan çok kısa süre önce de esnaf sorunlarının bu Mecliste ele alınıp görüşülmesi için bir genel görüşme açılmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak istemiştik fakat Mecliste yapılan oylamada, genel görüşme açılmaması konusunda iktidar partisinin milletvekillerinin oylarıyla genel görüşme açılması kabul edilmedi. Ancak değerli milletvekilleri, sizler de biliyorsunuz ki ülkenin içinde bulunduğu koşullarda ülkenin gerçek gündemi işsizlik, ülkenin gerçek gündemi bu ekonomik krize kepenk kapatan esnaf ve sanatkârların durumu, ülkenin gerçek gündemi köylünün üretim yapamaz hâle gelmesi ve topraklarını, evini, barkını bırakıp kentlere, işsizler ordusuna katılması, bugün ülkenin gündemi sanayide artan girdiler ve maliyetin yükselmesi nedeniyle dünya ekonomik krizinde en pahalı üretimlerinden birini yapan sanayinin üretemez hâle gelmesi. Tüm bunları bu Meclis birinci gündem maddesi olarak alıp konuşmak ve çözüm yollarını bulmak zorunda. Ülkedeki işsizlik bugün devletin resmî rakamlarıyla 14, gençlerde işsizlik yüzde 25.
Sayfa 35 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 6 - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2010 Mart ayı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı içinden çekirdek teşkil edilen Proje Üst Yönetim Kurulunun ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası literatürdeki adıyla "Millî Mayın Faaliyetleri Kurulu" olarak düzenlenmesi ve NAMSA'yla görüşülen konuların değerlendirilerek müteakip çalışmaların başlaması planlanmıştır. Sonuç olarak depolardaki mayınların imhası devam ederken Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ve sınır fiziki güvenlik sistemi tesisi konusunda NAMSA tarafından projelerin ihalesinin 2010 yılı sonlarına doğru yapılabileceği ve 2014 yılı içinde projelerin tamamlanacağı değerlendirilmektedir. İhalelerin yapılması sırasında şu dört prensip esas alınmaktadır: Bu prensiplerden birincisi, NAMSA ihalesine mümkün mertebe fazla Türk firmasının katılması. İkincisi, projenin bölümler hâlinde yapılması, yani 510 kilometrenin birden ihale edilmeyip parça parça ihalelerin yapılması. Üçüncüsü, yerli teknolojiden en fazla faydalanılması. Dördüncüsü ise mayından temizlenen alanların uluslararası alanda geçerli bir sertifıkasyona bağlanması, yani NAMSA'nın burada temizlikten dolayı bir kefalet vermesi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken bu geçen altmış yetmiş yıl içerisinde mayınlı arazide hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, sakat kalanlara en hissi bakımdan ne kadar üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum ve bundan sonra inşallah bu gibi üzüntülere muhatap olmayız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Gündem dışı ikinci söz esnaf sorunlarıyla ilgili olarak söz isteyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'a aittir. Sayın Susam, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'in, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündem dışı konuşmada yine esnaf sorunlarına değinme gereği duyduk. Bildiğiniz gibi, bundan çok kısa süre önce de esnaf sorunlarının bu Mecliste ele alınıp görüşülmesi için bir genel görüşme açılmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak istemiştik fakat Mecliste yapılan oylamada, genel görüşme açılmaması konusunda iktidar partisinin milletvekillerinin oylarıyla genel görüşme açılması kabul edilmedi. Ancak değerli milletvekilleri, sizler de biliyorsunuz ki ülkenin içinde bulunduğu koşullarda ülkenin gerçek gündemi işsizlik, ülkenin gerçek gündemi bu ekonomik krize kepenk kapatan esnaf ve sanatkârların durumu, ülkenin gerçek gündemi köylünün üretim yapamaz hâle gelmesi ve topraklarını, evini, barkını bırakıp kentlere, işsizler ordusuna katılması, bugün ülkenin gündemi sanayide artan girdiler ve maliyetin yükselmesi nedeniyle dünya ekonomik krizinde en pahalı üretimlerinden birini yapan sanayinin üretemez hâle gelmesi. Tüm bunları bu Meclis birinci gündem maddesi olarak alıp konuşmak ve çözüm yollarını bulmak zorunda. Ülkedeki işsizlik bugün devletin resmî rakamlarıyla 14, gençlerde işsizlik yüzde 25. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Peki, ne istiyoruz? Bugün gündem dışı sözde söylemek istediğim -bu kısa sürede- şudur: Ciddi bir ekonomik krizin etkilediği esnaf, sanatkâr, tüccar ve sanayici borçlarını ödeyememektedir. Sigortada, BAĞ-KUR'da ve vergi borçlarında tıkanma noktasına gelmiştir piyasa. Piyasanın da söylediği rakamlarla borç miktarı 110 milyar lirayla 130 milyar lira arasındadır faiz rakamlarındaki hesaplama farklılıkları nedeniyle. Yani 130 milyar lira borç, bugün bu kesimlerin sırtına yüklenmiş durumdadır. Değerli arkadaşlar, eğer biz bu konuda yeni bir adım atmazsak, bu konuda vergi, BAĞ-KUR ve sigorta borçlarıyla ilgili yeni bir yapılandırma yapmazsak devletin ve bürokrasisinin yaklaşımıyla bu kesimlerin bu krizdeki durumları daha da giderek kötü bir noktaya gitmektedir. "Elektronik haciz sistemiyle vergi borçlarını hesaplardan tahsil edeceğim." diyen bir maliye anlayışına bugün bu konuda yeni bir yapılandırma yapma ihtiyacı tüm meslek örgütleri tarafından da çok net bir şekilde söylenmektedir. Bir gazetemizin, Akşam gazetesinin yapmış olduğu kampanyayla, İstanbul Ticaret Odası Başkanının, TUSKON Başkanının, İzmir'deki üç tane meslek odası başkanının ve bu ay -ocak ayında- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanının yaptığı açıklamalarla bunun acilen yapılması gerektiği herkesin ortak görüşüdür. Hem devletin ihtiyaç duyduğu kaynak açısından bu böyledir hem de içinde bulunulan krizde, esnaf sanatkârın, tüccarın, sanayicinin biraz nefes alması için gereklidir. Yaptığınız uygulamalar kısa vadeli ve çözüm getiren uygulamalar değildir. Değerli arkadaşlarım, önerimiz ve çözümümüz de şudur: Nasıl futbol kulüplerinin on yıl vadeli, yıllık yüzde 4 faizle borçlarını taksitlendirdiyseniz, esnaf ve sanatkâra da, sanayici ve tüccara da borçlarının asıllarını asgari otuz altı ay düşük faizle taksitlendirmek noktasında bir adım atmak durumundadır bu Meclis. Bu atılmadığı noktada ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Devletin aldığı faiz yüzde 30. Piyasada bugün faizler yüzde 10'un altına düşmüş durumda. Peki, diyebilirsiniz ki gitsin bankadan kredi alsın, kredi alarak borcunu ödesin. Bankalar bugün bu işletmelere kredi verme konusunda sizin düşündüğünüz kadar iyimser mi? İstedikleri teminatlar, istedikleri koşullar, hiçbir esnafın bu kriz döneminde, zaten acil borçlarını ödemekten başka başını kaldıramadığı bu dönemde yapması mümkün olan şeyler mi? Onun için, değerli arkadaşlarım, bugün acilen bu gündem dışı konuşmada Hükümeti bir kez daha uyarıyorum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun. MEHMET ALİ SUSAM (Devamla) - Acilen bu yapılandırmayı ülke gündemine ve Meclise getiriniz. Bu gündem, ülkenin yakıcı gündemidir. Giderayak uygulamaya çalıştığınız anayasa değişiklikleri sizi kurtaramayacaktır ama esnaf ve sanatkârın, tüccarın vergi borçlarını, sigorta borçlarını, BAĞ-KUR borçlarını yeni bir taksitlendirmeyle yeni bir yapılandırmaya bağlamak piyasaya yeniden can ve kan verecektir. Bu anlayışla bu konuya bakmanızı istiyoruz. Eğer bu işe böyle bakmaz, ülke gündemini gerçek gündemden uzaklaştırıp başka konularla oyalarsanız hem referandumda hem seçimde bu esnaftan, bu sanatkârdan, bu sanayiciden, üretim yapan köylüden gerekli dersi alacaksınız. Onun için hızla bu konuyu gündeme getirmenizi diliyor, huzurlarınızı saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı konuşmaya Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik cevap vereceklerdir. Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) - 4 1 7 -
Sayfa 36 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Peki, ne istiyoruz? Bugün gündem dışı sözde söylemek istediğim -bu kısa sürede- şudur: Ciddi bir ekonomik krizin etkilediği esnaf, sanatkâr, tüccar ve sanayici borçlarını ödeyememektedir. Sigortada, BAĞ-KUR'da ve vergi borçlarında tıkanma noktasına gelmiştir piyasa. Piyasanın da söylediği rakamlarla borç miktarı 110 milyar lirayla 130 milyar lira arasındadır faiz rakamlarındaki hesaplama farklılıkları nedeniyle. Yani 130 milyar lira borç, bugün bu kesimlerin sırtına yüklenmiş durumdadır. Değerli arkadaşlar, eğer biz bu konuda yeni bir adım atmazsak, bu konuda vergi, BAĞ-KUR ve sigorta borçlarıyla ilgili yeni bir yapılandırma yapmazsak devletin ve bürokrasisinin yaklaşımıyla bu kesimlerin bu krizdeki durumları daha da giderek kötü bir noktaya gitmektedir. "Elektronik haciz sistemiyle vergi borçlarını hesaplardan tahsil edeceğim." diyen bir maliye anlayışına bugün bu konuda yeni bir yapılandırma yapma ihtiyacı tüm meslek örgütleri tarafından da çok net bir şekilde söylenmektedir. Bir gazetemizin, Akşam gazetesinin yapmış olduğu kampanyayla, İstanbul Ticaret Odası Başkanının, TUSKON Başkanının, İzmir'deki üç tane meslek odası başkanının ve bu ay -ocak ayında- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanının yaptığı açıklamalarla bunun acilen yapılması gerektiği herkesin ortak görüşüdür. Hem devletin ihtiyaç duyduğu kaynak açısından bu böyledir hem de içinde bulunulan krizde, esnaf sanatkârın, tüccarın, sanayicinin biraz nefes alması için gereklidir. Yaptığınız uygulamalar kısa vadeli ve çözüm getiren uygulamalar değildir. Değerli arkadaşlarım, önerimiz ve çözümümüz de şudur: Nasıl futbol kulüplerinin on yıl vadeli, yıllık yüzde 4 faizle borçlarını taksitlendirdiyseniz, esnaf ve sanatkâra da, sanayici ve tüccara da borçlarının asıllarını asgari otuz altı ay düşük faizle taksitlendirmek noktasında bir adım atmak durumundadır bu Meclis. Bu atılmadığı noktada ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Devletin aldığı faiz yüzde 30. Piyasada bugün faizler yüzde 10'un altına düşmüş durumda. Peki, diyebilirsiniz ki gitsin bankadan kredi alsın, kredi alarak borcunu ödesin. Bankalar bugün bu işletmelere kredi verme konusunda sizin düşündüğünüz kadar iyimser mi? İstedikleri teminatlar, istedikleri koşullar, hiçbir esnafın bu kriz döneminde, zaten acil borçlarını ödemekten başka başını kaldıramadığı bu dönemde yapması mümkün olan şeyler mi? Onun için, değerli arkadaşlarım, bugün acilen bu gündem dışı konuşmada Hükümeti bir kez daha uyarıyorum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun. MEHMET ALİ SUSAM (Devamla) - Acilen bu yapılandırmayı ülke gündemine ve Meclise getiriniz. Bu gündem, ülkenin yakıcı gündemidir. Giderayak uygulamaya çalıştığınız anayasa değişiklikleri sizi kurtaramayacaktır ama esnaf ve sanatkârın, tüccarın vergi borçlarını, sigorta borçlarını, BAĞ-KUR borçlarını yeni bir taksitlendirmeyle yeni bir yapılandırmaya bağlamak piyasaya yeniden can ve kan verecektir. Bu anlayışla bu konuya bakmanızı istiyoruz. Eğer bu işe böyle bakmaz, ülke gündemini gerçek gündemden uzaklaştırıp başka konularla oyalarsanız hem referandumda hem seçimde bu esnaftan, bu sanatkârdan, bu sanayiciden, üretim yapan köylüden gerekli dersi alacaksınız. Onun için hızla bu konuyu gündeme getirmenizi diliyor, huzurlarınızı saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı konuşmaya Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik cevap vereceklerdir. Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) - 4 1 7 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 8 - DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Susam Bey'in esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Takdir edersiniz ki konu Sanayi Bakanımızın uhdesinde bir konu ama bugün kendileri burada olamadıkları için, Ankara dışında oldukları için böyle önemli bir gündem maddesiyle ilgili yapılan konuşmanın Hükümet tarafından cevaplandırılmamasının yanlış anlaşılmalara vesile olacağı düşüncesiyle söz almış bulunuyorum. Öncelikle, bazı düzeltmeler yapma durumundayız. Şimdi, "kapanan kepenkler, iş yerini kapatan esnaflar" diye ifade ediyorsunuz. Şimdi, 2008 yılında 166.815 esnaf açılış yaparken 117.808 iş yeri kapanmış. 2009 yılında kapanan iş yeri sayısı 91.165 iken açılan esnaf ve sanatkâr sayısı 162.922. İliniz İzmir olduğu için oradan örnek vermek istiyorum: İzmir'de 2008 yılında kapanan iş yeri sayısı 8.910, açılan işyeri 12.693. 2009 yılında İzmir'de 7.159 iş yeri kapanırken açılan iş yeri sayısı 11.893. 2010 yılı, yani ocak ve şubat ayı açısından baktığımız zaman İzmir'de kapanan iş yeri sayısı 1.390, açılan iş yeri sayısı 2.660. Demek ki olaylara yüzeysel değil, biraz daha içeriğine vâkıf olarak bakmanın isabetli olacağı inancı içerisindeyim. "Yandık, bittik." edebiyatının doğru olmadığını kürsüden ifade etmek durumundayım. Değerli milletvekilleri, bakınız, bu yedi yıllık, sekiz yıllık iktidar döneminde esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili yaptığımız uygulamalar ve çalışmaları iktidar olarak yalnız kendi düzeyimizde ele almadık, gerek ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, gerek esnaf odalarıyla, TESK'le birlikte bu konuları ele alarak esnaf ve sanatkârlarımıza yapılması gereken ne var ise onları, hepsini birlikte gerçekleştirdik. Öncelikle Sanayi Bakanlığımız e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına geçti ve gerçekten, esnaflarımızın sayısı bugün belli, odalarımızın sayısı belli, sivil örgütlerimizin sayısı net bir şekilde belli. Bugün, Şubat 2010 itibarıyla 1 milyon 900 bin 130 esnaf ve sanatkârımız var. Şimdi, esnaf ve sanatkârlarımıza bu süre içerisinde, bu zaman dilimi içerisinde neler gerçekleştirdik? En basitinden şu konunun hepimizin kulağına küpe olması gerekiyor: Bir esnaf ve sanatkâr kardeşimiz iki yüz kırk gün yani sekiz ay prim ödedikten sonra ancak sağlıktan istifade etme imkânı var iken bu değişikliği bu Meclis birlikte yaptık ve bunu otuz güne indirdik. Yani kamu çalışanı bugün kamuda göreve başlıyor, ertesi günü sağlıktan istifade etme imkânını elde ederken esnaf ve sanatkârlarımız ancak iki yüz kırk gün sonra sağlıktan istifade etme imkânlan vardı. Bunu biz ne yaptık? İki yüz kırk günü otuz güne çektik. Bunu görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Basamak sistemi vardı, biz beyan esasını getirdik, biliyorsunuz. Bu da son derece önemli. Esnafın gelirinde bir artış yok ise basamak sistemi sürekli yükselerek esnafın daha çok prim ödemesi tablosu ortaya çıkıyor idi, oysa şimdi gelir düzeyi ne ise o çerçevede beyanda bulunuyor ve ona göre de prim ödeme durumu söz konusu oluyor. Bunun yanında, prim borçlarından bahsettiniz. Esnaf ve sanatkârımızın prim borçlarının yapılandırılmasını çok ciddi düzeyde yine birlikte gerçekleştirdik. Yüzde 85 gecikme zamları ve faizlerin silinmesiyle ilgili düzenlemeyi yine Parlamentodan geçirdik ve o günlerde bütün esnaf ve sanatkâr kuruluşlarından teşekkür aldığımızı, hep beraber, biliyorsunuz, medyaya da yoğun bir şekilde yansımış idi. Esnaf ve sanatkârlarımızın daha rahat bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, bildiğiniz gibi, prim oranlarında da ciddi indirimde bulunduk. Yüzde 40 olan prim oranı yüzde 33,5 düzeyine çekildi. E bunu da görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Ayrıca, en önemli düzenlemelerden bir tanesi SSK'da çalışanlarla ilgili. Yani iş göremezlik ödeneği esnaflar için de uygulanmaya başlandı. Çeşitli rahatsızlığından dolayı işine gidemeyen esnaf kardeşimiz, aynı şekilde yine SSK'da çalışan yani işçi statüsünde olan vatandaşlarımızın konumuna getirildi.
Sayfa 37 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 1 8 - DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Susam Bey'in esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Takdir edersiniz ki konu Sanayi Bakanımızın uhdesinde bir konu ama bugün kendileri burada olamadıkları için, Ankara dışında oldukları için böyle önemli bir gündem maddesiyle ilgili yapılan konuşmanın Hükümet tarafından cevaplandırılmamasının yanlış anlaşılmalara vesile olacağı düşüncesiyle söz almış bulunuyorum. Öncelikle, bazı düzeltmeler yapma durumundayız. Şimdi, "kapanan kepenkler, iş yerini kapatan esnaflar" diye ifade ediyorsunuz. Şimdi, 2008 yılında 166.815 esnaf açılış yaparken 117.808 iş yeri kapanmış. 2009 yılında kapanan iş yeri sayısı 91.165 iken açılan esnaf ve sanatkâr sayısı 162.922. İliniz İzmir olduğu için oradan örnek vermek istiyorum: İzmir'de 2008 yılında kapanan iş yeri sayısı 8.910, açılan işyeri 12.693. 2009 yılında İzmir'de 7.159 iş yeri kapanırken açılan iş yeri sayısı 11.893. 2010 yılı, yani ocak ve şubat ayı açısından baktığımız zaman İzmir'de kapanan iş yeri sayısı 1.390, açılan iş yeri sayısı 2.660. Demek ki olaylara yüzeysel değil, biraz daha içeriğine vâkıf olarak bakmanın isabetli olacağı inancı içerisindeyim. "Yandık, bittik." edebiyatının doğru olmadığını kürsüden ifade etmek durumundayım. Değerli milletvekilleri, bakınız, bu yedi yıllık, sekiz yıllık iktidar döneminde esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili yaptığımız uygulamalar ve çalışmaları iktidar olarak yalnız kendi düzeyimizde ele almadık, gerek ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, gerek esnaf odalarıyla, TESK'le birlikte bu konuları ele alarak esnaf ve sanatkârlarımıza yapılması gereken ne var ise onları, hepsini birlikte gerçekleştirdik. Öncelikle Sanayi Bakanlığımız e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına geçti ve gerçekten, esnaflarımızın sayısı bugün belli, odalarımızın sayısı belli, sivil örgütlerimizin sayısı net bir şekilde belli. Bugün, Şubat 2010 itibarıyla 1 milyon 900 bin 130 esnaf ve sanatkârımız var. Şimdi, esnaf ve sanatkârlarımıza bu süre içerisinde, bu zaman dilimi içerisinde neler gerçekleştirdik? En basitinden şu konunun hepimizin kulağına küpe olması gerekiyor: Bir esnaf ve sanatkâr kardeşimiz iki yüz kırk gün yani sekiz ay prim ödedikten sonra ancak sağlıktan istifade etme imkânı var iken bu değişikliği bu Meclis birlikte yaptık ve bunu otuz güne indirdik. Yani kamu çalışanı bugün kamuda göreve başlıyor, ertesi günü sağlıktan istifade etme imkânını elde ederken esnaf ve sanatkârlarımız ancak iki yüz kırk gün sonra sağlıktan istifade etme imkânlan vardı. Bunu biz ne yaptık? İki yüz kırk günü otuz güne çektik. Bunu görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Basamak sistemi vardı, biz beyan esasını getirdik, biliyorsunuz. Bu da son derece önemli. Esnafın gelirinde bir artış yok ise basamak sistemi sürekli yükselerek esnafın daha çok prim ödemesi tablosu ortaya çıkıyor idi, oysa şimdi gelir düzeyi ne ise o çerçevede beyanda bulunuyor ve ona göre de prim ödeme durumu söz konusu oluyor. Bunun yanında, prim borçlarından bahsettiniz. Esnaf ve sanatkârımızın prim borçlarının yapılandırılmasını çok ciddi düzeyde yine birlikte gerçekleştirdik. Yüzde 85 gecikme zamları ve faizlerin silinmesiyle ilgili düzenlemeyi yine Parlamentodan geçirdik ve o günlerde bütün esnaf ve sanatkâr kuruluşlarından teşekkür aldığımızı, hep beraber, biliyorsunuz, medyaya da yoğun bir şekilde yansımış idi. Esnaf ve sanatkârlarımızın daha rahat bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, bildiğiniz gibi, prim oranlarında da ciddi indirimde bulunduk. Yüzde 40 olan prim oranı yüzde 33,5 düzeyine çekildi. E bunu da görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Ayrıca, en önemli düzenlemelerden bir tanesi SSK'da çalışanlarla ilgili. Yani iş göremezlik ödeneği esnaflar için de uygulanmaya başlandı. Çeşitli rahatsızlığından dolayı işine gidemeyen esnaf kardeşimiz, aynı şekilde yine SSK'da çalışan yani işçi statüsünde olan vatandaşlarımızın konumuna getirildi. TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 Sigorta primlerinin yüzde 25 düzeyinde indirildiğini biliyorsunuz. En önemlisi tek bildirge. Tek bildirge ve tek beyana geçildi. Buradaki kırtasiye ve mevzuat uygulamalarıyla esnafımız karşı karşıya bırakılmadı. Son dönemde yine gerçekleştirdiğimiz önemli uygulamalardan bir tanesi, TESKOMB aracılığıyla esnaf ve sanatkârımıza sahip çıkmak. TESKOMB aracılığıyla 2002 yılında 153 milyon kredi temini sağlanırken esnafımıza, bu rakamın 2010 Şubatında 3,6 milyar düzeyine geldiğini hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Yani 156 milyon mu büyük, 3,6 milyar mı büyük? Herhalde bu mukayeseleri esnafımız da en sağlıklı şekilde yapıyordur. Kredi kullanan kooperatif sayısına bakıyoruz, kişi sayısına bakıyoruz, 2002'lerde 63.520 kişi bu krediyi kullanırken bunun bugün 246 binleri aştığını görüyoruz. Kredi limiti, biliyorsunuz, 5 bin lira idi, bugün bu 50 bin lira düzeyine çıkmış bulunuyor. Faiz oranları yüzde 59 idi, yüzde 13'e çekildi. Yüzde 13'ün de yüzde 6,5'u bugün hazine tarafından karşılanıyor, dolayısıyla esnafa yüzde 6,5 olarak yansıtılıyor. Yani yüzde 59 faiz uygulaması geçmiş dönemlerde esnafa reva görülürken bunun bugün yüzde 6,5'a çekilmesi alkışlanacak bir durumdur diye düşünüyorum. KOSGEB aracılığıyla yapılanlara baktığımız zaman, son dönemdeki uygulama bu, 100 bin işletmeye 2,5 milyar TL'lik yeni bir kredi desteği sağlandı. Esnaf odalarının birliklere olan aidat borçlarıyla ilgili düzenlemeyi de yine Meclis olarak burada birlikte gerçekleştirdik ve bu borçların gecikme zamlarını ortadan kaldırdık. İki kez sicil affı esnafımız için getirildi. Netice itibarıyla, biz, tüm sosyal kesimlerde olduğu gibi özellikle toplumumuzun bel kemiği olan esnaf ve sanatkârımızla ilgili olarak kendi duygu, düşüncelerimizle değil, kendi bildiklerimizle yalnız değil, oturup sivil toplum örgütleriyle, özellikle TESK'le birlikte oturup konuştuk, neler yapılmalı, neler yapılmamalı... Her alanda bu meseleler iyice elimine edilerek esnafımıza sahip çıkma konusunda geriye dönüp baktığımızda vicdanımızın rahat olduğunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bundan sonra yapılacak yok mudur? Türkiye'nin meseleleri sıfırlandı mı her şey bitti mi? Tabii ki bitmedi. Türkiye'nin sorunları, büyüyen, gelişen bir ülke olarak devam edecek, iktidarların görevi de yeni çıkan bu sorunlara cevap arayışı olacaktır. Bugün küresel krizin neticesinde oluşmuş bir tablo var. Nedir o tablo? Ülkeler ve özellikle bizim gibi ülke, fınansal bir kriz yaşamamamıza rağmen bizim yaşadığımız bir sıkıntı var. Nedir bu? Pazarda meydana gelen sıkıntı. Yani pazarda daralma, ihracattaki daralma neticesinde üretime ve istihdama yansıması şeklinde bize krizin yansıması söz konusu. Bunu aşmak için de devletin tüm kademelerinin, canla başla yeni pazar arayışları konusunda nasıl bir mücadele verdiğimizi de -öyle tahmin ediyorum takdir edeceksiniz. Avrupa Birliği ülkelerinin 2010 yılında yüzde 0,3 büyüyeceği ihtimalini dikkate aldığınız zaman, yüzde 50'nin üzerinde de Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı olan Türkiye'nin tabii ki yeni pazar arayışlarına girmesi gerekiyor. İşte tam da sizin burada bahsettiğiniz sorunu çözmek için, bir dünya ülkesi olarak bütün dünya ülkelerine Türkiye ne ihraç edebilir konusunda Hükümetimizin büyük gayretleri de bu sorunu çözmeye dönüktür diyorum. Tekrar bu imkânı bize verdiğiniz için size teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Macit, buyurun efendim. - 4 1 9 -
Sayfa 38 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 Sigorta primlerinin yüzde 25 düzeyinde indirildiğini biliyorsunuz. En önemlisi tek bildirge. Tek bildirge ve tek beyana geçildi. Buradaki kırtasiye ve mevzuat uygulamalarıyla esnafımız karşı karşıya bırakılmadı. Son dönemde yine gerçekleştirdiğimiz önemli uygulamalardan bir tanesi, TESKOMB aracılığıyla esnaf ve sanatkârımıza sahip çıkmak. TESKOMB aracılığıyla 2002 yılında 153 milyon kredi temini sağlanırken esnafımıza, bu rakamın 2010 Şubatında 3,6 milyar düzeyine geldiğini hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Yani 156 milyon mu büyük, 3,6 milyar mı büyük? Herhalde bu mukayeseleri esnafımız da en sağlıklı şekilde yapıyordur. Kredi kullanan kooperatif sayısına bakıyoruz, kişi sayısına bakıyoruz, 2002'lerde 63.520 kişi bu krediyi kullanırken bunun bugün 246 binleri aştığını görüyoruz. Kredi limiti, biliyorsunuz, 5 bin lira idi, bugün bu 50 bin lira düzeyine çıkmış bulunuyor. Faiz oranları yüzde 59 idi, yüzde 13'e çekildi. Yüzde 13'ün de yüzde 6,5'u bugün hazine tarafından karşılanıyor, dolayısıyla esnafa yüzde 6,5 olarak yansıtılıyor. Yani yüzde 59 faiz uygulaması geçmiş dönemlerde esnafa reva görülürken bunun bugün yüzde 6,5'a çekilmesi alkışlanacak bir durumdur diye düşünüyorum. KOSGEB aracılığıyla yapılanlara baktığımız zaman, son dönemdeki uygulama bu, 100 bin işletmeye 2,5 milyar TL'lik yeni bir kredi desteği sağlandı. Esnaf odalarının birliklere olan aidat borçlarıyla ilgili düzenlemeyi de yine Meclis olarak burada birlikte gerçekleştirdik ve bu borçların gecikme zamlarını ortadan kaldırdık. İki kez sicil affı esnafımız için getirildi. Netice itibarıyla, biz, tüm sosyal kesimlerde olduğu gibi özellikle toplumumuzun bel kemiği olan esnaf ve sanatkârımızla ilgili olarak kendi duygu, düşüncelerimizle değil, kendi bildiklerimizle yalnız değil, oturup sivil toplum örgütleriyle, özellikle TESK'le birlikte oturup konuştuk, neler yapılmalı, neler yapılmamalı... Her alanda bu meseleler iyice elimine edilerek esnafımıza sahip çıkma konusunda geriye dönüp baktığımızda vicdanımızın rahat olduğunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bundan sonra yapılacak yok mudur? Türkiye'nin meseleleri sıfırlandı mı her şey bitti mi? Tabii ki bitmedi. Türkiye'nin sorunları, büyüyen, gelişen bir ülke olarak devam edecek, iktidarların görevi de yeni çıkan bu sorunlara cevap arayışı olacaktır. Bugün küresel krizin neticesinde oluşmuş bir tablo var. Nedir o tablo? Ülkeler ve özellikle bizim gibi ülke, fınansal bir kriz yaşamamamıza rağmen bizim yaşadığımız bir sıkıntı var. Nedir bu? Pazarda meydana gelen sıkıntı. Yani pazarda daralma, ihracattaki daralma neticesinde üretime ve istihdama yansıması şeklinde bize krizin yansıması söz konusu. Bunu aşmak için de devletin tüm kademelerinin, canla başla yeni pazar arayışları konusunda nasıl bir mücadele verdiğimizi de -öyle tahmin ediyorum takdir edeceksiniz. Avrupa Birliği ülkelerinin 2010 yılında yüzde 0,3 büyüyeceği ihtimalini dikkate aldığınız zaman, yüzde 50'nin üzerinde de Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı olan Türkiye'nin tabii ki yeni pazar arayışlarına girmesi gerekiyor. İşte tam da sizin burada bahsettiğiniz sorunu çözmek için, bir dünya ülkesi olarak bütün dünya ülkelerine Türkiye ne ihraç edebilir konusunda Hükümetimizin büyük gayretleri de bu sorunu çözmeye dönüktür diyorum. Tekrar bu imkânı bize verdiğiniz için size teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Macit, buyurun efendim. - 4 1 9 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 0 - V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yapılan düzenlemelere rağmen, esnaflar primlerini ödeyemiyorsa sistemde bir problem olduğuna, bu nedenle bunların ödenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması HASAN MACİT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanımız esnaflarla ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı, kendilerine teşekkür ederiz ama buna rağmen esnaflarımız bu primleri ödeyemiyorsa sistemde bir sorun var demektir. Bu nedenle bunların ödeyebilme koşullarını iyileştirmek gerekir. Gerçekten son yıllarda esnafımız hızla dükkân kapatıyor ve zaten sokaktaki milyonlarca işsiz insanımızın içerisine işverenler de dâhil oluyor. Bu nedenle piyasayı hareketlendirecek acilen, ivedilikle politikalar üretmek gerekir, çünkü esnafımız işin içinden çıkamaz duruma gelmiştir şu anda. Bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. Sayın Işık... 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın depreme ilişkin açıklaması ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü yani bugün saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın deprem nedeniyle sokaklara dökülen ve mağdur olmuş değerli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletmek üzere kısa bir söz talebinde bulundum. Allah'ın hiçbir insanımıza bu tür acıları bir daha yaşatmamasını diliyorum. Aynı yörede daha bir yıl önce, 17 Şubat 2009 tarihinde yaşanan 5,0 şiddetindeki depremin izleri ve yaralan henüz kapanmamışken şiddeti daha düşük de olsa böyle bir afetin tekrar yaşanması nedeniyle acılan tazelenen ve korkuları kabaran değerli hemşehrilerime her türlü hizmeti aksatmadan yetiştirmeye çalışan tüm yetkililere teşekkür ederek tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Susam, gündem dışı söz aldınız, konuştunuz, Sayın Bakan cevap verdi. Ben şunu istirham edeyim: Eğer bu arada çözülmemiş sorunlar varsa Sayın Bakanla yüz yüze görüşürseniz bir şey... Ama girmişken mikrofonunuzu açayım, kısa bir şey söyleyin. MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Bir şey soracağım sadece. BAŞKAN - Yani bu tip şeyleri karşılıklı cevap değil de, Sayın Bakan da burada, sizler de buradasınız, beraber çözünüz. Buyurun. 3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'ın, gündem dışı konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Faruk Çelik'in, dile getirdiği sorunlara değil farklı şeylere cevap verdiğine ilişkin açıklaması MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Hayır, böyle bir şey için değil.
Sayfa 39 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 0 - V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, yapılan düzenlemelere rağmen, esnaflar primlerini ödeyemiyorsa sistemde bir problem olduğuna, bu nedenle bunların ödenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması HASAN MACİT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanımız esnaflarla ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı, kendilerine teşekkür ederiz ama buna rağmen esnaflarımız bu primleri ödeyemiyorsa sistemde bir sorun var demektir. Bu nedenle bunların ödeyebilme koşullarını iyileştirmek gerekir. Gerçekten son yıllarda esnafımız hızla dükkân kapatıyor ve zaten sokaktaki milyonlarca işsiz insanımızın içerisine işverenler de dâhil oluyor. Bu nedenle piyasayı hareketlendirecek acilen, ivedilikle politikalar üretmek gerekir, çünkü esnafımız işin içinden çıkamaz duruma gelmiştir şu anda. Bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. Sayın Işık... 2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın depreme ilişkin açıklaması ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kütahya ili Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde 2 Mart 2010 günü yani bugün saat 02.36'dan bu yana 2,7 ile 4,4 arasında farklı şiddetlerde meydana gelen yirmiye yakın deprem nedeniyle sokaklara dökülen ve mağdur olmuş değerli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletmek üzere kısa bir söz talebinde bulundum. Allah'ın hiçbir insanımıza bu tür acıları bir daha yaşatmamasını diliyorum. Aynı yörede daha bir yıl önce, 17 Şubat 2009 tarihinde yaşanan 5,0 şiddetindeki depremin izleri ve yaralan henüz kapanmamışken şiddeti daha düşük de olsa böyle bir afetin tekrar yaşanması nedeniyle acılan tazelenen ve korkuları kabaran değerli hemşehrilerime her türlü hizmeti aksatmadan yetiştirmeye çalışan tüm yetkililere teşekkür ederek tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Susam, gündem dışı söz aldınız, konuştunuz, Sayın Bakan cevap verdi. Ben şunu istirham edeyim: Eğer bu arada çözülmemiş sorunlar varsa Sayın Bakanla yüz yüze görüşürseniz bir şey... Ama girmişken mikrofonunuzu açayım, kısa bir şey söyleyin. MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Bir şey soracağım sadece. BAŞKAN - Yani bu tip şeyleri karşılıklı cevap değil de, Sayın Bakan da burada, sizler de buradasınız, beraber çözünüz. Buyurun. 3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'ın, gündem dışı konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Faruk Çelik'in, dile getirdiği sorunlara değil farklı şeylere cevap verdiğine ilişkin açıklaması MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Hayır, böyle bir şey için değil. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Ben bugün çok somut bir konuda, 130 milyar liraya ulaşmış BAĞ-KUR sigorta ve vergi borçlarının taksitlendirilmesi konusunda Türkiye'de meslek örgütleri başkanlarının ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun talebini dile getirdim. Sayın Bakanın konuşmasında cevap verdiği şeyler farklı şeyler, benim gündem dışı konuşmada sorduğum şey farklı bir nokta. Onları tartışırız tabii ki Sayın Bakanla. Açılan-kapanan oranları neydi, geçmişte faizler kaçtı, enflasyon kaçtı? Onlar ayrı konu ama şunu söylemek istiyorum: Şimdi, Hükümet, faiz bu kadar yüksek bir şekilde kamu kurumları tarafından uygulanırken vergi borçlarına, BAĞ-KUR borçlanna, sigorta borçlarına af düşünüyor mu? Bunun cevabını almak için gündeme getirdim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, normal şartlar altında şu var: Ben sizlerin hepinize tabii ki söz vermek isterim ama mesela, diyelim ki Sayın Işık'ın söylediği husus bir deprem felaketi, Allah başa vermesin, onu gündeme getiriyor, bir şeyler söylüyor. Yani "yerinden çok kısa bir söz" meselesi budur. Yoksa Sayın Bakana tabii ki cevap verebilirsiniz ama onun usulleri daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Yani "Bu yerinden kısa bir söz söyleme hususunu da yerinde kullanalım." ifadesini kullandım. Buyurun Sayın Uzunırmak. 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, esnaf sayısında artış değil düşüş olduğuna ilişkin açıklaması ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hükümetle anlaşamadığımız nokta şu: Esnaf sayısında bir artış var mı veya esnafların iş büyüklüklerinde bir artış var mı, yoksa bu kadar kredi kullanımı acaba esnafın başka bir şekilde çektiği bir sıkıntıyı mı ifade ediyor? Türkiye'de esnaf sayısında artış yok, aksine düşüş varsa, Türkiye'de esnafın işi büyümemiş, aksine küçülmüşse ve kullandığı kredi hacmi artmışsa bu, ekonomik yönden farklı bir bakış açısını gerektirir. Hükümetin buna dikkatini çekmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı üçüncü söz Antalya ilinde yaşanan çevre sorunları hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'ya aittir. Sayın Arıcı, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı 'nın, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya ilimizde yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara karşı hassasiyetimizi göstermek açısından gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi, Antalya, artık, bir dünya kenti olmuştur. Ülkemizin dünyaya açılan bir kapısı ve vitrini özelliğiyle Antalya, artık, sadece seksen bir ilimizden biri değil, ülkemize gelen yabancı turistlerin ilk izlenimleriyle ülkemiz hakkındaki fikirlerinin oluştuğu bir ön sunum özelliği de taşımaktadır. Dünyamızdaki nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle her geçen gün önemini daha ağır bir şekilde hissettiğimiz çevre kirliliği ve küresel ısınmanın etkilerinden daha az etkilenmek - 4 2 1 -
Sayfa 40 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Ben bugün çok somut bir konuda, 130 milyar liraya ulaşmış BAĞ-KUR sigorta ve vergi borçlarının taksitlendirilmesi konusunda Türkiye'de meslek örgütleri başkanlarının ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun talebini dile getirdim. Sayın Bakanın konuşmasında cevap verdiği şeyler farklı şeyler, benim gündem dışı konuşmada sorduğum şey farklı bir nokta. Onları tartışırız tabii ki Sayın Bakanla. Açılan-kapanan oranları neydi, geçmişte faizler kaçtı, enflasyon kaçtı? Onlar ayrı konu ama şunu söylemek istiyorum: Şimdi, Hükümet, faiz bu kadar yüksek bir şekilde kamu kurumları tarafından uygulanırken vergi borçlarına, BAĞ-KUR borçlanna, sigorta borçlarına af düşünüyor mu? Bunun cevabını almak için gündeme getirdim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, normal şartlar altında şu var: Ben sizlerin hepinize tabii ki söz vermek isterim ama mesela, diyelim ki Sayın Işık'ın söylediği husus bir deprem felaketi, Allah başa vermesin, onu gündeme getiriyor, bir şeyler söylüyor. Yani "yerinden çok kısa bir söz" meselesi budur. Yoksa Sayın Bakana tabii ki cevap verebilirsiniz ama onun usulleri daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Yani "Bu yerinden kısa bir söz söyleme hususunu da yerinde kullanalım." ifadesini kullandım. Buyurun Sayın Uzunırmak. 4.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, esnaf sayısında artış değil düşüş olduğuna ilişkin açıklaması ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hükümetle anlaşamadığımız nokta şu: Esnaf sayısında bir artış var mı veya esnafların iş büyüklüklerinde bir artış var mı, yoksa bu kadar kredi kullanımı acaba esnafın başka bir şekilde çektiği bir sıkıntıyı mı ifade ediyor? Türkiye'de esnaf sayısında artış yok, aksine düşüş varsa, Türkiye'de esnafın işi büyümemiş, aksine küçülmüşse ve kullandığı kredi hacmi artmışsa bu, ekonomik yönden farklı bir bakış açısını gerektirir. Hükümetin buna dikkatini çekmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı üçüncü söz Antalya ilinde yaşanan çevre sorunları hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'ya aittir. Sayın Arıcı, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı 'nın, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya ilimizde yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara karşı hassasiyetimizi göstermek açısından gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi, Antalya, artık, bir dünya kenti olmuştur. Ülkemizin dünyaya açılan bir kapısı ve vitrini özelliğiyle Antalya, artık, sadece seksen bir ilimizden biri değil, ülkemize gelen yabancı turistlerin ilk izlenimleriyle ülkemiz hakkındaki fikirlerinin oluştuğu bir ön sunum özelliği de taşımaktadır. Dünyamızdaki nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle her geçen gün önemini daha ağır bir şekilde hissettiğimiz çevre kirliliği ve küresel ısınmanın etkilerinden daha az etkilenmek - 4 2 1 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 2 - amacıyla, ülkemiz genelinde olduğu gibi Antalya ilimizde de çevreye olan duyarlılığımız taviz vermeden devam etmektedir. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi çevre konusunda da ayrımcılık gözetmeden, yapılan yanlışlara göz yummadan kararlılıkla üzerine giderek çevreyi koruma adına gerekli adımları atmaktadır. İktidarımız döneminde çevre konusunda yapılan çalışmaları başlıklar hâlinde bir gözden geçirecek olursak, ilimizde toplam 877 adet turistik tesis olup yatak kapasitesi 350 bindir, ülkemizin yatak kapasitesinin yüzde 43'ünü oluşturmaktadır. Turizmin bu kadar yoğun yaşandığı ilimizde en önemli çevre yatırımı, tesislerden, yerleşim birimlerinden kaynaklanan atık suların ve katı atıkların bertarafı yönündedir. Antalya ilinde merkez ve ilçelerinde toplam 28 adet aktif çamur sistemine göre projelendirilmiş merkezî atık su arıtma tesisi bulunmakta olup bunlardan 27 tanesi faal durumdadır. Ayrıca, ilimizde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 20 bin metreküp/gün kapasiteli 1 adet kimyasal ve biyolojik atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. İlimizde bulunan atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek amacıyla kurulmuş 3 adet çamur kurutma tesisi bulunmaktadır. Söz konusu tesislerden 2 tanesi solar sistem kurutma, diğeri de termal kurutma prosesine sahiptir. Ülkemizdeki mavi bayraklı plaj ve marina bakımından da ilimiz birinci sıradadır. 2009 yılında toplam 150 adet plaj, 3 marina, 3 gezi yatı mavi bayrağa sahip olmuştur. Ülkemizdeki mavi bayraklı yerlerin yaklaşık yüzde 54'ü Antalya'dadır. Mavi bayraklı ödüllü yer sayısındaki artış, her geçen gün yapılan çalışmalar sonucunda deniz suyu kalitesinde ortaya çıkan gelişmeyi de göstermektedir. Katı atık depolama sahası 2003 yılında 1 adetken ÇED kararı alınmış 8 adet katı atık depolama alanı bulunmakta, bunlardan 5 adedi faal olarak çalışmakta, 3 adedinin yapımına başlanmak üzeredir. İlimizde faaliyet gösteren 8 adet balık çiftliğinin tebliğ kapsamında kalan 3 adedinin faaliyetine hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanında kalması sebebiyle son verilmiş, 5 adedi tebliğ kapsamına girmediğinden faaliyetlerine devam etmektedir. Gemilerdeki atık alınması ve kontrolü kapsamında 7 adet tesisimiz bulunmakta; bunlardan 4 tanesi 2006-2009 tarihleri arasında faaliyete geçmiştir. Bitkisel atık yağların kontrolü amacıyla 2007-2009 arasında 6 adet tesis kurulmuş ve 2.438 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 300 müracaat sonucunda 200 işletme tipi, atık beyan sistemine girmiş; bu anlamda, 2006 yılında 1 milyon 108 kilogram olan tıbbi atık toplama miktarı 2009 yılında 1 milyon 865 bin kilogram olmuştur; diğer 100 adet müracaatın evrakları ise şu anda inceleme aşamasındadır. İlimizde yapılacak madencilik faaliyetleri için, 1994-2010 yılları arasında 4 adet projeye Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı ve 554 adet projeye il müdürlüğümüz tarafından "Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir." kararı verilmiş olup toplam 558 faaliyet Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. 2008 yılında 32 adet, 2009 yılında ise 154 adet madencilik faaliyeti gerek ÇED Yönetmeliği gerekse ilgili yönetmelikler doğrultusunda denetlenmiştir. Değerli milletvekilleri, sebze ve meyve üreticiliğinin de yoğun olarak yapıldığı ilimizde, her biri sanayi tesisi şeklindeki modern seraların yapılması ve bunların yapım ve üretim aşamasında denetlenmesi, yağmur sularının boşaltılması, seralardan çıkan bitkisel atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, sulama sistemlerinin altyapılarının oluşturulması gibi
Sayfa 41 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 2 - amacıyla, ülkemiz genelinde olduğu gibi Antalya ilimizde de çevreye olan duyarlılığımız taviz vermeden devam etmektedir. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi çevre konusunda da ayrımcılık gözetmeden, yapılan yanlışlara göz yummadan kararlılıkla üzerine giderek çevreyi koruma adına gerekli adımları atmaktadır. İktidarımız döneminde çevre konusunda yapılan çalışmaları başlıklar hâlinde bir gözden geçirecek olursak, ilimizde toplam 877 adet turistik tesis olup yatak kapasitesi 350 bindir, ülkemizin yatak kapasitesinin yüzde 43'ünü oluşturmaktadır. Turizmin bu kadar yoğun yaşandığı ilimizde en önemli çevre yatırımı, tesislerden, yerleşim birimlerinden kaynaklanan atık suların ve katı atıkların bertarafı yönündedir. Antalya ilinde merkez ve ilçelerinde toplam 28 adet aktif çamur sistemine göre projelendirilmiş merkezî atık su arıtma tesisi bulunmakta olup bunlardan 27 tanesi faal durumdadır. Ayrıca, ilimizde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 20 bin metreküp/gün kapasiteli 1 adet kimyasal ve biyolojik atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. İlimizde bulunan atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek amacıyla kurulmuş 3 adet çamur kurutma tesisi bulunmaktadır. Söz konusu tesislerden 2 tanesi solar sistem kurutma, diğeri de termal kurutma prosesine sahiptir. Ülkemizdeki mavi bayraklı plaj ve marina bakımından da ilimiz birinci sıradadır. 2009 yılında toplam 150 adet plaj, 3 marina, 3 gezi yatı mavi bayrağa sahip olmuştur. Ülkemizdeki mavi bayraklı yerlerin yaklaşık yüzde 54'ü Antalya'dadır. Mavi bayraklı ödüllü yer sayısındaki artış, her geçen gün yapılan çalışmalar sonucunda deniz suyu kalitesinde ortaya çıkan gelişmeyi de göstermektedir. Katı atık depolama sahası 2003 yılında 1 adetken ÇED kararı alınmış 8 adet katı atık depolama alanı bulunmakta, bunlardan 5 adedi faal olarak çalışmakta, 3 adedinin yapımına başlanmak üzeredir. İlimizde faaliyet gösteren 8 adet balık çiftliğinin tebliğ kapsamında kalan 3 adedinin faaliyetine hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanında kalması sebebiyle son verilmiş, 5 adedi tebliğ kapsamına girmediğinden faaliyetlerine devam etmektedir. Gemilerdeki atık alınması ve kontrolü kapsamında 7 adet tesisimiz bulunmakta; bunlardan 4 tanesi 2006-2009 tarihleri arasında faaliyete geçmiştir. Bitkisel atık yağların kontrolü amacıyla 2007-2009 arasında 6 adet tesis kurulmuş ve 2.438 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 300 müracaat sonucunda 200 işletme tipi, atık beyan sistemine girmiş; bu anlamda, 2006 yılında 1 milyon 108 kilogram olan tıbbi atık toplama miktarı 2009 yılında 1 milyon 865 bin kilogram olmuştur; diğer 100 adet müracaatın evrakları ise şu anda inceleme aşamasındadır. İlimizde yapılacak madencilik faaliyetleri için, 1994-2010 yılları arasında 4 adet projeye Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı ve 554 adet projeye il müdürlüğümüz tarafından "Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir." kararı verilmiş olup toplam 558 faaliyet Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. 2008 yılında 32 adet, 2009 yılında ise 154 adet madencilik faaliyeti gerek ÇED Yönetmeliği gerekse ilgili yönetmelikler doğrultusunda denetlenmiştir. Değerli milletvekilleri, sebze ve meyve üreticiliğinin de yoğun olarak yapıldığı ilimizde, her biri sanayi tesisi şeklindeki modern seraların yapılması ve bunların yapım ve üretim aşamasında denetlenmesi, yağmur sularının boşaltılması, seralardan çıkan bitkisel atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, sulama sistemlerinin altyapılarının oluşturulması gibi TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 konularda da destek vererek ilimizde önemli bir geçim kaynağı olan seracılığın çevreye duyarlı bir şekilde yapılması yönünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Arıcı, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun. ABDURRAHMAN ARICI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şubat ayı içinde ilimizde yaşanan sel felaketinde de birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. 8 Şubat 2010 günü ilimizde metrekareye ortalama olarak 140 kilogram yağış düşmüş ve ayrıca hızı 93 kilometre/saate çıkan bir fırtınaya maruz kalmıştır. Aksu, Serik, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinin bağlı beldeleri ve köylerinde derelerin tasmasıyla tarım alanları ve seralar zarar görmüş, köy yolları ve köprülerde kısmi zararlar meydana gelmiş, il merkezinde de bazı konut ve iş yerlerinin çatıları uçmuş ve su baskınları oluşmuştur. Ayrıca Elmalı, İbradı ve Manavgat ilçelerinde enerji hatlarındaki zararlar nedeniyle elektrik kesintileri de yaşanmıştır ancak afet anında ve hemen akabinde yapılan çalışmalar sonucunda, meydana gelen hasarların genel hayata olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınmış ve mahallinde yapılan çalışmalar aralıksız devam etmiştir. Buradan, afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor, tekrarını yaşamamak dileklerimle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arıcı. Sayın Özensoy, buyurun. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 5.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, çevreci ve hayvan korumacı olarak bilinen, 1 Mart 2010 Pazartesi günü yirmi dört yaşında vefat eden, engelli Emine Atik'in hayatının hem engellilere hem engelli ailelerine ve hem de çevre konularına örnek olması açısından incelenmesini önemli bulduğuna ilişkin açıklaması NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün sabah, yirmi dört yaşında, Emine Atik isimli, kas hastalığına tutulmuş bir kardeşimiz vefat etti. Bu kardeşimiz, engelli olmasına rağmen kafasındaki engelleri yıkarak, kendisini çevreci olarak ve hayvan korumacı olarak, bir aktivist olarak hayatını tamamlamış bir kardeşimiz. Onun bütün hedefi Meclise gelerek, milletvekilleriyle, Sayın Bakanla ve Başbakanla görüşerek 5199'daki birtakım değişikliklerin olmasını sağlamaktı, böyle bir ideali vardı, ömrü buna vefa etmedi. Ben o düşüncelerini bu Meclise yansıtmak, Emine Atik'in hayatının da incelenerek hem engellilere hem engelli ailelerine örnek olması ve çevre konularına örnek olması açısından önemli bulduğumu ifade ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Özkan... - 4 2 3 -
Sayfa 42 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 konularda da destek vererek ilimizde önemli bir geçim kaynağı olan seracılığın çevreye duyarlı bir şekilde yapılması yönünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Arıcı, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun. ABDURRAHMAN ARICI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şubat ayı içinde ilimizde yaşanan sel felaketinde de birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. 8 Şubat 2010 günü ilimizde metrekareye ortalama olarak 140 kilogram yağış düşmüş ve ayrıca hızı 93 kilometre/saate çıkan bir fırtınaya maruz kalmıştır. Aksu, Serik, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinin bağlı beldeleri ve köylerinde derelerin tasmasıyla tarım alanları ve seralar zarar görmüş, köy yolları ve köprülerde kısmi zararlar meydana gelmiş, il merkezinde de bazı konut ve iş yerlerinin çatıları uçmuş ve su baskınları oluşmuştur. Ayrıca Elmalı, İbradı ve Manavgat ilçelerinde enerji hatlarındaki zararlar nedeniyle elektrik kesintileri de yaşanmıştır ancak afet anında ve hemen akabinde yapılan çalışmalar sonucunda, meydana gelen hasarların genel hayata olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınmış ve mahallinde yapılan çalışmalar aralıksız devam etmiştir. Buradan, afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor, tekrarını yaşamamak dileklerimle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arıcı. Sayın Özensoy, buyurun. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 5.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, çevreci ve hayvan korumacı olarak bilinen, 1 Mart 2010 Pazartesi günü yirmi dört yaşında vefat eden, engelli Emine Atik'in hayatının hem engellilere hem engelli ailelerine ve hem de çevre konularına örnek olması açısından incelenmesini önemli bulduğuna ilişkin açıklaması NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün sabah, yirmi dört yaşında, Emine Atik isimli, kas hastalığına tutulmuş bir kardeşimiz vefat etti. Bu kardeşimiz, engelli olmasına rağmen kafasındaki engelleri yıkarak, kendisini çevreci olarak ve hayvan korumacı olarak, bir aktivist olarak hayatını tamamlamış bir kardeşimiz. Onun bütün hedefi Meclise gelerek, milletvekilleriyle, Sayın Bakanla ve Başbakanla görüşerek 5199'daki birtakım değişikliklerin olmasını sağlamaktı, böyle bir ideali vardı, ömrü buna vefa etmedi. Ben o düşüncelerini bu Meclise yansıtmak, Emine Atik'in hayatının da incelenerek hem engellilere hem engelli ailelerine örnek olması ve çevre konularına örnek olması açısından önemli bulduğumu ifade ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Özkan... - 4 2 3 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 4 - 6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, Burdur ili merkez Halıcılar, İnsuyu, Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturalarının icra kapsamına girdiğine, konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. Burdur ili merkez (Sala) Halıcılar, (Çatağıl) İnsuyu, (Çine) Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı (Gravgaz) köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturaları icra kapsamına girmiştir. Şöyle ki: Devlet tarafından elektrik çekilmiş, abone edilmiş vatandaşlarımız sözüm ona kaçak elektrik kullanıyor diye tutanak yapılmış. Bunun sonucunda, yasal 1-2 bin lira borcu olanlara cezai işlem sonucu 8-10-12 bin lira civarında cezalar uygulanmıştır. Konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulmasını rica ediyor, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. Gündem dışı konuşmaya Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu cevap vereceklerdir. Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.-Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı 'nin, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (Devam) ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Arıcı'nin gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle, taşkında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, taşkınların sebepleriyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Şunu ifade etmeliyim ki: Taşkınların sebeplerinin en önemlisi, normalin çok üstünde yağan yağışlarla birlikte, esen lodos sebebiyle dağlarlardaki karların aynı anda erimesi olmuştur. 8 Şubat 2010 günü, Antalya bölgesinde metrekareye ortalama 140 kilogram yağış düşmüştür. Antalya'ya, son iki buçuk ayda yani Aralık ayının 15'inden itibaren -aralık, ocak, şubat aylarında- metrekareye toplam 1.144 kilogram yağış düşmüş olup bu miktar, uzun dönem ortalaması olan yıllık 1.095 kilogram/metrekareden daha da büyüktür. Yani Antalya'ya, çok kısa sürede, bir yılda yağan yağıştan yüzde 25 daha fazla bir yağış yağmıştır. Bu aşın yağışlar neticesinde, 1 vatandaşımız Demre ilçesinde, kıyıda akıntıyla gelen ağaç ve tahta parçalarını toplarken dalgalara kapılmış, 1 vatandaşımız yıldırım düşmesi ve Serik ilçesinde de 1 vatandaşımız sel sulanna kapılması neticesinde hayatlannı kaybetmişlerdir. Hayatlannı kaybeden bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aracıyla seyir halindeyken sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan 1 'i hayatını kaybetmiş, diğeri ise bir ağaca tutunarak kendisini korumuştur. Ağaçta mahsur kalan vatandaşımız -bakın, çok önemli- Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopterleriyle gece saat 02.00 civarında kurtarılmaya gayret edilmiş ancak o civarda enerji nakil hatlannın olması ve hava durumunun müsait olmaması sebebiyle helikopter o bölgeye yanaşamamıştır. Günün aydınlanmasıyla birlikte gerek botlarla gerekse DSİ'nin iş makineleriyle vatandaşımız kurtarılmıştır. Sadece bu vatandaşımız değil, Antalya'nın muhtelif ilçe ve köylerinde sel sebebiyle mahsur kalan 200 civarında vatandaşımız helikopter ve diğer vasıtalarla kurtarılarak güvenli bölgelere nakilleri sağlanmıştır. Valilik başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar bu sel baskını esnasında cansiparane çalışmışlardır.
Sayfa 43 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 4 - 6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, Burdur ili merkez Halıcılar, İnsuyu, Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturalarının icra kapsamına girdiğine, konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. Burdur ili merkez (Sala) Halıcılar, (Çatağıl) İnsuyu, (Çine) Gökpınar, Taşkapı, Kayaaltı (Gravgaz) köylerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik faturaları icra kapsamına girmiştir. Şöyle ki: Devlet tarafından elektrik çekilmiş, abone edilmiş vatandaşlarımız sözüm ona kaçak elektrik kullanıyor diye tutanak yapılmış. Bunun sonucunda, yasal 1-2 bin lira borcu olanlara cezai işlem sonucu 8-10-12 bin lira civarında cezalar uygulanmıştır. Konunun Enerji Bakanlığınca veya Hükümet yetkililerince incelenip çözüme kavuşturulmasını rica ediyor, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. Gündem dışı konuşmaya Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu cevap vereceklerdir. Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.-Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı 'nin, Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (Devam) ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Arıcı'nin gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle, taşkında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, taşkınların sebepleriyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Şunu ifade etmeliyim ki: Taşkınların sebeplerinin en önemlisi, normalin çok üstünde yağan yağışlarla birlikte, esen lodos sebebiyle dağlarlardaki karların aynı anda erimesi olmuştur. 8 Şubat 2010 günü, Antalya bölgesinde metrekareye ortalama 140 kilogram yağış düşmüştür. Antalya'ya, son iki buçuk ayda yani Aralık ayının 15'inden itibaren -aralık, ocak, şubat aylarında- metrekareye toplam 1.144 kilogram yağış düşmüş olup bu miktar, uzun dönem ortalaması olan yıllık 1.095 kilogram/metrekareden daha da büyüktür. Yani Antalya'ya, çok kısa sürede, bir yılda yağan yağıştan yüzde 25 daha fazla bir yağış yağmıştır. Bu aşın yağışlar neticesinde, 1 vatandaşımız Demre ilçesinde, kıyıda akıntıyla gelen ağaç ve tahta parçalarını toplarken dalgalara kapılmış, 1 vatandaşımız yıldırım düşmesi ve Serik ilçesinde de 1 vatandaşımız sel sulanna kapılması neticesinde hayatlannı kaybetmişlerdir. Hayatlannı kaybeden bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aracıyla seyir halindeyken sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan 1 'i hayatını kaybetmiş, diğeri ise bir ağaca tutunarak kendisini korumuştur. Ağaçta mahsur kalan vatandaşımız -bakın, çok önemli- Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopterleriyle gece saat 02.00 civarında kurtarılmaya gayret edilmiş ancak o civarda enerji nakil hatlannın olması ve hava durumunun müsait olmaması sebebiyle helikopter o bölgeye yanaşamamıştır. Günün aydınlanmasıyla birlikte gerek botlarla gerekse DSİ'nin iş makineleriyle vatandaşımız kurtarılmıştır. Sadece bu vatandaşımız değil, Antalya'nın muhtelif ilçe ve köylerinde sel sebebiyle mahsur kalan 200 civarında vatandaşımız helikopter ve diğer vasıtalarla kurtarılarak güvenli bölgelere nakilleri sağlanmıştır. Valilik başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar bu sel baskını esnasında cansiparane çalışmışlardır. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 5 - Bu taşkınlardan zarar gören vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 12 Şubat günü Başbakanlık tarafından 275 bin TL gönderilmiş ve ilgili kaymakamlıkların hesaplarına aktarılmıştır. Bu taşkınların akabinde 19 Şubat 2010 tarihinde bizzat kendim Antalya'ya giderek kapsamlı bir koordinasyon toplantısını gerçekleştirdim. Müsteşanm, genel müdürlerim yani bütün Bakanlığın bölge müdürlerinin, daire başkanlarının tamamı katıldı. Ayrıca tabii, Antalya Sayın Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı bu toplantıda önemli konular masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalara yön verildi. Hatta bu toplantıya Antalya'mızın çok değerli bazı milletvekilleri de katılmışlardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DSİ Genel Müdürlüğüm döneminde kış aylarında çalışmayan makineleri diğer bölgelere sevk ederek bilhassa Antalya'da toplu makine çalışması gerçekleştirdik. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz bu çalışmaların bu taşkınlarda fevkalade faydası olmuştur. 2009-2010 kış sezonunda Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Bursa ve Balıkesir bölge müdürlüklerinin mesuliyetinde bulunan illerde toplam 39 adet toplu makine çalışması yapılmış, bu çalışmalar için bölge müdürlüklerinin faal olan 200 adet iş makinesine ilaveten 110 adet iş makinesi kışın çalışılamayan bölgelerden destek olarak iklim açısından çalışılabilen bölgelere sevk edilmiştir, Edirne de bu bölgelerin içindedir. Hükümetimiz döneminde Antalya'da birçok taşkın koruma çalışması ve tesisi yapılmıştır. 2003- 2006 yılları arasında, bazı bölgelerdeki iş makinelerini Antalya'ya sevk etmek suretiyle orada bütün derelerde toplu iş makinesi çalışması yaptık. Misal olarak: 2003 yılında 4 dere, 2004 yılında 5,2005 yılında yine 5,2006 yılında 6 dere, 2007 yılında Antalya'da 9 dere, 2008 yılında 5 dere, 2009 yılında Antalya'daki 8 dere olmak üzere toplam 42 adet dere üzerinde toplu makine çalışması yapılarak dereler ıslah edilmiştir. Ayrıca, 2010 yılı taşkınlarına ise 32 adet iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Koordinasyon toplantısının akabinde, talimatım üzerine, Antalya'ya 36 adet ilave makine desteği ile Antalya'da çalışacak iş makinesi sayısı 94'e yükseltilmiştir. Bunun dışında, sadece toplu makine çalışmaları değil, sayın vekillerim, Antalya'da, ayrıca, ihale etmek suretiyle pek çok derelerin ıslahı yapılmıştır. Bakın, Antalya merkezdeki derelerin tamamı ıslah edildi. Eskiden Antalya'da sürekli taşkın olurdu. Bakın, merkezdeki dereleri gerçi ıslah ettik. Bunun dışında, Antalya'da özellikle taşkınlardan korumak için Doyran Göleti yapılmıştır. Bu, taşkın maksatlı bir gölettir aynı zamanda, önemli ölçüde Antalya'yı da taşkından korumuştur. Bunun dışında, Antalya Gazipaşa, Alanya, Antalya turizm dereleri, Alanya merkez ilçe, Sarp, Gümüşdere ve Obaçayırı, Antalya Kumluca, Antalya Korkuteli ilçe merkezi, Antalya Boğaçay, Çandır ve Karaman Dereleri Taşkın Koruma Tesisi, Demre Çayı ıslahı, Kemer Ağva Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Kumluca, Gâvur ve Akmaz Dereleri Taşkın Koruma Tesisi, Finike Alakır Deresi ıslahı, Antalya Kaş Karadağ Köyü Bolluca Taşkın Koruma Tesisi, gene Kaş'ta Küçükağ Deresi Taşkın Koruma Tesisi olmak üzere tam 16 adet dere Hükümetimiz zamanında ıslah edilmiştir, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun dışında, şunu da belirtmemde fayda var: Az önce Sayın Vekilim, çevreyle ilgili faaliyetlerden bahsetti. Özellikle Antalya'da hakikaten çevre koruma konusunda çok büyük bir hamle yapılmıştır. 2003 yılında sadece o 22 adet olan atık su arıtma tesisi -ki bunların tamamı biyolojik arıtma tesisidir- 2009 yılı sonuna kadar 28'e yükseltilmiştir. 2003 yılında deşarj izni sayısı -deşarj izni,
Sayfa 44 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 5 - Bu taşkınlardan zarar gören vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 12 Şubat günü Başbakanlık tarafından 275 bin TL gönderilmiş ve ilgili kaymakamlıkların hesaplarına aktarılmıştır. Bu taşkınların akabinde 19 Şubat 2010 tarihinde bizzat kendim Antalya'ya giderek kapsamlı bir koordinasyon toplantısını gerçekleştirdim. Müsteşanm, genel müdürlerim yani bütün Bakanlığın bölge müdürlerinin, daire başkanlarının tamamı katıldı. Ayrıca tabii, Antalya Sayın Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı bu toplantıda önemli konular masaya yatırıldı ve yapılacak çalışmalara yön verildi. Hatta bu toplantıya Antalya'mızın çok değerli bazı milletvekilleri de katılmışlardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DSİ Genel Müdürlüğüm döneminde kış aylarında çalışmayan makineleri diğer bölgelere sevk ederek bilhassa Antalya'da toplu makine çalışması gerçekleştirdik. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz bu çalışmaların bu taşkınlarda fevkalade faydası olmuştur. 2009-2010 kış sezonunda Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Bursa ve Balıkesir bölge müdürlüklerinin mesuliyetinde bulunan illerde toplam 39 adet toplu makine çalışması yapılmış, bu çalışmalar için bölge müdürlüklerinin faal olan 200 adet iş makinesine ilaveten 110 adet iş makinesi kışın çalışılamayan bölgelerden destek olarak iklim açısından çalışılabilen bölgelere sevk edilmiştir, Edirne de bu bölgelerin içindedir. Hükümetimiz döneminde Antalya'da birçok taşkın koruma çalışması ve tesisi yapılmıştır. 2003- 2006 yılları arasında, bazı bölgelerdeki iş makinelerini Antalya'ya sevk etmek suretiyle orada bütün derelerde toplu iş makinesi çalışması yaptık. Misal olarak: 2003 yılında 4 dere, 2004 yılında 5,2005 yılında yine 5,2006 yılında 6 dere, 2007 yılında Antalya'da 9 dere, 2008 yılında 5 dere, 2009 yılında Antalya'daki 8 dere olmak üzere toplam 42 adet dere üzerinde toplu makine çalışması yapılarak dereler ıslah edilmiştir. Ayrıca, 2010 yılı taşkınlarına ise 32 adet iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Koordinasyon toplantısının akabinde, talimatım üzerine, Antalya'ya 36 adet ilave makine desteği ile Antalya'da çalışacak iş makinesi sayısı 94'e yükseltilmiştir. Bunun dışında, sadece toplu makine çalışmaları değil, sayın vekillerim, Antalya'da, ayrıca, ihale etmek suretiyle pek çok derelerin ıslahı yapılmıştır. Bakın, Antalya merkezdeki derelerin tamamı ıslah edildi. Eskiden Antalya'da sürekli taşkın olurdu. Bakın, merkezdeki dereleri gerçi ıslah ettik. Bunun dışında, Antalya'da özellikle taşkınlardan korumak için Doyran Göleti yapılmıştır. Bu, taşkın maksatlı bir gölettir aynı zamanda, önemli ölçüde Antalya'yı da taşkından korumuştur. Bunun dışında, Antalya Gazipaşa, Alanya, Antalya turizm dereleri, Alanya merkez ilçe, Sarp, Gümüşdere ve Obaçayırı, Antalya Kumluca, Antalya Korkuteli ilçe merkezi, Antalya Boğaçay, Çandır ve Karaman Dereleri Taşkın Koruma Tesisi, Demre Çayı ıslahı, Kemer Ağva Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Kumluca, Gâvur ve Akmaz Dereleri Taşkın Koruma Tesisi, Finike Alakır Deresi ıslahı, Antalya Kaş Karadağ Köyü Bolluca Taşkın Koruma Tesisi, gene Kaş'ta Küçükağ Deresi Taşkın Koruma Tesisi olmak üzere tam 16 adet dere Hükümetimiz zamanında ıslah edilmiştir, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun dışında, şunu da belirtmemde fayda var: Az önce Sayın Vekilim, çevreyle ilgili faaliyetlerden bahsetti. Özellikle Antalya'da hakikaten çevre koruma konusunda çok büyük bir hamle yapılmıştır. 2003 yılında sadece o 22 adet olan atık su arıtma tesisi -ki bunların tamamı biyolojik arıtma tesisidir- 2009 yılı sonuna kadar 28'e yükseltilmiştir. 2003 yılında deşarj izni sayısı -deşarj izni, TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 6 - atık suları mevzuata uygun olarak arıtan tesislere verilen izindir- sadece 51 iken, 2009 yılında, bakın, izin alan tesis sayısı veya bir başka ifadeyle standartlara uygun şekilde arıtıp alıcı ortama atık sularını veren tesis sayısı 228'e çıkarılmıştır. Aynı dönemde, mavi bayrak sayısı 2002 yılında 59 iken, şu anda Antalya'da plaj ve marinalardaki mavi bayrak sayısı 161 'dir ve Antalya dünyada ilk üçe girmektedir. Hakikaten Antalya'nın sahilleri dünyadaki en temiz sahiller arasında yer almaktadır. Bunun dışında, 2009 yılında gemilerden atık alınmasıyla ilgili tesisi Antalya'da 3'e çıkardık. Ambalaj atıklarıyla ilgili 6 tesis kuruldu. Bunları, özellikle, kısaca Antalya ile ilgili belirttikten sonra bir de müsaadenizle Edirne ve diğer illerle ilgili çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Burada, Edime ile ilgili çalışmalarda şunu özellikle vurgulamamda fayda var: 1-17 Şubat 2010 ta­ rihleri arasında Edirne'de metrekareye 153 kilogram yağış düşmüştür. Bakın, uzun yıllar ortalaması 49 kilogramdır yani neredeyse uzun yıllar ortalamasının 3 katı kadar ani bir yağış gerçekleşmiştir. Bu aşırı yağışlar neticesinde Meriç Nehri'ne gelen suyun debisi 1.713 metreküp/saniye yükseltilmiştir. Bu değer, yüzyılda bir tekerrür eden debiye eşittir yani yüzyılda bir gelecek akım Meriç Nehri'nden geçmiştir. Ben özellikle şunu ifade edeyim: DSİ Genel Müdürlüğünce 2003-2006 yılları arasında Meriç Nehri'nin Ergenekon üzerinde yapılan toplu makine çalışmalarıyla 100 kilometre yatak ıslahı, şedde ve taş tahkimat işleri gerçekleştirilmiştir. Meriç Nehri'nin yan kollarından biri olan Tunca Nehri üzerinde de 24 kilometrelik şeddeler inşa edilmiştir. Gene, ayrıca, 2003-2009 yıllan arasında toplam 1.093 kilometre nehir ve dere yatağında toplu makine çalışması ile taşkınlardan korumak için ıslah ve şedde çalışması yapılmıştır. Bunların maddi tutarı yaklaşık 250 milyon TL yani 250 trilyondur, sırf Edirne'de. Ayrıca, bu toplu makine çalışmalan dışında, Edirne'de, 2003-2009 yılları arasında, Hükümetimiz döneminde, ihale etmek suretiyle, bazı dereler taşkından korunmuştur, bunların sayısı 19'dur. Bu 19 derenin birkaçını saymak istiyorum müsaadenizle: Meriç Sarıyar Deresi, İpsala Hacı kasabası Deresi, Meriç Yenicegörece köyü Taşkın Koruma Tesisleri, Enez ilçesi Platin Dere ve Uzunköprü Çavuşlu Köyü Taşkın Koruma Tesisleri, merkez Muratçalı Köyü Çömlekakpınar Deresi Taşkın Koruma Tesisleri, Enez Gülçavuş ve Sultanice Köyleri Taşkın Koruma Tesisleri, Havsa Taptık Köyü Taşkın Koruma Tesisleri, Meriç Yakupbey Taşkın Koruma Tesisi, Uzunköprü Ömerbey ve Bıldır köyü arazilerinin Taşkından Korunma Tesisleri, Uzunköprü Elmalı köyü, merkez Hıdırağa Köyü, Lalapaşa Domurcalı köyünün Soğukakpınar ve Ayazma Dereleri Taşkın Koruma Tesisi; Uzunköprü Salarlı köyü Bülbüldere ve Davutpınar Deresi, Süloğlu Büyükgerdelli Deresi, Uzunköprü Kurtbey beldesinin Herekeli ve Değirmendere dereleri, Keşan Gündüzler köyü arazisi Tirebolu Deresi, merkez Büyükismailce köyü ve arazisi, Keşan Beğendik Göleti ve yukarı havza ıslahı yapılmıştır. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Edirne Milletvekilimiz Sayın Necdet Budak zaten üç haftadır Edirne'de, ben kendisinden de sürekli bilgi alıyorum ve Eskiköy civarında yırtılan yazlık şedde ile kumla kaplanan arazileri taşkından korumak için mutlaka iş makineleriyle ve ihaleli çalışmalarla bunlar tamamlanacak. Ayrıca, özellikle, Edirne'ye, tarihî köprünün yanına alternatif bir köprü yapılması konusunda, Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz cuma günü -özellikle bu konuda- bir çalışma yapılması talimatını vermiştir, ilgili kurumlar bu konuda çalışma yapacaklardır. Ayrıca nehir yatağı temizlikleri de yapılacaktır, yırtılan şeddelerin onarımı da ayrıca gerçekleştirilecektir, bunu da özellikle belirtmek istiyorum.
Sayfa 45 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 6 - atık suları mevzuata uygun olarak arıtan tesislere verilen izindir- sadece 51 iken, 2009 yılında, bakın, izin alan tesis sayısı veya bir başka ifadeyle standartlara uygun şekilde arıtıp alıcı ortama atık sularını veren tesis sayısı 228'e çıkarılmıştır. Aynı dönemde, mavi bayrak sayısı 2002 yılında 59 iken, şu anda Antalya'da plaj ve marinalardaki mavi bayrak sayısı 161 'dir ve Antalya dünyada ilk üçe girmektedir. Hakikaten Antalya'nın sahilleri dünyadaki en temiz sahiller arasında yer almaktadır. Bunun dışında, 2009 yılında gemilerden atık alınmasıyla ilgili tesisi Antalya'da 3'e çıkardık. Ambalaj atıklarıyla ilgili 6 tesis kuruldu. Bunları, özellikle, kısaca Antalya ile ilgili belirttikten sonra bir de müsaadenizle Edirne ve diğer illerle ilgili çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Burada, Edime ile ilgili çalışmalarda şunu özellikle vurgulamamda fayda var: 1-17 Şubat 2010 ta­ rihleri arasında Edirne'de metrekareye 153 kilogram yağış düşmüştür. Bakın, uzun yıllar ortalaması 49 kilogramdır yani neredeyse uzun yıllar ortalamasının 3 katı kadar ani bir yağış gerçekleşmiştir. Bu aşırı yağışlar neticesinde Meriç Nehri'ne gelen suyun debisi 1.713 metreküp/saniye yükseltilmiştir. Bu değer, yüzyılda bir tekerrür eden debiye eşittir yani yüzyılda bir gelecek akım Meriç Nehri'nden geçmiştir. Ben özellikle şunu ifade edeyim: DSİ Genel Müdürlüğünce 2003-2006 yılları arasında Meriç Nehri'nin Ergenekon üzerinde yapılan toplu makine çalışmalarıyla 100 kilometre yatak ıslahı, şedde ve taş tahkimat işleri gerçekleştirilmiştir. Meriç Nehri'nin yan kollarından biri olan Tunca Nehri üzerinde de 24 kilometrelik şeddeler inşa edilmiştir. Gene, ayrıca, 2003-2009 yıllan arasında toplam 1.093 kilometre nehir ve dere yatağında toplu makine çalışması ile taşkınlardan korumak için ıslah ve şedde çalışması yapılmıştır. Bunların maddi tutarı yaklaşık 250 milyon TL yani 250 trilyondur, sırf Edirne'de. Ayrıca, bu toplu makine çalışmalan dışında, Edirne'de, 2003-2009 yılları arasında, Hükümetimiz döneminde, ihale etmek suretiyle, bazı dereler taşkından korunmuştur, bunların sayısı 19'dur. Bu 19 derenin birkaçını saymak istiyorum müsaadenizle: Meriç Sarıyar Deresi, İpsala Hacı kasabası Deresi, Meriç Yenicegörece köyü Taşkın Koruma Tesisleri, Enez ilçesi Platin Dere ve Uzunköprü Çavuşlu Köyü Taşkın Koruma Tesisleri, merkez Muratçalı Köyü Çömlekakpınar Deresi Taşkın Koruma Tesisleri, Enez Gülçavuş ve Sultanice Köyleri Taşkın Koruma Tesisleri, Havsa Taptık Köyü Taşkın Koruma Tesisleri, Meriç Yakupbey Taşkın Koruma Tesisi, Uzunköprü Ömerbey ve Bıldır köyü arazilerinin Taşkından Korunma Tesisleri, Uzunköprü Elmalı köyü, merkez Hıdırağa Köyü, Lalapaşa Domurcalı köyünün Soğukakpınar ve Ayazma Dereleri Taşkın Koruma Tesisi; Uzunköprü Salarlı köyü Bülbüldere ve Davutpınar Deresi, Süloğlu Büyükgerdelli Deresi, Uzunköprü Kurtbey beldesinin Herekeli ve Değirmendere dereleri, Keşan Gündüzler köyü arazisi Tirebolu Deresi, merkez Büyükismailce köyü ve arazisi, Keşan Beğendik Göleti ve yukarı havza ıslahı yapılmıştır. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Edirne Milletvekilimiz Sayın Necdet Budak zaten üç haftadır Edirne'de, ben kendisinden de sürekli bilgi alıyorum ve Eskiköy civarında yırtılan yazlık şedde ile kumla kaplanan arazileri taşkından korumak için mutlaka iş makineleriyle ve ihaleli çalışmalarla bunlar tamamlanacak. Ayrıca, özellikle, Edirne'ye, tarihî köprünün yanına alternatif bir köprü yapılması konusunda, Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz cuma günü -özellikle bu konuda- bir çalışma yapılması talimatını vermiştir, ilgili kurumlar bu konuda çalışma yapacaklardır. Ayrıca nehir yatağı temizlikleri de yapılacaktır, yırtılan şeddelerin onarımı da ayrıca gerçekleştirilecektir, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 7 - Bunun dışında, değerli milletvekillerini, bir de geçtiğimiz günlerde "bazı baraj kapaklarının vatandaşlara haber vermeden açıldığı" şeklinde bazı yayın organlarında birtakım haberler çıkmıştır. Özetle şunu vurgulamak istiyorum, bu konuda şunu belirteyim: Genelde barajda dolu savak tabir ettiğimiz savaklar iki türlüdür; birisi, serbest yüzeyli, yani herhangi bir kapaksız dolu savaklar var ki burada zaten su gelince dolu savaktan taşarak yatağa akacaktır. Buna yapılacak herhangi bir şey yoktur yani bizim kontrolümüzde değildir. Ancak, o baraj, gelen suyu biriktirmesi açısından, taşkının tesirini hafifletmesi açısından gerçekten önemlidir. Bunun dışında birtakım dolu savaklar da kapaklıdır. Kapaklı dolu savaklar, su seviyesi maksimum su seviyesine geldiği zaman bu kapakların açılması gerekir, aksi takdirde yükselen su, barajın gövdesine zarar verebilir hatta barajın yıkılmasına da sebep olabilir. Bu konuda da şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Biz baraj kapaklarını açmadan önce mutlaka o civardaki bütün vatandaşlara haber veriyoruz, kapaklar ancak ondan sonra açılıyor. Zaten sürekli takip ediliyor ancak Antalya civarında, İsparta civarında, Burdur civarındaki Karacaören Barajı'nın kapaklarının açılmadığını, su seviyesinin belli seviyeye yükseldikten sonra su seviyesinin alçalması suretiyle kapakların açılmasına ihtiyaç duyulmadığını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Son olarak da şunu belirtelim: Devlet Meteoroloji teşkilatı gerekli ikazları yapmaktadır vatandaşlarımıza ve tahminlerdeki, Devlet Meteoroloji İşlerinin doğruluk oranı yüzde 90'lan aşmıştır, hakikaten çok faydalı olmaktadır. Herhangi bir taşkın durumu veya aşırı yağışlar durumu önceden bütün kurum ve kuruluşlara, valiliklere bildirilmektedir. Ancak ben burada vatandaşlarıma ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kısa bir ikazda bulunmak istiyorum: Efendim, özellikle taşkınlardan korunmak ve gerekli tedbirleri almak üzere Başbakanlık tarafından 2006 yılında 27 no.lu tebliğ yayınlanmış, ayrıca 2010 yılında da 5 no.lu tebliğ yayınlanmıştır. Özellikle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel idarelerin ve de şahısların bu genelgeye uygun hareket etmeleri gerekir. Çünkü çoğu kere taşkınların sebepleri: Bir, dere yataklarının işgal edilmesi; iki, dere yataklarına moloz, hafriyat toprağı gibi birtakım toprakların, malzemelerin dökülmesi. Bunun dışında gabarisi müsait olmayan menfezlerin veya köprülerin yapılması. Bunlar şişe ağzı gibi derenin ağzının tıkanmasına ve geriye doğru taşkına, feyezana sebep olmaktadır. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca vatandaşlarımızın da özellikle dere yataklarını işgal etmemeleri, ayrıca dere yataklarını gözleri gibi korumaları hususunda hassas olmaları gerekmektedir. Çünkü vatandaşlarımız çoğu kere yaz aylarındaki dereden akan debiye bakarak burada herhangi bir şey olmayacağı şeklinde bir kanaate kapılmaktadır. Hâlbuki yüz yılda, beş yüz yılda bir gelen debi akış neticesinde gerçekten bir felaket oluşmaktadır. Nitekim, bu felaketler küresel ısınma, iklim değişimi sebebiyle sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada maalesef böyle hadiseler olmaktadır. Maalesef Avrupa'da da daha geçen gün, üç gün önce 52 ölüyle neticelenen çok önemli bir sel baskını olmuştur. Bunlar gerçekten üzücüdür. Bizim de bu konuda bütün kurum ve kuruluşların yardımcı olması gerekir. Bu konuda sayın milletvekillerimizden de gerekli desteği istiyoruz çünkü bütün bu ağaçlandırma, taşkın koruma, hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bu güzel dileklerle hepinizi tekrar ben saygıyla selamlıyorum. İnşallah, ülkemizde deprem gibi, sel baskınları gibi felaketlerin olmamasını da temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Çöllü...
Sayfa 46 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 7 - Bunun dışında, değerli milletvekillerini, bir de geçtiğimiz günlerde "bazı baraj kapaklarının vatandaşlara haber vermeden açıldığı" şeklinde bazı yayın organlarında birtakım haberler çıkmıştır. Özetle şunu vurgulamak istiyorum, bu konuda şunu belirteyim: Genelde barajda dolu savak tabir ettiğimiz savaklar iki türlüdür; birisi, serbest yüzeyli, yani herhangi bir kapaksız dolu savaklar var ki burada zaten su gelince dolu savaktan taşarak yatağa akacaktır. Buna yapılacak herhangi bir şey yoktur yani bizim kontrolümüzde değildir. Ancak, o baraj, gelen suyu biriktirmesi açısından, taşkının tesirini hafifletmesi açısından gerçekten önemlidir. Bunun dışında birtakım dolu savaklar da kapaklıdır. Kapaklı dolu savaklar, su seviyesi maksimum su seviyesine geldiği zaman bu kapakların açılması gerekir, aksi takdirde yükselen su, barajın gövdesine zarar verebilir hatta barajın yıkılmasına da sebep olabilir. Bu konuda da şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Biz baraj kapaklarını açmadan önce mutlaka o civardaki bütün vatandaşlara haber veriyoruz, kapaklar ancak ondan sonra açılıyor. Zaten sürekli takip ediliyor ancak Antalya civarında, İsparta civarında, Burdur civarındaki Karacaören Barajı'nın kapaklarının açılmadığını, su seviyesinin belli seviyeye yükseldikten sonra su seviyesinin alçalması suretiyle kapakların açılmasına ihtiyaç duyulmadığını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Son olarak da şunu belirtelim: Devlet Meteoroloji teşkilatı gerekli ikazları yapmaktadır vatandaşlarımıza ve tahminlerdeki, Devlet Meteoroloji İşlerinin doğruluk oranı yüzde 90'lan aşmıştır, hakikaten çok faydalı olmaktadır. Herhangi bir taşkın durumu veya aşırı yağışlar durumu önceden bütün kurum ve kuruluşlara, valiliklere bildirilmektedir. Ancak ben burada vatandaşlarıma ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kısa bir ikazda bulunmak istiyorum: Efendim, özellikle taşkınlardan korunmak ve gerekli tedbirleri almak üzere Başbakanlık tarafından 2006 yılında 27 no.lu tebliğ yayınlanmış, ayrıca 2010 yılında da 5 no.lu tebliğ yayınlanmıştır. Özellikle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel idarelerin ve de şahısların bu genelgeye uygun hareket etmeleri gerekir. Çünkü çoğu kere taşkınların sebepleri: Bir, dere yataklarının işgal edilmesi; iki, dere yataklarına moloz, hafriyat toprağı gibi birtakım toprakların, malzemelerin dökülmesi. Bunun dışında gabarisi müsait olmayan menfezlerin veya köprülerin yapılması. Bunlar şişe ağzı gibi derenin ağzının tıkanmasına ve geriye doğru taşkına, feyezana sebep olmaktadır. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca vatandaşlarımızın da özellikle dere yataklarını işgal etmemeleri, ayrıca dere yataklarını gözleri gibi korumaları hususunda hassas olmaları gerekmektedir. Çünkü vatandaşlarımız çoğu kere yaz aylarındaki dereden akan debiye bakarak burada herhangi bir şey olmayacağı şeklinde bir kanaate kapılmaktadır. Hâlbuki yüz yılda, beş yüz yılda bir gelen debi akış neticesinde gerçekten bir felaket oluşmaktadır. Nitekim, bu felaketler küresel ısınma, iklim değişimi sebebiyle sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada maalesef böyle hadiseler olmaktadır. Maalesef Avrupa'da da daha geçen gün, üç gün önce 52 ölüyle neticelenen çok önemli bir sel baskını olmuştur. Bunlar gerçekten üzücüdür. Bizim de bu konuda bütün kurum ve kuruluşların yardımcı olması gerekir. Bu konuda sayın milletvekillerimizden de gerekli desteği istiyoruz çünkü bütün bu ağaçlandırma, taşkın koruma, hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bu güzel dileklerle hepinizi tekrar ben saygıyla selamlıyorum. İnşallah, ülkemizde deprem gibi, sel baskınları gibi felaketlerin olmamasını da temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Çöllü... TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 8 - V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yönelik banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devletin katkı sağladığına ancak, özel bankalardan kredi çeken vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğine, sel felaketleri nedeniyle yapılması gerekenlere ilişkin açıklaması HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Sayın Başkanım, izniniz olursa Sayın Bakana bölge milletvekili olarak konular hakkında bir katkı koymak istiyorum. O felaketle birlikte, Sayın Genel Başkanımızla orada ziyaretlerde bulunmuştuk. Üç konunun altını çizmek istiyorum Sayın Bakanım. Birinci konu, bölgede mağdur olan vatandaşlara yönelik, banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devlet bir katkı sağlamış. Fakat devlet bankalarından olan bu katkı, genelde yüzde 80 özel bankalardan kredi alındığı için bir fayda sağlamamıştır. Bu noktanın özellikle dikkat edilmesini diliyorum. Diğer bir konu, bu sel felaketlerinde arama-kurtarma amacıyla kullanılan botların teknik açıdan sıkıntı yaratabildiği ortadadır. "Rafting botu" adı verilen özel amaçlı motorsuz botların buralarda kullanılmasında fayda vardır. Üçüncü bir konu da özellikle debisi uygun sularda ırmaklarımızın taş tahkimatı yapılırken ırmak ağızlarının betonarme, her ne kadar DLH'nın yetkisi olsa da betonarme bir düzenlemeyle rıhtım yapılarak bir iç marina yapılmasının bölge turizmine de büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Özellikle Aksu Çayı bu anlamda çok uygundur. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çöllü. Sayın Varlı... 8.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki bazı köy ve kasabaların sular altında kalması nedeniyle şu ana kadar karpuz ekilemediğine ilişkin açıklaması MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Bakan da buradayken bu Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ilçemiz ve Karataş ilçemizin birkaç tane köyü, Göberen, Kaldırım, Kırmızıdam, Karataş'ın Bebeli ve Bahçe kasabalarının arazileri sular altındadır yaklaşık bir aydan beri. Bu araziler çok mümbit ve verimli arazilerdir, karpuz ekmeye çok müsait arazilerdir. Şu ana kadar karpuz ekilememiştir. Erkenci karpuz bu bölgede yetişir Çukurova'da. Lütfen, bu konuda yetkilileri uyarır, bir tedbir alınması konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Oradaki halkımızın talebidir, sizlere iletiyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Varlı. Sayın Bulut... 9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Edremit bölgesinde son günlerde yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklaması AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma, Balıkesir Edremit bölgesinde geçtiğimiz günlerde yağışlar nedeniyle olan sel felaketini gidip gezip gören biri olarak oradaki olumsuzlukları anlatmak istiyorum.
Sayfa 47 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 2 8 - V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yönelik banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devletin katkı sağladığına ancak, özel bankalardan kredi çeken vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğine, sel felaketleri nedeniyle yapılması gerekenlere ilişkin açıklaması HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Sayın Başkanım, izniniz olursa Sayın Bakana bölge milletvekili olarak konular hakkında bir katkı koymak istiyorum. O felaketle birlikte, Sayın Genel Başkanımızla orada ziyaretlerde bulunmuştuk. Üç konunun altını çizmek istiyorum Sayın Bakanım. Birinci konu, bölgede mağdur olan vatandaşlara yönelik, banka mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devlet bir katkı sağlamış. Fakat devlet bankalarından olan bu katkı, genelde yüzde 80 özel bankalardan kredi alındığı için bir fayda sağlamamıştır. Bu noktanın özellikle dikkat edilmesini diliyorum. Diğer bir konu, bu sel felaketlerinde arama-kurtarma amacıyla kullanılan botların teknik açıdan sıkıntı yaratabildiği ortadadır. "Rafting botu" adı verilen özel amaçlı motorsuz botların buralarda kullanılmasında fayda vardır. Üçüncü bir konu da özellikle debisi uygun sularda ırmaklarımızın taş tahkimatı yapılırken ırmak ağızlarının betonarme, her ne kadar DLH'nın yetkisi olsa da betonarme bir düzenlemeyle rıhtım yapılarak bir iç marina yapılmasının bölge turizmine de büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Özellikle Aksu Çayı bu anlamda çok uygundur. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çöllü. Sayın Varlı... 8.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ve Karataş ilçelerindeki bazı köy ve kasabaların sular altında kalması nedeniyle şu ana kadar karpuz ekilemediğine ilişkin açıklaması MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Bakan da buradayken bu Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı'nın kapaklarının açılması neticesinde Yumurtalık ilçemiz ve Karataş ilçemizin birkaç tane köyü, Göberen, Kaldırım, Kırmızıdam, Karataş'ın Bebeli ve Bahçe kasabalarının arazileri sular altındadır yaklaşık bir aydan beri. Bu araziler çok mümbit ve verimli arazilerdir, karpuz ekmeye çok müsait arazilerdir. Şu ana kadar karpuz ekilememiştir. Erkenci karpuz bu bölgede yetişir Çukurova'da. Lütfen, bu konuda yetkilileri uyarır, bir tedbir alınması konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Oradaki halkımızın talebidir, sizlere iletiyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Varlı. Sayın Bulut... 9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Edremit bölgesinde son günlerde yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklaması AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma, Balıkesir Edremit bölgesinde geçtiğimiz günlerde yağışlar nedeniyle olan sel felaketini gidip gezip gören biri olarak oradaki olumsuzlukları anlatmak istiyorum. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın Bakanım, Edremit merkez, Güre, Zeytinli, Altınoluk bölgesinde, yağmur olmadığı hâlde Kaz Dağlarından aniden gelen bir sel ile çok ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Allah'tan can kaybı olmamıştır, sevindirici olan budur. Ancak geçtiğimiz yıllarda çocuklarıyla birlikte çadırın içerisinde kamp yapıp uyurken ölen bir aile vardı. Bölgenin bu anlamda bir haritasının çıkarılması, yağan muhtemel yağışlara, gelen sulara göre imarın düzenlenmesi konusunda bir tedbir alınmasını ve bu mağdur olan insanlara Afet Fonu'ndan yardım yapılması konusunda desteklerinizi talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Özkan... Arkadaşlar, şunu istirham ediyorum Sayın Özkan sizden ve diğer arkadaşlardan: Bakınız, biraz önce çok kısa bir söz için talepte bulundunuz ama tekraren şimdi "Sayın Bakan bir şey söyledi, biz de ona bir şey söyleyelim" olursa bizim bu işi bitirmemiz mümkün değil. Bakınız, biraz önce çok kısa olarak ben size bir söz verdim ama şimdi diğer arkadaşlarımız da aynı talepte bulunurlarsa ben bu şeyi tabii ki karşılayamam, yani şu anda sonuçlandıranlayız. Yani bu şekilde sizin de bize yardımcı olmanız lazım. Bakın, kısa bir açıklama için söz verdim ama şimdi tekrar... Bu defa vereyim ama bir dahaki sefere veremeyeceğimi bütün arkadaşlara ifade ediyorum çünkü olmaz. "Sayın Bakan bir şey söylüyor, biz de bir şey söyleyelim, ifade edelim, katkıda bulunalım..." Sayın Bakan da burada sizler de buradasınız, birbirinizle görüşebilirsiniz, bir mahremiyet falan yok. Buyurun. 10.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, Burdur 'un Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahının ve arıtmasının bitirilmesine ilişkin açıklaması RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, Burdur ili Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahı ve arıtmanın bitirilmesi sözü tarafınızdan ara seçim esnasında verilmiştir ancak bugüne kadar bu konuda bir çalışma ve ilerleme olmamıştır. Yusufça kasabasının bu sorunlarının tarafınızdan bir çözüme kavuşturulmasını rica ediyor, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Son olarak Sayın Nalcı, buyurun. 11.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, Meriç ve Ergene nehir yataklarının ıslahı ko­ nusunun bir an önce gündeme alınmasının Trakya 'yı ve Trakya çiftçisini çok rahatlatacağına ilişkin açıklaması KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, demin Edirne'deki sel felaketiyle ilgili açıklamalar yaptınız. Şimdi, tabii siz de bu konulan çok iyi biliyorsunuz, Edirne'deki en büyük problem Meric'in talveg dediğimiz dere yatağının dolgun olmasından dolayı bu taşkınlar meydana geliyor. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldığını biliyorum ama kapsamlı bir çalışma yapıldığı zaman bu bölgenin bu sel felaketlerinden kurtulacağını siz de takdir edersiniz. Bir de en önemli konu, Ergene konusu. Ergene konusuyla ilgili tabii, iki buçuk senedir de hep siz de şey yapıyorsunuz ama bir sonuç alınamadı. Ergene'yle ilgili de aynı kapsamda Meriç ve Ergene havzalarının bir an önce gündeme alınması Trakya'yı ve Trakya çiftçisini çok çok rahatlatacaktır. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Gündeme geçiyoruz. - 4 2 9 -
Sayfa 48 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın Bakanım, Edremit merkez, Güre, Zeytinli, Altınoluk bölgesinde, yağmur olmadığı hâlde Kaz Dağlarından aniden gelen bir sel ile çok ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Allah'tan can kaybı olmamıştır, sevindirici olan budur. Ancak geçtiğimiz yıllarda çocuklarıyla birlikte çadırın içerisinde kamp yapıp uyurken ölen bir aile vardı. Bölgenin bu anlamda bir haritasının çıkarılması, yağan muhtemel yağışlara, gelen sulara göre imarın düzenlenmesi konusunda bir tedbir alınmasını ve bu mağdur olan insanlara Afet Fonu'ndan yardım yapılması konusunda desteklerinizi talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Özkan... Arkadaşlar, şunu istirham ediyorum Sayın Özkan sizden ve diğer arkadaşlardan: Bakınız, biraz önce çok kısa bir söz için talepte bulundunuz ama tekraren şimdi "Sayın Bakan bir şey söyledi, biz de ona bir şey söyleyelim" olursa bizim bu işi bitirmemiz mümkün değil. Bakınız, biraz önce çok kısa olarak ben size bir söz verdim ama şimdi diğer arkadaşlarımız da aynı talepte bulunurlarsa ben bu şeyi tabii ki karşılayamam, yani şu anda sonuçlandıranlayız. Yani bu şekilde sizin de bize yardımcı olmanız lazım. Bakın, kısa bir açıklama için söz verdim ama şimdi tekrar... Bu defa vereyim ama bir dahaki sefere veremeyeceğimi bütün arkadaşlara ifade ediyorum çünkü olmaz. "Sayın Bakan bir şey söylüyor, biz de bir şey söyleyelim, ifade edelim, katkıda bulunalım..." Sayın Bakan da burada sizler de buradasınız, birbirinizle görüşebilirsiniz, bir mahremiyet falan yok. Buyurun. 10.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'ın, Burdur 'un Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahının ve arıtmasının bitirilmesine ilişkin açıklaması RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, Burdur ili Gölhisar ilçesi Yusufça kasabası içerisinden geçen derenin ıslahı ve arıtmanın bitirilmesi sözü tarafınızdan ara seçim esnasında verilmiştir ancak bugüne kadar bu konuda bir çalışma ve ilerleme olmamıştır. Yusufça kasabasının bu sorunlarının tarafınızdan bir çözüme kavuşturulmasını rica ediyor, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Son olarak Sayın Nalcı, buyurun. 11.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, Meriç ve Ergene nehir yataklarının ıslahı ko­ nusunun bir an önce gündeme alınmasının Trakya 'yı ve Trakya çiftçisini çok rahatlatacağına ilişkin açıklaması KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, demin Edirne'deki sel felaketiyle ilgili açıklamalar yaptınız. Şimdi, tabii siz de bu konulan çok iyi biliyorsunuz, Edirne'deki en büyük problem Meric'in talveg dediğimiz dere yatağının dolgun olmasından dolayı bu taşkınlar meydana geliyor. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldığını biliyorum ama kapsamlı bir çalışma yapıldığı zaman bu bölgenin bu sel felaketlerinden kurtulacağını siz de takdir edersiniz. Bir de en önemli konu, Ergene konusu. Ergene konusuyla ilgili tabii, iki buçuk senedir de hep siz de şey yapıyorsunuz ama bir sonuç alınamadı. Ergene'yle ilgili de aynı kapsamda Meriç ve Ergene havzalarının bir an önce gündeme alınması Trakya'yı ve Trakya çiftçisini çok çok rahatlatacaktır. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Gündeme geçiyoruz. - 4 2 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin sözlü sorular kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 34, 35, 37, 47, 52, 63, 64, 67, 70, 79, 82, 101, 115, 120, 124, 126, 134, 139, 141, 142, 158, 169, 178, 192 ve 199'uncu sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu talebini sırası geldiğinde yerine getireceğim. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört adet önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ /.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) Ülkemizde sık sık tartışılan, "Telif Haklan" konusunda, müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür ve sanat alanında yaşanan sorunların araştınlması ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sim Sakık 20) Şerafettin Halis (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 0 -
Sayfa 49 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin sözlü sorular kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 34, 35, 37, 47, 52, 63, 64, 67, 70, 79, 82, 101, 115, 120, 124, 126, 134, 139, 141, 142, 158, 169, 178, 192 ve 199'uncu sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu talebini sırası geldiğinde yerine getireceğim. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört adet önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ /.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) Ülkemizde sık sık tartışılan, "Telif Haklan" konusunda, müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür ve sanat alanında yaşanan sorunların araştınlması ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sim Sakık 20) Şerafettin Halis (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 0 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Gerekçe: Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür, sanat alanında telif haklarından, fikri sınai mülkiyet haklarına, patent, ticari marka ve ticari sırlar rejimi dâhil her alanda eser sahiplerinin haklan ihlal ediliyor. Teknik ve bilişim alanındaki gelişmeler sonucu, dijital ortamdaki eserler olduğu gibi istenilen sayıda kopya edilebiliyor. Kopyadan kopya kolay çoğaltılmakta, dağıtılmakta, dijital medyada iletilmekte, elektronik posta ile artık milyonlarca cep telefonu ile telif hakkına konu olan bir eser postalanmakta, web aracılığı ile milyonlara ulaştırmaktadır. Başta müzik endüstrisi olmakla eser sahipleri zarar görmekte, artık yapımcılar albüm yapamaz duruma düşmüştür. Yaşar Kemal'in, Orhan Pamuk'un, Elif Şafak'ın eserleri korsan olarak ertesi gün her yerde satılabiliyor. Sinema alanında bin bir emek ve büyük maliyetlerle çekilen filmler, Yılmaz Güney'in "Yol filmi", ekranlann sevilen dizileri CD/DVD'lerle anında tezgâhlarda. Sezen Aksu'nun "Gülümse", Tarkan'ın "Şıkıdım", Şıwan Penver'in "Xalepçe", Zülfü Livaneli'nin "Özgürlük", Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" gibi binlerce eser MP3'lerde. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber telif hakları İntemet'e taşınmıştır. İnternet üzerindeki elektronik kaynak kullanımının son zamanlarda artması, bunların kontrolünü gerektirmiştir. Bu kontrol özellikle eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi haklannı koruyacak şekilde sağlanmalıdır. Sayısal filigran ve şifreleme ile haksız kullanımları kovuşturmaya ve bunlara karşı etkin bir koruma sağlamaya ilişkin çalışmalar engelleniyor. Fikri haklar yönünden yeni teknolojiler sayesinde geliştirilen dezavantajlar, bu teknolojilerden istifade edenler için bir avantaj oluşturmuştur. Telif hakları, yazar ve sanatçıların kendi eserlerine sahip olma haklarının kanunda ifade edilmesidir. Telif hakları kanunları ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de telif halkları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunur. Bu kanun, ilim ve edebiyat eserleri (bilgisayar programları dâhil), musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almaktadır. Dijital ortamdaki eserlerin telif haklarının korunması problemine, şifreleme (encyription), "metering" ve dijital imza gibi metotlarla teknoloji kendi çözümünü getirirken, İnternet'in yaygın ve yoğun kullanıldığı gelişmiş ülkelerde hukuki zeminde bu metotlara destek olan yeni düzenlemelere gidilmiş veya bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. İnternet'in gelişmesi bütün dünyada büyük bir hızla devam ederken sorunlar çözülmedi. Yazarların, sanatçıların, yazılım tasarımcılarının, ilgili kuruluşlann, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabaları da soruna çözüm getirmedi. Şifre, parola gibi izinsiz erişimi engelleyen tedbirleri aşmaya yarayan teknolojinin yasaklanması. İnternet üzerindeki eserlerin telif hakkı sahipleri, eserlerine izinsiz erişimi, şifreleme (encryrption), parola vs. gibi tekniklerle engelleyebilirler. Bu koruma engellerini aşmak, telif hakkının ihlalidir. Böyle bir ihlalde kullanılabilecek her türlü aracın üretimi, ithali ve dağıtımı yasaklanabilir, yeni düzenlemelere gidilebilir. Servis sağlayıcıların potansiyel sorumluluğu var. Kullanıcılara ücret karşılığında İnternet erişimi sağlayan şirketlere İnternet servis sağlayıcıları olan (ISS)'lere sorumluluk getirilebilir. Telif hakları sorunu küresel olup, Türkiye bu konuda ev sahipliği yapacağı, dünyanın tanınmış sanatçılannın, uzmanların, kuruluşlann, bileşim dünyasının da katılacağı uluslararası bir konferans ile çözümü tartışabilir. Bu nedenle bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekir. - 4 3 1 -
Sayfa 50 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Gerekçe: Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, bilim, kültür, sanat alanında telif haklarından, fikri sınai mülkiyet haklarına, patent, ticari marka ve ticari sırlar rejimi dâhil her alanda eser sahiplerinin haklan ihlal ediliyor. Teknik ve bilişim alanındaki gelişmeler sonucu, dijital ortamdaki eserler olduğu gibi istenilen sayıda kopya edilebiliyor. Kopyadan kopya kolay çoğaltılmakta, dağıtılmakta, dijital medyada iletilmekte, elektronik posta ile artık milyonlarca cep telefonu ile telif hakkına konu olan bir eser postalanmakta, web aracılığı ile milyonlara ulaştırmaktadır. Başta müzik endüstrisi olmakla eser sahipleri zarar görmekte, artık yapımcılar albüm yapamaz duruma düşmüştür. Yaşar Kemal'in, Orhan Pamuk'un, Elif Şafak'ın eserleri korsan olarak ertesi gün her yerde satılabiliyor. Sinema alanında bin bir emek ve büyük maliyetlerle çekilen filmler, Yılmaz Güney'in "Yol filmi", ekranlann sevilen dizileri CD/DVD'lerle anında tezgâhlarda. Sezen Aksu'nun "Gülümse", Tarkan'ın "Şıkıdım", Şıwan Penver'in "Xalepçe", Zülfü Livaneli'nin "Özgürlük", Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" gibi binlerce eser MP3'lerde. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber telif hakları İntemet'e taşınmıştır. İnternet üzerindeki elektronik kaynak kullanımının son zamanlarda artması, bunların kontrolünü gerektirmiştir. Bu kontrol özellikle eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi haklannı koruyacak şekilde sağlanmalıdır. Sayısal filigran ve şifreleme ile haksız kullanımları kovuşturmaya ve bunlara karşı etkin bir koruma sağlamaya ilişkin çalışmalar engelleniyor. Fikri haklar yönünden yeni teknolojiler sayesinde geliştirilen dezavantajlar, bu teknolojilerden istifade edenler için bir avantaj oluşturmuştur. Telif hakları, yazar ve sanatçıların kendi eserlerine sahip olma haklarının kanunda ifade edilmesidir. Telif hakları kanunları ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de telif halkları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunur. Bu kanun, ilim ve edebiyat eserleri (bilgisayar programları dâhil), musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almaktadır. Dijital ortamdaki eserlerin telif haklarının korunması problemine, şifreleme (encyription), "metering" ve dijital imza gibi metotlarla teknoloji kendi çözümünü getirirken, İnternet'in yaygın ve yoğun kullanıldığı gelişmiş ülkelerde hukuki zeminde bu metotlara destek olan yeni düzenlemelere gidilmiş veya bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. İnternet'in gelişmesi bütün dünyada büyük bir hızla devam ederken sorunlar çözülmedi. Yazarların, sanatçıların, yazılım tasarımcılarının, ilgili kuruluşlann, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabaları da soruna çözüm getirmedi. Şifre, parola gibi izinsiz erişimi engelleyen tedbirleri aşmaya yarayan teknolojinin yasaklanması. İnternet üzerindeki eserlerin telif hakkı sahipleri, eserlerine izinsiz erişimi, şifreleme (encryrption), parola vs. gibi tekniklerle engelleyebilirler. Bu koruma engellerini aşmak, telif hakkının ihlalidir. Böyle bir ihlalde kullanılabilecek her türlü aracın üretimi, ithali ve dağıtımı yasaklanabilir, yeni düzenlemelere gidilebilir. Servis sağlayıcıların potansiyel sorumluluğu var. Kullanıcılara ücret karşılığında İnternet erişimi sağlayan şirketlere İnternet servis sağlayıcıları olan (ISS)'lere sorumluluk getirilebilir. Telif hakları sorunu küresel olup, Türkiye bu konuda ev sahipliği yapacağı, dünyanın tanınmış sanatçılannın, uzmanların, kuruluşlann, bileşim dünyasının da katılacağı uluslararası bir konferans ile çözümü tartışabilir. Bu nedenle bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekir. - 4 3 1 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) Arıcılık ve bal üreticilerinin içinde bulunduğu olumsuz durumun incelenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98,8 TBMM İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurularak sorunun araştırılmasını arz ve talep ederiz. Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az topraklı aileler için tek başına geçim kaynağı olan ve aynı zamanda en ucuz ve en kolay istihdam yaratan tek tarımsal faaliyettir. Ülkemiz, iklim koşulları, bitki örtüsünün çeşitliliği, coğrafi yapısı ile arıcılığa en uygun ülkelerden biridir. Arıcılık, topraksız çiftçilere bir iş ve gelir imkânı yaratmakta, orman köylerinde yaşayan insanlarımız için önemli bir tarımsal faaliyet kolunu oluşturmaktadır. Arı, bal üretiminin yanı sıra doğanın kendisini yeniden üretmesinde de önemli bir oyuncudur. Bitkilerdeki tozlaşmanın sağlanmasında oynadığı rol nedeniyle tarımsal üretim faaliyetinin gizli kahramanıdır. Balın insan beslenmesindeki önemi, arısütü, polen ve balmumu kullanım alanının artması, bitkilerde doğal tozlaşma dolayısı ile ürünlerde verim artışının sağlanması, arıcılığın öneminin artmasına neden olmuştur. Dünya tarımında söz sahibi ülkeler, arıyı polinasyon amacı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 2 -
Sayfa 51 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) Arıcılık ve bal üreticilerinin içinde bulunduğu olumsuz durumun incelenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98,8 TBMM İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurularak sorunun araştırılmasını arz ve talep ederiz. Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az topraklı aileler için tek başına geçim kaynağı olan ve aynı zamanda en ucuz ve en kolay istihdam yaratan tek tarımsal faaliyettir. Ülkemiz, iklim koşulları, bitki örtüsünün çeşitliliği, coğrafi yapısı ile arıcılığa en uygun ülkelerden biridir. Arıcılık, topraksız çiftçilere bir iş ve gelir imkânı yaratmakta, orman köylerinde yaşayan insanlarımız için önemli bir tarımsal faaliyet kolunu oluşturmaktadır. Arı, bal üretiminin yanı sıra doğanın kendisini yeniden üretmesinde de önemli bir oyuncudur. Bitkilerdeki tozlaşmanın sağlanmasında oynadığı rol nedeniyle tarımsal üretim faaliyetinin gizli kahramanıdır. Balın insan beslenmesindeki önemi, arısütü, polen ve balmumu kullanım alanının artması, bitkilerde doğal tozlaşma dolayısı ile ürünlerde verim artışının sağlanması, arıcılığın öneminin artmasına neden olmuştur. Dünya tarımında söz sahibi ülkeler, arıyı polinasyon amacı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 2 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 kullanmaktadırlar. Bir kovan arının tarıma katkısının, o kovandan üretilen balın 30-40 kat fazlasında bir katma değer yarattığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkeler iyi tarım uygulamalarını esas alarak bitkisel üretimdeki verim artışı ve doğal tozlaşma için arıcılara para ödemektedir. Bu ülkelerde arıcının gelirinin yarıya yakını tozlaşma kirasından gelmektedir. Türkiye, doğal koşulları, uygun iklim ve zengin bitki varlığı ile büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Ancak arıcılık konusunda bulunduğumuz nokta itibariyle potansiyel varlığımızı tam olarak kullandığımızı söyleyemeyiz. Ülkemizde yaklaşık 4,9 milyon kovan ile 81 bin ton bal üretimi yapılmaktadır. Dünyada kovan başına en az bal ülkemizde alınmaktadır. Başka ülkelerde kovan başına 50 kilogram bal alınırken, ülkemizde ise bu rakamın 17 kilogram civarında oluşu oldukça düşündürücüdür. Türkiye bal üretiminde Çin, Arjantin, Meksika'dan sonra dördüncü, 4,9 milyon kovan sayısıyla ikinci, arı poleni miktarıyla da üçüncü sırada yer almaktadır. Anadolu coğrafyası, dünya an ırkının yüzde 20'sine, ballı bitkilerin yüzde 75'ine sahip iken, kovan başına üretim açısından Dünya sıralamasındaki yerini hak etmemektedir. Türkiye'de kovan başına bal üretimin yıllar itibariyle giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Kovanların standart ölçülerde olmaması, arı hastalıkları ile yeterli ve düzenli mücadelenin yapılamaması, ana arı teminindeki zorluklar ve ana arıların uzun süre kullanılmaları, verim düşüklüğünün nedenleri arasında sıralanabilir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu düşüşün en önemli nedeni, ancılann yaylalara güvenlik nedeni ile ulaşamamasıdır. Bu nedenle dar alanda aşın miktarda arı kolonisi bulunmakta ve kovan verimi düşmektedir. Bölge analığına yıllarca hizmet veren Bitlis Arıcılık ve Araştırma Enstitüsü'nün kapatılması nedeniyle, bölge arıcılannın teknik bilgi desteğinden yoksun kalması verim düşüklüğünün diğer bir nedenidir. Ana l ık ülkemizin birçok bölgesinde yapılmasına rağmen Arıcılık ve Araştırma Merkezlerinin yetersizliği, arıcılığı ve tarımı belirsizliğe sürüklemektedir. Nitekim son yıllarda görülen toplu arı ölümleri, bu soruna bir an önce çözüm üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Ülkemizde Arıcılığın geliştirilmesi ve bal üreticilerimizin sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi yerinde olacaktır. 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) Tarım sektörünün çöktüğü, küresel ekonomik krizin sonuçlarının en ağır yaşandığı GAP Bölgesi'nde giderek artan işsizlik ve yoksulluğun bütün boyutlanyla araştınlarak gerekli çalışmalann yapılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 02.02.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) - 4 3 3 -
Sayfa 52 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 kullanmaktadırlar. Bir kovan arının tarıma katkısının, o kovandan üretilen balın 30-40 kat fazlasında bir katma değer yarattığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkeler iyi tarım uygulamalarını esas alarak bitkisel üretimdeki verim artışı ve doğal tozlaşma için arıcılara para ödemektedir. Bu ülkelerde arıcının gelirinin yarıya yakını tozlaşma kirasından gelmektedir. Türkiye, doğal koşulları, uygun iklim ve zengin bitki varlığı ile büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Ancak arıcılık konusunda bulunduğumuz nokta itibariyle potansiyel varlığımızı tam olarak kullandığımızı söyleyemeyiz. Ülkemizde yaklaşık 4,9 milyon kovan ile 81 bin ton bal üretimi yapılmaktadır. Dünyada kovan başına en az bal ülkemizde alınmaktadır. Başka ülkelerde kovan başına 50 kilogram bal alınırken, ülkemizde ise bu rakamın 17 kilogram civarında oluşu oldukça düşündürücüdür. Türkiye bal üretiminde Çin, Arjantin, Meksika'dan sonra dördüncü, 4,9 milyon kovan sayısıyla ikinci, arı poleni miktarıyla da üçüncü sırada yer almaktadır. Anadolu coğrafyası, dünya an ırkının yüzde 20'sine, ballı bitkilerin yüzde 75'ine sahip iken, kovan başına üretim açısından Dünya sıralamasındaki yerini hak etmemektedir. Türkiye'de kovan başına bal üretimin yıllar itibariyle giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Kovanların standart ölçülerde olmaması, arı hastalıkları ile yeterli ve düzenli mücadelenin yapılamaması, ana arı teminindeki zorluklar ve ana arıların uzun süre kullanılmaları, verim düşüklüğünün nedenleri arasında sıralanabilir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu düşüşün en önemli nedeni, ancılann yaylalara güvenlik nedeni ile ulaşamamasıdır. Bu nedenle dar alanda aşın miktarda arı kolonisi bulunmakta ve kovan verimi düşmektedir. Bölge analığına yıllarca hizmet veren Bitlis Arıcılık ve Araştırma Enstitüsü'nün kapatılması nedeniyle, bölge arıcılannın teknik bilgi desteğinden yoksun kalması verim düşüklüğünün diğer bir nedenidir. Ana l ık ülkemizin birçok bölgesinde yapılmasına rağmen Arıcılık ve Araştırma Merkezlerinin yetersizliği, arıcılığı ve tarımı belirsizliğe sürüklemektedir. Nitekim son yıllarda görülen toplu arı ölümleri, bu soruna bir an önce çözüm üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Ülkemizde Arıcılığın geliştirilmesi ve bal üreticilerimizin sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi yerinde olacaktır. 3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) Tarım sektörünün çöktüğü, küresel ekonomik krizin sonuçlarının en ağır yaşandığı GAP Bölgesi'nde giderek artan işsizlik ve yoksulluğun bütün boyutlanyla araştınlarak gerekli çalışmalann yapılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 02.02.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) - 4 3 3 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan (Van) (Sımak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Sımak) (Muş) (Tunceli) 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15)Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi Millî kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Sımak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyoekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar ABD dolan olan Proje'nin, Enerji santrallerinin toplam kumlu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kilovatsaat enerji üretimi öngörülmektedir. Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve altyapı geliştirilmesi GAP'ın temel stratejileridir. Ancak: Aradan geçen kırk yıla rağmen sulanacak arazilerin sadece yüzde 14'ü sulanabildi. 60 ıncı Hükümet programında GAP ile ilgili bir açılım yer almazken, son iki yılda bu konuda bazı adımlar atılmasına, işsizlik fonundan kaynak aktarılmasına rağmen, doğru bir planlamanın yapılmadığı görülmektedir. Yap İşlet Devret yasası kapsamında sulama kanallannın ihaleye verileceği belirtilmesine rağmen şeffaf bir çalışmanın yapılmaması GAP kapsamındaki illerde kaygı uyandırmaktadır. Ilısu barajı ile Hasankeyf in sular altında bırakılması yoğun tepkilere yol açmış, Cizre barajı ile aynı şekilde tarihi yerlerin, doğal çevrenin tehdit altında olduğu ileri sürülmektedir. Özellikle enerji - 4 3 4 -
Sayfa 53 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan (Van) (Sımak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Sımak) (Muş) (Tunceli) 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15)Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi Millî kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Sımak). 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyoekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar ABD dolan olan Proje'nin, Enerji santrallerinin toplam kumlu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kilovatsaat enerji üretimi öngörülmektedir. Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve altyapı geliştirilmesi GAP'ın temel stratejileridir. Ancak: Aradan geçen kırk yıla rağmen sulanacak arazilerin sadece yüzde 14'ü sulanabildi. 60 ıncı Hükümet programında GAP ile ilgili bir açılım yer almazken, son iki yılda bu konuda bazı adımlar atılmasına, işsizlik fonundan kaynak aktarılmasına rağmen, doğru bir planlamanın yapılmadığı görülmektedir. Yap İşlet Devret yasası kapsamında sulama kanallannın ihaleye verileceği belirtilmesine rağmen şeffaf bir çalışmanın yapılmaması GAP kapsamındaki illerde kaygı uyandırmaktadır. Ilısu barajı ile Hasankeyf in sular altında bırakılması yoğun tepkilere yol açmış, Cizre barajı ile aynı şekilde tarihi yerlerin, doğal çevrenin tehdit altında olduğu ileri sürülmektedir. Özellikle enerji - 4 3 4 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 ağırlıklı çalışma yapılması, ülkemizin enerji kaynağının yüzde 48'ini GAP'tan sağlanması, bölgeye üretimden kaynak ayrılmaması tartışma konusu olmaktadır. Tarım sektörünün çöktüğü, küresel ekonomik krizin sonuçlarını en yoğun hissettiği GAP bölgesinde artan işsizlik, yoksulluk karşısında; sorunların kapsamlı bir şekilde araştırılması, çözüm bulunması için bir meclis araştırması açılmasında yarar bulunmaktadır. 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, Basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) Türkiye'deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 03.02.2010 Türkiye'de basın özgürlüğü, BM tarafından "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde" ilan edilen, AİHS, BM "Medeni ve Siyasi haklar sözleşmesi" başta olmak üzere birçok uluslar arası belgede yer alan; demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir unsur olan; insan haklarına dayalı, demokratik bir toplumun gerçekleşmesi yolunda önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet UfukUras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16)Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sim Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 5 -
Sayfa 54 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 ağırlıklı çalışma yapılması, ülkemizin enerji kaynağının yüzde 48'ini GAP'tan sağlanması, bölgeye üretimden kaynak ayrılmaması tartışma konusu olmaktadır. Tarım sektörünün çöktüğü, küresel ekonomik krizin sonuçlarını en yoğun hissettiği GAP bölgesinde artan işsizlik, yoksulluk karşısında; sorunların kapsamlı bir şekilde araştırılması, çözüm bulunması için bir meclis araştırması açılmasında yarar bulunmaktadır. 4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, Basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) Türkiye'deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 03.02.2010 Türkiye'de basın özgürlüğü, BM tarafından "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde" ilan edilen, AİHS, BM "Medeni ve Siyasi haklar sözleşmesi" başta olmak üzere birçok uluslar arası belgede yer alan; demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir unsur olan; insan haklarına dayalı, demokratik bir toplumun gerçekleşmesi yolunda önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 1) M. Nuri Yaman 2) Gültan Kışanak 3) Selahattin Demirtaş 4) Emine Ayna 5) Akın Birdal 6) Ayla Akat Ata 7) Bengi Yıldız 8) Fatma Kurtulan 9) Hasip Kaplan 10) Hamit Geylani 11) İbrahim Binici 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet UfukUras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16)Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sim Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Mardin) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 4 3 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Demokratik siyasetin oluşturulmasının temel koşullarından biri olan basın özgürlüğü denildiğinde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi ve Terörle Mücadele Yasası akıllara geliyor. Her 3 Mayıs'ta Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanıyor. Bugün dünyada 63 ülkede basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil. Türkiye ise aralarında Nikaragua, Tanzanya, Kuveyt gibi ülkelerin yer aldığı 'kısmen özgür' ülkeler kategorisinde bulunuyor. Basın özgürlüğü alanında Finlandiya, Belçika ve İzlanda ilk üç sırayı alırken, Almanya da 17. sırada bulunuyor. Avrupa Birliği adayı Türkiye, Batı Avrupa ülkeleri arasında basın özgürlüğü alanında en alt sırada yer alıyor. Türkiye'de basın özgürlüğü, mevzuatta hür ve sansür edilemez olarak garanti altına alınmış olarak görünsede sınırlandırılmıştır. Medya devletin ve medya patronlarının kendi çıkarları doğrultusunda etik sınırların dışına çıkıyor, birçok sektörle ekonomik ilişki ağına giriyor. Kitlelere seslenebilme olanağı olan basının özgür yayıncılık hakkının kısıtlanması halkın doğru ve eksiksiz bilgi almasını da engelliyor. Kendi şirketini veya yakın olduğu kişileri zarara uğratacak haberlerin yayınlanmasına izin vermeyen medya patronları ya da onlara bağlı genel yayın yönet­ menleri yaptıkları haberlerin doğru olmasına özen gösterseler de her doğru haberin yayınlanmasını önlüyor. Böylece medya kuruluşları kamuoyunu bilgilendirme görevinden uzaklaşarak, güçlerini kullanarak patronlarının çıkarlarını korumuş oluyor. Medya patronlarıyla birlikte tekelleşen medya, bir yandan ekonomik alanda haksızlık yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan da haber alma öz­ gürlüğünü kısıtlayarak, kendi gücünün çıkar amaçlı olarak kullanılmasına hizmet ediyor. Medya-ticaret ilişkisi sonucu "siyasetçi" arasında menfaat bağları kurulmaktadır. Siyasetçiye sağlanan medya desteğine karşılık, holdingin çıkarları da hükümet tarafından sağlanıyor. Medyanın tekelleşmesiyle basın, özgürlüğünü de yitiriyor. Yakın zamanda Uzan-Doğan grubunun yaşadıkları, AKP'ye yakın medyanın tekelleşmeye gitmesi; muhalif medyanın susturulması, dışlanması, akreditasyon uygulanması, Kürt ve sol basın üzerindeki baskılar, Türkiye'deki basın özgürlüğü önündeki engellerin çarpıcı örnekleridir. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin (IPA), raporlarında "Türkiye'nin birçok politik reformu gerçekleştirmiş olmasına rağmen basın özgürlüğü ve gazetecilere uygulanan kısıtlamalar anlamında Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olmadığı" belirtilmekte; tutuklama ve soruşturmaların sürmesi, basın çalışanlarının sendikal haklardan yoksun, çok güç koşullar altında görevlerini yerini getirmeye çalışması, cinayetlere kurban gitmesi, Haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi, konuşma kayıtlarının sorun olması kamuoyunda güven kaybı yaratmaktadır. Basının temel görevi, halkı bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak, iktidarı eleştirmektir. Demokrasilerde basının önemli bir güç olması nedeniyle tüm sorunlarının araştırılması için bir komisyon kurulmasında yarar bulunmaktadır. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının 1/510 esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum: B) TEZKERELER 1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, (1/510) esas numaralı Kanun Tasarısı 'nin, İç Tüzük 'ün 34 'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) - 4 3 6 -
Sayfa 55 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Demokratik siyasetin oluşturulmasının temel koşullarından biri olan basın özgürlüğü denildiğinde Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi ve Terörle Mücadele Yasası akıllara geliyor. Her 3 Mayıs'ta Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanıyor. Bugün dünyada 63 ülkede basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil. Türkiye ise aralarında Nikaragua, Tanzanya, Kuveyt gibi ülkelerin yer aldığı 'kısmen özgür' ülkeler kategorisinde bulunuyor. Basın özgürlüğü alanında Finlandiya, Belçika ve İzlanda ilk üç sırayı alırken, Almanya da 17. sırada bulunuyor. Avrupa Birliği adayı Türkiye, Batı Avrupa ülkeleri arasında basın özgürlüğü alanında en alt sırada yer alıyor. Türkiye'de basın özgürlüğü, mevzuatta hür ve sansür edilemez olarak garanti altına alınmış olarak görünsede sınırlandırılmıştır. Medya devletin ve medya patronlarının kendi çıkarları doğrultusunda etik sınırların dışına çıkıyor, birçok sektörle ekonomik ilişki ağına giriyor. Kitlelere seslenebilme olanağı olan basının özgür yayıncılık hakkının kısıtlanması halkın doğru ve eksiksiz bilgi almasını da engelliyor. Kendi şirketini veya yakın olduğu kişileri zarara uğratacak haberlerin yayınlanmasına izin vermeyen medya patronları ya da onlara bağlı genel yayın yönet­ menleri yaptıkları haberlerin doğru olmasına özen gösterseler de her doğru haberin yayınlanmasını önlüyor. Böylece medya kuruluşları kamuoyunu bilgilendirme görevinden uzaklaşarak, güçlerini kullanarak patronlarının çıkarlarını korumuş oluyor. Medya patronlarıyla birlikte tekelleşen medya, bir yandan ekonomik alanda haksızlık yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan da haber alma öz­ gürlüğünü kısıtlayarak, kendi gücünün çıkar amaçlı olarak kullanılmasına hizmet ediyor. Medya-ticaret ilişkisi sonucu "siyasetçi" arasında menfaat bağları kurulmaktadır. Siyasetçiye sağlanan medya desteğine karşılık, holdingin çıkarları da hükümet tarafından sağlanıyor. Medyanın tekelleşmesiyle basın, özgürlüğünü de yitiriyor. Yakın zamanda Uzan-Doğan grubunun yaşadıkları, AKP'ye yakın medyanın tekelleşmeye gitmesi; muhalif medyanın susturulması, dışlanması, akreditasyon uygulanması, Kürt ve sol basın üzerindeki baskılar, Türkiye'deki basın özgürlüğü önündeki engellerin çarpıcı örnekleridir. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin (IPA), raporlarında "Türkiye'nin birçok politik reformu gerçekleştirmiş olmasına rağmen basın özgürlüğü ve gazetecilere uygulanan kısıtlamalar anlamında Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olmadığı" belirtilmekte; tutuklama ve soruşturmaların sürmesi, basın çalışanlarının sendikal haklardan yoksun, çok güç koşullar altında görevlerini yerini getirmeye çalışması, cinayetlere kurban gitmesi, Haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi, konuşma kayıtlarının sorun olması kamuoyunda güven kaybı yaratmaktadır. Basının temel görevi, halkı bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak, iktidarı eleştirmektir. Demokrasilerde basının önemli bir güç olması nedeniyle tüm sorunlarının araştırılması için bir komisyon kurulmasında yarar bulunmaktadır. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının 1/510 esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum: B) TEZKERELER 1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, (1/510) esas numaralı Kanun Tasarısı 'nin, İç Tüzük 'ün 34 'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) - 4 3 6 - TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 3 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkanlığınızca 06.02.2008 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna havale edilmiş olan "Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/510)", işçilerin ve memurların doğum izinlerine ilişkin ayrımı kaldırarak, uluslararası antlaşmalarla kabul edilmiş olan fırsat eşitliği ve muamele eşitliğinin hayata geçirilmesini öngörmektedir. Söz konusu tasarı hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun da görüş bildirmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. İçtüzüğün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Tasarının Komisyonumuza da havale edilmesini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. Güldal Akşit İstanbul Komisyon Başkanı BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istem İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca yerine getirilmiştir. Bilgilerinize sunulmuştur. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. C) ÖNERGELER 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/229 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2009 Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Evet, teklif sahibi olarak Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; muhtarların maaşlarının artırılmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, muhtarların maaşlarından önce acil bir durum var. Bu acil durum, biliyorsunuz, hastanelerde oluyor. Ardahan Devlet Hastanesinde çok acil bir durum var. Dün, Damal'dan, Posof tan, Çıldır'dan, Göle'den, Ardahan Devlet Hastanesine doğum için giden kadınlar, doğum yapamadan, sancılanıp ebe tarafından doğurtuluyor. Niye? Doktor yok. Bir aydır doğum doktoru yok. Hastaların bir kısmı Erzurum'a gitmiş ve ölüm tehlikesi geçirmiştir. Bu acil durumun derhâl Sağlık Bakanı tarafından giderilmesi lazım. Bu Sağlık Bakanı ya bu acil durumu gidersin ya da lütfen istifa etsin, bıraksın yani! Devlet hastanesinde doğum doktoru olmaz mı arkadaşlar! Hastalarımız yolda ölüyor. Öğretmenimiz yok.
Sayfa 56 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 3 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkanlığınızca 06.02.2008 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna havale edilmiş olan "Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/510)", işçilerin ve memurların doğum izinlerine ilişkin ayrımı kaldırarak, uluslararası antlaşmalarla kabul edilmiş olan fırsat eşitliği ve muamele eşitliğinin hayata geçirilmesini öngörmektedir. Söz konusu tasarı hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun da görüş bildirmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. İçtüzüğün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Tasarının Komisyonumuza da havale edilmesini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. Güldal Akşit İstanbul Komisyon Başkanı BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istem İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca yerine getirilmiştir. Bilgilerinize sunulmuştur. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. C) ÖNERGELER 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/229 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2009 Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Evet, teklif sahibi olarak Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; muhtarların maaşlarının artırılmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, muhtarların maaşlarından önce acil bir durum var. Bu acil durum, biliyorsunuz, hastanelerde oluyor. Ardahan Devlet Hastanesinde çok acil bir durum var. Dün, Damal'dan, Posof tan, Çıldır'dan, Göle'den, Ardahan Devlet Hastanesine doğum için giden kadınlar, doğum yapamadan, sancılanıp ebe tarafından doğurtuluyor. Niye? Doktor yok. Bir aydır doğum doktoru yok. Hastaların bir kısmı Erzurum'a gitmiş ve ölüm tehlikesi geçirmiştir. Bu acil durumun derhâl Sağlık Bakanı tarafından giderilmesi lazım. Bu Sağlık Bakanı ya bu acil durumu gidersin ya da lütfen istifa etsin, bıraksın yani! Devlet hastanesinde doğum doktoru olmaz mı arkadaşlar! Hastalarımız yolda ölüyor. Öğretmenimiz yok. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın Millî Eğitim Bakanı, benim, Ardahan ve ilçelerinde matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri yok. Şimdi biraz sonra size listeyi vereceğim. Yani, bizim çok acil bir durumumuz var. Üniversitede sonuncuyuz, hastanede hastamızı tedavi ettiremiyoruz! Bir şairin dediği gibi, "Öğretmenim sürgün geldi; doktorum ilaçsız kaldı; hastamız kızakta öldü." Yani, biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bu ülkenin sınırları içerisinde değil miyiz? Bize niye bakmıyorsunuz? Yani, bunun... Ne yapmak lazım size? Yani, ben burada kendimi mi yakayım! Çok ayıp ya, devlet hastanesinde doğum doktoru yok. Evet, gelinler ölüyor, yolda ölüyor. Ayıptır ya! Sosyal devlet böyle mi olur? Ya bırakın istifa edin ya da bu işi tam yapın! Değerli arkadaşlar, asıl benim konum muhtarlar. Özür diliyorum ama, çünkü çok sayıda telefon geldi bana Ardahan'dan. Bugün bile "lütfen ne olur, bizim bu derdimizi getirin. Yani, kadınlarımız doğum yapamıyor ya! Öğretmenlerimiz yok." diyorlar. Değerli arkadaşlar, vermiş olduğum kanun teklifinde, Türkiye'de 54 bin civarında muhtarımız var, bu muhtarlarımızın maaşlarının artırılması, BAĞ-KUR'larının devlet tarafından ödenmesini istiyoruz. Muhtarlarımız, ölümden doğuma kadar insanlarımızın yanında. Muhtarlarımız, özellikle köy muhtarları, imzaladığı veya mühürlediği evraktan para alamıyor. Şehir muhtarları belki para alabiliyor, geçinebiliyor ama köy muhtarlarımız perişan bir durumda. Bu nedenle... Köy muhtarı 330 lira maaş alıyor, BAĞ-KUR'unu da köy muhtarından alıyoruz. Şimdi, her muhtarın -muhtar seçildiği zaman- BAĞ-KUR üyesi olması lazım, BAĞ-KUR'a üye olması lazım. BAĞ-KUR'a kaydolduğu zaman da BAĞ-KUR'a ödeyeceği para maaşını geçiyor. Bu nedenle, muhtarlarımızın maaşlarının -Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu istiyoruz- asgari ücret olması lazım. Niye? Çünkü muhtarlar devlet memurları gibi yargılanıyorlar. Bir muhtar, suç işlediği zaman devlet memuru gibi yargılanıyor, devlet memuru gibi ceza alıyor, cezaevinde yatıyor ama devlet memuru gibi maaş alamıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Onun için, muhtarlarımızın maaşlarının asgari ücretten verilmesini, BAĞ-KUR'larının da devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca, muhtarlık yapmış, muhtarlığı bırakmış arkadaşlarımızın, eski muhtarların silah taşıma ruhsat problemi var. Silah taşımayı bulundurmaya çeviriyorlar, taşıma olursa da "2 misli vergi vereceksin." diyorlar. Şimdi, Doğu ve Güneydoğu'da, özellikle Anadolu'nun her tarafında muhtarlık yapan insanlar her zaman her konuda tehlikeyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Çünkü muhtarlık yapmış, insanları kırmış dökmüş, oradaki PKK ve terörle belki de mücadele vermiş; bunun ruhsat taşıması lazım. "Hayır efendim, sen muhtarlığı bıraktın, sen silah taşıyamazsın. Taşıma olmayacak, bulundurma olacak, taşıma da olursa 2 misli vergi vereceksin." Bunu da mümkün değil bir muhtarın vermesi. Bu nedenle, ben istirham ediyorum ve isteğimiz şudur: Bir: muhtarlar 330 lira maaş alıyorlar. Bu maaşın asgari ücret olması lazım. İki: Muhtarlarımızın BAĞ-KUR'larının devlet tarafından ödenmesi lazım. Üç: Eski muhtarlarımıza silah taşıma ruhsatı verilmesi ve düşük vergi alınması lazım. Yeni muhtarla birlikte aynı vergiyi ödemesi gerektiğine inanıyoruz ve biz bu konuda ısrarlıyız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun Sayın Öğüt. - 4 3 8 -
Sayfa 57 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 2 Sayın Millî Eğitim Bakanı, benim, Ardahan ve ilçelerinde matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri yok. Şimdi biraz sonra size listeyi vereceğim. Yani, bizim çok acil bir durumumuz var. Üniversitede sonuncuyuz, hastanede hastamızı tedavi ettiremiyoruz! Bir şairin dediği gibi, "Öğretmenim sürgün geldi; doktorum ilaçsız kaldı; hastamız kızakta öldü." Yani, biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bu ülkenin sınırları içerisinde değil miyiz? Bize niye bakmıyorsunuz? Yani, bunun... Ne yapmak lazım size? Yani, ben burada kendimi mi yakayım! Çok ayıp ya, devlet hastanesinde doğum doktoru yok. Evet, gelinler ölüyor, yolda ölüyor. Ayıptır ya! Sosyal devlet böyle mi olur? Ya bırakın istifa edin ya da bu işi tam yapın! Değerli arkadaşlar, asıl benim konum muhtarlar. Özür diliyorum ama, çünkü çok sayıda telefon geldi bana Ardahan'dan. Bugün bile "lütfen ne olur, bizim bu derdimizi getirin. Yani, kadınlarımız doğum yapamıyor ya! Öğretmenlerimiz yok." diyorlar. Değerli arkadaşlar, vermiş olduğum kanun teklifinde, Türkiye'de 54 bin civarında muhtarımız var, bu muhtarlarımızın maaşlarının artırılması, BAĞ-KUR'larının devlet tarafından ödenmesini istiyoruz. Muhtarlarımız, ölümden doğuma kadar insanlarımızın yanında. Muhtarlarımız, özellikle köy muhtarları, imzaladığı veya mühürlediği evraktan para alamıyor. Şehir muhtarları belki para alabiliyor, geçinebiliyor ama köy muhtarlarımız perişan bir durumda. Bu nedenle... Köy muhtarı 330 lira maaş alıyor, BAĞ-KUR'unu da köy muhtarından alıyoruz. Şimdi, her muhtarın -muhtar seçildiği zaman- BAĞ-KUR üyesi olması lazım, BAĞ-KUR'a üye olması lazım. BAĞ-KUR'a kaydolduğu zaman da BAĞ-KUR'a ödeyeceği para maaşını geçiyor. Bu nedenle, muhtarlarımızın maaşlarının -Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu istiyoruz- asgari ücret olması lazım. Niye? Çünkü muhtarlar devlet memurları gibi yargılanıyorlar. Bir muhtar, suç işlediği zaman devlet memuru gibi yargılanıyor, devlet memuru gibi ceza alıyor, cezaevinde yatıyor ama devlet memuru gibi maaş alamıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Onun için, muhtarlarımızın maaşlarının asgari ücretten verilmesini, BAĞ-KUR'larının da devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca, muhtarlık yapmış, muhtarlığı bırakmış arkadaşlarımızın, eski muhtarların silah taşıma ruhsat problemi var. Silah taşımayı bulundurmaya çeviriyorlar, taşıma olursa da "2 misli vergi vereceksin." diyorlar. Şimdi, Doğu ve Güneydoğu'da, özellikle Anadolu'nun her tarafında muhtarlık yapan insanlar her zaman her konuda tehlikeyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Çünkü muhtarlık yapmış, insanları kırmış dökmüş, oradaki PKK ve terörle belki de mücadele vermiş; bunun ruhsat taşıması lazım. "Hayır efendim, sen muhtarlığı bıraktın, sen silah taşıyamazsın. Taşıma olmayacak, bulundurma olacak, taşıma da olursa 2 misli vergi vereceksin." Bunu da mümkün değil bir muhtarın vermesi. Bu nedenle, ben istirham ediyorum ve isteğimiz şudur: Bir: muhtarlar 330 lira maaş alıyorlar. Bu maaşın asgari ücret olması lazım. İki: Muhtarlarımızın BAĞ-KUR'larının devlet tarafından ödenmesi lazım. Üç: Eski muhtarlarımıza silah taşıma ruhsatı verilmesi ve düşük vergi alınması lazım. Yeni muhtarla birlikte aynı vergiyi ödemesi gerektiğine inanıyoruz ve biz bu konuda ısrarlıyız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun Sayın Öğüt. - 4 3 8 - TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 - 4 3 9 - ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki bütün muhtarlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanındayız. Biraz sonra oylama yapılacak. Bu oylamada hangi parti muhtarların maaşlarının artırılmasına, BAĞ-KUR'larının ödenmesine oy veriyorsa, lütfen muhtarlar da o partiye oy versinler. Muhtarlar artık uyanın. Artık gün sizin gününüzdür. Mühür sizin elinizde. Bir sene sonra seçim var. Ben buradan istirham ediyorum, hangi parti size oy veriyor, sizin maaşınızı artırıyorsa o partiye oy verin, o partiyi iktidara getirin. Bizi iktidara getirin Cumhuriyet Halk Partisini, bütün özlük haklarınızı derhâl verelim. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Komisyon adına Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt tarafından verilmiş olan kanun teklifi hakkında Komisyonumuz adına, Plan ve Bütçe Komisyonu adına bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, günün ilk saatlerinde Kütahya Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerimizde hafif şiddette meydana gelen deprem nedeniyle Kütahyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi buradaki tüm milletvekilleri adına iletmek istiyorum. Kütahya Valimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde can ve mal kaybının olmadığı yönünde içimizi rahatlatan bilgi alınmıştır. Değerli arkadaşlar, Sayın Ensar Öğüt muhtarlarla ilgili iki önemli noktada ilerleme sağlayacak bir teklif arz ettiler. Bunlardan birincisi, muhtarlarımızın sosyal güvenlikle ilgili primlerinin, BAĞ-KUR primlerinin Hükümet tarafından il özel idaresine aktarılması ve oradan BAĞ-KUR'a ödenmesi yönündeki tekliftir. Bir diğer konu da, maaşlarının asgari ücret seviyesine taşınmasına ilişkindir. Geçtiğimiz 2002 yılından bu yana AK PARTİ İktidarı tarafından özellikle muhtarlarımızın maaşlarında çok ciddi oranda iyileştirme yapılmıştır. 2002 yılında 97 liraya tekabül eden muhtar maaşı 2010 yılı ilk yarısı itibarıyla 342 liraya yükseltilmiştir. Bu, muhtarlarımızın yapmış oldukları o önemli göreve tabii ki mevcut şartlar, imkânlar doğrultusunda verilen destektir. Özellikle 2005 yılında yüzde 100'ün üzerinde maaşlarında bir iyileşme gerçekleştirilmiştir. Tabii ki bundan sonra, özellikle Köy Kanunu'nun da Meclise intikalinden itibaren, görev ve yetkilerinde muallakta olan birtakım konuların vuzuha kavuşturulmasıyla birlikte, elbette ki muhtar maaşlarımız daha da iyileştirilecektir ama bundan daha önemli bir gelişme -belki Sayın Ensar Öğüt bu konudaki gelişmeyi takip edememiş olabilir- burada, özellikle 2008 yılı itibarıyla, 5510 sayılı Kanun'la sosyal güvenlik sisteminde yapmış olduğumuz değişiklikle köy muhtarlarımızın ve tarım sigortalılarının BAĞ-KUR'a yatıracakları prim on beş gün üzerinden hesap edilerek bir aylık sigortalı yapıldığını bir kere burada ifade etmemiz lazım. Bu çok önemli bir destektir. 2008 yılından itibaren her yıl 1 puan üzerine ilave edilmek üzere on beş yıl süreyle yatıracakları BAĞ-KUR primleri desteklenmiş olacaktır. Bu doğrultuda yapılan iyileştirmeyi de vurgulamakta yarar görüyorum. Tabii, mahalle muhtarlarımız için de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Belediyelerimizde, belediye meclislerimizde mahalle muhtarları artık bizzat kendileri bu toplantılara iştirak ederek kendi sorunlarını ve görüşlerini, değerlendirmelerini, mahalleleriyle ilgili aktarmak istedikleri, paylaşmak istedikleri konuları bizzat belediye meclislerinde ifade etme imkânına kavuşmuştur.
Sayfa 58 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 - 4 3 9 - ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki bütün muhtarlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanındayız. Biraz sonra oylama yapılacak. Bu oylamada hangi parti muhtarların maaşlarının artırılmasına, BAĞ-KUR'larının ödenmesine oy veriyorsa, lütfen muhtarlar da o partiye oy versinler. Muhtarlar artık uyanın. Artık gün sizin gününüzdür. Mühür sizin elinizde. Bir sene sonra seçim var. Ben buradan istirham ediyorum, hangi parti size oy veriyor, sizin maaşınızı artırıyorsa o partiye oy verin, o partiyi iktidara getirin. Bizi iktidara getirin Cumhuriyet Halk Partisini, bütün özlük haklarınızı derhâl verelim. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Komisyon adına Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt tarafından verilmiş olan kanun teklifi hakkında Komisyonumuz adına, Plan ve Bütçe Komisyonu adına bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, günün ilk saatlerinde Kütahya Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerimizde hafif şiddette meydana gelen deprem nedeniyle Kütahyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi buradaki tüm milletvekilleri adına iletmek istiyorum. Kütahya Valimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde can ve mal kaybının olmadığı yönünde içimizi rahatlatan bilgi alınmıştır. Değerli arkadaşlar, Sayın Ensar Öğüt muhtarlarla ilgili iki önemli noktada ilerleme sağlayacak bir teklif arz ettiler. Bunlardan birincisi, muhtarlarımızın sosyal güvenlikle ilgili primlerinin, BAĞ-KUR primlerinin Hükümet tarafından il özel idaresine aktarılması ve oradan BAĞ-KUR'a ödenmesi yönündeki tekliftir. Bir diğer konu da, maaşlarının asgari ücret seviyesine taşınmasına ilişkindir. Geçtiğimiz 2002 yılından bu yana AK PARTİ İktidarı tarafından özellikle muhtarlarımızın maaşlarında çok ciddi oranda iyileştirme yapılmıştır. 2002 yılında 97 liraya tekabül eden muhtar maaşı 2010 yılı ilk yarısı itibarıyla 342 liraya yükseltilmiştir. Bu, muhtarlarımızın yapmış oldukları o önemli göreve tabii ki mevcut şartlar, imkânlar doğrultusunda verilen destektir. Özellikle 2005 yılında yüzde 100'ün üzerinde maaşlarında bir iyileşme gerçekleştirilmiştir. Tabii ki bundan sonra, özellikle Köy Kanunu'nun da Meclise intikalinden itibaren, görev ve yetkilerinde muallakta olan birtakım konuların vuzuha kavuşturulmasıyla birlikte, elbette ki muhtar maaşlarımız daha da iyileştirilecektir ama bundan daha önemli bir gelişme -belki Sayın Ensar Öğüt bu konudaki gelişmeyi takip edememiş olabilir- burada, özellikle 2008 yılı itibarıyla, 5510 sayılı Kanun'la sosyal güvenlik sisteminde yapmış olduğumuz değişiklikle köy muhtarlarımızın ve tarım sigortalılarının BAĞ-KUR'a yatıracakları prim on beş gün üzerinden hesap edilerek bir aylık sigortalı yapıldığını bir kere burada ifade etmemiz lazım. Bu çok önemli bir destektir. 2008 yılından itibaren her yıl 1 puan üzerine ilave edilmek üzere on beş yıl süreyle yatıracakları BAĞ-KUR primleri desteklenmiş olacaktır. Bu doğrultuda yapılan iyileştirmeyi de vurgulamakta yarar görüyorum. Tabii, mahalle muhtarlarımız için de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Belediyelerimizde, belediye meclislerimizde mahalle muhtarları artık bizzat kendileri bu toplantılara iştirak ederek kendi sorunlarını ve görüşlerini, değerlendirmelerini, mahalleleriyle ilgili aktarmak istedikleri, paylaşmak istedikleri konuları bizzat belediye meclislerinde ifade etme imkânına kavuşmuştur. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 4 0 - Tabii ki bütün bunların dışında, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Meclisimize Hükümet tarafından hazırlanıp sunulmak üzere olan Köy Kanunu Tasarısı özellikle köy muhtarlarımızın ve burada yapılan çalışmaların birçok noktada destekleneceği değerlendirmelerle, yorumlarla doludur değerli arkadaşlarım. İnşallah bu yasayla birlikte muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sosyal imkânlar, muhtarlarımıza vermiş olduğumuz maaş noktasındaki imkânlar daha da geliştirilecektir, daha da iyileştirilecektir. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Şahsı adına Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu. Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Çok değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt'ün muhtarlarımız hakkındaki kanun teklifi üzerine söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. Hemen belirtmeliyim ki, aynı konuda Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı tarafından verilen kanun tekliflerimiz de vardır ve komisyonlarda beklemektedir. Geçmişte iktidar partisi tarafından verilen teklifler de olurken, bu teklifler muhtarlarımız arasında büyük beklentiye sebep olmuştur. Ancak, sekiz yıllık AKP İktidarında verilen sözlerin arkasında durulmaması gelenek hâline geldiği için muhtarlarımızın ümitleri boşa çıkmış, böylece AKP tarafından bir kazık da muhtarlara atılmıştır. Değerli milletvekilleri, muhtarlarımız, seçilmiş temsilciler olarak köy ve mahallelerine hizmet etmektedirler. Özellikle köy muhtarlarımız, kanunen kendilerine verilen görevler ile birlikte köyün ve köylünün diğer her türlü resmî işiyle ilgilenmektedirler. Kaymakamlıkta, adliyede, jandarmada, ilçe tanm müdürlüğünde, tarım kredi kooperatiflerinde, bankalarda, nüfus müdürlüklerinde ve burada sayamadığım daha birçok resmî ve özel kurumda köyünün ve köylüsünün işlerini takip etmektedirler. Devletin köyüyle ilgili her türlü işinde de muhtarlar çağrılarak iş onların üzerine yıkılmakta, sanki seçilmiş bir kişi değil de kurumların köydeki elemanı gibi her iş muhtarların üzerinden görülmektedir. Köy muhtarları neredeyse haftanın her iş günü ilçeye giderek devletin, köyün ve köylünün işlerini takip etmektedirler. Muhtarlara verilen 330 TL maaş yol paralarını bile karşılamamaktadır. Devletin ve köyün işleri için kullanılan telefonların faturaları muhtarlar tarafından ödenmektedir. Gerekli kırtasiye muhtarlar tarafından karşılanmaktadır. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar ve İnternet kullanımı zorunlu hâle gelmiş, bunların masrafları da muhtarlarımızın üzerine bindirilmiştir. Köye gelen her türlü devlet görevlisini ağırlama işi de muhtarların sırtındadır. Çok değerli milletvekilleri, muhtarlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de sosyal güvenlik primleridir. 250 ile 300 TL arasında olan BAĞ-KUR primleri muhtarlarımızın -bir büyük bölümü- kendileri tarafından ödenmektedir, daha doğrusu maaşları yetersiz olduğu için ödenememektedir. Devlet her türlü işinde kullandığı muhtarlarına sosyal güvenlik hizmetini çok görmekte, bu hizmeti para karşılığı vermektedir. 330 lira maaş alan muhtarlar bunun 300 TL'sini BAĞ-KUR primi olarak yeniden devlete yatırmakta, kelimenin tam anlamıyla üç otuz paraya köle gibi çalıştırılmaktadır. Yapılacak bir tek şey vardır, muhtarlarımızın başta özlük hakları olmak üzere görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bir kanunun yeniden mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sayfa 59 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 4 0 - Tabii ki bütün bunların dışında, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Meclisimize Hükümet tarafından hazırlanıp sunulmak üzere olan Köy Kanunu Tasarısı özellikle köy muhtarlarımızın ve burada yapılan çalışmaların birçok noktada destekleneceği değerlendirmelerle, yorumlarla doludur değerli arkadaşlarım. İnşallah bu yasayla birlikte muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sosyal imkânlar, muhtarlarımıza vermiş olduğumuz maaş noktasındaki imkânlar daha da geliştirilecektir, daha da iyileştirilecektir. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Şahsı adına Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu. Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Çok değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt'ün muhtarlarımız hakkındaki kanun teklifi üzerine söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. Hemen belirtmeliyim ki, aynı konuda Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı tarafından verilen kanun tekliflerimiz de vardır ve komisyonlarda beklemektedir. Geçmişte iktidar partisi tarafından verilen teklifler de olurken, bu teklifler muhtarlarımız arasında büyük beklentiye sebep olmuştur. Ancak, sekiz yıllık AKP İktidarında verilen sözlerin arkasında durulmaması gelenek hâline geldiği için muhtarlarımızın ümitleri boşa çıkmış, böylece AKP tarafından bir kazık da muhtarlara atılmıştır. Değerli milletvekilleri, muhtarlarımız, seçilmiş temsilciler olarak köy ve mahallelerine hizmet etmektedirler. Özellikle köy muhtarlarımız, kanunen kendilerine verilen görevler ile birlikte köyün ve köylünün diğer her türlü resmî işiyle ilgilenmektedirler. Kaymakamlıkta, adliyede, jandarmada, ilçe tanm müdürlüğünde, tarım kredi kooperatiflerinde, bankalarda, nüfus müdürlüklerinde ve burada sayamadığım daha birçok resmî ve özel kurumda köyünün ve köylüsünün işlerini takip etmektedirler. Devletin köyüyle ilgili her türlü işinde de muhtarlar çağrılarak iş onların üzerine yıkılmakta, sanki seçilmiş bir kişi değil de kurumların köydeki elemanı gibi her iş muhtarların üzerinden görülmektedir. Köy muhtarları neredeyse haftanın her iş günü ilçeye giderek devletin, köyün ve köylünün işlerini takip etmektedirler. Muhtarlara verilen 330 TL maaş yol paralarını bile karşılamamaktadır. Devletin ve köyün işleri için kullanılan telefonların faturaları muhtarlar tarafından ödenmektedir. Gerekli kırtasiye muhtarlar tarafından karşılanmaktadır. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar ve İnternet kullanımı zorunlu hâle gelmiş, bunların masrafları da muhtarlarımızın üzerine bindirilmiştir. Köye gelen her türlü devlet görevlisini ağırlama işi de muhtarların sırtındadır. Çok değerli milletvekilleri, muhtarlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de sosyal güvenlik primleridir. 250 ile 300 TL arasında olan BAĞ-KUR primleri muhtarlarımızın -bir büyük bölümü- kendileri tarafından ödenmektedir, daha doğrusu maaşları yetersiz olduğu için ödenememektedir. Devlet her türlü işinde kullandığı muhtarlarına sosyal güvenlik hizmetini çok görmekte, bu hizmeti para karşılığı vermektedir. 330 lira maaş alan muhtarlar bunun 300 TL'sini BAĞ-KUR primi olarak yeniden devlete yatırmakta, kelimenin tam anlamıyla üç otuz paraya köle gibi çalıştırılmaktadır. Yapılacak bir tek şey vardır, muhtarlarımızın başta özlük hakları olmak üzere görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bir kanunun yeniden mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi T B M M B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 - 4 4 1 - tarafından ele alınıp çıkartılması gerekir. Bu kapsamda muhtar maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca, muhtarların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmaları gerekir. Silah ruhsatlarıyla olan problemlerinin bir an önce çözülmesi lazım. Maalesef, muhtarlarımızın özlük haklarıyla ilgili teklifler, bizim az evvel söylediğimiz gibi, komisyonlarda beklemektedir. Bunlar gündeme alınarak derhâl kanunlaştırılmalı, ülkemizin kanayan bir yarasına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mutlaka çözüm bulunmalıdır. Çok değerli milletvekilleri, siyasetçiler olarak hepimiz ister yerel ister genel seçimlerde olsun muhtarlarımıza gidip onlarla konuşur, bilgilenir, bilgilendiririz. Sonunda, iki dudakları arasından çıkacak hayırlı bir vaat ya da sözü siyasetçi olarak duymak isteriz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Serdaroğlu, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun efendim. MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - işte, sayın milletvekilleri, şu anda binlerce muhtarımız da AKP İktidarını bir kez daha test etmek üzere Genel Kurulu, yani bizleri dikkatle izliyorlar. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisinden duymak istedikleri hayırlı haberi duymak istiyorlar diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Sayın Yaman... M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben de bu konuda, uzun süre, muhtarlarla birlikte görev yapan bir mülki idare amiri olarak katkı sunmak istiyorum. Öncelikle, Kütahya'da, beş yıl orada görev yapan mülki amir olarak Simav ve çevresinde meydana gelen bu depremden dolayı üzüntü duyduğumu ve bu üzüntüyü paylaşırken de devletimizin en yakın bir sürede buradaki insanlarımızın yanında olmasını diliyor ve umuyorum. Evet, ben de uzun bir süre, muhtar kardeşlerimizle de beraber Anadolu'nun çeşitle bölgelerinde birlikte görev ürettim ve bugün ülkemizde hem Cumhurbaşkanını hem de Hükümeti temsil eden ikinci bir makam olarak gösterilecek bir makam yokken, bu her ikisini beraber taşıyan sadece muhtarlardır. Muhtarların içinde bulundukları sıkıntıların da neler olduğunu birlikte uzun süre yaşadık. Bu nedenle, Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizim de muhtarlarımızın maaşlarının düzeltilmesi ve onların daha iyi koşullarda görev yapmaları konusunda verdiğimiz, aynı doğrultuda bir kanun tasarımız vardır. Bu kanun tasarısının muhalefetle beraber, iktidarla birlikte bugün Mecliste görüşülmesinden dolayı da büyük mutluluk duyduğumu belirtiyorum ve gelecekte o muhtarlarımızın, Anadolu'nun her tarafın­ dan mülki idare amirleriyle, köyün ve yöresinin kalkınmasındaki basanlarına, bu maaşlarının artınl- masının büyük bir motivasyon sağlayacağını düşünerek bu önergeye, bu kanun teklifine Barış ve Demokrasi Partisi olarak da katkı sunacağımızı belirtiyor, tekrar saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Yaman, teşekkür ediyorum. Sayın Uzunırmak, buyurun. ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Daha bundan üç hafta önce Aydın'da 3 milletvekili arkadaşımızla birlikte merkez muhtarlarıyla yaptığımız toplantıda da birçok konu gündeme geldi. Yüce Parlamentoyu bilgilendirmek istiyorum.
Sayfa 60 -
T B M M B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 - 4 4 1 - tarafından ele alınıp çıkartılması gerekir. Bu kapsamda muhtar maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca, muhtarların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmaları gerekir. Silah ruhsatlarıyla olan problemlerinin bir an önce çözülmesi lazım. Maalesef, muhtarlarımızın özlük haklarıyla ilgili teklifler, bizim az evvel söylediğimiz gibi, komisyonlarda beklemektedir. Bunlar gündeme alınarak derhâl kanunlaştırılmalı, ülkemizin kanayan bir yarasına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mutlaka çözüm bulunmalıdır. Çok değerli milletvekilleri, siyasetçiler olarak hepimiz ister yerel ister genel seçimlerde olsun muhtarlarımıza gidip onlarla konuşur, bilgilenir, bilgilendiririz. Sonunda, iki dudakları arasından çıkacak hayırlı bir vaat ya da sözü siyasetçi olarak duymak isteriz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Serdaroğlu, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun efendim. MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - işte, sayın milletvekilleri, şu anda binlerce muhtarımız da AKP İktidarını bir kez daha test etmek üzere Genel Kurulu, yani bizleri dikkatle izliyorlar. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisinden duymak istedikleri hayırlı haberi duymak istiyorlar diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Sayın Yaman... M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben de bu konuda, uzun süre, muhtarlarla birlikte görev yapan bir mülki idare amiri olarak katkı sunmak istiyorum. Öncelikle, Kütahya'da, beş yıl orada görev yapan mülki amir olarak Simav ve çevresinde meydana gelen bu depremden dolayı üzüntü duyduğumu ve bu üzüntüyü paylaşırken de devletimizin en yakın bir sürede buradaki insanlarımızın yanında olmasını diliyor ve umuyorum. Evet, ben de uzun bir süre, muhtar kardeşlerimizle de beraber Anadolu'nun çeşitle bölgelerinde birlikte görev ürettim ve bugün ülkemizde hem Cumhurbaşkanını hem de Hükümeti temsil eden ikinci bir makam olarak gösterilecek bir makam yokken, bu her ikisini beraber taşıyan sadece muhtarlardır. Muhtarların içinde bulundukları sıkıntıların da neler olduğunu birlikte uzun süre yaşadık. Bu nedenle, Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizim de muhtarlarımızın maaşlarının düzeltilmesi ve onların daha iyi koşullarda görev yapmaları konusunda verdiğimiz, aynı doğrultuda bir kanun tasarımız vardır. Bu kanun tasarısının muhalefetle beraber, iktidarla birlikte bugün Mecliste görüşülmesinden dolayı da büyük mutluluk duyduğumu belirtiyorum ve gelecekte o muhtarlarımızın, Anadolu'nun her tarafın­ dan mülki idare amirleriyle, köyün ve yöresinin kalkınmasındaki basanlarına, bu maaşlarının artınl- masının büyük bir motivasyon sağlayacağını düşünerek bu önergeye, bu kanun teklifine Barış ve Demokrasi Partisi olarak da katkı sunacağımızı belirtiyor, tekrar saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Yaman, teşekkür ediyorum. Sayın Uzunırmak, buyurun. ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Daha bundan üç hafta önce Aydın'da 3 milletvekili arkadaşımızla birlikte merkez muhtarlarıyla yaptığımız toplantıda da birçok konu gündeme geldi. Yüce Parlamentoyu bilgilendirmek istiyorum. TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 Sadece köy muhtarları değil aynı zamanda şehirde de çok çeşitli kategorilerde muhtarlar bulunmakta. Dolayısıyla, ücretin daha ötesinde adrese dayalı nüfus bildiriminden muhtarlara yapılan ihbarlara varıncaya kadar -ihbarnameyi alıp almamayı- mahkemelerde hesap vermektedirler muhtarlar. Adrese dayalı nüfus sisteminde, başka yere gitmiş mukim, ama bunun gibi ... BAŞKAN - Sayın Uzunırmak, lütfen konuşmanızı tamamlayınız efendim. ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum, tamamlıyorum. Parlamentonun gündeme almasında çok büyük fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin oylanmasından önce bir yoklama talebi vardır. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkanım, Mevlüt Beyin de konuşması var, ona da izin verin. BAŞKAN - Yetişemediniz Mevlüt Bey, ne yapayım? FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Açılmıyor efendim. BAŞKAN - Sonra alırsınız. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili. BAŞKAN - Arkadaşlar, yani yoklamaya geçtim, lütfen. Sonra ben söz vereyim, konuşunuz. Sayın milletvekillerinin isimlerini okuyup bulunup bulunmadıklarını arayacağım: Sayın Okay? Burada. Sayın Özkan? Burada. Sayın Susam? Burada. Sayın Meral? Burada. Sayın Çöllü? Burada. Sayın Köse? Burada. Sayın Güvel? Burada. Sayın Öğüt? Burada. Sayın Kart? Burada. Sayın Ekici? Burada. Sayın Küçük? Burada. Sayın Arifağaoğlu? Burada. Sayın Kocal? Burada. Sayın Keleş? Burada. Sayın Bingöl? Burada. Sayın Öztrak? Burada. - 4 4 2 -
Sayfa 61 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 Sadece köy muhtarları değil aynı zamanda şehirde de çok çeşitli kategorilerde muhtarlar bulunmakta. Dolayısıyla, ücretin daha ötesinde adrese dayalı nüfus bildiriminden muhtarlara yapılan ihbarlara varıncaya kadar -ihbarnameyi alıp almamayı- mahkemelerde hesap vermektedirler muhtarlar. Adrese dayalı nüfus sisteminde, başka yere gitmiş mukim, ama bunun gibi ... BAŞKAN - Sayın Uzunırmak, lütfen konuşmanızı tamamlayınız efendim. ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum, tamamlıyorum. Parlamentonun gündeme almasında çok büyük fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin oylanmasından önce bir yoklama talebi vardır. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkanım, Mevlüt Beyin de konuşması var, ona da izin verin. BAŞKAN - Yetişemediniz Mevlüt Bey, ne yapayım? FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Açılmıyor efendim. BAŞKAN - Sonra alırsınız. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili. BAŞKAN - Arkadaşlar, yani yoklamaya geçtim, lütfen. Sonra ben söz vereyim, konuşunuz. Sayın milletvekillerinin isimlerini okuyup bulunup bulunmadıklarını arayacağım: Sayın Okay? Burada. Sayın Özkan? Burada. Sayın Susam? Burada. Sayın Meral? Burada. Sayın Çöllü? Burada. Sayın Köse? Burada. Sayın Güvel? Burada. Sayın Öğüt? Burada. Sayın Kart? Burada. Sayın Ekici? Burada. Sayın Küçük? Burada. Sayın Arifağaoğlu? Burada. Sayın Kocal? Burada. Sayın Keleş? Burada. Sayın Bingöl? Burada. Sayın Öztrak? Burada. - 4 4 2 - TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 Kapanma Saati: 17.12 - 4 4 3 - Sayın Tütüncü? Burada. Sayın Serter? Burada. Sayın Unsal? Burada. Sayın Gök? Burada. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yoklama için üç dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) C) ÖNERGELER (Devam) 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) (Devam) BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Sayfa 62 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 2 Kapanma Saati: 17.12 - 4 4 3 - Sayın Tütüncü? Burada. Sayın Serter? Burada. Sayın Unsal? Burada. Sayın Gök? Burada. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yoklama için üç dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) C) ÖNERGELER (Devam) 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/229) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/186) (Devam) BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 4 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 17.28 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/756) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 2.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Erzurum 'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/891) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 4.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/892) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/893) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, Gaziantep 'in eğitimdeki başarı düzeyine ilişkin sözlü soru önergesi (6/941) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 8.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'ta öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/987) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/994) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1027) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1028) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1037) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 14.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 15.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme prosedürlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1075) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı
Sayfa 63 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 4 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 17.28 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/756) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 2.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Erzurum 'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/891) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 4.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/892) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/893) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, Gaziantep 'in eğitimdeki başarı düzeyine ilişkin sözlü soru önergesi (6/941) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 8.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'ta öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/987) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 10.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/994) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1027) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1028) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1037) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 14.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 15.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf geçme prosedürlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1075) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 18.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1104) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1109) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1129) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 21.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1137) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 22.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin sözlü soru önergesi (6/1170) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlana­ mayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubuk­ çu 'nun cevabı 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Ağrı Taşlıçay 'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1229) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 26.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1234) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 28.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1271) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1291) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep 'te eğitimdeki fiziki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 34.- Adana Milletvekili Kürşat Atılganın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1343) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 35.- Kütahya Milletvekili A Um Işık 'ın, yurt dışında yükseköğrenim yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1352) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı - 4 4 5 -
Sayfa 64 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 18.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1104) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 19.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1109) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1129) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 21.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1137) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 22.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin sözlü soru önergesi (6/1170) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlana­ mayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubuk­ çu 'nun cevabı 24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Ağrı Taşlıçay 'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1229) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 26.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1234) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 28.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1271) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1291) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep 'te eğitimdeki fiziki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 34.- Adana Milletvekili Kürşat Atılganın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1343) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 35.- Kütahya Milletvekili A Um Işık 'ın, yurt dışında yükseköğrenim yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1352) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı - 4 4 5 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 6 - BAŞKAN - Biraz önce, birinci oturumda Sayın Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun sözlü soruları birlikte cevaplandırmak istediklerini sizlere ifade etmiş ve cevaplandıracağı soruları okumuştum. Şimdi o soruları sırasıyla kâtip üye arkadaşımız okuyacak, daha sonra da Sayın Bakanımız somlara cevap vereceklerdir. Soru soran arkadaşlarımız Genel Kurulda iseler istedikleri takdirde kısa katkıda bulunabileceklerdir. Buyurun efendim: 13.05.2008 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Kürşat Atılgan Adana Bilindiği üzere eğitim sistemimizin kronikleşmiş sorunlarının başında üniversiteye giriş sınavının yol açtığı aksaklıklar gelmektedir. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanırken sınavın yapıldığı tarihe 40-45 gün kala rapor alarak okulları yerine tamamen dershanelere yönelmesi ya da evlerine kapanması öğretim faaliyetlerini aksatmalarına neden olmaktadır. 1. Herkesin alet olduğu sahte rapor alarak öğrencilerimizi okul yerine dershaneye teşvik eden veya tamamen eve kapatan ve Millî Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından olan bu durumu normal hale getirmek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz, bu konuda herhangi bir düzenleme yapma planınız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - 08.06.2008 tarihinde yapılan OKS sınavında, Erzurum İlimizdeki bir okulda yaşanan soru kitapçıklarının yanlış dağıtılmasıyla ilgili olarak, sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Som: 2- Yapılan hatadan dolayı, sınav performansı etkilenen öğrencilerin mağduriyetini gidermek için bakanlığınızca bir telafi çalışması yapmayı planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Tıp Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde
Sayfa 65 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 6 - BAŞKAN - Biraz önce, birinci oturumda Sayın Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun sözlü soruları birlikte cevaplandırmak istediklerini sizlere ifade etmiş ve cevaplandıracağı soruları okumuştum. Şimdi o soruları sırasıyla kâtip üye arkadaşımız okuyacak, daha sonra da Sayın Bakanımız somlara cevap vereceklerdir. Soru soran arkadaşlarımız Genel Kurulda iseler istedikleri takdirde kısa katkıda bulunabileceklerdir. Buyurun efendim: 13.05.2008 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Kürşat Atılgan Adana Bilindiği üzere eğitim sistemimizin kronikleşmiş sorunlarının başında üniversiteye giriş sınavının yol açtığı aksaklıklar gelmektedir. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanırken sınavın yapıldığı tarihe 40-45 gün kala rapor alarak okulları yerine tamamen dershanelere yönelmesi ya da evlerine kapanması öğretim faaliyetlerini aksatmalarına neden olmaktadır. 1. Herkesin alet olduğu sahte rapor alarak öğrencilerimizi okul yerine dershaneye teşvik eden veya tamamen eve kapatan ve Millî Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından olan bu durumu normal hale getirmek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz, bu konuda herhangi bir düzenleme yapma planınız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - 08.06.2008 tarihinde yapılan OKS sınavında, Erzurum İlimizdeki bir okulda yaşanan soru kitapçıklarının yanlış dağıtılmasıyla ilgili olarak, sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Som: 2- Yapılan hatadan dolayı, sınav performansı etkilenen öğrencilerin mağduriyetini gidermek için bakanlığınızca bir telafi çalışması yapmayı planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Tıp Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde TBMM B :67 2 . 3 . 2010 0 : 3 - 4 4 7 - Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Ziraat Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Hukuk Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.07.2008 Yaşar Ağyüz Gaziantep Seçim Bölgem Gaziantep Ekonomik, Sosyal Gelişmişliği olan 6. büyük ilimizdir. Eğitim düzeyinde de başarılı olması gereken kentimizde umulan ve beklenen basan sağlanamamakta, her yıl düşüş yaşanmaktadır. 1- OKS'de 2006 yılında 64.üncü, ÖSS'de 51. Sırada iken, 2008 yılında OKS'de 66.ıncı, ÖSS'de 64.üncü sıraya düşen kentimizde bu başarısızlığını nedenlerinin araştırılmasını düşünüyor musunuz? 2- Eğitim Fiziki alt yapımızın geliştiği, teknik donanımın arttığı doğru ise bu başarısızlık neden her yıl yaşanmaktadır? 3- Kentimize yakışmayan Eğitimdeki Başansızlığın nedeni, Liyakata dayanmayan Kadrolaşma ve Bilimsellikten uzaklaşma olabilir mi? 4- Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitimde "YENİLENME" gerekçesi ile gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarında öğretmenlere izlettirilmek üzere okullara gönderilen CD'de yer alan makalelerin Dini içerikli olduğu doğru mudur? 5- CD'lerin dağıtımı Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir? Bununla nasıl bir öğretim kadrosu yaratılmak istenmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Şırnak Şırnak merkez ve ilçelerinde 5 bin 200 öğretmen norm kadrosu bulunmaktadır. Şuan mevcut öğretmen sayısı ise 3 bin 700 civanndadır. Derslik sayılan yetersiz olmakla birlikte derslikler yerleşim birimlerine dengesiz bir şekilde dağıtılmıştır. Öğretmen yetersizliğinden dolayı da birleştirilmiş sınıflarda eğitime devam edilmektedir. Bunun sonucunda da bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 60-80 civarındadır. Asgari olarak 800-1000 dersliğe daha ihtiyaç vardır. Sorular: 1- Öğretmen açığını giderme çalışmalarınız nelerdir? 2- Türkiye ortalaması ortaöğretimde yüzde 88 iken, Şımak'ta yüzde 23 olmasının nedeni nedir?
Sayfa 66 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2010 0 : 3 - 4 4 7 - Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Ziraat Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1 - Niğde Üniversitesine bağlı bir Hukuk Fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.07.2008 Yaşar Ağyüz Gaziantep Seçim Bölgem Gaziantep Ekonomik, Sosyal Gelişmişliği olan 6. büyük ilimizdir. Eğitim düzeyinde de başarılı olması gereken kentimizde umulan ve beklenen basan sağlanamamakta, her yıl düşüş yaşanmaktadır. 1- OKS'de 2006 yılında 64.üncü, ÖSS'de 51. Sırada iken, 2008 yılında OKS'de 66.ıncı, ÖSS'de 64.üncü sıraya düşen kentimizde bu başarısızlığını nedenlerinin araştırılmasını düşünüyor musunuz? 2- Eğitim Fiziki alt yapımızın geliştiği, teknik donanımın arttığı doğru ise bu başarısızlık neden her yıl yaşanmaktadır? 3- Kentimize yakışmayan Eğitimdeki Başansızlığın nedeni, Liyakata dayanmayan Kadrolaşma ve Bilimsellikten uzaklaşma olabilir mi? 4- Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitimde "YENİLENME" gerekçesi ile gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarında öğretmenlere izlettirilmek üzere okullara gönderilen CD'de yer alan makalelerin Dini içerikli olduğu doğru mudur? 5- CD'lerin dağıtımı Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir? Bununla nasıl bir öğretim kadrosu yaratılmak istenmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Şırnak Şırnak merkez ve ilçelerinde 5 bin 200 öğretmen norm kadrosu bulunmaktadır. Şuan mevcut öğretmen sayısı ise 3 bin 700 civanndadır. Derslik sayılan yetersiz olmakla birlikte derslikler yerleşim birimlerine dengesiz bir şekilde dağıtılmıştır. Öğretmen yetersizliğinden dolayı da birleştirilmiş sınıflarda eğitime devam edilmektedir. Bunun sonucunda da bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 60-80 civarındadır. Asgari olarak 800-1000 dersliğe daha ihtiyaç vardır. Sorular: 1- Öğretmen açığını giderme çalışmalarınız nelerdir? 2- Türkiye ortalaması ortaöğretimde yüzde 88 iken, Şımak'ta yüzde 23 olmasının nedeni nedir? TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 8 - 3- Şırnak'taki eğitim araç-gereçleri, spor kompleksi, tesis ve laboratuar sayıları ne düzeydedir? Eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Sımak Sımak Merkez ve ilçelerde Millî Eğitime bağlı okullarda ciddi kadro değişikliklerine gidilerek, 127 idareci kadronun yeri değiştirilmiştir. Ayrıca eğitim-öğretim yılı içerisinde çok fazla öğretmen sirkülasyonu yaşanmaktadır. Öğrenciler sık sık öğretmen değişiminden kaynaklı sorun yaşamaktadır. Bu bağlamda: 1- Okul idarecilerinin yerlerinin değiştirilme gerekçesi nedir? 2- Öğretmen sirkülasyonunun durdurulması için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Som: Tokat ili Reşadiye, Artova, Almus, Pazar ilçelerinde öğretmen açığı var mıdır varsa öğretmen açığı ne zaman giderilecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 99. Maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Özdal Üçer Van 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32 maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içine Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bakanlığınızın 01.09.2008 tarih ve 4489 sayılı yazısına göre söz konusu ödeneğin 01.09.2008 tarihinde ödeneceği belirtilmiştir. Bu ödeme hâlen yapılmamıştır. Buna göre: 1- 2008-2009 Eğitim ve öğretim yılı için ödenmesi gereken öğretim yılına hazırlık ödeneği neden ödenmemiştir? Ne zaman ödenecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat
Sayfa 67 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 4 8 - 3- Şırnak'taki eğitim araç-gereçleri, spor kompleksi, tesis ve laboratuar sayıları ne düzeydedir? Eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Sımak Sımak Merkez ve ilçelerde Millî Eğitime bağlı okullarda ciddi kadro değişikliklerine gidilerek, 127 idareci kadronun yeri değiştirilmiştir. Ayrıca eğitim-öğretim yılı içerisinde çok fazla öğretmen sirkülasyonu yaşanmaktadır. Öğrenciler sık sık öğretmen değişiminden kaynaklı sorun yaşamaktadır. Bu bağlamda: 1- Okul idarecilerinin yerlerinin değiştirilme gerekçesi nedir? 2- Öğretmen sirkülasyonunun durdurulması için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Som: Tokat ili Reşadiye, Artova, Almus, Pazar ilçelerinde öğretmen açığı var mıdır varsa öğretmen açığı ne zaman giderilecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 99. Maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Özdal Üçer Van 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32 maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içine Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bakanlığınızın 01.09.2008 tarih ve 4489 sayılı yazısına göre söz konusu ödeneğin 01.09.2008 tarihinde ödeneceği belirtilmiştir. Bu ödeme hâlen yapılmamıştır. Buna göre: 1- 2008-2009 Eğitim ve öğretim yılı için ödenmesi gereken öğretim yılına hazırlık ödeneği neden ödenmemiştir? Ne zaman ödenecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Soru: Çocukların Türk kültürünü iyi öğrenmeleri için TRT ve diğer TV kanallarında çizgi film, hikâye, masal kitapları üzerinde Millî Eğitim Bakanlığınca denetim yapılmasını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Ana dilimiz Türkçemizin çocuklarımıza sevdirmek için anaokullarında ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarından, Tokat İlindeki 573 okuldan sadece 5 okulda spor salonu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizin Uluslar arası alanda spor yarışmalarındaki durumu ve özellikle 2008 Pekin Olimpiyatlarındaki başarısızlığımız da dikkate alındığında, çocuklarımıza sporu sevdirmek için, Tokat İlindeki okullarda spor salonu sayısını artırmak için yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Öğretmenlerimizin "kadrolu" ve "sözleşmeli" olarak iki gruba ayrılması ve birisine tanınan olanakların diğerine tanınmaması ayrımcılığa neden olmaktadır. Bu durum, eğitim hizmetlerini aksatırken, öğretmenlerimizin de verimliliğini azaltmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Kadrolu öğretmen ile kadrosuz öğretmen arasında bir fark var mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatabilir misiniz? 2. Kadrolu öğretmenlere Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan İller ile Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat İllerinde asker öğretmen olarak görev yapma imkânı tanınırken sözleşmeli öğretmenlerimize neden bu imkân tanınmamaktadır? 3. Sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimiz gibi eşinin yanına yerleştirme isteğinde bulunabiliyor mu? Bulunamıyorsa neden bulunamıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde - 4 4 9 -
Sayfa 68 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Soru: Çocukların Türk kültürünü iyi öğrenmeleri için TRT ve diğer TV kanallarında çizgi film, hikâye, masal kitapları üzerinde Millî Eğitim Bakanlığınca denetim yapılmasını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Ana dilimiz Türkçemizin çocuklarımıza sevdirmek için anaokullarında ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarından, Tokat İlindeki 573 okuldan sadece 5 okulda spor salonu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizin Uluslar arası alanda spor yarışmalarındaki durumu ve özellikle 2008 Pekin Olimpiyatlarındaki başarısızlığımız da dikkate alındığında, çocuklarımıza sporu sevdirmek için, Tokat İlindeki okullarda spor salonu sayısını artırmak için yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Öğretmenlerimizin "kadrolu" ve "sözleşmeli" olarak iki gruba ayrılması ve birisine tanınan olanakların diğerine tanınmaması ayrımcılığa neden olmaktadır. Bu durum, eğitim hizmetlerini aksatırken, öğretmenlerimizin de verimliliğini azaltmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Kadrolu öğretmen ile kadrosuz öğretmen arasında bir fark var mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatabilir misiniz? 2. Kadrolu öğretmenlere Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan İller ile Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat İllerinde asker öğretmen olarak görev yapma imkânı tanınırken sözleşmeli öğretmenlerimize neden bu imkân tanınmamaktadır? 3. Sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimiz gibi eşinin yanına yerleştirme isteğinde bulunabiliyor mu? Bulunamıyorsa neden bulunamıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde - 4 4 9 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 0 - Soru:l- Üniversitelerin iki yıllık meslek yüksekokullarını bitirip dikey geçiş sınavıyla lisans bölümlerine geçen öğrencilerimiz, sınıf geçme prosedürleri konusunda kendilerine diğer öğrencilerden farklı mevzuat uygulandığını ifade etmektedirler. Bu öğrencilerimizin de sınıf geçme konusunda, üniversitelerindeki diğer öğrencilerle aynı prosedüre tabi olması konusunda YÖK ve üniversitelerle birlikte bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Özdemir Gaziantep Ülkemizde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim süreci içerisine alınması çalışmaları içerisinde öncelikli olarak pilot bölgeler oluşturulması planlanmıştır. 5-6 senelik bir süreçte tüm ülkeye yayılması beklenen uygulama için belirlenen pilot bölgeler, projenin uygulanabilirliğini gösterecektir. Bu bilgilere göre; 1) Okul öncesi eğitimin zorunlu hâle getirilmesi projesi hangi aşamadadır? 2) Pilot illerin belirlenmesinde kullanılan performans ölçütleri nelerdir? 3) Gaziantep'in performans ölçütleri hangi aşamadadır? Gaziantep'in performans ölçümlerindeki düzelmeler için ne gibi projeleriniz vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan ve gazete sayfalarına da yansıyan araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 72'si evinin geçimini sağlayabilmek için ek işlerde çalışmak zorunda kalırken, yüzde 56,7'si de hâlen kirada oturmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin yüzde 72'sinin geçimini sağlamak için ek işlerde çalıştıkları doğru mudur? Bu doğru ise öğretmenlerimizi ikinci işten kurtarman için nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 2. Yapılan son zamlar, fatura ve mutfak harcamalarını ikiye katlamıştır. Maaşlara yapılan küçük zamlar elektrik, doğalgaz ve piyasa zamları ile geri alınmıştır. Öğretmenlerimizi bu ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtaracaksınız? Bu konudaki planlarınız nelerdir? 3. Öğretmenlerimizin konut ve lojman problemlerini ne zaman çözeceksiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 24.11.2008 Bengi Yıldız Batman
Sayfa 69 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 0 - Soru:l- Üniversitelerin iki yıllık meslek yüksekokullarını bitirip dikey geçiş sınavıyla lisans bölümlerine geçen öğrencilerimiz, sınıf geçme prosedürleri konusunda kendilerine diğer öğrencilerden farklı mevzuat uygulandığını ifade etmektedirler. Bu öğrencilerimizin de sınıf geçme konusunda, üniversitelerindeki diğer öğrencilerle aynı prosedüre tabi olması konusunda YÖK ve üniversitelerle birlikte bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Özdemir Gaziantep Ülkemizde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim süreci içerisine alınması çalışmaları içerisinde öncelikli olarak pilot bölgeler oluşturulması planlanmıştır. 5-6 senelik bir süreçte tüm ülkeye yayılması beklenen uygulama için belirlenen pilot bölgeler, projenin uygulanabilirliğini gösterecektir. Bu bilgilere göre; 1) Okul öncesi eğitimin zorunlu hâle getirilmesi projesi hangi aşamadadır? 2) Pilot illerin belirlenmesinde kullanılan performans ölçütleri nelerdir? 3) Gaziantep'in performans ölçütleri hangi aşamadadır? Gaziantep'in performans ölçümlerindeki düzelmeler için ne gibi projeleriniz vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan ve gazete sayfalarına da yansıyan araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 72'si evinin geçimini sağlayabilmek için ek işlerde çalışmak zorunda kalırken, yüzde 56,7'si de hâlen kirada oturmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin yüzde 72'sinin geçimini sağlamak için ek işlerde çalıştıkları doğru mudur? Bu doğru ise öğretmenlerimizi ikinci işten kurtarman için nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 2. Yapılan son zamlar, fatura ve mutfak harcamalarını ikiye katlamıştır. Maaşlara yapılan küçük zamlar elektrik, doğalgaz ve piyasa zamları ile geri alınmıştır. Öğretmenlerimizi bu ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtaracaksınız? Bu konudaki planlarınız nelerdir? 3. Öğretmenlerimizin konut ve lojman problemlerini ne zaman çözeceksiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 24.11.2008 Bengi Yıldız Batman TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 1 - "Ağaç yaşken eğilir" sözündeki eğilmek fiili her ne kadar sorunlu olsa da çocuklarımızın ve gençlerimizin üniversite öncesi eğitiminin önemini vurgulaması açısından önemlidir. Okul çağlarımızdaki eğitim sistemi her tarafın düşmanlarla kaplı olduğunu, "Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını" veciz sözlerle bilincime zerk edilirdi. Ve böylesi bir durumda bizlerin bir hiç ancak kahramanların ve kurtarıcıların önemli olduğunu da önemle belirtirlerdi. Son yıllarda önemli reformlar yapıldıysa da sistemin tamamen değiştiği söylenemez. Soran, sorgulayan ve resmî tarih dışındaki gerçek tarihi bilince çıkaran bireye ulaşmak için epey yol alınması gerekir. Buna göre: 1) Liselerde Demokrasi, hukuk ve İnsan Hakları derslerinin verilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 2) AB Ülkelerinde Millî Güvenlik dersi var mıdır? Varsa bu dersleri askerler mi vermektedir? 3) Üniversiteye giriş sınavlarında adı zikredilen derslerden belli bir ağırlıkta soru sorulması suretiyle bu derslere ve kavramlara ilgiyi artırmada bir seçenek olarak düşünülebilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Yeni akademik yıl için üniversite harçları yüzde 7-8 oranında artarken, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören her öğrenciden toplanan "eğitime katkı paylan" bu sene yüzde 100 oranında artmıştır. Velilerden "zorla" toplanan eğitime katkı paylarında en büyük sıkıntıyı, okul idaresi ile karşı karşıya kalan öğrenciler çekmektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Hemen hemen her okulda, her öğrenciden "zorla" eğitime katkı payı adı altında toplanan paralar yasal mıdır? Yasal değil ise böyle bir isim altında para toplanmasına niçin ve kimler izin vermektedir? 2. Bu paralar yasal olarak toplanıyor ise niçin "okul kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıtıyoruz" diye vatandaşları yanıltıyorsunuz? "Birinci ve ikinci dönem eğitime katkı payı" şeklinde öğrencilerden toplanan paraların, hediye edilen kitapların toplam tutarından daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? 3. Okullara ödenek gönderiliyor mu? Gönderiliyor ise bir okula yıllık ne kadar ödenek gönderiliyor? Okullara yeterli ödenek göndererek, öğrencileri okul idaresi ile karşı karşıya getirmekten kurtarmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep
Sayfa 70 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 1 - "Ağaç yaşken eğilir" sözündeki eğilmek fiili her ne kadar sorunlu olsa da çocuklarımızın ve gençlerimizin üniversite öncesi eğitiminin önemini vurgulaması açısından önemlidir. Okul çağlarımızdaki eğitim sistemi her tarafın düşmanlarla kaplı olduğunu, "Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını" veciz sözlerle bilincime zerk edilirdi. Ve böylesi bir durumda bizlerin bir hiç ancak kahramanların ve kurtarıcıların önemli olduğunu da önemle belirtirlerdi. Son yıllarda önemli reformlar yapıldıysa da sistemin tamamen değiştiği söylenemez. Soran, sorgulayan ve resmî tarih dışındaki gerçek tarihi bilince çıkaran bireye ulaşmak için epey yol alınması gerekir. Buna göre: 1) Liselerde Demokrasi, hukuk ve İnsan Hakları derslerinin verilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 2) AB Ülkelerinde Millî Güvenlik dersi var mıdır? Varsa bu dersleri askerler mi vermektedir? 3) Üniversiteye giriş sınavlarında adı zikredilen derslerden belli bir ağırlıkta soru sorulması suretiyle bu derslere ve kavramlara ilgiyi artırmada bir seçenek olarak düşünülebilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Yeni akademik yıl için üniversite harçları yüzde 7-8 oranında artarken, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören her öğrenciden toplanan "eğitime katkı paylan" bu sene yüzde 100 oranında artmıştır. Velilerden "zorla" toplanan eğitime katkı paylarında en büyük sıkıntıyı, okul idaresi ile karşı karşıya kalan öğrenciler çekmektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Hemen hemen her okulda, her öğrenciden "zorla" eğitime katkı payı adı altında toplanan paralar yasal mıdır? Yasal değil ise böyle bir isim altında para toplanmasına niçin ve kimler izin vermektedir? 2. Bu paralar yasal olarak toplanıyor ise niçin "okul kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıtıyoruz" diye vatandaşları yanıltıyorsunuz? "Birinci ve ikinci dönem eğitime katkı payı" şeklinde öğrencilerden toplanan paraların, hediye edilen kitapların toplam tutarından daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? 3. Okullara ödenek gönderiliyor mu? Gönderiliyor ise bir okula yıllık ne kadar ödenek gönderiliyor? Okullara yeterli ödenek göndererek, öğrencileri okul idaresi ile karşı karşıya getirmekten kurtarmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 2 - Seçim bölgem Gaziantep'te, Bakanlığınızın Danıştay tarafından iptal edilen Yönetici Atama Yönetmeliğine aykırı biçimde bir gecede tayin edilen okul yöneticileri hâlen usulsüzce görevlerine devam etmektedirler. 1. 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Atama Yönetmeliği ve Uygulaması için gönderdiğiniz 2008/74 sayılı genelge hükümleri seçim bölgem Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğünce neden uygulanmamaktadır? Uygulama için yerel seçimler mi beklenmektedir? 2. Puanları çok yüksek olan nitelikli öğretmenlerin yönetici olmaları neden engellenmektedir? 3. Eğitim seviyesinin düştüğü ilimizde, eğitimin kalitesinin artırılması için yapılması gerekenlerden önemlisi asaleten, nitelikli yönetici atamak değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Öğretmen açığının 200.000 civarında olduğu Ülkemizde, yeterli kadro ihdası yapılamadığı için işsiz olan öğretmenlerimizi en çok üzen işsizlikle birlikte boş olan kadrolara yeterli puanı olmayan kişilerin görevlendirme yoluyla atanmasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı görev süreniz içinde; 1. Branş öğretmenliğinde KPSS puanına dayalı atama yerine, Bakan yetkisinde görevlendirmelerle doldurulan ve kullanılan kadro sayısı ne kadardır? 2. Sırada bekleyen yüksek KPSS puanlı branş öğretmen adayları varken, Bakan yetkisi ile çok düşük puanlı branş öğretmenlerini görevlendirme yoluyla atamanız haksızlık ve kayırma değil midir? 3. Bakanlığınızda görevlendirme yöntemi ile atama, siyasi kadrolaşma için araç olarak mı kullanılmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Seçim bölgem Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince hayırsever katkısı ile yaptırılan "Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Hizmetleri" adlı merkez, 31.03.2008'den beri hizmet vermektedir. 1. Adı geçen merkez özel eğitim okulu ise Bakanlığınızca ruhsatlandırılmış mıdır? 2. 05.03.2008 tarihinde hizmet alım yöntemi ile ihale edilen merkezin ihalesini alan kurura veya şirketin bünyesinde özel eğitimciler var mıdır? İştigal alanları Eğitim ve Rehabilitasyon mudur? 3. Özel eğitim okulu olarak ruhsatsız, hizmet alımı veren şirket yetersiz ise hizmet verilen öğrenci sayısı çok az olan bu merkezin denetimi Bakanlığınızca neden yapılmamaktadır?
Sayfa 71 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 2 - Seçim bölgem Gaziantep'te, Bakanlığınızın Danıştay tarafından iptal edilen Yönetici Atama Yönetmeliğine aykırı biçimde bir gecede tayin edilen okul yöneticileri hâlen usulsüzce görevlerine devam etmektedirler. 1. 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Atama Yönetmeliği ve Uygulaması için gönderdiğiniz 2008/74 sayılı genelge hükümleri seçim bölgem Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğünce neden uygulanmamaktadır? Uygulama için yerel seçimler mi beklenmektedir? 2. Puanları çok yüksek olan nitelikli öğretmenlerin yönetici olmaları neden engellenmektedir? 3. Eğitim seviyesinin düştüğü ilimizde, eğitimin kalitesinin artırılması için yapılması gerekenlerden önemlisi asaleten, nitelikli yönetici atamak değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Öğretmen açığının 200.000 civarında olduğu Ülkemizde, yeterli kadro ihdası yapılamadığı için işsiz olan öğretmenlerimizi en çok üzen işsizlikle birlikte boş olan kadrolara yeterli puanı olmayan kişilerin görevlendirme yoluyla atanmasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı görev süreniz içinde; 1. Branş öğretmenliğinde KPSS puanına dayalı atama yerine, Bakan yetkisinde görevlendirmelerle doldurulan ve kullanılan kadro sayısı ne kadardır? 2. Sırada bekleyen yüksek KPSS puanlı branş öğretmen adayları varken, Bakan yetkisi ile çok düşük puanlı branş öğretmenlerini görevlendirme yoluyla atamanız haksızlık ve kayırma değil midir? 3. Bakanlığınızda görevlendirme yöntemi ile atama, siyasi kadrolaşma için araç olarak mı kullanılmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Seçim bölgem Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince hayırsever katkısı ile yaptırılan "Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Hizmetleri" adlı merkez, 31.03.2008'den beri hizmet vermektedir. 1. Adı geçen merkez özel eğitim okulu ise Bakanlığınızca ruhsatlandırılmış mıdır? 2. 05.03.2008 tarihinde hizmet alım yöntemi ile ihale edilen merkezin ihalesini alan kurura veya şirketin bünyesinde özel eğitimciler var mıdır? İştigal alanları Eğitim ve Rehabilitasyon mudur? 3. Özel eğitim okulu olarak ruhsatsız, hizmet alımı veren şirket yetersiz ise hizmet verilen öğrenci sayısı çok az olan bu merkezin denetimi Bakanlığınızca neden yapılmamaktadır? TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen sorularımın tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, 22/10/2008 tarih ve 5806 Sayılı Kanunla verilen haklardan çok sayıda erkek öğrencimizin askerlik sorunları nedeniyle yeterince faydalanamadığı, eğitimlerini yanda keserek askere gitmek zomnda kalacaklan yönündeki şikâyetler, gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 1. Hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa ne aşamadadır? 2. Bu Kanundan faydalanarak intibakı yapılan öğrencilere, devam etmeleri şartı ile hangi yaşta olurlarsa olsunlar, en az 2 yıl süreyle askerliklerinin tecilini sağlayacak bir düzenleme yapılabilir mi? 3. 11/6/2008 ve 5768 sayılı Kanunla Millî sporculanmıza tanınan, "38 yaşını doldurduklan yılın sonuna kadar askere celp ve şevklerinin tehir edilebileceği" hakkı, 5806 sayılı Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkını geri kazanan erkek öğrencilerimize de tanınabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim.27.01.2009 Ensar Öğüt Ardahan Ağn ili Taşlıçay ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalanmıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Ağrı ili Taşlıçay ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullanmızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Ağrı ili Taşlıçay ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullanmızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya - 4 5 3 -
Sayfa 72 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen sorularımın tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, 22/10/2008 tarih ve 5806 Sayılı Kanunla verilen haklardan çok sayıda erkek öğrencimizin askerlik sorunları nedeniyle yeterince faydalanamadığı, eğitimlerini yanda keserek askere gitmek zomnda kalacaklan yönündeki şikâyetler, gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 1. Hükümetinizce yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa ne aşamadadır? 2. Bu Kanundan faydalanarak intibakı yapılan öğrencilere, devam etmeleri şartı ile hangi yaşta olurlarsa olsunlar, en az 2 yıl süreyle askerliklerinin tecilini sağlayacak bir düzenleme yapılabilir mi? 3. 11/6/2008 ve 5768 sayılı Kanunla Millî sporculanmıza tanınan, "38 yaşını doldurduklan yılın sonuna kadar askere celp ve şevklerinin tehir edilebileceği" hakkı, 5806 sayılı Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkını geri kazanan erkek öğrencilerimize de tanınabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim.27.01.2009 Ensar Öğüt Ardahan Ağn ili Taşlıçay ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalanmıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başansız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Ağrı ili Taşlıçay ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullanmızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Ağrı ili Taşlıçay ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullanmızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya - 4 5 3 - TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 4 - Ülkemizde ilk kez Bakanlığınız döneminde başlatılan Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili olarak telafisi mümkün olmayacak ağır sorunların yaşandığı kamuoyunca yakından bilinmektedir. Ülkemizin ve gençliğimizin geleceği açısından oldukça önemli olan millî eğitimin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla; 1. Hâlen yürürlükte olan ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına son vermeyi düşünüyor musunuz? 2. Öğretmenlik gibi kutsal bir meslekte öğretmenlerin sınıflandırılmasının yarattığı sosyal ve psikolojik sorunların çözümü konusunda bir çalışmanız var mıdır? 3. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu nedeniyle tayin kontenjanlarının oldukça sınırlı tutulmasının sebepleri nelerdir? 4. Ücretli öğretmenlik uygulamasının bazı illerimizde siyasi nüfuz amaçlı kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulamaya niçin devam edilmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yılmaz Tankut Adana Bir süre önce Adana'da ve diğer birçok ilde okulların elektriğinin borçlarından dolayı kesildiği veya kesilmesi için ihbarnameler gönderildiğini bilmekteyiz. Bu hususlar çerçevesinde; 1- Kesintilerin tekrar yaşanmaması için devletin kendi eğitim kurumlarına bu tür giderler için yeterli ödenek ayrılmamakta mıdır? Eğer ayrılmıyorsa gerekçesi nedir? 2- Ülke genelinde benzer şekilde elektrik borcu olan okul sayısı ve toplam borç miktarları nedir? 3- Okulların elektrik faturalarını ödeneksizlik nedeniyle ödeyememelerinden dolayı okul aile birliklerinden yardım isteme yoluna gidilmektedir. Devletin elektrik faturalarını zamanında ödememesinden dolayı oluşan büyük miktardaki faizin velilere ödetilmesi sizce haksızlık değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Öğretmenlerimiz ve Öğrenci ailelerinin yaşadığımız Ekonomik kriz altında her dar gelirli insanlarımız gibi daha çok yoksullaştığı, Öğrenci Velilerinin işsiz kaldığı günümüzde, 1. Bir insanlık dramı olan Gazze saldırısı için Hazineden yardım yapılması gerekirken, Ekonomik yardım toplamak amacıyla tüm okullara gönderdiğiniz yardım genelgesi Veli ve Öğretmenlere Ekonomik yük değil midir? 2. Her dar gelirli insanımız gibi Öğretmenlerimiz de "Nasıl geçineceğiz, eve nasıl ekmek götüreceğiz" derdinde iken, ekonomik yükü artıran, Öğretmen evi bandrol kart ücretlerine 2009 yılı için yapılan % 330'luk zammın gerekçesi nedir? Bandrol kart ücretlerini 18 TL'den 60 TL'ye yükselten bu uygulamayı durdurmayı düşünüyor musunuz?
Sayfa 73 -
TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 4 - Ülkemizde ilk kez Bakanlığınız döneminde başlatılan Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili olarak telafisi mümkün olmayacak ağır sorunların yaşandığı kamuoyunca yakından bilinmektedir. Ülkemizin ve gençliğimizin geleceği açısından oldukça önemli olan millî eğitimin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla; 1. Hâlen yürürlükte olan ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına son vermeyi düşünüyor musunuz? 2. Öğretmenlik gibi kutsal bir meslekte öğretmenlerin sınıflandırılmasının yarattığı sosyal ve psikolojik sorunların çözümü konusunda bir çalışmanız var mıdır? 3. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu nedeniyle tayin kontenjanlarının oldukça sınırlı tutulmasının sebepleri nelerdir? 4. Ücretli öğretmenlik uygulamasının bazı illerimizde siyasi nüfuz amaçlı kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulamaya niçin devam edilmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yılmaz Tankut Adana Bir süre önce Adana'da ve diğer birçok ilde okulların elektriğinin borçlarından dolayı kesildiği veya kesilmesi için ihbarnameler gönderildiğini bilmekteyiz. Bu hususlar çerçevesinde; 1- Kesintilerin tekrar yaşanmaması için devletin kendi eğitim kurumlarına bu tür giderler için yeterli ödenek ayrılmamakta mıdır? Eğer ayrılmıyorsa gerekçesi nedir? 2- Ülke genelinde benzer şekilde elektrik borcu olan okul sayısı ve toplam borç miktarları nedir? 3- Okulların elektrik faturalarını ödeneksizlik nedeniyle ödeyememelerinden dolayı okul aile birliklerinden yardım isteme yoluna gidilmektedir. Devletin elektrik faturalarını zamanında ödememesinden dolayı oluşan büyük miktardaki faizin velilere ödetilmesi sizce haksızlık değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Öğretmenlerimiz ve Öğrenci ailelerinin yaşadığımız Ekonomik kriz altında her dar gelirli insanlarımız gibi daha çok yoksullaştığı, Öğrenci Velilerinin işsiz kaldığı günümüzde, 1. Bir insanlık dramı olan Gazze saldırısı için Hazineden yardım yapılması gerekirken, Ekonomik yardım toplamak amacıyla tüm okullara gönderdiğiniz yardım genelgesi Veli ve Öğretmenlere Ekonomik yük değil midir? 2. Her dar gelirli insanımız gibi Öğretmenlerimiz de "Nasıl geçineceğiz, eve nasıl ekmek götüreceğiz" derdinde iken, ekonomik yükü artıran, Öğretmen evi bandrol kart ücretlerine 2009 yılı için yapılan % 330'luk zammın gerekçesi nedir? Bandrol kart ücretlerini 18 TL'den 60 TL'ye yükselten bu uygulamayı durdurmayı düşünüyor musunuz? TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 3 - 4 5 5 - 3. Bakanlığınızın 13 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe giren Yönetici Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, başta seçim bölgem Gaziantep olmak üzere, bazı illerde vekaleten yönetici atamalarını neden sürdürüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ülkemizde var olan 3000 İlköğretim Müfettişi 20'den fazla alanda görev yapmakta ve sorunlarını yetkililere duyurmak için çaba göstermektedirler. Büyük çoğunluğu 2 Üniversite mezunu olan İlköğretim Müfettişlerinin yapısal ve ekonomik sorunu bir gerçek iken, 1. İlköğretim Müfettişlerinin yapısal ve ekonomik sorunlarının çözümü için Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? 2. İlköğretim Müfettişlerinin diğer Kurum Müfettişlerinden çok düşük maaş almaları ücrette eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 3. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer denetim elemanlarından ortalama 1/2 oranında düşük, denetlediği Öğretmenler kadar bile maaş alamayan İlköğretim Müfettişlerinin bu ekonomik sıkıntı içerisinde beklenen verimliliği ve üretkenliği sağladığını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.02.2009 Ensar Öğüt Ardahan Aksaray ili Ortaköy ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Aksaray ili Ortaköy ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Aksaray ili Ortaköy ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.02.2009 Ensar Öğüt Ardahan
Sayfa 74 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2010 0 : 3 - 4 5 5 - 3. Bakanlığınızın 13 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe giren Yönetici Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, başta seçim bölgem Gaziantep olmak üzere, bazı illerde vekaleten yönetici atamalarını neden sürdürüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ülkemizde var olan 3000 İlköğretim Müfettişi 20'den fazla alanda görev yapmakta ve sorunlarını yetkililere duyurmak için çaba göstermektedirler. Büyük çoğunluğu 2 Üniversite mezunu olan İlköğretim Müfettişlerinin yapısal ve ekonomik sorunu bir gerçek iken, 1. İlköğretim Müfettişlerinin yapısal ve ekonomik sorunlarının çözümü için Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? 2. İlköğretim Müfettişlerinin diğer Kurum Müfettişlerinden çok düşük maaş almaları ücrette eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 3. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer denetim elemanlarından ortalama 1/2 oranında düşük, denetlediği Öğretmenler kadar bile maaş alamayan İlköğretim Müfettişlerinin bu ekonomik sıkıntı içerisinde beklenen verimliliği ve üretkenliği sağladığını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.02.2009 Ensar Öğüt Ardahan Aksaray ili Ortaköy ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Aksaray ili Ortaköy ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Aksaray ili Ortaköy ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.02.2009 Ensar Öğüt Ardahan TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 6 - Aksaray ili Sanyahşi ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Aksaray ili Sanyahşi ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullanmızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Aksaray ili Sanyahşi ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Bakan olarak siz ve üst düzey bürokratlarınız ile Millî Eğitim Müdürleri; Okullarda yardım toplamak için velilere ve öğrencilere baskı yapılmadığını her konuşmalarında belirtmelerine rağmen; 1. Seçim bölgem Gaziantep'in Metropol Şehitkamil ilçesinde Cemil Alevli İlköğretim Okulu 6. ncı sınıfında okuyan öğrenci Ersin K.nın koluna, öğretmeni tarafından temizlik parasının kısaltılmışı "TEM-PAR" yazıp psikolojik baskı yaparak yardım istemesi eğitimin parasız olması ilkesine aykırı değil midir? 2. Yaşanan ve AKP iktidarınca çözümsüz bırakılan ekonomik krizin yarattığı yoksulluk ve işsizlik nedeniyle 2 TL'lık temizlik parasını bile ödeyemeyecek duruma düşen velilerin ve öğrencinin suçlanması, hakir görülmesi sosyal devlet anlayışına uygun mudur? 3. Öğrencinin koluna yazdığı "TEM-PAR" yazısını anne ve babasına okutmasını isteyen ve öğrenciyi arkadaşları arasında güç duruma düşüren, psikolojisini bozan Öğretmen ve yöneticileri hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.03.2009 Ensar Öğüt Ardahan Batman ili Sason ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi
Sayfa 75 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 6 - Aksaray ili Sanyahşi ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Aksaray ili Sanyahşi ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullanmızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Aksaray ili Sanyahşi ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Bakan olarak siz ve üst düzey bürokratlarınız ile Millî Eğitim Müdürleri; Okullarda yardım toplamak için velilere ve öğrencilere baskı yapılmadığını her konuşmalarında belirtmelerine rağmen; 1. Seçim bölgem Gaziantep'in Metropol Şehitkamil ilçesinde Cemil Alevli İlköğretim Okulu 6. ncı sınıfında okuyan öğrenci Ersin K.nın koluna, öğretmeni tarafından temizlik parasının kısaltılmışı "TEM-PAR" yazıp psikolojik baskı yaparak yardım istemesi eğitimin parasız olması ilkesine aykırı değil midir? 2. Yaşanan ve AKP iktidarınca çözümsüz bırakılan ekonomik krizin yarattığı yoksulluk ve işsizlik nedeniyle 2 TL'lık temizlik parasını bile ödeyemeyecek duruma düşen velilerin ve öğrencinin suçlanması, hakir görülmesi sosyal devlet anlayışına uygun mudur? 3. Öğrencinin koluna yazdığı "TEM-PAR" yazısını anne ve babasına okutmasını isteyen ve öğrenciyi arkadaşları arasında güç duruma düşüren, psikolojisini bozan Öğretmen ve yöneticileri hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.03.2009 Ensar Öğüt Ardahan Batman ili Sason ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy Okullarında yaşanan gerek öğretmen gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvan ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Batman ili Sason ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Batman ili Sason ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Hasan Özdemir Gaziantep Gaziantep ili eğitim göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının altında bir performans içerisindedir. Eğitim alanında yaşanan sorunların önemli bir kısmı demografik ve fiziki yapı sorunları nedeniyle oluşmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ilindeki % 6,7'lik göç olgusu da dikkate alındığında ilgili kuruluşlarla Gaziantep eğitiminin göç olgusuna bağlı sorunlarına karşı ne içerikte çözüm çalışmaları yapılmaktadır? 2) Eğitim alanında fiziki yapı yetersizliği nedeniyle oluşan sorunların çözümü için bakanlığınız bünyesinde yapılan çalışmalar hangi aşamadadır? Yeni okul yapımı ve mevcut okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi için ayrılan bütçe ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Kürşat Atılgan Adana Açıklama: Üniversiteye Giriş Sınavı (ÖSS) dolayısıyla Lise son sınıf öğrencilerinin Bahar dönemindeki derslerine devam etmeyip, aldıkları raporlarla okul yerine dershanelere yöneldikleri ve bu nedenle derslerini aksattıkları kamuoyumuzca bilinmektedir. Bu durum öğrenci velilerinin de sıklıkla şikâyet ettiği önemli bir sorun haline gelmiştir. Som: 1- Öğrencilerimizi dershane yerine okuldaki derslerine yöneltecek ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Bir kandırmaca gibi devam eden bu eğitim sorununa (rapor alarak okula gitmeme sorununa) nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya - 4 5 7 -
Sayfa 76 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar. 1- Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Batman ili Sason ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var? 2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız? 3- Batman ili Sason ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Hasan Özdemir Gaziantep Gaziantep ili eğitim göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının altında bir performans içerisindedir. Eğitim alanında yaşanan sorunların önemli bir kısmı demografik ve fiziki yapı sorunları nedeniyle oluşmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ilindeki % 6,7'lik göç olgusu da dikkate alındığında ilgili kuruluşlarla Gaziantep eğitiminin göç olgusuna bağlı sorunlarına karşı ne içerikte çözüm çalışmaları yapılmaktadır? 2) Eğitim alanında fiziki yapı yetersizliği nedeniyle oluşan sorunların çözümü için bakanlığınız bünyesinde yapılan çalışmalar hangi aşamadadır? Yeni okul yapımı ve mevcut okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi için ayrılan bütçe ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Kürşat Atılgan Adana Açıklama: Üniversiteye Giriş Sınavı (ÖSS) dolayısıyla Lise son sınıf öğrencilerinin Bahar dönemindeki derslerine devam etmeyip, aldıkları raporlarla okul yerine dershanelere yöneldikleri ve bu nedenle derslerini aksattıkları kamuoyumuzca bilinmektedir. Bu durum öğrenci velilerinin de sıklıkla şikâyet ettiği önemli bir sorun haline gelmiştir. Som: 1- Öğrencilerimizi dershane yerine okuldaki derslerine yöneltecek ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Bir kandırmaca gibi devam eden bu eğitim sorununa (rapor alarak okula gitmeme sorununa) nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya - 4 5 7 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 8 - Ülkemiz içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerine Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredilerinden yurt dışında öğrenim gören gençlerimizin yararlandırılmaması, KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve diğer bazı ülkelerde zor şartlarda evladına yüksek öğrenim imkânı sağlamaya çalışan aileleri ve öğrencileri zor durumda bırakmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olmayan bu durumdaki ailelere ve öğrencilere destek olmak amacıyla; 1. Yurt dışında yüksek öğrenim yapan Türk gençlerine, öğrenim ve\veya katkı kredisi verilmesi konusunda Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 2. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından eşdeğerliği tanınan yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı öğrencilerimizin sayısı ve bunlar içinden kredi talebinde bulunabileceklerin tahmini oranı nedir? BAŞKAN - Teşekkür ederim. Soruları cevaplandırmak üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Sayın Bakanım, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/756) ve (6/1343) esas numaralı soru önergelerini cevaplandırmak üzere söz almış bulunmaktayım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ortaöğretim öğrencilerinin okula devamsızlığı -mevcut bütün durumlar da göz önünde bulundurularak- Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik'e göre ders yılı içerisinde toplam yirmi gün okula özürsüz olarak devam edemeyen öğrencilerin notlan ne olursa olsun başarısız sayılacağı, özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam kırk beş günü aşamayacağı; doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun tedaviyi gerektiren hastalık, gözaltına alınma, tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrencilerin özrünü belgelendirmek, iki dönem notu almış bulunma kaydıyla diğer öğrenciler gibi işleme tabi tutulacağı hüküm altına alınmış olup bütün işlemler ve uygulamalar buna göre yapılmaktadır. Ayrıca, ortaöğretim başarı puanının belli bir ölçüde yükseköğrenime geçişte etkili olmasının amacı da bu uygulanan tedbirlerdendir. Diğer taraftan, yeni anlayışla hazırlanan öğretim programları da okulda derslerin takibini önemli kılmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/815) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Söz konusu sınavda Erzurum ilinde hatalı kitapçık dağıtıldığına ilişkin Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Ancak, Erzurum Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, bir öğrenci velisinin Valilik makamına vermiş olduğu dilekçeye istinaden konu hakkında inceleme başlatıldığı ve muhakkiklerce yapılan incelemede bu okuldaki iki sınav salonunda aynı soru kitapçığı arka arkaya dağıtıldığından, bina sınav sorumlusu ve komisyon üyelerince görüldüğü, sınavın on dakikalık süresi içinde kitapçıkların değiştirilmesiyle durumun düzeltildiği ve bu işten kaynaklanan gecikmeyle sınav bitiminden sonra öğrencilere on beş dakikalık ek süre tanındığının tespit edildiği, gerçekleştirilen soruşturma sonucu ilgililer hakkında disiplin yönünden getirilen tekliflerin de uygulandığı anlaşılmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/891), (6/892) ve (6/893) esas numaralı soru önergelerini cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili
Sayfa 77 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 5 8 - Ülkemiz içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerine Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredilerinden yurt dışında öğrenim gören gençlerimizin yararlandırılmaması, KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve diğer bazı ülkelerde zor şartlarda evladına yüksek öğrenim imkânı sağlamaya çalışan aileleri ve öğrencileri zor durumda bırakmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olmayan bu durumdaki ailelere ve öğrencilere destek olmak amacıyla; 1. Yurt dışında yüksek öğrenim yapan Türk gençlerine, öğrenim ve\veya katkı kredisi verilmesi konusunda Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 2. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından eşdeğerliği tanınan yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı öğrencilerimizin sayısı ve bunlar içinden kredi talebinde bulunabileceklerin tahmini oranı nedir? BAŞKAN - Teşekkür ederim. Soruları cevaplandırmak üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Sayın Bakanım, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/756) ve (6/1343) esas numaralı soru önergelerini cevaplandırmak üzere söz almış bulunmaktayım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ortaöğretim öğrencilerinin okula devamsızlığı -mevcut bütün durumlar da göz önünde bulundurularak- Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik'e göre ders yılı içerisinde toplam yirmi gün okula özürsüz olarak devam edemeyen öğrencilerin notlan ne olursa olsun başarısız sayılacağı, özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam kırk beş günü aşamayacağı; doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun tedaviyi gerektiren hastalık, gözaltına alınma, tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrencilerin özrünü belgelendirmek, iki dönem notu almış bulunma kaydıyla diğer öğrenciler gibi işleme tabi tutulacağı hüküm altına alınmış olup bütün işlemler ve uygulamalar buna göre yapılmaktadır. Ayrıca, ortaöğretim başarı puanının belli bir ölçüde yükseköğrenime geçişte etkili olmasının amacı da bu uygulanan tedbirlerdendir. Diğer taraftan, yeni anlayışla hazırlanan öğretim programları da okulda derslerin takibini önemli kılmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/815) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Söz konusu sınavda Erzurum ilinde hatalı kitapçık dağıtıldığına ilişkin Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Ancak, Erzurum Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, bir öğrenci velisinin Valilik makamına vermiş olduğu dilekçeye istinaden konu hakkında inceleme başlatıldığı ve muhakkiklerce yapılan incelemede bu okuldaki iki sınav salonunda aynı soru kitapçığı arka arkaya dağıtıldığından, bina sınav sorumlusu ve komisyon üyelerince görüldüğü, sınavın on dakikalık süresi içinde kitapçıkların değiştirilmesiyle durumun düzeltildiği ve bu işten kaynaklanan gecikmeyle sınav bitiminden sonra öğrencilere on beş dakikalık ek süre tanındığının tespit edildiği, gerçekleştirilen soruşturma sonucu ilgililer hakkında disiplin yönünden getirilen tekliflerin de uygulandığı anlaşılmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/891), (6/892) ve (6/893) esas numaralı soru önergelerini cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 üniversite tarafından bu yönde talep geldiğinde konunun kurullarınca değerlendirmeye alınarak görüşlerinin iletilmekte olduğu ancak Niğde Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi, ziraat fakültesi ve hukuk fakültesi açılması konusunda anılan üniversite rektörlüğü tarafından kurullarına yapılan herhangi bir başvuru olmadığı beyan edilmiştir. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/941) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: OKS sonuçları, okullar bazında test ortalamaları, puan ortalamaları şeklinde il millî eğitim müdürlüklerince gönderilmiş ve başarısızlıklarının araştırılması, başarı oranının yükseltilmesi amacıyla veriler oluşturulmuştur. Ayrıca yapılan başka bir çalışmayla da seviye belirleme sınavı sonuçlarının sınıflar, okullar, ilçeler, iller bazında ayrıntılı olarak analiz edilmesi amacıyla e-okul sistemi üzerinden bir program geliştirilmiştir. Böylece ders öğretmeni öğrencisinin; okul müdürü, sınıfın, öğretmenin; ilçe millî eğitim müdürlükleri de bu bilgilerin ışığında başarının artırılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmaktadır. Diğer taraftan, illerin ÖSS başarı puanları Türkiye ortalamasının üzerinde ve altında olması durumlarına göre incelenmekte, Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerde başarılarının artarak devamı, ortalamanın altında olan illerde de yükseltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Gaziantep ili, 2008 öğrenci seçme sınavında sözelde 64, sayısalda 58, eşit ağırlıkta 60 iken, 2009 yılında sözelde 60, sayısalda 50 ve eşit ağırlıkta 53'üncü sırada yer almıştır. Somya konu CD dağıtımından Bakanlığımızın herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden, söz konusu CD dağıtımının Valilikçe incelemesinin başlatıldığı, inceleme sonucunda CD içeriğinin tamamına yakınının yenilenen eğitim programlan ve ders notları olduğu, ancak CD'de ayrıca iki makalenin tespitini müteakip inceleme yapıldığı, soruşturma açılarak sonuçlandırıldığı ve getirilen ceza tekliflerinin de uygulandığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Hükümetimizin birinci önceliğinin eğitim olduğu, iktidarda olduğumuz süre içerisinde bütçeden en önemli kaynağın eğitime ayrıldığı, yeni müfredat programları ve fiziki altyapının iyileştirilmesi için yaptığımız yeni derslikler eğitimdeki başarımızın herkesçe kabul edilen göstergelerinden bazılarıdır. Bakanlığımızca ülke genelinde eğitimin niteliğinin imkânlar oranında en yüksek düzeye çıkarılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Aksi değerlendirmelerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Sımak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/974) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî ve diğer kurumların öğretmen ihtiyacı, her yıl bütçe imkânlan doğrultusunda Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında ve her yıl atama imkânlan ölçüsünde İLSİS kontenjan modülüne göre gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Sımak ilinde, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 2009 yılında, farklı alanlarda 1.416 öğretmen ataması yapılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde okullaşma oranı Türkiye bazında brüt 84,19 ve net 64,95'tir, Sımak ilinde ise bu oran yüzde 53,61 ve net yüzde 34,29'dur. Bu ilimizdeki öğrenci sayısı da 2002-2003 öğretim yılında 4.124 iken 2009-2010 eğitim öğretim yılında 17.826'ya çıkmıştır. Okullaşma oranının artırılması için, imkânlar dâhilinde tüm çalışmalar yürütülmektedir. - 4 5 9 -
Sayfa 78 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 üniversite tarafından bu yönde talep geldiğinde konunun kurullarınca değerlendirmeye alınarak görüşlerinin iletilmekte olduğu ancak Niğde Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi, ziraat fakültesi ve hukuk fakültesi açılması konusunda anılan üniversite rektörlüğü tarafından kurullarına yapılan herhangi bir başvuru olmadığı beyan edilmiştir. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/941) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: OKS sonuçları, okullar bazında test ortalamaları, puan ortalamaları şeklinde il millî eğitim müdürlüklerince gönderilmiş ve başarısızlıklarının araştırılması, başarı oranının yükseltilmesi amacıyla veriler oluşturulmuştur. Ayrıca yapılan başka bir çalışmayla da seviye belirleme sınavı sonuçlarının sınıflar, okullar, ilçeler, iller bazında ayrıntılı olarak analiz edilmesi amacıyla e-okul sistemi üzerinden bir program geliştirilmiştir. Böylece ders öğretmeni öğrencisinin; okul müdürü, sınıfın, öğretmenin; ilçe millî eğitim müdürlükleri de bu bilgilerin ışığında başarının artırılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmaktadır. Diğer taraftan, illerin ÖSS başarı puanları Türkiye ortalamasının üzerinde ve altında olması durumlarına göre incelenmekte, Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerde başarılarının artarak devamı, ortalamanın altında olan illerde de yükseltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Gaziantep ili, 2008 öğrenci seçme sınavında sözelde 64, sayısalda 58, eşit ağırlıkta 60 iken, 2009 yılında sözelde 60, sayısalda 50 ve eşit ağırlıkta 53'üncü sırada yer almıştır. Somya konu CD dağıtımından Bakanlığımızın herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden, söz konusu CD dağıtımının Valilikçe incelemesinin başlatıldığı, inceleme sonucunda CD içeriğinin tamamına yakınının yenilenen eğitim programlan ve ders notları olduğu, ancak CD'de ayrıca iki makalenin tespitini müteakip inceleme yapıldığı, soruşturma açılarak sonuçlandırıldığı ve getirilen ceza tekliflerinin de uygulandığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Hükümetimizin birinci önceliğinin eğitim olduğu, iktidarda olduğumuz süre içerisinde bütçeden en önemli kaynağın eğitime ayrıldığı, yeni müfredat programları ve fiziki altyapının iyileştirilmesi için yaptığımız yeni derslikler eğitimdeki başarımızın herkesçe kabul edilen göstergelerinden bazılarıdır. Bakanlığımızca ülke genelinde eğitimin niteliğinin imkânlar oranında en yüksek düzeye çıkarılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Aksi değerlendirmelerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Sımak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/974) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî ve diğer kurumların öğretmen ihtiyacı, her yıl bütçe imkânlan doğrultusunda Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında ve her yıl atama imkânlan ölçüsünde İLSİS kontenjan modülüne göre gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Sımak ilinde, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, 2009 yılında, farklı alanlarda 1.416 öğretmen ataması yapılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde okullaşma oranı Türkiye bazında brüt 84,19 ve net 64,95'tir, Sımak ilinde ise bu oran yüzde 53,61 ve net yüzde 34,29'dur. Bu ilimizdeki öğrenci sayısı da 2002-2003 öğretim yılında 4.124 iken 2009-2010 eğitim öğretim yılında 17.826'ya çıkmıştır. Okullaşma oranının artırılması için, imkânlar dâhilinde tüm çalışmalar yürütülmektedir. - 4 5 9 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 0 - Şırnak ili eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi sınıflan sayısı 93 iken, 6 spor salonu ve 70 kütüphane var iken 2009-2010 eğitim öğretim yılında bilgi teknolojisi ve laboratuvar sayısı 341'e, spor salonu 14'e, kütüphane de 150'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, ülkemizin her yerinde standart okul donatımları yapılmakta olup bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Zaman içinde oluşan ihtiyaçlann en kısa sürede karşılanması hususunda da gerekenler yapılmaktadır. Bu kapsamda, Sımak ilinin ihtiyaçları da bütün illerimizle aynı prosedürler ve çerçeveler dâhilinde değerlendirilmektedir. Sımak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/975) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Sımak Valiliğince, söz konusu idarecilerin görev yerlerinin okulların başarı dummları gözetilerek değiştirildiği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin her yıl isteğe bağlı ve yer değiştirme suretiyle atama işlemleri Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmakta, bunun dışında herhangi bir atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmemektedir. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/987) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı -az önce de izah ettiğim gibi- bütçe olanaklan çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar ve bu kurumlann bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli olarak görevlendirme yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımızca resmî eğitim kurumlarında KPSS puan üstünlüğü esasına göre atamalar yapılmakta. 2009 yılında yapılan öğretmen atamalan ve görevlendirmelerinde de Tokat için 153 öğretmen ataması görevlendirmesi yapılmıştır. Tokat Valiliğimizden alınan bilgiye göre de bu konuda söz konusu il ve ilçelerimizde boş geçen ders olmadığı da anlaşılmaktadır. Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer'in (6/994) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 32'nci maddesinde "Her öğretim yılında bir defaya mahsus olarak öğretim yılının başladığı yıl içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenen tarihte hazırlık ödeneği ödenir." denmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca, 2008 tarihinde başlayan 2008-2009 öğretim yılına hazırlıklı girebilmeleri için 2008 tarihinde ödenmesine ilişkin yazı gönderilmiş, ayrıca Bakanlığımız İnternet sayfasında duyurulmuş, bütün öğretmenlerimize de ödemenin yapılması sağlanmıştır. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1027) sayılı som önergesini cevaplandınyomm: 20/4/1994 tarih ve 21911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un "Yayın İlkeleri" başlıklı radyo ve televizyon veri yayınlannda uyulması gereken ilkeler belirtilerek "Görev ve Yetkiler" başlığında yayınların, izleme kurullan oluşturularak boş alanlarda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara uygunluğu açılarından denetim yapmak da üst kumlun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm'nun (6/1028) sayılı som önergesini cevaplandınyomm: Otuz altı-yetmiş iki aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programında amaç ve görevler arasında Millî Eğitimin genel amaçlan ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalanm sağlamak da yer almıştır. Programdaki pek çok beceri gibi dil becerileri de kazanımlar doğrultusunda öğrenme dummları, öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezi etkinliklerle, çocukların aktif katılımlanyla kolay ve doğal biçimde öğrenmelerine çalışılmaktadır. Tüm alanlardaki dil etkinliklerini kullanan çocuklar, şarkı, şiir, tekerleme söyleyerek yaptıkları günlük konuşmalarda duygulannı ifade ederken Türkçeyi de doğal olarak güzel bir şekilde eğlenerek öğrenmektedirler.
Sayfa 79 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 0 - Şırnak ili eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi sınıflan sayısı 93 iken, 6 spor salonu ve 70 kütüphane var iken 2009-2010 eğitim öğretim yılında bilgi teknolojisi ve laboratuvar sayısı 341'e, spor salonu 14'e, kütüphane de 150'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, ülkemizin her yerinde standart okul donatımları yapılmakta olup bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Zaman içinde oluşan ihtiyaçlann en kısa sürede karşılanması hususunda da gerekenler yapılmaktadır. Bu kapsamda, Sımak ilinin ihtiyaçları da bütün illerimizle aynı prosedürler ve çerçeveler dâhilinde değerlendirilmektedir. Sımak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/975) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Sımak Valiliğince, söz konusu idarecilerin görev yerlerinin okulların başarı dummları gözetilerek değiştirildiği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin her yıl isteğe bağlı ve yer değiştirme suretiyle atama işlemleri Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmakta, bunun dışında herhangi bir atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmemektedir. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/987) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı -az önce de izah ettiğim gibi- bütçe olanaklan çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar ve bu kurumlann bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli olarak görevlendirme yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımızca resmî eğitim kurumlarında KPSS puan üstünlüğü esasına göre atamalar yapılmakta. 2009 yılında yapılan öğretmen atamalan ve görevlendirmelerinde de Tokat için 153 öğretmen ataması görevlendirmesi yapılmıştır. Tokat Valiliğimizden alınan bilgiye göre de bu konuda söz konusu il ve ilçelerimizde boş geçen ders olmadığı da anlaşılmaktadır. Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer'in (6/994) esas numaralı som önergesini cevaplandırıyorum: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 32'nci maddesinde "Her öğretim yılında bir defaya mahsus olarak öğretim yılının başladığı yıl içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenen tarihte hazırlık ödeneği ödenir." denmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca, 2008 tarihinde başlayan 2008-2009 öğretim yılına hazırlıklı girebilmeleri için 2008 tarihinde ödenmesine ilişkin yazı gönderilmiş, ayrıca Bakanlığımız İnternet sayfasında duyurulmuş, bütün öğretmenlerimize de ödemenin yapılması sağlanmıştır. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1027) sayılı som önergesini cevaplandınyomm: 20/4/1994 tarih ve 21911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un "Yayın İlkeleri" başlıklı radyo ve televizyon veri yayınlannda uyulması gereken ilkeler belirtilerek "Görev ve Yetkiler" başlığında yayınların, izleme kurullan oluşturularak boş alanlarda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara uygunluğu açılarından denetim yapmak da üst kumlun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm'nun (6/1028) sayılı som önergesini cevaplandınyomm: Otuz altı-yetmiş iki aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programında amaç ve görevler arasında Millî Eğitimin genel amaçlan ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalanm sağlamak da yer almıştır. Programdaki pek çok beceri gibi dil becerileri de kazanımlar doğrultusunda öğrenme dummları, öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezi etkinliklerle, çocukların aktif katılımlanyla kolay ve doğal biçimde öğrenmelerine çalışılmaktadır. Tüm alanlardaki dil etkinliklerini kullanan çocuklar, şarkı, şiir, tekerleme söyleyerek yaptıkları günlük konuşmalarda duygulannı ifade ederken Türkçeyi de doğal olarak güzel bir şekilde eğlenerek öğrenmektedirler. TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1037) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız kayıtlarına göre, Tokat ilinde 13'ü ilköğretim okullarında, 7'si ortaöğretim okullarında olmak üzere toplam 20 okulda spor salonu bulunmaktadır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1062) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: 5473 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenler tarafından karşılanama­ ması durumunda sözleşmeli personel istihdamına gidilmiş olup bu çerçevede ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında çalıştırılıyorlar. Sözleşmeli öğretmenlerde devlet memuru olarak atanacaklarda aranan genel şartların yanında özel şartlar da arandığından, bunların ödev, hak ve yükümlülükleri emsali kadrolu öğretmenlerle aynıdır. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin ödev, hak ve yükümlülükleri başta olmak üzere kadrolu öğretmenler için geçerli olan mevzuat, sözleşmeli öğretmenleri de kapsamaktadır. Eş ve sağlık durumu özrü nedeniyle görev yeri değişikliğine ilişkin istekler de kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi sözleşmeli öğretmenler için de uygulanmaktadır ve bi­ rinin hastalığı, sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri durumunda özür durumları da değerlendirilmek­ tedir. Sözleşmeli öğretmenler muvazzaf askerlik görevlerini yerine getirmek üzere görevlerinden ayrıldıklarında bu pozisyonlara herhangi bir görevlendirme yapılmamakta -görev yerine dönmeleri- askerlik görevi bitince de öğretmenlerimiz yeniden atanmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/1075) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Yükseköğrenim Kurul Başkanlığımızdan alınan bilgiye göre, meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçiş sınavıyla yüksek lisans tamamlayabilmeleri, çıkarılan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Ön Lisansa Devam Edebilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9'uncu maddesine göre yapılmaktadır. Bu maddeye göre, programda öğrenci birinci-ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğunu yüklenir. Lisans öğrenimine hazırlık programı süresince öğretim programlarında, öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programına başlayabilmeleri için yapacakları dil muafiyeti sınavını geçmeleri ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Ayrıca 2547 sayılı Kanun'un 18/b (5) maddesi uyarınca da öğrencilerin kabulü, ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar verme yetkisi de yükseköğrenim kurullarının ilgili yönetimlerine aittir. Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1096) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla otuz iki ilde altmış-yetmiş iki aylık çocukların tamamının eğitim imkânına kavuşturulması çalışması başlatılmıştır ve 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla da yüzde 65'in üzerine çıkan iller dâhil edilecektir. Bu uygulama kapsamına alınan iller, okullaşma oranları, dersliklerin kapasitesi, materyal ihtiyaçlarının karşılanabilir olması dikkate alınarak hazırlanmıştır. İmkânlar ölçüsünde gereken hazırlıklar yapılacaktır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1097) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmakta olan personelin yararlana­ cakları haklar yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, öğretmenlerin de bulunduğu Bakanlığımız personelinin çalışma şartlan, emek-ücret ilişkisindeki bü­ tünlük, aylık ders ücreti ve şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ve başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları çerçevesinde hükümet programlarıyla yürütülmektedir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ve TOKİ arasında imzalanan protokol ile Ankara Sincan'da 2.788 adet konut yapılmış ve konutlar müracaat sahiplerine teslim edilmiştir. Baş­ bakanlık Toplu Konut İdaresince illerimizde öğretmen ve emekli öğretmenlerimizin faydalanmala- - 4 6 1 -
Sayfa 80 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1037) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız kayıtlarına göre, Tokat ilinde 13'ü ilköğretim okullarında, 7'si ortaöğretim okullarında olmak üzere toplam 20 okulda spor salonu bulunmaktadır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1062) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: 5473 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenler tarafından karşılanama­ ması durumunda sözleşmeli personel istihdamına gidilmiş olup bu çerçevede ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında çalıştırılıyorlar. Sözleşmeli öğretmenlerde devlet memuru olarak atanacaklarda aranan genel şartların yanında özel şartlar da arandığından, bunların ödev, hak ve yükümlülükleri emsali kadrolu öğretmenlerle aynıdır. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin ödev, hak ve yükümlülükleri başta olmak üzere kadrolu öğretmenler için geçerli olan mevzuat, sözleşmeli öğretmenleri de kapsamaktadır. Eş ve sağlık durumu özrü nedeniyle görev yeri değişikliğine ilişkin istekler de kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi sözleşmeli öğretmenler için de uygulanmaktadır ve bi­ rinin hastalığı, sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri durumunda özür durumları da değerlendirilmek­ tedir. Sözleşmeli öğretmenler muvazzaf askerlik görevlerini yerine getirmek üzere görevlerinden ayrıldıklarında bu pozisyonlara herhangi bir görevlendirme yapılmamakta -görev yerine dönmeleri- askerlik görevi bitince de öğretmenlerimiz yeniden atanmaktadır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/1075) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Yükseköğrenim Kurul Başkanlığımızdan alınan bilgiye göre, meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçiş sınavıyla yüksek lisans tamamlayabilmeleri, çıkarılan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Ön Lisansa Devam Edebilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 9'uncu maddesine göre yapılmaktadır. Bu maddeye göre, programda öğrenci birinci-ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğunu yüklenir. Lisans öğrenimine hazırlık programı süresince öğretim programlarında, öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programına başlayabilmeleri için yapacakları dil muafiyeti sınavını geçmeleri ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Ayrıca 2547 sayılı Kanun'un 18/b (5) maddesi uyarınca da öğrencilerin kabulü, ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar verme yetkisi de yükseköğrenim kurullarının ilgili yönetimlerine aittir. Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1096) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla otuz iki ilde altmış-yetmiş iki aylık çocukların tamamının eğitim imkânına kavuşturulması çalışması başlatılmıştır ve 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla da yüzde 65'in üzerine çıkan iller dâhil edilecektir. Bu uygulama kapsamına alınan iller, okullaşma oranları, dersliklerin kapasitesi, materyal ihtiyaçlarının karşılanabilir olması dikkate alınarak hazırlanmıştır. İmkânlar ölçüsünde gereken hazırlıklar yapılacaktır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1097) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmakta olan personelin yararlana­ cakları haklar yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, öğretmenlerin de bulunduğu Bakanlığımız personelinin çalışma şartlan, emek-ücret ilişkisindeki bü­ tünlük, aylık ders ücreti ve şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ve başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları çerçevesinde hükümet programlarıyla yürütülmektedir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ve TOKİ arasında imzalanan protokol ile Ankara Sincan'da 2.788 adet konut yapılmış ve konutlar müracaat sahiplerine teslim edilmiştir. Baş­ bakanlık Toplu Konut İdaresince illerimizde öğretmen ve emekli öğretmenlerimizin faydalanmala- - 4 6 1 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 2 - rina ilişkin konut uygulamaları için de illerimize duyurular yapılmaktadır. Diğer taraftan Bakanlığı­ mızın yatırım programları yerleşim birimlerinin acil ve öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulunduru­ larak bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmekte, öğretmenlerimiz ve koşullan için elimizden gelen ve bütçe imkânlan doğrultusunda, en iyi şekilde yardım yapmaya çalışıyoruz. Batman Milletvekili Sayın Bengi Yıldız'ın (6/1104) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: Ortaöğretim kurumlannda seçmeli dersler arasında yer alan demokrasi ve insan hakları ko­ nulu bir ders okutulmaktadır. Hukuk ve insan haklarına ilişkin konulara ayrıca tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi, Türk edebiyatı, dil, anlatım ve felsefe-sosyoloji kitaplannda da ayrıca yer verilmekte­ dir. 2004 yılından bu yana ortaöğretim kurumlarında demokrasi eğitimi ve okul meclisleri çalışma­ ları yapılmakta olup ayrıca Demokratik Yurttaşlık Eğitim Projesi de yürütülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde "Millî Güvenlik Bilgisi" adı altında bir ders bulunmamakta, sadece Fransa'da güvenlik konularıyla ilgili olarak çocuklara liseden itibaren polis, asker tarafından videolar izletilerek konferanslar düzenlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre öğrenci seçme sınavında sorulan soruların derslerin programına uygun demokrasi, hukuk ve insan haklarıyla ilgili sorular da sosyal bilimler testlerinde yer almaktadır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1109) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Okullarda her ne ad altında olursa olsun zorla para toplanması söz konusu değildir. Okul aile birliklerine gönüllü olarak ayni ve nakdî bağış yapan öğrenci velileri ve diğer vatandaşlanmız bulunmaktadır. Bağışlarla ilgili kanuna ve yönetmeliğe göre de yardım isteğe bağlıdır ve kimse buna zorlanamaz. "Öğrenci velileri hiçbir suretle bağış yapmaya zorlanamaz" şeklindeki temel kanunumuz hükmü çerçevesinde işlemlerde bulunuyoruz, aykırı bir fiil ve işlemi olan görevlilerimizin bulunması dummunda da gerekli yasal işlemleri yapıyomz. Diğer taraftan, Bakanlığımızın bütçesi oluşturulurken mevcut kaynaklar çerçevesinde okullarımızın tüm giderleri için ödenekler de koyulmaktadır. Yıllık ödenek miktarı ise ödeneğe esas okulun durumuna göre değişmektedir. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1129) esas numaralı som önergesini cevaplı­ yorum: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'e göre, söz konusu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması 15/9/2009 tarih, 2009/73 numaralı Genelge ve diğer münferit yazılar ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. Aynca, Millî Eğitim Bakanlığı, 2010 tarihi itibarıyla Eğitim Kurumlarında Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Uygulama Kılavuzunu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında da yayınlamıştır. Gaziantep ilinden alınan, Valilikten alınan konuya ilişkin bilgiye göre ise il dâhilinde eğitim kurumlannda boş bulunan müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı kadrolarına 5/12/2008 tarihli duyum yazısıyla atamaya ilişkin sürecin başlatıldığı, Mart 2009 tarihli onay ile atama işlemlerinin sonuçlandınldığı ve uygulama için yerel seçimlerin beklenmesi gibi bir dummun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1137) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe imkânlan doğrultusunda Bakanlığımıza tahsis edilen norm kadro sınırlılığında karşılanmaya çalışılıyor. Daha önceki somlar da benzer somlar olduğu için bu somya da yine, KPSS puan
Sayfa 81 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 2 - rina ilişkin konut uygulamaları için de illerimize duyurular yapılmaktadır. Diğer taraftan Bakanlığı­ mızın yatırım programları yerleşim birimlerinin acil ve öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulunduru­ larak bütçe imkânları doğrultusunda gerçekleştirilmekte, öğretmenlerimiz ve koşullan için elimizden gelen ve bütçe imkânlan doğrultusunda, en iyi şekilde yardım yapmaya çalışıyoruz. Batman Milletvekili Sayın Bengi Yıldız'ın (6/1104) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: Ortaöğretim kurumlannda seçmeli dersler arasında yer alan demokrasi ve insan hakları ko­ nulu bir ders okutulmaktadır. Hukuk ve insan haklarına ilişkin konulara ayrıca tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi, Türk edebiyatı, dil, anlatım ve felsefe-sosyoloji kitaplannda da ayrıca yer verilmekte­ dir. 2004 yılından bu yana ortaöğretim kurumlarında demokrasi eğitimi ve okul meclisleri çalışma­ ları yapılmakta olup ayrıca Demokratik Yurttaşlık Eğitim Projesi de yürütülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde "Millî Güvenlik Bilgisi" adı altında bir ders bulunmamakta, sadece Fransa'da güvenlik konularıyla ilgili olarak çocuklara liseden itibaren polis, asker tarafından videolar izletilerek konferanslar düzenlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre öğrenci seçme sınavında sorulan soruların derslerin programına uygun demokrasi, hukuk ve insan haklarıyla ilgili sorular da sosyal bilimler testlerinde yer almaktadır. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/1109) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Okullarda her ne ad altında olursa olsun zorla para toplanması söz konusu değildir. Okul aile birliklerine gönüllü olarak ayni ve nakdî bağış yapan öğrenci velileri ve diğer vatandaşlanmız bulunmaktadır. Bağışlarla ilgili kanuna ve yönetmeliğe göre de yardım isteğe bağlıdır ve kimse buna zorlanamaz. "Öğrenci velileri hiçbir suretle bağış yapmaya zorlanamaz" şeklindeki temel kanunumuz hükmü çerçevesinde işlemlerde bulunuyoruz, aykırı bir fiil ve işlemi olan görevlilerimizin bulunması dummunda da gerekli yasal işlemleri yapıyomz. Diğer taraftan, Bakanlığımızın bütçesi oluşturulurken mevcut kaynaklar çerçevesinde okullarımızın tüm giderleri için ödenekler de koyulmaktadır. Yıllık ödenek miktarı ise ödeneğe esas okulun durumuna göre değişmektedir. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1129) esas numaralı som önergesini cevaplı­ yorum: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'e göre, söz konusu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması 15/9/2009 tarih, 2009/73 numaralı Genelge ve diğer münferit yazılar ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. Aynca, Millî Eğitim Bakanlığı, 2010 tarihi itibarıyla Eğitim Kurumlarında Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Uygulama Kılavuzunu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında da yayınlamıştır. Gaziantep ilinden alınan, Valilikten alınan konuya ilişkin bilgiye göre ise il dâhilinde eğitim kurumlannda boş bulunan müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı kadrolarına 5/12/2008 tarihli duyum yazısıyla atamaya ilişkin sürecin başlatıldığı, Mart 2009 tarihli onay ile atama işlemlerinin sonuçlandınldığı ve uygulama için yerel seçimlerin beklenmesi gibi bir dummun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1137) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe imkânlan doğrultusunda Bakanlığımıza tahsis edilen norm kadro sınırlılığında karşılanmaya çalışılıyor. Daha önceki somlar da benzer somlar olduğu için bu somya da yine, KPSS puan TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 3 - üstünlüğüne göre, eğitim öğretimdeki ihtiyacımız ve mevzuattaki hükümlere göre tayin edilen öğretmenler kanalıyla gerçekleştiriliyor. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1170) sayılı esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız kayıtlarına göre 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında "Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Kurumu ve Özel Rehabilitasyon Merkezi" adı altında verilmiş bir izin, özel eğitim kurumu bulunmamaktadır. Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde böyle bir eğitim kurumunun faaliyette bulunmadığı ancak Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bahse konu binada, sokakta yaşayan kimsesiz ve çeşitli madde bağımlılığı olan gençlerin problemleriyle ilgilenen bir gençlik merkezi olduğu bildirilmektedir. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1207) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 22/10/2008 tarihli Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, eklenen 56'ncı maddenin 12'nci fıkrasına göre başvuru süresi içerisinde askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları kullandıkları takdirde tecilli ve tehirli sayılırlar. Bu kanundan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35'inci maddesi hükmü uygulanır; bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri hâlinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur." denilerek, soruya konu öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin bahse konu Kanun'da gerekli düzenleme yapılmıştır, Bakanlığımızca ayrıca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1219) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, ilköğretim kurumlarının yatırımları mahallinde ve valiliklerce planlanmaktadır. Ağn Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, Taşlıçay ilçesine bağlı 42 köy okulunun tamamında 2008 itibarıyla bakım onarım çalışmalarının yapıldığı, ilçede öğretmenlerin barınmaları açısından bir sorun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, her yıl yine bütçe imkânları çerçevesinde tahsis edilen kadro sınırlılığında, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması şeklinde görevlendirmeyle karşılanmaya çalışılmaktadır. 2009 yılı içerisinde, Taşlıçay ilçesinde 72 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması görevlendirilmesi yapılmış olup konuya ilişkin imkânlar dâhilinde gerekenler yapılmaktadır. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1229) sayılı soru önergesini cevaplandırıyorum: Ba­ kanlığımıza bağlı -az önceki sorular da benzer olduğu için kısaca cevaplandıracağım- kadro ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde ve kadrolu olarak atanan öğretmenlerce gi­ derilmektedir ama kadrolu öğretmenlerle giderilemeyen yerlerde, güçlük çekilen bazı bölgelerde sözleşmeli öğretmen ataması yapılmaktadır. Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi eğitilmesi amacıyla kanunlarla sağlanan imkânlar öl­ çüsünde istihdam sağlanmaktadır ve bu konuda öğretmenlerin sınıflandırılması ve psikolojik sorun­ lar yaratacağı yönünde yapılan değerlendirmeler bu açıdan gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca göreve başlama tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere, kadrolu öğretmenlerde aranılan şartları belgelendirmeleri kaydıyla ve boş pozisyon bulunması kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatillerinde 2 defa eş ve sağlık özrüne göre tayin ve yer değiştirme imkânı tanınmaktadır.
Sayfa 82 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 3 - üstünlüğüne göre, eğitim öğretimdeki ihtiyacımız ve mevzuattaki hükümlere göre tayin edilen öğretmenler kanalıyla gerçekleştiriliyor. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1170) sayılı esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız kayıtlarına göre 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında "Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Kurumu ve Özel Rehabilitasyon Merkezi" adı altında verilmiş bir izin, özel eğitim kurumu bulunmamaktadır. Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde böyle bir eğitim kurumunun faaliyette bulunmadığı ancak Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bahse konu binada, sokakta yaşayan kimsesiz ve çeşitli madde bağımlılığı olan gençlerin problemleriyle ilgilenen bir gençlik merkezi olduğu bildirilmektedir. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1207) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 22/10/2008 tarihli Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, eklenen 56'ncı maddenin 12'nci fıkrasına göre başvuru süresi içerisinde askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları kullandıkları takdirde tecilli ve tehirli sayılırlar. Bu kanundan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35'inci maddesi hükmü uygulanır; bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri hâlinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur." denilerek, soruya konu öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin bahse konu Kanun'da gerekli düzenleme yapılmıştır, Bakanlığımızca ayrıca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1219) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, ilköğretim kurumlarının yatırımları mahallinde ve valiliklerce planlanmaktadır. Ağn Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, Taşlıçay ilçesine bağlı 42 köy okulunun tamamında 2008 itibarıyla bakım onarım çalışmalarının yapıldığı, ilçede öğretmenlerin barınmaları açısından bir sorun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, her yıl yine bütçe imkânları çerçevesinde tahsis edilen kadro sınırlılığında, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması şeklinde görevlendirmeyle karşılanmaya çalışılmaktadır. 2009 yılı içerisinde, Taşlıçay ilçesinde 72 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması görevlendirilmesi yapılmış olup konuya ilişkin imkânlar dâhilinde gerekenler yapılmaktadır. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1229) sayılı soru önergesini cevaplandırıyorum: Ba­ kanlığımıza bağlı -az önceki sorular da benzer olduğu için kısaca cevaplandıracağım- kadro ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde ve kadrolu olarak atanan öğretmenlerce gi­ derilmektedir ama kadrolu öğretmenlerle giderilemeyen yerlerde, güçlük çekilen bazı bölgelerde sözleşmeli öğretmen ataması yapılmaktadır. Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi eğitilmesi amacıyla kanunlarla sağlanan imkânlar öl­ çüsünde istihdam sağlanmaktadır ve bu konuda öğretmenlerin sınıflandırılması ve psikolojik sorun­ lar yaratacağı yönünde yapılan değerlendirmeler bu açıdan gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca göreve başlama tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere, kadrolu öğretmenlerde aranılan şartları belgelendirmeleri kaydıyla ve boş pozisyon bulunması kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatillerinde 2 defa eş ve sağlık özrüne göre tayin ve yer değiştirme imkânı tanınmaktadır. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 Bakanlığımızca gerçekleştirilen bütün işlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmekte olup aksi iddiaların gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Tankut'un (6/1234) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: 2008 yılının Kasım ayının ikinci yansında elektrik borçlarıyla ilgili olarak valiliklerden alınan bilgiye göre bütün eğitim kummlannın elektrik borçlarının ödenmesi için yeterli ödenek mahalline gönderilmiş ve valiliklerden gerekenin yapılması istenmiştir. 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda Bakanlığımıza 90 milyon 833 bin TL tahsis edilmiş, 2010'da ise 108 milyon 300 bin olup, elektrik gideri için ödenek aynlmaması diye bir şey söz konusu değildir. Elektrik borçlarının ödenmesinde taşra birimleri harcama yetkililerinin ödenek takiplerini zamanında ve bağlı bulundukları merkezî harcama birimlerine yapmaları dummunda ödenekler merkezî idare tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1258) esas numaralı som önergesini cevap­ landınyomm: Bakanlığımız, yardım kampanyası konulu 2009/1 numaralı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Gazze'ye yardım kampanyası başlatmıştır. Ekonomik yük getirmemesi ve zorlama ol­ maması için söz konusu genelgede özellikle, "kimsenin yardım yapmaya zorlanamayacağı" şeklinde bir hüküm yer almış ve yardımlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Öğretmenevlerinin kurulmaya başlandığı 1981 yılından itibaren her yıl alınan bandrol ücreti 2005 yılından itibaren gönüllülük esasına bağlanmış olup, öğretmenler ve diğer bakanlığımız mensupları herhangi bir bandrol ücreti ödemeden sosyal tesislerimizden, öğretmenevlerimizden ve lokallerimizden yararlanmaktadırlar. 2009 yılında 60 lira olan bandrol ücreti de 2010 tarihinde 25 TL olarak düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13/08/2009 tarihinde yayınlanmış, söz konusu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik 2009/73 sayılı Genelge ve diğer münferit yazılarla gerekli açıklamalar yapılmıştır. 05/01/2010 tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Kılavuz da Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer almaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1267) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin yararlanacakları haklar, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıflan itibanyla görev, yetki ve sommluluklan dikkate alınarak belirlenmektedir. İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlığımızca hazırlanan kanun tasansı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde yer almakta olup, bu konuda gereken çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan, 23/01/2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı yönetici öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılması gereken karara göre de ilköğretim müfettişi ve yardımcılarının yararlanacakları ders ücretleri on beş saatten yirmi saate yükseltilmiştir. Aylıksız izin hariç olmak üzere her türlü izin, hastalık rapom ve tedavi gibi çeşitli nedenlerle gelemedikleri günlerin çalışma günlerine rastlayan her türlü bayram, yılbaşı tatili kesilmeden ödenmesi sağlanmıştır. - 4 6 4 -
Sayfa 83 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 Bakanlığımızca gerçekleştirilen bütün işlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmekte olup aksi iddiaların gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Tankut'un (6/1234) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: 2008 yılının Kasım ayının ikinci yansında elektrik borçlarıyla ilgili olarak valiliklerden alınan bilgiye göre bütün eğitim kummlannın elektrik borçlarının ödenmesi için yeterli ödenek mahalline gönderilmiş ve valiliklerden gerekenin yapılması istenmiştir. 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda Bakanlığımıza 90 milyon 833 bin TL tahsis edilmiş, 2010'da ise 108 milyon 300 bin olup, elektrik gideri için ödenek aynlmaması diye bir şey söz konusu değildir. Elektrik borçlarının ödenmesinde taşra birimleri harcama yetkililerinin ödenek takiplerini zamanında ve bağlı bulundukları merkezî harcama birimlerine yapmaları dummunda ödenekler merkezî idare tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1258) esas numaralı som önergesini cevap­ landınyomm: Bakanlığımız, yardım kampanyası konulu 2009/1 numaralı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Gazze'ye yardım kampanyası başlatmıştır. Ekonomik yük getirmemesi ve zorlama ol­ maması için söz konusu genelgede özellikle, "kimsenin yardım yapmaya zorlanamayacağı" şeklinde bir hüküm yer almış ve yardımlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Öğretmenevlerinin kurulmaya başlandığı 1981 yılından itibaren her yıl alınan bandrol ücreti 2005 yılından itibaren gönüllülük esasına bağlanmış olup, öğretmenler ve diğer bakanlığımız mensupları herhangi bir bandrol ücreti ödemeden sosyal tesislerimizden, öğretmenevlerimizden ve lokallerimizden yararlanmaktadırlar. 2009 yılında 60 lira olan bandrol ücreti de 2010 tarihinde 25 TL olarak düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13/08/2009 tarihinde yayınlanmış, söz konusu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik 2009/73 sayılı Genelge ve diğer münferit yazılarla gerekli açıklamalar yapılmıştır. 05/01/2010 tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kummları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Kılavuz da Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer almaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1267) esas numaralı som önergesini cevaplandınyomm: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin yararlanacakları haklar, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıflan itibanyla görev, yetki ve sommluluklan dikkate alınarak belirlenmektedir. İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlığımızca hazırlanan kanun tasansı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde yer almakta olup, bu konuda gereken çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan, 23/01/2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı yönetici öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılması gereken karara göre de ilköğretim müfettişi ve yardımcılarının yararlanacakları ders ücretleri on beş saatten yirmi saate yükseltilmiştir. Aylıksız izin hariç olmak üzere her türlü izin, hastalık rapom ve tedavi gibi çeşitli nedenlerle gelemedikleri günlerin çalışma günlerine rastlayan her türlü bayram, yılbaşı tatili kesilmeden ödenmesi sağlanmıştır. - 4 6 4 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1271) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: İlköğretim yatırımları, mahallinde valilikçe planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Aksa­ ray Valiliğinden alınan, konuya ilişkin bilgiye göre il genelindeki onarım ihtiyaçlarının öncelik sıralaması da dikkate alınarak ödenek imkânları ölçüsünde giderilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, kadro karşılığında her yıl bize sağlanan bütçe imkânları sınırlılığında, İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar çerçevesinde alınmaktadır. Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile karşılanamadığı durumlarda vekil öğretmen görevlendirmesi yapılarak karşılanmaktadır. Aksaray Valiliğinden alınan, konuya ilişkin bilgiye göre de herhangi bir boş geçen ders bulunmamaktadır. Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1272) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: İlköğretim Ka­ nunu gereğince ilköğretim yatırımları mahallinde valilikler tarafından planlanıp gerçekleştirilmekte, Aksaray ilinde de yatırım ihtiyaçları bütçe imkânları doğrultusunda giderilmektedir ve öğretmen ih­ tiyaçları da -yine az önce tekrar ettiğim gibi- bütçe imkânları çerçevesinde İLSİS kontenjan modü­ lüne göre yansıtılan öğretmen atamaları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile karşılanamadığı durumlarda ücretli ve vekil öğretmen şek­ linde karşılanmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1291) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16'ncı maddesinde "Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdî bağışları kabul edebilir. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz." denilmekte olup personelimizden mevcut mevzuata aykırı fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme, soruşturma sonucunda getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, konuya ilişkin olan Şehitkamil Kaymakamlığınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu öğretmen ile ilgili olarak getirilen ceza teklifinin uygulandığı, okul yöneticileriyle ilgili bir işlem tayinine gerek görülmediği anlaşılmakta olup konuya ilişkin olarak ilgili yasaların gereği yerine getirilmiştir, bu anlaşılmaktadır. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1303) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Yine, yatırımlara ilişkin bir soru. İlköğretim yatırımları, mahallinde valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Batman Valiliğinden alınan bilgiye göre, her yıl Sason ilçesindeki ilköğretim kurumlarının, lojmanların ödenek imkânları doğrultusunda onarımlarının yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı da kadro im­ kânları ölçüsünde, tahsis edilen kadro sınırlılığında ve her yıl atama dönemlerinde, İLSİS kontenjan modülüne göre gerçekleştirilmektedir. Öğretmen ihtiyacının sözleşmeli ve kadrolularla karşılana­ madığı durumlarda da ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesi yapılarak karşılanmaktadır. Bat­ man Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, boş geçen bir ders bulunmamaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1314) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Soruya konu kapsamdaki öğrenci ve velilerimize yönelik, valiliklerce mahallinde, diğer kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya iş birliğiyle ilgili gerekenler yapılmakta olup Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, bu ilimizde, öğrencilerin ailelerine yönelik, eğitimi etkileyen konularda anne baba eğitimlerinin verildiği, çocuklara yönelik, - 4 6 5 -
Sayfa 84 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 3 Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1271) esas numaralı soru önergesini cevaplandı­ rıyorum: İlköğretim yatırımları, mahallinde valilikçe planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Aksa­ ray Valiliğinden alınan, konuya ilişkin bilgiye göre il genelindeki onarım ihtiyaçlarının öncelik sıralaması da dikkate alınarak ödenek imkânları ölçüsünde giderilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, kadro karşılığında her yıl bize sağlanan bütçe imkânları sınırlılığında, İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar çerçevesinde alınmaktadır. Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile karşılanamadığı durumlarda vekil öğretmen görevlendirmesi yapılarak karşılanmaktadır. Aksaray Valiliğinden alınan, konuya ilişkin bilgiye göre de herhangi bir boş geçen ders bulunmamaktadır. Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1272) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: İlköğretim Ka­ nunu gereğince ilköğretim yatırımları mahallinde valilikler tarafından planlanıp gerçekleştirilmekte, Aksaray ilinde de yatırım ihtiyaçları bütçe imkânları doğrultusunda giderilmektedir ve öğretmen ih­ tiyaçları da -yine az önce tekrar ettiğim gibi- bütçe imkânları çerçevesinde İLSİS kontenjan modü­ lüne göre yansıtılan öğretmen atamaları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile karşılanamadığı durumlarda ücretli ve vekil öğretmen şek­ linde karşılanmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1291) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16'ncı maddesinde "Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdî bağışları kabul edebilir. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz." denilmekte olup personelimizden mevcut mevzuata aykırı fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme, soruşturma sonucunda getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, konuya ilişkin olan Şehitkamil Kaymakamlığınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu öğretmen ile ilgili olarak getirilen ceza teklifinin uygulandığı, okul yöneticileriyle ilgili bir işlem tayinine gerek görülmediği anlaşılmakta olup konuya ilişkin olarak ilgili yasaların gereği yerine getirilmiştir, bu anlaşılmaktadır. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1303) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Yine, yatırımlara ilişkin bir soru. İlköğretim yatırımları, mahallinde valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Batman Valiliğinden alınan bilgiye göre, her yıl Sason ilçesindeki ilköğretim kurumlarının, lojmanların ödenek imkânları doğrultusunda onarımlarının yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı da kadro im­ kânları ölçüsünde, tahsis edilen kadro sınırlılığında ve her yıl atama dönemlerinde, İLSİS kontenjan modülüne göre gerçekleştirilmektedir. Öğretmen ihtiyacının sözleşmeli ve kadrolularla karşılana­ madığı durumlarda da ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesi yapılarak karşılanmaktadır. Bat­ man Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, boş geçen bir ders bulunmamaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1314) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Soruya konu kapsamdaki öğrenci ve velilerimize yönelik, valiliklerce mahallinde, diğer kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya iş birliğiyle ilgili gerekenler yapılmakta olup Gaziantep Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre, bu ilimizde, öğrencilerin ailelerine yönelik, eğitimi etkileyen konularda anne baba eğitimlerinin verildiği, çocuklara yönelik, - 4 6 5 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 6 - okullarda uyum sorunu yaşamamaları için, oryantasyon çalışmaları yapıldığı, ihtiyacı olanlara psikolojik danışmanlık hizmeti verildiği, maddi yetersizliği olan öğrencilere imkânlar dâhilinde yatırımlar yapıldığı, yatılı okullara yönlendirildiği, aile bireylerine meslek edinme kursları düzenlendiği ve bir işe yerleştirme konusunda da yönlendirme çalışmaları yapıldığı anlaşılmaktadır. Bakanlığımızca, 2010 yılında, Gaziantep iline, devam eden ve yeni projeler için toplam 30 milyon 833 bin 815 TL, ayrıca onarım ödeneği olarak da 1 milyon 555 bin 408 TL olmak üzere, toplam 32 milyon 389 bin 223 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1352) esas numaralı soru önergesini cevaplandırı­ yorum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerlik tanınan yurt dışındaki üniversite­ lere kayıtlı öğrencilerimizin sayısına ilişkin istatistiki bir veri bulunmamakta olup yurt dışında kendi hesabına öğrenim gören öğrenci sayısı toplam 23.940'tır. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planında 2011 yılı so­ nuna kadar yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik yeni bir kredi modeli geliştirme hedefi yer almakta olup ilgili çalışmalara başlanmıştır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. Soru sahibi milletvekili arkadaşlarımızdan ek açıklama yapacak olan milletvekillerimize söz vereceğim. Sayın İnan, buyurun. MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum; bahsettiğiniz konularla ilgili biraz geç de olsa verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. Fakat, bu arada, dün, cumartesi günü Niğde'nin Çiftlik ilçesinde gezerken millî eğitimde yetkili bir kardeşimizle görüştüğümde "Eğitimde durum nasıl?" dedim. "Çiftlik ilçesinde çok güzel şeyler oluyor." dedi. Arkasından sordum: "Öğretmen açığımız var mı?" diye. "Maalesef, öğretmen açığımız var." dedi. Şimdi, öğretmen açığımızın olduğu yerde -millî eğitimde- işlerin nasıl gittiğini siz takdir edersiniz. Sadece Çiftlik ilçemizde değil merkez dâhil Niğde'mizin Çamardı, Ulukışla, Altunhisar, Çiftlik ilçelerinde, hepsinde, Bor da dâhil olmak üzere öğretmen açıklarımız var. Diğer taraftan, Niğde Belediyesi olarak geçmişte yaptırdığımız büyük bir proje vardı "Yeni Niğde Evleri Bölgesi" diye. Burada bir ilköğretim okulumuz var ama yeterli değil, öğrenciler çok sıkışık vaziyette. Yeni bir ilköğretimin yapılması çok acil bir durum Yeni Niğde Evleri Bölgesi merkezde. Ayrıca, bir vatandaş tarafından yaptırılan lisede ilaveye ihtiyaç var çünkü yeni yerleşim alanının tamamı oturuma açıldı. Dolayısıyla, yardımcı olursanız sevinirim efendim. Teşekkür ediyomm. BAŞKAN - Sayın İnan, teşekkür ediyomm. Sayın Ağyüz... YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, verdiğiniz cevaplarda Gaziantep'e ilgi gösterdiğiniz anlaşılıyor. Ayrıca da som önergelerimiz çok eskimiş, 2008 tarihli.
Sayfa 85 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 6 - okullarda uyum sorunu yaşamamaları için, oryantasyon çalışmaları yapıldığı, ihtiyacı olanlara psikolojik danışmanlık hizmeti verildiği, maddi yetersizliği olan öğrencilere imkânlar dâhilinde yatırımlar yapıldığı, yatılı okullara yönlendirildiği, aile bireylerine meslek edinme kursları düzenlendiği ve bir işe yerleştirme konusunda da yönlendirme çalışmaları yapıldığı anlaşılmaktadır. Bakanlığımızca, 2010 yılında, Gaziantep iline, devam eden ve yeni projeler için toplam 30 milyon 833 bin 815 TL, ayrıca onarım ödeneği olarak da 1 milyon 555 bin 408 TL olmak üzere, toplam 32 milyon 389 bin 223 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1352) esas numaralı soru önergesini cevaplandırı­ yorum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerlik tanınan yurt dışındaki üniversite­ lere kayıtlı öğrencilerimizin sayısına ilişkin istatistiki bir veri bulunmamakta olup yurt dışında kendi hesabına öğrenim gören öğrenci sayısı toplam 23.940'tır. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planında 2011 yılı so­ nuna kadar yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik yeni bir kredi modeli geliştirme hedefi yer almakta olup ilgili çalışmalara başlanmıştır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. Soru sahibi milletvekili arkadaşlarımızdan ek açıklama yapacak olan milletvekillerimize söz vereceğim. Sayın İnan, buyurun. MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum; bahsettiğiniz konularla ilgili biraz geç de olsa verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. Fakat, bu arada, dün, cumartesi günü Niğde'nin Çiftlik ilçesinde gezerken millî eğitimde yetkili bir kardeşimizle görüştüğümde "Eğitimde durum nasıl?" dedim. "Çiftlik ilçesinde çok güzel şeyler oluyor." dedi. Arkasından sordum: "Öğretmen açığımız var mı?" diye. "Maalesef, öğretmen açığımız var." dedi. Şimdi, öğretmen açığımızın olduğu yerde -millî eğitimde- işlerin nasıl gittiğini siz takdir edersiniz. Sadece Çiftlik ilçemizde değil merkez dâhil Niğde'mizin Çamardı, Ulukışla, Altunhisar, Çiftlik ilçelerinde, hepsinde, Bor da dâhil olmak üzere öğretmen açıklarımız var. Diğer taraftan, Niğde Belediyesi olarak geçmişte yaptırdığımız büyük bir proje vardı "Yeni Niğde Evleri Bölgesi" diye. Burada bir ilköğretim okulumuz var ama yeterli değil, öğrenciler çok sıkışık vaziyette. Yeni bir ilköğretimin yapılması çok acil bir durum Yeni Niğde Evleri Bölgesi merkezde. Ayrıca, bir vatandaş tarafından yaptırılan lisede ilaveye ihtiyaç var çünkü yeni yerleşim alanının tamamı oturuma açıldı. Dolayısıyla, yardımcı olursanız sevinirim efendim. Teşekkür ediyomm. BAŞKAN - Sayın İnan, teşekkür ediyomm. Sayın Ağyüz... YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, verdiğiniz cevaplarda Gaziantep'e ilgi gösterdiğiniz anlaşılıyor. Ayrıca da som önergelerimiz çok eskimiş, 2008 tarihli. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 7 - Şimdi, elimde bir rapor var: "Gaziantep'in Eğitim Sorunları: Önceliklerimiz." Bakın, her yerde rastladığımız, eğitim idarecilerinin atanma ölçüleri belli değil. Tecrübesiz ve yeni öğretmenler eğitim idarecisi olarak atanmamalı. Eğitim idareci atamaları alandan yapılmalı. Şimdi, bu eleştirileri yapan rapora karşı Millî Eğitim Bakanlığımız -duyarlı olması gerekirken- hâlen atamalarda aynı eşitsizliği devam ettiriyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre atama yapılması Millî Eğitim Bakanlığında alışkanlık hâline geldi. Sizin döneminizde de 76'ncı maddeye göre atama yapıldı mı? Millî Eğitim Müdürünün açıklamasına göre 4.500 adet öğretmen açığı var Gaziantep'te. Bunun için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu yıl ilave ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca da partinizin il milletvekillerinin de eğitimin sağlıksız olduğunu, yetersiz olduğunu belirtmelerine rağmen, neden Gaziantep'e özel ilgi göstermiyorsunuz? Neden özel girişimcilerin derslik yapması umuduna bırakıyorsunuz da OKS'de, ÖSS'de aynı başarısızlık devam ediyor? Bunların giderilmesi için bize bir umut, bir vaatte bulunabilecek misiniz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkürler. Sayın Bakan, sorularımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Bu arada, 4/B'li öğretmenlerimizin bir sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz, 4/B'li çalışan öğretmenlerimizin eş durumu tayini ve parçalanmış aileler önemli bir problem. Bu konuyu çözecek çalışmalar yaptığınız kamuoyuna yansıdı. Bu öğretmenlerimize önümüzdeki öğretim yılında bölünmüş aile problemi bitecek müjdesi verebilir miyiz? Teşekkür ediyomm. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakana, ben, geç de olsa verdiği cevaplardan dolayı teşekkür ediyomm. Tabii, aftan yararlanan öğrencilerin, eğitim öğretimlerini yarıda keserek tekrar askerlik görevlerini yapmak üzere okuldan ayrılmaları, maalesef birçok öğrencinin okullarını bitirmesine engel dummda. Bu nedenle bu konuya acaba bir çözüm bulunabilir mi diye bu önergeyi vermiştim fakat verilen cevaplardan, maalesef bu konuda bir çalışmanın olmadığı ortaya çıkmakta. İkinci önergede, özellikle, Sayın Bakana, öğretmenlerin, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmen olmak üzere, aynı okulda, aynı okul mezunu olarak birlikte çalışmalarının sosyal ve psikolojik somnlar yaratmadığı ve bu konudaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde verdiği cevabın bir araştırmaya dayanıp dayanmadığını sormak istiyomm. Çok ciddi sorunların yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir. Eğer, öğretmen, vekil, ücretli ve sözleşmeliyse, kadrolulara karşı çok ciddi anlamda bir psikolojik somn ortadadır. Ben, özetle bu konuda bir araştırma yaptırabilirseniz ülkenin yararına olacağını düşünüyomm.
Sayfa 86 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 7 - Şimdi, elimde bir rapor var: "Gaziantep'in Eğitim Sorunları: Önceliklerimiz." Bakın, her yerde rastladığımız, eğitim idarecilerinin atanma ölçüleri belli değil. Tecrübesiz ve yeni öğretmenler eğitim idarecisi olarak atanmamalı. Eğitim idareci atamaları alandan yapılmalı. Şimdi, bu eleştirileri yapan rapora karşı Millî Eğitim Bakanlığımız -duyarlı olması gerekirken- hâlen atamalarda aynı eşitsizliği devam ettiriyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre atama yapılması Millî Eğitim Bakanlığında alışkanlık hâline geldi. Sizin döneminizde de 76'ncı maddeye göre atama yapıldı mı? Millî Eğitim Müdürünün açıklamasına göre 4.500 adet öğretmen açığı var Gaziantep'te. Bunun için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu yıl ilave ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca da partinizin il milletvekillerinin de eğitimin sağlıksız olduğunu, yetersiz olduğunu belirtmelerine rağmen, neden Gaziantep'e özel ilgi göstermiyorsunuz? Neden özel girişimcilerin derslik yapması umuduna bırakıyorsunuz da OKS'de, ÖSS'de aynı başarısızlık devam ediyor? Bunların giderilmesi için bize bir umut, bir vaatte bulunabilecek misiniz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkürler. Sayın Bakan, sorularımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Bu arada, 4/B'li öğretmenlerimizin bir sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz, 4/B'li çalışan öğretmenlerimizin eş durumu tayini ve parçalanmış aileler önemli bir problem. Bu konuyu çözecek çalışmalar yaptığınız kamuoyuna yansıdı. Bu öğretmenlerimize önümüzdeki öğretim yılında bölünmüş aile problemi bitecek müjdesi verebilir miyiz? Teşekkür ediyomm. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakana, ben, geç de olsa verdiği cevaplardan dolayı teşekkür ediyomm. Tabii, aftan yararlanan öğrencilerin, eğitim öğretimlerini yarıda keserek tekrar askerlik görevlerini yapmak üzere okuldan ayrılmaları, maalesef birçok öğrencinin okullarını bitirmesine engel dummda. Bu nedenle bu konuya acaba bir çözüm bulunabilir mi diye bu önergeyi vermiştim fakat verilen cevaplardan, maalesef bu konuda bir çalışmanın olmadığı ortaya çıkmakta. İkinci önergede, özellikle, Sayın Bakana, öğretmenlerin, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmen olmak üzere, aynı okulda, aynı okul mezunu olarak birlikte çalışmalarının sosyal ve psikolojik somnlar yaratmadığı ve bu konudaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde verdiği cevabın bir araştırmaya dayanıp dayanmadığını sormak istiyomm. Çok ciddi sorunların yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir. Eğer, öğretmen, vekil, ücretli ve sözleşmeliyse, kadrolulara karşı çok ciddi anlamda bir psikolojik somn ortadadır. Ben, özetle bu konuda bir araştırma yaptırabilirseniz ülkenin yararına olacağını düşünüyomm. T B M M B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 8 - Özellikle de yurt dışı yükseköğrenim öğrencilerine kredi verilmesi konusunda çalışmanın baş­ latılmış olmasından memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. 2011 yılı sonunda tamamlanacağını söylediniz; eğer, 2010 yılı sonunda bu çalışma tamamlanır da hiç olmazsa, 2011 'de bu durumdaki öğ­ rencilerimiz bundan yararlanabilse iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. Sayın Tankut... YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakana da, iki yıl önce Sayın Çelik'e sormuş olduğum soruyu bugün cevaplamasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakan ifade ettiler, soru önergeme konu olan elektrik kesintileriyle ilgili olan problem ve sıkıntılar şu an giderilmiş gözükmekle birlikte, maalesef pek çok benzer sorun farklı şekillerde yine Adana ve ülkemizin pek çok okulunda hâlen devam etmektedir. ASKİ'ye olan borçlar, temizlik ve hijyen konusunda büyük sıkıntılar ne yazık ki hâlen devam etmektedir. Ancak, sosyoekonomik durumları iyi olan ve nispeten varlıklı ailelerin yaşamış olduğu semtlerde bu problemler bir şekilde yine okul aile birlikleri tarafından ve öğrenci velileri tarafından karşılanmakla birlikte, Sayın Bakan, ne yazık ki kenar mahallelerde ve özellikle de fakir ailelerimizin olduğu yerlerdeki okullarımızda hâlen hijyen, temizlik ve benzer sıkıntıların devam ettiğini hatırlatıyor, bu okullarımızdaki bu sıkıntıların da bir an önce giderilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi istirham ediyor, teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. Sayın Üçer... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Gerçi miadını doldurmuş bir soruya cevap verildi ama bununla beraber, birkaç sorunu dile getirmek istiyorum. Van'ın Edremit ilçesinin Çiçekli beldesinde şu an 400 öğrenci taşımalı sistemden men edildikleri için okula gidememektedirler. Bunların eğitim sorununun çözümü için bir çözüm arayışınız olacak mı? İkincisi: Yassıtepe köyü okulu eğitime yetersiz olduğu için birçok öğrenci... Çaldıran ilçesinin Yassıtepe köyü ilköğretim okulu yetersiz olduğundan eğitim sağlıklı işlememektedir. Bu köyümüzün eğitim sorununu giderme konusunda bir çabanız olacak mı? Bir de, çok önemli bir sorun olarak hissedilen, okullarda sınavlara hazırlık kursları bağlamında öğretmenlerin yapabileceği işi cemaatlere havale eden, cemaat derneklerine ödenek verdirerek yaptıran Van Millî Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili bir denetiminiz olacak mı? İki, üç tane soru önergesi verdiğimiz hâlde, yatılı okulda çocukların iaşe parasına göz dikmiş ve onu bile zimmetine geçirmiş öğretmenlerin atamasıyla ilgili neden herhangi bir şey yapılmadı, hatta, terfi ettirilir gibi müdür yardımcılığına getirildi? Gülen cemaatinin Van Millî Eğitim bünyesinde yapmış olduğu faaliyetlerin denetimine ilişkin bir çalışmanız olacak mı? Teşekkür ederim.
Sayfa 87 -
T B M M B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 8 - Özellikle de yurt dışı yükseköğrenim öğrencilerine kredi verilmesi konusunda çalışmanın baş­ latılmış olmasından memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. 2011 yılı sonunda tamamlanacağını söylediniz; eğer, 2010 yılı sonunda bu çalışma tamamlanır da hiç olmazsa, 2011 'de bu durumdaki öğ­ rencilerimiz bundan yararlanabilse iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. Sayın Tankut... YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakana da, iki yıl önce Sayın Çelik'e sormuş olduğum soruyu bugün cevaplamasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakan ifade ettiler, soru önergeme konu olan elektrik kesintileriyle ilgili olan problem ve sıkıntılar şu an giderilmiş gözükmekle birlikte, maalesef pek çok benzer sorun farklı şekillerde yine Adana ve ülkemizin pek çok okulunda hâlen devam etmektedir. ASKİ'ye olan borçlar, temizlik ve hijyen konusunda büyük sıkıntılar ne yazık ki hâlen devam etmektedir. Ancak, sosyoekonomik durumları iyi olan ve nispeten varlıklı ailelerin yaşamış olduğu semtlerde bu problemler bir şekilde yine okul aile birlikleri tarafından ve öğrenci velileri tarafından karşılanmakla birlikte, Sayın Bakan, ne yazık ki kenar mahallelerde ve özellikle de fakir ailelerimizin olduğu yerlerdeki okullarımızda hâlen hijyen, temizlik ve benzer sıkıntıların devam ettiğini hatırlatıyor, bu okullarımızdaki bu sıkıntıların da bir an önce giderilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi istirham ediyor, teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. Sayın Üçer... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Gerçi miadını doldurmuş bir soruya cevap verildi ama bununla beraber, birkaç sorunu dile getirmek istiyorum. Van'ın Edremit ilçesinin Çiçekli beldesinde şu an 400 öğrenci taşımalı sistemden men edildikleri için okula gidememektedirler. Bunların eğitim sorununun çözümü için bir çözüm arayışınız olacak mı? İkincisi: Yassıtepe köyü okulu eğitime yetersiz olduğu için birçok öğrenci... Çaldıran ilçesinin Yassıtepe köyü ilköğretim okulu yetersiz olduğundan eğitim sağlıklı işlememektedir. Bu köyümüzün eğitim sorununu giderme konusunda bir çabanız olacak mı? Bir de, çok önemli bir sorun olarak hissedilen, okullarda sınavlara hazırlık kursları bağlamında öğretmenlerin yapabileceği işi cemaatlere havale eden, cemaat derneklerine ödenek verdirerek yaptıran Van Millî Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili bir denetiminiz olacak mı? İki, üç tane soru önergesi verdiğimiz hâlde, yatılı okulda çocukların iaşe parasına göz dikmiş ve onu bile zimmetine geçirmiş öğretmenlerin atamasıyla ilgili neden herhangi bir şey yapılmadı, hatta, terfi ettirilir gibi müdür yardımcılığına getirildi? Gülen cemaatinin Van Millî Eğitim bünyesinde yapmış olduğu faaliyetlerin denetimine ilişkin bir çalışmanız olacak mı? Teşekkür ederim. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 9 - BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üçer. Sayın Bakanım, milletvekili arkadaşlarımızın söylediği, ifade ettiği hususlara cevap vermek isterseniz buyurun. Milletvekili arkadaşlarımızın ek açıklamalarına Sayın Bakanımız cevap verecekler. Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyomm. Sayın Mümin İnan'ın Çiftlik ilçesine ilişkin olarak söylediği hususları bizzat inceleyeceğim, takip edeceğim ama genel olarak oradaki ilköğretim okulu ihtiyacının dışında, öğretmen açığımız var denildi. Türkiye genelinde, az önce de söylediğim gibi, öğretmen kadrolarına ilişkin ihtiyaçlarımız her yıl bize tahsis edilen kadrolar ve bütçe sınırlılığı içerisinde gerçekleşmekte ama son derece yüksek sayıda, 25 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik eylül ile aralık ayı içerisinde. İnşallah, ümit ediyomz ki, 40 bin atamamızı da bu yıl yaptığımız zaman, özellikle öğretmen ihtiyacı konusunda önemli bir somnun ortadan kaldırılacağını düşünüyomz. Sayın Yaşar Ağyüz Gaziantep'in eğitim sorunlarına değindi. Gerçekten İstanbul, Antep, Adana, Mersin gibi özellikle yüksek göç alan illerimizde eğitimin planlanması ve eğitim hizmetlerinin düzgün bir şekilde icrasında elbette bazı somnlar var. Bunun için öncelikle büyük göç alan illerde göçün aldığı bölgelere ilişkin eğitim planlamalarının yapılması çok önemli. Dolayısıyla, Gaziantep de, bizim, bu manada ilk on şehir arasında sıraladığımız ve özel olarak eğitim sorunlarını çözmek üzere eğildiğimiz kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla "Neden özel bir ilgi göstermiyorsunuz?" dediniz. Gerçekten bu konuda özel bir ilgi göstereceğimi söylemek isterim. Yöneticilerin atamalarına ilişkin bir... Hâlen yönetici atamalarında problem olduğunu ve şahsi tasarruflarla atamaların gerçekleştirildiğini söylediniz. Yönetici atamaları konusunda çıkardığımız bir yönetmelikle bunu tamamen sınava bağladık ve sınavları gerçekleştirdik, atamaları da bu doğrultuda yaptık. Dolayısıyla, objektif, eşit, adil ve her öğretmenin katılabileceği sınav başarı puanlarıyla da atamaların gerçekleştirildiği bir sisteme geçtik. Herhangi bir şekilde, okul müdürü ataması olarak, 76'ncı maddeyi hiç kullanmadığımı söylemek istiyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin tayinine ilişkin somlarda da vardı Sayın Hasan Çalış'ın, bunları cevaplandırdım. Yani özür dummları, sağlık dummları, eş dummları -belgelendirilmek kaydıyla- şubat ve haziran ayları içerisinde eğitim ve öğretim sistemini aksatmayacak şekilde başvuruları hâlinde gerçekleştiriliyor. O konuda bir fark yok yani sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında özür dummundan tayin konusunda hakları olduğunu söylüyomm. Bir de, sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin arasında psikolojilerinin bozulduğuna dair bir iddia vardı. Bu konuda Bakanlığımız tarafından "Psikolojik bir bozulma söz konusu mu" diye bir araştırma yok. Belki aynı ortamda aynı şartlarla çalışmıyor olmanın getirdiği çalışma barışına yönelik bir sıkıntı olabilir, bunu kabul ediyomm ama takdir edilmesi gerekir ki bir yandan da eğitim ve öğretimin planlanması söz konusu ve bazı öğrencilerin eğitim hakkını da en az öğretmenlerimizin hakları kadar gözetmek dummundayız diye düşünüyomm. Sayın Tankut'un, kenar mahallelerdeki okullarda hâlâ hijyen ve temizlik konusunda somn olduğu ve ödeneklere ilişkin bir görüşü oldu. Bu yıl özellikle 2009-2010 eğitim öğretim yılını planlarken, yaşamış olduğumuz özellikle domuz gribi salgınını da baz alarak, okullarımızda en
Sayfa 88 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 4 6 9 - BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üçer. Sayın Bakanım, milletvekili arkadaşlarımızın söylediği, ifade ettiği hususlara cevap vermek isterseniz buyurun. Milletvekili arkadaşlarımızın ek açıklamalarına Sayın Bakanımız cevap verecekler. Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyomm. Sayın Mümin İnan'ın Çiftlik ilçesine ilişkin olarak söylediği hususları bizzat inceleyeceğim, takip edeceğim ama genel olarak oradaki ilköğretim okulu ihtiyacının dışında, öğretmen açığımız var denildi. Türkiye genelinde, az önce de söylediğim gibi, öğretmen kadrolarına ilişkin ihtiyaçlarımız her yıl bize tahsis edilen kadrolar ve bütçe sınırlılığı içerisinde gerçekleşmekte ama son derece yüksek sayıda, 25 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik eylül ile aralık ayı içerisinde. İnşallah, ümit ediyomz ki, 40 bin atamamızı da bu yıl yaptığımız zaman, özellikle öğretmen ihtiyacı konusunda önemli bir somnun ortadan kaldırılacağını düşünüyomz. Sayın Yaşar Ağyüz Gaziantep'in eğitim sorunlarına değindi. Gerçekten İstanbul, Antep, Adana, Mersin gibi özellikle yüksek göç alan illerimizde eğitimin planlanması ve eğitim hizmetlerinin düzgün bir şekilde icrasında elbette bazı somnlar var. Bunun için öncelikle büyük göç alan illerde göçün aldığı bölgelere ilişkin eğitim planlamalarının yapılması çok önemli. Dolayısıyla, Gaziantep de, bizim, bu manada ilk on şehir arasında sıraladığımız ve özel olarak eğitim sorunlarını çözmek üzere eğildiğimiz kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla "Neden özel bir ilgi göstermiyorsunuz?" dediniz. Gerçekten bu konuda özel bir ilgi göstereceğimi söylemek isterim. Yöneticilerin atamalarına ilişkin bir... Hâlen yönetici atamalarında problem olduğunu ve şahsi tasarruflarla atamaların gerçekleştirildiğini söylediniz. Yönetici atamaları konusunda çıkardığımız bir yönetmelikle bunu tamamen sınava bağladık ve sınavları gerçekleştirdik, atamaları da bu doğrultuda yaptık. Dolayısıyla, objektif, eşit, adil ve her öğretmenin katılabileceği sınav başarı puanlarıyla da atamaların gerçekleştirildiği bir sisteme geçtik. Herhangi bir şekilde, okul müdürü ataması olarak, 76'ncı maddeyi hiç kullanmadığımı söylemek istiyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin tayinine ilişkin somlarda da vardı Sayın Hasan Çalış'ın, bunları cevaplandırdım. Yani özür dummları, sağlık dummları, eş dummları -belgelendirilmek kaydıyla- şubat ve haziran ayları içerisinde eğitim ve öğretim sistemini aksatmayacak şekilde başvuruları hâlinde gerçekleştiriliyor. O konuda bir fark yok yani sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında özür dummundan tayin konusunda hakları olduğunu söylüyomm. Bir de, sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin arasında psikolojilerinin bozulduğuna dair bir iddia vardı. Bu konuda Bakanlığımız tarafından "Psikolojik bir bozulma söz konusu mu" diye bir araştırma yok. Belki aynı ortamda aynı şartlarla çalışmıyor olmanın getirdiği çalışma barışına yönelik bir sıkıntı olabilir, bunu kabul ediyomm ama takdir edilmesi gerekir ki bir yandan da eğitim ve öğretimin planlanması söz konusu ve bazı öğrencilerin eğitim hakkını da en az öğretmenlerimizin hakları kadar gözetmek dummundayız diye düşünüyomm. Sayın Tankut'un, kenar mahallelerdeki okullarda hâlâ hijyen ve temizlik konusunda somn olduğu ve ödeneklere ilişkin bir görüşü oldu. Bu yıl özellikle 2009-2010 eğitim öğretim yılını planlarken, yaşamış olduğumuz özellikle domuz gribi salgınını da baz alarak, okullarımızda en TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 Kapanma Saati: 18.43 - 4 7 0 - yüksek ağırlığı ilköğretim ödeneklerinde temizlik ve hijyen için ayırdık yani özellikle bulunduğunuz yerlerde buna ilişkin bir bilgi olursa, aktarırsanız, özel olarak ilgileneceğimi ifade etmek istiyorum. Yine, Van Milletvekilimiz Sayın Üçer'in Yassıtepe İlköğretim Okulu ve taşımalı öğrencilere ilişkin ilettiği konuları da bizzat özel olarak takip edeceğim. Ayrıntılarını sizden alırım. "Zimmete para geçiren kişiler ödüllendirildi." diyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde zimmete para geçirdiği bir şekilde disiplin ve yargı çerçevesinde tespit edilen birinin değil yönetici olarak terfi ettirilmesi, memuriyette kalması mümkün değil hukuken. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Belgeleri sunacağız Sayın Bakanım, var zaten. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Soru soran milletvekili arkadaşlarıma ve Sayın Bakanımıza cevaplar ve sorular için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime on dakika ara veriyorum.
Sayfa 89 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 Kapanma Saati: 18.43 - 4 7 0 - yüksek ağırlığı ilköğretim ödeneklerinde temizlik ve hijyen için ayırdık yani özellikle bulunduğunuz yerlerde buna ilişkin bir bilgi olursa, aktarırsanız, özel olarak ilgileneceğimi ifade etmek istiyorum. Yine, Van Milletvekilimiz Sayın Üçer'in Yassıtepe İlköğretim Okulu ve taşımalı öğrencilere ilişkin ilettiği konuları da bizzat özel olarak takip edeceğim. Ayrıntılarını sizden alırım. "Zimmete para geçiren kişiler ödüllendirildi." diyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde zimmete para geçirdiği bir şekilde disiplin ve yargı çerçevesinde tespit edilen birinin değil yönetici olarak terfi ettirilmesi, memuriyette kalması mümkün değil hukuken. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Belgeleri sunacağız Sayın Bakanım, var zaten. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Soru soran milletvekili arkadaşlarıma ve Sayın Bakanımıza cevaplar ve sorular için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime on dakika ara veriyorum. TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 4 DÖRDÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.58 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyomm. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyomz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ I.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 426) (x) BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. Sayın Hükümet? Burada. Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. Şimdi l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- (1) 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. (x) 426 S. Sayılı Basmayan 25/02/2010 tarihli 66'ncı Birleşim Tutanağına eklidir. - 4 7 1 -
Sayfa 90 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 O: 4 DÖRDÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.58 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yaşar TUZUN (Bilecik) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyomm. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyomz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ I.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 426) (x) BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. Sayın Hükümet? Burada. Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. Şimdi l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- (1) 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. (x) 426 S. Sayılı Basmayan 25/02/2010 tarihli 66'ncı Birleşim Tutanağına eklidir. - 4 7 1 - TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 2 - BAŞKAN - Madde üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi adına Muş Milletvekili Sırrı Sakık. Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 2 Mart 2010, bundan on altı yıl önce bu Parlamentoda bir sivil darbe olmuştu. Nasıl 28 Şubat nasıl 12 Eylül nasıl 1960'larda darbeler olduysa 2 Martta da ilahlar emretmişti, burada bir darbe yapıldı. Darbe halkın iradesine karşı yapılmıştı, o gün de bu Parlamento ablukaya alınmıştı ve ne yazık ki bu ülkede bütün darbeler zaman zaman gündeme gelir, kimin medyası varsa kimin gücü varsa bunları gündeme getirir, konuşur, tartışır eder ama ne yazık ki darbeler Kürtlere karşı, Kürtlerin seçilmişlerine karşı gündeme gelirse kimsenin sesi sedası çıkmaz. Demokrasi bu şekilde inşa edilmez. Bu darbe yapılırken ilahlar emretmişti, Millî Güvenlik Kurulunda karar alınmıştı ve burada, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu... İlk önce başladılar, şeklen bir yargılama süreci başlattılar. Ben de o günün tanıklarından ve sanıklarından biriydim. Bizi çağırdılar, gittik... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ama tanıklığın gerçek olsun, militan olmasın, gerçek olsun. SIRRI SAKIK (Devamla) - İnşallah, inşallah... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Militan olmasın, gerçek olsun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Benim söylediğim her şey doğrudur. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Gerçek olsun, militan olmasın. SIRRI SAKIK (Devamla) - Allah adına doğrudur. Hiç.. . FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Türk sizi yalanladı. SIRRI SAKIK (Devamla) - Şimdi bakın, size bir şey söyleyeyim. (CHP sıralarından gürültüler) İlk önce, çıktınız burada dediniz ki: "Böyle bir şey yok." Sonra sizin bütün tanıklarınız çıktı, bizi teyit etti. Ve size söyledik sevgili arkadaşlar, bu bizim tarzımız değil ama bizim üzerimizden de siyaset yapmayın, yaptırtmayız siyaset size. (BDP sıralarından alkışlar) Yani eğer dönerseniz, Kürtler üzerinden hesaplaşırsanız biz de size siyaset yaptırtmayız. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ne ilgisi var bununla? SIRRI SAKIK (Devamla) - Onun için, ben ne söylüyorsam önünde, arkasında duramayacağım hiçbir şeyi söylemem. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Türk'e sor, Sayın Türk'e! SIRRI SAKIK (Devamla) - Çıkıp burada aktörleriniz bizi yalanladılar ama sonra çıkıp hepsi tek tek teyit etti. Sayın Türk... Bakmayın, onun böyle bir şahsiyeti vardır, dengelemeye... Ama Allah adına söylüyorum, benim söylediklerimin hepsi doğruydu. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Bırak, Allah'ı ne karıştırıyorsun ya! Allah'ı ne karıştırıyorsun ya! SIRRI SAKIK (Devamla) - Şimdi bakın, ben O 2 Martı konuşuyorum. Demokrat olalım, demokrasiye sahip çıkalım diyorum; biz sizinle niye konuştuk, niye tartıştık, bunu demiyorum. Biz konuşabilmeliyiz, böyle bir iklim yaratabilmeliyiz. Siz bizimle konuşmadığınız için... Siz üç yıldır
Sayfa 91 -
TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 2 - BAŞKAN - Madde üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi adına Muş Milletvekili Sırrı Sakık. Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 2 Mart 2010, bundan on altı yıl önce bu Parlamentoda bir sivil darbe olmuştu. Nasıl 28 Şubat nasıl 12 Eylül nasıl 1960'larda darbeler olduysa 2 Martta da ilahlar emretmişti, burada bir darbe yapıldı. Darbe halkın iradesine karşı yapılmıştı, o gün de bu Parlamento ablukaya alınmıştı ve ne yazık ki bu ülkede bütün darbeler zaman zaman gündeme gelir, kimin medyası varsa kimin gücü varsa bunları gündeme getirir, konuşur, tartışır eder ama ne yazık ki darbeler Kürtlere karşı, Kürtlerin seçilmişlerine karşı gündeme gelirse kimsenin sesi sedası çıkmaz. Demokrasi bu şekilde inşa edilmez. Bu darbe yapılırken ilahlar emretmişti, Millî Güvenlik Kurulunda karar alınmıştı ve burada, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu... İlk önce başladılar, şeklen bir yargılama süreci başlattılar. Ben de o günün tanıklarından ve sanıklarından biriydim. Bizi çağırdılar, gittik... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ama tanıklığın gerçek olsun, militan olmasın, gerçek olsun. SIRRI SAKIK (Devamla) - İnşallah, inşallah... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Militan olmasın, gerçek olsun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Benim söylediğim her şey doğrudur. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Gerçek olsun, militan olmasın. SIRRI SAKIK (Devamla) - Allah adına doğrudur. Hiç.. . FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Türk sizi yalanladı. SIRRI SAKIK (Devamla) - Şimdi bakın, size bir şey söyleyeyim. (CHP sıralarından gürültüler) İlk önce, çıktınız burada dediniz ki: "Böyle bir şey yok." Sonra sizin bütün tanıklarınız çıktı, bizi teyit etti. Ve size söyledik sevgili arkadaşlar, bu bizim tarzımız değil ama bizim üzerimizden de siyaset yapmayın, yaptırtmayız siyaset size. (BDP sıralarından alkışlar) Yani eğer dönerseniz, Kürtler üzerinden hesaplaşırsanız biz de size siyaset yaptırtmayız. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ne ilgisi var bununla? SIRRI SAKIK (Devamla) - Onun için, ben ne söylüyorsam önünde, arkasında duramayacağım hiçbir şeyi söylemem. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Türk'e sor, Sayın Türk'e! SIRRI SAKIK (Devamla) - Çıkıp burada aktörleriniz bizi yalanladılar ama sonra çıkıp hepsi tek tek teyit etti. Sayın Türk... Bakmayın, onun böyle bir şahsiyeti vardır, dengelemeye... Ama Allah adına söylüyorum, benim söylediklerimin hepsi doğruydu. FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Bırak, Allah'ı ne karıştırıyorsun ya! Allah'ı ne karıştırıyorsun ya! SIRRI SAKIK (Devamla) - Şimdi bakın, ben O 2 Martı konuşuyorum. Demokrat olalım, demokrasiye sahip çıkalım diyorum; biz sizinle niye konuştuk, niye tartıştık, bunu demiyorum. Biz konuşabilmeliyiz, böyle bir iklim yaratabilmeliyiz. Siz bizimle konuşmadığınız için... Siz üç yıldır TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 tepeden bakıyorsunuz, halkın iradesini yok sayıyorsunuz. Peki, 1999'da diyalog var da niye 2010'da diyalog yok? Bu halkın iradesiyle bu vekiller gelmedi mi? Size eleştirimiz bu noktadadır. Bakın, sizin Genel Başkanınız çıkıp Habur'la ilgili gensom veriyor. Peki, üç gün önce Çankaya'da Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan çıkıp ne yaptılar? Oturdular. Aynı gün generaller yargılanmıyor muydu? Yargılanıyordu ve generaller serbest kalmadı mı? Kaldı. Peki, niye onunla ilgili gensom vermiyorsunuz? İşte demokrasilerde çifte standart yok. Eğer gerçekten Habur'la ilgili hassasiyetiniz varsa, Çankaya'yla ilgili de hassasiyetiniz olmalı. Bakın, 2 Martı konuşurken, yeniden arkadaşlar bizi farklı bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, 2 Martta, evet, burada şeklen bir yargılama süreci ve dokunulmazlıklar kaldırıldı. Dönemin Başbakanı burada çıktı, aynen şunu söyledi, dedi ki: "Ben yargıyla görüştüm, işlerini halledeceğim." Ama kimsenin sesi çıkmadı. Ben karma komisyonda 3 kez yargılandım, gittim, sorgulandım. Ama sadece -aranızda birçok hukukçu var- ön sayfada ismim vardı. Üçünde de "Dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek yok." dediler. Ama ilahlar emretmişti, Parlamento ilahların emrindeydi ve orada vicdan sahibi olanlar da vardı, oy kullanmayıp çıktılar, çıktılar ve ağlıyorlardı ve dönemin milletvekilleri karma komisyonda görev almışlardı. Hiçbir arkadaşımızla ilgili ciddi bir şey yoktu. Hepimiz buradan alınıp götürülürken ne yaptılar biliyor musunuz? Sayın savcılar devletin helikopterine binerek gittiler bölgede köy korucularından beyan temin ettiler ve Parlamento buna seyirci kaldı ve acı dolu yıllar, on yıl, on iki yıl arkadaşlarımız cezaevinde kaldı, ben de kaldım, siyaset yasağında kaldık. O gün de parti kapatıldı, bugün de partimiz kapatıldı. O gün de milletvekilliğimiz düştü, cezaevindeydik. Bize Meclis Başkanı elçiler gönderiyordu: "Şu sahte dilekçeleri imzalayın, milletvekilliğiniz kurtulsun." Aynen cevabımız şu: "Sayın Meclis Başkanı, siz halkın iradesine sahip çıkamadınız. Biz imza atarak milletvekilliğimizi kurtarmak için burada değiliz. Türkiye'yi özgürleştirmek, Kürt halkını özgürleştirmek, demokratikleştirmek için buradayız, cezaevindeyiz. Tercihimiz cezaevi olur ama hukuka karşı hile yapmayız. Demokrasi bedel istiyorsa bu bedeli ödemeye de adayız." dedik. Şimdi aradan on altı yıl geçti, on altı yıl, hâlen aynı noktadayız. O gün Demokrasi Partisi kapatıldı, bugün Demokratik Toplum Partisi kapatıldı. O günkü aktörlerin birçoğu hâlen sürgünde, kimi hâlen cezaevinde, Sayın Türk yasaklı. Birçok arkadaşımız sürgünde yaşamak zomnda kaldı ve siz hâlen dönüyorsunuz, geçmişin argümanlarıyla geleceği inşa etmeye çalışıyorsunuz ve hâlen, AKP İktidarı, bin kadromuz içeride ve sizin aktörleriniz çıkıyor, o KCK denilen operasyonu savunuyor. Oysaki o insanlar sizin kadar yasaldır, sizin kadar halkın vicdanıdırlar; belediye başkanıdır, partinin yöneticileridir. Onun için, arkadaşlarımız, bakın, o dönemde de çıkıp burada Coşkun Kırca aynen şöyle diyordu, diyordu ki . . . DYP Milletvekili Coşkun Kırca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı sıfatıyla tutanaklara geçen ve Kürtleri derinden yaralayan bir konuşma yapmıştı. Cumhuriyet döneminin ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt "Kendini bu ülkede Türk ırkından hissetmeyenlerin bu ülkede Türklere ancak hizmetkârlık yapma ve köle olma hakları vardır." diyordu ve dönüp bize söylüyordu DEPTilere hitaben: "Kendisini Türk hissetmeyenler ancak susma hakkına sahiptir." Şimdi size söylüyomm: Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Türk değilim. Susma hakkım yok ve siz ne kadar kendi kimliğinizle kendinizi ifade etmek istiyorsanız, ben ve bütün Kürtler de kendimizi kendi kimliğimizle ifade etmek istiyoruz ama bunun hukukunu yaratamazsak, bunu hayata geçiremezsek bir arada yaşama şansımız olmaz. Onun için diyomz ki, hukuk ve huzur... Sayın Başbakanımız, evet, her zaman siz de hukukun ve huzurun ülkesini seslendirmeye çalışıyorsunuz ama siz bir cerrah edasıyla... Ama ehliyetsiz bir cerrahsınız siz, neşteri atıyorsunuz - 4 7 3 -
Sayfa 92 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 tepeden bakıyorsunuz, halkın iradesini yok sayıyorsunuz. Peki, 1999'da diyalog var da niye 2010'da diyalog yok? Bu halkın iradesiyle bu vekiller gelmedi mi? Size eleştirimiz bu noktadadır. Bakın, sizin Genel Başkanınız çıkıp Habur'la ilgili gensom veriyor. Peki, üç gün önce Çankaya'da Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan çıkıp ne yaptılar? Oturdular. Aynı gün generaller yargılanmıyor muydu? Yargılanıyordu ve generaller serbest kalmadı mı? Kaldı. Peki, niye onunla ilgili gensom vermiyorsunuz? İşte demokrasilerde çifte standart yok. Eğer gerçekten Habur'la ilgili hassasiyetiniz varsa, Çankaya'yla ilgili de hassasiyetiniz olmalı. Bakın, 2 Martı konuşurken, yeniden arkadaşlar bizi farklı bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, 2 Martta, evet, burada şeklen bir yargılama süreci ve dokunulmazlıklar kaldırıldı. Dönemin Başbakanı burada çıktı, aynen şunu söyledi, dedi ki: "Ben yargıyla görüştüm, işlerini halledeceğim." Ama kimsenin sesi çıkmadı. Ben karma komisyonda 3 kez yargılandım, gittim, sorgulandım. Ama sadece -aranızda birçok hukukçu var- ön sayfada ismim vardı. Üçünde de "Dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek yok." dediler. Ama ilahlar emretmişti, Parlamento ilahların emrindeydi ve orada vicdan sahibi olanlar da vardı, oy kullanmayıp çıktılar, çıktılar ve ağlıyorlardı ve dönemin milletvekilleri karma komisyonda görev almışlardı. Hiçbir arkadaşımızla ilgili ciddi bir şey yoktu. Hepimiz buradan alınıp götürülürken ne yaptılar biliyor musunuz? Sayın savcılar devletin helikopterine binerek gittiler bölgede köy korucularından beyan temin ettiler ve Parlamento buna seyirci kaldı ve acı dolu yıllar, on yıl, on iki yıl arkadaşlarımız cezaevinde kaldı, ben de kaldım, siyaset yasağında kaldık. O gün de parti kapatıldı, bugün de partimiz kapatıldı. O gün de milletvekilliğimiz düştü, cezaevindeydik. Bize Meclis Başkanı elçiler gönderiyordu: "Şu sahte dilekçeleri imzalayın, milletvekilliğiniz kurtulsun." Aynen cevabımız şu: "Sayın Meclis Başkanı, siz halkın iradesine sahip çıkamadınız. Biz imza atarak milletvekilliğimizi kurtarmak için burada değiliz. Türkiye'yi özgürleştirmek, Kürt halkını özgürleştirmek, demokratikleştirmek için buradayız, cezaevindeyiz. Tercihimiz cezaevi olur ama hukuka karşı hile yapmayız. Demokrasi bedel istiyorsa bu bedeli ödemeye de adayız." dedik. Şimdi aradan on altı yıl geçti, on altı yıl, hâlen aynı noktadayız. O gün Demokrasi Partisi kapatıldı, bugün Demokratik Toplum Partisi kapatıldı. O günkü aktörlerin birçoğu hâlen sürgünde, kimi hâlen cezaevinde, Sayın Türk yasaklı. Birçok arkadaşımız sürgünde yaşamak zomnda kaldı ve siz hâlen dönüyorsunuz, geçmişin argümanlarıyla geleceği inşa etmeye çalışıyorsunuz ve hâlen, AKP İktidarı, bin kadromuz içeride ve sizin aktörleriniz çıkıyor, o KCK denilen operasyonu savunuyor. Oysaki o insanlar sizin kadar yasaldır, sizin kadar halkın vicdanıdırlar; belediye başkanıdır, partinin yöneticileridir. Onun için, arkadaşlarımız, bakın, o dönemde de çıkıp burada Coşkun Kırca aynen şöyle diyordu, diyordu ki . . . DYP Milletvekili Coşkun Kırca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı sıfatıyla tutanaklara geçen ve Kürtleri derinden yaralayan bir konuşma yapmıştı. Cumhuriyet döneminin ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt "Kendini bu ülkede Türk ırkından hissetmeyenlerin bu ülkede Türklere ancak hizmetkârlık yapma ve köle olma hakları vardır." diyordu ve dönüp bize söylüyordu DEPTilere hitaben: "Kendisini Türk hissetmeyenler ancak susma hakkına sahiptir." Şimdi size söylüyomm: Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Türk değilim. Susma hakkım yok ve siz ne kadar kendi kimliğinizle kendinizi ifade etmek istiyorsanız, ben ve bütün Kürtler de kendimizi kendi kimliğimizle ifade etmek istiyoruz ama bunun hukukunu yaratamazsak, bunu hayata geçiremezsek bir arada yaşama şansımız olmaz. Onun için diyomz ki, hukuk ve huzur... Sayın Başbakanımız, evet, her zaman siz de hukukun ve huzurun ülkesini seslendirmeye çalışıyorsunuz ama siz bir cerrah edasıyla... Ama ehliyetsiz bir cerrahsınız siz, neşteri atıyorsunuz - 4 7 3 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 ama ondan sonra yarayı açıkta bırakıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz, kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler yapıyorsunuz ve bu görüşmelerde halkın vicdanı yaralanıyor ve gücünüz yettiğinde, sonra, arada, işte filler kavga edince veyahut da sevişince yine demokrasi güçleri ve Kürtler arada ezilip gidiyor. Dönün bakın, Ergenekon'da ilk sanıklar nerede? Hepsi hastaydı, ara bir formül bulundu, hepsi tek tek tahliye edildi. Aktörlerin birinci, ikinci... Ve sonra iş dünyasındaki aktör... Ne oldu? Sermaye bastırdı, hemen onu alıverdiler. Sonra ne oldu? Geçen gün, Balyoz Operasyonu'nda birinci, ikinci sanık olanlar serbest, ondan sonrası... Şimdi, bu hâlinizle siz bizim yaralarımızı saramazsınız, siz bu hâlinizle ülkeyi özgürleştire- mezsiniz, siz bu hâlinizle Türkiye'de demokrasi mücadelesi veremezsiniz. Eğer gerçekten demok­ rasi mücadelesi vermeyi bir görev olarak biliyorsanız -tabii ki göreviniz odur, hepimizin de görevi odur- bu 12 Martlardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan bir bütün olarak hesap sormalıyız; 2 Mart­ lardan, 2 Martı gerçekleştirenlerden hesap sormalıyız. O 2 Martın aktörleri kimlerdi? Onlardan hesap sormalıyız ama ne yazık ki, "2 Martlar bize dokunmadı, biz 28 Şubatı seslendiririz." Arkadaşlar, biz 28. . . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Sakık, konuşmanızı tamamlar mısınız. Buyurun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biz bütün darbelere karşıyız. Bütün militarist güçlerin o baskıcı rejimlerine karşıyız. O vesileyle "bu bize, bu size" anlayışı bizde yoktur. Biz bir bütün olarak demokrasiye sahip çıkıyoruz. Demokrasi hepimiz için gereklidir. O vesileyle tekrarlıyorum: Hukuk ve huzur, demokrasi için biz varız, eğer siz de varsanız birlikte yol yürümeye hazırız. Bu sadece AKP'nin veyahut da Barış Partisinin bir görevi değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de, Milliyetçi Hareket Partisinin de görevi budur. Biz sorunlarımızın çözüm adresinin diyalogdan geçtiğini söylüyoruz. En aykırı isimlerle, en aykırı partilerle de görüşmek bizim görevimizdir. Bizim bütün feryadımız diyalogsuzluktur, bizi ötekileştirmektir. Bizi ötekileştirerek bu ülkede demokrasi inşa edemeyiz. Bu duygularla... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ama iftira atmadan, iftira atmadan. SIRRI SAKIK (Devamla) - Ben sayın... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - İftira atmadan, iftira atmadan. SIRRI SAKIK (Devamla) - Bakın, sana bir şey söylüyorum buradan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. BAŞKAN - Sayın Sakık, son cümlenizi alayım lütfen. Buyurun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, başta da söyledim, hayatımda iftira yok, önünde ve arkasında duramayacağım hiçbir şey söylemem. Benim de hayatımda eksikliklerim, yanlışlıklarım olmuştur... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Öyle söyleyin. - 4 7 4 -
Sayfa 93 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 ama ondan sonra yarayı açıkta bırakıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz, kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler yapıyorsunuz ve bu görüşmelerde halkın vicdanı yaralanıyor ve gücünüz yettiğinde, sonra, arada, işte filler kavga edince veyahut da sevişince yine demokrasi güçleri ve Kürtler arada ezilip gidiyor. Dönün bakın, Ergenekon'da ilk sanıklar nerede? Hepsi hastaydı, ara bir formül bulundu, hepsi tek tek tahliye edildi. Aktörlerin birinci, ikinci... Ve sonra iş dünyasındaki aktör... Ne oldu? Sermaye bastırdı, hemen onu alıverdiler. Sonra ne oldu? Geçen gün, Balyoz Operasyonu'nda birinci, ikinci sanık olanlar serbest, ondan sonrası... Şimdi, bu hâlinizle siz bizim yaralarımızı saramazsınız, siz bu hâlinizle ülkeyi özgürleştire- mezsiniz, siz bu hâlinizle Türkiye'de demokrasi mücadelesi veremezsiniz. Eğer gerçekten demok­ rasi mücadelesi vermeyi bir görev olarak biliyorsanız -tabii ki göreviniz odur, hepimizin de görevi odur- bu 12 Martlardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan bir bütün olarak hesap sormalıyız; 2 Mart­ lardan, 2 Martı gerçekleştirenlerden hesap sormalıyız. O 2 Martın aktörleri kimlerdi? Onlardan hesap sormalıyız ama ne yazık ki, "2 Martlar bize dokunmadı, biz 28 Şubatı seslendiririz." Arkadaşlar, biz 28. . . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Sakık, konuşmanızı tamamlar mısınız. Buyurun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biz bütün darbelere karşıyız. Bütün militarist güçlerin o baskıcı rejimlerine karşıyız. O vesileyle "bu bize, bu size" anlayışı bizde yoktur. Biz bir bütün olarak demokrasiye sahip çıkıyoruz. Demokrasi hepimiz için gereklidir. O vesileyle tekrarlıyorum: Hukuk ve huzur, demokrasi için biz varız, eğer siz de varsanız birlikte yol yürümeye hazırız. Bu sadece AKP'nin veyahut da Barış Partisinin bir görevi değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de, Milliyetçi Hareket Partisinin de görevi budur. Biz sorunlarımızın çözüm adresinin diyalogdan geçtiğini söylüyoruz. En aykırı isimlerle, en aykırı partilerle de görüşmek bizim görevimizdir. Bizim bütün feryadımız diyalogsuzluktur, bizi ötekileştirmektir. Bizi ötekileştirerek bu ülkede demokrasi inşa edemeyiz. Bu duygularla... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Ama iftira atmadan, iftira atmadan. SIRRI SAKIK (Devamla) - Ben sayın... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - İftira atmadan, iftira atmadan. SIRRI SAKIK (Devamla) - Bakın, sana bir şey söylüyorum buradan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. BAŞKAN - Sayın Sakık, son cümlenizi alayım lütfen. Buyurun. SIRRI SAKIK (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, başta da söyledim, hayatımda iftira yok, önünde ve arkasında duramayacağım hiçbir şey söylemem. Benim de hayatımda eksikliklerim, yanlışlıklarım olmuştur... FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Öyle söyleyin. - 4 7 4 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 5 - SIRRI SAKIK (Devamla) - ...ama bütün şerefimle sizi temin edeyim, benim söylediklerimde yalan yoktur, bütün Türkiye kamuoyu böyle bilmelidir. Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Türk de öyle söylüyor. SIRRI SAKIK (Muş) - Ama Türk'ün dışında da birkaç aktör aynı şeyi söylüyor. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Türk de öyle söylüyor. BAŞKAN - Şahsı adına Ahmet Aydın, Adıyaman... Yok. Sayın Yılmaz Tunç, Bartın... Yok. Sayın Kamer Genç, Tunceli... Yok. Evet, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum, buyurun: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyomm. Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için öngörülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyomm. Oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nin açık oylama sonucunu arz ediyomm: Kullanılan oy sayısı : 218 Kabul : 217 Çekimser : 1 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlar getirmesini diliyomm. (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
Sayfa 94 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 5 - SIRRI SAKIK (Devamla) - ...ama bütün şerefimle sizi temin edeyim, benim söylediklerimde yalan yoktur, bütün Türkiye kamuoyu böyle bilmelidir. Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Türk de öyle söylüyor. SIRRI SAKIK (Muş) - Ama Türk'ün dışında da birkaç aktör aynı şeyi söylüyor. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Türk de öyle söylüyor. BAŞKAN - Şahsı adına Ahmet Aydın, Adıyaman... Yok. Sayın Yılmaz Tunç, Bartın... Yok. Sayın Kamer Genç, Tunceli... Yok. Evet, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum, buyurun: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen üç dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyomm. Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için öngörülen üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyomm. Oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nin açık oylama sonucunu arz ediyomm: Kullanılan oy sayısı : 218 Kabul : 217 Çekimser : 1 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlar getirmesini diliyomm. (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 (x) 462 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 4 7 6 - Sayın milletvekilleri, 4'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ 'm, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (S. Sayısı: 462) (x) BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. Hükümet? Yerinde. Komisyon raporu 462 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde şu ana kadar Başkanlığımıza intikal eden, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Şahin Mengü, Manisa Milletvekili; Barış ve Demokrasi Partisi adına Hamit Geylani, Hakkâri Milletvekili. Evet, ilk konuşmacı Sayın Şahin Mengü, Manisa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun efendim. CHP GRUBU ADINA ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlarım, her geçirdiğiniz yasa tasarısıyla ülkenin gündemi değişiyor. Türkiye'nin gündeminde aslında açlık, sefalet, işsizlik var. Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik oran­ lan yüzde 14 olmuş ortalama, şehirde baktığınız zaman bu rakam yüzde 17'leri buluyor. Biz bunları mı konuşuyoruz? Hayır, biz bunları konuşmuyoruz. Biz suni gündemler yaratarak bunun konuşulma­ sını, bunların tartışılmasını engelliyoruz ama birçok yasada ve Anayasa değişikliğinde yaptığınız gibi gene hata yapıyorsunuz, gene Anayasa'yı ya görmüyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz demek istemiyorum, Anayasa profesörü oturuyor, deneyimli avukatlar oturuyor, biliyorsunuzdur. Şimdi, bu halk oylamasının süresinin kısaltılmasını, yüz yirmi günden kırk beş güne indirmeyi bu yasa için, yani hazırlamakta olduğunuz Anayasa tasarılarının bir an evvel halkoyuna sunulmasını teminen yapmak istiyorsunuz ama değerli arkadaşlarım, Anayasa'ya baktığınız zaman, bu yaptığınız değişikliği bir yıl içinde uygulanacak halkoylamalarına uygulayamazsınız. Bakın Anayasa'nın 79'uncu maddesinin son fıkrası ne diyor: "Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur." Gelin, 67'nci maddenin son fıkrasını okuyalım: "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz." Yine Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'a baktığınız zaman 1 'inci maddesinde "Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalannda bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uygulanır." diyor.
Sayfa 95 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 (x) 462 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 4 7 6 - Sayın milletvekilleri, 4'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ 'm, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (S. Sayısı: 462) (x) BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. Hükümet? Yerinde. Komisyon raporu 462 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde şu ana kadar Başkanlığımıza intikal eden, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Şahin Mengü, Manisa Milletvekili; Barış ve Demokrasi Partisi adına Hamit Geylani, Hakkâri Milletvekili. Evet, ilk konuşmacı Sayın Şahin Mengü, Manisa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun efendim. CHP GRUBU ADINA ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlarım, her geçirdiğiniz yasa tasarısıyla ülkenin gündemi değişiyor. Türkiye'nin gündeminde aslında açlık, sefalet, işsizlik var. Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik oran­ lan yüzde 14 olmuş ortalama, şehirde baktığınız zaman bu rakam yüzde 17'leri buluyor. Biz bunları mı konuşuyoruz? Hayır, biz bunları konuşmuyoruz. Biz suni gündemler yaratarak bunun konuşulma­ sını, bunların tartışılmasını engelliyoruz ama birçok yasada ve Anayasa değişikliğinde yaptığınız gibi gene hata yapıyorsunuz, gene Anayasa'yı ya görmüyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz demek istemiyorum, Anayasa profesörü oturuyor, deneyimli avukatlar oturuyor, biliyorsunuzdur. Şimdi, bu halk oylamasının süresinin kısaltılmasını, yüz yirmi günden kırk beş güne indirmeyi bu yasa için, yani hazırlamakta olduğunuz Anayasa tasarılarının bir an evvel halkoyuna sunulmasını teminen yapmak istiyorsunuz ama değerli arkadaşlarım, Anayasa'ya baktığınız zaman, bu yaptığınız değişikliği bir yıl içinde uygulanacak halkoylamalarına uygulayamazsınız. Bakın Anayasa'nın 79'uncu maddesinin son fıkrası ne diyor: "Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur." Gelin, 67'nci maddenin son fıkrasını okuyalım: "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz." Yine Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'a baktığınız zaman 1 'inci maddesinde "Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalannda bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uygulanır." diyor. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 7 - Bu Anayasa'ya baktığınız zaman, bu Anayasa'nın maddelerini incelediğiniz zaman bu yapaca­ ğınız değişikliği, yani referandum süresini yüz yirmi günden kırk beş güne indiren değişikliği bir yıl içinde yapacağınız Anayasa değişikliklerine, eğer referanduma gitmek durumunda kalırsak, uygula­ yamazsınız, uygulamanız mümkün değil. Gene tartışma çıkacak, gene olay yargıya bir şekilde gide­ cek, gene bağıracaksınız "Her şeyi yargıya götürüyorsunuz." diye ama demokrasi bir kurallar rejimidir. Bu Anayasa'ya bağlılık için hepimiz yemin ettik. Bu Anayasa'yı beğenmeyebilirsiniz, bu Anayasa'yı eleştirebilirsiniz, parça parça edebilirsiniz ama bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Anayasa'nın hükümlerine de uymak mecburiyetindesiniz. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - 12 Eylül Anayasası. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - İsterse 12 Mart Anayasası olsun ama bu Anayasa'ya yemin ettiniz. Niye o zaman bu Anayasa'ya yemin ederek milletvekili oldunuz? Şimdi, bunu böyle demek, kolay o iş. Artı bu Anayasa'nın tartışırız tabii, her tarafını. "Askerlerin yaptığı Anayasa." diyorsunuz. Sayın Burhan Kuzu burada, kendisi Komisyonda anlattı, "Sivillerin hazırlayarak getirdiği, Anayasa Komisyonunun, Danışma Meclisinin hazırladığı anayasa taslakları askerlerin düzelttiğinden çok daha feciydi." diye anlattı. Hemen "12 Eylül Anayasası." demeyin. Doğmdur, bu Anayasa'nın Türkçesinden başlayarak bozuktur, her şeyiyle bozuktur ama şimdi bir şeyi tartışırken "Bu 12 Eylül Anayasası." diye işin ucuz siyasetini yapmayalım. Şimdi, arkadaşlar, nedir Türkiye'nin gündemi? Eğer gündem söylüyorsanız, eğer gündem hukuksa "yargı reformu" diyorsunuz. Siz sekiz senedir iktidardasınız, niye bu yargı reformunu istemediğiniz bir hukuki sonuç çıktığı zaman gündeme taşıyorsunuz? Eğer bu ülkede bir hukuk reformu yapılacak idi ise yıllardır yapabilirdiniz. Bu Parlamentoda, özellikle 22'nci Dönemde uzlaşarak yapılmış birçok Anayasa değişikliği var. Hayır ama siz yargı reformu yapmak istemiyorsunuz. "Yargı reformu" adı altında Hâkimler Savcılar Yüksek Kumluyla Anayasa Mahkemesini şekillendirmek istiyorsunuz ve bunu da söylerken diyorsunuz ki: "Biz, bütün bunları Avrupa Birliğinin istediği normlarda yapmak istiyoruz." Şimdi, yargı baskısını anlatacağım da evvela, ondan evvel Avrupa Birliği ne söylemiş, siz ne yapmışsınız, bir onu anlatalım. Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, Avmpa Birliği uzmanlarının verdiği raporlar var. Bir tanesini okuyayım. Bu, Avmpa Bakanlar Konseyinin bir kararı, numarası R-94: "Hâkimlerin seçimi ve kariyeri konusunda karar veren merci hükümet ve idareden bağımsız olmalıdır. Bu merciin bağımsızlığını teminat altına almak için getirilecek kurallarla merciin üyeleri yargı tarafından seçilmeli ve bu merci kendi usul kurallarını kendisi vazetmelidir." Yani burada, hiçbir şekilde Parlamentonun veya yürütmenin, hâkimleri seçen, denetleyen kuruma üye atamasından bahsediyor mu? Hiç böyle bir şey yok, ama, siz... RECEP KORAL (İstanbul) - Siz kendinizden niye korkuyorsunuz? ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Tabii, her toplum kendine göre yapar, doğru söylüyorsunuz. RECEP KORAL (İstanbul) - Hayır, kendinizden niye korkuyorsunuz? Milletvekillerinden niye korkuyorsunuz? ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Ya, ben kimseden korkmuyorum, ben olması gerekeni söylüyo­ rum. Kendi kendini... Seni denetleyecek yargıya sen adam atayamazsın. Seni yargılayacak Anayasa Mahkemesine adam atayamazsın. O size göre öyle, ama dünyanın her yerinde bu böyle tartışılıyor.
Sayfa 96 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 7 - Bu Anayasa'ya baktığınız zaman, bu Anayasa'nın maddelerini incelediğiniz zaman bu yapaca­ ğınız değişikliği, yani referandum süresini yüz yirmi günden kırk beş güne indiren değişikliği bir yıl içinde yapacağınız Anayasa değişikliklerine, eğer referanduma gitmek durumunda kalırsak, uygula­ yamazsınız, uygulamanız mümkün değil. Gene tartışma çıkacak, gene olay yargıya bir şekilde gide­ cek, gene bağıracaksınız "Her şeyi yargıya götürüyorsunuz." diye ama demokrasi bir kurallar rejimidir. Bu Anayasa'ya bağlılık için hepimiz yemin ettik. Bu Anayasa'yı beğenmeyebilirsiniz, bu Anayasa'yı eleştirebilirsiniz, parça parça edebilirsiniz ama bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Anayasa'nın hükümlerine de uymak mecburiyetindesiniz. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - 12 Eylül Anayasası. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - İsterse 12 Mart Anayasası olsun ama bu Anayasa'ya yemin ettiniz. Niye o zaman bu Anayasa'ya yemin ederek milletvekili oldunuz? Şimdi, bunu böyle demek, kolay o iş. Artı bu Anayasa'nın tartışırız tabii, her tarafını. "Askerlerin yaptığı Anayasa." diyorsunuz. Sayın Burhan Kuzu burada, kendisi Komisyonda anlattı, "Sivillerin hazırlayarak getirdiği, Anayasa Komisyonunun, Danışma Meclisinin hazırladığı anayasa taslakları askerlerin düzelttiğinden çok daha feciydi." diye anlattı. Hemen "12 Eylül Anayasası." demeyin. Doğmdur, bu Anayasa'nın Türkçesinden başlayarak bozuktur, her şeyiyle bozuktur ama şimdi bir şeyi tartışırken "Bu 12 Eylül Anayasası." diye işin ucuz siyasetini yapmayalım. Şimdi, arkadaşlar, nedir Türkiye'nin gündemi? Eğer gündem söylüyorsanız, eğer gündem hukuksa "yargı reformu" diyorsunuz. Siz sekiz senedir iktidardasınız, niye bu yargı reformunu istemediğiniz bir hukuki sonuç çıktığı zaman gündeme taşıyorsunuz? Eğer bu ülkede bir hukuk reformu yapılacak idi ise yıllardır yapabilirdiniz. Bu Parlamentoda, özellikle 22'nci Dönemde uzlaşarak yapılmış birçok Anayasa değişikliği var. Hayır ama siz yargı reformu yapmak istemiyorsunuz. "Yargı reformu" adı altında Hâkimler Savcılar Yüksek Kumluyla Anayasa Mahkemesini şekillendirmek istiyorsunuz ve bunu da söylerken diyorsunuz ki: "Biz, bütün bunları Avrupa Birliğinin istediği normlarda yapmak istiyoruz." Şimdi, yargı baskısını anlatacağım da evvela, ondan evvel Avrupa Birliği ne söylemiş, siz ne yapmışsınız, bir onu anlatalım. Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, Avmpa Birliği uzmanlarının verdiği raporlar var. Bir tanesini okuyayım. Bu, Avmpa Bakanlar Konseyinin bir kararı, numarası R-94: "Hâkimlerin seçimi ve kariyeri konusunda karar veren merci hükümet ve idareden bağımsız olmalıdır. Bu merciin bağımsızlığını teminat altına almak için getirilecek kurallarla merciin üyeleri yargı tarafından seçilmeli ve bu merci kendi usul kurallarını kendisi vazetmelidir." Yani burada, hiçbir şekilde Parlamentonun veya yürütmenin, hâkimleri seçen, denetleyen kuruma üye atamasından bahsediyor mu? Hiç böyle bir şey yok, ama, siz... RECEP KORAL (İstanbul) - Siz kendinizden niye korkuyorsunuz? ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Tabii, her toplum kendine göre yapar, doğru söylüyorsunuz. RECEP KORAL (İstanbul) - Hayır, kendinizden niye korkuyorsunuz? Milletvekillerinden niye korkuyorsunuz? ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Ya, ben kimseden korkmuyorum, ben olması gerekeni söylüyo­ rum. Kendi kendini... Seni denetleyecek yargıya sen adam atayamazsın. Seni yargılayacak Anayasa Mahkemesine adam atayamazsın. O size göre öyle, ama dünyanın her yerinde bu böyle tartışılıyor. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 8 - Bir başka şey daha var, 2006 Türkiye İlerleme Raporu Avrupa Birliğinin: "Yargının bağımsızlığı, Türk Anayasası ve mevzuatının çeşitli hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte, bu ilkeyi zayıflatan çeşitli hususlar mevcuttur. Hâkimler ve savcılar, idari görev ve yetkileri bakımından Adalet Bakanlığına bağlıdır. Yargıyı düzenleyen temel kumm olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu, kendi bütçe ve yazmanlığına sahip değildir. Çalışma mekânı hâlâ Adalet Bakanlığı binası içindedir. Hâkim ve savcıların performanslarım değerlendirecek adli müfettişler, Yüksek Kumla değil Adalet Bakanlığına bağlıdır. Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı, kumlun oy hakkına sahip 7 üyesinden 2'sidir. Kalan 5 üyesi Yargıtay ve Danıştay hâkimleri arasından atanmaktadır. Belirtilen hususlar ışığında, bu yapılanma yargının tamamını temsil etmemekte ve yürütme temsilcisinin bulunması hâlinde, yürütmenin hâkimlerin kararlannı ve mesleki geleceklerini etkileme olasılığı doğmaktadır." Bu söylenmiş, ama hayata da geçmiş etkileme. Bakın, elimde bir belge var, bir açıklama var. Ne diyor savcı 23 Şubat 2009'da? "Bir tutanak." diyor savcı, Sayın Çiçek de diyor ki: "Tek kişilik tutanak olmaz." Doğru. Telefon konuşması tek kişilik olmaz. Bu savcı diyor ki: Başsavcılığımın kullanımındaki şu no.lu telefon 23 Şubat 2009 tarihinde Bakan Cemil Çiçek tarafından aranarak "Bu durum seçim öncesi partimizi çok zor dummda bırakacak. Cezanın alt, üst sınırı belli. Cezaevleri zaten dolu, içeridekileri -yani gözaltındakileri- serbest bırakın." şeklinde sözler söylemiş. Bunu, savcı 23 Şubat 2009'da kaleme almış ve imza altına almış. Bu adam bu kadar öngörü sahibi miydi, bir yıl sonra başına bir dert gelecek de "Şimdiden kendime bir savunma mekanizması hazırlayayım." diyordu? Yok. İşte basit, açık, bu sistemde Adalet Bakanının yargıya müdahale etme dummunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlunun bir üyesi olduğu zaman gelinen sonuç bu. Bir başka belge daha okuyayım, bir başka belge daha... Bir başka hâkim, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Necat Ede diyor ki: "Baskı altındayım." Kummsal olarak ciddi baskı altında olduğunu belirterek davadan çekildi. Bir hâkim kim baskı yaparsa kummsal baskı altında olur? Adalet Bakanı yaparsa olur. Bu memlekette Adalet Bakanlığı Müsteşarının İstanbul'da kamp kurduğunu biliyomz. İşte, bağımsız yargı bunun için şarttır, bağımsız yargı bu bakımdan çok önemlidir. Bakın, bunu biz söylemiyomz, 2003-2004 adli yılı açılış konuşmasında, o tarihteki Yargıtay Başkanı söylüyor, diyor ki: "Yargıya verilecek en büyük zarar Adalet Bakanı ve Müsteşarının bu Kumlda görev yapıyor olabilmesidir." Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, artı bir başka şey daha var -hani "Hâkimden korkmayın, yargıçtan korkmayın, milletvekilinden korkmayın." diyorsunuz ya- Avmpa Birliğinin uzmanlarının da rapom var, çok enteresan bir rapor o. O raporda uzmanlar diyor ki, bakın aynen okuyorum, Türk yargı düzeniyle ilgili Üçüncü İstişare Ziyaret Rapom'nda ayrıntılı anlatıldıktan sonra geçiyor: "Adalet Bakanlığı tarafından, 'Cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin atanmasındaki rolünün resmî ve mtin bir eylem olduğu ve en iyi uygulamaları yansıttığı' şeklinde ifade edilen görüşlerin AB Komisyonu uzmanlarını ikna edemediği belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanlığının bu süreçteki yetkisinin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunulduğu, hatta Adalet Bakanlığının başka ülkelerdeki kurumların gerçek işleyişinin özünü kavrayamadıklarını..." Bu, maalesef çok incitici, yani Avmpa Birliğinden gelen "uzman" dediğiniz adam diyor ki:"Biz anlatıyoruz sizin Adalet Bakanlığınıza ama maalesef kavrayamıyorlar." Çok, hakikaten incitici bir kavram. Buna karşı hiçbir tepki de verilmemiş ve diyor ki: "Fransa'daki dumma atıfta bulunuyorsunuz." Fransa'daki Hâkimler Konseyinin fonksiyonunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını düşündüklerini ileri sürmüşler. Yaptıkları önerilerin Fransa'da mevcut dummu tartışmak olmayıp en iyi uygulamaya ışık tutmak olduğunu vurgulamışlardır.
Sayfa 97 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 7 8 - Bir başka şey daha var, 2006 Türkiye İlerleme Raporu Avrupa Birliğinin: "Yargının bağımsızlığı, Türk Anayasası ve mevzuatının çeşitli hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte, bu ilkeyi zayıflatan çeşitli hususlar mevcuttur. Hâkimler ve savcılar, idari görev ve yetkileri bakımından Adalet Bakanlığına bağlıdır. Yargıyı düzenleyen temel kumm olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu, kendi bütçe ve yazmanlığına sahip değildir. Çalışma mekânı hâlâ Adalet Bakanlığı binası içindedir. Hâkim ve savcıların performanslarım değerlendirecek adli müfettişler, Yüksek Kumla değil Adalet Bakanlığına bağlıdır. Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı, kumlun oy hakkına sahip 7 üyesinden 2'sidir. Kalan 5 üyesi Yargıtay ve Danıştay hâkimleri arasından atanmaktadır. Belirtilen hususlar ışığında, bu yapılanma yargının tamamını temsil etmemekte ve yürütme temsilcisinin bulunması hâlinde, yürütmenin hâkimlerin kararlannı ve mesleki geleceklerini etkileme olasılığı doğmaktadır." Bu söylenmiş, ama hayata da geçmiş etkileme. Bakın, elimde bir belge var, bir açıklama var. Ne diyor savcı 23 Şubat 2009'da? "Bir tutanak." diyor savcı, Sayın Çiçek de diyor ki: "Tek kişilik tutanak olmaz." Doğru. Telefon konuşması tek kişilik olmaz. Bu savcı diyor ki: Başsavcılığımın kullanımındaki şu no.lu telefon 23 Şubat 2009 tarihinde Bakan Cemil Çiçek tarafından aranarak "Bu durum seçim öncesi partimizi çok zor dummda bırakacak. Cezanın alt, üst sınırı belli. Cezaevleri zaten dolu, içeridekileri -yani gözaltındakileri- serbest bırakın." şeklinde sözler söylemiş. Bunu, savcı 23 Şubat 2009'da kaleme almış ve imza altına almış. Bu adam bu kadar öngörü sahibi miydi, bir yıl sonra başına bir dert gelecek de "Şimdiden kendime bir savunma mekanizması hazırlayayım." diyordu? Yok. İşte basit, açık, bu sistemde Adalet Bakanının yargıya müdahale etme dummunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlunun bir üyesi olduğu zaman gelinen sonuç bu. Bir başka belge daha okuyayım, bir başka belge daha... Bir başka hâkim, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Necat Ede diyor ki: "Baskı altındayım." Kummsal olarak ciddi baskı altında olduğunu belirterek davadan çekildi. Bir hâkim kim baskı yaparsa kummsal baskı altında olur? Adalet Bakanı yaparsa olur. Bu memlekette Adalet Bakanlığı Müsteşarının İstanbul'da kamp kurduğunu biliyomz. İşte, bağımsız yargı bunun için şarttır, bağımsız yargı bu bakımdan çok önemlidir. Bakın, bunu biz söylemiyomz, 2003-2004 adli yılı açılış konuşmasında, o tarihteki Yargıtay Başkanı söylüyor, diyor ki: "Yargıya verilecek en büyük zarar Adalet Bakanı ve Müsteşarının bu Kumlda görev yapıyor olabilmesidir." Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, artı bir başka şey daha var -hani "Hâkimden korkmayın, yargıçtan korkmayın, milletvekilinden korkmayın." diyorsunuz ya- Avmpa Birliğinin uzmanlarının da rapom var, çok enteresan bir rapor o. O raporda uzmanlar diyor ki, bakın aynen okuyorum, Türk yargı düzeniyle ilgili Üçüncü İstişare Ziyaret Rapom'nda ayrıntılı anlatıldıktan sonra geçiyor: "Adalet Bakanlığı tarafından, 'Cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin atanmasındaki rolünün resmî ve mtin bir eylem olduğu ve en iyi uygulamaları yansıttığı' şeklinde ifade edilen görüşlerin AB Komisyonu uzmanlarını ikna edemediği belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanlığının bu süreçteki yetkisinin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunulduğu, hatta Adalet Bakanlığının başka ülkelerdeki kurumların gerçek işleyişinin özünü kavrayamadıklarını..." Bu, maalesef çok incitici, yani Avmpa Birliğinden gelen "uzman" dediğiniz adam diyor ki:"Biz anlatıyoruz sizin Adalet Bakanlığınıza ama maalesef kavrayamıyorlar." Çok, hakikaten incitici bir kavram. Buna karşı hiçbir tepki de verilmemiş ve diyor ki: "Fransa'daki dumma atıfta bulunuyorsunuz." Fransa'daki Hâkimler Konseyinin fonksiyonunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını düşündüklerini ileri sürmüşler. Yaptıkları önerilerin Fransa'da mevcut dummu tartışmak olmayıp en iyi uygulamaya ışık tutmak olduğunu vurgulamışlardır. TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 Şimdi arkadaşlar, her toplum kendi değerleriyle, kendi deneyimleriyle tabii bir şeyler yapar. Bu ülkede, bir gecede, o tarihte, Emekli Sandığı Kanunu'nda bulunan bir hükme dayanılarak 36 tane Yargıtay üyesi 1956'da resen emekli edilmiştir. Hiçbir şey yok, gerekçe "Görülen lüzum üzerine." Biz bunları yaşayarak geliyoruz. Bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Parlamentodan adam seçilmesi olayı, bu ilk defa yaşanmıyor; bu sizin icadınız değil, bu Parlamentoya güvensizlik değil. Türk sisteminde, yani 61 Anayasası'nda 71 değişikliklerine gelinceye kadar Anayasa Mahkemesi üyelerinin Parlamentodan seçildiğini hepimiz biliyoruz. Lütfen, bu Anayasa değişiklikleri yapılırken bu Parlamentonun çatısı altında milletvekillerinin grup sözcüsü olarak anlattıklarını okuyun. Söylenen şu: "Parlamento koridorları bir siyasi pazarlık, makam pazarlığı alanı hâline getirildi. Bunu bir an evvel kaldıralım." Kim söylüyor? Aynen sizin gibi bu sıralarda oturan milletvekilleri söylüyor. Yani siz bu ülkeyi çok seviyordunuz, çok seviyorsunuz, her şeyin iyi olmasını istiyorsunuz. O tarihteki milletvekillerinin bu ülkeye bir düşmanlığı mı vardı? Ama şu koridorları bir düşünün. Aynen RTÜK'e adam seçtiğimiz düzendeki gibi burada grup başkan vekilleri dolaşır, "Siz şunu mu istiyorsunuz, biz bunu mu istiyoruz..." RTÜK'te bu olmadı mı? Elinizi vicdanınıza koyun. RTÜK üyelerini seçerken hanginiz kendisi -ben de, kendim de dâhil- hangimiz serbest irademizle RTÜK üyeleri seçtik? Gruplardan kime ne talimat verilmişse onlar yapıldı. Aynen RTÜK olur. Yani Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna siz bu düzen içinde Parlamentodan adam tayin ettirirseniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da aynen RTÜK gibi olur. İşte tehlike burada başlar. Bugün siz iktidardasınız, bunları yaparsınız, bunu belki lehinize de görürsünüz ama iktidarlar Türkiye'de el değiştiriyor. Kimse Türkiye'de Turgut Özal'ın partisinin yok olacağını düşünüyor muydu? Bakın, yargı hepimizin en son sığınması gereken yerdir. Hataları varsa hep beraber düzeltelim. Bakın "yargı reformu paketi" diyorsunuz, "Anayasa değişikliği" diyorsunuz, gelin, başka bir şeyi tartışalım. Yargıtay Başkanı diyor ki: "2009'dan 2010'a sekiz yüz bin dosya devretti." Bunu niye tartışmıyoruz? Bu yargı reformunun içine girmiyor mu? Burada bir sürü arkadaşım var avukat, hiç ayırmıyorum, her partiden. Biz, hepimiz, Yargıtayda bekleyen dosyanın ızdırabını çok iyi biliriz. Bunu tartışmıyoruz, niteliği tartışmıyoruz, her şeyin niceliğini tartışıyoruz. Gelin nitelikleri tartışalım. Bunu tartışmıyoruz. Şimdi, ister HSYK'ya adam seçmeyi alın ister bunu alın, hangisine bakarsanız bakın... Dünyanın her tarafında son bir yıla giren parlamentolara -özellikle Amerikalılardan çıkmış bir laftır- "topal ördek" derler. Son bir yıla girmişiz. Bunun hesabı yapılır "Bir yıl mı kaldı, bir yıl üç ay mı kaldı?" diye. Böyle parlamentolar dünyanın hiçbir yerinde anayasa yapmaz arkadaşlar. Rutini yaparsınız tabii. Ha, yasal hakkınız yok mu? Var, sonuna kadar var. Etik mi? Değil. Yani, bakın, sizin anayasanızı hazırlayan ilim heyetindeki bir hanımefendi çıkıp diyor ki: "Bu Parlamento anayasa falan yapamaz." "Siz doğru dürüst kira kontratı bile yapamazsınız." diyor. İşte, Barış ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Arkadaşım diyalogsuzluktan bahsediyor. O da haklı kendi açısından. Sizinle bizim aramızda da diyalog yok, olması da mümkün değil gözüküyor. Şimdi, beyler, bir diyalog olmadan bir Anayasa değişikliğini nasıl yapacaksınız? Çünkü burada bir uzlaşma söz konusu. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Bir toplumsal sözleşmeyi yapmak için uzlaşmak durumundasınız. Bu hiçbir zaman şöyle algılanmaz, hepiniz onu söylüyorsunuz çünkü: "Efendim, azınlık bize mi dayatsın?" Azınlık bize dayatmasın ama bir şeyi tartışmak gerekiyorsa tartışalım. Tartışmıyorsunuz. Yani eskiden yapılmış yanlışı bugün "doğrudur" diye buraya getirmeyi anlamak mümkün değil. Yani bir anlamda, eğer insanlar olayları doğru tahlil edebilseydi tarih tekerrür eder - 4 7 9 -
Sayfa 98 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 Şimdi arkadaşlar, her toplum kendi değerleriyle, kendi deneyimleriyle tabii bir şeyler yapar. Bu ülkede, bir gecede, o tarihte, Emekli Sandığı Kanunu'nda bulunan bir hükme dayanılarak 36 tane Yargıtay üyesi 1956'da resen emekli edilmiştir. Hiçbir şey yok, gerekçe "Görülen lüzum üzerine." Biz bunları yaşayarak geliyoruz. Bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Parlamentodan adam seçilmesi olayı, bu ilk defa yaşanmıyor; bu sizin icadınız değil, bu Parlamentoya güvensizlik değil. Türk sisteminde, yani 61 Anayasası'nda 71 değişikliklerine gelinceye kadar Anayasa Mahkemesi üyelerinin Parlamentodan seçildiğini hepimiz biliyoruz. Lütfen, bu Anayasa değişiklikleri yapılırken bu Parlamentonun çatısı altında milletvekillerinin grup sözcüsü olarak anlattıklarını okuyun. Söylenen şu: "Parlamento koridorları bir siyasi pazarlık, makam pazarlığı alanı hâline getirildi. Bunu bir an evvel kaldıralım." Kim söylüyor? Aynen sizin gibi bu sıralarda oturan milletvekilleri söylüyor. Yani siz bu ülkeyi çok seviyordunuz, çok seviyorsunuz, her şeyin iyi olmasını istiyorsunuz. O tarihteki milletvekillerinin bu ülkeye bir düşmanlığı mı vardı? Ama şu koridorları bir düşünün. Aynen RTÜK'e adam seçtiğimiz düzendeki gibi burada grup başkan vekilleri dolaşır, "Siz şunu mu istiyorsunuz, biz bunu mu istiyoruz..." RTÜK'te bu olmadı mı? Elinizi vicdanınıza koyun. RTÜK üyelerini seçerken hanginiz kendisi -ben de, kendim de dâhil- hangimiz serbest irademizle RTÜK üyeleri seçtik? Gruplardan kime ne talimat verilmişse onlar yapıldı. Aynen RTÜK olur. Yani Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna siz bu düzen içinde Parlamentodan adam tayin ettirirseniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da aynen RTÜK gibi olur. İşte tehlike burada başlar. Bugün siz iktidardasınız, bunları yaparsınız, bunu belki lehinize de görürsünüz ama iktidarlar Türkiye'de el değiştiriyor. Kimse Türkiye'de Turgut Özal'ın partisinin yok olacağını düşünüyor muydu? Bakın, yargı hepimizin en son sığınması gereken yerdir. Hataları varsa hep beraber düzeltelim. Bakın "yargı reformu paketi" diyorsunuz, "Anayasa değişikliği" diyorsunuz, gelin, başka bir şeyi tartışalım. Yargıtay Başkanı diyor ki: "2009'dan 2010'a sekiz yüz bin dosya devretti." Bunu niye tartışmıyoruz? Bu yargı reformunun içine girmiyor mu? Burada bir sürü arkadaşım var avukat, hiç ayırmıyorum, her partiden. Biz, hepimiz, Yargıtayda bekleyen dosyanın ızdırabını çok iyi biliriz. Bunu tartışmıyoruz, niteliği tartışmıyoruz, her şeyin niceliğini tartışıyoruz. Gelin nitelikleri tartışalım. Bunu tartışmıyoruz. Şimdi, ister HSYK'ya adam seçmeyi alın ister bunu alın, hangisine bakarsanız bakın... Dünyanın her tarafında son bir yıla giren parlamentolara -özellikle Amerikalılardan çıkmış bir laftır- "topal ördek" derler. Son bir yıla girmişiz. Bunun hesabı yapılır "Bir yıl mı kaldı, bir yıl üç ay mı kaldı?" diye. Böyle parlamentolar dünyanın hiçbir yerinde anayasa yapmaz arkadaşlar. Rutini yaparsınız tabii. Ha, yasal hakkınız yok mu? Var, sonuna kadar var. Etik mi? Değil. Yani, bakın, sizin anayasanızı hazırlayan ilim heyetindeki bir hanımefendi çıkıp diyor ki: "Bu Parlamento anayasa falan yapamaz." "Siz doğru dürüst kira kontratı bile yapamazsınız." diyor. İşte, Barış ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Arkadaşım diyalogsuzluktan bahsediyor. O da haklı kendi açısından. Sizinle bizim aramızda da diyalog yok, olması da mümkün değil gözüküyor. Şimdi, beyler, bir diyalog olmadan bir Anayasa değişikliğini nasıl yapacaksınız? Çünkü burada bir uzlaşma söz konusu. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Bir toplumsal sözleşmeyi yapmak için uzlaşmak durumundasınız. Bu hiçbir zaman şöyle algılanmaz, hepiniz onu söylüyorsunuz çünkü: "Efendim, azınlık bize mi dayatsın?" Azınlık bize dayatmasın ama bir şeyi tartışmak gerekiyorsa tartışalım. Tartışmıyorsunuz. Yani eskiden yapılmış yanlışı bugün "doğrudur" diye buraya getirmeyi anlamak mümkün değil. Yani bir anlamda, eğer insanlar olayları doğru tahlil edebilseydi tarih tekerrür eder - 4 7 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 miydi? Etmezdi. Tarih niye tekerrür ediyor? Olayları değerlendiremediğimiz, olayları doğru algılayamadığımız için tekerrür ediyor. Gene burada, Parlamento kulislerinde "Aman beni Hâkimler Savcılar Kuruluna üye seç, aman beni Anayasa Mahkemesine üye ata." diye koridorlarda hukukçular mı dolaşsın, adaylar mı dolaşsın? Bunu mu istiyoruz? Bunun tatmininden... Bundan zevk mi alacağız? Bu Parlamento zevk almak yeri değildir. Bu Parlamento hukukun... Burası hukuk yapılan bir yerdir. Hukuk yapılan bir yerde bir şeyin en idealini yapmak görevimizdir. Yani neresinden bakarsanız bakın, getirilen Anayasa değişiklikleri, bu tasarı, bu yapılması istenilen değişiklik gene büyük sorunlar yaratacak, gene gündemi gerecek. Şimdi, tabii, Sayın İyimaya çıkacak buraya, işte "Anayasa 79 olmaz, 67 olmaz, bu uygulanmaz." diyecek. Gene sonunda yargıya gideceğiz. Biz her şeyi... Biz, on üç on dört tane Anayasa değişikliği getirdiniz, hepsinde söyledik: "Bu da bozulur, öbürü de bozulur..." Her dediğimiz bozuldu. Bu bizim çok büyüklüğümüzden değil, sizin yanlış yapmakta ısrar etmenizden. Bu da aynı şekilde, bu da gider. Bunu da Hâkimler... Bu tabii Anayasa yargısına gider mi gitmez mi, ayrı, tartışılır da, bunu da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değiştirir. Yanlış yaparsınız. Yanlış yapma hakkına sahip değiliz. Ülkeyi tekrar bir şeyler için germeye mecbur değiliz. Ülkeyi geriyoruz. Yargıya müdahale ederek geriyorsunuz. İşinize geldiği zaman, hiç ağzınıza almadığınız yargı reformunu, tam Hükümetin son zamanlarında, tam iktidarın değiştiği dönemde, hâlâ daha kendi hesaplarınızı 2007 22 Temmuzundan yapıp "Biz iktidarız, çoğunluğa sahibiz." diye yapıyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Şimdi, değerli arkadaşlarım, dünyada en kolay şey "Ben güçlüyüm, her dediğimi yaparım." mantığıdır. Türk siyasi tarihi çok güçlü liderler gördü, karizmatik liderler gördü ama... BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Tek partiydi. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Tek parti dönemlerini gördü tabii. Şimdi, o dönemi tartışmaya başlarsan devletin kuruluşunu tartışıyorsun. Yani 1921'den sonrayı tartışıyorsan tartışalım, "Devlet kurulurken neler yapılmış?" tartışalım. Devlet kuruyor, devlet. Dünyanın hiçbir yerinde büyük halk ihtilalleri, büyük devrimler böyle sizin anladığınız gibi.. . Dün de bir tane gazetede okudum, kendinden menkul bir profesör diyor ki: "Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'de yargı yoktu." Sevsinler yavrum seni! Fransa İhtilali'nde yargı mı vardı? Bolşevik İhtilali'nde yargı mı vardı? Ebette devletler kurulurken yargı o ihtilalin şartlarıyla vardır ama toplumlar o ihtilal şartlarıyla kurdukları devleti hukuk devleti yapma çabasındadırlar. Açarsın o tek parti devrini, benden değil, ünlü Fransız Siyaset Bilimci Duverger'den okursun. O, tek parti devrinin ne demek olduğunu sana anlatır. Yoksa bunlar ucuz: "Tek parti devrini biliyoruz." Eğer o tek parti devrinin liderleri 46'da kendi iradeleriyle Parlamentoya ikinci partiyi sokmak istemeselerdi, böyle bir güç var mıydı onları devirerek gelecek? BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kendi iradeleri. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Kendi iradeleri, gayet tabii. Aç siyasi tarih kitaplarını, daha doğrusu lise edebiyat, tarih kitaplarını okursan da bunları anlarsın. Yani lise tarih kitabı kültürü bunu gösterir. 46'da da, bu idare, bu otoritenin beğenmediği Cumhuriyet Halk Partisi kendi iradesiyle bu ülkede çok partili sistemi getirmiştir. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Açık oy, gizli tasnif. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Şimdi, bak, bir dönemi tartışırsın, 46'yı tartışırsın... Aslında senin tartışmak istediğin, Atatürk'ü tartışmak istiyorsun da sen boş ver. Atatürk'ü tartışmak istiyorsun da ona yüreğiniz yetmiyor. Onu tartışmaya açın, açabiliyorsanız. Gelin onu tartışalım. Çünkü onu istiyorsunuz. - 4 8 0 -
Sayfa 99 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 O: 4 miydi? Etmezdi. Tarih niye tekerrür ediyor? Olayları değerlendiremediğimiz, olayları doğru algılayamadığımız için tekerrür ediyor. Gene burada, Parlamento kulislerinde "Aman beni Hâkimler Savcılar Kuruluna üye seç, aman beni Anayasa Mahkemesine üye ata." diye koridorlarda hukukçular mı dolaşsın, adaylar mı dolaşsın? Bunu mu istiyoruz? Bunun tatmininden... Bundan zevk mi alacağız? Bu Parlamento zevk almak yeri değildir. Bu Parlamento hukukun... Burası hukuk yapılan bir yerdir. Hukuk yapılan bir yerde bir şeyin en idealini yapmak görevimizdir. Yani neresinden bakarsanız bakın, getirilen Anayasa değişiklikleri, bu tasarı, bu yapılması istenilen değişiklik gene büyük sorunlar yaratacak, gene gündemi gerecek. Şimdi, tabii, Sayın İyimaya çıkacak buraya, işte "Anayasa 79 olmaz, 67 olmaz, bu uygulanmaz." diyecek. Gene sonunda yargıya gideceğiz. Biz her şeyi... Biz, on üç on dört tane Anayasa değişikliği getirdiniz, hepsinde söyledik: "Bu da bozulur, öbürü de bozulur..." Her dediğimiz bozuldu. Bu bizim çok büyüklüğümüzden değil, sizin yanlış yapmakta ısrar etmenizden. Bu da aynı şekilde, bu da gider. Bunu da Hâkimler... Bu tabii Anayasa yargısına gider mi gitmez mi, ayrı, tartışılır da, bunu da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değiştirir. Yanlış yaparsınız. Yanlış yapma hakkına sahip değiliz. Ülkeyi tekrar bir şeyler için germeye mecbur değiliz. Ülkeyi geriyoruz. Yargıya müdahale ederek geriyorsunuz. İşinize geldiği zaman, hiç ağzınıza almadığınız yargı reformunu, tam Hükümetin son zamanlarında, tam iktidarın değiştiği dönemde, hâlâ daha kendi hesaplarınızı 2007 22 Temmuzundan yapıp "Biz iktidarız, çoğunluğa sahibiz." diye yapıyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Şimdi, değerli arkadaşlarım, dünyada en kolay şey "Ben güçlüyüm, her dediğimi yaparım." mantığıdır. Türk siyasi tarihi çok güçlü liderler gördü, karizmatik liderler gördü ama... BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Tek partiydi. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Tek parti dönemlerini gördü tabii. Şimdi, o dönemi tartışmaya başlarsan devletin kuruluşunu tartışıyorsun. Yani 1921'den sonrayı tartışıyorsan tartışalım, "Devlet kurulurken neler yapılmış?" tartışalım. Devlet kuruyor, devlet. Dünyanın hiçbir yerinde büyük halk ihtilalleri, büyük devrimler böyle sizin anladığınız gibi.. . Dün de bir tane gazetede okudum, kendinden menkul bir profesör diyor ki: "Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'de yargı yoktu." Sevsinler yavrum seni! Fransa İhtilali'nde yargı mı vardı? Bolşevik İhtilali'nde yargı mı vardı? Ebette devletler kurulurken yargı o ihtilalin şartlarıyla vardır ama toplumlar o ihtilal şartlarıyla kurdukları devleti hukuk devleti yapma çabasındadırlar. Açarsın o tek parti devrini, benden değil, ünlü Fransız Siyaset Bilimci Duverger'den okursun. O, tek parti devrinin ne demek olduğunu sana anlatır. Yoksa bunlar ucuz: "Tek parti devrini biliyoruz." Eğer o tek parti devrinin liderleri 46'da kendi iradeleriyle Parlamentoya ikinci partiyi sokmak istemeselerdi, böyle bir güç var mıydı onları devirerek gelecek? BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kendi iradeleri. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Kendi iradeleri, gayet tabii. Aç siyasi tarih kitaplarını, daha doğrusu lise edebiyat, tarih kitaplarını okursan da bunları anlarsın. Yani lise tarih kitabı kültürü bunu gösterir. 46'da da, bu idare, bu otoritenin beğenmediği Cumhuriyet Halk Partisi kendi iradesiyle bu ülkede çok partili sistemi getirmiştir. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Açık oy, gizli tasnif. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Şimdi, bak, bir dönemi tartışırsın, 46'yı tartışırsın... Aslında senin tartışmak istediğin, Atatürk'ü tartışmak istiyorsun da sen boş ver. Atatürk'ü tartışmak istiyorsun da ona yüreğiniz yetmiyor. Onu tartışmaya açın, açabiliyorsanız. Gelin onu tartışalım. Çünkü onu istiyorsunuz. - 4 8 0 - TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 1 - BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - 21 , 24 Anayasası'nı, 61 Anayasası'nı nasıl değiştirdiniz? BAŞKAN - Sayın Özçelik... Sayın Özçelik, lütfen... ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Gayet tabii Anayasa'yı da değiştiririm. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Atatürk Anayasası'nı nasıl değiştirdiniz? BAŞKAN - Sayın Özçelik... ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Biz devletin kuruluş felsefesini değiştirmedik. Senin anlayamadığın ve algılayamadığın o. Anayasalar değişir, devletin kuruluş felsefesi değişmez. Bütün anayasacılara sorun, ister Türk anayasacılanna sorun ister dünyadaki ciddi anayasacılara sorun. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Mengü, konuşmanızı tamamlar mısınız. Buyurun. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. Anayasalar devletlerin kuruluş felsefesine bağlı kalırlar. Devletin kuruluş felsefesini değiştirmek mümkün değildir. Devlet var olduğu sürece o kuruluş felsefesine saygılı olacaksınız, laik devlete, hukuk devletine saygılı olacaksınız. Yani hiç saygılı değilsiniz. Tartışmak istediğiniz... İçinizde -tabii, hepiniz için söylemiyorum bunu- Atatürk'ü tartışmak çok isteyen var ama ona güçleri yetmiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar) RECEP KORAL (İstanbul) - Hâlâ orada mısın sen? Hâlâ orada mısın? ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Ben oradayım. Sen neredesin? RECEP KORAL (İstanbul) - Ben Atatürkçüyüm. Sen kimsin? ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Hadi canım! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Barış ve Demokrasi Partisi adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani, buyurun efendim. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa teklifinin tümü üzerine Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hukuk reformu adına ön açıcı bir yöntem yasasını görüştüğümüz günün Türkiyesi'nde ne yazık ki hukuktan eser yok. Evrensel hukukla çatışan, darbe Anayasası'nın ardılları olan antidemokratik kanunları da herkes kedine göre yontarak durumdan vazife çıkarmaya çalışıyor. Gelinen noktada, Türkiye'de tam anlamıyla bir yargı krizi yaşanmaktadır. Zaten bu ülkede, yaşamın her alanında hep bir kriz hâli söz konusudur. Siyasi ve ekonomik krizler de ülkenin gündeminden ne yazık ki hiç düşmüyor. Türkiye'de yaşanan yargı krizinin temel nedeni ise 12 Eylül 82 darbe Anayasası'dır. Bu Anayasa yürürlükte kaldığı sürece krizler de hep devam edecektir. Bir yandan Hükümet yargıyı siyasallaşmakla ve yetkisini aşmakla suçlarken diğer yandan muhalefet ve yüksek yargı mensupları da Hükümeti yargıya müdahale ve yandaş yargı yaratmakla
Sayfa 100 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 1 - BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - 21 , 24 Anayasası'nı, 61 Anayasası'nı nasıl değiştirdiniz? BAŞKAN - Sayın Özçelik... Sayın Özçelik, lütfen... ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Gayet tabii Anayasa'yı da değiştiririm. BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Atatürk Anayasası'nı nasıl değiştirdiniz? BAŞKAN - Sayın Özçelik... ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Biz devletin kuruluş felsefesini değiştirmedik. Senin anlayamadığın ve algılayamadığın o. Anayasalar değişir, devletin kuruluş felsefesi değişmez. Bütün anayasacılara sorun, ister Türk anayasacılanna sorun ister dünyadaki ciddi anayasacılara sorun. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Mengü, konuşmanızı tamamlar mısınız. Buyurun. ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. Anayasalar devletlerin kuruluş felsefesine bağlı kalırlar. Devletin kuruluş felsefesini değiştirmek mümkün değildir. Devlet var olduğu sürece o kuruluş felsefesine saygılı olacaksınız, laik devlete, hukuk devletine saygılı olacaksınız. Yani hiç saygılı değilsiniz. Tartışmak istediğiniz... İçinizde -tabii, hepiniz için söylemiyorum bunu- Atatürk'ü tartışmak çok isteyen var ama ona güçleri yetmiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar) RECEP KORAL (İstanbul) - Hâlâ orada mısın sen? Hâlâ orada mısın? ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Ben oradayım. Sen neredesin? RECEP KORAL (İstanbul) - Ben Atatürkçüyüm. Sen kimsin? ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Hadi canım! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Barış ve Demokrasi Partisi adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani, buyurun efendim. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa teklifinin tümü üzerine Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hukuk reformu adına ön açıcı bir yöntem yasasını görüştüğümüz günün Türkiyesi'nde ne yazık ki hukuktan eser yok. Evrensel hukukla çatışan, darbe Anayasası'nın ardılları olan antidemokratik kanunları da herkes kedine göre yontarak durumdan vazife çıkarmaya çalışıyor. Gelinen noktada, Türkiye'de tam anlamıyla bir yargı krizi yaşanmaktadır. Zaten bu ülkede, yaşamın her alanında hep bir kriz hâli söz konusudur. Siyasi ve ekonomik krizler de ülkenin gündeminden ne yazık ki hiç düşmüyor. Türkiye'de yaşanan yargı krizinin temel nedeni ise 12 Eylül 82 darbe Anayasası'dır. Bu Anayasa yürürlükte kaldığı sürece krizler de hep devam edecektir. Bir yandan Hükümet yargıyı siyasallaşmakla ve yetkisini aşmakla suçlarken diğer yandan muhalefet ve yüksek yargı mensupları da Hükümeti yargıya müdahale ve yandaş yargı yaratmakla TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 2 - suçlamaktadır. Bize göre her ikisinde de doğmluk payı vardır. Ayrıca, iki dummda da bunu tetikleyen siyasi ve başka güçler de vardır. Onun için, gerilimde günahı olan herkes ve her kurum kendisiyle yüzleşmelidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bu kadar karmaşa olduğu başka bir ülke yoktur sanırım. Öte yandan, devletin en önemli organı olan yasama ise çoğunluğun Mecliste kendi ellerinde iktidarlaşmasıyla çoğunluk tahakkümünün dayatılmasıyla karşı karşıyayız. "Böylesi bir anlayış hukukun nesini reforme edecektir?" diye sormak gerekir. Tüm bu yaşananlar, yürütmenin yargıya sızmasıyla birlikte Türkiye'de yargı bağımsızlığından ve de tarafsızlığından hiç söz edilemeyeceğini, yargının da boğazına kadar siyasete battığını kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, tartışmaların odağında, DGM'lere rahmet okutan Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250'nci maddesiyle kumlan özel yetkili mahkemelerdir. Aslında bu mahkemelerle, cumhuriyetin ilk yıllarında kumlan istiklal mahkemeleriyle çoğu konuda ve anlayışta benzeşiyorlar. Bu benzeşme odağında, bugün yandaşları için ve yeni yandaşlar adına feryat edenler, Kürtlere reva görülenler karşısında mutluluk tabloları çiziyor. Şemdinli davasında da aynı utangaç mutluluk yaşandı. Bütün bunlar olurken bu mahkemeler siyasi davranmış olmuyor da Erzincan Başsavcısı olayında mı siyasallaşıyor? Şemdinli davasının "iyi çocuklar"ı sivil mahkemede 39 yıla mahkûm edilirken görevsizlik nedeniyle kararı bozan Yargıtay ve birkaç ay içinde tahliye kararı veren askerî ceza mahkemesi, ayrıca bu yürekli savcıyı meslekten alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu siyasi davranmıyor da darbe planları yapan askerler hakkında iddianame hazırlayan savcılar mı siyasi davranmış oluyorlar? Bu insaf eşiğinde her gün yaşanan hukuk skandalları ile Ankara'daki kargaşa, aslında kendi içinde iktidar mücadelesi olmaktan öteye hiçbir ama hiçbir anlam taşımıyor. Değerli arkadaşlar, toplumu inciten böylesi iktidar tepişmesinde kimlerin nasıl ezildiğini ibretle izliyoruz. Bu ezilmenin dayanılmaz hukuksuzluğunda bir gerçeği tekrar ederek altını çizmek istiyorum: Taş attıkları gerekçesiyle binlerce çocuk, yaşlarından büyük hapis cezası istemiyle yargılanıyor, tutuklanıyor ve cezaevlerinde kötü muamele görüyorlar. On iki yaşında Uğur Kaymaz on üç kurşunla delik deşik edilirken katilleri ödüllendiriliyor. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler hakkında iddianame hazırlayan Adana Cumhuriyet Savcısı görevden alınıyor ve daha neler... 2 bin civarında parti yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız gece yarısı baskınlarıyla evlerinden kelepçelenerek gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanıyorsa toplumsal barış ve siyasi uzlaşma kimlerle olacaktır, size somyomm. Unutulmamalıdır ki ancak özgür bireyler, özgür oluşumlar ve özgür düşünceler demokrasi ve barışı inşa edebilirler. Şimdiye kadar dört duvar arası, paslı zincirler, kelepçeler ve paslı demir kapılar insanlık tarihine onurlu hiçbir şey katmamıştır ama hiçbir siyasal düşüncenin zindanlarda iğdiş edildiğine de tarih tanık olmamıştır. Tüm bunlara karşın, ülkemizde garabetler devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, hukuku yok sayan kararlara imza atıyorlar. Yargı, askerî ve adli yargı olarak bölünmüştür. Yargıtay, henüz açılmamış davalar için bile ihsası reyde bulunuyor. Askerî vesayetin yargı üzerindeki baskı ve etkisi devam ederken hâkim ve savcı bağımsızlığının güvencesinden söz edebilir miyiz? Vahim bir durum da, Hükümet rövanş alır gibi yargı içinde kadrolaşmaya giriyorsa ve benzeri hukuksuzluklar karşısında gerçek anlamda hukuktan, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından söz etmek abesle iştigal olur diye düşünüyomz.
Sayfa 101 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 2 - suçlamaktadır. Bize göre her ikisinde de doğmluk payı vardır. Ayrıca, iki dummda da bunu tetikleyen siyasi ve başka güçler de vardır. Onun için, gerilimde günahı olan herkes ve her kurum kendisiyle yüzleşmelidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bu kadar karmaşa olduğu başka bir ülke yoktur sanırım. Öte yandan, devletin en önemli organı olan yasama ise çoğunluğun Mecliste kendi ellerinde iktidarlaşmasıyla çoğunluk tahakkümünün dayatılmasıyla karşı karşıyayız. "Böylesi bir anlayış hukukun nesini reforme edecektir?" diye sormak gerekir. Tüm bu yaşananlar, yürütmenin yargıya sızmasıyla birlikte Türkiye'de yargı bağımsızlığından ve de tarafsızlığından hiç söz edilemeyeceğini, yargının da boğazına kadar siyasete battığını kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, tartışmaların odağında, DGM'lere rahmet okutan Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250'nci maddesiyle kumlan özel yetkili mahkemelerdir. Aslında bu mahkemelerle, cumhuriyetin ilk yıllarında kumlan istiklal mahkemeleriyle çoğu konuda ve anlayışta benzeşiyorlar. Bu benzeşme odağında, bugün yandaşları için ve yeni yandaşlar adına feryat edenler, Kürtlere reva görülenler karşısında mutluluk tabloları çiziyor. Şemdinli davasında da aynı utangaç mutluluk yaşandı. Bütün bunlar olurken bu mahkemeler siyasi davranmış olmuyor da Erzincan Başsavcısı olayında mı siyasallaşıyor? Şemdinli davasının "iyi çocuklar"ı sivil mahkemede 39 yıla mahkûm edilirken görevsizlik nedeniyle kararı bozan Yargıtay ve birkaç ay içinde tahliye kararı veren askerî ceza mahkemesi, ayrıca bu yürekli savcıyı meslekten alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu siyasi davranmıyor da darbe planları yapan askerler hakkında iddianame hazırlayan savcılar mı siyasi davranmış oluyorlar? Bu insaf eşiğinde her gün yaşanan hukuk skandalları ile Ankara'daki kargaşa, aslında kendi içinde iktidar mücadelesi olmaktan öteye hiçbir ama hiçbir anlam taşımıyor. Değerli arkadaşlar, toplumu inciten böylesi iktidar tepişmesinde kimlerin nasıl ezildiğini ibretle izliyoruz. Bu ezilmenin dayanılmaz hukuksuzluğunda bir gerçeği tekrar ederek altını çizmek istiyorum: Taş attıkları gerekçesiyle binlerce çocuk, yaşlarından büyük hapis cezası istemiyle yargılanıyor, tutuklanıyor ve cezaevlerinde kötü muamele görüyorlar. On iki yaşında Uğur Kaymaz on üç kurşunla delik deşik edilirken katilleri ödüllendiriliyor. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler hakkında iddianame hazırlayan Adana Cumhuriyet Savcısı görevden alınıyor ve daha neler... 2 bin civarında parti yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız gece yarısı baskınlarıyla evlerinden kelepçelenerek gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanıyorsa toplumsal barış ve siyasi uzlaşma kimlerle olacaktır, size somyomm. Unutulmamalıdır ki ancak özgür bireyler, özgür oluşumlar ve özgür düşünceler demokrasi ve barışı inşa edebilirler. Şimdiye kadar dört duvar arası, paslı zincirler, kelepçeler ve paslı demir kapılar insanlık tarihine onurlu hiçbir şey katmamıştır ama hiçbir siyasal düşüncenin zindanlarda iğdiş edildiğine de tarih tanık olmamıştır. Tüm bunlara karşın, ülkemizde garabetler devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, hukuku yok sayan kararlara imza atıyorlar. Yargı, askerî ve adli yargı olarak bölünmüştür. Yargıtay, henüz açılmamış davalar için bile ihsası reyde bulunuyor. Askerî vesayetin yargı üzerindeki baskı ve etkisi devam ederken hâkim ve savcı bağımsızlığının güvencesinden söz edebilir miyiz? Vahim bir durum da, Hükümet rövanş alır gibi yargı içinde kadrolaşmaya giriyorsa ve benzeri hukuksuzluklar karşısında gerçek anlamda hukuktan, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından söz etmek abesle iştigal olur diye düşünüyomz. TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 3 - Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve modernleşmesi için giderilmesi olanaksız gecikmeyle birlikte bir kez daha hukuk reformundan söz ediyoruz. Bu bağlamda, üst yargı organlarında yapısal değişimle birlikte şeffaf, bağımsız ve tarafsız olmaları yönünde reform yapılması kaçınılmaz olmuştur. Görüştüğümüz yasa teklifi bir nevi hukuk reformu kapsamında yapılacak kısmi Anayasa değişikliklerine hazırlık aşamasıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuşkusuz referandum süresinin kısaltılmasını hem yöntem hem de zaman ekonomisi açısından son derece önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Günümüzde teknik gelişmeler sayesinde artık kısa süre içerisinde seçimlere ya da reformlara hazırlanabilme olanağı vardır. Ayrıca, referanduma götürülecek Anayasa değişikliklerinin de gündemden düşmemesi ve sıcaklığını kaybetmemesi açısından bu süre bir kez daha önem arz ediyor. Çünkü süre uzadıkça reformda oy kullanacak yurttaşların da konuya ilgisi ve hâkimiyeti azalacaktır. Bu anlamda, bağnazlıkta direnmenin bir anlamı yoktur diye belirtmek istiyorum. Ancak, evet, ancak referandum süresinin kısaltılmasının hangi köklü değişiklikler için öngörüldüğü ve amaçlandığı belli değildir. Bunun netleşmesi ve tartışmaya açılması gerekiyor. AKP'nin ayaküstü açıklamalarını doğrusu pek ciddi bulmuyoruz çünkü bir bütün olarak hukuk reformu, özel olarak anayasa reformu, toplumsal ortaklaşma temelinde anlam kazanır, kalıcılaşır ve yaşanan sorunlara, bu sorunların çözümüne yanıt olur. Ne var ki AKP böyle bir mutabakatı arama ihtiyacı duymadan kendi siyasal çıkarları temelinde bazı değişiklikleri çıkarmayı hedefliyor biçiminde görünüyor ama bilinmelidir ki referandumda da son söz milletindir. Bu espri karşısında halkımız yanlışa "Evet." demeyecek, biz de "Evet." dedirtmeyeceğiz. Onun için, Meclis grubumuzun temsiliyet ve önemi ve kararlılığıyla birlikte referandum gücümüzün de oldukça güçlü olduğu gerçeğinin de iyice bilinmesini burada ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki görüldüğü kadarıyla AKP, yine çıkar temelinde kısmi değişikliklerle bu halkı kandırmaya ve oyalamaya devam etmeye hazırlanmaktadır. AKP, hükümet olduğu günden bu yana sürekli yeni bir anayasa paketinden söz etmektedir ancak bunu yurttaşın özgür geleceği adına sonuçlandırma iradesini ve cesaretini bir türlü gösterememiştir. Bu nedenledir ki 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan hukuk reformu yedi yıl boyunca bir nevi hukuksuzlaştırılmıştır. Değerli arkadaşlar, ülkemizin daha kapsamlı bir değişime ve demokratik dönüşüme gereksinimi vardır ve yeni bir anayasadan başlamak gerekir. Bu da, böyle bir anayasa da etnik referanslardan arınmış, Milliyetçi, devletçi ve merkeziyetçi zihniyetten, resmî ideolojiden uzak duran bir anayasa olmalıdır. Özlenen anayasa, farklı etnik grupların kimliksel, dilsel, kültürel haklarının önündeki engelleri kaldıran, yerel yönetimlerde ademimerkeziyetçi, dolayısıyla demokratik özerkliği benimseyen, gerçek anlamda temsilde adalet ve yönetimde demokratik istikrarı sağlayan, siyasi partiler ve yüzde 10 barajlı seçim hukukunu çağcıl hukuk normlarına indirgeyen ve seçim ekonomisini adil boyutlara ulaştıran bir anayasa ancak toplumsal bir kabulü kucaklayabilir. Anayasa'da şimdiye kadar onlarca değişiklikler yapıldı. Her iktidar belli bir kişiye, belli bir hadiseye özgü, kendisine göre bir değişikliğe gitmiştir. Bunun örnekleri çoktur. Zamanımız bunu burada ifade etmeye yetmediği için değinmiyorum, hepiniz tarafından biliniyor. Ama kimse, hiçbir iktidar, hiçbir süreç ve hiçbir dönem Anayasa'nın darbeci özüne dokunmadı, cesaret etmedi ve hâlen geçici 15'inci madde en temel kalıcı madde olarak bu Meclisin önünde, raflarında durmaktadır. Bugün AKP'de de aynısı ve daha belirsiz bir biçimde yaşama ürkekliği yaşanıyor. Ne yazık ki Barış ve Demokrasi Partisi dışındaki Meclisteki muhalefet de tüm demokratik değişimlerin ve toplumsal barışın karşısında, üzülerek ifade ediyorum, bir nevi barikatlar kuruyor.
Sayfa 102 -
TBMM B :67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 3 - Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve modernleşmesi için giderilmesi olanaksız gecikmeyle birlikte bir kez daha hukuk reformundan söz ediyoruz. Bu bağlamda, üst yargı organlarında yapısal değişimle birlikte şeffaf, bağımsız ve tarafsız olmaları yönünde reform yapılması kaçınılmaz olmuştur. Görüştüğümüz yasa teklifi bir nevi hukuk reformu kapsamında yapılacak kısmi Anayasa değişikliklerine hazırlık aşamasıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuşkusuz referandum süresinin kısaltılmasını hem yöntem hem de zaman ekonomisi açısından son derece önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Günümüzde teknik gelişmeler sayesinde artık kısa süre içerisinde seçimlere ya da reformlara hazırlanabilme olanağı vardır. Ayrıca, referanduma götürülecek Anayasa değişikliklerinin de gündemden düşmemesi ve sıcaklığını kaybetmemesi açısından bu süre bir kez daha önem arz ediyor. Çünkü süre uzadıkça reformda oy kullanacak yurttaşların da konuya ilgisi ve hâkimiyeti azalacaktır. Bu anlamda, bağnazlıkta direnmenin bir anlamı yoktur diye belirtmek istiyorum. Ancak, evet, ancak referandum süresinin kısaltılmasının hangi köklü değişiklikler için öngörüldüğü ve amaçlandığı belli değildir. Bunun netleşmesi ve tartışmaya açılması gerekiyor. AKP'nin ayaküstü açıklamalarını doğrusu pek ciddi bulmuyoruz çünkü bir bütün olarak hukuk reformu, özel olarak anayasa reformu, toplumsal ortaklaşma temelinde anlam kazanır, kalıcılaşır ve yaşanan sorunlara, bu sorunların çözümüne yanıt olur. Ne var ki AKP böyle bir mutabakatı arama ihtiyacı duymadan kendi siyasal çıkarları temelinde bazı değişiklikleri çıkarmayı hedefliyor biçiminde görünüyor ama bilinmelidir ki referandumda da son söz milletindir. Bu espri karşısında halkımız yanlışa "Evet." demeyecek, biz de "Evet." dedirtmeyeceğiz. Onun için, Meclis grubumuzun temsiliyet ve önemi ve kararlılığıyla birlikte referandum gücümüzün de oldukça güçlü olduğu gerçeğinin de iyice bilinmesini burada ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki görüldüğü kadarıyla AKP, yine çıkar temelinde kısmi değişikliklerle bu halkı kandırmaya ve oyalamaya devam etmeye hazırlanmaktadır. AKP, hükümet olduğu günden bu yana sürekli yeni bir anayasa paketinden söz etmektedir ancak bunu yurttaşın özgür geleceği adına sonuçlandırma iradesini ve cesaretini bir türlü gösterememiştir. Bu nedenledir ki 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan hukuk reformu yedi yıl boyunca bir nevi hukuksuzlaştırılmıştır. Değerli arkadaşlar, ülkemizin daha kapsamlı bir değişime ve demokratik dönüşüme gereksinimi vardır ve yeni bir anayasadan başlamak gerekir. Bu da, böyle bir anayasa da etnik referanslardan arınmış, Milliyetçi, devletçi ve merkeziyetçi zihniyetten, resmî ideolojiden uzak duran bir anayasa olmalıdır. Özlenen anayasa, farklı etnik grupların kimliksel, dilsel, kültürel haklarının önündeki engelleri kaldıran, yerel yönetimlerde ademimerkeziyetçi, dolayısıyla demokratik özerkliği benimseyen, gerçek anlamda temsilde adalet ve yönetimde demokratik istikrarı sağlayan, siyasi partiler ve yüzde 10 barajlı seçim hukukunu çağcıl hukuk normlarına indirgeyen ve seçim ekonomisini adil boyutlara ulaştıran bir anayasa ancak toplumsal bir kabulü kucaklayabilir. Anayasa'da şimdiye kadar onlarca değişiklikler yapıldı. Her iktidar belli bir kişiye, belli bir hadiseye özgü, kendisine göre bir değişikliğe gitmiştir. Bunun örnekleri çoktur. Zamanımız bunu burada ifade etmeye yetmediği için değinmiyorum, hepiniz tarafından biliniyor. Ama kimse, hiçbir iktidar, hiçbir süreç ve hiçbir dönem Anayasa'nın darbeci özüne dokunmadı, cesaret etmedi ve hâlen geçici 15'inci madde en temel kalıcı madde olarak bu Meclisin önünde, raflarında durmaktadır. Bugün AKP'de de aynısı ve daha belirsiz bir biçimde yaşama ürkekliği yaşanıyor. Ne yazık ki Barış ve Demokrasi Partisi dışındaki Meclisteki muhalefet de tüm demokratik değişimlerin ve toplumsal barışın karşısında, üzülerek ifade ediyorum, bir nevi barikatlar kuruyor. TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 4 - Bakınız, AKP, CHP ve MHP yeni ve köklü bir anayasa çalışmasını -söylemlerinden çıkanyoruz- 24'üncü dönem Parlamentosuna bırakma gayreti ve düşüncesi içine girmişlerdir. Bu girişim hadiseyi belirsizliğe ve yapmamaya terk etme anlamındadır. Ayrıca yüzde 10'luk barajla yine 15-20 milyon civarındaki seçmenin iradesini Meclisten dışlama anlamına gelecektir bu anlayış ve bu bakış açısı. Değerli arkadaşlar, onun için diyomz ki: Bu partiler eğer halkın özgür iradesiyle örtüşen bir ana­ yasada samimi iseler temsilde adaleti ve yönetimde demokratik istikrarı felç eden yüzde 10 seçim ba­ rajını hiç olmazsa -bakınız, altını çiziyomm- dünyadaki geri kalmış ülkelerin düzeyine çekmesi gerekiyor, az gelişmiş ülkeleri de demiyomm, gelişmemiş ülkelerin demokrasi hukuk düzeyine çekmesi gerekiyor. Bu hadise de Meclisin bir oturumluk meselesidir ve bir oturumda çözülecek bir hadisedir. Ay­ rıca ne Anayasa'yı değiştirmeye gerek var ne de herhangi bir reforma gitmesine gereksinim vardır. Evet arkadaşlar, ne var ki buna yanaşmayan ve bu hukuksuzluğa yandaş olmada AKP, aynı barajın altında da kalan CHP ve MHP oldukça iyi anlaşıyor ve benzeşiyor. Onun için hukuk, demokrasi herkese lazım. O yüzde 10'luk baraj, yine demokrasinin ayaklarına, bir biçimiyle, hepimiz açısından, dolanabilir diye düşünüyomm. Zaten bundandır ki Sayın Cumhurbaşkanı "Bu dönemde yeni anayasa yapma fırsatı kaçmıştır." diyor bu söylemlerinizden kaynaklanarak. Şu da bilinmelidir ki halkın iradesini dışlayan yüzde 10 seçim barajı kaldırılmadan bu fırsat her dem kaçmaya mahkûmdur. İşte, kilidi açacak anahtar ve başta kırmızı çizgimiz de bundandır. Görüştüğümüz bu yasanın gerçek amacı, aslında yeni bir anayasa ya da Anayasa değişikliği gündemini sürekli canlı tutmanın bir aracı olarak açığa çıkmıştır. Anılan yasa teklifiyle Anayasa'da değişikliğe gidileceği mesajı verildi bu son iki günde ama ortada henüz somut ve tartışmaya açılmış hiçbir tasarı yoktur. Olsa bile kamuoyundan saklanarak partileri yararına hazırlanmış belli kısmi değişiklikler paketidir. Bu da ülkemizde çözüm bekleyen acil somnları çözmekten oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sistemi demokratik cumhuriyete evirecek ve yeni demokratik bir anayasa, Barış ve Demokrasi Partisinin, hepimizin, bence 72 milyon insanımızın istemidir ve bir sevdasıdır. Böylesi bir anayasa, eğitim dâhil ana dil önündeki tüm engellerin kaldırılmasıyla, ırkçılığı palazlandıran tek millet, tek dil, tek kültür ve benzeri söylemlerden arınmış, herkese anayasal yurttaşlık kazandıran, çağa denk düşen bir metin olmalıdır. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu ülkenin demokratikleşmesine, toplumsal barışına ve 72 milyon yurttaşımızın eşitlik temelinde birlikte yaşamına hizmet edecek her girişime destek vermeye amadeyiz ancak herkesten aynı içten samimiyeti ve iyi niyeti de bekleme hakkımız vardır. BAŞKAN - Sayın Geylani, herhalde o son paragraf, isterseniz sizin konuşmanızın tamamlanmasına kadar Genel Kumlun bir kararını alayım çünkü sekiz oldu saat. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Geylani'nin konuşmasının tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, devam edin. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Başkan, sürem herhalde... BAŞKAN - Hayır, saat sekize kadar çalışma süremiz var da onu uzattım. Buyurun. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Peki, teşekkürler Başkanım. Evet, zaten sona doğru geliyomm.
Sayfa 103 -
TBMM B:67 2 . 3 . 2 0 1 0 0 : 4 - 4 8 4 - Bakınız, AKP, CHP ve MHP yeni ve köklü bir anayasa çalışmasını -söylemlerinden çıkanyoruz- 24'üncü dönem Parlamentosuna bırakma gayreti ve düşüncesi içine girmişlerdir. Bu girişim hadiseyi belirsizliğe ve yapmamaya terk etme anlamındadır. Ayrıca yüzde 10'luk barajla yine 15-20 milyon civarındaki seçmenin iradesini Meclisten dışlama anlamına gelecektir bu anlayış ve bu bakış açısı. Değerli arkadaşlar, onun için diyomz ki: Bu partiler eğer halkın özgür iradesiyle örtüşen bir ana­ yasada samimi iseler temsilde adaleti ve yönetimde demokratik istikrarı felç eden yüzde 10 seçim ba­ rajını hiç olmazsa -bakınız, altını çiziyomm- dünyadaki geri kalmış ülkelerin düzeyine çekmesi gerekiyor, az gelişmiş ülkeleri de demiyomm, gelişmemiş ülkelerin demokrasi hukuk düzeyine çekmesi gerekiyor. Bu hadise de Meclisin bir oturumluk meselesidir ve bir oturumda çözülecek bir hadisedir. Ay­ rıca ne Anayasa'yı değiştirmeye gerek var ne de herhangi bir reforma gitmesine gereksinim vardır. Evet arkadaşlar, ne var ki buna yanaşmayan ve bu hukuksuzluğa yandaş olmada AKP, aynı barajın altında da kalan CHP ve MHP oldukça iyi anlaşıyor ve benzeşiyor. Onun için hukuk, demokrasi herkese lazım. O yüzde 10'luk baraj, yine demokrasinin ayaklarına, bir biçimiyle, hepimiz açısından, dolanabilir diye düşünüyomm. Zaten bundandır ki Sayın Cumhurbaşkanı "Bu dönemde yeni anayasa yapma fırsatı kaçmıştır." diyor bu söylemlerinizden kaynaklanarak. Şu da bilinmelidir ki halkın iradesini dışlayan yüzde 10 seçim barajı kaldırılmadan bu fırsat her dem kaçmaya mahkûmdur. İşte, kilidi açacak anahtar ve başta kırmızı çizgimiz de bundandır. Görüştüğümüz bu yasanın gerçek amacı, aslında yeni bir anayasa ya da Anayasa değişikliği gündemini sürekli canlı tutmanın bir aracı olarak açığa çıkmıştır. Anılan yasa teklifiyle Anayasa'da değişikliğe gidileceği mesajı verildi bu son iki günde ama ortada henüz somut ve tartışmaya açılmış hiçbir tasarı yoktur. Olsa bile kamuoyundan saklanarak partileri yararına hazırlanmış belli kısmi değişiklikler paketidir. Bu da ülkemizde çözüm bekleyen acil somnları çözmekten oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sistemi demokratik cumhuriyete evirecek ve yeni demokratik bir anayasa, Barış ve Demokrasi Partisinin, hepimizin, bence 72 milyon insanımızın istemidir ve bir sevdasıdır. Böylesi bir anayasa, eğitim dâhil ana dil önündeki tüm engellerin kaldırılmasıyla, ırkçılığı palazlandıran tek millet, tek dil, tek kültür ve benzeri söylemlerden arınmış, herkese anayasal yurttaşlık kazandıran, çağa denk düşen bir metin olmalıdır. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu ülkenin demokratikleşmesine, toplumsal barışına ve 72 milyon yurttaşımızın eşitlik temelinde birlikte yaşamına hizmet edecek her girişime destek vermeye amadeyiz ancak herkesten aynı içten samimiyeti ve iyi niyeti de bekleme hakkımız vardır. BAŞKAN - Sayın Geylani, herhalde o son paragraf, isterseniz sizin konuşmanızın tamamlanmasına kadar Genel Kumlun bir kararını alayım çünkü sekiz oldu saat. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Geylani'nin konuşmasının tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, devam edin. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Başkan, sürem herhalde... BAŞKAN - Hayır, saat sekize kadar çalışma süremiz var da onu uzattım. Buyurun. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Peki, teşekkürler Başkanım. Evet, zaten sona doğru geliyomm. TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2010 0 : 4 - 4 8 5 - Değerli milletvekilleri, konuşmama son vermeden, izninizle başka bir samimiyetsizliğin altını çizmeden edemeyeceğim. Bakınız, Sayın Baykal, tarihe geçecek bir söyleminde şöyle diyor... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Geylani, konuşmanızı tamamlayınız. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Tırnak içinde "Anayasa Mahkemesi tarafından mahkûm edilmiş iki siyasi parti -yani AKP ile BDP- el ele verecek, yargının konumunu yeniden düzenleyecek..." Nokta nokta ve devam ediyor, "Anayasa'yı değiştirme işini yargıdan yara almış bu iki parti mi yapacak? Öyle mi?" diyor. Bugünkü grup toplantısında da aynı şeyleri tekrarladı veya benzer şeyleri tekrarladı. Ne kadar talihsiz bir açıklama değil mi? Evet, Sayın Baykal, yara derindir çünkü sizin savunduğunuz antidemokratik yasaların zehirli hançeri saplıdır. Ama unuttuğunuz bir iki şeyi daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Şöyle ki: 1) Öncelikle Mecliste kapatılan parti yok. Böylesi bir söylem suç işlemedir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Niye alındınız o zaman, niye alındınız? MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Kapatıldı ya. Nasıl kapatılmadı! HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Kapatılan parti gitti. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Kapatılan partinin burada yeri olmaz. Kapatılan parti yok. Bu bir suçtur. BAŞKAN - Sayın Geylani, lütfen konuşmanızı tamamlayınız efendim. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - 2) Aynı söylem parti kapatma anlayışına kına yakmadır, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına yeni bir iş havale etme gayretidir. 3) CHP'yi de kapatan 82 darbe Anayasası'nın limanına sığınmadır. 4) Kendisinin de altında kaldığı yüzde 10 seçim baraj hukuksuzluğunu meşrulaştırmadır. 5) Ve de siyasi geleceğini Ergenekon ve benzeri yapılanmaların avukatlığına soyunarak iktidar rüyası görmektedir ama demokrasi gerçekten herkese lazım. Demokratik bir ülkede, hep birlikte, eşitlik temelinde halkımızla birlikte yaşama arzusuyla, yaşama dileğiyle hepinizi, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Buyurun Sayın Okay. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, Hatibin söylediklerine cevap vermeye gerek dahi görmüyorum, önemsemiyorum da. Bunun zabıtlara geçmesini rica ediyorum, hepsi o. BAŞKAN - Teşekkür ederim. HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Siz zaten demokrasiyi önemsemiyorsunuz. BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 3 Mart 2010 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te top­ lanmak üzere birleşimi kapatıyorum, sizlere ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Kapanma Saati: 20.03 •
Sayfa 104 -
TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2010 0 : 4 - 4 8 5 - Değerli milletvekilleri, konuşmama son vermeden, izninizle başka bir samimiyetsizliğin altını çizmeden edemeyeceğim. Bakınız, Sayın Baykal, tarihe geçecek bir söyleminde şöyle diyor... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Geylani, konuşmanızı tamamlayınız. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Tırnak içinde "Anayasa Mahkemesi tarafından mahkûm edilmiş iki siyasi parti -yani AKP ile BDP- el ele verecek, yargının konumunu yeniden düzenleyecek..." Nokta nokta ve devam ediyor, "Anayasa'yı değiştirme işini yargıdan yara almış bu iki parti mi yapacak? Öyle mi?" diyor. Bugünkü grup toplantısında da aynı şeyleri tekrarladı veya benzer şeyleri tekrarladı. Ne kadar talihsiz bir açıklama değil mi? Evet, Sayın Baykal, yara derindir çünkü sizin savunduğunuz antidemokratik yasaların zehirli hançeri saplıdır. Ama unuttuğunuz bir iki şeyi daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Şöyle ki: 1) Öncelikle Mecliste kapatılan parti yok. Böylesi bir söylem suç işlemedir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Niye alındınız o zaman, niye alındınız? MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Kapatıldı ya. Nasıl kapatılmadı! HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Kapatılan parti gitti. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Kapatılan partinin burada yeri olmaz. Kapatılan parti yok. Bu bir suçtur. BAŞKAN - Sayın Geylani, lütfen konuşmanızı tamamlayınız efendim. HAMİT GEYLANİ (Devamla) - 2) Aynı söylem parti kapatma anlayışına kına yakmadır, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına yeni bir iş havale etme gayretidir. 3) CHP'yi de kapatan 82 darbe Anayasası'nın limanına sığınmadır. 4) Kendisinin de altında kaldığı yüzde 10 seçim baraj hukuksuzluğunu meşrulaştırmadır. 5) Ve de siyasi geleceğini Ergenekon ve benzeri yapılanmaların avukatlığına soyunarak iktidar rüyası görmektedir ama demokrasi gerçekten herkese lazım. Demokratik bir ülkede, hep birlikte, eşitlik temelinde halkımızla birlikte yaşama arzusuyla, yaşama dileğiyle hepinizi, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Buyurun Sayın Okay. HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, Hatibin söylediklerine cevap vermeye gerek dahi görmüyorum, önemsemiyorum da. Bunun zabıtlara geçmesini rica ediyorum, hepsi o. BAŞKAN - Teşekkür ederim. HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Siz zaten demokrasiyi önemsemiyorsunuz. BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 3 Mart 2010 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te top­ lanmak üzere birleşimi kapatıyorum, sizlere ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Kapanma Saati: 20.03 • TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 IX. - OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 426) Oylama Saati Sıra Sayısı Üye Sayısı Kabul Edenler Reddedenler Geçersiz Oylar Çekimserler Mükerrer Oylar Toplam Açık Üyelikler 19.13 426 550 212 0 0 1 5 218 Kanunlaşmıştır. İli Soyadı Adı Parti Oyu Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı Adana Çelik Ömer AK PARTİ Katılmadı Adana Erbatur Nevingaye CHP Katılmadı Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK PARTİ Katılmadı Adana Gürkan Fatoş AK PARTİ Kabul Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı Adana Kirişçi Vahit AK PARTİ Kabul Adana Küçükaydın Ali AK PARTİ Kabul Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı Adana Tankut Yılmaz MHP Katılmadı Adana Ünüvar Necdet AK PARTİ Katılmadı Adana Varlı Muharrem MHP Katılmadı Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı Adana Yıldınm Recai MHP Katılmadı Adıyaman Aydın Ahmet AK PARTİ Kabul Adıyaman Erdoğan Mehmet AK PARTİ Kabul Adıyaman Gürsoy Şevket AK PARTİ Kabul Adıyaman Köse Şevket CHP Kabul Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Açba Sait AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Akçan Abdülkadir MHP Katılmadı Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK PARTİ Katılmadı Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK PARTİ Katılmadı Afyonkarahisar Koca Ahmet AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Unlütepe Halil CHP Katılmadı Ağrı Alır Mehmet Hanefi AK PARTİ Kabul Ağn Aydemir Abdulkerim AK PARTİ Katılmadı Ağrı Eryılmaz Yaşar AK PARTİ Kabul Ağn Kaya Cemal AK PARTİ Katılmadı Ağn Kotan Fatma Salman AK PARTİ Katılmadı Amasya Erdemir Avni AK PARTİ Kabul Amasya Gülle Akif AK PARTİ Kabul Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı Ankara Asan Aşkın AK PARTİ Katılmadı Ankara Atalay Beşir AK PARTİ Katılmadı Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı Ankara Babacan Ali AK PARTİ Kabul Ankara Baytok Nesrin CHP Katılmadı Ankara Bingöl Tekin CHP Kabul Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı - 4 8 6 -
Sayfa 105 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 IX. - OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 426) Oylama Saati Sıra Sayısı Üye Sayısı Kabul Edenler Reddedenler Geçersiz Oylar Çekimserler Mükerrer Oylar Toplam Açık Üyelikler 19.13 426 550 212 0 0 1 5 218 Kanunlaşmıştır. İli Soyadı Adı Parti Oyu Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı Adana Çelik Ömer AK PARTİ Katılmadı Adana Erbatur Nevingaye CHP Katılmadı Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK PARTİ Katılmadı Adana Gürkan Fatoş AK PARTİ Kabul Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı Adana Kirişçi Vahit AK PARTİ Kabul Adana Küçükaydın Ali AK PARTİ Kabul Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı Adana Tankut Yılmaz MHP Katılmadı Adana Ünüvar Necdet AK PARTİ Katılmadı Adana Varlı Muharrem MHP Katılmadı Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı Adana Yıldınm Recai MHP Katılmadı Adıyaman Aydın Ahmet AK PARTİ Kabul Adıyaman Erdoğan Mehmet AK PARTİ Kabul Adıyaman Gürsoy Şevket AK PARTİ Kabul Adıyaman Köse Şevket CHP Kabul Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Açba Sait AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Akçan Abdülkadir MHP Katılmadı Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK PARTİ Katılmadı Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK PARTİ Katılmadı Afyonkarahisar Koca Ahmet AK PARTİ Kabul Afyonkarahisar Unlütepe Halil CHP Katılmadı Ağrı Alır Mehmet Hanefi AK PARTİ Kabul Ağn Aydemir Abdulkerim AK PARTİ Katılmadı Ağrı Eryılmaz Yaşar AK PARTİ Kabul Ağn Kaya Cemal AK PARTİ Katılmadı Ağn Kotan Fatma Salman AK PARTİ Katılmadı Amasya Erdemir Avni AK PARTİ Kabul Amasya Gülle Akif AK PARTİ Kabul Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı Ankara Asan Aşkın AK PARTİ Katılmadı Ankara Atalay Beşir AK PARTİ Katılmadı Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı Ankara Babacan Ali AK PARTİ Kabul Ankara Baytok Nesrin CHP Katılmadı Ankara Bingöl Tekin CHP Kabul Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı - 4 8 6 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK PARTİ Katılmadı Ankara Çiçek Cemil AK PARTİ Katılmadı Ankara Dağı Zeynep AK PARTİ Katılmadı Ankara Denemeç Reha AK PARTİ Katılmadı Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı Ankara Gedikli Bülent AK PARTİ Kabul Ankara Halıcı Mehmet Emrehan Bağımsız Katılmadı Ankara İpek Haluk AK PARTİ Katılmadı Ankara İyimaya Ahmet AK PARTİ Kabul Ankara Kapusuz Salih AK PARTİ Katılmadı Ankara Kayatürk Burhan AK PARTİ Kabul Ankara Koca Faruk AK PARTİ Kabul Ankara Okay Hakkı Süha CHP Katılmadı Ankara Özcan Mehmet Zekai AK PARTİ Kabul Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK PARTİ Katılmadı Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı Ankara Pehlivan Mücahit Bağımsız Katılmadı Ankara Sav Önder CHP Katılmadı Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK PARTİ Kabul Antalya Arıcı Abdurrahman AK PARTİ Kabul Antalya Badak Sadık AK PARTİ Katılmadı Antalya Baykal Deniz CHP Katılmadı Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK PARTİ Katılmadı Antalya Çöllü Hüsnü CHP Kabul Antalya Emek Atila CHP Kabul Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK PARTİ Kabul Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı Antalya Süner Tayfur CHP Katılmadı Antalya Şahin Mehmet Ali AK PARTİ Katılmadı Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı Antalya Yıldız Hüseyin MHP Katılmadı Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı Artvin Çolak Ertekin AK PARTİ Kabul Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı Aydın Erdem Mehmet AK PARTİ Kabul Aydın Ertürk Ahmet AK PARTİ Kabul Aydın Koç Atilla AK PARTİ Katılmadı Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı Aydın Taner Recep MHP Katılmadı Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı Balıkesir Akbaş Ayşe AK PARTİ Katılmadı Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Katılmadı Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı Balıkesir Özgün İsmail AK PARTİ Kabul Balıkesir Oztaylan Mehmet Cemal AK PARTİ Kabul Balıkesir Pazarcı Hüseyin Bağımsız Katılmadı Balıkesir Sali Ali Osman AK PARTİ Katılmadı Balıkesir Uğur A. Edip AK PARTİ Katılmadı Bilecik Poyraz Fahrettin AK PARTİ Kabul Bilecik Tüzün Yaşar CHP Çekimser Bingöl Ataoğlu Kazım AK PARTİ Kabul Bingöl Coşkun Yusuf AK PARTİ Katılmadı Bingöl Yılmaz Cevdet AK PARTİ Katılmadı Bitlis Ergezen Zeki AK PARTİ Kabul Bitlis Karabaş Mehmet Nezir BDP Katılmadı - 4 8 7 -
Sayfa 106 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK PARTİ Katılmadı Ankara Çiçek Cemil AK PARTİ Katılmadı Ankara Dağı Zeynep AK PARTİ Katılmadı Ankara Denemeç Reha AK PARTİ Katılmadı Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı Ankara Gedikli Bülent AK PARTİ Kabul Ankara Halıcı Mehmet Emrehan Bağımsız Katılmadı Ankara İpek Haluk AK PARTİ Katılmadı Ankara İyimaya Ahmet AK PARTİ Kabul Ankara Kapusuz Salih AK PARTİ Katılmadı Ankara Kayatürk Burhan AK PARTİ Kabul Ankara Koca Faruk AK PARTİ Kabul Ankara Okay Hakkı Süha CHP Katılmadı Ankara Özcan Mehmet Zekai AK PARTİ Kabul Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK PARTİ Katılmadı Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı Ankara Pehlivan Mücahit Bağımsız Katılmadı Ankara Sav Önder CHP Katılmadı Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK PARTİ Kabul Antalya Arıcı Abdurrahman AK PARTİ Kabul Antalya Badak Sadık AK PARTİ Katılmadı Antalya Baykal Deniz CHP Katılmadı Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK PARTİ Katılmadı Antalya Çöllü Hüsnü CHP Kabul Antalya Emek Atila CHP Kabul Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı Antalya İrbeç Yusuf Ziya AK PARTİ Kabul Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı Antalya Süner Tayfur CHP Katılmadı Antalya Şahin Mehmet Ali AK PARTİ Katılmadı Antalya Toskay Tunca MHP Katılmadı Antalya Yıldız Hüseyin MHP Katılmadı Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı Artvin Çolak Ertekin AK PARTİ Kabul Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı Aydın Erdem Mehmet AK PARTİ Kabul Aydın Ertürk Ahmet AK PARTİ Kabul Aydın Koç Atilla AK PARTİ Katılmadı Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı Aydın Taner Recep MHP Katılmadı Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı Balıkesir Akbaş Ayşe AK PARTİ Katılmadı Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Katılmadı Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı Balıkesir Özgün İsmail AK PARTİ Kabul Balıkesir Oztaylan Mehmet Cemal AK PARTİ Kabul Balıkesir Pazarcı Hüseyin Bağımsız Katılmadı Balıkesir Sali Ali Osman AK PARTİ Katılmadı Balıkesir Uğur A. Edip AK PARTİ Katılmadı Bilecik Poyraz Fahrettin AK PARTİ Kabul Bilecik Tüzün Yaşar CHP Çekimser Bingöl Ataoğlu Kazım AK PARTİ Kabul Bingöl Coşkun Yusuf AK PARTİ Katılmadı Bingöl Yılmaz Cevdet AK PARTİ Katılmadı Bitlis Ergezen Zeki AK PARTİ Kabul Bitlis Karabaş Mehmet Nezir BDP Katılmadı - 4 8 7 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 IH Soyadı Adı Parti Oyu Bitlis Kiler Vahit AK PARTİ Katılmadı Bitlis Taşar Cemal AK PARTİ Kabul Bolu Coşkunyürek Yüksel AK PARTİ Kabul Bolu Metin Fatih AK PARTİ Kabul Bolu Yılmaz Metin AK PARTİ Kabul (Mük.) Burdur Alp Mehmet AK PARTİ Kabul Burdur Özçelik Bayram AK PARTİ Kabul Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Katılmadı Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı Bursa Candemir Çelik Canan AK PARTİ Kabul Bursa Çakmak Hayrettin AK PARTİ Katılmadı Bursa Çelik Faruk AK PARTİ Katılmadı Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan AK PARTİ Kabul Bursa Kızılcıklı Sedat AK PARTİ Katılmadı Bursa Koyuncu Alı AK PARTİ Kabul Bursa Kul Ali AK PARTİ Kabul Bursa Ocakden Mehmet AK PARTİ Kabul Bursa Öymen Onur Başaran CHP Katılmadı Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı Bursa Tunçak Mehmet AK PARTİ Kabul Bursa Tutan Mehmet Emin AK PARTİ Katılmadı Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katılmadı Çanakkale Dan iş Mehmet AK PARTİ Kabul Çanakkale Kuşku Müjdat AK PARTİ Kabul Çanakkale Küçük Ahmet CHP Katılmadı Çankırı Akman Nurettin AK PARTİ Kabul Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı Çankırı Kınıklıoğlu Suat AK PARTİ Katılmadı Çorum Aydoğmuş Ahmet AK PARTİ Katılmadı Çorum Bağcı Cahit AK PARTİ Kabul Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı Çorum Kafkas Agah AK PARTİ Katılmadı Çorum Yıldırım Murat AK PARTİ Kabul Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katılmadı Den i/l i Ekici Mithat AK PARTİ Katılmadı Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK PARTİ Katılmadı Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı Denizli Kavaf Selma Aliye AK PARTİ Katılmadı Denizli Yüksel Mehmet AK PARTİ Kabul Diyarbakır Arslan M. İhsan AK PARTİ Kabul Diyarbakır Arzu Kutbettin AK PARTİ Kabul Diyarbakır Aslan Osman AK PARTİ Kabul (Mük.) Diyarbakır Birdal Akın BDP Katılmadı Diyarbakır Demirtaş Selahattin BDP Katılmadı Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK PARTİ Katılmadı Diyarbakır Kışanak Gültan BDP Katılmadı Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK PARTİ Kabul Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK PARTİ Kabul Edirne Budak Necdet AK PARTİ Katılmadı Edime Çakır Rasim CHP Katılmadı Edime Paçanz Bilgin CHP Katılmadı Edirne Uslu Cemaleddin MHP Kabul Elazığ Çetinkaya Mehmet Necati AK PARTİ Katılmadı - 4 8 8 -
Sayfa 107 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 IH Soyadı Adı Parti Oyu Bitlis Kiler Vahit AK PARTİ Katılmadı Bitlis Taşar Cemal AK PARTİ Kabul Bolu Coşkunyürek Yüksel AK PARTİ Kabul Bolu Metin Fatih AK PARTİ Kabul Bolu Yılmaz Metin AK PARTİ Kabul (Mük.) Burdur Alp Mehmet AK PARTİ Kabul Burdur Özçelik Bayram AK PARTİ Kabul Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Katılmadı Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı Bursa Candemir Çelik Canan AK PARTİ Kabul Bursa Çakmak Hayrettin AK PARTİ Katılmadı Bursa Çelik Faruk AK PARTİ Katılmadı Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı Bursa Karapaşaoğlu Mehmet Altan AK PARTİ Kabul Bursa Kızılcıklı Sedat AK PARTİ Katılmadı Bursa Koyuncu Alı AK PARTİ Kabul Bursa Kul Ali AK PARTİ Kabul Bursa Ocakden Mehmet AK PARTİ Kabul Bursa Öymen Onur Başaran CHP Katılmadı Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı Bursa Tunçak Mehmet AK PARTİ Kabul Bursa Tutan Mehmet Emin AK PARTİ Katılmadı Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Katılmadı Çanakkale Dan iş Mehmet AK PARTİ Kabul Çanakkale Kuşku Müjdat AK PARTİ Kabul Çanakkale Küçük Ahmet CHP Katılmadı Çankırı Akman Nurettin AK PARTİ Kabul Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı Çankırı Kınıklıoğlu Suat AK PARTİ Katılmadı Çorum Aydoğmuş Ahmet AK PARTİ Katılmadı Çorum Bağcı Cahit AK PARTİ Kabul Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı Çorum Kafkas Agah AK PARTİ Katılmadı Çorum Yıldırım Murat AK PARTİ Kabul Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katılmadı Den i/l i Ekici Mithat AK PARTİ Katılmadı Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK PARTİ Katılmadı Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı Denizli Kavaf Selma Aliye AK PARTİ Katılmadı Denizli Yüksel Mehmet AK PARTİ Kabul Diyarbakır Arslan M. İhsan AK PARTİ Kabul Diyarbakır Arzu Kutbettin AK PARTİ Kabul Diyarbakır Aslan Osman AK PARTİ Kabul (Mük.) Diyarbakır Birdal Akın BDP Katılmadı Diyarbakır Demirtaş Selahattin BDP Katılmadı Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK PARTİ Katılmadı Diyarbakır Kışanak Gültan BDP Katılmadı Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK PARTİ Kabul Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK PARTİ Kabul Edirne Budak Necdet AK PARTİ Katılmadı Edime Çakır Rasim CHP Katılmadı Edime Paçanz Bilgin CHP Katılmadı Edirne Uslu Cemaleddin MHP Kabul Elazığ Çetinkaya Mehmet Necati AK PARTİ Katılmadı - 4 8 8 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Elazığ İşbaşaran Feyzi Bağımsız Katılmadı Elazığ Öztürk Tahir AK PARTİ Kabul Elazığ Septioğlu Faruk AK PARTİ Kabul Elazığ Yanılmaz Hamza AK PARTİ Katılmadı Erzincan Karakelle Sebahattin AK PARTİ Kabul (Mük.) Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı Erzincan Yıldırım B inal i AK PARTİ Katılmadı Erzurum Akdağ Recep AK PARTİ Katılmadı Erzurum Aksak Muhyettin AK PARTİ Kabul Erzurum Aydın Saadettin AK PARTİ Katılmadı Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK PARTİ Kabul Erzurum Ertugav Zeki MHP Katılmadı Erzurum Gülyurt Muzaffer AK PARTİ Kabul Erzurum Kavaz İbrahim AK PARTİ Kabul Eskişehir Asil Beytullah MHP Katılmadı Eskişehir İçli Hüseyin Tayfun Bağımsız Katılmadı Eskişehir Mercan Hasan Murat AK PARTİ Katılmadı Eskişehir Oztürk Emin Nedim AK PARTİ Kabul Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Katılmadı Eskişehir Unakıtan Kemal AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Katılmadı Gaziantep Durdu Mahmut AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı Gaziantep Erdoğan Mehmet AK PARTİ Kabul Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK PARTİ Kabul Gaziantep Müftüoslu Özlem AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Özdemir Hasan MHP Katılmadı Gaziantep Sarı Mehmet AK PARTİ Kabul Gaziantep Şahin Fatma AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Şimşek Mehmet AK PARTİ Kabul Giresun Canikli Nurettin AK PARTİ Katılmadı Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı Giresun Özkan Murat MHP Katılmadı Giresun Sönmez H. Hasan AK PARTİ Katılmadı Giresun Temür Ali AK PARTİ Kabul (Mük.) Gümüşhane Aydın Kemalettin AK PARTİ Katılmadı Gümüşhane Doğan Yahya AK PARTİ Kabul Hakkâri Geylani Hamit BDP Katılmadı Hakkâri Özbek Abdulmuttalip AK PARTİ Kabul Hakkâri Zeydan Rüstem AK PARTİ Katılmadı Hatav Cav Fuat CHP Katılmadı Hatav Çirkin Süleyman Turan MHP Katılmadı Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı Hatay Ergin Sadullah AK PARTİ Kabul Hatay Kahya Abdülhadi AK PARTİ Kabul Hatay Karasayar Orhan AK PARTİ Kabul Hatay Öztürk Mustafa AK PARTİ Kabul Hatay Şanverdi Fevzi AK PARTİ Kabul Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı İsparta Bilgiç Sürevya Sadi AK PARTİ Kabul İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Katılmadı İsparta Dilek Mehmet Sait AK PARTİ Kabul İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı İsparta Kurt Haydar Kemal AK PARTİ Kabul Mersin Akkuş Akif MHP Katılmadı Mersin Çelik Behiç MHP Kabul - 4 8 9 -
Sayfa 108 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Elazığ İşbaşaran Feyzi Bağımsız Katılmadı Elazığ Öztürk Tahir AK PARTİ Kabul Elazığ Septioğlu Faruk AK PARTİ Kabul Elazığ Yanılmaz Hamza AK PARTİ Katılmadı Erzincan Karakelle Sebahattin AK PARTİ Kabul (Mük.) Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı Erzincan Yıldırım B inal i AK PARTİ Katılmadı Erzurum Akdağ Recep AK PARTİ Katılmadı Erzurum Aksak Muhyettin AK PARTİ Kabul Erzurum Aydın Saadettin AK PARTİ Katılmadı Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK PARTİ Kabul Erzurum Ertugav Zeki MHP Katılmadı Erzurum Gülyurt Muzaffer AK PARTİ Kabul Erzurum Kavaz İbrahim AK PARTİ Kabul Eskişehir Asil Beytullah MHP Katılmadı Eskişehir İçli Hüseyin Tayfun Bağımsız Katılmadı Eskişehir Mercan Hasan Murat AK PARTİ Katılmadı Eskişehir Oztürk Emin Nedim AK PARTİ Kabul Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Katılmadı Eskişehir Unakıtan Kemal AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Ağyüz Yaşar CHP Katılmadı Gaziantep Durdu Mahmut AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı Gaziantep Erdoğan Mehmet AK PARTİ Kabul Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK PARTİ Kabul Gaziantep Müftüoslu Özlem AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Özdemir Hasan MHP Katılmadı Gaziantep Sarı Mehmet AK PARTİ Kabul Gaziantep Şahin Fatma AK PARTİ Katılmadı Gaziantep Şimşek Mehmet AK PARTİ Kabul Giresun Canikli Nurettin AK PARTİ Katılmadı Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı Giresun Özkan Murat MHP Katılmadı Giresun Sönmez H. Hasan AK PARTİ Katılmadı Giresun Temür Ali AK PARTİ Kabul (Mük.) Gümüşhane Aydın Kemalettin AK PARTİ Katılmadı Gümüşhane Doğan Yahya AK PARTİ Kabul Hakkâri Geylani Hamit BDP Katılmadı Hakkâri Özbek Abdulmuttalip AK PARTİ Kabul Hakkâri Zeydan Rüstem AK PARTİ Katılmadı Hatav Cav Fuat CHP Katılmadı Hatav Çirkin Süleyman Turan MHP Katılmadı Hatay Durgun Gökhan CHP Katılmadı Hatay Ergin Sadullah AK PARTİ Kabul Hatay Kahya Abdülhadi AK PARTİ Kabul Hatay Karasayar Orhan AK PARTİ Kabul Hatay Öztürk Mustafa AK PARTİ Kabul Hatay Şanverdi Fevzi AK PARTİ Kabul Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı İsparta Bilgiç Sürevya Sadi AK PARTİ Kabul İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Katılmadı İsparta Dilek Mehmet Sait AK PARTİ Kabul İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı İsparta Kurt Haydar Kemal AK PARTİ Kabul Mersin Akkuş Akif MHP Katılmadı Mersin Çelik Behiç MHP Kabul - 4 8 9 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 İli Soyadı Adı Parti Oyu Mersin Er Ali AK PARTİ Katılmadı Mersin Gök İsa CHP Katılmadı Mersin İnan Ömer AK PARTİ Kabul Mersin Oksal Ali CHP Katılmadı Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Katılmadı Mersin Seçer Vahap CHP Katılmadı Mersin Şandır Mehmet MHP Katılmadı Mersin Tüzmen Kürşad AK PARTİ Katılmadı Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı Mersin Üskül Mehmet Zafer AK PARTİ Kabul İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı İstanbul Aksu Abdülkadir AK PARTİ Katılmadı İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı İstanbul Akşit Güldal AK PARTİ Katılmadı İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı İstanbul Ataş Mustafa AK PARTİ Kabul İstanbul Ayva Lokman AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bağış Egemen AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK PARTİ Kabul İstanbul Başesgioğlu Murat AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bayraktar Nusret AK PARTİ Kabul İstanbul Beşli Hüseyin AK PARTİ Katılmadı İstanbul Birinci Necat AK PARTİ Kabul İstanbul Bol Fuat AK PARTİ Kabul İstanbul Büyükkaya Alaattin AK PARTİ Katılmadı İstanbul Çamuroğlu Reha AK PARTİ Katılmadı İstanbul Çubukçu Nimet AK PARTİ Katılmadı İstanbul Dedegil Alev AK PARTİ Kabul İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK PARTİ Kabul İstanbul Dinçer Ömer AK PARTİ Kabul İstanbul Domaç Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Ekren Nazım AK PARTİ Kabul İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK PARTİ Katılmadı İstanbul Güllüce İdris AK PARTİ Kabul İstanbul Günay Ertuğrul AK PARTİ Katılmadı İstanbul Gündüz İrfan AK PARTİ Katılmadı İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı İstanbul İncekara Halide AK PARTİ Katılmadı İstanbul Kaçır Ünal AK PARTİ Katılmadı İstanbul Kalsın Canan AK PARTİ Kabul İstanbul Kaya Atila MHP Katılmadı İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK PARTİ Katılmadı İstanbul Koral Recep AK PARTİ Kabul İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK PARTİ Katılmadı İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı İstanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Öktem Şinasi CHP Katılmadı İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı - 4 9 0 -
Sayfa 109 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 İli Soyadı Adı Parti Oyu Mersin Er Ali AK PARTİ Katılmadı Mersin Gök İsa CHP Katılmadı Mersin İnan Ömer AK PARTİ Kabul Mersin Oksal Ali CHP Katılmadı Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Katılmadı Mersin Seçer Vahap CHP Katılmadı Mersin Şandır Mehmet MHP Katılmadı Mersin Tüzmen Kürşad AK PARTİ Katılmadı Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı Mersin Üskül Mehmet Zafer AK PARTİ Kabul İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı İstanbul Aksu Abdülkadir AK PARTİ Katılmadı İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı İstanbul Akşit Güldal AK PARTİ Katılmadı İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı İstanbul Ataş Mustafa AK PARTİ Kabul İstanbul Ayva Lokman AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bağış Egemen AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK PARTİ Kabul İstanbul Başesgioğlu Murat AK PARTİ Katılmadı İstanbul Bayraktar Nusret AK PARTİ Kabul İstanbul Beşli Hüseyin AK PARTİ Katılmadı İstanbul Birinci Necat AK PARTİ Kabul İstanbul Bol Fuat AK PARTİ Kabul İstanbul Büyükkaya Alaattin AK PARTİ Katılmadı İstanbul Çamuroğlu Reha AK PARTİ Katılmadı İstanbul Çubukçu Nimet AK PARTİ Katılmadı İstanbul Dedegil Alev AK PARTİ Kabul İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK PARTİ Kabul İstanbul Dinçer Ömer AK PARTİ Kabul İstanbul Domaç Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Ekren Nazım AK PARTİ Kabul İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Katılmadı İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK PARTİ Katılmadı İstanbul Güllüce İdris AK PARTİ Kabul İstanbul Günay Ertuğrul AK PARTİ Katılmadı İstanbul Gündüz İrfan AK PARTİ Katılmadı İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı İstanbul İncekara Halide AK PARTİ Katılmadı İstanbul Kaçır Ünal AK PARTİ Katılmadı İstanbul Kalsın Canan AK PARTİ Kabul İstanbul Kaya Atila MHP Katılmadı İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK PARTİ Katılmadı İstanbul Koral Recep AK PARTİ Kabul İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK PARTİ Katılmadı İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı İstanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Öktem Şinasi CHP Katılmadı İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı - 4 9 0 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu İstanbul Özyürek Mustafa CHP Katılmadı İstanbul Piltanoğlu Türköne Özlem AK PARTİ Kabul İstanbul Sekmen Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı İstanbul Soysal Çetin CHP Katılmadı İstanbul Sözen Edibe AK PARTİ Kabul İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı İstanbul Şahin İdris Naim AK PARTİ Katılmadı İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı İstanbul Tan Ahmet Bağımsız Katılmadı İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı İstanbul Tuncel Sebahat BDP Katılmadı İstanbul Uras Mehmet Ufuk BDP Katılmadı İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK PARTİ Kabul İstanbul Yazıcı Hayati AK PARTİ Kabul İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı İstanbul Yiğit İbrahim AK PARTİ Kabul İzmir Aksoy Taha AK PARTİ Kabul İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı İzmir Aydın Mehmet AK PARTİ Kabul İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı İzmir Birgün Recai Bağımsız Katılmadı İzmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK PARTİ Kabul İzmir Hasgür İbrahim AK PARTİ Kabul İzmir Hotar Göksel Fatma Seniha Nükhet AK PARTİ Katılmadı İzmir Kalkan Erdal AK PARTİ Katılmadı İzmir Katmerci İsmail AK PARTİ Kabul İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı İzmir Öztürk Harun Bağımsız Katılmadı İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Katılmadı İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK PARTİ Kabul İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı İzmir Yemişçi Tuğrul AK PARTİ Kabul Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı Kars Güven Mahmut Esat AK PARTİ Katılmadı Kars Karabayır Zeki AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Altan Hasan AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Köylü Hakkı AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Katılmadı Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK PARTİ Kabul Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı Kayseri Elitaş Mustafa AK PARTİ Kabul Kayseri Karayel Yaşar AK PARTİ Katılmadı Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK PARTİ Katılmadı Kayseri Yakut Sadık AK PARTİ Katılmadı - 4 9 1 -
Sayfa 110 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu İstanbul Özyürek Mustafa CHP Katılmadı İstanbul Piltanoğlu Türköne Özlem AK PARTİ Kabul İstanbul Sekmen Mehmet AK PARTİ Kabul İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı İstanbul Soysal Çetin CHP Katılmadı İstanbul Sözen Edibe AK PARTİ Kabul İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı İstanbul Şahin İdris Naim AK PARTİ Katılmadı İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı İstanbul Tan Ahmet Bağımsız Katılmadı İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı İstanbul Tuncel Sebahat BDP Katılmadı İstanbul Uras Mehmet Ufuk BDP Katılmadı İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK PARTİ Kabul İstanbul Yazıcı Hayati AK PARTİ Kabul İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı İstanbul Yiğit İbrahim AK PARTİ Kabul İzmir Aksoy Taha AK PARTİ Kabul İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı İzmir Aydın Mehmet AK PARTİ Kabul İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı İzmir Birgün Recai Bağımsız Katılmadı İzmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK PARTİ Kabul İzmir Hasgür İbrahim AK PARTİ Kabul İzmir Hotar Göksel Fatma Seniha Nükhet AK PARTİ Katılmadı İzmir Kalkan Erdal AK PARTİ Katılmadı İzmir Katmerci İsmail AK PARTİ Kabul İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı İzmir Öztürk Harun Bağımsız Katılmadı İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Katılmadı İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK PARTİ Kabul İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı İzmir Yemişçi Tuğrul AK PARTİ Kabul Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı Kars Güven Mahmut Esat AK PARTİ Katılmadı Kars Karabayır Zeki AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Altan Hasan AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Köylü Hakkı AK PARTİ Katılmadı Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Katılmadı Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK PARTİ Kabul Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı Kayseri Elitaş Mustafa AK PARTİ Kabul Kayseri Karayel Yaşar AK PARTİ Katılmadı Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK PARTİ Katılmadı Kayseri Yakut Sadık AK PARTİ Katılmadı - 4 9 1 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 ili Soyadı Adı Parti Oyu Kayseri Yıldız Taner AK PARTİ Kabul Kırklareli Barış Tansel CHP Kabul Kırklareli Dibek Turgut CHP Katılmadı Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Arslan Mikail AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Çalışkan Abdullah AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı Kocaeli Ayar Eyüp AK PARTİ Kabul Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı Kocaeli Ergün Nihat AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Gönül Azize Sibel AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Işık Fikri AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Pepe Osman AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı Konya Angı Hasan AK PARTİ Kabul Konya Bal Faruk MHP Katılmadı Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK PARTİ Kabul Konya Candan Muharrem AK PARTİ Kabul Konya Çetinkaya Abdullah AK PARTİ Kabul Konya Erdem Orhan AK PARTİ Kabul Konya Güçlü Sami AK PARTİ Kabul Konya Kabakçı Mustafa AK PARTİ Kabul Konya Kalaycı Mustafa MHP Katılmadı Konya Kart Atilla CHP Katılmadı Konya Öksüz Özkan AK PARTİ Kabul Konya Özkul Kerim AK PARTİ Kabul Konya Öztürk Ali AK PARTİ Kabul Konya Tuna Hüsnü AK PARTİ Kabul Konya Tüfekçi Harun AK PARTİ Kabul Konya Türkmenoğlu Ayşe AK PARTİ Kabul Kütahya Aksoy Soner AK PARTİ Katılmadı Kütahya Biçer ismail Hakkı AK PARTİ Kabul Kütahya Işık Alim MHP Kabul Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK PARTİ Kabul Kütahya Ordu Hüsnü AK PARTİ Kabul Kütahya Tuğcu Hüseyin AK PARTİ Kabul Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Kabul Malatya Çalık Öznur AK PARTİ Katılmadı Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK PARTİ Katılmadı Malatya Koca İhsan AK PARTİ Kabul Malatya Ölmeztoprak Fuat AK PARTİ Katılmadı Malatya Öz Ömer Faruk AK PARTİ Katılmadı Malatya Şahin Mehmet AK PARTİ Kabul Manisa Akçay Erkan MHP Katılmadı Manisa Arınç Bülent AK PARTİ Katılmadı Manisa Berber Recai AK PARTİ Kabul Manisa Bilen İsmail AK PARTİ Kabul Manisa Çerçi Mehmet AK PARTİ Kabul Manisa Enöz Mustafa MHP Katılmadı Manisa Mengü Şahin CHP Kabul Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK PARTİ Katılmadı Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı Kahramanmaraş Ankan Fatih AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Doğan Avni AK PARTİ Katılmadı - 4 9 2 -
Sayfa 111 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 ili Soyadı Adı Parti Oyu Kayseri Yıldız Taner AK PARTİ Kabul Kırklareli Barış Tansel CHP Kabul Kırklareli Dibek Turgut CHP Katılmadı Kırklareli Sarıçam Ahmet Gökhan AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Arslan Mikail AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Çalışkan Abdullah AK PARTİ Katılmadı Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı Kocaeli Ayar Eyüp AK PARTİ Kabul Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı Kocaeli Ergün Nihat AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Gönül Azize Sibel AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Işık Fikri AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Pepe Osman AK PARTİ Katılmadı Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı Konya Angı Hasan AK PARTİ Kabul Konya Bal Faruk MHP Katılmadı Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK PARTİ Kabul Konya Candan Muharrem AK PARTİ Kabul Konya Çetinkaya Abdullah AK PARTİ Kabul Konya Erdem Orhan AK PARTİ Kabul Konya Güçlü Sami AK PARTİ Kabul Konya Kabakçı Mustafa AK PARTİ Kabul Konya Kalaycı Mustafa MHP Katılmadı Konya Kart Atilla CHP Katılmadı Konya Öksüz Özkan AK PARTİ Kabul Konya Özkul Kerim AK PARTİ Kabul Konya Öztürk Ali AK PARTİ Kabul Konya Tuna Hüsnü AK PARTİ Kabul Konya Tüfekçi Harun AK PARTİ Kabul Konya Türkmenoğlu Ayşe AK PARTİ Kabul Kütahya Aksoy Soner AK PARTİ Katılmadı Kütahya Biçer ismail Hakkı AK PARTİ Kabul Kütahya Işık Alim MHP Kabul Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK PARTİ Kabul Kütahya Ordu Hüsnü AK PARTİ Kabul Kütahya Tuğcu Hüseyin AK PARTİ Kabul Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Kabul Malatya Çalık Öznur AK PARTİ Katılmadı Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK PARTİ Katılmadı Malatya Koca İhsan AK PARTİ Kabul Malatya Ölmeztoprak Fuat AK PARTİ Katılmadı Malatya Öz Ömer Faruk AK PARTİ Katılmadı Malatya Şahin Mehmet AK PARTİ Kabul Manisa Akçay Erkan MHP Katılmadı Manisa Arınç Bülent AK PARTİ Katılmadı Manisa Berber Recai AK PARTİ Kabul Manisa Bilen İsmail AK PARTİ Kabul Manisa Çerçi Mehmet AK PARTİ Kabul Manisa Enöz Mustafa MHP Katılmadı Manisa Mengü Şahin CHP Kabul Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK PARTİ Katılmadı Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı Kahramanmaraş Ankan Fatih AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Doğan Avni AK PARTİ Katılmadı - 4 9 2 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK PARTİ Katılmadı Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Katılmadı Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK PARTİ Katılmadı Mardin Ayna Emine BDP Katılmadı Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK PARTİ Katılmadı Mardin Çelebi Süleyman AK PARTİ Kabul Mardin Demir Mehmet Halit AK PARTİ Katılmadı Mardin Yüksel Cüneyt AK PARTİ Katılmadı Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı Muğla Ergun M el in MHP Katılmadı Muğla Hıdır Mehmet Nil AK PARTİ Kabul Muğla Özden Yüksel AK PARTİ Kabul Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı Muş Karayağız Seracettin AK PARTİ Katılmadı Muş Sakık Sırrı BDP Katılmadı Muş Yaman M. Nuri BDP Katılmadı Muş Yılmaz Medeni AK PARTİ Katılmadı Nevşehir Dede Mahmut AK PARTİ Kabul Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK PARTİ Kabul Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK PARTİ Kabul Niğde Göksel İsmail AK PARTİ Kabul Niğde İnan Mümin MHP Katılmadı Niğde Selamoğlu Muharrem AK PARTİ Katılmadı Ordu Fatsa Eyüp AK PARTİ Kabul Ordu Güler Mehmet Hilmi AK PARTİ Katılmadı Ordu Güner Rahmi CHP Katılmadı Ordu Hamarat Mustafa AK PARTİ Kabul Ordu Yalçın Rıdvan MHP Katılmadı Ordu Yılmaz Ayhan AK PARTİ Kabul Ordu Yılmaz Enver AK PARTİ Katılmadı Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK PARTİ Kabul Rize Çırakoğlu Lütfı AK PARTİ Kabul Rize Yılmaz Ahmet Mesut DP Katılmadı Sakarya Cebeci Erol Aslan AK PARTİ Kabul Sakarya Çelik Hasan Ali AK PARTİ Katılmadı Sakarya Dişli Şaban AK PARTİ Katılmadı Sakarya Kutluata Münir MHP Katılmadı Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK PARTİ Kabul Sakarya Yıldırım Recep AK PARTİ Kabul Samsun Binici Suat CHP Katılmadı Samsun Çakır Osman MHP Katılmadı Samsun Demir Cemal Yılmaz AK PARTİ Kabul Samsun Demir Mustafa AK PARTİ Katılmadı Samsun Kılıç Suat AK PARTİ Kabul Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Katılmadı Samsun Öztürk Fatih AK PARTİ Kabul Samsun Şahinoğlu Birnur AK PARTİ Kabul Samsun Yeni Ahmet AK PARTİ Kabul Siirt Demirkıran Afif AK PARTİ Kabul Siirt Helvacıoğlu Mehmet Yılmaz AK PARTİ Kabul Siirt Özçelik Osman BDP Katılmadı Sinop Altay Engin CHP Katılmadı Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK PARTİ Kabul - 4 9 3 -
Sayfa 112 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Parti Oyu Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Katılmadı Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK PARTİ Katılmadı Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Katılmadı Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK PARTİ Kabul Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK PARTİ Katılmadı Mardin Ayna Emine BDP Katılmadı Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK PARTİ Katılmadı Mardin Çelebi Süleyman AK PARTİ Kabul Mardin Demir Mehmet Halit AK PARTİ Katılmadı Mardin Yüksel Cüneyt AK PARTİ Katılmadı Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı Muğla Ergun M el in MHP Katılmadı Muğla Hıdır Mehmet Nil AK PARTİ Kabul Muğla Özden Yüksel AK PARTİ Kabul Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı Muş Karayağız Seracettin AK PARTİ Katılmadı Muş Sakık Sırrı BDP Katılmadı Muş Yaman M. Nuri BDP Katılmadı Muş Yılmaz Medeni AK PARTİ Katılmadı Nevşehir Dede Mahmut AK PARTİ Kabul Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK PARTİ Kabul Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK PARTİ Kabul Niğde Göksel İsmail AK PARTİ Kabul Niğde İnan Mümin MHP Katılmadı Niğde Selamoğlu Muharrem AK PARTİ Katılmadı Ordu Fatsa Eyüp AK PARTİ Kabul Ordu Güler Mehmet Hilmi AK PARTİ Katılmadı Ordu Güner Rahmi CHP Katılmadı Ordu Hamarat Mustafa AK PARTİ Kabul Ordu Yalçın Rıdvan MHP Katılmadı Ordu Yılmaz Ayhan AK PARTİ Kabul Ordu Yılmaz Enver AK PARTİ Katılmadı Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK PARTİ Kabul Rize Çırakoğlu Lütfı AK PARTİ Kabul Rize Yılmaz Ahmet Mesut DP Katılmadı Sakarya Cebeci Erol Aslan AK PARTİ Kabul Sakarya Çelik Hasan Ali AK PARTİ Katılmadı Sakarya Dişli Şaban AK PARTİ Katılmadı Sakarya Kutluata Münir MHP Katılmadı Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK PARTİ Kabul Sakarya Yıldırım Recep AK PARTİ Kabul Samsun Binici Suat CHP Katılmadı Samsun Çakır Osman MHP Katılmadı Samsun Demir Cemal Yılmaz AK PARTİ Kabul Samsun Demir Mustafa AK PARTİ Katılmadı Samsun Kılıç Suat AK PARTİ Kabul Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Katılmadı Samsun Öztürk Fatih AK PARTİ Kabul Samsun Şahinoğlu Birnur AK PARTİ Kabul Samsun Yeni Ahmet AK PARTİ Kabul Siirt Demirkıran Afif AK PARTİ Kabul Siirt Helvacıoğlu Mehmet Yılmaz AK PARTİ Kabul Siirt Özçelik Osman BDP Katılmadı Sinop Altay Engin CHP Katılmadı Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK PARTİ Kabul - 4 9 3 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 İli Soyadı Adı Par t i Oyu Sinop Tıngıroğlu Kadir AK PARTİ Kabul Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK PARTİ Kabul Sivas Kılıç Osman AK PARTİ Kabul (Mük.) Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Kabul Sivas Uzun Selami AK PARTİ Katılmadı Sivas Yeri i kaya Hamza AK PARTİ Kabul Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK PARTİ Kabul Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Katılmadı Tekirdağ Öztrak Faik CHP Katılmadı Tekirdağ Taylan Necip AK PARTİ Kabul Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Kabul Tokat Aslan Zeyid AK PARTİ Katılmadı Tokat Ayalan Şükrü AK PARTİ Katılmadı Tokat Demir Osman AK PARTİ Kabul Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı Tokat Gülsün Hüseyin AK PARTİ Kabul Tokat Yüksel Dilek AK PARTİ Kabul Trabzon Aykan Asım AK Parti Katılmadı Trabzon Cuınur Mustafa AK PARTİ Kabul Trabzon Erdöl Cevdet AK PARTİ Katılmadı Trabzon Göktaş Kemalettin AK PARTİ Kabul Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Katılmadı Trabzon Özak Faruk Nafiz AK PARTİ Kabul Trabzon Seymenoğlu Safiye AK PARTİ Katılmadı Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Katılmadı Tunceli Genç Kamer Bağımsız Katılmadı Tunceli Halis Şerafettin BDP Katılmadı Şanlıurfa Akman Yahya AK PARTİ Kabul Şanlıurfa Başak Ramazan AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Binici İbrahim BDP Katılmadı Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa İzol Zülfiikar AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Kus Mustafa AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK PARTİ Kabul Şanlıurfa Aktemur Özyavuz Çağla AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK PARTİ Kabul Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı Uşak Çetin Mustafa AK PARTİ Kabul Uşak Uslu Nuri AK PARTİ Kabul Van Altun Kerem AK PARTİ Kabul Van Çelik Hüseyin AK PARTİ Katılmadı Van Dinçer İkram AK PARTİ Kabul Van Kurtulan Fatma BDP Katılmadı Van Orhan Gülsen AK PARTİ Katılmadı Van Türkmenoğlu Kayhan AK PARTİ Katılmadı Van Üçer Özdal BDP Katılmadı Yozgat Akgül Abdulkadir AK PARTİ Kabul Yozgat Bozdağ Bekir AK PARTİ Kabul Yozgat Coşkun Osman AK PARTİ Kabul Yozgat Çiçek Mehmet AK PARTİ Kabul Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Türkiye P. Katılmadı Zonguldak Erdoğan Fazlı AK PARTİ Kabul Zonguldak Kocal Ali CHP Katılmadı - 4 9 4 -
Sayfa 113 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2010 İli Soyadı Adı Par t i Oyu Sinop Tıngıroğlu Kadir AK PARTİ Kabul Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK PARTİ Kabul Sivas Kılıç Osman AK PARTİ Kabul (Mük.) Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Kabul Sivas Uzun Selami AK PARTİ Katılmadı Sivas Yeri i kaya Hamza AK PARTİ Kabul Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK PARTİ Kabul Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Katılmadı Tekirdağ Öztrak Faik CHP Katılmadı Tekirdağ Taylan Necip AK PARTİ Kabul Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Kabul Tokat Aslan Zeyid AK PARTİ Katılmadı Tokat Ayalan Şükrü AK PARTİ Katılmadı Tokat Demir Osman AK PARTİ Kabul Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı Tokat Gülsün Hüseyin AK PARTİ Kabul Tokat Yüksel Dilek AK PARTİ Kabul Trabzon Aykan Asım AK Parti Katılmadı Trabzon Cuınur Mustafa AK PARTİ Kabul Trabzon Erdöl Cevdet AK PARTİ Katılmadı Trabzon Göktaş Kemalettin AK PARTİ Kabul Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Katılmadı Trabzon Özak Faruk Nafiz AK PARTİ Kabul Trabzon Seymenoğlu Safiye AK PARTİ Katılmadı Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Katılmadı Tunceli Genç Kamer Bağımsız Katılmadı Tunceli Halis Şerafettin BDP Katılmadı Şanlıurfa Akman Yahya AK PARTİ Kabul Şanlıurfa Başak Ramazan AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Binici İbrahim BDP Katılmadı Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa İzol Zülfiikar AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Kus Mustafa AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK PARTİ Kabul Şanlıurfa Aktemur Özyavuz Çağla AK PARTİ Katılmadı Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK PARTİ Kabul Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı Uşak Çetin Mustafa AK PARTİ Kabul Uşak Uslu Nuri AK PARTİ Kabul Van Altun Kerem AK PARTİ Kabul Van Çelik Hüseyin AK PARTİ Katılmadı Van Dinçer İkram AK PARTİ Kabul Van Kurtulan Fatma BDP Katılmadı Van Orhan Gülsen AK PARTİ Katılmadı Van Türkmenoğlu Kayhan AK PARTİ Katılmadı Van Üçer Özdal BDP Katılmadı Yozgat Akgül Abdulkadir AK PARTİ Kabul Yozgat Bozdağ Bekir AK PARTİ Kabul Yozgat Coşkun Osman AK PARTİ Kabul Yozgat Çiçek Mehmet AK PARTİ Kabul Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Türkiye P. Katılmadı Zonguldak Erdoğan Fazlı AK PARTİ Kabul Zonguldak Kocal Ali CHP Katılmadı - 4 9 4 - TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Par t i Oyu Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Katılmadı Zonguldak Toptan Koksal AK PARTİ Kabul Zonguldak Türkmen Polat AK PARTİ Katılmadı Aksaray Açıkgöz Ruhi AK PARTİ Kabul Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK PARTİ Katılmadı Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı Aksaray İnceöz İlknur AK PARTİ Katılmadı Bayburt Battal Fetani AK PARTİ Kabul Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK PARTİ Katılmadı Karaman Akgün Mevlüt AK PARTİ Kabul Karaman Çalış Hasan MHP Katılmadı Karaman Elvan Lütfı AK PARTİ Kabul Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı Kırıkkale Erdem Vahit AK PARTİ Katılmadı Kırıkkale Kıratlı Turan AK PARTİ Katılmadı Kırıkkale Ozbayrak Mustafa AK PARTİ Katılmadı Batman Ata Ayla Akat BDP Katılmadı Batman Ekmen Mehmet Emin AK PARTİ Kabul Batman inal Ahmet AK PARTİ Katılmadı Batman Yıldız Bengi BDP Katılmadı Şırnak Bayındır Sevahir BDP Katılmadı Şırnak Kaplan Hasip BDP Katılmadı Şırnak Şeyda Abdullah Veli AK PARTİ Kabul Bartın Tunç Yılmaz AK PARTİ Kabul Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı Ardahan Kaya Saffet AK PARTİ Katılmadı Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı İğdır Buldan Pervin BDP Katılmadı İğdır Güner Ali AK PARTİ Katılmadı Yalova Evcin İlhan AK PARTİ Kabul Yalova İnce Muharrem CHP Katılmadı Karabük Ceylan Mehmet AK PARTİ Katılmadı Karabük Ünal Cumhur AK PARTİ Kabul Karabük Ünal Mustafa AK PARTİ Katılmadı Kilis Devecioğlu Hüseyin AK PARTİ Kabul Kilis Kara Hasan AK PARTİ Kabul Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı Osmaniye Coşkun Hakan MHP Katılmadı Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK PARTİ Kabul Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK PARTİ Kabul Düzce Erbay Celal AK PARTİ Kabul Düzce Kaşıkoğlu Metin AK PARTİ Kabul Düzce Yakış Yaşar AK PARTİ Kabul • - 4 9 5 -
Sayfa 114 -
TBMM B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 İli Soyadı Adı Par t i Oyu Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Katılmadı Zonguldak Toptan Koksal AK PARTİ Kabul Zonguldak Türkmen Polat AK PARTİ Katılmadı Aksaray Açıkgöz Ruhi AK PARTİ Kabul Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK PARTİ Katılmadı Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı Aksaray İnceöz İlknur AK PARTİ Katılmadı Bayburt Battal Fetani AK PARTİ Kabul Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK PARTİ Katılmadı Karaman Akgün Mevlüt AK PARTİ Kabul Karaman Çalış Hasan MHP Katılmadı Karaman Elvan Lütfı AK PARTİ Kabul Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı Kırıkkale Erdem Vahit AK PARTİ Katılmadı Kırıkkale Kıratlı Turan AK PARTİ Katılmadı Kırıkkale Ozbayrak Mustafa AK PARTİ Katılmadı Batman Ata Ayla Akat BDP Katılmadı Batman Ekmen Mehmet Emin AK PARTİ Kabul Batman inal Ahmet AK PARTİ Katılmadı Batman Yıldız Bengi BDP Katılmadı Şırnak Bayındır Sevahir BDP Katılmadı Şırnak Kaplan Hasip BDP Katılmadı Şırnak Şeyda Abdullah Veli AK PARTİ Kabul Bartın Tunç Yılmaz AK PARTİ Kabul Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı Ardahan Kaya Saffet AK PARTİ Katılmadı Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı İğdır Buldan Pervin BDP Katılmadı İğdır Güner Ali AK PARTİ Katılmadı Yalova Evcin İlhan AK PARTİ Kabul Yalova İnce Muharrem CHP Katılmadı Karabük Ceylan Mehmet AK PARTİ Katılmadı Karabük Ünal Cumhur AK PARTİ Kabul Karabük Ünal Mustafa AK PARTİ Katılmadı Kilis Devecioğlu Hüseyin AK PARTİ Kabul Kilis Kara Hasan AK PARTİ Kabul Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı Osmaniye Coşkun Hakan MHP Katılmadı Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK PARTİ Kabul Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK PARTİ Kabul Düzce Erbay Celal AK PARTİ Kabul Düzce Kaşıkoğlu Metin AK PARTİ Kabul Düzce Yakış Yaşar AK PARTİ Kabul • - 4 9 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, DSİ'nin kuruluş yıldönümü törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11685) Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 27 Aralık 2009 Pazar günü İstanbul Sütlüce Kongre Merkezinde Devlet Su İşleri Genel Müdiirlüğü'nün 55. Yıl kutlamaları yapılacaktır. Bu kutlamalara Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da katılacağını ve bu katıltmdan dolayı savurganca harcama ve çalışanları başka illerden gitme zorunluluğu getirilmesi kamu kurum yönetimiyle bağdaşmayan bir yapı ile karşı kaişıyayız. Bu tür kaynaklar çalışanların hakkı olan banka promosyonlarından karşılandığına yönelik iddialnr bulunmaktadır. 07.12.2009 tarih ve B.18.1.DSİ.0.71.01.05.849.99/R68418 sayılı yazı ile Bölge Müdürlüklerinden çalışanların hesaplarına yatırılması gereken promosyon paralarının %10'ıma Genel Müdürlük makamı, % 15'ine de Bölge Müdürlükleri el koymaktadır. Oysa bu konuda Başbakanlığın 2007/21 sayılı genelgesi olmasına rağmen, DSİ, genelgeye aykırı hareket edilmektedir. Bir kurumun kuruluş yıldönümündeki törenler anlamlıdır, çalışanların katılmaları olağandır, Başbakanın katılması da doğaldır. Burada sorun katılımların ve kaynakların sağlanmasının biçimiyle ilgilidir. Doğal olarak başka illerden çalışanlar da İstanbul'a taşınmaması gerekir. Bu kutlamalara katılımın fazla olması için DSİ Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yakın Bölge Müdürlüklerinden kontenjanlar tespit edilerek katılım istenmektedir. Konuyln ilgili olarak; 1. Çalışanların İstanbul'a gitmesinde için gerekli olan yolluk ve yol ücretlerini kim karşılamaktadır? 2. İstanbul dışından kaç kişi düzenlenecek törene katılacaktır? 3. Siyasal bir gösteriye dönüşen bu törene katılmak istemeyen çalışanlar siyasal bir taraf olmaya zorlanmaktadır. Bu kamu yönetim ilkelerine aykırı değil midir? 4. rvoınosyon paralarının tümü neden çalışanlara ödenmemektedir? 5. Kamu kurumuna diye ayrılan promosyon paralan nereye harcanmaktadır? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Fevzi TOPUZ Muğla Milletvekili - 4 9 6 -
Sayfa 115 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Muğla Milletvekili Fevzi Topuz 'un, DSİ'nin kuruluş yıldönümü törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11685) Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 27 Aralık 2009 Pazar günü İstanbul Sütlüce Kongre Merkezinde Devlet Su İşleri Genel Müdiirlüğü'nün 55. Yıl kutlamaları yapılacaktır. Bu kutlamalara Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da katılacağını ve bu katıltmdan dolayı savurganca harcama ve çalışanları başka illerden gitme zorunluluğu getirilmesi kamu kurum yönetimiyle bağdaşmayan bir yapı ile karşı kaişıyayız. Bu tür kaynaklar çalışanların hakkı olan banka promosyonlarından karşılandığına yönelik iddialnr bulunmaktadır. 07.12.2009 tarih ve B.18.1.DSİ.0.71.01.05.849.99/R68418 sayılı yazı ile Bölge Müdürlüklerinden çalışanların hesaplarına yatırılması gereken promosyon paralarının %10'ıma Genel Müdürlük makamı, % 15'ine de Bölge Müdürlükleri el koymaktadır. Oysa bu konuda Başbakanlığın 2007/21 sayılı genelgesi olmasına rağmen, DSİ, genelgeye aykırı hareket edilmektedir. Bir kurumun kuruluş yıldönümündeki törenler anlamlıdır, çalışanların katılmaları olağandır, Başbakanın katılması da doğaldır. Burada sorun katılımların ve kaynakların sağlanmasının biçimiyle ilgilidir. Doğal olarak başka illerden çalışanlar da İstanbul'a taşınmaması gerekir. Bu kutlamalara katılımın fazla olması için DSİ Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yakın Bölge Müdürlüklerinden kontenjanlar tespit edilerek katılım istenmektedir. Konuyln ilgili olarak; 1. Çalışanların İstanbul'a gitmesinde için gerekli olan yolluk ve yol ücretlerini kim karşılamaktadır? 2. İstanbul dışından kaç kişi düzenlenecek törene katılacaktır? 3. Siyasal bir gösteriye dönüşen bu törene katılmak istemeyen çalışanlar siyasal bir taraf olmaya zorlanmaktadır. Bu kamu yönetim ilkelerine aykırı değil midir? 4. rvoınosyon paralarının tümü neden çalışanlara ödenmemektedir? 5. Kamu kurumuna diye ayrılan promosyon paralan nereye harcanmaktadır? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Fevzi TOPUZ Muğla Milletvekili - 4 9 6 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^«^ Konu : Yazılı Soru önergesi ^ £ . . / & 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : Başbakanlığın 21.01.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-233 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ' un, 7/11685 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ' UN 7/11685 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI SORU 1. Çalışanların İstanbul 'a gitmesi için gerekli olan yolluk ve yol ücretlerim kim karşılamaktadır? CEVAP 1. DSİ Genel Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanan 55 büyük eserin, halkın hizmetine sunulması maksadıyla; tesislerin toplu açılış merasimi ile 55. yıl hizmet yılımıza denk gelen kuruluş yıldönümü etkinlikleri merasimine, çalışanlarımızın İstanbul'a gitmesi için gerekli olan yolluk ve yol ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmıştır. SORU 2. istanbul dışından kaç kişi düzenlenecek törene katılacaktır? CEVAP 2. Düzenlenen merasime, İstanbul dışındaki yakın bölgelerden ve Genel Müdürlük çalışanlarından kendi isteği ile olmak Üzere toplam 1.350 personel katılmıştır. SORU 3. Siyasal bir gösteriye dönüşen bu törene katılmak istemeyen çalışanlar siyasal bir taraf olmaya zorlanmaktadır. Bu kamu yönetim ilkelerine aykırı değil midir? CEVAP 3. Söz konusu merasime; çalışanlar kendi isteği ile katılmış olup, herhangi bir baskı söz konusu değildir. SORU 4. Promosyon paralarının tümü neden çalışanlara ödenmemektedir? SORU 5. Kamu kurumuna diye ayrılan promosyon paraları nereye harcanmaktadır? CEVAP 4,5. 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 4. maddesi uyarınca; "banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olmakla birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir." denilmektedir. Söz konusu genelge ile; 1/3 tutma yetkisi, çalışanlar lehine olmak üzere 1/4'e (% 25) düşürülmüş ve bu meblağ anılan genelgeler doğrultusunda harcanmaktadır. Arz ederim. EK Cevabi yazı Bakan - 4 9 7 -
Sayfa 116 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^«^ Konu : Yazılı Soru önergesi ^ £ . . / & 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : Başbakanlığın 21.01.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-233 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ' un, 7/11685 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ' UN 7/11685 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI SORU 1. Çalışanların İstanbul 'a gitmesi için gerekli olan yolluk ve yol ücretlerim kim karşılamaktadır? CEVAP 1. DSİ Genel Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanan 55 büyük eserin, halkın hizmetine sunulması maksadıyla; tesislerin toplu açılış merasimi ile 55. yıl hizmet yılımıza denk gelen kuruluş yıldönümü etkinlikleri merasimine, çalışanlarımızın İstanbul'a gitmesi için gerekli olan yolluk ve yol ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmıştır. SORU 2. istanbul dışından kaç kişi düzenlenecek törene katılacaktır? CEVAP 2. Düzenlenen merasime, İstanbul dışındaki yakın bölgelerden ve Genel Müdürlük çalışanlarından kendi isteği ile olmak Üzere toplam 1.350 personel katılmıştır. SORU 3. Siyasal bir gösteriye dönüşen bu törene katılmak istemeyen çalışanlar siyasal bir taraf olmaya zorlanmaktadır. Bu kamu yönetim ilkelerine aykırı değil midir? CEVAP 3. Söz konusu merasime; çalışanlar kendi isteği ile katılmış olup, herhangi bir baskı söz konusu değildir. SORU 4. Promosyon paralarının tümü neden çalışanlara ödenmemektedir? SORU 5. Kamu kurumuna diye ayrılan promosyon paraları nereye harcanmaktadır? CEVAP 4,5. 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 4. maddesi uyarınca; "banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olmakla birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir." denilmektedir. Söz konusu genelge ile; 1/3 tutma yetkisi, çalışanlar lehine olmak üzere 1/4'e (% 25) düşürülmüş ve bu meblağ anılan genelgeler doğrultusunda harcanmaktadır. Arz ederim. EK Cevabi yazı Bakan - 4 9 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11784) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05/01/2010 Bakanlığınız tarafından, H İ N İ pandemik gripten korunmak için aşının en etkili yol olduğu ileri sürülerek, vatandaşlarımızın aşılanması için çok miktarda aşı ithal edilmiştir. Bütün çabalarınıza rağmen, vatandaşlarımız aşıya gerekli ilgiliyi göstermemişlerdir. 1- Kaç doz aşı bağlantısı yaptınız, bunlardan kaç dozu elinize ulaştı? 2- Elinize ulaşsın ulaşmasın, ithal ettiğiniz aşılar için ödenen toplam miktar ne kadardır? Mehmet SERDAROĞLU Kastamonu Milletvekili SORULAR 3- Ödeme peşin mi yapılmıştır, ödeme planı nasıldır? 4- İthal edilen aşılardan kaç dozu kullanılmıştır? 5- Elinizde kullanılmayan kaç doz aşı vardır? 6- Henüz elinize ulaşmayan aşılar için ödeme yapılmış mıdır?. 7- Elinizde kalan aşıları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? - 4 9 8 -
Sayfa 117 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11784) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05/01/2010 Bakanlığınız tarafından, H İ N İ pandemik gripten korunmak için aşının en etkili yol olduğu ileri sürülerek, vatandaşlarımızın aşılanması için çok miktarda aşı ithal edilmiştir. Bütün çabalarınıza rağmen, vatandaşlarımız aşıya gerekli ilgiliyi göstermemişlerdir. 1- Kaç doz aşı bağlantısı yaptınız, bunlardan kaç dozu elinize ulaştı? 2- Elinize ulaşsın ulaşmasın, ithal ettiğiniz aşılar için ödenen toplam miktar ne kadardır? Mehmet SERDAROĞLU Kastamonu Milletvekili SORULAR 3- Ödeme peşin mi yapılmıştır, ödeme planı nasıldır? 4- İthal edilen aşılardan kaç dozu kullanılmıştır? 5- Elinizde kullanılmayan kaç doz aşı vardır? 6- Henüz elinize ulaşmayan aşılar için ödeme yapılmış mıdır?. 7- Elinizde kalan aşıları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? - 4 9 8 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru önergeleri Birimi Sayı :B.10.0.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L İ S Î B A Ş K A N L I Ğ I N A İlgi: 19/01/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18913 sayılı yazınız. Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU tarafından verilen "îthal edilen HİNİ aşısına ilişkin" 7/11784 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. Arz ederim. , Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU tarafından, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin olarak verilen 7/11784 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: Bakanlığınız tarafından, HİNİ pandemik gripten korunmak için aşının en etkili yol olduğu ileri sürülerek vatandaşlarımızın aşılanması için çok miktarda aşı ithal edilmiştir. Bütün çabalarınıza rağmen, vatandaşlarımız aşıya gerekli ilgiyi göstermemişlerdir. SORULAR: 1. Kaç doz aşı bağlantısı yaptınız, bunlardan kaç dozu elinize ulaştı? 2. Elinize ulaşsın ulaşmasın, ithal ettiğiniz aşılar için ödenen toplam miktar ne kadardır? 3. ödeme peşin mi yapılmıştır, ödeme planı nasıldır? 4. İthal edilen aşılardan kaç dozu kullanılmıştır? 5. Elinizde kullanılmayan kaç doz aşı vardır? 6. Henüz elinize ulaşmayan aşılar için ödeme yapılmış mıdır? 7. Elinizde kalan aşılan nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? CEVAPLAR: Toplam 43 milyon doz pandemik A (HİNİ) gribi aşısı bağlantısı yapılmış olup sipariş edilen bu miktarın tamamı alındığında; yaklaşık 220 milyon Avro ödeme yapılması planlanmıştır. Ancak bu miktarın 8,4 milyon dozu satın alınmıştır. Teminine yönelik sözleşmesi yapılan aşı dozunun tamamını satın almak zorunda olmadığımızdan; ihtiyaç kadar aşı alınmakta ve sadece alınan aşının ücreti ödenmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim. EKLER: 1-önerge cevabı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı - 4 9 9 -
Sayfa 118 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru önergeleri Birimi Sayı :B.10.0.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L İ S Î B A Ş K A N L I Ğ I N A İlgi: 19/01/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18913 sayılı yazınız. Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU tarafından verilen "îthal edilen HİNİ aşısına ilişkin" 7/11784 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. Arz ederim. , Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU tarafından, ithal edilen HİNİ aşısına ilişkin olarak verilen 7/11784 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: Bakanlığınız tarafından, HİNİ pandemik gripten korunmak için aşının en etkili yol olduğu ileri sürülerek vatandaşlarımızın aşılanması için çok miktarda aşı ithal edilmiştir. Bütün çabalarınıza rağmen, vatandaşlarımız aşıya gerekli ilgiyi göstermemişlerdir. SORULAR: 1. Kaç doz aşı bağlantısı yaptınız, bunlardan kaç dozu elinize ulaştı? 2. Elinize ulaşsın ulaşmasın, ithal ettiğiniz aşılar için ödenen toplam miktar ne kadardır? 3. ödeme peşin mi yapılmıştır, ödeme planı nasıldır? 4. İthal edilen aşılardan kaç dozu kullanılmıştır? 5. Elinizde kullanılmayan kaç doz aşı vardır? 6. Henüz elinize ulaşmayan aşılar için ödeme yapılmış mıdır? 7. Elinizde kalan aşılan nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? CEVAPLAR: Toplam 43 milyon doz pandemik A (HİNİ) gribi aşısı bağlantısı yapılmış olup sipariş edilen bu miktarın tamamı alındığında; yaklaşık 220 milyon Avro ödeme yapılması planlanmıştır. Ancak bu miktarın 8,4 milyon dozu satın alınmıştır. Teminine yönelik sözleşmesi yapılan aşı dozunun tamamını satın almak zorunda olmadığımızdan; ihtiyaç kadar aşı alınmakta ve sadece alınan aşının ücreti ödenmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim. EKLER: 1-önerge cevabı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı - 4 9 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, naklen atanan personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı (7/11934) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda belirtilmiş olan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 7.01.2010 Sağlık Bakanhğı'na geçiş yapan memurlarla ilgili olarak; 1. 2002-2010 yıllan arasında, başka kurumlardan Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına geçiş yapan personel sayısı yıllar itibariyle kaçtır? 2. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapılabilmesi için gerekli olan kriterler var mıdır? 3. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapmış personeller için hangi kriter etkin olmuştur? - 5 0 0 -
Sayfa 119 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, naklen atanan personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı (7/11934) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda belirtilmiş olan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 7.01.2010 Sağlık Bakanhğı'na geçiş yapan memurlarla ilgili olarak; 1. 2002-2010 yıllan arasında, başka kurumlardan Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına geçiş yapan personel sayısı yıllar itibariyle kaçtır? 2. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapılabilmesi için gerekli olan kriterler var mıdır? 3. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapmış personeller için hangi kriter etkin olmuştur? - 5 0 0 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru Önergeleri Birimi Sayı :B.10.0.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 25/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazınız. Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Naklen atanan personele ilişkin" 7/11934 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. Arz ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı EKLER: 1-önerge cevabı - 5 0 1 -
Sayfa 120 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru Önergeleri Birimi Sayı :B.10.0.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 25/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazınız. Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Naklen atanan personele ilişkin" 7/11934 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. Arz ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı EKLER: 1-önerge cevabı - 5 0 1 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 ' Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Naklen atanan personele ilişkin" 7/11934 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: SORULAR: Sağlık Bakanlığı'na geçiş yapan memurlarla ilgili olarak; SORU 1. 2002-2010 yılları arasında, başka kurumlardan Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına geçiş yapan personel sayısı yıllar itibariyle kaçtır? CEVAP 1. 19.11.2002 tarihinden sonra başka kurumlardan naklen Bakanlığımız merkez teşkilatı kadrolanna atanan personel sayısını yıllar itibariyle gösterir liste aşağıda sunulmuştur. 19.11.2002 TARİHÎNDEN SONRA BAŞKA KURUMDAN NAKLEN SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARINA ATANAN PERSONEL SAYILARI YILLAR 20 02  20 03  20 04  20 05  20 06  20 07  0 0 s CM fi o o T O PL A M  NAKLEN ATAMA SAYISI 1 64 J 5 4 213 224 L56 100 11?. 6 1030 SORU 2. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapılabilmesi için gerekli olan kriterler var mıdır? SORU 3. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapmış personeller için hangi kriter etkin olmuştur? CEVAPLAR 2 ve 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ile 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17'nci maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri; merkez teşkilatı kadroları ve kararname ile atanan kadrolara görevin gerektirdiği şartlan taşımak kaydıyla dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir. Diğer kadrolar için kurumlar arası atama kuralan Şubat ve Eylül aylannda olmak üzere yılda iki kez, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. - 5 0 2 -
Sayfa 121 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 ' Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Naklen atanan personele ilişkin" 7/11934 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: SORULAR: Sağlık Bakanlığı'na geçiş yapan memurlarla ilgili olarak; SORU 1. 2002-2010 yılları arasında, başka kurumlardan Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına geçiş yapan personel sayısı yıllar itibariyle kaçtır? CEVAP 1. 19.11.2002 tarihinden sonra başka kurumlardan naklen Bakanlığımız merkez teşkilatı kadrolanna atanan personel sayısını yıllar itibariyle gösterir liste aşağıda sunulmuştur. 19.11.2002 TARİHÎNDEN SONRA BAŞKA KURUMDAN NAKLEN SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARINA ATANAN PERSONEL SAYILARI YILLAR 20 02  20 03  20 04  20 05  20 06  20 07  0 0 s CM fi o o T O PL A M  NAKLEN ATAMA SAYISI 1 64 J 5 4 213 224 L56 100 11?. 6 1030 SORU 2. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapılabilmesi için gerekli olan kriterler var mıdır? SORU 3. Başka kurumlardan bakanlığınız merkez teşkilatına geçiş yapmış personeller için hangi kriter etkin olmuştur? CEVAPLAR 2 ve 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ile 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17'nci maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri; merkez teşkilatı kadroları ve kararname ile atanan kadrolara görevin gerektirdiği şartlan taşımak kaydıyla dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir. Diğer kadrolar için kurumlar arası atama kuralan Şubat ve Eylül aylannda olmak üzere yılda iki kez, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. - 5 0 2 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayı : B.IO.O.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 25/01/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazınız. Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "Bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin" 7/11937 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. Arz ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı EKLER: 1-önerge cevabı - 5 0 3 - 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11937) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıda yazılı olan sorunun Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak ) cevaplandırılmasını arz ederim. 11.01.2010 Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Son günlerde ortaya çıkan tıbbi formasyona sahip olmayan, tıp profesörlüğü yakıştırmaları yapılarak bitkilerden ilaç yaparak insanları kandıran kişiler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine engel olan pozitif bilim dışındaki tavsiyelerine yer veren bakanlık kontrolü dışında kalan bu kişilere karşı cezai yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz? T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru önergeleri Birimi
Sayfa 122 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Sayı : B.IO.O.SOB.00.00.00.0/ Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 25/01/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazınız. Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "Bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin" 7/11937 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. Arz ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı EKLER: 1-önerge cevabı - 5 0 3 - 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11937) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıda yazılı olan sorunun Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak ) cevaplandırılmasını arz ederim. 11.01.2010 Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Son günlerde ortaya çıkan tıbbi formasyona sahip olmayan, tıp profesörlüğü yakıştırmaları yapılarak bitkilerden ilaç yaparak insanları kandıran kişiler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine engel olan pozitif bilim dışındaki tavsiyelerine yer veren bakanlık kontrolü dışında kalan bu kişilere karşı cezai yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz? T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Soru önergeleri Birimi TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "Bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin" 7/11937 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: SORULAR: Son günlerde ortaya çıkan tıbbi formasyona sahip olmayan, tıp profesörlüğü yakıştırmalan yapılarak bitkilerden ilaç yaparak insanları kandıran kişiler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine engel olan pozitif bilim dışındaki tavsiyelerine yer veren bakanlık kontrolü dışmda kalan bu kişilere karşı cezai yaptınm uygulamayı düşünüyor musunuz? CEVAPLAR: Bitkiler ve bazı kimyasal maddelerin karıştınlması ile hazırlanan ürünlerin, Bakanlığımızdan ruhsat almadan, hastalıklara iyi geldiği belirtilerek satışa sunulması, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa aykırıdır. Diğer taraftan tıp mensubu olmadıkları halde, bu tür faaliyette bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-t terasına Dair Kanun'u ihlal etmektedirler. Bu kanunun 25 inci maddesi "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanım takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmünü amirdir. Bakanlığımca bitkilerden ilaç yaptığı iddiasıyla ve tıp mesleği mensubuymuş gibi davranarak istismar edici fiilleri tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim. - 5 0 4 -
Sayfa 123 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "Bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin" 7/11937 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: SORULAR: Son günlerde ortaya çıkan tıbbi formasyona sahip olmayan, tıp profesörlüğü yakıştırmalan yapılarak bitkilerden ilaç yaparak insanları kandıran kişiler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine engel olan pozitif bilim dışındaki tavsiyelerine yer veren bakanlık kontrolü dışmda kalan bu kişilere karşı cezai yaptınm uygulamayı düşünüyor musunuz? CEVAPLAR: Bitkiler ve bazı kimyasal maddelerin karıştınlması ile hazırlanan ürünlerin, Bakanlığımızdan ruhsat almadan, hastalıklara iyi geldiği belirtilerek satışa sunulması, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa aykırıdır. Diğer taraftan tıp mensubu olmadıkları halde, bu tür faaliyette bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-t terasına Dair Kanun'u ihlal etmektedirler. Bu kanunun 25 inci maddesi "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanım takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmünü amirdir. Bakanlığımca bitkilerden ilaç yaptığı iddiasıyla ve tıp mesleği mensubuymuş gibi davranarak istismar edici fiilleri tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim. - 5 0 4 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mersin ili Mut ilçesi 2008 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi v ^ ^ nüfusu 64.602 olarak belirlenmiş, Toröslar'ın zirvesinde şirin l>tr ilçemizdir. lEkonomisi ve istihdamı ağırlıklı olarak tanm Ve hayvancılığa dayanati ilçen^fzde kayısı, erik, şeftali, zeytin, incir ve nar öne çıkan ürünleridir. Gerek meyve gerekse diğer tarımsal ürünler için büyük önem arz eden sulama yatırımlarının diğer ilçelerimizle birliktebu ilçemizde de arttırılması gerekmektedir. İlçede sulama yatırımları île ilgili olarak; 1. Bakanlığınızca yürütülen Mut ilçesi HaCınühlu Kelçeköy Sulama Göleti, ParAÜlc'lu Göleti, Yalnızcabağ Sulama Tesisi, Çatalharmah ^Sulama! Tesiöi, Narlıdere Sularfta Tesisi, Evren Sulama Tesisi, AşağıkÖselefli Göleti Sulama Tesisi, Güzelköy-YeşuMy Elektropompaj Sulama Tesisi, Kavaklı Elektropompaj Sulama Tesisi, Çağlayahğedik Sulama Tesisi, Hocalı Sulama Tesisi, Dağpazarı Sulama Tesisi, Karacaoğlan Sulama Tesisi, Sakız Sulama Tesisi, Topkaya Sulama Tesisi, Göksu Esen Mah. Sulama Tesisi, Göksu Köprübaşı Mah. Sulama Tesisi, Kurtuluş Sularnâ Tesisi, G^çimli Smama Tesisi, Kırıkkavak Kevil Sulama Tesisi ve Alaçam Sulama Tesisi projeleri he aşamadadır? 2. Mut ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 3. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 4. ilçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 0 5 - 5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11993) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel ERÖGLÜ taraTmdan' f. yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 13/01/2010 ,
Sayfa 124 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mersin ili Mut ilçesi 2008 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi v ^ ^ nüfusu 64.602 olarak belirlenmiş, Toröslar'ın zirvesinde şirin l>tr ilçemizdir. lEkonomisi ve istihdamı ağırlıklı olarak tanm Ve hayvancılığa dayanati ilçen^fzde kayısı, erik, şeftali, zeytin, incir ve nar öne çıkan ürünleridir. Gerek meyve gerekse diğer tarımsal ürünler için büyük önem arz eden sulama yatırımlarının diğer ilçelerimizle birliktebu ilçemizde de arttırılması gerekmektedir. İlçede sulama yatırımları île ilgili olarak; 1. Bakanlığınızca yürütülen Mut ilçesi HaCınühlu Kelçeköy Sulama Göleti, ParAÜlc'lu Göleti, Yalnızcabağ Sulama Tesisi, Çatalharmah ^Sulama! Tesiöi, Narlıdere Sularfta Tesisi, Evren Sulama Tesisi, AşağıkÖselefli Göleti Sulama Tesisi, Güzelköy-YeşuMy Elektropompaj Sulama Tesisi, Kavaklı Elektropompaj Sulama Tesisi, Çağlayahğedik Sulama Tesisi, Hocalı Sulama Tesisi, Dağpazarı Sulama Tesisi, Karacaoğlan Sulama Tesisi, Sakız Sulama Tesisi, Topkaya Sulama Tesisi, Göksu Esen Mah. Sulama Tesisi, Göksu Köprübaşı Mah. Sulama Tesisi, Kurtuluş Sularnâ Tesisi, G^çimli Smama Tesisi, Kırıkkavak Kevil Sulama Tesisi ve Alaçam Sulama Tesisi projeleri he aşamadadır? 2. Mut ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 3. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 4. ilçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 0 5 - 5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11993) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel ERÖGLÜ taraTmdan' f. yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 13/01/2010 , TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. . ÇEvVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı Konu : B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01-/^" : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11993 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11993 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Bakanlığınızca yürütülen Mut İlçesi Hacınuhlu Kelçeköy Sulama Göleti, Pamuklu Göleti, Yanlızcabağ Sulama Tesisi, Çatalharman Sulama Tesisi, Narlıdere Sulama Tesisi, Evren Sulama Tesisi, Aşağıköselerli Göleti Sulama Tesisi, Güzelköy-Yeşilköy Elektropompaj Sulama Tesisi, Kavaklı Elektropompaj Sulama Tesisi, Çağlayangedik Sulama Tesisi, Hocalı Sulama Tesisi, Dağpazarı Sulama Tesisi, Karacaoğlan Sulama Tesisi, Sakız Sulama Tesisi, Topkaya Sulama Tesisi, Göksu Esen Mah. Sulama Tesisi, Göksu Köprübaşı Mah. Sulama Tesisi, Kurtuluş Sulama Tesisi, Geçimli SulamaTesisi, Kırıkkavak Kevil Sulama Tesisi ve Alaçam Sulama Tesisi projeleri ne aşamadadır? CEVAP 1. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2, Mut İlçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. Bakanlığınız Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 4. İlçenin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleştirme takvimi nasıldır? CEVAP 23*4. Mersin- Mut Sulaması II. Kısım İnşaatına ilişkin olarak; 2009 yılsonuna kadar 5.909.746-TL harcama yapılmış olup, % 94 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2010 yılında 4.163 hektar alan sulamaya açılacaktır. 2010 yılı için Büyük Su İşleri kapsamında, 5.000.000-TL ödenek temin edilmiştir. EK Cevabi yazı Bakan - 5 0 6 -
Sayfa 125 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. . ÇEvVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı Konu : B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01-/^" : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11993 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11993 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Bakanlığınızca yürütülen Mut İlçesi Hacınuhlu Kelçeköy Sulama Göleti, Pamuklu Göleti, Yanlızcabağ Sulama Tesisi, Çatalharman Sulama Tesisi, Narlıdere Sulama Tesisi, Evren Sulama Tesisi, Aşağıköselerli Göleti Sulama Tesisi, Güzelköy-Yeşilköy Elektropompaj Sulama Tesisi, Kavaklı Elektropompaj Sulama Tesisi, Çağlayangedik Sulama Tesisi, Hocalı Sulama Tesisi, Dağpazarı Sulama Tesisi, Karacaoğlan Sulama Tesisi, Sakız Sulama Tesisi, Topkaya Sulama Tesisi, Göksu Esen Mah. Sulama Tesisi, Göksu Köprübaşı Mah. Sulama Tesisi, Kurtuluş Sulama Tesisi, Geçimli SulamaTesisi, Kırıkkavak Kevil Sulama Tesisi ve Alaçam Sulama Tesisi projeleri ne aşamadadır? CEVAP 1. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2, Mut İlçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. Bakanlığınız Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 4. İlçenin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleştirme takvimi nasıldır? CEVAP 23*4. Mersin- Mut Sulaması II. Kısım İnşaatına ilişkin olarak; 2009 yılsonuna kadar 5.909.746-TL harcama yapılmış olup, % 94 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2010 yılında 4.163 hektar alan sulamaya açılacaktır. 2010 yılı için Büyük Su İşleri kapsamında, 5.000.000-TL ödenek temin edilmiştir. EK Cevabi yazı Bakan - 5 0 6 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11998) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili Batı Karadeniz Kalkınma Projesi Kapsamında Filyos nehrinin ıslahı büyük önem arz etmektedir. DSÎ'nin Filyos Nehri kanal ıslah projesi için öngörülen takribi proje bedeli yaklaşık 85 milyon TL civarındadır. 1. Filyos Nehri Büyük Kanal ıslah projesi için DSİ tarafından 2010 yılı için öngörülen ve ayrılan harcama ödeneği miktarı TL olarak ne . kadardır? 2. Filyos nehrinde kıyı kenar çizgisi çalışmalarının ne kadarı tamamlanmıştır? Kıyı kenar çizgisi çizilmeyen yerler var mıdır? Hangi bölümlerde kıyı kenar çizgisi kesinleştirilmemiştir? - 5 0 7 -
Sayfa 126 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11998) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili Batı Karadeniz Kalkınma Projesi Kapsamında Filyos nehrinin ıslahı büyük önem arz etmektedir. DSÎ'nin Filyos Nehri kanal ıslah projesi için öngörülen takribi proje bedeli yaklaşık 85 milyon TL civarındadır. 1. Filyos Nehri Büyük Kanal ıslah projesi için DSİ tarafından 2010 yılı için öngörülen ve ayrılan harcama ödeneği miktarı TL olarak ne . kadardır? 2. Filyos nehrinde kıyı kenar çizgisi çalışmalarının ne kadarı tamamlanmıştır? Kıyı kenar çizgisi çizilmeyen yerler var mıdır? Hangi bölümlerde kıyı kenar çizgisi kesinleştirilmemiştir? - 5 0 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-ZZ2 Konu : Yazılı Soru önergesi 2 £ . / f & 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK' ün 7/11998 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız jlişikte gönderilmektedir. EK Cevabi yazı ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK' ÜN 7/11998 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NİN CEVABI SORU 1. Filyos Nehri Büyük Kanal ıslah projesi için DSİ tarafından 2010 yılı için öngörülen ve ayrılan harcama ödeneği miktarı TL olarak ne kadardır? CEVAP 1. "Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi" için 2010 yılında 5.000.000TL ödenek öngörülmüştür. SORU 2. Filyos Nehrinde kıyı kenar çizgisi çalışmalarının ne kadarı tamamlanmıştır? Kıyı kenar çizgisi çizilmeyen yerler var mıdır? Hangi bölümlerde kıyı kenar çizgisi kesinleştirilmemiştir? CEVAP 2. Söz konusu, kıyı kenar çizgisi belirleme çalışmaları; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Arz ederim. " Bakan - 5 0 8 -
Sayfa 127 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-ZZ2 Konu : Yazılı Soru önergesi 2 £ . / f & 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK' ün 7/11998 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız jlişikte gönderilmektedir. EK Cevabi yazı ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK' ÜN 7/11998 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NİN CEVABI SORU 1. Filyos Nehri Büyük Kanal ıslah projesi için DSİ tarafından 2010 yılı için öngörülen ve ayrılan harcama ödeneği miktarı TL olarak ne kadardır? CEVAP 1. "Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi" için 2010 yılında 5.000.000TL ödenek öngörülmüştür. SORU 2. Filyos Nehrinde kıyı kenar çizgisi çalışmalarının ne kadarı tamamlanmıştır? Kıyı kenar çizgisi çizilmeyen yerler var mıdır? Hangi bölümlerde kıyı kenar çizgisi kesinleştirilmemiştir? CEVAP 2. Söz konusu, kıyı kenar çizgisi belirleme çalışmaları; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Arz ederim. " Bakan - 5 0 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlarmdaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. y: Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Erdemli - Sinap içmesuyu inşaatı - 3500 mt. şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama cihazı, - Erdemli - Sinap- Kç.Fındıklı Mah. içmesuyu inşaatı - 4000 mt. şebeke değişimi gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Sıraç içmesuyu inşaatı - 3800 mt. şebeke değişimi gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Üzümlü içmesuyu inşaatı - 3500 mt. şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama cihazı, - Erdemli - Güzeloluk İçmesuyu inşaatı - 5000 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Çerçili içmesuyu inşaatı - 4460 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli- Harfıli içmesuyu inşaatı - 2180 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Köselerli- Kapıtaşı içmesuyu inşaatı - 30 m3 lük gömme depo ve şebeke bağlantısı, - Erdemli - Toros içmesuyu inşaatı - 4800 mt.. Şebeke değişimi, isale ve 50 m3 lük depo yapımı, - Erdemli - Koromşalı içmesuyu inşaatı - 6000 mt. Şebeke değişimi gömme depo onanmı, klorlama, - 5 0 9 - 7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11999) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 128 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlarmdaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. y: Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Erdemli - Sinap içmesuyu inşaatı - 3500 mt. şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama cihazı, - Erdemli - Sinap- Kç.Fındıklı Mah. içmesuyu inşaatı - 4000 mt. şebeke değişimi gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Sıraç içmesuyu inşaatı - 3800 mt. şebeke değişimi gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Üzümlü içmesuyu inşaatı - 3500 mt. şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama cihazı, - Erdemli - Güzeloluk İçmesuyu inşaatı - 5000 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Çerçili içmesuyu inşaatı - 4460 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli- Harfıli içmesuyu inşaatı - 2180 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama cihazı, - Erdemli - Köselerli- Kapıtaşı içmesuyu inşaatı - 30 m3 lük gömme depo ve şebeke bağlantısı, - Erdemli - Toros içmesuyu inşaatı - 4800 mt.. Şebeke değişimi, isale ve 50 m3 lük depo yapımı, - Erdemli - Koromşalı içmesuyu inşaatı - 6000 mt. Şebeke değişimi gömme depo onanmı, klorlama, - 5 0 9 - 7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/11999) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 1 - Erdemlii- Aydınlar içmesuyu inşaatı- gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Erdemli - Çiriş - Sakızlar içmesuyu inşaatı - 4388 mt. Isale, 5210 mt. Şebeke haftv ve 1 Ad. 50 m3 gömme depo, l - Erdemli - Çiftepmar içmesuyu inşaatı -2800 mt îsale hattı değişimi (gerdemê  Pınan), - Erdemli - Dağlı içmesuyu inşaatı -4000 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı, - Erdemli - Elvanlı içmesuyu inşaatı -1500 mt. Şebeke ilavesi ve gömme depo onarımı, - Erdemli - Hacıalanı içmesuyu inşaatı - 150 m3 gömme depo, 50000 mt. Şebeke ve isale hattı döşenecek ve klorlama cihazı takılacak, - Erdemli - H. Halilarpaç içmesuyu inşaatı - 5000 mt. İsale ve Şebeke değişimi, klorlama cihazı takılması, - Erdemli - Karayakup. içmesuyu inşaatı - 5000 mt. İsale ve Şebeke değişimi, klorlama cihazı takılması, - Erdemli - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Erdemli ilçesi içmesuyu yatrnmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleşu'rilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Erdemli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 3. lçmesuyunun insan hayatmdaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 1 0 -
Sayfa 129 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 1 - Erdemlii- Aydınlar içmesuyu inşaatı- gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Erdemli - Çiriş - Sakızlar içmesuyu inşaatı - 4388 mt. Isale, 5210 mt. Şebeke haftv ve 1 Ad. 50 m3 gömme depo, l - Erdemli - Çiftepmar içmesuyu inşaatı -2800 mt îsale hattı değişimi (gerdemê  Pınan), - Erdemli - Dağlı içmesuyu inşaatı -4000 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı, - Erdemli - Elvanlı içmesuyu inşaatı -1500 mt. Şebeke ilavesi ve gömme depo onarımı, - Erdemli - Hacıalanı içmesuyu inşaatı - 150 m3 gömme depo, 50000 mt. Şebeke ve isale hattı döşenecek ve klorlama cihazı takılacak, - Erdemli - H. Halilarpaç içmesuyu inşaatı - 5000 mt. İsale ve Şebeke değişimi, klorlama cihazı takılması, - Erdemli - Karayakup. içmesuyu inşaatı - 5000 mt. İsale ve Şebeke değişimi, klorlama cihazı takılması, - Erdemli - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Erdemli ilçesi içmesuyu yatrnmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleşu'rilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Erdemli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 3. lçmesuyunun insan hayatmdaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 1 0 - T B M M B : 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.O.BHÎ.O.OO.O0/610.01 -72£ Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11999 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11999 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NİN CEVABI SORU 1. Erdemli ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Erdemli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? CEVAP 2. Adı geçen işlerle alakalı olarak, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yürütülen her hangi bir iş bulunmamaktadır. Arz ederim. Bakan EK Cevabi yazı - 5 1 1 -
Sayfa 130 -
T B M M B : 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.O.BHÎ.O.OO.O0/610.01 -72£ Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11999 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11999 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NİN CEVABI SORU 1. Erdemli ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Erdemli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? CEVAP 2. Adı geçen işlerle alakalı olarak, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yürütülen her hangi bir iş bulunmamaktadır. Arz ederim. Bakan EK Cevabi yazı - 5 1 1 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Of' Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. -Silifke- Burunucu içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke ilavesi ve yenileme, ENH, Terfi hattı ve Gömme depo yapımı, - Silifke- Cambazlı içmesuyu inşaatı - 2500 mt Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Cambazlı Taşkıncık içmesuyu inşaatı - 2510 m t Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Cilbayır Kavak içmesuyu inşaatı - 2500 mt. İsale.Terfi ve Şebeke hattı, 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo, Elektromotopomp grubu, ENH, Kapta), Biriktirme Deposu, terfi binası ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke- Demircili- yenibahçe Payamlı Mah. İçmesuyu inşaatı - 5000 mt. isale ve Şebeke hattı, 1 Ad. 50m3 lük gömme depo ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke İmambekirli içmesuyu inşaatı - 9500 mt. İsale hattı, 65 mt. Drenaj, Maslak, Kaptaj ve kireç önleyici cihaz takılması, - Silifke - İmamuşağı- tapurdamaz içmesuyu inşaatı - 6000 mt. İsale ve şebeke hattı, 1 Ad. 100 m3 lük gömme depo, kaptaj ve Klorlama cihazı, - Silifke - Karahacılı içmesuyu inşaatı - Mevcut 100 m3 gömme depo onarımı ve klorlama cihaz takılması, - Silifke- Kargıcık- Pamucak içmesuyu inşaatı - 2500 mt. İsale ve terfi hattı, Kaptaj, Biriktirme deposu, Terfi binası ve Klorlama cihazı takılması, - 5 1 2 - 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12000) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 131 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Of' Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. -Silifke- Burunucu içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke ilavesi ve yenileme, ENH, Terfi hattı ve Gömme depo yapımı, - Silifke- Cambazlı içmesuyu inşaatı - 2500 mt Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Cambazlı Taşkıncık içmesuyu inşaatı - 2510 m t Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Cilbayır Kavak içmesuyu inşaatı - 2500 mt. İsale.Terfi ve Şebeke hattı, 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo, Elektromotopomp grubu, ENH, Kapta), Biriktirme Deposu, terfi binası ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke- Demircili- yenibahçe Payamlı Mah. İçmesuyu inşaatı - 5000 mt. isale ve Şebeke hattı, 1 Ad. 50m3 lük gömme depo ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke İmambekirli içmesuyu inşaatı - 9500 mt. İsale hattı, 65 mt. Drenaj, Maslak, Kaptaj ve kireç önleyici cihaz takılması, - Silifke - İmamuşağı- tapurdamaz içmesuyu inşaatı - 6000 mt. İsale ve şebeke hattı, 1 Ad. 100 m3 lük gömme depo, kaptaj ve Klorlama cihazı, - Silifke - Karahacılı içmesuyu inşaatı - Mevcut 100 m3 gömme depo onarımı ve klorlama cihaz takılması, - Silifke- Kargıcık- Pamucak içmesuyu inşaatı - 2500 mt. İsale ve terfi hattı, Kaptaj, Biriktirme deposu, Terfi binası ve Klorlama cihazı takılması, - 5 1 2 - 8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12000) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 5 1 3 - - Silifke - Kızılgeçit içmesuyu inşaatı - içme suyu memba ıslahı, Mevcut gömme d*epo onanmı ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke- Nuruköy içmesuyu inşaatı- 3000 mt. Yem kaynak ilavesi, 6000 mt. Mevcut şebekenin yenilenmesi, Mevcut deponun yıkılarak yenisinin yapılması ve 2. ad. Klorlama cihazı takılması, - Silifke- sabah- müsait içmesuyu inşaatı - 6000 mt Mevcut şebekenin yenilenmesi, - Silifke- Sanaydın içmesuyu inşaatı - 4500 mt. Eski PVC boru hatlarının HDPE boruyla değiştirilmesi, - Silifke- Seyranlık Işıkoğlu Mah. İçmesuyu inşaatı - 2000 mt. Şebeke ilavesi yapılacak, - Silifke- Gedikpınarı içmesuyu inşaatı - 30 m3 Gömme depo ilavesi, - Silifke- Ulugöz içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Isale ve Şebeke hattı Üavesi ve yeni sondaj açılması, - Silifke- Uşakpman içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Yeğenli İçmesuyu inşaatı - 2500 mt. Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Silifke ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Silifke ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrümıştır? 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır?
Sayfa 132 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 5 1 3 - - Silifke - Kızılgeçit içmesuyu inşaatı - içme suyu memba ıslahı, Mevcut gömme d*epo onanmı ve Klorlama cihazı takılması, - Silifke- Nuruköy içmesuyu inşaatı- 3000 mt. Yem kaynak ilavesi, 6000 mt. Mevcut şebekenin yenilenmesi, Mevcut deponun yıkılarak yenisinin yapılması ve 2. ad. Klorlama cihazı takılması, - Silifke- sabah- müsait içmesuyu inşaatı - 6000 mt Mevcut şebekenin yenilenmesi, - Silifke- Sanaydın içmesuyu inşaatı - 4500 mt. Eski PVC boru hatlarının HDPE boruyla değiştirilmesi, - Silifke- Seyranlık Işıkoğlu Mah. İçmesuyu inşaatı - 2000 mt. Şebeke ilavesi yapılacak, - Silifke- Gedikpınarı içmesuyu inşaatı - 30 m3 Gömme depo ilavesi, - Silifke- Ulugöz içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Isale ve Şebeke hattı Üavesi ve yeni sondaj açılması, - Silifke- Uşakpman içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke- Yeğenli İçmesuyu inşaatı - 2500 mt. Sonradan oluşan yerleşim yerleri için ilave şebeke yapımı, - Silifke - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Silifke ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Silifke ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrümıştır? 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? T B M M B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.0O.O0/610.01-1$3 Konu : Yazılı Soru önergesi £ # . # 2 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12000 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderi 1 mektedi r. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12000 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Silifke ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Silifke ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3- Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. EK Cevabi yazı - 5 1 4 -
Sayfa 133 -
T B M M B : 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.0O.O0/610.01-1$3 Konu : Yazılı Soru önergesi £ # . # 2 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12000 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderi 1 mektedi r. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12000 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Silifke ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Silifke ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3- Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. EK Cevabi yazı - 5 1 4 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynakları giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Mut ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Mut - Aş. Köselerli içmesuyu inşaatı - 4800 mt şebeke değişimi, isale veklorlama yapımı, - Mut - Aydınoğlu içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Terfi hattı değişimi gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Mut - Burunköy içmesuyu inşaatı - 6000 mt isale hattı değişimi, klorlama yapımı, - Mut - Çamlıca içmesuyu inşaatı - 4900 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama yapımı, - Mut - Demirkapı İçmesuyu inşaatı - 3200 mt. Şebeke ve isale hattı30 m3 lük gömme depo ve klorlama yapımı, - Mut - Diştaş içmesuyu inşaatı - 1300 mt. Şebeke ve isale, klorlama yapımı, - Mut - Hacıahmetli içmesuyu inşaatı - 6000 mt. şebeke değişimi, Gömme depo.onanmı, Klorlama yapımı, - Mut - hamamköy içmesuyu inşaatı -gömme depo onanmı ve klorlama yapımı, - Mut - Kırıkkavak içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke, isale değişimi ve gömme depo yapımı, - Mut - Kırkkavak- Kevli içmesuyu inşaatı - 2800 mt. İsale hattı, 50 m3 lük gömme depo, ENH, dalgıç pompa ve klorlama yapımı, - Mut - Sankız Mezardüzü içmesuyu inşaatı- 3000 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı ve klorlama yapımı, - 5 1 5 - 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12001) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 134 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynakları giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Mut ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Mut - Aş. Köselerli içmesuyu inşaatı - 4800 mt şebeke değişimi, isale veklorlama yapımı, - Mut - Aydınoğlu içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Terfi hattı değişimi gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Mut - Burunköy içmesuyu inşaatı - 6000 mt isale hattı değişimi, klorlama yapımı, - Mut - Çamlıca içmesuyu inşaatı - 4900 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı klorlama yapımı, - Mut - Demirkapı İçmesuyu inşaatı - 3200 mt. Şebeke ve isale hattı30 m3 lük gömme depo ve klorlama yapımı, - Mut - Diştaş içmesuyu inşaatı - 1300 mt. Şebeke ve isale, klorlama yapımı, - Mut - Hacıahmetli içmesuyu inşaatı - 6000 mt. şebeke değişimi, Gömme depo.onanmı, Klorlama yapımı, - Mut - hamamköy içmesuyu inşaatı -gömme depo onanmı ve klorlama yapımı, - Mut - Kırıkkavak içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke, isale değişimi ve gömme depo yapımı, - Mut - Kırkkavak- Kevli içmesuyu inşaatı - 2800 mt. İsale hattı, 50 m3 lük gömme depo, ENH, dalgıç pompa ve klorlama yapımı, - Mut - Sankız Mezardüzü içmesuyu inşaatı- 3000 mt. şebeke değişimi, gömme depo onanmı ve klorlama yapımı, - 5 1 5 - 9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12001) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 5 1 6 - - Mut - Suçatı içmesuyu inşaatı - 4700 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Topluca içmesuyu inşaatı -5328 mt Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Zeytinçukuru içmesuyu inşaatı -2600 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Işıklar köyü içmesuyu inşaatı -2601 mt. Şebeke değişimi, 50 m3 gömme depo yapımı ve klorlama yapımı, - Mut - Çamlıca - Evren kireç çözücü cihaz takılması - Mut - Mucuk köyü içmesuyu inşaatı - 2570 mt Şebeke değişimi, - Mut - Ballı Tırtar Mah. içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Şebeke ve 30 m3 lük gömme depo, - Mut - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Mut ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. İçmesuyunun insan hayatındaki Önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır?
Sayfa 135 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 - 5 1 6 - - Mut - Suçatı içmesuyu inşaatı - 4700 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Topluca içmesuyu inşaatı -5328 mt Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Zeytinçukuru içmesuyu inşaatı -2600 mt. Şebeke değişimi, gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Mut - Işıklar köyü içmesuyu inşaatı -2601 mt. Şebeke değişimi, 50 m3 gömme depo yapımı ve klorlama yapımı, - Mut - Çamlıca - Evren kireç çözücü cihaz takılması - Mut - Mucuk köyü içmesuyu inşaatı - 2570 mt Şebeke değişimi, - Mut - Ballı Tırtar Mah. içmesuyu inşaatı - 2000 mt. Şebeke ve 30 m3 lük gömme depo, - Mut - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Mut ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. İçmesuyunun insan hayatındaki Önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHt.0.00.00/610.01-2/J 2.&.#Zl2Q\0 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12001 esas sayılı yazdı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12001 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Mut ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmışttr? CEVAP 2. Adı gecen işlerle alakalı olarak, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yürütülen her hangi bir iş bulunmamaktadır. - 5 1 7 -
Sayfa 136 -
TBMM B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHt.0.00.00/610.01-2/J 2.&.#Zl2Q\0 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12001 esas sayılı yazdı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12001 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Mut ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Mut ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmışttr? CEVAP 2. Adı gecen işlerle alakalı olarak, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yürütülen her hangi bir iş bulunmamaktadır. - 5 1 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12002) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Saym Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasina müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Tarsus - Ardıçlı Grubu içmesuyu inşaatı - 45000 mt. İsale ve şebeke değişimi, 50 m3 gömme depo, Gömme depo onarımları ve klorlama yapımı, - Tarsus - Çavuşlu içmesuyu inşaatı - 6000 mt. Şebeke değişimi gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Çokak içmesuyu inşaatı - 5840 şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Gücük içmesuyu inşaatı - 7000 şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Sıraköy İnbaşı içmesuyu inşaatı 2400 mt. Şebeke döşenecek, - Tarsus - Akçokocalı içmesuyu inşaatı - 2000 mt. İsale hattı değişimi, - Tarsus - Çakırlı içmesuyu inşaatı - 6740 mt. İsale hattı değişimi, Gömme depo, Klorlama yapımı, - Tarsus - Mahmutağa içmesuyu inşaatı - 4100 mt. İsale ve şebeke değişimi gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Tarsus - Yeniçay içmesuyu inşaatı - 4330 mt. Şebeke ve hidrofor yapımı, - Tarsus - Camilimanda içmesuyu inşaatı - 1 0 0 m3 lük ayaklı depo yapımı, - Tarsus - Günyurdu içmesuyu inşaaü-100 m3 lük ayaklı depo yapımı, 5000 mt. Terfi ve şebeke değişimi ve klorlama, - Tarsus - Eshabıkef içmesuyu inşaatı - 78500 mt. İsale ve terfi hattı yapımı, 50-100- 150 m3 lük gömme depo yapımları, 20 motopomp ve gerekli ENH yapımı, Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili - 5 1 8 -
Sayfa 137 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12002) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Saym Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasina müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Tarsus - Ardıçlı Grubu içmesuyu inşaatı - 45000 mt. İsale ve şebeke değişimi, 50 m3 gömme depo, Gömme depo onarımları ve klorlama yapımı, - Tarsus - Çavuşlu içmesuyu inşaatı - 6000 mt. Şebeke değişimi gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Çokak içmesuyu inşaatı - 5840 şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Gücük içmesuyu inşaatı - 7000 şebeke değişimi, gömme depo onarımı klorlama yapımı, - Tarsus - Sıraköy İnbaşı içmesuyu inşaatı 2400 mt. Şebeke döşenecek, - Tarsus - Akçokocalı içmesuyu inşaatı - 2000 mt. İsale hattı değişimi, - Tarsus - Çakırlı içmesuyu inşaatı - 6740 mt. İsale hattı değişimi, Gömme depo, Klorlama yapımı, - Tarsus - Mahmutağa içmesuyu inşaatı - 4100 mt. İsale ve şebeke değişimi gömme depo onarımı ve klorlama yapımı, - Tarsus - Yeniçay içmesuyu inşaatı - 4330 mt. Şebeke ve hidrofor yapımı, - Tarsus - Camilimanda içmesuyu inşaatı - 1 0 0 m3 lük ayaklı depo yapımı, - Tarsus - Günyurdu içmesuyu inşaaü-100 m3 lük ayaklı depo yapımı, 5000 mt. Terfi ve şebeke değişimi ve klorlama, - Tarsus - Eshabıkef içmesuyu inşaatı - 78500 mt. İsale ve terfi hattı yapımı, 50-100- 150 m3 lük gömme depo yapımları, 20 motopomp ve gerekli ENH yapımı, Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili - 5 1 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 - Tarsus - Dorak içmesuyu inşaatı - 3850 mt. İsale, 500 mt. Terfi ve ENH yapımı, - Tarsus - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Tarsus ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Tarsus ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.O.BHl.O.OO.00/610.01-/5/ 2t^..PZam Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12002 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız _ ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. E K Prof. DVVeyseJJROĞLU Cevabi yazı B a k a n MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12002 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Tarsus ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Tarsus ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? CEVAP 2. Mersin İli ve Tarsus İlçesinin ilave içmesuyu ihtiyacım karşılayacak olan, Pamuklu Barajı inşaat yapım ihalesi 05.11.2009 tarihinde yapılmış olup, 12.01.2010 tarihinde işe başlanmıştır. 2010 yılı için projeye 21.700.000TL Ödenek temin edilmiştir. Yeterli ödenek temin edildiği takdirde 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. - 5 1 9 -
Sayfa 138 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 - Tarsus - Dorak içmesuyu inşaatı - 3850 mt. İsale, 500 mt. Terfi ve ENH yapımı, - Tarsus - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Tarsus ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Tarsus ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.O.BHl.O.OO.00/610.01-/5/ 2t^..PZam Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12002 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız _ ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. E K Prof. DVVeyseJJROĞLU Cevabi yazı B a k a n MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12002 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Tarsus ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. SORU 2. Bakanlığınızın Tarsus ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? CEVAP 2. Mersin İli ve Tarsus İlçesinin ilave içmesuyu ihtiyacım karşılayacak olan, Pamuklu Barajı inşaat yapım ihalesi 05.11.2009 tarihinde yapılmış olup, 12.01.2010 tarihinde işe başlanmıştır. 2010 yılı için projeye 21.700.000TL Ödenek temin edilmiştir. Yeterli ödenek temin edildiği takdirde 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. - 5 1 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynaklann ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çök daha düşüktür. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. -Gülnar - Akova içmesuyu inşaatı - Köseçobanlı belediyesinden 8500 m t İsale hattı ile su gelecek, - Gülnar - Ardıçpınan içmesuyu inşaatı - 7000 mt. İsale ve şebeke yenileme, - Gülnar - Bolyaran içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke, Terfi hattı, ENH, Depo, isale yapımı, - Gülnar - Dayıcık içmesuyu inşaatı - İlave kaynak, isale hattı, ve şebeke yenilemesi, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar -Kayrak İçmesuyu inşaatı - 4000 mt. Şebeke yenileme, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Korucak Pınarbaşı Mah. içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke ve isale yenileme, - Gülnar - Kurbağaköy içmesuyu inşaatı - 8000 mt. İsale ve şebeke , ENH+Terfi, Depo, - Gülnar-Işıklı- Çayır içmesuyu inşaatı - 8000 mt. İsale ve şebeke , ENH.Terfı ve Depo, - Gülnar - Çavuşlar içmesuyu inşaatı - İsale hattı yenileme, Depo bakım onanm, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Taşoluk- Medrese içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke ve isale, Depo, - Gülnar - Şıhömer içmesuyu inşaatı- 6000 mt. Şebeke yenileme ve kireç önleyici cihaz takılması, - 5 2 0 - //.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12003) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 139 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynaklann ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çök daha düşüktür. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. -Gülnar - Akova içmesuyu inşaatı - Köseçobanlı belediyesinden 8500 m t İsale hattı ile su gelecek, - Gülnar - Ardıçpınan içmesuyu inşaatı - 7000 mt. İsale ve şebeke yenileme, - Gülnar - Bolyaran içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke, Terfi hattı, ENH, Depo, isale yapımı, - Gülnar - Dayıcık içmesuyu inşaatı - İlave kaynak, isale hattı, ve şebeke yenilemesi, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar -Kayrak İçmesuyu inşaatı - 4000 mt. Şebeke yenileme, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Korucak Pınarbaşı Mah. içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke ve isale yenileme, - Gülnar - Kurbağaköy içmesuyu inşaatı - 8000 mt. İsale ve şebeke , ENH+Terfi, Depo, - Gülnar-Işıklı- Çayır içmesuyu inşaatı - 8000 mt. İsale ve şebeke , ENH.Terfı ve Depo, - Gülnar - Çavuşlar içmesuyu inşaatı - İsale hattı yenileme, Depo bakım onanm, Kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Taşoluk- Medrese içmesuyu inşaatı - 8000 mt. Şebeke ve isale, Depo, - Gülnar - Şıhömer içmesuyu inşaatı- 6000 mt. Şebeke yenileme ve kireç önleyici cihaz takılması, - 5 2 0 - //.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12003) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Prof. Dr.H^yjeLEKOĞLU Bakan EK Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12003 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Gülnar ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Gülnar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. - 5 2 1 - 1 - Gülnar - örenpınan kireç çözücü cihaz takılması - kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Gülnar ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Gülnar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. İçmesuyunun insan hayaündaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-/^cf £2/2010- Konu : Yazılı Soru önergesi / TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. ilgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12003 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim.
Sayfa 140 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Prof. Dr.H^yjeLEKOĞLU Bakan EK Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12003 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Gülnar ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Gülnar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. - 5 2 1 - 1 - Gülnar - örenpınan kireç çözücü cihaz takılması - kireç önleyici cihaz takılması, - Gülnar - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Gülnar ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Gülnar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. İçmesuyunun insan hayaündaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-/^cf £2/2010- Konu : Yazılı Soru önergesi / TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. ilgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12003 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Anamur - Boğuntu içmesuyu inşaatı - 19000 mt. İsale ve Şebeke yenileme ve depo yapımı, - Anamur - Evciler içmesuyu inşaatı — 7000 mt. İsale hattı yenileme - Anamur - Güngören içmesuyu inşaatı - 12000 mt. İsale ve Şebeke yenileme depo bakım ve onanmı, - Anamur- Kızılaliler içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke yenileme kaynak ilavesi, - Anamur- Ovabaşı içmesuyu inşaatı - 1 0 0 0 0 mt. Şebeke yenileme, - Anamur- Çukurabonoz köyü Abanoz mah. İçmesuyu inşaatı- Sondajdan çıkan suyun depoya basılması, - Anamur- Karadere içmesuyu inşaatı - E N H Terfi ve İsale hattı, - Anamur - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Anamur ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Anamur ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 2 2 - 12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12004) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 141 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Anamur - Boğuntu içmesuyu inşaatı - 19000 mt. İsale ve Şebeke yenileme ve depo yapımı, - Anamur - Evciler içmesuyu inşaatı — 7000 mt. İsale hattı yenileme - Anamur - Güngören içmesuyu inşaatı - 12000 mt. İsale ve Şebeke yenileme depo bakım ve onanmı, - Anamur- Kızılaliler içmesuyu inşaatı - 5000 mt. Şebeke yenileme kaynak ilavesi, - Anamur- Ovabaşı içmesuyu inşaatı - 1 0 0 0 0 mt. Şebeke yenileme, - Anamur- Çukurabonoz köyü Abanoz mah. İçmesuyu inşaatı- Sondajdan çıkan suyun depoya basılması, - Anamur- Karadere içmesuyu inşaatı - E N H Terfi ve İsale hattı, - Anamur - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Anamur ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Anamur ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 2 2 - 12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12004) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-/3/ Konu : Yazılı Soru önergesi 2&./»r£/20lÖ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12004 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 'cevabi yazınijz ilişikte gönderilmektedir. ' 1 ' 1 Arz ederim. EK Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12004 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA^ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI SORU 1. Anamur ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Anamur ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan - 5 2 3 -
Sayfa 142 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-/3/ Konu : Yazılı Soru önergesi 2&./»r£/20lÖ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12004 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 'cevabi yazınijz ilişikte gönderilmektedir. ' 1 ' 1 Arz ederim. EK Cevabi yazı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12004 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA^ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI SORU 1. Anamur ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Anamur ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan - 5 2 3 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor: Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Çamlıyayla - Bağçatağı içmesuyu inşaaü - 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo, 760 mt. Terfi hattı, Elektromotopomp ve ENH, - Çamlıyayla - Kisecik içmesuyu inşaatı — 8000 mt. Şebeke, isale değişimi, - Çamlıyayla Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Çamlıyayla ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmışür? 2. Bakanlığınızın Çamlıyayla ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? - 5 2 4 - 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? 13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12005) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 143 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor: Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Çamlıyayla - Bağçatağı içmesuyu inşaaü - 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo, 760 mt. Terfi hattı, Elektromotopomp ve ENH, - Çamlıyayla - Kisecik içmesuyu inşaatı — 8000 mt. Şebeke, isale değişimi, - Çamlıyayla Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Çamlıyayla ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmışür? 2. Bakanlığınızın Çamlıyayla ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? - 5 2 4 - 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? 13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12005) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 T B M M B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Konu : Yazılı Soru önergesi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-2^3 2 < £ . # # 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12005 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, • ,ceyab^^yaztfniz ilişikte* gönderilmektedir. ' ' Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN , 7/12005 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Çamlıyayla ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Çamlıyayla ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. içmesuyunun İnsan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3' Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan E K Cevabi yazı - 5 2 5 -
Sayfa 144 -
T B M M B : 6 7 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Konu : Yazılı Soru önergesi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-2^3 2 < £ . # # 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12005 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, • ,ceyab^^yaztfniz ilişikte* gönderilmektedir. ' ' Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN , 7/12005 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Çamlıyayla ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Çamlıyayla ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. içmesuyunun İnsan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3' Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan E K Cevabi yazı - 5 2 5 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynakları giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşırı sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Mezitli - Kocayer içmesuyu inşaatı - 1000 mt. Şebeke yenileme, - Mezitli - Takanlı içmesuyu inşaatı - 3000 mt. İsale, terfi hattı veşebeke yenileme, - Mezitli - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Mezitli ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Mezitli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki Önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 2 6 - 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12006) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010
Sayfa 145 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynakları giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşırı sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Mezitli - Kocayer içmesuyu inşaatı - 1000 mt. Şebeke yenileme, - Mezitli - Takanlı içmesuyu inşaatı - 3000 mt. İsale, terfi hattı veşebeke yenileme, - Mezitli - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Mezitli ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Mezitli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki Önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 5 2 6 - 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12006) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 21& Konu : Yazılı Soru önergesi ;2<"L*&2010" TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12006 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12006 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞIMIN CEVABI SORU 1. Mezitli ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Mezitli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3' Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan EK Cevabi yazı - 5 2 7 -
Sayfa 146 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 21& Konu : Yazılı Soru önergesi ;2<"L*&2010" TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12006 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12006 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞIMIN CEVABI SORU 1. Mezitli ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Mezitli ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3' Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan EK Cevabi yazı - 5 2 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12007) Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir sulartn bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Aydıncık - Eskiyörük içmesuyu inşaatı - 1 Ad. 100m3 gömme depo yapımı, - Aydıncık- Pembecik- Gücümlü içmesuyu inşaatı — 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo 2750 mt. îsale,Terfl ve Şebeke hattı, Kaptaj, Biriktirme Deposu, Elektromotopomp,ENH ve Klorlama cihazı, - Aydıncık- Yenikaş içmesuyu inşaatı - 1 Ad. 50 m3-2 Ad. 75 m3 lük gömme depo bakım onanmı 12000 mt. îsale,Terfi ve Şebeke, Elektromotopomp,ENH, ve 2 Ad. Klorlama cihazı, - Aydıncık- Yeniyörük- Arpalık içmesuyu inşaatı - arpalık Mah. 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo 2000 mt. İsale ve Şebeke hattı ilavesi, Diğer 4 köyün de depolarının bakım onanmı yapılacak., - Aydıncık - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Aydıncık ilçesi içmesuyu yatuımlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Aydıncık ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili - 5 2 8 -
Sayfa 147 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12007) Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir sulartn bizim kullanabileceğimiz özellikte olanların oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basmda yer almıştır. - Aydıncık - Eskiyörük içmesuyu inşaatı - 1 Ad. 100m3 gömme depo yapımı, - Aydıncık- Pembecik- Gücümlü içmesuyu inşaatı — 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo 2750 mt. îsale,Terfl ve Şebeke hattı, Kaptaj, Biriktirme Deposu, Elektromotopomp,ENH ve Klorlama cihazı, - Aydıncık- Yenikaş içmesuyu inşaatı - 1 Ad. 50 m3-2 Ad. 75 m3 lük gömme depo bakım onanmı 12000 mt. îsale,Terfi ve Şebeke, Elektromotopomp,ENH, ve 2 Ad. Klorlama cihazı, - Aydıncık- Yeniyörük- Arpalık içmesuyu inşaatı - arpalık Mah. 1 Ad. 50 m3 lük gömme depo 2000 mt. İsale ve Şebeke hattı ilavesi, Diğer 4 köyün de depolarının bakım onanmı yapılacak., - Aydıncık - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Aydıncık ilçesi içmesuyu yatuımlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Aydıncık ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili - 5 2 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.OO.OO/610.01- Z / / Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12007 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR* IN 7/12007 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Aydmcık ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Aydıncık ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan EK Cevabi yazı - 5 2 9 -
Sayfa 148 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.OO.OO/610.01- Z / / Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12007 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR* IN 7/12007 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI SORU 1. Aydmcık ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Aydıncık ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan EK Cevabi yazı - 5 2 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşm sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanlann oranı ise çok daha düşüktür. Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Bozyazı - Ardıçlıtaş içmesuyu inşaatı - 1 0 0 0 0 mt. şebeke yapımı, - Bozyazı- Kızılca içmesuyu inşaatı - 3000 mt İsale yenileme Gömme depo bakım ve onanmı, - Bozyazı- Kömürlü içmesuyu inşaatı - 3500 mt. Şebeke, ENH, Terfi yapımı, - Bozyazı - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Bozyazı ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? - 5 3 0 - 16.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12008) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Saym Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır?
Sayfa 149 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşm sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanlann oranı ise çok daha düşüktür. Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Bozyazı - Ardıçlıtaş içmesuyu inşaatı - 1 0 0 0 0 mt. şebeke yapımı, - Bozyazı- Kızılca içmesuyu inşaatı - 3000 mt İsale yenileme Gömme depo bakım ve onanmı, - Bozyazı- Kömürlü içmesuyu inşaatı - 3500 mt. Şebeke, ENH, Terfi yapımı, - Bozyazı - Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı, İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Bozyazı ilçesi içmesuyu yatınmlanyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? - 5 3 0 - 16.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12008) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Saym Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 3. îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.0Û.00/610.01- Z l 'Z- Konu : Yazılı Soru önergesi Z4JW2QOIO TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. ilgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' m 7/12008 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12008 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Bozyazı ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlartyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Prjıf. Dr. vVssLEROĞLU Bakan EK Cevabi yazı - 5 3 1 -
Sayfa 150 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.0Û.00/610.01- Z l 'Z- Konu : Yazılı Soru önergesi Z4JW2QOIO TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazısı. ilgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' m 7/12008 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12008 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Bozyazı ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlartyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Prjıf. Dr. vVssLEROĞLU Bakan EK Cevabi yazı - 5 3 1 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanlann oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Toroslar - kavaklıpınar içmesuyu inşaatı - 10000 mt. Şebeke yemleme, - Toroslar - Tırtar- Ayvalık içmesuyu inşaatı — 8000 mt. Şebeke, isale ve gömme depo yapımı, - Toroslar Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Toroslar ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Toroslar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? - 5 3 2 - 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12009) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakam Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır?
Sayfa 151 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 MHP Mersin Milletvekili Dünyadaki içilebilir su kaynaklan giderek azalıyor. Düzensiz kentleşme, aşın nüfus artışı, sera gazlanndaki artış ve aşın sanayileşme dünyayı giderek daha "susuz" hale getiriyor. Dünyamızın büyük bölümü su kaynaklanyla çevrili olsa bile bu kaynakların ancak %3'ü içilebilir özellikte, çoğunu buz kütlelerinin oluşturduğu içilebilir suların bizim kullanabileceğimiz özellikte olanlann oram ise çok daha düşüktür. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı belde ve köylerin içme suyu problemleri hat safhaya çıkmış, zaman zaman da yazılı ve görsel basında yer almıştır. - Toroslar - kavaklıpınar içmesuyu inşaatı - 10000 mt. Şebeke yemleme, - Toroslar - Tırtar- Ayvalık içmesuyu inşaatı — 8000 mt. Şebeke, isale ve gömme depo yapımı, - Toroslar Muhtelif köyler klorlama cihazı alımı İçmesuyu projeleri ne aşamadadır? 1. Toroslar ilçesi içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 2. Bakanlığınızın Toroslar ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? - 5 3 2 - 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12009) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakam Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasına müsaadelerinizi arz ederim. 14/01/2010 3. Îçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.0Û/610.01- Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12009 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazıjrmz ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabi yazı ı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12009 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Toroslar ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Torosları ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan - 5 3 3 -
Sayfa 152 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.0Û/610.01- Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/12009 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazıjrmz ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabi yazı ı MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/12009 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Toroslar ilçesi (belde ve köyleri) içmesuyu yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı İçinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? SORU 2. Bakanlığınızın Torosları ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 3. İçmesuyunun insan hayatındaki önemi de dikkate alındığında bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 1,2,3. Söz konusu projeler; Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Bakan - 5 3 3 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi 'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12010) Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. . f Ülkemizde Batı Karadeniz Havzası içinde olan ve Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerini de kapsaması sebebiyle üç ili de çok yakından ilgilendiren Filyos Çayı, 20-21 Mayıs 1998 tarihinde beklenmedik ani yağışların ve buna bağlı olarak akışların sonucunda taşmış ve yörede uzun yıllar tamir edilmesi çok güç, ciddi zararlar doğurmuştur. Konuyla birinci dereceden ilgili olan DSİ Genel MüdürlüğÜ'nün, Bölgede Filyos Çayı taşkını sonrası ıslah çalışmaları yapması dışında, bu çok büyük ve önemli düzeydeki Sel felaketi sonrasında, adına TEFER Projesi denilen "Taşkın Erken Uyarı Sistemini" kurduğu, Basında, Medyada, Kamuoyunda ve internet ortamında çıkan sayısız haber ve kaynaktan bilinmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarının da katılımı ile gerçekleşen TEFER Projesinin, başta Filyos Çayı Havzasını izlemek üzere, Radar, uzaktan algılama ve gözlem istasyonları dahil olmak üzere büyük çaplı bir bütçe ve buna bağlı olarak en gelişmiş teknik ve elektronik bir sistem ile kurulduğu gene dönemin basma, medyaya, kamuoyu ve internete yansıyan haberlerinden anlaşılmaktadır. Gerek Bakanlığınızın ve Genel Müdürlüğünüzün birçok yetkilisinin Basında ve Medyada yaptığı açıklamalardan, gerekse konuyla ilgili araştırma yapan sayısız uzman, bilim adamı ve akademisyenin kamuoyuna yansımış görüşlerinden, ülkemizin son yıllarda kuraklık sıkıntısı yaşadığı belirtilmekle birlikte, hiç umulmadık ani sel ve taşkınlarında yaşanacağı açıklanmaktadır. Kaldı ki; bundan kısa bir süre önce yaşanan sel felaketlerinde başta Karadeniz Bölgesi olmak Üzere, ülkemizde yaşanan bfiyük mal ve can kayıpları doğal afetlere karşı her zaman için tedbirli olmak gerektiğini göstermiştir. İlimizde de, kısa bir süre önce yaşanan sellerden Gökçebey ilçesi ile Nebioğlu, Karapınar ve Hacımusa beldeleri ciddi zararlar görmüştür. İlimizi ve bölgemizi çok yakından ilgilendiren son derece önemli TEFER Projesi maalesef son zamanlarda kurumunuzun ilgi ve desteğinden uzaklaşmış görülmektedir. 1. Geçmişte çok acı bir tecrübe ile yaşanmış ve bölgemize büyük zarar vermiş 20-21 Mayıs 1998 Filyos Çayı Taşkınının hiç ummadığımız anda tekrar gerçekleşme ihtimalini dikkate alındığında; TEFER Projesi ne aşamadadır? 2. Bu önemli projeye yönelik olarak 2002 - 2009 yılları arasında, Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili Buna göre; - 5 3 4 -
Sayfa 153 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi 'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12010) Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. . f Ülkemizde Batı Karadeniz Havzası içinde olan ve Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerini de kapsaması sebebiyle üç ili de çok yakından ilgilendiren Filyos Çayı, 20-21 Mayıs 1998 tarihinde beklenmedik ani yağışların ve buna bağlı olarak akışların sonucunda taşmış ve yörede uzun yıllar tamir edilmesi çok güç, ciddi zararlar doğurmuştur. Konuyla birinci dereceden ilgili olan DSİ Genel MüdürlüğÜ'nün, Bölgede Filyos Çayı taşkını sonrası ıslah çalışmaları yapması dışında, bu çok büyük ve önemli düzeydeki Sel felaketi sonrasında, adına TEFER Projesi denilen "Taşkın Erken Uyarı Sistemini" kurduğu, Basında, Medyada, Kamuoyunda ve internet ortamında çıkan sayısız haber ve kaynaktan bilinmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarının da katılımı ile gerçekleşen TEFER Projesinin, başta Filyos Çayı Havzasını izlemek üzere, Radar, uzaktan algılama ve gözlem istasyonları dahil olmak üzere büyük çaplı bir bütçe ve buna bağlı olarak en gelişmiş teknik ve elektronik bir sistem ile kurulduğu gene dönemin basma, medyaya, kamuoyu ve internete yansıyan haberlerinden anlaşılmaktadır. Gerek Bakanlığınızın ve Genel Müdürlüğünüzün birçok yetkilisinin Basında ve Medyada yaptığı açıklamalardan, gerekse konuyla ilgili araştırma yapan sayısız uzman, bilim adamı ve akademisyenin kamuoyuna yansımış görüşlerinden, ülkemizin son yıllarda kuraklık sıkıntısı yaşadığı belirtilmekle birlikte, hiç umulmadık ani sel ve taşkınlarında yaşanacağı açıklanmaktadır. Kaldı ki; bundan kısa bir süre önce yaşanan sel felaketlerinde başta Karadeniz Bölgesi olmak Üzere, ülkemizde yaşanan bfiyük mal ve can kayıpları doğal afetlere karşı her zaman için tedbirli olmak gerektiğini göstermiştir. İlimizde de, kısa bir süre önce yaşanan sellerden Gökçebey ilçesi ile Nebioğlu, Karapınar ve Hacımusa beldeleri ciddi zararlar görmüştür. İlimizi ve bölgemizi çok yakından ilgilendiren son derece önemli TEFER Projesi maalesef son zamanlarda kurumunuzun ilgi ve desteğinden uzaklaşmış görülmektedir. 1. Geçmişte çok acı bir tecrübe ile yaşanmış ve bölgemize büyük zarar vermiş 20-21 Mayıs 1998 Filyos Çayı Taşkınının hiç ummadığımız anda tekrar gerçekleşme ihtimalini dikkate alındığında; TEFER Projesi ne aşamadadır? 2. Bu önemli projeye yönelik olarak 2002 - 2009 yılları arasında, Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili Buna göre; - 5 3 4 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.O.BHÎ.0.O0.0O/610.01- / 3 S Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili A. İhsan KÖKTÜRK' ün 7/12010 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabi yazı - 5 3 5 -
Sayfa 154 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.O.BHÎ.0.O0.0O/610.01- / 3 S Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili A. İhsan KÖKTÜRK' ün 7/12010 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabi yazı - 5 3 5 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN A. İHSAN KÖKTÜRK' ÜN 7/12010 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Geçmişte çok acı bir tecrübe ile yaşanmış ve bölgemize büyük zarar vermiş 20-21 Mayıs 1998 Filyos Çayı Taşkınının hiç ummadığımız anda tekrar gerçekleşme ihtimali dikkate alındığında; TEFER Projesi ne aşamadadır? CEVAP 1. TEFER Projesi 30.09.2003 tarihinde tamamlanmış ve Projenin bir bölümünü oluşturan Taşkın Tahmin Sistemi, 30.09.2003 tarihten başlayarak 01.01.2010 tarihine kadar işletmede tutulmuştur. DSİ Genel Müdürlüğümüzün konu ile alakalı birimlerinin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Taşkın Tahmin Sistemi ve onu oluşturan Akım Gözlem İstasyonlarının (AGİ) sayılan ve yerlerinin, bu istasyonlarda kurulu bulunan teknik cihazlann ve kullanılan teknolojilerin yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uygun hale getirilebilmesi maksadıyla; kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi ve bu çalışmalar esnasında da sistemin yukanda belirtilen 01.01.2010 tarihinden itibaren çalıştınlmamasımn uygun olacağı görüşüne varılmıştır. SORU 2. Bu önemli projeye yönelik olarak 2002- 2009 yılları arasında, Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? CEVAP 2. Ankara/Elmadağ Radar projesi ile İstanbul/Çatalca, Zonguldak/Ereğli, Balıkesir/Balya' da Taşkın Erken Uyarı Sistemi bulunmaktadır. Aynca, Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken Uyan Sistemleri Projesi (METSİS) çerçevesinde; İzmir, Muğla, Antalya, Adana/Hatay, Samsun, Trabzon/Rize illerinde de radar kurulacaktır. Ülkemizde etkin bir radar ağı kurulması ve radar ağının genişletilmesi için, kurulacak 6 radara ilave olarak, yeni radarların kurulması için de çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye Sel ve Deprem Acil Yardım Projesi (TEFER) kapsamında; 2003 yılında Sinop-Antalya hattının batısına 206 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurularak işletmeye alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün modernizasyon programı çerçevesinde yürütülen, Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken Uyan Sistemleri (METSİS) Projesi çerçevesinde, TEFER Projesinin dışında kalan Sinop-Antalya hattının doğusuna, 2008-2009 yıllannda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kendi bütçe imkânlan ile 150 adet OMGİ kurulmuştur. ö te yandan; METSİS Projesi ile havaalanlanna 2004-2006 yıllan arasında 10 adet OMGİ kurulmuştur. Ayrıca, 24 havaalanına OMGİ kurulması çalışmalan devam etmektedir. Bunlardan 13 adedi 2007-2009 yıllannda kurularak işletmeye alınmıştır. Geriye kalanlar 2009-2010 yılı içinde kurularak hizmete alınacaktır. Projesi kapsamında 196 adet OMGl kurulması için ihale çalışmalan devam etmektedir. Mevcut radar ağı ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonlan, periyodik bakım ve onarım çalışmalan kurum personeli tarafından yapılmak suretiyle, %90'ın üzerinde bir verimlilikle işletilmektedir. TEFER ile uzaktan algılamalı ölçüm cihazlarımızdan gelen veriler anında değerlendirilerek, daha önce nehir kesitlerinden geçecek su miktarı (debi) veya oluşacak taşkının etkileyebileceği alanlar belirlenmekte; vatandaşlarımızın uyanlması maksadıyla başta valilikler olmak üzere, belediyeler ve kriz irtibat merkezlerine bildirilmektedir. - 5 3 6 -
Sayfa 155 -
T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN A. İHSAN KÖKTÜRK' ÜN 7/12010 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Geçmişte çok acı bir tecrübe ile yaşanmış ve bölgemize büyük zarar vermiş 20-21 Mayıs 1998 Filyos Çayı Taşkınının hiç ummadığımız anda tekrar gerçekleşme ihtimali dikkate alındığında; TEFER Projesi ne aşamadadır? CEVAP 1. TEFER Projesi 30.09.2003 tarihinde tamamlanmış ve Projenin bir bölümünü oluşturan Taşkın Tahmin Sistemi, 30.09.2003 tarihten başlayarak 01.01.2010 tarihine kadar işletmede tutulmuştur. DSİ Genel Müdürlüğümüzün konu ile alakalı birimlerinin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Taşkın Tahmin Sistemi ve onu oluşturan Akım Gözlem İstasyonlarının (AGİ) sayılan ve yerlerinin, bu istasyonlarda kurulu bulunan teknik cihazlann ve kullanılan teknolojilerin yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uygun hale getirilebilmesi maksadıyla; kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi ve bu çalışmalar esnasında da sistemin yukanda belirtilen 01.01.2010 tarihinden itibaren çalıştınlmamasımn uygun olacağı görüşüne varılmıştır. SORU 2. Bu önemli projeye yönelik olarak 2002- 2009 yılları arasında, Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? CEVAP 2. Ankara/Elmadağ Radar projesi ile İstanbul/Çatalca, Zonguldak/Ereğli, Balıkesir/Balya' da Taşkın Erken Uyarı Sistemi bulunmaktadır. Aynca, Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken Uyan Sistemleri Projesi (METSİS) çerçevesinde; İzmir, Muğla, Antalya, Adana/Hatay, Samsun, Trabzon/Rize illerinde de radar kurulacaktır. Ülkemizde etkin bir radar ağı kurulması ve radar ağının genişletilmesi için, kurulacak 6 radara ilave olarak, yeni radarların kurulması için de çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye Sel ve Deprem Acil Yardım Projesi (TEFER) kapsamında; 2003 yılında Sinop-Antalya hattının batısına 206 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurularak işletmeye alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün modernizasyon programı çerçevesinde yürütülen, Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken Uyan Sistemleri (METSİS) Projesi çerçevesinde, TEFER Projesinin dışında kalan Sinop-Antalya hattının doğusuna, 2008-2009 yıllannda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kendi bütçe imkânlan ile 150 adet OMGİ kurulmuştur. ö te yandan; METSİS Projesi ile havaalanlanna 2004-2006 yıllan arasında 10 adet OMGİ kurulmuştur. Ayrıca, 24 havaalanına OMGİ kurulması çalışmalan devam etmektedir. Bunlardan 13 adedi 2007-2009 yıllannda kurularak işletmeye alınmıştır. Geriye kalanlar 2009-2010 yılı içinde kurularak hizmete alınacaktır. Projesi kapsamında 196 adet OMGl kurulması için ihale çalışmalan devam etmektedir. Mevcut radar ağı ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonlan, periyodik bakım ve onarım çalışmalan kurum personeli tarafından yapılmak suretiyle, %90'ın üzerinde bir verimlilikle işletilmektedir. TEFER ile uzaktan algılamalı ölçüm cihazlarımızdan gelen veriler anında değerlendirilerek, daha önce nehir kesitlerinden geçecek su miktarı (debi) veya oluşacak taşkının etkileyebileceği alanlar belirlenmekte; vatandaşlarımızın uyanlması maksadıyla başta valilikler olmak üzere, belediyeler ve kriz irtibat merkezlerine bildirilmektedir. - 5 3 6 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 19.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Manisa Selendi'deki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12021) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın içişleri B a k a n ı S a y ı n Beşir A ta lay 'ca yazı l ı o larak yan ı t l anmas ın ı di ler im Sayg ı la r ımla . 1 4 . 0 1 . 2 0 1 0 Q^~^—^ AKIN BİRDAL Diyarbakır Milletvekili M a n i s a ' n ı n S e l e n d i i lçesinde 3 1 Aral ık 2 0 0 9 günü R o m a n kökenli bir v a t a n d a ş ı m ı z ı n k a h v e h a n e d e dövülmes iy le baş layan olaylar i s tenmeyen boyuta ulaşmıştır . G a z e t e l e r d e y e r a lan haber le re göre , R o m a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z linç tehlikesiyle karşı karş ıya ka lm ış , S e l e n d i Be led iyes ine ait iş makine ler i evlerini y ıkmış , a raba lar ın ı tahr ip etmiştir . Bir grubun e l ler inde çeşitli a let ler le tekbir get i rerek saldırdığı d a te lev izyon görüntüler ine yansımışt ı r . Bunlar ın s o n u c u n d a R o m a n vatandaş lar , Vali l iğin isteğiyle ö n c e G ö r d e s ' e d a h a sonra d a Salihli i lçesine göç ettirilmişlerdir Bu ç e r ç e v e d e konuyla ilgili o larak; 1- R o m a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z a e l ler inde sopalar la sa ld ı ran lardan herhangi birisi göza l t ına a l ınmış y a d a h a k k ı n d a adli iş lem yapı lmış mıd ı r? 2 - T u t u m u ile o lay lara n e d e n o lduğu söy lenen Beled iye B a ş k a n ı ve Be led iye görevlileri h a k k ı n d a herhang i bir soruşturma başlat ı lmış mıd ı r? 3 - Vali l ik R o m a n va tandaş la r ın başka bir i lçeye yerleştir i lmesini hangi yasa l d a y a n a k l a istemiştir? 4- Olaylar ı ö n l e m e k l e y ü k ü m l ü o lan Val in in olayları ö n l e m e yer ine mağdur lar ı göç e t t i rmeye ça l ı şmas ı doğru mudur? - 5 3 7 -
Sayfa 156 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 19.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Manisa Selendi'deki olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12021) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın içişleri B a k a n ı S a y ı n Beşir A ta lay 'ca yazı l ı o larak yan ı t l anmas ın ı di ler im Sayg ı la r ımla . 1 4 . 0 1 . 2 0 1 0 Q^~^—^ AKIN BİRDAL Diyarbakır Milletvekili M a n i s a ' n ı n S e l e n d i i lçesinde 3 1 Aral ık 2 0 0 9 günü R o m a n kökenli bir v a t a n d a ş ı m ı z ı n k a h v e h a n e d e dövülmes iy le baş layan olaylar i s tenmeyen boyuta ulaşmıştır . G a z e t e l e r d e y e r a lan haber le re göre , R o m a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z linç tehlikesiyle karşı karş ıya ka lm ış , S e l e n d i Be led iyes ine ait iş makine ler i evlerini y ıkmış , a raba lar ın ı tahr ip etmiştir . Bir grubun e l ler inde çeşitli a let ler le tekbir get i rerek saldırdığı d a te lev izyon görüntüler ine yansımışt ı r . Bunlar ın s o n u c u n d a R o m a n vatandaş lar , Vali l iğin isteğiyle ö n c e G ö r d e s ' e d a h a sonra d a Salihli i lçesine göç ettirilmişlerdir Bu ç e r ç e v e d e konuyla ilgili o larak; 1- R o m a n v a t a n d a ş l a r ı m ı z a e l ler inde sopalar la sa ld ı ran lardan herhangi birisi göza l t ına a l ınmış y a d a h a k k ı n d a adli iş lem yapı lmış mıd ı r? 2 - T u t u m u ile o lay lara n e d e n o lduğu söy lenen Beled iye B a ş k a n ı ve Be led iye görevlileri h a k k ı n d a herhang i bir soruşturma başlat ı lmış mıd ı r? 3 - Vali l ik R o m a n va tandaş la r ın başka bir i lçeye yerleştir i lmesini hangi yasa l d a y a n a k l a istemiştir? 4- Olaylar ı ö n l e m e k l e y ü k ü m l ü o lan Val in in olayları ö n l e m e yer ine mağdur lar ı göç e t t i rmeye ça l ı şmas ı doğru mudur? - 5 3 7 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/32.\Z ZT/02/2010 Konu :Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) İlgi: T.B.M.M.B. 26/01/2010 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. Diyarbakır Milletvekili Sayın Akın BİRDAL'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/12021) ait Manisa Valiliğinden alınan 04/02/2010 tarih ve 1046 sayılı yazı ekte sunulmuştur. Arz ederim. —^ * c- Beşir ATALAY Bakan - 5 3 8 -
Sayfa 157 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/32.\Z ZT/02/2010 Konu :Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) İlgi: T.B.M.M.B. 26/01/2010 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. Diyarbakır Milletvekili Sayın Akın BİRDAL'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/12021) ait Manisa Valiliğinden alınan 04/02/2010 tarih ve 1046 sayılı yazı ekte sunulmuştur. Arz ederim. —^ * c- Beşir ATALAY Bakan - 5 3 8 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C MANİSA VALİLİĞİ özel Kalem Müdürlüğü Sayı :B.05.4.VTX4.45.04.O0/87O/1046 04/0272010 Konu :Sonı önergesi cevabı İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü) îlgi: 01/02/2010 tarih ve 1568 sayılı yazınız. İlgi yazınız ile istenilen Diyarbakır Milletvekili Akın BİRDAL'in 7/12021 sayılı soru Önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda sunulmuştur. Selendi ilçemizdeki Roman vatandaşımın güvenlik gerekçesi ile ilçeyi »ede etme yönündeki talepleri, ValiUğnnizcc kabul görmemiş, "Kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması" yükümlülüğünün Devlet olarak asli görevimiz olduğu ve bu görevin de yerine getirileceğinden asla kuşku ve endişeye kapılraamalan gerektiği kendilerine açık ve kesin bir dille anlatılmış» kendilerine ait 16 evin korunması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması Valftğiıruzce garanti edilmesine rağmen, vatandaşlarımız Selendi ilçesinden ayrılma hususunda ısrarcı olmuşlar, kendi iradeleri ve rızaları İle bu yönde dilekçe vcnnişler, akabinde güvenli bir şekilde, akrabalarının bulunduğu Gördes İlçesine getirilmişler ve buradan da kendi istekleriyle Salihli ilçemize yerleşmişlerdir. VaüUğimiz, SalîhK ilçesine yerleşen toplam 74 kişiden oluşan 19 ailenin Barınma, beslenme, güvenlik, eğitim, sağlık ve diğer sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarım karşılamaya devanı etmektedir. Valiliğimiz, Anayasamızın 23 Öncü maddesinde yer alan "Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti" başlıklı "Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme Hürriyeti, suç islenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarım korumak;... Amaçlanyla kanunla sınırlanabilir." hükmünün gereğini büyük bir hassasiyetle yerine getirmiş, Anayasamızın teminatı aranda bulunan temel hak ve hürriyetlere titizlikle saygı göstermiştir. Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlanmızın can ve ma) güvenliğinin sağlanması öncelikli görevimizdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Arz ederim. - 5 3 9 -
Sayfa 158 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2 0 1 0 T.C MANİSA VALİLİĞİ özel Kalem Müdürlüğü Sayı :B.05.4.VTX4.45.04.O0/87O/1046 04/0272010 Konu :Sonı önergesi cevabı İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü) îlgi: 01/02/2010 tarih ve 1568 sayılı yazınız. İlgi yazınız ile istenilen Diyarbakır Milletvekili Akın BİRDAL'in 7/12021 sayılı soru Önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda sunulmuştur. Selendi ilçemizdeki Roman vatandaşımın güvenlik gerekçesi ile ilçeyi »ede etme yönündeki talepleri, ValiUğnnizcc kabul görmemiş, "Kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması" yükümlülüğünün Devlet olarak asli görevimiz olduğu ve bu görevin de yerine getirileceğinden asla kuşku ve endişeye kapılraamalan gerektiği kendilerine açık ve kesin bir dille anlatılmış» kendilerine ait 16 evin korunması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması Valftğiıruzce garanti edilmesine rağmen, vatandaşlarımız Selendi ilçesinden ayrılma hususunda ısrarcı olmuşlar, kendi iradeleri ve rızaları İle bu yönde dilekçe vcnnişler, akabinde güvenli bir şekilde, akrabalarının bulunduğu Gördes İlçesine getirilmişler ve buradan da kendi istekleriyle Salihli ilçemize yerleşmişlerdir. VaüUğimiz, SalîhK ilçesine yerleşen toplam 74 kişiden oluşan 19 ailenin Barınma, beslenme, güvenlik, eğitim, sağlık ve diğer sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarım karşılamaya devanı etmektedir. Valiliğimiz, Anayasamızın 23 Öncü maddesinde yer alan "Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti" başlıklı "Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme Hürriyeti, suç islenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarım korumak;... Amaçlanyla kanunla sınırlanabilir." hükmünün gereğini büyük bir hassasiyetle yerine getirmiş, Anayasamızın teminatı aranda bulunan temel hak ve hürriyetlere titizlikle saygı göstermiştir. Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlanmızın can ve ma) güvenliğinin sağlanması öncelikli görevimizdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Arz ederim. - 5 3 9 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12025) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.01.2010 Basında okul adlarından Şehit, Hacı, Hoca, Prof, Gazi gibi unvanların kaldırılacağı yer almıştır. Bakanlığınız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından "İl Milli Eğitim Müdürlerine iletilmesinde yarar görülen Konular" başlıklı sunumun 14. maddesinde "Donatım" başlığı altında "Okul isimleri sıfat ve unvan belirtilmeden verilmelidir. Prof. Dr. Orhan Okay Lisesi yerine Orhan Okay Lisesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi yerine Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi şek/inde isimlendirilme! idir" önerisi bulunmaktadır. Bu sunum 28.12.2009 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü tarafından Bakan adına ibaresi ile imzalanarak İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu resmi çalışmalara rağmen okul adlarından Şehit, Hacı. Hoca, Gazi gibi unvanların kaldırılacağı yönündeki haber Bakanlığınız tarafından yalanlanmış, bu yalanlama tepkileri dindirmemiş olacak ki; Müsteşar Muammer Yaşar özgül imzasıyla 11.01.2010 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda okul adlarına "şehit" unvanının verilmesi uygulamasına devam edilmesi istenmektedir. 1- Okul adlarından Şehit, Hacı, Hoca, Prof, Gazi gibi unvanların kaldırılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Bakanlığınız resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yolladığı sunumda yer alan konunun basında yer almasından sonra neden geri adım atmıştır? Bakanlığınızca bir gazetede çıkan haberi yalanlamak için yapılan açıklama, aslında Bakanlığınızı ve Bakan adına imzalanarak yollanan yazıyı yalanlamaya mı yöneliktir? Resmi yazınızın haber yapılması sizi neden rahatsız etmiştir? 2- Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardan kaç tanesinde; a- Prof b- Hacı c- Hoca d- Şehit e- Gazi Ön ad ya da unvanları bulunmaktadır? 3- AKP Hükümetleri döneminde yapılan okullardan kaç tanesine; f- Prof g- Hacı lı- Hoca • i- Şehit j - Gazi Bu ön ad ya da unvanlar verilmiştir? Muharrem İNCE Yalova Milletvekili - 5 4 0 -
Sayfa 159 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 20.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12025) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.01.2010 Basında okul adlarından Şehit, Hacı, Hoca, Prof, Gazi gibi unvanların kaldırılacağı yer almıştır. Bakanlığınız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından "İl Milli Eğitim Müdürlerine iletilmesinde yarar görülen Konular" başlıklı sunumun 14. maddesinde "Donatım" başlığı altında "Okul isimleri sıfat ve unvan belirtilmeden verilmelidir. Prof. Dr. Orhan Okay Lisesi yerine Orhan Okay Lisesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi yerine Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi şek/inde isimlendirilme! idir" önerisi bulunmaktadır. Bu sunum 28.12.2009 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü tarafından Bakan adına ibaresi ile imzalanarak İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu resmi çalışmalara rağmen okul adlarından Şehit, Hacı. Hoca, Gazi gibi unvanların kaldırılacağı yönündeki haber Bakanlığınız tarafından yalanlanmış, bu yalanlama tepkileri dindirmemiş olacak ki; Müsteşar Muammer Yaşar özgül imzasıyla 11.01.2010 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda okul adlarına "şehit" unvanının verilmesi uygulamasına devam edilmesi istenmektedir. 1- Okul adlarından Şehit, Hacı, Hoca, Prof, Gazi gibi unvanların kaldırılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Bakanlığınız resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yolladığı sunumda yer alan konunun basında yer almasından sonra neden geri adım atmıştır? Bakanlığınızca bir gazetede çıkan haberi yalanlamak için yapılan açıklama, aslında Bakanlığınızı ve Bakan adına imzalanarak yollanan yazıyı yalanlamaya mı yöneliktir? Resmi yazınızın haber yapılması sizi neden rahatsız etmiştir? 2- Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardan kaç tanesinde; a- Prof b- Hacı c- Hoca d- Şehit e- Gazi Ön ad ya da unvanları bulunmaktadır? 3- AKP Hükümetleri döneminde yapılan okullardan kaç tanesine; f- Prof g- Hacı lı- Hoca • i- Şehit j - Gazi Bu ön ad ya da unvanlar verilmiştir? Muharrem İNCE Yalova Milletvekili - 5 4 0 - TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 4- Bu unvan ya da ön adları döneminizde verilen okul/kurumlardan kaç tanesi dfvle? tarafından yaptırılmış kaç tanesi bağışçılar tarafından yaptırılmıştır? 5- Bir çok il ve ilçemizde Şehitler İlköğretim Okulu ya da Gaziler İlköğretim okulu adıyla okullar bulunmaktadır. Bu isimleri de değiştirecek misiniz? 6- Gazi Mustafa Kemal adındaki okulların adlarında da aynı uygulamayı yapacak mısınız? 7- Bu durumda "Prof.Dr. Gazi Yaşargil İlköğretim Okulu'* nun adını "Yaşargil İlköğretim Okulu" olarak mı düzelteceksiniz? 8- ö n adında bu ifadeler bulunduğu halde AKP hükümeti döneminde bu ön ad ya da unvanı kaldırılan okul/kurum sayısı kaçtır? 9- Bu uygulama, hükümetinizin yaptığı açılımın Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması olarak tanımlayabilir miyiz? 10- Okul adlarında bulunan "şehit" unvanından rahatsız olanlar mı vardır? Bakanlığınız tarafından yazılan resmi yazılar, yapılan açıklamalar nedeniyle kafa karışıklığına sebebiyet verenler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? - 5 4 1 -
Sayfa 160 -
TBMM B: 67 2 . 3 . 2010 4- Bu unvan ya da ön adları döneminizde verilen okul/kurumlardan kaç tanesi dfvle? tarafından yaptırılmış kaç tanesi bağışçılar tarafından yaptırılmıştır? 5- Bir çok il ve ilçemizde Şehitler İlköğretim Okulu ya da Gaziler İlköğretim okulu adıyla okullar bulunmaktadır. Bu isimleri de değiştirecek misiniz? 6- Gazi Mustafa Kemal adındaki okulların adlarında da aynı uygulamayı yapacak mısınız? 7- Bu durumda "Prof.Dr. Gazi Yaşargil İlköğretim Okulu'* nun adını "Yaşargil İlköğretim Okulu" olarak mı düzelteceksiniz? 8- ö n adında bu ifadeler bulunduğu halde AKP hükümeti döneminde bu ön ad ya da unvanı kaldırılan okul/kurum sayısı kaçtır? 9- Bu uygulama, hükümetinizin yaptığı açılımın Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması olarak tanımlayabilir miyiz? 10- Okul adlarında bulunan "şehit" unvanından rahatsız olanlar mı vardır? Bakanlığınız tarafından yazılan resmi yazılar, yapılan açıklamalar nedeniyle kafa karışıklığına sebebiyet verenler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? - 5 4 1 - T B M M B: 67 2 . 3 . 2010 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.08 .0 .SGB.0 .73 .02 .00/ /Z 'T 1 -C> W 2 0 1 0 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : 2 6 . 0 1 . 2 0 1 0 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazı. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin" İlgi yazı eki 7 /12025 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8'inct maddesinde "Kurumlara ad verme işlemleri, il millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim komisyonunun kararına dayalı olarak valiliğin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir" denilmektedir. Liselerin eğitim-öğretime açılması esnasında anılan Yönetmeliğe uygun olarak ad verme işlemleri valiliklerce Bakanlığımıza teklif edilmektedir. Aynı Yönetmeliğin "öğretim Kurumlarına Verilecek Adlar" başlıklı 9'uncu maddesinde de "öğretim kurumlarına; a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adlan, c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adlan, d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adlan, e) Memleket için önemli olan olaylann adlan, f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli basanlar kazanmış kişilerin adlan, g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlanna ait kişi ve yer adlan, h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Millî Eğitim Bakanlarının adlan, verilebilir." hükümleri yer almaktadır. 2 0 0 8 - 2 0 0 9 öğretim yılında Ankara'mn Sincan ilçesi, Yenikent Mahallesinde açılan okula "Yenikent TOKİ Lisesi" adı verilmiş, ancak öğrenci kayıt kabulü yapılmadan, ihtiyaç üzerine Anadolu lisesine dönüştürülmüştür. 0 9 . 1 2