(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 66 84'üncü Birleşim 8 Nisan 2010 Perşembe 1 (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R fovfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 8 m.-YOKLAMALAR 16,43,44,53,54,101,102, IV. - OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 16 1.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin konuşması 16 V. - AÇIKLAMALAR 16,26,69 1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 16:17 2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 17 3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 17 4.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18 5.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18
Sayfa 2 -
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 66 84'üncü Birleşim 8 Nisan 2010 Perşembe 1 (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R fovfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 8 m.-YOKLAMALAR 16,43,44,53,54,101,102, IV. - OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 16 1.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin konuşması 16 V. - AÇIKLAMALAR 16,26,69 1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 16:17 2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 17 3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 17 4.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18 5.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18 TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 - 2 - Savfa 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18:19 7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 19 8.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 19:20 9.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin açıklaması 20 10.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 20:21 11.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, milletvekilleri, Genel Kurulda, ülkenin çok önemli sorunlarını dile getirirken Hükümetin bir yetkilisinin bulunmamasına ve iktidar grubuna mensup çok az sayıda milletvekilinin bulunmasına ilişkin açıklaması 26 12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, bayrakla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması 69 VI. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 21 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 21:25 1.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 21:22 2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne, Dünya Romanlar Günü'ne ve süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22:24 3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, Denizli ilinin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 24:25 VII. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 26 A) TEZKERELER 26 1.- Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 26 Başkanlık tezkeresi (3/1155) B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 26:33 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) 26:28 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) 28:30 3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 22 milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) 30:31
Sayfa 3 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 - 2 - Savfa 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 18:19 7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 19 8.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 19:20 9.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin açıklaması 20 10.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 20:21 11.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, milletvekilleri, Genel Kurulda, ülkenin çok önemli sorunlarını dile getirirken Hükümetin bir yetkilisinin bulunmamasına ve iktidar grubuna mensup çok az sayıda milletvekilinin bulunmasına ilişkin açıklaması 26 12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, bayrakla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması 69 VI. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 21 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 21:25 1.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 21:22 2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne, Dünya Romanlar Günü'ne ve süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22:24 3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, Denizli ilinin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 24:25 VII. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 26 A) TEZKERELER 26 1.- Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 26 Başkanlık tezkeresi (3/1155) B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 26:33 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) 26:28 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) 28:30 3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 22 milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) 30:31 TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Savfa 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) 31:33 VIII.- ÖNERİLER 33,44,54,72 A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 33:43,44:53,54:68,72 1.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 33:43,44 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 44:53,54 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 54:68,72 IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 69,90 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 69:70 2.- Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 70:71 3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 71:72 4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 90:91 5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 91:92 6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 92:93 X - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 73,93 A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 73:90,93:101 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 73 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 73 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 73 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) 73:90,93:101 - 3 -
Sayfa 4 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Savfa 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) 31:33 VIII.- ÖNERİLER 33,44,54,72 A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 33:43,44:53,54:68,72 1.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 33:43,44 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 44:53,54 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 54:68,72 IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 69,90 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 69:70 2.- Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 70:71 3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 71:72 4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 90:91 5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 91:92 6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması 92:93 X - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 73,93 A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 73:90,93:101 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 73 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 73 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 73 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) 73:90,93:101 - 3 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 - 4 - Savfa XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 103 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13163) 103:104 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13173) 105:109 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TOKİ'nin konut üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13261) 110:160 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Elâzığ depremindeki afet yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13270) 161:168 5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ege Bölgesinde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13272) 169:172
Sayfa 5 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 - 4 - Savfa XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 103 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13163) 103:104 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13173) 105:109 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TOKİ'nin konut üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13261) 110:160 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Elâzığ depremindeki afet yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13270) 161:168 5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ege Bölgesinde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13272) 169:172 TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.04'te açılarak sekiz oturum yaptı. Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı Oturum Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan, Afyonkarahisar ilinin sorunlarına, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat, Avukatlar Günü'ne, Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan, sınır ticareti ve Derecik beldesinin ilçe olması gerektiğine, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. İstanbul Milletvekili Necat Birinci, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasında Türk Kadınlar Birliğinin rolüne; Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Avukatlar Günü'ne; İlişkin birer açıklamada bulundular. Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin: Basın, yayın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/658), Balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/659), Pancar üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/660), Turgut Özal'rn ölümü konusundaki iddiaların araştırılması (10/661), Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan: (10/480) esas numaralı, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP, (10/348) esas numaralı, kanser hastalığının boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP, (10/654) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP, Grubu önerileri yapılan görüşmelerinden sonra kabul edilmedi. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK PARTİ Grubu Başkanına, - 5 -
Sayfa 6 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.04'te açılarak sekiz oturum yaptı. Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı Oturum Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan, Afyonkarahisar ilinin sorunlarına, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat, Avukatlar Günü'ne, Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan, sınır ticareti ve Derecik beldesinin ilçe olması gerektiğine, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. İstanbul Milletvekili Necat Birinci, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasında Türk Kadınlar Birliğinin rolüne; Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Avukatlar Günü'ne; İlişkin birer açıklamada bulundular. Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin: Basın, yayın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/658), Balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/659), Pancar üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/660), Turgut Özal'rn ölümü konusundaki iddiaların araştırılması (10/661), Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan: (10/480) esas numaralı, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP, (10/348) esas numaralı, kanser hastalığının boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP, (10/654) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 7/4/2010 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP, Grubu önerileri yapılan görüşmelerinden sonra kabul edilmedi. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK PARTİ Grubu Başkanına, - 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına, Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) ikinci bölümünün 26'ncı maddesine kadar kabul edildi; yeni madde ihdasına dair önerge okundu. Yeni madde ihdasına dair önergenin cezai hükmü affedip affetmediği konusunu görüşmek üzere birleşime 22.17'de ara verildi. Meral AKŞENER Başkan Vekili Harun TÜFEKÇİ Konya Kâtip Üye Bayram ÖZÇELİK Burdur Kâtip Üye - 6 -
Sayfa 7 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına, Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) ikinci bölümünün 26'ncı maddesine kadar kabul edildi; yeni madde ihdasına dair önerge okundu. Yeni madde ihdasına dair önergenin cezai hükmü affedip affetmediği konusunu görüşmek üzere birleşime 22.17'de ara verildi. Meral AKŞENER Başkan Vekili Harun TÜFEKÇİ Konya Kâtip Üye Bayram ÖZÇELİK Burdur Kâtip Üye - 6 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Yedinci, Sekizinci Oturum Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. Kanun teklifine, af niteliği taşıyan yeni madde ihdasına dair önergenin oylamasında nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı hususunda açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkanı, tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı; yapılan oylamayla da getirilen düzenlemenin af niteliğinde olmadığı kabul edildi. Genel Kurulca alınan kararın "7 Nisan 2010 Çarşamba günü 490 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin bitimine kadar" görüşülmesi şeklinde olduğu, saat 24.00'ü geçince 7 Nisanın bittiği ve bu nedenle çalışmalara devam edilip edilemeyeceği konusunda açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkanı, tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. 8 Nisan 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 02.41 'de son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Harun TÜFEKÇİ Bayram ÖZÇELİK Konya Kâtip Üye Kâtip Üye Burdur
Sayfa 8 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Yedinci, Sekizinci Oturum Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. Kanun teklifine, af niteliği taşıyan yeni madde ihdasına dair önergenin oylamasında nitelikli çoğunluk aranıp aranmayacağı hususunda açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkanı, tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı; yapılan oylamayla da getirilen düzenlemenin af niteliğinde olmadığı kabul edildi. Genel Kurulca alınan kararın "7 Nisan 2010 Çarşamba günü 490 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin bitimine kadar" görüşülmesi şeklinde olduğu, saat 24.00'ü geçince 7 Nisanın bittiği ve bu nedenle çalışmalara devam edilip edilemeyeceği konusunda açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkanı, tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. 8 Nisan 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 02.41 'de son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Harun TÜFEKÇİ Bayram ÖZÇELİK Konya Kâtip Üye Kâtip Üye Burdur TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 No.: 118 II.- GELEN KÂĞITLAR 8 Nisan 2010 Perşembe Rapor 1.- Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/811,2/633) (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 8.4.2010) (GÜNDEME) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Eskişehir Milletvekili F. Murat Sönmez'in, milletvekillerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 2.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, susam ürününde teşvik uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13624) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 3.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, SGK Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13625) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, çocuğa yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13626) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 5.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13627) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 6.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TÜİK'in endeks ve enflasyon verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13628) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 7.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balıkesir'de tarım, hayvancılık ve sanayinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13629) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, TEKEL işçilerinin eyleminin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13630) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 9.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Bodrum'daki TOKİ projesi hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13631) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 10.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13632) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 11.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Çardak Havaalanına ve uçak seferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13633) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, 1995'teki Gazi olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13634) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 13.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13635) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 8 -
Sayfa 9 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 No.: 118 II.- GELEN KÂĞITLAR 8 Nisan 2010 Perşembe Rapor 1.- Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/811,2/633) (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 8.4.2010) (GÜNDEME) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Eskişehir Milletvekili F. Murat Sönmez'in, milletvekillerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010) 2.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, susam ürününde teşvik uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13624) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 3.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, SGK Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13625) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, çocuğa yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13626) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 5.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13627) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 6.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TÜİK'in endeks ve enflasyon verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13628) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 7.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balıkesir'de tarım, hayvancılık ve sanayinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13629) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, TEKEL işçilerinin eyleminin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13630) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 9.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Bodrum'daki TOKİ projesi hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13631) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 10.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13632) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 11.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Çardak Havaalanına ve uçak seferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13633) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, 1995'teki Gazi olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13634) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 13.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13635) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 8 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 14.- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'ın, HSYK'nın yapısıyla ilgili basında çıkan açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13636) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki sulama kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, RTÜK ve TRT yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13639) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 18.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'de yönetim kademesinde görev yapan iki personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TAPDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13641) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, BDDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13642) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 21.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir kişinin öldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13643) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kaybolan bir öğretmeni arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13644) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 23.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, turizm bölgelerinde alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13645) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 24.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, mobese cihazlarının kurulumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13646) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Şanlıurfa'daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13647) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 27.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yatırımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 28.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir köyün adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13650) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 29.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanına suikast iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13651) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 30.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Akdamar Kilisesinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13652) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13653) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) - 9 -
Sayfa 10 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 14.- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'ın, HSYK'nın yapısıyla ilgili basında çıkan açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13636) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki sulama kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, RTÜK ve TRT yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13639) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 18.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'de yönetim kademesinde görev yapan iki personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TAPDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13641) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, BDDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13642) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 21.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir kişinin öldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13643) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kaybolan bir öğretmeni arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13644) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 23.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, turizm bölgelerinde alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13645) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 24.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, mobese cihazlarının kurulumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13646) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Şanlıurfa'daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13647) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 27.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yatırımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 28.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir köyün adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13650) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 29.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanına suikast iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13651) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 30.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, Akdamar Kilisesinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13652) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13653) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) - 9 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 32.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, turistlerle ilgili bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13654) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 33.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındıktaki gelir desteğine uygulanan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13655) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özelleştirilen kuruluşların faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 35.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, özelleştirilecek şeker fabrikalarının işçilerinin kadrolarının değiştirilmesine çalışıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 36.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki işitme ve konuşma engelli çocukların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13658) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 37.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kaybolan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13659) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 38.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Oyuncak Müzesine başörtülü velilerin alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13660) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 39.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13661) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 40.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, bir dalda doçentlik kriterlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13662) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 41. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 43.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te okul arsası teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 44.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, okullardaki kantin işletmecileri ve servis şoförlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 45.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, iç denetim faaliyet raporundaki bulgulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13667) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 46.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13668) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 47.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki konuşma ve işitme engellilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13669) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 48.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Pandemi Kurulu üyelerinden ilaç firmalarında danışmanlık yapan bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13670) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 49.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kiralanan binalara ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13671) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 1 0 -
Sayfa 11 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 32.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, turistlerle ilgili bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13654) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 33.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındıktaki gelir desteğine uygulanan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13655) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özelleştirilen kuruluşların faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 35.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, özelleştirilecek şeker fabrikalarının işçilerinin kadrolarının değiştirilmesine çalışıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 36.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki işitme ve konuşma engelli çocukların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13658) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 37.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kaybolan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13659) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 38.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Oyuncak Müzesine başörtülü velilerin alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13660) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 39.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13661) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 40.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, bir dalda doçentlik kriterlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13662) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 41. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 43.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te okul arsası teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 44.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, okullardaki kantin işletmecileri ve servis şoförlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 45.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, iç denetim faaliyet raporundaki bulgulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13667) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 46.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13668) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 47.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki konuşma ve işitme engellilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13669) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 48.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Pandemi Kurulu üyelerinden ilaç firmalarında danışmanlık yapan bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13670) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 49.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kiralanan binalara ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13671) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 1 0 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13672) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13673) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13674) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 53.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir grup kamu görevlisinin yaptırdığı alerji testine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13675) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 54.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sigara üretiminde kullanılan maddelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13676) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 55.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, Aydın'ın bazı dağ köylerindeki tarla faresi istilasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13677) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 56.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne'de dağıtılacak toprak normunun düşürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13679) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 58.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13680) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13681) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 60.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, satın alınan damızlık atlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 61.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, at yarışlarını izlemek üzere Dubai'ye yapılan seyahate ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13683) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 62.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de tarım sektörünün durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13684) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 63.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TMO yöneticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'a ulaşan demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13686) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 65.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, OGS'deki bazı uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13687) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 66.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, KOSGEB Başkanı olarak atanan kişiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13688) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 1 1 -
Sayfa 12 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13672) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13673) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13674) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 53.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir grup kamu görevlisinin yaptırdığı alerji testine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13675) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 54.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sigara üretiminde kullanılan maddelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13676) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 55.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, Aydın'ın bazı dağ köylerindeki tarla faresi istilasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13677) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 56.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne'de dağıtılacak toprak normunun düşürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) 57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13679) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 58.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13680) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13681) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 60.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, satın alınan damızlık atlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 61.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, at yarışlarını izlemek üzere Dubai'ye yapılan seyahate ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13683) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 62.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'de tarım sektörünün durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13684) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 63.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TMO yöneticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'a ulaşan demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13686) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 65.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, OGS'deki bazı uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13687) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 66.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, KOSGEB Başkanı olarak atanan kişiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13688) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010) - 1 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki cami ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13689) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da serbest bölge kurulması ve sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13690) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 69.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, bir enerji nakil hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13691) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 70.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010) 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2010) 3.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010) 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir derneğin kiracısı olduğu araziden tahliyesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12864) 2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, yabancı mimar ve mühendislerin çalışmasına imkan veren düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12867) 3.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Milas-Güllük Dalyan Bölgesindeki balık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12868) 4.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bir şirketin vergi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12869) 5.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12870) 6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, geçici güvenlik bölgesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12875) 7.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, maden ocaklarında yaşanan grizu patlamalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12881) 8.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, madenlerdeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12882) - 1 2 -
Sayfa 13 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki cami ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13689) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da serbest bölge kurulması ve sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13690) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 69.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, bir enerji nakil hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13691) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) 70.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010) 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2010) 3.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010) 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir derneğin kiracısı olduğu araziden tahliyesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12864) 2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, yabancı mimar ve mühendislerin çalışmasına imkan veren düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12867) 3.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Milas-Güllük Dalyan Bölgesindeki balık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12868) 4.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bir şirketin vergi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12869) 5.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12870) 6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, geçici güvenlik bölgesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12875) 7.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, maden ocaklarında yaşanan grizu patlamalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12881) 8.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, madenlerdeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12882) - 1 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 9.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'de yapımı devam eden barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12884) 10.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Yanbolu Deresine yapılması planlanan hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12887) 11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Muş'taki bir intihar vakasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12889) 12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir Ermeni kilisesinin internet sitesindeki bir duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12892) 13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12894) 14.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Antalya Valiliğinin bir davayı etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12895) 15.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12896) 16.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sipariş verildiği iddia edilen çelik gömleklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12898) 17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12899) 18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12900) 19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ana dilde eğitim taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12902) 20.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12903) 21.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sağlık kurumları yöneticiliği yüksek lisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12904) 22.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir yatılı ilköğretim bölge okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12905) 23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12914) 24.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne merkezindeki yeni köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12915) 25.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, askerlik görevi esnasında hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12916) 26.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası için Gaziantep'in aday gösterilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12918) 27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yabancı yatırımcıların para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12919) - 1 3 -
Sayfa 14 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 9.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'de yapımı devam eden barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12884) 10.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Yanbolu Deresine yapılması planlanan hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12887) 11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Muş'taki bir intihar vakasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12889) 12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir Ermeni kilisesinin internet sitesindeki bir duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12892) 13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12894) 14.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Antalya Valiliğinin bir davayı etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12895) 15.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12896) 16.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sipariş verildiği iddia edilen çelik gömleklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12898) 17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12899) 18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12900) 19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, ana dilde eğitim taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12902) 20.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12903) 21.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sağlık kurumları yöneticiliği yüksek lisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12904) 22.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir yatılı ilköğretim bölge okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12905) 23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12914) 24.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne merkezindeki yeni köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12915) 25.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, askerlik görevi esnasında hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12916) 26.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası için Gaziantep'in aday gösterilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12918) 27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yabancı yatırımcıların para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12919) - 1 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 28.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, maden ocaklarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12924) 29.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, maden kazalarına ve sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12925) 30.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı medya şirketleri yönetimleriyle ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12926) 31.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamudaki personel istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12929) 32.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, bir şube müdürünün tayinine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12931) 33.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12932) 34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12934) 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kolon Operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12935) 36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12939) 37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12940) 38.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Murat Nehri üzerindeki barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12941) 39.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Ankara'da ilan panolarına asılan bazı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12950) 40.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, karayollarındaki hız sınırı aşımı cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12951) 41. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12952) 42.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12953) 43.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Meriç Nehrinden yapılan yasal olmayan geçişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12954) 44.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12955) 45.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12956) 46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12957) 47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12958) - 1 4 -
Sayfa 15 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 28.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, maden ocaklarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12924) 29.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, maden kazalarına ve sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12925) 30.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı medya şirketleri yönetimleriyle ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12926) 31.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamudaki personel istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12929) 32.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, bir şube müdürünün tayinine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12931) 33.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12932) 34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12934) 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kolon Operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12935) 36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12939) 37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12940) 38.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Murat Nehri üzerindeki barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12941) 39.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Ankara'da ilan panolarına asılan bazı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12950) 40.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, karayollarındaki hız sınırı aşımı cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12951) 41. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12952) 42.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12953) 43.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Meriç Nehrinden yapılan yasal olmayan geçişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12954) 44.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12955) 45.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12956) 46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12957) 47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12958) - 1 4 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12959) 49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12960) 50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12962) 51.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12964) 52.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, öğrenci devamsızlığıyla ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12965) 53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, atıl bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12966) 54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özel rehabilitasyon merkezlerine verilmeyen ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12967) 55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, onur üyesi kartının öğretmenler dışındaki çalışanlara verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12968) 56.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12969) 57.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12987) 58.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun'daki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12988) 59.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta düzenlenebilecek yaz spor organizasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12991) 60.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12992) - 1 5 -
Sayfa 16 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12959) 49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12960) 50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12962) 51.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12964) 52.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, öğrenci devamsızlığıyla ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12965) 53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, atıl bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12966) 54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özel rehabilitasyon merkezlerine verilmeyen ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12967) 55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, onur üyesi kartının öğretmenler dışındaki çalışanlara verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12968) 56.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12969) 57.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12987) 58.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun'daki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12988) 59.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta düzenlenebilecek yaz spor organizasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12991) 60.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12992) - 1 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak solanda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulularını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın Seyit Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Milletvekili? Burada. Sayın Zeki Ergezen, Bitlis Milletvekili? Burada. Sayın Erdoğan Yetenç? Burada. Sayın Hüsnü Tuna, Konya Milletvekili? Sayın Hüsnü Tuna burada mı? H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Onlar sonradan geldi. BAŞKAN - Hayır, bunları ben gördüm, sonra olanları almadım yani ona çok dikkat ediyorum. Sayın Cevdet Erdöl? Burada. Sayın Ali Koyuncu? Burada. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI /.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener 'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin konuşması BAŞKAN - Bu hafta Türk polis teşkilatımızın 165'inci kuruluş yılını kutlamaktayız. Özverili ve cefakâr polislerimizi ve emniyet teşkilatı mensuplarımızı güvenliğimiz ve asayişi sağlama adına gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, tüm teşkilatımıza ve şehit ailelerimize sağlık, sıhhat ve basanlar diliyorum. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, gruplara da bu anlamda söz verseniz, bizler de gruplar olarak konuşsak. BAŞKAN - Tamam, sisteme girin. Sayın Elitaş... V.- AÇIKLAMALAR 1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bugün Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yılını kutluyoruz. Güvenliğimizin teminatı, hakikaten vatandaşına karşı yakın davranışlarıyla birlikte son zamanlarda milletimizin büyük - 1 6 - 8 Nisan 2010 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 13.05 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya)
Sayfa 17 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak solanda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulularını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın Seyit Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Milletvekili? Burada. Sayın Zeki Ergezen, Bitlis Milletvekili? Burada. Sayın Erdoğan Yetenç? Burada. Sayın Hüsnü Tuna, Konya Milletvekili? Sayın Hüsnü Tuna burada mı? H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Onlar sonradan geldi. BAŞKAN - Hayır, bunları ben gördüm, sonra olanları almadım yani ona çok dikkat ediyorum. Sayın Cevdet Erdöl? Burada. Sayın Ali Koyuncu? Burada. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI /.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener 'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin konuşması BAŞKAN - Bu hafta Türk polis teşkilatımızın 165'inci kuruluş yılını kutlamaktayız. Özverili ve cefakâr polislerimizi ve emniyet teşkilatı mensuplarımızı güvenliğimiz ve asayişi sağlama adına gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, tüm teşkilatımıza ve şehit ailelerimize sağlık, sıhhat ve basanlar diliyorum. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, gruplara da bu anlamda söz verseniz, bizler de gruplar olarak konuşsak. BAŞKAN - Tamam, sisteme girin. Sayın Elitaş... V.- AÇIKLAMALAR 1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bugün Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yılını kutluyoruz. Güvenliğimizin teminatı, hakikaten vatandaşına karşı yakın davranışlarıyla birlikte son zamanlarda milletimizin büyük - 1 6 - 8 Nisan 2010 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 13.05 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 1 7 - teveccühüne mazhar olmuş polis teşkilatımızın çalışanlarına, mensuplarına görevlerinde başarılar dilerken, görev şehidi olmuş polis teşkilatımızın bütün mensuplarını rahmetle anıyorum. Tekrar, polis teşkilatımızın 165'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, kutluyor ve basanlar diliyorum. BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165 'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Polis teşkilatımız özveriyle görev yapan, köklü gelenekleri, kendine özgü kültürü olan bir kuruluşumuz. Biz, polis arkadaşlarımızın Parlamentoda görev yaptıkları süre içerisinde gerek Türkiye'de görev yaptıkları süre içerisinde, gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde özveriyle görev yaptıklannı biliyoruz. Kendilerinin pek çok sorunu olmasına karşın görevden, görev aşkından çekinmiyorlar, bu görevlerini özveriyle yerine getiriyorlar. Biz kendilerini yürekten kutluyoruz. Parlamentoya düşen görevlerden birisi de özveriyle görev yapan bu polis arkadaşlarımızın sorunlanm çözmek, onlann beklentilerine uygun politikalan geliştirmektir. Ben kendilerini yürekten kutluyorum. Görev sırasında şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, onların yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve onlann her zaman, her ortamda acılarını paylaşıyoruz. Onların şehitlikleri kendi ailelerinin göğüslerine taktıkları birer onurdur, şeref belgesidir. Ben, polis arkadaşlanmızı tekrar yürekten kutluyorum. Onlann sorunlarını çözme konusundaki Parlamentonun iradesinin de bundan sonra daha güçlü olarak dillendirilmesi gerektiği kanısındayım. Saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Şandır... 3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'm, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de Türk polis teşkilatının, emniyet teşkilatımızın, güvenlik güçlerimizin yıl dönümünü yürekten, candan kutluyoruz, basanlar diliyoruz, hizmetlerine teşekkür ediyoruz, şükranlanmızı sunuyoruz. Görevlerini yaparken şehit düşen, hayatını kaybeden tüm güvenlik güçlerimize, polislerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Türk emniyet teşkilatı, polis teşkilatımız, gerçekten toplum hayatımız için, ülkemiz için çok hayati değerde bir görev yapmaktadır, her türlü takdirin üzerindedir. Çok kötü şartlarda, çok ağır şartlar altında görev yapmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Parlamento olarak, başta Hükümet olmak üzere güvenlik güçlerimize olan görevimizi yerine getirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle Sayın Hükümeti ve Hükümet partisinin sayın grubunu tekrar buradan uyanyorum: Polislere verilen söz yerine getirilsin, seçimden önce seyyanen ödenmesine söz verilen miktar ödensin; polis teşkilatımız bunu beklemektedir, polislerimiz buna layıktır, haklandır; bu yerine getirilmeli, kuru kuru bir polis günü kutlamakla yetinilmemelidir. Bugünün anısına, bugünün hatınna -size de çok teşekkür ediyorum, söz verdiniz Sayın Başkanım ama- bunun da takipçisi olmalıyız. Polislere verilen sözler yerine getirilmelidir. Tekrar emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum, hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak onları kutluyoruz, onlara şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Koyuncu...
Sayfa 18 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 1 7 - teveccühüne mazhar olmuş polis teşkilatımızın çalışanlarına, mensuplarına görevlerinde başarılar dilerken, görev şehidi olmuş polis teşkilatımızın bütün mensuplarını rahmetle anıyorum. Tekrar, polis teşkilatımızın 165'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, kutluyor ve basanlar diliyorum. BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165 'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Polis teşkilatımız özveriyle görev yapan, köklü gelenekleri, kendine özgü kültürü olan bir kuruluşumuz. Biz, polis arkadaşlarımızın Parlamentoda görev yaptıkları süre içerisinde gerek Türkiye'de görev yaptıkları süre içerisinde, gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde özveriyle görev yaptıklannı biliyoruz. Kendilerinin pek çok sorunu olmasına karşın görevden, görev aşkından çekinmiyorlar, bu görevlerini özveriyle yerine getiriyorlar. Biz kendilerini yürekten kutluyoruz. Parlamentoya düşen görevlerden birisi de özveriyle görev yapan bu polis arkadaşlarımızın sorunlanm çözmek, onlann beklentilerine uygun politikalan geliştirmektir. Ben kendilerini yürekten kutluyorum. Görev sırasında şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, onların yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve onlann her zaman, her ortamda acılarını paylaşıyoruz. Onların şehitlikleri kendi ailelerinin göğüslerine taktıkları birer onurdur, şeref belgesidir. Ben, polis arkadaşlanmızı tekrar yürekten kutluyorum. Onlann sorunlarını çözme konusundaki Parlamentonun iradesinin de bundan sonra daha güçlü olarak dillendirilmesi gerektiği kanısındayım. Saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Şandır... 3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'm, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de Türk polis teşkilatının, emniyet teşkilatımızın, güvenlik güçlerimizin yıl dönümünü yürekten, candan kutluyoruz, basanlar diliyoruz, hizmetlerine teşekkür ediyoruz, şükranlanmızı sunuyoruz. Görevlerini yaparken şehit düşen, hayatını kaybeden tüm güvenlik güçlerimize, polislerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Türk emniyet teşkilatı, polis teşkilatımız, gerçekten toplum hayatımız için, ülkemiz için çok hayati değerde bir görev yapmaktadır, her türlü takdirin üzerindedir. Çok kötü şartlarda, çok ağır şartlar altında görev yapmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Parlamento olarak, başta Hükümet olmak üzere güvenlik güçlerimize olan görevimizi yerine getirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle Sayın Hükümeti ve Hükümet partisinin sayın grubunu tekrar buradan uyanyorum: Polislere verilen söz yerine getirilsin, seçimden önce seyyanen ödenmesine söz verilen miktar ödensin; polis teşkilatımız bunu beklemektedir, polislerimiz buna layıktır, haklandır; bu yerine getirilmeli, kuru kuru bir polis günü kutlamakla yetinilmemelidir. Bugünün anısına, bugünün hatınna -size de çok teşekkür ediyorum, söz verdiniz Sayın Başkanım ama- bunun da takipçisi olmalıyız. Polislere verilen sözler yerine getirilmelidir. Tekrar emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum, hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak onları kutluyoruz, onlara şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Koyuncu... TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 1 8 - 4.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması ALİ KOYUNCU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis arkadaşlarımıza, polis teşkilatımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca bugün Dünya Romanlar Günü. Bugün bütün dünyada Romanlar kendilerine yönelik ön yargıları ortadan kaldırmak için, her yurttaş gibi birinci sınıf vatandaş olduklarını haykırmak için kutlamalar yapıyorlar. Dünya Romanlar Günü Nisan 1971 'de Romanların sorunlarını tartışmak üzere ilk kez Londra'da toplanmış olan Uluslararası Roman Kongresi'ne atfen 1990'dan itibaren her 8 Nisanda bütün dünyada kutlanmaktadır. Ben de bu vesileyle buradan hem dünyadaki hem de ülkemizdeki bütün Roman kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde 15 bin Roman yurttaşla bir araya gelerek bir tarih yazdı. Bütün dünyada Romanlara karşı ırkçılığın yükseldiği, İtalya'da Romanların parmak izinin alındığı, Slovakya'nın bir kasabasında Romanlarla Roman olmayanlar arasında 150 metrelik bir duvarın inşa edildiği, Çek Cumhuriyeti'nde "Roman kadınlar kısırlaştınlsm." diye önlemlerin alındığı bir dönemde Türkiye'de, etnik kökeninden, dilinden, kültüründen dolayı bütün dünyada ayrımcılığa uğrayan bütün dünya Romanlarını kucaklayan 14 Mart buluşması ile tüm dünyaya Türkiye örnek olmuştur. Ayrıca Roman çalıştayında Roman temsilcileriyle birlikte barınma, eğitim, istihdam konularında alınan kararlar ve. . . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ALİ KOYUNCU (Bursa) - .. .çözümlerde de tek tek uygulama başlatılmıştır. BAŞKAN - Sayın Ergin... ALİ KOYUNCU (Bursa) - Tek bir cümleyle bitirecektim. BAŞKAN - İkişer dakika veriyorum. İki dakika da doldu. 5. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin 'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165 'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de Polis Günü nedeniyle söz aldım. Her zaman iftihar duyguları içerisinde ve herkese polis çocuğu olduğumu söylemekten gurur duydum. Bu bakımdan, özellikle babamın görevi sırasında yaşadıklarım bana polislerin görevlerini hangi koşullar altında yaptığını çok güzel gösterdi. Onların o zor koşullar altında kendilerine karşı her türlü yanlışı yapabilecek kanun dışı yaşayan insanlara karşı verdikleri mücadelede gösterdikleri özverileri biliyorum. Bu nedenle ben bütün polislerimizi burada saygıyla selamlıyorum. Ebediyete göçenleri rahmetle anıyorum. Ayrıca, polislerin hiçbir mesai kavramı yoktur. Bu bakımdan da iktidar hangi iktidar olursa olsun, özellikle bu konuya dikkat edilmesi, hiç olmazsa fazla mesai ücreti konusunda polislerin dikkate alınması ama diğer sosyal haklarının verilmesinde de cömert davranılması gerektiğini ifade ediyorum. Tekrar, polislerimizin bu mutlu gününü kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Genç.. . 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü candan kutluyorum, kendilerine, aile efratlarına mutluluklar, esenlikler diliyorum.
Sayfa 19 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 1 8 - 4.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması ALİ KOYUNCU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis arkadaşlarımıza, polis teşkilatımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca bugün Dünya Romanlar Günü. Bugün bütün dünyada Romanlar kendilerine yönelik ön yargıları ortadan kaldırmak için, her yurttaş gibi birinci sınıf vatandaş olduklarını haykırmak için kutlamalar yapıyorlar. Dünya Romanlar Günü Nisan 1971 'de Romanların sorunlarını tartışmak üzere ilk kez Londra'da toplanmış olan Uluslararası Roman Kongresi'ne atfen 1990'dan itibaren her 8 Nisanda bütün dünyada kutlanmaktadır. Ben de bu vesileyle buradan hem dünyadaki hem de ülkemizdeki bütün Roman kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde 15 bin Roman yurttaşla bir araya gelerek bir tarih yazdı. Bütün dünyada Romanlara karşı ırkçılığın yükseldiği, İtalya'da Romanların parmak izinin alındığı, Slovakya'nın bir kasabasında Romanlarla Roman olmayanlar arasında 150 metrelik bir duvarın inşa edildiği, Çek Cumhuriyeti'nde "Roman kadınlar kısırlaştınlsm." diye önlemlerin alındığı bir dönemde Türkiye'de, etnik kökeninden, dilinden, kültüründen dolayı bütün dünyada ayrımcılığa uğrayan bütün dünya Romanlarını kucaklayan 14 Mart buluşması ile tüm dünyaya Türkiye örnek olmuştur. Ayrıca Roman çalıştayında Roman temsilcileriyle birlikte barınma, eğitim, istihdam konularında alınan kararlar ve. . . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ALİ KOYUNCU (Bursa) - .. .çözümlerde de tek tek uygulama başlatılmıştır. BAŞKAN - Sayın Ergin... ALİ KOYUNCU (Bursa) - Tek bir cümleyle bitirecektim. BAŞKAN - İkişer dakika veriyorum. İki dakika da doldu. 5. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin 'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165 'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de Polis Günü nedeniyle söz aldım. Her zaman iftihar duyguları içerisinde ve herkese polis çocuğu olduğumu söylemekten gurur duydum. Bu bakımdan, özellikle babamın görevi sırasında yaşadıklarım bana polislerin görevlerini hangi koşullar altında yaptığını çok güzel gösterdi. Onların o zor koşullar altında kendilerine karşı her türlü yanlışı yapabilecek kanun dışı yaşayan insanlara karşı verdikleri mücadelede gösterdikleri özverileri biliyorum. Bu nedenle ben bütün polislerimizi burada saygıyla selamlıyorum. Ebediyete göçenleri rahmetle anıyorum. Ayrıca, polislerin hiçbir mesai kavramı yoktur. Bu bakımdan da iktidar hangi iktidar olursa olsun, özellikle bu konuya dikkat edilmesi, hiç olmazsa fazla mesai ücreti konusunda polislerin dikkate alınması ama diğer sosyal haklarının verilmesinde de cömert davranılması gerektiğini ifade ediyorum. Tekrar, polislerimizin bu mutlu gününü kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Sayın Genç.. . 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü candan kutluyorum, kendilerine, aile efratlarına mutluluklar, esenlikler diliyorum. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 - 1 9 - Sayın Başkan, hakikaten polislerimiz çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Güvenlik görevlileri arasında her koşulda ağır şartlar altında görev yapıyorlar. Ben, siyasi iktidarın polis teşkilatına geçmişte verdikleri sözlerin üzerinde durmasını ve polislerimizin çağdaş bir yaşamda insanca yaşanabilir bir ücret seviyesine kavuşturulmasını diliyorum. Ayrıca, son zamanlarda AKP ile beraber polis teşkilatımız üzerinde oyun oynanmaya başlanıyor. AKP'nin özellikle polis teşkilatı içinden elini çekmesini kendilerine dostça tavsiye ediyorum. Polis teşkilatımızı bir Hamas, bir Taliban örgütleri biçimine dönüştürme yönünde birtakım çalışmalar olduğunu da biliyoruz; bunu şiddetle kınıyorum. Polislere çok büyük saygı duyuyorum ve polis teşkilatının da bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum. Ayrıca, polis akademilerindeki eğitimin de çağdaş olmasını diliyorum. Buraya atanacak kişilerin laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine uygun yetiştirilmeleri gerektiğine inanıyorum ve tekrar polislerimize başarılar diliyorum. Siyasi iktidarın da geçmişte yaptığı, özellikle polis teşkilatı üzerinde kendi emellerine uygun olarak yapmak istedikleri bu davranışlardan vazgeçmesini, hele son zamanlarda Tekel işçilerine karşı, gidip de gözlerine gaz sıkması veya bazı yerlerde, bu gibi konularda çok güç kullanarak polisimizin itibarının sarsılmamasını diliyorum. Siyasi iktidarın kendi hain emellerine polisi alet etmemesini diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. BAŞKAN - Sayın Kaplan... 7.- Sırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Üniformalı emekçilerimizin, polisimizin toplu sözleşmeli grev hakkını savunan bir parti olarak, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü biz de Bans ve Demokrasi Partisi olarak kutluyor ve bugün görüşülecek Anayasa değişiklikleri kapsamında bu hakkın da inşallah yasaya girmesini umut ediyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki sayıları 200 bini aşkın polis teşkilatımızın siyasi iktidarların vesayetinden kurtularak bağımsız ve tarafsız görevini yapacağı, modernize edileceği günler ve yeni yapılanması yakın olacaktır. Hâlâ askerlik görevleri çözülmeyen, parası olanların Burdur'da yirmi bir gün askerlik yaptığı bugünde, Şırnak'ta, Uludere'de, her yerde en ağır koşullarda görev yapan polislerin tekrar bu görevi yapması gibi olumsuzlukların da bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine, bugün 8 Nisan, Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor ve bu konuda araştırma önergesi vermiş Barış ve Demokrasi Partisi olarak bir Roman atasözünü burada, Mecliste dile getirmek istiyorum. Tek atasözüdür, derler ki: "Evde yalnız kalan ölür." Onun için, hakları için, mücadeleleri için, dayanışmaları için "Alanlara, meydanlara..." demişler. Ne zaman ki Türkiye'de Roman kardeşlerimiz de eşit yurttaş ve özgür yurttaş oldukları gün Türkiye'de de hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi gelişecektir diyorum. Tekrar bu iki önemli, anlamlı günü kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Çalık. 8.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın 165'inci yıl dönümünü ben de canı gönülden kutluyorum. Can dostumuz polislerimiz, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polislerimiz biliyoruz ki
Sayfa 20 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 - 1 9 - Sayın Başkan, hakikaten polislerimiz çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Güvenlik görevlileri arasında her koşulda ağır şartlar altında görev yapıyorlar. Ben, siyasi iktidarın polis teşkilatına geçmişte verdikleri sözlerin üzerinde durmasını ve polislerimizin çağdaş bir yaşamda insanca yaşanabilir bir ücret seviyesine kavuşturulmasını diliyorum. Ayrıca, son zamanlarda AKP ile beraber polis teşkilatımız üzerinde oyun oynanmaya başlanıyor. AKP'nin özellikle polis teşkilatı içinden elini çekmesini kendilerine dostça tavsiye ediyorum. Polis teşkilatımızı bir Hamas, bir Taliban örgütleri biçimine dönüştürme yönünde birtakım çalışmalar olduğunu da biliyoruz; bunu şiddetle kınıyorum. Polislere çok büyük saygı duyuyorum ve polis teşkilatının da bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum. Ayrıca, polis akademilerindeki eğitimin de çağdaş olmasını diliyorum. Buraya atanacak kişilerin laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine uygun yetiştirilmeleri gerektiğine inanıyorum ve tekrar polislerimize başarılar diliyorum. Siyasi iktidarın da geçmişte yaptığı, özellikle polis teşkilatı üzerinde kendi emellerine uygun olarak yapmak istedikleri bu davranışlardan vazgeçmesini, hele son zamanlarda Tekel işçilerine karşı, gidip de gözlerine gaz sıkması veya bazı yerlerde, bu gibi konularda çok güç kullanarak polisimizin itibarının sarsılmamasını diliyorum. Siyasi iktidarın kendi hain emellerine polisi alet etmemesini diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. BAŞKAN - Sayın Kaplan... 7.- Sırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Üniformalı emekçilerimizin, polisimizin toplu sözleşmeli grev hakkını savunan bir parti olarak, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü biz de Bans ve Demokrasi Partisi olarak kutluyor ve bugün görüşülecek Anayasa değişiklikleri kapsamında bu hakkın da inşallah yasaya girmesini umut ediyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki sayıları 200 bini aşkın polis teşkilatımızın siyasi iktidarların vesayetinden kurtularak bağımsız ve tarafsız görevini yapacağı, modernize edileceği günler ve yeni yapılanması yakın olacaktır. Hâlâ askerlik görevleri çözülmeyen, parası olanların Burdur'da yirmi bir gün askerlik yaptığı bugünde, Şırnak'ta, Uludere'de, her yerde en ağır koşullarda görev yapan polislerin tekrar bu görevi yapması gibi olumsuzlukların da bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine, bugün 8 Nisan, Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor ve bu konuda araştırma önergesi vermiş Barış ve Demokrasi Partisi olarak bir Roman atasözünü burada, Mecliste dile getirmek istiyorum. Tek atasözüdür, derler ki: "Evde yalnız kalan ölür." Onun için, hakları için, mücadeleleri için, dayanışmaları için "Alanlara, meydanlara..." demişler. Ne zaman ki Türkiye'de Roman kardeşlerimiz de eşit yurttaş ve özgür yurttaş oldukları gün Türkiye'de de hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi gelişecektir diyorum. Tekrar bu iki önemli, anlamlı günü kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Çalık. 8.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın 165'inci yıl dönümünü ben de canı gönülden kutluyorum. Can dostumuz polislerimiz, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polislerimiz biliyoruz ki TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 2 0 - canlan pahasına, vatan uğruna çok ciddi mücadeleler veriyorlar ve bu vesileyle şehit polislerimizi rahmetle anıyorum ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve polislerimizin bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı da onlara minnet duygularımızı, şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyorum ve emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yılı yeniden kutlu olsun diyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Yıldız... 9.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız 'ın, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası 'na ilişkin açıklaması SACİD YILDIZ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bilindiği gibi, içinde bulunduğumuz hafta, 7-13 Nisan haftası aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası'dır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamak tüm yurttaşlarımızın doğuştan kazanmış olduğu bir hak olsa da Hükümet tarafından "sağlıkta dönüşüm" adı altında çıkanlan yasalar sağlığı bir hak olmaktan çıkarmıştır. Oysaki yurttaşlannın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalannı sağlamak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Türkiye giderek kayıt dışı istihdamın arttığı bir ülke hâline gelmiştir. Aslında bu kayıt dışı istihdam aynı zamanda sağlıktan yararlanamayan insanları da temsil etmektedir, yani sosyal güvencesi olmayan, sosyal güvenlikten yoksun insanlardır bunlar. Hükümetin sosyal güvenlik uygulamaları hakkında birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela, evlenmemiş kız çocuklan, yaşı ne olursa olsun, çalışmadıkları sürece anne ve babasının sigortasından yararlanarak tedavi olabilmekteydi, 5510 sayılı Yasa'yla bu kaldırıldı. Sosyal güvenlik sistemindeki açığı bahane eden AKP Hükümeti tedavileri nedeniyle hastanelere yatan hastalardan "katılım payı" adı altında para almaya başladı. Ölen sigortalının dul eşine hiçbir şart aranmadan sigortalının aylığının yüzde 75'i oranında bağlanan ölüm aylığı yasayla yüzde 50'ye indirildi. Bunlan çoğaltmak mümkün değerli arkadaşlar. Sizce sağlığı özelleşmiş bir ülkede sosyal güvenlikten söz edilebilir mi? Tedavi hizmetleri için alınan katkı payları konusunda yurttaşlarımızın kafası netleşmemiştir. Tüm bu düzenlemeler Hükümetin yurttaşlarımıza ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Bu düzenlemeler yüzünden yurttaşlarımız Hükümete olan inancını yitirmişlerdir. Daha geçtiğimiz günlerde Fethiye'de bir dram yaşandı. Dershane parasını veremediği için hapse düşen annenin oğlu intihar etti ve bu anne altı kez kaymakamlığa ve sosyal yardımlaşmaya başvurduğunu ve yardım istediğini söyledi. Yardım istediği şey eğitim hakkıdır, eğitim güvenliğidir. Bu, sosyal devlet olmanın da gereği değildir. Bunları da dikkatlerinize sunuyorum, teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın İnal... Sayın İnal yok mu? YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Kifayeti müzakere talebinde bulunuyorum Sayın Başkanım. Yani 10 kişiye söz verdiniz. BAŞKAN-Say ın Çelik... 10.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben de 10 Nisan münasebetiyle uzun yıllar birlikte ülkenin huzur ve güveni için çalıştığımız kahraman emniyet teşkilatımızın gününü kutluyorum, onlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığına bağlı olan emniyet teşkilatımızın, İçişleri Bakanlığı bünyesinde güvenlik politikalan oluşturulurken bu Bakanlığın şehitler bakanlığı olduğunu oradaki Sayın Bakanın ve diğer bürokratların asla unutmaması gerektiğini bu gün vesilesiyle hatırlatırım. Açılım politikaları
Sayfa 21 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 2 0 - canlan pahasına, vatan uğruna çok ciddi mücadeleler veriyorlar ve bu vesileyle şehit polislerimizi rahmetle anıyorum ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve polislerimizin bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı da onlara minnet duygularımızı, şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyorum ve emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yılı yeniden kutlu olsun diyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Yıldız... 9.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız 'ın, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası 'na ilişkin açıklaması SACİD YILDIZ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bilindiği gibi, içinde bulunduğumuz hafta, 7-13 Nisan haftası aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası'dır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamak tüm yurttaşlarımızın doğuştan kazanmış olduğu bir hak olsa da Hükümet tarafından "sağlıkta dönüşüm" adı altında çıkanlan yasalar sağlığı bir hak olmaktan çıkarmıştır. Oysaki yurttaşlannın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalannı sağlamak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Türkiye giderek kayıt dışı istihdamın arttığı bir ülke hâline gelmiştir. Aslında bu kayıt dışı istihdam aynı zamanda sağlıktan yararlanamayan insanları da temsil etmektedir, yani sosyal güvencesi olmayan, sosyal güvenlikten yoksun insanlardır bunlar. Hükümetin sosyal güvenlik uygulamaları hakkında birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela, evlenmemiş kız çocuklan, yaşı ne olursa olsun, çalışmadıkları sürece anne ve babasının sigortasından yararlanarak tedavi olabilmekteydi, 5510 sayılı Yasa'yla bu kaldırıldı. Sosyal güvenlik sistemindeki açığı bahane eden AKP Hükümeti tedavileri nedeniyle hastanelere yatan hastalardan "katılım payı" adı altında para almaya başladı. Ölen sigortalının dul eşine hiçbir şart aranmadan sigortalının aylığının yüzde 75'i oranında bağlanan ölüm aylığı yasayla yüzde 50'ye indirildi. Bunlan çoğaltmak mümkün değerli arkadaşlar. Sizce sağlığı özelleşmiş bir ülkede sosyal güvenlikten söz edilebilir mi? Tedavi hizmetleri için alınan katkı payları konusunda yurttaşlarımızın kafası netleşmemiştir. Tüm bu düzenlemeler Hükümetin yurttaşlarımıza ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Bu düzenlemeler yüzünden yurttaşlarımız Hükümete olan inancını yitirmişlerdir. Daha geçtiğimiz günlerde Fethiye'de bir dram yaşandı. Dershane parasını veremediği için hapse düşen annenin oğlu intihar etti ve bu anne altı kez kaymakamlığa ve sosyal yardımlaşmaya başvurduğunu ve yardım istediğini söyledi. Yardım istediği şey eğitim hakkıdır, eğitim güvenliğidir. Bu, sosyal devlet olmanın da gereği değildir. Bunları da dikkatlerinize sunuyorum, teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın İnal... Sayın İnal yok mu? YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Kifayeti müzakere talebinde bulunuyorum Sayın Başkanım. Yani 10 kişiye söz verdiniz. BAŞKAN-Say ın Çelik... 10.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben de 10 Nisan münasebetiyle uzun yıllar birlikte ülkenin huzur ve güveni için çalıştığımız kahraman emniyet teşkilatımızın gününü kutluyorum, onlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığına bağlı olan emniyet teşkilatımızın, İçişleri Bakanlığı bünyesinde güvenlik politikalan oluşturulurken bu Bakanlığın şehitler bakanlığı olduğunu oradaki Sayın Bakanın ve diğer bürokratların asla unutmaması gerektiğini bu gün vesilesiyle hatırlatırım. Açılım politikaları TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 İçişleri Bakanlığına hiç yakışmamıştır. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Günlerini tekraren kutluyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Şanlıurfa ilinin kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Emin Önen'e aittir. Buyurun Sayın Önen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI /.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen 'in, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 90'ıncı yılı münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Vatan, uğruna şehit kanlarının aktığı topraktır. Esareti yaşamayan milletler, hürriyetin tadını bilemezler. Bilindiği gibi, ülkeler ve bilhassa şehirler, kültür ve sanatları, tarihî geçmişleri, mazide bıraktığı izler dolayısıyla bir hüviyet kazanırlar. Şanlıurfa'mız bunların hepsini en güzel bir şekilde yaşayıp yaşattığı için Şanlıurfa olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Birinci Cihan Savaşı'nda yenilmesiyle şehrimiz de düşman işgaline uğramış fakat esareti bir türlü hazmedemeyen Urfalılar, el ele vererek köylüsüyle şehirlisiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fransızlara karşı tek vücut olmuşlardır. Bu birlik ve beraberlik neticesinde 11 Nisan 1920'da Fransızlara son darbe vurulmuş ve kurtuluş gerçekleşmiştir. Şanlıurfa, 1920'den bu yana tarihine yakışır bir şekilde geçmişindeki yerini tekrar almak için çalışmaya başlamış, eski tarihî yerler olan Balıklı Göl'e, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu Harran'a ve harabelerine, Hazreti Eyyüp makamına, Şuayp Peygamberin şehrine, şehir içinde bir benzeri bulunmayan mimari eserlere sahip çıkmış, folkloruyla, edebiyatıyla, ortaya koyduğu eserleriyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Şanlıurfa, tarihin gelişen süreci içerisinde birçok uygarlığa beşiklik etmiş bir şehir olarak ülke ve dünya coğrafyasında müstesna bir yere gelmiştir. Maddi ve manevi alandaki kültürlerin oluşumunda, gelişiminde ve yaşatılmasında önemli bir mekândır. Coğrafi özelliği nedeniyle de üzerinde birçok bağımsız devlet ve beyliğin kurulmuş olduğu, değişik kültürlerin, oluşumların kaynaştığı bir yerleşim merkezi olmuştur. Gerek tarihin başladığı ilk çağlarda ve gerekse diğer devirlerde doğu ile batı kültürü arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Şanlıurfa, tarih boyunca hep çekim merkezi olmuş "bereketli hilal" diye tabir edilen Dicle ve Fırat arasındaki en önemli tarım ve su şehridir. Tarım, ilk olarak bu topraklarda başlamıştır. Türkiye'de sulanabilir arazi miktarının önemli bir kısmı Şanlıurfa sınırlan dahilindedir. Şehrin bu birikimini göz önünde bulunduran hükümetler, tarihin sürdürülebilir en büyük projesi GAP'ı uygulamaya sokmuş ve Atatürk Barajı'yla Şanlıurfa'yı kültürün yanında bir de ticaret ve tanm şehri yapmıştır. Fırat'ın sulan ile bölge banşına katkı sağlayan Şanlıurfa, bölgenin en büyük uluslararası hava limanına da sahip bir şehirdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa, Irak'a ve Suriye'ye komşu olması yani Şam ve Bağdat'a ve dolayısıyla Kudüs'e açılan kapı olması sebebiyle de stratejik öneme sahiptir. Anadolu'nun Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya açılan kapısıdır. Tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu bir kent olarak uygarlıkların doğduğu ve yeşerdiği ilim ve irfan merkezi ve peygamberler şehridir. Birçok peygamberi bağrından çıkarmış, birçok peygamberin uğrak yeri olmuş ve bir arada - 2 1 -
Sayfa 22 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 İçişleri Bakanlığına hiç yakışmamıştır. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Günlerini tekraren kutluyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Şanlıurfa ilinin kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Emin Önen'e aittir. Buyurun Sayın Önen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI /.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen 'in, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 90'ıncı yılı münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Vatan, uğruna şehit kanlarının aktığı topraktır. Esareti yaşamayan milletler, hürriyetin tadını bilemezler. Bilindiği gibi, ülkeler ve bilhassa şehirler, kültür ve sanatları, tarihî geçmişleri, mazide bıraktığı izler dolayısıyla bir hüviyet kazanırlar. Şanlıurfa'mız bunların hepsini en güzel bir şekilde yaşayıp yaşattığı için Şanlıurfa olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Birinci Cihan Savaşı'nda yenilmesiyle şehrimiz de düşman işgaline uğramış fakat esareti bir türlü hazmedemeyen Urfalılar, el ele vererek köylüsüyle şehirlisiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fransızlara karşı tek vücut olmuşlardır. Bu birlik ve beraberlik neticesinde 11 Nisan 1920'da Fransızlara son darbe vurulmuş ve kurtuluş gerçekleşmiştir. Şanlıurfa, 1920'den bu yana tarihine yakışır bir şekilde geçmişindeki yerini tekrar almak için çalışmaya başlamış, eski tarihî yerler olan Balıklı Göl'e, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu Harran'a ve harabelerine, Hazreti Eyyüp makamına, Şuayp Peygamberin şehrine, şehir içinde bir benzeri bulunmayan mimari eserlere sahip çıkmış, folkloruyla, edebiyatıyla, ortaya koyduğu eserleriyle dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Şanlıurfa, tarihin gelişen süreci içerisinde birçok uygarlığa beşiklik etmiş bir şehir olarak ülke ve dünya coğrafyasında müstesna bir yere gelmiştir. Maddi ve manevi alandaki kültürlerin oluşumunda, gelişiminde ve yaşatılmasında önemli bir mekândır. Coğrafi özelliği nedeniyle de üzerinde birçok bağımsız devlet ve beyliğin kurulmuş olduğu, değişik kültürlerin, oluşumların kaynaştığı bir yerleşim merkezi olmuştur. Gerek tarihin başladığı ilk çağlarda ve gerekse diğer devirlerde doğu ile batı kültürü arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Şanlıurfa, tarih boyunca hep çekim merkezi olmuş "bereketli hilal" diye tabir edilen Dicle ve Fırat arasındaki en önemli tarım ve su şehridir. Tarım, ilk olarak bu topraklarda başlamıştır. Türkiye'de sulanabilir arazi miktarının önemli bir kısmı Şanlıurfa sınırlan dahilindedir. Şehrin bu birikimini göz önünde bulunduran hükümetler, tarihin sürdürülebilir en büyük projesi GAP'ı uygulamaya sokmuş ve Atatürk Barajı'yla Şanlıurfa'yı kültürün yanında bir de ticaret ve tanm şehri yapmıştır. Fırat'ın sulan ile bölge banşına katkı sağlayan Şanlıurfa, bölgenin en büyük uluslararası hava limanına da sahip bir şehirdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa, Irak'a ve Suriye'ye komşu olması yani Şam ve Bağdat'a ve dolayısıyla Kudüs'e açılan kapı olması sebebiyle de stratejik öneme sahiptir. Anadolu'nun Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya açılan kapısıdır. Tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu bir kent olarak uygarlıkların doğduğu ve yeşerdiği ilim ve irfan merkezi ve peygamberler şehridir. Birçok peygamberi bağrından çıkarmış, birçok peygamberin uğrak yeri olmuş ve bir arada - 2 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 2 2 - yaşama kültürünü en iyi biçimde örneklemiş bu yüce insanlara da ev sahipliği yapmıştır. Maddi ve manevi alandaki kültürlerin oluşumunda, gelişiminde ve yaşatılmasında insanlık kültürüne büyük katkı sağlamıştır. Farklı inançlar ve bu inançlarla bağlantılı kültürlerin yüzyıllar boyu sergilendiği bir şehir unvanıyla, ülke ve dünya coğrafyasında önemli bir hoşgörü şehri olmuştur. Sahip olduğu kültür ve turizm potansiyeli ile ve tarihî mirası on bir bin beş yüz yıllık bir maziye sahiptir. Günümüzden on bir bin beş yüz yıl öncesinde bu bölgede yerleşik bir hayatın olduğu Göbeklitepe kazılarıyla bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İl genelinde yapılan otuz beş arkeolojik kazı sayısı ile Türkiye'de en çok arkeolojik kazı yapılan il olma özelliğin hâlâ korumaktadır. Bu bağlamda şehir merkezi ve iki ilçe merkezi kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bundan dolayı Şanlıurfa "müze şehri" olarak da anılmaktadır. Şanlıurfa turizm alanında bir çeşitliliktir. Peygamberler şehri, bu peygamberlere ait makam ve türbeler ile inanç ve kültür turizmi, Karacadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, Karaali Kaplıcaları ile termal turizmi, Karacadağ ve Tektek Dağlan'ndaki bitki örtüsüyle yayla turizmi, Atatürk Barajı ve Halfeti ilçesiyle su sporları turizmi ile önemli bir potansiyele sahip bir şehirdir. Urfalıların şanlı direnişinden dolayı şehrimize 1984 yılında Meclisimizce "Şanlı" unvanı verilmiştir. Bu kararı verenleri de bu vesileyle minnetle anıyoruz. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bir de Şanlıurfa'yı büyükşehir belediyesi yapabilirsek ne mutlu bize! ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Devamla) - İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkanım. "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez " Düşmanlanmızı korkutan aziz milletimizin birlik beraberliği ve kardeşlik duygulandır. Bu haslet milletimizde dün de vardı, bugün de vardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ve canlanyla bize teslim ettiği emaneti gelecek nesillere aktarmak bizim asli vazifemizdir. 11 Nisan Şanlıurfa'da önemli bir gündür. Bu önemli gün Şanlıurfa kültüründe bir beldeye, bir mahalleye, bir spor salonuna, bir futbol takımına, bir parka, cadde ve sokağa, kimi zaman şiirlere, kimi zaman da türkülere ilham kaynağı olmuştur. Son söz olarak bu millî günümüz vesilesiyle Fransız işgaline karşı çarpışmış ve gazi olmuş bir dedenin torunu olarak kahraman Şanlıurfalı şehit ve gazilerimizi rahmetle anar, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin kurtuluş bayramlarını canıgönülden kutlanm. Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Önen. Gündem dışı ikinci söz, süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatları hakkında söz isteyen Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük'e aittir. Buyurun Sayın Küçük. 2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük un, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne, Dünya Romanlar Günü 'ne ve süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle sözlerime başlamadan önce ben de -bugün 8 Nisan Polis Haftası kutlamaları var- bu vesileyle tüm polis teşkilatımızın bu önemli günü kutluyor, onların özlük haklarının bir an önce Meclisimiz
Sayfa 23 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 2 2 - yaşama kültürünü en iyi biçimde örneklemiş bu yüce insanlara da ev sahipliği yapmıştır. Maddi ve manevi alandaki kültürlerin oluşumunda, gelişiminde ve yaşatılmasında insanlık kültürüne büyük katkı sağlamıştır. Farklı inançlar ve bu inançlarla bağlantılı kültürlerin yüzyıllar boyu sergilendiği bir şehir unvanıyla, ülke ve dünya coğrafyasında önemli bir hoşgörü şehri olmuştur. Sahip olduğu kültür ve turizm potansiyeli ile ve tarihî mirası on bir bin beş yüz yıllık bir maziye sahiptir. Günümüzden on bir bin beş yüz yıl öncesinde bu bölgede yerleşik bir hayatın olduğu Göbeklitepe kazılarıyla bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İl genelinde yapılan otuz beş arkeolojik kazı sayısı ile Türkiye'de en çok arkeolojik kazı yapılan il olma özelliğin hâlâ korumaktadır. Bu bağlamda şehir merkezi ve iki ilçe merkezi kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bundan dolayı Şanlıurfa "müze şehri" olarak da anılmaktadır. Şanlıurfa turizm alanında bir çeşitliliktir. Peygamberler şehri, bu peygamberlere ait makam ve türbeler ile inanç ve kültür turizmi, Karacadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, Karaali Kaplıcaları ile termal turizmi, Karacadağ ve Tektek Dağlan'ndaki bitki örtüsüyle yayla turizmi, Atatürk Barajı ve Halfeti ilçesiyle su sporları turizmi ile önemli bir potansiyele sahip bir şehirdir. Urfalıların şanlı direnişinden dolayı şehrimize 1984 yılında Meclisimizce "Şanlı" unvanı verilmiştir. Bu kararı verenleri de bu vesileyle minnetle anıyoruz. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bir de Şanlıurfa'yı büyükşehir belediyesi yapabilirsek ne mutlu bize! ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Devamla) - İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ABDULKADİR EMİN ÖNEN (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkanım. "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez " Düşmanlanmızı korkutan aziz milletimizin birlik beraberliği ve kardeşlik duygulandır. Bu haslet milletimizde dün de vardı, bugün de vardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ve canlanyla bize teslim ettiği emaneti gelecek nesillere aktarmak bizim asli vazifemizdir. 11 Nisan Şanlıurfa'da önemli bir gündür. Bu önemli gün Şanlıurfa kültüründe bir beldeye, bir mahalleye, bir spor salonuna, bir futbol takımına, bir parka, cadde ve sokağa, kimi zaman şiirlere, kimi zaman da türkülere ilham kaynağı olmuştur. Son söz olarak bu millî günümüz vesilesiyle Fransız işgaline karşı çarpışmış ve gazi olmuş bir dedenin torunu olarak kahraman Şanlıurfalı şehit ve gazilerimizi rahmetle anar, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin kurtuluş bayramlarını canıgönülden kutlanm. Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Önen. Gündem dışı ikinci söz, süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatları hakkında söz isteyen Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük'e aittir. Buyurun Sayın Küçük. 2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük un, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne, Dünya Romanlar Günü 'ne ve süt üreticilerinin sorunları ve süt fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle sözlerime başlamadan önce ben de -bugün 8 Nisan Polis Haftası kutlamaları var- bu vesileyle tüm polis teşkilatımızın bu önemli günü kutluyor, onların özlük haklarının bir an önce Meclisimiz TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 tarafından, iktidar tarafından, Hükümet tarafından verilmesi ve kendilerine layık özlük haklarına uygun bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve sosyal konumlarının iyileştirilmesi gereğini ifade ediyorum. Aynı zamanda bugün Dünya Romanlar Günü. Romanlar bu ülkenin önemli bir parçası ve bu ülkenin en mağdur insanları. Biraz önce arkadaşlarımızın bazıları bu konuda da görüşlerini ifade ettiler, 14 Martta büyük buluşmalarla ve kavuşmalarla Romanların çok mutlu edildiğini söylediler. Hâlbuki Romanların açılımlara değil, ekmeğe ihtiyacı var, Romanların işe ihtiyacı var; en önemlisi, Romanların, insan olduğunun ifade edilmesine ve insan gibi davranılmasına ihtiyacı var. Bugün vesilesiyle ben bunu ifade ediyor, saygılar sunuyorum, Roman kardeşlerimin bu güzel gününü kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün esas konumuz süt. Biga'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da, Ege'de, Trakya'da, İç Anadolu'da, Türkiye'de sütü konuşmaya çalışacağım, süt üreticisini, sorunlarını ve onların üretim araçları inekleri, onların sorunlarını ifade etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, süt, insanın gelişmesinde en önemli yapı taşlarını içinde barındıran en önemli besin maddesi ve önemli vitaminleri barındırıyor. En büyük sorunumuz bugün, Avrupa'nın beşte 1 'i, altıda 1 'i kadar süt tüketiyor olmak. Yani yetersiz süt üretiyoruz, yetersiz süt tüketiyoruz. Dolayısıyla daha çok süt üretmemiz ve daha çok tüketmenin önünü açacak politikaları oluşturmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yani bugün, değerli arkadaşlarım, çocuklarımızın maması, büyüklerimizin gıdası yoğurdu, peyniri velhasıl sütle ilgili her şeyi ifade etmeye çalışacağım üç dakika içinde. Üretici için de çocukların istikbali, düğün parası, dershane parası, kısacacı sağlığı, her şeyi olan sütü konuşmaya çalışacağım. En büyük sorunu sütün, istikrarsız süt fiyatları ve değerli arkadaşlarım, tabii hayvancılığın en büyük sorunu olan girdi maliyetleri, yani yem fiyatları, yani kaba yem sorunu yıllardır çözülemeyen. Bakın, değerli arkadaşlarım, bunu nasıl tespit ederiz? Bu İktidarın, yani AKP İktidarının iktidara geldiğinden bugüne fiyat karşılaştırmalarını kısaca yaparsak içinde bulundukları tabloyu sanıyorum görmüş oluruz. 2003 yılı itibarıyla süt fiyatları Türkiye'de -inek sütü olarak söylüyorum- 40 kuruş, yani 400 bin lira eski parayla, yem fiyatı 9 milyon lira. Değerli arkadaşlarım, 2003 yılında 40 kuruş olan fiyatlar uzun bir süre aynı devam etmiş ve arkadaşlar, 2009 yılında 40 kuruş olan süt fiyatları 52 kuruş, daha sonra 67 kuruşa çıkmış 2009'un son dört ayında ve 2010'da yapılan ihalede de 86 kuruşa çıkmış fiyatlar. İşte, ne olduysa ondan sonra olmuş. Süte olan talebin Türkiye'deki hayvan azalmasından kaynaklanan nedenlerle artmasından dolayı süt fiyatları yükselmiş ve bu, ihaleye de yansımış ama mart ayı süt fiyatlarının ödemesiyle ilgili sanayici maalesef yan kıvırmış ve bu işin bir hukuki altyapısı olmadığı için mart ayı süt fiyatlarını 72,5 kuruştan ödeme talebinde bulunmuş ve bu durumda da tabii anlaşmazlık ortaya çıkmış ve bazı birlikler, kooperatifler de direnişe geçme ihtiyacı hissetmişler ve bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım, süt fiyatlarının düştüğünde 1.500-2.000 liraya ineğini kestirmek için mezbahada sıraya giren köylüler süt fiyatları 86 kuruşa çıkınca birden 5 bin liraya, 10 bin liraya, açığa, yani vadeli olarak inek almışlar ve bir sürü borca girmişler ve maalesef şimdi süt fiyatları 72,5 kuruşa inmiştir. Değerli arkadaşlarım, köylü direnmek istiyor ama direnmek için önce bir mevzinizin olması lazım, direnebilecek yapınızın, teşkilatınızın, kurumlarınızın olması lazım ama maalesef bunların - 2 3 -
Sayfa 24 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 tarafından, iktidar tarafından, Hükümet tarafından verilmesi ve kendilerine layık özlük haklarına uygun bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve sosyal konumlarının iyileştirilmesi gereğini ifade ediyorum. Aynı zamanda bugün Dünya Romanlar Günü. Romanlar bu ülkenin önemli bir parçası ve bu ülkenin en mağdur insanları. Biraz önce arkadaşlarımızın bazıları bu konuda da görüşlerini ifade ettiler, 14 Martta büyük buluşmalarla ve kavuşmalarla Romanların çok mutlu edildiğini söylediler. Hâlbuki Romanların açılımlara değil, ekmeğe ihtiyacı var, Romanların işe ihtiyacı var; en önemlisi, Romanların, insan olduğunun ifade edilmesine ve insan gibi davranılmasına ihtiyacı var. Bugün vesilesiyle ben bunu ifade ediyor, saygılar sunuyorum, Roman kardeşlerimin bu güzel gününü kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün esas konumuz süt. Biga'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da, Ege'de, Trakya'da, İç Anadolu'da, Türkiye'de sütü konuşmaya çalışacağım, süt üreticisini, sorunlarını ve onların üretim araçları inekleri, onların sorunlarını ifade etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, süt, insanın gelişmesinde en önemli yapı taşlarını içinde barındıran en önemli besin maddesi ve önemli vitaminleri barındırıyor. En büyük sorunumuz bugün, Avrupa'nın beşte 1 'i, altıda 1 'i kadar süt tüketiyor olmak. Yani yetersiz süt üretiyoruz, yetersiz süt tüketiyoruz. Dolayısıyla daha çok süt üretmemiz ve daha çok tüketmenin önünü açacak politikaları oluşturmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yani bugün, değerli arkadaşlarım, çocuklarımızın maması, büyüklerimizin gıdası yoğurdu, peyniri velhasıl sütle ilgili her şeyi ifade etmeye çalışacağım üç dakika içinde. Üretici için de çocukların istikbali, düğün parası, dershane parası, kısacacı sağlığı, her şeyi olan sütü konuşmaya çalışacağım. En büyük sorunu sütün, istikrarsız süt fiyatları ve değerli arkadaşlarım, tabii hayvancılığın en büyük sorunu olan girdi maliyetleri, yani yem fiyatları, yani kaba yem sorunu yıllardır çözülemeyen. Bakın, değerli arkadaşlarım, bunu nasıl tespit ederiz? Bu İktidarın, yani AKP İktidarının iktidara geldiğinden bugüne fiyat karşılaştırmalarını kısaca yaparsak içinde bulundukları tabloyu sanıyorum görmüş oluruz. 2003 yılı itibarıyla süt fiyatları Türkiye'de -inek sütü olarak söylüyorum- 40 kuruş, yani 400 bin lira eski parayla, yem fiyatı 9 milyon lira. Değerli arkadaşlarım, 2003 yılında 40 kuruş olan fiyatlar uzun bir süre aynı devam etmiş ve arkadaşlar, 2009 yılında 40 kuruş olan süt fiyatları 52 kuruş, daha sonra 67 kuruşa çıkmış 2009'un son dört ayında ve 2010'da yapılan ihalede de 86 kuruşa çıkmış fiyatlar. İşte, ne olduysa ondan sonra olmuş. Süte olan talebin Türkiye'deki hayvan azalmasından kaynaklanan nedenlerle artmasından dolayı süt fiyatları yükselmiş ve bu, ihaleye de yansımış ama mart ayı süt fiyatlarının ödemesiyle ilgili sanayici maalesef yan kıvırmış ve bu işin bir hukuki altyapısı olmadığı için mart ayı süt fiyatlarını 72,5 kuruştan ödeme talebinde bulunmuş ve bu durumda da tabii anlaşmazlık ortaya çıkmış ve bazı birlikler, kooperatifler de direnişe geçme ihtiyacı hissetmişler ve bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım, süt fiyatlarının düştüğünde 1.500-2.000 liraya ineğini kestirmek için mezbahada sıraya giren köylüler süt fiyatları 86 kuruşa çıkınca birden 5 bin liraya, 10 bin liraya, açığa, yani vadeli olarak inek almışlar ve bir sürü borca girmişler ve maalesef şimdi süt fiyatları 72,5 kuruşa inmiştir. Değerli arkadaşlarım, köylü direnmek istiyor ama direnmek için önce bir mevzinizin olması lazım, direnebilecek yapınızın, teşkilatınızın, kurumlarınızın olması lazım ama maalesef bunların - 2 3 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 2 4 - var olanları da süt endüstri kurumlarının özelleştirilmesiyle ortadan kalkmış ve dolayısıyla direnebilecek bir imkân hiçbir şekilde kalmamıştır. Peki, ne yapmalıyız arkadaşlar? Şimdi, süt fiyatlarının biraz artması neticesinde arkadaşlar, ithalat konuşulmaya başlamıştır süt ve ette. Kesinlikle ithalatın önü açılmamalıdır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Ne sütte ne ette ne de damızlıkta kesinlikle ithalat yapılmamalıdır. Direnebilme gücüyle ilgili olarak değerli arkadaşlarım, mutlaka 5 bin ton kapasiteli süt tozu fabrikaları kurulmalıdır. Bu çok büyük bir maliyet değildir. Özellikle Marmara'da, İç Anadolu'da ve Ege'de üç tane ikişer bin tonluk süt tozu fabrikası kurulursa bunlar çalıştırılmasa bile böyle direniş gerektiren durumlarda direniş mevzisi olarak değerlendirilip sanayici karşısında köylüye güç kazandırılabilir. Derhâl destekleme primleri 4 kuruştan 12 kuruşa çıkarılmalı ve süt üreticisinin bozulan şartları düzeltilmelidir. Kısacası, değerli arkadaşlarım, gündem süttür, geçinmedir; halkın derdi, üreticinin en büyük derdi budur ama koyun can derdindedir, maalesef kasap et derdinde. İktidar kendisini yargıdan kurtarma anlayışı içinde anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde Türkiye'nin gündemini tıkamaya çalışmaktadır. Hâlbuki, bugün için iktidarın gündemi bu iken, değerli arkadaşlanm, köyde insanlar süt fiyatlarının nasıl artırılacağını, geçimlerini nasıl temin edeceklerini, çocuklarının geleceğini... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Teşekkür ederim. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Bir selam vereyim Sayın Başkan. BAŞKAN - Öyle yapmıyoruz işte, verin selam şimdi, tamamdır. Hiç yapmadım. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı üçüncü söz, Denizli ilinin ekonomik sorunları hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan'a aittir. (MHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Ayhan. 3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan 'ın, Denizli ilinin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; periyodik aralıklarla Denizli'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu nedenle söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle müjdeli bir haber vermek istiyorum. Denizli'de ihracat arttı, hem de AKP'ye rağmen, ancak Ocak-Mart döneminin ihracatı daha 2008 yılının gerisinde. Denizli 'de resmî kayıtlara göre yaklaşık 30 bin kişi işini kaybetti. Her üç evden birine icra dosyası düşüyor. 7. İcra Dairesi açıldı. Yatırım taahhütleri 440 milyondan 137 milyon TL'ye düştü. İstihdam taahhüdü 4.500'den 765'e düştü. İnşaat ve mermer sektörü sıkıntı içinde. Tarım yanıyor, üzüm, tütün, kekik, diğerleri. Ürün para etmiyor, maliyetler artıyor, kota daralıyor, hacizler kol geziyor. Hayvancılık perişan, et pahalı, hayvanın sahibine faydası yok. Toplam krediler içinde tekstil sektörünün payı yüzde 40'dan 16'ya düştü. İstihdam 162 binden 130 binlere düştü. Tekstilin payı istihdamda yüzde 51'den yüzde 27'ye geriledi. Elektrik tüketimi azaldı, doğal gaz tüketimi azaldı. AKP'nin teşviki "Fabrikaları güneydoğuya götürürseniz veririz." dediği bir il oldu Denizli.
Sayfa 25 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 2 4 - var olanları da süt endüstri kurumlarının özelleştirilmesiyle ortadan kalkmış ve dolayısıyla direnebilecek bir imkân hiçbir şekilde kalmamıştır. Peki, ne yapmalıyız arkadaşlar? Şimdi, süt fiyatlarının biraz artması neticesinde arkadaşlar, ithalat konuşulmaya başlamıştır süt ve ette. Kesinlikle ithalatın önü açılmamalıdır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Ne sütte ne ette ne de damızlıkta kesinlikle ithalat yapılmamalıdır. Direnebilme gücüyle ilgili olarak değerli arkadaşlarım, mutlaka 5 bin ton kapasiteli süt tozu fabrikaları kurulmalıdır. Bu çok büyük bir maliyet değildir. Özellikle Marmara'da, İç Anadolu'da ve Ege'de üç tane ikişer bin tonluk süt tozu fabrikası kurulursa bunlar çalıştırılmasa bile böyle direniş gerektiren durumlarda direniş mevzisi olarak değerlendirilip sanayici karşısında köylüye güç kazandırılabilir. Derhâl destekleme primleri 4 kuruştan 12 kuruşa çıkarılmalı ve süt üreticisinin bozulan şartları düzeltilmelidir. Kısacası, değerli arkadaşlarım, gündem süttür, geçinmedir; halkın derdi, üreticinin en büyük derdi budur ama koyun can derdindedir, maalesef kasap et derdinde. İktidar kendisini yargıdan kurtarma anlayışı içinde anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde Türkiye'nin gündemini tıkamaya çalışmaktadır. Hâlbuki, bugün için iktidarın gündemi bu iken, değerli arkadaşlanm, köyde insanlar süt fiyatlarının nasıl artırılacağını, geçimlerini nasıl temin edeceklerini, çocuklarının geleceğini... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Teşekkür ederim. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Bir selam vereyim Sayın Başkan. BAŞKAN - Öyle yapmıyoruz işte, verin selam şimdi, tamamdır. Hiç yapmadım. AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündem dışı üçüncü söz, Denizli ilinin ekonomik sorunları hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan'a aittir. (MHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Ayhan. 3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan 'ın, Denizli ilinin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; periyodik aralıklarla Denizli'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu nedenle söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle müjdeli bir haber vermek istiyorum. Denizli'de ihracat arttı, hem de AKP'ye rağmen, ancak Ocak-Mart döneminin ihracatı daha 2008 yılının gerisinde. Denizli 'de resmî kayıtlara göre yaklaşık 30 bin kişi işini kaybetti. Her üç evden birine icra dosyası düşüyor. 7. İcra Dairesi açıldı. Yatırım taahhütleri 440 milyondan 137 milyon TL'ye düştü. İstihdam taahhüdü 4.500'den 765'e düştü. İnşaat ve mermer sektörü sıkıntı içinde. Tarım yanıyor, üzüm, tütün, kekik, diğerleri. Ürün para etmiyor, maliyetler artıyor, kota daralıyor, hacizler kol geziyor. Hayvancılık perişan, et pahalı, hayvanın sahibine faydası yok. Toplam krediler içinde tekstil sektörünün payı yüzde 40'dan 16'ya düştü. İstihdam 162 binden 130 binlere düştü. Tekstilin payı istihdamda yüzde 51'den yüzde 27'ye geriledi. Elektrik tüketimi azaldı, doğal gaz tüketimi azaldı. AKP'nin teşviki "Fabrikaları güneydoğuya götürürseniz veririz." dediği bir il oldu Denizli. TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 Sosyal travma çok yoğun yaşanıyor. İntiharlar yaşanıyor. Kiralar ödenemiyor. Denizlili vatandaşlar krediden korkar hâle geldiler. Mevcut yollardan arabalarda parça, takım kalmadı. 5084 sayılı Yasa ve diğer teşvik düzenlemeleri Denizli'yi ikinci sınıf saydı. Enerji maliyetleri bel büküyor. İl makine çöplüğüne dönüyor, Van ilinin onda l ' i kadar yatırım alıyor. On milyonlarca dolarlık yatırımlar, hacizler nedeniyle milyon dolar etmiyor. Müşteri yok. Yarım asırlık işletmeler AKP döneminde kapanıyor. Kredi takipleri artıyor. Sendikacılar sürülüyor. Bir süre önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Muhalefet milletvekilleri davet edilmedi, iktidar milletvekilleri oradaydı. Muhalefetin çağrılmamasının mevzuattan kaynaklandığı ifade edilecekse onlar hangi mevzuata göre çağrıldı? Denizli'de Sayın Başbakan Yardımcısı, bir bölgenin çözülemeyen sorununun diğer bölgeleri etkilediğini söyledi, doğu illerindeki işsizlik ve yoksulluğun terörü tetiklediğini, Denizli'yi Diyarbakır'dan ayrı tutmanın mümkün olmadığını söyledi. Söylüyor da Denizli'deki işsizliği AKP Hükümetinin teşvik ettiğini söylemiyor, "Denizli'ye açılım yapacağız." diyemiyor. Denizlili sanayiciler ne demiş 2010 Görünüm Anketinde? Bakın, 2009 sarsıcı gelişmelere sahne olmuş. Bu anket bugüne kadar yapılan anketler içinde en olumsuzu. Peki bu AKP'nin eseri değil mi? Krizin en derin izi istihdamda Denizli'de. Önümüzdeki dönemin en önemli meselesi istihdam. Sağlanabilecek büyümenin istihdam yaratmaması hayal kırıklığına yol açacak. Üretim, satış ve siparişlerde düşüş beklentileri de aştı. Kârlılık azalışı damgasını vurdu. Maliyetler yüksek, tahsilat vadeleri uzun, teneşir vade var. Yatırımlar başka bahara kaldı. Firmaların yüzde 7'si kapasitelerinin yüzde 25'ini kullanıyor, yüzde 14'ü kapasitelerini yüzde 26-50 arasında kullanıyor, yüzde 37'sinin kapasite kullanım oranı yüzde 51 ile 75 arasında. "Üretim azaldı." diyenler tekstilde yüzde 67,"İç satış azaldı." diyenler yüzde 52, "Dış satış azaldı." diyenler yüzde 60, "Siparişler azaldı." diyenler yüzde 56, "İstihdam azaldı." diyenler yüzde 51, yatırım yapmayacakların oranı yüzde 77, tarımda yapacaklar yüzde 12. Gerisini siz düşünün. Hükümetten iş dünyasının basit talepleri var. Lojistik destek istiyorlar. Limana ulaşım, Kaklık İstasyonu'nda konteyner rampalarının tamamlanması, havaalanının bakım ve tamir esnasında kapanmaması. Ankara'ya uçak seferleri yeni başladı. Şimdi, belli sürelerde uçamayacak. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platform bu işin düzenlenmesini ve zamanlamasının değiştirilmesini istiyor. Biz bu problemleri dile getiriyoruz. Yetkililere ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Denizli'nin derdi karnını doyurmak. Biz bu problemleri dile getiriyoruz. Yetkililere ulaştırmaya da gayret gösteriyoruz. Bunlar biran önce tamamlansın diyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanından ve Bakanlığından bu problemin çözülmesini istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformlar da bunu istiyor. Denizli'ye iş lazım, Denizli'ye açılım lazım, Denizli'ye proaktif tedbirler lazım. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Denizli büyükşehir olmuyor mu? EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Denizli'ye iş lazım, yatırım lazım. AKP'liler Denizli'de Kürt açılımı anlatıyorlar ama Habur'u anlatmıyorlar. Denizli'ye gerçekten iş lazım, aş lazım, yatırım lazım. Bunun için bir tek şey gerekli: AKP'nin gitmesi. Ülkenin motoru ekonomi çok zor duruma sokuldu maalesef. Bunları dile getirmek istedim.Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. Sayın Bingöl. - 2 5 -
Sayfa 26 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 Sosyal travma çok yoğun yaşanıyor. İntiharlar yaşanıyor. Kiralar ödenemiyor. Denizlili vatandaşlar krediden korkar hâle geldiler. Mevcut yollardan arabalarda parça, takım kalmadı. 5084 sayılı Yasa ve diğer teşvik düzenlemeleri Denizli'yi ikinci sınıf saydı. Enerji maliyetleri bel büküyor. İl makine çöplüğüne dönüyor, Van ilinin onda l ' i kadar yatırım alıyor. On milyonlarca dolarlık yatırımlar, hacizler nedeniyle milyon dolar etmiyor. Müşteri yok. Yarım asırlık işletmeler AKP döneminde kapanıyor. Kredi takipleri artıyor. Sendikacılar sürülüyor. Bir süre önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Muhalefet milletvekilleri davet edilmedi, iktidar milletvekilleri oradaydı. Muhalefetin çağrılmamasının mevzuattan kaynaklandığı ifade edilecekse onlar hangi mevzuata göre çağrıldı? Denizli'de Sayın Başbakan Yardımcısı, bir bölgenin çözülemeyen sorununun diğer bölgeleri etkilediğini söyledi, doğu illerindeki işsizlik ve yoksulluğun terörü tetiklediğini, Denizli'yi Diyarbakır'dan ayrı tutmanın mümkün olmadığını söyledi. Söylüyor da Denizli'deki işsizliği AKP Hükümetinin teşvik ettiğini söylemiyor, "Denizli'ye açılım yapacağız." diyemiyor. Denizlili sanayiciler ne demiş 2010 Görünüm Anketinde? Bakın, 2009 sarsıcı gelişmelere sahne olmuş. Bu anket bugüne kadar yapılan anketler içinde en olumsuzu. Peki bu AKP'nin eseri değil mi? Krizin en derin izi istihdamda Denizli'de. Önümüzdeki dönemin en önemli meselesi istihdam. Sağlanabilecek büyümenin istihdam yaratmaması hayal kırıklığına yol açacak. Üretim, satış ve siparişlerde düşüş beklentileri de aştı. Kârlılık azalışı damgasını vurdu. Maliyetler yüksek, tahsilat vadeleri uzun, teneşir vade var. Yatırımlar başka bahara kaldı. Firmaların yüzde 7'si kapasitelerinin yüzde 25'ini kullanıyor, yüzde 14'ü kapasitelerini yüzde 26-50 arasında kullanıyor, yüzde 37'sinin kapasite kullanım oranı yüzde 51 ile 75 arasında. "Üretim azaldı." diyenler tekstilde yüzde 67,"İç satış azaldı." diyenler yüzde 52, "Dış satış azaldı." diyenler yüzde 60, "Siparişler azaldı." diyenler yüzde 56, "İstihdam azaldı." diyenler yüzde 51, yatırım yapmayacakların oranı yüzde 77, tarımda yapacaklar yüzde 12. Gerisini siz düşünün. Hükümetten iş dünyasının basit talepleri var. Lojistik destek istiyorlar. Limana ulaşım, Kaklık İstasyonu'nda konteyner rampalarının tamamlanması, havaalanının bakım ve tamir esnasında kapanmaması. Ankara'ya uçak seferleri yeni başladı. Şimdi, belli sürelerde uçamayacak. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platform bu işin düzenlenmesini ve zamanlamasının değiştirilmesini istiyor. Biz bu problemleri dile getiriyoruz. Yetkililere ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Denizli'nin derdi karnını doyurmak. Biz bu problemleri dile getiriyoruz. Yetkililere ulaştırmaya da gayret gösteriyoruz. Bunlar biran önce tamamlansın diyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanından ve Bakanlığından bu problemin çözülmesini istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformlar da bunu istiyor. Denizli'ye iş lazım, Denizli'ye açılım lazım, Denizli'ye proaktif tedbirler lazım. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Denizli büyükşehir olmuyor mu? EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Denizli'ye iş lazım, yatırım lazım. AKP'liler Denizli'de Kürt açılımı anlatıyorlar ama Habur'u anlatmıyorlar. Denizli'ye gerçekten iş lazım, aş lazım, yatırım lazım. Bunun için bir tek şey gerekli: AKP'nin gitmesi. Ülkenin motoru ekonomi çok zor duruma sokuldu maalesef. Bunları dile getirmek istedim.Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. Sayın Bingöl. - 2 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 2 6 - V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 11.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, milletvekilleri, Genel Kurulda, ülkenin çok önemli sorunlarını dile getirirken Hükümetin bir yetkilisinin bulunmamasına ve iktidar grubuna mensup çok az sayıda milletvekilinin bulunmasına ilişkin açıklaması TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Maalesef şu andaki Parlamentonun görünümüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Siz yoklama yaptınız ama maalesef milletvekili arkadaşlarımız ülkenin çok önemli sorunlarını, işsizliği, yoksulluğu Parlamento kürsüsünden dile getiriyorlar, hiçbir Hükümet yetkilisi yok. Bırakınız Hükümet yetkilisini, İktidar Partisi milletvekillerinin oturduğu sıralara baktığımızda, sadece 16 kişi var. Bu, İktidar Partisinin aczinin en önemli göstergesidir. Sabahlara kadar yağmadan mal kaçırır gibi Parlamentoyu çalıştırmaya çalışan zihniyetin sonucu budur, ürünü budur. Dikkatlerinize sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER 1.- Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1155) 07 Nisan 2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretleri TBMM Başkanlık Divanı'nın 22 Mart 2010 tarih ve 67 sayılı Karan ile uygun bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştınlması amacıyla Anayasa'nın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'ünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Sayfa 27 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 2 6 - V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 11.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, milletvekilleri, Genel Kurulda, ülkenin çok önemli sorunlarını dile getirirken Hükümetin bir yetkilisinin bulunmamasına ve iktidar grubuna mensup çok az sayıda milletvekilinin bulunmasına ilişkin açıklaması TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Maalesef şu andaki Parlamentonun görünümüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Siz yoklama yaptınız ama maalesef milletvekili arkadaşlarımız ülkenin çok önemli sorunlarını, işsizliği, yoksulluğu Parlamento kürsüsünden dile getiriyorlar, hiçbir Hükümet yetkilisi yok. Bırakınız Hükümet yetkilisini, İktidar Partisi milletvekillerinin oturduğu sıralara baktığımızda, sadece 16 kişi var. Bu, İktidar Partisinin aczinin en önemli göstergesidir. Sabahlara kadar yağmadan mal kaçırır gibi Parlamentoyu çalıştırmaya çalışan zihniyetin sonucu budur, ürünü budur. Dikkatlerinize sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER 1.- Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1155) 07 Nisan 2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Senegal Ulusal Meclisi Dışişleri, Afrika Birliği ve Yurtdışındaki Senegalliler Komisyonu Başkanı Bocar Sedikh Kane ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretleri TBMM Başkanlık Divanı'nın 22 Mart 2010 tarih ve 67 sayılı Karan ile uygun bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/662) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştınlması amacıyla Anayasa'nın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'ünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 1) Necati Özensoy (Bursa) 2) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 3) İsmet Büyükataman (Bursa) 4) Beytullah Asil (Eskişehir) 5) Şenol Bal (İzmir) 6) Hasan Çalış (Karaman) 7) Oktay Vural (İzmir) 8) Mustafa Enöz (Manisa) 9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 10) Cemaleddin Uslu (Edirne) 11) Hasan Özdemir (Gaziantep) 12) Mümin İnan (Niğde) 13) Behiç Çelik (Mersin) ' 14) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 15) Gürcan Dağdaş (Kars) 16) Rıdvan Yalçın (Ordu) 17) Mehmet Günal (Antalya) 18) Murat Özkan (Giresun) 19) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 20) Yılmaz Tankut (Adana) 21) Cumali Durmuş (Kocaeli) 22) Muharrem Varlı (Adana) Gerekçe: Sokak hayvanları, ülkemizde, toplum sağlığını tehdit etmenin yanında uğradığı kötü muameleyle kamuoyu vicdanını sızlatan, yıllardır çözülememiş bir sorundur. 5199 sayılı Kanun, içeriği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kısırlaştırma, sokaktaki hayvan popülasyonunun azaltılmasında bilimsel ve vicdanı yönden en uygun yöntemdir fakat tek başına yeterli değildir. Sokak hayvanı sorununun en temel nedeni, yurt dışından kaçak olarak getirilip pet-shoplarda satılan ve istatistiklere göre yüzde 70'i sokağa atılan hayvanlardır. Bu hayvanların üremesiyle caddeler, barınaklar binlerce hayvana kucak açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, pet-shoplar, sattıkları hayvanların aşı ve tedavilerini gerektiği şekilde yapmadığından ve yeterince denetlenmediğinden, halk sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, yurt çapında belediyelerce yapılacak etkin kısırlaştırma çalışmalarının yanında, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pet-shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, gümrüklerin denetimi artırılmalı, süs hayvanı ithalatına bir süre yasak getirilmelidir. Aksi takdirde belediyeler kısırlaştırma için seferber ettikleri iş gücü ve maddi kaynağa rağmen çözümsüzlükten kurtulamayacaklardır. Sorunun bir ayağını da vatandaşların bilinçsizliği oluşturmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlendirilmen, barınaklardan ve sokaklardan hayvan sahiplenmeleri teşvik edilmelidir. Okullarda STK ve MEB iş birliğiyle eğitim programları düzenlenmeli, çocuklara hem kendilerini korumaları hem de sokak hayvanlarına zarar vermemeleri için, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır. Bunun yanında, terk etmelere karşı caydırıcı olması açısından hayvanlara çiplenme zorunluluğu getirilmeli, terk edilen hayvanların sahiplerine, hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı bu cipler vasıtasıyla ulaşılarak yüksek cezalar ödetilmeli, bir daha hayvan edinmeleri yasaklanmalıdır. - 2 7 -
Sayfa 28 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 1) Necati Özensoy (Bursa) 2) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 3) İsmet Büyükataman (Bursa) 4) Beytullah Asil (Eskişehir) 5) Şenol Bal (İzmir) 6) Hasan Çalış (Karaman) 7) Oktay Vural (İzmir) 8) Mustafa Enöz (Manisa) 9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 10) Cemaleddin Uslu (Edirne) 11) Hasan Özdemir (Gaziantep) 12) Mümin İnan (Niğde) 13) Behiç Çelik (Mersin) ' 14) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 15) Gürcan Dağdaş (Kars) 16) Rıdvan Yalçın (Ordu) 17) Mehmet Günal (Antalya) 18) Murat Özkan (Giresun) 19) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 20) Yılmaz Tankut (Adana) 21) Cumali Durmuş (Kocaeli) 22) Muharrem Varlı (Adana) Gerekçe: Sokak hayvanları, ülkemizde, toplum sağlığını tehdit etmenin yanında uğradığı kötü muameleyle kamuoyu vicdanını sızlatan, yıllardır çözülememiş bir sorundur. 5199 sayılı Kanun, içeriği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kısırlaştırma, sokaktaki hayvan popülasyonunun azaltılmasında bilimsel ve vicdanı yönden en uygun yöntemdir fakat tek başına yeterli değildir. Sokak hayvanı sorununun en temel nedeni, yurt dışından kaçak olarak getirilip pet-shoplarda satılan ve istatistiklere göre yüzde 70'i sokağa atılan hayvanlardır. Bu hayvanların üremesiyle caddeler, barınaklar binlerce hayvana kucak açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, pet-shoplar, sattıkları hayvanların aşı ve tedavilerini gerektiği şekilde yapmadığından ve yeterince denetlenmediğinden, halk sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, yurt çapında belediyelerce yapılacak etkin kısırlaştırma çalışmalarının yanında, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pet-shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, gümrüklerin denetimi artırılmalı, süs hayvanı ithalatına bir süre yasak getirilmelidir. Aksi takdirde belediyeler kısırlaştırma için seferber ettikleri iş gücü ve maddi kaynağa rağmen çözümsüzlükten kurtulamayacaklardır. Sorunun bir ayağını da vatandaşların bilinçsizliği oluşturmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlendirilmen, barınaklardan ve sokaklardan hayvan sahiplenmeleri teşvik edilmelidir. Okullarda STK ve MEB iş birliğiyle eğitim programları düzenlenmeli, çocuklara hem kendilerini korumaları hem de sokak hayvanlarına zarar vermemeleri için, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır. Bunun yanında, terk etmelere karşı caydırıcı olması açısından hayvanlara çiplenme zorunluluğu getirilmeli, terk edilen hayvanların sahiplerine, hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı bu cipler vasıtasıyla ulaşılarak yüksek cezalar ödetilmeli, bir daha hayvan edinmeleri yasaklanmalıdır. - 2 7 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 Bugün 5199 sayılı Kanun'da yasak olmasına karşın, Zabıta Kanunu'yla belediyelere, kuduzdan sadece şüphe duyulması hâlinde bile zehirleme imkânı verilmesi büyük bir çelişkidir. Oysa bilimsel çalışmalar göstermektedir ki zehirlemelerle hayvan nüfusu ilk anda azalmakla birlikte, geride kalan hayvanlar daha kolay beslenme ve üreme imkânı bulduğu için hayvan nüfusu en kısa zamanda eskisinden çok daha büyük bir miktara ulaşmaktadır. Bir çift köpekten beş yılda 60 bin köpek ürediği göz önüne alındığında, belediyelerde ve belediye sınırlan dışındaki, tarım ve hayvancılıkla geçinen il, ilçe ve köylerde etkin kısırlaştırma uygulanması, şimdiye kadar sokak hayvanı sorununu çözmekte hiçbir şekilde etkili olmayan, aynı zamanda millî medeniyet düzeyimiz açısından bir yüz karası olan zehirlemelerin acilen durdurulması gerektiği çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan, otoyollarda veya şehir içinde trafik kazasına uğramış veya hasta ruhlu kişiler tarafından işkence edilmiş hayvan görüntüleri kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok ünlü sen katil ilk cinayetlerini hayvan öldürerek işlemişlerdir. Hayvana tecavüz eden birinin, fırsatını bulduğunda engelli bir insana veya bir çocuğa tecavüz etmesi an meselesidir. Dolayısıyla toplum huzuru ve güvenliği için hayvanlara karşı işlenen suçlar, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkanlmah, Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır Vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük iki sıkıntısı hayvanlara karşı duydukları tedirginlik ve idari mekanizmaların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle zor durumdaki yaralı hayvanlann tedavilerini kendilerinin üstlenmek zorunda kalışlandır. Bu nedenle belediyelerin hayvan ambulansı, bakımevi ve tedavi merkezlerine kavuşturulması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için çağn merkezleri ve yerel hayvan koruma görevlilerinin istihdam edildiği mahallî bilgi gişeleri kurulması gerekmektedir. Yine, çevreyi kirleten, vatandaşları rahatsız eden veya köpeklerini dövüştüren hayvan sahiplerine yüksek cezalar uygulanmalı, bunun için gerekirse kolluk güçleri yetkilendirilmelidir Gönüllülerin yardım ve gözetiminde yavru ve sakat hayvanlara hizmet vermesi gereken bakımevlerine ödenekleri verilmeli, hayvanlar belediye üzerine kaydedilerek veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir. 2.-Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Televizyonda yayınlanan dizi, reklam, haber vb. bütün programların çocukların psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen temalardan arındırılması, gözden geçirilmesi ve TV programlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldınlması için Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) - 2 8 -
Sayfa 29 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 Bugün 5199 sayılı Kanun'da yasak olmasına karşın, Zabıta Kanunu'yla belediyelere, kuduzdan sadece şüphe duyulması hâlinde bile zehirleme imkânı verilmesi büyük bir çelişkidir. Oysa bilimsel çalışmalar göstermektedir ki zehirlemelerle hayvan nüfusu ilk anda azalmakla birlikte, geride kalan hayvanlar daha kolay beslenme ve üreme imkânı bulduğu için hayvan nüfusu en kısa zamanda eskisinden çok daha büyük bir miktara ulaşmaktadır. Bir çift köpekten beş yılda 60 bin köpek ürediği göz önüne alındığında, belediyelerde ve belediye sınırlan dışındaki, tarım ve hayvancılıkla geçinen il, ilçe ve köylerde etkin kısırlaştırma uygulanması, şimdiye kadar sokak hayvanı sorununu çözmekte hiçbir şekilde etkili olmayan, aynı zamanda millî medeniyet düzeyimiz açısından bir yüz karası olan zehirlemelerin acilen durdurulması gerektiği çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan, otoyollarda veya şehir içinde trafik kazasına uğramış veya hasta ruhlu kişiler tarafından işkence edilmiş hayvan görüntüleri kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok ünlü sen katil ilk cinayetlerini hayvan öldürerek işlemişlerdir. Hayvana tecavüz eden birinin, fırsatını bulduğunda engelli bir insana veya bir çocuğa tecavüz etmesi an meselesidir. Dolayısıyla toplum huzuru ve güvenliği için hayvanlara karşı işlenen suçlar, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkanlmah, Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır Vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük iki sıkıntısı hayvanlara karşı duydukları tedirginlik ve idari mekanizmaların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle zor durumdaki yaralı hayvanlann tedavilerini kendilerinin üstlenmek zorunda kalışlandır. Bu nedenle belediyelerin hayvan ambulansı, bakımevi ve tedavi merkezlerine kavuşturulması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için çağn merkezleri ve yerel hayvan koruma görevlilerinin istihdam edildiği mahallî bilgi gişeleri kurulması gerekmektedir. Yine, çevreyi kirleten, vatandaşları rahatsız eden veya köpeklerini dövüştüren hayvan sahiplerine yüksek cezalar uygulanmalı, bunun için gerekirse kolluk güçleri yetkilendirilmelidir Gönüllülerin yardım ve gözetiminde yavru ve sakat hayvanlara hizmet vermesi gereken bakımevlerine ödenekleri verilmeli, hayvanlar belediye üzerine kaydedilerek veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir. 2.-Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Televizyonda yayınlanan dizi, reklam, haber vb. bütün programların çocukların psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen temalardan arındırılması, gözden geçirilmesi ve TV programlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldınlması için Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) - 2 8 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 11) M. Nuri Yaman 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Sımak) (Muş) (Tunceli) Günümüzde kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. Pek çok ülkede televizyonun olumlu veya olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Ülkelerin toplumsal yapıları ve buna bağlı olarak televizyon yayınlarının biçim ve içeriğine göre bu etkilenmeler farklılıklar gösterebilmektedir. Kitle iletişim araçları genelde bilgilendirme, haber verme, eğlendirme , reklam gibi amaçlar içerse de televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri de olmaktadır. Özellikle TV programlarındaki şiddet içerikli yayınlar, çocuklar açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ayrıca gerek ülkemizde, gerekse dünyada yapılan tüm araştırmalar göstermiştir ki, istisnai durumların dışında çocukların televizyon izleme sıklığı ve alışkanlığı, televizyonun bu özellikleri de göz önüne alındığında, kişiliğinin oluşması ve başarısı için önemli sorunlar teşkil etmektedir. Çocuklar büyük bir zamanını televizyon izlemekle geçirmektedir. Reklamlar, sadece yetişkin bireyleri değil, toplumda önemli bir çoğunluk olan çocukları da ekran karşısına çekmektedir. TV programlarında çizilen kadın ve erkek rolleri, yetişkinlere yönelik tüm programlarda olduğu gibi, çocuk programlarında, reklamlarda ve hatta çizgi filmlerde bile karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, küçük yaştan itibaren çocukların kadınlık ve erkeklik rolleri öğretilmesini ve yetişkin bir birey olma yolunda cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmektedir. Özellikle çizgi filmlerde dikkati çeken cinsiyet rol tanımlamaları çocuklara, bir kadın ya da erkek olarak nasıl olmaları gerektiğine ilişkin oluşturulmuş ideal tipleri göstermektedir. Oluşturulan bu tiplere bakıldığında kadınların zayıf, pasif, her zaman erkekten yardım talep eden, kurtarılmayı bekleyen taraf, erkeklerin ise evin geçimini sağlayan, aktif, kurtarıcı, güçlü, hizmet talep eden olarak gösterilmektedir. Aynı şekilde, programlarda yer alan mesajlarda erkek çocukların daha fazla şiddete başvuran taraf olarak, kız çocukları ise, sessiz, sakin, edilgen bir taraf olduğu gösterilmektedir. Tüm programların içeriğinde aktarılan anne tipinde olduğu gibi iyi ve ideal anne, evin tüm işlerini yapan, babaya ve çocuklara sürekli hizmet eden, onların her dediğini yerine getiren sorun yaratan, baba ise sorun çözen güçlü olarak yansıtılmaktadır. Yine bir üst bölümde tanımlanan cinsiyet rolleri anne gibi babayı da iki anlamda etkilemektedir. Birincisi baba dışarıda çalışır, para kazanır, evin tüm ihtiyaçlarını sağlar ve hatta onun da ötesinde karısının ve çocuklarının en iyi biçimde rahat ve konforlu yaşamalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu konuların dışında televizyon programlarının çocuklar üzerindeki en olumsuz etkisi şiddet içeren yayınlar olduğu bilinmektedir. Televizyon programlarında şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere kadar her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır. Bu da şiddetin sıradanlaştınlması gibi çok tehlikeli bir olguyu beraberinde getirmektedir. Görüldüğü gibi, televizyon şiddetin de ötesinde çocuğun kişisel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar, kendini izlediği programlardaki kişilerin veya daha yoğun olarak filmlerdeki karakterlerin yerine - 2 9 -
Sayfa 30 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 11) M. Nuri Yaman 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) Sırrı Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Muş) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Sımak) (Muş) (Tunceli) Günümüzde kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. Pek çok ülkede televizyonun olumlu veya olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Ülkelerin toplumsal yapıları ve buna bağlı olarak televizyon yayınlarının biçim ve içeriğine göre bu etkilenmeler farklılıklar gösterebilmektedir. Kitle iletişim araçları genelde bilgilendirme, haber verme, eğlendirme , reklam gibi amaçlar içerse de televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri de olmaktadır. Özellikle TV programlarındaki şiddet içerikli yayınlar, çocuklar açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ayrıca gerek ülkemizde, gerekse dünyada yapılan tüm araştırmalar göstermiştir ki, istisnai durumların dışında çocukların televizyon izleme sıklığı ve alışkanlığı, televizyonun bu özellikleri de göz önüne alındığında, kişiliğinin oluşması ve başarısı için önemli sorunlar teşkil etmektedir. Çocuklar büyük bir zamanını televizyon izlemekle geçirmektedir. Reklamlar, sadece yetişkin bireyleri değil, toplumda önemli bir çoğunluk olan çocukları da ekran karşısına çekmektedir. TV programlarında çizilen kadın ve erkek rolleri, yetişkinlere yönelik tüm programlarda olduğu gibi, çocuk programlarında, reklamlarda ve hatta çizgi filmlerde bile karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, küçük yaştan itibaren çocukların kadınlık ve erkeklik rolleri öğretilmesini ve yetişkin bir birey olma yolunda cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmektedir. Özellikle çizgi filmlerde dikkati çeken cinsiyet rol tanımlamaları çocuklara, bir kadın ya da erkek olarak nasıl olmaları gerektiğine ilişkin oluşturulmuş ideal tipleri göstermektedir. Oluşturulan bu tiplere bakıldığında kadınların zayıf, pasif, her zaman erkekten yardım talep eden, kurtarılmayı bekleyen taraf, erkeklerin ise evin geçimini sağlayan, aktif, kurtarıcı, güçlü, hizmet talep eden olarak gösterilmektedir. Aynı şekilde, programlarda yer alan mesajlarda erkek çocukların daha fazla şiddete başvuran taraf olarak, kız çocukları ise, sessiz, sakin, edilgen bir taraf olduğu gösterilmektedir. Tüm programların içeriğinde aktarılan anne tipinde olduğu gibi iyi ve ideal anne, evin tüm işlerini yapan, babaya ve çocuklara sürekli hizmet eden, onların her dediğini yerine getiren sorun yaratan, baba ise sorun çözen güçlü olarak yansıtılmaktadır. Yine bir üst bölümde tanımlanan cinsiyet rolleri anne gibi babayı da iki anlamda etkilemektedir. Birincisi baba dışarıda çalışır, para kazanır, evin tüm ihtiyaçlarını sağlar ve hatta onun da ötesinde karısının ve çocuklarının en iyi biçimde rahat ve konforlu yaşamalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu konuların dışında televizyon programlarının çocuklar üzerindeki en olumsuz etkisi şiddet içeren yayınlar olduğu bilinmektedir. Televizyon programlarında şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere kadar her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır. Bu da şiddetin sıradanlaştınlması gibi çok tehlikeli bir olguyu beraberinde getirmektedir. Görüldüğü gibi, televizyon şiddetin de ötesinde çocuğun kişisel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar, kendini izlediği programlardaki kişilerin veya daha yoğun olarak filmlerdeki karakterlerin yerine - 2 9 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 0 - koymaktadırlar. Özellikle şiddet içeren dizi, haber ve çizgi filmleri izleyen çocuklarda model alma yoluyla saldırgan davranışlar ve şiddet eğilimi ortaya çıkarabileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Program yapımcıları tarafından, çocuklara yönelik programlar hazırlanırken, çocukların özellikleri dikkate alınmalı ve gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde onların dış uyanlardan çok fazla etkilenebilecekleri düşünülmelidir. Çocukların uzun süre televizyon karşısında kalmaları, çocuğun sosyalleşmesini ve yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir. Bu nedenle, televizyon programlannın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin tespit edilip, çocuklann psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek programların yapılması, var olan TV programlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 3.- Trabzon Milletvekili Mehmet AkifHamzaçebi ve 22 milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17'nci yüzyılda İngiliz ve Venedik gemicileri tarafından ilk kez İstanbul'a getirilen tütün, 19'uncu yüzyıldan itibaren Anadolu topraklarında üretilmeye başlanmıştır. Türkiye'de yetiştirilen tütünler, kuru yapraklarının renklerinin çok güzel olması, yaprak boyutu, dokusu, yanıcılık ve aromatik özellikleri nedeniyle dünyada yetiştirilen diğer tütünlerden ayrı değerlendirilmiş, "Türk Tütünü" adıyla dünya pazannda önemli bir yer edinmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllanndan itibaren yüz binlerce aileye geçim kaynağı olan Türk Tütünü, 2008 yılındaki özelleştirmeye kadar TEKEL'in bağlı ortaklığı olan Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. tarafından ülkemize ve dünyaya pazarlanmaktaydı. TEKEL'in sigara bölümünün özelleştirme çalışmaları 2003 yılında başlatıldı. Aynı yıl gerçekleştirilen ihalede, Özelleştirme Yüksek Kurulu, teklifin beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Daha sonra, TEKEL'in yeniden yapılandırma çalışmalarına başlandı. Bazı müesseseler ile pazarlama ve dağıtım müdürlüklerinin bir bölümü kapatılırken, tütün stokları da azaltıldı. TEKEL'in ikinci kez özelleştirme ihalesi çalışmalarında marka satışı da gündeme geldi. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda TEKEL'in sigara işletmelerinin "varlık satışı" bağlamında yeniden bir bütün halinde satışına karar verildi. İkinci ihale teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildi Üçüncü kez 22.02.2008 tarihinde yapılan ihalede TEKEL'in Sigara Üretim ile Sigara Pazarlama ve Dağıtım kısmı BAT (British American Tobacco) Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.720 milyon ABD Doları bedelle satıldı. Özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı 2003 yılından itibaren gerek TEKEL markalarının pazar payı gerekse Türkiye'de tütün üretici sayısı, üretim alanları ve üretiminde ciddi bir düşüş başlamıştır. TEKEL markalannın pazar payı 2003 yılında yüzde 55,8 iken, satışın yapılığı 2008 yılında yüzde 30 civarına, 2009 yılında ise yüzde 20,6'ya düşmüştür. 2002 üretim yılında 406.000 kişi olan tütün üreticisi 2008 üretim yılı sonunda yüzde 55 oranında azalarak 181.000, tütün üretimi ise 2002 üretim yılında 160 bin ton düzeyindeyken 2008 üretim yılında 93 bin tona, 2002 üretim yılında üretim alanı 199 bin hektarken 2008 üretim yılında 146 bin hektara düşmüştür. Öte yandan en son 03.04.2008 tarihli 5752 sayılı Kanun ile 2008 yılı ürünü için yapılan sözleşmeli üretim uygulaması yeni bir düzenleme yapılmadığı için 2009 yılından itibaren sona ermiştir. Sektörde bu gelişmeler olurken 31.12.2009 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara ithalatında paket başına 40 cent, homojenize (işlenmiş) tütün ithalatında kg başına 3 ABD doları olarak öteden beri alınmakta olan Tütün Fonu 1 Ocak 2010'dan itibaren kaldırılmıştır. Bu karar ile yabancı sigara şirketlerinin önündeki bütün engeller kaldırılmış, Türk
Sayfa 31 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 0 - koymaktadırlar. Özellikle şiddet içeren dizi, haber ve çizgi filmleri izleyen çocuklarda model alma yoluyla saldırgan davranışlar ve şiddet eğilimi ortaya çıkarabileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Program yapımcıları tarafından, çocuklara yönelik programlar hazırlanırken, çocukların özellikleri dikkate alınmalı ve gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde onların dış uyanlardan çok fazla etkilenebilecekleri düşünülmelidir. Çocukların uzun süre televizyon karşısında kalmaları, çocuğun sosyalleşmesini ve yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir. Bu nedenle, televizyon programlannın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin tespit edilip, çocuklann psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek programların yapılması, var olan TV programlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 3.- Trabzon Milletvekili Mehmet AkifHamzaçebi ve 22 milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17'nci yüzyılda İngiliz ve Venedik gemicileri tarafından ilk kez İstanbul'a getirilen tütün, 19'uncu yüzyıldan itibaren Anadolu topraklarında üretilmeye başlanmıştır. Türkiye'de yetiştirilen tütünler, kuru yapraklarının renklerinin çok güzel olması, yaprak boyutu, dokusu, yanıcılık ve aromatik özellikleri nedeniyle dünyada yetiştirilen diğer tütünlerden ayrı değerlendirilmiş, "Türk Tütünü" adıyla dünya pazannda önemli bir yer edinmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllanndan itibaren yüz binlerce aileye geçim kaynağı olan Türk Tütünü, 2008 yılındaki özelleştirmeye kadar TEKEL'in bağlı ortaklığı olan Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. tarafından ülkemize ve dünyaya pazarlanmaktaydı. TEKEL'in sigara bölümünün özelleştirme çalışmaları 2003 yılında başlatıldı. Aynı yıl gerçekleştirilen ihalede, Özelleştirme Yüksek Kurulu, teklifin beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Daha sonra, TEKEL'in yeniden yapılandırma çalışmalarına başlandı. Bazı müesseseler ile pazarlama ve dağıtım müdürlüklerinin bir bölümü kapatılırken, tütün stokları da azaltıldı. TEKEL'in ikinci kez özelleştirme ihalesi çalışmalarında marka satışı da gündeme geldi. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda TEKEL'in sigara işletmelerinin "varlık satışı" bağlamında yeniden bir bütün halinde satışına karar verildi. İkinci ihale teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildi Üçüncü kez 22.02.2008 tarihinde yapılan ihalede TEKEL'in Sigara Üretim ile Sigara Pazarlama ve Dağıtım kısmı BAT (British American Tobacco) Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.720 milyon ABD Doları bedelle satıldı. Özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı 2003 yılından itibaren gerek TEKEL markalarının pazar payı gerekse Türkiye'de tütün üretici sayısı, üretim alanları ve üretiminde ciddi bir düşüş başlamıştır. TEKEL markalannın pazar payı 2003 yılında yüzde 55,8 iken, satışın yapılığı 2008 yılında yüzde 30 civarına, 2009 yılında ise yüzde 20,6'ya düşmüştür. 2002 üretim yılında 406.000 kişi olan tütün üreticisi 2008 üretim yılı sonunda yüzde 55 oranında azalarak 181.000, tütün üretimi ise 2002 üretim yılında 160 bin ton düzeyindeyken 2008 üretim yılında 93 bin tona, 2002 üretim yılında üretim alanı 199 bin hektarken 2008 üretim yılında 146 bin hektara düşmüştür. Öte yandan en son 03.04.2008 tarihli 5752 sayılı Kanun ile 2008 yılı ürünü için yapılan sözleşmeli üretim uygulaması yeni bir düzenleme yapılmadığı için 2009 yılından itibaren sona ermiştir. Sektörde bu gelişmeler olurken 31.12.2009 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara ithalatında paket başına 40 cent, homojenize (işlenmiş) tütün ithalatında kg başına 3 ABD doları olarak öteden beri alınmakta olan Tütün Fonu 1 Ocak 2010'dan itibaren kaldırılmıştır. Bu karar ile yabancı sigara şirketlerinin önündeki bütün engeller kaldırılmış, Türk TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 Tütünü ve üreticisi sahipsiz bırakılmıştır. Son karardan sonra kalan üretim alanları da ortadan kalkacak ve dünyaca ünlü Türk Tütünü tarihe gömülmüş olacaktır. AKP Hükümetlerinin göreve başladığı tarihten bu yana izlediği politikalar nedeniyle, ağır darbelere maruz kalmış olan Türk Tütününün ve tütün üreticisinin sorunları ile son Bakanlar Kurulu Karan'nın Türkiye'deki sigara üretimi ile Türk Tütünü üretimine ve üreticisine etkilerinin araştırılarak, çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasa'nın 98, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 1) Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 2) Şevket Köse (Adıyaman) 3) Sacid Yıldız (İstanbul) 4) Osman Kaptan (Antalya) 5) Birgen Keleş (İstanbul) 6) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 7) Abdulaziz Yazar (Hatay) 8) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 11) Ahmet Küçük (Çanakkale) 12) Nevingaye Erbatur (Adana) 13) Ensar Öğüt (Ardahan) 14) Tekin Bingöl (Ankara) 15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 16) İsa Gök (Mersin) 17) Abdullah Özer (Bursa) 18) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 19) Canan Arıtman (İzmir) 20) Nesrin Baytok (Ankara) 21) Ali Kocal (Zonguldak) 22) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 23) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 mil sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 1) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 2) Ahmet Küçük (Çanakkale) 3) Şahin Mengü (Manisa) 4) Hüseyin Unsal (Amasya) 5) Hüsnü Çöllü (Antalya) - 3 1 -
Sayfa 32 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 Tütünü ve üreticisi sahipsiz bırakılmıştır. Son karardan sonra kalan üretim alanları da ortadan kalkacak ve dünyaca ünlü Türk Tütünü tarihe gömülmüş olacaktır. AKP Hükümetlerinin göreve başladığı tarihten bu yana izlediği politikalar nedeniyle, ağır darbelere maruz kalmış olan Türk Tütününün ve tütün üreticisinin sorunları ile son Bakanlar Kurulu Karan'nın Türkiye'deki sigara üretimi ile Türk Tütünü üretimine ve üreticisine etkilerinin araştırılarak, çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasa'nın 98, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 1) Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 2) Şevket Köse (Adıyaman) 3) Sacid Yıldız (İstanbul) 4) Osman Kaptan (Antalya) 5) Birgen Keleş (İstanbul) 6) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 7) Abdulaziz Yazar (Hatay) 8) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 11) Ahmet Küçük (Çanakkale) 12) Nevingaye Erbatur (Adana) 13) Ensar Öğüt (Ardahan) 14) Tekin Bingöl (Ankara) 15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 16) İsa Gök (Mersin) 17) Abdullah Özer (Bursa) 18) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 19) Canan Arıtman (İzmir) 20) Nesrin Baytok (Ankara) 21) Ali Kocal (Zonguldak) 22) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 23) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 mil sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/665) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 1) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 2) Ahmet Küçük (Çanakkale) 3) Şahin Mengü (Manisa) 4) Hüseyin Unsal (Amasya) 5) Hüsnü Çöllü (Antalya) - 3 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 6) Metin Arifağaoğlu 7) Hikmet Erenkaya 8) Atila Emek 9) Vahap Seçer 10) Birgen Keleş 11) Fevzi Topuz 12) Bihlun Tamaylıgil 13) Rahmi Güner 14) Yaşar Ağyüz 15) Yaşar Tüzün 16) Nevingaye Erbatur 17) Canan Arıtman 18) Nesrin Baytok 19) Ali Kocal 20) Durdu Özbolat 21) Ramazan Kerim Özkan 22) Mevlüt Coşkuner 23) Mehmet Ali Özpolat 24) Ali Rıza Ertemür 25) Ensar Öğüt (Artvin) (Kocaeli) (Antalya) (Mersin) (İstanbul) (Muğla) (İstanbul) (Ordu) (Gaziantep) (Bilecik) (Adana) (İzmir) (Ankara) (Zonguldak) (Kahramanmaraş) (Burdur) (İsparta) (İstanbul) (Denizli) (Ardahan) 26) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) Gerekçe: Sokak hayvanları, ülkemizde, toplum sağlığını tehdit etmenin yanında uğradığı kötü muameleyle kamuoyu vicdanını sızlatan, yıllardır çözülememiş bir sorundur. 5199 sayılı Kanun, içeriği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kısırlaştırma, sokaktaki hayvan popülasyonunun azaltılmasında bilimsel ve vicdanı yönden en uygun yöntemdir fakat tek başına yeterli değildir. Sokak hayvanı sorununun en temel nedeni, yurt dışından kaçak olarak getirilip pet-shoplarda satılan ve istatistiklere göre yüzde 70'i sokağa atılan hayvanlardır. Bu hayvanların üremesiyle caddeler, barınaklar binlerce hayvana kucak açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, pet-shoplar, sattıkları hayvanların aşı ve tedavilerini gerektiği şekilde yapmadığından ve yeterince denetlenmediğinden, halk sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, yurt çapında belediyelerce yapılacak etkin kısırlaştırma çalışmalarının yanında, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pet-shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, gümrüklerin denetimi artırılmalı, süs hayvanı ithalatına bir süre yasak getirilmelidir. Aksi takdirde belediyeler kısırlaştırma için seferber ettikleri iş gücü ve maddi kaynağa rağmen çözümsüzlükten kurtulamayacaklardır. Sorunun bir ayağını da vatandaşların bilinçsizliği oluşturmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlendirilmen, barınaklardan ve sokaklardan hayvan sahiplenmeleri teşvik edilmelidir. Okullarda STK ve MEB iş birliğiyle eğitim programları düzenlenmeli, çocuklara hem kendilerini korumaları hem de sokak hayvanlarına zarar vermemeleri için, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır. Bunun yanında, terk etmelere karşı caydırıcı olması açısından hayvanlara çiplenme zorunluluğu getirilmeli, terk edilen hayvanların sahiplerine, hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı bu cipler vasıtasıyla ulaşılarak yüksek cezalar ödetilmeli, bir daha hayvan edinmeleri yasaklanmalıdır. - 3 2 -
Sayfa 33 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 6) Metin Arifağaoğlu 7) Hikmet Erenkaya 8) Atila Emek 9) Vahap Seçer 10) Birgen Keleş 11) Fevzi Topuz 12) Bihlun Tamaylıgil 13) Rahmi Güner 14) Yaşar Ağyüz 15) Yaşar Tüzün 16) Nevingaye Erbatur 17) Canan Arıtman 18) Nesrin Baytok 19) Ali Kocal 20) Durdu Özbolat 21) Ramazan Kerim Özkan 22) Mevlüt Coşkuner 23) Mehmet Ali Özpolat 24) Ali Rıza Ertemür 25) Ensar Öğüt (Artvin) (Kocaeli) (Antalya) (Mersin) (İstanbul) (Muğla) (İstanbul) (Ordu) (Gaziantep) (Bilecik) (Adana) (İzmir) (Ankara) (Zonguldak) (Kahramanmaraş) (Burdur) (İsparta) (İstanbul) (Denizli) (Ardahan) 26) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) Gerekçe: Sokak hayvanları, ülkemizde, toplum sağlığını tehdit etmenin yanında uğradığı kötü muameleyle kamuoyu vicdanını sızlatan, yıllardır çözülememiş bir sorundur. 5199 sayılı Kanun, içeriği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Kısırlaştırma, sokaktaki hayvan popülasyonunun azaltılmasında bilimsel ve vicdanı yönden en uygun yöntemdir fakat tek başına yeterli değildir. Sokak hayvanı sorununun en temel nedeni, yurt dışından kaçak olarak getirilip pet-shoplarda satılan ve istatistiklere göre yüzde 70'i sokağa atılan hayvanlardır. Bu hayvanların üremesiyle caddeler, barınaklar binlerce hayvana kucak açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, pet-shoplar, sattıkları hayvanların aşı ve tedavilerini gerektiği şekilde yapmadığından ve yeterince denetlenmediğinden, halk sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, yurt çapında belediyelerce yapılacak etkin kısırlaştırma çalışmalarının yanında, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pet-shoplarda hayvan satışı yasaklanmalı, gümrüklerin denetimi artırılmalı, süs hayvanı ithalatına bir süre yasak getirilmelidir. Aksi takdirde belediyeler kısırlaştırma için seferber ettikleri iş gücü ve maddi kaynağa rağmen çözümsüzlükten kurtulamayacaklardır. Sorunun bir ayağını da vatandaşların bilinçsizliği oluşturmaktadır. Eğitim çalışmalarıyla vatandaşlar bilinçlendirilmen, barınaklardan ve sokaklardan hayvan sahiplenmeleri teşvik edilmelidir. Okullarda STK ve MEB iş birliğiyle eğitim programları düzenlenmeli, çocuklara hem kendilerini korumaları hem de sokak hayvanlarına zarar vermemeleri için, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır. Bunun yanında, terk etmelere karşı caydırıcı olması açısından hayvanlara çiplenme zorunluluğu getirilmeli, terk edilen hayvanların sahiplerine, hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı bu cipler vasıtasıyla ulaşılarak yüksek cezalar ödetilmeli, bir daha hayvan edinmeleri yasaklanmalıdır. - 3 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 3 - Bugün 5199 sayılı Kanun'da yasak olmasına karşın, Zabıta Kanunu'yla belediyelere, kuduzdan sadece şüphe duyulması hâlinde bile zehirleme imkânı verilmesi büyük bir çelişkidir. Oysa bilimsel çalışmalar göstermektedir ki zehirlemelerle hayvan nüfusu ilk anda azalmakla birlikte, geride kalan hayvanlar daha kolay beslenme ve üreme imkânı bulduğu için hayvan nüfusu en kısa zamanda eskisinden çok daha büyük bir miktara ulaşmaktadır. Bir çift köpekten beş yılda 60 bin köpek ürediği göz önüne alındığında, belediyelerde ve belediye sınırlan dışındaki, tanm ve hayvancılıkla geçinen il, ilçe ve köylerde etkin kısırlaştırma uygulanması, şimdiye kadar sokak hayvanı sorununu çözmekte hiçbir şekilde etkili olmayan, aynı zamanda millî medeniyet düzeyimiz açısından bir yüz karası olan zehirlemelerin acilen durdurulması gerektiği çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan, otoyollarda veya şehir içinde trafik kazasına uğramış veya hasta ruhlu kişiler tarafından işkence edilmiş hayvan görüntüleri kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok ünlü seri katil ilk cinayetlerini hayvan öldürerek işlemişlerdir. Hayvana tecavüz eden birinin, fırsatını bulduğunda engelli bir insana veya bir çocuğa tecavüz etmesi an meselesidir. Dolayısıyla toplum huzuru ve güvenliği için hayvanlara karşı işlenen suçlar, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılmalı, Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır. Vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük iki sıkıntısı hayvanlara karşı duydukları tedirginlik ve idari mekanizmaların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle zor durumdaki yaralı hayvanlann tedavilerini kendilerinin üstlenmek zorunda kalışlandır. Bu nedenle belediyelerin hayvan ambulansı, bakımevi ve tedavi merkezlerine kavuşturulması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için çağrı merkezleri ve yerel hayvan koruma görevlilerinin istihdam edildiği mahallî bilgi gişeleri kurulması gerekmektedir. Yine, çevreyi kirleten, vatandaşlan rahatsız eden veya köpeklerini dövüştüren hayvan sahiplerine yüksek cezalar uygulanmalı, bunun için gerekirse kolluk güçleri yetkilendirilmelidir. Gönüllülerin yardım ve gözetiminde yavru ve sakat hayvanlara hizmet vermesi gereken bakımevlerine ödenekleri verilmeli, hayvanlar belediye üzerine kaydedilerek veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Banş ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: VIII.- ÖNERİLER A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 1.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun 08.04.2010 Perşembe günü (Bugün) yaptığı toplantıda oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılanmla arz ederim. Ayla Akat Ata Batman Grup Başkan Vekili
Sayfa 34 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 3 - Bugün 5199 sayılı Kanun'da yasak olmasına karşın, Zabıta Kanunu'yla belediyelere, kuduzdan sadece şüphe duyulması hâlinde bile zehirleme imkânı verilmesi büyük bir çelişkidir. Oysa bilimsel çalışmalar göstermektedir ki zehirlemelerle hayvan nüfusu ilk anda azalmakla birlikte, geride kalan hayvanlar daha kolay beslenme ve üreme imkânı bulduğu için hayvan nüfusu en kısa zamanda eskisinden çok daha büyük bir miktara ulaşmaktadır. Bir çift köpekten beş yılda 60 bin köpek ürediği göz önüne alındığında, belediyelerde ve belediye sınırlan dışındaki, tanm ve hayvancılıkla geçinen il, ilçe ve köylerde etkin kısırlaştırma uygulanması, şimdiye kadar sokak hayvanı sorununu çözmekte hiçbir şekilde etkili olmayan, aynı zamanda millî medeniyet düzeyimiz açısından bir yüz karası olan zehirlemelerin acilen durdurulması gerektiği çok net bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan, otoyollarda veya şehir içinde trafik kazasına uğramış veya hasta ruhlu kişiler tarafından işkence edilmiş hayvan görüntüleri kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok ünlü seri katil ilk cinayetlerini hayvan öldürerek işlemişlerdir. Hayvana tecavüz eden birinin, fırsatını bulduğunda engelli bir insana veya bir çocuğa tecavüz etmesi an meselesidir. Dolayısıyla toplum huzuru ve güvenliği için hayvanlara karşı işlenen suçlar, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılmalı, Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır. Vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük iki sıkıntısı hayvanlara karşı duydukları tedirginlik ve idari mekanizmaların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle zor durumdaki yaralı hayvanlann tedavilerini kendilerinin üstlenmek zorunda kalışlandır. Bu nedenle belediyelerin hayvan ambulansı, bakımevi ve tedavi merkezlerine kavuşturulması, acil bilgi ve destek alınması gereken durumlar için çağrı merkezleri ve yerel hayvan koruma görevlilerinin istihdam edildiği mahallî bilgi gişeleri kurulması gerekmektedir. Yine, çevreyi kirleten, vatandaşlan rahatsız eden veya köpeklerini dövüştüren hayvan sahiplerine yüksek cezalar uygulanmalı, bunun için gerekirse kolluk güçleri yetkilendirilmelidir. Gönüllülerin yardım ve gözetiminde yavru ve sakat hayvanlara hizmet vermesi gereken bakımevlerine ödenekleri verilmeli, hayvanlar belediye üzerine kaydedilerek veteriner işleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Banş ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: VIII.- ÖNERİLER A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 1.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun 08.04.2010 Perşembe günü (Bugün) yaptığı toplantıda oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılanmla arz ederim. Ayla Akat Ata Batman Grup Başkan Vekili TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 4 - Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler Kısmının 354 üncü sırasında yer alan 10/449 Kamudaki geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesini, Genel Kurulun 08.04.2010 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir. BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisi lehinde ilk söz Tunceli Milletvekili Sayın Halis'e aittir. Buyurun Sayın Halis. (BDP sıralarından alkışlar) ŞERAFETTÎN HALİS (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri Barış ve Demokrasi Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Tabii, 25 Haziran 2009 tarihinde bir araştırma önergesi vermiştik. Bilindiği üzere 4/C olarak adlandırılan ama diğer devlet ya da kamu çalışanlarından çok farklı özlük haklarına sahip olan bir nevi mağduriyet yasasının görüşülmesi ve Mecliste çözüm bulunması önergesiydi. 2007 yılında özelleştirmelerin mağduru hâline getirilen 215 bin işçi çeşitli yerlere, çeşitli çalışma alanlarına dağıtılarak mağduriyetleri giderilmişti ancak ne yazık ki 22 bine yakın işçinin mağduriyeti giderilmemiş ve gerçekten bunların mağduriyeti bugüne kadar devam etmişti. Bunlar yetmiyormuş gibi bugüne kadar bu mağduriyetlere yenileri eklenmeye başlandı. Her şeyden önce, 4/C olarak bilinen bu mağduriyet yasası, mağduriyet kanunu dediğimiz duruma bir bakalım. 4/C nedir? Devlet Memurları Yasası'nın 4'üncü maddesinin (C) bendinin tanıma ve tanımlaması, çalışanları. Ne söylüyor bu maddenin (C) bendi? "Bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Bakanlar Kurulunca karar verilen görevler ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşmeyle çalıştırılan işçi olmayan kişiler." Burada özellikle işçi olmadığı çok açık ve net belirtiliyor. Şimdi, Bakanlar Kurulu kararıyla her yıl bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor, yıllık geçici personel kararnamesi deniyor buna. Her yılın başında bu düzenlemeler Resmî Gazete'de yayınlanıyor, yıllık uygulamalar böylece kamuoyuyla paylaşılıyor. En son 4 Şubat 2010 yılında -yani bu yıl- iyileştirmeler yapılmıştı. En son yapılan iyileştirmeler dâhilinde bakıldığında bile, hâlâ 4/C'li çalışanların bir mağduriyet içinde olduğunu çok açık ve net görürüz. 4/C'lilere bakıyoruz, yani bu geçici personele, bunların kıdem ve ihbar tazminatları yok; böyle, bu tazminatlardan yararlanamıyorlar. Bugüne kadar, son düzenlemenin yapıldığı güne kadar yılda on ay çalışıyorlardı, bunu on bir aya çıkarmışlar ama biraz sonra açıklayacağım aldığı ücret, aldıkları ücret on iki aya bölündüğünde, bu ücretin asgari ücretin altında olduğunu da görmüş olacağız. Ücretler son derece düşük. Yani kendilerini sosyal yaşam koşullarında idame etmelerine yetecek bir ücret değil. Yüksekokulu bitirmiş bir 4/C'li 875 lira alıyor, yine ortaokul ve dengi okullardan mezun olan çalışanlar 793 lira alıyor, ilkokul mezunu çalışanlar 711 lira alıyor. Bugün piyasadaki enflasyona ve pahalılığa bakıldığında, bu ücretlerle değil yaşamak, ev kirası ödendikten sonra elektrik su parası dahi ödemeye yetmeyecek kadar bir ücret. Oysaki bu ücreti alan insanlar devlet memurlarıyla, kendi çalışma arkadaşlarıyla aynı yerde, aynı zaman süresi içinde bir günde aynı işi yapmaktalar. İşte, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de denk düşmeyen, ters düşen bu durumun mutlaka giderilmesi gerekiyordu, bugün bunu tartışıyoruz. Kaldı ki, aynı yerde, aynı süre içinde, aynı işi yapan sadece 4/C'liler değil, eğitim camiasına da bakıldığında öğretmenler, kadrolu, sözleşmeli, vekil, ücretli ve usta öğretici olarak gamlandırılmış ve bunlar farklı özlük haklarına sahip ve farklı ücret almaktalar.
Sayfa 35 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 4 - Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler Kısmının 354 üncü sırasında yer alan 10/449 Kamudaki geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesini, Genel Kurulun 08.04.2010 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir. BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisi lehinde ilk söz Tunceli Milletvekili Sayın Halis'e aittir. Buyurun Sayın Halis. (BDP sıralarından alkışlar) ŞERAFETTÎN HALİS (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri Barış ve Demokrasi Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Tabii, 25 Haziran 2009 tarihinde bir araştırma önergesi vermiştik. Bilindiği üzere 4/C olarak adlandırılan ama diğer devlet ya da kamu çalışanlarından çok farklı özlük haklarına sahip olan bir nevi mağduriyet yasasının görüşülmesi ve Mecliste çözüm bulunması önergesiydi. 2007 yılında özelleştirmelerin mağduru hâline getirilen 215 bin işçi çeşitli yerlere, çeşitli çalışma alanlarına dağıtılarak mağduriyetleri giderilmişti ancak ne yazık ki 22 bine yakın işçinin mağduriyeti giderilmemiş ve gerçekten bunların mağduriyeti bugüne kadar devam etmişti. Bunlar yetmiyormuş gibi bugüne kadar bu mağduriyetlere yenileri eklenmeye başlandı. Her şeyden önce, 4/C olarak bilinen bu mağduriyet yasası, mağduriyet kanunu dediğimiz duruma bir bakalım. 4/C nedir? Devlet Memurları Yasası'nın 4'üncü maddesinin (C) bendinin tanıma ve tanımlaması, çalışanları. Ne söylüyor bu maddenin (C) bendi? "Bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Bakanlar Kurulunca karar verilen görevler ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşmeyle çalıştırılan işçi olmayan kişiler." Burada özellikle işçi olmadığı çok açık ve net belirtiliyor. Şimdi, Bakanlar Kurulu kararıyla her yıl bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor, yıllık geçici personel kararnamesi deniyor buna. Her yılın başında bu düzenlemeler Resmî Gazete'de yayınlanıyor, yıllık uygulamalar böylece kamuoyuyla paylaşılıyor. En son 4 Şubat 2010 yılında -yani bu yıl- iyileştirmeler yapılmıştı. En son yapılan iyileştirmeler dâhilinde bakıldığında bile, hâlâ 4/C'li çalışanların bir mağduriyet içinde olduğunu çok açık ve net görürüz. 4/C'lilere bakıyoruz, yani bu geçici personele, bunların kıdem ve ihbar tazminatları yok; böyle, bu tazminatlardan yararlanamıyorlar. Bugüne kadar, son düzenlemenin yapıldığı güne kadar yılda on ay çalışıyorlardı, bunu on bir aya çıkarmışlar ama biraz sonra açıklayacağım aldığı ücret, aldıkları ücret on iki aya bölündüğünde, bu ücretin asgari ücretin altında olduğunu da görmüş olacağız. Ücretler son derece düşük. Yani kendilerini sosyal yaşam koşullarında idame etmelerine yetecek bir ücret değil. Yüksekokulu bitirmiş bir 4/C'li 875 lira alıyor, yine ortaokul ve dengi okullardan mezun olan çalışanlar 793 lira alıyor, ilkokul mezunu çalışanlar 711 lira alıyor. Bugün piyasadaki enflasyona ve pahalılığa bakıldığında, bu ücretlerle değil yaşamak, ev kirası ödendikten sonra elektrik su parası dahi ödemeye yetmeyecek kadar bir ücret. Oysaki bu ücreti alan insanlar devlet memurlarıyla, kendi çalışma arkadaşlarıyla aynı yerde, aynı zaman süresi içinde bir günde aynı işi yapmaktalar. İşte, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de denk düşmeyen, ters düşen bu durumun mutlaka giderilmesi gerekiyordu, bugün bunu tartışıyoruz. Kaldı ki, aynı yerde, aynı süre içinde, aynı işi yapan sadece 4/C'liler değil, eğitim camiasına da bakıldığında öğretmenler, kadrolu, sözleşmeli, vekil, ücretli ve usta öğretici olarak gamlandırılmış ve bunlar farklı özlük haklarına sahip ve farklı ücret almaktalar. TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 5 - Dolayısıyla aynı yerde aynı işi yapıp farklı ücreti almak, hem iş yerinin verimliliği açısından hem de çalışanlar arasındaki psikoloji ve dayanışma açısından çok ciddi zaaflara yol açıyor. 4/C'lilerin çalışma saatlerine bakıyoruz. 4/C'lilerin çalışma sürelerinin belirlenmesinde "Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır." deniyor. Yine, 4/C'lilerin iş yapma yasağı konusunda "Çalıştıkları süre dâhilinde bir başka iş yapamazlar." hükmüyle hükme bağlanıyor. Yine, 4/C'lilere suç sayılan fiiller devlet memurlarıyla aynı değerlendiriliyor. "Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ve yaptırımlar bu karar gereğince geçici personel için de geçerlidir." deniyor. İzinlere bakıyoruz. "Karar gereği çalışanları her ay için azami bir gün ücretli izin alınır." Şimdi, değerli milletvekilleri, "azami bir gün" ne demektir? Acaba bunun asgarisi ne kadardır? Bunu da doğrusu anlamış değilim. "Yıl içinde tabip raporuyla kanıtlanan hastalıklar çalıştıkları her dört ay için iki günü geçmemek üzere ücretli izin sayılır." ve bu iki ayda bir gün demektir. Yine "Rapor süresi içinde iki gün ücretli izin verilir." deniyor. Şu demektir: İki günün dışında hasta yatağında da olsa ihtiyaç sının ne olursa olsun ücret verilmeyecek demektir. Sözleşmenin feshine gelince. Sözleşmenin feshi tam bir kişinin tasarrufuna sunulmuş ve bir kişinin vicdanına, merhametine bırakılmayacak kadar değerli olan bu iş akdi feshedilmeye müsait hâle getiriliyor ve sözleşmenin bitiminde, ihbar kıdemi vesair adlar altında herhangi bir tazminat ödemesi yapılmıyor, yapılamıyor. Geçen aylarda, daha doğrusu soğukların sıfırın altında olduğu günlerde yetmiş sekiz gün süren Tekel işçilerinin burada direnişi vardı. İşte, kendi haklanndan yoksun bırakılan 12 bin Tekel işçisi bu koşulları kabul etmemek için direnmişti. Çoğunun emeklilik vakti gelmişti ve biliyorlardı ki bu sözleşme ya da bu statü dâhilinde bir çalışmayla emeklilik haklarını dahi kaybedecekleriydi. Bu yüzden direndiler ama AKP İktidarı bir iyileştirmeye yönelik adım atma yerine ya da uzlaşma arayışları yerine dünya kamuoyunun gözünden kaçmayan 12 Eylül koşullarının vahşetini uyguladılar. Ne yaptılar? Polis ablukasıyla, polis işgaliyle, coplarla, biber gazlarıyla sindirmeye çalıştılar. Daha sonra geldiler, yetmiş sekiz günün sonrasında geldiler yine aynı durum. Oysaki Tekel işçilerinin yetmiş sekiz günlük mücadelesi dâhilinde tek bir esnafın dahi camı kırılmamış, tek bir insanın canı yanmamış ve üstüne üstlük esnaflardan takdir ve övgü görmüşlerdi. 4/C'yle çalıştırılanlar sadece Tekel işçileri değil. Kendi Parlamentomuzda da, sayısını tam bilemeyeceğim, çok sayıda 4/C'li çalışan var. Yani bir yasama organının çalışanlarının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde çalıştırılmasının mantığını anlamak gerçekten çok zor. Biz, başta 4/C'liler olmak üzere Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı duran, aynı yerde aynı zamanda aynı işi yapan aynı bağlayıcı hükümlere tabi olan çalışanlar arasında bir eşitliğin sağlanması ve 4/C'lilerin yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Değerli milletvekilleri, yine, Mecliste ben bir başka konuyu dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Ofislerimizin bulunduğu A Blok'ta bir restoran var, yemekhane. Dikkat ettiyseniz, biz oraya girerken cakalı bir şekilde geçip gidiyoruz ama onlarca metre kuyrukta bekleyen Meclis personeli var. Biz yemeğimizi yiyip geri döndükten sonra dahi onların ancak 1 ya da 2 metre kuyrukta yol almış olduğunu görüyoruz. Nasıl ki milletvekilleri için kolaylaştıncı düzenlemeler yapılıyorsa, nasıl ki milletvekilleri için Ana Bina'nın alt katındaki restorana personel ya da başkaları alınmıyorsa A Blok'taki yemekhanenin de.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayfa 36 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 5 - Dolayısıyla aynı yerde aynı işi yapıp farklı ücreti almak, hem iş yerinin verimliliği açısından hem de çalışanlar arasındaki psikoloji ve dayanışma açısından çok ciddi zaaflara yol açıyor. 4/C'lilerin çalışma saatlerine bakıyoruz. 4/C'lilerin çalışma sürelerinin belirlenmesinde "Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır." deniyor. Yine, 4/C'lilerin iş yapma yasağı konusunda "Çalıştıkları süre dâhilinde bir başka iş yapamazlar." hükmüyle hükme bağlanıyor. Yine, 4/C'lilere suç sayılan fiiller devlet memurlarıyla aynı değerlendiriliyor. "Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ve yaptırımlar bu karar gereğince geçici personel için de geçerlidir." deniyor. İzinlere bakıyoruz. "Karar gereği çalışanları her ay için azami bir gün ücretli izin alınır." Şimdi, değerli milletvekilleri, "azami bir gün" ne demektir? Acaba bunun asgarisi ne kadardır? Bunu da doğrusu anlamış değilim. "Yıl içinde tabip raporuyla kanıtlanan hastalıklar çalıştıkları her dört ay için iki günü geçmemek üzere ücretli izin sayılır." ve bu iki ayda bir gün demektir. Yine "Rapor süresi içinde iki gün ücretli izin verilir." deniyor. Şu demektir: İki günün dışında hasta yatağında da olsa ihtiyaç sının ne olursa olsun ücret verilmeyecek demektir. Sözleşmenin feshine gelince. Sözleşmenin feshi tam bir kişinin tasarrufuna sunulmuş ve bir kişinin vicdanına, merhametine bırakılmayacak kadar değerli olan bu iş akdi feshedilmeye müsait hâle getiriliyor ve sözleşmenin bitiminde, ihbar kıdemi vesair adlar altında herhangi bir tazminat ödemesi yapılmıyor, yapılamıyor. Geçen aylarda, daha doğrusu soğukların sıfırın altında olduğu günlerde yetmiş sekiz gün süren Tekel işçilerinin burada direnişi vardı. İşte, kendi haklanndan yoksun bırakılan 12 bin Tekel işçisi bu koşulları kabul etmemek için direnmişti. Çoğunun emeklilik vakti gelmişti ve biliyorlardı ki bu sözleşme ya da bu statü dâhilinde bir çalışmayla emeklilik haklarını dahi kaybedecekleriydi. Bu yüzden direndiler ama AKP İktidarı bir iyileştirmeye yönelik adım atma yerine ya da uzlaşma arayışları yerine dünya kamuoyunun gözünden kaçmayan 12 Eylül koşullarının vahşetini uyguladılar. Ne yaptılar? Polis ablukasıyla, polis işgaliyle, coplarla, biber gazlarıyla sindirmeye çalıştılar. Daha sonra geldiler, yetmiş sekiz günün sonrasında geldiler yine aynı durum. Oysaki Tekel işçilerinin yetmiş sekiz günlük mücadelesi dâhilinde tek bir esnafın dahi camı kırılmamış, tek bir insanın canı yanmamış ve üstüne üstlük esnaflardan takdir ve övgü görmüşlerdi. 4/C'yle çalıştırılanlar sadece Tekel işçileri değil. Kendi Parlamentomuzda da, sayısını tam bilemeyeceğim, çok sayıda 4/C'li çalışan var. Yani bir yasama organının çalışanlarının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde çalıştırılmasının mantığını anlamak gerçekten çok zor. Biz, başta 4/C'liler olmak üzere Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı duran, aynı yerde aynı zamanda aynı işi yapan aynı bağlayıcı hükümlere tabi olan çalışanlar arasında bir eşitliğin sağlanması ve 4/C'lilerin yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Değerli milletvekilleri, yine, Mecliste ben bir başka konuyu dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Ofislerimizin bulunduğu A Blok'ta bir restoran var, yemekhane. Dikkat ettiyseniz, biz oraya girerken cakalı bir şekilde geçip gidiyoruz ama onlarca metre kuyrukta bekleyen Meclis personeli var. Biz yemeğimizi yiyip geri döndükten sonra dahi onların ancak 1 ya da 2 metre kuyrukta yol almış olduğunu görüyoruz. Nasıl ki milletvekilleri için kolaylaştıncı düzenlemeler yapılıyorsa, nasıl ki milletvekilleri için Ana Bina'nın alt katındaki restorana personel ya da başkaları alınmıyorsa A Blok'taki yemekhanenin de.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 6 - BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - Teşekkür ediyorum. ...sadece personele ayrılarak personelin kuyruğa girmeden, daha uygun koşullar içinde, daha uygun bir ortamda yemek yemelerinin olanağını yaratmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Barış ve Demokrasi Partisi Grup önerisinin aleyhinde ilk söz Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş'a aittir. Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Barış ve Demokrasi Partisinin, Danışma Kurulunda çoğunluk sağlanamadığından dolayı İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre getirdiği grup önerisinin, 4/C'li çalışanların sorunlarının araştırılmasıyla ilgili komisyon kurulmasına dair grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, 4/C hepinizin de bildiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesindeki (C) fıkrası hükmü kapsamında kamuda çalışan personeli ifade etmektedir. Kısa dönemli çalışmayı ifade eden, kamunun kısa dönemli, sürekli olmayan işlerinde ihtiyaç duyduğu personeli çalıştırmak amacıyla ihdas edilmiş ve uzun zamandır uygulanmakta olan bir kanun fıkrası ama Türkiye'de 1980 yılından itibaren başlayan özelleştirmeler ve verimsiz çalışan tesislerin kapatılması sorunuyla karşı karşıya kalınmış, 2004 yılına kadar hem 1980 yılından başlayan özelleştirmeler ve AK PARTİ iktidarları dönemine kadar gelen özelleştirmeler çerçevesinde toplam 40 bin kişi kamuda çalışmadan dolayı ya özelleştirme veya kapatmadan dolayı tazminatlarını ve bütün hak ve imkânlarını alarak işsiz kalma ile karşı karşıya kalmıştır. Kamuda çalışan personelin yaşlarının belli bir seviyeye ulaşması, özel sektörde de iş imkânı bulamaması ve özellikle de kamuda çalışan personelin özel sektörde iş imkânı bulamamasından dolayı ortaya çıkan emeklilik hakları-nı elde edebilmek ve sigortalılıklarını devam ettirmek gibi sorunlarla, olumsuz meselelerle karşı karşıya kalınmış. Biz bu dönemi 2002 yılı seçimlerine gider­ ken ilimizde, hepinizin de illerinde, özelleştirme olan illerde değerli milletvekil-lerinin bu konunun büyük bir sorun olduğunu, bu sorunun çözülmesini en azın-dan kendilerine emeklilik hakkının verilmesiyle ilgili özelleştirmeden dolayı iş-siz kalmış, ama emeklilik hakkını elde edememiş insanların haklı talepleriyle karşı karşıya kaldık. Muhakkak ki, bizden önceki, 1980 yılından itibaren özelleştirmeyle ilgili bu konuda mağdur olan insanların haklarını alabilmek, emeklilik imkânlarını sağlayabilmek için hükümetler de elinden gelen gayreti göstermeye çalışmış-lar, ama bir sonuç elde edilememiş. Ne zaman ki, 2004 yılında Bakanlar Kuru-lunun aldığı bir karar gereğince 4/C'nin yapısı değiştirilerek kamuda özelleş-tirmeden dolayı işsiz kalmış, ama bütün hak ve imkânlarını almış, emeklilik hakkını elde edememiş kişilerin emeklilik haklarını sağlayabilmek kastı ve amacıyla 4/C'deki Bakanlar Kurulu kararıyla bir değişikliğe gidilmiş, o günden bu tarafa yaklaşık 1980 yılından itibaren özelleştirmelerden dolayı işsiz kal-mış, emeklilik imkânını elde edememiş 17.774 kişi 4/C kapsamında istihdam edilmiş. Bu 4/C kapsamının oluşmasındaki en büyük etken de şu anda Türk-İş yönetiminde olan o zamanki Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanının tekli-fı ve Türk-İş Başkanı, o dönemdeki Türk-İş Başkanı Hükümetimize gelerek "Böyle bir talebi yerine getirdiğimiz takdirde bu insanların uzun yıllardır or­ taya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesine bir imkân sağlanır." diye beya-natta bulunmuş ve bu da Hükümet tarafından uygun görülerek Bakanlar Ku-rulu kararıyla kabul edilmiş. Ve önemli olan nokta
Sayfa 37 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 6 - BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ŞERAFETTİN HALİS (Devamla) - Teşekkür ediyorum. ...sadece personele ayrılarak personelin kuyruğa girmeden, daha uygun koşullar içinde, daha uygun bir ortamda yemek yemelerinin olanağını yaratmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. Barış ve Demokrasi Partisi Grup önerisinin aleyhinde ilk söz Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş'a aittir. Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Barış ve Demokrasi Partisinin, Danışma Kurulunda çoğunluk sağlanamadığından dolayı İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre getirdiği grup önerisinin, 4/C'li çalışanların sorunlarının araştırılmasıyla ilgili komisyon kurulmasına dair grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, 4/C hepinizin de bildiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesindeki (C) fıkrası hükmü kapsamında kamuda çalışan personeli ifade etmektedir. Kısa dönemli çalışmayı ifade eden, kamunun kısa dönemli, sürekli olmayan işlerinde ihtiyaç duyduğu personeli çalıştırmak amacıyla ihdas edilmiş ve uzun zamandır uygulanmakta olan bir kanun fıkrası ama Türkiye'de 1980 yılından itibaren başlayan özelleştirmeler ve verimsiz çalışan tesislerin kapatılması sorunuyla karşı karşıya kalınmış, 2004 yılına kadar hem 1980 yılından başlayan özelleştirmeler ve AK PARTİ iktidarları dönemine kadar gelen özelleştirmeler çerçevesinde toplam 40 bin kişi kamuda çalışmadan dolayı ya özelleştirme veya kapatmadan dolayı tazminatlarını ve bütün hak ve imkânlarını alarak işsiz kalma ile karşı karşıya kalmıştır. Kamuda çalışan personelin yaşlarının belli bir seviyeye ulaşması, özel sektörde de iş imkânı bulamaması ve özellikle de kamuda çalışan personelin özel sektörde iş imkânı bulamamasından dolayı ortaya çıkan emeklilik hakları-nı elde edebilmek ve sigortalılıklarını devam ettirmek gibi sorunlarla, olumsuz meselelerle karşı karşıya kalınmış. Biz bu dönemi 2002 yılı seçimlerine gider­ ken ilimizde, hepinizin de illerinde, özelleştirme olan illerde değerli milletvekil-lerinin bu konunun büyük bir sorun olduğunu, bu sorunun çözülmesini en azın-dan kendilerine emeklilik hakkının verilmesiyle ilgili özelleştirmeden dolayı iş-siz kalmış, ama emeklilik hakkını elde edememiş insanların haklı talepleriyle karşı karşıya kaldık. Muhakkak ki, bizden önceki, 1980 yılından itibaren özelleştirmeyle ilgili bu konuda mağdur olan insanların haklarını alabilmek, emeklilik imkânlarını sağlayabilmek için hükümetler de elinden gelen gayreti göstermeye çalışmış-lar, ama bir sonuç elde edilememiş. Ne zaman ki, 2004 yılında Bakanlar Kuru-lunun aldığı bir karar gereğince 4/C'nin yapısı değiştirilerek kamuda özelleş-tirmeden dolayı işsiz kalmış, ama bütün hak ve imkânlarını almış, emeklilik hakkını elde edememiş kişilerin emeklilik haklarını sağlayabilmek kastı ve amacıyla 4/C'deki Bakanlar Kurulu kararıyla bir değişikliğe gidilmiş, o günden bu tarafa yaklaşık 1980 yılından itibaren özelleştirmelerden dolayı işsiz kal-mış, emeklilik imkânını elde edememiş 17.774 kişi 4/C kapsamında istihdam edilmiş. Bu 4/C kapsamının oluşmasındaki en büyük etken de şu anda Türk-İş yönetiminde olan o zamanki Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanının tekli-fı ve Türk-İş Başkanı, o dönemdeki Türk-İş Başkanı Hükümetimize gelerek "Böyle bir talebi yerine getirdiğimiz takdirde bu insanların uzun yıllardır or­ taya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesine bir imkân sağlanır." diye beya-natta bulunmuş ve bu da Hükümet tarafından uygun görülerek Bakanlar Ku-rulu kararıyla kabul edilmiş. Ve önemli olan nokta TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 7 - şu: Bugün, meydanlardan Tekel işçilerinin sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade edip onları eyleme sürükleyen insanlar, Sayın Başbakana ve Hükümete bu konuda teşekkür plaketi vermiştir. Değerli arkadaşlar, 4/C ile ilgili 2009 yılına kadar sendikanın ve işçilerin bizden talepleri, Hükümetten talepleri şuydu: On ay çalışıp bir ay gezmek, arkasından -sonra tekrar iş akitlerinin devamıyla ilgili sorun vardı- on ay çalışıp on iki ayda on aylık ücret alma durumuyla karşı karşıyaydı yani bir yılda aldıkları ücreti on iki aya böldüğünüz takdirde asgari ücretin çok az miktar üzerinde bir ücret elde etme imkânları sağlanmıştı. Sendika ve diğer yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde bu çalışma zamanının on bir aya çıkarılması ve izin haklarının, yılda on günlük olan izin haklarının daha da artırılması şeklinde talep Hükümet tarafından kabul edilmiş ve 4/C'nin maaşlanna da bir iyileştirme yapılmıştır. 4/C'nin maaşlarına reel olarak ortalama yüzde 15 iyileştirme yapılmıştır ve bütün 4/C'lilerin on aylık aldıkları ücreti on bir aya çıkardığımız takdirde, yüzde 10 da aldıkları reel ücretin eskiden on ay alırken on bir aya çıkmasıyla birlikte 4/C kapsamında olan işçi kardeşlerimizin şu anda aldıkları maaşlara 2009 yılının başı itibarıyla baktığımızda yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Tekel işçilerinin durumuna gelince: Şu anda 4/C kapsamına giren 8.367 Tekel işçisi var. Bunların illere göre dağılımını ifade etmek istiyorum: İzmir 1.738, Tokat 1.171, Diyarbakır 1.067, Ankara 982, Samsun 881, Manisa 802, Adıyaman 754, Hatay 592, diğer iller de var, toplamı 10.818 kişi ama bunların 8.367'si 4/C kapsamına girecek, geriye kalan kısmı da zaten nakle tabi personel. Bu 8.367 kişiden hemen hemen 2 bin civarında olan şahıslar, haziran ve temmuz aylarında, Tekel depolarının kapanma süreci o güne denk geldiğinden, işlerine devam edecekler. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde, Tekelin özelleştirilmesinden bugüne kadarki geçen süreç içerisinde özelleştirme ile özelleştirilen kuruluş sahibi olan firma 4/C kapsamındaki işçilere iş garantisi, ücret garantisi, maaş artış garantisi vermek üzere işçi talebinde bulunmuş ama maalesef, sadece 300 işçi, özel sektörün bu yüksek oranlardaki maaşlarına, üç yıl iş garantisi olmak kaydıyla ve ikramiyeler de dâhil olmak üzere taleplerine, isteklerine cevap verebilmiş. Şimdi, bir buçuk yıl olmuş özelleştirme gerçekleştirileli ki, Tekelin özelleştirilmesi 2000 ve 2001 yılında yapılan Bakanlar Kurulu kararıyla ortaya çıkmış ve 2 bakan eskitmiş. Bir bakan, Tekelin özelleştirilmesi konusunda, Tekelin sadece isim ve üzerindeki taşınabilir mallarının özelleştirilmesini iddia ederken, ısrar ederken maalesef görevinden istifa etmek zorunda kalmış, yerine gelen bakan 2001 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Tekelin bütün mamelekiyle birlikte özelleştirilmesine fırsat tanıyacak kararı almıştır. Tekel, çeşitli zamanlarda ihaleye çıkarılmış, alıcı bulamamış ama 2008 yılında özelleştirmeyle birlikte, bir buçuk yıldır 4/C kapsamında Tekelde çalışan işçi arkadaşlarımıza toplam aylık 40 milyon liralık yani 40 trilyon liralık ücret ve maaş ödenmiş. Bunların aldıkları, kendilerine, iş akitleri feshedildiği takdirde, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla birlikte, bütün haklarıyla birlikte, ortalama 40 bin lira yani 40 milyar lira kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş, hesaplarına yatırılmış. En az alan 20 milyar lira, en fazla alan 80 milyar lira, hesaplarına yatırılmış, ödenmiş. 1 Şubat 2010 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş. Ama burada, ne yazık ki farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Hükümetin 1 Şubattan itibaren 4/C kapsamında müracaat ettikleri takdirde işe yerleştirileceklerini ifade etmesiyle birlikte, 2.500- 3.000 civarındaki işçi kardeşimiz istihdam edilmek üzere müracaat etmişler Devlet Personel Başkanlığına, bir kısım işçiler de eylemlerine devam etmişler ama acı bir gerçek, maalesef, Danıştay, Hükümetin aldığı kararın yürütmesini durdurarak 4/C'li işçilerin eylem yapmalarına fırsat verici yeni bir karara imza atmıştır. MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Çok üzüldük öyle bir karar alındığı için!
Sayfa 38 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 7 - şu: Bugün, meydanlardan Tekel işçilerinin sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade edip onları eyleme sürükleyen insanlar, Sayın Başbakana ve Hükümete bu konuda teşekkür plaketi vermiştir. Değerli arkadaşlar, 4/C ile ilgili 2009 yılına kadar sendikanın ve işçilerin bizden talepleri, Hükümetten talepleri şuydu: On ay çalışıp bir ay gezmek, arkasından -sonra tekrar iş akitlerinin devamıyla ilgili sorun vardı- on ay çalışıp on iki ayda on aylık ücret alma durumuyla karşı karşıyaydı yani bir yılda aldıkları ücreti on iki aya böldüğünüz takdirde asgari ücretin çok az miktar üzerinde bir ücret elde etme imkânları sağlanmıştı. Sendika ve diğer yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde bu çalışma zamanının on bir aya çıkarılması ve izin haklarının, yılda on günlük olan izin haklarının daha da artırılması şeklinde talep Hükümet tarafından kabul edilmiş ve 4/C'nin maaşlanna da bir iyileştirme yapılmıştır. 4/C'nin maaşlarına reel olarak ortalama yüzde 15 iyileştirme yapılmıştır ve bütün 4/C'lilerin on aylık aldıkları ücreti on bir aya çıkardığımız takdirde, yüzde 10 da aldıkları reel ücretin eskiden on ay alırken on bir aya çıkmasıyla birlikte 4/C kapsamında olan işçi kardeşlerimizin şu anda aldıkları maaşlara 2009 yılının başı itibarıyla baktığımızda yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Tekel işçilerinin durumuna gelince: Şu anda 4/C kapsamına giren 8.367 Tekel işçisi var. Bunların illere göre dağılımını ifade etmek istiyorum: İzmir 1.738, Tokat 1.171, Diyarbakır 1.067, Ankara 982, Samsun 881, Manisa 802, Adıyaman 754, Hatay 592, diğer iller de var, toplamı 10.818 kişi ama bunların 8.367'si 4/C kapsamına girecek, geriye kalan kısmı da zaten nakle tabi personel. Bu 8.367 kişiden hemen hemen 2 bin civarında olan şahıslar, haziran ve temmuz aylarında, Tekel depolarının kapanma süreci o güne denk geldiğinden, işlerine devam edecekler. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde, Tekelin özelleştirilmesinden bugüne kadarki geçen süreç içerisinde özelleştirme ile özelleştirilen kuruluş sahibi olan firma 4/C kapsamındaki işçilere iş garantisi, ücret garantisi, maaş artış garantisi vermek üzere işçi talebinde bulunmuş ama maalesef, sadece 300 işçi, özel sektörün bu yüksek oranlardaki maaşlarına, üç yıl iş garantisi olmak kaydıyla ve ikramiyeler de dâhil olmak üzere taleplerine, isteklerine cevap verebilmiş. Şimdi, bir buçuk yıl olmuş özelleştirme gerçekleştirileli ki, Tekelin özelleştirilmesi 2000 ve 2001 yılında yapılan Bakanlar Kurulu kararıyla ortaya çıkmış ve 2 bakan eskitmiş. Bir bakan, Tekelin özelleştirilmesi konusunda, Tekelin sadece isim ve üzerindeki taşınabilir mallarının özelleştirilmesini iddia ederken, ısrar ederken maalesef görevinden istifa etmek zorunda kalmış, yerine gelen bakan 2001 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Tekelin bütün mamelekiyle birlikte özelleştirilmesine fırsat tanıyacak kararı almıştır. Tekel, çeşitli zamanlarda ihaleye çıkarılmış, alıcı bulamamış ama 2008 yılında özelleştirmeyle birlikte, bir buçuk yıldır 4/C kapsamında Tekelde çalışan işçi arkadaşlarımıza toplam aylık 40 milyon liralık yani 40 trilyon liralık ücret ve maaş ödenmiş. Bunların aldıkları, kendilerine, iş akitleri feshedildiği takdirde, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla birlikte, bütün haklarıyla birlikte, ortalama 40 bin lira yani 40 milyar lira kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş, hesaplarına yatırılmış. En az alan 20 milyar lira, en fazla alan 80 milyar lira, hesaplarına yatırılmış, ödenmiş. 1 Şubat 2010 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş. Ama burada, ne yazık ki farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Hükümetin 1 Şubattan itibaren 4/C kapsamında müracaat ettikleri takdirde işe yerleştirileceklerini ifade etmesiyle birlikte, 2.500- 3.000 civarındaki işçi kardeşimiz istihdam edilmek üzere müracaat etmişler Devlet Personel Başkanlığına, bir kısım işçiler de eylemlerine devam etmişler ama acı bir gerçek, maalesef, Danıştay, Hükümetin aldığı kararın yürütmesini durdurarak 4/C'li işçilerin eylem yapmalarına fırsat verici yeni bir karara imza atmıştır. MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Çok üzüldük öyle bir karar alındığı için! TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bununla birlikte ne olmuştur? Bununla birlikte ne olmuştur? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. Bakınız, şu anda 4/C kapsamındaki işçiler, sekiz aya kadar asgari ücretin 2 katı kadar ücret almayı hak edecekler ve sekiz aya kadar da bu eylemlerini sürdürme imkânı bulacaklar. Bakınız, Danıştayın bu aldığı kararın Türkiye ekonomisine maliyeti yaklaşık 100 milyon lira, 100 trilyon lira. ALİ ARSLAN (Muğla) - Alkollü İçkilerin özelleştirilmesinden kaybınız ne kadar biliyor musun? MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Hazineyi boşalttılar, doğru mu? MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bunu siz eğer 4/C kapsamındaki işçilere iş akdi verilirken, onlara iş imkânı sağlanırken Danıştayın sadece Hükümetin yaptığı işlemlere karşı bir direnişi, bir eylemi desteklemek, teşvik etmek amacıyla yapılan işin, hukukun temel kavramlarına ve kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası, aç ve açıkta kalmıyor insanlar. ALİ ARSLAN (Muğla) - İşçiye hakkını vermiyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz! MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bugün aldıkları ücretler: Ortalama 900 lira ücret alıyorlar. ALİ ARSLAN (Muğla) - Yazıklar olsun! MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Asgari ücretin 577 lira olduğu bir yerde 900 lira ortalama ücret alındığını düşünürsek... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Onlara sor, ne sebeple gidiyorlar. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...Hükümet bu insanları geçmiş dönemdeki gibi mağdur etmemiş, emeklilik haklarını ve evine aş götürme imkânını vermiştir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Siz talepte bulunan işçilerin hepsine "terörist" damgasını vurdunuz; kadınlar terörist, işçiler terörist, emekçiler terörist! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın Üçer... MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu önergenin zamansız getirilmiş bir talep olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisinin lehinde, Kocaeli Milletvekili Sayın Cevdet Selvi. (CHP sıralarından alkışlar) M. CEVDET SELVİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 4/C'li çalıştırılanlar hakkında verilmiş olan Meclis araştırması önergesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi söylemek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin genelinde var olan huzursuzluğun, yoksulluğun, rahatsızlığın, tedirginliğin asgariye indirilmesi için, ortadan kaldırılması için iktidarlar tarafından her türlü gayretin, çalışmanın, çabanın gösterilmesi gerektiği açıktır ancak ne yazık ki yıllardan beri o genel huzursuzluğu, değişik açılardan ve değişik sosyal grupları daha da mağdur ederek, mağduriyeti yaygınlaştırarak gerginliği, kaygıyı, huzursuzluğu artırmayı maalesef Hükümetimiz bir yöntem olarak benimsemiştir. O nedenle, artık toplumun tahammülü kalmamıştır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de: "4/C" diye tanınan, bilinen, gerçekten çağımıza uygun olmayan, demokratik olmayan, hukuka uygun olmayan bir problem kangren hâline getirilmiştir. Sayıları hakkında ciddi bir bilgi almak mümkün değildir. Ancak bu sayılar ne olursa olsun geleceğe dönük bu mağduriyetin, bu haksızlığın yaygınlaştırılması için de bu 4/C'nin düzeltilmemesi için gayret gösterilmektedir. O - 3 8 -
Sayfa 39 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 1 MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bununla birlikte ne olmuştur? Bununla birlikte ne olmuştur? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. Bakınız, şu anda 4/C kapsamındaki işçiler, sekiz aya kadar asgari ücretin 2 katı kadar ücret almayı hak edecekler ve sekiz aya kadar da bu eylemlerini sürdürme imkânı bulacaklar. Bakınız, Danıştayın bu aldığı kararın Türkiye ekonomisine maliyeti yaklaşık 100 milyon lira, 100 trilyon lira. ALİ ARSLAN (Muğla) - Alkollü İçkilerin özelleştirilmesinden kaybınız ne kadar biliyor musun? MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Hazineyi boşalttılar, doğru mu? MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bunu siz eğer 4/C kapsamındaki işçilere iş akdi verilirken, onlara iş imkânı sağlanırken Danıştayın sadece Hükümetin yaptığı işlemlere karşı bir direnişi, bir eylemi desteklemek, teşvik etmek amacıyla yapılan işin, hukukun temel kavramlarına ve kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası, aç ve açıkta kalmıyor insanlar. ALİ ARSLAN (Muğla) - İşçiye hakkını vermiyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz! MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bugün aldıkları ücretler: Ortalama 900 lira ücret alıyorlar. ALİ ARSLAN (Muğla) - Yazıklar olsun! MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Asgari ücretin 577 lira olduğu bir yerde 900 lira ortalama ücret alındığını düşünürsek... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Onlara sor, ne sebeple gidiyorlar. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...Hükümet bu insanları geçmiş dönemdeki gibi mağdur etmemiş, emeklilik haklarını ve evine aş götürme imkânını vermiştir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Siz talepte bulunan işçilerin hepsine "terörist" damgasını vurdunuz; kadınlar terörist, işçiler terörist, emekçiler terörist! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın Üçer... MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu önergenin zamansız getirilmiş bir talep olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisinin lehinde, Kocaeli Milletvekili Sayın Cevdet Selvi. (CHP sıralarından alkışlar) M. CEVDET SELVİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 4/C'li çalıştırılanlar hakkında verilmiş olan Meclis araştırması önergesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi söylemek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin genelinde var olan huzursuzluğun, yoksulluğun, rahatsızlığın, tedirginliğin asgariye indirilmesi için, ortadan kaldırılması için iktidarlar tarafından her türlü gayretin, çalışmanın, çabanın gösterilmesi gerektiği açıktır ancak ne yazık ki yıllardan beri o genel huzursuzluğu, değişik açılardan ve değişik sosyal grupları daha da mağdur ederek, mağduriyeti yaygınlaştırarak gerginliği, kaygıyı, huzursuzluğu artırmayı maalesef Hükümetimiz bir yöntem olarak benimsemiştir. O nedenle, artık toplumun tahammülü kalmamıştır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de: "4/C" diye tanınan, bilinen, gerçekten çağımıza uygun olmayan, demokratik olmayan, hukuka uygun olmayan bir problem kangren hâline getirilmiştir. Sayıları hakkında ciddi bir bilgi almak mümkün değildir. Ancak bu sayılar ne olursa olsun geleceğe dönük bu mağduriyetin, bu haksızlığın yaygınlaştırılması için de bu 4/C'nin düzeltilmemesi için gayret gösterilmektedir. O - 3 8 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 9 - nedenle bu önergenin bugün bir kere daha Meclisimizin önüne gelmesi büyük önem taşımaktadır ve bu kangren olan, bu çözümsüzlükten yarar umanlara yarar sağlayacağı düşünülen olay çözülmelidir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bu sorununun çözülmesi için 12/6/2009'da araştırma önergesi vermiştir. Değerli milletvekillerimiz bu yanlışlığın düzeltilmesi, bu haksızlığın giderilmesi için yine bu kürsüde samimiyetle ayrıntılı bir biçimde konunun çözümünü açıklamıştır, anlatmıştır ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi halkın sorunlarının reddedildiği, çözümlerinin kabul edilmediği gibi bu öneri de 2009 yılında maalesef reddedilmiş, daha büyük kanayan yara hâline gelmiştir. Yine, bu sorunun çözülmesinden yana olan ve önerilerini her vesileyle -soru önergeleriyle, gündem dışıyla- Meclisimize getiren ve toplumsal huzursuzluğa ilave, ek olmaması gayretinde, bu adaletsizliğin giderilmesi gayretinde olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sayın Tekin Bingöl ve arkadaşları tarafından 21 Aralık 2009'da bir yasa teklifi verilmiştir, daha somutlaştırılmıştır, sorunun çözümü için yardımcı olunmaya uğraşılmıştır. Yine, 4 Şubat 2010'da son derece ciddiyetle bir teklif, yasa teklifi daha hazırlanmıştır. Orada da bu sorunun ayrıntılı nedenleri, haksızlıkları, hukuki yönü, sosyal ve ekonomik boyutu ayrıca belirtilerek gerekçelerinde, bu yasanın çıkması için Sayın Oğuz Oyan ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ciddiyetle, sorumluluk içerisinde gündeme getirdiği hâlde bir samimi cevap alamamıştır laftan başka. Bunun dışında, soru önergelerine, ne yazık ki ucundan tutulabilecek ciddi, gerçekçi yorumlar yapılabilecek rakamlar ve sayılar maalesef Hükümetimiz tarafından da -soru önergelerine- böyle bir cevap, ciddi bir cevap verilmemiştir. Ancak seçim yaklaştığı zaman, 29 Mart seçiminden önce 2007 yılında 218 bin tane işçi alelacele... Pek çok geçici işçi, 4/C de dâhil yıllarca emek vermiş olmasına rağmen, hepimizi rahatsız eden, sonradan buna oy verenleri de rahatsız eden, altı ay çalışanları kadroya geçirme konusunda böyle bir adaletsizlik de yapılmıştır. On beş yıldır geçici çalışanlar kadroya alınmamış ama altı ay geçici çalışanlar -onun nedeni de o zaman açıklanmıştı- belediyelere alınanlar hesap edilmiş, altı ay olanlar yabancı olmadığı için, Hükümetten yana olduğu için kadroya geçirilmiş 218 bin işçi ama yıllarca 4/C'li geçici işçiler maalesef yine askıda bırakılmıştır. Bu ve bunun gibi olaylar çok fazladır. 657 sayılı Yasa'nın o 4/C'si -eğer yasa geçmişi de- değişiklikten önce bakıldığında "yevmiyeli işçi" demektedir yani günlük çalışan, ertesi gün çalışıp çalışmayacağı belli olmayan bir statüdür; sonradan değişmiştir, "geçici işçi" statüsüne alınmıştır. Ancak, işte görüldüğü gibi, Anayasa'ya aykırıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır. Yıllarca alın teriyle ülke ekonomisine vergisiyle, primiyle katkıda bulunan, üretimiyle katkıda bulunan, on beş- yirmi yılını veren kalifiye elemanlar işte, bu 4/C diye yerlerinden edilmiş, -geçici olarak da 4/C'li olarak da alınmıştır- pek çok tornacı, tesviyeci, kalifiye eleman; bahçıvan olarak, çaycı olarak, açıkça söyleyeyim, işten ayrılması için baskılar yapılacak, onurunu dahi zedeleyecek işlerde çalıştırılır hâle gelmiş ama derdini anlatacak yer bulamamışlardır. Değerli arkadaşlarım, bu olay, sadece, bizim söylediğimiz, yıllarca sendikaların ve 4/C'lilerin söylediğiyle sınırlı değildir. Tekel işçileri, o çalıştıkları ve sonradan özelleştirilen yerlerde belirli kesimler zengin edilirken, oraya yıllarca emek vermiş insanlar derhâl işten atılır ve 4/C'ye zorlanır hâle gelmiştir. 4/C nedir? 4/C, adaletsizlik, haksızlık, insanları güç durumda bırakan bir çalışma düzenidir. Kıdem tazminatı yoktur, emeklilik yoktur, fazla mesaisi yoktur, verilen her işi yapmak zorundadır, yıllık izni yoktur ve iktidarın söyleyivereceği bir rakamla yıllarca çalışanların oralarda baskı altında tutularak işten uzaklaştırılması âdeta zorunlu hâle getirilmiştir.
Sayfa 40 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 9 - nedenle bu önergenin bugün bir kere daha Meclisimizin önüne gelmesi büyük önem taşımaktadır ve bu kangren olan, bu çözümsüzlükten yarar umanlara yarar sağlayacağı düşünülen olay çözülmelidir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bu sorununun çözülmesi için 12/6/2009'da araştırma önergesi vermiştir. Değerli milletvekillerimiz bu yanlışlığın düzeltilmesi, bu haksızlığın giderilmesi için yine bu kürsüde samimiyetle ayrıntılı bir biçimde konunun çözümünü açıklamıştır, anlatmıştır ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi halkın sorunlarının reddedildiği, çözümlerinin kabul edilmediği gibi bu öneri de 2009 yılında maalesef reddedilmiş, daha büyük kanayan yara hâline gelmiştir. Yine, bu sorunun çözülmesinden yana olan ve önerilerini her vesileyle -soru önergeleriyle, gündem dışıyla- Meclisimize getiren ve toplumsal huzursuzluğa ilave, ek olmaması gayretinde, bu adaletsizliğin giderilmesi gayretinde olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sayın Tekin Bingöl ve arkadaşları tarafından 21 Aralık 2009'da bir yasa teklifi verilmiştir, daha somutlaştırılmıştır, sorunun çözümü için yardımcı olunmaya uğraşılmıştır. Yine, 4 Şubat 2010'da son derece ciddiyetle bir teklif, yasa teklifi daha hazırlanmıştır. Orada da bu sorunun ayrıntılı nedenleri, haksızlıkları, hukuki yönü, sosyal ve ekonomik boyutu ayrıca belirtilerek gerekçelerinde, bu yasanın çıkması için Sayın Oğuz Oyan ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ciddiyetle, sorumluluk içerisinde gündeme getirdiği hâlde bir samimi cevap alamamıştır laftan başka. Bunun dışında, soru önergelerine, ne yazık ki ucundan tutulabilecek ciddi, gerçekçi yorumlar yapılabilecek rakamlar ve sayılar maalesef Hükümetimiz tarafından da -soru önergelerine- böyle bir cevap, ciddi bir cevap verilmemiştir. Ancak seçim yaklaştığı zaman, 29 Mart seçiminden önce 2007 yılında 218 bin tane işçi alelacele... Pek çok geçici işçi, 4/C de dâhil yıllarca emek vermiş olmasına rağmen, hepimizi rahatsız eden, sonradan buna oy verenleri de rahatsız eden, altı ay çalışanları kadroya geçirme konusunda böyle bir adaletsizlik de yapılmıştır. On beş yıldır geçici çalışanlar kadroya alınmamış ama altı ay geçici çalışanlar -onun nedeni de o zaman açıklanmıştı- belediyelere alınanlar hesap edilmiş, altı ay olanlar yabancı olmadığı için, Hükümetten yana olduğu için kadroya geçirilmiş 218 bin işçi ama yıllarca 4/C'li geçici işçiler maalesef yine askıda bırakılmıştır. Bu ve bunun gibi olaylar çok fazladır. 657 sayılı Yasa'nın o 4/C'si -eğer yasa geçmişi de- değişiklikten önce bakıldığında "yevmiyeli işçi" demektedir yani günlük çalışan, ertesi gün çalışıp çalışmayacağı belli olmayan bir statüdür; sonradan değişmiştir, "geçici işçi" statüsüne alınmıştır. Ancak, işte görüldüğü gibi, Anayasa'ya aykırıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır. Yıllarca alın teriyle ülke ekonomisine vergisiyle, primiyle katkıda bulunan, üretimiyle katkıda bulunan, on beş- yirmi yılını veren kalifiye elemanlar işte, bu 4/C diye yerlerinden edilmiş, -geçici olarak da 4/C'li olarak da alınmıştır- pek çok tornacı, tesviyeci, kalifiye eleman; bahçıvan olarak, çaycı olarak, açıkça söyleyeyim, işten ayrılması için baskılar yapılacak, onurunu dahi zedeleyecek işlerde çalıştırılır hâle gelmiş ama derdini anlatacak yer bulamamışlardır. Değerli arkadaşlarım, bu olay, sadece, bizim söylediğimiz, yıllarca sendikaların ve 4/C'lilerin söylediğiyle sınırlı değildir. Tekel işçileri, o çalıştıkları ve sonradan özelleştirilen yerlerde belirli kesimler zengin edilirken, oraya yıllarca emek vermiş insanlar derhâl işten atılır ve 4/C'ye zorlanır hâle gelmiştir. 4/C nedir? 4/C, adaletsizlik, haksızlık, insanları güç durumda bırakan bir çalışma düzenidir. Kıdem tazminatı yoktur, emeklilik yoktur, fazla mesaisi yoktur, verilen her işi yapmak zorundadır, yıllık izni yoktur ve iktidarın söyleyivereceği bir rakamla yıllarca çalışanların oralarda baskı altında tutularak işten uzaklaştırılması âdeta zorunlu hâle getirilmiştir. TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 İşte bu nedenledir ki Tekel işçilerinin namuslu, haklı mücadelelerinin sonunda Danıştay bir karar vermiş: "Verilen sürenin durdurulmasına." Burada umutlu olmamıza rağmen, Hükümet daha da aksine davranışlar içerisinde bunu bir fırsat olarak bu yarayı onarma ihtiyacı hissetmemiş ve dolayısıyla yaşanan diğer şiddet, o çağımıza uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin ortasındaki herkesin yüreğini sızlatan olaylar meydana gelmiştir. Danıştayın otuz günlük süreyi uzatması, durdurmasının sonunda, Anayasa Mahkemesine de bu 4/C konusunu intikal ettirmiştir. 4/C insanlık dışı bir çalışma anlayışıdır. 4/C kölelik anlayışıyla istihdam anlayışıdır. Eğer bir devlet, kendi çalıştırdığı insanını ekonomik ve demokratik haklarından yoksun bırakıp bu haksızlığa karşı gelenlere de gazla, biber gazıyla, copla, pis suyla en büyük şiddeti gösteriyorsa buna söylenecek bir şey yoktur. Değerli arkadaşlarım, ne kadar söylersek söyleyelim bugüne kadar pek çok duyarlı milletvekili 4/C'lilerin ailelerinin hangi mağduriyet ve bunalım içinde olduğunu bu kürsüden getirip anlattılar. Cinnetlerin, intiharlann, o yarını ne olacak yaşam standardından birdenbire ücretlerini düşürerek, sosyal haklarını yok sayarak geleceğini karartan durumu elbette ciddiyetle ele almak gerekir. Bunların sayısı artmaktadır. Bakın, "babalar gibi" satmaya devam edeceksiniz. Topun ucunda şeker işçileri vardır. Binlerce işçi hayatı boyunca çalışmış, verilen işi günü gününe yapan bu insanları da mağdur etmek için bunun üstünde inatlaşılmaktadır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. Tamamlayın lütfen. M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Ama şunu açıkça söyleyeyim ki, bu baskılar, bu şiddet ne yazık ki, Türkiye'deki bunalımı artıracak önemli bir boyuta ulaşmıştır. Asgari ücretin durumu bellidir. Bunlara yapılan iyileştirmeler ortadır, anlam ifade etmemektedir. O nedenle, bir an önce Türkiye'de iktidarlar görevlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Sorunları kangren hâline getirmek, sorunları daha da yaygınlaştırmak yerine çözümü bulmak zorundadır ama ne yazık ki sadece 4/C değil sekiz yılın muhasebesi yapıldığında hiçbir sorun -dış ilişkilerden, ekonomik, sosyal, siyasal sorunlara- çözülememiş, o sorunlar kangren hâline getirilmiş, yeni sorunlar yaratılmıştır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Biz, bu konuda milletvekillerimizi, iktidar milletvekilleri Anayasa'ya da intikal eden bu konunun çözümü konusunda eğer daha samimi, gerçekçi davranırsa ancak bundan memnun olur, teşekkür ederiz, çünkü bu yarayı çözmüş olurlar. Ve biz, bu önergenin... Tabii ki sınırlı süre içerisinde daha gerçekçi, daha rakamsal olarak birtakım şeyleri anlatmak mümkün değil, ama istenen nedir? Bu toplumsal bir yaradır, bu çalışma hayatının yarasıdır, bir partimiz de, bu konuyu gelin Mecliste, iktidarıyla muhalefetiyle, bu sorunu, bu toplumsal yarayı çözelim diye Tüzük'ün verdiği bir yetkiyi istemiştir. Gelin, bir komisyon kuralım, bunu nasıl çözeriz Türkiye'nin gerçekleri içerisinde diye. Buna her zaman olduğu gibi tepki göstermek, reddetmek yerine bu çalışmaya imkân verirseniz bundan ancak mutlu oluruz. BAŞKAN - Sayın Selvi, teşekkür ediyorum. M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Biz, bu önergenin lehine oy vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar) MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılan personelin sorunları ve - 4 0 -
Sayfa 41 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 İşte bu nedenledir ki Tekel işçilerinin namuslu, haklı mücadelelerinin sonunda Danıştay bir karar vermiş: "Verilen sürenin durdurulmasına." Burada umutlu olmamıza rağmen, Hükümet daha da aksine davranışlar içerisinde bunu bir fırsat olarak bu yarayı onarma ihtiyacı hissetmemiş ve dolayısıyla yaşanan diğer şiddet, o çağımıza uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin ortasındaki herkesin yüreğini sızlatan olaylar meydana gelmiştir. Danıştayın otuz günlük süreyi uzatması, durdurmasının sonunda, Anayasa Mahkemesine de bu 4/C konusunu intikal ettirmiştir. 4/C insanlık dışı bir çalışma anlayışıdır. 4/C kölelik anlayışıyla istihdam anlayışıdır. Eğer bir devlet, kendi çalıştırdığı insanını ekonomik ve demokratik haklarından yoksun bırakıp bu haksızlığa karşı gelenlere de gazla, biber gazıyla, copla, pis suyla en büyük şiddeti gösteriyorsa buna söylenecek bir şey yoktur. Değerli arkadaşlarım, ne kadar söylersek söyleyelim bugüne kadar pek çok duyarlı milletvekili 4/C'lilerin ailelerinin hangi mağduriyet ve bunalım içinde olduğunu bu kürsüden getirip anlattılar. Cinnetlerin, intiharlann, o yarını ne olacak yaşam standardından birdenbire ücretlerini düşürerek, sosyal haklarını yok sayarak geleceğini karartan durumu elbette ciddiyetle ele almak gerekir. Bunların sayısı artmaktadır. Bakın, "babalar gibi" satmaya devam edeceksiniz. Topun ucunda şeker işçileri vardır. Binlerce işçi hayatı boyunca çalışmış, verilen işi günü gününe yapan bu insanları da mağdur etmek için bunun üstünde inatlaşılmaktadır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. Tamamlayın lütfen. M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Ama şunu açıkça söyleyeyim ki, bu baskılar, bu şiddet ne yazık ki, Türkiye'deki bunalımı artıracak önemli bir boyuta ulaşmıştır. Asgari ücretin durumu bellidir. Bunlara yapılan iyileştirmeler ortadır, anlam ifade etmemektedir. O nedenle, bir an önce Türkiye'de iktidarlar görevlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Sorunları kangren hâline getirmek, sorunları daha da yaygınlaştırmak yerine çözümü bulmak zorundadır ama ne yazık ki sadece 4/C değil sekiz yılın muhasebesi yapıldığında hiçbir sorun -dış ilişkilerden, ekonomik, sosyal, siyasal sorunlara- çözülememiş, o sorunlar kangren hâline getirilmiş, yeni sorunlar yaratılmıştır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Biz, bu konuda milletvekillerimizi, iktidar milletvekilleri Anayasa'ya da intikal eden bu konunun çözümü konusunda eğer daha samimi, gerçekçi davranırsa ancak bundan memnun olur, teşekkür ederiz, çünkü bu yarayı çözmüş olurlar. Ve biz, bu önergenin... Tabii ki sınırlı süre içerisinde daha gerçekçi, daha rakamsal olarak birtakım şeyleri anlatmak mümkün değil, ama istenen nedir? Bu toplumsal bir yaradır, bu çalışma hayatının yarasıdır, bir partimiz de, bu konuyu gelin Mecliste, iktidarıyla muhalefetiyle, bu sorunu, bu toplumsal yarayı çözelim diye Tüzük'ün verdiği bir yetkiyi istemiştir. Gelin, bir komisyon kuralım, bunu nasıl çözeriz Türkiye'nin gerçekleri içerisinde diye. Buna her zaman olduğu gibi tepki göstermek, reddetmek yerine bu çalışmaya imkân verirseniz bundan ancak mutlu oluruz. BAŞKAN - Sayın Selvi, teşekkür ediyorum. M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Biz, bu önergenin lehine oy vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar) MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılan personelin sorunları ve - 4 0 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 0 : 1 Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerilerimizi ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 10 Nisan Polis Günü. Türk milletini koruma görevini hiçbir karşı eylem ve tehditten korkmadan canı pahasına sürdüreceğine duyduğum inançla, Türk polis teşkilatının 165'inci kuruluş yıl dönümünü en samimi dileklerimle kutluyorum. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuş bulunan ve bugüne kadar ülkemizde güvenlik ve düzeni sağlamak ve korumakla görevli Türk polisi, çok zor çalışma koşullarına karşın halkın gurur kaynağı olmuştur. Her şeyden önce bir fedakârlık mesleği olan polis teşkilatımız, hem vatandaşlarımızın can, mal ve namusunun korunmasında hem de adaletin tecellisinde önemli bir görev üstlenmiştir. Türk polisi bu görevlerini üstün bir gayretle yerine getirirken bölücü terör örgütleriyle mücadelede de takdire şayan basanlar elde etmiştir. Polisin bu meşakkatli görevinde en büyük desteği, milletimizin kendisine olan güven ve sevgisidir. Bu duygularla, emniyet teşkilatımızın bugünkü seviyesine gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu vatan ve Türk milleti uğruna canını vermiş aziz şehit polislerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor ve tüm polis teşkilatına da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) bendi kapsamında geçici personel istihdamı bir yıldan az süreli veya mevsimsel hizmetler için öngörüldüğü hâlde, asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerinde her yıl yenilenen sözleşmelerle çalıştırılan geçici personel, geçici olmaktan uzaklaşmış, sürekli istihdam edilir hâle gelmiştir. Mevcut uygulama kanunun lafzına da ruhuna da aykındır. 4/C mağduru arkadaşlann hangi hizmetlerde çalıştıklarını siz de biliyorsunuz, içinizde 4/C'lilerin geçici hizmetlerde, mevsimsel hizmetlerde çalıştınldığını iddia edebilecek bir milletvekili var mı? Bu arkadaşların hepsi devletin asli ve süreklilik arz eden hizmetlerini ifa etmektedir. Bu nasıl geçicidir? Üç yıldır gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda yaptığım konuşmalarda ilgili bakanlarımıza ve kurumlarımıza soruyorum, ama cevap alamadım. Allah aşkına, bu insanlar bu statüde çalışarak emekli oluyor, buna nasıl "geçici" diyebiliyorsunuz? AKP Hükümetinin yaptığı uygulama açık bir biçimde kanuna aykırıdır. Hukuka aykın uygulamanın yanında, bu insanlar, 4/C mağdurlan kamuda çalışan emsallerinin sahip oldukları mali ve sosyal haklara sahip olmaksızın düşük ücretli istihdama zorlanarak yıllardır mağdur edilmektedir. Şimdi soruyorum: Hani eşit iş yapana eşit ücret verecektiniz? Hani ücret reformunu, personel rejimi reformunu gerçekleştirecektiniz? Tam yedi buçuk yıl oldu, maalesef bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atmadınız. Bu arkadaşlar 4/C mağdurları olarak anılmaktadır. AKP hükümetlerinin yaptığı uygulama hukuka da vicdana da insafa da sığmamaktadır. AKP Hükümeti Tekel işçilerinin haksız olduğunu ileri sürmüştür. Haksız olan bir insan bu kadar tepki verebilir mi? Hakkını aramayan biri bu kadar zulme, eziyete katlanabilir mi? Haklannı arıyorlar, haklanm alabilmek için de her şeye katlanıyorlar. Siz işçilere eziyet etmekten, acı çektirmekten zevk mi alıyorsunuz? Siz Danıştayı, işçileri suçlayacağınıza, Tekelin içki bölümünün deposundaki mallarından düşük bir fiyatla konsorsiyuma nasıl devredildiğinin, o konsorsiyumun, söz konusu bölümü 518 milyon dolar havadan kazançla bir Amerikan şirketine nasıl sattığının, Tekelin bütün birimleriyle yabancılara devredilmiş olmasının ve ardından sigara fabrikalarının kapanışına seyirci kalmanızın bir hesabını verin. Daha bu yılın başında ithal tütün ve sigaradan alınan fonu kaldırıp, yabancı şirketlere nasıl kaynak aktardığınızın, yerli üreticiyi nasıl perişan ettiğinizin öncelikle bir hesabını verin. - 4 1 -
Sayfa 42 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 0 : 1 Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerilerimizi ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 10 Nisan Polis Günü. Türk milletini koruma görevini hiçbir karşı eylem ve tehditten korkmadan canı pahasına sürdüreceğine duyduğum inançla, Türk polis teşkilatının 165'inci kuruluş yıl dönümünü en samimi dileklerimle kutluyorum. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuş bulunan ve bugüne kadar ülkemizde güvenlik ve düzeni sağlamak ve korumakla görevli Türk polisi, çok zor çalışma koşullarına karşın halkın gurur kaynağı olmuştur. Her şeyden önce bir fedakârlık mesleği olan polis teşkilatımız, hem vatandaşlarımızın can, mal ve namusunun korunmasında hem de adaletin tecellisinde önemli bir görev üstlenmiştir. Türk polisi bu görevlerini üstün bir gayretle yerine getirirken bölücü terör örgütleriyle mücadelede de takdire şayan basanlar elde etmiştir. Polisin bu meşakkatli görevinde en büyük desteği, milletimizin kendisine olan güven ve sevgisidir. Bu duygularla, emniyet teşkilatımızın bugünkü seviyesine gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu vatan ve Türk milleti uğruna canını vermiş aziz şehit polislerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor ve tüm polis teşkilatına da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) bendi kapsamında geçici personel istihdamı bir yıldan az süreli veya mevsimsel hizmetler için öngörüldüğü hâlde, asli ve süreklilik arz eden kamu hizmetlerinde her yıl yenilenen sözleşmelerle çalıştırılan geçici personel, geçici olmaktan uzaklaşmış, sürekli istihdam edilir hâle gelmiştir. Mevcut uygulama kanunun lafzına da ruhuna da aykındır. 4/C mağduru arkadaşlann hangi hizmetlerde çalıştıklarını siz de biliyorsunuz, içinizde 4/C'lilerin geçici hizmetlerde, mevsimsel hizmetlerde çalıştınldığını iddia edebilecek bir milletvekili var mı? Bu arkadaşların hepsi devletin asli ve süreklilik arz eden hizmetlerini ifa etmektedir. Bu nasıl geçicidir? Üç yıldır gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda yaptığım konuşmalarda ilgili bakanlarımıza ve kurumlarımıza soruyorum, ama cevap alamadım. Allah aşkına, bu insanlar bu statüde çalışarak emekli oluyor, buna nasıl "geçici" diyebiliyorsunuz? AKP Hükümetinin yaptığı uygulama açık bir biçimde kanuna aykırıdır. Hukuka aykın uygulamanın yanında, bu insanlar, 4/C mağdurlan kamuda çalışan emsallerinin sahip oldukları mali ve sosyal haklara sahip olmaksızın düşük ücretli istihdama zorlanarak yıllardır mağdur edilmektedir. Şimdi soruyorum: Hani eşit iş yapana eşit ücret verecektiniz? Hani ücret reformunu, personel rejimi reformunu gerçekleştirecektiniz? Tam yedi buçuk yıl oldu, maalesef bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atmadınız. Bu arkadaşlar 4/C mağdurları olarak anılmaktadır. AKP hükümetlerinin yaptığı uygulama hukuka da vicdana da insafa da sığmamaktadır. AKP Hükümeti Tekel işçilerinin haksız olduğunu ileri sürmüştür. Haksız olan bir insan bu kadar tepki verebilir mi? Hakkını aramayan biri bu kadar zulme, eziyete katlanabilir mi? Haklannı arıyorlar, haklanm alabilmek için de her şeye katlanıyorlar. Siz işçilere eziyet etmekten, acı çektirmekten zevk mi alıyorsunuz? Siz Danıştayı, işçileri suçlayacağınıza, Tekelin içki bölümünün deposundaki mallarından düşük bir fiyatla konsorsiyuma nasıl devredildiğinin, o konsorsiyumun, söz konusu bölümü 518 milyon dolar havadan kazançla bir Amerikan şirketine nasıl sattığının, Tekelin bütün birimleriyle yabancılara devredilmiş olmasının ve ardından sigara fabrikalarının kapanışına seyirci kalmanızın bir hesabını verin. Daha bu yılın başında ithal tütün ve sigaradan alınan fonu kaldırıp, yabancı şirketlere nasıl kaynak aktardığınızın, yerli üreticiyi nasıl perişan ettiğinizin öncelikle bir hesabını verin. - 4 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 4 2 - Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, daha önce bazı torba kanunlarda ve bütçe kanunlarıyla ilgili görüşmelerde sürekli önergeler verdik. Bu önergelerimizle, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında sözleşmeyle çalıştırılan mevcut geçici personelin durumlarına uygun memur ya da işçi kadrolarına atanmalarını teklif ettik. Ayrıca, bu statüde çalışan mevcut personele durumlarına uygun kadroya atama yapılıncaya kadar kamu kurumlarında çalışan emsallerine ödenen aylık ek gösterge ve tazminatlar dâhil ele geçen ücretleri almaları hususunu teklif ettik ancak AKP Grubunun oylarıyla reddedildi. Yine aynı konuda verilmiş kanun teklifleri var, Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifi var; komisyon gündeminde görüşülmeyi beklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifi şu an elimde. 12 Ocak 2010 tarih, 2010/4965 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu kanun teklifini verdik. Bu kanun teklifinde öngördüğümüz hususları kısaca ifade etmek istiyorum: Öncelikle bu "4/C fıkrası" dediğimiz 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını teklif ettik. Bu yürürlükten kaldırıldıktan sonra da geçici personelin bir yıl içerisinde durumlarına uygun memur ya da işçi kadrolarına atanmalarını teklif ettik, ayrıca bunlara da yeni kadrolara atanıncaya kadar emsallerine ödenen ücretlerin ödenmesini öngördük. Esasen bu uygulamaya baktığımız zaman, 2004 yılı öncesi 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi hükümlerine göre geçici personel çalıştırmanın sık uygulanan bir çalışma statüsü olmadığı, çok az sayıda ve özellik arz eden kısa süreli bazı işlerde uygulandığı anlaşılmakta. Günümüzde hizmet alımı uygulaması geniş bir alana yaygınlaşmış olup ortaya çıkabilecek geçici işler için böyle bir uygulama yapılabileceği düşünülmektedir. O nedenle 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerine ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bu fıkranın yürürlükten çıkarılmasını kanun teklifimizde öngörüyoruz. Değerli milletvekilleri, AKP İktidarı döneminde kamu yönetiminde kadrolaşma, kayırmacılık, yolsuzluk ve yozlaşma anlayışı hâkimdir. Kamu kurumlarına müdahale edilerek kamu yönetimi geleneği yok edilmiş, kamu yönetimi, kurum, kural ve çalışanlar bakımından her yönüyle tahrip edilmiştir. Bugüne kadar kamu yönetimi alanında yapılan, kamu yönetiminde birlik ve bütünlük ilkesinden tamamen uzak, temel dengeleri tahrip eden, eşitliği zedeleyen, adaletsizliğe yol açan düzenlemelerdir. Yedi yıldır Hükümet, hatta yedi buçuk yıldır Hükümet, bir yandan kamu yönetimindeki dengesizlik, verimsizlik ve kalitesizlikten, bürokratik oligarşiden şikâyet etmiş, bir yandan da bu düzensizlikleri gidermek yerine kullanmak, bu yolla kayırmacılık yapmak tercih edilmiştir. Kamu hizmetine girişte liyakati ve hakkaniyeti temin maksadıyla çıkarılan merkezî sınav ve görevde yükselme uygulaması sübjektif değerlendirmelere açık hâle getirilmiş, ana sistemden uzaklaşılarak sözleşmeli ve geçici istihdam yöntemleri, amacı dışında, istenilen kişiyi işe yerleştirme aracı olarak kullanılmıştır. Kamu yönetimindeki yolsuzluk ve yozlaşma büyük boyutlara ulaşmış, işler çoğu zaman meşru zeminde yürür hâle gelmiştir. Hükümetin vücut dilinden anlamayan personel taciz edilmiş, yıldırma politikası uygulanmıştır. Terfilerde kayırma esas olmuş, hizmet ihtiyacına bağlı olmaksızın çok sayıda yeni personel alınmış ve idari görevler siyasi yandaşlarla doldurulmuştur. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabii, bir araştırma açılması teklifi var. Yalnız, konu o kadar açık ki yani verdiğimiz iki maddelik kanun teklifi bu sorunu çözecek
Sayfa 43 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 1 - 4 2 - Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, daha önce bazı torba kanunlarda ve bütçe kanunlarıyla ilgili görüşmelerde sürekli önergeler verdik. Bu önergelerimizle, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında sözleşmeyle çalıştırılan mevcut geçici personelin durumlarına uygun memur ya da işçi kadrolarına atanmalarını teklif ettik. Ayrıca, bu statüde çalışan mevcut personele durumlarına uygun kadroya atama yapılıncaya kadar kamu kurumlarında çalışan emsallerine ödenen aylık ek gösterge ve tazminatlar dâhil ele geçen ücretleri almaları hususunu teklif ettik ancak AKP Grubunun oylarıyla reddedildi. Yine aynı konuda verilmiş kanun teklifleri var, Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifi var; komisyon gündeminde görüşülmeyi beklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifi şu an elimde. 12 Ocak 2010 tarih, 2010/4965 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu kanun teklifini verdik. Bu kanun teklifinde öngördüğümüz hususları kısaca ifade etmek istiyorum: Öncelikle bu "4/C fıkrası" dediğimiz 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını teklif ettik. Bu yürürlükten kaldırıldıktan sonra da geçici personelin bir yıl içerisinde durumlarına uygun memur ya da işçi kadrolarına atanmalarını teklif ettik, ayrıca bunlara da yeni kadrolara atanıncaya kadar emsallerine ödenen ücretlerin ödenmesini öngördük. Esasen bu uygulamaya baktığımız zaman, 2004 yılı öncesi 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi hükümlerine göre geçici personel çalıştırmanın sık uygulanan bir çalışma statüsü olmadığı, çok az sayıda ve özellik arz eden kısa süreli bazı işlerde uygulandığı anlaşılmakta. Günümüzde hizmet alımı uygulaması geniş bir alana yaygınlaşmış olup ortaya çıkabilecek geçici işler için böyle bir uygulama yapılabileceği düşünülmektedir. O nedenle 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerine ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bu fıkranın yürürlükten çıkarılmasını kanun teklifimizde öngörüyoruz. Değerli milletvekilleri, AKP İktidarı döneminde kamu yönetiminde kadrolaşma, kayırmacılık, yolsuzluk ve yozlaşma anlayışı hâkimdir. Kamu kurumlarına müdahale edilerek kamu yönetimi geleneği yok edilmiş, kamu yönetimi, kurum, kural ve çalışanlar bakımından her yönüyle tahrip edilmiştir. Bugüne kadar kamu yönetimi alanında yapılan, kamu yönetiminde birlik ve bütünlük ilkesinden tamamen uzak, temel dengeleri tahrip eden, eşitliği zedeleyen, adaletsizliğe yol açan düzenlemelerdir. Yedi yıldır Hükümet, hatta yedi buçuk yıldır Hükümet, bir yandan kamu yönetimindeki dengesizlik, verimsizlik ve kalitesizlikten, bürokratik oligarşiden şikâyet etmiş, bir yandan da bu düzensizlikleri gidermek yerine kullanmak, bu yolla kayırmacılık yapmak tercih edilmiştir. Kamu hizmetine girişte liyakati ve hakkaniyeti temin maksadıyla çıkarılan merkezî sınav ve görevde yükselme uygulaması sübjektif değerlendirmelere açık hâle getirilmiş, ana sistemden uzaklaşılarak sözleşmeli ve geçici istihdam yöntemleri, amacı dışında, istenilen kişiyi işe yerleştirme aracı olarak kullanılmıştır. Kamu yönetimindeki yolsuzluk ve yozlaşma büyük boyutlara ulaşmış, işler çoğu zaman meşru zeminde yürür hâle gelmiştir. Hükümetin vücut dilinden anlamayan personel taciz edilmiş, yıldırma politikası uygulanmıştır. Terfilerde kayırma esas olmuş, hizmet ihtiyacına bağlı olmaksızın çok sayıda yeni personel alınmış ve idari görevler siyasi yandaşlarla doldurulmuştur. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabii, bir araştırma açılması teklifi var. Yalnız, konu o kadar açık ki yani verdiğimiz iki maddelik kanun teklifi bu sorunu çözecek TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 1 - 4 3 - niteliktedir. Ayrıca, araştırma yaparak zaman kaybına meydan vermemek açısından, bir an önce, komisyonda gündemde bekleyen Milliyetçi Hareket Partisi kanun teklifinin, 4/C'li mağdurların durumlarına uygun memur ve işçi kadrolarına alınmasını öngören kanun teklifimizin hızla komisyonda görüşülüp Genel Kurula indirilmesiyle ve sizlerin vereceği destekle bu sorunun çözüleceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. Grup önerisini oylarınıza sunuyorum... III.- YOKLAMA (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz. BAŞKAN - Yoklama talebi vardır. Sayın Kıhçdaroğlu, Sayın Selvi, Sayın Aslanoğlu, Sayın Oksal, Sayın Öğüt, Sayın Köse, Sayın Arat, Sayın Çakır, Sayın Yalçınkaya, Sayın Barış, Sayın Tütüncü, Sayın Paçarız, Sayın Diren, Sayın Bingöl, Sayın Seçer, Sayın Hacaloğlu, Sayın Aydoğan, Sayın Unsal, Sayın Karaibrahim, Sayın Günday, Sayın Altay. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 15.02
Sayfa 44 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 1 - 4 3 - niteliktedir. Ayrıca, araştırma yaparak zaman kaybına meydan vermemek açısından, bir an önce, komisyonda gündemde bekleyen Milliyetçi Hareket Partisi kanun teklifinin, 4/C'li mağdurların durumlarına uygun memur ve işçi kadrolarına alınmasını öngören kanun teklifimizin hızla komisyonda görüşülüp Genel Kurula indirilmesiyle ve sizlerin vereceği destekle bu sorunun çözüleceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kalaycı. Grup önerisini oylarınıza sunuyorum... III.- YOKLAMA (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz. BAŞKAN - Yoklama talebi vardır. Sayın Kıhçdaroğlu, Sayın Selvi, Sayın Aslanoğlu, Sayın Oksal, Sayın Öğüt, Sayın Köse, Sayın Arat, Sayın Çakır, Sayın Yalçınkaya, Sayın Barış, Sayın Tütüncü, Sayın Paçarız, Sayın Diren, Sayın Bingöl, Sayın Seçer, Sayın Hacaloğlu, Sayın Aydoğan, Sayın Unsal, Sayın Karaibrahim, Sayın Günday, Sayın Altay. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 15.02 TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisinin, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylanmasına geçmeden önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik cihazla tekrar yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) /.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi ( Devam) BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi Tarih: 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun 08.04.2010 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında, Siyasi Parti Grupları arasında oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Saygılarımla. Mehmet Şandır Mersin MHP Grup Başkanvekili Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan 10/489 esas numaralı, "Emniyet Teşkilatı mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla" Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 08.04.2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. - 4 4 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.17 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya)
Sayfa 45 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisinin, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylanmasına geçmeden önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik cihazla tekrar yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) /.- (10/449) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi ( Devam) BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi Tarih: 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun 08.04.2010 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında, Siyasi Parti Grupları arasında oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Saygılarımla. Mehmet Şandır Mersin MHP Grup Başkanvekili Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan 10/489 esas numaralı, "Emniyet Teşkilatı mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla" Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 08.04.2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. - 4 4 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.17 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 2 BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde ilk söz, Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik'e aittir. Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından (10/489) esas numaralı emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma şartlan ve özlük haklan sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kahraman Türk polisi, kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'ten bu yana ülkenin dirlik ve düzeni, huzur ve güveni, asayişin temini bakımından oldukça önemli hizmetler ifa etmiş, savaşta cephede savaşmış, terör, isyan ve aynlıkçılık hareketlerinde antiterör mücadelesini yürütmüş, suç ve suçlu ile canını dişine takarak mücadele vermiş, bunu yaparken de şehitler ve gaziler vermiş bir ocağın mensuplarıdır. Polis marşında dediği gibi: "Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz. Biz kanunu, rejimi koruyan polisleriz." Değerli milletvekilleri, Türk polis teşkilatı 165 yıldır ülkesine ve milletine çok zor şartlar altında şerefle hizmet etmektedir, etmiştir. Geçen zaman içerisinde hizmet kalitesinin ve eğitim seviyesinin yükselmesi amacıyla Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Polis okulları iki yıllık meslek yüksekokulu hâline dönüştürülmüştür. Bugün polisimizin yüzde 70'inin eğitim seviyesi üniversite düzeyine gelmiştir. Bu, çok sevindiricidir. Mevcut polislerimizin yüzde P i ortaokul, yüzde 21'i lise, yüzde 52'si ön lisans ve yüzde 26'sı ise lisans mezunu durumuna gelmiştir. Devletimizin en köklü kuruluşundan olan polis teşkilatımız bugün 200 bini aşan personeliyle ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalannı başanyla sürdürmektedir. Avrupa ülkelerinde ortalama 250 kişiye bir 1 polis düşmektedir. Ülkemizde ise bu rakam 313'tür. Emniyet teşkilatımızın da hedefi, 250 vatandaşımıza 1 polis düşmesi şeklinde kadrolaşmaktır. 20 bini İstanbul için olmak üzere 45 bin polisin derhâl alınmasında, güvenliğimiz açısından fayda mülahaza etmekteyiz. Avrupa Birliğine giriş sürecinde polisin ve jandarmanın temel insan haklarına saygılı, nezarethane koşullarının mümkün olduğunca iyi, sanık haklannın gözetiliyor olması önemli bir gelişmedir ancak bu iyi uygulamalann devamı istenirken âdeta suçluyu daha güçlü konuma getirme çabaları, asayişsizliğin özendirilmesi, devlete olan güven duygusunun sarsılması, bilinçli olarak, gelen her AB heyetinin soluğu hassas bölgelerde alması polisin göreve olan aşkının şiddetini azaltmakta ve maneviyatını bozmaktadır. İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batınrsak, teşkilat içerisinde çok az da olsa çürük elmaların olduğu da bir gerçektir. İmajı ve makamı koruma telaşında olan birtakım amirler, teşkilatın yetki, imkân ve gücünü tehlikeli bir şekilde dönüştürmeye tevessül edebiliyorlar. Bu sebeple disiplinsizlik egemen olmaya başlıyor. Disiplinsiz ve keyfî polis, hukuk devleti için en büyük tehdit unsuru hâline gelebiliyor. Bunlann önlemi de derhâl alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, polisin moral, etik, insani değerleri yüceltilerek güç kullanma yetki ve imkânları artırılmalıdır. Polis, Türk devletinin varoluş simgesidir. Asla caydıncılığı gölgelendirilmemelidir. Gerek Ceza Kanunu gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu ile polisin elinden alınan yetkiler tekrar verilmeli, önleyici zabıta güç ve kudreti sağlanmalıdır. Soruşturma ve kovuşturmada şahsi kusur dışında polise mutlaka sahip çıkılacak sistemler kurulmalıdır. Polisin maaş imkânları artırılmalı, polis çocuklarının okumalarında kolaylıklar sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. - 4 5 -
Sayfa 46 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 2 BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde ilk söz, Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik'e aittir. Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından (10/489) esas numaralı emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma şartlan ve özlük haklan sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kahraman Türk polisi, kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'ten bu yana ülkenin dirlik ve düzeni, huzur ve güveni, asayişin temini bakımından oldukça önemli hizmetler ifa etmiş, savaşta cephede savaşmış, terör, isyan ve aynlıkçılık hareketlerinde antiterör mücadelesini yürütmüş, suç ve suçlu ile canını dişine takarak mücadele vermiş, bunu yaparken de şehitler ve gaziler vermiş bir ocağın mensuplarıdır. Polis marşında dediği gibi: "Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz. Biz kanunu, rejimi koruyan polisleriz." Değerli milletvekilleri, Türk polis teşkilatı 165 yıldır ülkesine ve milletine çok zor şartlar altında şerefle hizmet etmektedir, etmiştir. Geçen zaman içerisinde hizmet kalitesinin ve eğitim seviyesinin yükselmesi amacıyla Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Polis okulları iki yıllık meslek yüksekokulu hâline dönüştürülmüştür. Bugün polisimizin yüzde 70'inin eğitim seviyesi üniversite düzeyine gelmiştir. Bu, çok sevindiricidir. Mevcut polislerimizin yüzde P i ortaokul, yüzde 21'i lise, yüzde 52'si ön lisans ve yüzde 26'sı ise lisans mezunu durumuna gelmiştir. Devletimizin en köklü kuruluşundan olan polis teşkilatımız bugün 200 bini aşan personeliyle ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalannı başanyla sürdürmektedir. Avrupa ülkelerinde ortalama 250 kişiye bir 1 polis düşmektedir. Ülkemizde ise bu rakam 313'tür. Emniyet teşkilatımızın da hedefi, 250 vatandaşımıza 1 polis düşmesi şeklinde kadrolaşmaktır. 20 bini İstanbul için olmak üzere 45 bin polisin derhâl alınmasında, güvenliğimiz açısından fayda mülahaza etmekteyiz. Avrupa Birliğine giriş sürecinde polisin ve jandarmanın temel insan haklarına saygılı, nezarethane koşullarının mümkün olduğunca iyi, sanık haklannın gözetiliyor olması önemli bir gelişmedir ancak bu iyi uygulamalann devamı istenirken âdeta suçluyu daha güçlü konuma getirme çabaları, asayişsizliğin özendirilmesi, devlete olan güven duygusunun sarsılması, bilinçli olarak, gelen her AB heyetinin soluğu hassas bölgelerde alması polisin göreve olan aşkının şiddetini azaltmakta ve maneviyatını bozmaktadır. İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batınrsak, teşkilat içerisinde çok az da olsa çürük elmaların olduğu da bir gerçektir. İmajı ve makamı koruma telaşında olan birtakım amirler, teşkilatın yetki, imkân ve gücünü tehlikeli bir şekilde dönüştürmeye tevessül edebiliyorlar. Bu sebeple disiplinsizlik egemen olmaya başlıyor. Disiplinsiz ve keyfî polis, hukuk devleti için en büyük tehdit unsuru hâline gelebiliyor. Bunlann önlemi de derhâl alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, polisin moral, etik, insani değerleri yüceltilerek güç kullanma yetki ve imkânları artırılmalıdır. Polis, Türk devletinin varoluş simgesidir. Asla caydıncılığı gölgelendirilmemelidir. Gerek Ceza Kanunu gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu ile polisin elinden alınan yetkiler tekrar verilmeli, önleyici zabıta güç ve kudreti sağlanmalıdır. Soruşturma ve kovuşturmada şahsi kusur dışında polise mutlaka sahip çıkılacak sistemler kurulmalıdır. Polisin maaş imkânları artırılmalı, polis çocuklarının okumalarında kolaylıklar sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. - 4 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Arkadaşlar, polis gerek önleyici ve gerekse adli görevler yapar. Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde adli polis delilleri toplamak, suç işleyen şahıslan yakalamak, cumhuriyet savcısı adına soruşturmayı yürütmek ve suçlulan adalete teslim etmekle mükelleftir. Nitekim 2559 sayılı Kanun da bu keyfiyeti düzenlemektedir. Sosyal ve genel düzenle ilgili kanun, nizam ve emirlerin yapılmasını sağlayan, suçu oluşundan evvel önleyici tedbirleri alan polis ise önleyici polistir, idari polistir. İdari kolluğun en belirgin özelliği önleyici nitelikte olmasıdır. İdare, kanunlann suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır ve uygular, emir ve yasaklar koyar, gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri engeller. İdari kolluk, kural olarak suçlulan izleyici, delilleri toplayıcı değil; düzenleyici, önleyici ve durdurucudur. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına bağlı olmasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğünün ayrı bir bütçeye sahip olması teşkilata verilen önemin bir göstergesidir. Kurumsal gelişim için gösterilen çabalar, polisimizin çalışma koşulları ve aldıkları ücrete maalesef yansımamaktadır. Polisimiz diğer devlet memurlanndan daha fazla çalışmaktadır ve ne taşıdığı riskin ne de verdiği hizmetin karşılığını tam olarak alamamaktadır. Polislik zorlu ve sıkıntılı bir meslektir, risk mesleğidir. Bu sebeple son on yılda 276 polisimiz ne yazık ki intihar etmiştir; 102 polis şehit olmuş, toplam 1.556 polis görev sırasında veya görevin yarattığı meslek hastalığından vefat etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan tarafından 2007 yılı genel seçimleri öncesi maaş artışlarıyla ilgili polislerimize söz verilmiştir. Üzülerek söylüyorum, şu ana kadar, 2007'den bu yana polisimizin maaşında ve özlük haklarında kayda değer bir gelişme olmamıştır. Ülkemizde cezaevlerinin 100 bini aşan rakamla son otuz yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaşmış olması da ayrıca dikkat çekicidir. Bu durum polisimizin suça karşı etkin mücadelesindeki başarısını göstermekle birlikte, bu rakamların AKP İktidarının ekonomide basiretsiz politikalarının sonucunda ekonomik sıkıntılar içerisinde suç işlemeye yönelinmesi bir etkendir. AKP'nin ekonomide çeteleşme, kayırmacılık, soygun, vurgun, talan, yolsuzluk gibi toplumsal vahamet yansımaları bunun en önemli sonucudur. Arkadaşlar, öte yandan, özellikle büyük kent merkezleri ve bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör faaliyetlerinde görülen artış yine AKP'nin iç ve dış güvenlik politikalarında ve işbirlikçi politikalannın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. AKP'nin takip ettiği yanlış güvenlik politikaları bir yandan Türk milletinin millî birliğini zedelerken, diğer taraftan da terör eylemlerinin tırmanmasına elverişli iklimi oluşturmuştur. MHP olarak büyük Türk milletine kurulan tuzağın farkındayız. Değerli milletvekilleri, tüm bu tablolara rağmen, karanlık tabloya rağmen, yinelersem, Başbakan tarafından söz verilmesine rağmen, polisimizin özlük hakları, çalışma saatleri ve koşulları gibi alanlarda diğer devlet memurlarına sağlanan imkânlar mutlaka sağlanmalıdır. İktidarın polise verdiği söz havada kalmasın. Namusumuzu, canımızı emanet ettiğimiz polisimizi ortada bırakmayalım, yoksa yanlış yapmış oluruz. Emniyet teşkilatı gece gündüz, üstün gayret ve fedakârlıklarla çalışmasına rağmen, özlük hakları maalesef, tekrar ediyorum, iç açıcı değildir. Polisler 657 sayılı Kanun kapsamında özlük haklanndan yararlanmakta ama diğer memurlardan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. ...çok zor ve riskli bir görev yapmaktadır. Bu itibarla emniyet müdürleri olsun, diğer emniyet görevlileri olsun kendileriyle eş değer diğer kamu görevlilerine eşit maaşa kavuşturulması - 4 6 -
Sayfa 47 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Arkadaşlar, polis gerek önleyici ve gerekse adli görevler yapar. Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde adli polis delilleri toplamak, suç işleyen şahıslan yakalamak, cumhuriyet savcısı adına soruşturmayı yürütmek ve suçlulan adalete teslim etmekle mükelleftir. Nitekim 2559 sayılı Kanun da bu keyfiyeti düzenlemektedir. Sosyal ve genel düzenle ilgili kanun, nizam ve emirlerin yapılmasını sağlayan, suçu oluşundan evvel önleyici tedbirleri alan polis ise önleyici polistir, idari polistir. İdari kolluğun en belirgin özelliği önleyici nitelikte olmasıdır. İdare, kanunlann suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır ve uygular, emir ve yasaklar koyar, gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri engeller. İdari kolluk, kural olarak suçlulan izleyici, delilleri toplayıcı değil; düzenleyici, önleyici ve durdurucudur. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına bağlı olmasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğünün ayrı bir bütçeye sahip olması teşkilata verilen önemin bir göstergesidir. Kurumsal gelişim için gösterilen çabalar, polisimizin çalışma koşulları ve aldıkları ücrete maalesef yansımamaktadır. Polisimiz diğer devlet memurlanndan daha fazla çalışmaktadır ve ne taşıdığı riskin ne de verdiği hizmetin karşılığını tam olarak alamamaktadır. Polislik zorlu ve sıkıntılı bir meslektir, risk mesleğidir. Bu sebeple son on yılda 276 polisimiz ne yazık ki intihar etmiştir; 102 polis şehit olmuş, toplam 1.556 polis görev sırasında veya görevin yarattığı meslek hastalığından vefat etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan tarafından 2007 yılı genel seçimleri öncesi maaş artışlarıyla ilgili polislerimize söz verilmiştir. Üzülerek söylüyorum, şu ana kadar, 2007'den bu yana polisimizin maaşında ve özlük haklarında kayda değer bir gelişme olmamıştır. Ülkemizde cezaevlerinin 100 bini aşan rakamla son otuz yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaşmış olması da ayrıca dikkat çekicidir. Bu durum polisimizin suça karşı etkin mücadelesindeki başarısını göstermekle birlikte, bu rakamların AKP İktidarının ekonomide basiretsiz politikalarının sonucunda ekonomik sıkıntılar içerisinde suç işlemeye yönelinmesi bir etkendir. AKP'nin ekonomide çeteleşme, kayırmacılık, soygun, vurgun, talan, yolsuzluk gibi toplumsal vahamet yansımaları bunun en önemli sonucudur. Arkadaşlar, öte yandan, özellikle büyük kent merkezleri ve bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör faaliyetlerinde görülen artış yine AKP'nin iç ve dış güvenlik politikalarında ve işbirlikçi politikalannın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. AKP'nin takip ettiği yanlış güvenlik politikaları bir yandan Türk milletinin millî birliğini zedelerken, diğer taraftan da terör eylemlerinin tırmanmasına elverişli iklimi oluşturmuştur. MHP olarak büyük Türk milletine kurulan tuzağın farkındayız. Değerli milletvekilleri, tüm bu tablolara rağmen, karanlık tabloya rağmen, yinelersem, Başbakan tarafından söz verilmesine rağmen, polisimizin özlük hakları, çalışma saatleri ve koşulları gibi alanlarda diğer devlet memurlarına sağlanan imkânlar mutlaka sağlanmalıdır. İktidarın polise verdiği söz havada kalmasın. Namusumuzu, canımızı emanet ettiğimiz polisimizi ortada bırakmayalım, yoksa yanlış yapmış oluruz. Emniyet teşkilatı gece gündüz, üstün gayret ve fedakârlıklarla çalışmasına rağmen, özlük hakları maalesef, tekrar ediyorum, iç açıcı değildir. Polisler 657 sayılı Kanun kapsamında özlük haklanndan yararlanmakta ama diğer memurlardan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. ...çok zor ve riskli bir görev yapmaktadır. Bu itibarla emniyet müdürleri olsun, diğer emniyet görevlileri olsun kendileriyle eş değer diğer kamu görevlilerine eşit maaşa kavuşturulması - 4 6 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 gerekmektedir. Özellikle emniyet mensuplarının, emeklilerinin aldığı emekli maaşının yüzde 40 oranında, emekli olunca, asli maaşından daha az olduğunu görmekteyiz. Bu duygularla, sayısı 200 bini geçen emniyet teşkilatımıza saygılar sunuyoruz, 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz ve Meclis araştırma önergemizin yüce heyetinizce kabulünü arz ve talep ediyoruz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kahraman polis teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şahsım adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Polis teşkilatımız kendisini sürekli geliştirerek çağın gereksinimlerine uygun biçimde kendini yenilemiş ve bugün uluslararası alanda saygı duyulan bir teşkilat hâlini almıştır. Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi gören ülkemizin karşılaştığı, başta terör olmak üzere, yasa dışı pek çok sorunla mücadelede tecrübeli idarecilerimiz ve teşkilatıyla sayısız başarılara imza atmıştır polis teşkilatımız. Yine polis teşkilatımız, ülkemizin eğitim düzeyine uygun olarak eğitim çıtasını çok ciddi manada yükseltmiştir. 1913 Polis Nizamnamesi'ne göre polis adayının seçiminde okuma ve yazmasının olması, yazısının okunaklı olması, imlasının düzgün olması, okuduğunu anlayacak ve tekrar edecek zekâ gücüne sahip olması özelliği aranmaktaydı. Şimdi ise yüksekokul şartı aranmaktadır. Değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bugünkü yapısıyla 81 il emniyet müdürlüğü, 408 ilçe emniyet müdürlüğü, 476 ilçe emniyet amirliği, 1.313 adet polis merkeziyle, kendi görev alanlarında yaklaşık 210 bin personeliyle iç güvenlik hizmeti sunmaktadır. Polisimizin ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak AK PARTİ İktidarları döneminde çok önemli adımlar atıldı. Bu bağlamda, polis teşkilatının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdik. Polis meslek yüksekokullarının sayısını artırdık. Ayrıca, dört yıllık fakülte mezunlarının altı aylık eğitimden sonra polis memuru olarak teşkilata katılmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yaptık. Bu amaçla 9 polis meslek eğitim merkezi açtık. Polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinden bugüne kadar 14 bin dolayında polis memurumuz mezun olmuştur. Polis okullarının polis meslek yüksekokullarına dönüştürülmesi ve üniversite mezunlarının polis meslek eğitim merkezlerine alınmasıyla üniversite mezunu polis memurlarımızın oranı teşkilatta yüzde 75'e ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl iki yüz elli farklı konuda düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine yaklaşık 100 bin polisimiz katılmış ve bu, her yıl devam etmektedir. Dış temsilciliklerimizin koruma misyonlarında, Birleşmiş Milletlerin barış misyonlarında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi çeşitli görevlerde 730 bin polisimiz ülkemizi başarıyla uluslararası alanlarda temsil etmektedir. Bununla beraber, polisimiz, suçla mücadeledeki etkinlik ve başarısını uluslararası eğitimlerle diğer ülke polis teşkilatlarına da aktarmaktadır. Gerek hizmet öncesi gerek hizmet içi eğitimlerle öyle bir noktaya ulaşıldı ki, bugün polisimiz birçok yabancı ülke polisini eğitir düzeye gelmiştir. 2008 yılı içerisinde 16 ülkeden 1.621 yabancı ülke polisine kendi ülkelerinde eğitimler verilmiştir. Ayrıca, yine bu yıl içerisinde 19 ülkeden 646 yabancı ülke polisi ülkemizde Türk polisi tarafından eğitilmiştir. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültemizde hâlen 20 ülkeden 291 - 4 7 -
Sayfa 48 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 gerekmektedir. Özellikle emniyet mensuplarının, emeklilerinin aldığı emekli maaşının yüzde 40 oranında, emekli olunca, asli maaşından daha az olduğunu görmekteyiz. Bu duygularla, sayısı 200 bini geçen emniyet teşkilatımıza saygılar sunuyoruz, 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz ve Meclis araştırma önergemizin yüce heyetinizce kabulünü arz ve talep ediyoruz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kahraman polis teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şahsım adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Polis teşkilatımız kendisini sürekli geliştirerek çağın gereksinimlerine uygun biçimde kendini yenilemiş ve bugün uluslararası alanda saygı duyulan bir teşkilat hâlini almıştır. Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi gören ülkemizin karşılaştığı, başta terör olmak üzere, yasa dışı pek çok sorunla mücadelede tecrübeli idarecilerimiz ve teşkilatıyla sayısız başarılara imza atmıştır polis teşkilatımız. Yine polis teşkilatımız, ülkemizin eğitim düzeyine uygun olarak eğitim çıtasını çok ciddi manada yükseltmiştir. 1913 Polis Nizamnamesi'ne göre polis adayının seçiminde okuma ve yazmasının olması, yazısının okunaklı olması, imlasının düzgün olması, okuduğunu anlayacak ve tekrar edecek zekâ gücüne sahip olması özelliği aranmaktaydı. Şimdi ise yüksekokul şartı aranmaktadır. Değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bugünkü yapısıyla 81 il emniyet müdürlüğü, 408 ilçe emniyet müdürlüğü, 476 ilçe emniyet amirliği, 1.313 adet polis merkeziyle, kendi görev alanlarında yaklaşık 210 bin personeliyle iç güvenlik hizmeti sunmaktadır. Polisimizin ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak AK PARTİ İktidarları döneminde çok önemli adımlar atıldı. Bu bağlamda, polis teşkilatının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdik. Polis meslek yüksekokullarının sayısını artırdık. Ayrıca, dört yıllık fakülte mezunlarının altı aylık eğitimden sonra polis memuru olarak teşkilata katılmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yaptık. Bu amaçla 9 polis meslek eğitim merkezi açtık. Polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinden bugüne kadar 14 bin dolayında polis memurumuz mezun olmuştur. Polis okullarının polis meslek yüksekokullarına dönüştürülmesi ve üniversite mezunlarının polis meslek eğitim merkezlerine alınmasıyla üniversite mezunu polis memurlarımızın oranı teşkilatta yüzde 75'e ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl iki yüz elli farklı konuda düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine yaklaşık 100 bin polisimiz katılmış ve bu, her yıl devam etmektedir. Dış temsilciliklerimizin koruma misyonlarında, Birleşmiş Milletlerin barış misyonlarında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi çeşitli görevlerde 730 bin polisimiz ülkemizi başarıyla uluslararası alanlarda temsil etmektedir. Bununla beraber, polisimiz, suçla mücadeledeki etkinlik ve başarısını uluslararası eğitimlerle diğer ülke polis teşkilatlarına da aktarmaktadır. Gerek hizmet öncesi gerek hizmet içi eğitimlerle öyle bir noktaya ulaşıldı ki, bugün polisimiz birçok yabancı ülke polisini eğitir düzeye gelmiştir. 2008 yılı içerisinde 16 ülkeden 1.621 yabancı ülke polisine kendi ülkelerinde eğitimler verilmiştir. Ayrıca, yine bu yıl içerisinde 19 ülkeden 646 yabancı ülke polisi ülkemizde Türk polisi tarafından eğitilmiştir. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültemizde hâlen 20 ülkeden 291 - 4 7 - T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 8 - yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir ve biz, polis teşkilatımızın bu uluslararası imajı ve prestijiyle gerçekten övünüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, büyük fedakârlıklarla hizmet sunan emniyet mensuplarımıza sağladığımız imkânların onların çabalarının tam karşılığı olmadığını tabii ki biliyoruz. Geçtiğimiz süreçte, Hükümetimiz döneminde bazı iyileştirmeler yapılmış olmakla birlikte bunun da yeterli olmadığını tabii ki biliyoruz. Yine, imkân ve fırsatlar elverdiğinde bu konuda Hükümet olarak, AK PARTİ İktidarı olarak gerekenin yapılacağından hiç endişeniz olmasın. Nitekim, 2008 yılı içerisinde yapılan ayarlamalarla, polis memurlarımız -yeni atamayla, memur maaşlarına- yaklaşık 2 milyon maaş almaktadır. Diğer yandan, TOKİ Başkanlığıyla imzalanan protokol gereği, 2005-2008 yılları arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ağırlıklı olmak üzere, 6.658 adet lojman teslim edilmiştir. Emniyet personelimize, yine TOKİ aracılığıyla lojmanları tahsis ederek hizmet sunmaktayız. TOKİ'nin bu konudaki çalışmaları artarak devam etmektedir. Yine, iç güvenlik hizmetlerinde teşkilatlarımızın modernizasyonunu, en son araç gereçleri ve teknolojiyi kullanmasını çok önemli görüyoruz. Ama modernizasyonu sadece araç ve gereçle ve binayla değil, bu modernleşme sürecinde zihinsel dönüşümün aktif rol almasını da gerekli görüyoruz. Güvenlik alanında olması gereken zihinsel dönüşümün en önemli noktası da "hukukun üstünlüğü" ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Bununla birlikte sivil katılım ve denetime açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi çağdaş niteliklere sahip bir güvenlik teşkilatı oluşturmayı da amaç edindik. Bu vesileyle de teşkilatımıza tekrar teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Polis ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak AK PARTİ döneminde, İktidarımız döneminde yine çok önemli atılımlar yaptık. Bu yapılan atılımlar ve çalışmalarla birlikte, verilen bu önergenin aleyhinde söz almış olmamla birlikte bizim bu çalışmaları memnuniyetle desteklediğimizin ve ileriye dönük yapılacak polis memurlarımızın ve emniyet teşkilatımızın özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızın devam edeceğinin bilinmesini gönülden arzu etmekteyiz. Ayrıca, teknoloji olarak yine MOBESE sisteminin bütün şehirlerimizde yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. MOBESE sistemimiz özellikle turizm bölgelerimizdeki ilçelerimize çok ciddi ve çok güçlü hizmetler sunmaktadır. Yunuslarımız çok önemli hizmetleri milletimize sunmaktadır. Canıyla, malıyla ülkeye fedakârlıkta bulunan emniyet teşkilatımızın yapmış olduğu mücadeleyi hepimiz takdirle karşılamaktayız. Bu vesileyle, bu önergenin aleyhinde olmakla birlikte, bir kez daha emniyet teşkilatımızın vermiş olduğu mücadelede biz bütün emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halka hizmet aşkıyla gece-gündüz demeden görev yapan, çağın teknolojilerine uyum sağlayan, yenilikçi vizyonuyla daima daha iyi hizmet verebilmenin gayreti içerisinde olan, canımızı, malımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, huzur ve güvenliğimizin savunucu Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, görevi başında şehit olan polislerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Suçluların amansız takipçisi, günün yirmi dört saatinde, günün her saatinde karşı karşıya kaldığımız ve canımızı, malımızı emanet ettiğimiz bu halkm dostu polislerimizin 165'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum ve polislerimize en derin saygılarımı sunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalık. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde Malatya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Aslanoğlu.
Sayfa 49 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 8 - yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir ve biz, polis teşkilatımızın bu uluslararası imajı ve prestijiyle gerçekten övünüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, büyük fedakârlıklarla hizmet sunan emniyet mensuplarımıza sağladığımız imkânların onların çabalarının tam karşılığı olmadığını tabii ki biliyoruz. Geçtiğimiz süreçte, Hükümetimiz döneminde bazı iyileştirmeler yapılmış olmakla birlikte bunun da yeterli olmadığını tabii ki biliyoruz. Yine, imkân ve fırsatlar elverdiğinde bu konuda Hükümet olarak, AK PARTİ İktidarı olarak gerekenin yapılacağından hiç endişeniz olmasın. Nitekim, 2008 yılı içerisinde yapılan ayarlamalarla, polis memurlarımız -yeni atamayla, memur maaşlarına- yaklaşık 2 milyon maaş almaktadır. Diğer yandan, TOKİ Başkanlığıyla imzalanan protokol gereği, 2005-2008 yılları arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ağırlıklı olmak üzere, 6.658 adet lojman teslim edilmiştir. Emniyet personelimize, yine TOKİ aracılığıyla lojmanları tahsis ederek hizmet sunmaktayız. TOKİ'nin bu konudaki çalışmaları artarak devam etmektedir. Yine, iç güvenlik hizmetlerinde teşkilatlarımızın modernizasyonunu, en son araç gereçleri ve teknolojiyi kullanmasını çok önemli görüyoruz. Ama modernizasyonu sadece araç ve gereçle ve binayla değil, bu modernleşme sürecinde zihinsel dönüşümün aktif rol almasını da gerekli görüyoruz. Güvenlik alanında olması gereken zihinsel dönüşümün en önemli noktası da "hukukun üstünlüğü" ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Bununla birlikte sivil katılım ve denetime açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi çağdaş niteliklere sahip bir güvenlik teşkilatı oluşturmayı da amaç edindik. Bu vesileyle de teşkilatımıza tekrar teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Polis ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak AK PARTİ döneminde, İktidarımız döneminde yine çok önemli atılımlar yaptık. Bu yapılan atılımlar ve çalışmalarla birlikte, verilen bu önergenin aleyhinde söz almış olmamla birlikte bizim bu çalışmaları memnuniyetle desteklediğimizin ve ileriye dönük yapılacak polis memurlarımızın ve emniyet teşkilatımızın özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızın devam edeceğinin bilinmesini gönülden arzu etmekteyiz. Ayrıca, teknoloji olarak yine MOBESE sisteminin bütün şehirlerimizde yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. MOBESE sistemimiz özellikle turizm bölgelerimizdeki ilçelerimize çok ciddi ve çok güçlü hizmetler sunmaktadır. Yunuslarımız çok önemli hizmetleri milletimize sunmaktadır. Canıyla, malıyla ülkeye fedakârlıkta bulunan emniyet teşkilatımızın yapmış olduğu mücadeleyi hepimiz takdirle karşılamaktayız. Bu vesileyle, bu önergenin aleyhinde olmakla birlikte, bir kez daha emniyet teşkilatımızın vermiş olduğu mücadelede biz bütün emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halka hizmet aşkıyla gece-gündüz demeden görev yapan, çağın teknolojilerine uyum sağlayan, yenilikçi vizyonuyla daima daha iyi hizmet verebilmenin gayreti içerisinde olan, canımızı, malımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, huzur ve güvenliğimizin savunucu Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, görevi başında şehit olan polislerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Suçluların amansız takipçisi, günün yirmi dört saatinde, günün her saatinde karşı karşıya kaldığımız ve canımızı, malımızı emanet ettiğimiz bu halkm dostu polislerimizin 165'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum ve polislerimize en derin saygılarımı sunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalık. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde Malatya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Aslanoğlu. TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 9 - FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin, Polis Günü dolayısıyla verdiği bu araştırma önergesinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle, tüm polislerimize basan dileklerimizi iletiyoruz, tüm polislerimize sağlık ve sıhhat dileklerimizi iletiyoruz ve görevi başında şehit olan polis arkadaşlarımız yüce Tann'dan rahmetler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii, polis teşkilatımızın 165'inci yıl dönümü. Öncelikle polis teşkilatımızın huzurlu ve mutlu olması lazım ki, vatandaşımız da huzurlu ve mutlu olsun. Değerli arkadaşlanm, can güvenli ve mal güvenliği, yani can güvenliği, vatandaşın can güvenliği, vatandaşın mal güvenliği; bu, çok önemli bir olgu. Tabii, ülkemizde bunu temin etmekte en etkin görev yapan insanlar polis teşkilatımız. Polis teşkilatına vatandaş inanmalı, vatandaş polisine inanmalı ve eğer vatandaş polis teşkilatına inanıyorsa, polis teşkilatının ülkede huzuru, ülkedeki can ve mal güvenliğini yansız, tarafsız ve yasaların emrettiği şekilde yaptığına inanırsa, o ülkede huzur ve mutluluk mutlaka olur. Öncelikle, vatandaşın can ve mal güvenliğinin en büyük sigortası olan polis teşkilatımızın mutlaka bu yapıda olması lazım. Hepimizin, bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliği, bu ülkede yaşayan herkesin mal güvenliğini eşit koşullarda yansız ve tarafsız sağlamak polis teşkilatımızın birinci görevidir. Bu bir kere olmazsa olmazdır. Eğer vatandaş, polis teşkilatımızın yanlı ve taraflı olduğunu hissederse o ülkede can ve mal güvenliğinin temininde sorunlar doğar değerli arkadaşlanm. Değerli arkadaşlanm, tabii mutlaka polis teşkilatı bu yapıda olmalı ama bunu yaparken polis teşkilatımızın da polis arkadaşlanmızın da özellikle ekonomik ve can güvenliklerinin mutlaka olması lazım. Aynı şekilde, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir teşkilata, can güvenliği olmayan bir teşkilata bir şekilde her türlü riske karşı yaptığı görevde, canını her türlü riske atarak yapılan görevde mutlaka polislerimize her türlü olanak ve imkânları vermeliyiz. Bu nedenle değerli arkadaşlarım, başta polislerimizin ücreti konusunda sorun vardır, dert vardır, bunu herkes böyle bilsin, hiç kimse "Bu böyledir." demesin. Bir kere polis teşkilatımızın yaptığı göreve karşı, yaptığı mesaiye karşı aldığı fazla mesai ücreti son derece yetersizdir. Mesai günü yok, haftanın yedi günü çalışıyor! Hangi saatte nerede olacağı belli değil. Hangi saatte nerede olacağı, nerede görev yapacağı belli değil. "Haydi şurada sorun var, şurada maç var, şurada toplumsal olay var." diye hiçbir gün evinde yatamayan polis arkadaşlarımızın bu emeğinin hakkını biz veremiyoruz arkadaşlar. Özellikle fazla mesai konusunda verilen aylık 180'le 210 lira arasındaki bir ücret... Polis arkadaşlanmızın Devlet Memurları Kanunu'ndaki. . . Devlet memuru haftada kırk saat çalışıyor ama polis arkadaşlanmızdan haftada seksen saat çalışan polis arkadaşlanmız var. Verilen 200 lirayla 180 lira arasındaki bir fazla mesai ücreti arkadaşlar, onlann emeklerine karşı değildir, bir kere bunun altını çizelim. İki, tabii bunun getirdiği başka bir sorun var. "Tazminat" dediğimiz olgular maaşa yansımıyor. Belki şu anda çok yetersiz olan ücret birimi emekli olduğu zaman bir faciaya dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü emekli maaşlan düşük, tazminatlan yetersiz. Bu tazminatları yetersiz olmasına rağmen, maaş kısmına girmediği için, emekliliklerinde, polis arkadaşlarımızın ve emniyet müdürü arkadaşlarımızın emekliliklerinde çok önemli bir şekilde emeklilik maaşlan çok geriye düşüyor. Çünkü niye? Verilen çok yetersiz olsa da bu tazminatlar maaş kısmını kapsamadığı için, tazminat kısmı olduğu için, onlar emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmadığı için emekli olan bir polis arkadaşımızın aldığı emekli ücreti çok çok çok komik duruma düşüyor. Bu nedenle, arkadaşlanm, özellikle polis arkadaşlanmızın emeklilikleri de dikkate alınarak şu anda verilen tazminatlann, yetersiz tazminatlann önemli bir kısmı, tazminat olarak, maaş olarak ilave edilerek özellikle emekliliklerinde bunun dikkate alınmasında büyük yarar var.
Sayfa 50 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 2 - 4 9 - FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin, Polis Günü dolayısıyla verdiği bu araştırma önergesinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle, tüm polislerimize basan dileklerimizi iletiyoruz, tüm polislerimize sağlık ve sıhhat dileklerimizi iletiyoruz ve görevi başında şehit olan polis arkadaşlarımız yüce Tann'dan rahmetler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii, polis teşkilatımızın 165'inci yıl dönümü. Öncelikle polis teşkilatımızın huzurlu ve mutlu olması lazım ki, vatandaşımız da huzurlu ve mutlu olsun. Değerli arkadaşlanm, can güvenli ve mal güvenliği, yani can güvenliği, vatandaşın can güvenliği, vatandaşın mal güvenliği; bu, çok önemli bir olgu. Tabii, ülkemizde bunu temin etmekte en etkin görev yapan insanlar polis teşkilatımız. Polis teşkilatına vatandaş inanmalı, vatandaş polisine inanmalı ve eğer vatandaş polis teşkilatına inanıyorsa, polis teşkilatının ülkede huzuru, ülkedeki can ve mal güvenliğini yansız, tarafsız ve yasaların emrettiği şekilde yaptığına inanırsa, o ülkede huzur ve mutluluk mutlaka olur. Öncelikle, vatandaşın can ve mal güvenliğinin en büyük sigortası olan polis teşkilatımızın mutlaka bu yapıda olması lazım. Hepimizin, bu ülkede yaşayan herkesin can güvenliği, bu ülkede yaşayan herkesin mal güvenliğini eşit koşullarda yansız ve tarafsız sağlamak polis teşkilatımızın birinci görevidir. Bu bir kere olmazsa olmazdır. Eğer vatandaş, polis teşkilatımızın yanlı ve taraflı olduğunu hissederse o ülkede can ve mal güvenliğinin temininde sorunlar doğar değerli arkadaşlanm. Değerli arkadaşlanm, tabii mutlaka polis teşkilatı bu yapıda olmalı ama bunu yaparken polis teşkilatımızın da polis arkadaşlanmızın da özellikle ekonomik ve can güvenliklerinin mutlaka olması lazım. Aynı şekilde, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir teşkilata, can güvenliği olmayan bir teşkilata bir şekilde her türlü riske karşı yaptığı görevde, canını her türlü riske atarak yapılan görevde mutlaka polislerimize her türlü olanak ve imkânları vermeliyiz. Bu nedenle değerli arkadaşlarım, başta polislerimizin ücreti konusunda sorun vardır, dert vardır, bunu herkes böyle bilsin, hiç kimse "Bu böyledir." demesin. Bir kere polis teşkilatımızın yaptığı göreve karşı, yaptığı mesaiye karşı aldığı fazla mesai ücreti son derece yetersizdir. Mesai günü yok, haftanın yedi günü çalışıyor! Hangi saatte nerede olacağı belli değil. Hangi saatte nerede olacağı, nerede görev yapacağı belli değil. "Haydi şurada sorun var, şurada maç var, şurada toplumsal olay var." diye hiçbir gün evinde yatamayan polis arkadaşlarımızın bu emeğinin hakkını biz veremiyoruz arkadaşlar. Özellikle fazla mesai konusunda verilen aylık 180'le 210 lira arasındaki bir ücret... Polis arkadaşlanmızın Devlet Memurları Kanunu'ndaki. . . Devlet memuru haftada kırk saat çalışıyor ama polis arkadaşlanmızdan haftada seksen saat çalışan polis arkadaşlanmız var. Verilen 200 lirayla 180 lira arasındaki bir fazla mesai ücreti arkadaşlar, onlann emeklerine karşı değildir, bir kere bunun altını çizelim. İki, tabii bunun getirdiği başka bir sorun var. "Tazminat" dediğimiz olgular maaşa yansımıyor. Belki şu anda çok yetersiz olan ücret birimi emekli olduğu zaman bir faciaya dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü emekli maaşlan düşük, tazminatlan yetersiz. Bu tazminatları yetersiz olmasına rağmen, maaş kısmına girmediği için, emekliliklerinde, polis arkadaşlarımızın ve emniyet müdürü arkadaşlarımızın emekliliklerinde çok önemli bir şekilde emeklilik maaşlan çok geriye düşüyor. Çünkü niye? Verilen çok yetersiz olsa da bu tazminatlar maaş kısmını kapsamadığı için, tazminat kısmı olduğu için, onlar emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmadığı için emekli olan bir polis arkadaşımızın aldığı emekli ücreti çok çok çok komik duruma düşüyor. Bu nedenle, arkadaşlanm, özellikle polis arkadaşlanmızın emeklilikleri de dikkate alınarak şu anda verilen tazminatlann, yetersiz tazminatlann önemli bir kısmı, tazminat olarak, maaş olarak ilave edilerek özellikle emekliliklerinde bunun dikkate alınmasında büyük yarar var. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Değerli arkadaşlarım, bir başka konu, tabii, polis arkadaşlarımızın, emniyet teşkilatımızın mutlaka araç, gereç; modern araç, çağdaş araç gereçlerin... Mutlaka onlara bir şekilde her türlü olanağı ve imkânı vermek zorundayız. Çünkü can ve mal güvenliğinin korunmasında, kollanmasında eğer araç ve gereç olanağı varsa, teknolojik araç ve gereçleri bu arkadaşlarımıza verebiliyorsak suçluların yakalanmasında son derece başarılı... Bu ülkede, arkadaşlar, suçluyu hiç kimse koruyamaz. Eğer biz bu ülkede suçluyu korur ve kollarsak bu ülkede her türlü sorun doğar. Bu nedenle, suçu kim işliyorsa, suçu kim yapıyorsa polis teşkilatımızın hiç kimseyi ayırmadan suçluyu suçlu gibi görerek herkese eşit muamele yapıyorsa o zaman emniyetimizin çok başarılı olduğunu anlarız. Arkadaşlar, hiç kimseyi korumak, kollamak bu ülkede, hukuk devletinde kimsenin haddi değildir. Eğer hukuk devletiysek, suçluyu suçlu olarak görüyorsak, suçluyu korursak, kollarsak yarın daha büyük bir şekilde başımıza felaketler gelir. Bu nedenle, hukuk devletinde suçlu suçludur, kim olursa olsun ne olursa olsun. Bu nedenle, polis teşkilatımızın kendinden emin, gücünü sadece yasalardan alan, gücünü kimseden almayan, gücünü yasalara dayandıran ve onları sadece yasaları uygulayan insan olarak görürsek hepimizin buna saygı duyması lazım. Kim olursa olsun, yasayı uygulayan polis arkadaşlarımıza saygıyı göstermek hepimizin görevidir. Ben şahsen, trafik polisine yakalandığımda, eğer radara düşmüşsem, vatandaşım, gidiyorum, önümü ilikliyorum "Ben de suç işledim." diyorum. Orada vatandaşlar bekliyorsa, onlar eğer radara yakalandı ise, ceza ödeyecekse benim onlardan farkım yok ki. Önümü ilikliyorum "Ben de radara düştüm." diyorum ve görevimi yapıp çıkıyorum. Yani, benim korunmam, milletvekili olmam hiçbir şey ifade etmez, suçsa suç işlemişimdir. Eğer vatandaşa ceza kesiyorsa ben de o cezayı ödemek zorundayım. Bu nedenle, biz olaya böyle bakarsak, suçluya eşit bir şekilde davranırsak, bir şekilde ve polis arkadaşlarımız da suçluyu suçlu olarak gören herkesi cezalandırıyorsa, onlara eşit muamele yapıyorsa, onlara saygı duymak lazım. Ama, kişileri ayırıyorsa... MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Savcılara yazmıyor, ne olacak? Savcılara yazmıyor, hâkimlere yazmıyor, ne olacak o zaman? FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben görüşümü söylüyorum, ben bir vatandaşım, vatandaşla benim farkım yoktur. Vatandaşla benim farkım yoktur, ben bir vatandaşım, ceza işlediysem cezamı öderim. Benim etik görüşüm budur ve nitekim de bugüne kadar, ne kadar trafik suçu işlediysem hep cezamı ödemişimdir. Çünkü, ben bir vatandaşım, önce bir vatandaşım, bir ayrıcalığım yok. Orada vatandaşım ceza öderken "Ben milletvekiliyim, hadi bana ceza kesme." demek önce benim için ayıptır. AHMET YENİ (Samsun) - Suç işlemeyeceksin, suç! MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - O zaman suç işleme kardeşim. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Olur, olur Ahmet Bey, radara bir daha düşmem. Hemen geçtiğim zaman, Ahmet Bey demişti ki işte, hemen frene basarım Ahmet Bey, merak etmeyin. MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - O zaman suç işleme. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Merak etmeyin, merak etmeyin. TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Kalpazanlık yapma suçu olanlar orada konuşamazlar. Kalpazanlıkla yargılananlar var. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir de mahalle ve köy bekçileri var. Arkadaşlar, mahalle, köy bekçileri var. Bu insanlar yıllarca... Bu insanlara hepimiz vefa göstermemiz lazım. Özellikle yıllar yılı mahallelerimizde, köylerimizde bekçilik yapan, şu anda - 5 0 -
Sayfa 51 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Değerli arkadaşlarım, bir başka konu, tabii, polis arkadaşlarımızın, emniyet teşkilatımızın mutlaka araç, gereç; modern araç, çağdaş araç gereçlerin... Mutlaka onlara bir şekilde her türlü olanağı ve imkânı vermek zorundayız. Çünkü can ve mal güvenliğinin korunmasında, kollanmasında eğer araç ve gereç olanağı varsa, teknolojik araç ve gereçleri bu arkadaşlarımıza verebiliyorsak suçluların yakalanmasında son derece başarılı... Bu ülkede, arkadaşlar, suçluyu hiç kimse koruyamaz. Eğer biz bu ülkede suçluyu korur ve kollarsak bu ülkede her türlü sorun doğar. Bu nedenle, suçu kim işliyorsa, suçu kim yapıyorsa polis teşkilatımızın hiç kimseyi ayırmadan suçluyu suçlu gibi görerek herkese eşit muamele yapıyorsa o zaman emniyetimizin çok başarılı olduğunu anlarız. Arkadaşlar, hiç kimseyi korumak, kollamak bu ülkede, hukuk devletinde kimsenin haddi değildir. Eğer hukuk devletiysek, suçluyu suçlu olarak görüyorsak, suçluyu korursak, kollarsak yarın daha büyük bir şekilde başımıza felaketler gelir. Bu nedenle, hukuk devletinde suçlu suçludur, kim olursa olsun ne olursa olsun. Bu nedenle, polis teşkilatımızın kendinden emin, gücünü sadece yasalardan alan, gücünü kimseden almayan, gücünü yasalara dayandıran ve onları sadece yasaları uygulayan insan olarak görürsek hepimizin buna saygı duyması lazım. Kim olursa olsun, yasayı uygulayan polis arkadaşlarımıza saygıyı göstermek hepimizin görevidir. Ben şahsen, trafik polisine yakalandığımda, eğer radara düşmüşsem, vatandaşım, gidiyorum, önümü ilikliyorum "Ben de suç işledim." diyorum. Orada vatandaşlar bekliyorsa, onlar eğer radara yakalandı ise, ceza ödeyecekse benim onlardan farkım yok ki. Önümü ilikliyorum "Ben de radara düştüm." diyorum ve görevimi yapıp çıkıyorum. Yani, benim korunmam, milletvekili olmam hiçbir şey ifade etmez, suçsa suç işlemişimdir. Eğer vatandaşa ceza kesiyorsa ben de o cezayı ödemek zorundayım. Bu nedenle, biz olaya böyle bakarsak, suçluya eşit bir şekilde davranırsak, bir şekilde ve polis arkadaşlarımız da suçluyu suçlu olarak gören herkesi cezalandırıyorsa, onlara eşit muamele yapıyorsa, onlara saygı duymak lazım. Ama, kişileri ayırıyorsa... MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Savcılara yazmıyor, ne olacak? Savcılara yazmıyor, hâkimlere yazmıyor, ne olacak o zaman? FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben görüşümü söylüyorum, ben bir vatandaşım, vatandaşla benim farkım yoktur. Vatandaşla benim farkım yoktur, ben bir vatandaşım, ceza işlediysem cezamı öderim. Benim etik görüşüm budur ve nitekim de bugüne kadar, ne kadar trafik suçu işlediysem hep cezamı ödemişimdir. Çünkü, ben bir vatandaşım, önce bir vatandaşım, bir ayrıcalığım yok. Orada vatandaşım ceza öderken "Ben milletvekiliyim, hadi bana ceza kesme." demek önce benim için ayıptır. AHMET YENİ (Samsun) - Suç işlemeyeceksin, suç! MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - O zaman suç işleme kardeşim. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Olur, olur Ahmet Bey, radara bir daha düşmem. Hemen geçtiğim zaman, Ahmet Bey demişti ki işte, hemen frene basarım Ahmet Bey, merak etmeyin. MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - O zaman suç işleme. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Merak etmeyin, merak etmeyin. TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Kalpazanlık yapma suçu olanlar orada konuşamazlar. Kalpazanlıkla yargılananlar var. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir de mahalle ve köy bekçileri var. Arkadaşlar, mahalle, köy bekçileri var. Bu insanlar yıllarca... Bu insanlara hepimiz vefa göstermemiz lazım. Özellikle yıllar yılı mahallelerimizde, köylerimizde bekçilik yapan, şu anda - 5 0 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 artık biliyorsunuz yok, kalktı bunlar ama hâlâ daha eskiden gelen ve bir şekilde, şu anda kadrolu olan mahalle ve köy bekçilerimiz var. Maalesef, bunların emeğinin hakkını ödeyemedik. Burada mahalle ve köy bekçileriyle ilgili bir yasa çıkardık geçen dönem, bazı haklarını vermeye çalıştık -ha, yeterli değildi- ama maalesef Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamıyor arkadaşlar. Ben, Emniyet Genel Müdürlüğünden, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen dönem çıkan yasanın mahalle ve köy bekçilerimize uygulanmasını istiyorum, onların sosyal haklarının verilmesini talep ediyorum. Değerli arkadaşlanm, tabii, emniyet teşkilatı hepimizin göz bebeği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayan kurum olduğuna göre onun hakkında tek bir soru işareti olmaması lazım. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Her şeyin şeffaf olması lazım, açık olması lazım. Onun hakkında yaratılan en küçük bir soru işareti toplumu üzer, hepimizi üzer. Özellikle geçen dönem polis teşkilatımızın giriş sınavlarında yaşanan soru çalma olayı bana göre polis teşkilatını derinden yaralamıştır, buna yürekten inanıyorum ama böyle bir olgunun vatandaş içinde "Acaba polis teşkilatında da mı soru çalınıyor?" diye yüreklerde tartışılması hepimizi üzer arkadaşlar. Onun için, polis teşkilatının, şaibesiz, açık, şeffaf ve herkesin inanacağı ve güveneceği bir teşkilat olması lazım. Ben, bir kez daha... Türk polisi, emniyet teşkilatı herkesin emniyet teşkilatıdır, can ve mal güvenliğini sağlayan kurum herkesin kurumudur ama bu kurumun mensuplannın onurlu, şerefli görevlerini yapması için onların ekonomik özgürlüklerinin olması lazım. Bir kez daha bunu dile getiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin aleyhinde Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi hakkında görüşlerimi belirteceğim. Değerli arkadaşlarım, bugün Türk polis teşkilatının 165'inci kuruluş yıl dönümü. Diğer arkadaşlarım gibi ben de bu önemli günü kutluyorum. Emniyet teşkilatında çalışan emniyet mensuplarının ve emeklilerinin gerçekten çok ciddi sorunları var. Benden önce söz alan arkadaşlanm bunları sizlere aktardılar. Ben de çok kısa başlıklarda bu konulara değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlanm, birçok konuda Avrupa Birliği standartları arandığı hâlde emniyet mensuplanyla ilgili ne yazık ki Avrupa Birliği standartlarına riayet edilmiyor. Emniyet mensupları neredeyse yirmi dört saat, yedi gün çalışıyor, benden önceki arkadaşlarım da bunu ifade etti. Terfi ve yükselmelerde, değerli arkadaşlanm, liyakate önem verilmediği emniyet mensuplarının en büyük itirazlarından birisi. Liyakate önem verilmiyor da neye önem veriliyor? Değerli arkadaşlarım, tarikat ve cemaatlere yakınlığına, kim daha yakınsa, terfi ve yükselmelerde bu tür kriterlere önem veriliyor. Bu, bir emniyet teşkilatı için çok sakıncalı bir yaklaşımdır. Bu konuda mutlaka -Meclis araştırması kabul edildiği takdirde- ciddi bir araştırmanın yapılması lazım. Fazla mesai konusunda -değerli arkadaşlarım da ifade etti- ücretler çok yetersiz. Cumartesi, pazar günleri, konser, maçta her ne kadar yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen bunlara uyulmadığı ve polis arkadaşlarımızın, neredeyse bir angarya, her yerde her şekilde görevlendirme şeklinde çok ciddi birtakım eksiklikleri olduğu hepimizce biliniyor. Bir başka konu: Sayın Başbakanın, 2007 seçimleri öncesinde polis mensuplarına seyyanen 400 TL -eski parayla 400 milyon lira- verileceğine dair taahhüdü vardı. Polis arkadaşlarımız, Sayın - 5 1 -
Sayfa 52 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 artık biliyorsunuz yok, kalktı bunlar ama hâlâ daha eskiden gelen ve bir şekilde, şu anda kadrolu olan mahalle ve köy bekçilerimiz var. Maalesef, bunların emeğinin hakkını ödeyemedik. Burada mahalle ve köy bekçileriyle ilgili bir yasa çıkardık geçen dönem, bazı haklarını vermeye çalıştık -ha, yeterli değildi- ama maalesef Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamıyor arkadaşlar. Ben, Emniyet Genel Müdürlüğünden, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen dönem çıkan yasanın mahalle ve köy bekçilerimize uygulanmasını istiyorum, onların sosyal haklarının verilmesini talep ediyorum. Değerli arkadaşlanm, tabii, emniyet teşkilatı hepimizin göz bebeği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayan kurum olduğuna göre onun hakkında tek bir soru işareti olmaması lazım. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Her şeyin şeffaf olması lazım, açık olması lazım. Onun hakkında yaratılan en küçük bir soru işareti toplumu üzer, hepimizi üzer. Özellikle geçen dönem polis teşkilatımızın giriş sınavlarında yaşanan soru çalma olayı bana göre polis teşkilatını derinden yaralamıştır, buna yürekten inanıyorum ama böyle bir olgunun vatandaş içinde "Acaba polis teşkilatında da mı soru çalınıyor?" diye yüreklerde tartışılması hepimizi üzer arkadaşlar. Onun için, polis teşkilatının, şaibesiz, açık, şeffaf ve herkesin inanacağı ve güveneceği bir teşkilat olması lazım. Ben, bir kez daha... Türk polisi, emniyet teşkilatı herkesin emniyet teşkilatıdır, can ve mal güvenliğini sağlayan kurum herkesin kurumudur ama bu kurumun mensuplannın onurlu, şerefli görevlerini yapması için onların ekonomik özgürlüklerinin olması lazım. Bir kez daha bunu dile getiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin aleyhinde Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi hakkında görüşlerimi belirteceğim. Değerli arkadaşlarım, bugün Türk polis teşkilatının 165'inci kuruluş yıl dönümü. Diğer arkadaşlarım gibi ben de bu önemli günü kutluyorum. Emniyet teşkilatında çalışan emniyet mensuplarının ve emeklilerinin gerçekten çok ciddi sorunları var. Benden önce söz alan arkadaşlanm bunları sizlere aktardılar. Ben de çok kısa başlıklarda bu konulara değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlanm, birçok konuda Avrupa Birliği standartları arandığı hâlde emniyet mensuplanyla ilgili ne yazık ki Avrupa Birliği standartlarına riayet edilmiyor. Emniyet mensupları neredeyse yirmi dört saat, yedi gün çalışıyor, benden önceki arkadaşlarım da bunu ifade etti. Terfi ve yükselmelerde, değerli arkadaşlanm, liyakate önem verilmediği emniyet mensuplarının en büyük itirazlarından birisi. Liyakate önem verilmiyor da neye önem veriliyor? Değerli arkadaşlarım, tarikat ve cemaatlere yakınlığına, kim daha yakınsa, terfi ve yükselmelerde bu tür kriterlere önem veriliyor. Bu, bir emniyet teşkilatı için çok sakıncalı bir yaklaşımdır. Bu konuda mutlaka -Meclis araştırması kabul edildiği takdirde- ciddi bir araştırmanın yapılması lazım. Fazla mesai konusunda -değerli arkadaşlarım da ifade etti- ücretler çok yetersiz. Cumartesi, pazar günleri, konser, maçta her ne kadar yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen bunlara uyulmadığı ve polis arkadaşlarımızın, neredeyse bir angarya, her yerde her şekilde görevlendirme şeklinde çok ciddi birtakım eksiklikleri olduğu hepimizce biliniyor. Bir başka konu: Sayın Başbakanın, 2007 seçimleri öncesinde polis mensuplarına seyyanen 400 TL -eski parayla 400 milyon lira- verileceğine dair taahhüdü vardı. Polis arkadaşlarımız, Sayın - 5 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Başbakanın bu taahhüdünü yerine getirmesini bekliyor, bunu da bu vesileyle iletmiş oluyorum. Özlük haklarını, değerli arkadaşlarım, belirttim. Şimdi, Anayasa'mızın 18'inci maddesine göre angarya yasak. Ne diyor Anayasa'mızın 18'inci maddesi:"Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." Peki, Anayasa hükmü karşımızda dururken, polislerimizin yirmi dört saat, yedi gün çalıştırılmasının adı nedir? Bunun adı angaryadır ve anayasal suçtur. Şimdi, birazdan bu önerge oylanacak. Barış ve Demokrasi Partisinin önergesi reddedildi. Bu önerge de AKP'nin sayısal çoğunluğuyla reddedilecek ve bu önergeden sonra Milliyetçi Hareket Partisinin önergesi gündeme gelecek, o da AKP'nin sayısal çoğunluğuyla reddedilecek. Değerli arkadaşlarım, bu doğru bir yaklaşım değil. Anayasa'mızın 87'nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri sayılırken, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasındadır. Peki, bu denetim görevini nasıl yapacak milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi? İşte o da Anayasa'mızın 98'inci maddesinde belirtildiği gibi, İç Tüzük'ümüzün 96 ila 114'üncü maddeleri arasında belirtilmiş. Değerli arkadaşlarım, bu denetleme görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi yapamıyor. Bakın, elimde gündem var, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının dağıttığı gündem. İlk aldığı karar 2007 seçimlerinden sonra, 3/10/2007 tarihli karan şu şekilde: "Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konulanna..." Yani denetim konusu derken, bu AKP'nin oylanyla reddedilen Meclis araştırması, genel görüşme gibi konulara ayrılması konusunda, çarşamba ve perşembe günleri de soru, sözlü soruların görüşülmesi konusunda Genel Kurulun bir karan var. Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük sayısal çoğunlukla değiştirilemez. Sayısal çoğunlukla değiştirmeye kalkarsanız bu değişiklik, bu işlemler Anayasa'ya aykın olur. Anayasa Mahkemesinin bu konuda, değerli arkadaşlanm, çok önemli kararları vardır. Sayısal gücünü eline alan bir kişi İç Tüzük kurallarını değiştirmeye teşebbüs edemez. "Böyle bir teşebbüs İç Tüzük'e ve Anayasa'ya aykındır." der Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararlan demişken bugün Anayasa Komisyonu yukanda toplantısına devam ediyor. Şimdi, huzurunuzda şunları ifade etmek isterim: Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı Anayasa'mızın 11 'inci maddesinde çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." der 11 'inci madde. Anayasa'mızın 153 'üncü maddesinin son fıkrası da Anayasa Mahkemesi kararlarının -yine aynı şekilde 11'de belirtildiği gibi- yasama, yürütme ve yargı organlannı bağlayacağını açık bir şekilde ifade eder. Peki, biz neye uyacağız değerli arkadaşlanm? Anayasa hükümlerine. Şimdi, Anayasa hükümlerine uyacağız da son dönemlerde Anayasa hükümlerinin rafa kaldınldığını gördüğümüz gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının da rafa kaldınldığını, hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesinin kararlarını eleştirmek herkesin hakkıdır ama Anayasa Mahkemesi kararlanna uymak her kişinin görevidir, bir zorunluluktur. Şimdi, Anayasa değişiklik teklifi konusunda yukanda birtakım görüşmeler yapılacak, sanıyorum birçok milletvekilinin de bilgisi var ama ben burada şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 68'inci maddesi dördüncü fıkrası çok çok önemlidir. Bu son teklifle Anayasa'nın 69'uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor ve Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ortadan kalkması sağlanıyor. Bakın, elimde -dün laf atmalar nedeniyle giremedim, yanımda da yoktu- Resmî Gazete var. Bu Resmî Gazete AKP'nin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi karan, tam 701 sayfa. Burada, hepimizi ve Türk toplumunu ilgilendiren bir bölümü sizlere aktarmak isterim, 68'inci maddeyle ilgili Anayasa Mahkemesinin vurgusu ama sadece Anayasa Mahkemesi bu vurgusunu AKP kapatma - 5 2 -
Sayfa 53 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 Başbakanın bu taahhüdünü yerine getirmesini bekliyor, bunu da bu vesileyle iletmiş oluyorum. Özlük haklarını, değerli arkadaşlarım, belirttim. Şimdi, Anayasa'mızın 18'inci maddesine göre angarya yasak. Ne diyor Anayasa'mızın 18'inci maddesi:"Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." Peki, Anayasa hükmü karşımızda dururken, polislerimizin yirmi dört saat, yedi gün çalıştırılmasının adı nedir? Bunun adı angaryadır ve anayasal suçtur. Şimdi, birazdan bu önerge oylanacak. Barış ve Demokrasi Partisinin önergesi reddedildi. Bu önerge de AKP'nin sayısal çoğunluğuyla reddedilecek ve bu önergeden sonra Milliyetçi Hareket Partisinin önergesi gündeme gelecek, o da AKP'nin sayısal çoğunluğuyla reddedilecek. Değerli arkadaşlarım, bu doğru bir yaklaşım değil. Anayasa'mızın 87'nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri sayılırken, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasındadır. Peki, bu denetim görevini nasıl yapacak milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi? İşte o da Anayasa'mızın 98'inci maddesinde belirtildiği gibi, İç Tüzük'ümüzün 96 ila 114'üncü maddeleri arasında belirtilmiş. Değerli arkadaşlarım, bu denetleme görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi yapamıyor. Bakın, elimde gündem var, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının dağıttığı gündem. İlk aldığı karar 2007 seçimlerinden sonra, 3/10/2007 tarihli karan şu şekilde: "Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konulanna..." Yani denetim konusu derken, bu AKP'nin oylanyla reddedilen Meclis araştırması, genel görüşme gibi konulara ayrılması konusunda, çarşamba ve perşembe günleri de soru, sözlü soruların görüşülmesi konusunda Genel Kurulun bir karan var. Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük sayısal çoğunlukla değiştirilemez. Sayısal çoğunlukla değiştirmeye kalkarsanız bu değişiklik, bu işlemler Anayasa'ya aykın olur. Anayasa Mahkemesinin bu konuda, değerli arkadaşlanm, çok önemli kararları vardır. Sayısal gücünü eline alan bir kişi İç Tüzük kurallarını değiştirmeye teşebbüs edemez. "Böyle bir teşebbüs İç Tüzük'e ve Anayasa'ya aykındır." der Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararlan demişken bugün Anayasa Komisyonu yukanda toplantısına devam ediyor. Şimdi, huzurunuzda şunları ifade etmek isterim: Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı Anayasa'mızın 11 'inci maddesinde çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." der 11 'inci madde. Anayasa'mızın 153 'üncü maddesinin son fıkrası da Anayasa Mahkemesi kararlarının -yine aynı şekilde 11'de belirtildiği gibi- yasama, yürütme ve yargı organlannı bağlayacağını açık bir şekilde ifade eder. Peki, biz neye uyacağız değerli arkadaşlanm? Anayasa hükümlerine. Şimdi, Anayasa hükümlerine uyacağız da son dönemlerde Anayasa hükümlerinin rafa kaldınldığını gördüğümüz gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının da rafa kaldınldığını, hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesinin kararlarını eleştirmek herkesin hakkıdır ama Anayasa Mahkemesi kararlanna uymak her kişinin görevidir, bir zorunluluktur. Şimdi, Anayasa değişiklik teklifi konusunda yukanda birtakım görüşmeler yapılacak, sanıyorum birçok milletvekilinin de bilgisi var ama ben burada şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 68'inci maddesi dördüncü fıkrası çok çok önemlidir. Bu son teklifle Anayasa'nın 69'uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılıyor ve Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ortadan kalkması sağlanıyor. Bakın, elimde -dün laf atmalar nedeniyle giremedim, yanımda da yoktu- Resmî Gazete var. Bu Resmî Gazete AKP'nin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi karan, tam 701 sayfa. Burada, hepimizi ve Türk toplumunu ilgilendiren bir bölümü sizlere aktarmak isterim, 68'inci maddeyle ilgili Anayasa Mahkemesinin vurgusu ama sadece Anayasa Mahkemesi bu vurgusunu AKP kapatma - 5 2 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 davasında yapmadı. 11/12/2009 tarihli DTP kapatma davasının gerekçesinde de bu okuduğum paragraf en can alıcı paragraftır. Der ki: "Bu çerçevede bir siyasi partinin tüzüğü ve programı ile eylemlerinin Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasında korunan ilkelere aykırılığı değerlendirilirken, Anayasa'nın siyasi partilere verdiği özel önemi vurgulayan diğer kurallarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle, Anayasa'nın 69'uncu maddesi uyannca tüzük ve programlarındaki söylemleri ya da eylemlerinin, ancak -bakın, burası çok önemli- Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasında korunan ilkelere temel esasları itibarıyla aykırı olamaz. Bu ilkeleri ortadan kaldırmayı amaçlaması, bakın, bu ilkeleri ortadan kaldırmayı amaçlaması ve bu nitelikleriyle demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturması durumunda siyasi partilerin kapatılmasına elverişli ağırlıkta olduğu kabul edilir." dedikten sonra Fazilet Partisi kararına değinmiştir. Son, DTP kapatmasında Venedik Komisyonunun kararlarından da atıf yapmak suretiyle İspanya'daki Batasuna kararını değerlendirmiştir, o da çok kapsamlıdır. Buradan şunu söylemek istiyorum: Şu yukarıda görüşülecek Anayasa değişiklik teklifinde Anayasa'nın 69/5, 68/4'le ilgili teşebbüsü hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıracak bir nedendir ve bu Anayasa Mahkemesinin her iki içtihadı çok çok önemli içtihatlardır. Onun için değerli arkadaşlarım, bunu bilginize sunuyorum çünkü komisyondan geçtiği zaman Genel Kurula gelecek, bizlerin oylarıyla bir şekilde yasalaşacak bu Anayasa değişiklik teklifi. Burada, bir milletvekili olarak kendi görüşlerimi ifade ettim. Bu çok önemli bir konudur. Nereden geldik? Anayasa'nın bağlayıcılığı meselesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı meselesi... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. .. .bunlara mutlaka uymak durumundayız çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çıkartılan, uyulması gereken bütün hususlar da aslında buranın iradesiyle oluşmuş hususlardır. Onun için, İç Tüzük ihlalleri, Anayasa ihlalleri gibi konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok ama çok özenli davranması gerekir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. III.- Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz. BAŞKAN - Peki. Yoklama talebi vardır. Sayın Kıhçdaroğlu, Sayın Bingöl, Sayın Selvi, Sayın Oksal, Sayın Ünlü, Sayın İçli, Sayın Arat, Sayın Seçer, Sayın Barış, Sayın Kocal, Sayın Ağyüz, Sayın Serter, Sayın Arslan, Sayın Hacaloğlu, Sayın Ergün, Sayın Günday, Sayın Öztrak, Sayın Diren, Sayın Öztürk, Sayın Mert. Yoklamayı başlatıyorum, üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 16.10 - 5 3 -
Sayfa 54 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 2 davasında yapmadı. 11/12/2009 tarihli DTP kapatma davasının gerekçesinde de bu okuduğum paragraf en can alıcı paragraftır. Der ki: "Bu çerçevede bir siyasi partinin tüzüğü ve programı ile eylemlerinin Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasında korunan ilkelere aykırılığı değerlendirilirken, Anayasa'nın siyasi partilere verdiği özel önemi vurgulayan diğer kurallarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle, Anayasa'nın 69'uncu maddesi uyannca tüzük ve programlarındaki söylemleri ya da eylemlerinin, ancak -bakın, burası çok önemli- Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasında korunan ilkelere temel esasları itibarıyla aykırı olamaz. Bu ilkeleri ortadan kaldırmayı amaçlaması, bakın, bu ilkeleri ortadan kaldırmayı amaçlaması ve bu nitelikleriyle demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturması durumunda siyasi partilerin kapatılmasına elverişli ağırlıkta olduğu kabul edilir." dedikten sonra Fazilet Partisi kararına değinmiştir. Son, DTP kapatmasında Venedik Komisyonunun kararlarından da atıf yapmak suretiyle İspanya'daki Batasuna kararını değerlendirmiştir, o da çok kapsamlıdır. Buradan şunu söylemek istiyorum: Şu yukarıda görüşülecek Anayasa değişiklik teklifinde Anayasa'nın 69/5, 68/4'le ilgili teşebbüsü hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıracak bir nedendir ve bu Anayasa Mahkemesinin her iki içtihadı çok çok önemli içtihatlardır. Onun için değerli arkadaşlarım, bunu bilginize sunuyorum çünkü komisyondan geçtiği zaman Genel Kurula gelecek, bizlerin oylarıyla bir şekilde yasalaşacak bu Anayasa değişiklik teklifi. Burada, bir milletvekili olarak kendi görüşlerimi ifade ettim. Bu çok önemli bir konudur. Nereden geldik? Anayasa'nın bağlayıcılığı meselesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı meselesi... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. .. .bunlara mutlaka uymak durumundayız çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çıkartılan, uyulması gereken bütün hususlar da aslında buranın iradesiyle oluşmuş hususlardır. Onun için, İç Tüzük ihlalleri, Anayasa ihlalleri gibi konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok ama çok özenli davranması gerekir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. III.- Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz. BAŞKAN - Peki. Yoklama talebi vardır. Sayın Kıhçdaroğlu, Sayın Bingöl, Sayın Selvi, Sayın Oksal, Sayın Ünlü, Sayın İçli, Sayın Arat, Sayın Seçer, Sayın Barış, Sayın Kocal, Sayın Ağyüz, Sayın Serter, Sayın Arslan, Sayın Hacaloğlu, Sayın Ergün, Sayın Günday, Sayın Öztrak, Sayın Diren, Sayın Öztürk, Sayın Mert. Yoklamayı başlatıyorum, üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 16.10 - 5 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 16.23 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylamasına geçmeden önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, elektronik cihazla tekrar yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi (Devam) BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun, 08.04.2010 Perşembe günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Grup Başkanvekili Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan 10/515 ile 10/606 esas numaralı Meclis Araştırma Önergelerinin görüşmelerinin, Genel Kurul'un, 08.04.2010 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir. BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Dibek'e aittir. Buyurun Sayın Dibek. (CHP sıralarından alkışlar) - 5 4 -
Sayfa 55 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 16.23 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylamasına geçmeden önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, elektronik cihazla tekrar yoklama yapacağım. Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 2.- (10/489) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi (Devam) BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 08.04.2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu'nun, 08.04.2010 Perşembe günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Grup Başkanvekili Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan 10/515 ile 10/606 esas numaralı Meclis Araştırma Önergelerinin görüşmelerinin, Genel Kurul'un, 08.04.2010 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir. BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut Dibek'e aittir. Buyurun Sayın Dibek. (CHP sıralarından alkışlar) - 5 4 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, grup önerimiz üzerine, TRT'nin özerkliğinin araştırılmasına yönelik vermiş olduğumuz Meclis araştırmasının gündeme alınması için verdiğimiz bu önergeyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Öncelikle tüm Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii, TRT'nin son dönemde, özellikle 2007 yılında Sayın Şahin göreve atandıktan sonra bugün hangi noktaya geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili olarak birazdan ayrıntılı bilgileri sizlere vereceğim ama "TRT, bizim Anayasa'mızda ve kendi Yasası'nda nasıl tarif ediliyor, yasal olarak hukuksal tanımı nedir?" önce onu sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Anayasa'mızın 133'üncü maddesi şunu diyor değerli arkadaşlar: "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." Tabii bu ifade, aynı zamanda 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu yani TRT'nin Kanunu'nun da 1 'inci maddesinde, paralel olarak yer almış; orada da TRT'nin özerkliği ve tarafsızlığı hüküm altına alınmış. Tabii, yasal mevzuat bu. Anayasa'da da, Yasa'sında da "Özerktir ve tarafsızdır TRT" diyor. Niye böyle diyor? Çünkü TRT bir kamu kurumu niteliğinde. Devlet orada, vergilerle, vatandaşlarımızın vergileriyle, toplanan o kaynakla faaliyetini sürdürüyor; ona göre de görev yapması yasalarla düzenlenmiş. Gelin görün ki gerçek nasıl? Değerli arkadaşlar, bunları sizlerle paylaşalım: Şimdi, 2007 yılında İbrahim Şahin Genel Müdür oldu biliyorsunuz. Israrla uğraşlardan sonra kendisi o makama atandı. Değerli arkadaşlar, kendisi göreve atandıktan sonra bir beyanı var, önce ondan başlamak istiyorum. Zaman gazetesine bir mülakat yapmış, orada kendisi şöyle bir şey söylemiş göreve geldikten sonra, demiş ki: "TRT'de aşırı derecede bir personel şişkinliği var." demiş ve bunun göz ardı edilemeyeceğini söylemiş ve şunu da iddialı bir şekilde belirtmiş: "Ben, bu personel ile kırk tane kanalı yönetirim." demiş Sayın İbrahim Şahin. Tabii "Bunu söyleyen İbrahim Şahin ne yapmış 28 ayda?" diye düşündüğünüzde veya soranlar varsa, değerli arkadaşlar, tam 1.260 kişiyi, bu yirmi sekiz aylık sürede yani "Kırk tane kanalı -geldiği zamanki- mevcut kadroyla yönetirim." diyen Şahin, 1.260 kişiyi istihdam etmiş, işe almış, aldırmış. Tabii, bu konuya aslında medyada bakıyorum, en son 26 Martta Star gazetesinde bir haber çıkmıştı bununla ilgili olarak. Çarpıtılmak... Yani bu gerçekler burada gösterilmek de istenmiyor. Orada "Bu dönemde 1.260 kişi değil de 560 kişi alınmıştır." gibi de bir haber var, bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu özerklik, bu kadrolaşma... Bu kadar kişi oraya nasıl alınmıştır? Yasal mevzuat nasıl düzenlenmiştir? Öncelikle bununla ilgili sizlerle yaşananları paylaşayım. Önce ne yapıldı? Geçtiğimiz dönemde bir TRT Kanunu'nda değişiklik yapıldı ve sözleşmeli personel alınmasının yolu açıldı biliyorsunuz. Burada TRT'deki, o Kanun'daki değişiklikler yapıldı. Onun dışında, 2009'un 14 Nisanında Resmî Gazete'de yayınlanan TRT'nin Atama Yönetmeli'ğinde bir değişiklik yapıldı. O değişiklikte de bu personel alımlarının önü açıldı. Orada ne yapıldı? Yani burada, TRT'de sözleşmeli program, haber personeli için mutlaka üniversite mezunu olması yani yüksekokul ve üniversite mezunu olması gerekiyordu, fakülte mezunu olması gerekiyordu. Ama ne yapıldı? İşte, onun önüne geçmek için "Yurt içi veya yurt dışı yayın kuruluşlarında, yayın, yapım, program veya haber hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olanlarda bu şart aranmaz." diye bir hüküm koydu. Hani her zaman başarılı bir şekilde yaptığınız dolanma işi burada da yapıldı ve işin ilginç tarafı da bu Yönetmelik değişikliği, değerli arkadaşlar, 14 Nisan 2009'da yapıldı ama 2 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yani "geçmişte yürür" diye böyle bir hüküm kondu. Ne yapıldı? Önce alımlar yapıldı, daha sonra, alımlardan sonra Yönetmelik bu alımlara uyduruldu. Yani o personel Yönetmelik'e uygun alınmadı, Yönetmelik'i alımlara uydurdular. Mevzuat böyle değiştirildi. Tabii, - 5 5 -
Sayfa 56 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, grup önerimiz üzerine, TRT'nin özerkliğinin araştırılmasına yönelik vermiş olduğumuz Meclis araştırmasının gündeme alınması için verdiğimiz bu önergeyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Öncelikle tüm Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii, TRT'nin son dönemde, özellikle 2007 yılında Sayın Şahin göreve atandıktan sonra bugün hangi noktaya geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili olarak birazdan ayrıntılı bilgileri sizlere vereceğim ama "TRT, bizim Anayasa'mızda ve kendi Yasası'nda nasıl tarif ediliyor, yasal olarak hukuksal tanımı nedir?" önce onu sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Anayasa'mızın 133'üncü maddesi şunu diyor değerli arkadaşlar: "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." Tabii bu ifade, aynı zamanda 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu yani TRT'nin Kanunu'nun da 1 'inci maddesinde, paralel olarak yer almış; orada da TRT'nin özerkliği ve tarafsızlığı hüküm altına alınmış. Tabii, yasal mevzuat bu. Anayasa'da da, Yasa'sında da "Özerktir ve tarafsızdır TRT" diyor. Niye böyle diyor? Çünkü TRT bir kamu kurumu niteliğinde. Devlet orada, vergilerle, vatandaşlarımızın vergileriyle, toplanan o kaynakla faaliyetini sürdürüyor; ona göre de görev yapması yasalarla düzenlenmiş. Gelin görün ki gerçek nasıl? Değerli arkadaşlar, bunları sizlerle paylaşalım: Şimdi, 2007 yılında İbrahim Şahin Genel Müdür oldu biliyorsunuz. Israrla uğraşlardan sonra kendisi o makama atandı. Değerli arkadaşlar, kendisi göreve atandıktan sonra bir beyanı var, önce ondan başlamak istiyorum. Zaman gazetesine bir mülakat yapmış, orada kendisi şöyle bir şey söylemiş göreve geldikten sonra, demiş ki: "TRT'de aşırı derecede bir personel şişkinliği var." demiş ve bunun göz ardı edilemeyeceğini söylemiş ve şunu da iddialı bir şekilde belirtmiş: "Ben, bu personel ile kırk tane kanalı yönetirim." demiş Sayın İbrahim Şahin. Tabii "Bunu söyleyen İbrahim Şahin ne yapmış 28 ayda?" diye düşündüğünüzde veya soranlar varsa, değerli arkadaşlar, tam 1.260 kişiyi, bu yirmi sekiz aylık sürede yani "Kırk tane kanalı -geldiği zamanki- mevcut kadroyla yönetirim." diyen Şahin, 1.260 kişiyi istihdam etmiş, işe almış, aldırmış. Tabii, bu konuya aslında medyada bakıyorum, en son 26 Martta Star gazetesinde bir haber çıkmıştı bununla ilgili olarak. Çarpıtılmak... Yani bu gerçekler burada gösterilmek de istenmiyor. Orada "Bu dönemde 1.260 kişi değil de 560 kişi alınmıştır." gibi de bir haber var, bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu özerklik, bu kadrolaşma... Bu kadar kişi oraya nasıl alınmıştır? Yasal mevzuat nasıl düzenlenmiştir? Öncelikle bununla ilgili sizlerle yaşananları paylaşayım. Önce ne yapıldı? Geçtiğimiz dönemde bir TRT Kanunu'nda değişiklik yapıldı ve sözleşmeli personel alınmasının yolu açıldı biliyorsunuz. Burada TRT'deki, o Kanun'daki değişiklikler yapıldı. Onun dışında, 2009'un 14 Nisanında Resmî Gazete'de yayınlanan TRT'nin Atama Yönetmeli'ğinde bir değişiklik yapıldı. O değişiklikte de bu personel alımlarının önü açıldı. Orada ne yapıldı? Yani burada, TRT'de sözleşmeli program, haber personeli için mutlaka üniversite mezunu olması yani yüksekokul ve üniversite mezunu olması gerekiyordu, fakülte mezunu olması gerekiyordu. Ama ne yapıldı? İşte, onun önüne geçmek için "Yurt içi veya yurt dışı yayın kuruluşlarında, yayın, yapım, program veya haber hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olanlarda bu şart aranmaz." diye bir hüküm koydu. Hani her zaman başarılı bir şekilde yaptığınız dolanma işi burada da yapıldı ve işin ilginç tarafı da bu Yönetmelik değişikliği, değerli arkadaşlar, 14 Nisan 2009'da yapıldı ama 2 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yani "geçmişte yürür" diye böyle bir hüküm kondu. Ne yapıldı? Önce alımlar yapıldı, daha sonra, alımlardan sonra Yönetmelik bu alımlara uyduruldu. Yani o personel Yönetmelik'e uygun alınmadı, Yönetmelik'i alımlara uydurdular. Mevzuat böyle değiştirildi. Tabii, - 5 5 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 bu değiştirildikten sonra çok ciddi... Birazdan bazılarının isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Yani kamuoyu bunları biliyor ama bu isimleri de paylaştığımı da göreceksiniz. Çok ciddi usulsüzlüklerle beraber müthiş bir kadrolaşma yapıldı orada. Fakat önce, Sayın Genel Müdürün memleketinden, köyünden, Amasya'dan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi, Amasya ilinin merkez ilçesine bağlı bir Akyazı köyü var, Sayın Genel Müdürün köyü, memleketi. Şimdi, oraya baktım ben, 2000 yılı verilerine göre burada yalnızca 116 kişi yaşıyor nüfus kayıt tespitlerinde yani 116 kişilik bir köy. Ama değerli arkadaşlar, son dönemde, kendisi genel müdür olduktan sonra, Amasya'dan ve Akyazı doğumlu olarak oradan müthiş bir şekilde İstanbul, Ankara, İzmir ve TRT'ye göçler yaşandığını tespit ettim. Çok yoğun bir göç yaşanıyor değerli arkadaşlar oraya. Değerli arkadaşlar, kimler var bu köyden? Bakın, Selami Karanfil, Amasya Akyazı, İçişleri Bakanlığında kontrolör iken TRT'ye Satın Alma Dairesi Başkanı yapılmış; Hakan Kutlu, Amasya Akyazı, Özel Kalem Müdürü, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu'nun akrabası; Metin Yıldırım, Amasya Akyazı, TRT'de İnsan Kaynaklan Daire Başkan Yardımcısı olarak atanmış; Osman Oğuz Darçın, Amasya Akyazı, MKE'de mühendis olarak çalışırken TRT'ye alınmış; Ömer Avcı, Amasya Akyazı, kendisi PTT'de memurmuş, TRT Satın Alma Dairesi Başkanlığında müdür olarak atanmış; Ali Güney, Amasya Akyazı, aynı şekilde ASKİ'de görev yapıyormuş özel kalemde, 3 Mart 2009'da TRT'ye geçmiş; Gökhan Günaydın, Amasya'da PTT'de uzman kadrosunda çalışırken genel müdür uzmanı olarak TRT'ye atanmış; Mustafa Binici, Hasan Bahçıvan, Murat Şimşek, Uğur Alıcı, Ahmet Torun, Anda Ayva, Ümit Sezgin, Kadir Gökhan Tunçel; hepsi Amasyalı, hemşehriler. Sayın Genel Müdür, önce kendi hemşehrilerinden ve köylülerinden başlamış -orada gerçekten görevini de layıkıyla yapmış gözüküyor- TRT'ye bu kişileri almış değerli arkadaşlar. "Bununla yetinmiş mi?" derseniz, ne yapmış ondan sonra? Bir de şunu yapmış: Bakanlıklann basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü kadroları da TRT'ye geçiş için bir köprü olarak kullanılmış. Burada da değerli arkadaşlar, isimlerini saymam mümkün değil -yani bitmez, sürem de yetmez, zaten üç dakika süre kalmış burada-120 kişiyi başka kurumlardan TRT'ye almış. Yani burada bakanlıklann basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğünde çalışan kişiler, AKP yandaşı medyada çalışanlar, önce bunlar değerli arkadaşlar, buralara, bakanlıklara, o kadrolara atanmışlar, daha sonra da, birkaç ay sonra TRT'ye transfer edilmişler değerli arkadaşlar. Şimdi, az önce bahsetmiştim, bu sözleşmeli personel alımı burada yasayla değiştirilmişti. Orada da değerli arkadaşlar, bir liste var, onu da burada okuyamam. Bakın, bu listedekiler sözleşmeli personel olarak alınan kişiler. İsimlerini tek tek okuyamam ama nereden alındıklarını ben size onlann belirteyim: Samanyolu, Samanyolu, Samanyolu, devam ediyor, Cihan Haber, Kanal 7, Cihan Haber, Zaman gazetesi, Aksiyon dergisi, Kanal 7, Yurt Haber Ajansı, Kanal 24, Kanal A. . . Yaklaşık 40 kişi, sözleşmeli olarak, tamamı, ama buradan. En nitelikli personeller demek ki burada çalışıyor değerli arkadaşlar. Yani yandaş medyadaki bu arkadaşlar gerçekten liyakat unsurlan açısından en üst noktada, onlann oraya tamamını hemen hemen almışlar. İsimlerini okumam mümkün değil arkadaşlar. Şimdi, bir de bunlara verilen maaşlar var, ödemeler var değerli arkadaşlar. Şimdi, bu sözleşmeli personellere... Bakın, bir tane isim vereyim: Sefer Turan, Kanal 7'de kendisi program personeliymiş, Arapça Kanal Koordinatörü olarak şu anda görev yapıyor, lise mezunu, 5.770 lira alıyor değerli arkadaşlar, sözleşmeli personel. Aynı görevi TRT Türk'de yapan kadrolu üniversite mezunu -isim vermeyeyim, isim verirsem orada da o kişiyle ilgili sıkıntı çıkmasın ama üniversite mezunu- ve TRT'nin kendi personeli, kadrolu personeli 3.471 lira alıyor. Böyle de bir tezat var değerli arkadaşlar. Bunu da sizlerin bilgisine sunuyorum. - 5 6 -
Sayfa 57 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 bu değiştirildikten sonra çok ciddi... Birazdan bazılarının isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Yani kamuoyu bunları biliyor ama bu isimleri de paylaştığımı da göreceksiniz. Çok ciddi usulsüzlüklerle beraber müthiş bir kadrolaşma yapıldı orada. Fakat önce, Sayın Genel Müdürün memleketinden, köyünden, Amasya'dan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi, Amasya ilinin merkez ilçesine bağlı bir Akyazı köyü var, Sayın Genel Müdürün köyü, memleketi. Şimdi, oraya baktım ben, 2000 yılı verilerine göre burada yalnızca 116 kişi yaşıyor nüfus kayıt tespitlerinde yani 116 kişilik bir köy. Ama değerli arkadaşlar, son dönemde, kendisi genel müdür olduktan sonra, Amasya'dan ve Akyazı doğumlu olarak oradan müthiş bir şekilde İstanbul, Ankara, İzmir ve TRT'ye göçler yaşandığını tespit ettim. Çok yoğun bir göç yaşanıyor değerli arkadaşlar oraya. Değerli arkadaşlar, kimler var bu köyden? Bakın, Selami Karanfil, Amasya Akyazı, İçişleri Bakanlığında kontrolör iken TRT'ye Satın Alma Dairesi Başkanı yapılmış; Hakan Kutlu, Amasya Akyazı, Özel Kalem Müdürü, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu'nun akrabası; Metin Yıldırım, Amasya Akyazı, TRT'de İnsan Kaynaklan Daire Başkan Yardımcısı olarak atanmış; Osman Oğuz Darçın, Amasya Akyazı, MKE'de mühendis olarak çalışırken TRT'ye alınmış; Ömer Avcı, Amasya Akyazı, kendisi PTT'de memurmuş, TRT Satın Alma Dairesi Başkanlığında müdür olarak atanmış; Ali Güney, Amasya Akyazı, aynı şekilde ASKİ'de görev yapıyormuş özel kalemde, 3 Mart 2009'da TRT'ye geçmiş; Gökhan Günaydın, Amasya'da PTT'de uzman kadrosunda çalışırken genel müdür uzmanı olarak TRT'ye atanmış; Mustafa Binici, Hasan Bahçıvan, Murat Şimşek, Uğur Alıcı, Ahmet Torun, Anda Ayva, Ümit Sezgin, Kadir Gökhan Tunçel; hepsi Amasyalı, hemşehriler. Sayın Genel Müdür, önce kendi hemşehrilerinden ve köylülerinden başlamış -orada gerçekten görevini de layıkıyla yapmış gözüküyor- TRT'ye bu kişileri almış değerli arkadaşlar. "Bununla yetinmiş mi?" derseniz, ne yapmış ondan sonra? Bir de şunu yapmış: Bakanlıklann basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü kadroları da TRT'ye geçiş için bir köprü olarak kullanılmış. Burada da değerli arkadaşlar, isimlerini saymam mümkün değil -yani bitmez, sürem de yetmez, zaten üç dakika süre kalmış burada-120 kişiyi başka kurumlardan TRT'ye almış. Yani burada bakanlıklann basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğünde çalışan kişiler, AKP yandaşı medyada çalışanlar, önce bunlar değerli arkadaşlar, buralara, bakanlıklara, o kadrolara atanmışlar, daha sonra da, birkaç ay sonra TRT'ye transfer edilmişler değerli arkadaşlar. Şimdi, az önce bahsetmiştim, bu sözleşmeli personel alımı burada yasayla değiştirilmişti. Orada da değerli arkadaşlar, bir liste var, onu da burada okuyamam. Bakın, bu listedekiler sözleşmeli personel olarak alınan kişiler. İsimlerini tek tek okuyamam ama nereden alındıklarını ben size onlann belirteyim: Samanyolu, Samanyolu, Samanyolu, devam ediyor, Cihan Haber, Kanal 7, Cihan Haber, Zaman gazetesi, Aksiyon dergisi, Kanal 7, Yurt Haber Ajansı, Kanal 24, Kanal A. . . Yaklaşık 40 kişi, sözleşmeli olarak, tamamı, ama buradan. En nitelikli personeller demek ki burada çalışıyor değerli arkadaşlar. Yani yandaş medyadaki bu arkadaşlar gerçekten liyakat unsurlan açısından en üst noktada, onlann oraya tamamını hemen hemen almışlar. İsimlerini okumam mümkün değil arkadaşlar. Şimdi, bir de bunlara verilen maaşlar var, ödemeler var değerli arkadaşlar. Şimdi, bu sözleşmeli personellere... Bakın, bir tane isim vereyim: Sefer Turan, Kanal 7'de kendisi program personeliymiş, Arapça Kanal Koordinatörü olarak şu anda görev yapıyor, lise mezunu, 5.770 lira alıyor değerli arkadaşlar, sözleşmeli personel. Aynı görevi TRT Türk'de yapan kadrolu üniversite mezunu -isim vermeyeyim, isim verirsem orada da o kişiyle ilgili sıkıntı çıkmasın ama üniversite mezunu- ve TRT'nin kendi personeli, kadrolu personeli 3.471 lira alıyor. Böyle de bir tezat var değerli arkadaşlar. Bunu da sizlerin bilgisine sunuyorum. - 5 6 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 5 7 - Kanal Haber, bizim hepimizin TRT 2 diye bildiği ama daha sonra ismi değiştirilerek sanki yeni bir kanalmış gibi açılan bir TRT 2 var haber kanalı olarak. Oraya alınanlar arkadaşlar, bir sayarsam size Ahmet Böken, Ahmet Torun, Cavit Atasever, Bertan Golal, Özcan Keser, Mehmet Çığın, Meryem Özkurt, Hakan Aksel, Hülya Hökenek, Seyid Kılıç, Sefer Turan, Cumali Çaygeç, Savaş Genç. Değerli arkadaşlar, bu kişiler, tümü yandaş medya dediğimiz, az önce bahsettiğim Samanyolu, Kanal 7, Zaman gazetesi ve diğerlerinden alınmış ve TRT'de şu anda sözleşmeli olarak görev yaptırılıyor. Yasalara göre aslında bunların bu görevleri yapmaları mümkün değil. Yani orada mutlaka yönetici olarak şu andaki konumlarına atanmaları mümkün değil ama onlara da bir dolanma yolu bulunmuş değerli arkadaşlar, orada da bu arkadaşlar görev yapıyorlar. Tabii, süre yetmediği için, aslında o kadar çok şey var ki TRT'yle ilgili sizlerin bilgisine sunmam ve halkımızın bilgisine sunmam gereken şey... Bu Euronews var, oraya da üye oldu biliyorsunuz 30 Ocak2010'da. Değerli arkadaşlar, orayla ilgili ilginç bir şey var: Şimdi, İstanbul'da bir tören yapılmıştı. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. TURGUT DİBEK (Devamla) - Şimdi, orada, değerli arkadaşlar, Euronews'te, Tekelle ilgili burada günlerce insanlar eylem yaptılar, bir tek haber yok, Yunanistan'da grev yapan memur ve işçiler var bizim TRT kanalında. Bunu da sizin dikkatlerinize çekiyorum. İhaleler var. Bu ihaleler, değerli arkadaşlar, hep aynı adrese veriliyor: Yapal inşaat, Demirel inşaat, Birbey inşaat. İsimleri farklı ama hepsinde Amasyalı ortak var, adresleri de aynı. Yani bunlar hangi yerleri almışlar? Bunları da burada belirtecek zamanım yok ama şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar: Yani Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının programlan, yandaş medyadan yine görev yapan, program yapan kişiler ama en önemlisi şu: TRT dışanya program yaptınyor, yandaş medyadan çok sayıda insana program yaptırıyor, kaç para ödendiğini bilmiyoruz değerli arkadaşlar. Bu vatandaş Cumhurbaşkanının maaşını, milletvekilinin maaşını, Başbakanın maaşını biliyor ama TRT'de program yapan o yandaş medyadaki kişilerin maaşlarını bilmiyor. Arkadaşlar, TRT özel bir kanal olsa anlayacağım, gizleyecektir, patron der ki: "Ya, size ne benim verdiğim paradan?" Ama TRT, kamunun malı, halkın malı, vatandaşın elektrik faturalarındaki ödemelerle o finanse ediliyor. O maaşları, daha doğrusu ne kadar verildiğini vatandaşın bilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) TURGUT DİBEK (Devamla) - Başkanım, kısa bir süre vermek mümkün mü? BAŞKAN - Yok, teşekkür ederim, sağ olun. TURGUT DİBEK (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, TRT'yle ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki çoğunu atladım aslında burada... Bu Meclis araştırma önergesini kabul edersek bu TRT'deki özerkliğin sağlanması için bir adım atarız diye düşünüyorum ve sizlerden destek bekliyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.
Sayfa 58 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 5 7 - Kanal Haber, bizim hepimizin TRT 2 diye bildiği ama daha sonra ismi değiştirilerek sanki yeni bir kanalmış gibi açılan bir TRT 2 var haber kanalı olarak. Oraya alınanlar arkadaşlar, bir sayarsam size Ahmet Böken, Ahmet Torun, Cavit Atasever, Bertan Golal, Özcan Keser, Mehmet Çığın, Meryem Özkurt, Hakan Aksel, Hülya Hökenek, Seyid Kılıç, Sefer Turan, Cumali Çaygeç, Savaş Genç. Değerli arkadaşlar, bu kişiler, tümü yandaş medya dediğimiz, az önce bahsettiğim Samanyolu, Kanal 7, Zaman gazetesi ve diğerlerinden alınmış ve TRT'de şu anda sözleşmeli olarak görev yaptırılıyor. Yasalara göre aslında bunların bu görevleri yapmaları mümkün değil. Yani orada mutlaka yönetici olarak şu andaki konumlarına atanmaları mümkün değil ama onlara da bir dolanma yolu bulunmuş değerli arkadaşlar, orada da bu arkadaşlar görev yapıyorlar. Tabii, süre yetmediği için, aslında o kadar çok şey var ki TRT'yle ilgili sizlerin bilgisine sunmam ve halkımızın bilgisine sunmam gereken şey... Bu Euronews var, oraya da üye oldu biliyorsunuz 30 Ocak2010'da. Değerli arkadaşlar, orayla ilgili ilginç bir şey var: Şimdi, İstanbul'da bir tören yapılmıştı. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. TURGUT DİBEK (Devamla) - Şimdi, orada, değerli arkadaşlar, Euronews'te, Tekelle ilgili burada günlerce insanlar eylem yaptılar, bir tek haber yok, Yunanistan'da grev yapan memur ve işçiler var bizim TRT kanalında. Bunu da sizin dikkatlerinize çekiyorum. İhaleler var. Bu ihaleler, değerli arkadaşlar, hep aynı adrese veriliyor: Yapal inşaat, Demirel inşaat, Birbey inşaat. İsimleri farklı ama hepsinde Amasyalı ortak var, adresleri de aynı. Yani bunlar hangi yerleri almışlar? Bunları da burada belirtecek zamanım yok ama şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar: Yani Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının programlan, yandaş medyadan yine görev yapan, program yapan kişiler ama en önemlisi şu: TRT dışanya program yaptınyor, yandaş medyadan çok sayıda insana program yaptırıyor, kaç para ödendiğini bilmiyoruz değerli arkadaşlar. Bu vatandaş Cumhurbaşkanının maaşını, milletvekilinin maaşını, Başbakanın maaşını biliyor ama TRT'de program yapan o yandaş medyadaki kişilerin maaşlarını bilmiyor. Arkadaşlar, TRT özel bir kanal olsa anlayacağım, gizleyecektir, patron der ki: "Ya, size ne benim verdiğim paradan?" Ama TRT, kamunun malı, halkın malı, vatandaşın elektrik faturalarındaki ödemelerle o finanse ediliyor. O maaşları, daha doğrusu ne kadar verildiğini vatandaşın bilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) TURGUT DİBEK (Devamla) - Başkanım, kısa bir süre vermek mümkün mü? BAŞKAN - Yok, teşekkür ederim, sağ olun. TURGUT DİBEK (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, TRT'yle ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki çoğunu atladım aslında burada... Bu Meclis araştırma önergesini kabul edersek bu TRT'deki özerkliğin sağlanması için bir adım atarız diye düşünüyorum ve sizlerden destek bekliyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 5 8 - Çok değerli arkadaşlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki personel politikaları ve yayın politikaları müteaddit kereler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirilmiş ve bu kürsüden defalarca bu konular görüşülmüştür. Bir defasında yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından TRT'deki personel politikaları ve yayın politikaları gensoru konusu hâline de getirilmiştir Sayın Mehmet Aydın'ın sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde ve bütün bu konular Meclis Genel Kurulunda bu kürsüden defalarca konuşulmuş konulardır. Yeni yeni keşifler yapmaya, yeniden malumu ortaya koymaya esasında çok gerek yok. Ancak, bu kadar yıpratıcı bir politikanın TRT üzerinde uygulanıyor olmasını doğrusu biraz maksatlı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bütün iddialar tek tek ele alındığı zaman rakamların da tutmadığı, söylenenlerin de gerçeği yansıtmadığı, verilen her isim karşısında farklı cepheden onlarca ayrı ismin ortaya konulabileceği apaçık görülüyor. Ama hemen ifade etmek isterim: Bu kürsüye gelmeden önce TRT yetkilileriyle görüşmek suretiyle... Muhalefete özellikle TRT yayınlarında haber programlarında, haber bültenlerinde yeterince yer verilmediği iddiası var... İSMET BÜYÜKATAMAN (Bursa) - Hiç görmüyoruz zaten, hiç yok. SUAT KILIÇ (Devamla) - . . .muhalefet liderlerinin, sözcülerinin, genel başkan yardımcılarının ve grup başkan vekillerinin TRT yayınlarına yeterince çıkarılmadığı noktasında iddialar var. Burada hemen ifade edeyim, Milliyetçi Hareket Partisiyle ilgili olarak değil ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisiyle alakalı olarak söylenen şey şudur: Başta Genel Başkan Sayın Deniz Baykal olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerine, grup sözcülerine defalarca canlı yayın davetinde bulunulduğu hâlde CHP'nin bilinçli ve sistemli bir karşı duruşla TRT Radyo ve Televizyon Kurumunun değişik kanallarından gelen yayın davetlerini ısrarla geri çevirdiği bilgisi verilmiştir. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Doğrudur. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT 1 'in yayınlarına da CHP'li arkadaşlarımız davet aldıkları hâlde çıkmamaktadır. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Doğrudur. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT 2'nin yayınlarına da, TRT Haber kanalının yayınlarına da, diğer TRT kanallarının yayınlarına da bilinçli bir tavırla karşı koymaktasınız. KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Doğrudur. TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Neden acaba, neden? SUAT KILIÇ (Devamla) - Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de TRT 3 üzerinden yayınlanıyor, burada da biraz rezerv koysanız aslında, kanun tasarıları ve teklifleri belki daha hızlı görüşülmüş olur. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Niye bize hiç teklif bile gelmiyor? KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yasaklayabilirsiniz! Zaten bir o eksikti, onu da yasaklayın! SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu milletin vergileriyle yayınlarına devam eden bir kurum. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Bu anlayışın sergilenmesi bile ne kadar dramatik bir olay. SUAT KILIÇ (Devamla) - Devletin televizyonunda yayınlara çıkmalısınız, meramınızı anlatmalısınız, konulan enine boyuna tartışmalısınız, oradaki yayınlara katılmalısınız... KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yasağı savunuyorsunuz kürsüden. SUAT KILIÇ (Devamla) - . . .ama hem TRT'nin yayınlanna katılmayıp hem de TRT'nin tarafsız olmadığını iddia etmek bana biraz aykırı bir durum gibi geliyor. Yani bu yayınlara çıkın, Enine
Sayfa 59 -
TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 5 8 - Çok değerli arkadaşlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki personel politikaları ve yayın politikaları müteaddit kereler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirilmiş ve bu kürsüden defalarca bu konular görüşülmüştür. Bir defasında yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından TRT'deki personel politikaları ve yayın politikaları gensoru konusu hâline de getirilmiştir Sayın Mehmet Aydın'ın sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde ve bütün bu konular Meclis Genel Kurulunda bu kürsüden defalarca konuşulmuş konulardır. Yeni yeni keşifler yapmaya, yeniden malumu ortaya koymaya esasında çok gerek yok. Ancak, bu kadar yıpratıcı bir politikanın TRT üzerinde uygulanıyor olmasını doğrusu biraz maksatlı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bütün iddialar tek tek ele alındığı zaman rakamların da tutmadığı, söylenenlerin de gerçeği yansıtmadığı, verilen her isim karşısında farklı cepheden onlarca ayrı ismin ortaya konulabileceği apaçık görülüyor. Ama hemen ifade etmek isterim: Bu kürsüye gelmeden önce TRT yetkilileriyle görüşmek suretiyle... Muhalefete özellikle TRT yayınlarında haber programlarında, haber bültenlerinde yeterince yer verilmediği iddiası var... İSMET BÜYÜKATAMAN (Bursa) - Hiç görmüyoruz zaten, hiç yok. SUAT KILIÇ (Devamla) - . . .muhalefet liderlerinin, sözcülerinin, genel başkan yardımcılarının ve grup başkan vekillerinin TRT yayınlarına yeterince çıkarılmadığı noktasında iddialar var. Burada hemen ifade edeyim, Milliyetçi Hareket Partisiyle ilgili olarak değil ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisiyle alakalı olarak söylenen şey şudur: Başta Genel Başkan Sayın Deniz Baykal olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerine, grup sözcülerine defalarca canlı yayın davetinde bulunulduğu hâlde CHP'nin bilinçli ve sistemli bir karşı duruşla TRT Radyo ve Televizyon Kurumunun değişik kanallarından gelen yayın davetlerini ısrarla geri çevirdiği bilgisi verilmiştir. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Doğrudur. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT 1 'in yayınlarına da CHP'li arkadaşlarımız davet aldıkları hâlde çıkmamaktadır. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Doğrudur. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT 2'nin yayınlarına da, TRT Haber kanalının yayınlarına da, diğer TRT kanallarının yayınlarına da bilinçli bir tavırla karşı koymaktasınız. KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Doğrudur. TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Neden acaba, neden? SUAT KILIÇ (Devamla) - Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de TRT 3 üzerinden yayınlanıyor, burada da biraz rezerv koysanız aslında, kanun tasarıları ve teklifleri belki daha hızlı görüşülmüş olur. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Niye bize hiç teklif bile gelmiyor? KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yasaklayabilirsiniz! Zaten bir o eksikti, onu da yasaklayın! SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu milletin vergileriyle yayınlarına devam eden bir kurum. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Bu anlayışın sergilenmesi bile ne kadar dramatik bir olay. SUAT KILIÇ (Devamla) - Devletin televizyonunda yayınlara çıkmalısınız, meramınızı anlatmalısınız, konulan enine boyuna tartışmalısınız, oradaki yayınlara katılmalısınız... KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yasağı savunuyorsunuz kürsüden. SUAT KILIÇ (Devamla) - . . .ama hem TRT'nin yayınlanna katılmayıp hem de TRT'nin tarafsız olmadığını iddia etmek bana biraz aykırı bir durum gibi geliyor. Yani bu yayınlara çıkın, Enine T B M M B:84 8 . 4 . 2010 0 : 3 - 5 9 - Boyuna yayınına çıkın, diğer programlarına çıkın TRT'nin reytinginden Cumhuriyet Halk Partisinin de kendi mesajını kamuoyuna anlatmasına imkân sağlayın. Az önce muhalefet grubunun önergesi adına konuşan milletvekili arkadaşımız isim isim saymak suretiyle pek çok ismi buradan zikretti. Esasında bu isimler kriminal vakalar değil, hiçbiri suçlu değil, zanlı değil, sanık değil, davalı değil, davacı değil Türkiye'nin değişik radyo ve televizyonlarında, gazetelerinde çalışan, sonrasında mesleki birikimlerini, bilgilerini, deneyimlerini, tecrübelerini, tahsillerini devletin televizyonu olan TRT'ye aktarmak üzere kendilerine giden iş talebini kabul eden isimler. Ama siz zannediyorsunuz ki, TRT Televizyonu sadece yelpazenin bir tarafından personel alır yelpazenin öbür tarafına hiç bakmaz, ortadaki isimler realitenin bu olmadığını gösteriyor değerli arkadaşlarım. Bu şu demektir: TRT'nin yayınlarına çıkmadığınız gibi TRT'nin yayınlarını izlememe noktasında da kararlı bir tutumunuz var. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Aynen öyle. SUAT KILIÇ (Devamla) - Oysaki TRT Haber Türk yayın hayatına önemli bir kalite kattı, TRT'nin çocuk kanalı Türkiye'ye önemli bir güzellik getirmiş oldu, TRT'nin Euronews kanalı, TRT'nin İngilizce haber yayını yapan kanalını bugün bütün dünya izliyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Kimse izlemiyor. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT'nin Avaz kanalını bütün Türk dünyası, Balkanlar ve Orta Doğu Türkiye'nin sesini soluğunu, Türk milletinin mesajını, Anadolu coğrafyasının ısısını, hissiyatını TRT Avaz bütün dünyaya taşıyor. TRT'nin Arapça kanalı geçtiğimiz günlerde yayına girdi. Bu kanal bütün Orta Doğu'ya yayın yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük ve iddialı bir devlet olduğunun kanıtı olarak yayınlarına devam ediyor. TRT Şeş yayın hayatına girdi, Türkiye devletinin ne kadar güçlü, ne kadar demokratik, kendine güvenen, özgüveni yüksek bir devlet anlayışıyla idare edildiğini TRT'nin Şeş kanalı ortaya koymuş oldu. Şimdi, çeşitlilik noktasında birkaç isim zikretmek istiyorum, esasında isimlere hiç girmeyecektim ama arkadaşımız isimlerden bahsettiği için ifade ediyorum. Halkımızın CNN Türk ekranından yakinen tanıdığı Tayfun Talipoğlu programlarına TRT'de devam ediyor. Milliyet gazetesinin köşe yazarı, yazılarını herkesin takip ettiği Sayın Taha Akyol programlarına, TRT'de yayınlarına devam ediyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Taha Akyol bıraktı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Radikal gazetesinden Avni Özgürel devam ediyor. Yine Radikal'den Oral Çalışlar TRT Haber'de yeni dönemde yayın hayatının içinde. TRT Türk'ün Genel Yayın Yönetmeni, senelerce NTV'de ve CNBC-e kanalında yayın yönetmenliği yapan Ümit Sezgin. Bunlar hep tanıdığınız, yakinen tanıdığınız isimler. Yine TRT Türk'ün Haber Müdürü Taşkın Şenol; çok iyi bildiğiniz bir isim. NTV kökenli Ece Özbek, Dilara Koçak, yine Cüneyt Özdemir, CNN Türk kökenli Mete Belovacıklı, İlber Ortaylı gibi isimler, hepinizin yakından bildiği isimler. Kadir Çöpdemir, sokaktaki mikrofon operasyonlarını NTV adına gerçekleştiriyordu, şimdi TRT'nin yayınında. Yani baktığınız zaman, o yandaş -tırnak içinde- sözcüğünün uygulamalar noktasında karşılığının bulunmadığını, değerli arkadaşlarım, göreceksiniz. TRT'nin bugünkü yönetimi, aksi yöndeki eleştirileri de farklı kesimlerden alıyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Nerede yaşıyorsun, Türkiye'de mi yaşıyorsun, uzayda mı yaşıyorsun?
Sayfa 60 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2010 0 : 3 - 5 9 - Boyuna yayınına çıkın, diğer programlarına çıkın TRT'nin reytinginden Cumhuriyet Halk Partisinin de kendi mesajını kamuoyuna anlatmasına imkân sağlayın. Az önce muhalefet grubunun önergesi adına konuşan milletvekili arkadaşımız isim isim saymak suretiyle pek çok ismi buradan zikretti. Esasında bu isimler kriminal vakalar değil, hiçbiri suçlu değil, zanlı değil, sanık değil, davalı değil, davacı değil Türkiye'nin değişik radyo ve televizyonlarında, gazetelerinde çalışan, sonrasında mesleki birikimlerini, bilgilerini, deneyimlerini, tecrübelerini, tahsillerini devletin televizyonu olan TRT'ye aktarmak üzere kendilerine giden iş talebini kabul eden isimler. Ama siz zannediyorsunuz ki, TRT Televizyonu sadece yelpazenin bir tarafından personel alır yelpazenin öbür tarafına hiç bakmaz, ortadaki isimler realitenin bu olmadığını gösteriyor değerli arkadaşlarım. Bu şu demektir: TRT'nin yayınlarına çıkmadığınız gibi TRT'nin yayınlarını izlememe noktasında da kararlı bir tutumunuz var. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Aynen öyle. SUAT KILIÇ (Devamla) - Oysaki TRT Haber Türk yayın hayatına önemli bir kalite kattı, TRT'nin çocuk kanalı Türkiye'ye önemli bir güzellik getirmiş oldu, TRT'nin Euronews kanalı, TRT'nin İngilizce haber yayını yapan kanalını bugün bütün dünya izliyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Kimse izlemiyor. SUAT KILIÇ (Devamla) - TRT'nin Avaz kanalını bütün Türk dünyası, Balkanlar ve Orta Doğu Türkiye'nin sesini soluğunu, Türk milletinin mesajını, Anadolu coğrafyasının ısısını, hissiyatını TRT Avaz bütün dünyaya taşıyor. TRT'nin Arapça kanalı geçtiğimiz günlerde yayına girdi. Bu kanal bütün Orta Doğu'ya yayın yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük ve iddialı bir devlet olduğunun kanıtı olarak yayınlarına devam ediyor. TRT Şeş yayın hayatına girdi, Türkiye devletinin ne kadar güçlü, ne kadar demokratik, kendine güvenen, özgüveni yüksek bir devlet anlayışıyla idare edildiğini TRT'nin Şeş kanalı ortaya koymuş oldu. Şimdi, çeşitlilik noktasında birkaç isim zikretmek istiyorum, esasında isimlere hiç girmeyecektim ama arkadaşımız isimlerden bahsettiği için ifade ediyorum. Halkımızın CNN Türk ekranından yakinen tanıdığı Tayfun Talipoğlu programlarına TRT'de devam ediyor. Milliyet gazetesinin köşe yazarı, yazılarını herkesin takip ettiği Sayın Taha Akyol programlarına, TRT'de yayınlarına devam ediyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Taha Akyol bıraktı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Radikal gazetesinden Avni Özgürel devam ediyor. Yine Radikal'den Oral Çalışlar TRT Haber'de yeni dönemde yayın hayatının içinde. TRT Türk'ün Genel Yayın Yönetmeni, senelerce NTV'de ve CNBC-e kanalında yayın yönetmenliği yapan Ümit Sezgin. Bunlar hep tanıdığınız, yakinen tanıdığınız isimler. Yine TRT Türk'ün Haber Müdürü Taşkın Şenol; çok iyi bildiğiniz bir isim. NTV kökenli Ece Özbek, Dilara Koçak, yine Cüneyt Özdemir, CNN Türk kökenli Mete Belovacıklı, İlber Ortaylı gibi isimler, hepinizin yakından bildiği isimler. Kadir Çöpdemir, sokaktaki mikrofon operasyonlarını NTV adına gerçekleştiriyordu, şimdi TRT'nin yayınında. Yani baktığınız zaman, o yandaş -tırnak içinde- sözcüğünün uygulamalar noktasında karşılığının bulunmadığını, değerli arkadaşlarım, göreceksiniz. TRT'nin bugünkü yönetimi, aksi yöndeki eleştirileri de farklı kesimlerden alıyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Nerede yaşıyorsun, Türkiye'de mi yaşıyorsun, uzayda mı yaşıyorsun? T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 0 - SUAT KILIÇ (Devamla) - "Sizin kapılarınız hep yelpazenin bu tarafına mı açık, öbür tarafından hiç isim almaz mısınız?" eleştirileri geliyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Yaşadığın yer neresi? Sanki Türkiye'de değil, uzaydasın... SUAT KILIÇ (Devamla) - Kadrolaşma iddialarıyla ilgili hemen size rakamları konuşturayım. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Uzaydan bahsetme, gerçeklerden bahset, palavra söyleme. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... SUAT KILIÇ (Devamla) - Bakınız, İbrahim Şahin, TRT'yi kuran, bugüne kadar görevini devam ettiren bir genel müdür değil. İbrahim Şahin iki senedir görevi başında. Ondan önce Şenol Demiröz vardı; Şenol Demiröz'ün Genel Müdürlük yaptığı dönemde TRT'ye alınan personel sayısı 17 kişi. Yani iki elin parmaklarını koyun, iki elin parmaklarını bir sefer daha üstüne ilave ettiğiniz zaman aldığı sayıyı 3 aşıyor; 17 kişi Şenol Demiröz'ün istihdam ettiği personel. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Az kaldı, az; bir sene kaldı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Önceki genel müdürlerden bir örnek vereyim. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Bir sene sonra mevtasınız, mevta! SUAT KILIÇ (Devamla) - 1997-2003 yıllan arasında Yücel Yener TRT'de Genel Müdürlük yapmış. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Çoğu gitti, azı kaldı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Aldığı personel sayısı altı senede 2.362 kişi. 84-88 yıllan arasında Anavatan Partisi İktidan döneminde Tunca Toskay TRT Genel Müdürlüğü yapmış. Dört senede TRT'nin istihdam ettiği personel sayısı 2.702 kişi. Bakın, Devlet Denetleme Kurulunun raporunun gazetelerde yer aldığı haber... BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Hikâye okuma, hikâye... SUAT KILIÇ (Devamla) - "TRT personel politikaları konusunda Yücel Yener döneminde çiftliğe döndürülmüş." diyor, Devlet Denetleme Kurulunun raporu. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Bunlar araştırma önergesinde... SUAT KILIÇ (Devamla) - Diğer bir şey, ben isimler noktasında yorumlar yapmayı çok doğru bulmuyorum. İnsanların aileleriyle, yakınlarıyla ilgili yorumlar getirmeyi, bunu gene ifade etmeyeceğim. Bunu gene ifade etmiyorum ama şuradan hemen listeler üzerinde... BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Çünkü senin yaşın müsait değil. SUAT KILIÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bu listelerden arzu ettiğiniz takdirde alıp inceleyebilirsiniz. DSP'den, CHP'den, MHP'den, diğer siyasi partilerden insanların yakınları çalışabilir. İletişim fakültesi mezunudur bir milletvekilinin yakını. KPSS'ye girer, puanını alır, mülakatına girer. CHP milletvekilinin yakını olması girmesine mâni değildir, listede isim var. İsim zikrettirmeyin, doğru bulmuyorum. MHP'den milletvekili arkadaşlarımızın yakınları içinde TRT'de çalışanlar var. Son dönemde istihdam edilenler de var. Diğer siyasi partilerden aynı şekilde var. Bunlar yasak, yanlış şeyler değil. MEHMET GÜNAL (Antalya) - At, işten at. OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Onları da işten atın o zaman. Ayıp ya! SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, isim zikretmiyorum, bakın, isim zikretmeyeceğim, zorlamayın. Diğer bir konu, eğer ki bu TRT Kurumuna ve Genel Müdürüne tarafsız olamadığı için laf söylenecekse, arkadaşlar, siz kendinizi yormayın. TRT'ye ve Genel Müdürüne laf söylenecekse tarafsız olamadığı için bırakın biz söyleyelim. MEHMET GÜNAL (Antalya) - Aferin mi diyeceksin?
Sayfa 61 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 0 - SUAT KILIÇ (Devamla) - "Sizin kapılarınız hep yelpazenin bu tarafına mı açık, öbür tarafından hiç isim almaz mısınız?" eleştirileri geliyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Yaşadığın yer neresi? Sanki Türkiye'de değil, uzaydasın... SUAT KILIÇ (Devamla) - Kadrolaşma iddialarıyla ilgili hemen size rakamları konuşturayım. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Uzaydan bahsetme, gerçeklerden bahset, palavra söyleme. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... SUAT KILIÇ (Devamla) - Bakınız, İbrahim Şahin, TRT'yi kuran, bugüne kadar görevini devam ettiren bir genel müdür değil. İbrahim Şahin iki senedir görevi başında. Ondan önce Şenol Demiröz vardı; Şenol Demiröz'ün Genel Müdürlük yaptığı dönemde TRT'ye alınan personel sayısı 17 kişi. Yani iki elin parmaklarını koyun, iki elin parmaklarını bir sefer daha üstüne ilave ettiğiniz zaman aldığı sayıyı 3 aşıyor; 17 kişi Şenol Demiröz'ün istihdam ettiği personel. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Az kaldı, az; bir sene kaldı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Önceki genel müdürlerden bir örnek vereyim. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Bir sene sonra mevtasınız, mevta! SUAT KILIÇ (Devamla) - 1997-2003 yıllan arasında Yücel Yener TRT'de Genel Müdürlük yapmış. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Çoğu gitti, azı kaldı. SUAT KILIÇ (Devamla) - Aldığı personel sayısı altı senede 2.362 kişi. 84-88 yıllan arasında Anavatan Partisi İktidan döneminde Tunca Toskay TRT Genel Müdürlüğü yapmış. Dört senede TRT'nin istihdam ettiği personel sayısı 2.702 kişi. Bakın, Devlet Denetleme Kurulunun raporunun gazetelerde yer aldığı haber... BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Hikâye okuma, hikâye... SUAT KILIÇ (Devamla) - "TRT personel politikaları konusunda Yücel Yener döneminde çiftliğe döndürülmüş." diyor, Devlet Denetleme Kurulunun raporu. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Bunlar araştırma önergesinde... SUAT KILIÇ (Devamla) - Diğer bir şey, ben isimler noktasında yorumlar yapmayı çok doğru bulmuyorum. İnsanların aileleriyle, yakınlarıyla ilgili yorumlar getirmeyi, bunu gene ifade etmeyeceğim. Bunu gene ifade etmiyorum ama şuradan hemen listeler üzerinde... BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Çünkü senin yaşın müsait değil. SUAT KILIÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bu listelerden arzu ettiğiniz takdirde alıp inceleyebilirsiniz. DSP'den, CHP'den, MHP'den, diğer siyasi partilerden insanların yakınları çalışabilir. İletişim fakültesi mezunudur bir milletvekilinin yakını. KPSS'ye girer, puanını alır, mülakatına girer. CHP milletvekilinin yakını olması girmesine mâni değildir, listede isim var. İsim zikrettirmeyin, doğru bulmuyorum. MHP'den milletvekili arkadaşlarımızın yakınları içinde TRT'de çalışanlar var. Son dönemde istihdam edilenler de var. Diğer siyasi partilerden aynı şekilde var. Bunlar yasak, yanlış şeyler değil. MEHMET GÜNAL (Antalya) - At, işten at. OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Onları da işten atın o zaman. Ayıp ya! SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, isim zikretmiyorum, bakın, isim zikretmeyeceğim, zorlamayın. Diğer bir konu, eğer ki bu TRT Kurumuna ve Genel Müdürüne tarafsız olamadığı için laf söylenecekse, arkadaşlar, siz kendinizi yormayın. TRT'ye ve Genel Müdürüne laf söylenecekse tarafsız olamadığı için bırakın biz söyleyelim. MEHMET GÜNAL (Antalya) - Aferin mi diyeceksin? TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 1 - BİLGİN PAÇARIZ (Edime) - Ona Genel Başkanın izin vermez. Daha yaşın ufak. O kadar konuşamazsın sen daha. SUAT KILIÇ (Devamla) - Bakın, partiler bağlamında yayın süreleri: AK PARTİ'ye ilişkin haberler, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009; AK PARTİ konulu haberler 120,5 dakika, MHP konulu haberler 193 dakika, CHP konulu haberler 372 dakika, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında. SIRRI SAKIK (Muş) - Suat Bey, peki BDP kaç dakika? SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Demokratik Toplum Partisi olarak söylüyorum, 2 saat 18 dakika 54 saniye. SIRRI SAKIK (Muş) - Allah için bir saniye bile yok. SUAT KILIÇ (Devamla) - Milletvekili sayısıyla orantılı olarak düşünürseniz çok adaletsizlik yok. SIRRI SAKIK (Muş) - Nasıl milletvekili sayısıyla! Böyle bir demokrasi olur mu ya? SUAT KILIÇ (Devamla) - Ama gene bizden sonra en büyük adaletsizliği TRT size yapmış diyebilirim. Diğer bir konu, değerli arkadaşlarım, TRT'nin idari tasarruf bağlamında mecburiyetten dolayı aldığı bazı isimleri TRT'nin sanki listeler AK PARTİ'de hazırlanıp gönderilmiş gibi bir yaklaşımla burada sunulması doğru değil, etik de değil, siyasi olabilir ama etik değil. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. SUAT KILIÇ (Devamla) - Deniliyor k: "1.348 kişi alındı." Bakınız, 2954 sayılı TRT Kanunu'nun geçici 11'inci maddesinden kaynaklanan mecburiyet sebebiyle 621 kişiyle sözleşme yapma zarureti doğmuştur. 1.348'ten 621 'i düşeceksiniz. 459 kişi KPSS sınavı sonuçlarıyla alınmış ve bunların mülakatları kamerayla kaydedilmiş. Yani burada bir taraf olma, tarafgirlik olma, yandaş olma, yanlı davranma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil ama TRT'nin uygulamaları konusunda şaşırmakta haklısınız. TRT'nin uygulamalarının yarattığı şaşırmışlık haliyle, hâletiruhiyesiyle TRT'yi eleştirmekte de haklısınız. Biz de doğrusu çok şaşırıyoruz. Geçmişte bu kadar politik tercihler yapan bir kurum son yedi senede politikadan bu kadar nasıl uzaklaşabilmiştir, bunu takdire şayan bir durum olarak takdirlerinize havale ediyorum. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi... SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, yalnız, BDP ile ilgili açıklamalar doğru değil. Demokratik Toplum Partisinde bu konuyu onlarca kez buraya taşıdık. Hiçbir dönem bize yer verilmedi ama şunu da unutuyor: Ben TRT Genel Müdürünü ziyaret ettim. TRT'de o kadar çok bankamatik eleman var ki. Bunların büyük bir çoğunluğu askerî elemanların çocukları, Yargıtayın, emekli valilerin çocukları. Bunlar geçmiş dönemden bugüne kadar gidip oradan sadece maaş alıyorlardı ve yüzlercesi var, bunu biliyoruz ama bize de haksızlık yapıldığını bütün Türkiye de biliyor. Lütfen TRT'yi de savunmayın. BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günah.. (MHP sıralarından alkışlar) MEHMET GÜNAL (Antalya) - Teşekkürler Sayın Başkan. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Dilekçe verelim, bize ayırdıkları süreyi de size ayırsınlar. CHP, siz de verin AKP'ye. SUAT KILIÇ (Samsun) - Hakikaten adaletsizlik var, gerçekten adaletsizlik var. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...
Sayfa 62 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 1 - BİLGİN PAÇARIZ (Edime) - Ona Genel Başkanın izin vermez. Daha yaşın ufak. O kadar konuşamazsın sen daha. SUAT KILIÇ (Devamla) - Bakın, partiler bağlamında yayın süreleri: AK PARTİ'ye ilişkin haberler, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009; AK PARTİ konulu haberler 120,5 dakika, MHP konulu haberler 193 dakika, CHP konulu haberler 372 dakika, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında. SIRRI SAKIK (Muş) - Suat Bey, peki BDP kaç dakika? SUAT KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Demokratik Toplum Partisi olarak söylüyorum, 2 saat 18 dakika 54 saniye. SIRRI SAKIK (Muş) - Allah için bir saniye bile yok. SUAT KILIÇ (Devamla) - Milletvekili sayısıyla orantılı olarak düşünürseniz çok adaletsizlik yok. SIRRI SAKIK (Muş) - Nasıl milletvekili sayısıyla! Böyle bir demokrasi olur mu ya? SUAT KILIÇ (Devamla) - Ama gene bizden sonra en büyük adaletsizliği TRT size yapmış diyebilirim. Diğer bir konu, değerli arkadaşlarım, TRT'nin idari tasarruf bağlamında mecburiyetten dolayı aldığı bazı isimleri TRT'nin sanki listeler AK PARTİ'de hazırlanıp gönderilmiş gibi bir yaklaşımla burada sunulması doğru değil, etik de değil, siyasi olabilir ama etik değil. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. SUAT KILIÇ (Devamla) - Deniliyor k: "1.348 kişi alındı." Bakınız, 2954 sayılı TRT Kanunu'nun geçici 11'inci maddesinden kaynaklanan mecburiyet sebebiyle 621 kişiyle sözleşme yapma zarureti doğmuştur. 1.348'ten 621 'i düşeceksiniz. 459 kişi KPSS sınavı sonuçlarıyla alınmış ve bunların mülakatları kamerayla kaydedilmiş. Yani burada bir taraf olma, tarafgirlik olma, yandaş olma, yanlı davranma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil ama TRT'nin uygulamaları konusunda şaşırmakta haklısınız. TRT'nin uygulamalarının yarattığı şaşırmışlık haliyle, hâletiruhiyesiyle TRT'yi eleştirmekte de haklısınız. Biz de doğrusu çok şaşırıyoruz. Geçmişte bu kadar politik tercihler yapan bir kurum son yedi senede politikadan bu kadar nasıl uzaklaşabilmiştir, bunu takdire şayan bir durum olarak takdirlerinize havale ediyorum. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi... SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, yalnız, BDP ile ilgili açıklamalar doğru değil. Demokratik Toplum Partisinde bu konuyu onlarca kez buraya taşıdık. Hiçbir dönem bize yer verilmedi ama şunu da unutuyor: Ben TRT Genel Müdürünü ziyaret ettim. TRT'de o kadar çok bankamatik eleman var ki. Bunların büyük bir çoğunluğu askerî elemanların çocukları, Yargıtayın, emekli valilerin çocukları. Bunlar geçmiş dönemden bugüne kadar gidip oradan sadece maaş alıyorlardı ve yüzlercesi var, bunu biliyoruz ama bize de haksızlık yapıldığını bütün Türkiye de biliyor. Lütfen TRT'yi de savunmayın. BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günah.. (MHP sıralarından alkışlar) MEHMET GÜNAL (Antalya) - Teşekkürler Sayın Başkan. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Dilekçe verelim, bize ayırdıkları süreyi de size ayırsınlar. CHP, siz de verin AKP'ye. SUAT KILIÇ (Samsun) - Hakikaten adaletsizlik var, gerçekten adaletsizlik var. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 MEHMET GÜNAL (Devamla) - Suat Bey'in konuşması yetmemiş galiba, biraz daha süre istiyor. Grup Başkan Vekili olarak onun her zaman hakkı var, müsaade buyururlarsa... SUAT KILIÇ (Samsun)- Devam et, dinliyoruz Mehmet Bey. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben bu sözleri duyunca Suat Bey'den, şaşırdım. Sayın Kılıç sanki hiç.. . TRT'yi izliyor musunuz? SUAT KILIÇ (Samsun) - İzliyorum beğeniyle. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Kaç saat izliyorsunuz? SUAT KILIÇ (Samsun) - Günde fazla televizyon izleyemiyorum zaten. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - TRT Genel Müdüründen gelen notları okudu. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Evet. Tabii, şimdi, galiba izlemiyorsunuz, bir süredir biz de izlemez olduk. Eskiden TRT açtığımız zaman en azından TRT 2'yi açıyorduk. Yayınların kalitesi -bu teknik kaliteyle ilgili değildir, yayının içeriğiyle ilgili kaliteden bahsediyorum- gerçekten son dönemde biraz daha tam bir... Ben size böyle kaldırıp göstermiştim, şimdi hazırlamadım. TRT Kanunu görüşülürken "AKRT oldu TRT" demiştim. Şimdi tamamıyla bu söylediğimiz o günkü ironik olarak, durumu izafe etmek üzere söylediğim şey, AKRT olmuş yani. Şimdi, değerli arkadaşlar, böyle bir devlet televizyonculuğu anlayışı olabilir mi? Yani "Veriyor." diyorsunuz... Yani ne zaman, ben, o söylediğiniz şeyleri nerede görüyorsunuz? Kaç saat? O aldığınız rakamları bir de bize gönderin videolarını, biz bir izleyelim bakalım MHP'yle ilgili ne haberi vermişsiniz, nasıl vermişsiniz? Sayın Başbakanı nasıl vermişsiniz, sayın bakanları nasıl vermişsiniz? SUAT KILIÇ (Samsun) - Vermişler, TRT veriyor, biz vermiyoruz yayını. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Hayır, bizi ayrı tuttunuz ona teşekkür ediyorum. "MHP'liler geliyor." dediniz ama kaç saniye gelmişler? Gerçekten bize gönderin bir aylık şeyin dokümanını. Log dosyalarını istiyorum, Sayın Genel Müdür bizi dinliyorsa, belki TBMM TV'den önünde açıksa izlesin. Siz de alabilirsiniz daha rahat bir şekilde. Log dosyalarını istiyorum -yayının içerisinde ne geçmiş bütün haberlerin- otuz günlük, fazla değil, bir tane bir aylık bir araştırma yapın. Bir ayın görüntülerini getirin bize ama montaj lamadan -diğerlerinde olduğu gibi olmasın- ham haliyle, biz onun üzerinden çalışalım. Değerli arkadaşlarım, gerçekten Anayasa'nın 133'üncü maddesi "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." diyor. Önce kuralı hatırlatalım. Şimdi, TRT Kanunu'nda ne diyoruz: "Bu kanunun amacı radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yapılan yayınların düzenlenmesine ve özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa'da hükme bağlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir." diyoruz. Değerli arkadaşlar, size bir tane Anayasa Mahkemesi kararından, 1990'daki bir kararından bir pasaj okuyacağım. Bakalım, hiçbirini yerine getirebiliyor musunuz? "Siyasal iktidarların müdahalelerine açık olan kurumlar, çalışmalarında başarılı olamaz ve hızlı bir bozulmaya uğrarlar. Hukuksal gereklerin yerini siyasal istemlerin alması durumunda bu sonuç kaçınılmazdır. Hukuk devletinde ise adaletin, hak ve özgürlüklerin gereklerine uyulması savsaklanamayacağı gibi yöneticilerin kişisel tutumlarına, gelişigüzel isteklerine bırakılamaz. Anayasa'nın radyo-televizyon yayınlarının çok yönlü etkinliği gereği sağladığı güvencenin anlamına ters düşen düzenlemeler uygun karşılanamaz. Burada temel amaç, radyo-televizyon yönetiminin - 6 2 -
Sayfa 63 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 MEHMET GÜNAL (Devamla) - Suat Bey'in konuşması yetmemiş galiba, biraz daha süre istiyor. Grup Başkan Vekili olarak onun her zaman hakkı var, müsaade buyururlarsa... SUAT KILIÇ (Samsun)- Devam et, dinliyoruz Mehmet Bey. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben bu sözleri duyunca Suat Bey'den, şaşırdım. Sayın Kılıç sanki hiç.. . TRT'yi izliyor musunuz? SUAT KILIÇ (Samsun) - İzliyorum beğeniyle. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Kaç saat izliyorsunuz? SUAT KILIÇ (Samsun) - Günde fazla televizyon izleyemiyorum zaten. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - TRT Genel Müdüründen gelen notları okudu. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Evet. Tabii, şimdi, galiba izlemiyorsunuz, bir süredir biz de izlemez olduk. Eskiden TRT açtığımız zaman en azından TRT 2'yi açıyorduk. Yayınların kalitesi -bu teknik kaliteyle ilgili değildir, yayının içeriğiyle ilgili kaliteden bahsediyorum- gerçekten son dönemde biraz daha tam bir... Ben size böyle kaldırıp göstermiştim, şimdi hazırlamadım. TRT Kanunu görüşülürken "AKRT oldu TRT" demiştim. Şimdi tamamıyla bu söylediğimiz o günkü ironik olarak, durumu izafe etmek üzere söylediğim şey, AKRT olmuş yani. Şimdi, değerli arkadaşlar, böyle bir devlet televizyonculuğu anlayışı olabilir mi? Yani "Veriyor." diyorsunuz... Yani ne zaman, ben, o söylediğiniz şeyleri nerede görüyorsunuz? Kaç saat? O aldığınız rakamları bir de bize gönderin videolarını, biz bir izleyelim bakalım MHP'yle ilgili ne haberi vermişsiniz, nasıl vermişsiniz? Sayın Başbakanı nasıl vermişsiniz, sayın bakanları nasıl vermişsiniz? SUAT KILIÇ (Samsun) - Vermişler, TRT veriyor, biz vermiyoruz yayını. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Hayır, bizi ayrı tuttunuz ona teşekkür ediyorum. "MHP'liler geliyor." dediniz ama kaç saniye gelmişler? Gerçekten bize gönderin bir aylık şeyin dokümanını. Log dosyalarını istiyorum, Sayın Genel Müdür bizi dinliyorsa, belki TBMM TV'den önünde açıksa izlesin. Siz de alabilirsiniz daha rahat bir şekilde. Log dosyalarını istiyorum -yayının içerisinde ne geçmiş bütün haberlerin- otuz günlük, fazla değil, bir tane bir aylık bir araştırma yapın. Bir ayın görüntülerini getirin bize ama montaj lamadan -diğerlerinde olduğu gibi olmasın- ham haliyle, biz onun üzerinden çalışalım. Değerli arkadaşlarım, gerçekten Anayasa'nın 133'üncü maddesi "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." diyor. Önce kuralı hatırlatalım. Şimdi, TRT Kanunu'nda ne diyoruz: "Bu kanunun amacı radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yapılan yayınların düzenlenmesine ve özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa'da hükme bağlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir." diyoruz. Değerli arkadaşlar, size bir tane Anayasa Mahkemesi kararından, 1990'daki bir kararından bir pasaj okuyacağım. Bakalım, hiçbirini yerine getirebiliyor musunuz? "Siyasal iktidarların müdahalelerine açık olan kurumlar, çalışmalarında başarılı olamaz ve hızlı bir bozulmaya uğrarlar. Hukuksal gereklerin yerini siyasal istemlerin alması durumunda bu sonuç kaçınılmazdır. Hukuk devletinde ise adaletin, hak ve özgürlüklerin gereklerine uyulması savsaklanamayacağı gibi yöneticilerin kişisel tutumlarına, gelişigüzel isteklerine bırakılamaz. Anayasa'nın radyo-televizyon yayınlarının çok yönlü etkinliği gereği sağladığı güvencenin anlamına ters düşen düzenlemeler uygun karşılanamaz. Burada temel amaç, radyo-televizyon yönetiminin - 6 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 siyasal iktidarın etkisinden uzak tutulmasıdır. Dışlanan etki, yalnız siyasal iktidarla sınırlı olmayıp tüm yönetim makamlarının, siyasal partilerin, gerçek ve tüzelkişilerin de yansızlığını gölgeleyecek tutum ve davranışlarına kapalılığı anlatır. Yansızlığı olumsuz yönde etkileyecek sınırlama ve kayıtlamalar da yerinde görülemez." Bu söylediğim 1990 yılındaki karar. Özellikle eski bir şey okudum ki, demek ki esas olarak yapılacak atamalarda uyulması gereken husus ve yapılan yayınlarda uyulması gereken husus, özerkliği ve yansızlığı zedelememek. Şimdi, değerli arkadaşlarım, az önce Sayın Kılıç bahsetti, arkadaşlarımız da değindiler. "TRT haber kanalıdır." diyor Sayın Şahin, "Onun için biz her yere önceden gideriz." diyor. Bakın, arka arkaya birkaç tane tarih. 8 Ocak 2009, "Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu'nun evinde arama var." haberi geliyor. Henüz daha tam arama yapılmamış. 22 Şubat 2010, yine, 1. Ordu Komutanının tutuklandığı haberi hemen, ilk önce TRT 2'de. Çok güzel habercilik... Yine Sayın Şahin'in açıklaması, "Her yere eleman gönderiyoruz." diyor. SONER AKSOY (Kütahya) - Rahatsız mı oldunuz? MEHMET GÜNAL (Devamla) - 10 Mart 2010 saat 19.17, TRT 2 flaş haber geçiyor: "Ankara'da büyük operasyon. Patlayıcı ve silah yüklü kamyon ele geçti." Henüz daha kamyon kenara çekilip üzeri aranmadan içindeki silahların dökümü veriliyor, sayısı veriliyor. Şimdi... SONER AKSOY (Kütahya) - Verilmesin mi? MEHMET GÜNAL (Devamla) - Onu savcılık açıklar. Verilmesin mi? Tabii ki, nereden geliyor? Şimdi, TRT habercilik mi yapıyor, yoksa bir yönlendirme, manipülasyon, istihbarat biriminin yan kuruluşu olarak kamuoyunu mu yönlendiriyor, onu soruyoruz. Tabii ki versin. Bunların hiçbirisini vermemesi gerekir hiçbir televizyon kanalının. Açıklanmamış, henüz daha savcılığa intikal etmeyen... AKP döneminde böyle bir şey yaygınlaştı, daha polisten savcılığa intikal etmeden bütün bilgiler çarşaf çarşaf gazetelerde yer alıyor. Bu nasıl bir hukuk devletidir ben anlamıyorum, yani henüz daha... Bazen de savcılıktan sızıyor. CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Şeffaflaştı. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Önce kendiniz bir şeffaflasın. Şeffaflaşacaksanız şu dokunulmazlık dosyalarını kaldırın, bir görelim bakalım nasıl şeffaflaşıyoruz, ondan sonra biz de. . . Hukuk herkese lazımdır. Hukuk sadece, o anda siz iktidardasınız, istediğinizi yapabilmek için bir araç değildir. Bunun dışında daha çok şey var. İlginç bir tane haber, bunlara bakarken elime geçti. Bu haberleri kim yapıyor diye bir İnternet sitesinde gördüm. Sürekli o işlerle görevlendirilen kişinin adını söylemeyeyim de nasıl TRT'ye girdiğini söyleyeyim. Sesçi diye kadro almış, sesçi sınavında yedekten ışıkçı olarak başlamış, muhabirlik yapıyormuş. Bu nasıl bir anlayıştır? Profesyonel, dijital teknoloji, güncel yayın yapacağız derken... Yani demek ki bu adamın bir mahareti var ki zorla TRT'nin kadrosuna sokulmuş! Bunların ispatlandığı zaman yayınlanması da, savcılık süreci hukuki olarak belli olduğu zaman her türlü sonucun yayınlanması da normaldir, herkes de hukuk devletinde cezasını çeker. Ama böyle bir manipülasyona bunları aracı kılmak... Sonradan özür dilemek zorunda kalıyorsunuz. Hadi onu söylediniz, "yayınlansın" dediniz, peki. Şimdi, TRT tekrar haber veriyor, yine alt yazı geçiyor, üst yazı geçiyor ve ne diyor biliyor musunuz arkasından, yakalanan kişiyle ilgili, Sabih Kanadoğlu'ndan sonra o kişi de. . . "Kendisi de Reşadiyeli olur ha!" diye altına bir dipnot düşüyor. Reşadiye'deki o katliamın arkasından öyle bir haberi üst üste koyuyorsunuz ki, ilkokuldaki çocuklar bile ne demek istediğinizi gayet net anlar. Bunun habercilikle falan alakası yoktur. Operasyonel bir birim hâline gelmiştir o zaman TRT. AKP'nin kamuoyunda imajını düzeltmek, reklamını yapmak, - 6 3 -
Sayfa 64 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 siyasal iktidarın etkisinden uzak tutulmasıdır. Dışlanan etki, yalnız siyasal iktidarla sınırlı olmayıp tüm yönetim makamlarının, siyasal partilerin, gerçek ve tüzelkişilerin de yansızlığını gölgeleyecek tutum ve davranışlarına kapalılığı anlatır. Yansızlığı olumsuz yönde etkileyecek sınırlama ve kayıtlamalar da yerinde görülemez." Bu söylediğim 1990 yılındaki karar. Özellikle eski bir şey okudum ki, demek ki esas olarak yapılacak atamalarda uyulması gereken husus ve yapılan yayınlarda uyulması gereken husus, özerkliği ve yansızlığı zedelememek. Şimdi, değerli arkadaşlarım, az önce Sayın Kılıç bahsetti, arkadaşlarımız da değindiler. "TRT haber kanalıdır." diyor Sayın Şahin, "Onun için biz her yere önceden gideriz." diyor. Bakın, arka arkaya birkaç tane tarih. 8 Ocak 2009, "Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu'nun evinde arama var." haberi geliyor. Henüz daha tam arama yapılmamış. 22 Şubat 2010, yine, 1. Ordu Komutanının tutuklandığı haberi hemen, ilk önce TRT 2'de. Çok güzel habercilik... Yine Sayın Şahin'in açıklaması, "Her yere eleman gönderiyoruz." diyor. SONER AKSOY (Kütahya) - Rahatsız mı oldunuz? MEHMET GÜNAL (Devamla) - 10 Mart 2010 saat 19.17, TRT 2 flaş haber geçiyor: "Ankara'da büyük operasyon. Patlayıcı ve silah yüklü kamyon ele geçti." Henüz daha kamyon kenara çekilip üzeri aranmadan içindeki silahların dökümü veriliyor, sayısı veriliyor. Şimdi... SONER AKSOY (Kütahya) - Verilmesin mi? MEHMET GÜNAL (Devamla) - Onu savcılık açıklar. Verilmesin mi? Tabii ki, nereden geliyor? Şimdi, TRT habercilik mi yapıyor, yoksa bir yönlendirme, manipülasyon, istihbarat biriminin yan kuruluşu olarak kamuoyunu mu yönlendiriyor, onu soruyoruz. Tabii ki versin. Bunların hiçbirisini vermemesi gerekir hiçbir televizyon kanalının. Açıklanmamış, henüz daha savcılığa intikal etmeyen... AKP döneminde böyle bir şey yaygınlaştı, daha polisten savcılığa intikal etmeden bütün bilgiler çarşaf çarşaf gazetelerde yer alıyor. Bu nasıl bir hukuk devletidir ben anlamıyorum, yani henüz daha... Bazen de savcılıktan sızıyor. CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Şeffaflaştı. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Önce kendiniz bir şeffaflasın. Şeffaflaşacaksanız şu dokunulmazlık dosyalarını kaldırın, bir görelim bakalım nasıl şeffaflaşıyoruz, ondan sonra biz de. . . Hukuk herkese lazımdır. Hukuk sadece, o anda siz iktidardasınız, istediğinizi yapabilmek için bir araç değildir. Bunun dışında daha çok şey var. İlginç bir tane haber, bunlara bakarken elime geçti. Bu haberleri kim yapıyor diye bir İnternet sitesinde gördüm. Sürekli o işlerle görevlendirilen kişinin adını söylemeyeyim de nasıl TRT'ye girdiğini söyleyeyim. Sesçi diye kadro almış, sesçi sınavında yedekten ışıkçı olarak başlamış, muhabirlik yapıyormuş. Bu nasıl bir anlayıştır? Profesyonel, dijital teknoloji, güncel yayın yapacağız derken... Yani demek ki bu adamın bir mahareti var ki zorla TRT'nin kadrosuna sokulmuş! Bunların ispatlandığı zaman yayınlanması da, savcılık süreci hukuki olarak belli olduğu zaman her türlü sonucun yayınlanması da normaldir, herkes de hukuk devletinde cezasını çeker. Ama böyle bir manipülasyona bunları aracı kılmak... Sonradan özür dilemek zorunda kalıyorsunuz. Hadi onu söylediniz, "yayınlansın" dediniz, peki. Şimdi, TRT tekrar haber veriyor, yine alt yazı geçiyor, üst yazı geçiyor ve ne diyor biliyor musunuz arkasından, yakalanan kişiyle ilgili, Sabih Kanadoğlu'ndan sonra o kişi de. . . "Kendisi de Reşadiyeli olur ha!" diye altına bir dipnot düşüyor. Reşadiye'deki o katliamın arkasından öyle bir haberi üst üste koyuyorsunuz ki, ilkokuldaki çocuklar bile ne demek istediğinizi gayet net anlar. Bunun habercilikle falan alakası yoktur. Operasyonel bir birim hâline gelmiştir o zaman TRT. AKP'nin kamuoyunda imajını düzeltmek, reklamını yapmak, - 6 3 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 her şeyi tozpembe göstermek, bu arada da ona hasım olan bütün kurumları, kuruluştan manipüle edip sindirebilmek için bir araç hâline gelmiştir. Yapılan kadrolaşma da bunun örneklerinden bir tanesidir. En vahimi ne biliyor musunuz? "Efendim, Tuncay Güney'i televizyona çıkarmışsınız, falanca var onu da çıkarır mısınız?" diyor. Sayın Genel Müdür ne diyor? Bu konuda hiç cevap da gelmedi, "Osman Öcalan'la yapılmış röportajımız var." diye gülüyor, "kasamda" diyor. Yani soruyu soran muhabire gülerek "Kasamda duruyor." diyor. Bu ne biçim bir yayıncılıktır arkadaşlar? Böyle bir röportaj yapılmışsa bir amacı... Ne diyor arkasından da? Sayın Başbakanın dediği gibi, "Zamanı gelince yayınlanz." Ne zaman? "Belki bizimle ilgili bir sıkıntı olur -örneğin, geçen gün yaptığınız gibi, imzaları eksik koyarsınız, sahte imza koyarsınız- gündemi değiştirmek üzere haydi çekmeceden bir tane haber çıkaralım." O zaman mı gelecek zaman? Ne zaman gelecek? Böyle önemli bir haber varsa niye tutuyorsunuz? Aldığınız gün, o röportajı yaptığınız gün yayınlayın. Şimdi, değerli arkadaşlar, bu işlerde hiçbirinizin vicdanının rahat olmadığını biliyoruz ama maalesef artık hiçbiriniz ses çıkaramaz duruma geldiniz. İki kişi ses çıkardığı zaman ne olacağını sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sonuç tamamıyla... SONER AKSOY (Kütahya) - Fazla personel alımı bakımından... CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Fazla personel almışlar. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Vicdanınızda rahat olmadığınızı biliyorum. Onun için böyle sataşma yapıyorsunuz, yoksa söylediklerimizde yanlış bir şey yok. TRT Genel Müdürünün kendisi bunlara açıklama gönderiyor, daha yeni, konuşulan şeylerle ilgili, personelle filan alakası yok. Değerli arkadaşlanm, bizler TRT'nin radyo ve televizyon yayınlanyla büyüyen bir nesiliz. Bizim zihnimizde TRT'nin ayn bir yeri var. O kıt imkânlarla TRT'nin yaptığı yayıncılığı biliyoruz. Hâlâ kulağımızda bir Türk sanat müziği, Türk halk müziği ezgisi varsa ve Türk kültüründen esintiler varsa haftada bir sabahleyin dinlediğimiz "Arkası Yann"daki Dede Korkut hikâyelerinden kalmıştır. Şimdi ne veriyorsunuz siz? Allah nzası için bu dökümü bana... Sayın Kılıç'tan istiyorum, TRT'nin program dökümünde ne kadar geliyormuş o, göstermelikler değil ama. Ondan sonra tekrar bunları değerlendirme şansımız olacak. SUAT KILIÇ (Samsun) - Avaz'ı seyret Avaz'ı. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Maalesef burada ciddi bir sıkıntı var, sizin de bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ha, sizin istediğinizi yapıyor, pembe tablolar çiziyor, sizin istemediğiniz kurumlara sataşıyor, o yönlerden manipülasyon yapıyor... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaüldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Bu yönlerde yayın yapıyor diye sizin için şu anda amaca uygun çalışıyor olabilir. Ben, az önce arkadaşlanm personelle ilgili şeylere değindiği için söylemedim ama en son çıkan haberlerde, yine az önce övünerek söylediğiniz TRT Şeş'le ilgili de soruşturmanın başladığı, 5 kişinin de açığa alındığı söyleniyor. Onlan som önergesi olarak da kısmen soran arkadaşlarımız var, onlara da Sayın Bakandan ve Sayın Genel Müdürden bir an önce cevap bekliyoruz. Biz özlediğimiz TRT'yi istiyoruz. Özlediğimiz TRT'den kastımız teknik anlamdaki gelişmeler değildir, yayın kalitesi anlamında, Türk millî kültürüne hizmet etme, özerk ve yayın yaparken de tarafsız olma özelliklerine kavuşmasını bekliyoruz. Siz her ne kadar araştırma önergelerimizi de grup önerilerimizi de dikkate almıyorsunuz ama inşallah, bu vesileyle vicdanlannıza seslenmiş oluruz, birileri çıkar da doğru dürüst bir şeyler yapar, TRT de özlediğimiz kurum hâline gelir diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) - 6 4 -
Sayfa 65 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 her şeyi tozpembe göstermek, bu arada da ona hasım olan bütün kurumları, kuruluştan manipüle edip sindirebilmek için bir araç hâline gelmiştir. Yapılan kadrolaşma da bunun örneklerinden bir tanesidir. En vahimi ne biliyor musunuz? "Efendim, Tuncay Güney'i televizyona çıkarmışsınız, falanca var onu da çıkarır mısınız?" diyor. Sayın Genel Müdür ne diyor? Bu konuda hiç cevap da gelmedi, "Osman Öcalan'la yapılmış röportajımız var." diye gülüyor, "kasamda" diyor. Yani soruyu soran muhabire gülerek "Kasamda duruyor." diyor. Bu ne biçim bir yayıncılıktır arkadaşlar? Böyle bir röportaj yapılmışsa bir amacı... Ne diyor arkasından da? Sayın Başbakanın dediği gibi, "Zamanı gelince yayınlanz." Ne zaman? "Belki bizimle ilgili bir sıkıntı olur -örneğin, geçen gün yaptığınız gibi, imzaları eksik koyarsınız, sahte imza koyarsınız- gündemi değiştirmek üzere haydi çekmeceden bir tane haber çıkaralım." O zaman mı gelecek zaman? Ne zaman gelecek? Böyle önemli bir haber varsa niye tutuyorsunuz? Aldığınız gün, o röportajı yaptığınız gün yayınlayın. Şimdi, değerli arkadaşlar, bu işlerde hiçbirinizin vicdanının rahat olmadığını biliyoruz ama maalesef artık hiçbiriniz ses çıkaramaz duruma geldiniz. İki kişi ses çıkardığı zaman ne olacağını sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sonuç tamamıyla... SONER AKSOY (Kütahya) - Fazla personel alımı bakımından... CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Fazla personel almışlar. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Vicdanınızda rahat olmadığınızı biliyorum. Onun için böyle sataşma yapıyorsunuz, yoksa söylediklerimizde yanlış bir şey yok. TRT Genel Müdürünün kendisi bunlara açıklama gönderiyor, daha yeni, konuşulan şeylerle ilgili, personelle filan alakası yok. Değerli arkadaşlanm, bizler TRT'nin radyo ve televizyon yayınlanyla büyüyen bir nesiliz. Bizim zihnimizde TRT'nin ayn bir yeri var. O kıt imkânlarla TRT'nin yaptığı yayıncılığı biliyoruz. Hâlâ kulağımızda bir Türk sanat müziği, Türk halk müziği ezgisi varsa ve Türk kültüründen esintiler varsa haftada bir sabahleyin dinlediğimiz "Arkası Yann"daki Dede Korkut hikâyelerinden kalmıştır. Şimdi ne veriyorsunuz siz? Allah nzası için bu dökümü bana... Sayın Kılıç'tan istiyorum, TRT'nin program dökümünde ne kadar geliyormuş o, göstermelikler değil ama. Ondan sonra tekrar bunları değerlendirme şansımız olacak. SUAT KILIÇ (Samsun) - Avaz'ı seyret Avaz'ı. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Maalesef burada ciddi bir sıkıntı var, sizin de bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ha, sizin istediğinizi yapıyor, pembe tablolar çiziyor, sizin istemediğiniz kurumlara sataşıyor, o yönlerden manipülasyon yapıyor... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaüldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. MEHMET GÜNAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Bu yönlerde yayın yapıyor diye sizin için şu anda amaca uygun çalışıyor olabilir. Ben, az önce arkadaşlanm personelle ilgili şeylere değindiği için söylemedim ama en son çıkan haberlerde, yine az önce övünerek söylediğiniz TRT Şeş'le ilgili de soruşturmanın başladığı, 5 kişinin de açığa alındığı söyleniyor. Onlan som önergesi olarak da kısmen soran arkadaşlarımız var, onlara da Sayın Bakandan ve Sayın Genel Müdürden bir an önce cevap bekliyoruz. Biz özlediğimiz TRT'yi istiyoruz. Özlediğimiz TRT'den kastımız teknik anlamdaki gelişmeler değildir, yayın kalitesi anlamında, Türk millî kültürüne hizmet etme, özerk ve yayın yaparken de tarafsız olma özelliklerine kavuşmasını bekliyoruz. Siz her ne kadar araştırma önergelerimizi de grup önerilerimizi de dikkate almıyorsunuz ama inşallah, bu vesileyle vicdanlannıza seslenmiş oluruz, birileri çıkar da doğru dürüst bir şeyler yapar, TRT de özlediğimiz kurum hâline gelir diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) - 6 4 - T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 5 - BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Günal. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar) HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. KAMER GENÇ (Tunceli) - Grup adına değil kişisel söz aldın. HASİP KAPLAN (Devamla) - Ben, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun sözlerini anlatacağım. Siz de çok parazit yapıyorsunuz Sayın Kamer Genç, biraz sakin olursan, akıllı olursan iyi olur. KAMER GENÇ (Tunceli) -Grup adına söz almadın, kişisel söz aldın. HASİP KAPLAN (Devamla) - Fazla parazit yapmasan iyi olur. KAMER GENÇ (Tunceli) - Seni doğru konuşmaya davet ediyorum. MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Doğru konuşmaya sen mi davet ediyorsun? HASİP KAPLAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, TRT'ye, aslında, on iki televizyon kanalıyla -altı ulusal altı bölgesel, yerel- uluslararası radyolanyla, İnternet'iyle otuz dilde yayın yapan en büyük medya grubu diyebiliriz. Ama kimin grubu? Gelirlerine baktığımız zaman, gelirleri belirlenmiş, işte, elektrik faturalarından ödüyoruz -bütün halk ödüyor- kim ki elektriği yakıyorsa TRT'nin bütçesine para katıyor, kim ki bandrollü bir işlem yapıyorsa TRT'nin bütçesine para katıyor. Yani halkın geliri ile ayakta duran bir kurum. Bir kere, peşin olarak, TRT halkın malıdır, yurttaşın malıdır, yani siyasi iktidarların malı değildir. Temel ölçüt, fark bu ama ne yazık ki TRT'yi bugüne kadar bütün siyasi iktidarlar, istisnasız kendi borazanı olarak kullanmış, kendi sesi olarak kullanmış, kendi siyasi hesapları için kullanmış, kendi siyasi kadrolarını yerleştirmiş ve çok acımasız davranmışlar. Onun sonucudur ki yayın politikası da, onun kadrolaşması da, onun çalışması da maalesef tarafsızlık, doğruluk, çabukluk ilkelerine uygun değildir. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Eğer araştırılması gereken bir durum varsa, çağdaş habercilik, teknik ve metotlarla 72 milyon Türkiye halkının hizmetine bunu nasıl sokabiliriz? Bence Meclisin dört grubunun ve hatta bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla bu konuda bir konsensüs kurulursa, yani öyle bir sistem geliştirilirse ki, hem özerk hem de medya alanında gerçekten çokça özel ulusal kanalın açıldığı ve halkın güven duyacağı, bağımsız bir habercilik kanalına, bir sanat kanalına, bir kültür kanalına son derece ihtiyaç duyulduğu bir zamanda böyle bir televizyonu yaratabilir miyiz? Meclisin gündemi asli olarak bu olmalı. Yani bunu yapmadığınız zaman yarın AK PARTİ yerine herhangi bir parti gelse aynısını yapacaktır. Şu an Meclisteki durum, gidişat geçmişten bugüne bu. O zaman burada "Tencere dibin kara, seninki daha kara." gibi bir duruşun bir anlamı yok. Şimdi, elbette ki doğru olan her adıma da doğru deriz. El TRT, Arapça yayın yapmış. Gecikmiş bir adım. Doğru, otuz dilde yayın yapılıyorsa, Osmanlı tarihinden bugüne Türkiye'de Arapça konuşan yurttaşlarımız da dikkate alınarak bunun çoktan yapılması gerekirdi. Sabiha şarkıları çoktan söylenmeliydi, ya leyi şarkıları bugüne bırakılmamalıydı çünkü öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Antakyalı da Mardinli de Mezopotamya'nın renkleri de bunu çok güzel ifade ediyor. Evet ama TRT 6 gibi olmasın. TRT Şeş gibi yaptığınız zaman, eğer bir çerçevede, gözlükte bakıp kadrolaşmaya baktığınız zaman, 20 milyonun üstünde farklı düşünen, farklı kültürel grupların, vakıfların, merkezlerin, şirketlerin, sanatın, sinemanın, müziğin olduğu kanalların da olduğunu görmezlikten gelirseniz, TRT Şeş'i tekdüze bir resmî yayın politikası düzeyine çekerseniz, işte TRT Şeş, kendi eserlerinde, kendi dizilerinde, kendi programlarında, kendi sinemasında, dünyada değil hiçbir etkinlikte ödül alamaz, hiçbir etkinlikte ödül alamaz. Bugüne kadar, Kürt sanatında, türküsünde, sinemasında, yapılan sanatında, tiyatrosunda, TRT Şeş bir yıldır faaliyet yapıyor, bana bir tane eser
Sayfa 66 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 5 - BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Günal. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar) HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. KAMER GENÇ (Tunceli) - Grup adına değil kişisel söz aldın. HASİP KAPLAN (Devamla) - Ben, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun sözlerini anlatacağım. Siz de çok parazit yapıyorsunuz Sayın Kamer Genç, biraz sakin olursan, akıllı olursan iyi olur. KAMER GENÇ (Tunceli) -Grup adına söz almadın, kişisel söz aldın. HASİP KAPLAN (Devamla) - Fazla parazit yapmasan iyi olur. KAMER GENÇ (Tunceli) - Seni doğru konuşmaya davet ediyorum. MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Doğru konuşmaya sen mi davet ediyorsun? HASİP KAPLAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, TRT'ye, aslında, on iki televizyon kanalıyla -altı ulusal altı bölgesel, yerel- uluslararası radyolanyla, İnternet'iyle otuz dilde yayın yapan en büyük medya grubu diyebiliriz. Ama kimin grubu? Gelirlerine baktığımız zaman, gelirleri belirlenmiş, işte, elektrik faturalarından ödüyoruz -bütün halk ödüyor- kim ki elektriği yakıyorsa TRT'nin bütçesine para katıyor, kim ki bandrollü bir işlem yapıyorsa TRT'nin bütçesine para katıyor. Yani halkın geliri ile ayakta duran bir kurum. Bir kere, peşin olarak, TRT halkın malıdır, yurttaşın malıdır, yani siyasi iktidarların malı değildir. Temel ölçüt, fark bu ama ne yazık ki TRT'yi bugüne kadar bütün siyasi iktidarlar, istisnasız kendi borazanı olarak kullanmış, kendi sesi olarak kullanmış, kendi siyasi hesapları için kullanmış, kendi siyasi kadrolarını yerleştirmiş ve çok acımasız davranmışlar. Onun sonucudur ki yayın politikası da, onun kadrolaşması da, onun çalışması da maalesef tarafsızlık, doğruluk, çabukluk ilkelerine uygun değildir. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Eğer araştırılması gereken bir durum varsa, çağdaş habercilik, teknik ve metotlarla 72 milyon Türkiye halkının hizmetine bunu nasıl sokabiliriz? Bence Meclisin dört grubunun ve hatta bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla bu konuda bir konsensüs kurulursa, yani öyle bir sistem geliştirilirse ki, hem özerk hem de medya alanında gerçekten çokça özel ulusal kanalın açıldığı ve halkın güven duyacağı, bağımsız bir habercilik kanalına, bir sanat kanalına, bir kültür kanalına son derece ihtiyaç duyulduğu bir zamanda böyle bir televizyonu yaratabilir miyiz? Meclisin gündemi asli olarak bu olmalı. Yani bunu yapmadığınız zaman yarın AK PARTİ yerine herhangi bir parti gelse aynısını yapacaktır. Şu an Meclisteki durum, gidişat geçmişten bugüne bu. O zaman burada "Tencere dibin kara, seninki daha kara." gibi bir duruşun bir anlamı yok. Şimdi, elbette ki doğru olan her adıma da doğru deriz. El TRT, Arapça yayın yapmış. Gecikmiş bir adım. Doğru, otuz dilde yayın yapılıyorsa, Osmanlı tarihinden bugüne Türkiye'de Arapça konuşan yurttaşlarımız da dikkate alınarak bunun çoktan yapılması gerekirdi. Sabiha şarkıları çoktan söylenmeliydi, ya leyi şarkıları bugüne bırakılmamalıydı çünkü öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Antakyalı da Mardinli de Mezopotamya'nın renkleri de bunu çok güzel ifade ediyor. Evet ama TRT 6 gibi olmasın. TRT Şeş gibi yaptığınız zaman, eğer bir çerçevede, gözlükte bakıp kadrolaşmaya baktığınız zaman, 20 milyonun üstünde farklı düşünen, farklı kültürel grupların, vakıfların, merkezlerin, şirketlerin, sanatın, sinemanın, müziğin olduğu kanalların da olduğunu görmezlikten gelirseniz, TRT Şeş'i tekdüze bir resmî yayın politikası düzeyine çekerseniz, işte TRT Şeş, kendi eserlerinde, kendi dizilerinde, kendi programlarında, kendi sinemasında, dünyada değil hiçbir etkinlikte ödül alamaz, hiçbir etkinlikte ödül alamaz. Bugüne kadar, Kürt sanatında, türküsünde, sinemasında, yapılan sanatında, tiyatrosunda, TRT Şeş bir yıldır faaliyet yapıyor, bana bir tane eser TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 gösterin, Türkiye'de ödül aldı, uluslararası sanat festivallerinde ödül aldı. Alamaz. TRT Türk için de bu geçerli, Azerice yayın yapılıyor, Türki cumhuriyetlere yayın yapılıyor. Orada kaç tane ödül ölçüt? Ölçütlere bakacaksınız. Bir başarının sırn, o başarının mükafatlandırılması, taçlandırılması, aldığı ödüllerle belirlenir ama bunu maalesef görmüyoruz. Şimdi, ben yayın politikasını neresinden alıp eleştireyim ki? Sağ olsun Suat Kılıç -Allah razı olsun- öyle bir konuştu ki benim yerime de, itiraf gibi açıklamalar, itiraf, itiraf! Ne diyor, TRT ne yapmış? Yayın yapmış. Kim? Mecliste dört, grubu olan, parti var. AK PARTİ 120,5 saat, güzel. Yani, "Bize ilişkin yayın az" diyor. Fakat burada bir hata, bir hesap hatası var. Herhalde Başbakanın ve bakanların konuşmalarını ve faaliyetlerini bu saate almamışlar. MHP'nin 193 saat. Şimdi, bakın, ana muhalefet CHP'nin 372 saat. Şimdi, saatleri birbirinin karşısında aldığınız zaman, bu Mecliste grubu bulunan Demokratik Toplum Partisi ve şimdiki Barış ve Demokrasi Partisinin 2 saat, 2! 2 saat beyler! ". . ."(x) ".. ."(x)".. ."(x) Fransızcası. Bunu anlayacaksınız ki burada şunu anlayacaksınız: CHP'ye 180 katı fazla konuşma veriyorsunuz. Üstelik de CHP, iktidar TRT'yi bu nedenle de boykot etmiş, gitmiyorlar programlara. Şimdi, bakın, bizim 180 katımız CHP, 100 katımız MHP konuşuyor, maşallah siz de 60 katımız konuşuyorsunuz. Böyle eşitlik, böyle.. . Adaletinize hayranım! Vallahi billahi size ödül vermek gerekiyor. Bu TRT'yi yönetenlere ödül vermek gerekiyor. Ama neydi, ne ödülüydü? Sayın Tüzmen, siz iyi biliyorsunuz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bana hiç bulaşma bak. HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Tüzmen, en kötü ödülün ismi neydi? Bamya Ödülü müydü? En kötü ödül neydi? KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Onu bilmem. Sen bir, Türk Bayrağı'nı söyle, "Bu bizim bayrağımız." de, bitsin bu iş ya! HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Kürşad Tüzmen, şov yapıyorsun, şov. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Gel şunu söyle ya, gel şunu söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak, bak, rozete bak. Sen miyopsun, bak görmüyorsun. Altın yıldıza bizim... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Arkandaki bayrağa, de ki: "Türk Bayrağı, bu bizim bayrağımız." Bir onu de, her şey bitecek. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, sizi Altın Bamya Ödülü'ne layık gösterebilirim. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Rahat ol, rahat! "Bizim bayrağımız." de, "Bizim.. ." HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, Altın Bamya Ödülü'nü, En Kötü Eser Ödülü'nü alırsınız. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Bizim bayrağımız." de, "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. HASİP KAPLAN (Devamla) - Siz şovmenlikten başka bir şey yapmazsınız. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, siz öyle konuşuyorsunuz ki, o kadar yanlış yapıyorsunuz ki. . . KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - İlla da bir konuşacaksınız, illa da konuşacaksınız. Bayrağa karşı saygımız sonsuz. Bakın, rozetini taşıyoruz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Tamam. HASİP KAPLAN (Devamla) - Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi rozeti var, bak. - 6 6 -
Sayfa 67 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 gösterin, Türkiye'de ödül aldı, uluslararası sanat festivallerinde ödül aldı. Alamaz. TRT Türk için de bu geçerli, Azerice yayın yapılıyor, Türki cumhuriyetlere yayın yapılıyor. Orada kaç tane ödül ölçüt? Ölçütlere bakacaksınız. Bir başarının sırn, o başarının mükafatlandırılması, taçlandırılması, aldığı ödüllerle belirlenir ama bunu maalesef görmüyoruz. Şimdi, ben yayın politikasını neresinden alıp eleştireyim ki? Sağ olsun Suat Kılıç -Allah razı olsun- öyle bir konuştu ki benim yerime de, itiraf gibi açıklamalar, itiraf, itiraf! Ne diyor, TRT ne yapmış? Yayın yapmış. Kim? Mecliste dört, grubu olan, parti var. AK PARTİ 120,5 saat, güzel. Yani, "Bize ilişkin yayın az" diyor. Fakat burada bir hata, bir hesap hatası var. Herhalde Başbakanın ve bakanların konuşmalarını ve faaliyetlerini bu saate almamışlar. MHP'nin 193 saat. Şimdi, bakın, ana muhalefet CHP'nin 372 saat. Şimdi, saatleri birbirinin karşısında aldığınız zaman, bu Mecliste grubu bulunan Demokratik Toplum Partisi ve şimdiki Barış ve Demokrasi Partisinin 2 saat, 2! 2 saat beyler! ". . ."(x) ".. ."(x)".. ."(x) Fransızcası. Bunu anlayacaksınız ki burada şunu anlayacaksınız: CHP'ye 180 katı fazla konuşma veriyorsunuz. Üstelik de CHP, iktidar TRT'yi bu nedenle de boykot etmiş, gitmiyorlar programlara. Şimdi, bakın, bizim 180 katımız CHP, 100 katımız MHP konuşuyor, maşallah siz de 60 katımız konuşuyorsunuz. Böyle eşitlik, böyle.. . Adaletinize hayranım! Vallahi billahi size ödül vermek gerekiyor. Bu TRT'yi yönetenlere ödül vermek gerekiyor. Ama neydi, ne ödülüydü? Sayın Tüzmen, siz iyi biliyorsunuz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bana hiç bulaşma bak. HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Tüzmen, en kötü ödülün ismi neydi? Bamya Ödülü müydü? En kötü ödül neydi? KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Onu bilmem. Sen bir, Türk Bayrağı'nı söyle, "Bu bizim bayrağımız." de, bitsin bu iş ya! HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Kürşad Tüzmen, şov yapıyorsun, şov. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Gel şunu söyle ya, gel şunu söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak, bak, rozete bak. Sen miyopsun, bak görmüyorsun. Altın yıldıza bizim... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Arkandaki bayrağa, de ki: "Türk Bayrağı, bu bizim bayrağımız." Bir onu de, her şey bitecek. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, sizi Altın Bamya Ödülü'ne layık gösterebilirim. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Rahat ol, rahat! "Bizim bayrağımız." de, "Bizim.. ." HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, Altın Bamya Ödülü'nü, En Kötü Eser Ödülü'nü alırsınız. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Bizim bayrağımız." de, "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. HASİP KAPLAN (Devamla) - Siz şovmenlikten başka bir şey yapmazsınız. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, siz öyle konuşuyorsunuz ki, o kadar yanlış yapıyorsunuz ki. . . KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - İlla da bir konuşacaksınız, illa da konuşacaksınız. Bayrağa karşı saygımız sonsuz. Bakın, rozetini taşıyoruz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Tamam. HASİP KAPLAN (Devamla) - Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi rozeti var, bak. - 6 6 - T B M M B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 7 - KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir şuradan söyle ya! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak Sayın Tüzmen, bak... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bir dakika... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Şu cüzdanı aldığında üstünde Rus bayrağı yok. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hah... Türk Bayrağı var, hah... HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak, bak, bak, bak... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Haydi be, söyle şunu! Söyle alkışlayayım. Söyle alkışlayayım. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bunun uğrunda Çanakkale'de şehitlerimiz yatıyor. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle alkışlayayım, söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Dumlupınar şehitliğine git, orada Cizreli, Şırnaklı şehitleri görürsün ama... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle! Söyle alkışlayacağım, söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - .. .iki saat, bu vatandaşa zulüm eder gibi iki saat TRT'de yayın yaparsan... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Zulüm falan yok. HASİP KAPLAN (Devamla) - ...burada adaletten, eşitlikten bahsedemezsin. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bu millet hiç kimseye zulüm yapmaz, Türk milleti kimseye zulüm yapmaz. SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz, hatip konuşsun. BENGİ YILDIZ (Batman) - Sen buraya artistlik yapmaya mı geldin? HASİP KAPLAN (Devamla) - Burada şov yaptırtmam. Ben bu kürsüde konuştuğum zaman birilerine kalkıp bayrak ticareti yaptırmam. Bayrak bu ulusun değeridir. Bakın, kaçakçı da bayrağı eline alıyor, çeteler de bayrağı eline alıyor, katiller de bayrağı eline alıyor, herkes bayrağı eline alıyor, bu ortak değerimizi kirletiyor. (BDP sıralarından alkışlar) Bu ortak değer karşısında herkesi, bir kere, saygıya davet ediyoruz. Türk Bayrağı Kanunu var. Herkes buna saygılı olur. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Bizim bayrağımız." de, "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bayrağı da, Kur'an'ı da, Atatürk'ü de kullanan siyaset, siyaset etiğinin dışındadır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bayrak, Kur'an, Atatürk kullanılacak değerler değildir. Kim ki bunların üstünde siyaset yapıyorsa ayıp ediyor, yanlış ediyor. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de, "Bizim bayrağımız." de, "Bizim.. ." HASİP KAPLAN (Devamla) - Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Gelin, halk dilinde siyaset yapalım, halk gibi siyaset yapalım. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hah... Onu söyle, onu! "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, Tüzmen şov yapıyor! BAŞKAN - Sayın Tüzmen... Sayın Tüzmen... SIRRI SAKIK (Muş) - Mevki, makam kaybettiğin için sığınacağın tek liman bayrak mı? Ayıp,
Sayfa 68 -
T B M M B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 7 - KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir şuradan söyle ya! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak Sayın Tüzmen, bak... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle be! Bir söyle be! HASİP KAPLAN (Devamla) - Bir dakika... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bir söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Şu cüzdanı aldığında üstünde Rus bayrağı yok. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hah... Türk Bayrağı var, hah... HASİP KAPLAN (Devamla) - Bak, bak, bak, bak... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Haydi be, söyle şunu! Söyle alkışlayayım. Söyle alkışlayayım. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bunun uğrunda Çanakkale'de şehitlerimiz yatıyor. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle alkışlayayım, söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - Dumlupınar şehitliğine git, orada Cizreli, Şırnaklı şehitleri görürsün ama... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle! Söyle alkışlayacağım, söyle! HASİP KAPLAN (Devamla) - .. .iki saat, bu vatandaşa zulüm eder gibi iki saat TRT'de yayın yaparsan... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Zulüm falan yok. HASİP KAPLAN (Devamla) - ...burada adaletten, eşitlikten bahsedemezsin. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Bu millet hiç kimseye zulüm yapmaz, Türk milleti kimseye zulüm yapmaz. SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz, hatip konuşsun. BENGİ YILDIZ (Batman) - Sen buraya artistlik yapmaya mı geldin? HASİP KAPLAN (Devamla) - Burada şov yaptırtmam. Ben bu kürsüde konuştuğum zaman birilerine kalkıp bayrak ticareti yaptırmam. Bayrak bu ulusun değeridir. Bakın, kaçakçı da bayrağı eline alıyor, çeteler de bayrağı eline alıyor, katiller de bayrağı eline alıyor, herkes bayrağı eline alıyor, bu ortak değerimizi kirletiyor. (BDP sıralarından alkışlar) Bu ortak değer karşısında herkesi, bir kere, saygıya davet ediyoruz. Türk Bayrağı Kanunu var. Herkes buna saygılı olur. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Bizim bayrağımız." de, "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bayrağı da, Kur'an'ı da, Atatürk'ü de kullanan siyaset, siyaset etiğinin dışındadır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. HASİP KAPLAN (Devamla) - Bayrak, Kur'an, Atatürk kullanılacak değerler değildir. Kim ki bunların üstünde siyaset yapıyorsa ayıp ediyor, yanlış ediyor. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de, "Bizim bayrağımız." de, "Bizim.. ." HASİP KAPLAN (Devamla) - Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Gelin, halk dilinde siyaset yapalım, halk gibi siyaset yapalım. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hah... Onu söyle, onu! "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, Tüzmen şov yapıyor! BAŞKAN - Sayın Tüzmen... Sayın Tüzmen... SIRRI SAKIK (Muş) - Mevki, makam kaybettiğin için sığınacağın tek liman bayrak mı? Ayıp, TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 8 - HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Tüzmen, seninle denizlere de dalarız, seninle denizlere de dalarız ama şovmenlikte... Şu davranış biçimini de yakıştıramadım Hükümetin eski bir bakanına. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğünün yegâne sigortası Barış ve Demokrasi Partisidir. Daha dün 15 milletvekili -2 MHP'den, 2 CHP'den, 10 tane AK PARTİ'den- Cudi Dağı'nın tepesine çıkmadık mı Halil Bey? HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Çıktık. HASİP KAPLAN (Devamla) - Cudi Dağı'nın tepesine çıktık, Şırnak'a gittik, Midyat'a gittik, Deyrül Umur'a gittik, Mardin'e gittik, Kırklar Kilisesi'nde paskalya kutladık. Biz böyle bir ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bütün renklerin kardeşliğini, bütün seslerin kardeşliğini... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) HASİP KAPLAN (Devamla) - ...eşitliğini, eşit ve özgür yurttaşı, özgür bireyin özgürlüğünü savunuyoruz, hukuku ve demokrasiyi... Siz, böyle yanlışlarınıza devam edin! KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sen beni çok iyi bilirsin! HASİP KAPLAN (Devamla) - Biz halk gibi düşünüyoruz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Ben sana diyorum ki: "Bu bayrağa sahip çık, bitecek bu iş." BAŞKAN - Sayın Tüzmen... Sayın Tüzmen... HASİP KAPLAN (Devamla) - Hepinizi bu duygularla selamlıyorum ve "Terk et bu yanlışı!" diye sizi uyarıyorum Sayın Tüzmen. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hiç yanlış yok. Bu bayrak sizin bayrağınız, hepimizin bayrağı. BAŞKAN - Sayın Tüzmen... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. Onu istiyorum ben senden, onu istiyorum. BAŞKAN - Sayın Tüzmen... HASİP KAPLAN (Devamla) - Sana kazandırmaz, AK PARTİ'ye kazandırmaz. Senin partinin korkutması da o değil... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Onu istiyorum ben senden, onu istiyorum. HASİP KAPLAN (Devamla) - Senin partinin... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyleyemiyor musun? Söyle! SIRRI S AKİK (MUŞ) - Ya, sen kimsin? Sen kimsin? KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle! SIRRI SAKIK (Muş) - Kimsin sen? Yani kaybettiğin mevki, makamı şimdi bayrağa sarılarak mı kutsamaya çalışıyorsun? (BDP sıralarından alkışlar) KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Yazık olur sana yazık! Onları karıştırma ha! Başkalarıyla karıştırırsan... SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan... KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmacı bana "parazit yapıyorsunuz" dedi. (Gülüşmeler) BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Şimdi sizden evvel Sayın Sakık... Sayın Sakık sisteme girdiniz, hayrola? SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. BAŞKAN - Hangi konuda? SIRRI SAKIK (Muş) - Bayrakla ilgili bir bütünümüzü töhmet altında tutan bir açıklama... BAŞKAN - Peki, iki dakika süre veriyorum. Buyurun.
Sayfa 69 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 - 6 8 - HASİP KAPLAN (Devamla) - Sayın Tüzmen, seninle denizlere de dalarız, seninle denizlere de dalarız ama şovmenlikte... Şu davranış biçimini de yakıştıramadım Hükümetin eski bir bakanına. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğünün yegâne sigortası Barış ve Demokrasi Partisidir. Daha dün 15 milletvekili -2 MHP'den, 2 CHP'den, 10 tane AK PARTİ'den- Cudi Dağı'nın tepesine çıkmadık mı Halil Bey? HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Çıktık. HASİP KAPLAN (Devamla) - Cudi Dağı'nın tepesine çıktık, Şırnak'a gittik, Midyat'a gittik, Deyrül Umur'a gittik, Mardin'e gittik, Kırklar Kilisesi'nde paskalya kutladık. Biz böyle bir ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bütün renklerin kardeşliğini, bütün seslerin kardeşliğini... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) HASİP KAPLAN (Devamla) - ...eşitliğini, eşit ve özgür yurttaşı, özgür bireyin özgürlüğünü savunuyoruz, hukuku ve demokrasiyi... Siz, böyle yanlışlarınıza devam edin! KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sen beni çok iyi bilirsin! HASİP KAPLAN (Devamla) - Biz halk gibi düşünüyoruz. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Ben sana diyorum ki: "Bu bayrağa sahip çık, bitecek bu iş." BAŞKAN - Sayın Tüzmen... Sayın Tüzmen... HASİP KAPLAN (Devamla) - Hepinizi bu duygularla selamlıyorum ve "Terk et bu yanlışı!" diye sizi uyarıyorum Sayın Tüzmen. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Hiç yanlış yok. Bu bayrak sizin bayrağınız, hepimizin bayrağı. BAŞKAN - Sayın Tüzmen... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." de. Onu istiyorum ben senden, onu istiyorum. BAŞKAN - Sayın Tüzmen... HASİP KAPLAN (Devamla) - Sana kazandırmaz, AK PARTİ'ye kazandırmaz. Senin partinin korkutması da o değil... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Onu istiyorum ben senden, onu istiyorum. HASİP KAPLAN (Devamla) - Senin partinin... KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyleyemiyor musun? Söyle! SIRRI S AKİK (MUŞ) - Ya, sen kimsin? Sen kimsin? KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Söyle! SIRRI SAKIK (Muş) - Kimsin sen? Yani kaybettiğin mevki, makamı şimdi bayrağa sarılarak mı kutsamaya çalışıyorsun? (BDP sıralarından alkışlar) KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Yazık olur sana yazık! Onları karıştırma ha! Başkalarıyla karıştırırsan... SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan... KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmacı bana "parazit yapıyorsunuz" dedi. (Gülüşmeler) BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Şimdi sizden evvel Sayın Sakık... Sayın Sakık sisteme girdiniz, hayrola? SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. BAŞKAN - Hangi konuda? SIRRI SAKIK (Muş) - Bayrakla ilgili bir bütünümüzü töhmet altında tutan bir açıklama... BAŞKAN - Peki, iki dakika süre veriyorum. Buyurun. TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, bayrakla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi, ne gereği var? Burada TRT'yle ilgili bir konuşma var. Bütün siyasi partiler düşüncelerini ifade ettiler. Hepimiz, burada, bu kürsüde her gün, hemen hemen bütün konuşmalarımızda bizim, hiçbirimizin bayrakla, ülkenin birliğiyle ilgili tek bir sorunumuzun olmadığını söylüyoruz. Şimdi sayın zat, uzun süredir bulunduğu mevki ve makamları kaybedince sığınabileceği bir liman arıyor, bu liman biz değiliz. Nereden ararsanız arayın, bizim üzerimizden size siyaset yaptırtmayız. Yıllardır bunu yaptınız, bunu yapmayınız, bu ülkeye haksızlık etmeyiniz. Bu ülke kimsenin babasının yurdu değil, kimse de burada sığıntı bir şekilde yaşamıyor, hepimizin ortak anayurdudur. Bayrak da hepimizindir, ülke de hepimizindir ama herkes de haddini bilmelidir. Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. BAŞKAN - Size de geleceğim. Üç dakika süre veriyorum. Üç dakikayı uzatmadığımı biliyorsunuz. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden, buyurun Sayın Genç. IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın milletvekilleri, şimdi, Hasip Bey söz aldı "Burada grubum adına konuşuyorum." dedi. Ben de dedim ki grup adına değil, kişisel konuşuyorsunuz. Yani İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre milletvekillerinin aldıkları söz kişisel sözdür, grup adına değildir. Fakat bu arkadaşlarımızdan bazıları zaman zaman bana karşı çok büyük tepki gösteriyorlar. SIRRI SAKIK (Muş) - Hepimiz seni seviyoruz. KAMER GENÇ (Devamla) - Dün konuşmamın birisinde ben burada konuşurken, efendim, seni Tunceli'ye sokmayız... Yahu, siz beni nereden... Gücünüz varsa sokmayın. Hasip Bey bilir, biz daha 2007 seçimlerinden önce kendisiyle bir televizyon kanalına çıktık, dedi ki: "Seni Tunceli 'de, Dersim'de sandığa gömeceğiz." Bak, gördünüz ki boğulmadık. Tunceli halkı, çok soylu ve asil bir halktır, insanın hakkını verir. Ben, yıllarca bu Parlamentoda görev yapmışım. Kürsüye çıkan bazı arkadaşlarımız eğer yanlış bir ifade kullanıyorsa onlara bir ağabeylik görevini yaparak diyorum ki yani doğru konuşun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen dede olursun, dede! KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu bu eğitim, öğreteceğiz size. Yani diyoruz ki bundan sonra grup adına çıktığınız zaman grup adına çıkın, kişisel olarak çıktığınız zaman kişisel sözden bahsedin. Yani efendim, parazit... Neye parazit etmiş oluyorum ki? BENGİ YILDIZ (Batman) - Araya girdiğiniz için söyledi Sayın Genç. KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin bilakis bana teşekkür etmeniz lazım. Yani yanlış kullandığı bir ifadeyi düzelttiğim için teşekkür etmesi gerekirken "Parazit yapıyorsunuz." demek ne demek? Yani şimdi, bazı arkadaşlarımız kendilerini... HASİP KAPLAN (Şırnak) - Kamer Bey, teşekkür ediyorum. - 6 9 -
Sayfa 70 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, bayrakla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi, ne gereği var? Burada TRT'yle ilgili bir konuşma var. Bütün siyasi partiler düşüncelerini ifade ettiler. Hepimiz, burada, bu kürsüde her gün, hemen hemen bütün konuşmalarımızda bizim, hiçbirimizin bayrakla, ülkenin birliğiyle ilgili tek bir sorunumuzun olmadığını söylüyoruz. Şimdi sayın zat, uzun süredir bulunduğu mevki ve makamları kaybedince sığınabileceği bir liman arıyor, bu liman biz değiliz. Nereden ararsanız arayın, bizim üzerimizden size siyaset yaptırtmayız. Yıllardır bunu yaptınız, bunu yapmayınız, bu ülkeye haksızlık etmeyiniz. Bu ülke kimsenin babasının yurdu değil, kimse de burada sığıntı bir şekilde yaşamıyor, hepimizin ortak anayurdudur. Bayrak da hepimizindir, ülke de hepimizindir ama herkes de haddini bilmelidir. Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. BAŞKAN - Size de geleceğim. Üç dakika süre veriyorum. Üç dakikayı uzatmadığımı biliyorsunuz. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden, buyurun Sayın Genç. IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın milletvekilleri, şimdi, Hasip Bey söz aldı "Burada grubum adına konuşuyorum." dedi. Ben de dedim ki grup adına değil, kişisel konuşuyorsunuz. Yani İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre milletvekillerinin aldıkları söz kişisel sözdür, grup adına değildir. Fakat bu arkadaşlarımızdan bazıları zaman zaman bana karşı çok büyük tepki gösteriyorlar. SIRRI SAKIK (Muş) - Hepimiz seni seviyoruz. KAMER GENÇ (Devamla) - Dün konuşmamın birisinde ben burada konuşurken, efendim, seni Tunceli'ye sokmayız... Yahu, siz beni nereden... Gücünüz varsa sokmayın. Hasip Bey bilir, biz daha 2007 seçimlerinden önce kendisiyle bir televizyon kanalına çıktık, dedi ki: "Seni Tunceli 'de, Dersim'de sandığa gömeceğiz." Bak, gördünüz ki boğulmadık. Tunceli halkı, çok soylu ve asil bir halktır, insanın hakkını verir. Ben, yıllarca bu Parlamentoda görev yapmışım. Kürsüye çıkan bazı arkadaşlarımız eğer yanlış bir ifade kullanıyorsa onlara bir ağabeylik görevini yaparak diyorum ki yani doğru konuşun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen dede olursun, dede! KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu bu eğitim, öğreteceğiz size. Yani diyoruz ki bundan sonra grup adına çıktığınız zaman grup adına çıkın, kişisel olarak çıktığınız zaman kişisel sözden bahsedin. Yani efendim, parazit... Neye parazit etmiş oluyorum ki? BENGİ YILDIZ (Batman) - Araya girdiğiniz için söyledi Sayın Genç. KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin bilakis bana teşekkür etmeniz lazım. Yani yanlış kullandığı bir ifadeyi düzelttiğim için teşekkür etmesi gerekirken "Parazit yapıyorsunuz." demek ne demek? Yani şimdi, bazı arkadaşlarımız kendilerini... HASİP KAPLAN (Şırnak) - Kamer Bey, teşekkür ediyorum. - 6 9 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Hasip Bey, size yaptığımda bir hata yok diyorum. BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, bir saniye... KAMER GENÇ (Devamla) - Doğrusunu söyledim size. BAŞKAN - Sayın Genç, bir saniyecik... Hem teşekkür etti hem kusura bakmayın dedi. KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam efendim, ben de yani bir şey... Ama bu vesileyle... Hayır, yani teşekkür ettiği için ben de kendisine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Tüzmen, buyurun. Sataşma nedeniyle söz istediğiniz için buyurun, buradan konuşacaksınız. Size de üç dakika veriyorum. Üç dakikalara ekleme yapmadığım için o süre içerisinde... Buyurun, sataşmaya mahal vermeden... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2.- Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bir noktayı bence burada bizden sonraki nesillere de örnek olacak şekilde halledip geçmemiz gerekiyor. Burada gelen arkadaşlarımız güzel konuşmalar yapıyorlar, ben de uslu uslu orada oturuyordum biliyorsunuz. Laf gelince, oradan dayanamadım, karıştım çünkü şöyle bir şey var, şöyle bir yanılsama var: "Bizim bayrakla bir problemimiz yok." diyor arkadaşlar. Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz, diyoruz ki: "Tek devletiz. Tek vatan var. Tek bayrak var." "Bunda da bir problemimiz yok." diyor arkadaşlar. Evet, ben diyorum ki: "Bu yetmez, bunu benim söylemem de o kadar önemli değil. Bunu Kürt kökenli kardeşlerim buradan söylediği zaman bir anlamı var." "Türk Bayrağı bizim bayrağımızdır deyin." diyorum, bunu söyleyin. Ben bunu istiyorum. (BDP sıralarından gürültüler) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Biz ne diyeceğimizi senden mi öğreneceğiz? KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ben bunu istiyorum. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Kimsin sen, kimsin? KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - "Bayrakla problemimiz yok." demek farklı. (BDP sıralarından gürültüler) Ya, arkadaşlar, gelin... SIRRI SAKIK (Muş) - Sen kimsin ya! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bak, ben hepinizi seviyorum ya! Gelin, gelin siz de bunu söyleyin. Ben hepinizi seviyorum. (BDP sıralarından gürültüler) Bak, bir şey söyleyeceğim -Başkanım, izninizle- bir sakin olun, ben size bir şey söyleyeceğim. (BDP sıralarından gürültüler) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sen ihalelerinden bahset! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Suat Bey'le beraber biz İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Ahmet Türk'le Aysel Tuğluk beraber geliyorlar. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sen Mersin'deki ihalelerden bahset! "Vatan, millet, Sakarya" değil... MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sen başka şeylerden bahset! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Üçer, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Aysel Hanım'ın bavulu ağırdı. Çantasını, bir bayan olduğu için nezaketen çantasını ben aldım. SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Bizi yok saydığınız için özür dileyin, özür. - 7 0 -
Sayfa 71 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 3 KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Hasip Bey, size yaptığımda bir hata yok diyorum. BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, bir saniye... KAMER GENÇ (Devamla) - Doğrusunu söyledim size. BAŞKAN - Sayın Genç, bir saniyecik... Hem teşekkür etti hem kusura bakmayın dedi. KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam efendim, ben de yani bir şey... Ama bu vesileyle... Hayır, yani teşekkür ettiği için ben de kendisine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Tüzmen, buyurun. Sataşma nedeniyle söz istediğiniz için buyurun, buradan konuşacaksınız. Size de üç dakika veriyorum. Üç dakikalara ekleme yapmadığım için o süre içerisinde... Buyurun, sataşmaya mahal vermeden... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2.- Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bir noktayı bence burada bizden sonraki nesillere de örnek olacak şekilde halledip geçmemiz gerekiyor. Burada gelen arkadaşlarımız güzel konuşmalar yapıyorlar, ben de uslu uslu orada oturuyordum biliyorsunuz. Laf gelince, oradan dayanamadım, karıştım çünkü şöyle bir şey var, şöyle bir yanılsama var: "Bizim bayrakla bir problemimiz yok." diyor arkadaşlar. Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz, diyoruz ki: "Tek devletiz. Tek vatan var. Tek bayrak var." "Bunda da bir problemimiz yok." diyor arkadaşlar. Evet, ben diyorum ki: "Bu yetmez, bunu benim söylemem de o kadar önemli değil. Bunu Kürt kökenli kardeşlerim buradan söylediği zaman bir anlamı var." "Türk Bayrağı bizim bayrağımızdır deyin." diyorum, bunu söyleyin. Ben bunu istiyorum. (BDP sıralarından gürültüler) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Biz ne diyeceğimizi senden mi öğreneceğiz? KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ben bunu istiyorum. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Kimsin sen, kimsin? KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - "Bayrakla problemimiz yok." demek farklı. (BDP sıralarından gürültüler) Ya, arkadaşlar, gelin... SIRRI SAKIK (Muş) - Sen kimsin ya! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bak, ben hepinizi seviyorum ya! Gelin, gelin siz de bunu söyleyin. Ben hepinizi seviyorum. (BDP sıralarından gürültüler) Bak, bir şey söyleyeceğim -Başkanım, izninizle- bir sakin olun, ben size bir şey söyleyeceğim. (BDP sıralarından gürültüler) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sen ihalelerinden bahset! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Suat Bey'le beraber biz İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Ahmet Türk'le Aysel Tuğluk beraber geliyorlar. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sen Mersin'deki ihalelerden bahset! "Vatan, millet, Sakarya" değil... MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sen başka şeylerden bahset! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Üçer, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Aysel Hanım'ın bavulu ağırdı. Çantasını, bir bayan olduğu için nezaketen çantasını ben aldım. SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Bizi yok saydığınız için özür dileyin, özür. - 7 0 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ben taşıdım. Aysel Tuğluk'un çantasını taşıdım ben, benim gibi adam. Taşıdım, nezaketen... İçeride de dedim ki: "Bu olmaz. Gelin, biz aynı millet, aynı birlik beraberlik, aynı devlet, aynı vatan içerisinde, Türk Bayrağı'nın altında yaşıyoruz..." SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Aynı millet değil, biz Kürt'üz, siz Türk'sünüz. Biz aynı millet değiliz. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Aynı millet değiliz. Biz Kürt'üz, sen Türk'sün. KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Tamam, Kürt'sün. Belki ben senden daha fazla Kürt'üm, ne biliyorsun? Sen belki benden daha fazla Türk'sün, kim biliyor? HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e o kabalığı yapmayacaktın sen! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakalım kök araştırmasına, Hazreti Adem Türk müydü Kürt müydü? HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e karşı saygılı olmak zomndasın! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ya, bırakın bunları, geçin. HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e karşı yaptığın çok ayıp! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bunlar tartışma değil. Türkiye'nin çok daha acil meseleleri var. Biz işsizlikle mücadeleyi çalışalım. Boş verin buradan öyle siyaset yapmayı. Ucuz nutuklar atmayın, hamaset yapmayın. HASİP KAPLAN (Sımak) - Milletvekilliği düşmüş bir lidere karşı saygılı olacaksın! BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." deyin. (BDP sıralarından gürültüler) BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bu bayrak bizim bayrağımız. Benim söylediğim bu. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, biz de meramımızı ifade etmek istiyoruz. BAŞKAN - Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin ama. 3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kür şad Tüzmen 'in, grubuna sataşması nedeniyle konuşması SIRRI SAKIK (Muş) - Sevgili Başkan, sevgili arkadaşlar; merhaba. Şimdi, ne gereği vardı? Allah rızası için, burada, bu tartışmalarda gelip burada oturup... Kaç gündür sevgili arkadaşımızı görüyoruz, her oturduğunda o elindeki çantayı böyle hiddetle, şiddetle yere vuruyor, çatabileceği bir yer arıyor. Nedir? Zayıf halka Kültlerdir, zayıf halka Türkiye'nin temel değerleridir. Nedir? Onun için, dönüyor... Arkadaşımız burada düşüncesini ifade ediyor. Bayrak... Şimdi, bakın bir düşünür diyor ki: "Her alçağın en son sığınacağı limanlar bu kutsal değerlerdir." Şimdi, hiç kimsenin bu kutsal değerlere sığınarak bir başkasına haksızlık etme hakkı yok. Bu kürsüde ve hayatın her alanında ortak vatandan bahseden bir halk, ortak bayraktan bahseden... Bu değerleri kendi değerimiz olarak algılıyoruz ve bu değerler kimsenin tekelinde değil ama birileri de çıkıp bizi tehdit ederek, beynimizin, bedenimizin efendisi olamazlar. Biz hiç kimseye ne boyun eğeriz ne kimsenin dayatmasıyla da.. . Siz dayatmayla bayrağı insanlara sevdiremezsiniz. Eğer sevgi bağını oluşturamazsanız o bayrak çatışmaya dönüşür. Niye bölgede bayrağa insanlar bu kadar tepki gösterdi? Çünkü o panzerlere bayrakları takıp, gidip ev yaktılar. O koca metal direklerle bayrakları asarak bu ülkede birliği, bütünlüğü - 7 1 -
Sayfa 72 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 3 KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ben taşıdım. Aysel Tuğluk'un çantasını taşıdım ben, benim gibi adam. Taşıdım, nezaketen... İçeride de dedim ki: "Bu olmaz. Gelin, biz aynı millet, aynı birlik beraberlik, aynı devlet, aynı vatan içerisinde, Türk Bayrağı'nın altında yaşıyoruz..." SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Aynı millet değil, biz Kürt'üz, siz Türk'sünüz. Biz aynı millet değiliz. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Aynı millet değiliz. Biz Kürt'üz, sen Türk'sün. KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Tamam, Kürt'sün. Belki ben senden daha fazla Kürt'üm, ne biliyorsun? Sen belki benden daha fazla Türk'sün, kim biliyor? HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e o kabalığı yapmayacaktın sen! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakalım kök araştırmasına, Hazreti Adem Türk müydü Kürt müydü? HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e karşı saygılı olmak zomndasın! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ya, bırakın bunları, geçin. HASİP KAPLAN (Sımak) - Ahmet Türk'e karşı yaptığın çok ayıp! KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bunlar tartışma değil. Türkiye'nin çok daha acil meseleleri var. Biz işsizlikle mücadeleyi çalışalım. Boş verin buradan öyle siyaset yapmayı. Ucuz nutuklar atmayın, hamaset yapmayın. HASİP KAPLAN (Sımak) - Milletvekilliği düşmüş bir lidere karşı saygılı olacaksın! BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - "Türk Bayrağı bizim bayrağımız." deyin. (BDP sıralarından gürültüler) BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen... KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bu bayrak bizim bayrağımız. Benim söylediğim bu. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim. SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, biz de meramımızı ifade etmek istiyoruz. BAŞKAN - Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin ama. 3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Mersin Milletvekili Kür şad Tüzmen 'in, grubuna sataşması nedeniyle konuşması SIRRI SAKIK (Muş) - Sevgili Başkan, sevgili arkadaşlar; merhaba. Şimdi, ne gereği vardı? Allah rızası için, burada, bu tartışmalarda gelip burada oturup... Kaç gündür sevgili arkadaşımızı görüyoruz, her oturduğunda o elindeki çantayı böyle hiddetle, şiddetle yere vuruyor, çatabileceği bir yer arıyor. Nedir? Zayıf halka Kültlerdir, zayıf halka Türkiye'nin temel değerleridir. Nedir? Onun için, dönüyor... Arkadaşımız burada düşüncesini ifade ediyor. Bayrak... Şimdi, bakın bir düşünür diyor ki: "Her alçağın en son sığınacağı limanlar bu kutsal değerlerdir." Şimdi, hiç kimsenin bu kutsal değerlere sığınarak bir başkasına haksızlık etme hakkı yok. Bu kürsüde ve hayatın her alanında ortak vatandan bahseden bir halk, ortak bayraktan bahseden... Bu değerleri kendi değerimiz olarak algılıyoruz ve bu değerler kimsenin tekelinde değil ama birileri de çıkıp bizi tehdit ederek, beynimizin, bedenimizin efendisi olamazlar. Biz hiç kimseye ne boyun eğeriz ne kimsenin dayatmasıyla da.. . Siz dayatmayla bayrağı insanlara sevdiremezsiniz. Eğer sevgi bağını oluşturamazsanız o bayrak çatışmaya dönüşür. Niye bölgede bayrağa insanlar bu kadar tepki gösterdi? Çünkü o panzerlere bayrakları takıp, gidip ev yaktılar. O koca metal direklerle bayrakları asarak bu ülkede birliği, bütünlüğü - 7 1 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 Kapanma Saati: 17.26 - 7 2 - sağlayamazsınız. Onun için, yürekten; onun için, duygu bağıyla hepimizin bağlı olduğu değerleri birileri kendilerine ait ve dönüp efendi-köle muamelesi yaparcasına, çıkın... Buna hiç kimsenin hakkı yoktur ve burada tekrar altını çizerek söylüyoruz, bu değerlerle siyaset yapılmaz. Evet, bayrakla, resmî dille, üniter yapıyla hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz nedir? Tek, ırktır. Evet, biz Türk değiliz. Burada farklı kavimler var. Anadolu farklı kavimlerin geçtiği bir yerdir. Biz de Kürt kimliğimiz var. Bakın, dün akşam burada tartışmalar oldu, "Kürt" sözcüğünden dolayı ne kıyametler kopuyor ve dönüp söylüyorlar: "Efendim, biz kardeşiz." Böyle kardeşlik batsın. Böyle kardeşliği istemiyoruz. Böyle bir kardeşlik, bizim beklentimiz bu değil. Bize efendi-köle muamelesi kimse yapamaz. Bu kardeşlik değil, efendi-köle ilişkisidir, bu değerleri dayatmak efendi-köle ilişkileridir. Onun için, eğer gerçekten kardeşlik diyorsanız, bütün dillere, bütün kültürlere özgürlük tanınmalıdır. Bir tek "Kürt" sözcüğünün, dün akşam, efendim... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, son sözü söyleyeyim. BAŞKAN - Ama, bakın, yapmayın... SIRRI SAKIK (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum.
Sayfa 73 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 3 Kapanma Saati: 17.26 - 7 2 - sağlayamazsınız. Onun için, yürekten; onun için, duygu bağıyla hepimizin bağlı olduğu değerleri birileri kendilerine ait ve dönüp efendi-köle muamelesi yaparcasına, çıkın... Buna hiç kimsenin hakkı yoktur ve burada tekrar altını çizerek söylüyoruz, bu değerlerle siyaset yapılmaz. Evet, bayrakla, resmî dille, üniter yapıyla hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz nedir? Tek, ırktır. Evet, biz Türk değiliz. Burada farklı kavimler var. Anadolu farklı kavimlerin geçtiği bir yerdir. Biz de Kürt kimliğimiz var. Bakın, dün akşam burada tartışmalar oldu, "Kürt" sözcüğünden dolayı ne kıyametler kopuyor ve dönüp söylüyorlar: "Efendim, biz kardeşiz." Böyle kardeşlik batsın. Böyle kardeşliği istemiyoruz. Böyle bir kardeşlik, bizim beklentimiz bu değil. Bize efendi-köle muamelesi kimse yapamaz. Bu kardeşlik değil, efendi-köle ilişkisidir, bu değerleri dayatmak efendi-köle ilişkileridir. Onun için, eğer gerçekten kardeşlik diyorsanız, bütün dillere, bütün kültürlere özgürlük tanınmalıdır. Bir tek "Kürt" sözcüğünün, dün akşam, efendim... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, son sözü söyleyeyim. BAŞKAN - Ama, bakın, yapmayın... SIRRI SAKIK (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. VIII.- ÖNERİLER (Devam) A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 3.- (10/515, 10/606) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 8/4/2010 Perşembe günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 DÖRDÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 17.38 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 4'üncü sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) (x) BAŞKAN - Komisyon? Burada. Hükümet? Burada. Komisyon Raporu 487 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. (x) 487 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. - 7 3 -
Sayfa 74 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 DÖRDÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 17.38 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 4'üncü sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) (x) BAŞKAN - Komisyon? Burada. Hükümet? Burada. Komisyon Raporu 487 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. (x) 487 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. - 7 3 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Kerem Altun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil; şahıslar adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil, Konya Milletvekili Sayın Sami Güçlü, bu arkadaşlarımız olmazsa Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'da. Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar) CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, geçen haftalarda bir Türk-Alman Üniversitesi kurduk. Bugün de 4 vakıf üniversitesi kuracağız. Böylece, birkaç haftada 5 üniversite kuran bir Meclis konumundayız. Bu durumda Meclisin, üniversite kavramını sorgulaması, üniversitenin işlevlerini sorgulaması, genel olarak da üniversite sorununu tartışması gerekir. Esasen, bilindiği gibi, Anayasa bu konuda Meclisi sorumlu ve görevli tutmuştur. Anayasa'ya girmiş kavramlarla üniversite tanımlanmıştır, vakıf üniversiteleri tanımlanmıştır ve bunların ticari amaçlarla kurulamayacağı da söylenmiştir. Yani vakfedilecekse bir üniversite için bir kaynak, bunun eğitim amaçlı olması öngörülmüştür. Şimdi, işler böyle mi yoksa başka türlü mü cereyan ediyor, ona bakmamız lazım. Ama şimdi, önce bir bilanço çıkaralım: 2002 yılında 76 üniversite söz konusuydu. Yani AKP iktidara gelmeden önceki döneme baktığımızda, 76 üniversite var, bunun 23'ü vakıf olmak üzere. Aradan zaman geçti, AKP dönemini yaşadık. Bugün bu 4 vakıf üniversitesi -şimdi tartıştığımız- eğer kurulacak olursa üniversite sayısı 76'dan 144'e çıkmış olacak, bunun 49'u da vakıf üniversitesi olacak. Aslında 2'ye yakın bir artış var. Vakıf üniversitesinde 2'den fazla artış var, 23'den 49'a. Vakıf üniversitesi sayısı 49 olacak, 2 kattan fazla. Şimdi, eğer gelişmeyi sadece nicelik olarak görürseniz, sadece sayıların diliyle konuşursanız, yani "Sayılar 2'ye katlanmış. Ee, o zaman her şey iyidir, olumludur." derseniz bununla övünebilirsiniz ama eğer bu gelişme üniversite eğitiminde bir nitelik aşınmasıyla ortaya çıkmışsa o zaman bu sayısal artışın çok da iyi bir gelişme olup olmadığı konusunu burada sorgulamak gerekir. Değerli arkadaşlarım, üniversiteler esas itibarıyla düşünce üreten kuruluşlardır ve düşünmeyi öğreten kurumlardır. Üniversite bir meslek yüksekokulundan farklıdır. Meslek yüksekokulu ne yapar? Balık tutmasını öğretir ama üniversite bunun doğru olup olmadığını tartışır, bunun tarihini tartışır, bunun ekosistem üzerindeki etkilerini tartışır, bunun aslında üniversite olarak başka mecralara taşınmasını, yeni düşünce üretme sistemlerine aracılık etmesini sağlar. Üniversite ile meslek yüksekokulu bu nedenle de çok farklı yapılardır ama bugün Türkiye'de gördüğümüz şey, meslek yüksekokulları seviyesinde üniversiteler kurmaktan öteye gitmemektedir. Ders verme makinesi hâline getirilmiş öğretim üyeleri ve giderek kendi aralarında büyük kalite farklılıkları ortaya çıkan... Hem devlet üniversitelerinin kendi içinde büyük kalite farklılıkları var hem vakıf üniversitelerinin kendi arasında büyük kalite farklılıkları var hem de bu ikisi arasında büyük kalite farklılıkları var. Sonuç olarak Türkiye'de "üniversite" dediğimiz zaman homojen bir yapıdan bahsetmiyoruz. Türkiye'deki üniversite sistemi çok birbirinden farklı öğretim birimlerini içinde barındırıyor. Hatta aynı üniversite içinde iyi fakülte var, kötü fakülte var, iyi bölüm var, kötü bölüm var ve dolayısıyla bizim her bakımdan iyi diyebileceğimiz üniversite sayısı parmakla sayılacak kadar az. Yani 144 tane üniversite ama "Hadi bakalım, bunun içinden bir 10 tane say." dediğinizde güçlük çekebiliyorsunuz. - 7 4 -
Sayfa 75 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Kerem Altun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil; şahıslar adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil, Konya Milletvekili Sayın Sami Güçlü, bu arkadaşlarımız olmazsa Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'da. Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar) CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, geçen haftalarda bir Türk-Alman Üniversitesi kurduk. Bugün de 4 vakıf üniversitesi kuracağız. Böylece, birkaç haftada 5 üniversite kuran bir Meclis konumundayız. Bu durumda Meclisin, üniversite kavramını sorgulaması, üniversitenin işlevlerini sorgulaması, genel olarak da üniversite sorununu tartışması gerekir. Esasen, bilindiği gibi, Anayasa bu konuda Meclisi sorumlu ve görevli tutmuştur. Anayasa'ya girmiş kavramlarla üniversite tanımlanmıştır, vakıf üniversiteleri tanımlanmıştır ve bunların ticari amaçlarla kurulamayacağı da söylenmiştir. Yani vakfedilecekse bir üniversite için bir kaynak, bunun eğitim amaçlı olması öngörülmüştür. Şimdi, işler böyle mi yoksa başka türlü mü cereyan ediyor, ona bakmamız lazım. Ama şimdi, önce bir bilanço çıkaralım: 2002 yılında 76 üniversite söz konusuydu. Yani AKP iktidara gelmeden önceki döneme baktığımızda, 76 üniversite var, bunun 23'ü vakıf olmak üzere. Aradan zaman geçti, AKP dönemini yaşadık. Bugün bu 4 vakıf üniversitesi -şimdi tartıştığımız- eğer kurulacak olursa üniversite sayısı 76'dan 144'e çıkmış olacak, bunun 49'u da vakıf üniversitesi olacak. Aslında 2'ye yakın bir artış var. Vakıf üniversitesinde 2'den fazla artış var, 23'den 49'a. Vakıf üniversitesi sayısı 49 olacak, 2 kattan fazla. Şimdi, eğer gelişmeyi sadece nicelik olarak görürseniz, sadece sayıların diliyle konuşursanız, yani "Sayılar 2'ye katlanmış. Ee, o zaman her şey iyidir, olumludur." derseniz bununla övünebilirsiniz ama eğer bu gelişme üniversite eğitiminde bir nitelik aşınmasıyla ortaya çıkmışsa o zaman bu sayısal artışın çok da iyi bir gelişme olup olmadığı konusunu burada sorgulamak gerekir. Değerli arkadaşlarım, üniversiteler esas itibarıyla düşünce üreten kuruluşlardır ve düşünmeyi öğreten kurumlardır. Üniversite bir meslek yüksekokulundan farklıdır. Meslek yüksekokulu ne yapar? Balık tutmasını öğretir ama üniversite bunun doğru olup olmadığını tartışır, bunun tarihini tartışır, bunun ekosistem üzerindeki etkilerini tartışır, bunun aslında üniversite olarak başka mecralara taşınmasını, yeni düşünce üretme sistemlerine aracılık etmesini sağlar. Üniversite ile meslek yüksekokulu bu nedenle de çok farklı yapılardır ama bugün Türkiye'de gördüğümüz şey, meslek yüksekokulları seviyesinde üniversiteler kurmaktan öteye gitmemektedir. Ders verme makinesi hâline getirilmiş öğretim üyeleri ve giderek kendi aralarında büyük kalite farklılıkları ortaya çıkan... Hem devlet üniversitelerinin kendi içinde büyük kalite farklılıkları var hem vakıf üniversitelerinin kendi arasında büyük kalite farklılıkları var hem de bu ikisi arasında büyük kalite farklılıkları var. Sonuç olarak Türkiye'de "üniversite" dediğimiz zaman homojen bir yapıdan bahsetmiyoruz. Türkiye'deki üniversite sistemi çok birbirinden farklı öğretim birimlerini içinde barındırıyor. Hatta aynı üniversite içinde iyi fakülte var, kötü fakülte var, iyi bölüm var, kötü bölüm var ve dolayısıyla bizim her bakımdan iyi diyebileceğimiz üniversite sayısı parmakla sayılacak kadar az. Yani 144 tane üniversite ama "Hadi bakalım, bunun içinden bir 10 tane say." dediğinizde güçlük çekebiliyorsunuz. - 7 4 - TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 7 5 - Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, üniversiteler bir kere, 1) Düşünce üreten kuruluşlardır, düşünmeyi öğreten kurumlardır, kuruluşlardır. 2) Üniversiteler bir toplumun, bir ülkenin aynasıdır, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Üniversiteler, dolayısıyla sadece toplumun değil, içinde yer aldıkları bölgenin, ilin ileriye taşıyıcı unsurlarıdırlar, öyle olmalıdırlar. 3) Üniversiteler aydınlanma geleneğinin ışığıdırlar, meşalesidirler. Ancak bu görevi yerine getirdikleri takdirde üniversiteler üniversite olurlar. Bu nedenle biz burada üniversite meselesini, umarım bundan sonraki konuşmacılarla enine boyuna tartışırız. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mız, kazanç amacına yönelik olmamak şartına bağlı olarak ve devletin gözetimi, denetimi altında çalışacak şekilde vakıf üniversiteleri de kurulmasına imkân verir. Şimdi, gerçekten Türkiye'de bu vakıf üniversiteleri ne kadar vakıf, ne kadar ticari amaçlı? Yani, buna bir bakmak lazım, bir. İkincisi, vakıf üniversitelerinin dağılımı çok ilginç. Türkiye'de bu sözünü ettiğimiz, şimdi kurulacak olanlarla birlikte 49 vakıf üniversitesinin 28'i İstanbul'da, 8'i Ankara'da, 4 'ü İzmir'de yani 49 vakıf üniversitesinden 40'ı üç büyük ilde. Yani, burada bunu söylerken biz demiyoruz ki her ile bir vakıf üniversitesi, devlet üniversitesinde olduğu gibi. Bu yanlış da anlaşılmasın. Fakat ilginç bir şey var. Bu vakıf üniversiteleri niye üç büyük ilde ve niye özellikle İstanbul'da? Yani, yüzde 57'si sadece İstanbul'da. Neden? Çünkü oradaki rekabet vakfedenlerin eğitim sistemi üzerinden bir rekabeti değil, orada, Türkiye'nin en zengin şehri olan İstanbul'da ödeme gücü olan kitlelere seçenek sunmaktan ibaret. Esas itibarıyla bu. Tabii cemaat vakıflarının gelişmesi, artışı falan, bu da ayrı bir mesele olarak var ama esas buradaki kaygımız, bu üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin eğitim amacını ön planda tutmuyor olmalarıdır. Şimdi, burada, yeni üniversiteler var. Bir tane daha bir Anadolu Üniversitesi -bu dört üniversiteden biri- kurulacak, Samsun'da bir Canik Başarı Üniversitesi ama gene kurulan dört üniversiteden şu an üçü İstanbul'da kurulacak olan üniversiteler ve ilginç bir gelişme olarak iki tane de "yarı kamusal" diyebileceğimiz üniversite tipi ortaya çıkıyor vakıflar içinde. Bunlardan bir tanesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün öncülük ettiği bir üniversite olacak, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, öbürü de Diyanet Vakfının kuracağı bir üniversite olacak. Yani, bu, tabii, yeni bir gelişme ama bu bizim kaygılarımızı azaltır mı? Yani bu üniversitelerin fınansal gücü açısından, belki daha az sıkıntı olur bu ikisi açısından. Peki ama diğer kaygılarımız açısından yani bir cemaat vakıflarına doğru gitme açısından, bir özgür düşünce yuvalan olma işlevi açısından, bir aydınlanma ve cumhuriyet geleneğini sürdürme açısından acaba bunlar bu işlevleri yerine getirecekler mi? Burada kaygılanınız vardır ve devam etmektedir. Dünya çapında üniversite oluşturmak acaba bu Fatih Sultan Üniversitesinin içine konduğu gibi bir "Medeniyetler İttifakı Enstitüsü" kurmakla mı olacak? Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu tür klişeleri, bu tür "medeniyetler ittifakı" gibi daha çok siyasetin alanında olan birtakım klişeleri üniversite bünyesi içine taşımak üniversiteleri geliştirmez. Siyaset bu biçimiyle... Yani bir kere dünyada bir tek medeniyet vardır, tek medeniyet vardır, o da gelişmişliğin medeniyeti. Bugün dünya öncülüğünde hangisi dünyanın ortak medeniyeti, ortak aklıdır? Farklı kültürler olabilir ama "medeniyetler arası ittifak" dediğiniz zaman "medeniyetler arasında çatışma var" tezinden yola çıkıyorsunuz demektir ve bu "medeniyetler arasındaki çatışma" tezi de bizzat Amerika'nın Huntington'a ısmarladığı tezler üzerinden üretilmiş ve Amerika'nın Yeni Dünya sahnesinde kendisine yeni çatışma, yeni birtakım -Sovyetlerin çökmesinden sonra- düşman imgeleri yaratmak için ortaya çıkardığı bir şeydir. Türkiye'nin bunda ne işi var? Türkiye'de bu konuda üniversitede enstitü mü kurulur? Yani değerli arkadaşlarım, böyle birtakım modalar izlenerek, bilim dışı siyaset peşine takılarak üniversite geliştirilmez.
Sayfa 76 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 7 5 - Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, üniversiteler bir kere, 1) Düşünce üreten kuruluşlardır, düşünmeyi öğreten kurumlardır, kuruluşlardır. 2) Üniversiteler bir toplumun, bir ülkenin aynasıdır, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Üniversiteler, dolayısıyla sadece toplumun değil, içinde yer aldıkları bölgenin, ilin ileriye taşıyıcı unsurlarıdırlar, öyle olmalıdırlar. 3) Üniversiteler aydınlanma geleneğinin ışığıdırlar, meşalesidirler. Ancak bu görevi yerine getirdikleri takdirde üniversiteler üniversite olurlar. Bu nedenle biz burada üniversite meselesini, umarım bundan sonraki konuşmacılarla enine boyuna tartışırız. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mız, kazanç amacına yönelik olmamak şartına bağlı olarak ve devletin gözetimi, denetimi altında çalışacak şekilde vakıf üniversiteleri de kurulmasına imkân verir. Şimdi, gerçekten Türkiye'de bu vakıf üniversiteleri ne kadar vakıf, ne kadar ticari amaçlı? Yani, buna bir bakmak lazım, bir. İkincisi, vakıf üniversitelerinin dağılımı çok ilginç. Türkiye'de bu sözünü ettiğimiz, şimdi kurulacak olanlarla birlikte 49 vakıf üniversitesinin 28'i İstanbul'da, 8'i Ankara'da, 4 'ü İzmir'de yani 49 vakıf üniversitesinden 40'ı üç büyük ilde. Yani, burada bunu söylerken biz demiyoruz ki her ile bir vakıf üniversitesi, devlet üniversitesinde olduğu gibi. Bu yanlış da anlaşılmasın. Fakat ilginç bir şey var. Bu vakıf üniversiteleri niye üç büyük ilde ve niye özellikle İstanbul'da? Yani, yüzde 57'si sadece İstanbul'da. Neden? Çünkü oradaki rekabet vakfedenlerin eğitim sistemi üzerinden bir rekabeti değil, orada, Türkiye'nin en zengin şehri olan İstanbul'da ödeme gücü olan kitlelere seçenek sunmaktan ibaret. Esas itibarıyla bu. Tabii cemaat vakıflarının gelişmesi, artışı falan, bu da ayrı bir mesele olarak var ama esas buradaki kaygımız, bu üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin eğitim amacını ön planda tutmuyor olmalarıdır. Şimdi, burada, yeni üniversiteler var. Bir tane daha bir Anadolu Üniversitesi -bu dört üniversiteden biri- kurulacak, Samsun'da bir Canik Başarı Üniversitesi ama gene kurulan dört üniversiteden şu an üçü İstanbul'da kurulacak olan üniversiteler ve ilginç bir gelişme olarak iki tane de "yarı kamusal" diyebileceğimiz üniversite tipi ortaya çıkıyor vakıflar içinde. Bunlardan bir tanesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün öncülük ettiği bir üniversite olacak, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, öbürü de Diyanet Vakfının kuracağı bir üniversite olacak. Yani, bu, tabii, yeni bir gelişme ama bu bizim kaygılarımızı azaltır mı? Yani bu üniversitelerin fınansal gücü açısından, belki daha az sıkıntı olur bu ikisi açısından. Peki ama diğer kaygılarımız açısından yani bir cemaat vakıflarına doğru gitme açısından, bir özgür düşünce yuvalan olma işlevi açısından, bir aydınlanma ve cumhuriyet geleneğini sürdürme açısından acaba bunlar bu işlevleri yerine getirecekler mi? Burada kaygılanınız vardır ve devam etmektedir. Dünya çapında üniversite oluşturmak acaba bu Fatih Sultan Üniversitesinin içine konduğu gibi bir "Medeniyetler İttifakı Enstitüsü" kurmakla mı olacak? Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu tür klişeleri, bu tür "medeniyetler ittifakı" gibi daha çok siyasetin alanında olan birtakım klişeleri üniversite bünyesi içine taşımak üniversiteleri geliştirmez. Siyaset bu biçimiyle... Yani bir kere dünyada bir tek medeniyet vardır, tek medeniyet vardır, o da gelişmişliğin medeniyeti. Bugün dünya öncülüğünde hangisi dünyanın ortak medeniyeti, ortak aklıdır? Farklı kültürler olabilir ama "medeniyetler arası ittifak" dediğiniz zaman "medeniyetler arasında çatışma var" tezinden yola çıkıyorsunuz demektir ve bu "medeniyetler arasındaki çatışma" tezi de bizzat Amerika'nın Huntington'a ısmarladığı tezler üzerinden üretilmiş ve Amerika'nın Yeni Dünya sahnesinde kendisine yeni çatışma, yeni birtakım -Sovyetlerin çökmesinden sonra- düşman imgeleri yaratmak için ortaya çıkardığı bir şeydir. Türkiye'nin bunda ne işi var? Türkiye'de bu konuda üniversitede enstitü mü kurulur? Yani değerli arkadaşlarım, böyle birtakım modalar izlenerek, bilim dışı siyaset peşine takılarak üniversite geliştirilmez. TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 7 6 - Türkiye'de üniversitede iki zıt eğilim var değerli arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi üniversite sayısının hızlı artışıdır, öbürü de üniversite sayısı artarken yüksek öğretimin kalitesinin aynı hızla düşmesidir. Yani iki zıt eğilim var, bir taraftan nicelik artıyor, öbür taraftan nitelik düşüyor. Yani biz bir yol ayırımındayız, acilen bir tercih yapmak durumundayız Türkiye'de. Nicelik mi, nitelik mi? Yani sayıyı mı daha çok artırarak gelişeceğiz, yoksa niteliği artırarak, kaliteyi artırarak mı gelişeceğiz? Yani Türkiye eğer dünya çapında üniversite üretmek istiyorsa, çağdaş üniversiteler geliştirmek istiyorsa herhalde sayıdan daha çok niteliğe önem vermek durumunda. Bugün üniversite eğitimi itibarıyla baktığınızda, yükseköğretim düzeyinin devalüe edilmiş olduğunu görüyorsunuz, değer yitirmiş olduğunu görüyorsunuz. Bugün birçok alanda verilen mezunlar, bundan otuz sene önceki lise mezunlarının ayarından daha düşük oluyorsa orada bir sıkıntı var, üniversite, üniversite fonksiyonunu göremiyor demektir. Bunu da burada büyük çoğunluğu üniversite mezunu olan milletvekilleri herhalde daha iyi takdir ediyorlardır. Bu kalite aşınması hızlanarak sürerken YÖK Başkanı daha fazla üniversite açarak üniversite önündeki yığılmaların önlenebileceği gibi bir faraziye peşinde koşuyor. Şimdi, "Böyle bir YÖK'le yani yüksek eğitim planlamasını yapan bir YÖK'le nereye kadar gidebiliriz?" sorusunu sormamız lazım. YÖK Başkanı diyor ki: "Benim dönemimde biz kontenjanları arttırdık, 200 bin kontenjan arttırdık." Gerçekten, üniversiteler kontenjan bildiriyorlar YÖK'e, YÖK "O yetmez, 100 yerine 200 alın, 300 yerine 450 alın." diye dayatmalar yapıyor, fiziki kapasitelerinin ötesinde, öğretim üyeleri sayısının ve imkânlarının ötesinde zorlamalar yapıyor. Tabii, ikinci eğitim üzerinden zorlamalar yapılıyor vesaire. Ama üniversite önündeki yığılmaları önlemenin yolu, üniversitelere bu mevcut sistem içinde, orta eğitim sistemini değiştirmeden daha fazla öğrenci almak değildir. Bu, sayıyı artırmak ama niteliği daha da kötüleştirmek demektir. Bunun yolu Cumhuriyet Halk Partisinin Programı'nda var. Ben size iki satırla özetleyeyim: Bunun yolu, öncelikle, orta eğitimi klasik liseden büyük ölçüde çıkarmaktan geçiyor. Orta eğitimdeki öğrencilerin en fazla üçte l ' ini üniversite eğitimine kanalize eden klasik lise eğitimi içinde tutmak, geri kalanını mesleki ve teknik eğitim üzerinde yoğunlaştırmak ve onların üniversiteye geçiş yani yüksek meslek okullarına geçiş kanalını açık tutmakla birlikte bu kanalı daha dar tutarak, esas itibarıyla daha orta eğitimden itibaren lisenin üniversiteye kanalize olmasını sağlamak. Böylece üniversite önündeki yığılmayı önlersiniz ve piyasada lise mezunu olup da iş arayan milyonlarca gence en azından bir meslek sahibi olarak iş arama imkânını verirsiniz ve Türkiye'deki işsizliği de önemli bir sorun yumağı olmaktan çıkarırsınız. Dünya bunu böyle. Yapıyor. Yani bu Almanya'da böyle, başka ülkelerde böyle. Yani Türkiye burada yeni bir şey yapacak değil. Üniversite önündeki yığılmayı, daha fazla üniversite açarak, daha fazla üniversitelerde kontenjan artırarak çözemezsiniz. Çözmek, burada kaliteyi düşürmek üzerinden olsa bile mümkün değil. Dolayısıyla, tabii bir şeyi daha hatırlatayım: Bakınız, Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık üçte 1 'i vakıf üniversitesi. Peki, vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci sayısı içindeki payı nedir? Yüzde 11,7'yle yüzde 9. Yani siz vakıf üniversiteleri açarak bu açığı kapatamazsınız çünkü bunlar paralı okullardır, Türkiye'de insanların ödeme gücü buna yetmemektedir ve büyük bir bölümü kontenjanlarını dolduramamaktadır. Birçoğu yüzde 50'ye ulaşamıyor bu vakıf üniversitelerinin. Bizzat YÖK Başkanı şubat ayında yaptığı bir değerlendirmede bunu kendi belirtti, ama ilginç bir şey daha söylüyor: "Vakıf üniversiteleri modelinde ticarileşme var" diyor, doğru tespit. "Biz bunu önlemek için özel üniversite yolunu açalım, bir tarafta vakıflar olsun, yani devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, bir de özel üniversite yolunu açalım, böylece her şey yerli yerine otursun."
Sayfa 77 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 7 6 - Türkiye'de üniversitede iki zıt eğilim var değerli arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi üniversite sayısının hızlı artışıdır, öbürü de üniversite sayısı artarken yüksek öğretimin kalitesinin aynı hızla düşmesidir. Yani iki zıt eğilim var, bir taraftan nicelik artıyor, öbür taraftan nitelik düşüyor. Yani biz bir yol ayırımındayız, acilen bir tercih yapmak durumundayız Türkiye'de. Nicelik mi, nitelik mi? Yani sayıyı mı daha çok artırarak gelişeceğiz, yoksa niteliği artırarak, kaliteyi artırarak mı gelişeceğiz? Yani Türkiye eğer dünya çapında üniversite üretmek istiyorsa, çağdaş üniversiteler geliştirmek istiyorsa herhalde sayıdan daha çok niteliğe önem vermek durumunda. Bugün üniversite eğitimi itibarıyla baktığınızda, yükseköğretim düzeyinin devalüe edilmiş olduğunu görüyorsunuz, değer yitirmiş olduğunu görüyorsunuz. Bugün birçok alanda verilen mezunlar, bundan otuz sene önceki lise mezunlarının ayarından daha düşük oluyorsa orada bir sıkıntı var, üniversite, üniversite fonksiyonunu göremiyor demektir. Bunu da burada büyük çoğunluğu üniversite mezunu olan milletvekilleri herhalde daha iyi takdir ediyorlardır. Bu kalite aşınması hızlanarak sürerken YÖK Başkanı daha fazla üniversite açarak üniversite önündeki yığılmaların önlenebileceği gibi bir faraziye peşinde koşuyor. Şimdi, "Böyle bir YÖK'le yani yüksek eğitim planlamasını yapan bir YÖK'le nereye kadar gidebiliriz?" sorusunu sormamız lazım. YÖK Başkanı diyor ki: "Benim dönemimde biz kontenjanları arttırdık, 200 bin kontenjan arttırdık." Gerçekten, üniversiteler kontenjan bildiriyorlar YÖK'e, YÖK "O yetmez, 100 yerine 200 alın, 300 yerine 450 alın." diye dayatmalar yapıyor, fiziki kapasitelerinin ötesinde, öğretim üyeleri sayısının ve imkânlarının ötesinde zorlamalar yapıyor. Tabii, ikinci eğitim üzerinden zorlamalar yapılıyor vesaire. Ama üniversite önündeki yığılmaları önlemenin yolu, üniversitelere bu mevcut sistem içinde, orta eğitim sistemini değiştirmeden daha fazla öğrenci almak değildir. Bu, sayıyı artırmak ama niteliği daha da kötüleştirmek demektir. Bunun yolu Cumhuriyet Halk Partisinin Programı'nda var. Ben size iki satırla özetleyeyim: Bunun yolu, öncelikle, orta eğitimi klasik liseden büyük ölçüde çıkarmaktan geçiyor. Orta eğitimdeki öğrencilerin en fazla üçte l ' ini üniversite eğitimine kanalize eden klasik lise eğitimi içinde tutmak, geri kalanını mesleki ve teknik eğitim üzerinde yoğunlaştırmak ve onların üniversiteye geçiş yani yüksek meslek okullarına geçiş kanalını açık tutmakla birlikte bu kanalı daha dar tutarak, esas itibarıyla daha orta eğitimden itibaren lisenin üniversiteye kanalize olmasını sağlamak. Böylece üniversite önündeki yığılmayı önlersiniz ve piyasada lise mezunu olup da iş arayan milyonlarca gence en azından bir meslek sahibi olarak iş arama imkânını verirsiniz ve Türkiye'deki işsizliği de önemli bir sorun yumağı olmaktan çıkarırsınız. Dünya bunu böyle. Yapıyor. Yani bu Almanya'da böyle, başka ülkelerde böyle. Yani Türkiye burada yeni bir şey yapacak değil. Üniversite önündeki yığılmayı, daha fazla üniversite açarak, daha fazla üniversitelerde kontenjan artırarak çözemezsiniz. Çözmek, burada kaliteyi düşürmek üzerinden olsa bile mümkün değil. Dolayısıyla, tabii bir şeyi daha hatırlatayım: Bakınız, Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık üçte 1 'i vakıf üniversitesi. Peki, vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci sayısı içindeki payı nedir? Yüzde 11,7'yle yüzde 9. Yani siz vakıf üniversiteleri açarak bu açığı kapatamazsınız çünkü bunlar paralı okullardır, Türkiye'de insanların ödeme gücü buna yetmemektedir ve büyük bir bölümü kontenjanlarını dolduramamaktadır. Birçoğu yüzde 50'ye ulaşamıyor bu vakıf üniversitelerinin. Bizzat YÖK Başkanı şubat ayında yaptığı bir değerlendirmede bunu kendi belirtti, ama ilginç bir şey daha söylüyor: "Vakıf üniversiteleri modelinde ticarileşme var" diyor, doğru tespit. "Biz bunu önlemek için özel üniversite yolunu açalım, bir tarafta vakıflar olsun, yani devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, bir de özel üniversite yolunu açalım, böylece her şey yerli yerine otursun." T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Değerli arkadaşlanm, bu da tabii Türkiye'de üniversiter sistemi, akademik dünyayı daha da herhalde kalite kaybına götürecek bir paralı eğitim olgusu ortaya çıkaracaktır. Bunun doğru bir yol almadığını buradan şey yapalım. Tabii, bu arada YÖK Başkanından bahsederken... Kendisini göremiyoruz galiba. MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Başkan Vekili burada. OĞUZ OYAN (Devamla) - Yani Başkan Vekili değil, biz tabii burada Sayın Yusuf Özcan'ı görmek isterdik. YÖK Başkanının herhalde kendisiyle ilgili dört tane üniversite kurulan bir konuda burada bizzat olması herhalde kendi sorumluluğu ve kendi yaptığı işe saygısı gereği gerekli olurdu. Şimdi değerli arkadaşlanm, üniversitelerin gelişmesinin, esas itibanyla, öğretim üyesi dediğimiz unsurun yaptığı işi özgürce yapabilmesinden geçtiğini, gerek eğitim faaliyeti olarak gerek araştırma faaliyeti olarak geçtiğini bir kere kabul etmeliyiz. Peki ama acaba bu ticari amaçla büyük ölçüde çalışan ve öğrenciyi müşteri olarak kabul eden vakıf üniversitelerinde, vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanının, yani patronun diğer deyişle karşısında el pençe divan durmaya zorlanmış, zorlanan öğretim üyelerinin hangi eğitim ve araştırma kalitesi düzeyinde olacağını bana birileri söyleyebilir mi? Yani bu, büyük ölçüde, bu vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunda bu biçimde işlemektedir. O üniversitenin patronunun, mütevelli heyeti başkanının siyasi eğilimleri de tabii birçok şeyi belirlemektedir ya da o üniversitenin siyasi iktidarla olan bağlantılan ya da siyasi iktidarla iyi geçinme dürtüleri oradaki eğitimi yönlendirebilmektedir. Oysa bir üniversitenin siyasi iktidarla iyi geçinmek, kötü geçinmek diye bir kaygısı olmaz. Üniversiteler, kendi söyleyeceği sözleri, kendi araştırmalarını söyleyebilmek açısından bir yere, bir referans noktasına bakarak konuşmazlar. Bu, bir cemaat de olmaz, iktidar da olmaz, muhalefet de olmaz. Onların bakacağı yer bilimdir, tek kıstaslan bilimdir ve bakacaklan başka bir yer olamaz. O nedenle, ben, burada da çok ciddi bir değer aşınması olduğunu düşünüyorum. Üniversite öğretim üyelerini özgürleştirmeliyiz değerli arkadaşlanm. Ama bu özgürleştirmenin de bir yolu da yetişecek yardımcı öğretim elemanlarını özgürleştirmekten geçiyor. Vakıf üniversitelerinin -söyleyiniz bana- kaç tanesi öğretim üyesi yardımcısı yetiştiriyor, kaç tanesi araştırma görevlisi yetiştiriyor, kaç tanesi yatınm yapıyor bu alana? Aslında devlet bu alanlara yatınm yapıyor. Devlet üniversitelerinde yetişiyorlar, doktorasını vesairesini verdikten sonra, belli bir olgunluğa geldikten sonra bunlar kapışılmaya başlanıyor vakıf üniversiteleri tarafından, yani hazıra konuyorlar. Güzel de, biraz da ellerini taşın altına sokup onlar da araştırma görevlisine yatırım yapsalar fena mı olurdu? Bunu zorlayacak hükümleri YÖK Yasası'na koysak kötü mü olurdu? Yani onlara kadro tahsis edemiyoruz ama en azından zorlama yapabiliriz değil mi? Yani bu konular, düşünülmesi gereken konular. Tabii bir başka şey daha var düşünülmesi gereken. Türkiye'de, bugün, araştırma görevlilerinin üniversiteye girişleri, devlet üniversitesine girişleri iki kanaldan olmaktadır: Bir 33'üncü maddeye göre, 2547 sayılı YÖK Yasası'nın, bir de 50'nci maddesine göre. Yani iki ayrı kanaldan araştırma görevlisi alabiliyor üniversiteler ve ilginç bir şey: Bu 50'nci maddenin (d) fıkrası aslında tali bir yoldur yani yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere geçici olarak tahsis edilen bir burs gibidir, fakat bu ana yol olmuş durumda. Yani tali yol ana yol durumuna getirilmiş, üniversitelere sadece 50'nci maddenin (d) fıkrasından araştırma görevlisi alınıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yüksek lisans, doktora bitince "güle, güle" deniyor kendisine çünkü o maddeye göre bu doktoralı çocukları tutmanın bir anlamı kalmıyor. Belki tıpta bir kısmen geçerli olabilir, her yıl binlerce, on binlerce çocuğun TUS sınavına girdiği şeyde belki olabilir ama orada dahi tartışılır. Ama bu sosyal bilimlerde, fen - 7 7 -
Sayfa 78 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Değerli arkadaşlanm, bu da tabii Türkiye'de üniversiter sistemi, akademik dünyayı daha da herhalde kalite kaybına götürecek bir paralı eğitim olgusu ortaya çıkaracaktır. Bunun doğru bir yol almadığını buradan şey yapalım. Tabii, bu arada YÖK Başkanından bahsederken... Kendisini göremiyoruz galiba. MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Başkan Vekili burada. OĞUZ OYAN (Devamla) - Yani Başkan Vekili değil, biz tabii burada Sayın Yusuf Özcan'ı görmek isterdik. YÖK Başkanının herhalde kendisiyle ilgili dört tane üniversite kurulan bir konuda burada bizzat olması herhalde kendi sorumluluğu ve kendi yaptığı işe saygısı gereği gerekli olurdu. Şimdi değerli arkadaşlanm, üniversitelerin gelişmesinin, esas itibanyla, öğretim üyesi dediğimiz unsurun yaptığı işi özgürce yapabilmesinden geçtiğini, gerek eğitim faaliyeti olarak gerek araştırma faaliyeti olarak geçtiğini bir kere kabul etmeliyiz. Peki ama acaba bu ticari amaçla büyük ölçüde çalışan ve öğrenciyi müşteri olarak kabul eden vakıf üniversitelerinde, vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanının, yani patronun diğer deyişle karşısında el pençe divan durmaya zorlanmış, zorlanan öğretim üyelerinin hangi eğitim ve araştırma kalitesi düzeyinde olacağını bana birileri söyleyebilir mi? Yani bu, büyük ölçüde, bu vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunda bu biçimde işlemektedir. O üniversitenin patronunun, mütevelli heyeti başkanının siyasi eğilimleri de tabii birçok şeyi belirlemektedir ya da o üniversitenin siyasi iktidarla olan bağlantılan ya da siyasi iktidarla iyi geçinme dürtüleri oradaki eğitimi yönlendirebilmektedir. Oysa bir üniversitenin siyasi iktidarla iyi geçinmek, kötü geçinmek diye bir kaygısı olmaz. Üniversiteler, kendi söyleyeceği sözleri, kendi araştırmalarını söyleyebilmek açısından bir yere, bir referans noktasına bakarak konuşmazlar. Bu, bir cemaat de olmaz, iktidar da olmaz, muhalefet de olmaz. Onların bakacağı yer bilimdir, tek kıstaslan bilimdir ve bakacaklan başka bir yer olamaz. O nedenle, ben, burada da çok ciddi bir değer aşınması olduğunu düşünüyorum. Üniversite öğretim üyelerini özgürleştirmeliyiz değerli arkadaşlanm. Ama bu özgürleştirmenin de bir yolu da yetişecek yardımcı öğretim elemanlarını özgürleştirmekten geçiyor. Vakıf üniversitelerinin -söyleyiniz bana- kaç tanesi öğretim üyesi yardımcısı yetiştiriyor, kaç tanesi araştırma görevlisi yetiştiriyor, kaç tanesi yatınm yapıyor bu alana? Aslında devlet bu alanlara yatınm yapıyor. Devlet üniversitelerinde yetişiyorlar, doktorasını vesairesini verdikten sonra, belli bir olgunluğa geldikten sonra bunlar kapışılmaya başlanıyor vakıf üniversiteleri tarafından, yani hazıra konuyorlar. Güzel de, biraz da ellerini taşın altına sokup onlar da araştırma görevlisine yatırım yapsalar fena mı olurdu? Bunu zorlayacak hükümleri YÖK Yasası'na koysak kötü mü olurdu? Yani onlara kadro tahsis edemiyoruz ama en azından zorlama yapabiliriz değil mi? Yani bu konular, düşünülmesi gereken konular. Tabii bir başka şey daha var düşünülmesi gereken. Türkiye'de, bugün, araştırma görevlilerinin üniversiteye girişleri, devlet üniversitesine girişleri iki kanaldan olmaktadır: Bir 33'üncü maddeye göre, 2547 sayılı YÖK Yasası'nın, bir de 50'nci maddesine göre. Yani iki ayrı kanaldan araştırma görevlisi alabiliyor üniversiteler ve ilginç bir şey: Bu 50'nci maddenin (d) fıkrası aslında tali bir yoldur yani yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere geçici olarak tahsis edilen bir burs gibidir, fakat bu ana yol olmuş durumda. Yani tali yol ana yol durumuna getirilmiş, üniversitelere sadece 50'nci maddenin (d) fıkrasından araştırma görevlisi alınıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yüksek lisans, doktora bitince "güle, güle" deniyor kendisine çünkü o maddeye göre bu doktoralı çocukları tutmanın bir anlamı kalmıyor. Belki tıpta bir kısmen geçerli olabilir, her yıl binlerce, on binlerce çocuğun TUS sınavına girdiği şeyde belki olabilir ama orada dahi tartışılır. Ama bu sosyal bilimlerde, fen - 7 7 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 bilimlerinde, edebiyatta, mühendislikte falan... Yani zar zor öğretim üyesi yardımcısı yetiştirmiş -doktorasını yapmış- ondan sonra onu tutması gerekirken -ki piyasada da müthiş bir talep var muhtemelen, bir kısmına olabilir, bir kısmına olmayabilir, ayrı ama ne diyorsunuz siz- "güle, güle" diyorsunuz, pasaportu eline veriyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu, üniversitenin öğretim elemanı yetiştirme anlayışına tamamen ters bir düzenlemedir. O nedenle benim verilmiş bir kanun teklifim var, ta geçen senenin temmuz ayında verdim, bu 50'nci maddenin (d) fıkrasının kaldırılması, ilga edilmesi... Bu bakımdan onun sadece bir burs olarak düzenlenmesi mümkündür ama üniversite öğretim üyesini o düzgün, kadrolu bir biçimde 33'üncü maddeye göre alacaksınız. Eğreti öğretim elemanı yardımcısı üniversitelerin yapısına, doğasına aykırıdır. Mutlaka araştırma görevlilerini bu biçimde bizim güçlendirmemiz gerekiyor. Bu teklifin burada görüşülmesi hâlinde, mevcut durumda 50'nci maddeye göre görev yapanların da 33'üncü maddeye intibaklarının yapılması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, tekrar edeyim bitirirken: Üniversiteler -ki Avrupa'da 12'nci yüzyıldan bu yana- aslında özgür düşünce yolunda sürekli ilerlemişlerdir, bir medrese eğitiminden farklı olarak özgür düşünce yolunda ilerlemişlerdir ve bugün Batı'nın farkını ortaya çıkaran, Batı'yı bugün gelişmiş ülkeler bloku hâline getiren ana özellik, üniversitelerin bu özgür gelişmesidir. Ve bugün eğer Batı teknolojik açıdan, yenilikleri, icatları vesaire geliştirme açısından eğer özgün bir noktada bulunuyorsa... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. OĞUZ OYAN (Devamla) - ...eğer gelişmekte olan ülkeler, bu arada bütün bir İslam dünyası gelişmiş ülkeleri çok geriden izliyorlarsa ve bağımlı bir biçimde izliyorlarsa, bunun arkasında üniversitelerin bilim üretme merkezleri olarak buralarda ne yazık ki yeterli bir gelişmeye sahip olamaması yatar. Özellikle de üniversite-iktidar ilişkilerinin bu gelişmemiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler bloklarında yeterli bir özerklik alanına sahip olmaması üniversitelerin iktidar karşısında giderek bağımlı bir noktaya gelmeleriyle ilişkilidir. Türkiye'deki gidişat da ne yazık ki bu yöndedir. Eğer üniversiteler daha özerk olurlarsa, iktidara karşı da daha özerk olurlarsa, siyasete karşı daha özerk olurlarsa, bu, üniversite içi demokrasinin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Türkiye'de artık üniversitelerde yardımcı öğretim elemanının, araştırma görevlisinin mutlaka ve mutlaka yönetime katılması şarttır. Üniversite bir bütündür. Sadece profesörlerin, doçentlerin üniversitesi değildir, herkesin üniversitesidir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika eklemiştim Sayın Oyan. OĞUZ OYAN (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Kerem Altun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) AK PARTİ GRUBU ADINA KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine AK PARTİ Grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bugün polis teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü, bu vesileyle emniyet teşkilatımızın bu güzel haftasını kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok genç nüfusa sahip bir ülke. Son yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranının yükselmesi yükseköğretime olan talebi de sürekli olarak artırmaktadır. Bu talep karşılanmadığı sürece üniversitelerin önünde yığılmalar devam edecektir. - 7 8 -
Sayfa 79 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 bilimlerinde, edebiyatta, mühendislikte falan... Yani zar zor öğretim üyesi yardımcısı yetiştirmiş -doktorasını yapmış- ondan sonra onu tutması gerekirken -ki piyasada da müthiş bir talep var muhtemelen, bir kısmına olabilir, bir kısmına olmayabilir, ayrı ama ne diyorsunuz siz- "güle, güle" diyorsunuz, pasaportu eline veriyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu, üniversitenin öğretim elemanı yetiştirme anlayışına tamamen ters bir düzenlemedir. O nedenle benim verilmiş bir kanun teklifim var, ta geçen senenin temmuz ayında verdim, bu 50'nci maddenin (d) fıkrasının kaldırılması, ilga edilmesi... Bu bakımdan onun sadece bir burs olarak düzenlenmesi mümkündür ama üniversite öğretim üyesini o düzgün, kadrolu bir biçimde 33'üncü maddeye göre alacaksınız. Eğreti öğretim elemanı yardımcısı üniversitelerin yapısına, doğasına aykırıdır. Mutlaka araştırma görevlilerini bu biçimde bizim güçlendirmemiz gerekiyor. Bu teklifin burada görüşülmesi hâlinde, mevcut durumda 50'nci maddeye göre görev yapanların da 33'üncü maddeye intibaklarının yapılması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, tekrar edeyim bitirirken: Üniversiteler -ki Avrupa'da 12'nci yüzyıldan bu yana- aslında özgür düşünce yolunda sürekli ilerlemişlerdir, bir medrese eğitiminden farklı olarak özgür düşünce yolunda ilerlemişlerdir ve bugün Batı'nın farkını ortaya çıkaran, Batı'yı bugün gelişmiş ülkeler bloku hâline getiren ana özellik, üniversitelerin bu özgür gelişmesidir. Ve bugün eğer Batı teknolojik açıdan, yenilikleri, icatları vesaire geliştirme açısından eğer özgün bir noktada bulunuyorsa... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. OĞUZ OYAN (Devamla) - ...eğer gelişmekte olan ülkeler, bu arada bütün bir İslam dünyası gelişmiş ülkeleri çok geriden izliyorlarsa ve bağımlı bir biçimde izliyorlarsa, bunun arkasında üniversitelerin bilim üretme merkezleri olarak buralarda ne yazık ki yeterli bir gelişmeye sahip olamaması yatar. Özellikle de üniversite-iktidar ilişkilerinin bu gelişmemiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler bloklarında yeterli bir özerklik alanına sahip olmaması üniversitelerin iktidar karşısında giderek bağımlı bir noktaya gelmeleriyle ilişkilidir. Türkiye'deki gidişat da ne yazık ki bu yöndedir. Eğer üniversiteler daha özerk olurlarsa, iktidara karşı da daha özerk olurlarsa, siyasete karşı daha özerk olurlarsa, bu, üniversite içi demokrasinin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Türkiye'de artık üniversitelerde yardımcı öğretim elemanının, araştırma görevlisinin mutlaka ve mutlaka yönetime katılması şarttır. Üniversite bir bütündür. Sadece profesörlerin, doçentlerin üniversitesi değildir, herkesin üniversitesidir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika eklemiştim Sayın Oyan. OĞUZ OYAN (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Kerem Altun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) AK PARTİ GRUBU ADINA KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine AK PARTİ Grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bugün polis teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü, bu vesileyle emniyet teşkilatımızın bu güzel haftasını kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok genç nüfusa sahip bir ülke. Son yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranının yükselmesi yükseköğretime olan talebi de sürekli olarak artırmaktadır. Bu talep karşılanmadığı sürece üniversitelerin önünde yığılmalar devam edecektir. - 7 8 - TBMM B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 7 9 - Tüm dünyada yükseköğretimde okullaşma oranı artmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki çağ nüfusunun okullaşma oranı ise ülkemizin çok üzerinde seyretmektedir. Ülkemizdeki yükseköğretimdeki okullaşma oranı sürekli olarak artmış olmasına rağmen dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalınmıştır. Ülkemizde yükseköğretime olan yoğun talebin mevcut üniversite ve bu üniversitelere bağlı yükseköğretim birimleriyle karşılanması ve Dokuzuncu Plan'da yükseköğretim için öngörülen yüzde 48'lik hedefe, özellikle örgün öğretimdeki hedefe ulaşması mümkün görünmemektedir ne yazık ki. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseköğretimin amaçları arasında eğitim öğretim işlevini görmek, bilimsel araştırma yapmak ve topluma hizmet olarak zikredilebilir. Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla Hükümetimizce 2003 yılından itibaren toplumumuzun ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere üniversite bulunmayan tüm illerimizde birer devlet üniversitesi kurulması yoluna gidilmiş, ayrıca vakıf üniversitelerinin kurulması da teşvik edilmiştir. Anayasa'mızın 130'uncu maddesine göre vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurabilmektedir. Vakıf üniversitelerinin hangi usulle kurulabileceği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilmiştir. Üniversiteler, bilimsel ve mali açıdan özerk kuruluşlardır. Cumhuriyet döneminde üniversitelerin kuruluş gerekçelerine baktığımızda, bölgelerimizin ekonomik ve sosyal durumları, illerimizin kalkınmışlık durumları hep göz önüne alınmıştır. Bunları geriye doğru örneklersek, Atatürk'ün modern bir kültür şehri kurmak için Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü sahillerinde üniversite kurma arzuları hayatında gerçekleşmemiştir. Çok sonraları, bu anlayışa ve amaca uygun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuştur. Keza, bu bölgede sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik açıdan rol oynayacak Erzurum Atatürk Üniversitesi kurulmuştan Bulunduğu bölgenin kültür hayatını, dolayısıyla, modern yöntemlerle çalıştırma imkânlarını ve refahını yükseltmede doğrudan etkili olacak Ege Bölgesi'nde İzmir Ege Üniversitesi, uluslararası bilgiyle yetinmeyip özellikle doğal kaynaklan, mahallî imkânlan incelemek, halkın özel yeteneklerini de ele alarak şimdiye kadar değinilmemiş ekonomik sorunları çözmeye çalışmak için Karadeniz Bölgesi'nde Karadeniz Teknik Üniversitesi, çevreyi kültürel ve ekonomik yönde inceleme, çevreyi laboratuvar olarak kullanmak suretiyle bölge kalkınmasına katkıda bulunacak, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Diyarbakır Dicle Üniversitesi kurulmuştur. Değerli milletvekilleri, günümüzde şiddetlenen küresel rekabetle birlikte bilgiye daha yaygın erişme, bilgiyi yönetme, ülkenin insan ve doğal kaynaklarını teknolojik yeniliklerle destekleme konusundaki kamuoyunun talebi değişimin itici gücü olmuş, yükseköğretim açısından da yeni şartlar yaratmıştır. Ülkeler kendi yükseköğretim sistemini ve bu sistemleri oluşturan kurumları, millî ihtiyaçları dikkate alarak ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katkıda bulunulmasına yardımcı olacak önlemleri almak zorundadır. Hükümetimiz, genç bir nüfusun ihtiyaç ve talebini karşılayabilmek amacıyla yükseköğrenimi nicelik ve nitelikle birlikte bilimsel çalışma ve inceleme, araştırma alanlarında desteklemektedir. Bu konu, ulusal stratejimizin öncelikleri arasında yer almıştır. Bugün yükseköğretime olan talebin karşılanması nedeniyle birçok vatandaşımız yurt dışında yükseköğrenim görme arayışı içine girmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre, öğrenciliklerini tanıtmadan gidenler hariç, hâlen yurt dışında 22 binin üzerinde gencimiz ailelerinin maddi imkânlarını zorlayarak özel öğrenci statüsünde öğrenimlerini görmektedirler. Hâlbuki, ülkemizin ekonomik ve jeopolitik
Sayfa 80 -
TBMM B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 7 9 - Tüm dünyada yükseköğretimde okullaşma oranı artmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki çağ nüfusunun okullaşma oranı ise ülkemizin çok üzerinde seyretmektedir. Ülkemizdeki yükseköğretimdeki okullaşma oranı sürekli olarak artmış olmasına rağmen dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalınmıştır. Ülkemizde yükseköğretime olan yoğun talebin mevcut üniversite ve bu üniversitelere bağlı yükseköğretim birimleriyle karşılanması ve Dokuzuncu Plan'da yükseköğretim için öngörülen yüzde 48'lik hedefe, özellikle örgün öğretimdeki hedefe ulaşması mümkün görünmemektedir ne yazık ki. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseköğretimin amaçları arasında eğitim öğretim işlevini görmek, bilimsel araştırma yapmak ve topluma hizmet olarak zikredilebilir. Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla Hükümetimizce 2003 yılından itibaren toplumumuzun ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere üniversite bulunmayan tüm illerimizde birer devlet üniversitesi kurulması yoluna gidilmiş, ayrıca vakıf üniversitelerinin kurulması da teşvik edilmiştir. Anayasa'mızın 130'uncu maddesine göre vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurabilmektedir. Vakıf üniversitelerinin hangi usulle kurulabileceği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilmiştir. Üniversiteler, bilimsel ve mali açıdan özerk kuruluşlardır. Cumhuriyet döneminde üniversitelerin kuruluş gerekçelerine baktığımızda, bölgelerimizin ekonomik ve sosyal durumları, illerimizin kalkınmışlık durumları hep göz önüne alınmıştır. Bunları geriye doğru örneklersek, Atatürk'ün modern bir kültür şehri kurmak için Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü sahillerinde üniversite kurma arzuları hayatında gerçekleşmemiştir. Çok sonraları, bu anlayışa ve amaca uygun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuştur. Keza, bu bölgede sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik açıdan rol oynayacak Erzurum Atatürk Üniversitesi kurulmuştan Bulunduğu bölgenin kültür hayatını, dolayısıyla, modern yöntemlerle çalıştırma imkânlarını ve refahını yükseltmede doğrudan etkili olacak Ege Bölgesi'nde İzmir Ege Üniversitesi, uluslararası bilgiyle yetinmeyip özellikle doğal kaynaklan, mahallî imkânlan incelemek, halkın özel yeteneklerini de ele alarak şimdiye kadar değinilmemiş ekonomik sorunları çözmeye çalışmak için Karadeniz Bölgesi'nde Karadeniz Teknik Üniversitesi, çevreyi kültürel ve ekonomik yönde inceleme, çevreyi laboratuvar olarak kullanmak suretiyle bölge kalkınmasına katkıda bulunacak, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Diyarbakır Dicle Üniversitesi kurulmuştur. Değerli milletvekilleri, günümüzde şiddetlenen küresel rekabetle birlikte bilgiye daha yaygın erişme, bilgiyi yönetme, ülkenin insan ve doğal kaynaklarını teknolojik yeniliklerle destekleme konusundaki kamuoyunun talebi değişimin itici gücü olmuş, yükseköğretim açısından da yeni şartlar yaratmıştır. Ülkeler kendi yükseköğretim sistemini ve bu sistemleri oluşturan kurumları, millî ihtiyaçları dikkate alarak ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katkıda bulunulmasına yardımcı olacak önlemleri almak zorundadır. Hükümetimiz, genç bir nüfusun ihtiyaç ve talebini karşılayabilmek amacıyla yükseköğrenimi nicelik ve nitelikle birlikte bilimsel çalışma ve inceleme, araştırma alanlarında desteklemektedir. Bu konu, ulusal stratejimizin öncelikleri arasında yer almıştır. Bugün yükseköğretime olan talebin karşılanması nedeniyle birçok vatandaşımız yurt dışında yükseköğrenim görme arayışı içine girmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre, öğrenciliklerini tanıtmadan gidenler hariç, hâlen yurt dışında 22 binin üzerinde gencimiz ailelerinin maddi imkânlarını zorlayarak özel öğrenci statüsünde öğrenimlerini görmektedirler. Hâlbuki, ülkemizin ekonomik ve jeopolitik TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 0 - yapısı gereği yükseköğretim kurumlarını yaygınlaştırıp çok sayıda ve farklı ülkelerde öğrenciye hizmet vererek ülke ekonomisine önemli kaynak sağlayabilecek durumdadır. Değerli milletvekilleri, bütün bunlara rağmen ülkemiz yükseköğretimi dikkate değer bir büyüme göstermiştir. 1923-2010 yılları arasında üniversite sayısı l 'den -sadecel'den- 139'a yükselmiş ise, öğrenci sayısı 2 binlerden 2 milyonlara çıkmış ise, yıllık mezun sayısı 321 'den 397 bine ulaşmış ise, akademik personel sayısı 307'den 97 binlere sıçramış ise bu bir gelişme ve başarı değil mi? Öğrenci durumu itibarıyla, devlet üniversitelerindeki öğrenci sayısının bütün öğrenciler içerisindeki payı yüzde 94,2; vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayısının bütün öğrenciler içerisindeki payı sadece yüzde 5,8'dir. 2003 yılından sonra kurulan vakıf üniversitelerinin bir kısmı üç büyük ilimizin dışında da kurulmuştur. Bugün görüşülmekte olan üniversitelerden biri de Samsun ilimizde kurulacaktır. Daha önceleri Kayseri, Mersin, Konya ve Gaziantep illerimizde ikişer vakıf üniversitesi kurulmuştur. Vakıf üniversiteleri eğitimde verimliliği artıracak, eğitime destek olacak şekilde sorumluluğu paylaşacaklardır. Devlet üniversiteleri tarafından karşılanması giderek zorlaşan yükseköğretim yükünü kısmen de olsa devletin üstünden alacaklardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Zenginlik dediğimiz şey ne yer altındaki madenler ne tarladaki mahsul ne fabrikanın ürettiği mallardır. Esas sermaye ve zenginlik kaynağı bugün modern toplumda bilgidir, eğitimli insandır. Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilmesi hâlinde inanıyoruz ki 21'inci yüzyılın gerçek anlamda milletimizin lehine olacağınadır. Karamsar değiliz. Karamsarlık pompalayarak karanlık tablolarla milletimizin enerjisini ve heyecanını yok etmemeliyiz. Değerli milletvekilleri, AK PARTİ İktidarı bütün politikalarının merkezine insanı, bireyi koymuştur. Başta düşünce, ifade, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlükleri olmak üzere özgürlükleri çoğulculuğun barış ve uzlaşmanın temel şartı olarak görüyoruz. Tüm bu özgürlükler Türkiye'yi herkes için yarınlardan emin olacakları büyük bir umut hâline getirmenin de olmazsa olmaz şartlandır çünkü özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur. Toplumda herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bu anlamda hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez. Soğuk savaş döneminin basmakalıp ideolojileriyle eğitim meselelerine yaklaşmak eğitimi katletmektir. Biz millî eğitim meselelerine ideolojik değil, pedagojik yaklaşmak zorundayız. Biz yükseköğretimin meselelerine ideolojik değil, evrensel ölçekte akademik yaklaşmak zorundayız. Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği gelişmenin takdirle ifade edildiği belirtilmektedir. Eğitim sistemindeki gelişmelerin en az eleştiri gören alanlardan biri olduğunu görüyoruz. Bologna İlerleme Raporu'nda, Türkiye'de yükseköğretimin çeşitli açılardan dinamik bir gelişme içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu raporda, Bologna sürecinde, bütün üniversitelerimizin yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunan sürekli eğitim merkezleri, ulusal öğrenci temsilcilikleri ile Bologna destekleyicisi ulusal ekibin oluşturulması, teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının hızla artmakta olduğunu önemle vurgulamaktadır. Bunlar sevindirici gelişmelerdir. Ne yazık ki, bugüne kadar bardağın hep boş kısmına bakma alışkanlığımız, nedense dolu kısmına bakmamızı engelliyor. Karanlıktan şikâyet edeceğimize bir mum da biz yakarsak daha iyi olmaz mı? Büyük fikir adamı Cemil Meriç "Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye çalışanlar, karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi." der. Biz biliyoruz ki, değişim ve gelişime kapalı olan statükocu anlayış, alışkanlıklannın esiri olarak, çözüm yerine zihinleri bulandırarak sorun üretirler, iş yerine laf üretirler yüksek perdeden. Aristo "Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür." der. Topluma yol göstericiler, söylediklerini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insanlardır. Ziya Paşa ünlü hicvinde:
Sayfa 81 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 0 - yapısı gereği yükseköğretim kurumlarını yaygınlaştırıp çok sayıda ve farklı ülkelerde öğrenciye hizmet vererek ülke ekonomisine önemli kaynak sağlayabilecek durumdadır. Değerli milletvekilleri, bütün bunlara rağmen ülkemiz yükseköğretimi dikkate değer bir büyüme göstermiştir. 1923-2010 yılları arasında üniversite sayısı l 'den -sadecel'den- 139'a yükselmiş ise, öğrenci sayısı 2 binlerden 2 milyonlara çıkmış ise, yıllık mezun sayısı 321 'den 397 bine ulaşmış ise, akademik personel sayısı 307'den 97 binlere sıçramış ise bu bir gelişme ve başarı değil mi? Öğrenci durumu itibarıyla, devlet üniversitelerindeki öğrenci sayısının bütün öğrenciler içerisindeki payı yüzde 94,2; vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayısının bütün öğrenciler içerisindeki payı sadece yüzde 5,8'dir. 2003 yılından sonra kurulan vakıf üniversitelerinin bir kısmı üç büyük ilimizin dışında da kurulmuştur. Bugün görüşülmekte olan üniversitelerden biri de Samsun ilimizde kurulacaktır. Daha önceleri Kayseri, Mersin, Konya ve Gaziantep illerimizde ikişer vakıf üniversitesi kurulmuştur. Vakıf üniversiteleri eğitimde verimliliği artıracak, eğitime destek olacak şekilde sorumluluğu paylaşacaklardır. Devlet üniversiteleri tarafından karşılanması giderek zorlaşan yükseköğretim yükünü kısmen de olsa devletin üstünden alacaklardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Zenginlik dediğimiz şey ne yer altındaki madenler ne tarladaki mahsul ne fabrikanın ürettiği mallardır. Esas sermaye ve zenginlik kaynağı bugün modern toplumda bilgidir, eğitimli insandır. Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilmesi hâlinde inanıyoruz ki 21'inci yüzyılın gerçek anlamda milletimizin lehine olacağınadır. Karamsar değiliz. Karamsarlık pompalayarak karanlık tablolarla milletimizin enerjisini ve heyecanını yok etmemeliyiz. Değerli milletvekilleri, AK PARTİ İktidarı bütün politikalarının merkezine insanı, bireyi koymuştur. Başta düşünce, ifade, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlükleri olmak üzere özgürlükleri çoğulculuğun barış ve uzlaşmanın temel şartı olarak görüyoruz. Tüm bu özgürlükler Türkiye'yi herkes için yarınlardan emin olacakları büyük bir umut hâline getirmenin de olmazsa olmaz şartlandır çünkü özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur. Toplumda herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bu anlamda hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez. Soğuk savaş döneminin basmakalıp ideolojileriyle eğitim meselelerine yaklaşmak eğitimi katletmektir. Biz millî eğitim meselelerine ideolojik değil, pedagojik yaklaşmak zorundayız. Biz yükseköğretimin meselelerine ideolojik değil, evrensel ölçekte akademik yaklaşmak zorundayız. Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği gelişmenin takdirle ifade edildiği belirtilmektedir. Eğitim sistemindeki gelişmelerin en az eleştiri gören alanlardan biri olduğunu görüyoruz. Bologna İlerleme Raporu'nda, Türkiye'de yükseköğretimin çeşitli açılardan dinamik bir gelişme içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu raporda, Bologna sürecinde, bütün üniversitelerimizin yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunan sürekli eğitim merkezleri, ulusal öğrenci temsilcilikleri ile Bologna destekleyicisi ulusal ekibin oluşturulması, teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının hızla artmakta olduğunu önemle vurgulamaktadır. Bunlar sevindirici gelişmelerdir. Ne yazık ki, bugüne kadar bardağın hep boş kısmına bakma alışkanlığımız, nedense dolu kısmına bakmamızı engelliyor. Karanlıktan şikâyet edeceğimize bir mum da biz yakarsak daha iyi olmaz mı? Büyük fikir adamı Cemil Meriç "Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye çalışanlar, karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi." der. Biz biliyoruz ki, değişim ve gelişime kapalı olan statükocu anlayış, alışkanlıklannın esiri olarak, çözüm yerine zihinleri bulandırarak sorun üretirler, iş yerine laf üretirler yüksek perdeden. Aristo "Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür." der. Topluma yol göstericiler, söylediklerini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insanlardır. Ziya Paşa ünlü hicvinde: T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 1 - "Onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat, Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde." der. Evet... Eğitim politikaları üzerinde gündelik siyaset yapılmamalıdır çünkü eğitim politikaları bugünle değil, gelecekle ilgilidir. Günlük kısırdöngüler üzerinde geleceği ipotek altına almaya kimsenin hakkı olamaz. Eğitim politikalarında başarı da, başarısızlık da, başta yüce Meclis olmak üzere, sorumluluk makamında bulunan herkese, her kuruma aittir. Başarı mutluluk ve refaha, başarısızlık ise toplumsal kaosa neden olur. Eğitim politikalarını belirlemek ve yürütmek vergi politikalarını belirlemeye benzemez. Eğitim politikalarının somut etki ve sonuçları ancak yirmi-yirmi beş yılda görülebilir. Onun için diyoruz ki: "Bedeli başkalarının ödeyeceği kararlar alırken daha özenli, daha dikkatli, üzerinde millî uzlaşma sağlanmış kararlar olmalıdır." Eğitim politikaları süreklilik ve iyi bir planlama gerektirir. Bunun için geçmişin iyi analiz edilerek dersler çıkarılması, bugünün sorunlarının tespit edilmesi ve gelecekte yaratacağı etkilerin öngörülmesi gerekir. Eğitim politikaları, bireysel ihtiyaçları belirli bir kesimin taleplerine ya da belirli bir dünya görüşünün anlayışına bırakılamaz. Bu olduğunda birilerini kurtarabilir veya zirveye çıkarabilirsiniz ama uluslararası arenaya çıkıldığında şu ya da bu iyi denilmez. Yargılar Türkiye etiketi üzerine yapışır ve kalır. Hiç kimsenin, bireysel ve zümresel beklenti ve talepleri Türkiye'nin üzerinde değildir. O bizim evimiz, başka evimiz yok. Onu korumanın, yüceltmenin, sevmenin yollarından birisi de kapsayıcı, uzlaştırıcı, bilimsel eğitim politikalarını geliştirmektir. Eğitim politikaları ekonomik bir değer olarak da ciddi ve pahalı yatırımlar gerektirir. Buna harcanan para milletin parasıdır. Bu parayı en etkin ve verimli şekilde kullanmak sadece ekonomik yatırımlara has bir durum değildir. Eğitim yatırımlarında da aynı özen ve basiretin gösterilmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, eğitiminde, geçmişte büyük bir şok yaşanmasına sebep olan olay Sovyetler Birliği'nin 4 Ekim 1957'de uzaya gönderdiği Sputnik 1 roketini göndermesidir. Amerika bu olaydan sonra eğitim politikalarını geliştirmek için büyük yatırımlara girişmiştir. Bu yatırımlar, özellikle matematik, pozitif bilimler ve yabancı dil alanında yoğunlaşmıştır. Bu eğitim politikaları Amerika Birleşik Devletleri'ne "aya yolculuk yapan millet" sıfatını kazandırmıştır. Bir Afrika atasözünü hatırlatmak isterim: Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, onun tek bir düşüncesi vardır: En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmak. Yoksa aslana yem olacağını bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, onun da tek bir düşüncesi vardır: En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmak. Aksi hâlde aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmamızın bir önemi yoktur, yeter ki güneş doğduğunda daha çok koşmak zorunda olduğumuzu bilelim. Değerli milletvekilleri, geliniz, milletimizle birlikte her sabah daha çok, daha çok koşalım ülkemizin aydınlık yarınlarına; daha mutlu, daha umutlu, daha güzel kalkınmış özgürlükler ülkesi bir Türkiye için. Değerli milletvekilleri, iki haftadan beri yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgili yapılan tartışmaların zaman zaman yüce Meclisin mehabetine uygun düşmeyen bir üslupla sürdüğüne üzülerek tanık oluyoruz. Devletin ali makamlarının insaf sınırlarını zorlayan bir üslupla yermek, o makamlara gölge düşürmek, ülkemizin menfaatlerine olmadığı gibi seviyeli bir siyasetin doğasına da uygun düşmediğini belirtmek istiyorum. Goethe'nin ifade ettiği gibi "Çözüme katkı sağlamayanlar, çözüme katılmayanlar eğer sadece eleştiriyorlarsa sorunun bir parçası hâline gelirler." İyi niyetlerle daha iyiye ulaşmak, ülkemiz adına, gelecek nesiller adına daha iyiye ulaşma açısından yapılacak olan eleştiriler saygıdeğer eleştirilerdir. Bize yanlışlarımızı gösterenlere biz sadece müteşekkir oluruz, onlara şükranlarımızı ifade ederiz ancak yanlışları göstermek kadar takdir ve teşvik etmenin de entelektüel ve sorumlu insanların sahip olması gereken meziyetlerden olduğunu vurgulamak isterim.
Sayfa 82 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 1 - "Onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat, Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde." der. Evet... Eğitim politikaları üzerinde gündelik siyaset yapılmamalıdır çünkü eğitim politikaları bugünle değil, gelecekle ilgilidir. Günlük kısırdöngüler üzerinde geleceği ipotek altına almaya kimsenin hakkı olamaz. Eğitim politikalarında başarı da, başarısızlık da, başta yüce Meclis olmak üzere, sorumluluk makamında bulunan herkese, her kuruma aittir. Başarı mutluluk ve refaha, başarısızlık ise toplumsal kaosa neden olur. Eğitim politikalarını belirlemek ve yürütmek vergi politikalarını belirlemeye benzemez. Eğitim politikalarının somut etki ve sonuçları ancak yirmi-yirmi beş yılda görülebilir. Onun için diyoruz ki: "Bedeli başkalarının ödeyeceği kararlar alırken daha özenli, daha dikkatli, üzerinde millî uzlaşma sağlanmış kararlar olmalıdır." Eğitim politikaları süreklilik ve iyi bir planlama gerektirir. Bunun için geçmişin iyi analiz edilerek dersler çıkarılması, bugünün sorunlarının tespit edilmesi ve gelecekte yaratacağı etkilerin öngörülmesi gerekir. Eğitim politikaları, bireysel ihtiyaçları belirli bir kesimin taleplerine ya da belirli bir dünya görüşünün anlayışına bırakılamaz. Bu olduğunda birilerini kurtarabilir veya zirveye çıkarabilirsiniz ama uluslararası arenaya çıkıldığında şu ya da bu iyi denilmez. Yargılar Türkiye etiketi üzerine yapışır ve kalır. Hiç kimsenin, bireysel ve zümresel beklenti ve talepleri Türkiye'nin üzerinde değildir. O bizim evimiz, başka evimiz yok. Onu korumanın, yüceltmenin, sevmenin yollarından birisi de kapsayıcı, uzlaştırıcı, bilimsel eğitim politikalarını geliştirmektir. Eğitim politikaları ekonomik bir değer olarak da ciddi ve pahalı yatırımlar gerektirir. Buna harcanan para milletin parasıdır. Bu parayı en etkin ve verimli şekilde kullanmak sadece ekonomik yatırımlara has bir durum değildir. Eğitim yatırımlarında da aynı özen ve basiretin gösterilmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, eğitiminde, geçmişte büyük bir şok yaşanmasına sebep olan olay Sovyetler Birliği'nin 4 Ekim 1957'de uzaya gönderdiği Sputnik 1 roketini göndermesidir. Amerika bu olaydan sonra eğitim politikalarını geliştirmek için büyük yatırımlara girişmiştir. Bu yatırımlar, özellikle matematik, pozitif bilimler ve yabancı dil alanında yoğunlaşmıştır. Bu eğitim politikaları Amerika Birleşik Devletleri'ne "aya yolculuk yapan millet" sıfatını kazandırmıştır. Bir Afrika atasözünü hatırlatmak isterim: Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, onun tek bir düşüncesi vardır: En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmak. Yoksa aslana yem olacağını bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, onun da tek bir düşüncesi vardır: En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmak. Aksi hâlde aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmamızın bir önemi yoktur, yeter ki güneş doğduğunda daha çok koşmak zorunda olduğumuzu bilelim. Değerli milletvekilleri, geliniz, milletimizle birlikte her sabah daha çok, daha çok koşalım ülkemizin aydınlık yarınlarına; daha mutlu, daha umutlu, daha güzel kalkınmış özgürlükler ülkesi bir Türkiye için. Değerli milletvekilleri, iki haftadan beri yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgili yapılan tartışmaların zaman zaman yüce Meclisin mehabetine uygun düşmeyen bir üslupla sürdüğüne üzülerek tanık oluyoruz. Devletin ali makamlarının insaf sınırlarını zorlayan bir üslupla yermek, o makamlara gölge düşürmek, ülkemizin menfaatlerine olmadığı gibi seviyeli bir siyasetin doğasına da uygun düşmediğini belirtmek istiyorum. Goethe'nin ifade ettiği gibi "Çözüme katkı sağlamayanlar, çözüme katılmayanlar eğer sadece eleştiriyorlarsa sorunun bir parçası hâline gelirler." İyi niyetlerle daha iyiye ulaşmak, ülkemiz adına, gelecek nesiller adına daha iyiye ulaşma açısından yapılacak olan eleştiriler saygıdeğer eleştirilerdir. Bize yanlışlarımızı gösterenlere biz sadece müteşekkir oluruz, onlara şükranlarımızı ifade ederiz ancak yanlışları göstermek kadar takdir ve teşvik etmenin de entelektüel ve sorumlu insanların sahip olması gereken meziyetlerden olduğunu vurgulamak isterim. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Bakınız, iletişim teknolojisi açısından biz bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin önündeyiz ancak bilgi iletişimi açısından maalesef durumumuz o kadar iyi değil ama şükranla ifade etmeliyim ki, Hükümetimiz döneminde öğrenci kitlemizin yüzde 90'ına ulaşarak bütün okullarımıza geniş bant İnternet bağlantısı sağlandı. Özellikle dünyanın en büyük sanal kütüphanesi olan 10 milyar sayfalık İnternet'in Şemdinli'den İpsala'ya, Sinop'tan Anamur'a kadar yaygınlaştırılmış olması büyük bir kazanımdır. Yeterli midir? Elbette değil. Geldiğimiz noktayı yeterli bulursak yerimizde donuk kalır, donuklaşırız. Önemli bir düşünürün ifade ettiği gibi, akıllı insanlar sadece kendi akıllarını kullanırlar, daha akıllı insanlar başka insanların aklından da istifade ederler. Biz onun için ortak akıl diyoruz. Ortak akıl bize yol gösterecektir. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmanın yolunun bilgiye ulaşma, bilgiyi yönetme, kısacası bilgi toplumu olma gerekliliğine dair bir farkındalığın oluşmasıyla gerçekleşebileceği inancıyla, bugün kurulmasına çalıştığımız yeni vakıf üniversitelerimizin milletimize ve yükseköğretimimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altun. Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Türkiye'de eğitim sorunlarının, okulöncesi dönemden yükseköğretim sonrası, lisansüstü döneme kadar çözümü bütün Türkiye yurttaşları için en önemli sorunlardan biridir. Çünkü dünyada eğitim ve eğitimle ilgili toplumsal sorunlarını çözememiş hiçbir ulus, hiçbir toplum, hiçbir ülke gelişmiş medeniyetler çerçevesi içerisinde yer alamayacaktır. Yükseköğrenimdeki genç nüfusumuzun çokluğu ve yükseköğrenimin gerekliliği konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade etmek lazım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti, genç nüfusu çok olan ve bütün bu genç nüfusunun yükseköğrenime ihtiyacı ve talebi çok olan bir ülke. Fakat yükseköğrenimin diğer okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretimde olduğu gibi yükseköğretimdeki okullaşma ve yükseköğretim hizmetinin sunumlarıyla ilgili sorunların birçoğunun giderilmediği ve bu sorunu en derinden hisseden en büyük kesimin de halkın kendisi olduğunu ifade etmek lazım. Evet, üniversiteler kurulmalıdır, bunların bir kısmı devlet üniversitesi olmalıdır, bunların bir kısmı vakıf ve bir kısmı özel üniversite olmalıdır. Üniversitelerin gerekliliğiyle ilgili herhangi bir muhalefetin söz konusu olmadığı bir ortamda, üniversitelerin nitelikleriyle ilgili muhalefete de hoşgörüyle yaklaşılması gerekmektedir iktidar partisi tarafından. Sayın Grup Sözcüsü Vekilimizin belirttiği şekilde şairane söylemlerle, eğitimin sorunlarını soyut bir şekilde, üzerini cilalayarak değerlendirmemizin çok sağlıklı sonuçlara yol açmayacağını da belirtmek isterim. Biz, bu anlamda Türkiye'de yükseköğrenime olan ihtiyacı ve yükseköğrenimin kurumsallaşmasıyla ilgili sorunları dile getirirken, vakıf üniversitelerinin kuruluş amaçları, vakıf üniversitelerinin nitelikleri, öğrenci hizmeti, eğitim hizmeti, öğrencilere olan katkısı, devlet üniversitelerinin niteliği, devlet üniversitesinde yaşanan sorunlar, akademik kadronun yaşadığı sorunlar, öğrencilerin yaşadığı sorunlar, hizmet personellerinin yaşamış olduğu sorunlar, topyekûn kurumsal yapının yaşamış olduğu sorunlar, bunlar ayrı ayrı değerlendirilebilecek şeylerdir. Fakat, mevzunun girift olması itibarıyla vakıf üniversitelerinden yola çıkarak Türkiye'de yükseköğrenimin niteliğini de değerlendirmek lazım. - 8 2 -
Sayfa 83 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Bakınız, iletişim teknolojisi açısından biz bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin önündeyiz ancak bilgi iletişimi açısından maalesef durumumuz o kadar iyi değil ama şükranla ifade etmeliyim ki, Hükümetimiz döneminde öğrenci kitlemizin yüzde 90'ına ulaşarak bütün okullarımıza geniş bant İnternet bağlantısı sağlandı. Özellikle dünyanın en büyük sanal kütüphanesi olan 10 milyar sayfalık İnternet'in Şemdinli'den İpsala'ya, Sinop'tan Anamur'a kadar yaygınlaştırılmış olması büyük bir kazanımdır. Yeterli midir? Elbette değil. Geldiğimiz noktayı yeterli bulursak yerimizde donuk kalır, donuklaşırız. Önemli bir düşünürün ifade ettiği gibi, akıllı insanlar sadece kendi akıllarını kullanırlar, daha akıllı insanlar başka insanların aklından da istifade ederler. Biz onun için ortak akıl diyoruz. Ortak akıl bize yol gösterecektir. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmanın yolunun bilgiye ulaşma, bilgiyi yönetme, kısacası bilgi toplumu olma gerekliliğine dair bir farkındalığın oluşmasıyla gerçekleşebileceği inancıyla, bugün kurulmasına çalıştığımız yeni vakıf üniversitelerimizin milletimize ve yükseköğretimimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altun. Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer. (BDP sıralarından alkışlar) BDP GRUBU ADINA ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Türkiye'de eğitim sorunlarının, okulöncesi dönemden yükseköğretim sonrası, lisansüstü döneme kadar çözümü bütün Türkiye yurttaşları için en önemli sorunlardan biridir. Çünkü dünyada eğitim ve eğitimle ilgili toplumsal sorunlarını çözememiş hiçbir ulus, hiçbir toplum, hiçbir ülke gelişmiş medeniyetler çerçevesi içerisinde yer alamayacaktır. Yükseköğrenimdeki genç nüfusumuzun çokluğu ve yükseköğrenimin gerekliliği konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade etmek lazım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti, genç nüfusu çok olan ve bütün bu genç nüfusunun yükseköğrenime ihtiyacı ve talebi çok olan bir ülke. Fakat yükseköğrenimin diğer okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretimde olduğu gibi yükseköğretimdeki okullaşma ve yükseköğretim hizmetinin sunumlarıyla ilgili sorunların birçoğunun giderilmediği ve bu sorunu en derinden hisseden en büyük kesimin de halkın kendisi olduğunu ifade etmek lazım. Evet, üniversiteler kurulmalıdır, bunların bir kısmı devlet üniversitesi olmalıdır, bunların bir kısmı vakıf ve bir kısmı özel üniversite olmalıdır. Üniversitelerin gerekliliğiyle ilgili herhangi bir muhalefetin söz konusu olmadığı bir ortamda, üniversitelerin nitelikleriyle ilgili muhalefete de hoşgörüyle yaklaşılması gerekmektedir iktidar partisi tarafından. Sayın Grup Sözcüsü Vekilimizin belirttiği şekilde şairane söylemlerle, eğitimin sorunlarını soyut bir şekilde, üzerini cilalayarak değerlendirmemizin çok sağlıklı sonuçlara yol açmayacağını da belirtmek isterim. Biz, bu anlamda Türkiye'de yükseköğrenime olan ihtiyacı ve yükseköğrenimin kurumsallaşmasıyla ilgili sorunları dile getirirken, vakıf üniversitelerinin kuruluş amaçları, vakıf üniversitelerinin nitelikleri, öğrenci hizmeti, eğitim hizmeti, öğrencilere olan katkısı, devlet üniversitelerinin niteliği, devlet üniversitesinde yaşanan sorunlar, akademik kadronun yaşadığı sorunlar, öğrencilerin yaşadığı sorunlar, hizmet personellerinin yaşamış olduğu sorunlar, topyekûn kurumsal yapının yaşamış olduğu sorunlar, bunlar ayrı ayrı değerlendirilebilecek şeylerdir. Fakat, mevzunun girift olması itibarıyla vakıf üniversitelerinden yola çıkarak Türkiye'de yükseköğrenimin niteliğini de değerlendirmek lazım. - 8 2 - TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 3 - Genelde AKP Hükümeti "Türkiye'de yükseköğrenimde üniversite sayısını artırdık." diye övünüyor ama üniversite diye rektörlük verilmiş olan şey... Mesela Hakkâri'den bahsedeceğim. Hakkâri'de üniversite var, rektörü var. Peki, Hakkâri'de üniversite olan bu kurum daha önceden, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokuluydu. Oraya bir rektör atandı ve orası üniversite oldu. Eğer rektör atanmasıyla bir yerin üniversite olması yeterliyse, seksen bir ile vali atar gibi birer de rektör atayalım, seksen bir ilde birer tane üniversite olsun, eğer niteliği düşünmezsek. Burada, sadece muhalefet etmek açısından, yani kuru bir muhalefet etmek açısından değil, üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu sorunu dile getirmek adına, akademisyen kadronun yaşamış olduğu sorunları dile getirmek adına, ülkemizdeki eğitim sorunlarını... Ki, yaşamış olduğumuz eğitim sorunlarından dolayı bir beyin göçü yaşanmaktadır. Nitelikli beyinlerin çoğu gidip başka ülkelerde çalışmak zorunda, başka ülkelerde yükseköğrenimini tamamlamak, lisansüstü eğitimini tamamlamak durumundadır. Bu neden böyle olur? Siz hiç Amerika'dan "Ben yüksek lisansımı tamamlamak için Türkiye'ye gidip okuyacağım." diyen bir üniversiteliye rastladınız mı? Neden buradan oraya göç oluyor da oradan buraya göç olmuyor? Kaç tane gelişmiş ülke akademisyeni "Ben gideyim Türkiye'de biraz kariyer edineyim." gibi bir amaçla Türkiye'ye geliyor? Burada tek bir gerçeklik var, demek ki batık bir eğitim sistemi var ve bu batık eğitim sistemi içerisinde en önemli unsurlardan biri de yükseköğretim sürecinde yaşanan sorunlardır. Vakıf üniversiteleriyle övünülüyor. İşte, daha önceden 23 olan vakıf üniversite sayısı 45 'e yükselmiş, 4 daha olacak. Dörder dörder, beşer beşer vakıf üniversiteleri açılıyor. Vakıf üniversitelerinin açılmasıyla ilgili... "Ülkemizde okuma oranının artmasıyla birlikte üniversite talebinin arttığı bir dönemde, yasal boşlukların oluşturduğu olanaklar doğrultusunda art arda kurulmaya başlanan vakıf üniversiteleri, adeta toplumun eğitim ihtiyacının karşılanması gibi lanse edilmektedir. Özel bir statüde kurulan bu üniversiteler kamu kurumuymuş gibi kamu kaynaklarını kullanabilmekte, devlet eliyle zengin yaratmaktadır. Fakat devletin eğitim kurumları niteliğindeki devlet üniversiteleri, büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranmakta ve eğitim gereken düzeyde verilememektedir. Vakıf üniversiteleri şirket mantığıyla kurulmakta olup gelir gider dengesini de üniversiteyi kuranların kâr çıkarları doğrultusunda yapmaktadır ki; bu da vakıf üniversitelerinin toplumun eğitim ihtiyacını karşılamayı hedeflemediğini, tersine toplumun eğitim ihtiyacı üzerinden zenginleşmeyi hedeflediğini göstermektedir." Bu, bizim muhalefet şerhimizin ana metniydi. Şimdi, burada vakıflarla ilgili olarak sorulması gereken ve. . . İncelemişseniz eğer, bizzat bu 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın metinlerinde de, komisyon raporlarında da bütün muhalefet partilerinin ve iktidar partisi mensubu olan milletvekillerinin kısmi eleştirileri de söz konusudur. Vakıflarla ilgili değerlendirilmesi gereken şeyler: Bu dört vakıf üniversitesinin kurucuları kimlerdir? Bununla ilgili Komisyona bilgiler verilmemiş. Bu vakıf üniversitelerinin yapısal durumu nedir? Mali durumu nedir? İnsan gücü yapılanması nedir? Akademik kadrosu nedir? Bununla ilgili eğitim programı nedir? Üniversite öğrencilerine vereceği burslar nelerdir? Üniversite öğrencilerinden almayı hedeflediği harçlar ne kadardır? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş, ama vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili temel ilkeler vardır, bu ilkelere uygunluk durumu sadece YÖK Üst Kurulu tarafından belirlenmiş, Komisyona hiçbir bilgi verilmemiştir. Bilginin gizlenmesinin temel maksadı nedir? Bu bilgiyi biz şu an Sayın Bakandan ve Sayın Komisyon Başkanından rica ediyoruz. Kurulacak üniversitelere kamuya ait hangi araziler veriliyor veya verilecek? Sayın Bakanım, lütfen, dinler misiniz, bu soruları size yöneltiyorum: Vakıfların mali gücü nedir? Kuracakları üniversitelere ayırdıkları eğitim fonu nedir? Üniversitede çalıştırılacak personel sayısı kaçtır, hedeflenen personel sayısı kaçtır? Akademik kadroların niteliği ne olacaktır ve sayısı ne kadar
Sayfa 84 -
TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 3 - Genelde AKP Hükümeti "Türkiye'de yükseköğrenimde üniversite sayısını artırdık." diye övünüyor ama üniversite diye rektörlük verilmiş olan şey... Mesela Hakkâri'den bahsedeceğim. Hakkâri'de üniversite var, rektörü var. Peki, Hakkâri'de üniversite olan bu kurum daha önceden, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokuluydu. Oraya bir rektör atandı ve orası üniversite oldu. Eğer rektör atanmasıyla bir yerin üniversite olması yeterliyse, seksen bir ile vali atar gibi birer de rektör atayalım, seksen bir ilde birer tane üniversite olsun, eğer niteliği düşünmezsek. Burada, sadece muhalefet etmek açısından, yani kuru bir muhalefet etmek açısından değil, üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu sorunu dile getirmek adına, akademisyen kadronun yaşamış olduğu sorunları dile getirmek adına, ülkemizdeki eğitim sorunlarını... Ki, yaşamış olduğumuz eğitim sorunlarından dolayı bir beyin göçü yaşanmaktadır. Nitelikli beyinlerin çoğu gidip başka ülkelerde çalışmak zorunda, başka ülkelerde yükseköğrenimini tamamlamak, lisansüstü eğitimini tamamlamak durumundadır. Bu neden böyle olur? Siz hiç Amerika'dan "Ben yüksek lisansımı tamamlamak için Türkiye'ye gidip okuyacağım." diyen bir üniversiteliye rastladınız mı? Neden buradan oraya göç oluyor da oradan buraya göç olmuyor? Kaç tane gelişmiş ülke akademisyeni "Ben gideyim Türkiye'de biraz kariyer edineyim." gibi bir amaçla Türkiye'ye geliyor? Burada tek bir gerçeklik var, demek ki batık bir eğitim sistemi var ve bu batık eğitim sistemi içerisinde en önemli unsurlardan biri de yükseköğretim sürecinde yaşanan sorunlardır. Vakıf üniversiteleriyle övünülüyor. İşte, daha önceden 23 olan vakıf üniversite sayısı 45 'e yükselmiş, 4 daha olacak. Dörder dörder, beşer beşer vakıf üniversiteleri açılıyor. Vakıf üniversitelerinin açılmasıyla ilgili... "Ülkemizde okuma oranının artmasıyla birlikte üniversite talebinin arttığı bir dönemde, yasal boşlukların oluşturduğu olanaklar doğrultusunda art arda kurulmaya başlanan vakıf üniversiteleri, adeta toplumun eğitim ihtiyacının karşılanması gibi lanse edilmektedir. Özel bir statüde kurulan bu üniversiteler kamu kurumuymuş gibi kamu kaynaklarını kullanabilmekte, devlet eliyle zengin yaratmaktadır. Fakat devletin eğitim kurumları niteliğindeki devlet üniversiteleri, büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranmakta ve eğitim gereken düzeyde verilememektedir. Vakıf üniversiteleri şirket mantığıyla kurulmakta olup gelir gider dengesini de üniversiteyi kuranların kâr çıkarları doğrultusunda yapmaktadır ki; bu da vakıf üniversitelerinin toplumun eğitim ihtiyacını karşılamayı hedeflemediğini, tersine toplumun eğitim ihtiyacı üzerinden zenginleşmeyi hedeflediğini göstermektedir." Bu, bizim muhalefet şerhimizin ana metniydi. Şimdi, burada vakıflarla ilgili olarak sorulması gereken ve. . . İncelemişseniz eğer, bizzat bu 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın metinlerinde de, komisyon raporlarında da bütün muhalefet partilerinin ve iktidar partisi mensubu olan milletvekillerinin kısmi eleştirileri de söz konusudur. Vakıflarla ilgili değerlendirilmesi gereken şeyler: Bu dört vakıf üniversitesinin kurucuları kimlerdir? Bununla ilgili Komisyona bilgiler verilmemiş. Bu vakıf üniversitelerinin yapısal durumu nedir? Mali durumu nedir? İnsan gücü yapılanması nedir? Akademik kadrosu nedir? Bununla ilgili eğitim programı nedir? Üniversite öğrencilerine vereceği burslar nelerdir? Üniversite öğrencilerinden almayı hedeflediği harçlar ne kadardır? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş, ama vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili temel ilkeler vardır, bu ilkelere uygunluk durumu sadece YÖK Üst Kurulu tarafından belirlenmiş, Komisyona hiçbir bilgi verilmemiştir. Bilginin gizlenmesinin temel maksadı nedir? Bu bilgiyi biz şu an Sayın Bakandan ve Sayın Komisyon Başkanından rica ediyoruz. Kurulacak üniversitelere kamuya ait hangi araziler veriliyor veya verilecek? Sayın Bakanım, lütfen, dinler misiniz, bu soruları size yöneltiyorum: Vakıfların mali gücü nedir? Kuracakları üniversitelere ayırdıkları eğitim fonu nedir? Üniversitede çalıştırılacak personel sayısı kaçtır, hedeflenen personel sayısı kaçtır? Akademik kadroların niteliği ne olacaktır ve sayısı ne kadar TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 olacaktır? Öğrencilerden almayı planladıkları harçların fakültelere göre miktarı nedir? Bunlar eğer kâr amacı gütmeyeceklerse, öğrenciden düşük bir harç almış olmaları lazım, ama biz burada "öğrenciye hizmet" diye fakültelerin, üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin kuruluşunu onaylayacağız, bunlar da gidecekler de 30 bin lira harç karşılığında öğrenci okutacaklar! Peki, vakıf olma niteliği bunun neresinde? Vakfın temel mantığı nedir? Vakfetmenin temel mantığı, bireylerin birikimini kamuya aktarmaktır, kamunun birikimini bireylere aktarmaksa eğer, burada kamu olanaklarını birilerine peşkeş çekme durumu söz konusudur, "Vakıf olma özelliği de ortada yoktur." denir. Eğer vakıfsa bunlar, kendi birikimlerini, kendi mal varlıklarını kamuya, eğitim kurumu yapısı içerisinde kamuya bir lütuf olarak sunmak istiyorlarsa, kâr amacı gütmeden çalışmak zorundadırlar ve en azından öğrencilerden alacakları harçların minimize edilmesi için bir teminat sunmak zorundadırlar. Biz bu teminatı almadan bunların kuruluşunu nasıl onaylayacağız? Ki diğer vakıf üniversitelerinde olduğu gibi, şu an, Türkiye'de en yüksek harçları alan üniversitelere baktığımızda, bunların çoğunluğu vakıf üniversiteleridir. Hani kâr amacı güdülmeyecekti? Bunların denetimiyle ilgili... Bu üniversitelerin ana gelir kalemi ne olacaktır? Vakıf üniversitelerinin hamisi olan vakıfların kendi ana fonlarından eğitim harcamalarına ayırdıkları ödeneler mi olacaktır, yoksa bir şirket mantığıyla öğrencilerden alacakları yüksek harçlar mı olacaktır? Öğrenci sorunlarıyla ilgili sadece harç sorunları yoktur fakat bunları daha sonra -bizim gündeme getireceğimiz- üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu sorunlarla ilgili araştırma önergelerinde, soru önergelerinde ve gündemlerde dile getireceğiz. Şu an Türkiye'de ücret-harcama dengesini vakıf üniversitelerinin yüzde 30 'u ancak sağlayabilmektedir. Yani üniversitede öğrenciden aldığını öğrenciye harcayan vakıf üniversitelerinin sayısı üçte 1 'dir. Diğer üçte 2'si ne yapıyor? Öğrenciden aldığını kâr payına dönüştürüyor ve bunu nereye harcadığı belli değil. Peki bunun neresi vakıf, neresi hizmet? Hani öğrencinin hakları nerede? Öğrencileri okutan ve büyük bedeller ödeyerek okutan cefakâr, vefakâr ailelerinin yaşadığı sorunlar nerede, nasıl değerlendirilecek? Yani biz kurduğumuz, kuracağımız, kurmayı hedeflediğimiz bu üniversiteleri oyladığımızda, ailelerin on binlerce harç parası ödeyip birilerini zengin etmesine mi vesile olacağız? Türkiye'de, kâr amacı gütmeme misyonuyla kurulan vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğu üniversite öğrencilerinden aldıkları ücretin yarısını bile öğrenciye harcamıyor. Ki bu vakıf üniversitelerinden 30 bin liraya kadar harç alan üniversiteler var. Dünyadaki başarılı örneklerde ise finansman yapısını güçlü ana varlık fonları üzerine oturtuyor üniversiteler; mesela, Harvard Üniversitesi, Yale, Stanford üniversiteleri gibi. İşte bunlar bu yüzden başarılıdırlar. Onlar "Biz öğrencinin cebinden kaç kuruş alırız da kendi vakfımıza ya da kendi siyasi yandaşlarımıza kurumsal kâr olarak dönüştürürüz." hesabını da yapmıyorlar. "Benim mali birikimim budur, benim emeklerimle kazandığım para budur, ben bu kaynaklarımı kamu hizmetine adıyorum; ben açtığım üniversitede ülkeme ne kadar bilim adamı kazandırırım, ne kadar bürokrat kazandırırım, ne kadar aydın insan kazandırırım, ne kadar özgür düşünceli insan kazandırırım, bilim insanı kazandırırım?" düşüncesiyle hareket ettiği için kendi fonlarından üniversite öğrencilerine yüksek burslar verip, üniversite öğrencilerini âdeta evlerinden alıp, onlar için ortamlar hazırlayıp eğitimine... Ama bizde nasıl oluyor? Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin profiline baktığınız vakit, ekonomik durumu çok iyi olan ailelerin çocuklarını askere göndermemek amaçlı okuttukları kurumlar hâline dönüşmüşlerdir. İşte yüksek lisans yapacaktır, hatta çoğu, vakıfların etkileşimli olduğu -uluslararası sözleşmeler gereği- başka üniversitelerde yüksek lisansını yaptırıp, orada yerleşimini sağlayıp, orada çalışıyormuş gibi de gösterip daha sonra şey yapıyor. Bu durumda olan acaba kaç - 8 4 -
Sayfa 85 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 olacaktır? Öğrencilerden almayı planladıkları harçların fakültelere göre miktarı nedir? Bunlar eğer kâr amacı gütmeyeceklerse, öğrenciden düşük bir harç almış olmaları lazım, ama biz burada "öğrenciye hizmet" diye fakültelerin, üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin kuruluşunu onaylayacağız, bunlar da gidecekler de 30 bin lira harç karşılığında öğrenci okutacaklar! Peki, vakıf olma niteliği bunun neresinde? Vakfın temel mantığı nedir? Vakfetmenin temel mantığı, bireylerin birikimini kamuya aktarmaktır, kamunun birikimini bireylere aktarmaksa eğer, burada kamu olanaklarını birilerine peşkeş çekme durumu söz konusudur, "Vakıf olma özelliği de ortada yoktur." denir. Eğer vakıfsa bunlar, kendi birikimlerini, kendi mal varlıklarını kamuya, eğitim kurumu yapısı içerisinde kamuya bir lütuf olarak sunmak istiyorlarsa, kâr amacı gütmeden çalışmak zorundadırlar ve en azından öğrencilerden alacakları harçların minimize edilmesi için bir teminat sunmak zorundadırlar. Biz bu teminatı almadan bunların kuruluşunu nasıl onaylayacağız? Ki diğer vakıf üniversitelerinde olduğu gibi, şu an, Türkiye'de en yüksek harçları alan üniversitelere baktığımızda, bunların çoğunluğu vakıf üniversiteleridir. Hani kâr amacı güdülmeyecekti? Bunların denetimiyle ilgili... Bu üniversitelerin ana gelir kalemi ne olacaktır? Vakıf üniversitelerinin hamisi olan vakıfların kendi ana fonlarından eğitim harcamalarına ayırdıkları ödeneler mi olacaktır, yoksa bir şirket mantığıyla öğrencilerden alacakları yüksek harçlar mı olacaktır? Öğrenci sorunlarıyla ilgili sadece harç sorunları yoktur fakat bunları daha sonra -bizim gündeme getireceğimiz- üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu sorunlarla ilgili araştırma önergelerinde, soru önergelerinde ve gündemlerde dile getireceğiz. Şu an Türkiye'de ücret-harcama dengesini vakıf üniversitelerinin yüzde 30 'u ancak sağlayabilmektedir. Yani üniversitede öğrenciden aldığını öğrenciye harcayan vakıf üniversitelerinin sayısı üçte 1 'dir. Diğer üçte 2'si ne yapıyor? Öğrenciden aldığını kâr payına dönüştürüyor ve bunu nereye harcadığı belli değil. Peki bunun neresi vakıf, neresi hizmet? Hani öğrencinin hakları nerede? Öğrencileri okutan ve büyük bedeller ödeyerek okutan cefakâr, vefakâr ailelerinin yaşadığı sorunlar nerede, nasıl değerlendirilecek? Yani biz kurduğumuz, kuracağımız, kurmayı hedeflediğimiz bu üniversiteleri oyladığımızda, ailelerin on binlerce harç parası ödeyip birilerini zengin etmesine mi vesile olacağız? Türkiye'de, kâr amacı gütmeme misyonuyla kurulan vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğu üniversite öğrencilerinden aldıkları ücretin yarısını bile öğrenciye harcamıyor. Ki bu vakıf üniversitelerinden 30 bin liraya kadar harç alan üniversiteler var. Dünyadaki başarılı örneklerde ise finansman yapısını güçlü ana varlık fonları üzerine oturtuyor üniversiteler; mesela, Harvard Üniversitesi, Yale, Stanford üniversiteleri gibi. İşte bunlar bu yüzden başarılıdırlar. Onlar "Biz öğrencinin cebinden kaç kuruş alırız da kendi vakfımıza ya da kendi siyasi yandaşlarımıza kurumsal kâr olarak dönüştürürüz." hesabını da yapmıyorlar. "Benim mali birikimim budur, benim emeklerimle kazandığım para budur, ben bu kaynaklarımı kamu hizmetine adıyorum; ben açtığım üniversitede ülkeme ne kadar bilim adamı kazandırırım, ne kadar bürokrat kazandırırım, ne kadar aydın insan kazandırırım, ne kadar özgür düşünceli insan kazandırırım, bilim insanı kazandırırım?" düşüncesiyle hareket ettiği için kendi fonlarından üniversite öğrencilerine yüksek burslar verip, üniversite öğrencilerini âdeta evlerinden alıp, onlar için ortamlar hazırlayıp eğitimine... Ama bizde nasıl oluyor? Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin profiline baktığınız vakit, ekonomik durumu çok iyi olan ailelerin çocuklarını askere göndermemek amaçlı okuttukları kurumlar hâline dönüşmüşlerdir. İşte yüksek lisans yapacaktır, hatta çoğu, vakıfların etkileşimli olduğu -uluslararası sözleşmeler gereği- başka üniversitelerde yüksek lisansını yaptırıp, orada yerleşimini sağlayıp, orada çalışıyormuş gibi de gösterip daha sonra şey yapıyor. Bu durumda olan acaba kaç - 8 4 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 5 - milletvekili vardır ya da kaç üst düzey bürokrat vardır veyahut da kaç siyasi yandaş sermayedarları vardır? İşte bundan dolayıdır ki yoksul aile çocukları eğitim olanağı bulamazken varlıklı aile çocukları hem eğitim olanağını buluyor hem de belli hizmetlerden kaçma durumu, şansı yakalayabiliyor. Devlet üniversiteleri de paralı hâle getirilmeye çalışılıyor; harçlar yükseltiliyor, öğrencilere verilen burslar da daha sonra faiziyle geri alınıyor. Devlet nedense kendi borcunu öderken gıdım faiz vermezken, mesela konut edindirme yardımlarıyla ilgili kendi borcunu öderken hiç faiz ödeme gereği duymuyor ama öğrencisine vermiş olduğu bursu yüzde 400, yüzde 500, yüzde 600 faizle geri alabiliyor. Hani sosyal adalet, hani adalet, hani kalkınma? Şimdi, bütün bu sorunları üst üste koyduğumuzda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: Demek ki Türkiye'de vakıf kurmak, toplumsal amaçlara hizmet etmek anlamına gelmiyor. Vakıf üniversitesi kurmak, aydın, özgür düşünceli bilim adamı ve nitelikli insan gücü yetiştirmek anlamı da taşımıyor. Yasal boşluklardan faydalanıp eğitimin bir ekonomik sektöre dönüştürüldüğü bir ortamda "Eğitime ihtiyacı olan gençleri ekonomik olarak ne kadar sömürebilirim?" mekanizmasına, sektörüne dönüşmektedir. Eğer böyle bir işlerlik, böyle bir pratik varsa biz bunun karşısında olacağız. Vakıf üniversitelerinin denetimi sağlanacaksa, vakıf üniversitelerinin öğrencilere, eğitime aktardığı fonlar artırılacaksa ve vakıf üniversitesinde kamuya ait mallar vakfa peşkeş çekilmeyecekse biz "evet" deriz ama peşkeş çekiliyor biliyoruz ama öğrenciye hizmet, eğitim hizmeti verilmiyor biliyoruz. O yüzden biz, vakıf üniversitelerinin kuruluşuna, üniversitelerin, yükseköğrenimin ihtiyacına binaen kurulması gerekliliğine olan inancımız mevcut olsa bile bu vakıf üniversitelerinin kuruluşuna bizim bu haliyle "evet" dememizin beklenmesinin doğru olmadığını, insafsızlık olduğunu ifade etmek isteriz. Bu vakıf üniversiteleri... Deniyor ki "Türkiye Diyanet Vakfının 263 milyon lirası var, üniversite kurabilir." Peki, biz sorarız, bu 263 milyon lirasının kaç lirasını üniversite fonu için ayırmış? Böyle bir bilgi yok. "Efendim, birinin 45 milyonu var." Bunun, üniversiteye altyapı yatırımı olarak, öğrenci yatırımı olarak, eğitim yatırımı olarak kaç milyonunu ayırmış? Bunu bilen yok. Ama, biz biliyoruz ki bu 45 milyon, iki sene sonra, öğrencilerden aldıkları harçlarla 145 milyonu bulacaktır. Biz, toplumsal ihtiyaçların, eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun, sosyal güvenlik alanında olsun, her anlamda karşılanmasına yönelik adımları destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Ben, bir öğretmen olarak, üniversite öğrencilerinin, okul öncesi çağı öğrencilerinin, öğretmenlerinin, ilköğretim öğrencisi ve öğretmenlerinin, lise, ortaöğretim düzeyindeki okulların öğrenci ve öğretmenlerinin, dershane öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin yaşamış oldukları sorunları en iyi bilenlerden biri olarak kabul ediyorum kendimi çünkü bunu temelde yaşayıp gelen biriyim ve bu doğrultuda, bir öğretmen duyarlılığıyla, üniversitelerin kurulması gerekliliğini, niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliğini benimsediğim hâlde, bu vakıf üniversitelerinin kuruluşuna vicdanı rahat bir şekilde evet diyemeyeceğim. Vakfın kime ait olduğu bizi ilgilendirmiyor, genel amaçlan bizi ilgilendiriyor. Bunların kendi cemaatlerini kalkındırmaya dönük... Cemaat de bizim cemaate olgusal anlamda şey değil, din istismarı yapan onlarca cemaat var Türkiye'de. ENGİN ALTAY (Sinop) - Yüzlerce, yüzlerce... ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Yüzlerce cemaat var ve bu cemaatler, din adına, hak adına, siyaseti, kendi dinî amaçlarını, siyasi amaçlarını, kendi ekonomik çıkarlarına heba eder düzeyde çalışmaktadırlar. Bunun için örnek mi isteniyor: O zaman, eğitimde cemaatleşme sorunlarıyla ilgili bir eğitim araştırma önergesi vereceğiz, bunu lütfen destekleyin, bizim yorumumuzun gerçekçi olup olmadığına ilişkin.
Sayfa 86 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 5 - milletvekili vardır ya da kaç üst düzey bürokrat vardır veyahut da kaç siyasi yandaş sermayedarları vardır? İşte bundan dolayıdır ki yoksul aile çocukları eğitim olanağı bulamazken varlıklı aile çocukları hem eğitim olanağını buluyor hem de belli hizmetlerden kaçma durumu, şansı yakalayabiliyor. Devlet üniversiteleri de paralı hâle getirilmeye çalışılıyor; harçlar yükseltiliyor, öğrencilere verilen burslar da daha sonra faiziyle geri alınıyor. Devlet nedense kendi borcunu öderken gıdım faiz vermezken, mesela konut edindirme yardımlarıyla ilgili kendi borcunu öderken hiç faiz ödeme gereği duymuyor ama öğrencisine vermiş olduğu bursu yüzde 400, yüzde 500, yüzde 600 faizle geri alabiliyor. Hani sosyal adalet, hani adalet, hani kalkınma? Şimdi, bütün bu sorunları üst üste koyduğumuzda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: Demek ki Türkiye'de vakıf kurmak, toplumsal amaçlara hizmet etmek anlamına gelmiyor. Vakıf üniversitesi kurmak, aydın, özgür düşünceli bilim adamı ve nitelikli insan gücü yetiştirmek anlamı da taşımıyor. Yasal boşluklardan faydalanıp eğitimin bir ekonomik sektöre dönüştürüldüğü bir ortamda "Eğitime ihtiyacı olan gençleri ekonomik olarak ne kadar sömürebilirim?" mekanizmasına, sektörüne dönüşmektedir. Eğer böyle bir işlerlik, böyle bir pratik varsa biz bunun karşısında olacağız. Vakıf üniversitelerinin denetimi sağlanacaksa, vakıf üniversitelerinin öğrencilere, eğitime aktardığı fonlar artırılacaksa ve vakıf üniversitesinde kamuya ait mallar vakfa peşkeş çekilmeyecekse biz "evet" deriz ama peşkeş çekiliyor biliyoruz ama öğrenciye hizmet, eğitim hizmeti verilmiyor biliyoruz. O yüzden biz, vakıf üniversitelerinin kuruluşuna, üniversitelerin, yükseköğrenimin ihtiyacına binaen kurulması gerekliliğine olan inancımız mevcut olsa bile bu vakıf üniversitelerinin kuruluşuna bizim bu haliyle "evet" dememizin beklenmesinin doğru olmadığını, insafsızlık olduğunu ifade etmek isteriz. Bu vakıf üniversiteleri... Deniyor ki "Türkiye Diyanet Vakfının 263 milyon lirası var, üniversite kurabilir." Peki, biz sorarız, bu 263 milyon lirasının kaç lirasını üniversite fonu için ayırmış? Böyle bir bilgi yok. "Efendim, birinin 45 milyonu var." Bunun, üniversiteye altyapı yatırımı olarak, öğrenci yatırımı olarak, eğitim yatırımı olarak kaç milyonunu ayırmış? Bunu bilen yok. Ama, biz biliyoruz ki bu 45 milyon, iki sene sonra, öğrencilerden aldıkları harçlarla 145 milyonu bulacaktır. Biz, toplumsal ihtiyaçların, eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun, sosyal güvenlik alanında olsun, her anlamda karşılanmasına yönelik adımları destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Ben, bir öğretmen olarak, üniversite öğrencilerinin, okul öncesi çağı öğrencilerinin, öğretmenlerinin, ilköğretim öğrencisi ve öğretmenlerinin, lise, ortaöğretim düzeyindeki okulların öğrenci ve öğretmenlerinin, dershane öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin yaşamış oldukları sorunları en iyi bilenlerden biri olarak kabul ediyorum kendimi çünkü bunu temelde yaşayıp gelen biriyim ve bu doğrultuda, bir öğretmen duyarlılığıyla, üniversitelerin kurulması gerekliliğini, niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliğini benimsediğim hâlde, bu vakıf üniversitelerinin kuruluşuna vicdanı rahat bir şekilde evet diyemeyeceğim. Vakfın kime ait olduğu bizi ilgilendirmiyor, genel amaçlan bizi ilgilendiriyor. Bunların kendi cemaatlerini kalkındırmaya dönük... Cemaat de bizim cemaate olgusal anlamda şey değil, din istismarı yapan onlarca cemaat var Türkiye'de. ENGİN ALTAY (Sinop) - Yüzlerce, yüzlerce... ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Yüzlerce cemaat var ve bu cemaatler, din adına, hak adına, siyaseti, kendi dinî amaçlarını, siyasi amaçlarını, kendi ekonomik çıkarlarına heba eder düzeyde çalışmaktadırlar. Bunun için örnek mi isteniyor: O zaman, eğitimde cemaatleşme sorunlarıyla ilgili bir eğitim araştırma önergesi vereceğiz, bunu lütfen destekleyin, bizim yorumumuzun gerçekçi olup olmadığına ilişkin. TBMM B :84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 8 6 - (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Yükseköğrenimin sorunlarının sadece vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla çözülmeyeceğini, devlet üniversitelerinin, özel vakıf üniversitelerinin niteliklerinin artırılmasına dönük tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyorum. Ve son olarak da dershane ücretini ödeyemediği için intihar etmek zorunda kalan öğrenciyi rahmetle anmak istiyorum. Bir yarış sendromuna kurban ettiğimiz gençlerimizin üniversite sınavında hepsinin başarılı olmasını istiyorum ama bu bir yarış olduğu için maalesef ki hepsi başarılı olamayacaktır, kaybedenleri olacaktır ve kaybedenlerin olduğu hiçbir yerde... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BENGİ YILDIZ (Batman) - .. .adalet yoktur. ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - . . . kazananlar bile sevinemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üçer. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil. (MHP sıralarından alkışlar) Şimdi, Sayın Asil, sizin bir de şahsınız adına söz talebiniz var, o nedenle birbirine bağlayabilirsiniz. Buyurun. MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini, son on dakikasında da şahsım adına görüşlerimi ifade edeceğim. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yükseköğretimde kapasite artırımı için vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin toplam öğrenci sayısı içerisindeki oranını yüzde 20'lere çıkarma hedefini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya olumlu destek vereceğimizi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kuracağımız üniversitelerimizden biri de güzide ilimiz Samsun'da açılacak. Vakıf üniversitelerinin büyük şehirler dışında açılmaya başlaması önemli bir gelişmedir ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak fevkalade önemsiyoruz. Vakıf üniversitelerinin çoğalıyor olması, misyonları, kuruluş gerekçeleri, yönetim tarzları, personel rejimi, içerikleri ve eğitim tarzları alabildiğine farklı yükseköğretim kurumlarının kurulmasına imkân tanıyacaktır. Ayrıca, hem üniversitede okuyacak öğrenci sayısının artmasına yardımcı olacak hem de üniversiteler arasındaki rekabetin artmasını da sağlayacaktır. Bu üniversiteler, mezunlarını piyasada istihdam edebilmek için toplum ve piyasa ile sağlam ilişkiler kurmak zorunda kalacaklardır. Bu ise Türkiye'de üniversite ile toplum ve piyasa arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacaktır. Bütün bunları ifade ettikten sonra, değerli arkadaşlarım, hepimiz için, yüce Parlamento için çok önemli bir hususun üzerinde durmak istiyorum. Anayasa'mızın 130'uncu maddesi "Çağdaş eğitim- öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur." diyor.
Sayfa 87 -
TBMM B :84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 8 6 - (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Yükseköğrenimin sorunlarının sadece vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla çözülmeyeceğini, devlet üniversitelerinin, özel vakıf üniversitelerinin niteliklerinin artırılmasına dönük tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyorum. Ve son olarak da dershane ücretini ödeyemediği için intihar etmek zorunda kalan öğrenciyi rahmetle anmak istiyorum. Bir yarış sendromuna kurban ettiğimiz gençlerimizin üniversite sınavında hepsinin başarılı olmasını istiyorum ama bu bir yarış olduğu için maalesef ki hepsi başarılı olamayacaktır, kaybedenleri olacaktır ve kaybedenlerin olduğu hiçbir yerde... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BENGİ YILDIZ (Batman) - .. .adalet yoktur. ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - . . . kazananlar bile sevinemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üçer. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil. (MHP sıralarından alkışlar) Şimdi, Sayın Asil, sizin bir de şahsınız adına söz talebiniz var, o nedenle birbirine bağlayabilirsiniz. Buyurun. MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 487 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini, son on dakikasında da şahsım adına görüşlerimi ifade edeceğim. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yükseköğretimde kapasite artırımı için vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin toplam öğrenci sayısı içerisindeki oranını yüzde 20'lere çıkarma hedefini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya olumlu destek vereceğimizi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kuracağımız üniversitelerimizden biri de güzide ilimiz Samsun'da açılacak. Vakıf üniversitelerinin büyük şehirler dışında açılmaya başlaması önemli bir gelişmedir ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak fevkalade önemsiyoruz. Vakıf üniversitelerinin çoğalıyor olması, misyonları, kuruluş gerekçeleri, yönetim tarzları, personel rejimi, içerikleri ve eğitim tarzları alabildiğine farklı yükseköğretim kurumlarının kurulmasına imkân tanıyacaktır. Ayrıca, hem üniversitede okuyacak öğrenci sayısının artmasına yardımcı olacak hem de üniversiteler arasındaki rekabetin artmasını da sağlayacaktır. Bu üniversiteler, mezunlarını piyasada istihdam edebilmek için toplum ve piyasa ile sağlam ilişkiler kurmak zorunda kalacaklardır. Bu ise Türkiye'de üniversite ile toplum ve piyasa arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacaktır. Bütün bunları ifade ettikten sonra, değerli arkadaşlarım, hepimiz için, yüce Parlamento için çok önemli bir hususun üzerinde durmak istiyorum. Anayasa'mızın 130'uncu maddesi "Çağdaş eğitim- öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur." diyor. TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Şu anda yaptığımız da odur. Üniversite kurmak üzere kanun çıkarıyoruz. Gerek Komisyonda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde siz değerli milletvekili arkadaşlarıma, kurulacak üniversitelerin mütevelli heyetlerinin kimler olduğu... Anayasa'nın amir hükmü olan -yukarıda saydığım- çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen kurabilecekler mi? Ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirme amacına ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapılmış? Açılan fakülteler bu amaçla yapılan hangi projeksiyonlara dayanıyor? Bunları sağlayacak sermayeye sahipler mi? Ve buna benzer konularda bu soruları artırmak mümkün. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar bu konularda size herhangi bir bilgi verildi mi? Üzülerek ifade ediyorum ki "hayır." Ne iktidar milletvekillerine ne muhalefet milletvekillerine. Bu konuda Anayasa'nın yüklediği bu görevi ifa etmek üzere birazdan oy kullanacak bu arkadaşlarıma bununla ilgili en ufak bir açıklama yapılmış değil. Bu, şu soruyu akla getirmekte: Kanun koyucudan ne saklanıyor? Bununla ne amaçlanıyor? Komisyonda sordum, verilen cevap: "Bu konuda YÖK gerekli çalışmayı yaptı, yeterli oldukları görüldü, biz de bunu tasarıya dönüştürdük, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettik." Değerli arkadaşlarım, biz de bilelim, ne sakıncası var? Bu kanunu burada bizler oylamayacak mıyız, "evet" veya "hayır" demeyecek miyiz? Bizim bunları bilme hakkımız yok mu? Neye göre "evet" diyeceksiniz, neye göre "hayır" diyeceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda, lütfen, iktidar milletvekilleri, Sayın Bakanı bundan sonraki aşamada Parlamentoyu bilgilendirme noktasında göreve davet etmelisiniz. ENGİN ALTAY (Sinop) - Kime söylüyorsunuz! BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Biz ettik, bugüne kadar herhangi bir cevap alamadık. Bakın, değerli arkadaşlarım, bunlar niçin önemli? Bunu niye bu kadar önemsiyorum, bunun üzerinde niye bu kadar durdum, şimdi de onu izah edeceğim. 28 Aralık 2009'da göreve gelişinin yıl dönümü münasebetiyle Sayın YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda, üniversite sayısını iki yüze çıkarmak istediklerini ve 2010'da özel üniversite kurulması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Özel üniversitelerin açılabilmesi için Anayasa değişikliği gerektiğini belirten Özcan "Şimdiki vakıfların bir kısmı özel üniversite statüsüne geçecek, bir kısmı da vakıf olarak kalacaktır." dedi. Vakıf üniversitelerinin kâr amacı gütmemesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı "Bazen maalesef para için de bu işi yapmış olabiliyorlar." Bu söz YÖK Başkanının ifadesi değerli arkadaşlarım. "Onları da zor durumdan kurtarmış olacağız."diye konuştu. YÖK işini iyi yapmış olsaydı, bütün bu kriterleri ölçüp biçip tartsaydı, bizlerden, kanun koyucudan bu bilgileri saklamasaydı böyle bir itirafın içerisinde olmasına da gerek kalmayacaktı. Bugün bu işi para için yapan vakıf üniversitelerinin olduğunu itiraf etmek zorunda da kalmayacaktı. Kanuna karşı hile yapanları "Zor duruma düşmüş mağdurlar." diye de nitelendirmeyecekti. Buradan Sayın Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Bu YÖK Başkanı bu itirafları yaptıktan sonra, bu üniversitelerin ilgili kuruluş işlemlerini onaylayan, onları "Zor duruma düşmüş mağdurlar." diye açıklayan YÖK Başkanı hakkında, bu işlemleri yapanlar hakkında bugüne kadar ne işlem yapılmıştır? Bu üniversiteler hangileridir? Bunu kamuoyunun bilmesi en doğal hakkı. Vakıf üniversitesi diye çocuklarımızı gönderdiğimiz ama özel üniversite mantığıyla çalışan bu üniversiteler hangileri? Bunu kamuoyunun da bilmeye hakkı var, yüce Parlamentonun da bilmeye hakkı var. Az sonra soru olarak Bakana tekrar tevdi edeceğim, yönelteceğim. Değerli arkadaşlarım, o, YÖK Başkanının itirafları... Şimdi, Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıcaoğlu'nun ifadeleriyle bu gerçeği önünüze getirmek istiyorum. Bu üniversitelerin altyapıları... Uzun, sadece vaktimizi iyi kullanmak, sabrınızı zorlamamak adına da sadece, küçük alıntılar, önemli, çarpıcı bölümlerinden alıntılar yapmak - 8 7 -
Sayfa 88 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Şu anda yaptığımız da odur. Üniversite kurmak üzere kanun çıkarıyoruz. Gerek Komisyonda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde siz değerli milletvekili arkadaşlarıma, kurulacak üniversitelerin mütevelli heyetlerinin kimler olduğu... Anayasa'nın amir hükmü olan -yukarıda saydığım- çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen kurabilecekler mi? Ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirme amacına ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapılmış? Açılan fakülteler bu amaçla yapılan hangi projeksiyonlara dayanıyor? Bunları sağlayacak sermayeye sahipler mi? Ve buna benzer konularda bu soruları artırmak mümkün. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar bu konularda size herhangi bir bilgi verildi mi? Üzülerek ifade ediyorum ki "hayır." Ne iktidar milletvekillerine ne muhalefet milletvekillerine. Bu konuda Anayasa'nın yüklediği bu görevi ifa etmek üzere birazdan oy kullanacak bu arkadaşlarıma bununla ilgili en ufak bir açıklama yapılmış değil. Bu, şu soruyu akla getirmekte: Kanun koyucudan ne saklanıyor? Bununla ne amaçlanıyor? Komisyonda sordum, verilen cevap: "Bu konuda YÖK gerekli çalışmayı yaptı, yeterli oldukları görüldü, biz de bunu tasarıya dönüştürdük, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettik." Değerli arkadaşlarım, biz de bilelim, ne sakıncası var? Bu kanunu burada bizler oylamayacak mıyız, "evet" veya "hayır" demeyecek miyiz? Bizim bunları bilme hakkımız yok mu? Neye göre "evet" diyeceksiniz, neye göre "hayır" diyeceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda, lütfen, iktidar milletvekilleri, Sayın Bakanı bundan sonraki aşamada Parlamentoyu bilgilendirme noktasında göreve davet etmelisiniz. ENGİN ALTAY (Sinop) - Kime söylüyorsunuz! BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Biz ettik, bugüne kadar herhangi bir cevap alamadık. Bakın, değerli arkadaşlarım, bunlar niçin önemli? Bunu niye bu kadar önemsiyorum, bunun üzerinde niye bu kadar durdum, şimdi de onu izah edeceğim. 28 Aralık 2009'da göreve gelişinin yıl dönümü münasebetiyle Sayın YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda, üniversite sayısını iki yüze çıkarmak istediklerini ve 2010'da özel üniversite kurulması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Özel üniversitelerin açılabilmesi için Anayasa değişikliği gerektiğini belirten Özcan "Şimdiki vakıfların bir kısmı özel üniversite statüsüne geçecek, bir kısmı da vakıf olarak kalacaktır." dedi. Vakıf üniversitelerinin kâr amacı gütmemesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı "Bazen maalesef para için de bu işi yapmış olabiliyorlar." Bu söz YÖK Başkanının ifadesi değerli arkadaşlarım. "Onları da zor durumdan kurtarmış olacağız."diye konuştu. YÖK işini iyi yapmış olsaydı, bütün bu kriterleri ölçüp biçip tartsaydı, bizlerden, kanun koyucudan bu bilgileri saklamasaydı böyle bir itirafın içerisinde olmasına da gerek kalmayacaktı. Bugün bu işi para için yapan vakıf üniversitelerinin olduğunu itiraf etmek zorunda da kalmayacaktı. Kanuna karşı hile yapanları "Zor duruma düşmüş mağdurlar." diye de nitelendirmeyecekti. Buradan Sayın Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Bu YÖK Başkanı bu itirafları yaptıktan sonra, bu üniversitelerin ilgili kuruluş işlemlerini onaylayan, onları "Zor duruma düşmüş mağdurlar." diye açıklayan YÖK Başkanı hakkında, bu işlemleri yapanlar hakkında bugüne kadar ne işlem yapılmıştır? Bu üniversiteler hangileridir? Bunu kamuoyunun bilmesi en doğal hakkı. Vakıf üniversitesi diye çocuklarımızı gönderdiğimiz ama özel üniversite mantığıyla çalışan bu üniversiteler hangileri? Bunu kamuoyunun da bilmeye hakkı var, yüce Parlamentonun da bilmeye hakkı var. Az sonra soru olarak Bakana tekrar tevdi edeceğim, yönelteceğim. Değerli arkadaşlarım, o, YÖK Başkanının itirafları... Şimdi, Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıcaoğlu'nun ifadeleriyle bu gerçeği önünüze getirmek istiyorum. Bu üniversitelerin altyapıları... Uzun, sadece vaktimizi iyi kullanmak, sabrınızı zorlamamak adına da sadece, küçük alıntılar, önemli, çarpıcı bölümlerinden alıntılar yapmak - 8 7 - TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 8 - istiyorum: Bu üniversitelerin altyapıları olmadan açılmalarına izin verildiğini, bu nedenle kaliteli eğitimde gerileme olduğunu kaydetti. "Böyle giderse vakıf üniversitelerinin birkısmı kapatılacak ve devletin üzerine büyük bir yük binecek." diyen Sarıcaoğlu, üniversite kapandığı takdirde bu yükün devlete devrolacağını ancak çözüm yolunun bu olmadığını da sözlerine ekledi. Yine devam ediyor: "Finansal sorunu olmayan yok." Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı. "Finansal sorunu olmayan yok. Sadece dayanma gücü bir yerde daha fazla, bazılarının dayanma gücü daha az." İşte, az önce ifade ettiklerim. "Niçin? Bu kanun koyucudan ne saklanmak isteniyor?" dememdeki gaye bu. Bundan önce kurulan üniversiteler de aynı mantıkla kurulduğu için bütün bu sıkıntıları yaşıyor şu anda vakıf üniversiteleri. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde 80 bin araştırmacı var. Bu kadar araştırmacı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisinin bulunduğu ülkemizde bilimsel makalede, yaratıcılıkta, dönüşümde maalesef son sıralarda yer almaktayız. Dünya bilimine katkımız, nüfus oranımıza göre binde 13 civarında. Araştıran ve bilim üretmesini beklediğimiz akademisyen, nasıl geçineceğini düşünüyor, çocuğunun eğitimini nasıl planlayacağı üzerinde kafa yoruyor, pazar, market ihtiyaçlarına kendi koşuyor, gelir düzeyleri yoksulluk sınırının altında, ek iş peşinde koşuyor. İyiler değil, zayıf bireyler üniversitelerde akademisyen olma sürecine girmiş durumda. Ülkenin ciddi bir eğitim politikası yok. Sorun bir tane değil ki . . . Yüksek lisans ve doktora eğitimi arzu edilenin çok gerisinde. YÖK ve üniversiteler arasındaki hiyerarşik yapı, üniversitelerde ilerleme heyecanını maalesef kazandıramıyor. Rektör atamaları hâlâ sorunsa, akademisyenler oy kullanıyor, kullandıkları oyun değeri olmuyorsa, bu yapı ile öğretim potansiyelini daha yukarılara taşımak maalesef mümkün değildir. İşte, işe, değerli arkadaşlarım, hep birlikte el ele vermek suretiyle üniversite reformu ile başlamalıyız. ENGİN ALTAY (Sinop) - Önce bunları gönderelim, ondan sonra biz yaparız. BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Bir bilim ordusu oluşturmalıyız. Bilim ve teknoloji bakanlığı kurmalıyız. Kendimize yakışan bir bilim, eğitim ve teknoloji politikaları belirlemeliyiz ve bunları da belirli aralıklarla revize etmeliyiz. Bugün on binde 72 olan bilim ve araştırmaya ayırdığımız payı başlangıç için gayrisafı millî hasılamızın yüzde 2'si düzeylerine mutlaka yükseltmeliyiz çünkü değerli arkadaşlarım, modern hayatın önemli bir özelliği hızlı değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak. Ülkelerin ve insanların başarısı için bu mutlaka gerekli. ARGE alanında yoğun yatırım yapan ülkeler küreselleşme sürecinin getirdiği fırsatlardan en fazla yararlanan ve küreselleşmenin zararlı etkilerinden en iyi kurtulan, korunan ülkeler oluyor. Teknoloji insan kapasitesini de güçlendiriyor. Görece küçük yeni yatırımlarla -çünkü kıt sermayeye sahip, sermaye sıkıntısı çeken ülke ve bireyleriz- büyük istihdam imkânları yaratmalıyız ve ekonomiyi yücelterek, yükselterek, verimliliği artırarak büyümeyi de sağlamalıyız. Değerli arkadaşlarım, eğer gayemiz ülkemizi, milletimizi ileriye taşımaksa, fark yaratmaksa birinci önceliğimizin eğitim olması gerekir. Dünyamız bilim çağında hızlı bir şekilde ilerlerken her an yeni alanların da oluştuğunu görüyoruz. Eğitim düzeylerini belli bir seviyeye getiren toplumlar bilgi üretir hâle geldi. Bilim ve eğitim politikası olmayan hiçbir toplumun, hiçbir milletin başarılı olma şansı yok. Bir ülkenin kaynaklan, yetişmiş insan gücü varsa o toplum ilerler ama kaynağı olan yetişmiş insanı olmayan ülkelerin yol alamadığını görüyoruz ama yetişmiş insanı olup kaynağı olmayan pek çok ülkenin de bu yetişmiş insanlarla kendi kaynağını yarattığını da görüyoruz. Bunun için, her alanda, iyi donanımlı, dünyayı iyi okuyabilen, uluslararası ölçekte güçlü insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Yetişmiş insan gücü, gelişmişliğin de ölçüsüdür. Peki, bizim, geleceğe yönelik, bilim
Sayfa 89 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 8 - istiyorum: Bu üniversitelerin altyapıları olmadan açılmalarına izin verildiğini, bu nedenle kaliteli eğitimde gerileme olduğunu kaydetti. "Böyle giderse vakıf üniversitelerinin birkısmı kapatılacak ve devletin üzerine büyük bir yük binecek." diyen Sarıcaoğlu, üniversite kapandığı takdirde bu yükün devlete devrolacağını ancak çözüm yolunun bu olmadığını da sözlerine ekledi. Yine devam ediyor: "Finansal sorunu olmayan yok." Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı. "Finansal sorunu olmayan yok. Sadece dayanma gücü bir yerde daha fazla, bazılarının dayanma gücü daha az." İşte, az önce ifade ettiklerim. "Niçin? Bu kanun koyucudan ne saklanmak isteniyor?" dememdeki gaye bu. Bundan önce kurulan üniversiteler de aynı mantıkla kurulduğu için bütün bu sıkıntıları yaşıyor şu anda vakıf üniversiteleri. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde 80 bin araştırmacı var. Bu kadar araştırmacı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisinin bulunduğu ülkemizde bilimsel makalede, yaratıcılıkta, dönüşümde maalesef son sıralarda yer almaktayız. Dünya bilimine katkımız, nüfus oranımıza göre binde 13 civarında. Araştıran ve bilim üretmesini beklediğimiz akademisyen, nasıl geçineceğini düşünüyor, çocuğunun eğitimini nasıl planlayacağı üzerinde kafa yoruyor, pazar, market ihtiyaçlarına kendi koşuyor, gelir düzeyleri yoksulluk sınırının altında, ek iş peşinde koşuyor. İyiler değil, zayıf bireyler üniversitelerde akademisyen olma sürecine girmiş durumda. Ülkenin ciddi bir eğitim politikası yok. Sorun bir tane değil ki . . . Yüksek lisans ve doktora eğitimi arzu edilenin çok gerisinde. YÖK ve üniversiteler arasındaki hiyerarşik yapı, üniversitelerde ilerleme heyecanını maalesef kazandıramıyor. Rektör atamaları hâlâ sorunsa, akademisyenler oy kullanıyor, kullandıkları oyun değeri olmuyorsa, bu yapı ile öğretim potansiyelini daha yukarılara taşımak maalesef mümkün değildir. İşte, işe, değerli arkadaşlarım, hep birlikte el ele vermek suretiyle üniversite reformu ile başlamalıyız. ENGİN ALTAY (Sinop) - Önce bunları gönderelim, ondan sonra biz yaparız. BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Bir bilim ordusu oluşturmalıyız. Bilim ve teknoloji bakanlığı kurmalıyız. Kendimize yakışan bir bilim, eğitim ve teknoloji politikaları belirlemeliyiz ve bunları da belirli aralıklarla revize etmeliyiz. Bugün on binde 72 olan bilim ve araştırmaya ayırdığımız payı başlangıç için gayrisafı millî hasılamızın yüzde 2'si düzeylerine mutlaka yükseltmeliyiz çünkü değerli arkadaşlarım, modern hayatın önemli bir özelliği hızlı değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak. Ülkelerin ve insanların başarısı için bu mutlaka gerekli. ARGE alanında yoğun yatırım yapan ülkeler küreselleşme sürecinin getirdiği fırsatlardan en fazla yararlanan ve küreselleşmenin zararlı etkilerinden en iyi kurtulan, korunan ülkeler oluyor. Teknoloji insan kapasitesini de güçlendiriyor. Görece küçük yeni yatırımlarla -çünkü kıt sermayeye sahip, sermaye sıkıntısı çeken ülke ve bireyleriz- büyük istihdam imkânları yaratmalıyız ve ekonomiyi yücelterek, yükselterek, verimliliği artırarak büyümeyi de sağlamalıyız. Değerli arkadaşlarım, eğer gayemiz ülkemizi, milletimizi ileriye taşımaksa, fark yaratmaksa birinci önceliğimizin eğitim olması gerekir. Dünyamız bilim çağında hızlı bir şekilde ilerlerken her an yeni alanların da oluştuğunu görüyoruz. Eğitim düzeylerini belli bir seviyeye getiren toplumlar bilgi üretir hâle geldi. Bilim ve eğitim politikası olmayan hiçbir toplumun, hiçbir milletin başarılı olma şansı yok. Bir ülkenin kaynaklan, yetişmiş insan gücü varsa o toplum ilerler ama kaynağı olan yetişmiş insanı olmayan ülkelerin yol alamadığını görüyoruz ama yetişmiş insanı olup kaynağı olmayan pek çok ülkenin de bu yetişmiş insanlarla kendi kaynağını yarattığını da görüyoruz. Bunun için, her alanda, iyi donanımlı, dünyayı iyi okuyabilen, uluslararası ölçekte güçlü insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Yetişmiş insan gücü, gelişmişliğin de ölçüsüdür. Peki, bizim, geleceğe yönelik, bilim TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 9 - adamı yetiştirme projelerimiz var mıdır? Çok isterdim göğsümü gere gere "var" diyebilmek, bunları da size izah edebilmek; maalesef bu sorunun cevabı "hayır." Yetişmiş insan gücünün en üst aşaması olan üniversitenin temel fonksiyonları, araştırma yapmak, eğitim vermek, toplumu aydınlatmak ve millete hizmet etmektir. Üniversite, akla gelmeyeni görme, belli bir kalıplar içerisinde düşünmeme, yenilikleri bulma, yaratıcı olabilme, her şeyden önce, hakikati araştırabilen, kuşkuculuğu ve sorgulayıcılığı en üstte tutabilen ve sürprizlere açık olan, bilim insanlarının faaliyet gösterdiği, beyin fırtınası için en uygun alanlardır. Hâl böyle iken dünyadaki başarılı üniversiteler sıralamasında hiçbir üniversitemiz ilk 500 üniversite arasına girememiştir. Bu durum, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı ekonomisi olan bir ülkeye maalesef yakışmamaktadır. Onun için, bütün bu ifade ettiklerim noktasında yapılacak her türlü çalışmada Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar destek vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Her konuda, ülkeyi daha iyi, daha müreffeh bir toplum yaratma noktasında üniversitelerle ilgili yapacağımız her türlü çalışmada sonuna kadar destek vermeye hazırız. Değerli arkadaşlarım, bugün sabah AKP Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş, bir televizyon programında soruları cevaplandırırken dün çıkarttığımız Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası'nı da örnek göstererek, işte, Parlamentoda muhalefetten şikâyet etti, uzun süre çalışmaya mecbur bırakıldığı noktasında. Değerli arkadaşlarım, şimdi, yasalar geliyor. Az önce ifade ettim. Şu vakıf üniversiteleri ile ilgili komisyon aşamasında bütün bu bilgiler bize gelmiş olsaydı, yeterli bilgilendirme yapılmış olsaydı, muhalefet olarak bizlerin katkısı alınmış olsaydı -ki Millî Eğitim Komisyonunda bunun örnekleri son derece fazla- burada çok kısa süreler içerisinde kanunları yasalaştırdığımızı da biliyoruz. Ama ne hikmetse, komisyonlarda bazı yasalar çıkartılırken, eğitim komisyonlarında, bu birlikteliği, bu katkıyı yaşayamıyoruz. Öyle olunca da, Seçim Kanunu'nda da olduğu gibi, her maddesinde önerge vermek suretiyle, doğruları ifade etmek suretiyle, millet adına, milletin hayrına görmediğimiz icraatları burada ifade etmek adına İç Tüzük'ün muhalefete verdiği bütün yetkileri de kullanmak zorundayız. Onun için de bir grup başkan vekilinin çıkıp televizyonlarda muhalefeti millete şikâyet etmesini hoş bulmadığımı da burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, meslek okulları mezunlarının, devletten, iş dünyasından ve genelde toplumdan daha fazla destek almaya ihtiyaçları var. E şimdi bunları söylemeyelim mi? Bir taraftan mesleki ve teknik okullar diğer taraftan da sanayi ve hizmet dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları arasındaki karşılıklı ilişkinin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bunları ifade etmeyelim mi Sayın Elitaş? Sanayi odaları ve organize sanayi bölgesi yönetimleri, meslek okullarının kalitesini geliştirme, eğitim malzemelerini, kullanılan araç ve gereçleri yenileyip modernleştirme konusunda destek olabileceklerini ifade ediyorlar ama bu konuda yasal düzenleme yapılması lazım. Örneğin, benim şehrimde, Eskişehir'de Sanayi Odası organize sanayinin içerisinde bir endüstri meslek lisesi açmak istiyor ama Organize Sanayi Bölgeleri Yasası buna cevaz vermiyor. Bu değişikliğin yapılması lazım. Şimdi, bunları yapmıyorsanız burada ifade etmeyelim mi? Eğer, okullardan mezun olanlar doğru düzgün okuyup yazamıyorsa ve bugünün dünyasında hayati bir önem taşıyan bilgisayar okuryazarlığı, eleştirel düşünce ve etkin problem çözümü gibi bazı genel becerilerle donatılmış değillerse, bütün çocukların eğitime erişmesini garantilemek noktasında bizler de burada iktidarı çalışmaya teşvik etme noktasında bunları ifade etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bir konu üzerinde de durmak istiyorum: Bir araştırma şirketi 16 Martta bir araştırma sonucunu yayınlıyor. "En acil çözüm beklediğiniz sorunlar ne diye?" sorulmuş bu araştırma şirketi tarafından insanlarımıza. Geçim sıkıntısı diyenlerin sayısı yüzde 35,4; işsizlik
Sayfa 90 -
TBMM B :84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 8 9 - adamı yetiştirme projelerimiz var mıdır? Çok isterdim göğsümü gere gere "var" diyebilmek, bunları da size izah edebilmek; maalesef bu sorunun cevabı "hayır." Yetişmiş insan gücünün en üst aşaması olan üniversitenin temel fonksiyonları, araştırma yapmak, eğitim vermek, toplumu aydınlatmak ve millete hizmet etmektir. Üniversite, akla gelmeyeni görme, belli bir kalıplar içerisinde düşünmeme, yenilikleri bulma, yaratıcı olabilme, her şeyden önce, hakikati araştırabilen, kuşkuculuğu ve sorgulayıcılığı en üstte tutabilen ve sürprizlere açık olan, bilim insanlarının faaliyet gösterdiği, beyin fırtınası için en uygun alanlardır. Hâl böyle iken dünyadaki başarılı üniversiteler sıralamasında hiçbir üniversitemiz ilk 500 üniversite arasına girememiştir. Bu durum, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı ekonomisi olan bir ülkeye maalesef yakışmamaktadır. Onun için, bütün bu ifade ettiklerim noktasında yapılacak her türlü çalışmada Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar destek vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Her konuda, ülkeyi daha iyi, daha müreffeh bir toplum yaratma noktasında üniversitelerle ilgili yapacağımız her türlü çalışmada sonuna kadar destek vermeye hazırız. Değerli arkadaşlarım, bugün sabah AKP Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş, bir televizyon programında soruları cevaplandırırken dün çıkarttığımız Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası'nı da örnek göstererek, işte, Parlamentoda muhalefetten şikâyet etti, uzun süre çalışmaya mecbur bırakıldığı noktasında. Değerli arkadaşlarım, şimdi, yasalar geliyor. Az önce ifade ettim. Şu vakıf üniversiteleri ile ilgili komisyon aşamasında bütün bu bilgiler bize gelmiş olsaydı, yeterli bilgilendirme yapılmış olsaydı, muhalefet olarak bizlerin katkısı alınmış olsaydı -ki Millî Eğitim Komisyonunda bunun örnekleri son derece fazla- burada çok kısa süreler içerisinde kanunları yasalaştırdığımızı da biliyoruz. Ama ne hikmetse, komisyonlarda bazı yasalar çıkartılırken, eğitim komisyonlarında, bu birlikteliği, bu katkıyı yaşayamıyoruz. Öyle olunca da, Seçim Kanunu'nda da olduğu gibi, her maddesinde önerge vermek suretiyle, doğruları ifade etmek suretiyle, millet adına, milletin hayrına görmediğimiz icraatları burada ifade etmek adına İç Tüzük'ün muhalefete verdiği bütün yetkileri de kullanmak zorundayız. Onun için de bir grup başkan vekilinin çıkıp televizyonlarda muhalefeti millete şikâyet etmesini hoş bulmadığımı da burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, meslek okulları mezunlarının, devletten, iş dünyasından ve genelde toplumdan daha fazla destek almaya ihtiyaçları var. E şimdi bunları söylemeyelim mi? Bir taraftan mesleki ve teknik okullar diğer taraftan da sanayi ve hizmet dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları arasındaki karşılıklı ilişkinin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bunları ifade etmeyelim mi Sayın Elitaş? Sanayi odaları ve organize sanayi bölgesi yönetimleri, meslek okullarının kalitesini geliştirme, eğitim malzemelerini, kullanılan araç ve gereçleri yenileyip modernleştirme konusunda destek olabileceklerini ifade ediyorlar ama bu konuda yasal düzenleme yapılması lazım. Örneğin, benim şehrimde, Eskişehir'de Sanayi Odası organize sanayinin içerisinde bir endüstri meslek lisesi açmak istiyor ama Organize Sanayi Bölgeleri Yasası buna cevaz vermiyor. Bu değişikliğin yapılması lazım. Şimdi, bunları yapmıyorsanız burada ifade etmeyelim mi? Eğer, okullardan mezun olanlar doğru düzgün okuyup yazamıyorsa ve bugünün dünyasında hayati bir önem taşıyan bilgisayar okuryazarlığı, eleştirel düşünce ve etkin problem çözümü gibi bazı genel becerilerle donatılmış değillerse, bütün çocukların eğitime erişmesini garantilemek noktasında bizler de burada iktidarı çalışmaya teşvik etme noktasında bunları ifade etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bir konu üzerinde de durmak istiyorum: Bir araştırma şirketi 16 Martta bir araştırma sonucunu yayınlıyor. "En acil çözüm beklediğiniz sorunlar ne diye?" sorulmuş bu araştırma şirketi tarafından insanlarımıza. Geçim sıkıntısı diyenlerin sayısı yüzde 35,4; işsizlik TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 9 0 - yüzde 30,3; eğitim yüzde 8,1; demokrasi yüzde 3; Kürt sorunu yüzde 1,6; bir sorun yaşamıyorum diyenlerin de yüzde 11,5. Şimdi, Sayın Elitaş, bu Meclisi gerçek gündemine getirelim; vatandaşın sıkıntısı geçim sıkıntısı, vatandaşın sıkıntısı işsizlik; gerçek gündeme dönsün. Bu Parlamentoda vatandaşımızın geçim sıkıntısına çare bulacak tedbirler alalım. İşsizliği ortadan kaldıracak, istihdamı artıracak, bu işsiz insanlarımıza iş sağlayacak yasalara öncelik verelim demek Parlamentoyu meşgul etmek olmasa gerek. Yine, geçen bir konuşmamda da ifade ettim, değerli arkadaşlarım, 15-24 yaş arası 12 milyon 800 bin genç insanın yüzde 40'ı, yani 5 milyonun üstünde bir nüfus maalesef ne okuyor ne de çalışıyor. Ülkenin bunlara çözüm bulma gerekliliği var. Bu çözümü de yüce Parlamento gerekli tedbirleri almak suretiyle yapacak. Bütün bunları ifade etmek durumundayız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım, bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitim noktasında bu insanımıza en ufak bir katkı verecek her türlü oluşumun da yanındayız. Ama bu eleştirilerimizin de mutlaka dikkate alınmasını hem yüce Parlamentodan, siz sayın milletvekillerinden hem de Sayın Millî Eğitim Bakanlığından bekliyoruz ve olumlu katkı vereceğimizi ifade ediyor, yüce heyeti bu vesileyle bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. Şahıslar adına son söz... MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, Sayın Asil, konuşmasında dört veya beş kere ismimi zikretti. İzin verirseniz kısa bir açıklama yapmak istiyorum. BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Yanlış bir şey söylemedim. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yanlış söylemedi. İzin verirseniz iki dakikada... BAŞKAN - Buyurun. IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Asil son konuşmasının beşinci dakikasından itibaren her dakikada bir benim ismimi zikrederek bazı önermelerde bulundu. Öncelikle şunu ifade edeyim: Kendisini, eleştirirken gösterdiği üslubundaki nezaketten dolayı, hakikaten, koyduğu konuya katılmasam da, o nezaketle, soyadına uygun bir asaletle eleştiri gösterdiğinden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Yalnız, benim arzu ettiğim, benim televizyondaki ifade ettiğim eleştiri şuydu: Bir televizyon programında "Anayasa görüşmeleri çerçevesinde, muhalefet, Parlamentoyu tıkayacak gibi bir durum var, ne diyorsunuz?" dedi. İnşallah, ümit ediyorum, tıkamazlar mealinde bir şey söyledim. Ama biz, dün, önceki günlerde yaptığımız konuşmalarda, muhalefet İç Tüzük'ün kendilerine verdiği yetkiyi istismar eder ölçüde kullandığından dolayı maalesef Türkiye'nin gündemindeki yasaları çıkaramıyoruz dedim. Mesela, geçen hafta, iki hafta altı maddelik Türk-Alman Üniversitesiyle ilgili görüşme yaptık. Şimdi, saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan itibaren tam dört buçuk saat sonra 17.30'da gündeme geçebildik. Nitekim, Danışma
Sayfa 91 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 9 0 - yüzde 30,3; eğitim yüzde 8,1; demokrasi yüzde 3; Kürt sorunu yüzde 1,6; bir sorun yaşamıyorum diyenlerin de yüzde 11,5. Şimdi, Sayın Elitaş, bu Meclisi gerçek gündemine getirelim; vatandaşın sıkıntısı geçim sıkıntısı, vatandaşın sıkıntısı işsizlik; gerçek gündeme dönsün. Bu Parlamentoda vatandaşımızın geçim sıkıntısına çare bulacak tedbirler alalım. İşsizliği ortadan kaldıracak, istihdamı artıracak, bu işsiz insanlarımıza iş sağlayacak yasalara öncelik verelim demek Parlamentoyu meşgul etmek olmasa gerek. Yine, geçen bir konuşmamda da ifade ettim, değerli arkadaşlarım, 15-24 yaş arası 12 milyon 800 bin genç insanın yüzde 40'ı, yani 5 milyonun üstünde bir nüfus maalesef ne okuyor ne de çalışıyor. Ülkenin bunlara çözüm bulma gerekliliği var. Bu çözümü de yüce Parlamento gerekli tedbirleri almak suretiyle yapacak. Bütün bunları ifade etmek durumundayız. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım, bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitim noktasında bu insanımıza en ufak bir katkı verecek her türlü oluşumun da yanındayız. Ama bu eleştirilerimizin de mutlaka dikkate alınmasını hem yüce Parlamentodan, siz sayın milletvekillerinden hem de Sayın Millî Eğitim Bakanlığından bekliyoruz ve olumlu katkı vereceğimizi ifade ediyor, yüce heyeti bu vesileyle bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. Şahıslar adına son söz... MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, Sayın Asil, konuşmasında dört veya beş kere ismimi zikretti. İzin verirseniz kısa bir açıklama yapmak istiyorum. BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Yanlış bir şey söylemedim. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yanlış söylemedi. İzin verirseniz iki dakikada... BAŞKAN - Buyurun. IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Asil son konuşmasının beşinci dakikasından itibaren her dakikada bir benim ismimi zikrederek bazı önermelerde bulundu. Öncelikle şunu ifade edeyim: Kendisini, eleştirirken gösterdiği üslubundaki nezaketten dolayı, hakikaten, koyduğu konuya katılmasam da, o nezaketle, soyadına uygun bir asaletle eleştiri gösterdiğinden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Yalnız, benim arzu ettiğim, benim televizyondaki ifade ettiğim eleştiri şuydu: Bir televizyon programında "Anayasa görüşmeleri çerçevesinde, muhalefet, Parlamentoyu tıkayacak gibi bir durum var, ne diyorsunuz?" dedi. İnşallah, ümit ediyorum, tıkamazlar mealinde bir şey söyledim. Ama biz, dün, önceki günlerde yaptığımız konuşmalarda, muhalefet İç Tüzük'ün kendilerine verdiği yetkiyi istismar eder ölçüde kullandığından dolayı maalesef Türkiye'nin gündemindeki yasaları çıkaramıyoruz dedim. Mesela, geçen hafta, iki hafta altı maddelik Türk-Alman Üniversitesiyle ilgili görüşme yaptık. Şimdi, saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan itibaren tam dört buçuk saat sonra 17.30'da gündeme geçebildik. Nitekim, Danışma T B M M B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 9 1 - Kurulunda değerli grup başkan vekilleriyle beraberken dedik ki, bizim 3 Ekim 2007 tarihinde aldığımız bir karar var. O karar da şu: Salı günleri denetim yapalım, bir saat sözlü sorulara gündem ayıralım. Çarşamba günleri bir saat sözlü sorulara cevap verelim, ondan sonraki günlere de kanun tasan ve tekliflerine devam edelim. Bugün perşembe Sayın Asil. 3 Ekim 2007 tarihindeki aldığımız karar çerçevesinde, Danışma Kurulu centilmenlik anlaşması gereğince yapmamamız gerekir. Dört buçuk saatlik zamanı, dün yine dört buçuk saatlik zamanı, salı günü yaklaşık altı saatlik bir zamanı Danışma Kurulu önerileri çerçevesinde, gündemi farklı farklı noktalarda ve gece saat 03.00'te, 04.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi bitiyor. Benim arzu ettiğim, ifade ettiğim nokta buydu. Mesela, bugün grup başkan vekilleriyle bir anlaşma yaptık, salı gününün gündemini belirledik. Dünkü konuştuğumuz kanser araştırmasıyla ilgili bütün siyasi parti gruplarından birer milletvekili önerge verecek ve o önergeler çerçevesinde kurulmasına karar vereceğiz. Gruplar adına da konuşmayacağız, önerge sahipleri adına da konuşmayacağız ve kanser araştırma komisyonunu kuracağız dedik, bugün aldığımız karar oydu. Eğer o karar çerçevesinde, salı gününün programını hazırladığımızda bugün Danışma Kurulu önerileri gelmemiş olsaydı... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. BAŞKAN - Üç dakika vermiştim, üç dakikayı tamamladınız. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben teşekkürlerimi arz ediyorum. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan. BAŞKAN - Buyurun gelin Sayın Kıhçdaroğlu. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Elitaş görüşürken, konuşurken... BAŞKAN - Ben sizi kürsüye çağırdım. Üç dakika orada konuşup, sonra da üç dakika, toplam altı dakika olacaktı da... Buyurun. 5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Elitaş burada hatibe yanıt verirken "Muhalefetin İç Tüzük'ü istismar eder ölçüde kullandığı için gündeme geçemiyoruz." diye bir ifadesi oldu. Değerli milletvekilleri, İç Tüzük'ün milletvekillerine tanıdığı imkânları kullanması, onun istismar edilmesi anlamına gelmez. Eğer siz verilen bir hakkın kullanılmasını istismardır şeklinde yorumluyorsanız, o zaman, bizim, demokrasinin "d" sinden başlayıp, yeniden oturup, konuşmamız gerekecek. Sayın Elitaş, sizin gündeminizle veya yürütme organının gündemiyle yasama organının gündemi farklı olabilir. Siz kendinizi yürütme organının emrinde gibi görüyorsanız o zaman yanlış yaparsınız. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hiç de öyle değil. KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - O zaman, müsaade edin... Siz diyorsunuz ki, bizim gündemimiz şudur. Saygı duyuyoruz ama biz de diyoruz ki, bizim gündemimiz işsizliktir, yoksulluktur, başka bir yerde yapılan işlemlerdir, yolsuzluktur diyoruz ve biz bunu getirip Parlamentoda tartışmak istiyoruz, bunu araştıralım diyoruz. Siz buna katılmıyorsunuz ve biz bu konuyu araştıralım ve bir on dakika konuşalım diye buraya getiriyoruz, buna bile siz kalkıp itiraz ediyorsunuz. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Nasıl on dakika konuşalım diyorsunuz?
Sayfa 92 -
T B M M B : 8 4 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 9 1 - Kurulunda değerli grup başkan vekilleriyle beraberken dedik ki, bizim 3 Ekim 2007 tarihinde aldığımız bir karar var. O karar da şu: Salı günleri denetim yapalım, bir saat sözlü sorulara gündem ayıralım. Çarşamba günleri bir saat sözlü sorulara cevap verelim, ondan sonraki günlere de kanun tasan ve tekliflerine devam edelim. Bugün perşembe Sayın Asil. 3 Ekim 2007 tarihindeki aldığımız karar çerçevesinde, Danışma Kurulu centilmenlik anlaşması gereğince yapmamamız gerekir. Dört buçuk saatlik zamanı, dün yine dört buçuk saatlik zamanı, salı günü yaklaşık altı saatlik bir zamanı Danışma Kurulu önerileri çerçevesinde, gündemi farklı farklı noktalarda ve gece saat 03.00'te, 04.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi bitiyor. Benim arzu ettiğim, ifade ettiğim nokta buydu. Mesela, bugün grup başkan vekilleriyle bir anlaşma yaptık, salı gününün gündemini belirledik. Dünkü konuştuğumuz kanser araştırmasıyla ilgili bütün siyasi parti gruplarından birer milletvekili önerge verecek ve o önergeler çerçevesinde kurulmasına karar vereceğiz. Gruplar adına da konuşmayacağız, önerge sahipleri adına da konuşmayacağız ve kanser araştırma komisyonunu kuracağız dedik, bugün aldığımız karar oydu. Eğer o karar çerçevesinde, salı gününün programını hazırladığımızda bugün Danışma Kurulu önerileri gelmemiş olsaydı... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. BAŞKAN - Üç dakika vermiştim, üç dakikayı tamamladınız. MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben teşekkürlerimi arz ediyorum. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan. BAŞKAN - Buyurun gelin Sayın Kıhçdaroğlu. KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Elitaş görüşürken, konuşurken... BAŞKAN - Ben sizi kürsüye çağırdım. Üç dakika orada konuşup, sonra da üç dakika, toplam altı dakika olacaktı da... Buyurun. 5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Elitaş burada hatibe yanıt verirken "Muhalefetin İç Tüzük'ü istismar eder ölçüde kullandığı için gündeme geçemiyoruz." diye bir ifadesi oldu. Değerli milletvekilleri, İç Tüzük'ün milletvekillerine tanıdığı imkânları kullanması, onun istismar edilmesi anlamına gelmez. Eğer siz verilen bir hakkın kullanılmasını istismardır şeklinde yorumluyorsanız, o zaman, bizim, demokrasinin "d" sinden başlayıp, yeniden oturup, konuşmamız gerekecek. Sayın Elitaş, sizin gündeminizle veya yürütme organının gündemiyle yasama organının gündemi farklı olabilir. Siz kendinizi yürütme organının emrinde gibi görüyorsanız o zaman yanlış yaparsınız. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hiç de öyle değil. KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - O zaman, müsaade edin... Siz diyorsunuz ki, bizim gündemimiz şudur. Saygı duyuyoruz ama biz de diyoruz ki, bizim gündemimiz işsizliktir, yoksulluktur, başka bir yerde yapılan işlemlerdir, yolsuzluktur diyoruz ve biz bunu getirip Parlamentoda tartışmak istiyoruz, bunu araştıralım diyoruz. Siz buna katılmıyorsunuz ve biz bu konuyu araştıralım ve bir on dakika konuşalım diye buraya getiriyoruz, buna bile siz kalkıp itiraz ediyorsunuz. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Nasıl on dakika konuşalım diyorsunuz? TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 9 2 - KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Evet efendim. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, olur mu on dakika? KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Yani, bir konu gelir, burada oturur konuşuruz, sizler de görüş bildirirsiniz; lehte, aleyhte görüşler bildiriliyor. Yani bir araştırma komisyonu kuralım diyoruz. Bakın, bugün TRT'den söz ettik, sizin Grup Başkan Vekiliniz Sayın Kılıç, kalktı TRT'yle ilgili gerçekten de araştırılması gereken pek çok şeyi söyledi. O zaman demek ki getirilen konu ne kadar haklı, oturup biz bunu araştıralım. Yani bir araştırma komisyonu kurmak, gerçekleri ortaya çıkarmak Parlamentonun görevi değil mi? "Biz bunu getiriyoruz ama siz İç Tüzük'ün getirdiği hükümleri kullanarak gündemi istismar ediyorsunuz." gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu en azından siz yapmayın Sayın Elitaş. Uzun süre Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber çalıştık. Bizi eleştirebilirsiniz, bakın buna saygımız var, siz "Bunu gündeme getirmeyin." diyebilirsiniz ama "istismar ediyorsunuz" sözcüğünü kullandığınız zaman doğru olmamış olur. Teşekkür ediyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır. Dokuz dakika gitti, Sayın Bakana duyurulur. Buyurun. 6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gerçekten Genel Kurul yoruldu, azıcık nefes alınsın, iyi oldu bu fırsat da. Şimdi, tabii, şunu kabul etmek mümkün değil Sayın Elitaş: Bu Genel Kurulu, bu Meclisi çalıştırmak sorumluluğu sizin üzerinde. Yine bir başka sorumluluğunuz: Bu ülkenin sorunlarını çözmek için gereken hukuku bu Meclisi çalıştırarak kurmak sorumluluğu da sizin üzerinizde. Bu koordinasyonu siz sağlayacaksınız, nasıl sağlayacağınızı da siz bileceksiniz. Bize göre yolu çok basit: Uzlaşmayla. Uzlaşma neye dayalı? Güvene dayalı. Eğer güven tesis edilemiyor ve uzlaşma temin edilemiyorsa bu sizin bu konudaki eksiğinizdir, ihmalinizdir, neyse sebebi, sorgulamak bana düşmez ama bir sonuç olarak eğer sizin öngördüğünüz gündemin dışında burada bir gündem tartışması oluyorsa sizi size oy verenlere şikâyet ediyorum, sizi millete şikâyet ediyorum. Demek ki bu muhalefet partileriyle gereken uzlaşmayı temin edemiyorsunuz ve şikâyet ettiğiniz gibi, dört saat, beş saat, bize göre çok faydalı, size göre faydasız ama gerçekten toplumun sorunlarının konuşulduğu bir dört saat geçiriyoruz. Bakın, toplumun sorunlarını... MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yani şuna bağlı kalmak güven değil mi? Bunu tavsiye etmek güven değil mi? MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, ben size tekrar hatırlatmayı çok istemem ama sözünde durmayan sizsiniz. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hayır. MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Hani çarşamba günü sözlü sorulara devam edecektik? Gösterdiğiniz, verdiğiniz tarihte aldığımız karar salı ve çarşamba günü... Hatta bu İç Tüzük'ün amir hükmü, "En az iki gün." diyor bu İç Tüzük. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük'ün diğer hükmü de.. . MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Danışma Kurulunun kararı, çarşamba günü de sözlü sorulara cevap verilecekti. Bundan geri dönen sizsiniz.
Sayfa 93 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 9 2 - KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Evet efendim. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, olur mu on dakika? KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Yani, bir konu gelir, burada oturur konuşuruz, sizler de görüş bildirirsiniz; lehte, aleyhte görüşler bildiriliyor. Yani bir araştırma komisyonu kuralım diyoruz. Bakın, bugün TRT'den söz ettik, sizin Grup Başkan Vekiliniz Sayın Kılıç, kalktı TRT'yle ilgili gerçekten de araştırılması gereken pek çok şeyi söyledi. O zaman demek ki getirilen konu ne kadar haklı, oturup biz bunu araştıralım. Yani bir araştırma komisyonu kurmak, gerçekleri ortaya çıkarmak Parlamentonun görevi değil mi? "Biz bunu getiriyoruz ama siz İç Tüzük'ün getirdiği hükümleri kullanarak gündemi istismar ediyorsunuz." gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu en azından siz yapmayın Sayın Elitaş. Uzun süre Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber çalıştık. Bizi eleştirebilirsiniz, bakın buna saygımız var, siz "Bunu gündeme getirmeyin." diyebilirsiniz ama "istismar ediyorsunuz" sözcüğünü kullandığınız zaman doğru olmamış olur. Teşekkür ediyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır. Dokuz dakika gitti, Sayın Bakana duyurulur. Buyurun. 6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gerçekten Genel Kurul yoruldu, azıcık nefes alınsın, iyi oldu bu fırsat da. Şimdi, tabii, şunu kabul etmek mümkün değil Sayın Elitaş: Bu Genel Kurulu, bu Meclisi çalıştırmak sorumluluğu sizin üzerinde. Yine bir başka sorumluluğunuz: Bu ülkenin sorunlarını çözmek için gereken hukuku bu Meclisi çalıştırarak kurmak sorumluluğu da sizin üzerinizde. Bu koordinasyonu siz sağlayacaksınız, nasıl sağlayacağınızı da siz bileceksiniz. Bize göre yolu çok basit: Uzlaşmayla. Uzlaşma neye dayalı? Güvene dayalı. Eğer güven tesis edilemiyor ve uzlaşma temin edilemiyorsa bu sizin bu konudaki eksiğinizdir, ihmalinizdir, neyse sebebi, sorgulamak bana düşmez ama bir sonuç olarak eğer sizin öngördüğünüz gündemin dışında burada bir gündem tartışması oluyorsa sizi size oy verenlere şikâyet ediyorum, sizi millete şikâyet ediyorum. Demek ki bu muhalefet partileriyle gereken uzlaşmayı temin edemiyorsunuz ve şikâyet ettiğiniz gibi, dört saat, beş saat, bize göre çok faydalı, size göre faydasız ama gerçekten toplumun sorunlarının konuşulduğu bir dört saat geçiriyoruz. Bakın, toplumun sorunlarını... MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yani şuna bağlı kalmak güven değil mi? Bunu tavsiye etmek güven değil mi? MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, ben size tekrar hatırlatmayı çok istemem ama sözünde durmayan sizsiniz. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hayır. MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Hani çarşamba günü sözlü sorulara devam edecektik? Gösterdiğiniz, verdiğiniz tarihte aldığımız karar salı ve çarşamba günü... Hatta bu İç Tüzük'ün amir hükmü, "En az iki gün." diyor bu İç Tüzük. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük'ün diğer hükmü de.. . MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Danışma Kurulunun kararı, çarşamba günü de sözlü sorulara cevap verilecekti. Bundan geri dönen sizsiniz. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Bakın, biz bundan şikâyet etmiyoruz. Şikâyetimiz şu: Sokakta vatandaş bağırıyor. Vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında gerçekten muhalefet partileri olarak bizlerin sizlere daha çok baskı yapmamızı, daha çok burada tenkit ve sizi uyarmamızı istiyorlar. Ama şunu tekrar ifade ediyorum: Gerçekten bugün ülkemizin, milletimizin önünde çözülmesi gereken devasa sorunlar var, bunlar için çıkartılması gereken hukuk var. Tekrar ediyorum, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer temel kanunlar konusunda... Bu dönem de çıkartamayacaksınız, bu dönem de çıkmayacak, görünen odur. Dolayısıyla bunların sorumlusu sizsiniz. Burada yapılan işi de böyle, bir istismar olarak, lüzumsuz bir meşgale gibi değerlendirmiş olmanız da gerçekten üzüntü verici. Genel Kurul milletin sorunlarını konuşuyor. Bunun lüzumsuz ve gereksiz bir konuşma, iştigal içerisinde olmadığını tekrar ifade ediyor, teşekkür ediyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de kendime sataşma nedeniyle... BAŞKAN - Yok. Yani, siyasi partilerden bahsetti. Henüz.. . KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hayır, "Muhalefet" dedi. BAŞKAN - Sayın Genç, henüz Kamer Genç partisini kurmadığınız için! Yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, parti kurmam gerekmiyor. BAŞKAN - Şimdi bakın, gruplardan bahsettiği için Sayın Elitaş... KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, bakın, Meclisin çalışmalarının... Yani, Mustafa Elitaş'a bunun hangi anlama geldiğini anlatayım ben kendisine. BAŞKAN - Yapmayın, ne olur! Ne olur, yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben burada bağımsız bir milletvekiliyim. BAŞKAN - Ya, yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, bakın... BAŞKAN - Bakın, ara veririm, lütfen yapmayın! Yani, bakın, benim iyi niyetimi... KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, iyi niyet meselesi değil. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, benim iyi niyetimi istismar etmeyin lütfen. Yani bakın... KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, istismar meselesi değil Sayın Başkanım, şimdi, Mustafa Elitaş hep bu Meclisin çalışmasını engelliyor. Müsaade ederseniz ben... Yani iktidardan kaynaklandığını... BAŞKAN - Hayır, teşekkür ediyorum. KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, en fazla Meclisi çalıştırmayan AKR Çıkıyorlar, bütün konuşmaları onlar yapıyorlar. X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) (Devam) BAŞKAN - Şahısları adına son söz Konya Milletvekili Sayın Sami Güçlü. Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu arada, bizim saat dörtlere kadar çalışmamızın failini henüz anlayabilmiş değilim, onu da Genel Kurula arz edeyim. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Mustafa Elitaş efendim. SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 487 sıra sayılı yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili tasarı üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. - 9 3 -
Sayfa 94 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Bakın, biz bundan şikâyet etmiyoruz. Şikâyetimiz şu: Sokakta vatandaş bağırıyor. Vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında gerçekten muhalefet partileri olarak bizlerin sizlere daha çok baskı yapmamızı, daha çok burada tenkit ve sizi uyarmamızı istiyorlar. Ama şunu tekrar ifade ediyorum: Gerçekten bugün ülkemizin, milletimizin önünde çözülmesi gereken devasa sorunlar var, bunlar için çıkartılması gereken hukuk var. Tekrar ediyorum, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer temel kanunlar konusunda... Bu dönem de çıkartamayacaksınız, bu dönem de çıkmayacak, görünen odur. Dolayısıyla bunların sorumlusu sizsiniz. Burada yapılan işi de böyle, bir istismar olarak, lüzumsuz bir meşgale gibi değerlendirmiş olmanız da gerçekten üzüntü verici. Genel Kurul milletin sorunlarını konuşuyor. Bunun lüzumsuz ve gereksiz bir konuşma, iştigal içerisinde olmadığını tekrar ifade ediyor, teşekkür ediyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ederim. KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de kendime sataşma nedeniyle... BAŞKAN - Yok. Yani, siyasi partilerden bahsetti. Henüz.. . KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hayır, "Muhalefet" dedi. BAŞKAN - Sayın Genç, henüz Kamer Genç partisini kurmadığınız için! Yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, parti kurmam gerekmiyor. BAŞKAN - Şimdi bakın, gruplardan bahsettiği için Sayın Elitaş... KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, bakın, Meclisin çalışmalarının... Yani, Mustafa Elitaş'a bunun hangi anlama geldiğini anlatayım ben kendisine. BAŞKAN - Yapmayın, ne olur! Ne olur, yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben burada bağımsız bir milletvekiliyim. BAŞKAN - Ya, yapmayın! KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, bakın... BAŞKAN - Bakın, ara veririm, lütfen yapmayın! Yani, bakın, benim iyi niyetimi... KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, iyi niyet meselesi değil. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, benim iyi niyetimi istismar etmeyin lütfen. Yani bakın... KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, istismar meselesi değil Sayın Başkanım, şimdi, Mustafa Elitaş hep bu Meclisin çalışmasını engelliyor. Müsaade ederseniz ben... Yani iktidardan kaynaklandığını... BAŞKAN - Hayır, teşekkür ediyorum. KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, en fazla Meclisi çalıştırmayan AKR Çıkıyorlar, bütün konuşmaları onlar yapıyorlar. X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) (Devam) BAŞKAN - Şahısları adına son söz Konya Milletvekili Sayın Sami Güçlü. Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu arada, bizim saat dörtlere kadar çalışmamızın failini henüz anlayabilmiş değilim, onu da Genel Kurula arz edeyim. MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Mustafa Elitaş efendim. SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 487 sıra sayılı yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili tasarı üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. - 9 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Saygıdeğer milletvekilleri, 24 Mart 2010'da Türk-Alman Üniversitesi konusu görüşülürken Türk yükseköğretimiyle ilgili bir kısım tespitler yapmıştım, oradan başlamak istiyorum. Şu anda çok yoğun olarak üzerinde tartışılan hususların dışında biraz genel değerlendirmeye devam etmek istiyorum, daha sonraki maddelerde vakıf üniversiteleriyle ilgili düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Türk yükseköğretimiyle ilgili çok önemli eleştiriler var, bugün de ifade edildi arkadaşlarımız tarafından, ama aynı zamanda Türk yükseköğretiminin çok önemli başarıları da var. Bu başarıları Türkiye'nin yetişmiş insan gücünü karşılayan kaynak üniversitelerimizdir. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir an için düşünsek, bu ülkede ne kadar nitelikli insan gücü varsa kendi üniversitelerimizde yetişmiştir, çok az istisna yurt dışında eğitim görerek gelmiştir. İkincisi, biz bu eğitimi kendi dilimizle, Türkçe'yle yapıyoruz; bu, Türkiye'nin en önemli kaynağıdır. Nitekim bu önemli kaynaktan dolayı Türkiye, cumhuriyetten sonra üniversite sistemi içerisindeki gelişmeleri takip ederken, bu alanda, 1975'ler, 1983Ter, 1992'lerde çok önemli sayıda üniversiteleri kurmuş ve bir bakıma, Türk yükseköğretimindeki gelişmeyi bu tarihlerde oluşturduğu üniversitelerle sağlamış. Bunu yapabilmesinin de en önemli kaynağı, kendi diliyle eğitim yapan bir sistemi kurmuş olması, öğretim üyelerini yetiştirmiş olması ve dolayısıyla, büyük bir servete sahip olmasıdır. Bugün yeni vakıf üniversiteleri kuruyoruz, bunlarla ilgili görüşmeleri yapıyoruz ama asıl gelişme, bir bakıma, 2002'den sonra Hükümetimiz döneminde oluşturulan, kurulan, 42'si devlet, 22'si vakıf üniversitesi olmak üzere 64 üniversitenin kurulmasıdır. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihi içerisinde, biraz önce bahsettiğim zaman dilimlerinde çok önemli hamleler olmuş. 83 ve 92, bunlar çok önemli gelişmelerdir. 92'de yirmi iki yeni üniversite kurulmuş. Bu üniversitelerin kuruluşundan bugüne geçen süre on sekiz yıl civarındadır. Bu süre içerisinde bu üniversitelerimizde ortalama öğretim üyesi sayısı 500'e, öğretim elemanı sayısı ise binin üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla, Türkiye bu kadar büyük öğretim üyesi ihtiyacını da kendi sahip olduğu bu büyük servetle ortaya koymuştur. Şimdi, son yıllarda üniversite konusunda sağlamış olduğumuz bu önemli hamleyi şöyle ifade edebiliriz: Değerli arkadaşlarım, Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve çok sorunu vardır. Özellikle en önemli sorunu kaynak sorunudur. Tasarruf yetersizliğinden kaynaklanan, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapma konusunda ta kuruluşundan beri sıkıntılar çeken bir ülkedir. Onun için, yabancı sermaye konusunda çok büyük ihtiyaç vardır. Bu sadece AK PARTİ Hükümetinin değil Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin sorunudur. Şimdi, bu dönem içerisinde Türkiye, güncel birçok sorunu içerisinde yükseköğretim konusunda, 2002'yle 2010 dönemi arasında 42'si devlet, 22'si vakıf üniversitesi olmak üzere 64 üniversitenin kuruluşunu sağlamış, bunu Meclisimizden geçirmiş ve sistem içerisinde yerlerini almıştır. Bir an için düşündüğümüzde, Türkiye böyle bir ihtiyacı nereden duyuyor? Türkiye, yüzde 50 oranında kapasitesini artıracak, yüzde 100 oranında kapasitesini artıracak bir gelişmeye neden ihtiyaç duyuyor? Bununla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Evvela, dünyayla Türkiye'yi mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin durumu yeni üniversite kurulması konusunda bir ihtiyaç mı gösteriyor? İki: Yükseköğretimdeki talep karşılanamadığı için mi ve bunun ötesinde daha temel sebepler var mı? Değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili olarak söylenecek husus şudur: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı dünyada 2005'te 16'dır, Türkiye'de 26'dır. Öğretim üyesi başına düşündüğümüzde bu rakam dünyada 24 Türkiye'de 37'dir. Şimdi, dünyanın gelişmekte olan çok sayıda ülkesinin de dâhil olduğu sistem içerisinde böyle bir tablo, Türkiye'de yeni üniversitelerin kurulması konusunda bir ihtiyaç ortaya koyuyor. 2007 yılında okullaşma oranı yükseköğretimde -brüt - 9 4 -
Sayfa 95 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Saygıdeğer milletvekilleri, 24 Mart 2010'da Türk-Alman Üniversitesi konusu görüşülürken Türk yükseköğretimiyle ilgili bir kısım tespitler yapmıştım, oradan başlamak istiyorum. Şu anda çok yoğun olarak üzerinde tartışılan hususların dışında biraz genel değerlendirmeye devam etmek istiyorum, daha sonraki maddelerde vakıf üniversiteleriyle ilgili düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Türk yükseköğretimiyle ilgili çok önemli eleştiriler var, bugün de ifade edildi arkadaşlarımız tarafından, ama aynı zamanda Türk yükseköğretiminin çok önemli başarıları da var. Bu başarıları Türkiye'nin yetişmiş insan gücünü karşılayan kaynak üniversitelerimizdir. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir an için düşünsek, bu ülkede ne kadar nitelikli insan gücü varsa kendi üniversitelerimizde yetişmiştir, çok az istisna yurt dışında eğitim görerek gelmiştir. İkincisi, biz bu eğitimi kendi dilimizle, Türkçe'yle yapıyoruz; bu, Türkiye'nin en önemli kaynağıdır. Nitekim bu önemli kaynaktan dolayı Türkiye, cumhuriyetten sonra üniversite sistemi içerisindeki gelişmeleri takip ederken, bu alanda, 1975'ler, 1983Ter, 1992'lerde çok önemli sayıda üniversiteleri kurmuş ve bir bakıma, Türk yükseköğretimindeki gelişmeyi bu tarihlerde oluşturduğu üniversitelerle sağlamış. Bunu yapabilmesinin de en önemli kaynağı, kendi diliyle eğitim yapan bir sistemi kurmuş olması, öğretim üyelerini yetiştirmiş olması ve dolayısıyla, büyük bir servete sahip olmasıdır. Bugün yeni vakıf üniversiteleri kuruyoruz, bunlarla ilgili görüşmeleri yapıyoruz ama asıl gelişme, bir bakıma, 2002'den sonra Hükümetimiz döneminde oluşturulan, kurulan, 42'si devlet, 22'si vakıf üniversitesi olmak üzere 64 üniversitenin kurulmasıdır. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihi içerisinde, biraz önce bahsettiğim zaman dilimlerinde çok önemli hamleler olmuş. 83 ve 92, bunlar çok önemli gelişmelerdir. 92'de yirmi iki yeni üniversite kurulmuş. Bu üniversitelerin kuruluşundan bugüne geçen süre on sekiz yıl civarındadır. Bu süre içerisinde bu üniversitelerimizde ortalama öğretim üyesi sayısı 500'e, öğretim elemanı sayısı ise binin üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla, Türkiye bu kadar büyük öğretim üyesi ihtiyacını da kendi sahip olduğu bu büyük servetle ortaya koymuştur. Şimdi, son yıllarda üniversite konusunda sağlamış olduğumuz bu önemli hamleyi şöyle ifade edebiliriz: Değerli arkadaşlarım, Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve çok sorunu vardır. Özellikle en önemli sorunu kaynak sorunudur. Tasarruf yetersizliğinden kaynaklanan, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapma konusunda ta kuruluşundan beri sıkıntılar çeken bir ülkedir. Onun için, yabancı sermaye konusunda çok büyük ihtiyaç vardır. Bu sadece AK PARTİ Hükümetinin değil Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin sorunudur. Şimdi, bu dönem içerisinde Türkiye, güncel birçok sorunu içerisinde yükseköğretim konusunda, 2002'yle 2010 dönemi arasında 42'si devlet, 22'si vakıf üniversitesi olmak üzere 64 üniversitenin kuruluşunu sağlamış, bunu Meclisimizden geçirmiş ve sistem içerisinde yerlerini almıştır. Bir an için düşündüğümüzde, Türkiye böyle bir ihtiyacı nereden duyuyor? Türkiye, yüzde 50 oranında kapasitesini artıracak, yüzde 100 oranında kapasitesini artıracak bir gelişmeye neden ihtiyaç duyuyor? Bununla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Evvela, dünyayla Türkiye'yi mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin durumu yeni üniversite kurulması konusunda bir ihtiyaç mı gösteriyor? İki: Yükseköğretimdeki talep karşılanamadığı için mi ve bunun ötesinde daha temel sebepler var mı? Değerli arkadaşlarım, bunlarla ilgili olarak söylenecek husus şudur: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı dünyada 2005'te 16'dır, Türkiye'de 26'dır. Öğretim üyesi başına düşündüğümüzde bu rakam dünyada 24 Türkiye'de 37'dir. Şimdi, dünyanın gelişmekte olan çok sayıda ülkesinin de dâhil olduğu sistem içerisinde böyle bir tablo, Türkiye'de yeni üniversitelerin kurulması konusunda bir ihtiyaç ortaya koyuyor. 2007 yılında okullaşma oranı yükseköğretimde -brüt - 9 4 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 okullaşma oranı- yüzde 44,7'dir. Örgün öğretimi alırsak, yani açık öğretim dışındaki öğrencilerimizi kaydedersek, hesap edersek 31,3'tür. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu oran yüzde 50'nin üstündedir; Kore'de yüzde 90'dır, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 85'tir, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de böyledir. Bir başka husus: UNESCO'nun yapmış olduğu bir çalışmada dünyanın gelişmiş ülkelerinde 500 bin nüfusa bir üniversite düşmektedir. Türkiye 72 milyon nüfusuyla ve 2010'a kadar gerçekleştirdiği üniversite sayısıyla bu orana yeni ulaşmıştır. Yani, bu hamleyi yapmak durumunda kalmıştır. Son olarak şunu, bu hususla ilgili olarak... Türkiye'nin 2013 hedefi, brüt okullaşma oranı yüzde 48'dir. Hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre daha düşük bir seviyededir, ama önemli bir hedefi kendisine seçmiştir ulaşmak için. Değerli arkadaşlarım, bunlar sayısal hususlardır ama ondan daha önemlisi işin niteliğidir. Dünyayla ilgili değerlendirmeler yaparken bir bilgi toplumundan bahsediyoruz. Dünya Bankası, bu konuda, bilgi tabanlı ekonomiye geçme konusunda, ülkelerin stratejik olarak bazı konularda temel altyapılara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesi uygun bir ekonomik ve kurumsal rejim, sistem, güçlü bir insan sermayesi, dinamik bir bilişim altyapısı, etkin bir ulusal inovasyon sistemidir. Şimdi, değerli arkadaşlarım, küreselleşme, teknoloji ve rekabet dünyayı, kültürleri ve toplumları etkiliyor, kurumları da etkiliyor, üniversiteleri de etkiliyor ve üniversiteler yeni arayış içerisinde. Üniversiteyle ilgili bir tanım yani biz dünya bilgi toplumuna dâhil olmak istiyorsak güçlü bir insan sermayesine ihtiyacımız olmalı. Yükseköğretim ise bunu sağlayacak unsurdur çünkü UNESCO'nun tarifi şöyle: "Sosyal gelişmede, ekonomik büyümede, rekabet edebilir mal ve hizmetlerin üretiminin desteklenmesinde, kültürel kimliğin şekillenmesi ve korunmasında, sosyal bağın sürdürülmesinde ve barış kültürünün desteklenmesinde yükseköğretimin yeri doldurulamaz." Şimdi arkadaşlarımız günlük sorunlar içerisinde bazı sorunlara çok dikkat çekiyor. Doğru, çok can yakıyor, çok da hepimizi üzüyor ve Türkiye bu sorunlarıyla boğuşuyor âdeta ama yükseköğretimle ilgili konu, biraz önce tanıdığım çerçevede, Türkiye'nin hem sosyal hem ekonomik hem teknolojik hem yabancı ülkelerle olan ilişkilerinde hem de geleceğinde esas kendisine büyük imkân sağlayacak bir alanı öne çekme hadisesidir. Bu değişim konusu içerisinde üniversiteyle ilgili dünyadaki gelişmiş ülkelerin de hepsinin amacı dünya rekabetinde, yükseköğretimle ilgili rekabette, üretimle ilgili rekabette dünya çapında üniversite kurmak. Biraz önce arkadaşlarım da söyledi, Türkiye dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında henüz üniversitenin ismini dâhil edemedi, bir tek İstanbul Üniversitesi katıldı. Şimdi, Türkiye bir taraftan yükseköğretimle ilgili sayısal hedeflerine yönelirken, diğer taraftan bütün gücüyle, gelenekleri oluşmuş üniversitelerimizin dünya çapında üniversite olabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturması gerekiyor. Yükseköğretim kurumu başta olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığımız, bir bakıma, bu niteliğe yönelik büyük hedefin hazırlıklarını yapmak durumundadırlar, onların görevidir, sorumluluğudur. İkinci önemli nokta, Türkiye'de yükseköğretim talebi diye bir olay var. Değerli arkadaşlarım, yükseköğretime başvuru 1,6 milyon -2007 için bu rakamları söylüyorum- üniversiteye kayıt 413 bindir. Şimdi, biz bu talebi görmezden gelemeyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Dolayısıyla Türkiye'nin bir başka önemli sorunudur bu ama bu sorunu çözmek için üniversite kurmak doğru değil. Yani bu iddiayla kurulmaz ama bu temel sebeplerden birisidir ve Türkiye bunun için bir kaynak ayırıyor. Bu kaynakla ilgili hususta hepimizin bildiği bir nokta var. Millî Eğitim - 9 5 -
Sayfa 96 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 okullaşma oranı- yüzde 44,7'dir. Örgün öğretimi alırsak, yani açık öğretim dışındaki öğrencilerimizi kaydedersek, hesap edersek 31,3'tür. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu oran yüzde 50'nin üstündedir; Kore'de yüzde 90'dır, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 85'tir, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de böyledir. Bir başka husus: UNESCO'nun yapmış olduğu bir çalışmada dünyanın gelişmiş ülkelerinde 500 bin nüfusa bir üniversite düşmektedir. Türkiye 72 milyon nüfusuyla ve 2010'a kadar gerçekleştirdiği üniversite sayısıyla bu orana yeni ulaşmıştır. Yani, bu hamleyi yapmak durumunda kalmıştır. Son olarak şunu, bu hususla ilgili olarak... Türkiye'nin 2013 hedefi, brüt okullaşma oranı yüzde 48'dir. Hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre daha düşük bir seviyededir, ama önemli bir hedefi kendisine seçmiştir ulaşmak için. Değerli arkadaşlarım, bunlar sayısal hususlardır ama ondan daha önemlisi işin niteliğidir. Dünyayla ilgili değerlendirmeler yaparken bir bilgi toplumundan bahsediyoruz. Dünya Bankası, bu konuda, bilgi tabanlı ekonomiye geçme konusunda, ülkelerin stratejik olarak bazı konularda temel altyapılara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesi uygun bir ekonomik ve kurumsal rejim, sistem, güçlü bir insan sermayesi, dinamik bir bilişim altyapısı, etkin bir ulusal inovasyon sistemidir. Şimdi, değerli arkadaşlarım, küreselleşme, teknoloji ve rekabet dünyayı, kültürleri ve toplumları etkiliyor, kurumları da etkiliyor, üniversiteleri de etkiliyor ve üniversiteler yeni arayış içerisinde. Üniversiteyle ilgili bir tanım yani biz dünya bilgi toplumuna dâhil olmak istiyorsak güçlü bir insan sermayesine ihtiyacımız olmalı. Yükseköğretim ise bunu sağlayacak unsurdur çünkü UNESCO'nun tarifi şöyle: "Sosyal gelişmede, ekonomik büyümede, rekabet edebilir mal ve hizmetlerin üretiminin desteklenmesinde, kültürel kimliğin şekillenmesi ve korunmasında, sosyal bağın sürdürülmesinde ve barış kültürünün desteklenmesinde yükseköğretimin yeri doldurulamaz." Şimdi arkadaşlarımız günlük sorunlar içerisinde bazı sorunlara çok dikkat çekiyor. Doğru, çok can yakıyor, çok da hepimizi üzüyor ve Türkiye bu sorunlarıyla boğuşuyor âdeta ama yükseköğretimle ilgili konu, biraz önce tanıdığım çerçevede, Türkiye'nin hem sosyal hem ekonomik hem teknolojik hem yabancı ülkelerle olan ilişkilerinde hem de geleceğinde esas kendisine büyük imkân sağlayacak bir alanı öne çekme hadisesidir. Bu değişim konusu içerisinde üniversiteyle ilgili dünyadaki gelişmiş ülkelerin de hepsinin amacı dünya rekabetinde, yükseköğretimle ilgili rekabette, üretimle ilgili rekabette dünya çapında üniversite kurmak. Biraz önce arkadaşlarım da söyledi, Türkiye dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında henüz üniversitenin ismini dâhil edemedi, bir tek İstanbul Üniversitesi katıldı. Şimdi, Türkiye bir taraftan yükseköğretimle ilgili sayısal hedeflerine yönelirken, diğer taraftan bütün gücüyle, gelenekleri oluşmuş üniversitelerimizin dünya çapında üniversite olabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturması gerekiyor. Yükseköğretim kurumu başta olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığımız, bir bakıma, bu niteliğe yönelik büyük hedefin hazırlıklarını yapmak durumundadırlar, onların görevidir, sorumluluğudur. İkinci önemli nokta, Türkiye'de yükseköğretim talebi diye bir olay var. Değerli arkadaşlarım, yükseköğretime başvuru 1,6 milyon -2007 için bu rakamları söylüyorum- üniversiteye kayıt 413 bindir. Şimdi, biz bu talebi görmezden gelemeyiz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Dolayısıyla Türkiye'nin bir başka önemli sorunudur bu ama bu sorunu çözmek için üniversite kurmak doğru değil. Yani bu iddiayla kurulmaz ama bu temel sebeplerden birisidir ve Türkiye bunun için bir kaynak ayırıyor. Bu kaynakla ilgili hususta hepimizin bildiği bir nokta var. Millî Eğitim - 9 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Bakanlığımızla birlikte yükseköğretimin gayri safı millî hâsıladan aldığı pay yüzde 2,3'ten 3,65'e, konsolide bütçe içerisindeki yeri 9,4'ten 13'e yükseliyor. Yani çok zorunlu harcamalar varken, acil harcamalara ihtiyaç duyulurken, yükseköğretimle ilgili payların artması kaçınılmaz. Türkiye bu tercihini doğru yapıyor çünkü günlük sorunlarımızı çözebiliriz ama Türkiye yapısal sorunlarını, insan gücü ihtiyacını yetiştirmeyi erteleyemez. Efendim, ben düşüncelerimi, söylemek istediklerimin hepsini ifade edemedim ama tekrar söz hakkım olduğunu düşünüyorum. Kaldığım yerden devam etmek üzere Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güçlü. Soru-cevap işlemine geçiyorum. Sayın Orhan, buyurun. AHMET ORHAN (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakana yöneltmek istediğim soru öğretmenler hakkında. Bugün gazetelerde yer alan bir haberi tekrar ederek sözlerime başlamak istiyorum. 70 bin tane sözleşmeli öğretmeni kadroya geçirmek için Maliye Bakanından uygun yazı geldi Bakanlar Kurulunda da kanun tasarısıyla ilgili imza işlemine başlandığına dair. Sayın Bakanım, sözleşmeli öğretmenler ve yakınları sizden haber bekliyor, açıkçası müjde bekliyor. Bu seneki, bu dönemde birleşimler içerisinde bu kadro çıkarılabilecek mi, öğretmenlerimiz bu dertten kurtarılabilecek mi? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Say ın Asil... BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, konuşmamda da ifade ettim, YÖK Başkanı bir konuşmasında özel üniversitelerin açılabilmesi ile ilgili, Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalara başlandığını ifade ediyor ve devamla vakıf üniversitelerinin kâr amacı gütmemesi gerektiğini belirtmiş. Ardından da... "Bazen, maalesef, para için de bu işi yapmış olabiliyorlar, onları da zor durumdan kurtarmış olacağız." Şimdi, Sayın Bakan, öğrenmek istediğim bu işi para için yapan vakıf üniversiteleri hangileridir? Bu üniversitelerin kuruluşu ile ilgili çalışmayı yapan sorumlular hakkında... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - .. .bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Buldan... PERVİN BULDAN (İğdır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Pazar günü üniversite sınavının ilk aşaması yapılacak. Başta Hakkâri ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki birçok ilde sınava girecek olan öğrenciler bulundukları illerden kilometrelerce uzak yerlere verilmişler. Kıbrıs'ta bile sınava girecek olan öğrenciler var. Bu uygulamanın sebebini öğrenmek istiyorum. Gerçi konuyla ilgili soru önergesi verdim ama buradan bir kez daha bu konuya nasıl bir cevap vereceğinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Tankut... YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili bu tasarı haricinde yeni devlet üniversitesi kurulmasıyla ilgili Hükümetinizin herhangi bir düşünce ve tasarrufu var mıdır? Varsa, bu devlet üniversitelerinin kurulması hangi illerimizde olacaktır? Yeni devlet üniversitelerinin kurulması - 9 6 -
Sayfa 97 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 O: 4 Bakanlığımızla birlikte yükseköğretimin gayri safı millî hâsıladan aldığı pay yüzde 2,3'ten 3,65'e, konsolide bütçe içerisindeki yeri 9,4'ten 13'e yükseliyor. Yani çok zorunlu harcamalar varken, acil harcamalara ihtiyaç duyulurken, yükseköğretimle ilgili payların artması kaçınılmaz. Türkiye bu tercihini doğru yapıyor çünkü günlük sorunlarımızı çözebiliriz ama Türkiye yapısal sorunlarını, insan gücü ihtiyacını yetiştirmeyi erteleyemez. Efendim, ben düşüncelerimi, söylemek istediklerimin hepsini ifade edemedim ama tekrar söz hakkım olduğunu düşünüyorum. Kaldığım yerden devam etmek üzere Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güçlü. Soru-cevap işlemine geçiyorum. Sayın Orhan, buyurun. AHMET ORHAN (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakana yöneltmek istediğim soru öğretmenler hakkında. Bugün gazetelerde yer alan bir haberi tekrar ederek sözlerime başlamak istiyorum. 70 bin tane sözleşmeli öğretmeni kadroya geçirmek için Maliye Bakanından uygun yazı geldi Bakanlar Kurulunda da kanun tasarısıyla ilgili imza işlemine başlandığına dair. Sayın Bakanım, sözleşmeli öğretmenler ve yakınları sizden haber bekliyor, açıkçası müjde bekliyor. Bu seneki, bu dönemde birleşimler içerisinde bu kadro çıkarılabilecek mi, öğretmenlerimiz bu dertten kurtarılabilecek mi? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Say ın Asil... BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, konuşmamda da ifade ettim, YÖK Başkanı bir konuşmasında özel üniversitelerin açılabilmesi ile ilgili, Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalara başlandığını ifade ediyor ve devamla vakıf üniversitelerinin kâr amacı gütmemesi gerektiğini belirtmiş. Ardından da... "Bazen, maalesef, para için de bu işi yapmış olabiliyorlar, onları da zor durumdan kurtarmış olacağız." Şimdi, Sayın Bakan, öğrenmek istediğim bu işi para için yapan vakıf üniversiteleri hangileridir? Bu üniversitelerin kuruluşu ile ilgili çalışmayı yapan sorumlular hakkında... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - .. .bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Buldan... PERVİN BULDAN (İğdır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Pazar günü üniversite sınavının ilk aşaması yapılacak. Başta Hakkâri ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki birçok ilde sınava girecek olan öğrenciler bulundukları illerden kilometrelerce uzak yerlere verilmişler. Kıbrıs'ta bile sınava girecek olan öğrenciler var. Bu uygulamanın sebebini öğrenmek istiyorum. Gerçi konuyla ilgili soru önergesi verdim ama buradan bir kez daha bu konuya nasıl bir cevap vereceğinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Tankut... YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, vakıf üniversitelerinin kurulmasıyla ilgili bu tasarı haricinde yeni devlet üniversitesi kurulmasıyla ilgili Hükümetinizin herhangi bir düşünce ve tasarrufu var mıdır? Varsa, bu devlet üniversitelerinin kurulması hangi illerimizde olacaktır? Yeni devlet üniversitelerinin kurulması - 9 6 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 düşünülmekte ise hangi kriterlere göre yer seçimleri yapılacaktır? Seçilecek olan iller arasında Adana ilimiz bulunmakta mıdır? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Paksoy... MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, tıp fakültesi ise 1998 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bugüne kadar tıp fakültemize kadrosu verilmemiştir. On iki seneden beri kadrosu verilmeyen başka bir tıp fakültesi var mıdır? Kadronun verilmemesinin nedeni nedir? Ne zaman vermeyi planlıyorsunuz? İkinci sorum: Üniversitede görev yapan daire başkanları, genel sekreter yardımcısı ve hukuk müşavirleri diğer kamu kuruluşlarında çalışan muadillerinden düşük maaş almaktadır. Söz konusu personelin mağduriyetlerini ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, en güncel verilerle ülkemizdeki bilimsel göstergelerin ve fiziki altyapıların üniversitelerimizdeki durumu nedir? Dünya ortalaması ve gelişmiş ülkeler ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye nerededir? Bakanlığınızın bu konuda orta ve uzun vadeli hangi hedefleri vardır? Örneğin, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı ve benzeri konularda hedeflerinizi açıklayabilir misiniz? İkinci sorum: l ' inci derecenin 4'üncü kademesinde görevli bir doçent ve profesör öğretim üyesinin eline geçen net maaş nedir ve Türkiye'deki maaş sıralamasında öğretim üyelerinin durumu ne durumdadır? 6'ncı derecedeki bir araştırma görevlisinin yıllık ortalama maaşı ve Türkiye'deki sıralaması nedir? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Taner... RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, mevcut üniversitelerimizin uluslararası üniversiteler seviyesine gelebilmesi için ne kadar eğitim elemanına ihtiyaç vardır? Planlanan ve serbest bırakılan kadro kaç kişidir? İki, aynı bağlamda Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim elamanı ihtiyacı ne kadardır? 2010 yılı için ne planlamaktasınız? Bir üçüncü soru, Türk-Alman Üniversitesinin kuruluşu Mecliste kabul edildi. Türkiye'de yaşayan Alman ve Almanya'da yaşayan Türk sayılarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin yapmış olduğu Türk-Alman Üniversitesinin karşılığı olarak Alman Hükümetinin Alman- Türk üniversitesi kurulması yönünde bir çalışması var mıdır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Doğan... YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben, özellikle Meclis Genel Kuruluna üniversiteler kurulmasıyla alakalı kanun teklifleri geldiği zaman inanın çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca, Hükümetimizin, ülkemizde üniversitesiz il bırakmamasından da büyük mutluluk duyuyorum. Hem soru hem bir değinme olacak benimkisi. Geçen hafta bütün Güneydoğu'yu dolaştım, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin yöre halkının arasına girdim. En çok memnun oldukları husus, illerinde üniversitelerin açılmış olmasıydı. Ancak bir genç arkadaşımızın, biraz önce yeni kurulan - 9 7 -
Sayfa 98 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 düşünülmekte ise hangi kriterlere göre yer seçimleri yapılacaktır? Seçilecek olan iller arasında Adana ilimiz bulunmakta mıdır? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Paksoy... MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, tıp fakültesi ise 1998 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bugüne kadar tıp fakültemize kadrosu verilmemiştir. On iki seneden beri kadrosu verilmeyen başka bir tıp fakültesi var mıdır? Kadronun verilmemesinin nedeni nedir? Ne zaman vermeyi planlıyorsunuz? İkinci sorum: Üniversitede görev yapan daire başkanları, genel sekreter yardımcısı ve hukuk müşavirleri diğer kamu kuruluşlarında çalışan muadillerinden düşük maaş almaktadır. Söz konusu personelin mağduriyetlerini ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, en güncel verilerle ülkemizdeki bilimsel göstergelerin ve fiziki altyapıların üniversitelerimizdeki durumu nedir? Dünya ortalaması ve gelişmiş ülkeler ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye nerededir? Bakanlığınızın bu konuda orta ve uzun vadeli hangi hedefleri vardır? Örneğin, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı ve benzeri konularda hedeflerinizi açıklayabilir misiniz? İkinci sorum: l ' inci derecenin 4'üncü kademesinde görevli bir doçent ve profesör öğretim üyesinin eline geçen net maaş nedir ve Türkiye'deki maaş sıralamasında öğretim üyelerinin durumu ne durumdadır? 6'ncı derecedeki bir araştırma görevlisinin yıllık ortalama maaşı ve Türkiye'deki sıralaması nedir? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın Taner... RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, mevcut üniversitelerimizin uluslararası üniversiteler seviyesine gelebilmesi için ne kadar eğitim elemanına ihtiyaç vardır? Planlanan ve serbest bırakılan kadro kaç kişidir? İki, aynı bağlamda Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin eğitim elamanı ihtiyacı ne kadardır? 2010 yılı için ne planlamaktasınız? Bir üçüncü soru, Türk-Alman Üniversitesinin kuruluşu Mecliste kabul edildi. Türkiye'de yaşayan Alman ve Almanya'da yaşayan Türk sayılarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin yapmış olduğu Türk-Alman Üniversitesinin karşılığı olarak Alman Hükümetinin Alman- Türk üniversitesi kurulması yönünde bir çalışması var mıdır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Sayın Doğan... YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben, özellikle Meclis Genel Kuruluna üniversiteler kurulmasıyla alakalı kanun teklifleri geldiği zaman inanın çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca, Hükümetimizin, ülkemizde üniversitesiz il bırakmamasından da büyük mutluluk duyuyorum. Hem soru hem bir değinme olacak benimkisi. Geçen hafta bütün Güneydoğu'yu dolaştım, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin yöre halkının arasına girdim. En çok memnun oldukları husus, illerinde üniversitelerin açılmış olmasıydı. Ancak bir genç arkadaşımızın, biraz önce yeni kurulan - 9 7 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 üniversitelerle alakalı olarak ve örnek olarak da Hakkâri'yi verip küçümseyici bir tarzda, "Bir rektör, bir üniversite..." Ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkanım, Sayın Vekilin sorusu varsa sorsun, yoksa kafasında sorular varsa biz cevaplandıralım. BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, eğer lütfederseniz, bize, sadece Meclis Genel Kuruluna... Örneğin "Süleyman Şah Üniversitesi" diyor. Bu Mecliste ben bir milletvekili olarak bu üniversiteyi kimin kurduğunu, bu vakfın mali değerlerinin ne olduğunu bilmek zorundayım. Bu bilgiyi lütfedip Meclisteki milletvekillerine verirseniz hepimiz mutlu olacağız. Ama ben, örneğin, en azından burada bu üniversiteleri kuran mütevelliler kimlerdir, hangi amaçla kuruyorlar, bilmek isterim; lütfedip verirseniz. İki, sorum YÖK'e: Vakıf üniversitesi kurmak için şu ana kadar YÖK'te kaç tane müracaat beklemektedir? Bu müracaatlar ne zamandan beri bekliyor? Özellikle son üç yılda -önce yapılan- bekleyen müracaatlar var mı? Meclis Başkanlığına önerdiğiniz, YÖK'ün önerdiği ve Millî Eğitim Bakanlığının önerdiği müracaatları hangi kritere göre öneriyorsunuz, burada öncelikler nedir yani objektif kriteriniz nedir? Bir başka soru ise yine bir vakıf üniversitesi kurmak isteyenleri acaba Ankara, İstanbul, İzmir dışında... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Birer dakika ayırdım herkese. Sayın Arat... NECLA ARAT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, size bir yazılı önergeyle yatılı bölge ilköğretim okullarındaki açık kontenjanların sayısı sormuştum. Teşekkür ederim, yanıtını aldım ama yanıtı aldıktan sonra doğrusu çok sarsıldığımı ifade etmem lazım. Çünkü 35 bin boş kontenjan olduğu söyleniyordu verilen yanıtta. Şimdi, göç vurgunu yemiş ve de yoksul ailelerin çocukları sokaklarda mendil satarlarken, 35 bin kadronun yahut kontenjanın atıl kapasite olarak durması nasıl izah edilebilir? Bunu sormak istiyorum. Acaba, kadından sorumlu Devlet Bakanlığıyla Millî Eğitim Bakanlığımız ortak bir proje çerçevesinde bu atıl kapasiteyi çocuklarımızın lehine kullanabilir mi, böyle bir girişimde bulunabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. BAŞKAN-Say ın Üçer... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Teşekkürler Sayın Başkan. Kurulacak üniversitelere ilişkin soruları sormuştum. Eğer Sayın Bakan dinlemişse o soruların cevaplanmasını isterdim. Vakıf üniversitelerine verilen kamu mali yardımı nedir? Bu kamu mali yardımıyla, eğitim camiasında atanmayı bekleyen kaç öğretmen atanabilirdi acaba diye böyle bir soru sormak istedim. Çünkü ataması yapılmayan öğretmenler sorunu şu an eğitimin en önemli sorunudur. BAŞKAN-Say ın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, artık her çocuk okula başlayınca, ailesi, üniversiteye nasıl yerleştireceğim telaşına düşüyor ve her aile şunu düşünüyor: "Özel dershanelere çocuğumu göndermezsem Millî Eğitim Bakanlığımızın okullarından üniversiteye yerleştirmem zorlaşacak." diyor. Bu özel dershaneler sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü, aileler için bu çok önemli bir yük hâline gelmiştir. Teşekkür ediyorum. - 9 8 -
Sayfa 99 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 üniversitelerle alakalı olarak ve örnek olarak da Hakkâri'yi verip küçümseyici bir tarzda, "Bir rektör, bir üniversite..." Ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkanım, Sayın Vekilin sorusu varsa sorsun, yoksa kafasında sorular varsa biz cevaplandıralım. BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, eğer lütfederseniz, bize, sadece Meclis Genel Kuruluna... Örneğin "Süleyman Şah Üniversitesi" diyor. Bu Mecliste ben bir milletvekili olarak bu üniversiteyi kimin kurduğunu, bu vakfın mali değerlerinin ne olduğunu bilmek zorundayım. Bu bilgiyi lütfedip Meclisteki milletvekillerine verirseniz hepimiz mutlu olacağız. Ama ben, örneğin, en azından burada bu üniversiteleri kuran mütevelliler kimlerdir, hangi amaçla kuruyorlar, bilmek isterim; lütfedip verirseniz. İki, sorum YÖK'e: Vakıf üniversitesi kurmak için şu ana kadar YÖK'te kaç tane müracaat beklemektedir? Bu müracaatlar ne zamandan beri bekliyor? Özellikle son üç yılda -önce yapılan- bekleyen müracaatlar var mı? Meclis Başkanlığına önerdiğiniz, YÖK'ün önerdiği ve Millî Eğitim Bakanlığının önerdiği müracaatları hangi kritere göre öneriyorsunuz, burada öncelikler nedir yani objektif kriteriniz nedir? Bir başka soru ise yine bir vakıf üniversitesi kurmak isteyenleri acaba Ankara, İstanbul, İzmir dışında... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Birer dakika ayırdım herkese. Sayın Arat... NECLA ARAT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, size bir yazılı önergeyle yatılı bölge ilköğretim okullarındaki açık kontenjanların sayısı sormuştum. Teşekkür ederim, yanıtını aldım ama yanıtı aldıktan sonra doğrusu çok sarsıldığımı ifade etmem lazım. Çünkü 35 bin boş kontenjan olduğu söyleniyordu verilen yanıtta. Şimdi, göç vurgunu yemiş ve de yoksul ailelerin çocukları sokaklarda mendil satarlarken, 35 bin kadronun yahut kontenjanın atıl kapasite olarak durması nasıl izah edilebilir? Bunu sormak istiyorum. Acaba, kadından sorumlu Devlet Bakanlığıyla Millî Eğitim Bakanlığımız ortak bir proje çerçevesinde bu atıl kapasiteyi çocuklarımızın lehine kullanabilir mi, böyle bir girişimde bulunabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. BAŞKAN-Say ın Üçer... ÖZDAL ÜÇER (Van) - Teşekkürler Sayın Başkan. Kurulacak üniversitelere ilişkin soruları sormuştum. Eğer Sayın Bakan dinlemişse o soruların cevaplanmasını isterdim. Vakıf üniversitelerine verilen kamu mali yardımı nedir? Bu kamu mali yardımıyla, eğitim camiasında atanmayı bekleyen kaç öğretmen atanabilirdi acaba diye böyle bir soru sormak istedim. Çünkü ataması yapılmayan öğretmenler sorunu şu an eğitimin en önemli sorunudur. BAŞKAN-Say ın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, artık her çocuk okula başlayınca, ailesi, üniversiteye nasıl yerleştireceğim telaşına düşüyor ve her aile şunu düşünüyor: "Özel dershanelere çocuğumu göndermezsem Millî Eğitim Bakanlığımızın okullarından üniversiteye yerleştirmem zorlaşacak." diyor. Bu özel dershaneler sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü, aileler için bu çok önemli bir yük hâline gelmiştir. Teşekkür ediyorum. - 9 8 - TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 9 9 - BAŞKAN - Sayın Bakan, on dakikanız var. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle Genel Kurulumuzda bugün yükseköğrenim sistemimize yeni kazandırılacak olan dört vakıf üniversitesinin kuruluşunu görüşüyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum ve hepinizin de bildiği gibi üniversiteler, özellikle yükseköğrenim ihtiyacı devam eden ülkemizde yaş ortalamasının 27,7 olduğu düşünülürse Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde elbette ki çocuklarımızın yükseköğrenime devam edebilmeleri için eğitimin her kademesinde yaygın ve nitelikli bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman da vakıf üniversitelerini yükseköğrenim sistemimizin bir alternatifi değil, bir parçası olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. Gerçekten dünyayla rekabet edebilmek için daha fazla sayıda gencimizin yükseköğrenim görmesi ve nitelikli yükseköğrenim görmesi için vakıf üniversitelerimizin de yükseköğrenim sistemimize katkısı inkâr edilemez. Burada genel çerçeve içerisinde sorulan soruların büyük bir bölümü vakıf üniversitelerinin, kurulan bu vakıf üniversitelerinin mütevellilerinin kimlerden oluştuğu, ne kadar bir kaynağa sahip olup olmadıkları, bu hizmeti verip veremeyecekleri yönünde yoğunlaştı. Hem muhalefet sözcülerinin hem soru-cevaplar bu yönde yoğunlaştığı için bu konuya genel çerçeveyi çizerek bir cevap vermek isterim. Özellikle Millî Eğitim Komisyonumuzda da dile getirilen bu hususlara cevap verirken, özellikle daha önceki yıllarda da aslında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna ilişkin bir sistematik kriter oluşturulmadığını, aslında bunun zaman içerisinde özellikle yükseköğrenim sistemimizde önemli bir pay sahibi olmasını düşündüğümüz vakıf üniversitelerimizin olumsuz gelişmelere yol açabileceği endişesiyle bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulumuz genel kuralları belirleyen objektif kriterler, yani ölçütler getirdi ve bu ölçütler içerisinde vakıf mütevellisinin, zaten bir vakfın mütevelli üyesi olup olmamanın, kanunen sakıncalı bir kişi olup olmamanın genel hükümlerle de çelişmeyecek şekilde düzenlenmesi lazım. Ne kadarlık bir nakit varlığına, ne kadarlık bir gayrimenkul varlığına sahip oldukları ve bu hizmeti sürdürüp sürdüremeyecekleri, kurmayı düşündükleri fakültelerin kontenjanlarının ne olması gerektiğini, ne kadar süre içerisinde kurulması gerekliliği gibi hususlar gerçekten son derece objektif ölçütlerle belirleniyor. Dolayısıyla, bugün huzurunuza getirdiğimiz vakıf üniversitelerinin de özelde ayrıntılı olarak her birinin mütevellisini, kriterlerini belki sizlere aktarmakta güçlük çekebilirim ama bunları yazılı olarak cevaplandırabilirim soru sormanız durumunda. Çünkü bütün bu üniversitelerin, vakıflarımızın daha doğrusu, her şeyden önce üniversite kurma kapasitesine sahip ve yetkinlikte olduklarının objektif ölçütlerle araştırıldığını ve bu değerlendirmelerin sonucunda Komisyondan da geçip huzurunuza geldiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Bir de "Bekleyen ne kadar vakıf üniversitesi var YÖK'ün gündeminde?" dendi. Şu anda on üç vakıf üniversitesi kurulmak üzere bekliyor. Bugün huzurunuza gelen ve kurulması düşünülen üniversitelerimizin, vakıf üniversitelerimizin iki tanesi, zaten bir tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuracağı üniversite, diğeri de Diyanet Vakfının. Yani her ikisi de kamu vakıflarından oluşuyor ve mal varlıkları, gelir durumları bu hizmete, yükseköğrenim hizmetine tahsis edecekleri mal varlıkları da son derece yüksek. Bir diğer soru hem konuşmalarda yer alan hem de soru olarak iletilen, bu vakıf üniversitelerinin kamu kaynaklarıyla desteklendiği, kamu kaynaklarının bu vakıf üniversitelerine tahsis edildiği gibi sorular soruldu veya değerlendirmeler yapıldı.
Sayfa 100 -
TBMM B:84 8 . 4 . 2010 0 : 4 - 9 9 - BAŞKAN - Sayın Bakan, on dakikanız var. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle Genel Kurulumuzda bugün yükseköğrenim sistemimize yeni kazandırılacak olan dört vakıf üniversitesinin kuruluşunu görüşüyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum ve hepinizin de bildiği gibi üniversiteler, özellikle yükseköğrenim ihtiyacı devam eden ülkemizde yaş ortalamasının 27,7 olduğu düşünülürse Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizde elbette ki çocuklarımızın yükseköğrenime devam edebilmeleri için eğitimin her kademesinde yaygın ve nitelikli bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman da vakıf üniversitelerini yükseköğrenim sistemimizin bir alternatifi değil, bir parçası olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. Gerçekten dünyayla rekabet edebilmek için daha fazla sayıda gencimizin yükseköğrenim görmesi ve nitelikli yükseköğrenim görmesi için vakıf üniversitelerimizin de yükseköğrenim sistemimize katkısı inkâr edilemez. Burada genel çerçeve içerisinde sorulan soruların büyük bir bölümü vakıf üniversitelerinin, kurulan bu vakıf üniversitelerinin mütevellilerinin kimlerden oluştuğu, ne kadar bir kaynağa sahip olup olmadıkları, bu hizmeti verip veremeyecekleri yönünde yoğunlaştı. Hem muhalefet sözcülerinin hem soru-cevaplar bu yönde yoğunlaştığı için bu konuya genel çerçeveyi çizerek bir cevap vermek isterim. Özellikle Millî Eğitim Komisyonumuzda da dile getirilen bu hususlara cevap verirken, özellikle daha önceki yıllarda da aslında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna ilişkin bir sistematik kriter oluşturulmadığını, aslında bunun zaman içerisinde özellikle yükseköğrenim sistemimizde önemli bir pay sahibi olmasını düşündüğümüz vakıf üniversitelerimizin olumsuz gelişmelere yol açabileceği endişesiyle bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulumuz genel kuralları belirleyen objektif kriterler, yani ölçütler getirdi ve bu ölçütler içerisinde vakıf mütevellisinin, zaten bir vakfın mütevelli üyesi olup olmamanın, kanunen sakıncalı bir kişi olup olmamanın genel hükümlerle de çelişmeyecek şekilde düzenlenmesi lazım. Ne kadarlık bir nakit varlığına, ne kadarlık bir gayrimenkul varlığına sahip oldukları ve bu hizmeti sürdürüp sürdüremeyecekleri, kurmayı düşündükleri fakültelerin kontenjanlarının ne olması gerektiğini, ne kadar süre içerisinde kurulması gerekliliği gibi hususlar gerçekten son derece objektif ölçütlerle belirleniyor. Dolayısıyla, bugün huzurunuza getirdiğimiz vakıf üniversitelerinin de özelde ayrıntılı olarak her birinin mütevellisini, kriterlerini belki sizlere aktarmakta güçlük çekebilirim ama bunları yazılı olarak cevaplandırabilirim soru sormanız durumunda. Çünkü bütün bu üniversitelerin, vakıflarımızın daha doğrusu, her şeyden önce üniversite kurma kapasitesine sahip ve yetkinlikte olduklarının objektif ölçütlerle araştırıldığını ve bu değerlendirmelerin sonucunda Komisyondan da geçip huzurunuza geldiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Bir de "Bekleyen ne kadar vakıf üniversitesi var YÖK'ün gündeminde?" dendi. Şu anda on üç vakıf üniversitesi kurulmak üzere bekliyor. Bugün huzurunuza gelen ve kurulması düşünülen üniversitelerimizin, vakıf üniversitelerimizin iki tanesi, zaten bir tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuracağı üniversite, diğeri de Diyanet Vakfının. Yani her ikisi de kamu vakıflarından oluşuyor ve mal varlıkları, gelir durumları bu hizmete, yükseköğrenim hizmetine tahsis edecekleri mal varlıkları da son derece yüksek. Bir diğer soru hem konuşmalarda yer alan hem de soru olarak iletilen, bu vakıf üniversitelerinin kamu kaynaklarıyla desteklendiği, kamu kaynaklarının bu vakıf üniversitelerine tahsis edildiği gibi sorular soruldu veya değerlendirmeler yapıldı. TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Sayın Üçer soru sordunuz, sizin sorunuzu cevaplandırıyorum, eğer dinlerseniz, belki tekrar benzer bir soruyu sormamış olursunuz! Her şeyden önce, bu vakıf üniversitelerine hiçbir kamu kaynağı tahsis edilmemiştir, kamu gayrimenkulu de tahsis edilmemiştir. Dolayısıyla daha önceki yıllarda yapılanlar bizi bu anlamda kurulan ve kurulacak üniversitelerin kamu kaynaklarıyla değil kendi kaynaklarıyla oluşturulan kriterler çerçevesinde hizmet veriyorlar. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Bakan, bu yıl Maliyeden vakıf üniversitelerine, tam, kaç lira ödenmiştir? BAŞKAN - Sayın Üçer, karşılıklı konuşmazsak... Çok soru soruldu, Sayın Bakan ona cevap versin. Lütfen... Nasıl olsa maddeler devam edecek. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Bunun dışında, bir taraftan da vakıf üniversiteleri hakkında YÖK Başkanının kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri hakkında sorular soruldu. Elbette, özel üniversitelerin, daha doğrusu vakıf dışında özel üniversitelerin, ticari şirketlerin de üniversite kurmasına yönelik olarak herhangi bir yasal düzenleme çalışması YÖK tarafından bana iletilmedi, dolayısıyla bu yönde bir değerlendirme yapmayacağım ama "vakıf üniversitelerini para için yapanlar" vesaire gibi değerlendirmeler yapıldı. Yükseköğretim Kurulu hepinizin de bildiği gibi anayasal bir kuruluş ve anayasal kurumlar, her hukuk devletinde bu kurumlar denetleme işlevlerini de kendi yasal organları vasıtasıyla yaparlar. YÖK'ün de bir denetleme kurulu var ve vakıf üniversiteleri düzenli bir şekilde, bu çerçevede, çizilen çerçevede yükseköğrenim hizmetinin amacına uygun şekilde icra edilip edilmediği, kâr amacı güdülüp güdülmediği veya yükseköğrenim sisteminin ilkelerine ters bir uygulama olup olmadığını zaman zaman denetler, ilgili vakıf üniversitelerini bu konuda uyarır, gerekirse hepinizin de bildiği gibi, vakıf üniversiteleri bir devlet üniversitesinin himayesinde kurulur. Bu hizmeti yapamayacak duruma gelmesi durumunda da bu sistem içerisinde vakıf üniversitesinin kapatılmasına karar verilir ve Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda hami üniversiteye öğrencileriyle birlikte devredilir. "Vakıf üniversiteleri dışında bu yıl yeni devlet üniversiteleri kurulacak mı?" diye bir soru soruldu. Evet, Bakanlar Kurulundan bu konudaki kanun tasarısı Meclis Başkanlığımıza intikal etti. Kurulacak olan yedi devlet üniversitesinin kurulacağı şehirler Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum ve Kayseri. Yine, bu illerin seçiminde de Yükseköğretim Kurulumuz bu illerdeki üniversitelerin öğrenci kapasitesinin yüksekliği, öğrenci sayısının yüksekliği ve diğer hususlar dikkate alınarak kentlerin ihtiyacı doğrultusunda kararlaştırılmıştır. Hepinizin de bildiği gibi yükseköğrenim talebinin bu kadar yüksek olduğu, genç nüfusun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, üniversitelerin, eski üniversitelerin kadro ve diğer hususlarla desteklenmesi gerektiği kadar yeni üniversiteler kurmak ve kontenjanları büyütmek suretiyle gençlerimizin üniversite öğrenim hakkı talebinin yerine getirilmesine çalışılmakta. Üniversitelerimizin özellikle bilimsel yayın konusunda ve üniversitelerimizin özellikle dünya bilimsel skalasında çok kötü bir yerde olduğu, hatta sonuncu sıralarda yer aldığı gibi, aslında biraz da açıkçası kompleksli bulduğumuz bir tutum var. Gerçekten Türkiye'de üniversitelerimiz bu anlamda, sıralamada, 2006 yılında 20'nci sırada -bilimsel makale ve yayında- 2007 yılında 19,2008 yılında da 18'inci sırada. 2009 yılma ilişkin bir çalışma henüz elimize ulaşmadı, ama dünya sıralamasında Türk üniversiteleri bu anlamda iyi bir yerdedir. Dolayısıyla kendi üniversitelerimizle ve bilimsel çalışmalarıyla bu anlamda hepimiz de gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Bunun dışında, özellikle bazı üniversitelere ilişkin kadrolar, kadro taleplerinin karşılanamaması gibi şu anda elimde bilgi olarak bulunmayan hususları cevaplandıramayacağım, bunların hepsini yazılı olarak cevaplandırmayı düşünüyorum. - 1 0 0 -
Sayfa 101 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 4 Sayın Üçer soru sordunuz, sizin sorunuzu cevaplandırıyorum, eğer dinlerseniz, belki tekrar benzer bir soruyu sormamış olursunuz! Her şeyden önce, bu vakıf üniversitelerine hiçbir kamu kaynağı tahsis edilmemiştir, kamu gayrimenkulu de tahsis edilmemiştir. Dolayısıyla daha önceki yıllarda yapılanlar bizi bu anlamda kurulan ve kurulacak üniversitelerin kamu kaynaklarıyla değil kendi kaynaklarıyla oluşturulan kriterler çerçevesinde hizmet veriyorlar. ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Bakan, bu yıl Maliyeden vakıf üniversitelerine, tam, kaç lira ödenmiştir? BAŞKAN - Sayın Üçer, karşılıklı konuşmazsak... Çok soru soruldu, Sayın Bakan ona cevap versin. Lütfen... Nasıl olsa maddeler devam edecek. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Bunun dışında, bir taraftan da vakıf üniversiteleri hakkında YÖK Başkanının kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri hakkında sorular soruldu. Elbette, özel üniversitelerin, daha doğrusu vakıf dışında özel üniversitelerin, ticari şirketlerin de üniversite kurmasına yönelik olarak herhangi bir yasal düzenleme çalışması YÖK tarafından bana iletilmedi, dolayısıyla bu yönde bir değerlendirme yapmayacağım ama "vakıf üniversitelerini para için yapanlar" vesaire gibi değerlendirmeler yapıldı. Yükseköğretim Kurulu hepinizin de bildiği gibi anayasal bir kuruluş ve anayasal kurumlar, her hukuk devletinde bu kurumlar denetleme işlevlerini de kendi yasal organları vasıtasıyla yaparlar. YÖK'ün de bir denetleme kurulu var ve vakıf üniversiteleri düzenli bir şekilde, bu çerçevede, çizilen çerçevede yükseköğrenim hizmetinin amacına uygun şekilde icra edilip edilmediği, kâr amacı güdülüp güdülmediği veya yükseköğrenim sisteminin ilkelerine ters bir uygulama olup olmadığını zaman zaman denetler, ilgili vakıf üniversitelerini bu konuda uyarır, gerekirse hepinizin de bildiği gibi, vakıf üniversiteleri bir devlet üniversitesinin himayesinde kurulur. Bu hizmeti yapamayacak duruma gelmesi durumunda da bu sistem içerisinde vakıf üniversitesinin kapatılmasına karar verilir ve Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda hami üniversiteye öğrencileriyle birlikte devredilir. "Vakıf üniversiteleri dışında bu yıl yeni devlet üniversiteleri kurulacak mı?" diye bir soru soruldu. Evet, Bakanlar Kurulundan bu konudaki kanun tasarısı Meclis Başkanlığımıza intikal etti. Kurulacak olan yedi devlet üniversitesinin kurulacağı şehirler Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum ve Kayseri. Yine, bu illerin seçiminde de Yükseköğretim Kurulumuz bu illerdeki üniversitelerin öğrenci kapasitesinin yüksekliği, öğrenci sayısının yüksekliği ve diğer hususlar dikkate alınarak kentlerin ihtiyacı doğrultusunda kararlaştırılmıştır. Hepinizin de bildiği gibi yükseköğrenim talebinin bu kadar yüksek olduğu, genç nüfusun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, üniversitelerin, eski üniversitelerin kadro ve diğer hususlarla desteklenmesi gerektiği kadar yeni üniversiteler kurmak ve kontenjanları büyütmek suretiyle gençlerimizin üniversite öğrenim hakkı talebinin yerine getirilmesine çalışılmakta. Üniversitelerimizin özellikle bilimsel yayın konusunda ve üniversitelerimizin özellikle dünya bilimsel skalasında çok kötü bir yerde olduğu, hatta sonuncu sıralarda yer aldığı gibi, aslında biraz da açıkçası kompleksli bulduğumuz bir tutum var. Gerçekten Türkiye'de üniversitelerimiz bu anlamda, sıralamada, 2006 yılında 20'nci sırada -bilimsel makale ve yayında- 2007 yılında 19,2008 yılında da 18'inci sırada. 2009 yılma ilişkin bir çalışma henüz elimize ulaşmadı, ama dünya sıralamasında Türk üniversiteleri bu anlamda iyi bir yerdedir. Dolayısıyla kendi üniversitelerimizle ve bilimsel çalışmalarıyla bu anlamda hepimiz de gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Bunun dışında, özellikle bazı üniversitelere ilişkin kadrolar, kadro taleplerinin karşılanamaması gibi şu anda elimde bilgi olarak bulunmayan hususları cevaplandıramayacağım, bunların hepsini yazılı olarak cevaplandırmayı düşünüyorum. - 1 0 0 - T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 1 0 1 - Bir diğer soru, başlangıçta sorulan sorulardan bir tanesi öğretmenler hakkındaydı, sözleşmeli öğretmenler hakkında bir soru soruldu. Hepinizin de bildiği gibi sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmen ihtiyacımızın karşılanamadığı, özellikle güçlük arz eden, kadrolu öğretmenler yoluyla hizmeti götüremediğimiz eğitim öğretim sistemi içerisinde önemli bir yer tutacak şekilde düşünülüp planlanmış bir çalışma. Dolayısıyla, bir diğer taraftan da sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin sorular, bulunduğum her yerde ve sıklıkla bana da soruluyor ve bunu da yine daha önceki cevaplarımı tekrar edecek şekilde cevaplandırmak istiyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin tamamının bir yıl içerisinde veya çok kısa bir süre içerisinde kadroya geçirilmesi çalışması yok. Fakat, öğretmenlerimizin, sözleşmeli öğretmenlerimizin kademeli olarak çalışma süreleri göz önüne alınarak kadroya geçirilmesi çalışmalarını tamamladık. Maliye Bakanlığımızla çalışmalarımız sonuçlandıktan sonra, kamuoyuyla bunu paylaşacağız ve bu çalışmayı bir yasa tasarısı olarak Meclisin gündemine getireceğiz. Sayın Arat'ın bir sorusu vardı. Yazılı olarak iletilmiş yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin, kontenjan açığına ilişkin "Bunlar doldurulamaz mıydı?" şeklinde bir soruydu. Her şeyden önce yatılı ilköğretim bölge okulları da hepinizin de bildiği gibi yoksul ve dezavantajlı, eğitim hizmetlerine erişiminde güçlük çekilen çocuklara eğitim verilen alanlar. Yatılı ilköğretim bölge okullarında kuruluş koşulları itibarıyla bazı nüfus ve yer değişiklikleri hareketlerinin yansıması neticesinde kontenjanlar boş kalıyor. Oysaki, bu kontenjanlar şu anda yerleşik sistemden, kırsal kesimden kente göçleri göz önüne aldığımızda, baz aldığımızda bazılarında kontenjan açığımız ve ihtiyacımız devam ederken, diğerlerinde boşluk arz eden yerler var. Dolayısıyla, herhangi bir şehirden, sokakta çalışan bir çocuğu ailesinin rızası ve bilgisi olmaksızın alıp bir yatılı ilköğretim bölge okuluna göndermemiz mümkün olmadığı gibi, şu ana kadar bize bu yönde talepte bulunan ve başvuran herhangi bir ailenin talebini de reddetmiş değiliz. Dolayısıyla, yatılı ilköğretim bölge okullarının planlama ve hedefleri doğrultusunda çalışma yapıldığını söylemek isterim. Özellikle diğer alanda da çalışmaların devlet bakanlığımız ve diğer bakanlıkların koordinasyon hâlinde yürüttüğü çalışmalarla sağlıklı bir yönde ilerlediğini ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Süremiz doldu. Teşekkür ediyorum. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. III.- Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyorum. BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı talebi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özyürek, Sayın Aslanoğlu, Sayın Altay, Sayın Diren, Sayın Köse, Sayın Kocal, Sayın Ağyüz, Sayın Seçer, Sayın Özkan, Sayın Oksal, Sayın Arat, Sayın Aydoğan, Sayın Hacaloğlu, Sayın Yıldız, Sayın Tüzün, Sayın Barış, Sayın Bingöl, Sayın Anadol, Sayın Yazar. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. Yoklama başlamıştır. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 20.04
Sayfa 102 -
T B M M B:84 8 . 4 . 2 0 1 0 0 : 4 - 1 0 1 - Bir diğer soru, başlangıçta sorulan sorulardan bir tanesi öğretmenler hakkındaydı, sözleşmeli öğretmenler hakkında bir soru soruldu. Hepinizin de bildiği gibi sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmen ihtiyacımızın karşılanamadığı, özellikle güçlük arz eden, kadrolu öğretmenler yoluyla hizmeti götüremediğimiz eğitim öğretim sistemi içerisinde önemli bir yer tutacak şekilde düşünülüp planlanmış bir çalışma. Dolayısıyla, bir diğer taraftan da sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin sorular, bulunduğum her yerde ve sıklıkla bana da soruluyor ve bunu da yine daha önceki cevaplarımı tekrar edecek şekilde cevaplandırmak istiyorum. Sözleşmeli öğretmenlerin tamamının bir yıl içerisinde veya çok kısa bir süre içerisinde kadroya geçirilmesi çalışması yok. Fakat, öğretmenlerimizin, sözleşmeli öğretmenlerimizin kademeli olarak çalışma süreleri göz önüne alınarak kadroya geçirilmesi çalışmalarını tamamladık. Maliye Bakanlığımızla çalışmalarımız sonuçlandıktan sonra, kamuoyuyla bunu paylaşacağız ve bu çalışmayı bir yasa tasarısı olarak Meclisin gündemine getireceğiz. Sayın Arat'ın bir sorusu vardı. Yazılı olarak iletilmiş yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin, kontenjan açığına ilişkin "Bunlar doldurulamaz mıydı?" şeklinde bir soruydu. Her şeyden önce yatılı ilköğretim bölge okulları da hepinizin de bildiği gibi yoksul ve dezavantajlı, eğitim hizmetlerine erişiminde güçlük çekilen çocuklara eğitim verilen alanlar. Yatılı ilköğretim bölge okullarında kuruluş koşulları itibarıyla bazı nüfus ve yer değişiklikleri hareketlerinin yansıması neticesinde kontenjanlar boş kalıyor. Oysaki, bu kontenjanlar şu anda yerleşik sistemden, kırsal kesimden kente göçleri göz önüne aldığımızda, baz aldığımızda bazılarında kontenjan açığımız ve ihtiyacımız devam ederken, diğerlerinde boşluk arz eden yerler var. Dolayısıyla, herhangi bir şehirden, sokakta çalışan bir çocuğu ailesinin rızası ve bilgisi olmaksızın alıp bir yatılı ilköğretim bölge okuluna göndermemiz mümkün olmadığı gibi, şu ana kadar bize bu yönde talepte bulunan ve başvuran herhangi bir ailenin talebini de reddetmiş değiliz. Dolayısıyla, yatılı ilköğretim bölge okullarının planlama ve hedefleri doğrultusunda çalışma yapıldığını söylemek isterim. Özellikle diğer alanda da çalışmaların devlet bakanlığımız ve diğer bakanlıkların koordinasyon hâlinde yürüttüğü çalışmalarla sağlıklı bir yönde ilerlediğini ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. BAŞKAN - Süremiz doldu. Teşekkür ediyorum. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. III.- Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyorum. BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı talebi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özyürek, Sayın Aslanoğlu, Sayın Altay, Sayın Diren, Sayın Köse, Sayın Kocal, Sayın Ağyüz, Sayın Seçer, Sayın Özkan, Sayın Oksal, Sayın Arat, Sayın Aydoğan, Sayın Hacaloğlu, Sayın Yıldız, Sayın Tüzün, Sayın Barış, Sayın Bingöl, Sayın Anadol, Sayın Yazar. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. Yoklama başlamıştır. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 20.04 TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 5 BEŞİNCİ OTURUM Açılma Saati: 20.11 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın maddelerine geçilmesinin oylanmasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Bu nedenle yeniden yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 13 Nisan 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.15 - 1 0 2 -
Sayfa 103 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 O: 5 BEŞİNCİ OTURUM Açılma Saati: 20.11 BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - 487 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın maddelerine geçilmesinin oylanmasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Bu nedenle yeniden yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 13 Nisan 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.15 - 1 0 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13163) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. RU îveki 1 i SORU: Tokat ilindeki devlete ait binaların depremle ilgili jeolojik etütleri yapılmış mıdır? Sonuçlan nelerdir? T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 272 0 8 «S3/12010 Konu: Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ : 22.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13163-21051/43938 sayılı yazınız. Tokat Milletvekili Sn. Reşat DOĞRU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13163 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. BUgilerinizi ve gereğini arz ederim. /ryj/l /Cemil ÇİÇEK) Devlet Bakanı ye Başbakan Yarduucısı Ek- soru önergesi cevabı ( - 1 0 3 -
Sayfa 104 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13163) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. RU îveki 1 i SORU: Tokat ilindeki devlete ait binaların depremle ilgili jeolojik etütleri yapılmış mıdır? Sonuçlan nelerdir? T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 272 0 8 «S3/12010 Konu: Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ : 22.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13163-21051/43938 sayılı yazınız. Tokat Milletvekili Sn. Reşat DOĞRU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13163 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. BUgilerinizi ve gereğini arz ederim. /ryj/l /Cemil ÇİÇEK) Devlet Bakanı ye Başbakan Yarduucısı Ek- soru önergesi cevabı ( - 1 0 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı :B.02.1_.AAD.0.10.00.08/ Konu :Soru Önergesi OaOÜÛIO* 0 2 5 3 9 7.../2010 SAYIN CEMİL ÇİÇEK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İlgi: a)Sayın Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in 26.03.2010 Tarih ve B.02.0.001/219 Sayılı Yazısı b)T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 25.03.2010 Tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-198-14/1325 Saydı Yazısı c)Tokat Milletvekili Sayın Dr. Reşat DOĞRU'nun 08.03.2010 Tarih ve 2010/5589 Sayılı Yazılı Som Önergesi Sureti İlgi (a) yazıda; ilgi (a) ve ilgi (b) yazı ekinde verilen ilgi (c) soru önergesinde belirtilen (Devlete ait binaların depremle ilgili jeolojik etüderinin yapılıp yapılmadığı ve sonuçlan) hususların 05.04.2010 tarihine kadar Devlet Bakanlığımıza gönderilmesi istenmektedir. Başkanlığımızca, 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı genelgemiz doğrultusunda hazırlanarak gönderilen plana esas etüt raporlarının onay işlemleri yapılmaktadır. Kamu binalarının depremle ilgili zemin-temel ilişkisini ortaya koyacak olan zemin ve temel etüdü raporlarının onay işlemleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ile Valiliği (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Aynca, "Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formaü", Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı yazısı ile yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, ilgi ( c ) soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Bayındırlık ve İskân BakanlığYndan (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınacak nihai görüşün Makamlarınıza bildirileceği hususunu; Bilgilerinize arz ederim. - 1 0 4 -
Sayfa 105 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı :B.02.1_.AAD.0.10.00.08/ Konu :Soru Önergesi OaOÜÛIO* 0 2 5 3 9 7.../2010 SAYIN CEMİL ÇİÇEK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İlgi: a)Sayın Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in 26.03.2010 Tarih ve B.02.0.001/219 Sayılı Yazısı b)T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 25.03.2010 Tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-198-14/1325 Saydı Yazısı c)Tokat Milletvekili Sayın Dr. Reşat DOĞRU'nun 08.03.2010 Tarih ve 2010/5589 Sayılı Yazılı Som Önergesi Sureti İlgi (a) yazıda; ilgi (a) ve ilgi (b) yazı ekinde verilen ilgi (c) soru önergesinde belirtilen (Devlete ait binaların depremle ilgili jeolojik etüderinin yapılıp yapılmadığı ve sonuçlan) hususların 05.04.2010 tarihine kadar Devlet Bakanlığımıza gönderilmesi istenmektedir. Başkanlığımızca, 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı genelgemiz doğrultusunda hazırlanarak gönderilen plana esas etüt raporlarının onay işlemleri yapılmaktadır. Kamu binalarının depremle ilgili zemin-temel ilişkisini ortaya koyacak olan zemin ve temel etüdü raporlarının onay işlemleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ile Valiliği (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Aynca, "Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formaü", Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı yazısı ile yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, ilgi ( c ) soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Bayındırlık ve İskân BakanlığYndan (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınacak nihai görüşün Makamlarınıza bildirileceği hususunu; Bilgilerinize arz ederim. - 1 0 4 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13173) Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılanmla Ülkemiz tarihi, çeşitli büyük afetlere tanıklık etmiştir, özellikle depremler, tarihimizde büyük kayıpların yaşandığı afetlerdir. Son günlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan depremler, bu konunun önemini tekrar gündeme getirmiştir. Deprem riski konusunda dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'un isminin sık sık geçiyor olmasının yanında, çeşitli illerimizin de aynı derecede riskle karşı karşıya olduğu bilimsel çevrelerce de tartışılmaktadır. ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nden ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarının sunduğu deprem raporlan da deprem riskinin sadece istanbul ile sınırlı olmadığını göstermektedir, istanbul'un haricinde Bursa, izmir, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş da bu illerimiz içinde yer almaktadır. Başka bir ifadeyle deprem riskini yoğun olarak yaşayan tek il istanbul değildir. Bu bağlamda: 1. istanbul haricinde riskli olan illerin hangileri olduğuna dair bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu konuda elde edilen sonuçlar nelerdir? 2. Adıyaman, izmir, Kahramanmaraş ve Malatya gibi risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı bugüne kadar ne gibi önlemler alınmıştır? Bu konuda 2010 yılında yapılacak çalışmalar nelerdir? 3. Bahsi geçen risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı alınan önlemlerde bir değişiklik olacak mıdır? önlemlerin artırılması söz konusu mudur? 4. Son Elazığ depreminde ölümlerin nedeni olarak gösterilen kerpiç evler, Adıyaman'da da sıkça kullanılan yapılardır, özellikle bu konuda nc gibi önlemler almılması düşünülmektedir? TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Dt. Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili - 1 0 5 -
Sayfa 106 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13173) Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılanmla Ülkemiz tarihi, çeşitli büyük afetlere tanıklık etmiştir, özellikle depremler, tarihimizde büyük kayıpların yaşandığı afetlerdir. Son günlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan depremler, bu konunun önemini tekrar gündeme getirmiştir. Deprem riski konusunda dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'un isminin sık sık geçiyor olmasının yanında, çeşitli illerimizin de aynı derecede riskle karşı karşıya olduğu bilimsel çevrelerce de tartışılmaktadır. ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nden ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarının sunduğu deprem raporlan da deprem riskinin sadece istanbul ile sınırlı olmadığını göstermektedir, istanbul'un haricinde Bursa, izmir, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş da bu illerimiz içinde yer almaktadır. Başka bir ifadeyle deprem riskini yoğun olarak yaşayan tek il istanbul değildir. Bu bağlamda: 1. istanbul haricinde riskli olan illerin hangileri olduğuna dair bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu konuda elde edilen sonuçlar nelerdir? 2. Adıyaman, izmir, Kahramanmaraş ve Malatya gibi risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı bugüne kadar ne gibi önlemler alınmıştır? Bu konuda 2010 yılında yapılacak çalışmalar nelerdir? 3. Bahsi geçen risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı alınan önlemlerde bir değişiklik olacak mıdır? önlemlerin artırılması söz konusu mudur? 4. Son Elazığ depreminde ölümlerin nedeni olarak gösterilen kerpiç evler, Adıyaman'da da sıkça kullanılan yapılardır, özellikle bu konuda nc gibi önlemler almılması düşünülmektedir? TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Dt. Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili - 1 0 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 277 Konu: Soru önergesi 0 8 fa 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ : 22.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13173-21113/44082 sayılı Adıyaman Milletvekili Sn. Şevket KÖSE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13173 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ÖNERGEYE İLİŞKİN SORULAR: Soru I: İstanbul haricinde riskli olan illerin hangileri olduğuna dair bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu konuda elde edilen sonuçlar nelerdir? SoruII: Adıyaman, İzmir, Kahramanmaraş ve Malatya gibi risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı bugüne kadar ne gibi Önlemler alınmıştır? Bu konuda 2010 yılında yapılacak çalışmalar nelerdir? SoruIII: Bahsi geçen risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı alınan önlemlerde bir değişiklik olacak mıdır? Önlemlerin arttırılması söz konusu mudur? SoruIV:Son Elazığ depreminde ölümlerin nedeni olarak gösterilen kerpiç evler, Adıyaman'da da sıkça kullanılan yapılardır, özellikle bu konuda ne gibi Önlemler alınması düşünülmektedir. ÖNERGEYE İLİŞKİN SORULARIN CEVAPLARI: Cevap I; Türkiye'nin sahip olduğu deprem tehlikesini gösteren çalışma 1996 yılında Bakanlar Kurulunca kabul edilen (96/8109) Deprem Bölgeleri Haritası ile belirlenmiştir. Bunun dışında aşağıda sıralan projelerde elde edilen ve edilecek verilerle risk yönetimi alanında bilgi alt yapısı oluşturulmaktadır. yazınız. Cemil ÇİÇBK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ek- soru önergesi cevabı T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı .../.../2010 - 1 0 6 -
Sayfa 107 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 277 Konu: Soru önergesi 0 8 fa 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ : 22.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13173-21113/44082 sayılı Adıyaman Milletvekili Sn. Şevket KÖSE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13173 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ÖNERGEYE İLİŞKİN SORULAR: Soru I: İstanbul haricinde riskli olan illerin hangileri olduğuna dair bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu konuda elde edilen sonuçlar nelerdir? SoruII: Adıyaman, İzmir, Kahramanmaraş ve Malatya gibi risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı bugüne kadar ne gibi Önlemler alınmıştır? Bu konuda 2010 yılında yapılacak çalışmalar nelerdir? SoruIII: Bahsi geçen risk grubu içinde olan illerde, depreme karşı alınan önlemlerde bir değişiklik olacak mıdır? Önlemlerin arttırılması söz konusu mudur? SoruIV:Son Elazığ depreminde ölümlerin nedeni olarak gösterilen kerpiç evler, Adıyaman'da da sıkça kullanılan yapılardır, özellikle bu konuda ne gibi Önlemler alınması düşünülmektedir. ÖNERGEYE İLİŞKİN SORULARIN CEVAPLARI: Cevap I; Türkiye'nin sahip olduğu deprem tehlikesini gösteren çalışma 1996 yılında Bakanlar Kurulunca kabul edilen (96/8109) Deprem Bölgeleri Haritası ile belirlenmiştir. Bunun dışında aşağıda sıralan projelerde elde edilen ve edilecek verilerle risk yönetimi alanında bilgi alt yapısı oluşturulmaktadır. yazınız. Cemil ÇİÇBK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ek- soru önergesi cevabı T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı .../.../2010 - 1 0 6 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Türkiyenin Deprem Riski Yüksek Ancak Tektonik Rejimleri Farklı Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi (TURDEP ) Bu proje TÜBİTAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün yürütücülüğünde ve 14 Üniversitenin birlikte çalıştığı ve deprem alanında Türkiye'nin kapsam, katılım ve bütçe açısından en büyük projesidir. (Kasım 2005) Bu proje ile Ülkemizde 3 ana fay zonunda (Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Graben Sistemleri); Deprem aktivitesi ve deprem habercilerinin izlenmesi Riskli bölgelerdeki deprem tehlikesinin hassas olarak ortaya konulması, Uluslararası standartta bir afet yönetim sisteminin oluşturulması ve Türkiye'de ilk kez, yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan diri fayların davranışının, çok disiplinli ve çok katılımlı çalışmaların sürekli ve sistematik olarak izlenmesi hedeflenmiştir. Doğu Anadolu Fayının Paleosismolojisi Projesi Riskli olarak görünen Doğu Anadolu Fayı (DAF) 'ında da Paleosismolojik çalışmalara gerek duyulmuştur. Bu araştırma projesi,Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) - Gölbaşı Türkoğlu Fay Parçası (GTFP)'nm; yapısal özelliklerini ortaya koymaya ve geniş bir alanda tektonik rejimin ana karakterlerini belirlemeye yönelik tektonik-morfotektonik, uzaktan algılama-CBS çalışmaları ,fay kazılan (hendek) metodu ile yapılan paleosismoloji (eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmalarını kapsar. Aktif Fayların ÜstUnde Planlama ve Tampon Bölge Oluşturma Kriterleri Projesi Diri fay izleri üzerinde ve yakınında kurulmuş veya kurulacak yerleşim alanlannda insan bannımı amaçlı yapılan yasaklamak, böylece yüzey faylanmasından ileri gelecek riskleri azaltmak, diri fay izi üzerinde ve yakınındaki yapılaşma esaslan, politika ve kriterleri düzenlemek, diri faylar etrafında tampon bölgelerin oluşturulması sürecinde ve sonrasında yaşanan teknik, idari ve hukuki sorunlan engellemek için 7269 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, hangi faylar etrafında, ne kadar genişlikte tampon bölge oluşturulacağı ve güvenli yapılaşmanın faylardan ne kadar uzaklıkta olmasına yönelik kurallan içeren "Kentsel Planlamaya Esas Diri Faylar Etrafında Tampon Bölge Oluşturulması Hakkında Yönetmelik" ve kılavuz kitap hazırlanması çalışmalan devam etmektedir. Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası ölçütlere Göre Derlenmesi Afet-Odtü Projesi Amacı sismik risk ve tehlikeye yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalara temel olacak veri tabanının oluşturulmasıdır.Beklenen faydalar ise; ülkemizde mevcut Deprem Bölgeleri Haritası'nın daha duyarlı ve daha büyük ölçekte çizilmesi yönünde önemli eksikleri gidermek, mevcut 4000 deprem kaydının veri işlem teknikleri ile işleyerek ülkemizde tüm bina yapımlanm ilgilendiren Depreme Dayanıklı Yapı Tasanm Şartnameleri (Deprem Yönetmeliği) revize etmektir. Böylece Başkanlığımızın görevi olan yerleşim ve yapılaşma güvenliğinin sağlanması yönünde önemli bir adım atmak. USAG- Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi Deprem Şurası Sonuç Bildirgesi'nde; "Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve duyurulması işleri gelişmiş bir "Ulusal Sismik Ağ Sistemi" altında - 1 0 7 -
Sayfa 108 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Türkiyenin Deprem Riski Yüksek Ancak Tektonik Rejimleri Farklı Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi (TURDEP ) Bu proje TÜBİTAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün yürütücülüğünde ve 14 Üniversitenin birlikte çalıştığı ve deprem alanında Türkiye'nin kapsam, katılım ve bütçe açısından en büyük projesidir. (Kasım 2005) Bu proje ile Ülkemizde 3 ana fay zonunda (Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Graben Sistemleri); Deprem aktivitesi ve deprem habercilerinin izlenmesi Riskli bölgelerdeki deprem tehlikesinin hassas olarak ortaya konulması, Uluslararası standartta bir afet yönetim sisteminin oluşturulması ve Türkiye'de ilk kez, yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan diri fayların davranışının, çok disiplinli ve çok katılımlı çalışmaların sürekli ve sistematik olarak izlenmesi hedeflenmiştir. Doğu Anadolu Fayının Paleosismolojisi Projesi Riskli olarak görünen Doğu Anadolu Fayı (DAF) 'ında da Paleosismolojik çalışmalara gerek duyulmuştur. Bu araştırma projesi,Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) - Gölbaşı Türkoğlu Fay Parçası (GTFP)'nm; yapısal özelliklerini ortaya koymaya ve geniş bir alanda tektonik rejimin ana karakterlerini belirlemeye yönelik tektonik-morfotektonik, uzaktan algılama-CBS çalışmaları ,fay kazılan (hendek) metodu ile yapılan paleosismoloji (eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmalarını kapsar. Aktif Fayların ÜstUnde Planlama ve Tampon Bölge Oluşturma Kriterleri Projesi Diri fay izleri üzerinde ve yakınında kurulmuş veya kurulacak yerleşim alanlannda insan bannımı amaçlı yapılan yasaklamak, böylece yüzey faylanmasından ileri gelecek riskleri azaltmak, diri fay izi üzerinde ve yakınındaki yapılaşma esaslan, politika ve kriterleri düzenlemek, diri faylar etrafında tampon bölgelerin oluşturulması sürecinde ve sonrasında yaşanan teknik, idari ve hukuki sorunlan engellemek için 7269 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, hangi faylar etrafında, ne kadar genişlikte tampon bölge oluşturulacağı ve güvenli yapılaşmanın faylardan ne kadar uzaklıkta olmasına yönelik kurallan içeren "Kentsel Planlamaya Esas Diri Faylar Etrafında Tampon Bölge Oluşturulması Hakkında Yönetmelik" ve kılavuz kitap hazırlanması çalışmalan devam etmektedir. Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası ölçütlere Göre Derlenmesi Afet-Odtü Projesi Amacı sismik risk ve tehlikeye yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalara temel olacak veri tabanının oluşturulmasıdır.Beklenen faydalar ise; ülkemizde mevcut Deprem Bölgeleri Haritası'nın daha duyarlı ve daha büyük ölçekte çizilmesi yönünde önemli eksikleri gidermek, mevcut 4000 deprem kaydının veri işlem teknikleri ile işleyerek ülkemizde tüm bina yapımlanm ilgilendiren Depreme Dayanıklı Yapı Tasanm Şartnameleri (Deprem Yönetmeliği) revize etmektir. Böylece Başkanlığımızın görevi olan yerleşim ve yapılaşma güvenliğinin sağlanması yönünde önemli bir adım atmak. USAG- Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi Deprem Şurası Sonuç Bildirgesi'nde; "Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve duyurulması işleri gelişmiş bir "Ulusal Sismik Ağ Sistemi" altında - 1 0 7 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 ele alınmalıdır" karan alınmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız "Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesini*' başlatmıştır Ulusal Sismik Ağ Sistemi altında Başkanlığımızca, Ulusal Zayıf Hareket Kayıt Ağı ( USAG) ve Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağı (KYH) işletilmektedir. Cevap II: Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı kapsayacak şekilde Doğu Anadolu Fayı üzerinde aşağıdaki projeler yapılmıştır; Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutların Rehabilitasyonu Projesi (DEKAYAP) Risk yönetimine ağırlık veren ülkemizde bu amaçla, afeti yaşamadan afete hazırlıklı olmamız yönünde projeler başlatmıştır. "Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutlann Rehabilitasyon Projesi" ile ilk kez afet olmadan afete müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Bu projede incelenen konutlann büyük çoğunluğu hiçbir mühendislik hizmeti almayan konutlardır. Bu kapsamda Doğu Anadolu fayı üzerinde yer alan 2255 köy ve 863 mezradaki yaklaşık 240 bin yapı değerlendirilmiştir. Doğu Anadolu'da Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik Etkileşimi ve Koruma Programı Araştırma Projesi Japon Teknoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile sürdürülen projede tarihi mirasımızın deprem dayanımlan incelenmiştir. Bu kapsamda geçmişte şiddetli depremlerden etkilenmiş Bizans, Ermeni, Gürcü, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ürünü tarihi eserler açısından zengin Doğu Anadolu Bölgesinde çalışmalar yapılmıştır ve 2008 yılında sonuçlandınlmıştır. Proje sonunda bölgede yer alan tarihi eserlerin deprem performanslannı ortaya koyan rapor ilgili birimlere gönderilmiştir. Aktif Fayların Üstünde Planlama ve Tampon Bölge Oluşturma Kriterleri Projesi Diri fay izleri üzerinde ve yakınında kurulmuş veya kurulacak yerleşim alanlannda insan bannımı amaçlı yapılan yasaklamak, böylece yüzey faylanmasından ileri gelecek riskleri azaltmak, diri fay izi üzerinde ve yakınındaki yapılaşma esaslan, politika ve kriterleri düzenlemek, diri faylar etrafında tampon bölgelerin oluşturulması sürecinde ve somasında yaşanan teknik, idari ve hukuki sorunları engellemek için 7269 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, hangi faylar etrafında, ne kadar genişlikte tampon bölge oluşturulacağı ve güvenli yapılaşmanın faylardan ne kadar uzaklıkta olmasma yönelik kurallan içeren "Kentsel Planlamaya Esas Diri Faylar Etrafında Tampon Bölge Oluşturulması Hakkında Yönetmelik" ve kılavuz kitap hazırlanması çahşmalan devam etmektedir. 2010 yılında yapılacak çalışmalar şunlardır: • Başkanlığımızca binalann güçlendirilmesinde kullanılacak hesap yöntemlerinin, tekniklerin, araştınlması ve geliştirilmesi çahşmalan da yürütülmektedir. Bu amaca yönelik olarak, "Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştınlması ve Geliştirilmesi" başlıklı TÜBDTAK 1007 Projesi Şubat 2010' da başlamış olup 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. - 1 0 8 -
Sayfa 109 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 ele alınmalıdır" karan alınmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız "Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesini*' başlatmıştır Ulusal Sismik Ağ Sistemi altında Başkanlığımızca, Ulusal Zayıf Hareket Kayıt Ağı ( USAG) ve Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağı (KYH) işletilmektedir. Cevap II: Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı kapsayacak şekilde Doğu Anadolu Fayı üzerinde aşağıdaki projeler yapılmıştır; Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutların Rehabilitasyonu Projesi (DEKAYAP) Risk yönetimine ağırlık veren ülkemizde bu amaçla, afeti yaşamadan afete hazırlıklı olmamız yönünde projeler başlatmıştır. "Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutlann Rehabilitasyon Projesi" ile ilk kez afet olmadan afete müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Bu projede incelenen konutlann büyük çoğunluğu hiçbir mühendislik hizmeti almayan konutlardır. Bu kapsamda Doğu Anadolu fayı üzerinde yer alan 2255 köy ve 863 mezradaki yaklaşık 240 bin yapı değerlendirilmiştir. Doğu Anadolu'da Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik Etkileşimi ve Koruma Programı Araştırma Projesi Japon Teknoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile sürdürülen projede tarihi mirasımızın deprem dayanımlan incelenmiştir. Bu kapsamda geçmişte şiddetli depremlerden etkilenmiş Bizans, Ermeni, Gürcü, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ürünü tarihi eserler açısından zengin Doğu Anadolu Bölgesinde çalışmalar yapılmıştır ve 2008 yılında sonuçlandınlmıştır. Proje sonunda bölgede yer alan tarihi eserlerin deprem performanslannı ortaya koyan rapor ilgili birimlere gönderilmiştir. Aktif Fayların Üstünde Planlama ve Tampon Bölge Oluşturma Kriterleri Projesi Diri fay izleri üzerinde ve yakınında kurulmuş veya kurulacak yerleşim alanlannda insan bannımı amaçlı yapılan yasaklamak, böylece yüzey faylanmasından ileri gelecek riskleri azaltmak, diri fay izi üzerinde ve yakınındaki yapılaşma esaslan, politika ve kriterleri düzenlemek, diri faylar etrafında tampon bölgelerin oluşturulması sürecinde ve somasında yaşanan teknik, idari ve hukuki sorunları engellemek için 7269 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, hangi faylar etrafında, ne kadar genişlikte tampon bölge oluşturulacağı ve güvenli yapılaşmanın faylardan ne kadar uzaklıkta olmasma yönelik kurallan içeren "Kentsel Planlamaya Esas Diri Faylar Etrafında Tampon Bölge Oluşturulması Hakkında Yönetmelik" ve kılavuz kitap hazırlanması çahşmalan devam etmektedir. 2010 yılında yapılacak çalışmalar şunlardır: • Başkanlığımızca binalann güçlendirilmesinde kullanılacak hesap yöntemlerinin, tekniklerin, araştınlması ve geliştirilmesi çahşmalan da yürütülmektedir. Bu amaca yönelik olarak, "Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştınlması ve Geliştirilmesi" başlıklı TÜBDTAK 1007 Projesi Şubat 2010' da başlamış olup 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. - 1 0 8 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 • Deprem Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma" açısından büyük Önem arz eden hususlardan bir tanesi de, ülkemizdeki riskli binaların belirlenmesi ve daha sonra da bu riskli binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Daire Başkanlığımızca yürütülen, "Binalarda Sismik Riskin Belirlenme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi" isimli DPT Projesi kapsamında hazırlanacak olan formun kullanılmasıyla, ülke genelindeki binaların hızlı bir şekilde taranıp risk gruplarına göre sınıflandırılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonunda, ülkemizdeki mevcut yapı stoku hakkında daha sağlıklı veriler toplanmış olacak olup, bu veriler ışığında zarar azaltma politikaların daha gerçekçi planlanması sağlanacaktır. 2009 yılı içerisinde başlanan bu projenin 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Cevap III: Yukarıda sıralan projelerden elde edilecek çıktılarla bölge illerde risk yönetimi alanında değişik önlemler alınacak, öncelikler belirlenerek uygulamaya geçilebilecektir. TBMM tarafından kabul edilen bir kararla kurulmuş bulunan " Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken önlemler" Komisyonu çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak politikalar bu alanda yapılacak çalışmalara kılavuz olacaktır. Cevap IV: Bölgede sıkça kullanılan kerpiç evler, diğer yapı tiplerinde de gözlendiği gibi yapım kurallarına uyulmaması nedeniyle can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 06.03.2007 günü yürürlüğe giren "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar" yönetmeliğinin kerpiç yapılarla ilgili bölümünde (yığma yapılar) belirtilen kurallara uyulması durumunda kayıpların ortadan kalkacağı bellidir. Bununla birlikte bölgenin yapı stoğunun iyileştirilmesi konusunda genel bir yaklaşımın TBMM tarafından kurulmuş olan "Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken önlemler" komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sırasında ortaya konacağı düşünülmektedir. - 1 0 9 -
Sayfa 110 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 • Deprem Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma" açısından büyük Önem arz eden hususlardan bir tanesi de, ülkemizdeki riskli binaların belirlenmesi ve daha sonra da bu riskli binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Daire Başkanlığımızca yürütülen, "Binalarda Sismik Riskin Belirlenme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi" isimli DPT Projesi kapsamında hazırlanacak olan formun kullanılmasıyla, ülke genelindeki binaların hızlı bir şekilde taranıp risk gruplarına göre sınıflandırılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonunda, ülkemizdeki mevcut yapı stoku hakkında daha sağlıklı veriler toplanmış olacak olup, bu veriler ışığında zarar azaltma politikaların daha gerçekçi planlanması sağlanacaktır. 2009 yılı içerisinde başlanan bu projenin 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Cevap III: Yukarıda sıralan projelerden elde edilecek çıktılarla bölge illerde risk yönetimi alanında değişik önlemler alınacak, öncelikler belirlenerek uygulamaya geçilebilecektir. TBMM tarafından kabul edilen bir kararla kurulmuş bulunan " Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken önlemler" Komisyonu çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak politikalar bu alanda yapılacak çalışmalara kılavuz olacaktır. Cevap IV: Bölgede sıkça kullanılan kerpiç evler, diğer yapı tiplerinde de gözlendiği gibi yapım kurallarına uyulmaması nedeniyle can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 06.03.2007 günü yürürlüğe giren "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar" yönetmeliğinin kerpiç yapılarla ilgili bölümünde (yığma yapılar) belirtilen kurallara uyulması durumunda kayıpların ortadan kalkacağı bellidir. Bununla birlikte bölgenin yapı stoğunun iyileştirilmesi konusunda genel bir yaklaşımın TBMM tarafından kurulmuş olan "Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken önlemler" komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sırasında ortaya konacağı düşünülmektedir. - 1 0 9 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TOKİ'nin konut üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13261) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI *NA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince 2002 yılından bu yana; 1-Kaç yerleşim biriminde, hangi kategorilerde, (lüks, sosyal) kaçar konut üretildi? Hangi projelerde hangi sosyal donatılar bulunmaktadır? 2-Hangi projede, metrekare inşaat maliyeti ne olmuştur? Kaç TL'den satılmıştır? 3- Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, konut maliyetine, dolayısıyla konut metrekare satış fiyatına yansıtılmış mıdır? Yansıttldıysa, tutarları, hangi projede ne miktarda oldu? 4-Konut üretmenin dışındaki (konut bağlanüsı alanı içinde olmayan) donatıların finansman veya zarar maliyetleri, konutların maliyetlerine yansıtılıyor mu? Bu projelerin maliyet ve finans (faiz) maliyetlerini kurum nereden nasıl karşılamaktadır? 5- Ticari alanlı hangi projeler vardır? Bu projelerdeki, satılan ticari alanların maliyetleri, proje geneline konut metrekare maliyetine yansıtılmış mıdır? Sonra ticari alanların satışları kar ve zarar olarak sosyal konutlara paylaştırılmış mıdır? 6-Hangi projede satılamayan kaçar konut ve iş yeri bulunmaktadır? Kamu kurumlarına devredilen veya kiralanan projeler veya birimler varsa bedelleri nedir? 7-Zarar eden veya satılamayan, elde kalan yapılardan dolayı, maliyetim kurtaramamış kaç proje vardır? Bunlar hangileridir? 8-Zarart veya maliyeti halen finanse edilmek zorunda olan kaç proje vardır? Bunların, zararları ve finans maliyetleri ne kadardır? 9-llk veya somaki yüklenicilerin TOKÎ'yle anlaşmazlığı nedeniyle, iş bitmeden tasfiye edilmiş kaç proje bulunmaktadır? Bu işlerin ihale bedelleri, tasfiye oranlan ve sonraki ihale bedelleri ne olmuştur? 10- Herhangi bir yüklenici hakkında, iş bitirmesine rağmen, eksiklerinden dolayı, hak sahiplerinin şikayetleri göz önüne alınarak, TOKİ tarafından yaptmma veya hukuka müracaat edilmiş midir? Edildiyse, hangi projelerde, tutarlan ne olmuştur? TOKİ'nin, hukuktan kazandığı dava var mıdır? Varsa nelerdir? 11 -Tasfiye edilen yüklenicilerden, TOKİ aleyhine hukuka başvuran oldu mu? Olduysa sayısı kaçtır? Her biri kaç TL tutarındadır? Kurum aleyhine verilmiş mahkeme karan var mıdır? Varsa adedi ve TL olarak miktarları nedir? saygıyla talep ederim. <(4- Itâ/2010 MHP Aydın Milletvekili - 1 1 0 -
Sayfa 111 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TOKİ'nin konut üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13261) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI *NA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince 2002 yılından bu yana; 1-Kaç yerleşim biriminde, hangi kategorilerde, (lüks, sosyal) kaçar konut üretildi? Hangi projelerde hangi sosyal donatılar bulunmaktadır? 2-Hangi projede, metrekare inşaat maliyeti ne olmuştur? Kaç TL'den satılmıştır? 3- Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, konut maliyetine, dolayısıyla konut metrekare satış fiyatına yansıtılmış mıdır? Yansıttldıysa, tutarları, hangi projede ne miktarda oldu? 4-Konut üretmenin dışındaki (konut bağlanüsı alanı içinde olmayan) donatıların finansman veya zarar maliyetleri, konutların maliyetlerine yansıtılıyor mu? Bu projelerin maliyet ve finans (faiz) maliyetlerini kurum nereden nasıl karşılamaktadır? 5- Ticari alanlı hangi projeler vardır? Bu projelerdeki, satılan ticari alanların maliyetleri, proje geneline konut metrekare maliyetine yansıtılmış mıdır? Sonra ticari alanların satışları kar ve zarar olarak sosyal konutlara paylaştırılmış mıdır? 6-Hangi projede satılamayan kaçar konut ve iş yeri bulunmaktadır? Kamu kurumlarına devredilen veya kiralanan projeler veya birimler varsa bedelleri nedir? 7-Zarar eden veya satılamayan, elde kalan yapılardan dolayı, maliyetim kurtaramamış kaç proje vardır? Bunlar hangileridir? 8-Zarart veya maliyeti halen finanse edilmek zorunda olan kaç proje vardır? Bunların, zararları ve finans maliyetleri ne kadardır? 9-llk veya somaki yüklenicilerin TOKÎ'yle anlaşmazlığı nedeniyle, iş bitmeden tasfiye edilmiş kaç proje bulunmaktadır? Bu işlerin ihale bedelleri, tasfiye oranlan ve sonraki ihale bedelleri ne olmuştur? 10- Herhangi bir yüklenici hakkında, iş bitirmesine rağmen, eksiklerinden dolayı, hak sahiplerinin şikayetleri göz önüne alınarak, TOKİ tarafından yaptmma veya hukuka müracaat edilmiş midir? Edildiyse, hangi projelerde, tutarlan ne olmuştur? TOKİ'nin, hukuktan kazandığı dava var mıdır? Varsa nelerdir? 11 -Tasfiye edilen yüklenicilerden, TOKİ aleyhine hukuka başvuran oldu mu? Olduysa sayısı kaçtır? Her biri kaç TL tutarındadır? Kurum aleyhine verilmiş mahkeme karan var mıdır? Varsa adedi ve TL olarak miktarları nedir? saygıyla talep ederim. <(4- Itâ/2010 MHP Aydın Milletvekili - 1 1 0 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 12-tnşaat sektörü içinde yüzde 6 olarak ifade edilen pay, toplam inşaat imaline göre midir, yoksa ticari imal bakımından mıdır? 13-Müşavir firmalara yapılan her türlü ödemelerin tutarlarını, yıllar itibarıyla teker teker açıklayabilir misiniz? 14-thalesi yapılan işlerden kaçı ve hangileri uygulama projeli ve uygulama projesi olmadan ihale edilmiştir? 15-Sonradan uygulama projesi değişen ihale var mıdır? Varsa hangileridir? 16-înşaatı tamamlanıp, oturulmaya başlanan projelerde, ilk yönetim oluşturulurken, niçin seçim usulüyle değil de atama yöntemi tercih ediliyor? Atanan yöneticilere, hangi projede yıllık toplam ne kadar ödeme yapılıyor? Atanan yöneticiler, kapıcı, hizmetli, güvenlikçi gibi çalışanları, hangi kriterlere göre işe alıyor. 17-Oturulmaya başlanan konut projelerinde, hak sahiplerinden, kapıcı, ısınma gideri, ortak alanların aydınlatılması, sulanması, asansör gideri gibi masraf ve aidatlardan ayn olarak, peşinat adı altında bir veya birkaç taksitte toplanan paraların kıstasları ve proje basma toplam meblağları nedir? Hak sahiplerinden toplanan bu paralar hangi kıstaslara göre nerelere harcanmıştır? İLGİ : 23.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13261-21174/44170 sayılı Aydın Milletvekili Sn. Ali UZUNIRMAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13261 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 273 Konu: Soru önergesi 0 8 fe» 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA yazınız. Ek-soru önergesi cevabı tfemilOÇEK Devlet Baranı ve Başbakan Yardımcısı - 1 1 1 -
Sayfa 112 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 12-tnşaat sektörü içinde yüzde 6 olarak ifade edilen pay, toplam inşaat imaline göre midir, yoksa ticari imal bakımından mıdır? 13-Müşavir firmalara yapılan her türlü ödemelerin tutarlarını, yıllar itibarıyla teker teker açıklayabilir misiniz? 14-thalesi yapılan işlerden kaçı ve hangileri uygulama projeli ve uygulama projesi olmadan ihale edilmiştir? 15-Sonradan uygulama projesi değişen ihale var mıdır? Varsa hangileridir? 16-înşaatı tamamlanıp, oturulmaya başlanan projelerde, ilk yönetim oluşturulurken, niçin seçim usulüyle değil de atama yöntemi tercih ediliyor? Atanan yöneticilere, hangi projede yıllık toplam ne kadar ödeme yapılıyor? Atanan yöneticiler, kapıcı, hizmetli, güvenlikçi gibi çalışanları, hangi kriterlere göre işe alıyor. 17-Oturulmaya başlanan konut projelerinde, hak sahiplerinden, kapıcı, ısınma gideri, ortak alanların aydınlatılması, sulanması, asansör gideri gibi masraf ve aidatlardan ayn olarak, peşinat adı altında bir veya birkaç taksitte toplanan paraların kıstasları ve proje basma toplam meblağları nedir? Hak sahiplerinden toplanan bu paralar hangi kıstaslara göre nerelere harcanmıştır? İLGİ : 23.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13261-21174/44170 sayılı Aydın Milletvekili Sn. Ali UZUNIRMAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13261 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. T.C DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.001/ 273 Konu: Soru önergesi 0 8 fe» 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA yazınız. Ek-soru önergesi cevabı tfemilOÇEK Devlet Baranı ve Başbakan Yardımcısı - 1 1 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Aydın Milletvekili Sayın Ali UZUNIRMAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13261 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın görüşü aşağıda yer almaktadır. Sorular: 2002 yılından bu yana; 1- Kaç yerleşim biriminde, hangi kategorilerde (lüks, sosyal) kaçar konut üretildi? Hangi projelerde hangi sosyal donatılar bulunmaktadır? Cevap : Bilindiği üzere, Anayasamızın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi olma hakkına dair 56. ve 57. Maddelerinden hareketle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planında yer alan hedefler çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler Habitat Gündemi'nin ana temalarından olan "Herkese Yeterli Konut" ilkesini de benimseyerek konut ve yerleşim alanında politika ve faaliyeüerini şekillendirmektedir. Bu doğrultuda, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelindeki geniş çaplı "konut seferberliği" sürdürülmektedir. Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi konut sahibi olmalandır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 2002 - 2010 dönemindeki faaliyet detaylan Ek-l'de sunulmaktadır. (Ek-1.) 2- Hangi projede, metrekare inşaat maliyeti ne olmuştur? Kaç TL.'den satılmıştır? Cevap : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yaptınlan toplu konut projelerinde konutlann maliyetleri belirlenirken; • Toplam ihale bedeli (Adaiçi altyapı ve çevre düzenlemesi dahil), • Müşavirlik bedeli, • Proje çizim bedeli, • Genel altyapı ve çevre düzenleme, • Sosyal donatı, • Jeolojik etüd bedeli, • ÇED Raporu, • Etüd proje ve imar uygulaması, • ödenen diğer vergi, harç ve ücretler, • Arsa bedeli kalemlerinden oluşmaktadır. Bu harcama kalemleri ile ilgili olarak fiyat farkı, Katma Değer Vergisi ve genel giderler maliyet hesaplamasına dahil edilmektedir. Daha sonra projedeki konutlar için şerefiye çalışması yapılmakta olup, konutların konumuna göre oluşacak şerefiye bedelleri konut fiyatına eklenmekte veya çıkanlmaktadır. Ancak oluşacak - 1 1 2 -
Sayfa 113 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 Aydın Milletvekili Sayın Ali UZUNIRMAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13261 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın görüşü aşağıda yer almaktadır. Sorular: 2002 yılından bu yana; 1- Kaç yerleşim biriminde, hangi kategorilerde (lüks, sosyal) kaçar konut üretildi? Hangi projelerde hangi sosyal donatılar bulunmaktadır? Cevap : Bilindiği üzere, Anayasamızın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi olma hakkına dair 56. ve 57. Maddelerinden hareketle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planında yer alan hedefler çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler Habitat Gündemi'nin ana temalarından olan "Herkese Yeterli Konut" ilkesini de benimseyerek konut ve yerleşim alanında politika ve faaliyeüerini şekillendirmektedir. Bu doğrultuda, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelindeki geniş çaplı "konut seferberliği" sürdürülmektedir. Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi konut sahibi olmalandır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 2002 - 2010 dönemindeki faaliyet detaylan Ek-l'de sunulmaktadır. (Ek-1.) 2- Hangi projede, metrekare inşaat maliyeti ne olmuştur? Kaç TL.'den satılmıştır? Cevap : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yaptınlan toplu konut projelerinde konutlann maliyetleri belirlenirken; • Toplam ihale bedeli (Adaiçi altyapı ve çevre düzenlemesi dahil), • Müşavirlik bedeli, • Proje çizim bedeli, • Genel altyapı ve çevre düzenleme, • Sosyal donatı, • Jeolojik etüd bedeli, • ÇED Raporu, • Etüd proje ve imar uygulaması, • ödenen diğer vergi, harç ve ücretler, • Arsa bedeli kalemlerinden oluşmaktadır. Bu harcama kalemleri ile ilgili olarak fiyat farkı, Katma Değer Vergisi ve genel giderler maliyet hesaplamasına dahil edilmektedir. Daha sonra projedeki konutlar için şerefiye çalışması yapılmakta olup, konutların konumuna göre oluşacak şerefiye bedelleri konut fiyatına eklenmekte veya çıkanlmaktadır. Ancak oluşacak - 1 1 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 şerefiye farkı hiçbir şekilde İdaremiz tarafından tahsil edilmemektedir. Bu nitelikte İdarenin tüm projelerinde ayrı bir çalışma yapılması gerekmekte olup, bu çalışmanın da zaman alması nedeniyle yukarıdaki genel esaslar belirtilmiştir. 3- Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, konut maliyetine, dolayısıyla konut metrekare satış fiyatına yansıtılmış mıdır? Yansıtıldıysa, tutarları hangi projede ne miktarda oldu? Cevap : Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, alt gelir grubu ve yoksullara yönelik projelerde, gecekondu dönüşüm projelerinde, afet konutlarında ve tarımköy uygulamaları kapsamında konut maliyetine yansıülmamakta olup, orta gelir grubu ile hasılat paylaşımı projelerinde sosyal donatıların maliyetleri konut maliyetlerine yansıtılmaktadır. 4- Konut üretmenin dışındaki (konut bağlantısı alanı içinde olmayan) donatıların finansman veya zarar maliyetleri, konutların maliyetlerine yansıtılıyor mu? Bu projelerin maliyet ve finans (faiz) maliyetlerini kurum nereden karşılamaktadır? Cevap : îdaremizce konut üretmenin dışındaki donatıların bedelleri konutların maliyetlerine yansıtılmamaktadır. Konut üretimi dışındaki donatılar yapımını talep eden kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde maliyet bedelleri ilgili kurumlar tarafından karşılanmaktadır. 5- Ticari alanlı hangi projeler vardır? Bu projelerdeki, satılan ticari alanların maliyetleri, proje geneline konut metrekare maliyetine yansıtılmış mıdır? Sonra ticari alanların satışları kar ve zarar olarak sosyal konutlara paylaştırılmış mıdır? Cevap : îdaremizce konut projelerinin içerisinde konut alıcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için 366 adet Ticaret Merkezi inşa edilmiş olup, bu projelerdeki ticari alanların maliyetleri, konut maliyetlerine yansıtılmamaktadır. Ticaret Merkezlerinin Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine ekspertizleri yaptırılarak, ekspertiz bedelleri üzerinden yapılan açık artırma yoluyla ihale edilerek satışları yapılmaktadır. 6- Hangi projede satılamayan kaçar konut ve İşyeri bulunmaktadır? Kamu kurumlarına devredilen veya kiralanan projeler veya birimler varsa bedelleri nedir? Cevap : îdaremizce inşa edilerek hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilen projelerde satılamayan konut ve işyeri adetleri Ek-2'dekı tabloda sunulmaktadır. (Ek-2.) 7- Zarar eden veya satılamayan, elde kalan yapılardan dolayı, maliyetini kurtaramaımş kaç proje vardır? Bunlar hangileridir? 8- Zararı veya maliyeti halen finanse edilmek zorunda olan kaç proje vardır? Bunların, zararları ve finans maliyetleri ne kadardır? - 1 1 3 -
Sayfa 114 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 şerefiye farkı hiçbir şekilde İdaremiz tarafından tahsil edilmemektedir. Bu nitelikte İdarenin tüm projelerinde ayrı bir çalışma yapılması gerekmekte olup, bu çalışmanın da zaman alması nedeniyle yukarıdaki genel esaslar belirtilmiştir. 3- Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, konut maliyetine, dolayısıyla konut metrekare satış fiyatına yansıtılmış mıdır? Yansıtıldıysa, tutarları hangi projede ne miktarda oldu? Cevap : Konut ve sosyal donatısı birlikte olan projelerde, sosyal donatıların maliyetleri, alt gelir grubu ve yoksullara yönelik projelerde, gecekondu dönüşüm projelerinde, afet konutlarında ve tarımköy uygulamaları kapsamında konut maliyetine yansıülmamakta olup, orta gelir grubu ile hasılat paylaşımı projelerinde sosyal donatıların maliyetleri konut maliyetlerine yansıtılmaktadır. 4- Konut üretmenin dışındaki (konut bağlantısı alanı içinde olmayan) donatıların finansman veya zarar maliyetleri, konutların maliyetlerine yansıtılıyor mu? Bu projelerin maliyet ve finans (faiz) maliyetlerini kurum nereden karşılamaktadır? Cevap : îdaremizce konut üretmenin dışındaki donatıların bedelleri konutların maliyetlerine yansıtılmamaktadır. Konut üretimi dışındaki donatılar yapımını talep eden kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde maliyet bedelleri ilgili kurumlar tarafından karşılanmaktadır. 5- Ticari alanlı hangi projeler vardır? Bu projelerdeki, satılan ticari alanların maliyetleri, proje geneline konut metrekare maliyetine yansıtılmış mıdır? Sonra ticari alanların satışları kar ve zarar olarak sosyal konutlara paylaştırılmış mıdır? Cevap : îdaremizce konut projelerinin içerisinde konut alıcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için 366 adet Ticaret Merkezi inşa edilmiş olup, bu projelerdeki ticari alanların maliyetleri, konut maliyetlerine yansıtılmamaktadır. Ticaret Merkezlerinin Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine ekspertizleri yaptırılarak, ekspertiz bedelleri üzerinden yapılan açık artırma yoluyla ihale edilerek satışları yapılmaktadır. 6- Hangi projede satılamayan kaçar konut ve İşyeri bulunmaktadır? Kamu kurumlarına devredilen veya kiralanan projeler veya birimler varsa bedelleri nedir? Cevap : îdaremizce inşa edilerek hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilen projelerde satılamayan konut ve işyeri adetleri Ek-2'dekı tabloda sunulmaktadır. (Ek-2.) 7- Zarar eden veya satılamayan, elde kalan yapılardan dolayı, maliyetini kurtaramaımş kaç proje vardır? Bunlar hangileridir? 8- Zararı veya maliyeti halen finanse edilmek zorunda olan kaç proje vardır? Bunların, zararları ve finans maliyetleri ne kadardır? - 1 1 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 Cevap : Idaremizce proje maliyetleri ikinci soruya verilen cevap doğrultusunda belirlenmekte, bu doğrultuda belirlenmiş maliyet bedelleri üzerinden satışları yapılmaktadır. Satılamayan konutların bedelleri ise daha sonraki tarihlerde günün koşullarına göre fiyatları güncellenerek tekrar satışa sunulmakta olup, herhangi bir İdari zarar oluşmamaktadır. 9- İlk ve sonraki yüklenicilerin TOKİ'yle anlaşmazlığı nedeniyle, iş bitmeden tasfiye edilmiş kaç proje bulunmaktadır? Bu işlerin ihale bedelleri, tasfiye oranlan ve sonraki ihale bedelleri ne olmuştur? Cevap : TOKİ faaliyetleri kapsamında Tasfiye Edilmiş İşlerin Listesi ile İkmali Yapılmış İşlerin Listesi Ek-3'te sunulmaktadır. (Ek-3.) 10-Herhangi bir yüklenici hakkında, iş bitirmesine rağmen, eksiklerinden dolayı haksahiplerinin şikayetleri göz önüne alınarak, TOKİ tarafından yaptırma veya hukuka müracaat edilmiş midir?EdiIdiyse, hangi projelerde tutarları ne olmuştur? TOKİ'nin, hukuktan kazandığı dava var mıdır? Varsa nelerdir? Cevap : Konut alıcıları tarafından İdaremiz aleyhine açılan eksik ve kusurlu iş nedeniyle açılan tazminat davalarının yargılaması sırasında, davalar yapımcı firmalara ihbar edilmekte, savunmada firmaların davalı İdaremiz yanında yer almaları amaçlanmaktadır. Yargılama sonucu İdaremiz aleyhine hükmedilmiş tazminat tutan kadar yapımcı firmalara alacak veya rücuen tazminat davası açılmaktadır. Bu aşamada, açıkladığımız nitelikte davalar Eryaman 3., 4. ve 5. Etaplara ilişkin olup, çoğu derdest olduğundan lehimize hükmedilecek bedeller belli değildir. 11-Tasfiye edilen yüklenicilerden, TOKİ aleyhine hukuka başvuran oldu mu? Olduysa sayısı kaçtır? Her biri kaç TL. tutarında dır? Kurum aleyhine verilmiş mahkeme kararı var mıdır? Varsa adedi ve TL. olarak miktarları nedir? Cevap : Idaremizce ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve iflas nedeniyle sözleşmesi feshedilen, İhale mevzuatı ve Borçlar Kanunundaki sebeplerle tasfiye edilen işler nedeniyle yapımcı firmalar tarafından İdaremiz aleyhine açılmış 24 dava bulunmaktadır. Bu davalardan bazdan tesbit niteliğinde, bazıları da ıslah edilmek üzere pilot olarak açılmış bulunduğundan net müddeabihler toplamını bildirmek bu aşamada mümkün değildir. Açılan bu davalardan altısı İdaremiz lehine reddedilmiş olup, biri kesinleşmiştir. Bir dava da İdaremiz aleyhine kabul edilmiş, 986.000,00-TL. tutanndaki teminat mektuplannın iadesine, 1.163.102,00-TL. nın davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Mahkeme karan tarafımızdan temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi aşamasındadır. Diğer davalar ise halen derdesttir. - 1 1 4 -
Sayfa 115 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 Cevap : Idaremizce proje maliyetleri ikinci soruya verilen cevap doğrultusunda belirlenmekte, bu doğrultuda belirlenmiş maliyet bedelleri üzerinden satışları yapılmaktadır. Satılamayan konutların bedelleri ise daha sonraki tarihlerde günün koşullarına göre fiyatları güncellenerek tekrar satışa sunulmakta olup, herhangi bir İdari zarar oluşmamaktadır. 9- İlk ve sonraki yüklenicilerin TOKİ'yle anlaşmazlığı nedeniyle, iş bitmeden tasfiye edilmiş kaç proje bulunmaktadır? Bu işlerin ihale bedelleri, tasfiye oranlan ve sonraki ihale bedelleri ne olmuştur? Cevap : TOKİ faaliyetleri kapsamında Tasfiye Edilmiş İşlerin Listesi ile İkmali Yapılmış İşlerin Listesi Ek-3'te sunulmaktadır. (Ek-3.) 10-Herhangi bir yüklenici hakkında, iş bitirmesine rağmen, eksiklerinden dolayı haksahiplerinin şikayetleri göz önüne alınarak, TOKİ tarafından yaptırma veya hukuka müracaat edilmiş midir?EdiIdiyse, hangi projelerde tutarları ne olmuştur? TOKİ'nin, hukuktan kazandığı dava var mıdır? Varsa nelerdir? Cevap : Konut alıcıları tarafından İdaremiz aleyhine açılan eksik ve kusurlu iş nedeniyle açılan tazminat davalarının yargılaması sırasında, davalar yapımcı firmalara ihbar edilmekte, savunmada firmaların davalı İdaremiz yanında yer almaları amaçlanmaktadır. Yargılama sonucu İdaremiz aleyhine hükmedilmiş tazminat tutan kadar yapımcı firmalara alacak veya rücuen tazminat davası açılmaktadır. Bu aşamada, açıkladığımız nitelikte davalar Eryaman 3., 4. ve 5. Etaplara ilişkin olup, çoğu derdest olduğundan lehimize hükmedilecek bedeller belli değildir. 11-Tasfiye edilen yüklenicilerden, TOKİ aleyhine hukuka başvuran oldu mu? Olduysa sayısı kaçtır? Her biri kaç TL. tutarında dır? Kurum aleyhine verilmiş mahkeme kararı var mıdır? Varsa adedi ve TL. olarak miktarları nedir? Cevap : Idaremizce ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve iflas nedeniyle sözleşmesi feshedilen, İhale mevzuatı ve Borçlar Kanunundaki sebeplerle tasfiye edilen işler nedeniyle yapımcı firmalar tarafından İdaremiz aleyhine açılmış 24 dava bulunmaktadır. Bu davalardan bazdan tesbit niteliğinde, bazıları da ıslah edilmek üzere pilot olarak açılmış bulunduğundan net müddeabihler toplamını bildirmek bu aşamada mümkün değildir. Açılan bu davalardan altısı İdaremiz lehine reddedilmiş olup, biri kesinleşmiştir. Bir dava da İdaremiz aleyhine kabul edilmiş, 986.000,00-TL. tutanndaki teminat mektuplannın iadesine, 1.163.102,00-TL. nın davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Mahkeme karan tarafımızdan temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi aşamasındadır. Diğer davalar ise halen derdesttir. - 1 1 4 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 12- İnşaat sektörü içinde yüzde 6 olarak İfade edilen pay, toplam inşaat imaline göre midir, yoksa ticari imal bakımından mıdır? Cevap : Bu oran ruhsat alan konut sayısına göre tespit edilmektedir. Bilindiği üzere TOKİ, ülkemizdeki yıllık acil konut ihtiyacının %5 ile %10 kadarım üretmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre; m RUHSAT ALAN KAMU ÖZEL SEKTÖR KOOPERATİF İNŞAAT (%) (%) (%) 2006 566.674 4,7 87,2 8,1 2007 577.789 6,5 86,6 6,9 kamu tarafından üretilen konut oranının %5-7 arasında olduğu görülmektedir. 13- Müşavir firmalara yapılan her türlü ödemelerin tutarlarını, yıllar itibariyle teker teker açıklayabilir misiniz? Cevap : TOKİ tarafından müşavirlik hizmetlerine yapılan Ödemelerin yıllar itibariyle dökümü Ek-4'te yer almaktadır. (Ek-4.) 14-İhalesi yapılan işlerden kaçı ve hangileri uygulama projeli ve uygulama projesi olmadan ihale edilmiştir? Cevap : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bu zamana kadar çıkılan 1978 yapım projesinin büyük çoğunluğu avan proje olarak çıkılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlara ait bazı projeler uygulama projesi ile çıkılmıştır. 15- Sonradan uygulama projesi değişen ihale var mıdır?Varsa hangileridir? Cevap : TOKİ'nin sonradan Uygulama Projesi değişen ihalesi bulunmamaktadır. 16-İnşaatı tamamlanıp, oturulmaya başlanan projelerde ilk yönetim oluşturulurken niçin seçim usulüyle değil de atama yöntemi tercih ediliyor? Atanan yöneticilere hangi projede yıllık toplam ne kadar ödeme yapılıyor? Atanan yöneticiler, kapıcı, hizmetli, güvenlikçi gibi çalışanları hangi kriterlere göre iş alıyor? Cevap : İdare tarafından inşa edilen ve geçici kabulü yapılarak teslim edilen konutlar uzun vadeli olarak satılmakta olup, borç bitiminde tapu devri yapılabilmektedir. Bu dönem zarfında, konutların mülkiyeti İdare uhdesinde bulunmakta ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 34. maddesinde ''anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır" denilmektedir. Bu kapsamda; gerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin ilgili maddesi, yönetim planı ve gerekse 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'nun 27. Maddesinde "Ana Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır" hükmü gereği mülkiyet sahibi olarak îdaremizce kendi personeli arasından Geçici Yönetim - 1 1 5 -
Sayfa 116 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 12- İnşaat sektörü içinde yüzde 6 olarak İfade edilen pay, toplam inşaat imaline göre midir, yoksa ticari imal bakımından mıdır? Cevap : Bu oran ruhsat alan konut sayısına göre tespit edilmektedir. Bilindiği üzere TOKİ, ülkemizdeki yıllık acil konut ihtiyacının %5 ile %10 kadarım üretmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre; m RUHSAT ALAN KAMU ÖZEL SEKTÖR KOOPERATİF İNŞAAT (%) (%) (%) 2006 566.674 4,7 87,2 8,1 2007 577.789 6,5 86,6 6,9 kamu tarafından üretilen konut oranının %5-7 arasında olduğu görülmektedir. 13- Müşavir firmalara yapılan her türlü ödemelerin tutarlarını, yıllar itibariyle teker teker açıklayabilir misiniz? Cevap : TOKİ tarafından müşavirlik hizmetlerine yapılan Ödemelerin yıllar itibariyle dökümü Ek-4'te yer almaktadır. (Ek-4.) 14-İhalesi yapılan işlerden kaçı ve hangileri uygulama projeli ve uygulama projesi olmadan ihale edilmiştir? Cevap : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bu zamana kadar çıkılan 1978 yapım projesinin büyük çoğunluğu avan proje olarak çıkılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlara ait bazı projeler uygulama projesi ile çıkılmıştır. 15- Sonradan uygulama projesi değişen ihale var mıdır?Varsa hangileridir? Cevap : TOKİ'nin sonradan Uygulama Projesi değişen ihalesi bulunmamaktadır. 16-İnşaatı tamamlanıp, oturulmaya başlanan projelerde ilk yönetim oluşturulurken niçin seçim usulüyle değil de atama yöntemi tercih ediliyor? Atanan yöneticilere hangi projede yıllık toplam ne kadar ödeme yapılıyor? Atanan yöneticiler, kapıcı, hizmetli, güvenlikçi gibi çalışanları hangi kriterlere göre iş alıyor? Cevap : İdare tarafından inşa edilen ve geçici kabulü yapılarak teslim edilen konutlar uzun vadeli olarak satılmakta olup, borç bitiminde tapu devri yapılabilmektedir. Bu dönem zarfında, konutların mülkiyeti İdare uhdesinde bulunmakta ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 34. maddesinde ''anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır" denilmektedir. Bu kapsamda; gerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin ilgili maddesi, yönetim planı ve gerekse 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'nun 27. Maddesinde "Ana Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır" hükmü gereği mülkiyet sahibi olarak îdaremizce kendi personeli arasından Geçici Yönetim - 1 1 5 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 ve Denetim Kurulları oluşturulmaktadır. Ayrıca, konut alıcıları ile imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Yönetim ve Ortak Giderler başlıklı 6. maddesinde, "Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde Gayrimenkul'ün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler İdare tarafından yönetilebileceği gibi yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir" denilmektedir. Yine, 634 Sayılı K.M.K. gereği İdare personeli arasından oluşturulan Denetim Kurullarınca, Geçici Yönetimlerin harcamaları bütçeye ve usulüne uygunluğu bakımından her 3 ayda bîr denetlenerek, denetim raporları İdare bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu geçici yönetim kurullarınca Geçici Yönetim süreleri bitiminde hak sahiplerine İdare tarafından verilen vekalet ve yine İdare gözetiminde yapılan seçimler sonucunda konut kullanıcılarının kendi aralarından oluşturdukları yeni yönetimlere her türlü bilgi ve belgelerle birlikte devir teslim işlemleri yapılmaktadır. TOKİ Projelerinde geçici yönetim kurulması veya kurulan bir geçici yönetimin süresinin ne kadar olacağı; şahısların veya firmaların menfaatlerine göre değil, tamamıyla kamu menfaatleri doğrultusunda ve ilgili projenin her yönüyle özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmektedir. Bu bakımdan, yurt çapında yapımı tamamlanan TOKİ projelerinden hangilerine geçici yönetim kurulacağı, hangilerinde ise İdare gözetiminde ve konut alıcıları arasında düzenlenecek seçimlerle yönetimler oluşturulacağı, İdare tarafından tamamen objektif kıstaslarla belirlenmektedir. 17-Oturulmaya başlanan konut projelerinde hak sahiplerinden kapıcı, ısmma gideri, ortak alanların aydınlatılması, sulanması, asansör gideri gibi masraf ve aidatlardan ayrı olarak, peşinat adı altında bir veya birkaç taksitte toplanan paraların kıstastan ve proje başına toplam meblağları nedir? Hak sahiplerinden toplanan bu paralar hangi kıstaslara göre nerelere harcanmıştır? Cevap : TOKİ Başkanlık Makamı onaylan ile İdare personeli arasından oluşturulan Geçici Yönetim Kurullannca alınan kararlar doğrultusunda, geçiş döneminde yönetim faaliyetleri Geçici Yönetimler tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak hazırlanan ve İdare tarafından onaylanan bütçeler doğrultusunda faaliyetler sürdürülmekte ve bahsi geçen avans (peşinat), aidat, ısınma, ücret, maaş ve diğer gider kalemleri de yine aynı bütçeler kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen aidat tutarları, her projenin gerek bölgesel ve gerekse diğer özellikleri (konut tipi, büyüklüğü, iklimsel faktörler vb.) doğrultusunda farklı olabilmekte olup, tahmini bütçelerde öngörülemeyen bazı olumlu ve olumsuz faktörlerle birlikte bütçe ve aidat kalemleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek revize edilebilmekte veya dönem sonunda hazırlanan yeni bütçelerde buna göre bazı değişiklikler yapılabilmektedir. - 1 1 6 -
Sayfa 117 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 ve Denetim Kurulları oluşturulmaktadır. Ayrıca, konut alıcıları ile imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Yönetim ve Ortak Giderler başlıklı 6. maddesinde, "Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde Gayrimenkul'ün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler İdare tarafından yönetilebileceği gibi yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir" denilmektedir. Yine, 634 Sayılı K.M.K. gereği İdare personeli arasından oluşturulan Denetim Kurullarınca, Geçici Yönetimlerin harcamaları bütçeye ve usulüne uygunluğu bakımından her 3 ayda bîr denetlenerek, denetim raporları İdare bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu geçici yönetim kurullarınca Geçici Yönetim süreleri bitiminde hak sahiplerine İdare tarafından verilen vekalet ve yine İdare gözetiminde yapılan seçimler sonucunda konut kullanıcılarının kendi aralarından oluşturdukları yeni yönetimlere her türlü bilgi ve belgelerle birlikte devir teslim işlemleri yapılmaktadır. TOKİ Projelerinde geçici yönetim kurulması veya kurulan bir geçici yönetimin süresinin ne kadar olacağı; şahısların veya firmaların menfaatlerine göre değil, tamamıyla kamu menfaatleri doğrultusunda ve ilgili projenin her yönüyle özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmektedir. Bu bakımdan, yurt çapında yapımı tamamlanan TOKİ projelerinden hangilerine geçici yönetim kurulacağı, hangilerinde ise İdare gözetiminde ve konut alıcıları arasında düzenlenecek seçimlerle yönetimler oluşturulacağı, İdare tarafından tamamen objektif kıstaslarla belirlenmektedir. 17-Oturulmaya başlanan konut projelerinde hak sahiplerinden kapıcı, ısmma gideri, ortak alanların aydınlatılması, sulanması, asansör gideri gibi masraf ve aidatlardan ayrı olarak, peşinat adı altında bir veya birkaç taksitte toplanan paraların kıstastan ve proje başına toplam meblağları nedir? Hak sahiplerinden toplanan bu paralar hangi kıstaslara göre nerelere harcanmıştır? Cevap : TOKİ Başkanlık Makamı onaylan ile İdare personeli arasından oluşturulan Geçici Yönetim Kurullannca alınan kararlar doğrultusunda, geçiş döneminde yönetim faaliyetleri Geçici Yönetimler tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak hazırlanan ve İdare tarafından onaylanan bütçeler doğrultusunda faaliyetler sürdürülmekte ve bahsi geçen avans (peşinat), aidat, ısınma, ücret, maaş ve diğer gider kalemleri de yine aynı bütçeler kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen aidat tutarları, her projenin gerek bölgesel ve gerekse diğer özellikleri (konut tipi, büyüklüğü, iklimsel faktörler vb.) doğrultusunda farklı olabilmekte olup, tahmini bütçelerde öngörülemeyen bazı olumlu ve olumsuz faktörlerle birlikte bütçe ve aidat kalemleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek revize edilebilmekte veya dönem sonunda hazırlanan yeni bütçelerde buna göre bazı değişiklikler yapılabilmektedir. - 1 1 6 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) FAALİYETLERİ 39 Mart 2W T.C. 58., 59. ve 60. Hükümetlerinin Acil Eylem Planı ve Programlan doğrultusunda başlatılan "Planh Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında TOKİ; 01 Ocak 2003-29 Mari 2010 tarihleri arasında; 81 İL ve 29i İLÇEDE, L648 ŞANTİYEDE; 418.207 KONUT RAKAMINA ULAŞMIŞTIR.* Bu rakam 100 bin nüfuslu 16 adet şehir demektir. (Ortalama hane halkı sayısı 3,9 kişi alınmıştır.) Ürettiğimiz konutların 360849^ SOSYAL KONUT NİTELİĞİNDEDİR.** 300.000 konut sosyal donatılan ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasındadır. Alt gelir grubuna yönelik 65-87 m* konutlar; 6.000 TL. peşin ve konut teslimiyle başlayan yaklaşık 300 TL taksitlerle, 15 yıl vadeli olarak satışa sunulmaktadır. Yerel yönetimlerle müştereken başlattığımız büyük kapsamlı kentsel yenileme programı doğrultusunda. 144 projede toplam 160.170 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmalan yapılarak 99 bölgede 50.827 konutluk uygulama başlatılmıştır. Bunlardan 20.415 konut tamamlanmıştır. TOKİ, insanlarımıza hak ettikleri sağlam ve kaliteli, çağdaş olanaklara sahip, güvenli yerleşim yerleri sunmada öncülük ederken, yeni bir planlı kentleşme ve konut üretim anlayışını da oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, 418.207 konutla birlikte; TOKİOLARAK PROTOKOLLER KAPSAMINDA TOPLAM * 415 Okul 182 Okul 597 Okul (llk»retim. İlse, kreıi 17,962 derslik ' 409 Spor Salonu * 195 Spor Silonu * 604 Spor Salonu * 9 Yurt ve Pansiyon * 39 Pansiyon 48 Yurt vePansiyon (12.476 kişilik) 77 Sağlık Ocağı * 3 Sağlık Ocağı 80 Sağlık Ocağı ' 366 Ticaret Merkezi * 22 Sevgi Evi (337 bina) ' 22 Sevgi Evi (337 bina) * 293 Cami 14 Engelitz Yaşam Mrkz (171 Mm) « 14 Engelsiz Yaşam Mrkz (171 bina) * 36Küt0phane * 69 Hastane * 69 Hastane 5 Çok Amaçlı Salon 5 Çok Amaçlı Salon * 36 Kfltophane 15 Atfllye 15 Atölye 293 Cami * 366 Ticaret Merkezi inşaattan başlatılmış ve bflyttk bir kısmı tamamlanmıştır. Çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil alan düzenlemeleri, 3,7 milyon ağaç dikimi ve 5,6 milyon çalı peyzajı yapılmaktadır. ' Yatırım maliyeti (KDV dahil) yaklaşık 35 milyar TL olan 3.000 ayn ihale gerçekleştirilmiştir. Satışa sunulan 404.253 konuttan 3S0.298M satılmıştır. • Doğrudan ve dolaylı olmak Özere 800.000 kişilik istihdam sağlanmıştır. Toplam 13 milyar TL hakediş ödemesi yapılmış olup, gelir paylaşımı projeleriyle birlikte toplam yatınm bedeli 20 milyar TL'dir. Toplamda 500 bin konut üretimi kapsamında; • Belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, • Alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, • İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyük şehirlerimizde uydukentler kurulmasına, • Orta ölçekli U ve ilçelerimizde, örnek yerleşim birimleri oluşturmaya, • Tarihi doku ve yöresel mimarinin geliştirilmesi ve Tanmköy uygulamalarına, • Eğitim tesisleri, sosyal donatılar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerinin artınlmasına, • Altyapıh arsa üretimine; ağırlık verilecektir. - 1 1 7 -
Sayfa 118 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) FAALİYETLERİ 39 Mart 2W T.C. 58., 59. ve 60. Hükümetlerinin Acil Eylem Planı ve Programlan doğrultusunda başlatılan "Planh Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında TOKİ; 01 Ocak 2003-29 Mari 2010 tarihleri arasında; 81 İL ve 29i İLÇEDE, L648 ŞANTİYEDE; 418.207 KONUT RAKAMINA ULAŞMIŞTIR.* Bu rakam 100 bin nüfuslu 16 adet şehir demektir. (Ortalama hane halkı sayısı 3,9 kişi alınmıştır.) Ürettiğimiz konutların 360849^ SOSYAL KONUT NİTELİĞİNDEDİR.** 300.000 konut sosyal donatılan ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasındadır. Alt gelir grubuna yönelik 65-87 m* konutlar; 6.000 TL. peşin ve konut teslimiyle başlayan yaklaşık 300 TL taksitlerle, 15 yıl vadeli olarak satışa sunulmaktadır. Yerel yönetimlerle müştereken başlattığımız büyük kapsamlı kentsel yenileme programı doğrultusunda. 144 projede toplam 160.170 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmalan yapılarak 99 bölgede 50.827 konutluk uygulama başlatılmıştır. Bunlardan 20.415 konut tamamlanmıştır. TOKİ, insanlarımıza hak ettikleri sağlam ve kaliteli, çağdaş olanaklara sahip, güvenli yerleşim yerleri sunmada öncülük ederken, yeni bir planlı kentleşme ve konut üretim anlayışını da oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, 418.207 konutla birlikte; TOKİOLARAK PROTOKOLLER KAPSAMINDA TOPLAM * 415 Okul 182 Okul 597 Okul (llk»retim. İlse, kreıi 17,962 derslik ' 409 Spor Salonu * 195 Spor Silonu * 604 Spor Salonu * 9 Yurt ve Pansiyon * 39 Pansiyon 48 Yurt vePansiyon (12.476 kişilik) 77 Sağlık Ocağı * 3 Sağlık Ocağı 80 Sağlık Ocağı ' 366 Ticaret Merkezi * 22 Sevgi Evi (337 bina) ' 22 Sevgi Evi (337 bina) * 293 Cami 14 Engelitz Yaşam Mrkz (171 Mm) « 14 Engelsiz Yaşam Mrkz (171 bina) * 36Küt0phane * 69 Hastane * 69 Hastane 5 Çok Amaçlı Salon 5 Çok Amaçlı Salon * 36 Kfltophane 15 Atfllye 15 Atölye 293 Cami * 366 Ticaret Merkezi inşaattan başlatılmış ve bflyttk bir kısmı tamamlanmıştır. Çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil alan düzenlemeleri, 3,7 milyon ağaç dikimi ve 5,6 milyon çalı peyzajı yapılmaktadır. ' Yatırım maliyeti (KDV dahil) yaklaşık 35 milyar TL olan 3.000 ayn ihale gerçekleştirilmiştir. Satışa sunulan 404.253 konuttan 3S0.298M satılmıştır. • Doğrudan ve dolaylı olmak Özere 800.000 kişilik istihdam sağlanmıştır. Toplam 13 milyar TL hakediş ödemesi yapılmış olup, gelir paylaşımı projeleriyle birlikte toplam yatınm bedeli 20 milyar TL'dir. Toplamda 500 bin konut üretimi kapsamında; • Belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, • Alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, • İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyük şehirlerimizde uydukentler kurulmasına, • Orta ölçekli U ve ilçelerimizde, örnek yerleşim birimleri oluşturmaya, • Tarihi doku ve yöresel mimarinin geliştirilmesi ve Tanmköy uygulamalarına, • Eğitim tesisleri, sosyal donatılar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerinin artınlmasına, • Altyapıh arsa üretimine; ağırlık verilecektir. - 1 1 7 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 * TOKİ; kurulduğu 1984 yılından 2002 yılı sona kadar geçen 19 yıllık süreçte kooperatif kredileri kapsamında 940 bin konuta kredi desteği sağlamı; ve toplam 43 bin 145 konutu bizzat üretmiştir. ** Sosyal Konutlann; 184.578'i dar ve orta gelir grubuna, 111.453'ü ah gelir grubu ve yoksullara yönelik, 50.827'si gecekondu dönüşüm, 10.426'sı afet konutları, 3.565'i (32 köyde) tarımköy uygulamaları kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca başlatılan uygulamaların 57.358'i ise kaynak geliştirme (35.578'i Emlak Konut G.Y.O) uygulamasıdır. TOPLU KONUT İDARESİ B^KAJOUĞI^M^ FAALİYETLERİ 2003-200? 29 Mart 2010 İnşaatları tamamlanan-baslatılan: Nitelik Seviye Açıklama Adana Mrk.-Kargakekeç(2 etap) 924 (336+588) %91,%99 (Uköğretlm-24) 588 konut alt gelir. Mrk-Kargakekeç 300 kişilik pansiyon 75 (212+580) 30% (lise-24) Merkez-Yüreğir (2 etap) 792 %98,%97 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk.-Yüreğir-Aksantaş 888 91% (lise-24) 308 konut alt gelir. Mrk.-Yüreğir-Köprülü Mh. 988 99% (ilkoğretim-32) (lise-32) Merkez-Yüreğir 168 95% Tamamı alt gelir. Yüreğir 400Yataklı Hastane 49% Yüreğir-Buruk 113 Tarımköy 97% 30% Yüregir-Buruk 200 kişilik pansiyon 50 (lhe-24) Yüreğir DSİ Sosyal Donatı ilköğretim-32, lise-32 Yüreğir Akkuyu l.ve2. Bölge 1.080 (752 + 328) Yoksul konut (ilköğretim-24) Merkez-Seyhan 908 24 100% (ilL-32) 176 alt gelir.Tamamı satıldı. Seyhan-Sarıhular Sevgi Evi 91% (ilköğretim-32) (lise-32) Mrk.-Seyhan-Sanhular 860 100% Tamamı alt gelir. Mrk.-Seyhan-Zincirlibağlar 1.084 224 Gecekondu Don. 98% Mrk.-Seyhan-Gürselpaşa 98% Seyhan-112 Acil servis 98% Merkez-Sofulu (2 bölge) 1.092 (784+308) 91,10% (ilköğretim-24) 1.092 alt gelir. Kozan 864 98% (ilköğretim-24) 720 alt gelir. Karaisalı (2 Etap) 192 (96+96) %87,%98 Tamamı alt gelir. Karaisali Salbaş Mevkii 53% (lise-16) Karaisalı Selampınar S adet ikili yaşam birimi, 1 adet ortak kullanım alanı 6 Kürkçüler 97 Tarımköy 60% (Hköğretim-5) Boynuoyun 13% (lise-32) Adıyaman Mrkz-Esentepe (2 etap) 668 (468+200) 100,10% 300 alt gelir, (lllc-24) Tamamı satıldı. Merkez-Organize Sanayi Böl. 81% (lise-16) Besni (3 etap) 668 (240+260+168) (168'i talep örg.) %98,%100, %63 1 .etap tamamı satıldı. 232 ah getir, (lise-32) (lise-12) Besni 75 Yataklı Hastane " 52Ô (ilköğretim-8) Gölbaşı 2 Etap (128 + 392) 100%, 27 Tamını satıldı. 22411 ak gelir, llkügrellm-24 Kahta 192 45'i afet konutu 100% (ilköğretim-16) Kahta 150 Yat. Devlet Hst. 76% Kahta Sağlık Ocağı ve Lojman Samsat-Türbe Restorasyonu 98% vierkez 400 yataklı hastane - 1 1 8 -
Sayfa 119 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 * TOKİ; kurulduğu 1984 yılından 2002 yılı sona kadar geçen 19 yıllık süreçte kooperatif kredileri kapsamında 940 bin konuta kredi desteği sağlamı; ve toplam 43 bin 145 konutu bizzat üretmiştir. ** Sosyal Konutlann; 184.578'i dar ve orta gelir grubuna, 111.453'ü ah gelir grubu ve yoksullara yönelik, 50.827'si gecekondu dönüşüm, 10.426'sı afet konutları, 3.565'i (32 köyde) tarımköy uygulamaları kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca başlatılan uygulamaların 57.358'i ise kaynak geliştirme (35.578'i Emlak Konut G.Y.O) uygulamasıdır. TOPLU KONUT İDARESİ B^KAJOUĞI^M^ FAALİYETLERİ 2003-200? 29 Mart 2010 İnşaatları tamamlanan-baslatılan: Nitelik Seviye Açıklama Adana Mrk.-Kargakekeç(2 etap) 924 (336+588) %91,%99 (Uköğretlm-24) 588 konut alt gelir. Mrk-Kargakekeç 300 kişilik pansiyon 75 (212+580) 30% (lise-24) Merkez-Yüreğir (2 etap) 792 %98,%97 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk.-Yüreğir-Aksantaş 888 91% (lise-24) 308 konut alt gelir. Mrk.-Yüreğir-Köprülü Mh. 988 99% (ilkoğretim-32) (lise-32) Merkez-Yüreğir 168 95% Tamamı alt gelir. Yüreğir 400Yataklı Hastane 49% Yüreğir-Buruk 113 Tarımköy 97% 30% Yüregir-Buruk 200 kişilik pansiyon 50 (lhe-24) Yüreğir DSİ Sosyal Donatı ilköğretim-32, lise-32 Yüreğir Akkuyu l.ve2. Bölge 1.080 (752 + 328) Yoksul konut (ilköğretim-24) Merkez-Seyhan 908 24 100% (ilL-32) 176 alt gelir.Tamamı satıldı. Seyhan-Sarıhular Sevgi Evi 91% (ilköğretim-32) (lise-32) Mrk.-Seyhan-Sanhular 860 100% Tamamı alt gelir. Mrk.-Seyhan-Zincirlibağlar 1.084 224 Gecekondu Don. 98% Mrk.-Seyhan-Gürselpaşa 98% Seyhan-112 Acil servis 98% Merkez-Sofulu (2 bölge) 1.092 (784+308) 91,10% (ilköğretim-24) 1.092 alt gelir. Kozan 864 98% (ilköğretim-24) 720 alt gelir. Karaisalı (2 Etap) 192 (96+96) %87,%98 Tamamı alt gelir. Karaisali Salbaş Mevkii 53% (lise-16) Karaisalı Selampınar S adet ikili yaşam birimi, 1 adet ortak kullanım alanı 6 Kürkçüler 97 Tarımköy 60% (Hköğretim-5) Boynuoyun 13% (lise-32) Adıyaman Mrkz-Esentepe (2 etap) 668 (468+200) 100,10% 300 alt gelir, (lllc-24) Tamamı satıldı. Merkez-Organize Sanayi Böl. 81% (lise-16) Besni (3 etap) 668 (240+260+168) (168'i talep örg.) %98,%100, %63 1 .etap tamamı satıldı. 232 ah getir, (lise-32) (lise-12) Besni 75 Yataklı Hastane " 52Ô (ilköğretim-8) Gölbaşı 2 Etap (128 + 392) 100%, 27 Tamını satıldı. 22411 ak gelir, llkügrellm-24 Kahta 192 45'i afet konutu 100% (ilköğretim-16) Kahta 150 Yat. Devlet Hst. 76% Kahta Sağlık Ocağı ve Lojman Samsat-Türbe Restorasyonu 98% vierkez 400 yataklı hastane - 1 1 8 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Çerkez 240 Kişilik Kız Pansiyonu, 260 Kişilik Erkek Pansiyonu,, 200 Kişilik Pansiyon, 192 Kişilik Pansiyon, 500 Kişilik Konser Salonu 223 (lise-24) (Güzel Sanatlar Lisesi) Afyon Merkez-Telsiz Mah (2 etap) 868 (516+352) %98,%100 516 alt gelir, (ilkögretim-24) Merkez 400 yataklı hastane 34% Dinar (2 Etap) 832 (352+480) •/•100,98 (ük.-16) 592 alt gelir. Dinar 200 kişilik öğrenci paniyonu 50 83% (lise-24) Sandıklı (2 Etap) 480 (192+288) % 100,99 Tamamı satıldı. Emirdağ 230 Talep Org. 92% 48 alt gelir. Erkmen 180 Talep örg. 98% (ilköğretim-16) Bolvadin 272 98% 208 alt gelir. Çay 95 Tarımköy 92% Çay 176 Talep örg. 98% Susuz 44 Tarımköy 92% Bayat 160 Talep örg. 91% 128'i alt gelir. Sandıklı Termal Huzurevi 15 46% 500 kişilik polis meslek yüksele okulu, nizamiye binası, futbol sahası tribünü ve lavabo mahali Merkez Sahipata Mah. 240 Yoksul konut Şuhut 75 Yataklı Hastane Ağn Merkez-Suçatağı 2 Etap 728 5 (224 + 504) 100% Tamamı satıldı. 224'ü Yoksul konut. Merkez-Sevgi Evi 92% Merkez 112 "224 HAİT Patnos 98% (ilk8ğretlm-32) - - Patnos 150 Yataklı Devlet Hst. Patnos-Aktepe lojman 10 Mrkz Ballıbostan (ilköğretim-16) Doğubeyazıt 150 Yat.Hastane 75% Doğubeyazıt Hizmet Destek T. (İGPVY) 78% Doğubeyazıt 500 kişilik pansiyon 125 91% (lise-24) Eleşkirt-lstiklal Mah. • 66% (ilköğretim-16) Diyadin 200 kişilik pansiyon 50 66% Aksaray Merkez-Yunuskent Mh. 1.716 (360 + 504 + 330 + 522) %I00.97,91,22 (İIk.-32) 856 aitgelir. Eskil 112 - 98% 97% Ortaköy 144 (lise-24) Zafer Mah. 352 Yoksul konut Amasya Merkez 284 98% 176 alt gelir. Gümüşhacıköy 112 Talep örg. 100% Merzifon 512 98% 192 alt gelir, (ilkögrenın-16) Merzifon lise-16 ve 300 kişilik öğrenci pansiyonu 75 28% (lise-16) Merzifon 256 Yoksul konut Suluova 264 99% (ilkögretiın-24) Merkez Sevgi evi 6 67% Ankara Merkez Ziyaret 288 240'ı alt gelir. Altındağ-Aktaş-Dogantepe 718 Gecekondu don. 100% Altındağ-Aktaş 2.Etap 442 Gecekondu dön. 35% - 1 1 9 -
Sayfa 120 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Çerkez 240 Kişilik Kız Pansiyonu, 260 Kişilik Erkek Pansiyonu,, 200 Kişilik Pansiyon, 192 Kişilik Pansiyon, 500 Kişilik Konser Salonu 223 (lise-24) (Güzel Sanatlar Lisesi) Afyon Merkez-Telsiz Mah (2 etap) 868 (516+352) %98,%100 516 alt gelir, (ilkögretim-24) Merkez 400 yataklı hastane 34% Dinar (2 Etap) 832 (352+480) •/•100,98 (ük.-16) 592 alt gelir. Dinar 200 kişilik öğrenci paniyonu 50 83% (lise-24) Sandıklı (2 Etap) 480 (192+288) % 100,99 Tamamı satıldı. Emirdağ 230 Talep Org. 92% 48 alt gelir. Erkmen 180 Talep örg. 98% (ilköğretim-16) Bolvadin 272 98% 208 alt gelir. Çay 95 Tarımköy 92% Çay 176 Talep örg. 98% Susuz 44 Tarımköy 92% Bayat 160 Talep örg. 91% 128'i alt gelir. Sandıklı Termal Huzurevi 15 46% 500 kişilik polis meslek yüksele okulu, nizamiye binası, futbol sahası tribünü ve lavabo mahali Merkez Sahipata Mah. 240 Yoksul konut Şuhut 75 Yataklı Hastane Ağn Merkez-Suçatağı 2 Etap 728 5 (224 + 504) 100% Tamamı satıldı. 224'ü Yoksul konut. Merkez-Sevgi Evi 92% Merkez 112 "224 HAİT Patnos 98% (ilk8ğretlm-32) - - Patnos 150 Yataklı Devlet Hst. Patnos-Aktepe lojman 10 Mrkz Ballıbostan (ilköğretim-16) Doğubeyazıt 150 Yat.Hastane 75% Doğubeyazıt Hizmet Destek T. (İGPVY) 78% Doğubeyazıt 500 kişilik pansiyon 125 91% (lise-24) Eleşkirt-lstiklal Mah. • 66% (ilköğretim-16) Diyadin 200 kişilik pansiyon 50 66% Aksaray Merkez-Yunuskent Mh. 1.716 (360 + 504 + 330 + 522) %I00.97,91,22 (İIk.-32) 856 aitgelir. Eskil 112 - 98% 97% Ortaköy 144 (lise-24) Zafer Mah. 352 Yoksul konut Amasya Merkez 284 98% 176 alt gelir. Gümüşhacıköy 112 Talep örg. 100% Merzifon 512 98% 192 alt gelir, (ilkögrenın-16) Merzifon lise-16 ve 300 kişilik öğrenci pansiyonu 75 28% (lise-16) Merzifon 256 Yoksul konut Suluova 264 99% (ilkögretiın-24) Merkez Sevgi evi 6 67% Ankara Merkez Ziyaret 288 240'ı alt gelir. Altındağ-Aktaş-Dogantepe 718 Gecekondu don. 100% Altındağ-Aktaş 2.Etap 442 Gecekondu dön. 35% - 1 1 9 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Altındağ Toplum Merkezi Binası 168 Eryaman Prestij 100% Tamamı satıldı. Eryaman 6. Etap (OYAK) 2.812 (1.660+1.152X 384+296+472) %100,86%99 ,100,100 %100,100,1 00 Satıldı. (OYAK mensuplarınaX2 Uköğretim-24-30) (l»e-32) Eryaman(7.EtapX3 kısım) 2.336 1.878 (768+808+760) 1.476(Pols.),440(GSGM),(ilköğr-32) 384 alt eelir Eryaman (8-9-10. Etap) (1344+534) Hasılat pay. %98,%80 (ilköğretim-32) Etimesgut-Erler 408 Prestij 100% " Tamamı satıldı. Etimesgut-Erler 440 HAtr _ 20% Keçiören 428 440 Hasılat pay. 80% Tamamı satıldı. Keçiören-Me tero loj i 72% Keçiören-Etlik 3% (ilköğretim-32) Keçiören-Emrah Mah. 120 HAİT Kuşcagız Köyü 3% (2 adet ilköğretim-32) Mamak 620 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Mamak-Yatıkmushık 3 Etap 732 132+ 176 + 424 (Gec. Dön.) %97,%100, %4 Mamak 510 99% (ilköğretim-16) 216 altgelir. Mamak 1.176 45% (yoksul konut) Protokol Yolu (4 etap) 2.464 2.788 747 (480+496+480 + 1008) Gec. %100,100, 100,99 (ilköğretim-24) (lise-24) Sincan-Yenikent (3 bölge) (932+896+960) S100.91.99 (tLKSAN) (ilköğretim-32) Oise-32) Sincan-Yenikent (2 etap) (355+392) %100,%97 (ilköğretim-24)(lise-24) 570 altgelir. Yenikent 104 HAİT 94% Temelli (2 etap) 720 (288+432) %98,%95 (ilköğretim-16) Polatlı 210 97% (ilköğretim-32) Tamamı satıldı. Polatlı OCuzey) (2 etap) 1.040 (392+648) %98,%96 448 alt gelir, (ilköğretim-32) Polatlı 100 HAİT 92% Akyurt 336 Talep Org. 97% (ilköğretim-24) 224 alt gelir. Ayaş 288 Talep Org. 98% (ilköğretim-16) (lise-16) Şereflikoçhisar 512 100% 112 alt gelir, (ilköğretim-24) Şereflikoçhisar 50 Yat. Hastım Yukarı Yurtçu-Kuyupınır ı.Bol (1.-2.-3.-4.-5. etıplar} 4.430 (1.152 + 712 + 1.272+730+564 %99,%99, %93,99,99 (ilköğretim-24) (ilköğretim-24) Oise- 32) Yukarı Yurtçu-Kuyupnar 2Bol 426 97% Sarayköy-Sevgi Evleri 63 91% — Saray Engelsiz Yaşam Mrkz 79 84% Çankaya-Dikmen Mahallesi (TBMM Lojmanları) 1.852 Hasılat pay. 50% Güdül 144 Talep Org. 77% Tamamı alt gelir. Pursaklar-Altmdağ-Gültepe 784 Gecekondu Dön. 99% (ilköğretim-16) Kuzey Kent Girişi (3 Etap) (l.,2.,3. etaplar) 1.994 (710+754+530) Gecekondu Dön. H92.91.53 (ilköğretim-24) Kuzey Kent Girişi (5 Etap) (4.,5.,6., 7., 8.ve 9.etaplar) 3.228 (690+697+591+ 186+477+587) Gec. Don. %88,90, %92,0,2,2 (ilköğretim-32) (ilköğretim-32) Kuzey Kent Girişi (10., 11., 12., 14., 15.. 16. etaplar) 2.802 (824+610+533+ 137+186+512) Gec. Doa (ilköğretim-32) - 1 2 0 -
Sayfa 121 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Altındağ Toplum Merkezi Binası 168 Eryaman Prestij 100% Tamamı satıldı. Eryaman 6. Etap (OYAK) 2.812 (1.660+1.152X 384+296+472) %100,86%99 ,100,100 %100,100,1 00 Satıldı. (OYAK mensuplarınaX2 Uköğretim-24-30) (l»e-32) Eryaman(7.EtapX3 kısım) 2.336 1.878 (768+808+760) 1.476(Pols.),440(GSGM),(ilköğr-32) 384 alt eelir Eryaman (8-9-10. Etap) (1344+534) Hasılat pay. %98,%80 (ilköğretim-32) Etimesgut-Erler 408 Prestij 100% " Tamamı satıldı. Etimesgut-Erler 440 HAtr _ 20% Keçiören 428 440 Hasılat pay. 80% Tamamı satıldı. Keçiören-Me tero loj i 72% Keçiören-Etlik 3% (ilköğretim-32) Keçiören-Emrah Mah. 120 HAİT Kuşcagız Köyü 3% (2 adet ilköğretim-32) Mamak 620 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Mamak-Yatıkmushık 3 Etap 732 132+ 176 + 424 (Gec. Dön.) %97,%100, %4 Mamak 510 99% (ilköğretim-16) 216 altgelir. Mamak 1.176 45% (yoksul konut) Protokol Yolu (4 etap) 2.464 2.788 747 (480+496+480 + 1008) Gec. %100,100, 100,99 (ilköğretim-24) (lise-24) Sincan-Yenikent (3 bölge) (932+896+960) S100.91.99 (tLKSAN) (ilköğretim-32) Oise-32) Sincan-Yenikent (2 etap) (355+392) %100,%97 (ilköğretim-24)(lise-24) 570 altgelir. Yenikent 104 HAİT 94% Temelli (2 etap) 720 (288+432) %98,%95 (ilköğretim-16) Polatlı 210 97% (ilköğretim-32) Tamamı satıldı. Polatlı OCuzey) (2 etap) 1.040 (392+648) %98,%96 448 alt gelir, (ilköğretim-32) Polatlı 100 HAİT 92% Akyurt 336 Talep Org. 97% (ilköğretim-24) 224 alt gelir. Ayaş 288 Talep Org. 98% (ilköğretim-16) (lise-16) Şereflikoçhisar 512 100% 112 alt gelir, (ilköğretim-24) Şereflikoçhisar 50 Yat. Hastım Yukarı Yurtçu-Kuyupınır ı.Bol (1.-2.-3.-4.-5. etıplar} 4.430 (1.152 + 712 + 1.272+730+564 %99,%99, %93,99,99 (ilköğretim-24) (ilköğretim-24) Oise- 32) Yukarı Yurtçu-Kuyupnar 2Bol 426 97% Sarayköy-Sevgi Evleri 63 91% — Saray Engelsiz Yaşam Mrkz 79 84% Çankaya-Dikmen Mahallesi (TBMM Lojmanları) 1.852 Hasılat pay. 50% Güdül 144 Talep Org. 77% Tamamı alt gelir. Pursaklar-Altmdağ-Gültepe 784 Gecekondu Dön. 99% (ilköğretim-16) Kuzey Kent Girişi (3 Etap) (l.,2.,3. etaplar) 1.994 (710+754+530) Gecekondu Dön. H92.91.53 (ilköğretim-24) Kuzey Kent Girişi (5 Etap) (4.,5.,6., 7., 8.ve 9.etaplar) 3.228 (690+697+591+ 186+477+587) Gec. Don. %88,90, %92,0,2,2 (ilköğretim-32) (ilköğretim-32) Kuzey Kent Girişi (10., 11., 12., 14., 15.. 16. etaplar) 2.802 (824+610+533+ 137+186+512) Gec. Doa (ilköğretim-32) - 1 2 0 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Demetevler Rehabilitasyon Mkz 30 91% Kızılcahamam 298 Talep örg. 98% 256 alt gelir. Elmadağ 528 91% 336 alt gelir. Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı 300 kişilik pansiyon 75 97% (21ise-16)(2 lise-24) Gölbaşı (7 Etap) 5.386 (712+1.032+ 480+600+1.062 +744+756) %98,%96, 99,97,94,69, 59, (Uköğretim-24KlIse-32) (ilköğretim- 40) (iiköğretim-40) Kalecik J12 960 740 Talep örg. 97% Yenimahalle-AOÇ Mah. 93% (ilköğretim-32) Yenimahalle-Demetevler (Gec. Dön) 97% (ilköğretim-8) Yenimahalle Yuva mevkii 3% (ilköğretim-32) Yenimahalle-Macunköy 408 (Gec. Dön) 54% Yenimahalle-Pamuklar 422 (Gec. Dön) Bala 741 AfetUyg. Kazan-Atatürk Mah. 504 77% 432 alt gelir. (Hköğretim-24) Haymana 198 Talep örg. 34% Tamamı alt gelir. Lodumlu Gaziler engelli konutu 24 63% Altındağ-Gültepe 664 (Gec. Dön.) 40% Yapracık 14 Etap 9.208 (698 + 822 + 592 + 1.014 +226+472 +1.190+732+ 448+ 504 + 554 +948+578+430 1.718'i alt gelir. (4-ilköğretim-32) (Hköğretim-24) (Hse-24) (lise-32) Telekominikasyon Binası 61% TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi Beypazan 75 yataklı hastane Vergi Dairesi Hizmet Binası tadilat T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hizmet Binası Gümrük Müstşrlg Eğitim ve Sosyal Tesis binası Tarım ve Koy İşleri Bak. Binası ve sosyal tesis 18% Çankaya, Karakusunlar Mahallesi Hasılat Pay. Antalya Merkez-Çıplaklı 892 98% 420 alt gelir. Kepezi, ve 2-Bölge 840 (448+392)0«. %97,99 Sütçüler 336 448 Gecekondu Dön. 97% (3 adet lllcoğretlm-24) (2 adet lise-24) Çıplaklt 57% Yoksul konut (ilköğretim-32) Liman Mah, Duraliler, Gozeloba, Yenikfly 200 kişilik Pansiyon 50 5% (3 adet Hköğretim-24) (lise-24) Kaş Gakçeoren Köyü 50 Yataklı Hastane Ardahan Merkez-Karagöl 192 100% 100% Tamamı satıldı. Göle 96 Tamamı satıldı. GöleGülenter 352 72'si alt gelir. Merkez-Sugöze _ 500 1% Hköğretim-24 (192si alt gelir) 150 Yat. Devlet hastanesi 19% Merkez Engelsiz Yaşam Mrkz + 300 kişilik pansiyon 75 - 1 2 1 -
Sayfa 122 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Demetevler Rehabilitasyon Mkz 30 91% Kızılcahamam 298 Talep örg. 98% 256 alt gelir. Elmadağ 528 91% 336 alt gelir. Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı 300 kişilik pansiyon 75 97% (21ise-16)(2 lise-24) Gölbaşı (7 Etap) 5.386 (712+1.032+ 480+600+1.062 +744+756) %98,%96, 99,97,94,69, 59, (Uköğretim-24KlIse-32) (ilköğretim- 40) (iiköğretim-40) Kalecik J12 960 740 Talep örg. 97% Yenimahalle-AOÇ Mah. 93% (ilköğretim-32) Yenimahalle-Demetevler (Gec. Dön) 97% (ilköğretim-8) Yenimahalle Yuva mevkii 3% (ilköğretim-32) Yenimahalle-Macunköy 408 (Gec. Dön) 54% Yenimahalle-Pamuklar 422 (Gec. Dön) Bala 741 AfetUyg. Kazan-Atatürk Mah. 504 77% 432 alt gelir. (Hköğretim-24) Haymana 198 Talep örg. 34% Tamamı alt gelir. Lodumlu Gaziler engelli konutu 24 63% Altındağ-Gültepe 664 (Gec. Dön.) 40% Yapracık 14 Etap 9.208 (698 + 822 + 592 + 1.014 +226+472 +1.190+732+ 448+ 504 + 554 +948+578+430 1.718'i alt gelir. (4-ilköğretim-32) (Hköğretim-24) (Hse-24) (lise-32) Telekominikasyon Binası 61% TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi Beypazan 75 yataklı hastane Vergi Dairesi Hizmet Binası tadilat T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hizmet Binası Gümrük Müstşrlg Eğitim ve Sosyal Tesis binası Tarım ve Koy İşleri Bak. Binası ve sosyal tesis 18% Çankaya, Karakusunlar Mahallesi Hasılat Pay. Antalya Merkez-Çıplaklı 892 98% 420 alt gelir. Kepezi, ve 2-Bölge 840 (448+392)0«. %97,99 Sütçüler 336 448 Gecekondu Dön. 97% (3 adet lllcoğretlm-24) (2 adet lise-24) Çıplaklt 57% Yoksul konut (ilköğretim-32) Liman Mah, Duraliler, Gozeloba, Yenikfly 200 kişilik Pansiyon 50 5% (3 adet Hköğretim-24) (lise-24) Kaş Gakçeoren Köyü 50 Yataklı Hastane Ardahan Merkez-Karagöl 192 100% 100% Tamamı satıldı. Göle 96 Tamamı satıldı. GöleGülenter 352 72'si alt gelir. Merkez-Sugöze _ 500 1% Hköğretim-24 (192si alt gelir) 150 Yat. Devlet hastanesi 19% Merkez Engelsiz Yaşam Mrkz + 300 kişilik pansiyon 75 - 1 2 1 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Artvin Merkez-Seyitler Köyü 112 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Ardanuç 168 87% Murgul Göktaş Köyü 32 AfetUyg. Murgul Sevgi Evleri 3 Adet tkiti Yasam Birimi, 1 Adet İdari Bini 4 Aydın Ardanuç 4 Adet İkili Yasam Birimi, 1 Ortak Kullanım Alanı 5 tnciriiova 142 Tarımköy 100% Merkez 600 99% 480 alt gelir. Merkez-Umurlu mevkii 46% (ilköğretim-24) Nazilli Kemer 46% (lise-32) Nazilli 400 Yat. Hastane Söke-Yenidoğan 144 192 128 Talep örg. 100% 96 alt gelir. Bozdoğan Karacasu Talep Org. Talep örg. 98% 99% 150 Yataklı Kadın Doğum Hstne 20% Nazilli Toplum Merkezi Didim-Akyeniköy 140 Talep örg. 10% Balıkesir Mrk-Ayşebacı (792),Dursunbey(48) 840 (296+496+48) 100,10% Bandırma-Kayacık 838 99% 464 alt gelir. (Uköğretim-32) Burhaniye 164 Talep örg. 99% 64 alt gelir. Edremit 412 99% 252 alt gelir, (ilköğretim-8) Mrk-Yenimahalle (2 etap) 1.246 (766+480) %97,%97 758 alt gelir. (ilL-24) (lise-24) Manyas (2 etap) 516 (264+252) %98,100 (ilköğretim-24) Kepsut 176 Talep örg. 97% 144 alt gelir. Bandırma-Edincik 412 Talerjörĵ 98% (ilköğretim-16) Gönen 176 Talep örg. 98% Ayvalık 6 93% (ilköğretim-24) Ayvalık Sosyal Güvenlik Kurumu Binası Dursunbey 146 9% tamamı alt gelir. Sındırgı Çavdaroğlu Mah. 80 tamamı alt gelir. Bartm Merkez-Kaynarca (2 Etap) 698 (492+206) %100,%98 192 alt gelir, (ilköğretim-24) Batman Merkez-Tilmerç 608 100% (İlköğretim-24) Merkez-Tilmerç 2. etap 672 19% (336'sı alt gelir) Merkez-Kuyubaşı 196 Tarımköy 98% Mrk.-Kuyubası (3 Etap) 1.202 6 (382+214+606) Afet konutu %100,100,100 (ilköğretim-24) Mrkz Yenimahalle Güney kent 51% (ilköğretim-32) Kozluk S0 Ytkl. Hstane ve lojman 39% Kozluk 300 kişilik pansiyon, 10 daireli lojman + Merkez 85 (ilköğretim-24) Oise-24) Toplum Merkezi 1 91% Merkez HAİT 240 Sason, Derince, Yücebağ jandarma sınır takım komutanlığı binaları Gercüş Yemişli ve Vergili Jandarma Sınır Takım komutanlıftı binaları - 1 2 2 -
Sayfa 123 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Artvin Merkez-Seyitler Köyü 112 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Ardanuç 168 87% Murgul Göktaş Köyü 32 AfetUyg. Murgul Sevgi Evleri 3 Adet tkiti Yasam Birimi, 1 Adet İdari Bini 4 Aydın Ardanuç 4 Adet İkili Yasam Birimi, 1 Ortak Kullanım Alanı 5 tnciriiova 142 Tarımköy 100% Merkez 600 99% 480 alt gelir. Merkez-Umurlu mevkii 46% (ilköğretim-24) Nazilli Kemer 46% (lise-32) Nazilli 400 Yat. Hastane Söke-Yenidoğan 144 192 128 Talep örg. 100% 96 alt gelir. Bozdoğan Karacasu Talep Org. Talep örg. 98% 99% 150 Yataklı Kadın Doğum Hstne 20% Nazilli Toplum Merkezi Didim-Akyeniköy 140 Talep örg. 10% Balıkesir Mrk-Ayşebacı (792),Dursunbey(48) 840 (296+496+48) 100,10% Bandırma-Kayacık 838 99% 464 alt gelir. (Uköğretim-32) Burhaniye 164 Talep örg. 99% 64 alt gelir. Edremit 412 99% 252 alt gelir, (ilköğretim-8) Mrk-Yenimahalle (2 etap) 1.246 (766+480) %97,%97 758 alt gelir. (ilL-24) (lise-24) Manyas (2 etap) 516 (264+252) %98,100 (ilköğretim-24) Kepsut 176 Talep örg. 97% 144 alt gelir. Bandırma-Edincik 412 Talerjörĵ 98% (ilköğretim-16) Gönen 176 Talep örg. 98% Ayvalık 6 93% (ilköğretim-24) Ayvalık Sosyal Güvenlik Kurumu Binası Dursunbey 146 9% tamamı alt gelir. Sındırgı Çavdaroğlu Mah. 80 tamamı alt gelir. Bartm Merkez-Kaynarca (2 Etap) 698 (492+206) %100,%98 192 alt gelir, (ilköğretim-24) Batman Merkez-Tilmerç 608 100% (İlköğretim-24) Merkez-Tilmerç 2. etap 672 19% (336'sı alt gelir) Merkez-Kuyubaşı 196 Tarımköy 98% Mrk.-Kuyubası (3 Etap) 1.202 6 (382+214+606) Afet konutu %100,100,100 (ilköğretim-24) Mrkz Yenimahalle Güney kent 51% (ilköğretim-32) Kozluk S0 Ytkl. Hstane ve lojman 39% Kozluk 300 kişilik pansiyon, 10 daireli lojman + Merkez 85 (ilköğretim-24) Oise-24) Toplum Merkezi 1 91% Merkez HAİT 240 Sason, Derince, Yücebağ jandarma sınır takım komutanlığı binaları Gercüş Yemişli ve Vergili Jandarma Sınır Takım komutanlıftı binaları - 1 2 2 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Kozluk, Yanıkkaya ve Gümuşörgü Jandarma Sınır Komutanlığı Binaları Bayburt- Merkez-Şingah Mah. 144 100% (llse-40) Merkez 2. bölge 128 97% 32 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrkz.-Gençosman (2 etap) 156 (36+120)Gec.Don. %98,98 (lise-24) Merkez 300 kişilik yurt 75 98% Arpalı 80 Tarımköy 98% (ilköğretim-8) Demirözü 80 Talep örg. 99% Bilecik Merkez-lstiklal Mh. (3 etap) 750 208+292+250 100,98,97 (Hkög>etim-24) 128 alt gelir, (ilköğretlm-16) Merkez 188 98% Tamamı alt gelir. Merkez-Sevgi evi 6 97% Bozüyük 288 100% Tamamı satıldı. Pazaryeri 122 Tarımköy 100% (ilköğretim-8) Tamamı satıldı. Osmaneli 1.Bölge 192 Talep örg. 100% 112 alt gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu Binası Bingöl Mrk.-Uydukent ve Ekinyolu 2.016 Afet konutu 100% (ilköğretim-32) (Iise-12) Genç 192 Afet konutu 100% Genç 50 Yataklı Hastane Karlıova 224 Afet konutu 98% 192 konut alt gelir. Kiğı-Yazgünü 89 Tarımköy 99% Karlıova 50Yataklı Hastane 98% Solhan 50 Yataklı Hastane 97% Saray Mah. (EGM) ~336 98% Oise-32) Merkez Yenişehir Mah. 200 kişilik pansiyon 50 (lise-16) Merkez Güveçli Köyü 388 (ilköğretim-16) 120 alt gelir. Merkez Saray Mah. 256 Yoksul konut Direkli, Yayla, Yazkonağı Jan. Sınır Takım Kom. Binaları Bitlis Merkez-Rahva (3 etap) 1.072 (288+272+512) %100,99,7J (ilköğretim-16) 336 alt gelir. Rahva Polis Okulu, yurt 97% Ahlat, Erkizan 220 (112+108) 100% Tatvan (2 etap) 528 (256+272) %100,99 Tamamı satıldı. Adilcevaz 400 Talep örg. 98% 240 alt gelir. 150 Yataklı Hastane Ek bina 96% Bolu Merkez-Kürkçüler 348 97% 96 alt gelir. (2 ilköğ-24) Tamamı satıldı. Kürkçüler 348 ~98% " Merkez-Karaköy (2 Etap) 1.000 (500+500) %98, %55 560 alt gelir, (ilköğretim-24) Mengen-Pazarköy 144 Talep örg. 89% 112 alt gelir. Mudurnu 128 Talep örg. 99% 64 alt gelir. Mengen 240 Talep örg. 91% 80 alt gelir. Mengen Gokçesu Hürriyet Mıh. 96 46% Gerede 160 Talep örg. 93% 128 alt gelir. Merkez 232 HAİT + tGPVY 94% Burdur Merkez-Yenimahalle 2 etap 800 (224+576) %100,98 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Merkez-Bahçelievler 208 97% 208 konut alt gelir. Bucak 264 97% (ilköğretim-24) 64 alt gelir. Çavdır 96 Talep örg. 88% (ilköğretim-16) 64 alt gelir. Bursa Nilttfer-Hasanağa (2 etap) 1.584 (864+720) %99,100 (l)k6Jre«m-32) p40Pols., 528Ahisl«, 96BM.) - 1 2 3 -
Sayfa 124 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Kozluk, Yanıkkaya ve Gümuşörgü Jandarma Sınır Komutanlığı Binaları Bayburt- Merkez-Şingah Mah. 144 100% (llse-40) Merkez 2. bölge 128 97% 32 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrkz.-Gençosman (2 etap) 156 (36+120)Gec.Don. %98,98 (lise-24) Merkez 300 kişilik yurt 75 98% Arpalı 80 Tarımköy 98% (ilköğretim-8) Demirözü 80 Talep örg. 99% Bilecik Merkez-lstiklal Mh. (3 etap) 750 208+292+250 100,98,97 (Hkög>etim-24) 128 alt gelir, (ilköğretlm-16) Merkez 188 98% Tamamı alt gelir. Merkez-Sevgi evi 6 97% Bozüyük 288 100% Tamamı satıldı. Pazaryeri 122 Tarımköy 100% (ilköğretim-8) Tamamı satıldı. Osmaneli 1.Bölge 192 Talep örg. 100% 112 alt gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu Binası Bingöl Mrk.-Uydukent ve Ekinyolu 2.016 Afet konutu 100% (ilköğretim-32) (Iise-12) Genç 192 Afet konutu 100% Genç 50 Yataklı Hastane Karlıova 224 Afet konutu 98% 192 konut alt gelir. Kiğı-Yazgünü 89 Tarımköy 99% Karlıova 50Yataklı Hastane 98% Solhan 50 Yataklı Hastane 97% Saray Mah. (EGM) ~336 98% Oise-32) Merkez Yenişehir Mah. 200 kişilik pansiyon 50 (lise-16) Merkez Güveçli Köyü 388 (ilköğretim-16) 120 alt gelir. Merkez Saray Mah. 256 Yoksul konut Direkli, Yayla, Yazkonağı Jan. Sınır Takım Kom. Binaları Bitlis Merkez-Rahva (3 etap) 1.072 (288+272+512) %100,99,7J (ilköğretim-16) 336 alt gelir. Rahva Polis Okulu, yurt 97% Ahlat, Erkizan 220 (112+108) 100% Tatvan (2 etap) 528 (256+272) %100,99 Tamamı satıldı. Adilcevaz 400 Talep örg. 98% 240 alt gelir. 150 Yataklı Hastane Ek bina 96% Bolu Merkez-Kürkçüler 348 97% 96 alt gelir. (2 ilköğ-24) Tamamı satıldı. Kürkçüler 348 ~98% " Merkez-Karaköy (2 Etap) 1.000 (500+500) %98, %55 560 alt gelir, (ilköğretim-24) Mengen-Pazarköy 144 Talep örg. 89% 112 alt gelir. Mudurnu 128 Talep örg. 99% 64 alt gelir. Mengen 240 Talep örg. 91% 80 alt gelir. Mengen Gokçesu Hürriyet Mıh. 96 46% Gerede 160 Talep örg. 93% 128 alt gelir. Merkez 232 HAİT + tGPVY 94% Burdur Merkez-Yenimahalle 2 etap 800 (224+576) %100,98 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Merkez-Bahçelievler 208 97% 208 konut alt gelir. Bucak 264 97% (ilköğretim-24) 64 alt gelir. Çavdır 96 Talep örg. 88% (ilköğretim-16) 64 alt gelir. Bursa Nilttfer-Hasanağa (2 etap) 1.584 (864+720) %99,100 (l)k6Jre«m-32) p40Pols., 528Ahisl«, 96BM.) - 1 2 3 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Mrk.-Nilüfer-Kayapa 368 100% (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Merkez-Osmangazi 912 99% (ilköğretim-32) 432 alt gelir. Mrk.-Yüdınm-YiğitierMh. 492 100% Tamamı satıldı. Yıldınm-Akçağlayan 774 98% Orhangazi (3 etap) 1,380 (260+336+784) 100,100,98 l.Q36alt gelir, (ilköğretim-24) İnegöl-Alanyurt 224 Afet konutu 100% Tamamı alt gelir. İnegöl 686 99% (ilköğretim-32) MKemalpaşa-Karaköy 105 Afet konutu 97% MKemalpaşa-Tatkavaklı 232 97% 160 alt gelir. Kestel 716 99% 56 alt gelir, (ilköğretim-24) Keleş 64 Talep örg. 97% Tamamı Alt Gelir tnegöl-Yeniceköy engelsiz yasam birimi 6 98% Merkez-Hamitler (2 etap) 2.072 (948+1.124) %100, %97 1.424 alt gelir. (2 İlköğretime), (iiıe-40) Yenişehir 740 Talep örg. 98% 220 alt gelir. flikÖğretim-24) Nilüfer-Görükle+Osmangazi Emek 59% (ilköğretim-24)(lbe-24) Osmangazi (1. ve 2.Etap) 430 (208+222) Gec. dön. %13, %18 Osmangazi (3., 4.Etap) 1.174 (774+400) Gec.dön. %36,%18 Osmangazi (S. ve 6. Etap) 1.143 (635 + 5Ö8) Gec.dön. Orhaneli 50 Yataklı Hst. Karacabey 456 Gec. Dön. İ % ilköğretim-16 (36 yoksul konut) Merkez özlüce + Oömüstepe + Orhangazi sağlık ocağı ilköğretim-24,2 adet lise-24 Çanakkale Merkez-Kepez 144 98% Tamamı satıldı. Merkez-Kepez 140 Talep örg. 98% (ilköğretim-32) Kepez 960 93% (ilköğretim-24) (lise-24) Biga (2 etap) 368 (224+144) Talep Ö. %93,%98 1. etap tamamı satıldı, (ilköğretim-8) Ezine 100 Yat. Hastane 53% Ayvacık 64 Talep örg. 98% Gökçeada 72 HAİT 33% Çanları Merkez-lnançköy 222 Tarımköy 100% (ilköğretim-8) Merkez-lnançköy 384 Yoksul konut Korgun 104 100% Tamamı satıldı. Korgun Sevgi Evleri 10 91% Çerkeş 324 Talep örg. 77% 252 alt gelir, (ilköğretim-16) Şabanözü 128 Talep örg. 98% 96 alt gelir. Çavundur 63 AfetUyg. 99% Kurşunlu 384 Talep örg. 45% 336 alt gelir, (ilköğretim-16) Çorum Merkez-Celilkın (3 etap) 1.836 (296+704+836) ••4100,100,100 652alt gelir.(ilköğretim-32) (lise-32) Merkez-Celilkuı 416 Yoksul konut Osmancık 224 Talep örg. 98% 224 alt gelir. Sungurlu 256 97% 80 alt gelir. Sungurlu 2.Etap 176 Talep örg. 47% Tamamı alt gelir. Celilkın Köyü Sevgi Evi + Gülabibey Sevgi Evi 29 19% Denizli Merkez Aktepe (2 etap) 448 (256+192) Gec.dön. %100,100 - 1 2 4 -
Sayfa 125 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Mrk.-Nilüfer-Kayapa 368 100% (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Merkez-Osmangazi 912 99% (ilköğretim-32) 432 alt gelir. Mrk.-Yüdınm-YiğitierMh. 492 100% Tamamı satıldı. Yıldınm-Akçağlayan 774 98% Orhangazi (3 etap) 1,380 (260+336+784) 100,100,98 l.Q36alt gelir, (ilköğretim-24) İnegöl-Alanyurt 224 Afet konutu 100% Tamamı alt gelir. İnegöl 686 99% (ilköğretim-32) MKemalpaşa-Karaköy 105 Afet konutu 97% MKemalpaşa-Tatkavaklı 232 97% 160 alt gelir. Kestel 716 99% 56 alt gelir, (ilköğretim-24) Keleş 64 Talep örg. 97% Tamamı Alt Gelir tnegöl-Yeniceköy engelsiz yasam birimi 6 98% Merkez-Hamitler (2 etap) 2.072 (948+1.124) %100, %97 1.424 alt gelir. (2 İlköğretime), (iiıe-40) Yenişehir 740 Talep örg. 98% 220 alt gelir. flikÖğretim-24) Nilüfer-Görükle+Osmangazi Emek 59% (ilköğretim-24)(lbe-24) Osmangazi (1. ve 2.Etap) 430 (208+222) Gec. dön. %13, %18 Osmangazi (3., 4.Etap) 1.174 (774+400) Gec.dön. %36,%18 Osmangazi (S. ve 6. Etap) 1.143 (635 + 5Ö8) Gec.dön. Orhaneli 50 Yataklı Hst. Karacabey 456 Gec. Dön. İ % ilköğretim-16 (36 yoksul konut) Merkez özlüce + Oömüstepe + Orhangazi sağlık ocağı ilköğretim-24,2 adet lise-24 Çanakkale Merkez-Kepez 144 98% Tamamı satıldı. Merkez-Kepez 140 Talep örg. 98% (ilköğretim-32) Kepez 960 93% (ilköğretim-24) (lise-24) Biga (2 etap) 368 (224+144) Talep Ö. %93,%98 1. etap tamamı satıldı, (ilköğretim-8) Ezine 100 Yat. Hastane 53% Ayvacık 64 Talep örg. 98% Gökçeada 72 HAİT 33% Çanları Merkez-lnançköy 222 Tarımköy 100% (ilköğretim-8) Merkez-lnançköy 384 Yoksul konut Korgun 104 100% Tamamı satıldı. Korgun Sevgi Evleri 10 91% Çerkeş 324 Talep örg. 77% 252 alt gelir, (ilköğretim-16) Şabanözü 128 Talep örg. 98% 96 alt gelir. Çavundur 63 AfetUyg. 99% Kurşunlu 384 Talep örg. 45% 336 alt gelir, (ilköğretim-16) Çorum Merkez-Celilkın (3 etap) 1.836 (296+704+836) ••4100,100,100 652alt gelir.(ilköğretim-32) (lise-32) Merkez-Celilkuı 416 Yoksul konut Osmancık 224 Talep örg. 98% 224 alt gelir. Sungurlu 256 97% 80 alt gelir. Sungurlu 2.Etap 176 Talep örg. 47% Tamamı alt gelir. Celilkın Köyü Sevgi Evi + Gülabibey Sevgi Evi 29 19% Denizli Merkez Aktepe (2 etap) 448 (256+192) Gec.dön. %100,100 - 1 2 4 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Mtfkez-Kurudere (3 Etap) 1.534 (496+582+456) Gec.dön. W8,99,99 (ilköğretim-24) Çal İ92 Talep örg. 99% 144 alt gelir. Kale 408 Talep örg. 100% 344 konut alt gelir. Irlıganlı 296 Talep örg. 99% 192 alt gelir, (ilköğretim-24) Honaz 384 Talep örg. 99% 256 alt gelir, (ilköğretim-24) Buldan-Yenimahalle 112 (154 Afet Uyg.) Bağırsak Deresi 940 Gecekondu dön. Babadağ 408 AfetUyg. Acıpayam Yukan Mahalle, Merkez Gomüşçay, Merkez Kınıklt, Merkez Sevindik, Tavas, Merkez Yeşilköy 4 adet ilköğretim-24, ilköğretim-32, 2 adet lise-24 Diyarbakır Merkez-Şilbe(2Etap) 1.536 (576+960) 100,10% Tamamı satıldı, (lise-24) (ilk-32) (lise-24) Mrk.-Üçkuyular(4 etap) 2.724 (484 + 672 + 608 + 960) %ıoo,%98, %97,%98 1.760 alt gelir. (ilkOğretim-40) (lise-40) Üçkuyular537Yt.Hst. 97% Üçkuyular 1.024 Yoksul konut Merkez Kayapınar 384 99% Merkez Kayapınar 2.Etap 336 Hasılat Pay. Merkez Kayapınar (3-ilköğretim-24)(ilköğretim-40) (lise-24) Merkez Çölgüzeli l.ve 2.Etap 1.272 (8l6+456)Oec.Don %79, %71 (ilköğretim-24) Bismil ... 224 100% 224 alt aslir. (ilköeretim-24) Bismil Tepe Beldesi 18 Yataklı Hastane Ergani 560 100% 128 konut alt gelir, (ilköğretim-24) Ergani 20 HAÎT 93% Ergani İSO yataklı Hastane 13% Lice 24 98% Lice (Z Hizmet Destek Tesisi) İGPVY 93% Silvan (2 etap) 336 (208+128) %99,99 112 konut alt gelir, (ilköğretim-16) Kocaköy Yenişehir Mah. 168 talep Org Merkez Seyrantepe Mah.Hait, 52 Üniteli İGPVY, Güleşoba Köyü 52 Üniteli İGPVY 100 HAİT +İGPVY Düzce Merkez-Nalbantoğlu 558 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Nalbantoğlu 25 Arsa tahsisi 100% Merkez (Memursen) 588 98% 72 alt gelir. Merkez-Kazukoğlu Köyü 304 99% (ilköğretim-32) Merkez-Metek (3 Etap) 1.776 (592+608+576) %98,92,98 (ilköğretim-40) 400 Alt Gelir Grubuna Merkez Çavuşlar Mah. 448 yoksul konut — -Beyköy 568 Talep örg. 98% (ilköğretim-16) Çilimli 108 Talep örg. 98% Akçakoca 242 Talep örg. """80%" (ilköğretim-16) Merkez Uzun Mustafa mah.(13- 18 yaş) Sevgi Evleri (Kız Y.Y.) 50 77% Yığılca-lnciler mevkii 300 kişilik pansiyon 75 (ilköğretim-16) Edirne Merkez-Fınnlarsırtı 1. Etap 784 99% 368 alt gelir, (ilköğretim-32) Fınnlarsırtı 458 Yoksul konut İpsala 304 95% 160 alt gelir. Keşan-Yenimuhacir 240 Talep örg. 98% (ilköğretim-8)144 alt gelir. - 1 2 5 -
Sayfa 126 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Mtfkez-Kurudere (3 Etap) 1.534 (496+582+456) Gec.dön. W8,99,99 (ilköğretim-24) Çal İ92 Talep örg. 99% 144 alt gelir. Kale 408 Talep örg. 100% 344 konut alt gelir. Irlıganlı 296 Talep örg. 99% 192 alt gelir, (ilköğretim-24) Honaz 384 Talep örg. 99% 256 alt gelir, (ilköğretim-24) Buldan-Yenimahalle 112 (154 Afet Uyg.) Bağırsak Deresi 940 Gecekondu dön. Babadağ 408 AfetUyg. Acıpayam Yukan Mahalle, Merkez Gomüşçay, Merkez Kınıklt, Merkez Sevindik, Tavas, Merkez Yeşilköy 4 adet ilköğretim-24, ilköğretim-32, 2 adet lise-24 Diyarbakır Merkez-Şilbe(2Etap) 1.536 (576+960) 100,10% Tamamı satıldı, (lise-24) (ilk-32) (lise-24) Mrk.-Üçkuyular(4 etap) 2.724 (484 + 672 + 608 + 960) %ıoo,%98, %97,%98 1.760 alt gelir. (ilkOğretim-40) (lise-40) Üçkuyular537Yt.Hst. 97% Üçkuyular 1.024 Yoksul konut Merkez Kayapınar 384 99% Merkez Kayapınar 2.Etap 336 Hasılat Pay. Merkez Kayapınar (3-ilköğretim-24)(ilköğretim-40) (lise-24) Merkez Çölgüzeli l.ve 2.Etap 1.272 (8l6+456)Oec.Don %79, %71 (ilköğretim-24) Bismil ... 224 100% 224 alt aslir. (ilköeretim-24) Bismil Tepe Beldesi 18 Yataklı Hastane Ergani 560 100% 128 konut alt gelir, (ilköğretim-24) Ergani 20 HAÎT 93% Ergani İSO yataklı Hastane 13% Lice 24 98% Lice (Z Hizmet Destek Tesisi) İGPVY 93% Silvan (2 etap) 336 (208+128) %99,99 112 konut alt gelir, (ilköğretim-16) Kocaköy Yenişehir Mah. 168 talep Org Merkez Seyrantepe Mah.Hait, 52 Üniteli İGPVY, Güleşoba Köyü 52 Üniteli İGPVY 100 HAİT +İGPVY Düzce Merkez-Nalbantoğlu 558 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Nalbantoğlu 25 Arsa tahsisi 100% Merkez (Memursen) 588 98% 72 alt gelir. Merkez-Kazukoğlu Köyü 304 99% (ilköğretim-32) Merkez-Metek (3 Etap) 1.776 (592+608+576) %98,92,98 (ilköğretim-40) 400 Alt Gelir Grubuna Merkez Çavuşlar Mah. 448 yoksul konut — -Beyköy 568 Talep örg. 98% (ilköğretim-16) Çilimli 108 Talep örg. 98% Akçakoca 242 Talep örg. """80%" (ilköğretim-16) Merkez Uzun Mustafa mah.(13- 18 yaş) Sevgi Evleri (Kız Y.Y.) 50 77% Yığılca-lnciler mevkii 300 kişilik pansiyon 75 (ilköğretim-16) Edirne Merkez-Fınnlarsırtı 1. Etap 784 99% 368 alt gelir, (ilköğretim-32) Fınnlarsırtı 458 Yoksul konut İpsala 304 95% 160 alt gelir. Keşan-Yenimuhacir 240 Talep örg. 98% (ilköğretim-8)144 alt gelir. - 1 2 5 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Keşan-Beyendik Beldesi 456 Taiep örg. 98% 384 alt gelir, (ilköğretira-16) Elazığ Merkez-Yapraklı Mh. (2 etap) 488 192 308 (264+224) %100,100 Palu 100% (ilköğretim-24) Sttrsürtt 99% Sürsürü Sevgi Evleri 7 Yazıkonak 99% (lise-24) 2.Etap cami + Bizmişen Köyü 10% (lise-24) Merkez Sürsürü mah. Hanpınan Mevkii, 160 kişilik pansiyon, 10 daireslik lojman 50 10% (işitme engelliler ilköğretim-8) Zafran 260 AfetUyg. Zafran 636 yoksul konut (ilköğretim-32) Zafran Memur-Sen 834 64'ü alt gelir. Karakocan (Kavalcık, Yogunağaç)Arıcak (Bükardi) Jandarma Sınır Takım Kom, Erzincan Merkez-Çarşı Mh.(2 etap) 880 (368+512Xgec. %100,100 Töö% ~ (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk-Mengüceü 153 Gec. Dön. Mrk-Mengüceli{2.,3.etap) 480 (368+112) 100,10% 480 alt gelir, (ilköğretim-24) Merkez 256 40 Yoksul konut (lise-16) Kemaliye 98% Tamamı satıldı. Kemaliye-Hacıyusufmahdi 68 Talep örg. 94% Refahiye 84 100% Üzümlü 372 98% 84 alt gelir. Çukurkuyu 42 Tarımköy 100% Altmbaşak 61 Tarımköy 100% Bayırbağ 40 84 Tarımköy 100% Çayırlı Talep örg. 98% Tamamı alt gelir. Yaylabaşı 277 Tarımköy 86% Geçit 304 92% 240 alt gelir, (ilköğretim-16) Merkez-Demirkent 32% (ilköğretim-24) Merkez 176 30% Tercan 50 Yataklı devlet hstn., lojman, jeneratör, trafo binası Erzurum Mrk.-Yıldızkent(2etap) 700 512 (280+420Xgec. %100,100 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk-Yakutiye-Hasanbasri Gecekondu dön. 99% Merkez Dere Mah. 100 HAİT Aşkale-Merkez 176 Afet konutu 100% Aşkale-Kandilli 96 Afet konutu 100% Aşkale-Yeniköy 45 Afet konutu 100% 98% ~ Aş.Çatt.51),Yk.Çat(68) 119 Tarımköy Hınıs 96 98% Tamamı satıldı. Ilıca 240 352 100% Tamamı satıldı. Ilıca (2 etap) (208+144) Afet %97,%100 [uca 272 Afet konutu 98% (ilköğretim-16) ispir (2 etap) 172 (48 + 124) 100,60% 97% Tamamı satıldı. 16'sı alt gelir. Oltu 80 50 Tamamı satıldı. Oltu 200Kişilik Pansiyon 99% (Iise-16) Olur 96 99% Olur 2 adet 240 kişilik pansiyon 120 12% (ilköğretim-16) - 1 2 6 -
Sayfa 127 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Keşan-Beyendik Beldesi 456 Taiep örg. 98% 384 alt gelir, (ilköğretira-16) Elazığ Merkez-Yapraklı Mh. (2 etap) 488 192 308 (264+224) %100,100 Palu 100% (ilköğretim-24) Sttrsürtt 99% Sürsürü Sevgi Evleri 7 Yazıkonak 99% (lise-24) 2.Etap cami + Bizmişen Köyü 10% (lise-24) Merkez Sürsürü mah. Hanpınan Mevkii, 160 kişilik pansiyon, 10 daireslik lojman 50 10% (işitme engelliler ilköğretim-8) Zafran 260 AfetUyg. Zafran 636 yoksul konut (ilköğretim-32) Zafran Memur-Sen 834 64'ü alt gelir. Karakocan (Kavalcık, Yogunağaç)Arıcak (Bükardi) Jandarma Sınır Takım Kom, Erzincan Merkez-Çarşı Mh.(2 etap) 880 (368+512Xgec. %100,100 Töö% ~ (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk-Mengüceü 153 Gec. Dön. Mrk-Mengüceli{2.,3.etap) 480 (368+112) 100,10% 480 alt gelir, (ilköğretim-24) Merkez 256 40 Yoksul konut (lise-16) Kemaliye 98% Tamamı satıldı. Kemaliye-Hacıyusufmahdi 68 Talep örg. 94% Refahiye 84 100% Üzümlü 372 98% 84 alt gelir. Çukurkuyu 42 Tarımköy 100% Altmbaşak 61 Tarımköy 100% Bayırbağ 40 84 Tarımköy 100% Çayırlı Talep örg. 98% Tamamı alt gelir. Yaylabaşı 277 Tarımköy 86% Geçit 304 92% 240 alt gelir, (ilköğretim-16) Merkez-Demirkent 32% (ilköğretim-24) Merkez 176 30% Tercan 50 Yataklı devlet hstn., lojman, jeneratör, trafo binası Erzurum Mrk.-Yıldızkent(2etap) 700 512 (280+420Xgec. %100,100 (ilköğretim-24) Tamamı satıldı. Mrk-Yakutiye-Hasanbasri Gecekondu dön. 99% Merkez Dere Mah. 100 HAİT Aşkale-Merkez 176 Afet konutu 100% Aşkale-Kandilli 96 Afet konutu 100% Aşkale-Yeniköy 45 Afet konutu 100% 98% ~ Aş.Çatt.51),Yk.Çat(68) 119 Tarımköy Hınıs 96 98% Tamamı satıldı. Ilıca 240 352 100% Tamamı satıldı. Ilıca (2 etap) (208+144) Afet %97,%100 [uca 272 Afet konutu 98% (ilköğretim-16) ispir (2 etap) 172 (48 + 124) 100,60% 97% Tamamı satıldı. 16'sı alt gelir. Oltu 80 50 Tamamı satıldı. Oltu 200Kişilik Pansiyon 99% (Iise-16) Olur 96 99% Olur 2 adet 240 kişilik pansiyon 120 12% (ilköğretim-16) - 1 2 6 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Tortum 2 adet 300 klişilik pansiyon, 10 üniteli lojman 160 (ilköğretim-24) Narman 156 99% Palandöken-Yıldızkent l.Et 816 99% 504 alt gelir. Mrk.-Kazımkarabekir 456 yoksul konut 2% Şenkaya 42 Afet konutu 17% Eskişehir Merkez-Tepebaşı 644 93% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Mrk-Odunpazan (3etap) 1.718 (518+832+368) %98,100,97 1.078 alt gelir. Mrlc-Odunpazarı 4. Etap 400 100% 96 alt gelir, (ilköğretim-32) (lise-40) Merkez-Tepebaşı 448 (80+368) Hu. P.y. %91,%80 Tepebaşı-Aşağısöğütönü 1.265 99% (lise-40) (ilköğretim-24) AşağısöğütönU 928 86% Yoksul konut Merkez-Çankaya- Vadişehir 3 Etap 2.424 (1.072+ 400 + 952) %99.98.98 1.800 alt gelir.(lise-40) (ilköğretim-24) Mrk.-Ertuğrulgazi Mh. 144 90% Merkez 247-1 ve 2794-1 Ada 93% (2-ilköğreto-24) Vergi Dairesi Hizmet Binası ve Misafirhane Gaziantep Şehilkamil-Beylerbcyi 2 etap 1.144 (320+824) Gec. Dön. %100,100 Şehitkamil-Beylerbeyi 1.060 96% (Tamamı alt gelir) (ilköğretim-32) Çaybaşı 214 Gecekondu 80% Mrk.̂ Şahinbey-Karataş ¿248 99% 240 alt gelir. Tamamı satıldı. Mrk.-Şahinbey 1.260 Gecekondu Dön. 97% (lise-24) (lise-32) Şehitkamil-Seyrantepe 1.104 98% (ilköğretim-24) (2 ilköğretim-32) islahiye 472 99% (ilköğretim-16) 160 alt gelir. islahiye 100 Yataklı Hastane Çıksorut 976 Gecekondu Dön. 98% Şahinbey-Yeşilkent Mah, 592 yoksul konut 40% Şehitkamil +Şahinbey 27% 3 adet ilköğretim-32 Giresun Merkez 240 100% 120 alt gelir. Merkez Aksu Mah. 94% (kız meslek lisesi-24) Merkez Aksu Mah. 322 584 alt gelir. Şebinkarahisar 176 " ~94%~ (ilköğretim-24) 48 alt gelir. Şebinkarahisar 75 Yataklı Hastane 6% Alucra İ6Ö Talep örg. 98% 64 ah gelir, (ilköğretim-16) Çocuk Esirgeme Yuvası 20 98% Görele-Yeşiltepe 200 kişilik pansiyon 50 94% (lise-24) Espiye 94% (lite-16) Gümüşhane Merkez-Bağlarbaşı 192 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-32) Bağlarbaşı 2.Etp(250), Torul(80), 330 89% (ilköğretim-32) (ilköğretim-16) Torul 246 ada 22 parsel (ilköğretim-16) Kelkit(112),Şiran(96) 208 100% Kürtün 20 Afet konutu 98% Tamamı ah gelir. Özkürtün 156 Afet konutu 98% Tamamı alt gelir. Kale 60 Tarımköy 98% (ilköğretim-8) özürlü Bakımevi ve Rhblt Mrz 12 " 88% " Hakkari Merkez-Keklikpınar Mah. 192 100% Tamamı satıldı. - 1 2 7 -
Sayfa 128 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Tortum 2 adet 300 klişilik pansiyon, 10 üniteli lojman 160 (ilköğretim-24) Narman 156 99% Palandöken-Yıldızkent l.Et 816 99% 504 alt gelir. Mrk.-Kazımkarabekir 456 yoksul konut 2% Şenkaya 42 Afet konutu 17% Eskişehir Merkez-Tepebaşı 644 93% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Mrk-Odunpazan (3etap) 1.718 (518+832+368) %98,100,97 1.078 alt gelir. Mrlc-Odunpazarı 4. Etap 400 100% 96 alt gelir, (ilköğretim-32) (lise-40) Merkez-Tepebaşı 448 (80+368) Hu. P.y. %91,%80 Tepebaşı-Aşağısöğütönü 1.265 99% (lise-40) (ilköğretim-24) AşağısöğütönU 928 86% Yoksul konut Merkez-Çankaya- Vadişehir 3 Etap 2.424 (1.072+ 400 + 952) %99.98.98 1.800 alt gelir.(lise-40) (ilköğretim-24) Mrk.-Ertuğrulgazi Mh. 144 90% Merkez 247-1 ve 2794-1 Ada 93% (2-ilköğreto-24) Vergi Dairesi Hizmet Binası ve Misafirhane Gaziantep Şehilkamil-Beylerbcyi 2 etap 1.144 (320+824) Gec. Dön. %100,100 Şehitkamil-Beylerbeyi 1.060 96% (Tamamı alt gelir) (ilköğretim-32) Çaybaşı 214 Gecekondu 80% Mrk.̂ Şahinbey-Karataş ¿248 99% 240 alt gelir. Tamamı satıldı. Mrk.-Şahinbey 1.260 Gecekondu Dön. 97% (lise-24) (lise-32) Şehitkamil-Seyrantepe 1.104 98% (ilköğretim-24) (2 ilköğretim-32) islahiye 472 99% (ilköğretim-16) 160 alt gelir. islahiye 100 Yataklı Hastane Çıksorut 976 Gecekondu Dön. 98% Şahinbey-Yeşilkent Mah, 592 yoksul konut 40% Şehitkamil +Şahinbey 27% 3 adet ilköğretim-32 Giresun Merkez 240 100% 120 alt gelir. Merkez Aksu Mah. 94% (kız meslek lisesi-24) Merkez Aksu Mah. 322 584 alt gelir. Şebinkarahisar 176 " ~94%~ (ilköğretim-24) 48 alt gelir. Şebinkarahisar 75 Yataklı Hastane 6% Alucra İ6Ö Talep örg. 98% 64 ah gelir, (ilköğretim-16) Çocuk Esirgeme Yuvası 20 98% Görele-Yeşiltepe 200 kişilik pansiyon 50 94% (lise-24) Espiye 94% (lite-16) Gümüşhane Merkez-Bağlarbaşı 192 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-32) Bağlarbaşı 2.Etp(250), Torul(80), 330 89% (ilköğretim-32) (ilköğretim-16) Torul 246 ada 22 parsel (ilköğretim-16) Kelkit(112),Şiran(96) 208 100% Kürtün 20 Afet konutu 98% Tamamı ah gelir. Özkürtün 156 Afet konutu 98% Tamamı alt gelir. Kale 60 Tarımköy 98% (ilköğretim-8) özürlü Bakımevi ve Rhblt Mrz 12 " 88% " Hakkari Merkez-Keklikpınar Mah. 192 100% Tamamı satıldı. - 1 2 7 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Merkez-Bağlar ıos Afet konutu 100% Merkez 160 98% Çukurca 48 91% Gupsi 192 Afet konutu 86% " Şemdinli 64 97% Şemdinli-Günyazı 44 Afet konutu 100% Şemdinli hizmet destek tesisi İGPVY 57% Yüksekova hizmet " " İGPVY 57% Yüksekova 156 99% Yüksekova+Yenimahalle 102 lise-16 Otluca Köyü + Şemdinli-Günyazı Yeniçeri + Yüksekova YcnimahıJle Mah. İGPVY Hatay Antakya 392 100% Tamamı satıldı. Antakya-Günyazı 2.Etap 532 98% 280 alt gelir, (ilköğretim-32), (lise-32) Dörtyol 360 98% (ilköğretim-24) Kırıkhan 296 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Reyhanlı 272 81% 80 alt gelir, (ilköğretim-8) Kırıkhan W HAİT 24% Yayladağ 20 HAİT 24% Mrk. Engelsiz Yaşam Mrk. 7 98% Saraycık 114 93% Belen 414 Talep örg. 91% İskenderun 53% (lise-24) İskenderun-Aşkarbeyli, Sevre Köyü, Frenkçiftliği Mh. " ~ 252 HAİT 7% İğdır Merkez-Doğu Beyazıt Yolu 288 100% (ilköğretim-24) 112 alt gelir. Tuzluca 240 kişilik pansiyon 60 68% Topçular 300 kişilik pansiyon 75 68% (liıe-16) Merkez 68% rUköfcretim-24) Aralık 6?%_. (lise-16) Aralık ~~2Ö HAİT ~ İsparta Merkez-Çünür Mh. (2etap) 408 (168+240) %100,98 Tamamı satıldı. 2.etap 240 altgelir. Mrk-Aliköy Mevkii 1. Böl. 732 98% 432 alt gelir. (ilk.-24) (lise-24) Aliköy 182 92% Tamamı alt gelir, (ilköğretim-24) Senirkent-Büyükkabaca 105 Tarımköy 97% Uluborlu 2 Etap 400 (176 + 224) Talep örg. 97%, 21 224 alt gelir. Gönen 128 Talep örg. 97%~ Sütçüler 232 Talep örg. 91% 216 alt gelir. Atabey-Yakabağl ar 216 92% Merkez 240 HAİT 94% Eğirdir 78 HAİT 73% Keçiborlu 224 42% Tamamı alt gelir. Yalvaç 96 Yalvaç 75 Yataklı Hastane Gelendost 224̂ 19% Tamamı alt gelir. Şarkikaraağaç 35 yataklı devlet hastanesi İstanbul Ataköy 950 Hasılat pay. 82% (ilköğretim-16) Tamamı satıldı. Avcılar-Ispartakule ı. Bölge 751 97% (2 ilköğretim-32) - 1 2 8 -
Sayfa 129 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Merkez-Bağlar ıos Afet konutu 100% Merkez 160 98% Çukurca 48 91% Gupsi 192 Afet konutu 86% " Şemdinli 64 97% Şemdinli-Günyazı 44 Afet konutu 100% Şemdinli hizmet destek tesisi İGPVY 57% Yüksekova hizmet " " İGPVY 57% Yüksekova 156 99% Yüksekova+Yenimahalle 102 lise-16 Otluca Köyü + Şemdinli-Günyazı Yeniçeri + Yüksekova YcnimahıJle Mah. İGPVY Hatay Antakya 392 100% Tamamı satıldı. Antakya-Günyazı 2.Etap 532 98% 280 alt gelir, (ilköğretim-32), (lise-32) Dörtyol 360 98% (ilköğretim-24) Kırıkhan 296 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Reyhanlı 272 81% 80 alt gelir, (ilköğretim-8) Kırıkhan W HAİT 24% Yayladağ 20 HAİT 24% Mrk. Engelsiz Yaşam Mrk. 7 98% Saraycık 114 93% Belen 414 Talep örg. 91% İskenderun 53% (lise-24) İskenderun-Aşkarbeyli, Sevre Köyü, Frenkçiftliği Mh. " ~ 252 HAİT 7% İğdır Merkez-Doğu Beyazıt Yolu 288 100% (ilköğretim-24) 112 alt gelir. Tuzluca 240 kişilik pansiyon 60 68% Topçular 300 kişilik pansiyon 75 68% (liıe-16) Merkez 68% rUköfcretim-24) Aralık 6?%_. (lise-16) Aralık ~~2Ö HAİT ~ İsparta Merkez-Çünür Mh. (2etap) 408 (168+240) %100,98 Tamamı satıldı. 2.etap 240 altgelir. Mrk-Aliköy Mevkii 1. Böl. 732 98% 432 alt gelir. (ilk.-24) (lise-24) Aliköy 182 92% Tamamı alt gelir, (ilköğretim-24) Senirkent-Büyükkabaca 105 Tarımköy 97% Uluborlu 2 Etap 400 (176 + 224) Talep örg. 97%, 21 224 alt gelir. Gönen 128 Talep örg. 97%~ Sütçüler 232 Talep örg. 91% 216 alt gelir. Atabey-Yakabağl ar 216 92% Merkez 240 HAİT 94% Eğirdir 78 HAİT 73% Keçiborlu 224 42% Tamamı alt gelir. Yalvaç 96 Yalvaç 75 Yataklı Hastane Gelendost 224̂ 19% Tamamı alt gelir. Şarkikaraağaç 35 yataklı devlet hastanesi İstanbul Ataköy 950 Hasılat pay. 82% (ilköğretim-16) Tamamı satıldı. Avcılar-Ispartakule ı. Bölge 751 97% (2 ilköğretim-32) - 1 2 8 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Avcılar Tahtakale 18% (ilköğretim-32) BahçeşehirTl Bölgesi 395 50% Tamamı satıldı. Bahçeşehir(4.-5. bölgeler) 1.056 (374+682) %100,%98 Bahçeşehir 6. Bölge 352 Hasılat pay. 91% Tamamı satıldı. Bahçeşehir7. bölge _ 320 M 4( Tamamı satıldı. Bahçeşehir 8. bölge + tic. 565 " Tamamı satıldı. Bahçeşehir 9. bölge 179 (4 «1 42% Bahçeşehir 10. bölge 394 u a 52% Tamamı satıldı. Bahçeşehir T2 Bölgesi 11. bal. 600 İl » Bahçeşehir 243/1 parsel 38 " " 98% Beşiktaş-Ortaköy 74 Hasılat pay. , 71% Tamamı satıldı. Çaîalca-Hadımköy (4etap) 2.756 (392+ 904+ 696+ 764) "%ıöö,ıoo, 100,80 1.220 alt gelir. (ilW>ğre«m-32),(lbe-32) Çatalca Posta İsletme Merkezi Halkalı (1J64+2.228) 3.592 Hasılat pay. 100,97% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Halkalı HBöl.(447/l-l 7) 868 (576+292) Has. pay. %91,%88 Halkalı ffl.Böl.(451/l-10) J6Ö (264+96) Has.pay. 100,10% Halkalı IV. Bölge 1.368 Hasılat payl 100% Tamamı satıldı. Halkalı 550 Ada 560 100% Halkalı 182/1 (3 bölge) 2.640 (912+576+1152) Gecekondu dön. Kİ00,99, 100 (ilköğretim-32) (ilköğretim-24) Halkalı 544 Yataklı Hastane 73% İkitelli 20 ~~678 Göçmen konutu 100% Haksahiplerme tahsis edildi. İkitelli 100% 678 konut alt gelir. Tamamı satıldı. Kozyatağı 800 Hasılat pay. 100% Tamamı satıldı. Pendik-Şehli Mh. (2 etap) 1.736 (1056+680) %100,100 592 alt gelir. Pendik Engelsiz Yasam Mrkz 6 97% Pendik Rehabilitasyon Mrkz 44% Omraniye-Taşdelen 346 Hasilatpay. 98% (ilköğretim-32) Ümraniye 96 Halkalı 1. Bölge 1.116 100% (2-lise-24) Halkalı 2. Bölge 1.000 100% (İlkö5retim-l(jl (ilköftretim-24) Halkalı 3. Böke 1.480 98% _ _ ıliıe.24) rilk»rctim.l6) Halkalı 4. Bölge 784 99% Halkalı 5. Bölge 1.108 100% Halkalı 6. Bölge 944 98% Halkalı 7. Bölge 726 99% (2 lise-40) Halkalı DDY 1. Etap 700 81% 390 alt gelir. (ilk-32)0ise-32) Halkalı sanjatııjaın pmi« Polis lojmanları 1.108 2.200 Hasılat pay. Hasılat Pay. 35% Halkalı Toplu Konut Alanı Doğa ve Eğlence Parkı Tuzla (2 Bölge) 1.744 1İ60 (760+984) Oec dön. %99,%98 760 alt gelh.(ilköğretim-32) Tuzla-Aydınh 3.Etap Gaziosmanpaşa-Taşoluk (1., 2. Bölge) (750+606) 87% (ilköğretim-40) flise-40) 056 %97,%99 1.152 alt gelir, (llköğretira-24) (2 lise- 24) (ilköğretim-32) (lise-32) Gaziosmanpaşa 162 Gecekondu dön. 74% Maltepe-Başı büyük 300 Gecekondu ~ 92% Küçükçe kmece-Ayazma 364 Gecekondu 83% - 1 2 9 -
Sayfa 130 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Avcılar Tahtakale 18% (ilköğretim-32) BahçeşehirTl Bölgesi 395 50% Tamamı satıldı. Bahçeşehir(4.-5. bölgeler) 1.056 (374+682) %100,%98 Bahçeşehir 6. Bölge 352 Hasılat pay. 91% Tamamı satıldı. Bahçeşehir7. bölge _ 320 M 4( Tamamı satıldı. Bahçeşehir 8. bölge + tic. 565 " Tamamı satıldı. Bahçeşehir 9. bölge 179 (4 «1 42% Bahçeşehir 10. bölge 394 u a 52% Tamamı satıldı. Bahçeşehir T2 Bölgesi 11. bal. 600 İl » Bahçeşehir 243/1 parsel 38 " " 98% Beşiktaş-Ortaköy 74 Hasılat pay. , 71% Tamamı satıldı. Çaîalca-Hadımköy (4etap) 2.756 (392+ 904+ 696+ 764) "%ıöö,ıoo, 100,80 1.220 alt gelir. (ilW>ğre«m-32),(lbe-32) Çatalca Posta İsletme Merkezi Halkalı (1J64+2.228) 3.592 Hasılat pay. 100,97% Tamamı satıldı, (ilköğretim-16) Halkalı HBöl.(447/l-l 7) 868 (576+292) Has. pay. %91,%88 Halkalı ffl.Böl.(451/l-10) J6Ö (264+96) Has.pay. 100,10% Halkalı IV. Bölge 1.368 Hasılat payl 100% Tamamı satıldı. Halkalı 550 Ada 560 100% Halkalı 182/1 (3 bölge) 2.640 (912+576+1152) Gecekondu dön. Kİ00,99, 100 (ilköğretim-32) (ilköğretim-24) Halkalı 544 Yataklı Hastane 73% İkitelli 20 ~~678 Göçmen konutu 100% Haksahiplerme tahsis edildi. İkitelli 100% 678 konut alt gelir. Tamamı satıldı. Kozyatağı 800 Hasılat pay. 100% Tamamı satıldı. Pendik-Şehli Mh. (2 etap) 1.736 (1056+680) %100,100 592 alt gelir. Pendik Engelsiz Yasam Mrkz 6 97% Pendik Rehabilitasyon Mrkz 44% Omraniye-Taşdelen 346 Hasilatpay. 98% (ilköğretim-32) Ümraniye 96 Halkalı 1. Bölge 1.116 100% (2-lise-24) Halkalı 2. Bölge 1.000 100% (İlkö5retim-l(jl (ilköftretim-24) Halkalı 3. Böke 1.480 98% _ _ ıliıe.24) rilk»rctim.l6) Halkalı 4. Bölge 784 99% Halkalı 5. Bölge 1.108 100% Halkalı 6. Bölge 944 98% Halkalı 7. Bölge 726 99% (2 lise-40) Halkalı DDY 1. Etap 700 81% 390 alt gelir. (ilk-32)0ise-32) Halkalı sanjatııjaın pmi« Polis lojmanları 1.108 2.200 Hasılat pay. Hasılat Pay. 35% Halkalı Toplu Konut Alanı Doğa ve Eğlence Parkı Tuzla (2 Bölge) 1.744 1İ60 (760+984) Oec dön. %99,%98 760 alt gelh.(ilköğretim-32) Tuzla-Aydınh 3.Etap Gaziosmanpaşa-Taşoluk (1., 2. Bölge) (750+606) 87% (ilköğretim-40) flise-40) 056 %97,%99 1.152 alt gelir, (llköğretira-24) (2 lise- 24) (ilköğretim-32) (lise-32) Gaziosmanpaşa 162 Gecekondu dön. 74% Maltepe-Başı büyük 300 Gecekondu ~ 92% Küçükçe kmece-Ayazma 364 Gecekondu 83% - 1 2 9 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Kçekmece-Halkah 5201 parsel Kuzu Divan Residence 40C Hasılat pay. Zeytinbumu-Seyitnizam 91% (ilköğretim-32) Sultanbeyli 2 adet atölye B.çekmece 2 adet atölye K.çekmece Sefaköy 32/35 Parsel Seyrantepe Spor Komp. 98% (lise-24) (meslek lisesi) — — . . . . 83% (lise-24) 29% Seyrantepe 600 Yataklı Hastane Esenler-tkitelli Karahmetli 114 AfetUyg. 42% Ümraniye-Tasdelen 92% (ilköğretim-32) Ümraniye 100 (1.042 + 348 + 1.334 + 720 + 1.814 + 372 + 1.340+912+888 + 1.194 + 1.130 + 788 + 948 + 1.116 + 1.090 +764) 36% Kayabaşı 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.- 8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.- 16.Bölge 15.800 %71,53, 76,45,58, 51,37,32, 66,47,0, 0,0,0,1,0 11.094'ü alt gelir.(2-ilköğretim-40)(2- lise-40) Kadıköy Küçükbakkalköy Esenler (ilköğretim-40) (ilköğretim-24) Fatih sağlık ocağı Fatih-Sulukule 577 Gec. Dön. Fatih Sulukule Konaklama ve Ticaret Tesisi Denizcilik Müsteşarlığı Bölge MfldOrlüğfl Hizmet Binasının Güçlendirilmesi ve Restorasyonu Kağıthane Gürsel mah. "milli arşiv sitesi" 93% 1% BüyOkçekmece-Kıraç okul + Sarıyer Istinye 200 kişilik pansiyon + Avcılar Firflzköy okul 50 (ilköğretim-32), (ilköğredm-40) Kartal Vergi Dairesi binası tadilat ve onarım Ataşehir (Emlak GYO) 180 Hasılat pay. 100% Ataşehir (Batı-1 .etap)" 2.044 (716+1.328) Hasılat Pay. %100,99 Ataşehir (Batı-2. " ) " 1.742 (793+949)Has.Pıy %100,98 Ataşehir 03atı-3. " } " Ataşehir (Batı-4. " ) " 3.639 2.000 (1.42J+2.214)Has. Hasılat pay. %100,96 Ticaret + konut 9% (ilköğretim-24) Ataşehir-Doğu (EGYO) 1.000 0% Bahçeşehir3.bölge(") 844 47% B.şehir-Ispartakule l.böl. 2.373 (1.793+580)" %95, %26 1.793 konut tamamlandı. B.şehir-Ispartakule 2.böl 3.600 « lf 26% Avcılar-Ispartakule (EGYO) 460-62/1 parsel 1.410 « ıı 9% Avcılar-Ispartakule 4.Bölge (EGYO) 800 ( II 21% Bakırköy-KartaltepeC4) 285 " " 87% 97% B.çekmece-M.Sinan (") 660 II u (lise-24) ikitelli (Emlak GYO) 936 « « 90% - 1 3 0 -
Sayfa 131 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Kçekmece-Halkah 5201 parsel Kuzu Divan Residence 40C Hasılat pay. Zeytinbumu-Seyitnizam 91% (ilköğretim-32) Sultanbeyli 2 adet atölye B.çekmece 2 adet atölye K.çekmece Sefaköy 32/35 Parsel Seyrantepe Spor Komp. 98% (lise-24) (meslek lisesi) — — . . . . 83% (lise-24) 29% Seyrantepe 600 Yataklı Hastane Esenler-tkitelli Karahmetli 114 AfetUyg. 42% Ümraniye-Tasdelen 92% (ilköğretim-32) Ümraniye 100 (1.042 + 348 + 1.334 + 720 + 1.814 + 372 + 1.340+912+888 + 1.194 + 1.130 + 788 + 948 + 1.116 + 1.090 +764) 36% Kayabaşı 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.- 8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.- 16.Bölge 15.800 %71,53, 76,45,58, 51,37,32, 66,47,0, 0,0,0,1,0 11.094'ü alt gelir.(2-ilköğretim-40)(2- lise-40) Kadıköy Küçükbakkalköy Esenler (ilköğretim-40) (ilköğretim-24) Fatih sağlık ocağı Fatih-Sulukule 577 Gec. Dön. Fatih Sulukule Konaklama ve Ticaret Tesisi Denizcilik Müsteşarlığı Bölge MfldOrlüğfl Hizmet Binasının Güçlendirilmesi ve Restorasyonu Kağıthane Gürsel mah. "milli arşiv sitesi" 93% 1% BüyOkçekmece-Kıraç okul + Sarıyer Istinye 200 kişilik pansiyon + Avcılar Firflzköy okul 50 (ilköğretim-32), (ilköğredm-40) Kartal Vergi Dairesi binası tadilat ve onarım Ataşehir (Emlak GYO) 180 Hasılat pay. 100% Ataşehir (Batı-1 .etap)" 2.044 (716+1.328) Hasılat Pay. %100,99 Ataşehir (Batı-2. " ) " 1.742 (793+949)Has.Pıy %100,98 Ataşehir 03atı-3. " } " Ataşehir (Batı-4. " ) " 3.639 2.000 (1.42J+2.214)Has. Hasılat pay. %100,96 Ticaret + konut 9% (ilköğretim-24) Ataşehir-Doğu (EGYO) 1.000 0% Bahçeşehir3.bölge(") 844 47% B.şehir-Ispartakule l.böl. 2.373 (1.793+580)" %95, %26 1.793 konut tamamlandı. B.şehir-Ispartakule 2.böl 3.600 « lf 26% Avcılar-Ispartakule (EGYO) 460-62/1 parsel 1.410 « ıı 9% Avcılar-Ispartakule 4.Bölge (EGYO) 800 ( II 21% Bakırköy-KartaltepeC4) 285 " " 87% 97% B.çekmece-M.Sinan (") 660 II u (lise-24) ikitelli (Emlak GYO) 936 « « 90% - 1 3 0 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Ümraniye (Emlak GYO) 883 " " 93% 633 konut + 250 villa (3 ilköğretim) Gaziosmanpaşa-Karayolları Mh. 2.824 (1902+922)" %95, %92 Gaziosmanpaşa-Karayolları letıp 256 " Silivri Selim Paşa (EGYO) 820 93% Üsküdar-Burhaniye(EGYO) 120 HasJPay. Şişli-Ay azağa (Seyrantepe) (") 400 7% Başakşehir İkitelli Ayazma l.Etap 3.500 Has.Pay. Alaşehir KüçakbakkalkOy 3386 ada 1 parsel (makezüs alını) Halkalı l.Etap 648 Ada/1 Parsel 650 Has.Pay. B.şehir-Doğapark (EPPY) 115 " » 95% İzmir Merkez-Uzundere (4 etap) 3.080 (672+1176+616 +616) Gec. dön. %97,%81% 97,%93 560 konut alt gelir.(ilköğretlm-44) (lise 38) Mrkz-Karşıyaka-örnekköy 808 Gecekondu 100% (ilköğretim-32) (lise-32) Aliağa 500 98% (ilköğretim-16) 140 alt gelir. Menemen-Asarlık (2 Etap) 752 (208+544)Taiepor %99,%95 182+544 ah gelir. (Uköğretim-8) Menemen-Koyundere Mh 568 67% (İİİL-24) 568 alt gelir. (Ahiska Türk.) Seferihisar 204 106'sı AfetUyg. %100,95 Urla 156 105'i_AfetUyg. %100,95 Torbalı-Yazıbaşı 1 .Etap 840 91% 400 alt gelir, (ilköğretim-24) Çiğli _ _ 668 93% 402 alt gelir. Tire 322 99% 80 alt gelir, (ilköğretim-24) Tire Maltepe 200 Ytklı. Hst 72% Buca-Tınaztepe 2 Etap 1.680 (694+986) %81,%93 714 alt gelir.(ilköğretim-44)(lise-24) Karşıyaka-Mavişehir 122 Hasılat pay. villa (Emlak Bankasından devir) Bornova vergi dairesi Karşıyaka+Konak+Torbalı+ Çiğli+Menemen (2 adet lise-24),(3 adet ilköğretim-24) Karşıyaka-Şemikler-Köyü (ilköğretim-24) Karşıyaka Salhane Vergi Dairesi Binası Narhdere 20 HAİT Karşıyaka-Mv.şehiKEGYO) 63 Hasılat pay. 26% 7 villa + 56 konut Tamamı satıldı. Karşıyaka- " ( " ) 3.554 (1.568+750+536 +700) Hasılat %99,77,80 Çiğli (Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi) 22.4531\ parsel 200 Hasılat pay. <ahraroanmaraş Mrk.-Serintepe 200 91% (ilköğr-16) 80 alt gelir, (ilköğr-24) Afşin 272 98% (ilköğretim-24) 112 alt gelir. Afşin 300 kişilik pansiyon 75 53% Elbistan 504 100% (llköğretim-24)(lise-24) Türkoğlu 119 Tarımköy 40% (ilköğretim-5) Fatih Mah. 396 92% 196 alt gelir. Ilıca 82 AfetUyg. Karacasu Mah. 742 Yoksul konut (ilköğretim-24) Karabük Mrkz-Cevizlidere(2etap) 816 (384+432) Gec don. %100,%99 (ilköğretim-24) Merkez-Fatih Mh. 476 100% (ilköğretim-24) 476 alt gelir. Mcrkcz-Kılavuzlar Mh. yurt binası 168 99% - 1 3 1 -
Sayfa 132 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Ümraniye (Emlak GYO) 883 " " 93% 633 konut + 250 villa (3 ilköğretim) Gaziosmanpaşa-Karayolları Mh. 2.824 (1902+922)" %95, %92 Gaziosmanpaşa-Karayolları letıp 256 " Silivri Selim Paşa (EGYO) 820 93% Üsküdar-Burhaniye(EGYO) 120 HasJPay. Şişli-Ay azağa (Seyrantepe) (") 400 7% Başakşehir İkitelli Ayazma l.Etap 3.500 Has.Pay. Alaşehir KüçakbakkalkOy 3386 ada 1 parsel (makezüs alını) Halkalı l.Etap 648 Ada/1 Parsel 650 Has.Pay. B.şehir-Doğapark (EPPY) 115 " » 95% İzmir Merkez-Uzundere (4 etap) 3.080 (672+1176+616 +616) Gec. dön. %97,%81% 97,%93 560 konut alt gelir.(ilköğretlm-44) (lise 38) Mrkz-Karşıyaka-örnekköy 808 Gecekondu 100% (ilköğretim-32) (lise-32) Aliağa 500 98% (ilköğretim-16) 140 alt gelir. Menemen-Asarlık (2 Etap) 752 (208+544)Taiepor %99,%95 182+544 ah gelir. (Uköğretim-8) Menemen-Koyundere Mh 568 67% (İİİL-24) 568 alt gelir. (Ahiska Türk.) Seferihisar 204 106'sı AfetUyg. %100,95 Urla 156 105'i_AfetUyg. %100,95 Torbalı-Yazıbaşı 1 .Etap 840 91% 400 alt gelir, (ilköğretim-24) Çiğli _ _ 668 93% 402 alt gelir. Tire 322 99% 80 alt gelir, (ilköğretim-24) Tire Maltepe 200 Ytklı. Hst 72% Buca-Tınaztepe 2 Etap 1.680 (694+986) %81,%93 714 alt gelir.(ilköğretim-44)(lise-24) Karşıyaka-Mavişehir 122 Hasılat pay. villa (Emlak Bankasından devir) Bornova vergi dairesi Karşıyaka+Konak+Torbalı+ Çiğli+Menemen (2 adet lise-24),(3 adet ilköğretim-24) Karşıyaka-Şemikler-Köyü (ilköğretim-24) Karşıyaka Salhane Vergi Dairesi Binası Narhdere 20 HAİT Karşıyaka-Mv.şehiKEGYO) 63 Hasılat pay. 26% 7 villa + 56 konut Tamamı satıldı. Karşıyaka- " ( " ) 3.554 (1.568+750+536 +700) Hasılat %99,77,80 Çiğli (Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi) 22.4531\ parsel 200 Hasılat pay. <ahraroanmaraş Mrk.-Serintepe 200 91% (ilköğr-16) 80 alt gelir, (ilköğr-24) Afşin 272 98% (ilköğretim-24) 112 alt gelir. Afşin 300 kişilik pansiyon 75 53% Elbistan 504 100% (llköğretim-24)(lise-24) Türkoğlu 119 Tarımköy 40% (ilköğretim-5) Fatih Mah. 396 92% 196 alt gelir. Ilıca 82 AfetUyg. Karacasu Mah. 742 Yoksul konut (ilköğretim-24) Karabük Mrkz-Cevizlidere(2etap) 816 (384+432) Gec don. %100,%99 (ilköğretim-24) Merkez-Fatih Mh. 476 100% (ilköğretim-24) 476 alt gelir. Mcrkcz-Kılavuzlar Mh. yurt binası 168 99% - 1 3 1 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Esentepe 268 74% Eskipazar Bahçepınar Mıh. 168 Karaman Mrk.Değirmendere(720), Ayrancı(64) 784 100% (lise-24) Sevgi Evleri Ortak Kullanım Bnı 12 98% Kırbağ 880 98% (ilkflgretlm-32) (llıe-32) Tamamı alt gelir. Yeşildere 50 Tarımköy Uyg. 98% Sanveliler 96 Talep örg. 6% Tamamı alt gelir. Merkez 300 Yataklı Hastane Kan Merkez-Yerıimahatle (2 etap) 752 (224+528)Gec %98,%100 (ilköğretira-24) Merkez-Karacaören Mh. 180 100% Tamamı satıldı. Merkez 60 HAİT 68% Merkez 300 kişilik pansiyon 75 (üköğretim-24)(Iise-16) Sarıkamış _304 66% (ilköğretim-16) Sarıkamış 50 Yataklı Hastane ve Lazerli Tank Atış Eğitim SimClatör Dershanesi Karacaören Engelsiz Yasam Mrk. 12 99% Merkez Digor Yolu cami, Sarıkamış Yenimahalle Hançerli mevkii cami Kastamonu Mrk.-Saraçlar(2etap) 912 (288+624) %100,100 208 alt gelir, (ilköğretim-24) Tosya 312 Talep örg. 100%' 224 alt gelir. Ihsangazi 24 Afet Uyg. 98% Çatalzeytin 60 Afet Uyg. 98% Pınarbaşı 64 Afet Uyg. 98% Taşköprü 200 kişilik pansiyon 50 ~~64% Merkez Sevgi Evleri 2 Adet Yaşam Birimi, 1 Adet İdari Bina 3 Kayseri Merkez-Melikgazi (3 etap) 2.504 (376+944+1184) 100,100,100 196 alt gelir. Merkez-Bahçelievler Mh.(4.- 5.-6.-7. Bölge) 2.604 (476+656+ 744+728) %100,100 %98,98 1.316 alt gelir. Melikgazi 826 Yoksul konut (ilköğretim-24) İncesu (2 Etap) 1.012 (432+580) Talep Örg. 100%, 35 592 alt gelir, (ilköğretim-16) Pınarbaşı (3 etap) 616 (192+144+280) Talep örg. %100,97, 94 2. etap 80 alt gelir. 3.etap 112 alt gelir. (ilköğretim-14) Bünyan 214 Talep örg. 97% 96 alt gelir, (ilköğretim-16) Yahyalı 344 Talep Örg. 98% 144 alt gelir, (ilköğretim-16) Tomarza 304 Talep örg. 98% (İlköğretim-16) Erciyes Üniversitesi 1.224 Talep örg. 80% (ilköğretim-32) Beyazşehir, Kocasinan, Mimarsinan Şirintepe mevkii, Talaş 9% (ilköğretim-32), (2 adet llköğretim- 24), (lise-16) Yeşilhisar 128 Talep örg. 47% 64'ü alt gelir. Develi 1767 ada 1 parsel 162 128'i alt gelir. Kırıkkale Keskin, B.şeyh, Y.han 716 (192+144+380) 100% (Uköğretim-16) Bahşılı (2 Etap) 416 (176+240) %100,98 Tamamı satıldı. Yahşihan 2. Etap 282 99% ' (ilköğretim-24) 108 alt gelir Merkez-Hacıbey 392 99% (ilköğretim-24) 48 alt gelir Merkez-Hacıbey 448 Yoksul konut - 1 3 2 -
Sayfa 133 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2010 EK-1 Esentepe 268 74% Eskipazar Bahçepınar Mıh. 168 Karaman Mrk.Değirmendere(720), Ayrancı(64) 784 100% (lise-24) Sevgi Evleri Ortak Kullanım Bnı 12 98% Kırbağ 880 98% (ilkflgretlm-32) (llıe-32) Tamamı alt gelir. Yeşildere 50 Tarımköy Uyg. 98% Sanveliler 96 Talep örg. 6% Tamamı alt gelir. Merkez 300 Yataklı Hastane Kan Merkez-Yerıimahatle (2 etap) 752 (224+528)Gec %98,%100 (ilköğretira-24) Merkez-Karacaören Mh. 180 100% Tamamı satıldı. Merkez 60 HAİT 68% Merkez 300 kişilik pansiyon 75 (üköğretim-24)(Iise-16) Sarıkamış _304 66% (ilköğretim-16) Sarıkamış 50 Yataklı Hastane ve Lazerli Tank Atış Eğitim SimClatör Dershanesi Karacaören Engelsiz Yasam Mrk. 12 99% Merkez Digor Yolu cami, Sarıkamış Yenimahalle Hançerli mevkii cami Kastamonu Mrk.-Saraçlar(2etap) 912 (288+624) %100,100 208 alt gelir, (ilköğretim-24) Tosya 312 Talep örg. 100%' 224 alt gelir. Ihsangazi 24 Afet Uyg. 98% Çatalzeytin 60 Afet Uyg. 98% Pınarbaşı 64 Afet Uyg. 98% Taşköprü 200 kişilik pansiyon 50 ~~64% Merkez Sevgi Evleri 2 Adet Yaşam Birimi, 1 Adet İdari Bina 3 Kayseri Merkez-Melikgazi (3 etap) 2.504 (376+944+1184) 100,100,100 196 alt gelir. Merkez-Bahçelievler Mh.(4.- 5.-6.-7. Bölge) 2.604 (476+656+ 744+728) %100,100 %98,98 1.316 alt gelir. Melikgazi 826 Yoksul konut (ilköğretim-24) İncesu (2 Etap) 1.012 (432+580) Talep Örg. 100%, 35 592 alt gelir, (ilköğretim-16) Pınarbaşı (3 etap) 616 (192+144+280) Talep örg. %100,97, 94 2. etap 80 alt gelir. 3.etap 112 alt gelir. (ilköğretim-14) Bünyan 214 Talep örg. 97% 96 alt gelir, (ilköğretim-16) Yahyalı 344 Talep Örg. 98% 144 alt gelir, (ilköğretim-16) Tomarza 304 Talep örg. 98% (İlköğretim-16) Erciyes Üniversitesi 1.224 Talep örg. 80% (ilköğretim-32) Beyazşehir, Kocasinan, Mimarsinan Şirintepe mevkii, Talaş 9% (ilköğretim-32), (2 adet llköğretim- 24), (lise-16) Yeşilhisar 128 Talep örg. 47% 64'ü alt gelir. Develi 1767 ada 1 parsel 162 128'i alt gelir. Kırıkkale Keskin, B.şeyh, Y.han 716 (192+144+380) 100% (Uköğretim-16) Bahşılı (2 Etap) 416 (176+240) %100,98 Tamamı satıldı. Yahşihan 2. Etap 282 99% ' (ilköğretim-24) 108 alt gelir Merkez-Hacıbey 392 99% (ilköğretim-24) 48 alt gelir Merkez-Hacıbey 448 Yoksul konut - 1 3 2 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Çelebi 96 52% 64 alt gelir. Kırklareli Merkez-Cumhuriyet Mah. 456 79% (İlköğretim-24) 192 alt gelir. Tamımı satıldı. Lüleburgaz (EGYO) 804 57% (ilköğretim-24) Kırşehir Merkez-Aşıkpaşa 384 98% (ilköğretim-24) Mrk.-Aşıkpasa, 192 kişilik Pansiyon + Mrk.-Akçakent + Kaman 48 Güzel sanatlar lisesi-16, lise-16, kız meslek lisesi-16 Kaman 320 94% (lise-24) (ilköğretim-16) Kaman Hacıpınar + Çiftlikçi Mah. (toz meslek lisesi-16) (sağlık meslek lisesi-16) Kaman Merkez Sevgi Evi 116 9 Tarımköy 91% . Merkez 300 Yataklı Hastane 51% Yenice Engelsiz Yaşam Birimi 24 35% Çiçekdağı 72 Talep örg. 93% Tamamı alt gelir. Akpınar-Boztepe 96 94% Tamamı alt gelir. Kilis Merkeı-Autürk Mah. (1.-2. böl) 864 (224+640) %100,99 Tamamı satıldı. 320 alt gelir. (IIköğ-24) Merkez-Demirciler Mah. 288 27% (96'sı yoksul konutX192'si alt gelir) Kocaeli Merkez-Bekirpaşa 682 100% Tamamı satıldı, (lise-12) Mıic-Bekirpaşa (2 etap) 610 (420+190) %99,%100 (ilköğretim-24) Bekirpaşa-Tavşantepe 402 84 1378 99% Bekirpaşa Gecekondu Dön. (1040 Gec. Dön. +338) 97% Merkez-GUndoğdu (2 etap) %98,100 (ilköğretim-36) 338 alt gelir. Gebze 20 Göçmen konutu 100% Haksahiplerine tahsis edildi. Gebze-Şekerpınar (2 etap) 1.736 (476+1260) %99,%99 112+588 alt gelir, (illc-32) (lise-24) Gebze 536 Gec. Dön. 308 ah gelir. Gölcük 856 89% 358 ah gelir. İzmit Anzlı J06 AfetUyg. 45% Yenişehir-Yahyakaptan cami KörfezfEGYO) 3.550 (840 + 2.710) Has. pıy. (Soıyıl. K.) %80, %0 (3 ilköğretim-24) Konya Merkez-Selçuklu (3 bölge) 2.016 (320+960+736) 100% (ilköğretim-24) 864 alt gelir. Merkez-Selçuk Onv. 528 100% - Mrk.-Selçuklu Yazır Mh. Merkez-Meram 1. Etap 640 97% Tamamı ah gelir. 972 90% 374 ah gelir. Merkez-Meram 2. Etap 974 73% (ilköğretim-24) 256'sı alt gelir. Meram 27316 ada 1 parsel 688 yoksul konut 22% Meram Org. Tural Mah. 80 HAİT Akşehir 192 100% (lise-24) Tamamı satıldı. Akşehir 240 kişilik pansiyon 60 7 6 % _ (lise-16) Akşehir-Kozağaç Mah. 384 160'ı alt gelir. Beyşehir 448 100% (ilköğretim-24) Çumra (l.-2.Etap) 204 (144+60) %98,%98 48 alt gelir. Eregli(400), Halkapınar(80) 480 100% (ilköğretim-24) Halkapınar 2.Etap 208 192 98% Kadınhanı (2 Etap) (80+112) Talep %100,100 Tamamı satıldı. Karapınar (2 Etap) 768 (336 + 432) 100%, 22 (ilköğretim-24) Yunak 72 İ44 Talep örg. Talep örg. 98% Doğanhisar 97% Seydişehir 384 73% 144 alt gelir. (İlköğretim-16) - 1 3 3 -
Sayfa 134 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Çelebi 96 52% 64 alt gelir. Kırklareli Merkez-Cumhuriyet Mah. 456 79% (İlköğretim-24) 192 alt gelir. Tamımı satıldı. Lüleburgaz (EGYO) 804 57% (ilköğretim-24) Kırşehir Merkez-Aşıkpaşa 384 98% (ilköğretim-24) Mrk.-Aşıkpasa, 192 kişilik Pansiyon + Mrk.-Akçakent + Kaman 48 Güzel sanatlar lisesi-16, lise-16, kız meslek lisesi-16 Kaman 320 94% (lise-24) (ilköğretim-16) Kaman Hacıpınar + Çiftlikçi Mah. (toz meslek lisesi-16) (sağlık meslek lisesi-16) Kaman Merkez Sevgi Evi 116 9 Tarımköy 91% . Merkez 300 Yataklı Hastane 51% Yenice Engelsiz Yaşam Birimi 24 35% Çiçekdağı 72 Talep örg. 93% Tamamı alt gelir. Akpınar-Boztepe 96 94% Tamamı alt gelir. Kilis Merkeı-Autürk Mah. (1.-2. böl) 864 (224+640) %100,99 Tamamı satıldı. 320 alt gelir. (IIköğ-24) Merkez-Demirciler Mah. 288 27% (96'sı yoksul konutX192'si alt gelir) Kocaeli Merkez-Bekirpaşa 682 100% Tamamı satıldı, (lise-12) Mıic-Bekirpaşa (2 etap) 610 (420+190) %99,%100 (ilköğretim-24) Bekirpaşa-Tavşantepe 402 84 1378 99% Bekirpaşa Gecekondu Dön. (1040 Gec. Dön. +338) 97% Merkez-GUndoğdu (2 etap) %98,100 (ilköğretim-36) 338 alt gelir. Gebze 20 Göçmen konutu 100% Haksahiplerine tahsis edildi. Gebze-Şekerpınar (2 etap) 1.736 (476+1260) %99,%99 112+588 alt gelir, (illc-32) (lise-24) Gebze 536 Gec. Dön. 308 ah gelir. Gölcük 856 89% 358 ah gelir. İzmit Anzlı J06 AfetUyg. 45% Yenişehir-Yahyakaptan cami KörfezfEGYO) 3.550 (840 + 2.710) Has. pıy. (Soıyıl. K.) %80, %0 (3 ilköğretim-24) Konya Merkez-Selçuklu (3 bölge) 2.016 (320+960+736) 100% (ilköğretim-24) 864 alt gelir. Merkez-Selçuk Onv. 528 100% - Mrk.-Selçuklu Yazır Mh. Merkez-Meram 1. Etap 640 97% Tamamı ah gelir. 972 90% 374 ah gelir. Merkez-Meram 2. Etap 974 73% (ilköğretim-24) 256'sı alt gelir. Meram 27316 ada 1 parsel 688 yoksul konut 22% Meram Org. Tural Mah. 80 HAİT Akşehir 192 100% (lise-24) Tamamı satıldı. Akşehir 240 kişilik pansiyon 60 7 6 % _ (lise-16) Akşehir-Kozağaç Mah. 384 160'ı alt gelir. Beyşehir 448 100% (ilköğretim-24) Çumra (l.-2.Etap) 204 (144+60) %98,%98 48 alt gelir. Eregli(400), Halkapınar(80) 480 100% (ilköğretim-24) Halkapınar 2.Etap 208 192 98% Kadınhanı (2 Etap) (80+112) Talep %100,100 Tamamı satıldı. Karapınar (2 Etap) 768 (336 + 432) 100%, 22 (ilköğretim-24) Yunak 72 İ44 Talep örg. Talep örg. 98% Doğanhisar 97% Seydişehir 384 73% 144 alt gelir. (İlköğretim-16) - 1 3 3 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Cihanbeyli 80 Talep Org. 100% Oise-32) Cihanbeyli 75 Ytkl Hastane 84%^ Bozkır 192 Talep örg. 100% Bozkır 50 Yataklı Hastane 16% Akören 144 85% 128 alt gelir. Sarayönü 208 Talep örg. 99% 128 alt gelir. Ilgın 192 Talep örg. 98% 112 alt gelir. İmrenler 135 Tarımköy Emirgazi 96 Talep örg. 97% 32 alt gelir. Ereğli 588 93% Tamamı alt gelir. Karatay 76% (ilköğretim-24) Alban Köyü, Belceağaç Koyu, Karatay Elöldüren Mah., Karatay 42% (ilköğretim-16), (2 ilköğretim-24) (lise 24) Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mah.+ Selçuklu Sille Mah. (3 adet ilköğretim-24) Meram Harmancık + Meram Taşra Karaaslan (2 adet ilköğretim-24) Kütahya Merkez-lnköy (2 etap) 1.052 (332+720) %100,100 476 alt gelir. (ilköğretim-32Klise-24) Merkez-lnköy 3.ve 4. Etap 1.104 (180+924) %99,97 (ilköğretim-32) Merkez Sevgi Evleri 11 83% Merkez Zığra 92% (ilköğretim-32) Merkez İnköy 576 Yoksul konut Emet 144 100% Tamamı satıldı. Emet 208 Talep örg. 98% Tamamı alt gelir. Gediz (2 etap) 488 (208+280 Talep % 100,98 280 alt gelir, (ilkögretim-32) Hisarcık (2 etap) 160 (96+64 Talep %98,%98 64 konut alt gelir. Tavşanlı (3 etap) 750 (192+324+234) %100,76,89 240 konut alt gelir, (ilköğretim-32) Tavşanlı Çukurköy 4699 panel 144 10 96 alt gelir. Çavdarhisar (2 etap) 176 (96+80/TılcpÖrı %98,75 160 alt gelir, (ilköğretim-16) Altıntaş 2 etap 256 (96 + 160) Talep örg. 99%,0 Simav ~~m 82% Şaphane 112 Talep örg. Tamamı alt gelir. Dumlupınar 80 Tamamı alt gelir. Malatya Merkez-Beydağı 852 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-40) Beydağı 2.Etap (2 Kısım) 1-532 (920+612) %100,%98 616 konut alt gelir, (lise-40) Akçadağ 208 100% Doğanyol _48 100% Sevgi Evleri 1 99%" Darende 196 Talep örg. 98% " 140 konut alt gelir. Arapgir 96 Talep örg. 96% Merkez 360 Yoksul konut 29% Pötürge Yeşiltepe Mah. 48 Afet Uyg. 11% Merkez 640 Yataklı Hastane Manisa Merkez-Horozköy (3 etap) 1.684 (416+544+724) %10O.lM,90 (ilk-24) (İ1İC.-32) 724 ah gelir, (lise-24) Salihli-Durasıllı 132 Talep Örg. 99% 84 alt gelir. Köprübaşı 48 Talep örg. 96% Tamamı alt gelir. Turgutlu 384 98% (ilköğretim-24) Turgutlu 300 yataklı hastane - 1 3 4 -
Sayfa 135 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Cihanbeyli 80 Talep Org. 100% Oise-32) Cihanbeyli 75 Ytkl Hastane 84%^ Bozkır 192 Talep örg. 100% Bozkır 50 Yataklı Hastane 16% Akören 144 85% 128 alt gelir. Sarayönü 208 Talep örg. 99% 128 alt gelir. Ilgın 192 Talep örg. 98% 112 alt gelir. İmrenler 135 Tarımköy Emirgazi 96 Talep örg. 97% 32 alt gelir. Ereğli 588 93% Tamamı alt gelir. Karatay 76% (ilköğretim-24) Alban Köyü, Belceağaç Koyu, Karatay Elöldüren Mah., Karatay 42% (ilköğretim-16), (2 ilköğretim-24) (lise 24) Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mah.+ Selçuklu Sille Mah. (3 adet ilköğretim-24) Meram Harmancık + Meram Taşra Karaaslan (2 adet ilköğretim-24) Kütahya Merkez-lnköy (2 etap) 1.052 (332+720) %100,100 476 alt gelir. (ilköğretim-32Klise-24) Merkez-lnköy 3.ve 4. Etap 1.104 (180+924) %99,97 (ilköğretim-32) Merkez Sevgi Evleri 11 83% Merkez Zığra 92% (ilköğretim-32) Merkez İnköy 576 Yoksul konut Emet 144 100% Tamamı satıldı. Emet 208 Talep örg. 98% Tamamı alt gelir. Gediz (2 etap) 488 (208+280 Talep % 100,98 280 alt gelir, (ilkögretim-32) Hisarcık (2 etap) 160 (96+64 Talep %98,%98 64 konut alt gelir. Tavşanlı (3 etap) 750 (192+324+234) %100,76,89 240 konut alt gelir, (ilköğretim-32) Tavşanlı Çukurköy 4699 panel 144 10 96 alt gelir. Çavdarhisar (2 etap) 176 (96+80/TılcpÖrı %98,75 160 alt gelir, (ilköğretim-16) Altıntaş 2 etap 256 (96 + 160) Talep örg. 99%,0 Simav ~~m 82% Şaphane 112 Talep örg. Tamamı alt gelir. Dumlupınar 80 Tamamı alt gelir. Malatya Merkez-Beydağı 852 100% Tamamı satıldı, (ilköğretim-40) Beydağı 2.Etap (2 Kısım) 1-532 (920+612) %100,%98 616 konut alt gelir, (lise-40) Akçadağ 208 100% Doğanyol _48 100% Sevgi Evleri 1 99%" Darende 196 Talep örg. 98% " 140 konut alt gelir. Arapgir 96 Talep örg. 96% Merkez 360 Yoksul konut 29% Pötürge Yeşiltepe Mah. 48 Afet Uyg. 11% Merkez 640 Yataklı Hastane Manisa Merkez-Horozköy (3 etap) 1.684 (416+544+724) %10O.lM,90 (ilk-24) (İ1İC.-32) 724 ah gelir, (lise-24) Salihli-Durasıllı 132 Talep Örg. 99% 84 alt gelir. Köprübaşı 48 Talep örg. 96% Tamamı alt gelir. Turgutlu 384 98% (ilköğretim-24) Turgutlu 300 yataklı hastane - 1 3 4 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Akhisar 436 97% 176 alt gelir, (ilköğretim-24) İl Müdürlük Binası Kula Engelsiz Yaşam Mrkz. 5 18% Merkez Osmancalı Çamalanı Mevkii +Gördes 4% Kız Meslek Lisesi-16, lise-24 Alaşehir 200 Yataklı Hastane 7% Merkez Akmescit Mah. 48 HAİT Mardin Merkez-Nur Mh. (2 etap) 752 (240+512) %98,%100 (İlköğretim-16) Merkez 1.440 Gec. Dön. Kızıltepe 576 100% (ilköğretim-32) (lise-24) Kızıltepe 200 Yal Devlet Hıtanesl 64% Midyat 304 82% 64 alt gelir, (ilköğretim-24) (lise-24) Midyat 150 Yat. Devlet Hstns 20% Dargeçit 98% (lise-24) Dargeçit Ilısu Barajı 48 yeniden yerleşim 78% Nusaybin 20 HAfT Midyat, Nusaybin, Ömerli Jandarma sınır takım komutanlığı binaları Savur Pınardere ve Surgücü Jandarma Sınır Takım Komutanlığı Binaları Dargeçit Klavuz, Bostanlı Jandarma Sınır Takım Komutanlığı Binaları Mersin Erdemli (2 etap) 640 (480+160) Gec.dn. %99,%98 (ilköğretim-24) Merkez 300 kişilik pansyn, Erdemli, Tarsus 300 kişilik pansy. 150 91% (2 lise-24) (lise-16) (ilköğretim-24) Merkez-Toroslar 612 ~ 97% " 280 alt gelir, (ilköğretim-24) Merkez 200 kişilik pansiyon 50 69% ~ (lise-24) Merkez 300 kişilik pansiyon 75 69% Merkez Nusretiye 10% (ticaret lisesi-24) Anamur-ören l.Etap 560 Talep örg. 98% 280 alt gelir, (lise-24) Anamur ören 2.Etap 340 98% Silifke 536 98% (ilköğretim-24) 224 alt gelir. Taşucu 407 Talep örg. 98% 144 alt gelir, (ilköğretim-24) Erdemli Huzurevi 25 98% Erdemli 80 Gecekondu 98% Erdemli Bahşiş Köyü Saz mevkii + Merkez Davultepe 19% (ilköğretim-24)0iüe-24) Erdemli 150 Yataklı Hastane 15% Anamur Kültür merkezi 12% Silifke 200 Yataklı Hst. 10% Gülnar Kavakoluğu Köyü saray Mh. (7), Kayrak Köyü köyiçi Mevkii (I), Köyiçi cecelan Mh. (21), Tepe Köyü Derince Mevkii (6), UTupuıar Köyü Kokarkuyu mevkii (1), Beydilliköyü velikoca mevki (1), Delikkaya Köyü Kayabaşı mevkii (26) 63 Afet konutu 87% Tarsus Fevzi Çakmak Mah. 384 144'ü alt gelir. - 1 3 5 -
Sayfa 136 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Akhisar 436 97% 176 alt gelir, (ilköğretim-24) İl Müdürlük Binası Kula Engelsiz Yaşam Mrkz. 5 18% Merkez Osmancalı Çamalanı Mevkii +Gördes 4% Kız Meslek Lisesi-16, lise-24 Alaşehir 200 Yataklı Hastane 7% Merkez Akmescit Mah. 48 HAİT Mardin Merkez-Nur Mh. (2 etap) 752 (240+512) %98,%100 (İlköğretim-16) Merkez 1.440 Gec. Dön. Kızıltepe 576 100% (ilköğretim-32) (lise-24) Kızıltepe 200 Yal Devlet Hıtanesl 64% Midyat 304 82% 64 alt gelir, (ilköğretim-24) (lise-24) Midyat 150 Yat. Devlet Hstns 20% Dargeçit 98% (lise-24) Dargeçit Ilısu Barajı 48 yeniden yerleşim 78% Nusaybin 20 HAfT Midyat, Nusaybin, Ömerli Jandarma sınır takım komutanlığı binaları Savur Pınardere ve Surgücü Jandarma Sınır Takım Komutanlığı Binaları Dargeçit Klavuz, Bostanlı Jandarma Sınır Takım Komutanlığı Binaları Mersin Erdemli (2 etap) 640 (480+160) Gec.dn. %99,%98 (ilköğretim-24) Merkez 300 kişilik pansyn, Erdemli, Tarsus 300 kişilik pansy. 150 91% (2 lise-24) (lise-16) (ilköğretim-24) Merkez-Toroslar 612 ~ 97% " 280 alt gelir, (ilköğretim-24) Merkez 200 kişilik pansiyon 50 69% ~ (lise-24) Merkez 300 kişilik pansiyon 75 69% Merkez Nusretiye 10% (ticaret lisesi-24) Anamur-ören l.Etap 560 Talep örg. 98% 280 alt gelir, (lise-24) Anamur ören 2.Etap 340 98% Silifke 536 98% (ilköğretim-24) 224 alt gelir. Taşucu 407 Talep örg. 98% 144 alt gelir, (ilköğretim-24) Erdemli Huzurevi 25 98% Erdemli 80 Gecekondu 98% Erdemli Bahşiş Köyü Saz mevkii + Merkez Davultepe 19% (ilköğretim-24)0iüe-24) Erdemli 150 Yataklı Hastane 15% Anamur Kültür merkezi 12% Silifke 200 Yataklı Hst. 10% Gülnar Kavakoluğu Köyü saray Mh. (7), Kayrak Köyü köyiçi Mevkii (I), Köyiçi cecelan Mh. (21), Tepe Köyü Derince Mevkii (6), UTupuıar Köyü Kokarkuyu mevkii (1), Beydilliköyü velikoca mevki (1), Delikkaya Köyü Kayabaşı mevkii (26) 63 Afet konutu 87% Tarsus Fevzi Çakmak Mah. 384 144'ü alt gelir. - 1 3 5 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Toroslar 250 Yataklı Hastane Muğla Merkez-Kötekli 880 100% (ilköğretim-24) 208 alt gelir. Kavaklıdere 116 Talep örg. 84% 98 alt gelir. Yatağan-Yeşilbağalar 127 Tarımköy 59% Muş Merkez-Tırkavank 144 100% Bulanık 144 Afet konutu 100% Bulanık 100 Yataklı Devlet Hst 14% ... Varto 80 Merkez toplum merkezi Merkez Dere Mak.+ Bulanık- Gültuova (Uköğretim-24), (lise-16) Merkez Kültür Mah., 1 adet 52 üniteli İGPVY 80 İGPVY 300 Yataklı Hastane (400 kişilik) Nevşehir Mrk-YeniÜçÜncü (3 etap) 1.064 (504+272+288) 100,100,92 Tamamı satıldı. (ilk.-24) (lise-32) Hacıbektaş (2 etap) 480 (144+336) Talep örg. %97,%97 336 alt gelir. (Uköğretim-24) Merkez l.,2., 3. Etaplar 2.600 (704+976+920) Gec.Dön. 86%, 50,35 (ilköğretim-32) 300 Yataklı Hastane 64% Niğde Bor (5 etap) 2.032 (512+496+512 + 208+304) %96,100, 100,100,98 (ilk-32) (lise-32) 400 alt gelir. Altunhisar 2 Etap 176 (96+80)Talepö. 100%, 97 80 konut alt gelir. Çiftlik 49 Talep örg. 100% Merkez 300 Yat. Hastane 74% Ordu Merkez-Terzilik 742 97% (llkBğretim-16) 336 ah gelir. (llkJğretJm-24) Merkez-Karacaömer Memur-Sen l.Bölae 798 51% Merkez-Karacaömer Memur-Sen 2.BÖlee 312 35% Fatsa 320 100% (ilköğretim-16) Gölköy 208 Talep örg. 19% 96 alt gelir, (ilköğretim-16) Ünye 448 93% 140 alt gelir, (ilköğretim-24) Ünye 300 Yataklı Hastane AybastıOrtaköy 300 İrisi pansyn 75 76% (ilköğretim-24) Osmaniye Merkez-Fakuşağı 264 100% 96 ah gelir, (ilköğretim-24) Mrk.-Yaveriye 1.Bölge 482 100% 384 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrk.-Yaveriye Köyü 128 Yoksul konut Dûziçi 192 100% Tamamı satıldı. Düziçi 50 Yataklı Hastane 35% Kadirli (2 Etap) 244 (84+160) %100,100 Tamamı satıldı. Kadirli İSO Yataklı Hst 98% Rize Merkez-Kavaklı, Bağdatlı, Mnftü, 372 Afet konutu 100% Haksahiplerine teslim edildi. tslampaşa, Atmeydanı Çamlıhemşin 48 100% Tamamı satıldı. Fmdıkl.(48), 368 Afet konutu 97% Ardeşen(164),Çayeli(156) Hemsin 56 Talep örg. 96% 20 alt gelir. Pazar 168 84 Afet konutu 100% (ilköğretim-16) Pazar Hamidiye 150 Yataklı Hst 81% Pazar Gaba lisesi İnş. 99% (lise-321_ - 1 3 6 -
Sayfa 137 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Toroslar 250 Yataklı Hastane Muğla Merkez-Kötekli 880 100% (ilköğretim-24) 208 alt gelir. Kavaklıdere 116 Talep örg. 84% 98 alt gelir. Yatağan-Yeşilbağalar 127 Tarımköy 59% Muş Merkez-Tırkavank 144 100% Bulanık 144 Afet konutu 100% Bulanık 100 Yataklı Devlet Hst 14% ... Varto 80 Merkez toplum merkezi Merkez Dere Mak.+ Bulanık- Gültuova (Uköğretim-24), (lise-16) Merkez Kültür Mah., 1 adet 52 üniteli İGPVY 80 İGPVY 300 Yataklı Hastane (400 kişilik) Nevşehir Mrk-YeniÜçÜncü (3 etap) 1.064 (504+272+288) 100,100,92 Tamamı satıldı. (ilk.-24) (lise-32) Hacıbektaş (2 etap) 480 (144+336) Talep örg. %97,%97 336 alt gelir. (Uköğretim-24) Merkez l.,2., 3. Etaplar 2.600 (704+976+920) Gec.Dön. 86%, 50,35 (ilköğretim-32) 300 Yataklı Hastane 64% Niğde Bor (5 etap) 2.032 (512+496+512 + 208+304) %96,100, 100,100,98 (ilk-32) (lise-32) 400 alt gelir. Altunhisar 2 Etap 176 (96+80)Talepö. 100%, 97 80 konut alt gelir. Çiftlik 49 Talep örg. 100% Merkez 300 Yat. Hastane 74% Ordu Merkez-Terzilik 742 97% (llkBğretim-16) 336 ah gelir. (llkJğretJm-24) Merkez-Karacaömer Memur-Sen l.Bölae 798 51% Merkez-Karacaömer Memur-Sen 2.BÖlee 312 35% Fatsa 320 100% (ilköğretim-16) Gölköy 208 Talep örg. 19% 96 alt gelir, (ilköğretim-16) Ünye 448 93% 140 alt gelir, (ilköğretim-24) Ünye 300 Yataklı Hastane AybastıOrtaköy 300 İrisi pansyn 75 76% (ilköğretim-24) Osmaniye Merkez-Fakuşağı 264 100% 96 ah gelir, (ilköğretim-24) Mrk.-Yaveriye 1.Bölge 482 100% 384 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrk.-Yaveriye Köyü 128 Yoksul konut Dûziçi 192 100% Tamamı satıldı. Düziçi 50 Yataklı Hastane 35% Kadirli (2 Etap) 244 (84+160) %100,100 Tamamı satıldı. Kadirli İSO Yataklı Hst 98% Rize Merkez-Kavaklı, Bağdatlı, Mnftü, 372 Afet konutu 100% Haksahiplerine teslim edildi. tslampaşa, Atmeydanı Çamlıhemşin 48 100% Tamamı satıldı. Fmdıkl.(48), 368 Afet konutu 97% Ardeşen(164),Çayeli(156) Hemsin 56 Talep örg. 96% 20 alt gelir. Pazar 168 84 Afet konutu 100% (ilköğretim-16) Pazar Hamidiye 150 Yataklı Hst 81% Pazar Gaba lisesi İnş. 99% (lise-321_ - 1 3 6 - T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Güneysu 96 Afet konutu 86% Güneysu 39 Gülbahar 467 ada 96 87% Tamamı Alt Gelir Mrk.-250 Yataklı Devlet Hsl. 53% Sakarya Adapaz.-Korucuk (3ctap) 2.548 (812+936+800) «100,100,82 (2 adet Ukogretim-24) 800 alt gelir. Korucuk 2S0 Yat Hastane 100% Adapazan-Camili 1.208 99% Adapazan-Korucuk 496 82% Yoksul konut Karasu 1. Bölge 304 Talep örg. 97% (ilköğretim-24) 160 alt gelir. Sapanca 240 98% Merkez 300 kişilik pans.+ Ferizli+Geyve+Karasu+Kocaali 75 98% (lise-24) (5 llse-16) Mithatpasa 400 Yat Devlet Hst 13% Samsun Merkez-Çoban 11-Atakent 644 (296+348) %I00,100 Tamamı satıldı. Mrk.-Hst.başı, Selahiye 256 (176+80) 100% Mrk.-K.Karabekir-Adalet 672 Gecekondu 100% (ilköğretim-24) Merkez-200 Evler 264 100% (Hkogretim-16) (ilkBJretlnı-M) 264 alt gelir. Merkez 400 Yat. Hastane 94% Havza 112 Talep örg. 100% 80 alt gelir. Gazi 210 Talep örg. 100% Merkez+Bafra+Çarsamba Terme+Yakakent 99% (lise-16) (lise-12) (2-lise-24) (lise-32) Çarşamba 672 99% (ilköğretim-16) 200 Yat Ruh ve Sinir Hst. 17% Canik l.etap 960 Gecekondu 80% Vezirköprfl öğr. pansiyonu 50 99% Bafra-Bakırpınar 360 im alt Rclir.(ilköğretim-16) Siirt Mrkz-Yagmurtepe, Kurtalan 324 (192+132) 100% Tamamı satıldı. Kurtalan 100 Yat Devlet Hat 23% Bostancık 62 Tarımköy 97% Doluharman 163 Tarımköy 97% Merkez + 52 Üniteli Hizmet Destek tesisi 64 HAİT + İGPVY 96% Eruh 52 Üniteli Hizmet Destek İGPVY 96% Merkez Gırtıs mevkii 200 kişilik pansiyon 50 51% (llse-16) Kurtalan, Tuıumtaş Jandarma Sınır Komutanlığı Binaları Sinop Merkez-Orduköyü 272 100% 192 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrk.-Engelsiz Yaşam Mrk. 4 87% Seyricek 49 Afet Uyg. Ortaköy 25 Afet Uyg. Sivas Merkez-lşhanı (2 etap) 864 848 (288+576) %98,%99 (ilköğretim-24) Mrk.-Çayboyu (2 etap) (384+464) %100,100 848 ah gelir, (ilköğretim-24) Tamamı ıauldı. Merkez Kadıburhanettin mah. 200 kişilik pansiyon 50 44% Zara AkpurönU mevkii 44% (lise-16) Merkez Karşıyaka Mh. 44% (hse-24) Mrkz Yenimahalle 628 yoksul konut (ilköğretim-24) Şarkışla 224 100% 96 alt gelir. Tamamı satıldı. Şarkışla 320 Gecekondu Dön. - 1 3 7 -
Sayfa 138 -
T B M M B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Güneysu 96 Afet konutu 86% Güneysu 39 Gülbahar 467 ada 96 87% Tamamı Alt Gelir Mrk.-250 Yataklı Devlet Hsl. 53% Sakarya Adapaz.-Korucuk (3ctap) 2.548 (812+936+800) «100,100,82 (2 adet Ukogretim-24) 800 alt gelir. Korucuk 2S0 Yat Hastane 100% Adapazan-Camili 1.208 99% Adapazan-Korucuk 496 82% Yoksul konut Karasu 1. Bölge 304 Talep örg. 97% (ilköğretim-24) 160 alt gelir. Sapanca 240 98% Merkez 300 kişilik pans.+ Ferizli+Geyve+Karasu+Kocaali 75 98% (lise-24) (5 llse-16) Mithatpasa 400 Yat Devlet Hst 13% Samsun Merkez-Çoban 11-Atakent 644 (296+348) %I00,100 Tamamı satıldı. Mrk.-Hst.başı, Selahiye 256 (176+80) 100% Mrk.-K.Karabekir-Adalet 672 Gecekondu 100% (ilköğretim-24) Merkez-200 Evler 264 100% (Hkogretim-16) (ilkBJretlnı-M) 264 alt gelir. Merkez 400 Yat. Hastane 94% Havza 112 Talep örg. 100% 80 alt gelir. Gazi 210 Talep örg. 100% Merkez+Bafra+Çarsamba Terme+Yakakent 99% (lise-16) (lise-12) (2-lise-24) (lise-32) Çarşamba 672 99% (ilköğretim-16) 200 Yat Ruh ve Sinir Hst. 17% Canik l.etap 960 Gecekondu 80% Vezirköprfl öğr. pansiyonu 50 99% Bafra-Bakırpınar 360 im alt Rclir.(ilköğretim-16) Siirt Mrkz-Yagmurtepe, Kurtalan 324 (192+132) 100% Tamamı satıldı. Kurtalan 100 Yat Devlet Hat 23% Bostancık 62 Tarımköy 97% Doluharman 163 Tarımköy 97% Merkez + 52 Üniteli Hizmet Destek tesisi 64 HAİT + İGPVY 96% Eruh 52 Üniteli Hizmet Destek İGPVY 96% Merkez Gırtıs mevkii 200 kişilik pansiyon 50 51% (llse-16) Kurtalan, Tuıumtaş Jandarma Sınır Komutanlığı Binaları Sinop Merkez-Orduköyü 272 100% 192 alt gelir, (ilköğretim-16) Mrk.-Engelsiz Yaşam Mrk. 4 87% Seyricek 49 Afet Uyg. Ortaköy 25 Afet Uyg. Sivas Merkez-lşhanı (2 etap) 864 848 (288+576) %98,%99 (ilköğretim-24) Mrk.-Çayboyu (2 etap) (384+464) %100,100 848 ah gelir, (ilköğretim-24) Tamamı ıauldı. Merkez Kadıburhanettin mah. 200 kişilik pansiyon 50 44% Zara AkpurönU mevkii 44% (lise-16) Merkez Karşıyaka Mh. 44% (hse-24) Mrkz Yenimahalle 628 yoksul konut (ilköğretim-24) Şarkışla 224 100% 96 alt gelir. Tamamı satıldı. Şarkışla 320 Gecekondu Dön. - 1 3 7 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Suşehri 304 95% (İlköğretim-24) 128 alt gelir. Gölova(2etap) 160 (64+96)Talep 97%,94 Tamamı alt gelir. Yıldızeli 208 Talep örg. 99% 96 alt gelir. (UkÖğretim-16) Gürün 168 Talep örg. 18% Tamamı alt gelir. Kangal 247 / 6 parsel 96 13% Gemerek- Yeniçubuk 112 80'i alt gelir. Koyulhisar 124 Tamamı alt gelir. Koyulhisar 40 Tarımköy Şanlıurfa Merkez-Akabe (2 etap) 648 100% (lise-32) Tamamı satıldı. Mrk-Akabe(3.>4.,5.I6.etap) 2.592 (312 + 552 + 592+1.136) %98,97, 100,98% 1.296 alt gelir. Tamamı satıldı. (ilköğretim-16) (ilköğretim-24) Birecik 410 98% (Uköğretim-24) 176 alt gelir. Halfeti 158 Tarımköy 100% Halfeti 2. etap 363 Tarımköy 81% Ceylanpınar 96 Afet Konutları 100% (ilköğretim-16) Halfeti-Argıl 100 Tarımköy 98% Yukangöklü 90 Tarımköy 98% Merkez Engelsiz Yşm Mrkz, Çocuk Sosyal Reh. Mrkz 22 91% Siverek 392 92% 112 alt gelir. Siverek 200 Ytk. Devlet Hst. Viranşehir 20 HAİT 98% Harran 81% (kız meslek lisesi-16) Viranşehir 200 yataklı hastane Hitan Kjrtcurum + Hilvan Yenimahalle + Merkez-KaraköprO mevkii + Viranşehir cumhuriyet Mah. + Suruç Remil mevkii 4% 2 adet lise-24, 4 adet ilköğretim-32, ilköğretim-24 Ceylanpınar Meydankapı + Muratlı + Yardımcı Bucak + Akçakale jandarma sınır takım komutanlığı binalın 7% Siverek Karakeçi ve Şekerli mevkilerinde Jandarma Sınır Tikim Komutanlığı Binalın Sımak Merkez-Vakıfkent (2 Etap) 316 (220+96) %100,14 Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Merkez Yenimahalle 820 (ilköğretim-24) Beytüşebap 48 41% Cizre 160 97% (ilköğretim-24) Silopi 96 97% (6 adet ilköğretim-32) Silopi 2 hizmet destek tesisi (ÎGPVY) 93% Silopi 2. Etap 260 (HAİT) İdil 80 14% Güçlükonak 48 14% Uludere 48 14% Merkez+Cizre+ldil 79% (3 adet ilköğretim-32) (2 adet ilköğretim-16} Merkez Akcay 3 Adet 52 Üniteli hizmet destek tesisi (İGPVY) Tekirdağ Merkez-Körfez Boğazı 580 98% (ilk-24) 80 alt gelir.Tamamı satıldı. Merkez Hürriyet Mahallesi 83% (lise-40) Merkez-Gündoğdu Sevgi evi 6 86% Merkez Aydoğdu Mah. 528 Yoksul konut Merkez Zafer Mah. ?6 HAİT - 1 3 8 -
Sayfa 139 -
TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Suşehri 304 95% (İlköğretim-24) 128 alt gelir. Gölova(2etap) 160 (64+96)Talep 97%,94 Tamamı alt gelir. Yıldızeli 208 Talep örg. 99% 96 alt gelir. (UkÖğretim-16) Gürün 168 Talep örg. 18% Tamamı alt gelir. Kangal 247 / 6 parsel 96 13% Gemerek- Yeniçubuk 112 80'i alt gelir. Koyulhisar 124 Tamamı alt gelir. Koyulhisar 40 Tarımköy Şanlıurfa Merkez-Akabe (2 etap) 648 100% (lise-32) Tamamı satıldı. Mrk-Akabe(3.>4.,5.I6.etap) 2.592 (312 + 552 + 592+1.136) %98,97, 100,98% 1.296 alt gelir. Tamamı satıldı. (ilköğretim-16) (ilköğretim-24) Birecik 410 98% (Uköğretim-24) 176 alt gelir. Halfeti 158 Tarımköy 100% Halfeti 2. etap 363 Tarımköy 81% Ceylanpınar 96 Afet Konutları 100% (ilköğretim-16) Halfeti-Argıl 100 Tarımköy 98% Yukangöklü 90 Tarımköy 98% Merkez Engelsiz Yşm Mrkz, Çocuk Sosyal Reh. Mrkz 22 91% Siverek 392 92% 112 alt gelir. Siverek 200 Ytk. Devlet Hst. Viranşehir 20 HAİT 98% Harran 81% (kız meslek lisesi-16) Viranşehir 200 yataklı hastane Hitan Kjrtcurum + Hilvan Yenimahalle + Merkez-KaraköprO mevkii + Viranşehir cumhuriyet Mah. + Suruç Remil mevkii 4% 2 adet lise-24, 4 adet ilköğretim-32, ilköğretim-24 Ceylanpınar Meydankapı + Muratlı + Yardımcı Bucak + Akçakale jandarma sınır takım komutanlığı binalın 7% Siverek Karakeçi ve Şekerli mevkilerinde Jandarma Sınır Tikim Komutanlığı Binalın Sımak Merkez-Vakıfkent (2 Etap) 316 (220+96) %100,14 Tamamı satıldı, (ilköğretim-24) Merkez Yenimahalle 820 (ilköğretim-24) Beytüşebap 48 41% Cizre 160 97% (ilköğretim-24) Silopi 96 97% (6 adet ilköğretim-32) Silopi 2 hizmet destek tesisi (ÎGPVY) 93% Silopi 2. Etap 260 (HAİT) İdil 80 14% Güçlükonak 48 14% Uludere 48 14% Merkez+Cizre+ldil 79% (3 adet ilköğretim-32) (2 adet ilköğretim-16} Merkez Akcay 3 Adet 52 Üniteli hizmet destek tesisi (İGPVY) Tekirdağ Merkez-Körfez Boğazı 580 98% (ilk-24) 80 alt gelir.Tamamı satıldı. Merkez Hürriyet Mahallesi 83% (lise-40) Merkez-Gündoğdu Sevgi evi 6 86% Merkez Aydoğdu Mah. 528 Yoksul konut Merkez Zafer Mah. ?6 HAİT - 1 3 8 - TBMM B: 84 8 . 4 . 2 0 1 0 EK-1 Hayrabolu 132 Talep örg. 97% Çor