(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
DÖNEM: 23 CİLT: 63 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 73'üncü Birleşim 16 Mart 2010 Sah (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 719 II.- GELEN KÂĞITLAR 720 III.- YOKLAMA 734 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 734,737 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 734:736,73 7:741 1.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin gündem dışı konuşması 734:736 2.-Van Milletvekili Kerem Altun'un, öğretmen okullarının 162'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 737:739 3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, insan haklarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 739:741 V.- AÇIKLAMALAR 736,741 1.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklaması 736
Sayfa 2 -
DÖNEM: 23 CİLT: 63 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 73'üncü Birleşim 16 Mart 2010 Sah (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 719 II.- GELEN KÂĞITLAR 720 III.- YOKLAMA 734 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 734,737 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 734:736,73 7:741 1.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin gündem dışı konuşması 734:736 2.-Van Milletvekili Kerem Altun'un, öğretmen okullarının 162'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 737:739 3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, insan haklarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 739:741 V.- AÇIKLAMALAR 736,741 1.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklaması 736 TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 16 Mart 1978'de 7 üniversite öğrencisinin öldürülüşünün yıl dönümüne ve tüm faili meçhul olayların aydınlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 736:737 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklaması 737 4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Osmanlı Sadrazamı Mehmet Talât Paşa'nın Almanya'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması 741 VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 742,753 A) ÖNERGELER 742,753:755 1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/190) 742 2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın (6/1710) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191) 742 3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/362) esas numaralı Kanun Teklifı'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/192) 753:755 B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 742:749 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) 742:744 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) 744:745 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) 746:747 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 747:749 VII.- ÖNERİLER 749 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 749:753 1.- Gündemdeki sıralama ile 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 749:753 VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 756 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 - 7 1 0 -
Sayfa 3 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 16 Mart 1978'de 7 üniversite öğrencisinin öldürülüşünün yıl dönümüne ve tüm faili meçhul olayların aydınlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 736:737 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklaması 737 4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Osmanlı Sadrazamı Mehmet Talât Paşa'nın Almanya'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması 741 VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 742,753 A) ÖNERGELER 742,753:755 1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/190) 742 2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın (6/1710) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191) 742 3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/362) esas numaralı Kanun Teklifı'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/192) 753:755 B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 742:749 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) 742:744 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) 744:745 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) 746:747 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 747:749 VII.- ÖNERİLER 749 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 749:753 1.- Gündemdeki sıralama ile 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 749:753 VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 756 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 - 7 1 0 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2010 Savfa 2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK PARTİ Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 9.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 13.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 14.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 - 7 1 1 -
Sayfa 4 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2010 Savfa 2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK PARTİ Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 9.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 13.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 14.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 - 7 1 1 - TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 Sayfa 16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 18.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1656) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÎKA'nın Suriye ve Irak'ta ofis açmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 22.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilere asılan mahyalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1705) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Türkçe dışında bir dille vaaz verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1735) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 24.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet Vakfının işyerlerine uyguladığı gecikme faizine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1827) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1889) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR­ DAN GELEN DİĞER İŞLER 776,802 A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 776:877,802:877 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 776 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 776 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 776:777 - 7 1 2 -
Sayfa 5 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 Sayfa 16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 18.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 756:775 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1656) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÎKA'nın Suriye ve Irak'ta ofis açmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 22.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilere asılan mahyalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1705) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Türkçe dışında bir dille vaaz verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1735) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 24.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet Vakfının işyerlerine uyguladığı gecikme faizine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1827) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1889) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 757:775 IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR­ DAN GELEN DİĞER İŞLER 776,802 A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 776:877,802:877 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 776 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 776 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 776:777 - 7 1 2 - TBMM B: 73 4.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S.Sayısı: 473) 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (S. Sayısı: 484) 6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S.Sayısı: 436) 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 453) 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 359) 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 360) 10.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S.Sayısı: 356) 11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 378) 12.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 460) 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 370) 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 777 777:778,802:817 778:781,802:817 781:782,802:817 782:783,802:817 783:784,818:833 784:785,818:833 785:788,818:833 789 789:790,818:833 790:791,834:849 - 7 1 3 -
Sayfa 6 -
TBMM B: 73 4.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S.Sayısı: 473) 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (S. Sayısı: 484) 6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S.Sayısı: 436) 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 453) 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 359) 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 360) 10.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S.Sayısı: 356) 11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 378) 12.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 460) 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 370) 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 777 777:778,802:817 778:781,802:817 781:782,802:817 782:783,802:817 783:784,818:833 784:785,818:833 785:788,818:833 789 789:790,818:833 790:791,834:849 - 7 1 3 - TBMM B: 73 15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) 16.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 376) 17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 377) 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 379) 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S.Sayısı: 388) 20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı: 389) 21 . - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 390) 22.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı: 391) 23.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (S. Sayısı: 417) 24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (S. Sayısı: 432) 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 791:792,834:849 792:793,834:849 793:794,834:849 794:795,850:865 795:796,850:865 796:797,850:865 797:798,850:865 798:799,866:877 799 799:800,866:877 - 7 1 4 -
Sayfa 7 -
TBMM B: 73 15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) 16.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 376) 17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 377) 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 379) 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S.Sayısı: 388) 20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı: 389) 21 . - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 390) 22.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı: 391) 23.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (S. Sayısı: 417) 24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (S. Sayısı: 432) 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 791:792,834:849 792:793,834:849 793:794,834:849 794:795,850:865 795:796,850:865 796:797,850:865 797:798,850:865 798:799,866:877 799 799:800,866:877 - 7 1 4 - TBMM B: 73 25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S.Sayısı: 433) X.- OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 6.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasansı'nın oylaması 10.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 7 1 5 - 800:801,866:877 802 802:817 807:817 802:817 802:817 818:833 818:833 818:833 818:833 834:849 834:849
Sayfa 8 -
TBMM B: 73 25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S.Sayısı: 433) X.- OYLAMALAR 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 6.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasansı'nın oylaması 10.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa - 7 1 5 - 800:801,866:877 802 802:817 807:817 802:817 802:817 818:833 818:833 818:833 818:833 834:849 834:849 TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 11.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 834:849 12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarısı'nın oylaması 834:849 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 17.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 878 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ergenekon davası hâkim ve savcıları ile emniyet personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10339) (Ek cevap) 878:881 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, esnaftan alınan sağlık gideri fark payına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11530) 882:883 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11739) 884:885 - 7 1 6 -
Sayfa 9 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 11.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 834:849 12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarısı'nın oylaması 834:849 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 850:865 17.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 866:877 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 878 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ergenekon davası hâkim ve savcıları ile emniyet personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10339) (Ek cevap) 878:881 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, esnaftan alınan sağlık gideri fark payına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11530) 882:883 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11739) 884:885 - 7 1 6 - TBMM B: 73 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Bergama'daki altın işletmeciliği nedeniyle açılan tazminat davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11812) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/12520) 6.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İŞKUR'un İstanbul'daki özürlü istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12540) 7.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat Çamlık Millî Parkı'nın geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12543) 8.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, İlber Ortaylı'nın bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12596) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ürün nakli denetimlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12628) 10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, GAP'a ayrılan kaynağa ve sulama kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12634) 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'tan yapılan ihracata ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/12636) 12.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12637) 13.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TÜİK'in yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12647) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul çevre düzeni planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12652) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da atık su bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12654) 16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki tarihî Kayaaltı Sığınağı'nın korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12692) 17.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı belediyelerin SGK prim borçlan nedeniyle gelirlerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12701) 16 . 3 . 2010 Savfa 886:887 888:894 895:898 899:900 901:902 903:905 906:909 910:912 913:916 917:925 926:928 929:930 931:932 933:937 - 7 1 7 -
Sayfa 10 -
TBMM B: 73 4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Bergama'daki altın işletmeciliği nedeniyle açılan tazminat davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11812) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/12520) 6.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İŞKUR'un İstanbul'daki özürlü istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12540) 7.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat Çamlık Millî Parkı'nın geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12543) 8.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, İlber Ortaylı'nın bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12596) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ürün nakli denetimlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12628) 10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, GAP'a ayrılan kaynağa ve sulama kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12634) 11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'tan yapılan ihracata ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/12636) 12.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12637) 13.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TÜİK'in yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12647) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul çevre düzeni planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12652) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da atık su bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12654) 16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki tarihî Kayaaltı Sığınağı'nın korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12692) 17.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı belediyelerin SGK prim borçlan nedeniyle gelirlerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12701) 16 . 3 . 2010 Savfa 886:887 888:894 895:898 899:900 901:902 903:905 906:909 910:912 913:916 917:925 926:928 929:930 931:932 933:937 - 7 1 7 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12702) 938:941 19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12725) 942:944 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12726) 945:947 21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12727) 948:950 22.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, altın üretiminin çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12730) 951:952 23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan çalışmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12731) 953:956 24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12806) 957:960 25.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hizmet binasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12827) 960:962 26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzlukların arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12936) 963:966 - 7 1 8 -
Sayfa 11 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 Savfa 18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de TOKİ'nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12702) 938:941 19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12725) 942:944 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12726) 945:947 21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12727) 948:950 22.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, altın üretiminin çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12730) 951:952 23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan çalışmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12731) 953:956 24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12806) 957:960 25.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hizmet binasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12827) 960:962 26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzlukların arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12936) 963:966 - 7 1 8 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak beş oturum yaptı. Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün 89'uncu yıl dönümüne, Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönümüne, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy'de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin gündem dışı konuşmasına ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın aynı konudaki açıklamasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer cevap verdi. Burdur Milletvekilleri: Bayram Özçelik, Ramazan Kerim Özkan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet AkifErsoy'u Anma Günü'ne; Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy'de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına; Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 14 Mart Tıp Bayramı'na; İlişkin birer açıklamada bulundular. Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, 1930 yılında Van'ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi'nde yaşanan olayların (10/615), Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, kamuda geçici personel istihdamındaki sorunların (10/616), İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bazı hususların (10/617), Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetler konusunun (10/618), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), - 7 1 9 -
Sayfa 12 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak beş oturum yaptı. Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün 89'uncu yıl dönümüne, Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönümüne, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy'de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin gündem dışı konuşmasına ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın aynı konudaki açıklamasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer cevap verdi. Burdur Milletvekilleri: Bayram Özçelik, Ramazan Kerim Özkan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet AkifErsoy'u Anma Günü'ne; Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy'de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına; Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 14 Mart Tıp Bayramı'na; İlişkin birer açıklamada bulundular. Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, 1930 yılında Van'ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi'nde yaşanan olayların (10/615), Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, kamuda geçici personel istihdamındaki sorunların (10/616), İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bazı hususların (10/617), Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetler konusunun (10/618), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), - 7 1 9 - TBMM B: 73 1 6 . 3 .2010 5'inci sırasında bulunan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/786) (S. Sayısı: 460), 6'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/565) (S. Sayısı: 370) Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/743) (S. Sayısı: 471) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İsveç Parlamentosunun kabul ettiği sözde Ermeni soy kırımı tasarısına; Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, 15 Mart 2010 Pazartesi günü yapacakları komisyon toplantısında, hem İsveç Parlamentosunun hem de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin aldığı sözde Ermeni soy kırımı kararlarının enine boyuna tartışılacağına; İlişkin birer açıklamada bulundular. 16 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.33'te son verildi. Meral AKŞENER Başkan Vekili Bayram ÖZÇELİK Harun TÜFEKÇİ Burdur Konya Kâtip Üye Kâtip Üye No.: 99 II.- GELEN KÂĞITLAR 12 Mart 2010 Cuma Tasarı 1.- Kara Avcılığı Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/824) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) Tezkere 1.-Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlann 2008 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) - 7 2 0 -
Sayfa 13 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 .2010 5'inci sırasında bulunan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/786) (S. Sayısı: 460), 6'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/565) (S. Sayısı: 370) Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/743) (S. Sayısı: 471) görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İsveç Parlamentosunun kabul ettiği sözde Ermeni soy kırımı tasarısına; Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, 15 Mart 2010 Pazartesi günü yapacakları komisyon toplantısında, hem İsveç Parlamentosunun hem de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin aldığı sözde Ermeni soy kırımı kararlarının enine boyuna tartışılacağına; İlişkin birer açıklamada bulundular. 16 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.33'te son verildi. Meral AKŞENER Başkan Vekili Bayram ÖZÇELİK Harun TÜFEKÇİ Burdur Konya Kâtip Üye Kâtip Üye No.: 99 II.- GELEN KÂĞITLAR 12 Mart 2010 Cuma Tasarı 1.- Kara Avcılığı Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/824) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) Tezkere 1.-Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlann 2008 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) - 7 2 0 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 No.: 100 15 Mart 2010 Pazartesi Tasarılar 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/825) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 2.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol H'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/827) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 4.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/828) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 6.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/830) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/831) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 8.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/832) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) Teklifler 1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/633) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010) - 7 2 1 -
Sayfa 14 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 No.: 100 15 Mart 2010 Pazartesi Tasarılar 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/825) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 2.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol H'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/827) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 4.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/828) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 6.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/830) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/831) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 8.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/832) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) Teklifler 1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/633) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010) - 7 2 1 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/634) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 3.- Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp'in; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/635) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/636) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'da yapılacak bazı barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı serbest meslek mensuplarının vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Kemer'de lojman olarak kullanılan konutların durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 8.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 9.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta tüp bebek merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 12.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris-Turunç Beldesinin afet kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) - 7 2 2 -
Sayfa 15 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/634) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010) 3.- Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp'in; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/635) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010) 4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/636) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2010) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'da yapılacak bazı barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı serbest meslek mensuplarının vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Kemer'de lojman olarak kullanılan konutların durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 8.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 9.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta tüp bebek merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 12.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Marmaris-Turunç Beldesinin afet kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) - 7 2 2 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit ilçesinin yağışlar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12997) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki yanık tedavi ünitesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Şeker A.Ş fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 7.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin Ak Parti Genel Merkezinde toplantıya çağrıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, NATO'yla ilgili İzmir'e yönelik projeler olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bazı uluslararası projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, özel kalem müdürlüğü ve basın müşavirliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 11.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, karşılıksız çeklere ve protesto edilen senetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 12.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Boyabat'ta afet konutu yapımı işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 13.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, bir şirketin teşvik başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 14.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 15.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1937 ve 1938 yıllarında Tunceli'deki olaylarla ilgili arşiv belgelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 16.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, çeşitli borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 17.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleriyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 18.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, özelleştirme gelirlerine ve yabancı yatırımcılara kar transferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Elbistan'daki TOKİ konutlarının yönetimi ile TOKİ'nin konut üretimi ve satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 3 -
Sayfa 16 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit ilçesinin yağışlar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12997) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki yanık tedavi ünitesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Şeker A.Ş fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 7.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin Ak Parti Genel Merkezinde toplantıya çağrıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, NATO'yla ilgili İzmir'e yönelik projeler olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bazı uluslararası projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 10.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, özel kalem müdürlüğü ve basın müşavirliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 11.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, karşılıksız çeklere ve protesto edilen senetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 12.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Boyabat'ta afet konutu yapımı işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 13.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, bir şirketin teşvik başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 14.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'taki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 15.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1937 ve 1938 yıllarında Tunceli'deki olaylarla ilgili arşiv belgelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 16.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, çeşitli borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 17.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleriyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 18.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, özelleştirme gelirlerine ve yabancı yatırımcılara kar transferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Elbistan'daki TOKİ konutlarının yönetimi ile TOKİ'nin konut üretimi ve satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 3 - TBMM B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 20.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İmralı Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 21.- Antalya Milletvekili Tayfur Soner'in, bir işletme birliği hakkındaki davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 22.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliğinin suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 23.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, belediye başkanları aleyhinde Danıştaya intikal eden dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 24.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, Ankara idare mahkemelerinde imar konularında açılan davalarda bilirkişi olarak görevlendirilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 25.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, bazı belediyeler aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 26.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, koruma görevlilerine yönelik yargılamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 27.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir avukat hakkındaki incelemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 28.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, İlaç Takip Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 29.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, eczanelerin kullandığı elektronik sistemdeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Balıkesir-Dursunbey'de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 31.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, emekli aylıklarından bazı derneklere para kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 32.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 33.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, emekli aylıklarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 35.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin iptal ve ihdas edilen kadrolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 4 -
Sayfa 17 -
TBMM B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 20.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İmralı Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 21.- Antalya Milletvekili Tayfur Soner'in, bir işletme birliği hakkındaki davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 22.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliğinin suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 23.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, belediye başkanları aleyhinde Danıştaya intikal eden dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 24.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, Ankara idare mahkemelerinde imar konularında açılan davalarda bilirkişi olarak görevlendirilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 25.- Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün, bazı belediyeler aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 26.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, koruma görevlilerine yönelik yargılamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 27.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir avukat hakkındaki incelemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 28.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, İlaç Takip Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 29.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, eczanelerin kullandığı elektronik sistemdeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Balıkesir-Dursunbey'de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 31.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, emekli aylıklarından bazı derneklere para kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 32.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 33.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, emekli aylıklarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 35.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin iptal ve ihdas edilen kadrolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 4 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, banka teminat mektuplarındaki işlem ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 37.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'de yatırım ve istihdamın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 38.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, yaş üzümdeki bir desteklemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 39.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Rusya'ya yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ'nin yardım kömürü dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 41. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13035) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir linyit işletmesi yöneticileri hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 43.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, EÜAŞ'taki bazı personel hareketlerinin Bakanlık iznine bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13037) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 44.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, BOTAŞ'ın Sivas Kompresörü ve İstasyonu yapımı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 45.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, bir ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen BOTAŞ yöneticilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 46.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit'in il özel idaresi programındaki payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 48.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Fatih Belediyesinin yürüttüğü Fener-Balat- Ayvansaray yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 49.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana İl Genel Meclisince tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 5 -
Sayfa 18 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, banka teminat mektuplarındaki işlem ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 37.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'de yatırım ve istihdamın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 38.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, yaş üzümdeki bir desteklemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 39.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Rusya'ya yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ'nin yardım kömürü dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 41. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13035) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir linyit işletmesi yöneticileri hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 43.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, EÜAŞ'taki bazı personel hareketlerinin Bakanlık iznine bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13037) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 44.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, BOTAŞ'ın Sivas Kompresörü ve İstasyonu yapımı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 45.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, bir ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen BOTAŞ yöneticilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 46.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit'in il özel idaresi programındaki payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 48.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Fatih Belediyesinin yürüttüğü Fener-Balat- Ayvansaray yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 49.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 50.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana İl Genel Meclisince tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 5 - T B M M B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 51.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yargıya taşınan imar kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 52.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 54.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, su taşkınlarından zarar gören bir köydeki mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 56.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, koruma görevlilerinin yargılanmasına yol açan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 57.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, gözaltına alınan bazı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13051) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 58.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13052) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 59.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, ödüllendirilen öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bilim ve sanat merkezlerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 61. - Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, okullarda dağıtılan yayınların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13055) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ÖSYM sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 63.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13057) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 64.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, bir YÖK üyesi hakkındaki intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13058) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 65.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köydeki ilköğretim okulunun kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13059) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 66.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13060) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 67.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, 222 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13061) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 6 -
Sayfa 19 -
T B M M B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 51.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yargıya taşınan imar kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 52.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 54.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, su taşkınlarından zarar gören bir köydeki mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 56.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, koruma görevlilerinin yargılanmasına yol açan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 57.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, gözaltına alınan bazı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13051) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 58.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13052) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 59.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, ödüllendirilen öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bilim ve sanat merkezlerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 61. - Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, okullarda dağıtılan yayınların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13055) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ÖSYM sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 63.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13057) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 64.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, bir YÖK üyesi hakkındaki intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13058) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 65.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köydeki ilköğretim okulunun kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13059) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 66.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13060) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 67.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, 222 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13061) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) - 7 2 6 - TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 68.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki eğitim ve öğretimdeki bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 69.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 70.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Koç Müzesindeki denizaltı gemisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13064) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 71.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, insansız hava aracı projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 72.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, askeri okullardan ayrılıştaki tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 73.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13067) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'daki bir fizik tedavi merkezinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 75.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, bazı ilaçların yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 76.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye ebe atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 77.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki bir sağlık evinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13071) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, personelin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 79.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 80.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zeytincilik sektörüne yönelik çalışmalara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 81.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, su taşkınlanndan mağdur olan bir köye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 82.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, PTT'nin özelleştirileceği iddiasına ve personelin özlük haklanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 83.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Rusya'ya yapılan ihracattaki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 84.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes bağlantılı karayollarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) - 7 2 7 -
Sayfa 20 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 68.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki eğitim ve öğretimdeki bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 69.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 70.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Koç Müzesindeki denizaltı gemisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13064) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 71.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, insansız hava aracı projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 72.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, askeri okullardan ayrılıştaki tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 73.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13067) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'daki bir fizik tedavi merkezinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 75.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, bazı ilaçların yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 76.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye ebe atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 77.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Diyarbakır'daki bir sağlık evinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13071) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, personelin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 79.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 80.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zeytincilik sektörüne yönelik çalışmalara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) 81.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, su taşkınlanndan mağdur olan bir köye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 82.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, PTT'nin özelleştirileceği iddiasına ve personelin özlük haklanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 83.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Rusya'ya yapılan ihracattaki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 84.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes bağlantılı karayollarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010) - 7 2 7 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 87.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ankara'da yeni opera binası ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13081) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 88.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğinin burs projesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13082) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 89.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13083) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 90.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Balıkesir'deki grizu patlamasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesinin nakline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13084) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 91.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının tebliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13085) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 92.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, YİBO'larda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13086) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 93.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Kıbrıs'tan asker çekilebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 94.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin, emekli aylıklarından yapılan bir kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13088) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 95.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de baraj suları altında kalacak bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13089) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 96.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bir idari soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13090) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 97.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Şırnak Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki tatil günlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13091) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 98.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, sahte reçete olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13092) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 99.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Zonguldak-Alaplı-Gümeli Beldesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13093) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 100.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13094) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 101.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, tutuklu ve hükümlü çocuklarının eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 102.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bakanların korunmasındaki yeni uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 2 8 -
Sayfa 21 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010) 87.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Ankara'da yeni opera binası ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13081) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 88.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğinin burs projesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13082) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 89.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13083) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010) 90.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Balıkesir'deki grizu patlamasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesinin nakline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13084) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 91.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının tebliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13085) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 92.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, YİBO'larda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13086) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 93.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Kıbrıs'tan asker çekilebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 94.- Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin, emekli aylıklarından yapılan bir kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13088) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 95.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de baraj suları altında kalacak bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13089) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 96.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bir idari soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13090) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 97.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Şırnak Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki tatil günlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13091) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 98.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, sahte reçete olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13092) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 99.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Zonguldak-Alaplı-Gümeli Beldesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13093) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 100.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13094) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 101.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, tutuklu ve hükümlü çocuklarının eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 102.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bakanların korunmasındaki yeni uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 2 8 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 103.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Meram Belediyesi yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13097) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 104.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, maden ocaklarında jeoloji mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13098) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 105.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 106.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Özelleştirme İdaresine devredilen taşınmazların sosyal ve sportif amaçlarla değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 107.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının bazı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13101) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 108.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, gizli tanıklık ve tanık koruma programına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13102) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 109.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13103) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 110.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bazı cezaevlerindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13104) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 111.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13105) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 112.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 113.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 114.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 115.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, ilaç takip sistemindeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 116.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 117.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çevre görevlisi uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13111) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 118.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Samsat Pompaj Sulama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13112) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 119.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13113) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 2 9 -
Sayfa 22 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 103.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Meram Belediyesi yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13097) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 104.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, maden ocaklarında jeoloji mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13098) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 105.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 106.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Özelleştirme İdaresine devredilen taşınmazların sosyal ve sportif amaçlarla değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 107.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının bazı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13101) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 108.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, gizli tanıklık ve tanık koruma programına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13102) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 109.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13103) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 110.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bazı cezaevlerindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13104) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 111.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13105) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 112.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 113.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 114.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 115.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, ilaç takip sistemindeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 116.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 117.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çevre görevlisi uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13111) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 118.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Samsat Pompaj Sulama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13112) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 119.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13113) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 2 9 - T B M M B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 120.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin Parlamento Bürosundaki elemanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13114) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 121.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13115) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 122.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, emeklilerin Ziraat Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 123.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 124.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 125.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 126.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 127.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 128.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Stad Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 129.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 130.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir raporda belirtilen toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 131.- İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, Irak'taki seçimlere yönelik gözlemci heyeti oluşturulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 132.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) . 133.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Dursunbey'de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13127) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 134.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, maden ocaklarındaki kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13128) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 3 0 -
Sayfa 23 -
T B M M B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 120.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin Parlamento Bürosundaki elemanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13114) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 121.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13115) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 122.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, emeklilerin Ziraat Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 123.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 124.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 125.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 126.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 127.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 128.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Stad Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 129.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 130.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir raporda belirtilen toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 131.- İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, Irak'taki seçimlere yönelik gözlemci heyeti oluşturulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 132.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) . 133.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Dursunbey'de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13127) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 134.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, maden ocaklarındaki kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13128) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 3 0 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 135.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 136.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, deniz otobüsünde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 137.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde "Hançer Timi" olarak adlandırılan grupların varlığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 138.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, deniz otobüslerinde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 139.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Hatay'da uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 140.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 141.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel'i anma etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 142.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13136) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 143.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13137) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 144.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13138) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 145.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 146.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, kemik iliği ve hücre bankası kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13140) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 147.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 148.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Gürsu'daki bir köyün arazilerinin su baskınlarına maruz kalmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 149.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bazı tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 150.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Çukurova'daki üretim planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13144) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) - 7 3 1 -
Sayfa 24 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 135.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 136.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, deniz otobüsünde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 137.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde "Hançer Timi" olarak adlandırılan grupların varlığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 138.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, deniz otobüslerinde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 139.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Hatay'da uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 140.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 141.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel'i anma etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 142.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13136) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 143.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13137) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 144.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13138) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 145.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 146.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, kemik iliği ve hücre bankası kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13140) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 147.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 148.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Gürsu'daki bir köyün arazilerinin su baskınlarına maruz kalmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 149.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bazı tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 150.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Çukurova'daki üretim planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13144) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) - 7 3 1 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 151.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13145) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 152.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Altınova sahil şeridindeki erozyona ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 153.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Pazarkule Sınır Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 154.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 155.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/13149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 156.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/13150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 157.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 158.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/13152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 159.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 160.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 161.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 162.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 163.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 164.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 165.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 3 2 -
Sayfa 25 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 151.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13145) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 152.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Altınova sahil şeridindeki erozyona ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 153.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Pazarkule Sınır Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010) 154.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 155.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/13149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 156.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/13150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 157.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 158.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/13152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 159.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 160.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 161.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 162.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 163.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 164.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) 165.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010) - 7 3 2 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 No.: 101 16 Mart 2010 Salı Rapor 1.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı:485) (Dağıtma tarihi: 16.3.2010) (GÜNDEME) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, davaların makul sürede sonuçlandırılmasına ve iddianamelerin sonuçlanna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11693) Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 16/03/2010 tarihinde geri almıştır (7/13057) - 7 3 3 -
Sayfa 26 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 No.: 101 16 Mart 2010 Salı Rapor 1.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı:485) (Dağıtma tarihi: 16.3.2010) (GÜNDEME) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, davaların makul sürede sonuçlandırılmasına ve iddianamelerin sonuçlanna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11693) Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 16/03/2010 tarihinde geri almıştır (7/13057) - 7 3 3 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 4 - 16 Mart 2010 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73'üncü Birleşimini açıyorum. III. Y O K L A M A BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle söz isteyen Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'a aittir. Buyurunuz Sayın Barış. (CHP sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'ın, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin gündem dışı konuşması TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart Tıp Bayramı Haftası nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen halkımızı saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komisyonunda ve İsveç Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesini kınıyorum. Bu arada, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.Yetmiş sekiz gün boyunca özlük haklan için direnen ve hâlen direnmeye devam eden kadın Tekel işçilerini de saygıyla selamlıyorum. Elâzığ'ın Karakocan ilçesinde meydana gelen ve 42 vatandaşımızın ölümüne sebep olan deprem felaketinden dolayı ulusumuzun başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Sayın milletvekilleri, depremlerden sonraki görüntüler, beyanatlar hep aynı; televizyonlarda açık oturumlar, paneller, Başbakan ve bakan beyanatları, herkes deprem uzmanı kesiliyor: Evler kerpiçmiş, Elâzığ fay hattı üzerindeymiş. Peki, bunlar yeni mi keşfedildi? Bu ülkede en az bir milyon kerpiç ev vardır. Yetkililerin buna önlem almaya niyetleri var mı?
Sayfa 27 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 4 - 16 Mart 2010 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73'üncü Birleşimini açıyorum. III. Y O K L A M A BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle söz isteyen Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'a aittir. Buyurunuz Sayın Barış. (CHP sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'ın, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin gündem dışı konuşması TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart Tıp Bayramı Haftası nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen halkımızı saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komisyonunda ve İsveç Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesini kınıyorum. Bu arada, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.Yetmiş sekiz gün boyunca özlük haklan için direnen ve hâlen direnmeye devam eden kadın Tekel işçilerini de saygıyla selamlıyorum. Elâzığ'ın Karakocan ilçesinde meydana gelen ve 42 vatandaşımızın ölümüne sebep olan deprem felaketinden dolayı ulusumuzun başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Sayın milletvekilleri, depremlerden sonraki görüntüler, beyanatlar hep aynı; televizyonlarda açık oturumlar, paneller, Başbakan ve bakan beyanatları, herkes deprem uzmanı kesiliyor: Evler kerpiçmiş, Elâzığ fay hattı üzerindeymiş. Peki, bunlar yeni mi keşfedildi? Bu ülkede en az bir milyon kerpiç ev vardır. Yetkililerin buna önlem almaya niyetleri var mı? TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 3 5 - İstanbul'daki muhtemel deprem için ne gibi önlemler alınıyor? Sağlık Bakanı "Hastaneler çürük." diyor ama önlem yok. İstanbul Belediye Başkanı önlem alacağına, kaç evin yıkılacağının, kaç kişinin öleceğinin hesabını yapıyor. Şili'de, Japonya'da deprem olduğunda bizdeki perişanlık yaşanmıyor. Bizde, önlem yerine, yetkililerin mangalda kül bırakmayan konuşmaları ön plana çıkıyor. Artık konuşma zamanı değil, iş yapma zamanı. Bu ülke insanı 17 Ağustostaki görüntüleri ve dramı bir daha yaşamak istemiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart, tıp öğrencilerinin emperyalist güçlere karşı başkaldırı günüdür, özünde bağımsızlık mücadelesinin kıvılcımları yatmaktadır. Hekim arkadaşlarımın, sağlık çalışanlarının ve tıp öğrencilerinin bu günü bu duygu içerisinde kutladıklarına eminim. Sayın milletvekilleri, sağlık hakkı, doğuştan kazanılmış bir haktır ve anayasal bir haktır, pazardan alınıp satılan bir mal değildir, Hükümetin verdiği bir ulufe de değildir. Sekiz yıllık AKP İktidarında "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında, bu hak, alınıp satılan mal hâline dönüştürüldü. Hâlbuki vatandaşın birinci basamaktan son basamağa, yani sağlık ocaklarından üniversite hastanelerine kadar hiçbir katkı ve katılım payı ödemeden sağlık hizmetleri alabilmesi, ilaç ve diğer sağlık harcamalarının tamamının devlet tarafından karşılanması gerekir çünkü bu, sosyal devlet olmanın gereğidir. Ancak, AKP Hükümeti, "katkı payı", "katılım payı", "fark ücreti" adı altında ve haksız bir şekilde elini vatandaşlarımızın cebine atmaktadır. Vatandaşlarımız aldığı sağlık hizmetlerinin karşılığını zaten kesilen sigorta primleri ve ödedikleri vergilerle yerine getirmektedirler. Buna rağmen vatandaşlardan istenen ek ödemeler, sosyal devlete yakışan bir durum değildir. Tam Gün Çalışma Yasası'nın özünde parasız hizmet sunumu esastır. Endişelerimiz katkı payı ve katılım paylarının daha da artmasıdır çünkü sağlıkta dönüşümle beraber hasta, müşteri yani para olarak görülmeye başlandı. Tüm partilerin, meslek örgütlerinin, derneklerin, odaların ve sendikaların ilke olarak evet dediği Tam Gün Yasası'nı bir mutabakat sağlanmadan Genel Kuruldan geçiren Hükümet Yasa'yı içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. Meslek örgütlerini, sağlık çalışanlarını, üniversiteleri ve doktorları memnun etmeyen bu Yasa elbette ilaç kartellerini memnun etmiştir. Hatırlarsanız domuz gribi aşısı konusunda ilaç kartellerinin ürettikleri korku sonucu elde ettikleri fahiş kârları dünya âlem unutmamıştır. Tam Gün Yasası, temelinde para olan sistemin ürünü oldu. Bu çarkın dönmesi için AKP gözünü halkın cebine dikmiştir. Daha fazla muayene, daha fazla ameliyat sonucu niteliksiz sağlık sunumu söz konusudur. Daha çok hasta, daha çok reçete, daha çok ilaç, daha çok para; bu, ilaç kartellerinin istediği sağlık düzenidir. Tıp fakültelerinde ve uzmanlık alanlarında da eğitim kalitesi sorun olacaktır. Sağlık Bakanlığının buna bir an önce çözüm bulması gerekmektedir. Parası olanın daha çok nitelikli hizmet alacağı, parası olmayanın niteliksizliğe mahkûm olacağı bir sisteme doğru gidiliyor. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. TANSEL BARIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. Bugün, koruyucu hekimlik, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisinin baskıları altında tedavi edici hekimliğe dönüşmüştür.
Sayfa 28 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 3 5 - İstanbul'daki muhtemel deprem için ne gibi önlemler alınıyor? Sağlık Bakanı "Hastaneler çürük." diyor ama önlem yok. İstanbul Belediye Başkanı önlem alacağına, kaç evin yıkılacağının, kaç kişinin öleceğinin hesabını yapıyor. Şili'de, Japonya'da deprem olduğunda bizdeki perişanlık yaşanmıyor. Bizde, önlem yerine, yetkililerin mangalda kül bırakmayan konuşmaları ön plana çıkıyor. Artık konuşma zamanı değil, iş yapma zamanı. Bu ülke insanı 17 Ağustostaki görüntüleri ve dramı bir daha yaşamak istemiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart, tıp öğrencilerinin emperyalist güçlere karşı başkaldırı günüdür, özünde bağımsızlık mücadelesinin kıvılcımları yatmaktadır. Hekim arkadaşlarımın, sağlık çalışanlarının ve tıp öğrencilerinin bu günü bu duygu içerisinde kutladıklarına eminim. Sayın milletvekilleri, sağlık hakkı, doğuştan kazanılmış bir haktır ve anayasal bir haktır, pazardan alınıp satılan bir mal değildir, Hükümetin verdiği bir ulufe de değildir. Sekiz yıllık AKP İktidarında "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında, bu hak, alınıp satılan mal hâline dönüştürüldü. Hâlbuki vatandaşın birinci basamaktan son basamağa, yani sağlık ocaklarından üniversite hastanelerine kadar hiçbir katkı ve katılım payı ödemeden sağlık hizmetleri alabilmesi, ilaç ve diğer sağlık harcamalarının tamamının devlet tarafından karşılanması gerekir çünkü bu, sosyal devlet olmanın gereğidir. Ancak, AKP Hükümeti, "katkı payı", "katılım payı", "fark ücreti" adı altında ve haksız bir şekilde elini vatandaşlarımızın cebine atmaktadır. Vatandaşlarımız aldığı sağlık hizmetlerinin karşılığını zaten kesilen sigorta primleri ve ödedikleri vergilerle yerine getirmektedirler. Buna rağmen vatandaşlardan istenen ek ödemeler, sosyal devlete yakışan bir durum değildir. Tam Gün Çalışma Yasası'nın özünde parasız hizmet sunumu esastır. Endişelerimiz katkı payı ve katılım paylarının daha da artmasıdır çünkü sağlıkta dönüşümle beraber hasta, müşteri yani para olarak görülmeye başlandı. Tüm partilerin, meslek örgütlerinin, derneklerin, odaların ve sendikaların ilke olarak evet dediği Tam Gün Yasası'nı bir mutabakat sağlanmadan Genel Kuruldan geçiren Hükümet Yasa'yı içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. Meslek örgütlerini, sağlık çalışanlarını, üniversiteleri ve doktorları memnun etmeyen bu Yasa elbette ilaç kartellerini memnun etmiştir. Hatırlarsanız domuz gribi aşısı konusunda ilaç kartellerinin ürettikleri korku sonucu elde ettikleri fahiş kârları dünya âlem unutmamıştır. Tam Gün Yasası, temelinde para olan sistemin ürünü oldu. Bu çarkın dönmesi için AKP gözünü halkın cebine dikmiştir. Daha fazla muayene, daha fazla ameliyat sonucu niteliksiz sağlık sunumu söz konusudur. Daha çok hasta, daha çok reçete, daha çok ilaç, daha çok para; bu, ilaç kartellerinin istediği sağlık düzenidir. Tıp fakültelerinde ve uzmanlık alanlarında da eğitim kalitesi sorun olacaktır. Sağlık Bakanlığının buna bir an önce çözüm bulması gerekmektedir. Parası olanın daha çok nitelikli hizmet alacağı, parası olmayanın niteliksizliğe mahkûm olacağı bir sisteme doğru gidiliyor. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. TANSEL BARIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. Bugün, koruyucu hekimlik, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisinin baskıları altında tedavi edici hekimliğe dönüşmüştür. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 6 - Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; 14 Mart bayram olmaktan çıkmış, AKP Hükümetinin sayesinde, giderek artan sağlık sorunlarının tartışıldığı bir gün olmuştur. Bu arada, sağlık çalışanlarının kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Yakında, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasansı AKP tarafından Genel Kurula getirilecek. Tasarı yasalaşırsa sağlık çalışanları bugünleri bile mumla arayacaktır. Bu yasa ile kamudaki sağlık çalışanlan geçici sözleşmelerle görev yapacaklardır, yani, iş güvenceleri olmayacaktır. Güvencesiz 4/B'li günler sağlık çalışanlarını bekliyor. AKP "Ya bana biat edeceksiniz ya da siz bilirsiniz" diyecektir. Hastaneler şirket mantığıyla yönetilecek ve sağlık sistemi açıkça özelleştirilecektir. Bu tasannın ayrıntılarını yakında hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, tüm bu olumsuzluklara rağmen, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlanmızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum, Genel Kurula saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Banş. Sayın Öztürk, sisteme girmişsiniz, niçin acaba? ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - 16 Mart 1978 olaylanyla ilgili düşüncemi söylemek istiyorum. BAŞKAN - Pek kısa söz istiyorsunuz. Siz Sayın Zeydan? RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Tıp Bayramı dolayısıyla kısa söz istiyorum. BAŞKAN - Peki, size söz veriyorum, buyurunuz. V.- AÇIKLAMALAR /.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan 'ın, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin açıklaması RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; gecesini gündüzüne katarak, gece gündüz demeden meşakkatle ve şefkatle çalışan sağlık çalışanlarının, başta meslektaşlanm olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bugünlerinin dünden daha iyi, yannlarının umut dolu olmasını diliyorum ve yüce Meclisin, bugüne kadar olduğu gibi, sağlık çalışanlarının özlük haklarında olduğu gibi geleceklerinin dizaynında da desteklerinin devamını diliyorum. Bütün çalışanlara sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. Söz verdiğiniz için de Sayın Başkan size teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Zeydan. Buyurunuz Sayın Öztürk. 2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 16 Mart 1978'de 7 üniversite öğrencisinin öldürülüşünün yıl dönümüne ve tüm faili meçhul olayların aydınlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün 16 Mart; bundan tam otuz iki yıl önce 16 Mart 1978 günü akşamı İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu önünde, dersten çıkarak toplu olarak evlerine gitmekte olan sol görüşlü öğrencilerin üzerine Amerikan yapımı bomba atılarak toplu katliam yapılmış, 7 yurtsever devrimci öğrenci öldürülmüş, 41 kişi yaralanmıştı. O günden bugüne geçen otuz iki yıl süresince olay aydınlatılamamış, Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Nihayet dava dosyası zaman aşımı nedeniyle kaldırılmıştır. Davanın adam öldürme davası kapsamından çıkanlarak suç örgütünün kesintisiz faaliyeti kapsamında görüldüğü dikkate alınırsa zaman aşımı nedeniyle olayın örtbas edilmesi kabul edilemez ve hukuka aykırıdır. Ölen gençlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, hepsine Tanrı'dan rahmet diliyorum.
Sayfa 29 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 6 - Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan; 14 Mart bayram olmaktan çıkmış, AKP Hükümetinin sayesinde, giderek artan sağlık sorunlarının tartışıldığı bir gün olmuştur. Bu arada, sağlık çalışanlarının kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Yakında, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasansı AKP tarafından Genel Kurula getirilecek. Tasarı yasalaşırsa sağlık çalışanları bugünleri bile mumla arayacaktır. Bu yasa ile kamudaki sağlık çalışanlan geçici sözleşmelerle görev yapacaklardır, yani, iş güvenceleri olmayacaktır. Güvencesiz 4/B'li günler sağlık çalışanlarını bekliyor. AKP "Ya bana biat edeceksiniz ya da siz bilirsiniz" diyecektir. Hastaneler şirket mantığıyla yönetilecek ve sağlık sistemi açıkça özelleştirilecektir. Bu tasannın ayrıntılarını yakında hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, tüm bu olumsuzluklara rağmen, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlanmızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum, Genel Kurula saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Banş. Sayın Öztürk, sisteme girmişsiniz, niçin acaba? ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - 16 Mart 1978 olaylanyla ilgili düşüncemi söylemek istiyorum. BAŞKAN - Pek kısa söz istiyorsunuz. Siz Sayın Zeydan? RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Tıp Bayramı dolayısıyla kısa söz istiyorum. BAŞKAN - Peki, size söz veriyorum, buyurunuz. V.- AÇIKLAMALAR /.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan 'ın, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin açıklaması RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; gecesini gündüzüne katarak, gece gündüz demeden meşakkatle ve şefkatle çalışan sağlık çalışanlarının, başta meslektaşlanm olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bugünlerinin dünden daha iyi, yannlarının umut dolu olmasını diliyorum ve yüce Meclisin, bugüne kadar olduğu gibi, sağlık çalışanlarının özlük haklarında olduğu gibi geleceklerinin dizaynında da desteklerinin devamını diliyorum. Bütün çalışanlara sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. Söz verdiğiniz için de Sayın Başkan size teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Zeydan. Buyurunuz Sayın Öztürk. 2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 16 Mart 1978'de 7 üniversite öğrencisinin öldürülüşünün yıl dönümüne ve tüm faili meçhul olayların aydınlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün 16 Mart; bundan tam otuz iki yıl önce 16 Mart 1978 günü akşamı İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu önünde, dersten çıkarak toplu olarak evlerine gitmekte olan sol görüşlü öğrencilerin üzerine Amerikan yapımı bomba atılarak toplu katliam yapılmış, 7 yurtsever devrimci öğrenci öldürülmüş, 41 kişi yaralanmıştı. O günden bugüne geçen otuz iki yıl süresince olay aydınlatılamamış, Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Nihayet dava dosyası zaman aşımı nedeniyle kaldırılmıştır. Davanın adam öldürme davası kapsamından çıkanlarak suç örgütünün kesintisiz faaliyeti kapsamında görüldüğü dikkate alınırsa zaman aşımı nedeniyle olayın örtbas edilmesi kabul edilemez ve hukuka aykırıdır. Ölen gençlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, hepsine Tanrı'dan rahmet diliyorum. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 7 - Eğer onlar bugün yaşasalardı kimisi bu Meclis sıralarında milletvekili olarak yasama faaliyetine katkıda bulunacaklardı, kimisi de sırtlarında cübbeyle hukuk ve demokrasi mücadelesi vereceklerdi. Tüm faili meçhul olayların aydınlatılması dileğiyle bir kez daha kendilerine Tann'dan rahmet diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Sayın Köse, siz ne için söz istediniz efendim? ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Ben de katkı vermek için, yani 14 Mart Tıp Bayramı 'nı kutlamak için. BAŞKAN - Son olarak size söz veriyorum ve diğer konuşmacı arkadaşımıza geçiyorum. Çok kısa lütfen. Buyurunuz Sayın Köse. 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin açıklaması ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Anne kamına girdiğimiz andan itibaren ölünceye kadar hepimizin her an için ihtiyaç duyacağı, gecesini gündüzüne katarak bizlere hizmet sunmaya çalışan ebesinden tıp doktoruna, diş hekiminden eczacısına kadar tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir diş hekimi olarak kutluyor, bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse. Gündem dışı ikinci söz, öğretmen okullarının 162'nci kuruluş yıldönümünde öğretmen ve öğretmen yetiştirme sistemi hakkında söz isteyen Van Milletvekili Kerem Altun'a aittir. Buyurunuz Sayın Altun. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARİ (Devam) 2.- Van Milletvekili Kerem Altun 'un, öğretmen okullarının 162 'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün öğretmen okullarının merdivenlerinin alınlarında "Mutluyum çünkü öğretmen olacağım." sözünü her gün okuyarak havasını soluyan, her kademesinde onurla görev yapan bir öğretmen olarak, 16 Mart öğretmen okullarının kuruluşunun 162'nci yıldönümünü kutlamanın engin heyecanını yaşıyor, konuşmamın başında yüce Meclisi ve bütün öğretmenlerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Geçmişten bugüne öğretmen yetiştiren kurumlarımız, öğretmenlerimize vatan, millet, bayrak ve insan sevgisinin yanı sıra mesleki coşku ve bağlılığın kazandınldığı, moral değerlerinin yükseltildiği, şartlar ne olursa olsun fedakârlık, heyecan ve kararlılıkla bu değerlere sahip çıkma bilincinin işlendiği bilim yuvalan olmuştur. Öğretmen, sabır ve cesaretiyle her türlü güçlüğü göğüslemeye, kardeşlik ve millî birlikten yana tavırlanyla banşa, bilimsel aydınlanmaya sağladığı katkıyla da çağdaşlaşma yolundaki bütün çabalara öncülük etmiştir.
Sayfa 30 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 7 - Eğer onlar bugün yaşasalardı kimisi bu Meclis sıralarında milletvekili olarak yasama faaliyetine katkıda bulunacaklardı, kimisi de sırtlarında cübbeyle hukuk ve demokrasi mücadelesi vereceklerdi. Tüm faili meçhul olayların aydınlatılması dileğiyle bir kez daha kendilerine Tann'dan rahmet diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Sayın Köse, siz ne için söz istediniz efendim? ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Ben de katkı vermek için, yani 14 Mart Tıp Bayramı 'nı kutlamak için. BAŞKAN - Son olarak size söz veriyorum ve diğer konuşmacı arkadaşımıza geçiyorum. Çok kısa lütfen. Buyurunuz Sayın Köse. 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, 14 Mart Tıp Bayramı 'na ilişkin açıklaması ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Anne kamına girdiğimiz andan itibaren ölünceye kadar hepimizin her an için ihtiyaç duyacağı, gecesini gündüzüne katarak bizlere hizmet sunmaya çalışan ebesinden tıp doktoruna, diş hekiminden eczacısına kadar tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir diş hekimi olarak kutluyor, bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse. Gündem dışı ikinci söz, öğretmen okullarının 162'nci kuruluş yıldönümünde öğretmen ve öğretmen yetiştirme sistemi hakkında söz isteyen Van Milletvekili Kerem Altun'a aittir. Buyurunuz Sayın Altun. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARİ (Devam) 2.- Van Milletvekili Kerem Altun 'un, öğretmen okullarının 162 'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması KEREM ALTUN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün öğretmen okullarının merdivenlerinin alınlarında "Mutluyum çünkü öğretmen olacağım." sözünü her gün okuyarak havasını soluyan, her kademesinde onurla görev yapan bir öğretmen olarak, 16 Mart öğretmen okullarının kuruluşunun 162'nci yıldönümünü kutlamanın engin heyecanını yaşıyor, konuşmamın başında yüce Meclisi ve bütün öğretmenlerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Geçmişten bugüne öğretmen yetiştiren kurumlarımız, öğretmenlerimize vatan, millet, bayrak ve insan sevgisinin yanı sıra mesleki coşku ve bağlılığın kazandınldığı, moral değerlerinin yükseltildiği, şartlar ne olursa olsun fedakârlık, heyecan ve kararlılıkla bu değerlere sahip çıkma bilincinin işlendiği bilim yuvalan olmuştur. Öğretmen, sabır ve cesaretiyle her türlü güçlüğü göğüslemeye, kardeşlik ve millî birlikten yana tavırlanyla banşa, bilimsel aydınlanmaya sağladığı katkıyla da çağdaşlaşma yolundaki bütün çabalara öncülük etmiştir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 8 - Bu anlamlı günde, istikbal savaşı için hayatlarının en güzel yıllarını veren irfan ordusunun asil kurmayları öğretmenlerimizin ve öğretmen olacak gençlerimizin yüreklerinde yeşerecek barış, dostluk ve sevgiye dair güzel duyguların daha da farklı bir anlam kazanacağına inanıyorum. Öğretmenlik, gibi çok anlamlı, kutsal ve saygın olmanın yanı sıra aynı ölçüde sorumluluk, fedakârlık ve sürekli çalışma gerektiren bir mesleğe yönelen ve tercihlerini bu yönde kullanan öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Öğretmen, Türkiye'nin aydınlık geleceği, hepimizin umudu ve güven kaynağıdır. Burada toplumun, herkesin çok iyi bildiği gibi eğitim, toplumsal hayatın ihmal edilemez, ertelenemez ve vazgeçilemez en dinamik süreçlerinden birisidir. Sayın Başbakanımızın bir konuşmasında ifade ettiği gibi eğitim, toprakta tohum, buğdayda başak, hamurda maya gibidir. Bu sebeple, eğitimin günün şartlarına uygun bir amaçla hizmete sunulmasında onun en temel unsurlarından biri olan öğretmenin rolü tartışılamaz. Demokrasi yolunda büyük mücadeleler veren, bedeller ödeyen ülkemizde öğretmenlerimize bugün her zamankinden daha çok görevler düşmektedir. Hayata dar şablonlarla bakmayan, sorgulayan, eleştirel bakabilen, haktan yana tavır koyan, demokratik cumhuriyete yürekten inanmış, millî iradeyi her şeyin üstünde tutan, Atatürk'ün "Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet henüz millet yeteneğini kazanmamıştır, ona 'gelişigüzel bir topluluk' denir." düsturunu kendine şiar edinmiş nesiller yetiştirmeliyiz ki bu ülke gerçekten layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilsin. Değerli milletvekilleri, öğretmen yetiştirme sistemine kısaca bakacak olursak: Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda son yüz altmış yılı aşan önemli deneyim ve birikimler olmuştur. Tarihî süreç içinde "muallim mektepleri", "köy enstitüleri", "ilköğretmen okulları" ve "yüksek öğretmen okulları" olarak adlandırılmışlardır. Bugün başarılarıyla iftihar ettiğimiz Anadolu öğretmen liseleri bu geleneğin devamıdır. 2547 sayılı Yasa'yla öğretmen yetiştirme işi 1982 yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına verilmiştir. Hâlen, sayıları onlarca eğitim fakültesinde yetiştirmeye çalıştığımız öğretmen adaylarımızın bu ülke çocuklarının geleceğini nasıl etkileyecekleri noktasında kaygı duymamamız için öğretmen yetiştirme sistemimizin kendinden bekleneni vermesi noktasında gerekenler vardır kanaatindeyiz. Bugün, tüm dünya ülkeleri, eğitim sistemlerini ve bu bağlamda öğretmen yetiştirme politikalarını sorgulamayı güncel hâle getirmişlerdir. Öğretmen yetiştirme politikaları, insan yetiştirme düzeninin temel öğesi ve belirleyicisidir. "Nasıl bir eğitim?" sorusunun cevabı "Nasıl bir öğretmen?" sorusuna verilecek cevapta gizlidir. Öğretmen yetiştirme sistemimiz, eğitim sistemimizin problemli bir alanı olmamalıdır. Öğretmenlerimizin, bütün çocukların en büyük şanslan olmalarını sağlamalıyız. Önerimiz şudur... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz.
Sayfa 31 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 8 - Bu anlamlı günde, istikbal savaşı için hayatlarının en güzel yıllarını veren irfan ordusunun asil kurmayları öğretmenlerimizin ve öğretmen olacak gençlerimizin yüreklerinde yeşerecek barış, dostluk ve sevgiye dair güzel duyguların daha da farklı bir anlam kazanacağına inanıyorum. Öğretmenlik, gibi çok anlamlı, kutsal ve saygın olmanın yanı sıra aynı ölçüde sorumluluk, fedakârlık ve sürekli çalışma gerektiren bir mesleğe yönelen ve tercihlerini bu yönde kullanan öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Öğretmen, Türkiye'nin aydınlık geleceği, hepimizin umudu ve güven kaynağıdır. Burada toplumun, herkesin çok iyi bildiği gibi eğitim, toplumsal hayatın ihmal edilemez, ertelenemez ve vazgeçilemez en dinamik süreçlerinden birisidir. Sayın Başbakanımızın bir konuşmasında ifade ettiği gibi eğitim, toprakta tohum, buğdayda başak, hamurda maya gibidir. Bu sebeple, eğitimin günün şartlarına uygun bir amaçla hizmete sunulmasında onun en temel unsurlarından biri olan öğretmenin rolü tartışılamaz. Demokrasi yolunda büyük mücadeleler veren, bedeller ödeyen ülkemizde öğretmenlerimize bugün her zamankinden daha çok görevler düşmektedir. Hayata dar şablonlarla bakmayan, sorgulayan, eleştirel bakabilen, haktan yana tavır koyan, demokratik cumhuriyete yürekten inanmış, millî iradeyi her şeyin üstünde tutan, Atatürk'ün "Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet henüz millet yeteneğini kazanmamıştır, ona 'gelişigüzel bir topluluk' denir." düsturunu kendine şiar edinmiş nesiller yetiştirmeliyiz ki bu ülke gerçekten layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilsin. Değerli milletvekilleri, öğretmen yetiştirme sistemine kısaca bakacak olursak: Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda son yüz altmış yılı aşan önemli deneyim ve birikimler olmuştur. Tarihî süreç içinde "muallim mektepleri", "köy enstitüleri", "ilköğretmen okulları" ve "yüksek öğretmen okulları" olarak adlandırılmışlardır. Bugün başarılarıyla iftihar ettiğimiz Anadolu öğretmen liseleri bu geleneğin devamıdır. 2547 sayılı Yasa'yla öğretmen yetiştirme işi 1982 yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına verilmiştir. Hâlen, sayıları onlarca eğitim fakültesinde yetiştirmeye çalıştığımız öğretmen adaylarımızın bu ülke çocuklarının geleceğini nasıl etkileyecekleri noktasında kaygı duymamamız için öğretmen yetiştirme sistemimizin kendinden bekleneni vermesi noktasında gerekenler vardır kanaatindeyiz. Bugün, tüm dünya ülkeleri, eğitim sistemlerini ve bu bağlamda öğretmen yetiştirme politikalarını sorgulamayı güncel hâle getirmişlerdir. Öğretmen yetiştirme politikaları, insan yetiştirme düzeninin temel öğesi ve belirleyicisidir. "Nasıl bir eğitim?" sorusunun cevabı "Nasıl bir öğretmen?" sorusuna verilecek cevapta gizlidir. Öğretmen yetiştirme sistemimiz, eğitim sistemimizin problemli bir alanı olmamalıdır. Öğretmenlerimizin, bütün çocukların en büyük şanslan olmalarını sağlamalıyız. Önerimiz şudur... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 9 - KEREM ALTUN (Devamla) - Öğretmen yetiştirme sistemimiz ulusal ve evrensel disiplinler ışığında yeniden sorgulanmalıdır. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmeyle ilgili kararlar oluşturmada danışma organı olarak faaliyet göstermesi düşünülen, bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve en önemlisi bu kurumların yeterlilik kriterlerini belirleyecek, yönlendirecek, değerlendirecek ve denetleyecek Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi toplanmalıdır. YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle konu masaya yatırılmalıdır. Diyojen'in şu sözleri duygularımı en güzel bir şekilde ifade edecektir: "Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum." Ülke olarak aydınlık bir geleceğe doğru başlattığımız kararlı yürüyüşün öncüsü olan sevgili öğretmenlerimize inanıyor, güveniyor, her türlü zorluk karşısında yanlarında ve yakınlarında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle, öğretmen okullarına başladıkları ilk günün heyecanını hâlen sürdürdüklerine inandığım emekli öğretmenlerimizin, öğretmen ve eğitimcilerimizin, öğretmen adayı sevgili gençlerimizin gününü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Altun. Gündem dışı üçüncü söz, insan haklarındaki gelişmeler hakkında söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a aittir. Buyurunuz Sayın Birdal. 3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, insan haklarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güncel insan haklan konusuna ilişkin Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlanm. Yirmi iki yıl önce bugün, Irak'ın Saddam Hüseyin rejimi tarafından Irak'ta Halepçe'de napalm kimyasal bombalarla insanlığa karşı bir suç işlenmiştir ve 5 bin Kürt yaşamını yitirmiştir, on binlercesi de yaralanmıştır. Halepçe katliamı, daha sonra Irak temyiz mahkemesince bunun bir soykınm olarak kabul edilmesi yolunda karar alınmıştır ve yirmi iki yıl önce insanlığa karşı işlenen bu soykırımı nefretle anıyoruz ve Kürt halkının acısını paylaşıyoruz ve insanlığın mücadele tarihinde yeniden böyle bir kara sayfa eklenmemesini diliyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün yine tam otuz iki yıl önce "Beyazıt katliamı" diye adlandın lan, devrimci demokrat muhalefeti bastırmak için İstanbul Üniversitesinin çıkışında bombalı ve silahlı bir saldırı yapılması sonucu 7 devrimci demokrat öğrenci yaşamını yitirmiş ve 41 öğrenci de yaralanmıştır. Üzerinden otuz iki yıl geçmiş ve sonunda Yargıtay zaman aşımı nedeniyle bu dosyayı rafa kaldırmıştır. Gerçekten, otuz iki yıldır, öğrencilerin yakınlarının vicdanı yaralanmış, demokrat kamuoyunun bu rahatsızlığı üzerine bir de Yargıtayın bu unutturma kararı, yeniden öğrencilerin ailelerini, yakınlannı ve demokrat kamuoyunun vicdanını bir kez daha yaralamıştır.
Sayfa 32 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 3 9 - KEREM ALTUN (Devamla) - Öğretmen yetiştirme sistemimiz ulusal ve evrensel disiplinler ışığında yeniden sorgulanmalıdır. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmeyle ilgili kararlar oluşturmada danışma organı olarak faaliyet göstermesi düşünülen, bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve en önemlisi bu kurumların yeterlilik kriterlerini belirleyecek, yönlendirecek, değerlendirecek ve denetleyecek Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi toplanmalıdır. YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle konu masaya yatırılmalıdır. Diyojen'in şu sözleri duygularımı en güzel bir şekilde ifade edecektir: "Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum." Ülke olarak aydınlık bir geleceğe doğru başlattığımız kararlı yürüyüşün öncüsü olan sevgili öğretmenlerimize inanıyor, güveniyor, her türlü zorluk karşısında yanlarında ve yakınlarında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle, öğretmen okullarına başladıkları ilk günün heyecanını hâlen sürdürdüklerine inandığım emekli öğretmenlerimizin, öğretmen ve eğitimcilerimizin, öğretmen adayı sevgili gençlerimizin gününü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Altun. Gündem dışı üçüncü söz, insan haklarındaki gelişmeler hakkında söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a aittir. Buyurunuz Sayın Birdal. 3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, insan haklarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güncel insan haklan konusuna ilişkin Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlanm. Yirmi iki yıl önce bugün, Irak'ın Saddam Hüseyin rejimi tarafından Irak'ta Halepçe'de napalm kimyasal bombalarla insanlığa karşı bir suç işlenmiştir ve 5 bin Kürt yaşamını yitirmiştir, on binlercesi de yaralanmıştır. Halepçe katliamı, daha sonra Irak temyiz mahkemesince bunun bir soykınm olarak kabul edilmesi yolunda karar alınmıştır ve yirmi iki yıl önce insanlığa karşı işlenen bu soykırımı nefretle anıyoruz ve Kürt halkının acısını paylaşıyoruz ve insanlığın mücadele tarihinde yeniden böyle bir kara sayfa eklenmemesini diliyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün yine tam otuz iki yıl önce "Beyazıt katliamı" diye adlandın lan, devrimci demokrat muhalefeti bastırmak için İstanbul Üniversitesinin çıkışında bombalı ve silahlı bir saldırı yapılması sonucu 7 devrimci demokrat öğrenci yaşamını yitirmiş ve 41 öğrenci de yaralanmıştır. Üzerinden otuz iki yıl geçmiş ve sonunda Yargıtay zaman aşımı nedeniyle bu dosyayı rafa kaldırmıştır. Gerçekten, otuz iki yıldır, öğrencilerin yakınlarının vicdanı yaralanmış, demokrat kamuoyunun bu rahatsızlığı üzerine bir de Yargıtayın bu unutturma kararı, yeniden öğrencilerin ailelerini, yakınlannı ve demokrat kamuoyunun vicdanını bir kez daha yaralamıştır. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 Değerli milletvekilleri, yaklaşık bir yıldır, adı sıkça değiştirilen bir açılım süreci yaşanıyor ve ne yazık ki, açılım yerine tam tersi uygulamalar görülüyor ve tanık olunuyor. Nitekim, açılımdan murat edilen Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümüyken, Kürtlerin daha çok çözümünü istediği çünkü demokrasinin olmazsa olmazı olduğu bilinen Kürt sorununun çözümünü öncelik olarak önüne koymuş bir parti, Demokratik Toplum Partisi kapatılıyor, Genel Başkanı dâhil 2 Eş Başkanı milletvekilliğinden yoksun bırakılıyor, 37 siyasetçisine yasak konuluyor ve bini aşkın parti yöneticisi ve de bölgede yüzde 60'ı aşkın oylarla belediye başkanı seçilen yöneticiler içeri alınıyor. Daha sonra, yine açılım adına Alevi çalıştaylan düzenleniyor ve Alevilerin beklentilerine karşılık vermeyecek sonuçlar çıkıyor. Bir de, işte, Roman açılımından söz edilerek, Romanların Manisa Selendi'de linç girişimleri sonucu yerlerini yurtlarını terk etmek durumunda kaldıklarına tanık olunuyor ve dün de, işte, Romanlarla buluşuluyor. Değerli milletvekilleri, işkence ve kötü muamele sürüyor. Cezaevlerinde insan haklarına dayalı, insan onuruna bağlı bir -ne yazık ki- düzenleme yapılamamıştır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 119.288'e ulaşmıştır. Bunların 60.782'si tutuklu ve geri kalanı da hükümlüdür. Tutukluluk cezaya dönüşmekte ve başka hiçbir ülkede böyle bir örnek görülmemektedir. Ayrıca, cezaevlerinde, şu anda 47 mahkûm, tutuklu ve hükümlü ağır hastadır. Eğer bir an önce onların tahliyeleri sağlanmaz ve dışarıda tedavileri yapılmazsa ne yazık ki cezaevlerinden cesetleri çıkacaktır. Bu 47 mahkûmdan en son üç örnek, Abdülsamet Çelik, Taylan Çintay ve Halil Güneş'tir. Şimdi, demokratik, yine, açılım sürecine ilişkin, insan haklarının ve özgürlüklerin güvencesini oluşturan, hukukun gücüdür ama ne yazık ki hukukun gücünü oluşturacak anayasal ve yasal düzenlemeler de bugüne değin yapılamamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki insan hakları denilince, "ikinci kuşak" diye adlandırılan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. İşsizlik rakamları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Açlık ve yoksulluk, emekçileri her geçen gün esir almaktadır. Tekel işçilerinin yetmiş günü aşkın direnişinden sonra, Danıştay kararıyla verilen aradan sonra umuyoruz ki Tekel işçilerinin beklentilerine karşılık düzenlemeler yapılır. Ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama ne yazık ki yeşil sahalara da taşınmıştır. Futbol gerçekten her alanda, her kimlikte insanların kardeşçe buluşmasını gerektiren bir alanken, Bursa'da başlayan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ne yazık ki sürmektedir. Bugün Futbol Federasyonunu, bu ayrımcı ve ötekileştirici tutumu daha da derinleştirecek bir umarız, karar almazlar. Şimdi, geçtiğimiz hafta yine "Ali Yetgin" diye İşçi-Köylü gazetesi okuyan bir gençten haber alınamamaktadır. Ailesi başvurmuştur ama ne yazık ki bugüne değin bir ses çıkmamaktadır. Şimdi, içinde bulunduğumuz... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız ve bitiriniz. Buyurunuz. - 7 4 0 -
Sayfa 33 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 Değerli milletvekilleri, yaklaşık bir yıldır, adı sıkça değiştirilen bir açılım süreci yaşanıyor ve ne yazık ki, açılım yerine tam tersi uygulamalar görülüyor ve tanık olunuyor. Nitekim, açılımdan murat edilen Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümüyken, Kürtlerin daha çok çözümünü istediği çünkü demokrasinin olmazsa olmazı olduğu bilinen Kürt sorununun çözümünü öncelik olarak önüne koymuş bir parti, Demokratik Toplum Partisi kapatılıyor, Genel Başkanı dâhil 2 Eş Başkanı milletvekilliğinden yoksun bırakılıyor, 37 siyasetçisine yasak konuluyor ve bini aşkın parti yöneticisi ve de bölgede yüzde 60'ı aşkın oylarla belediye başkanı seçilen yöneticiler içeri alınıyor. Daha sonra, yine açılım adına Alevi çalıştaylan düzenleniyor ve Alevilerin beklentilerine karşılık vermeyecek sonuçlar çıkıyor. Bir de, işte, Roman açılımından söz edilerek, Romanların Manisa Selendi'de linç girişimleri sonucu yerlerini yurtlarını terk etmek durumunda kaldıklarına tanık olunuyor ve dün de, işte, Romanlarla buluşuluyor. Değerli milletvekilleri, işkence ve kötü muamele sürüyor. Cezaevlerinde insan haklarına dayalı, insan onuruna bağlı bir -ne yazık ki- düzenleme yapılamamıştır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 119.288'e ulaşmıştır. Bunların 60.782'si tutuklu ve geri kalanı da hükümlüdür. Tutukluluk cezaya dönüşmekte ve başka hiçbir ülkede böyle bir örnek görülmemektedir. Ayrıca, cezaevlerinde, şu anda 47 mahkûm, tutuklu ve hükümlü ağır hastadır. Eğer bir an önce onların tahliyeleri sağlanmaz ve dışarıda tedavileri yapılmazsa ne yazık ki cezaevlerinden cesetleri çıkacaktır. Bu 47 mahkûmdan en son üç örnek, Abdülsamet Çelik, Taylan Çintay ve Halil Güneş'tir. Şimdi, demokratik, yine, açılım sürecine ilişkin, insan haklarının ve özgürlüklerin güvencesini oluşturan, hukukun gücüdür ama ne yazık ki hukukun gücünü oluşturacak anayasal ve yasal düzenlemeler de bugüne değin yapılamamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki insan hakları denilince, "ikinci kuşak" diye adlandırılan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. İşsizlik rakamları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Açlık ve yoksulluk, emekçileri her geçen gün esir almaktadır. Tekel işçilerinin yetmiş günü aşkın direnişinden sonra, Danıştay kararıyla verilen aradan sonra umuyoruz ki Tekel işçilerinin beklentilerine karşılık düzenlemeler yapılır. Ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama ne yazık ki yeşil sahalara da taşınmıştır. Futbol gerçekten her alanda, her kimlikte insanların kardeşçe buluşmasını gerektiren bir alanken, Bursa'da başlayan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ne yazık ki sürmektedir. Bugün Futbol Federasyonunu, bu ayrımcı ve ötekileştirici tutumu daha da derinleştirecek bir umarız, karar almazlar. Şimdi, geçtiğimiz hafta yine "Ali Yetgin" diye İşçi-Köylü gazetesi okuyan bir gençten haber alınamamaktadır. Ailesi başvurmuştur ama ne yazık ki bugüne değin bir ses çıkmamaktadır. Şimdi, içinde bulunduğumuz... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız ve bitiriniz. Buyurunuz. - 7 4 0 - TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 4 1 - AKIN BİRDAL (Devamla) - Bitiriyorum, teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz hafta önemli bir gündemi barındırıyor. UNESCO tarafından, insanlığın bozulmamış kültürel mirası ve sözel başyapıtı olarak ilan edilen "nevroz" kutlamaları yarın Yüksekova'da start buluyor ve 21 Mart günü de Diyarbakır'da finalle sonuçlanacak. Bir "nevroz" kutlamalarının özüne uygun biçimde geçmesini diliyoruz. Barış içinde, kardeşlik içinde kutlanmasını bekliyoruz ki dünkü görüşmeler -Sayın Bakanla Eş Başkanımızın görüşmeleri- bu konuda umut verici olmuştur. "Nevroz", barış, kardeşlik, eşitlik ve insanca bir yaşam için direniş ve umuttur. Halkımızın "nevroz"unu kutluyor, "nevroz" ateşinin bütün coğrafyamıza ışık tutmasını, halklarımıza özgürlük ve kardeşlik getirmesini diliyor, bu umutla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. Sayın Şandır, buyurunuz efendim. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Osmanlı Sadrazamı Mehmet Talât Paşa'nın Almanya 'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Osmanlı Sadrazamı Mehmed Talât Paşa'nın Almanya'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümü. 15 Mart 1921'de Talât Paşa Almanya'da "Soghomon Tehlirian" isimli bir Ermeni komitacı tarafından katledilmiştir. Milletimizin soykırım suçuyla suçlandığı ve dost müttefik ülkelerin meclislerinde sözde soykırım iddialarının tanındığı bir süreçte devletimize milletvekili olarak, Dâhiliye Nazın olarak, Posta Nazın olarak ve sonrasında da Sadrazam olarak hizmet etmiş bir büyüğümüzün katledilmesini biz unutmamalıyız. Talât Paşa'ya Yüce Allah'tan rahmetler diliyor, Türk milletine bu acıyı unutmamaya, bu acıyı unuttuğumuz takdirde nelerle suçlandığımızı da hatırlatmayı gerekli görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, hatta Meclisimiz adına Talat Paşa'ya tekrar rahmetler diliyor, söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz. Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1,6, 9 ,10 ,11 ,14 ,23 , 24 ,25 ,27 , 37, 38 ,41 ,44 ,49 , 51, 52, 56, 373,404,405,419,446, 537 ve 599'uncu sıralardaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemi, sırası geldiğinde yerine getirilecektir efendim. Şimdi Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum:
Sayfa 34 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 4 1 - AKIN BİRDAL (Devamla) - Bitiriyorum, teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz hafta önemli bir gündemi barındırıyor. UNESCO tarafından, insanlığın bozulmamış kültürel mirası ve sözel başyapıtı olarak ilan edilen "nevroz" kutlamaları yarın Yüksekova'da start buluyor ve 21 Mart günü de Diyarbakır'da finalle sonuçlanacak. Bir "nevroz" kutlamalarının özüne uygun biçimde geçmesini diliyoruz. Barış içinde, kardeşlik içinde kutlanmasını bekliyoruz ki dünkü görüşmeler -Sayın Bakanla Eş Başkanımızın görüşmeleri- bu konuda umut verici olmuştur. "Nevroz", barış, kardeşlik, eşitlik ve insanca bir yaşam için direniş ve umuttur. Halkımızın "nevroz"unu kutluyor, "nevroz" ateşinin bütün coğrafyamıza ışık tutmasını, halklarımıza özgürlük ve kardeşlik getirmesini diliyor, bu umutla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. Sayın Şandır, buyurunuz efendim. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Osmanlı Sadrazamı Mehmet Talât Paşa'nın Almanya 'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Osmanlı Sadrazamı Mehmed Talât Paşa'nın Almanya'da öldürülüşünün 89'uncu yıl dönümü. 15 Mart 1921'de Talât Paşa Almanya'da "Soghomon Tehlirian" isimli bir Ermeni komitacı tarafından katledilmiştir. Milletimizin soykırım suçuyla suçlandığı ve dost müttefik ülkelerin meclislerinde sözde soykırım iddialarının tanındığı bir süreçte devletimize milletvekili olarak, Dâhiliye Nazın olarak, Posta Nazın olarak ve sonrasında da Sadrazam olarak hizmet etmiş bir büyüğümüzün katledilmesini biz unutmamalıyız. Talât Paşa'ya Yüce Allah'tan rahmetler diliyor, Türk milletine bu acıyı unutmamaya, bu acıyı unuttuğumuz takdirde nelerle suçlandığımızı da hatırlatmayı gerekli görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, hatta Meclisimiz adına Talat Paşa'ya tekrar rahmetler diliyor, söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz. Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1,6, 9 ,10 ,11 ,14 ,23 , 24 ,25 ,27 , 37, 38 ,41 ,44 ,49 , 51, 52, 56, 373,404,405,419,446, 537 ve 599'uncu sıralardaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemi, sırası geldiğinde yerine getirilecektir efendim. Şimdi Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum: TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Cemaleddin Uslu (Edirne) 2) Mehmet Şandır (Mersin) 3) Reşat Doğru (Tokat) 4) Erkan Akçay (Manisa) 5) Alim Işık (Kütahya) 6) Akif Akkuş (Mersin) 7) Mustafa Kalaycı (Konya) 8) Cumali Durmuş (Kocaeli) - 7 4 2 - VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/190) TBMM Başkanlığına Gördüğüm lüzum üzerine Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifamı takdirlerinize arz ederim. Enver Yılmaz Ordu BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın (6/1710) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin Sözlü Sorular kısmının 423 sırasında yer alan (6/1710) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Kürşat Atılgan Adana BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 29 Ocak olayları ve Batı Trakya Türk Azınlığımın durumu ile günümüzde yaşamakta oldukları ekli gerekçede belirtilen sorunlarının araştırılarak, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
Sayfa 35 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Cemaleddin Uslu (Edirne) 2) Mehmet Şandır (Mersin) 3) Reşat Doğru (Tokat) 4) Erkan Akçay (Manisa) 5) Alim Işık (Kütahya) 6) Akif Akkuş (Mersin) 7) Mustafa Kalaycı (Konya) 8) Cumali Durmuş (Kocaeli) - 7 4 2 - VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/190) TBMM Başkanlığına Gördüğüm lüzum üzerine Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifamı takdirlerinize arz ederim. Enver Yılmaz Ordu BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın (6/1710) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin Sözlü Sorular kısmının 423 sırasında yer alan (6/1710) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Kürşat Atılgan Adana BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 29 Ocak olayları ve Batı Trakya Türk Azınlığımın durumu ile günümüzde yaşamakta oldukları ekli gerekçede belirtilen sorunlarının araştırılarak, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 29 Ocak olayları Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığa yönelik uzun yıllar sürdürülen baskı ve haksızlıklar sonucu katlanılamaz hâle gelen insan hakları ihlallerinin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın hakları güvence altına alınmış olmasına rağmen, zaman içerisinde uygulanan politikalar ve düzenlemeler sonucu birçok alanda hak ihlalleri meydana gelmiştir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın yaşadığı başlıca sorunları ana hatlarıyla sıralamak gerekirse; 1-Türk Kimliğinin Reddi 2- Eğitim Sorunları 3- Din ve İnanç Hürriyetine Yapılan Baskılar 4-Vakıflar 5- Ekonomik Baskılar 6- Vatandaşlıktan Çıkarılma Uygulamaları olarak ifade etmek mümkündür. Bugün Yunanistan'da büyük bir çoğunluğu Batı Trakya'da bulunan yaklaşık 150.000 civarında Müslüman Türk azınlığı yaşamaktadır. Türk azınlığın statüsünü belirleyen 1923 Lozan Barış Anlaşmasının hâlen yürürlükte olmasına mukabil, uygulanan baskıcı politikalar sonucu birçok haklarının ellerinden alınması yanında bir de Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin "Batı Trakya'da Türk yoktur." gerekçesiyle Türklere ait tüm derneklerin kapatılması karan vermesiyle Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı tarafından millî kimliklerinin inkârı anlamına gelen bu karar üzerine 29 Ocak 1988 tarihinde elim olayların yaşandığı bir direniş meydana gelmiştir. Türklere ait ekilebilir verimli araziler değişik gerekçeler ve düzenlemelerle istimlak edilmiştir. Çeşitli nedenlerle Batı Trakya'yı terk etmiş olan soydaşlarımızın arazileri çıkarılan yasalarla hazine malı sayılmışlardır. Mübadeleden sonra çıkarılan yasalarla birçok Türk çiftliği kamulaştırılarak topraksız Yunan halkına dağıtılmıştır. Yunan Makamları 1932-1933 yıllarında havadan çekilen fotoğraflarla nadasa bırakıldığı için üzerinde ürün bulunmayan tarlaları hazine malı kabul ederek binlerce dönüm soydaş arazisini bu şekilde hazineye intikal ettirmiştir. Yine 1952 yılında yapılan toprak reformu ile birçok arazi kamulaştırılarak sözde topraksız Yunan köylüsüne dağıtılmış, iskân yasasının bazı maddeleri değiştirilerek izinsiz ve pasaportsuz olarak yurt dışına çıkan soydaşlanmızın arazisi hazine mülkiyetine geçirilmiştir. Bu uygulamalar 21 Nisan 1967'de Yunanistan idaresini eline alan cunta yönetiminde de devam etmiş ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Küçük Doğanca Köyünde 10.000 dönüm civarındaki arazi zorunlu kamulaştırmaya tabi tutularak komşu köylerdeki Rum - 7 4 3 - 9) Durmuşali Torlak (İstanbul) 10) Kürşat Atılgan (Adana) 11) Abdulkadir Akçan (Afyonkarahisar) 12) Zeki Ertugay (Erzurum) 13) Hüseyin Yıldız (Antalya) 14) Bekir Aksoy (Ankara) 15) Gürcan Dağdaş (Kars) 16) Muharrem Varlı (Adana) 17) Osman Durmuş (Kırıkkale) 18) Şenol Bal (İzmir) 19) Yılmaz Tankut (Adana) 20) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 21) Mustafa Enöz (Manisa) Gerekçe:
Sayfa 36 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 29 Ocak olayları Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığa yönelik uzun yıllar sürdürülen baskı ve haksızlıklar sonucu katlanılamaz hâle gelen insan hakları ihlallerinin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın hakları güvence altına alınmış olmasına rağmen, zaman içerisinde uygulanan politikalar ve düzenlemeler sonucu birçok alanda hak ihlalleri meydana gelmiştir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın yaşadığı başlıca sorunları ana hatlarıyla sıralamak gerekirse; 1-Türk Kimliğinin Reddi 2- Eğitim Sorunları 3- Din ve İnanç Hürriyetine Yapılan Baskılar 4-Vakıflar 5- Ekonomik Baskılar 6- Vatandaşlıktan Çıkarılma Uygulamaları olarak ifade etmek mümkündür. Bugün Yunanistan'da büyük bir çoğunluğu Batı Trakya'da bulunan yaklaşık 150.000 civarında Müslüman Türk azınlığı yaşamaktadır. Türk azınlığın statüsünü belirleyen 1923 Lozan Barış Anlaşmasının hâlen yürürlükte olmasına mukabil, uygulanan baskıcı politikalar sonucu birçok haklarının ellerinden alınması yanında bir de Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin "Batı Trakya'da Türk yoktur." gerekçesiyle Türklere ait tüm derneklerin kapatılması karan vermesiyle Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı tarafından millî kimliklerinin inkârı anlamına gelen bu karar üzerine 29 Ocak 1988 tarihinde elim olayların yaşandığı bir direniş meydana gelmiştir. Türklere ait ekilebilir verimli araziler değişik gerekçeler ve düzenlemelerle istimlak edilmiştir. Çeşitli nedenlerle Batı Trakya'yı terk etmiş olan soydaşlarımızın arazileri çıkarılan yasalarla hazine malı sayılmışlardır. Mübadeleden sonra çıkarılan yasalarla birçok Türk çiftliği kamulaştırılarak topraksız Yunan halkına dağıtılmıştır. Yunan Makamları 1932-1933 yıllarında havadan çekilen fotoğraflarla nadasa bırakıldığı için üzerinde ürün bulunmayan tarlaları hazine malı kabul ederek binlerce dönüm soydaş arazisini bu şekilde hazineye intikal ettirmiştir. Yine 1952 yılında yapılan toprak reformu ile birçok arazi kamulaştırılarak sözde topraksız Yunan köylüsüne dağıtılmış, iskân yasasının bazı maddeleri değiştirilerek izinsiz ve pasaportsuz olarak yurt dışına çıkan soydaşlanmızın arazisi hazine mülkiyetine geçirilmiştir. Bu uygulamalar 21 Nisan 1967'de Yunanistan idaresini eline alan cunta yönetiminde de devam etmiş ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Küçük Doğanca Köyünde 10.000 dönüm civarındaki arazi zorunlu kamulaştırmaya tabi tutularak komşu köylerdeki Rum - 7 4 3 - 9) Durmuşali Torlak (İstanbul) 10) Kürşat Atılgan (Adana) 11) Abdulkadir Akçan (Afyonkarahisar) 12) Zeki Ertugay (Erzurum) 13) Hüseyin Yıldız (Antalya) 14) Bekir Aksoy (Ankara) 15) Gürcan Dağdaş (Kars) 16) Muharrem Varlı (Adana) 17) Osman Durmuş (Kırıkkale) 18) Şenol Bal (İzmir) 19) Yılmaz Tankut (Adana) 20) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 21) Mustafa Enöz (Manisa) Gerekçe: TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 14) Osman Özçelik (Siirt) 15) Özdal Üçer (Van) 16) Pervin Buldan (İğdır) 17) Sebahat Tuncel (İstanbul) 18) Sevahir Bayındır (Şırnak) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) - 7 4 4 - çiftçilere dağıtılmıştır. Haksız olarak yapılan bu uygulamaların örneklerini artırmak mümkündür. Bu haksız uygulamalarla 1923'ten sonra Batı Trakya'daki araziler Yunan devleti tarafından haksız olarak Müslüman Türk azınlık aleyhine değişmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığın Mübadele ile başlayan toprak kaybı günümüze kadar devam etmiştir. Lozan Barış Konferansı'nın resmî istatistiklerine göre, 1923'te Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının elindeki araziler bölgenin işlenebilen arazilerinin %84'ünü oluştururken, uygulanan politikalar ve hak ihlalleri sonucu günümüzde %25'in altına düşürülmüştür. Batı Trakya Türk azınlığının uğradığı haksızlıkların son bulması, yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması uygun olacaktır. 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemizde sayıları yaklaşık on milyonu bulan engelli vatandaşların sorunlarının tespit edilerek alınması gereken tedbir ve önlemlerin belirlenmesi, engelli vatandaşlar için daha sağlıklı politikaların üretilmesi ve uygulanması için Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Sayfa 37 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 14) Osman Özçelik (Siirt) 15) Özdal Üçer (Van) 16) Pervin Buldan (İğdır) 17) Sebahat Tuncel (İstanbul) 18) Sevahir Bayındır (Şırnak) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) - 7 4 4 - çiftçilere dağıtılmıştır. Haksız olarak yapılan bu uygulamaların örneklerini artırmak mümkündür. Bu haksız uygulamalarla 1923'ten sonra Batı Trakya'daki araziler Yunan devleti tarafından haksız olarak Müslüman Türk azınlık aleyhine değişmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığın Mübadele ile başlayan toprak kaybı günümüze kadar devam etmiştir. Lozan Barış Konferansı'nın resmî istatistiklerine göre, 1923'te Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının elindeki araziler bölgenin işlenebilen arazilerinin %84'ünü oluştururken, uygulanan politikalar ve hak ihlalleri sonucu günümüzde %25'in altına düşürülmüştür. Batı Trakya Türk azınlığının uğradığı haksızlıkların son bulması, yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması uygun olacaktır. 2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemizde sayıları yaklaşık on milyonu bulan engelli vatandaşların sorunlarının tespit edilerek alınması gereken tedbir ve önlemlerin belirlenmesi, engelli vatandaşlar için daha sağlıklı politikaların üretilmesi ve uygulanması için Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 4 5 - Gerekçe: Ülkemizde engellilerin sayısı ile ilgili tam istatistikler bulunmamakla birlikte toplam nüfusun %12 sini engellilerin oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu da yaklaşık olarak on milyon engelli anlamına gelmektedir. Engelli bireylerin içlerinde bulundukları toplumsal yapı bu vatandaşların toplumla işlevsel bir bütünlük içinde barışık yaşamalarını güçleştirmektedir. Kendi engelleri dışında bir çok sorunla da mücadele etmek zorunda kalan engelliler, düşük yaşam kalitesi ile yaşamak zorunda, temel bir insan hakkı olan bireyin kendisini gerçekleştirme hakkından mahrum kalmaktadırlar. Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerin ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunları olduğu söylenebilir. Fiziksel çevre inşa edilirken içinde yaşayan herkes düşünülerek inşa edilmek zorundadır. Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Engellilerin rehabilitasyon gereksiniminin yeterince karşılanamaması engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden bir diğeridir. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için, yeterli eğitim ve rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon dahil) merkezi bulunmamaktadır. Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel ise istihdam sorunudur. Ülkemizde, henüz engellileri de gözeten sistemli bir iş analizi ve meslek tanımlaması çalışması yapılmamıştır. Engelliler çok sayıda işte, kendi kendilerine yaptıkları girişimlerle çalışma deneyimleri yaratmaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece önemlidir. Bir başka güçlük de engelli istihdamını kolaylaştırmada kullanılan araçların yeterince geliştirilmemiş olması ve uygulanmamasıdır. Dünyanın her yerinde engellilerin, istihdamı ile ilgili bazı kolaylaştırıcı yollar aranmakta ve uygulanmaktadır. Engellilerin çalışacağı ortamların onların gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanıp yapılması, engellilerin istihdamını kolaylaştıracak teknolojik gelişmenin desteklenmesi, istihdama uygun eğitim verilmesi Standart Kurallarda altı çizilen diğer konular arasındadır. Bugün ülkemizde engelli iş gücü arasında işsizlik oranının tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Buna karşın bu oranın %99'lar dolayında olduğu ifade edilmektedir. Bu oran gerçeği yaklaşık ifade ediyor bile olsa, sorunun boyutlarını sergilemeye yeterli görünmektedir. Bu nedenle, kendine özgü yanlarıyla engelli sorunlarının en önemli boyutlarından birini oluşturan engellilerin istihdamı sorunu, sosyal politikanın odağında yer alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. Engellilerin çalışması ve işsizlikten korunması konusu bir yandan uluslararası belgelere uygun hukuksal düzenleme gereksinimini karşılayacak yeni çalışmalar yapılmalıdır. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran yasal birçok düzenleme bulunmasına rağmen bu düzenlemelerin gereksinimleri karşılamaktan çok uzak oldukları ve pratikte ise farklı uygulamalar, bürokratik engeller sayesinde var olan haklardan bile yararlanamadıkları görülmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun yoksul kesimlerinden geldiği ve yoksulluk içinde yaşadıkları ifade edilmektedir. Engelli ailelerinin maddi sıkıntılarından dolayı engelli çocuklarını okula gönderemedikleri belirtilmektedir. Ülkemizdeki engellilerin sorunlarının neler olduğunun araştırılıp bir an önce düşük yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, üretime katılabilmelerinin sağlanması ve kendilerini gerçekleştiren bireyler olarak yaşayabilmelerinin koşullarının sağlanması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.
Sayfa 38 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 4 5 - Gerekçe: Ülkemizde engellilerin sayısı ile ilgili tam istatistikler bulunmamakla birlikte toplam nüfusun %12 sini engellilerin oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu da yaklaşık olarak on milyon engelli anlamına gelmektedir. Engelli bireylerin içlerinde bulundukları toplumsal yapı bu vatandaşların toplumla işlevsel bir bütünlük içinde barışık yaşamalarını güçleştirmektedir. Kendi engelleri dışında bir çok sorunla da mücadele etmek zorunda kalan engelliler, düşük yaşam kalitesi ile yaşamak zorunda, temel bir insan hakkı olan bireyin kendisini gerçekleştirme hakkından mahrum kalmaktadırlar. Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerin ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunları olduğu söylenebilir. Fiziksel çevre inşa edilirken içinde yaşayan herkes düşünülerek inşa edilmek zorundadır. Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Engellilerin rehabilitasyon gereksiniminin yeterince karşılanamaması engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden bir diğeridir. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için, yeterli eğitim ve rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon dahil) merkezi bulunmamaktadır. Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel ise istihdam sorunudur. Ülkemizde, henüz engellileri de gözeten sistemli bir iş analizi ve meslek tanımlaması çalışması yapılmamıştır. Engelliler çok sayıda işte, kendi kendilerine yaptıkları girişimlerle çalışma deneyimleri yaratmaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece önemlidir. Bir başka güçlük de engelli istihdamını kolaylaştırmada kullanılan araçların yeterince geliştirilmemiş olması ve uygulanmamasıdır. Dünyanın her yerinde engellilerin, istihdamı ile ilgili bazı kolaylaştırıcı yollar aranmakta ve uygulanmaktadır. Engellilerin çalışacağı ortamların onların gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanıp yapılması, engellilerin istihdamını kolaylaştıracak teknolojik gelişmenin desteklenmesi, istihdama uygun eğitim verilmesi Standart Kurallarda altı çizilen diğer konular arasındadır. Bugün ülkemizde engelli iş gücü arasında işsizlik oranının tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Buna karşın bu oranın %99'lar dolayında olduğu ifade edilmektedir. Bu oran gerçeği yaklaşık ifade ediyor bile olsa, sorunun boyutlarını sergilemeye yeterli görünmektedir. Bu nedenle, kendine özgü yanlarıyla engelli sorunlarının en önemli boyutlarından birini oluşturan engellilerin istihdamı sorunu, sosyal politikanın odağında yer alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. Engellilerin çalışması ve işsizlikten korunması konusu bir yandan uluslararası belgelere uygun hukuksal düzenleme gereksinimini karşılayacak yeni çalışmalar yapılmalıdır. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran yasal birçok düzenleme bulunmasına rağmen bu düzenlemelerin gereksinimleri karşılamaktan çok uzak oldukları ve pratikte ise farklı uygulamalar, bürokratik engeller sayesinde var olan haklardan bile yararlanamadıkları görülmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun yoksul kesimlerinden geldiği ve yoksulluk içinde yaşadıkları ifade edilmektedir. Engelli ailelerinin maddi sıkıntılarından dolayı engelli çocuklarını okula gönderemedikleri belirtilmektedir. Ülkemizdeki engellilerin sorunlarının neler olduğunun araştırılıp bir an önce düşük yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, üretime katılabilmelerinin sağlanması ve kendilerini gerçekleştiren bireyler olarak yaşayabilmelerinin koşullarının sağlanması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 1 ederiz. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet UfukUras (İstanbul) 14) Osman Özçelik (Siirt) 15) Özdal Üçer (Van) 16) Pervin Buldan (İğdır) 17) Sebahat Tuncel (İstanbul) 18) Sevahir Bayındır (Sımak) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) Gerekçe: İğdır Ovası Doğu Anadolu Bölgesi'nin mikro klima özelliği gösteren en alçak ve yüzölçümü en geniş olan ovalardan biridir. Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık bölgelerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan ve sahip olduğu bağıl yüksekliği ile havza olarak belirlenen İğdır ili, çevresine göre gerek iklim gerekse toprak ve bitki örtüsü gibi doğal çevre özellikleri bakımından oldukça değişik özellikler göstermektedir. - 7 4 6 - 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İğdır ilinde özellikle kış aylarında artış gösteren hava kirletici parametreler ve buna bağlı olarak da hava kalitesi indeksinin günlük ortalamaları açısından sınır değerlerin çok üstünde kirlilik oluşturmasının nedenlerinin ve bu durumun bölgedeki halk sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin araştırılması ile çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz
Sayfa 39 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 1 ederiz. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Şırnak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet UfukUras (İstanbul) 14) Osman Özçelik (Siirt) 15) Özdal Üçer (Van) 16) Pervin Buldan (İğdır) 17) Sebahat Tuncel (İstanbul) 18) Sevahir Bayındır (Sımak) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) Gerekçe: İğdır Ovası Doğu Anadolu Bölgesi'nin mikro klima özelliği gösteren en alçak ve yüzölçümü en geniş olan ovalardan biridir. Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık bölgelerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan ve sahip olduğu bağıl yüksekliği ile havza olarak belirlenen İğdır ili, çevresine göre gerek iklim gerekse toprak ve bitki örtüsü gibi doğal çevre özellikleri bakımından oldukça değişik özellikler göstermektedir. - 7 4 6 - 3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, İğdır'daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İğdır ilinde özellikle kış aylarında artış gösteren hava kirletici parametreler ve buna bağlı olarak da hava kalitesi indeksinin günlük ortalamaları açısından sınır değerlerin çok üstünde kirlilik oluşturmasının nedenlerinin ve bu durumun bölgedeki halk sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin araştırılması ile çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 ederim. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Sımak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet Uruk Uras (İstanbul) 7 4 7 - İğdır ili çevre ve orman bakanlığı tarafından hava kirliliği açısından birinci derecede kirli iller arasında sıralanmıştır. İğdır da hava kalitesi ölçümleri Kasım 2006 tarihinden itibaren başlamış ve o tarihten sonraki bütün değerler İğdır'da hava kirliliğinin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını göstermektedir. Kış aylarında hava kirletici parametreler ve buna bağlı olarak da hava kalitesi indeksinin günlük ortalamaları açısından sınır değerlerin çok çok üzerinde kirlilik oluşmaktadır. İğdır ilinde 2006 yılı içerisinde kurulan 49 numaralı hava kirliliği kontrol istasyonu, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ölçümlerde partikül madde kirliliğinin sürekli olarak sınır değerleri aştığını göstermektedir. 2009 yılı kasım ayı içerisinde aylık hava kirliliği değerlerini gösteren grafikte kirlilik parametrelerinden kükürt dioksit ve partikül madde kirleticilerinden kükürtdioksit değerlerinin sınır değerlerin altında kaldığını ancak partiküler madde değerlerinin çok yüksek olup sınır değerleri çok aştığı görülmektedir. Etrafı yüksek dağlar ile çevrili bir ova konumunda olan kentin üzerinde bir inversiyon tabakasının oluşması hava kirliliğini daha yüksek boyutlara ulaştırmaktadır. Kış aylarında partiküler madde kirliliğinin sınır değerlerin çok üstüne çıkması özellikle solunum yolu hastalıklarını tetiklemekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. İğdır il merkezinde hava kirliliğinin önlenememesi nedeni ile tehdit altında bulunan halk sağlığının korunması amacı ile belediye başkanlığı halka belli saatlerde dışarı çıkmama ve maske takılması gibi uyarılarda bulunmaktadır. Bölgedeki yoğun hava kirliliği nedeni ile İğdır halkı sağlıklı bir yaşam ortamından mahrum kalmıştır. Bu nedenle İğdır ilinde ki hava kirliliğinin nedenlerinin ve bölgede ikamet eden insanların sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin bir bütün olarak araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla meclis araştırmasının açılması büyük fayda sağlayacaktır. 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının açtığı sorunların araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz
Sayfa 40 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 ederim. 1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 3) Ayla Akat Ata (Batman) 4) Bengi Yıldız (Batman) 5) Akın Birdal (Diyarbakır) 6) Emine Ayna (Mardin) 7) Fatma Kurtulan (Van) 8) Hasip Kaplan (Sımak) 9) Hamit Geylani (Hakkâri) 10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 11) M. Nuri Yaman (Muş) 12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 13) Mehmet Uruk Uras (İstanbul) 7 4 7 - İğdır ili çevre ve orman bakanlığı tarafından hava kirliliği açısından birinci derecede kirli iller arasında sıralanmıştır. İğdır da hava kalitesi ölçümleri Kasım 2006 tarihinden itibaren başlamış ve o tarihten sonraki bütün değerler İğdır'da hava kirliliğinin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını göstermektedir. Kış aylarında hava kirletici parametreler ve buna bağlı olarak da hava kalitesi indeksinin günlük ortalamaları açısından sınır değerlerin çok çok üzerinde kirlilik oluşmaktadır. İğdır ilinde 2006 yılı içerisinde kurulan 49 numaralı hava kirliliği kontrol istasyonu, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ölçümlerde partikül madde kirliliğinin sürekli olarak sınır değerleri aştığını göstermektedir. 2009 yılı kasım ayı içerisinde aylık hava kirliliği değerlerini gösteren grafikte kirlilik parametrelerinden kükürt dioksit ve partikül madde kirleticilerinden kükürtdioksit değerlerinin sınır değerlerin altında kaldığını ancak partiküler madde değerlerinin çok yüksek olup sınır değerleri çok aştığı görülmektedir. Etrafı yüksek dağlar ile çevrili bir ova konumunda olan kentin üzerinde bir inversiyon tabakasının oluşması hava kirliliğini daha yüksek boyutlara ulaştırmaktadır. Kış aylarında partiküler madde kirliliğinin sınır değerlerin çok üstüne çıkması özellikle solunum yolu hastalıklarını tetiklemekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. İğdır il merkezinde hava kirliliğinin önlenememesi nedeni ile tehdit altında bulunan halk sağlığının korunması amacı ile belediye başkanlığı halka belli saatlerde dışarı çıkmama ve maske takılması gibi uyarılarda bulunmaktadır. Bölgedeki yoğun hava kirliliği nedeni ile İğdır halkı sağlıklı bir yaşam ortamından mahrum kalmıştır. Bu nedenle İğdır ilinde ki hava kirliliğinin nedenlerinin ve bölgede ikamet eden insanların sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerinin bir bütün olarak araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla meclis araştırmasının açılması büyük fayda sağlayacaktır. 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının açtığı sorunların araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz T B M M B: 73 16.3.2010 O: 1 14) O s m a n Özçe l ik 15) Özda l Ü ç e r (Siir t) (Van) (İğdır) 16) Perv in B u l d a n 17) Sebaha t Tunce l 18) Sevahi r Bay ınd ı r 19) Sırrı Sakık (Sımak) ( M u ş ) ( İs tanbul) 20) Şerafett in Ha l i s Ge rekçe : (Tuncel i ) Türkiye 'de genç nüfusta işsizlik oranı %24 'e yükselmişt ir . Bu veri lere iş bu lma ümidin i yi t i renler de ek lendiğ i z a m a n işsizl ik o r an l an iki ka t ına ç ıkmaktadır . G e n ç işsizlerin b ü y ü k bir b ö l ü m ü n ü ise a taması y a p ı l m a y a n öğre tmen le r o luş turmaktadı r . İşsizl iğin en öneml i neden le r inden biri de esnek i s t i hdam po l i t i ka l and ı r . Mi l l î E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n d a k i ( M E B ) i s t i hdam çeşi t l i l iği v e a t amas ı y a p ı l m a y a n öğre tmen le r bu pol i t ikalar ın en iyi örnekler in i o luş turmaktadır . Öğre tmen le r in i s t ihdam b iç imle r i i n c e l e n d i ğ i n d e ; kad ro lu , söz l e şme l i , vek i l , ücre t l i o l m a k ü z e r e aynı işi y a p a n fakat b i rbi r inden t a m a m e n farklı hak -ye tk i -güvenceye sahip öğre tmenle r ile karş ı laş ı lmaktadır . Ücre t l i v e veki l öğre tmenler , aynı işi yapma la r ına karş ın kadro lu v e söz leşmel i öğ re tmen le re ver i len b i r çok haktan ya ra r lanamamaktad ı r l a r . Ücre t l i v e veki l öğre tmenle r in sahip olduklar ı hak la r (ücre t le r de dâh i l ) ve g ö r e v t an ımla r ı k o n u s u n d a o k u l d a n oku la , i l çeden i lçeye v e ken t t en ken t e değişen , ç o k farklı v e bel i rs iz uygu l ama la r bu lunmaktad ı r . 657 sayı l ı D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u ' n 4 - B i s t ihdam edi len söz le şme l i ö ğ r e t m e n l e r i n ise; iş güvence le r i , evli l ik ya rd ımı , çocuk ya rd ımı , stajyerl ik hakkı , asker öğ re tmen l ik hakk ı , h i zme t puanı hakkı ve k ıdem tazmina t ı hakkı bu lunmamaktad ı r . B u öğre tmenle r in m a a ş l a n hep 7/1 de rece /k ıdem üzer inden ver i lmekte , e k ders le rden daha çok kesint i yapı lmaktadı r . Araş t ı rmala r , iş v e üc re t güvences i i le i s t i hdam koşul la r ı aç ı s ından en o l u m s u z koşu l l a rdak i eğ i t im e m e k ç i l e r i n i n d e r s h a n e öğ re tmen le r i o l d u ğ u n u gös te rmek ted i r . S ö z l e ş m e l e r i d ö n e m s e l y a p ı l m a k t a ve ç o ğ u n l u k l a s igor tas ız b i r şek i lde ça l ı şmaktad ı r la r . S ta jyer l ik so runu d e r s h a n e öğ re tmen le r in i , d e r s h a n e yöne t i c i l e r i v e sahip ler i ka r ş ı s ında son d e r e c e s a v u n m a s ı z bir d u r u m a sokarak her türlü i s t imrara açık d u r u m d a o lma la r ına yo l açmaktadı r . İş g ü v e n c e s i n d e n y o k s u n v e esnek bir şeki lde i s t ihdam edi len öğre tmenler in , öğre tmenl ik mes leğ in i is teyerek tercih e tmiş olsa lar b i le , ar t ık mes l ek l e r i n i caz ip b u l m a d ı k l a r ı , m e s l e k i v e duygusa l t a tmin le r in in d ü ş t ü ğ ü , m e s l e ğ e y a b a n c ı l a ş m a y a ş a d ı k l a n v e yüksek bir kayg ı düzey ine sahip o l d u k l a n görü lmekted i r . Send ika l a r ın y a p m ı ş o lduğu b e l i r l e m e l e r e gö re O E C D ülke le r i b a z a l ı nd ığ ında M E B ' i n i l k ö ğ r e t i m d e 2 1 6 b in 5 2 , o r t a ö ğ r e t i m d e 98 b in 4 5 3 t o p l a m d a 3 1 4 b in 505 ö ğ r e t m e n aç ığ ı bu lunmaktad ı r . Bakan l ık ise öğ re tmen açığını 7 6 b in 721 olarak aç ık lamaktadı r . Bi r y a n d a n e snek i s t i hdam u y g u l a m a l a n ile öğ re tmen le r i ücre t l i kö le le r hâ l ine ge t i r i rken d iğe r y a n d a n her ile b i r ün ivers i t e v e yeni eğ i t im fakültesi aç ı lmas ı sonucu ö ğ r e t m e n o la rak m e z u n o lan la r ın sayısı h ız la ar tmaktadır . He r yıl a r tan m e z u n sayısına, öğ re tmen o lma hakkı ver i len fen edebiyat fakültesi ve açık ö ğ r e t i m mezun la r ı da e k l e n i n c e işs iz ö ğ r e t m e n l e r o r d u s u n a he r yıl o n b in le rce yen i ö ğ r e t m e n kat ı lmaktadır . B u g ü n a t a m a b e k l e y e n 3 0 0 b in in ü z e r i n d e ö ğ r e t m e n bu lunmak tad ı r . E s n e k i s t i h d a m po l i t ika la r ın ın y e d e k i şgücü o la rak tu t tuğu a t a m a s ı y a p ı l m a y a n işs iz ö ğ r e t m e n l e r i n yaşad ık l a r ı sorunlar sosyal i l i şki ler inde ve ruh sağl ık lar ında o lumsuz luk la ra n e d e n olmaktadır . - 7 4 8 -
Sayfa 41 -
T B M M B: 73 16.3.2010 O: 1 14) O s m a n Özçe l ik 15) Özda l Ü ç e r (Siir t) (Van) (İğdır) 16) Perv in B u l d a n 17) Sebaha t Tunce l 18) Sevahi r Bay ınd ı r 19) Sırrı Sakık (Sımak) ( M u ş ) ( İs tanbul) 20) Şerafett in Ha l i s Ge rekçe : (Tuncel i ) Türkiye 'de genç nüfusta işsizlik oranı %24 'e yükselmişt ir . Bu veri lere iş bu lma ümidin i yi t i renler de ek lendiğ i z a m a n işsizl ik o r an l an iki ka t ına ç ıkmaktadır . G e n ç işsizlerin b ü y ü k bir b ö l ü m ü n ü ise a taması y a p ı l m a y a n öğre tmen le r o luş turmaktadı r . İşsizl iğin en öneml i neden le r inden biri de esnek i s t i hdam po l i t i ka l and ı r . Mi l l î E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n d a k i ( M E B ) i s t i hdam çeşi t l i l iği v e a t amas ı y a p ı l m a y a n öğre tmen le r bu pol i t ikalar ın en iyi örnekler in i o luş turmaktadır . Öğre tmen le r in i s t ihdam b iç imle r i i n c e l e n d i ğ i n d e ; kad ro lu , söz l e şme l i , vek i l , ücre t l i o l m a k ü z e r e aynı işi y a p a n fakat b i rbi r inden t a m a m e n farklı hak -ye tk i -güvenceye sahip öğre tmenle r ile karş ı laş ı lmaktadır . Ücre t l i v e veki l öğre tmenler , aynı işi yapma la r ına karş ın kadro lu v e söz leşmel i öğ re tmen le re ver i len b i r çok haktan ya ra r lanamamaktad ı r l a r . Ücre t l i v e veki l öğre tmenle r in sahip olduklar ı hak la r (ücre t le r de dâh i l ) ve g ö r e v t an ımla r ı k o n u s u n d a o k u l d a n oku la , i l çeden i lçeye v e ken t t en ken t e değişen , ç o k farklı v e bel i rs iz uygu l ama la r bu lunmaktad ı r . 657 sayı l ı D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u ' n 4 - B i s t ihdam edi len söz le şme l i ö ğ r e t m e n l e r i n ise; iş güvence le r i , evli l ik ya rd ımı , çocuk ya rd ımı , stajyerl ik hakkı , asker öğ re tmen l ik hakk ı , h i zme t puanı hakkı ve k ıdem tazmina t ı hakkı bu lunmamaktad ı r . B u öğre tmenle r in m a a ş l a n hep 7/1 de rece /k ıdem üzer inden ver i lmekte , e k ders le rden daha çok kesint i yapı lmaktadı r . Araş t ı rmala r , iş v e üc re t güvences i i le i s t i hdam koşul la r ı aç ı s ından en o l u m s u z koşu l l a rdak i eğ i t im e m e k ç i l e r i n i n d e r s h a n e öğ re tmen le r i o l d u ğ u n u gös te rmek ted i r . S ö z l e ş m e l e r i d ö n e m s e l y a p ı l m a k t a ve ç o ğ u n l u k l a s igor tas ız b i r şek i lde ça l ı şmaktad ı r la r . S ta jyer l ik so runu d e r s h a n e öğ re tmen le r in i , d e r s h a n e yöne t i c i l e r i v e sahip ler i ka r ş ı s ında son d e r e c e s a v u n m a s ı z bir d u r u m a sokarak her türlü i s t imrara açık d u r u m d a o lma la r ına yo l açmaktadı r . İş g ü v e n c e s i n d e n y o k s u n v e esnek bir şeki lde i s t ihdam edi len öğre tmenler in , öğre tmenl ik mes leğ in i is teyerek tercih e tmiş olsa lar b i le , ar t ık mes l ek l e r i n i caz ip b u l m a d ı k l a r ı , m e s l e k i v e duygusa l t a tmin le r in in d ü ş t ü ğ ü , m e s l e ğ e y a b a n c ı l a ş m a y a ş a d ı k l a n v e yüksek bir kayg ı düzey ine sahip o l d u k l a n görü lmekted i r . Send ika l a r ın y a p m ı ş o lduğu b e l i r l e m e l e r e gö re O E C D ülke le r i b a z a l ı nd ığ ında M E B ' i n i l k ö ğ r e t i m d e 2 1 6 b in 5 2 , o r t a ö ğ r e t i m d e 98 b in 4 5 3 t o p l a m d a 3 1 4 b in 505 ö ğ r e t m e n aç ığ ı bu lunmaktad ı r . Bakan l ık ise öğ re tmen açığını 7 6 b in 721 olarak aç ık lamaktadı r . Bi r y a n d a n e snek i s t i hdam u y g u l a m a l a n ile öğ re tmen le r i ücre t l i kö le le r hâ l ine ge t i r i rken d iğe r y a n d a n her ile b i r ün ivers i t e v e yeni eğ i t im fakültesi aç ı lmas ı sonucu ö ğ r e t m e n o la rak m e z u n o lan la r ın sayısı h ız la ar tmaktadır . He r yıl a r tan m e z u n sayısına, öğ re tmen o lma hakkı ver i len fen edebiyat fakültesi ve açık ö ğ r e t i m mezun la r ı da e k l e n i n c e işs iz ö ğ r e t m e n l e r o r d u s u n a he r yıl o n b in le rce yen i ö ğ r e t m e n kat ı lmaktadır . B u g ü n a t a m a b e k l e y e n 3 0 0 b in in ü z e r i n d e ö ğ r e t m e n bu lunmak tad ı r . E s n e k i s t i h d a m po l i t ika la r ın ın y e d e k i şgücü o la rak tu t tuğu a t a m a s ı y a p ı l m a y a n işs iz ö ğ r e t m e n l e r i n yaşad ık l a r ı sorunlar sosyal i l i şki ler inde ve ruh sağl ık lar ında o lumsuz luk la ra n e d e n olmaktadır . - 7 4 8 - T B M M B: 7 3 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O : 1 MEB'in esnek istihdam politikalarının mağduru yalnızca ücretli, sözleşmeli, vekil, atanmayan öğretmenlerle sınırlı değil. Okul öncesi öğretimi yaygınlaştırmak için MEB, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelgeler çerçevesinde 2000-2001 öğretim yılında geçici olarak başlattığı öğretmen yerine usta öğretici çalıştırma uygulamasını kalıcı hâle getirerek, okul öncesi eğitimde atanması gereken öğretmen sayısının çok altında öğretmen ataması yaparak binlerce kadrosuz usta öğretici istihdam etmiştir. MEB, Danıştay 2. Dairesinin 20/8/2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararlarından sonra bütün kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmelerini feshederek çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli okul öncesi öğretmen ataması yapmıştır. Fakat bu uygulama ile on binlerce öğretmen de mağdur olmuştur. Mağdur olanların büyük bir kısmı MEB'in hukuksuz uygulaması yüzünden atanamamıştır. Atanmamalarının nedeni bu öğretmenlerin 40 yaşını doldurmuş olmalarıdır. Bu doğrultuda 2009-2 öğretmen atama döneminde 40 yaş koşulu nedeniyle birçok okul öncesi öğretmen adayı öğretmenlik başvurusu yapamamıştır. Fakat bu öğretmenler fiilî olarak 2000 yılından bu yana hizmet vermiş eğitim emekçileridir. Diğer mağdurlar ise, çocuk gelişimi bölümü mezunu olan ve iki yıllık eğitim öğretimlerini tamamladıkları takdirde kadrosuz, dört yıllık lisans eğitimlerini tamamladıkları taktirde ise kadrolu usta öğretici olarak çalışacakları protokollerle tahattüd edilen öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bugün bu bölüm mezunu olan öğretmenler de işsiz kalmış durumdadırlar. Ülkemizin büyük öneme sahip sorunlarının başında MEB'in esnek istihdam politikaları ve bu politikaların yarattığı yüz binlerce işsiz öğretmenin durumu gelmektedir. Bütün düşüncelerde kutsal sayılan öğretmenlik mesleğinin hak ettiği onur ve statü derhâl iade edilebilmesi için MEB'in istihdam politikalarının açtığı sorunlar meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon tarafından araştırılıp gerçekçi çözüm önerileri getirilmelidir. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Şimdi de Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ I.- Gündemdeki sıralama ile 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi Danışma Kumlunun yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kumlun onayına sunulması uygun görülmüştür. VII.- ÖNERİLER Danışma Kumlu Önerisi Tarihi: 15.03.2010 Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nurettin Canikli Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanvekili Oktay Vural Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkanvekili Hakkı Suha Okay Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili Ayla Akat Ata Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkanvekili - 7 4 9 -
Sayfa 42 -
T B M M B: 7 3 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O : 1 MEB'in esnek istihdam politikalarının mağduru yalnızca ücretli, sözleşmeli, vekil, atanmayan öğretmenlerle sınırlı değil. Okul öncesi öğretimi yaygınlaştırmak için MEB, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelgeler çerçevesinde 2000-2001 öğretim yılında geçici olarak başlattığı öğretmen yerine usta öğretici çalıştırma uygulamasını kalıcı hâle getirerek, okul öncesi eğitimde atanması gereken öğretmen sayısının çok altında öğretmen ataması yaparak binlerce kadrosuz usta öğretici istihdam etmiştir. MEB, Danıştay 2. Dairesinin 20/8/2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararlarından sonra bütün kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmelerini feshederek çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli okul öncesi öğretmen ataması yapmıştır. Fakat bu uygulama ile on binlerce öğretmen de mağdur olmuştur. Mağdur olanların büyük bir kısmı MEB'in hukuksuz uygulaması yüzünden atanamamıştır. Atanmamalarının nedeni bu öğretmenlerin 40 yaşını doldurmuş olmalarıdır. Bu doğrultuda 2009-2 öğretmen atama döneminde 40 yaş koşulu nedeniyle birçok okul öncesi öğretmen adayı öğretmenlik başvurusu yapamamıştır. Fakat bu öğretmenler fiilî olarak 2000 yılından bu yana hizmet vermiş eğitim emekçileridir. Diğer mağdurlar ise, çocuk gelişimi bölümü mezunu olan ve iki yıllık eğitim öğretimlerini tamamladıkları takdirde kadrosuz, dört yıllık lisans eğitimlerini tamamladıkları taktirde ise kadrolu usta öğretici olarak çalışacakları protokollerle tahattüd edilen öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bugün bu bölüm mezunu olan öğretmenler de işsiz kalmış durumdadırlar. Ülkemizin büyük öneme sahip sorunlarının başında MEB'in esnek istihdam politikaları ve bu politikaların yarattığı yüz binlerce işsiz öğretmenin durumu gelmektedir. Bütün düşüncelerde kutsal sayılan öğretmenlik mesleğinin hak ettiği onur ve statü derhâl iade edilebilmesi için MEB'in istihdam politikalarının açtığı sorunlar meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon tarafından araştırılıp gerçekçi çözüm önerileri getirilmelidir. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Şimdi de Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ I.- Gündemdeki sıralama ile 473 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi Danışma Kumlunun yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kumlun onayına sunulması uygun görülmüştür. VII.- ÖNERİLER Danışma Kumlu Önerisi Tarihi: 15.03.2010 Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nurettin Canikli Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanvekili Oktay Vural Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkanvekili Hakkı Suha Okay Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili Ayla Akat Ata Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkanvekili - 7 4 9 - TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 0 - Öneriler: Gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 473 sıra sayılı Biyogüvenlik Kanun Tasansı ile 484,436,453,359, 360,356 ve 378 sıra sayılı uluslararası sözleşmelerin bu kısmın 4 , 5 , 6 , 7 , 8,9, 10 ve 11 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 473 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, Önerilmiştir. 473 Sıra Sayılı Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı (1/789) Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 1. Bölüm 1-7 7 2. Bölüm 8-18 11 Toplam Madde Sayısı 18 BAŞKAN - Aleyhte Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli. Buyurunuz Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum. Danışma Kurulunun önerisi hakkında söz aldım. Neden karşıyım Danışma Kurulunun önerisine? Değerli arkadaşlarım, artık son dönemlerde gelenek hâline gelen, aslında İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesine aykırı olan bir hususu bilgilerinize arz etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu önerisinde, 473 sıra sayılı Biyogüvenlik Kanunu Tasansı'nın temel kanun olarak görüşülmesi önerilmektedir. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu ifade etmekteyim: Bu yasanın son üç maddesi -16, 17 ve 18'inci maddeler- yürürlük, yürütme ve yönetmelikle ilgili. Onun dışındaki on beş maddesine baktığınız zaman aslında bu kanunun bir temel kanun olarak görüşülmemesi gerekir. Değerli arkadaşlanm, eğer bir kanun -bizi izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımıza da anlatmak için getirdim Borçlar Kanunu'nu- elimde bulundurduğum Borçlar Kanunu gibi işte 600-700 maddelik bir kanun ise, bir sistemi tamamen değiştiren bir kanun ise İç Tüzük'ümüze göre bu temel kanun olarak görüşülür ama değerli arkadaşlanm, Türkiye Büyük Millet Meclisinde asıl olan maddelerin teker teker görüşülmesidir. Eğer siz bir kanunu, bu on beş maddelik kanunu iki bölüme ayırıp maddeler üzerinde görüşmezseniz, bu, kanun yapma tekniğine aykırıdır. Lütfen bu alışkanlıktan vazgeçelim. Kanunları adam gibi görüşelim ve adam gibi geçirelim, birincisi bu. Yine bu kanuna baktım, Hükümetten geliyor, bir kanun tasansı. Değerli arkadaşlarım, bir kanun maddesinde on yedi fıkra olur mu? Maddeleri kısaltabilmek için de bir kanun maddesini on yedi fıkradan oluşturmuşlar! On yedi fıkra da apayn düzenlemeler içermektedir. Bunlar, kanun yapma tekniğine aykırı, bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Sayfa 43 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 0 - Öneriler: Gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 473 sıra sayılı Biyogüvenlik Kanun Tasansı ile 484,436,453,359, 360,356 ve 378 sıra sayılı uluslararası sözleşmelerin bu kısmın 4 , 5 , 6 , 7 , 8,9, 10 ve 11 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 473 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, Önerilmiştir. 473 Sıra Sayılı Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı (1/789) Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 1. Bölüm 1-7 7 2. Bölüm 8-18 11 Toplam Madde Sayısı 18 BAŞKAN - Aleyhte Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli. Buyurunuz Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum. Danışma Kurulunun önerisi hakkında söz aldım. Neden karşıyım Danışma Kurulunun önerisine? Değerli arkadaşlarım, artık son dönemlerde gelenek hâline gelen, aslında İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesine aykırı olan bir hususu bilgilerinize arz etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu önerisinde, 473 sıra sayılı Biyogüvenlik Kanunu Tasansı'nın temel kanun olarak görüşülmesi önerilmektedir. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu ifade etmekteyim: Bu yasanın son üç maddesi -16, 17 ve 18'inci maddeler- yürürlük, yürütme ve yönetmelikle ilgili. Onun dışındaki on beş maddesine baktığınız zaman aslında bu kanunun bir temel kanun olarak görüşülmemesi gerekir. Değerli arkadaşlanm, eğer bir kanun -bizi izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımıza da anlatmak için getirdim Borçlar Kanunu'nu- elimde bulundurduğum Borçlar Kanunu gibi işte 600-700 maddelik bir kanun ise, bir sistemi tamamen değiştiren bir kanun ise İç Tüzük'ümüze göre bu temel kanun olarak görüşülür ama değerli arkadaşlanm, Türkiye Büyük Millet Meclisinde asıl olan maddelerin teker teker görüşülmesidir. Eğer siz bir kanunu, bu on beş maddelik kanunu iki bölüme ayırıp maddeler üzerinde görüşmezseniz, bu, kanun yapma tekniğine aykırıdır. Lütfen bu alışkanlıktan vazgeçelim. Kanunları adam gibi görüşelim ve adam gibi geçirelim, birincisi bu. Yine bu kanuna baktım, Hükümetten geliyor, bir kanun tasansı. Değerli arkadaşlarım, bir kanun maddesinde on yedi fıkra olur mu? Maddeleri kısaltabilmek için de bir kanun maddesini on yedi fıkradan oluşturmuşlar! On yedi fıkra da apayn düzenlemeler içermektedir. Bunlar, kanun yapma tekniğine aykırı, bunu özellikle belirtmek istiyorum. TBMM B:73 16.3.2010 O: 1 - 7 5 1 - Aslında Danışma Kurulunun aleyhinde söz alırken ana düşüncem, asıl söylemek istediklerim, İsveç Parlamentosunda alınan karan lanetlemek için söz talep etmiştim. Değerli arkadaşlarım, bu konuya fazla girmeyeceğim, ileriki zamanlarda mutlaka bu konuyu, bu konudaki düşüncelerimi aynntılı olarak sizlere arz edeceğim ancak şunu ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlanm, siz eğer dış politikanıza "Sıfır sorunlu dış politika." derseniz ve bu sıfır sorunlu politika yabancı ülkeler için sıfır sorun olup Türkiye için eksiler getirmeye başlarsa izlediğiniz dış politika anlayışını mutlaka yeniden değerlendirmeniz gerekir. Son dönemlerde izlenen sıfır sorunlu dış politika, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesinde, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin kabul edemeyeceği bir sonuçla Türkiye'yi karşı karşıya bırakmıştır. Daha aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ise İsveç Parlamentosu, işte sadece sözde Ermeni soykırımıyla ilgili değil, işte Pontus Rum ve birtakım eklentiler yapmak suretiyle ve aslında 1915 değil, cumhuriyeti de kapsayan, 1923'lere kadar uzatılan bir talihsiz karar almıştır. Burada İsveç Parlamentosunun bu karannı lanetliyorum. Bunu altını çizerek ifade ediyorum ama değerli arkadaşlanm, bugünkü bir gelişmeyi size arz etmek isterim. Aslında bu benimle ilgili bir konu değil, siz çok saygıdeğer milletvekilleriyle ilgili. Şimdi, özellikle, beni buradan eğer dinliyorlarsa, üniversitelerimizin çok saygıdeğer rektörlerine, dekanlarına ve öğretim görevlilerine seslenmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 80'inci maddesini, özellikle bunu belirtmek istiyorum, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler." Bütün milleti temsil ederler. Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık on gün önce Burdur Mehmet Akif Üniversitesinde Atatürkçü Düşünce Kulübü bir panel düzenliyor. Panelin konusu da "Küresel Ekonomik Bunalımlar ve Atatürkçülük." Panelistlerden birisi de benim. Lütfettiler, davet ettiler, ben de "Şeref duyarım." dedim, katılmayı kabul ettim. Afişler basıldı, afişler asıldı, duyurular yapıldı ancak bugün aldığım habere göre Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Sayın Rektörü, Atatürkçü Düşünce Kulübü üyelerini çağırmak suretiyle "Tayfun İçli'yi çıkartın." demiş. Gerekçesi de şuymuş: Üniversiteye siyaset sokmak anlamına gelirmiş bir milletvekilinin konuşması. MUHARREM VARLI (Adana) - Siz bağımsız değil misiniz? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Benim bağımsızlığımı bir tarafa bırakın, neden Anayasa'nın 80'inci maddesini okudum? Değerli arkadaşlarım; Değerli Rektör, -eğer dinliyorsa- ben Anayasa'nın 80'inci maddesi gereğince bir yasama meclisinin üyesiyim ve bütün milleti temsil ediyorum. Üniversitelerde siyasi partilerin genel başkanlarını çağınyorsunuz, canlı televizyon yayınlarında işinize geldiği adamları konuşturuyorsunuz, bunun adı "üniversiteye siyaset sokmak" olmuyor ama bir milletvekilinin -diğer panelistler kabul edilirken- "üniversiteye siyaset sokmak" olarak algılanarak, özellikle de duyurusu yapıldıktan sonra özellikle "Tayfun İçli çıksın." denilmesini burada yadırgıyorum ve üzüntüyle karşılıyorum. Bu bana bir eksiklik getirmez veyahut diğer milletvekillerinin bir eksikliği değildir. Biz fırsat bulabildiğimiz her yerde düşüncelerimizi ifade ederiz. Ama değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin nereye geldiğinin altını çizmek için söylüyorum: Atatürkçü düşünce kulüpleri üniversiteler tarafından sanki terörist muamelesine tabi tutulduğu gibi, Atatürkçü düşünce sistemine sahip olanlar da ne yazık ki son dönemlerde terörist muamelesine tabi tutuluyor.
Sayfa 44 -
TBMM B:73 16.3.2010 O: 1 - 7 5 1 - Aslında Danışma Kurulunun aleyhinde söz alırken ana düşüncem, asıl söylemek istediklerim, İsveç Parlamentosunda alınan karan lanetlemek için söz talep etmiştim. Değerli arkadaşlarım, bu konuya fazla girmeyeceğim, ileriki zamanlarda mutlaka bu konuyu, bu konudaki düşüncelerimi aynntılı olarak sizlere arz edeceğim ancak şunu ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlanm, siz eğer dış politikanıza "Sıfır sorunlu dış politika." derseniz ve bu sıfır sorunlu politika yabancı ülkeler için sıfır sorun olup Türkiye için eksiler getirmeye başlarsa izlediğiniz dış politika anlayışını mutlaka yeniden değerlendirmeniz gerekir. Son dönemlerde izlenen sıfır sorunlu dış politika, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesinde, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin kabul edemeyeceği bir sonuçla Türkiye'yi karşı karşıya bırakmıştır. Daha aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ise İsveç Parlamentosu, işte sadece sözde Ermeni soykırımıyla ilgili değil, işte Pontus Rum ve birtakım eklentiler yapmak suretiyle ve aslında 1915 değil, cumhuriyeti de kapsayan, 1923'lere kadar uzatılan bir talihsiz karar almıştır. Burada İsveç Parlamentosunun bu karannı lanetliyorum. Bunu altını çizerek ifade ediyorum ama değerli arkadaşlanm, bugünkü bir gelişmeyi size arz etmek isterim. Aslında bu benimle ilgili bir konu değil, siz çok saygıdeğer milletvekilleriyle ilgili. Şimdi, özellikle, beni buradan eğer dinliyorlarsa, üniversitelerimizin çok saygıdeğer rektörlerine, dekanlarına ve öğretim görevlilerine seslenmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 80'inci maddesini, özellikle bunu belirtmek istiyorum, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler." Bütün milleti temsil ederler. Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık on gün önce Burdur Mehmet Akif Üniversitesinde Atatürkçü Düşünce Kulübü bir panel düzenliyor. Panelin konusu da "Küresel Ekonomik Bunalımlar ve Atatürkçülük." Panelistlerden birisi de benim. Lütfettiler, davet ettiler, ben de "Şeref duyarım." dedim, katılmayı kabul ettim. Afişler basıldı, afişler asıldı, duyurular yapıldı ancak bugün aldığım habere göre Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Sayın Rektörü, Atatürkçü Düşünce Kulübü üyelerini çağırmak suretiyle "Tayfun İçli'yi çıkartın." demiş. Gerekçesi de şuymuş: Üniversiteye siyaset sokmak anlamına gelirmiş bir milletvekilinin konuşması. MUHARREM VARLI (Adana) - Siz bağımsız değil misiniz? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Benim bağımsızlığımı bir tarafa bırakın, neden Anayasa'nın 80'inci maddesini okudum? Değerli arkadaşlarım; Değerli Rektör, -eğer dinliyorsa- ben Anayasa'nın 80'inci maddesi gereğince bir yasama meclisinin üyesiyim ve bütün milleti temsil ediyorum. Üniversitelerde siyasi partilerin genel başkanlarını çağınyorsunuz, canlı televizyon yayınlarında işinize geldiği adamları konuşturuyorsunuz, bunun adı "üniversiteye siyaset sokmak" olmuyor ama bir milletvekilinin -diğer panelistler kabul edilirken- "üniversiteye siyaset sokmak" olarak algılanarak, özellikle de duyurusu yapıldıktan sonra özellikle "Tayfun İçli çıksın." denilmesini burada yadırgıyorum ve üzüntüyle karşılıyorum. Bu bana bir eksiklik getirmez veyahut diğer milletvekillerinin bir eksikliği değildir. Biz fırsat bulabildiğimiz her yerde düşüncelerimizi ifade ederiz. Ama değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin nereye geldiğinin altını çizmek için söylüyorum: Atatürkçü düşünce kulüpleri üniversiteler tarafından sanki terörist muamelesine tabi tutulduğu gibi, Atatürkçü düşünce sistemine sahip olanlar da ne yazık ki son dönemlerde terörist muamelesine tabi tutuluyor. TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 5 2 - Değerli arkadaşlanm, belki o Sayın Rektör bilmez, ben kaç yıldır bu Parlamentoda ve Parlamento dışında siyaset yaptım, hakkımda en ufak, ne yüz kızartıcı suçtan dolayı ne de herhangi bir suçtan dolayı bir itham yoktur, bir fezleke yoktur. Ben bu görevi birçok milletvekili arkadaşım gibi şerefle yerine getiriyorum. Ama "üniversitelere siyaset sokma" diyen Sayın Rektör acaba bir daha seçilebilmek için mi üniversitelerde siyasete önayak olmaktadır? Değerli arkadaşlarım, asıl son dönemlerde -çok acıdır ki- bilim, irfan yuvası olması gereken üniversitelerimiz artık yandaş hâle gelmektedir ve siyaset artık üniversitelerde çok ağır bir biçimde kokmaktadır. Bir de Anayasa'mıza göre düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Benim düşüncelerim Sayın Rektör veyahut birtakım kişiler tarafından benimsenmese dahi Anayasa'mıza göre, farklı düşüncede olmam sebebiyle üniversitelerde, bilim, irfan yuvalarında farklı bir düşünce olarak, özellikle de "farklı düşünce" derken, tırnak içinde, Atatürkçü düşünce sistemine sahip kişi olarak benim konuşmak, anayasal hakkımdır, bırakın milletvekili niteliğimi. Şimdi "üniversitelerde siyaset" diyoruz. Sayın Rektör bunu kabul etmiş, önce ismim verilmiş ama iki üç gün önce, İstiklal Marşı'mızın kabulü nedeniyle, Burdur'da... Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Şimdi aklıma enteresan şeyler geliyor. Üniversitede benim katılımcı, panelist olarak katılacağım ilan edildikten sonra acaba siyasi baskılar geldi de mi Sayın Üniversite Rektörü izin verdikten sonra bugün bunu iptal edebilmektedir? Bakın, üniversiteye nasıl siyaset kanştığının birkaç örneğini vereyim: Milletvekili seçildiğim ilin iki güzide üniversitesi var, birisi Anadolu Üniversitesi, birisi Osmangazi Üniversitesi. Bakın, Osmangazi Üniversitesinde "Erkek Rakiplerine Fark Attı." diye gazetelerde manşet olan çok değerli bilim insanı bir profesör hanım birinci seçilmiş olmasına rağmen, YÖK ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından üçüncü sıradaki aday seçilmiştir. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Daha önce nasıldı? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Onu da açıklayacağım. Aynı uygulama Anadolu Üniversitesinde de öyle, Sayın Fevzi Sürmeli birinci seçilmiştir, birinci seçildiği hâlde üçüncü sıradaki, odur. Bakın, örneklerini vereyim ben size: Bilecik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Siz nasıl yapıyordunuz? LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Unuttunuz mu, nasıldı? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, evet, bakın, şimdi bu laf atmalarınızda bile ne kadar ezik olduğunuzun farkına varmıyorsunuz. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Daha önce nasıl yapıyordunuz? LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Bir oyla seçtikleri... H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben Cumhurbaşkanı mıyım? Sayın Ahmet Necdet Sezer'in yanlış yaptığı bir olay varsa onu söylersiniz, söylediniz. Ama kötü örnek, örnek değildir. Siz sürekli bunu alıyorsunuz, Ahmet Necdet Sezer'in, Sayın Sezer'in örneğini Abdullah Gül'ün yaptığına emsal teşkil ediyorsunuz. El insaf! Elinizi vicdanınıza koyun, yazık, günahtır! Hem demokrasiden bahsediyorsunuz hem irade özgürlüğünden bahsediyorsunuz, üniversitedeki o kadar bilim insanının oylannı hiçe sayıyorsunuz! Bu mu demokrasi? ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - O zaman neredeydiniz?
Sayfa 45 -
TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 5 2 - Değerli arkadaşlanm, belki o Sayın Rektör bilmez, ben kaç yıldır bu Parlamentoda ve Parlamento dışında siyaset yaptım, hakkımda en ufak, ne yüz kızartıcı suçtan dolayı ne de herhangi bir suçtan dolayı bir itham yoktur, bir fezleke yoktur. Ben bu görevi birçok milletvekili arkadaşım gibi şerefle yerine getiriyorum. Ama "üniversitelere siyaset sokma" diyen Sayın Rektör acaba bir daha seçilebilmek için mi üniversitelerde siyasete önayak olmaktadır? Değerli arkadaşlarım, asıl son dönemlerde -çok acıdır ki- bilim, irfan yuvası olması gereken üniversitelerimiz artık yandaş hâle gelmektedir ve siyaset artık üniversitelerde çok ağır bir biçimde kokmaktadır. Bir de Anayasa'mıza göre düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Benim düşüncelerim Sayın Rektör veyahut birtakım kişiler tarafından benimsenmese dahi Anayasa'mıza göre, farklı düşüncede olmam sebebiyle üniversitelerde, bilim, irfan yuvalarında farklı bir düşünce olarak, özellikle de "farklı düşünce" derken, tırnak içinde, Atatürkçü düşünce sistemine sahip kişi olarak benim konuşmak, anayasal hakkımdır, bırakın milletvekili niteliğimi. Şimdi "üniversitelerde siyaset" diyoruz. Sayın Rektör bunu kabul etmiş, önce ismim verilmiş ama iki üç gün önce, İstiklal Marşı'mızın kabulü nedeniyle, Burdur'da... Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Şimdi aklıma enteresan şeyler geliyor. Üniversitede benim katılımcı, panelist olarak katılacağım ilan edildikten sonra acaba siyasi baskılar geldi de mi Sayın Üniversite Rektörü izin verdikten sonra bugün bunu iptal edebilmektedir? Bakın, üniversiteye nasıl siyaset kanştığının birkaç örneğini vereyim: Milletvekili seçildiğim ilin iki güzide üniversitesi var, birisi Anadolu Üniversitesi, birisi Osmangazi Üniversitesi. Bakın, Osmangazi Üniversitesinde "Erkek Rakiplerine Fark Attı." diye gazetelerde manşet olan çok değerli bilim insanı bir profesör hanım birinci seçilmiş olmasına rağmen, YÖK ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından üçüncü sıradaki aday seçilmiştir. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Daha önce nasıldı? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Onu da açıklayacağım. Aynı uygulama Anadolu Üniversitesinde de öyle, Sayın Fevzi Sürmeli birinci seçilmiştir, birinci seçildiği hâlde üçüncü sıradaki, odur. Bakın, örneklerini vereyim ben size: Bilecik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Siz nasıl yapıyordunuz? LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Unuttunuz mu, nasıldı? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, evet, bakın, şimdi bu laf atmalarınızda bile ne kadar ezik olduğunuzun farkına varmıyorsunuz. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Daha önce nasıl yapıyordunuz? LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Bir oyla seçtikleri... H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben Cumhurbaşkanı mıyım? Sayın Ahmet Necdet Sezer'in yanlış yaptığı bir olay varsa onu söylersiniz, söylediniz. Ama kötü örnek, örnek değildir. Siz sürekli bunu alıyorsunuz, Ahmet Necdet Sezer'in, Sayın Sezer'in örneğini Abdullah Gül'ün yaptığına emsal teşkil ediyorsunuz. El insaf! Elinizi vicdanınıza koyun, yazık, günahtır! Hem demokrasiden bahsediyorsunuz hem irade özgürlüğünden bahsediyorsunuz, üniversitedeki o kadar bilim insanının oylannı hiçe sayıyorsunuz! Bu mu demokrasi? ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - O zaman neredeydiniz? TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 5 3 - H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu sizin demokrasi anlayışınız. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - O zaman neredeydiniz? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Şunu da söyleyeyim: O dönemde ben yine milletvekiliydim. Sizler ürkek ürkek kaçarken ben Sayın Ahmet Necdet Sezer'e... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen sözünüzü tamamlayınız. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - ...en acımasız eleştirileri, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapan insanım ama sizler o zaman ürkektiniz, o zaman ağzınızdan hiçbir laf çıkmıyordu. Şimdi gücünüzü ele aldınız her yeri süpürmeye çalışıyorsunuz, her yerde teşkilatlanmaya çalışıyorsunuz. Bunun adına da "düşünce özgürlüğü" diyorsunuz, bunun adına "demokrasi" diyorsunuz. Ayıptır, ayıp! Bir de bu anlattığım olayı -siz bu Meclisin, yüce Meclisin bir üyesisiniz- sizin her şeyden önce lanetlemeniz lazım. Bana yapılan... Ben kendimi savunurum, bundan ben alınmam ama Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yapılan bu yakışıksız olayı burada AKP sıralarındaki, CHP sıralarındaki, MHP sıralarındaki bütün milletvekillerinin lanetlemesi lazım. Bunu yapmıyorsunuz, bana laf atıyorsunuz; bunu yapmıyorsunuz, olaya siyaset karıştırıyorsunuz. Bu iyi bir yol değildir arkadaşlar, yarın bir gün devir değişir, bunlann hesabını Türk milleti, yüce Türk milleti sizden sorar. Sinirlenmeyecektim ama böyle laflar atılınca, aynı çatı altındaki arkadaşlanm da böyle farklı düşününce elimde olmadan sinirlendim, beni bağışlayın. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi de İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylannıza sunacağım. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) ÖNERGELER (Devam) 3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/362) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/192) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/362 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralanndan alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kars'a bağlı Susuz ilçesinin isminin "Cilavuz" olarak değiştirilmesi için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılanmla selamlarım.
Sayfa 46 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 5 3 - H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu sizin demokrasi anlayışınız. ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - O zaman neredeydiniz? H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Şunu da söyleyeyim: O dönemde ben yine milletvekiliydim. Sizler ürkek ürkek kaçarken ben Sayın Ahmet Necdet Sezer'e... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen sözünüzü tamamlayınız. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - ...en acımasız eleştirileri, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapan insanım ama sizler o zaman ürkektiniz, o zaman ağzınızdan hiçbir laf çıkmıyordu. Şimdi gücünüzü ele aldınız her yeri süpürmeye çalışıyorsunuz, her yerde teşkilatlanmaya çalışıyorsunuz. Bunun adına da "düşünce özgürlüğü" diyorsunuz, bunun adına "demokrasi" diyorsunuz. Ayıptır, ayıp! Bir de bu anlattığım olayı -siz bu Meclisin, yüce Meclisin bir üyesisiniz- sizin her şeyden önce lanetlemeniz lazım. Bana yapılan... Ben kendimi savunurum, bundan ben alınmam ama Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yapılan bu yakışıksız olayı burada AKP sıralarındaki, CHP sıralarındaki, MHP sıralarındaki bütün milletvekillerinin lanetlemesi lazım. Bunu yapmıyorsunuz, bana laf atıyorsunuz; bunu yapmıyorsunuz, olaya siyaset karıştırıyorsunuz. Bu iyi bir yol değildir arkadaşlar, yarın bir gün devir değişir, bunlann hesabını Türk milleti, yüce Türk milleti sizden sorar. Sinirlenmeyecektim ama böyle laflar atılınca, aynı çatı altındaki arkadaşlanm da böyle farklı düşününce elimde olmadan sinirlendim, beni bağışlayın. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi de İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylannıza sunacağım. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) ÖNERGELER (Devam) 3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/362) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/192) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/362 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralanndan alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kars'a bağlı Susuz ilçesinin isminin "Cilavuz" olarak değiştirilmesi için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılanmla selamlarım. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 4 - Değerli arkadaşlar, ondan önce Türkiye'nin her tarafına, bütün illerine aşağı yukarı, yem bitkileri, diğer adıyla fiğ parası ödenmesine rağmen Ardahan'da hâlen daha yem bitkileri ve fiğ parası ödenmedi. Ardahan halkı çok mağdur bir durumda, en ağır kış koşullarına rağmen hayvanını bahara çıkarmaya çalışan insanlar 3 kuruş yem parası alacak diye bekliyor. Ben, istirham ediyorum Hükümetten, bir an evvel -ekonomi Bakanımız da burada- Ardahan'a ve diğer illere yem paraları hemen, derhâl, acil ödensin. İkinci bir konu: Bugün, şiddetli yağmurlar yağması nedeniyle Ardahan-Göle arası yol kapandı, Erzurum'la bağlantımız kesildi. Ayrıca, Ardahan Sugöze köyü, Ağzıpek köyü dâhil olmak üzere merkez Halilefendi Mahallesi, Karagöl Mahallesi, askeriye dâhil su bastı, Kura Nehri taştı. Acil yardım gönderilmesini istirham ediyorum. Konumuza gelecek olursak, Kars'a bağlı Susuz ilçesi niçin Cilavuz olsun? Değerli arkadaşlar, 1959'da, Susuz ilçesi nahiye iken ilçe oldu ama ondan önce, 1938 yılında köy enstitülerinden kurulması nedeniyle köy enstitülerinin ismini aldı ve Cilavuz oldu. Cilavuz, özbeöz Türkçedir, Kırgızcada kar tutmayan bağlık, bahçelik yerdir; evet, Cilavuz, kar tutmayan bağlık, bahçelik yerdir. Böyle bağlık bahçelik yerin içerisinden de yani Susuz ilçesinin içerisinden de büyük bir dere geçmektedir. Şimdi, Susuz'a tayin olmak isteyen veya olan, orayı bilmeyen memurlar, öğretmen, doktor buna benzer kişiler, orada su yok diye gitmek istemiyorlar. Enteresan! "Susuz.. ." Demek ki, orada su yok ki Susuz koymuşlar ismini. Hâlbuki Susuz, yani yer altı kaynakları bakımından su olarak en zengin olan bölgemiz, içinden de büyük bir dere geçiyor. Bu nedenle "Cilavuz" ismi çok önem taşıyor bizim için. Niye? 1938'de kurulan köy enstitülerinde aydın, demokrat kişiler yetişti; bunlann başında Dursun Akçam, Ümit Kaftancıoğlu gelir, buna benzer insanlarımız yetişti; 20 bine yakın öğretmen, bilim adamı, aydın insan yetişti ve herkes "Cilavuz" diye biliyor, "Cilavuz'a geldim, Cilavuz'a gittim." diyor. Şimdi, Cilavuz'un bizim için çok önemi var arkadaşlar. Bu teklifi Kars İl Başkanımız Saym Çetin Bilgir ve Susuz Belediye Başkanımız Ali Yeğin bana önerdiler; Susuz ve Kars halkıyla beraber bir toplanü yaptik, onlann teklifi üzerine ben kanun teklifi verdim. Susuz, yani Cilavuz, aynı zamanda Kars-Ardahan arası olduğu için beni de çok ilgilendiriyor, herkesi çok ilgilendiriyor. Hem İl Başkanımızın oradaki yapmış olduğu araştırmalar hem Belediye Başkanımızın oradaki yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, halkın büyük bir kesimi "Susuz" isminin kalkıp "Cilavuz" isminin yeniden gelebilmesi için bir araştırma yapıyorlar ve o araştırma sonucunda da -biliyorsunuz, Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmadığı için- bana teklif verdiler, ben de kanun teklifini verdim. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2 tane milletvekili var, MHP'nin 1 milletvekili var, Kars'ın toplam 3 milletvekili var. Ben Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm milletvekillerine sesleniyorum ve istirham ediyorum: Bu Susuz isminin "Cilavuz" olabilmesi için sizden de rica ediyorum, oy verin. MHP de oy vereceğini söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi de zaten oy veriyor, BDP de oy vereceğini söylüyor, Sayın Birdal "tamam" diyor. O zaman, oy birliğiyle, bu 20 bine yakın bilim adamı yetiştirmiş, susuzlukla alakası olmayan ilçemizin ismini, özbeöz Kırgızcada Türkçe olan ismi, "Kılavuz" veya "Cilavuz" gibi isimlerle de anılan Susuz ilçesinin ismini "Cilavuz" olarak değiştirelim. Çünkü eğer bunu yapmazsak tarih bizi yargılar arkadaşlar. Zaten, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayfa 47 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 4 - Değerli arkadaşlar, ondan önce Türkiye'nin her tarafına, bütün illerine aşağı yukarı, yem bitkileri, diğer adıyla fiğ parası ödenmesine rağmen Ardahan'da hâlen daha yem bitkileri ve fiğ parası ödenmedi. Ardahan halkı çok mağdur bir durumda, en ağır kış koşullarına rağmen hayvanını bahara çıkarmaya çalışan insanlar 3 kuruş yem parası alacak diye bekliyor. Ben, istirham ediyorum Hükümetten, bir an evvel -ekonomi Bakanımız da burada- Ardahan'a ve diğer illere yem paraları hemen, derhâl, acil ödensin. İkinci bir konu: Bugün, şiddetli yağmurlar yağması nedeniyle Ardahan-Göle arası yol kapandı, Erzurum'la bağlantımız kesildi. Ayrıca, Ardahan Sugöze köyü, Ağzıpek köyü dâhil olmak üzere merkez Halilefendi Mahallesi, Karagöl Mahallesi, askeriye dâhil su bastı, Kura Nehri taştı. Acil yardım gönderilmesini istirham ediyorum. Konumuza gelecek olursak, Kars'a bağlı Susuz ilçesi niçin Cilavuz olsun? Değerli arkadaşlar, 1959'da, Susuz ilçesi nahiye iken ilçe oldu ama ondan önce, 1938 yılında köy enstitülerinden kurulması nedeniyle köy enstitülerinin ismini aldı ve Cilavuz oldu. Cilavuz, özbeöz Türkçedir, Kırgızcada kar tutmayan bağlık, bahçelik yerdir; evet, Cilavuz, kar tutmayan bağlık, bahçelik yerdir. Böyle bağlık bahçelik yerin içerisinden de yani Susuz ilçesinin içerisinden de büyük bir dere geçmektedir. Şimdi, Susuz'a tayin olmak isteyen veya olan, orayı bilmeyen memurlar, öğretmen, doktor buna benzer kişiler, orada su yok diye gitmek istemiyorlar. Enteresan! "Susuz.. ." Demek ki, orada su yok ki Susuz koymuşlar ismini. Hâlbuki Susuz, yani yer altı kaynakları bakımından su olarak en zengin olan bölgemiz, içinden de büyük bir dere geçiyor. Bu nedenle "Cilavuz" ismi çok önem taşıyor bizim için. Niye? 1938'de kurulan köy enstitülerinde aydın, demokrat kişiler yetişti; bunlann başında Dursun Akçam, Ümit Kaftancıoğlu gelir, buna benzer insanlarımız yetişti; 20 bine yakın öğretmen, bilim adamı, aydın insan yetişti ve herkes "Cilavuz" diye biliyor, "Cilavuz'a geldim, Cilavuz'a gittim." diyor. Şimdi, Cilavuz'un bizim için çok önemi var arkadaşlar. Bu teklifi Kars İl Başkanımız Saym Çetin Bilgir ve Susuz Belediye Başkanımız Ali Yeğin bana önerdiler; Susuz ve Kars halkıyla beraber bir toplanü yaptik, onlann teklifi üzerine ben kanun teklifi verdim. Susuz, yani Cilavuz, aynı zamanda Kars-Ardahan arası olduğu için beni de çok ilgilendiriyor, herkesi çok ilgilendiriyor. Hem İl Başkanımızın oradaki yapmış olduğu araştırmalar hem Belediye Başkanımızın oradaki yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, halkın büyük bir kesimi "Susuz" isminin kalkıp "Cilavuz" isminin yeniden gelebilmesi için bir araştırma yapıyorlar ve o araştırma sonucunda da -biliyorsunuz, Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmadığı için- bana teklif verdiler, ben de kanun teklifini verdim. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2 tane milletvekili var, MHP'nin 1 milletvekili var, Kars'ın toplam 3 milletvekili var. Ben Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm milletvekillerine sesleniyorum ve istirham ediyorum: Bu Susuz isminin "Cilavuz" olabilmesi için sizden de rica ediyorum, oy verin. MHP de oy vereceğini söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi de zaten oy veriyor, BDP de oy vereceğini söylüyor, Sayın Birdal "tamam" diyor. O zaman, oy birliğiyle, bu 20 bine yakın bilim adamı yetiştirmiş, susuzlukla alakası olmayan ilçemizin ismini, özbeöz Kırgızcada Türkçe olan ismi, "Kılavuz" veya "Cilavuz" gibi isimlerle de anılan Susuz ilçesinin ismini "Cilavuz" olarak değiştirelim. Çünkü eğer bunu yapmazsak tarih bizi yargılar arkadaşlar. Zaten, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 5 - BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - .. .Güneydoğu'ya giderek, eski isimlerin alınmasının bir sakıncası olmadığını, "Güroymak" isminin de kullanıldığını söyledi. Ben de şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: "Bizim köylerimizin eski isimlerinin, şehirlerimizin eski isimlerinin yerine gelmesinin bir sakıncası yok. Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın da talimatı vardır: Eski köy isimlerini isteyenler kendi köy ismini kullanabilirler, eski ilçe isimleri varsa eski isimlerini kullanır veya yeni ismini kullanır. Halk nasıl istiyorsa öyle yapsın. O bakımdan da Susuz halkı, Kars halkı buranın Susuz değil de "Cilavuz" olarak değiştirilmesini istediği için, İl Başkanımız Çetin Bilgir ve Belediye Başkanımız Ali Yeğin'in ve bütün Kars Susuz halkının da istemi, talebi de olduğu için ben bu kanun teklifini sunuyorum. Kanun teklifim kabul edilerek bu Büyük Millet Meclisinin önemli bir karar alacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir il, bir ilçe, bir köy eğer yüreğinde "Ben bu ismi taşımak istemiyorum, ben hak etmediğim bu unvanı yıllarca taşımak istemiyorum." diyorsa, oradaki insanlar bunu istemiyorsa Yüce Meclise bir tek görev düşer: Oradaki halk neyi istiyorsa onu yaparız. Benim anlayışım bu. Sayın Öğüt'ün verdiği kanun teklifinde, eğer Susuz hak etmediği bir unvanı yıllarca taşıyorsa, hak etmediği bir unvanı bir şekilde... O şekilde anılmak istemiyorsa, oradaki halk, oradaki insanlar Susuz ismi yerine güzellik unvanı olan bağlık, bahçelik, kar tutmayan bir yöre anlamına gelen "Cilavuz" ismini istiyorlarsa, eğer Susuz halkı da "Biz artık Susuz olarak anılmak değil, biz artık "Cilavuz" olmak, tarihten bugüne kadar ismimiz hep böyleydi, böyle anılmak istiyoruz." diyorsa o zaman yüce Meclise, hepimize bir tek görev düşer, Sayın Öğüt'e destek olmak düşer değerli arkadaşlanm. Bu açıdan, bir kez daha, oradaki halkın, Susuz'da yaşayan insanların duygularına hepimiz tercüman olmalıyız. Susuz'da yaşayan insanlann hak etmediği bir şekilde... Burası susuz değil, sulu bir yer ama nedense "Susuz. . ." Hata olabilir, o gün öyle uygun görülmüş olabilir. Bunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyor Sayın Öğüt. Ben bu konuda tüm milletvekillerime hassaten rica ediyorum. Bu nedenle, Sayın Öğüt'ün ve Kars Susuz'da yaşayan insanların... Onlara tercüman olmak adına bir kez daha dile getiriyorum, gelin, Sayın Öğüt'e yardımcı olalım. Yani Öğüt'ün çok sade, çok yalın ve içten bu duygularına bir şekilde ben de tercüman olmak istedim. Aslında başka bir şey konuşacaktım, özel idare katkı paylannı ama Sayın Öğüt'ün halisane, içten duygulanna bir kez daha tercüman oldum. Ben Sayın Öğüt'ün çok sade, çok yalın ve içten gelen duygularına sizin de tercüman olacağını ümit ederek hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. Teklifi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Şimdi de gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.
Sayfa 48 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 5 - BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - .. .Güneydoğu'ya giderek, eski isimlerin alınmasının bir sakıncası olmadığını, "Güroymak" isminin de kullanıldığını söyledi. Ben de şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: "Bizim köylerimizin eski isimlerinin, şehirlerimizin eski isimlerinin yerine gelmesinin bir sakıncası yok. Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın da talimatı vardır: Eski köy isimlerini isteyenler kendi köy ismini kullanabilirler, eski ilçe isimleri varsa eski isimlerini kullanır veya yeni ismini kullanır. Halk nasıl istiyorsa öyle yapsın. O bakımdan da Susuz halkı, Kars halkı buranın Susuz değil de "Cilavuz" olarak değiştirilmesini istediği için, İl Başkanımız Çetin Bilgir ve Belediye Başkanımız Ali Yeğin'in ve bütün Kars Susuz halkının da istemi, talebi de olduğu için ben bu kanun teklifini sunuyorum. Kanun teklifim kabul edilerek bu Büyük Millet Meclisinin önemli bir karar alacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir il, bir ilçe, bir köy eğer yüreğinde "Ben bu ismi taşımak istemiyorum, ben hak etmediğim bu unvanı yıllarca taşımak istemiyorum." diyorsa, oradaki insanlar bunu istemiyorsa Yüce Meclise bir tek görev düşer: Oradaki halk neyi istiyorsa onu yaparız. Benim anlayışım bu. Sayın Öğüt'ün verdiği kanun teklifinde, eğer Susuz hak etmediği bir unvanı yıllarca taşıyorsa, hak etmediği bir unvanı bir şekilde... O şekilde anılmak istemiyorsa, oradaki halk, oradaki insanlar Susuz ismi yerine güzellik unvanı olan bağlık, bahçelik, kar tutmayan bir yöre anlamına gelen "Cilavuz" ismini istiyorlarsa, eğer Susuz halkı da "Biz artık Susuz olarak anılmak değil, biz artık "Cilavuz" olmak, tarihten bugüne kadar ismimiz hep böyleydi, böyle anılmak istiyoruz." diyorsa o zaman yüce Meclise, hepimize bir tek görev düşer, Sayın Öğüt'e destek olmak düşer değerli arkadaşlanm. Bu açıdan, bir kez daha, oradaki halkın, Susuz'da yaşayan insanların duygularına hepimiz tercüman olmalıyız. Susuz'da yaşayan insanlann hak etmediği bir şekilde... Burası susuz değil, sulu bir yer ama nedense "Susuz. . ." Hata olabilir, o gün öyle uygun görülmüş olabilir. Bunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyor Sayın Öğüt. Ben bu konuda tüm milletvekillerime hassaten rica ediyorum. Bu nedenle, Sayın Öğüt'ün ve Kars Susuz'da yaşayan insanların... Onlara tercüman olmak adına bir kez daha dile getiriyorum, gelin, Sayın Öğüt'e yardımcı olalım. Yani Öğüt'ün çok sade, çok yalın ve içten bu duygularına bir şekilde ben de tercüman olmak istedim. Aslında başka bir şey konuşacaktım, özel idare katkı paylannı ama Sayın Öğüt'ün halisane, içten duygulanna bir kez daha tercüman oldum. Ben Sayın Öğüt'ün çok sade, çok yalın ve içten gelen duygularına sizin de tercüman olacağını ümit ederek hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. Teklifi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Şimdi de gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI /.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TED AŞ'm vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 9.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Doğu ve Güneydoğu 'ya yönelik ekonomik ve sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 13.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 14.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 18.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı - 7 5 6 -
Sayfa 49 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI /.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TED AŞ'm vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 9.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Doğu ve Güneydoğu 'ya yönelik ekonomik ve sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 13.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 14.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 17.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 18.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı - 7 5 6 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 5 7 - 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1656) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, TİKA 'nın Suriye ve Irak'ta ofis açmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 22.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, camilere asılan mahyalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1705) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, Türkçe dışında bir dille vaaz verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1735) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 24.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Diyanet Vakfının işyerlerine uyguladığı gecikme faizine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1827) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1889) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı BAŞKAN - Bu bölümde Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik -tekrar soru numaralarını okuyorum- 1, 6, 9, 10, 11, 14 ,23 ,24 ,25 ,27 , 37, 38 ,41 ,44 ,49 , 51, 52, 56, 373,404,405,419,446, 537 ve 599 sıralarındaki soru önergelerini cevaplayacaktır: Şimdi bu sorulan sırasıyla okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılanmla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin kamu kurum ve kuruluşlan ile özel müteşebbislerden 30.06.2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş elektrik bedeli alacağı ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 18.10.2008 Kamer Genç Tunceli 1) Zahit Akman'ın RTÜK Başkanlığına seçildiği günden, Alman Polisinin Almanya'da bulunan Deniz Feneri Derneği hakkında başlattığı soruşturma gününe kadar kaç defa Almanya'ya gidip gelmiştir? Bu tarihten sonra da Almanya'ya gitmiş midir? Bu tarihlerde taşıdığı pasaportun yurt dışına çıkış ve girişini gösteren bölümlerini açıklar mısınız? 2. Oğlunuz Burak Erdoğan, 2002-2006 tarihleri arasında kaç defa Almanya'ya gitmiştir? Almanya'da hangi adreste gecelemiştir? Onun da pasaportunun bu tarihlerle ilgili bölümünü açıklar mısınız?
Sayfa 50 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 5 7 - 19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1656) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, TİKA 'nın Suriye ve Irak'ta ofis açmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 22.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, camilere asılan mahyalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1705) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 23.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, Türkçe dışında bir dille vaaz verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1735) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 24.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Diyanet Vakfının işyerlerine uyguladığı gecikme faizine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1827) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı 25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1889) ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı BAŞKAN - Bu bölümde Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik -tekrar soru numaralarını okuyorum- 1, 6, 9, 10, 11, 14 ,23 ,24 ,25 ,27 , 37, 38 ,41 ,44 ,49 , 51, 52, 56, 373,404,405,419,446, 537 ve 599 sıralarındaki soru önergelerini cevaplayacaktır: Şimdi bu sorulan sırasıyla okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılanmla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin kamu kurum ve kuruluşlan ile özel müteşebbislerden 30.06.2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş elektrik bedeli alacağı ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 18.10.2008 Kamer Genç Tunceli 1) Zahit Akman'ın RTÜK Başkanlığına seçildiği günden, Alman Polisinin Almanya'da bulunan Deniz Feneri Derneği hakkında başlattığı soruşturma gününe kadar kaç defa Almanya'ya gidip gelmiştir? Bu tarihten sonra da Almanya'ya gitmiş midir? Bu tarihlerde taşıdığı pasaportun yurt dışına çıkış ve girişini gösteren bölümlerini açıklar mısınız? 2. Oğlunuz Burak Erdoğan, 2002-2006 tarihleri arasında kaç defa Almanya'ya gitmiştir? Almanya'da hangi adreste gecelemiştir? Onun da pasaportunun bu tarihlerle ilgili bölümünü açıklar mısınız? TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2008 Kamer Genç Tunceli 1- Genel Başkan Yardımcınız Dengir Fırat"ın ortak olduğu MENAS A.Ş."nin ihracat yaptığı yıllarda hangi yılda ne miktarda KDV ve (DFİF) Destekleme Fiyat istikrar fonu iadesi almıştır? 2- MENAS Şirketi"nin yaptığı ihracatların ne kadarının gerçek ve ne kadarının da hayali olduğu yolunda bir tespit var mıdır? Varsa miktarları nelerdir? 3- Bu Şirketin hangi yıllarda Defter ve belgeleri incelenmiş ve hangi tür matrah farkları bulunmuştur? 4- Bu konuda yargıya açılan davaların sonuçlan ile ilgili yargı kararının ait olduğu yargı mercii ile kararın tarih ve numaraları nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2008 Kamer Genç Tunceli Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadele Devletler Grubu (GRECO) nun Türkiye'de yolsuzlukla mücadelede alınacak önlemlere ilişkin uyum raporunun yayınlanmasına Hükümetinizce izin verilmediği GRECO"nun düzenlediği 7 Ekim 2008 tarihli çizelgede belirtilmiştir. 1 - Bu rapor Avrupa Konseyinin ilgili tüm ülkelerinde yayınlanmasına karar verildiği hâlde neden yalnız Türkiye"de yayınlanmasına izin verilmemiştir? 2- Bu raporda hükümetinizin hangi yolsuzluklarından söz edilmiştir? 3- Bu raporu yayınlama cesaretinizi gösterecek misiniz? Gösterecekseniz ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ülkemizin gündeminde içte ve dışta yolsuzluk tartışmaları ve yargılamaların bulunduğu günümüzde, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) içinde Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke hakkında yolsuzluklarla ilgili hazırladığı 2005 yılı rapomnun; 1. Türkiye bölümünün yayınlamasına neden müdahale edilmiş, izin verilmemiştir? 2. Raporun Türkiye bölümünde yer alanlan öğrenmek her vatandaşın ve toplumsal kesimlerin hakkı değil midir? 3. Siyasi düzeydeki yolsuzluğun kaygı yaratacak düzeyde yaygın olduğunun belirlendiği raporda, Özellikle Siyasetçi dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bir ön koşul olarak saptandığı ve önerildiği doğm mudur? - 7 5 8 -
Sayfa 51 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2008 Kamer Genç Tunceli 1- Genel Başkan Yardımcınız Dengir Fırat"ın ortak olduğu MENAS A.Ş."nin ihracat yaptığı yıllarda hangi yılda ne miktarda KDV ve (DFİF) Destekleme Fiyat istikrar fonu iadesi almıştır? 2- MENAS Şirketi"nin yaptığı ihracatların ne kadarının gerçek ve ne kadarının da hayali olduğu yolunda bir tespit var mıdır? Varsa miktarları nelerdir? 3- Bu Şirketin hangi yıllarda Defter ve belgeleri incelenmiş ve hangi tür matrah farkları bulunmuştur? 4- Bu konuda yargıya açılan davaların sonuçlan ile ilgili yargı kararının ait olduğu yargı mercii ile kararın tarih ve numaraları nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2008 Kamer Genç Tunceli Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadele Devletler Grubu (GRECO) nun Türkiye'de yolsuzlukla mücadelede alınacak önlemlere ilişkin uyum raporunun yayınlanmasına Hükümetinizce izin verilmediği GRECO"nun düzenlediği 7 Ekim 2008 tarihli çizelgede belirtilmiştir. 1 - Bu rapor Avrupa Konseyinin ilgili tüm ülkelerinde yayınlanmasına karar verildiği hâlde neden yalnız Türkiye"de yayınlanmasına izin verilmemiştir? 2- Bu raporda hükümetinizin hangi yolsuzluklarından söz edilmiştir? 3- Bu raporu yayınlama cesaretinizi gösterecek misiniz? Gösterecekseniz ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ülkemizin gündeminde içte ve dışta yolsuzluk tartışmaları ve yargılamaların bulunduğu günümüzde, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) içinde Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke hakkında yolsuzluklarla ilgili hazırladığı 2005 yılı rapomnun; 1. Türkiye bölümünün yayınlamasına neden müdahale edilmiş, izin verilmemiştir? 2. Raporun Türkiye bölümünde yer alanlan öğrenmek her vatandaşın ve toplumsal kesimlerin hakkı değil midir? 3. Siyasi düzeydeki yolsuzluğun kaygı yaratacak düzeyde yaygın olduğunun belirlendiği raporda, Özellikle Siyasetçi dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bir ön koşul olarak saptandığı ve önerildiği doğm mudur? - 7 5 8 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 22.10.2008 Kamer Genç Tunceli Partiniz Gümüşhane İl Başkanı Yusuf Özgün'ün, İldeki Resmî Kurumların bir çoğunun elektrik işlerinin taşeronluğunu aldığı, işleri bitirmeden veya vasfına uygun iş yapmadan kurumlardan para çektiği, buna engel olmak isteyen Mühendisin, Bayındırlık Müdürlüğüne gidip odasında ağır hakaret ederek işten el çektirdiği ve bu şahsın şikâyeti üzerine hakkında açılan davada, bu kişiye yaptığı tehdit sonucunda davasında vazgeçmesine rağmen, Gümüşhane sulh ceza mahkemesince görevli memura görevinden dolayı yaptığı hakaretten 9 ay ceza aldığı anlaşılmıştır. 1- Kamu görevini dürüst yapan kişiye karşı İl Başkanınızın davranışlarını benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız neden hakkında gerekli işlemi yapmıyorsunuz? 2- Gümüşhane İlinde İl Başkanınız, 2003-2008 yılları arasında hangi resmî kuruluşlardan ne miktarda ihale ve hangi usulle almıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Kamer Genç Tunceli Mülkiyeti T.C. Emekli Sandığına ait iken 145.300.000 $ bedelle 05.04.2006 tarihinde Bayraktarlar Holding A.Ş. ne özelleştirme yolu ile verilen Büyük Tarabya Otelinin; 1- 11.389 metrekare büyüklüğündeki bu arsada özelleştirmeden sonra imar değişikliği yapılmış mıdır? Yapılmış ise nasıl bir değişiklik yapılmıştır? Yapılan bu değişiklikle inşaat alanı ile değeri ne olmuştur? 2- İhaleye kaç firma girmiştir? İhalede anlaşma olmuş mudur? 3- İhalenin bu firmaya verilmesinde ve imar değişikliği yapılmasında Kayserili politikacıların bir katkısı olmuş mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ardı ardına yapılan yüksek zamlar vatandaşın belini iyice bükmüştür. Dünyada petrol fiyatları düşerken, döviz kurlan, petrol ve petrol ürünleri artışı gerekçe gösterilerek doğalgaz fiyatlan konutta yüzde 22.50 ve sanayide yüzde 22 artınlmıştır. Son zamlarla, 10 ay içinde doğalgaz fiyatlan ortalama yüzde 60 oranında artmıştır.
Sayfa 52 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 1 - 7 5 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 22.10.2008 Kamer Genç Tunceli Partiniz Gümüşhane İl Başkanı Yusuf Özgün'ün, İldeki Resmî Kurumların bir çoğunun elektrik işlerinin taşeronluğunu aldığı, işleri bitirmeden veya vasfına uygun iş yapmadan kurumlardan para çektiği, buna engel olmak isteyen Mühendisin, Bayındırlık Müdürlüğüne gidip odasında ağır hakaret ederek işten el çektirdiği ve bu şahsın şikâyeti üzerine hakkında açılan davada, bu kişiye yaptığı tehdit sonucunda davasında vazgeçmesine rağmen, Gümüşhane sulh ceza mahkemesince görevli memura görevinden dolayı yaptığı hakaretten 9 ay ceza aldığı anlaşılmıştır. 1- Kamu görevini dürüst yapan kişiye karşı İl Başkanınızın davranışlarını benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız neden hakkında gerekli işlemi yapmıyorsunuz? 2- Gümüşhane İlinde İl Başkanınız, 2003-2008 yılları arasında hangi resmî kuruluşlardan ne miktarda ihale ve hangi usulle almıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Kamer Genç Tunceli Mülkiyeti T.C. Emekli Sandığına ait iken 145.300.000 $ bedelle 05.04.2006 tarihinde Bayraktarlar Holding A.Ş. ne özelleştirme yolu ile verilen Büyük Tarabya Otelinin; 1- 11.389 metrekare büyüklüğündeki bu arsada özelleştirmeden sonra imar değişikliği yapılmış mıdır? Yapılmış ise nasıl bir değişiklik yapılmıştır? Yapılan bu değişiklikle inşaat alanı ile değeri ne olmuştur? 2- İhaleye kaç firma girmiştir? İhalede anlaşma olmuş mudur? 3- İhalenin bu firmaya verilmesinde ve imar değişikliği yapılmasında Kayserili politikacıların bir katkısı olmuş mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorulanının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ardı ardına yapılan yüksek zamlar vatandaşın belini iyice bükmüştür. Dünyada petrol fiyatları düşerken, döviz kurlan, petrol ve petrol ürünleri artışı gerekçe gösterilerek doğalgaz fiyatlan konutta yüzde 22.50 ve sanayide yüzde 22 artınlmıştır. Son zamlarla, 10 ay içinde doğalgaz fiyatlan ortalama yüzde 60 oranında artmıştır. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 0 - Ekim ayı başında yapılan ve Kasım ayına ertelenen elektrik zammının da uygulamaya girmesiyle birlikte, Ekim itibariyle elektrik fiyatları konutlarda yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 oranında zamlanmıştır. Yeni fiyatlarla, elektrik fiyatları yılbaşından itibaren yüzde 65 oranında artmıştır. Bu bilgiler ışığında; 1. Bu zamlar, vatandaşlarımızın ısınmak için kömürlü sobalara, aydınlatma için de gaz lambalarına geri dönmelerine neden olmaz mı? Niçin bu yüksek zamları yapıyorsunuz? Dört kişilik bir ailenin aylık elektrik ve doğalgaz faturası bu zamlarla ortalama kaç paraya çıkacaktır? Bu konuda bir araştırmanız var mıdır? 2. Bu zamlar karşısında şaşkına dönen, yıllık yüzde 8.5 zam öngördüğünüz memur ve emeklileri bu zamlardan nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Memur ve emekli maaşlarında yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 3. Yanlış ekonomik politikalar sonucu altı yıl içinde bitirilen tanm ve hayvancılıktan sonra bu yüksek zamlarla şimdi de sanayi sektörü mü bitirilmek isteniyor? Doğalgaz ve elektrik zamlarını geri almayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. Osman Kaptan Antalya Doğalgaza yeni yapılan % 22,5 luk zamla, son 11 ayda toplam % 82 zam yapılmıştır. Bu zamlar bütün sektörleri ve halkımızı çok ciddi sıkıntı içine sokmakta ve memura-emekliye yıllık % 8 ücret artışı yapılırken; doğalgaza, ücretlilere verilenin 10 katı zam yapılması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmaktadır. 1 - Bu zamlara, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP İi belediyelerin BOTAŞ'a olan borçlannı ödememeleri mi neden olmaktadır? 2- BOTAŞ'a doğalgaz borcu olan belediyeler ve kamu kurumları hangileridir? Bunların borçlarının miktarı nedir? 3- Dünyada Petrol fiyatları düşerken, ülkemizde doğalgaza zam yapılmasının nedeni nedir? 4- Partizanca dağıtılan kömür ve erzak torbalarının bedeli, doğalgaza yapılan zamla halkımıza mı ödetilmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Başbakan Sn. Recep Tayip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru:l- Hükümetleriniz döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınma için geliştirdiğiniz ve şimdiye kadar uyguladığınız projeler hangi projelerdir? Soru:2- Hükümetleriniz döneminde yıllar itibanyla, bu bölgelerde kaç çocuğa, kaç YTL'den toplam ne kadar eğitim yardımı yapılmıştır? Soru:3- Yukanda belirtilen eğitim yardımı dışında, bu bölgelerimize Hükümetleriniz döneminde yıllar itibarıyla ne kadar sosyal yardım yapılmıştır?
Sayfa 53 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 0 - Ekim ayı başında yapılan ve Kasım ayına ertelenen elektrik zammının da uygulamaya girmesiyle birlikte, Ekim itibariyle elektrik fiyatları konutlarda yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 oranında zamlanmıştır. Yeni fiyatlarla, elektrik fiyatları yılbaşından itibaren yüzde 65 oranında artmıştır. Bu bilgiler ışığında; 1. Bu zamlar, vatandaşlarımızın ısınmak için kömürlü sobalara, aydınlatma için de gaz lambalarına geri dönmelerine neden olmaz mı? Niçin bu yüksek zamları yapıyorsunuz? Dört kişilik bir ailenin aylık elektrik ve doğalgaz faturası bu zamlarla ortalama kaç paraya çıkacaktır? Bu konuda bir araştırmanız var mıdır? 2. Bu zamlar karşısında şaşkına dönen, yıllık yüzde 8.5 zam öngördüğünüz memur ve emeklileri bu zamlardan nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Memur ve emekli maaşlarında yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 3. Yanlış ekonomik politikalar sonucu altı yıl içinde bitirilen tanm ve hayvancılıktan sonra bu yüksek zamlarla şimdi de sanayi sektörü mü bitirilmek isteniyor? Doğalgaz ve elektrik zamlarını geri almayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. Osman Kaptan Antalya Doğalgaza yeni yapılan % 22,5 luk zamla, son 11 ayda toplam % 82 zam yapılmıştır. Bu zamlar bütün sektörleri ve halkımızı çok ciddi sıkıntı içine sokmakta ve memura-emekliye yıllık % 8 ücret artışı yapılırken; doğalgaza, ücretlilere verilenin 10 katı zam yapılması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmaktadır. 1 - Bu zamlara, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP İi belediyelerin BOTAŞ'a olan borçlannı ödememeleri mi neden olmaktadır? 2- BOTAŞ'a doğalgaz borcu olan belediyeler ve kamu kurumları hangileridir? Bunların borçlarının miktarı nedir? 3- Dünyada Petrol fiyatları düşerken, ülkemizde doğalgaza zam yapılmasının nedeni nedir? 4- Partizanca dağıtılan kömür ve erzak torbalarının bedeli, doğalgaza yapılan zamla halkımıza mı ödetilmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Başbakan Sn. Recep Tayip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru:l- Hükümetleriniz döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınma için geliştirdiğiniz ve şimdiye kadar uyguladığınız projeler hangi projelerdir? Soru:2- Hükümetleriniz döneminde yıllar itibanyla, bu bölgelerde kaç çocuğa, kaç YTL'den toplam ne kadar eğitim yardımı yapılmıştır? Soru:3- Yukanda belirtilen eğitim yardımı dışında, bu bölgelerimize Hükümetleriniz döneminde yıllar itibarıyla ne kadar sosyal yardım yapılmıştır? TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Madencilik sektörü ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Madencilik ürünleri demir çelik, metalürji, seramik, kimya, cam, boya, enerji, döküm, çimento vb. bir çok sektörde birincil hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır. Ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı planlayan sektör, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, Hükümetten yardım talep etmektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Sektörü krizden kurtarmak için akaryakıt ve elektrik fiyatları içindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını düşünüyor musunuz? 2. SSK prim ve diğer vergilerin faizsiz olarak bir yıl süre ile ertelemesi konusunda çalışmanız var mıdır? 3. Eximbank'dan uygun kredi sağlayarak, kullanılan ihracatçı kredilerini erteleyecek misiniz? Bu konuda planınız var mıdır? 4. Mevcut bölgesel teşviklerin acilen tüm madencilik sektörüne de uygulamayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Ülkemizde çok büyük depremler meydana gelmiş ve bu depremlerde de çok sayıda can ve mal kaybı olmuştur. Meydana gelen doğal afetler ve enerji ihtiyacı, jeoloji mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Üniversitelerimizden her yıl kaç adet jeoloji mühendisi mezun olmaktadır? Mezun olan bu jeoloji mühendislerinden kamu ve özel sektörde ortalama kaç kişi istihdam edilmektedir? 2. Yer altı kaynaklarımızın zenginliği, doğal afetler, ülkemizin artan enerji ihtiyacı daha fazla jeoloji mühendisinin istihdam edilmesini gerektirmez mi? 2008 KPSS sınavına kaç jeoloji mühendisi girmiştir? Sınava giren bu mühendislerimizden kaç kişi hangi kurumlarda istihdam edilmiştir? 3. Yıllardır dirsek çürüterek okul bitiren, işsiz jeoloji mühendislerimizin durumu ile ilgili her hangi bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Sayfa 54 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Madencilik sektörü ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Madencilik ürünleri demir çelik, metalürji, seramik, kimya, cam, boya, enerji, döküm, çimento vb. bir çok sektörde birincil hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır. Ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı planlayan sektör, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, Hükümetten yardım talep etmektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Sektörü krizden kurtarmak için akaryakıt ve elektrik fiyatları içindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını düşünüyor musunuz? 2. SSK prim ve diğer vergilerin faizsiz olarak bir yıl süre ile ertelemesi konusunda çalışmanız var mıdır? 3. Eximbank'dan uygun kredi sağlayarak, kullanılan ihracatçı kredilerini erteleyecek misiniz? Bu konuda planınız var mıdır? 4. Mevcut bölgesel teşviklerin acilen tüm madencilik sektörüne de uygulamayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Ülkemizde çok büyük depremler meydana gelmiş ve bu depremlerde de çok sayıda can ve mal kaybı olmuştur. Meydana gelen doğal afetler ve enerji ihtiyacı, jeoloji mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1. Üniversitelerimizden her yıl kaç adet jeoloji mühendisi mezun olmaktadır? Mezun olan bu jeoloji mühendislerinden kamu ve özel sektörde ortalama kaç kişi istihdam edilmektedir? 2. Yer altı kaynaklarımızın zenginliği, doğal afetler, ülkemizin artan enerji ihtiyacı daha fazla jeoloji mühendisinin istihdam edilmesini gerektirmez mi? 2008 KPSS sınavına kaç jeoloji mühendisi girmiştir? Sınava giren bu mühendislerimizden kaç kişi hangi kurumlarda istihdam edilmiştir? 3. Yıllardır dirsek çürüterek okul bitiren, işsiz jeoloji mühendislerimizin durumu ile ilgili her hangi bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 6 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Sayın Başbakan, Türk halkı haberi gazete ve televizyonlardan öğrenmiştir. "ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifiniz" Washington tarafından alaycı bir üslupla reddedilmiştir. Bu bilgiler ışığında; 1. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma konusunda girişimde bulundunuz mu? Bu girişim Washington tarafından alaycı bir şekilde reddedildi mi? 2. Memur, işçi ve emekliler her gün sokaklarda hak aramak için yürürken, esnaf, çiftçi ve sanayicimiz ekonomik kriz karşısında kan ağlarken, ABD'de yerine ülkemizde bu kesimlerle arabuluculuğa soyunmanız daha doğru olmaz mı? Bu kesimleri ekonomik sıkıntıdan ne zaman kurtaracaksınız? 3. Türkiye'nin arabuluculuk gerektiren sorunları var mıdır? Var ise bu konuda hangi ülke veya ülkeler arabuluculuğa soyunmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 27.11.2008 Hüsnü Çöllü Antalya Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 17.07.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 1- Söz konusu Yönetmelik kapsamında Başbakanlığa, kaç başvuru olmuştur? Başvuruların kaç tanesi değerlendirilmiş ve yardım yapılması kararlaştırılmış, kaç yardım başvurusu geri çevrilmiştir? 2- Yardım yapılması kararlaştırılan demek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlar hangileridir? Bunlara ayrı ayn ne kadar yardım yapılması kararlaştınlmıştır? 3- Yardım başvurusu geri çevrilen kuruluşlar hangileridir? Bunlann yardım talepleri ne kadardır? 4- Yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı denetlenmekte midir? Yardımların amaç dışı kullanımı ile ilgili hangi kuruluş hakkında ne işlem yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep
Sayfa 55 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 6 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman Sayın Başbakan, Türk halkı haberi gazete ve televizyonlardan öğrenmiştir. "ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifiniz" Washington tarafından alaycı bir üslupla reddedilmiştir. Bu bilgiler ışığında; 1. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma konusunda girişimde bulundunuz mu? Bu girişim Washington tarafından alaycı bir şekilde reddedildi mi? 2. Memur, işçi ve emekliler her gün sokaklarda hak aramak için yürürken, esnaf, çiftçi ve sanayicimiz ekonomik kriz karşısında kan ağlarken, ABD'de yerine ülkemizde bu kesimlerle arabuluculuğa soyunmanız daha doğru olmaz mı? Bu kesimleri ekonomik sıkıntıdan ne zaman kurtaracaksınız? 3. Türkiye'nin arabuluculuk gerektiren sorunları var mıdır? Var ise bu konuda hangi ülke veya ülkeler arabuluculuğa soyunmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 27.11.2008 Hüsnü Çöllü Antalya Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 17.07.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 1- Söz konusu Yönetmelik kapsamında Başbakanlığa, kaç başvuru olmuştur? Başvuruların kaç tanesi değerlendirilmiş ve yardım yapılması kararlaştırılmış, kaç yardım başvurusu geri çevrilmiştir? 2- Yardım yapılması kararlaştırılan demek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlar hangileridir? Bunlara ayrı ayn ne kadar yardım yapılması kararlaştınlmıştır? 3- Yardım başvurusu geri çevrilen kuruluşlar hangileridir? Bunlann yardım talepleri ne kadardır? 4- Yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı denetlenmekte midir? Yardımların amaç dışı kullanımı ile ilgili hangi kuruluş hakkında ne işlem yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 3 - Seçim bölgem Gaziantep teşvik mağduru bir il olarak global finans krizinden etkilenmesine rağmen ihracat sıralamasında geçen yıllara göre daha üst sıralarda yer almıştır. Doğalgaza bir yıl içinde yapılan % 80 oranında zam ile enerji maliyetlerindeki artış elbette ki üretimi ve ihracatı olumsuz etkilemiş iken; 1 - Botaş'ın doğalgaz kullanarak üretim yapan sanayici ve özel sektörden; yeni zamlardan sonra doğalgaz tüketimleri için limit içi teminat mektubu istenmesi ilave bir mali yük değil midir? 2- Bu haksız uygulama özel şirketleri sıkıntıya sokarken, Aynı uygulama Ankara-Gaz'a, İGDAŞ'a ve diğer illerdeki belediye ortaklığı gaz dağıtım şirketlerine neden yapılmamaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Bir yanda soğuk, diğer yanda zamlar doğalgaz faturalarını iyice vurmuştur. Yüzde 80'lere varan zamlar karşısında doğalgaz alamayan emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız doğalgaz satışında taksit yapılmasını istemektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Kömürü ücretsiz olarak dağıtan hükümet, bedava olarak dağıttığı kömürün parasını doğalgaz fiyatlanndan çıkarmaya çalışınca olan oldu. Yüksek zamlar karşısında gaz alamaz hale gelen emekli ve dar gelirli, doğalgaz satışında taksit ister hale geldi. Emekli vatandaşlarımızın feryadına kulak vererek, doğalgaz satışında taksit yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Toplu Konut İdaresi (TOKİ) "yoksula konut" projesi adı altında 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konutlar yapacağını duyurmuştur. Bu bilgiler ışığında; 1. Bu proje kapsamında hangi illerimizde kaç adet yoksul konum yapmayı planlıyorsunuz? Niçin bu iller seçilmiştir? Diğer illerimizde yoksul insanlar yok mudur? Bu illerin seçilmesinde hangi kriterler kullanılmıştır? 2. Yoksul konutlannı niçin 81 ilimizde aynı anda başlatmıyorsunuz? Devlet imkanlarıyla belli illerimizde yoksul konutu yapılması, konut yapılmayacak olan diğer illerimizde yaşayan yoksullara haksızlık olmaz mı?
Sayfa 56 -
T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 3 - Seçim bölgem Gaziantep teşvik mağduru bir il olarak global finans krizinden etkilenmesine rağmen ihracat sıralamasında geçen yıllara göre daha üst sıralarda yer almıştır. Doğalgaza bir yıl içinde yapılan % 80 oranında zam ile enerji maliyetlerindeki artış elbette ki üretimi ve ihracatı olumsuz etkilemiş iken; 1 - Botaş'ın doğalgaz kullanarak üretim yapan sanayici ve özel sektörden; yeni zamlardan sonra doğalgaz tüketimleri için limit içi teminat mektubu istenmesi ilave bir mali yük değil midir? 2- Bu haksız uygulama özel şirketleri sıkıntıya sokarken, Aynı uygulama Ankara-Gaz'a, İGDAŞ'a ve diğer illerdeki belediye ortaklığı gaz dağıtım şirketlerine neden yapılmamaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Bir yanda soğuk, diğer yanda zamlar doğalgaz faturalarını iyice vurmuştur. Yüzde 80'lere varan zamlar karşısında doğalgaz alamayan emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız doğalgaz satışında taksit yapılmasını istemektedir. Bu bilgiler ışığında; 1. Kömürü ücretsiz olarak dağıtan hükümet, bedava olarak dağıttığı kömürün parasını doğalgaz fiyatlanndan çıkarmaya çalışınca olan oldu. Yüksek zamlar karşısında gaz alamaz hale gelen emekli ve dar gelirli, doğalgaz satışında taksit ister hale geldi. Emekli vatandaşlarımızın feryadına kulak vererek, doğalgaz satışında taksit yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Toplu Konut İdaresi (TOKİ) "yoksula konut" projesi adı altında 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konutlar yapacağını duyurmuştur. Bu bilgiler ışığında; 1. Bu proje kapsamında hangi illerimizde kaç adet yoksul konum yapmayı planlıyorsunuz? Niçin bu iller seçilmiştir? Diğer illerimizde yoksul insanlar yok mudur? Bu illerin seçilmesinde hangi kriterler kullanılmıştır? 2. Yoksul konutlannı niçin 81 ilimizde aynı anda başlatmıyorsunuz? Devlet imkanlarıyla belli illerimizde yoksul konutu yapılması, konut yapılmayacak olan diğer illerimizde yaşayan yoksullara haksızlık olmaz mı? TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Kamer Genç Tunceli AB ve Amerika'da 1.4 milyon $ kendi ürünlerinin tercih edilmesi için rüşvet verdiği yargı karan ile belirtilen Siemens firmasının Türkiye'de de aynı yollarla rüşvet dağıtıldığı iddia edilmektedir. 1- Bu olaylar doğru mudur? 2- Azeri gazının Türkiye'ye nakli konusunda (Botaşla yapılan sözleşmelerde) Siemens gaz tribünün kullanılması yolunda bir zorunluluk veya telkin yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu hususu zorunlu kılan nedenler nelerdir? Böyle bir zorunluluğun adı geçen firmadan sağlanan özel bir menfaatten mi kaynaklanmıştır? 3- Bu konuda savcılıklara yapılmış bir şikayet var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen sorulanının, Diyanet İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Famk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlması için gereğini saygılanmla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Bakanlığınız Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlannda sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an Kursu personelinin, bağlı bulunduklan müftülüklerle her yıl yeniden sözleşme yaparak çalışmak zorunda olduğu bilinmektedir. Bu durumdaki personelin gerek psikolojik gerekse çalışma verimi açı­ sından olumsuz yönde etkilediği ve sosyal haklannın bulunmadığı yönündeki iddialarla ilgili olarak; 1. Bakanlığınıza bağlı il veya ilçe müftülüklerinde sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an kursu personelinin sayısı ne kadardır? 2. Bu durumdaki personelin sosyal haklarının bulunmadığı iddiaları doğru mudur? 3. Doğru ise çalışma şartlannın iyileştirilmesi, sosyal haklann verilmesi ve sözleşmeli kadrolann daimi kadroya dönüştürülmesi yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Famk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğm Tokat SORU: Tokat ilinde İmam ve Müezzini olmayan şehir merkezleri ve köy camileri vardır. Buralardaki boş kadrolara ne zaman imam ve müezzin atanacaktır?
Sayfa 57 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Kamer Genç Tunceli AB ve Amerika'da 1.4 milyon $ kendi ürünlerinin tercih edilmesi için rüşvet verdiği yargı karan ile belirtilen Siemens firmasının Türkiye'de de aynı yollarla rüşvet dağıtıldığı iddia edilmektedir. 1- Bu olaylar doğru mudur? 2- Azeri gazının Türkiye'ye nakli konusunda (Botaşla yapılan sözleşmelerde) Siemens gaz tribünün kullanılması yolunda bir zorunluluk veya telkin yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu hususu zorunlu kılan nedenler nelerdir? Böyle bir zorunluluğun adı geçen firmadan sağlanan özel bir menfaatten mi kaynaklanmıştır? 3- Bu konuda savcılıklara yapılmış bir şikayet var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda belirtilen sorulanının, Diyanet İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Famk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlması için gereğini saygılanmla arz ederim. Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Bakanlığınız Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlannda sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an Kursu personelinin, bağlı bulunduklan müftülüklerle her yıl yeniden sözleşme yaparak çalışmak zorunda olduğu bilinmektedir. Bu durumdaki personelin gerek psikolojik gerekse çalışma verimi açı­ sından olumsuz yönde etkilediği ve sosyal haklannın bulunmadığı yönündeki iddialarla ilgili olarak; 1. Bakanlığınıza bağlı il veya ilçe müftülüklerinde sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an kursu personelinin sayısı ne kadardır? 2. Bu durumdaki personelin sosyal haklarının bulunmadığı iddiaları doğru mudur? 3. Doğru ise çalışma şartlannın iyileştirilmesi, sosyal haklann verilmesi ve sözleşmeli kadrolann daimi kadroya dönüştürülmesi yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Famk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğm Tokat SORU: Tokat ilinde İmam ve Müezzini olmayan şehir merkezleri ve köy camileri vardır. Buralardaki boş kadrolara ne zaman imam ve müezzin atanacaktır? TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: TİKA olarak Suriye ve Irak'ta ofis açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 04.01.2010 Av. Rıdvan Yalçın Ordu Soru: Geçtiğimiz ramazan ayında bazı camilerimize asılan mahyalarda "Önce Vatan", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Ordumuza Şükran Borçluyuz", "Milli Birlik Esastır" şeklinde milletimizin ortak hassasiyetlerini yansıtan sözlerin yazılmasından sonra, bu sözlerden rahatsız olan mihrakların itirazları üzerine, ilgili yönetmeliğin değiştirilerek, mahyalarda nelerin yazılacağını Diyanet İşleri Başkanlığının karar vermesi benimsenmiştir. Bu itibarla; 1) Böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Bakanlığınız, hükümetiniz ya da Diyanet İşleri Başkanlığı yukarıda belirtilen sözlerin hangisi ya da hangilerinden rahatsızlık duymaktadır? Gelecek ramazan ayı için ne tür sözler düşünülmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 05.01.2010 Av. Rıdvan Yalçın Ordu Soru: Geçtiğimiz ramazan ayında bir ilimizin bir camisinde Türkçe dışında bir yerel dille vaaz yapılmıştır. Bu itibarla; 1) Yapılan işle ilgili bakanlığınızın bir talimatı bulunmakta mıdır? 2) Yapılan iş yürürlükteki mevzuatınıza uygun mudur? Camiler kamu kurumu sayılmakta mıdır? Mevzuata uygunluk yoksa ne tür bir işlem yapılmıştır? 3) Milletimizin hem yasal hem fiilen ortak resmi ve anlaşma dili olan Türkçe dışında bir yerel dille vaaz yapılmasından ne amaçlanmaktadır? Camilerimize gelen insanlar içinde Türkçe bilmeyen kaç insan bulunmaktadır? Vaaz yapılan mahalli dili anlamayan kaç insan bulunmaktadır? Elinizde bir istatistik var mıdır? Bu uygulamayı sürdürmeyi düşünmekte misiniz? - 7 6 5 -
Sayfa 58 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: TİKA olarak Suriye ve Irak'ta ofis açmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 04.01.2010 Av. Rıdvan Yalçın Ordu Soru: Geçtiğimiz ramazan ayında bazı camilerimize asılan mahyalarda "Önce Vatan", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Ordumuza Şükran Borçluyuz", "Milli Birlik Esastır" şeklinde milletimizin ortak hassasiyetlerini yansıtan sözlerin yazılmasından sonra, bu sözlerden rahatsız olan mihrakların itirazları üzerine, ilgili yönetmeliğin değiştirilerek, mahyalarda nelerin yazılacağını Diyanet İşleri Başkanlığının karar vermesi benimsenmiştir. Bu itibarla; 1) Böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Bakanlığınız, hükümetiniz ya da Diyanet İşleri Başkanlığı yukarıda belirtilen sözlerin hangisi ya da hangilerinden rahatsızlık duymaktadır? Gelecek ramazan ayı için ne tür sözler düşünülmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 05.01.2010 Av. Rıdvan Yalçın Ordu Soru: Geçtiğimiz ramazan ayında bir ilimizin bir camisinde Türkçe dışında bir yerel dille vaaz yapılmıştır. Bu itibarla; 1) Yapılan işle ilgili bakanlığınızın bir talimatı bulunmakta mıdır? 2) Yapılan iş yürürlükteki mevzuatınıza uygun mudur? Camiler kamu kurumu sayılmakta mıdır? Mevzuata uygunluk yoksa ne tür bir işlem yapılmıştır? 3) Milletimizin hem yasal hem fiilen ortak resmi ve anlaşma dili olan Türkçe dışında bir yerel dille vaaz yapılmasından ne amaçlanmaktadır? Camilerimize gelen insanlar içinde Türkçe bilmeyen kaç insan bulunmaktadır? Vaaz yapılan mahalli dili anlamayan kaç insan bulunmaktadır? Elinizde bir istatistik var mıdır? Bu uygulamayı sürdürmeyi düşünmekte misiniz? - 7 6 5 - TBMM B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 - 7 6 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1.02.2010 Ensar Öğüt Ardahan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ardahan'da kiraya verilen işletmelerin geciken kira bedelleri için yıllık % 120 faiz talep etmesi işletme sahiple-rini şaşırtmıştır. Diğer Devlet kurumlarınca uygulanan yasal faiz oranının bu kurumca da uygulanması genel kabul olarak istenmektedir. 1- Ardahan Diyanet Vakfı tarafından Merkez Camii önündeki işyerlerinin kira bedellerini ödeyemeyen kiracılardan istenen yıllık yüksek faiz oranı %120'dir oysa Türkiye'de uygulanan faiz oranı daha düşüktür. Diğer devlet kurumlarında uygulanan faiz oranının bu kurumda uygulanması için bir çalışma yapacak mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğru Tokat Ülkemizde Camilerimiz ve bu camilerde halkımıza hizmet veren din görevlilerimizin her türlü zorluklara rağmen birlik ve beraberliğimizi ayakta tutan, insan, vatan ve bayrak sevgisini anlatma ve yaşatma misyonu vardır. Din görevlilerimizin daha rahat çalışmasını sağlamak amacıyla; 1- Din görevlilerimizin mali durumunun düzeltilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 2- Lojmanı bulunmayan yerlerde din görevlilerimize konut yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Vekil olarak ve 4-B statüsünde çalışan imam ve müezzinlerimizin kadro sorunlarının çözülmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır? 4- Camilerimize; yapmış oldukları genel giderlerin (Elektrik, su, yakıt) karşılanması amacıyla, kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz? 5- Camilerimizin temizlik sorununun çözülmesi ile ilgili çalışmanız var mıdır? BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan, kırk beş dakika süre verildi; buyurunuz. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarından biri olan sözlü soru önergelerine Hükümet adına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1138) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Doğal gaz fiyatları 2/5/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre, şehir içi doğal gaz dağıtım ve satışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Abonelere doğal gaz satışının faturalandırma ve tahsilatı dağıtım şirketlerinin faaliyet ve sorumluluk alanında yer almaktadır. Bundan dolayı BOTAŞ Genel Müdürlüğünün, dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine müdahalesinin söz konusu olmadığını bu soru vesilesiyle ifade etmiş oluyorum.
Sayfa 59 -
TBMM B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 - 7 6 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1.02.2010 Ensar Öğüt Ardahan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ardahan'da kiraya verilen işletmelerin geciken kira bedelleri için yıllık % 120 faiz talep etmesi işletme sahiple-rini şaşırtmıştır. Diğer Devlet kurumlarınca uygulanan yasal faiz oranının bu kurumca da uygulanması genel kabul olarak istenmektedir. 1- Ardahan Diyanet Vakfı tarafından Merkez Camii önündeki işyerlerinin kira bedellerini ödeyemeyen kiracılardan istenen yıllık yüksek faiz oranı %120'dir oysa Türkiye'de uygulanan faiz oranı daha düşüktür. Diğer devlet kurumlarında uygulanan faiz oranının bu kurumda uygulanması için bir çalışma yapacak mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. Dr. Reşat Doğru Tokat Ülkemizde Camilerimiz ve bu camilerde halkımıza hizmet veren din görevlilerimizin her türlü zorluklara rağmen birlik ve beraberliğimizi ayakta tutan, insan, vatan ve bayrak sevgisini anlatma ve yaşatma misyonu vardır. Din görevlilerimizin daha rahat çalışmasını sağlamak amacıyla; 1- Din görevlilerimizin mali durumunun düzeltilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 2- Lojmanı bulunmayan yerlerde din görevlilerimize konut yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Vekil olarak ve 4-B statüsünde çalışan imam ve müezzinlerimizin kadro sorunlarının çözülmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır? 4- Camilerimize; yapmış oldukları genel giderlerin (Elektrik, su, yakıt) karşılanması amacıyla, kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz? 5- Camilerimizin temizlik sorununun çözülmesi ile ilgili çalışmanız var mıdır? BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan, kırk beş dakika süre verildi; buyurunuz. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarından biri olan sözlü soru önergelerine Hükümet adına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1138) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Doğal gaz fiyatları 2/5/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre, şehir içi doğal gaz dağıtım ve satışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Abonelere doğal gaz satışının faturalandırma ve tahsilatı dağıtım şirketlerinin faaliyet ve sorumluluk alanında yer almaktadır. Bundan dolayı BOTAŞ Genel Müdürlüğünün, dağıtım şirketlerinin faaliyetlerine müdahalesinin söz konusu olmadığını bu soru vesilesiyle ifade etmiş oluyorum. T B M M B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 6 7 - Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1034) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Soru önergesine konu olan Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane İl Başkanı ile kamu görevlisi arasında yaşanan tartışma hem parti merkezine hem de adli makamlara intikal etmiştir. Parti Genel Merkezimiz bir müfettiş görevlendirerek konu titizlikle incelenmiştir ve konunun ihaleyle, suistimallerle herhangi bir şekilde ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Memur arkadaşla yaşadığı tartışma adli mercilere intikal eden boyutuyla da ilgili il başkanı ceza almış ve bu cezası da ertelenmiştir. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1060) esas numaralı sözlü soru önergesi: İstanbul Tarabya Otelinin satışı için 31 Ocak 2006 tarihinden itibaren Resmî Gazete ve yüksek tirajlı gazetelere verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır; son teklif verme tarihi 29 Mart 2006 tarihi itibarıyla dokuz teklif alınmıştır. 4 Nisan 2006 tarihinde tüm teklif sahiplerinin katılımıyla kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda yapılan açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26 Mayıs 2006 tarihli kararıyla da en yüksek teklifi verene satılmıştır. 5434 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi gereği imar planı değişikliği bu otelle ilgili yapılmamıştır. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/999) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Soru önergesine konu olan RTÜK üyesinin bu göreve seçildiği 13/7/2005 tarihinden bu yana resmî bir görevin ifası amacıyla Almanya'ya seyahati olmamıştır. Ayrıca, 2002-2006 yılları arasında kamu görevi olmayan Burak Erdoğan'ın yurt dışı çıkışı olup olmadığı sorusunu da doğrusu anlamakta zorlandığımızı ifade etmek istiyorum. Eğer konuyla ilgili bir bilgi, belge, bir iddia söz konusu ise bunun gereğinin yapılmasını da bu vesileyle ifade ediyorum. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1098) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Küresel krizin yarattığı daralmayı gidermek, üretimi ve talebi canlandırmak için özel sektör odaklı birçok önlem alınmıştır. Kredi imkânları artırılmış, faiz oranlan indirilmiştir. Reel sektöre yönelik olarak KOBİ'lere verilen destekler çeşitlendirilip artırılmış, ihracat destekleri uygulamaya konulmuştur. İstihdam piyasasında işsizliğin asgari seviyelere çekilmesi için işveren sigorta primi indirilmiş, İşsizlik Fonu'ndan yararlanma imkânları artırılmış ve kısa çalışma ödeneği devreye sokularak miktarı ve yararlanma süreleri uzatılmış, bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimleri yapılmış, vergi borçlan yeniden yapılandırılmıştır. Sektörün, yani madenciliğin genel bu düzenlemelerden yararlandığını çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1099) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 2008 yılı içinde gerek KPSS ve gerekse İŞKUR aracılığıyla toplam 83 jeoloji mühendisi işe başlamış. Bunlar sektörler olarak, kurumlar olarak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne 40 jeoloji mühendisi, DSİ Genel Müdürlüğüne 14, Karayollan Genel Müdürlüğüne 2, Bayındırlık Bakanlığına 2, BOTAŞ ve TPAO'ya 7, Çevre ve Orman Bakanlığına 2, İller Bankasına 1, il özel idarelerine 3 ve benzeri olmak üzere çeşitli kurumlara ve özel sektörlere jeoloji mühendislerimiz yerleştirilmişlerdir. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1111) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye, ulusal çıkarları çerçevesinde bölgesinde huzur, refah ve istikrann sağlanması için çaba sarf etmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, İran'ın nükleer programı bağlamında bu ülkeyle uluslararası toplum arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümü için ülkemiz ilk aşamalardan itibaren konuya müdahil olmuş ve diplomatik süreci destekleyici bir tutum izlemiştir. Bu tutum taraflarca reddedilmediği gibi ülkemiz temaslarını artırması yönünde de cesaretlendirmiştir.
Sayfa 60 -
T B M M B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 6 7 - Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1034) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Soru önergesine konu olan Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane İl Başkanı ile kamu görevlisi arasında yaşanan tartışma hem parti merkezine hem de adli makamlara intikal etmiştir. Parti Genel Merkezimiz bir müfettiş görevlendirerek konu titizlikle incelenmiştir ve konunun ihaleyle, suistimallerle herhangi bir şekilde ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Memur arkadaşla yaşadığı tartışma adli mercilere intikal eden boyutuyla da ilgili il başkanı ceza almış ve bu cezası da ertelenmiştir. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1060) esas numaralı sözlü soru önergesi: İstanbul Tarabya Otelinin satışı için 31 Ocak 2006 tarihinden itibaren Resmî Gazete ve yüksek tirajlı gazetelere verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır; son teklif verme tarihi 29 Mart 2006 tarihi itibarıyla dokuz teklif alınmıştır. 4 Nisan 2006 tarihinde tüm teklif sahiplerinin katılımıyla kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda yapılan açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26 Mayıs 2006 tarihli kararıyla da en yüksek teklifi verene satılmıştır. 5434 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi gereği imar planı değişikliği bu otelle ilgili yapılmamıştır. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/999) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Soru önergesine konu olan RTÜK üyesinin bu göreve seçildiği 13/7/2005 tarihinden bu yana resmî bir görevin ifası amacıyla Almanya'ya seyahati olmamıştır. Ayrıca, 2002-2006 yılları arasında kamu görevi olmayan Burak Erdoğan'ın yurt dışı çıkışı olup olmadığı sorusunu da doğrusu anlamakta zorlandığımızı ifade etmek istiyorum. Eğer konuyla ilgili bir bilgi, belge, bir iddia söz konusu ise bunun gereğinin yapılmasını da bu vesileyle ifade ediyorum. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1098) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Küresel krizin yarattığı daralmayı gidermek, üretimi ve talebi canlandırmak için özel sektör odaklı birçok önlem alınmıştır. Kredi imkânları artırılmış, faiz oranlan indirilmiştir. Reel sektöre yönelik olarak KOBİ'lere verilen destekler çeşitlendirilip artırılmış, ihracat destekleri uygulamaya konulmuştur. İstihdam piyasasında işsizliğin asgari seviyelere çekilmesi için işveren sigorta primi indirilmiş, İşsizlik Fonu'ndan yararlanma imkânları artırılmış ve kısa çalışma ödeneği devreye sokularak miktarı ve yararlanma süreleri uzatılmış, bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimleri yapılmış, vergi borçlan yeniden yapılandırılmıştır. Sektörün, yani madenciliğin genel bu düzenlemelerden yararlandığını çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1099) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 2008 yılı içinde gerek KPSS ve gerekse İŞKUR aracılığıyla toplam 83 jeoloji mühendisi işe başlamış. Bunlar sektörler olarak, kurumlar olarak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne 40 jeoloji mühendisi, DSİ Genel Müdürlüğüne 14, Karayollan Genel Müdürlüğüne 2, Bayındırlık Bakanlığına 2, BOTAŞ ve TPAO'ya 7, Çevre ve Orman Bakanlığına 2, İller Bankasına 1, il özel idarelerine 3 ve benzeri olmak üzere çeşitli kurumlara ve özel sektörlere jeoloji mühendislerimiz yerleştirilmişlerdir. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1111) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye, ulusal çıkarları çerçevesinde bölgesinde huzur, refah ve istikrann sağlanması için çaba sarf etmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, İran'ın nükleer programı bağlamında bu ülkeyle uluslararası toplum arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümü için ülkemiz ilk aşamalardan itibaren konuya müdahil olmuş ve diplomatik süreci destekleyici bir tutum izlemiştir. Bu tutum taraflarca reddedilmediği gibi ülkemiz temaslarını artırması yönünde de cesaretlendirmiştir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 8 - Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü Bey'in (6/1119) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 2006-2008 döneminde Başbakanlık bütçesine dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1139) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Yoksul grubu konut çalışması kapsamında uygulama aşamasındaki toplam konut sayısı 13.638, ihale aşamasındaki toplam konut sayısı 7.718, hazırlık aşamasındaki toplam konut sayısı ise 8.664. Soru Karaman Milletvekilimiz tarafından sorulduğu için ifade etmek istiyorum: Karaman Kırbağı'nda yoksul gruba ait 256 konut çalışması yapılmaktadır ve ihalesi yapılmıştır. TOKİ, ilk etapta mülkiyet ya da plan sorunu bulunmayan illerde proje çalışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede, gerekli hazırlık çalışmaları yapıldıktan sonra söz konusu proje diğer illerimizde de uygulanabilecektir. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1143) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce Azerbaycan-Türkiye Şahdeniz Projesi kapsamında yapılan Sivas Kompresör İstasyonu ve Türkgözü Ölçüm Merkezi yapım işi ihalelerinin dokümanında belli bir marka gaz türbininin kullanılması yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1009) ve Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz Bey'in (6/1013) esas numaralı Sözlü Soru önergeleri: Ülkemiz yoksullukla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak 59'uncu Hükümetimiz döneminde Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna üye olmuştur. Türkiye, bu Grubun çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu Uygunluk Raporu'nda, değerlendirme raporunda ülkemize yöneltilen 21 tavsiyeden 7'sinin yerine getirildiği, 8'inin kısmen yerine getirildiği, 6'sının ise yerine getirilemediği kararlaştırılmıştır. Ne taslak uygunluk raporunda ne de genel kurul görüşmelerinde ülkemiz hakkında izleme süreci ihtimali gündeme getirilmemiş, kabul edilen raporda da Türkiye'nin tavsiyelerinin uygulanmasında gösterdiği çabalara vurgu yapılmıştır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu İç Tüzüğü'nün 15'inci maddesi uyarınca gerek değerlendirme gerekse uygunluk raporları kural olarak gizlidir ancak her ülke raporun açıklanmasına izin verebilmektedir. Birinci ve ikinci aşama ortak değerlendirme raporu, ülkemizin verdiği izinle 30 Kasım 2006 tarihinde açıklanmıştır. Uyum raporu ise ülkemizin izin vermesi sonucu 4 Kasım 2008 tarihinde açıklanmıştır. Ülkemiz tarafından yayınlanmasına izin verilen bir ve ikinci aşama değerlendirme raporlarına ve uygunluk raporuna hem Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun hem de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnternet sayfalarından ulaşılabilmektedir. Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan'ın (6/1065) ve Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1063) esas numaralı Sözlü Soru Önergeleri: Kasım 2008-Kasım 2009 dönemi arasında 0,83 TL olan metreküp doğal gaz satış fiyatı azalarak 0,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde temin edilmektedir. Doğal gaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan güncel alım fiyatları uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüllerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, güncel alım fiyatları geçmiş altı-dokuz aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmakta, bunlardaki fiyat artışı veya azalışı doğal gaz alım fiyatlarına gecikmeli olarak yansıtılmaktadır.
Sayfa 61 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 6 8 - Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü Bey'in (6/1119) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 2006-2008 döneminde Başbakanlık bütçesine dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1139) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Yoksul grubu konut çalışması kapsamında uygulama aşamasındaki toplam konut sayısı 13.638, ihale aşamasındaki toplam konut sayısı 7.718, hazırlık aşamasındaki toplam konut sayısı ise 8.664. Soru Karaman Milletvekilimiz tarafından sorulduğu için ifade etmek istiyorum: Karaman Kırbağı'nda yoksul gruba ait 256 konut çalışması yapılmaktadır ve ihalesi yapılmıştır. TOKİ, ilk etapta mülkiyet ya da plan sorunu bulunmayan illerde proje çalışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede, gerekli hazırlık çalışmaları yapıldıktan sonra söz konusu proje diğer illerimizde de uygulanabilecektir. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1143) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce Azerbaycan-Türkiye Şahdeniz Projesi kapsamında yapılan Sivas Kompresör İstasyonu ve Türkgözü Ölçüm Merkezi yapım işi ihalelerinin dokümanında belli bir marka gaz türbininin kullanılması yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1009) ve Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz Bey'in (6/1013) esas numaralı Sözlü Soru önergeleri: Ülkemiz yoksullukla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak 59'uncu Hükümetimiz döneminde Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna üye olmuştur. Türkiye, bu Grubun çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu Uygunluk Raporu'nda, değerlendirme raporunda ülkemize yöneltilen 21 tavsiyeden 7'sinin yerine getirildiği, 8'inin kısmen yerine getirildiği, 6'sının ise yerine getirilemediği kararlaştırılmıştır. Ne taslak uygunluk raporunda ne de genel kurul görüşmelerinde ülkemiz hakkında izleme süreci ihtimali gündeme getirilmemiş, kabul edilen raporda da Türkiye'nin tavsiyelerinin uygulanmasında gösterdiği çabalara vurgu yapılmıştır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu İç Tüzüğü'nün 15'inci maddesi uyarınca gerek değerlendirme gerekse uygunluk raporları kural olarak gizlidir ancak her ülke raporun açıklanmasına izin verebilmektedir. Birinci ve ikinci aşama ortak değerlendirme raporu, ülkemizin verdiği izinle 30 Kasım 2006 tarihinde açıklanmıştır. Uyum raporu ise ülkemizin izin vermesi sonucu 4 Kasım 2008 tarihinde açıklanmıştır. Ülkemiz tarafından yayınlanmasına izin verilen bir ve ikinci aşama değerlendirme raporlarına ve uygunluk raporuna hem Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun hem de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnternet sayfalarından ulaşılabilmektedir. Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan'ın (6/1065) ve Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış Bey'in (6/1063) esas numaralı Sözlü Soru Önergeleri: Kasım 2008-Kasım 2009 dönemi arasında 0,83 TL olan metreküp doğal gaz satış fiyatı azalarak 0,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde temin edilmektedir. Doğal gaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan güncel alım fiyatları uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüllerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, güncel alım fiyatları geçmiş altı-dokuz aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmakta, bunlardaki fiyat artışı veya azalışı doğal gaz alım fiyatlarına gecikmeli olarak yansıtılmaktadır. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 0 : 1 BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, 1/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 17, sanayide yüzde 18 oranında indirim ve yine 1/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 25, sanayide ise yüzde 26 oranında ikinci kez indirim gerçekleştirilmiştir. BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/12/2009 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve diğer kuruluşlardan 8,2 milyar TL anapara alacağı, 10,9 milyar TL gecikme zammı alacağı bulunmaktadır. Enerji maliyetlerinin hesaplanmasında BOTAŞ'ın tahsili geciken alacaklarının etkisi bulunmamaktadır. Elektrik enerjisi fiyatı, başta üretiminde kullanılan yakıt maliyeti olmak üzere birçok faktöre bağımlıdır. Dünya genelinde enerji sektöründe yatırımların yeterince yapılamaması; ayrıca çelik, bakır ve santral maliyetlerinde son beş yıllık dönemde yüzde 50'ye varan fiyat artışlarının ortaya çıkması sonucu elektrik ve doğal gaz fiyatlarında küresel bir artış yaşanmıştır. Aylık 200 kilovat elektrik tüketen asgari ücretli bir aile Ocak 2002'de gelirinin yüzde 20'sini elektrik tüketimine ayırırken, Ocak 2010 itibarıyla yüzde 9,4'ünü ayırmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz Bey'in (6/1135) esas sayılı Sözlü Soru Önergesi: BOTAŞ, kanunla verilen yetki ve sorumluluk içerisinde yaptığı hizmeti, diğer özel sektör kuruluşlarının yaptığı gibi rasyonel ve basiretli bir tacir anlayışıyla sürdürmek durumundadır. BOTAŞ açısından, değişen piyasa koşullarını ve tüm dengeleri dikkate alarak sürdürülebilir bazı tedbir ve uygulamaları yürürlüğe koymak, sistemin rasyonel yönetimi ve sağlıklı işletimi yönünden büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, BOTAŞ doğal gazı tüketicilere kesintisiz ve en ekonomik koşullarda ulaştırmaya çalışırken, aldığı gazın bedelini satıcı ülkelere ödeme yükümlülüğünü yerine getirme noktasında da azami hassasiyet göstermek zorundadır. Bu açıdan bakıldığında, BOTAŞ yönetiminin alacaklarını teminat altına almak istemesini bu çerçevede değerlendirmenin doğru olacağı inancındayım. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/876) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel müteşebbislerden 2009 sonu itibarıyla alacağı 11 milyar liradır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan Bey'in (6/1072) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AB-Türkiye ortak finansmanıyla yürütülen bölgesel kalkınma programlan kapsamında toplam 155 milyon avro hibe desteği ile 730 civannda proje desteklenmiştir. Kurulan yedi kalkınma ajansına 2010 yılı için 140 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir, 2005-2009 döneminde KÖYDEŞ projesi kapsamında 1,8 milyar TL kaynak aktanlmıştır. Aynca, GAP'ın 2008- 2012 döneminde tamamlanması hedeflenmiştir; bu amaçla yürütülecek faaliyet ve projeler için 2008-2012 döneminde toplam 26,7 milyar TL'lik kaynak kullanılacaktır. Şartlı nakil transferleriyle ilköğretimde okuyan kız çocuklarına 25 TL, ilköğretimde okuyan erkek çocuklarına 20 TL, ortaöğretimde okuyan kız çocuklanna 45 TL, ortaöğretimde okuyan erkek çocuklarına 35 TL ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2009 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 milyon 369 bin 165 kişiye toplam 229 milyon 790 bin 633 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal yardımların miktarı 2003 yılında 68 milyon 846 bin 505 TL iken, 2009 yılında 382 milyon 37 bin 197 TL olmuştur. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1008) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "vergi mahremiyeti" başlıklı 5'inci maddesi "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlanna, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen diğer hususlan ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefıne kullanamazlar; - 7 6 9 -
Sayfa 62 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 0 : 1 BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, 1/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 17, sanayide yüzde 18 oranında indirim ve yine 1/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 25, sanayide ise yüzde 26 oranında ikinci kez indirim gerçekleştirilmiştir. BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/12/2009 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve diğer kuruluşlardan 8,2 milyar TL anapara alacağı, 10,9 milyar TL gecikme zammı alacağı bulunmaktadır. Enerji maliyetlerinin hesaplanmasında BOTAŞ'ın tahsili geciken alacaklarının etkisi bulunmamaktadır. Elektrik enerjisi fiyatı, başta üretiminde kullanılan yakıt maliyeti olmak üzere birçok faktöre bağımlıdır. Dünya genelinde enerji sektöründe yatırımların yeterince yapılamaması; ayrıca çelik, bakır ve santral maliyetlerinde son beş yıllık dönemde yüzde 50'ye varan fiyat artışlarının ortaya çıkması sonucu elektrik ve doğal gaz fiyatlarında küresel bir artış yaşanmıştır. Aylık 200 kilovat elektrik tüketen asgari ücretli bir aile Ocak 2002'de gelirinin yüzde 20'sini elektrik tüketimine ayırırken, Ocak 2010 itibarıyla yüzde 9,4'ünü ayırmaktadır. Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz Bey'in (6/1135) esas sayılı Sözlü Soru Önergesi: BOTAŞ, kanunla verilen yetki ve sorumluluk içerisinde yaptığı hizmeti, diğer özel sektör kuruluşlarının yaptığı gibi rasyonel ve basiretli bir tacir anlayışıyla sürdürmek durumundadır. BOTAŞ açısından, değişen piyasa koşullarını ve tüm dengeleri dikkate alarak sürdürülebilir bazı tedbir ve uygulamaları yürürlüğe koymak, sistemin rasyonel yönetimi ve sağlıklı işletimi yönünden büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, BOTAŞ doğal gazı tüketicilere kesintisiz ve en ekonomik koşullarda ulaştırmaya çalışırken, aldığı gazın bedelini satıcı ülkelere ödeme yükümlülüğünü yerine getirme noktasında da azami hassasiyet göstermek zorundadır. Bu açıdan bakıldığında, BOTAŞ yönetiminin alacaklarını teminat altına almak istemesini bu çerçevede değerlendirmenin doğru olacağı inancındayım. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/876) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel müteşebbislerden 2009 sonu itibarıyla alacağı 11 milyar liradır. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan Bey'in (6/1072) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AB-Türkiye ortak finansmanıyla yürütülen bölgesel kalkınma programlan kapsamında toplam 155 milyon avro hibe desteği ile 730 civannda proje desteklenmiştir. Kurulan yedi kalkınma ajansına 2010 yılı için 140 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir, 2005-2009 döneminde KÖYDEŞ projesi kapsamında 1,8 milyar TL kaynak aktanlmıştır. Aynca, GAP'ın 2008- 2012 döneminde tamamlanması hedeflenmiştir; bu amaçla yürütülecek faaliyet ve projeler için 2008-2012 döneminde toplam 26,7 milyar TL'lik kaynak kullanılacaktır. Şartlı nakil transferleriyle ilköğretimde okuyan kız çocuklarına 25 TL, ilköğretimde okuyan erkek çocuklarına 20 TL, ortaöğretimde okuyan kız çocuklanna 45 TL, ortaöğretimde okuyan erkek çocuklarına 35 TL ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2009 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 milyon 369 bin 165 kişiye toplam 229 milyon 790 bin 633 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal yardımların miktarı 2003 yılında 68 milyon 846 bin 505 TL iken, 2009 yılında 382 milyon 37 bin 197 TL olmuştur. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç Bey'in (6/1008) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "vergi mahremiyeti" başlıklı 5'inci maddesi "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlanna, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen diğer hususlan ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefıne kullanamazlar; - 7 6 9 - T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 - 7 7 0 - 1. Vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar. 2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar. 3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler. 4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler." hükmünü amirdir. Firma ortaklarının durumları hakkındaki değerlendirmenin adli mercilerce yapılması mütalaasıyla düzenlenen soruşturma raporu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 21/5/2007 tarihli ve 2007/6957 sayılı Karan'yla şüpheliler hakkında sahtecilik ve kaçakçılık suçlarından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, sahte evrak tanzim ettiği iddia edilen gemi taşıyıcısı hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan Başsavcılık kararına karşı Maliye Bakanlığınca yapılan itiraz Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 4/7/2007 tarihli ve 2007/1278 sayılı Karan'yla reddedilmiştir. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt Bey'in (6/1827) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye Diyanet Vakfı özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir vakıftır. Vakıflar faaliyetlerini kanunlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kendi iç mevzuatlanna göre yürütmek zorundadırlar. Buna göre, Vakfa ait kiralık yerlerin kiralamayla ilgili iş ve işlemleri genel mevzuata ve özelde Vakfın iç talimat ve genelgelerine göre yürütülmektedir. Vakıf mevzuatına göre hazırlanan ve kiraya veren ile kiracı tarafından en başta karşılıklı kabul ile imzalanan kira sözleşmesine "Kiranın gecikmesi hâlinde aylık yüzde 10 gecikme cezası uygulanır." hükmü yazılmıştır. Bu hususun hukuka uygun olduğu mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatlarıyla sabit olmuştur. Bununla birlikte, Vakıf Mütevelli Heyeti 15/12/2009 tarihli ve 1324/100 sayılı Karar'ıyla 1/1/2010 tarihinden itibaren yapılacak yeni kira sözleşmelerine yazılacak gecikme cezası oranının yüzde 10'dan aşağı çekilerek aylık yüzde 2 olarak tespitini uygun bulmuştur. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın Bey'in (6/1735) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: TRT Genel Müdürlüğünden gelen Şanlıurfa ilinden Ramazan Bayramı Namazı hutbesi ve vaazının TRT6 kanalından canlı olarak yayınlanmasına dair talep ilgili müftülükçe değerlendirilerek uygun bir cami tahsisi gerçekleştirilmiştir. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın Bey'in (6/1705) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: Camilerde mahya kurdurmak görevi, Camilerin Bakım, Onanm, Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Camilere asılacak mahyaların içeriğinin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının etkin rol alması, camilerin yönetiminin mevzuaümızla Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş olmasının doğal bir sonucudur. Bu amaçla, hazırlanan yönetmelik değişikliği 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Som önergesinde ifade edilen cümlelerden rahatsızlık duyulması söz konusu bile olamaz. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru Bey'in (6/1693) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: TIKA olarak Suriye'de program koordinasyon ofisini açtık, koordinatörü görevlendirdik, hizmet binasının açılması için hazırlıklar sürdürülmektedir. Ofis şu anda büyükelçilik içinde hizmet vermektedir. Irak ofisi için çalışmalar devam etmektedir. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm Bey'in (6/1692) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: Tokat'ta 2009 yılı içinde 15 imam ve 1 müezzin ataması gerçekleştirildi, 15 Mart 2010 tarihi itibanyla da sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıldı. Tokat ilimizde 3 vaiz, 4 imam-hatip ve 10 Kur'an kursu öğreticisi atanmasını planlamaktayız, bunların atanması da nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Sayfa 63 -
T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 - 7 7 0 - 1. Vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar. 2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar. 3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler. 4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler." hükmünü amirdir. Firma ortaklarının durumları hakkındaki değerlendirmenin adli mercilerce yapılması mütalaasıyla düzenlenen soruşturma raporu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 21/5/2007 tarihli ve 2007/6957 sayılı Karan'yla şüpheliler hakkında sahtecilik ve kaçakçılık suçlarından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, sahte evrak tanzim ettiği iddia edilen gemi taşıyıcısı hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan Başsavcılık kararına karşı Maliye Bakanlığınca yapılan itiraz Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 4/7/2007 tarihli ve 2007/1278 sayılı Karan'yla reddedilmiştir. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt Bey'in (6/1827) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Türkiye Diyanet Vakfı özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir vakıftır. Vakıflar faaliyetlerini kanunlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kendi iç mevzuatlanna göre yürütmek zorundadırlar. Buna göre, Vakfa ait kiralık yerlerin kiralamayla ilgili iş ve işlemleri genel mevzuata ve özelde Vakfın iç talimat ve genelgelerine göre yürütülmektedir. Vakıf mevzuatına göre hazırlanan ve kiraya veren ile kiracı tarafından en başta karşılıklı kabul ile imzalanan kira sözleşmesine "Kiranın gecikmesi hâlinde aylık yüzde 10 gecikme cezası uygulanır." hükmü yazılmıştır. Bu hususun hukuka uygun olduğu mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatlarıyla sabit olmuştur. Bununla birlikte, Vakıf Mütevelli Heyeti 15/12/2009 tarihli ve 1324/100 sayılı Karar'ıyla 1/1/2010 tarihinden itibaren yapılacak yeni kira sözleşmelerine yazılacak gecikme cezası oranının yüzde 10'dan aşağı çekilerek aylık yüzde 2 olarak tespitini uygun bulmuştur. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın Bey'in (6/1735) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: TRT Genel Müdürlüğünden gelen Şanlıurfa ilinden Ramazan Bayramı Namazı hutbesi ve vaazının TRT6 kanalından canlı olarak yayınlanmasına dair talep ilgili müftülükçe değerlendirilerek uygun bir cami tahsisi gerçekleştirilmiştir. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın Bey'in (6/1705) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: Camilerde mahya kurdurmak görevi, Camilerin Bakım, Onanm, Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Camilere asılacak mahyaların içeriğinin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının etkin rol alması, camilerin yönetiminin mevzuaümızla Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş olmasının doğal bir sonucudur. Bu amaçla, hazırlanan yönetmelik değişikliği 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Som önergesinde ifade edilen cümlelerden rahatsızlık duyulması söz konusu bile olamaz. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru Bey'in (6/1693) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: TIKA olarak Suriye'de program koordinasyon ofisini açtık, koordinatörü görevlendirdik, hizmet binasının açılması için hazırlıklar sürdürülmektedir. Ofis şu anda büyükelçilik içinde hizmet vermektedir. Irak ofisi için çalışmalar devam etmektedir. Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm Bey'in (6/1692) esas numaralı Sözlü Som Önergesi: Tokat'ta 2009 yılı içinde 15 imam ve 1 müezzin ataması gerçekleştirildi, 15 Mart 2010 tarihi itibanyla da sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıldı. Tokat ilimizde 3 vaiz, 4 imam-hatip ve 10 Kur'an kursu öğreticisi atanmasını planlamaktayız, bunların atanması da nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. TBMM B : 7 3 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 7 1 - Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru Bey'in (6/1889) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Din görevlilerimizin mali durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 633 sayılı Teşkilat Yasası'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarımızla bu konuda önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bildiğiniz gibi, Diyanet Teşkilat Yasası, Bakanlığım tarafından hazırlandı ve hazırlıklar neticesinde Bakanlar Kuruluna sunuldu, bugün itibarıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunuyor. Önümüzdeki hafta komisyonda görüşülerek burada bahsedilen, Sayın Reşat Doğru Bey'in bahsettiği haklarla ilgili, mali haklarla ilgili, özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren kapsamlı bir düzenleme huzurlarınıza gelecektir. 5784 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesine göre "Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde camilerin su ve ısınma amaçlı yakıt giderlerinin Bakanlığın bütçesinden karşılanması mümkün gözükmemektedir. Dernekler tarafından bunlann karşılandığını bu vesileyle de ifade etmek istiyorum. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık Bey'in (6/1656) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an kursu öğreticisi sayısı 5.689. Sözleşmeli personel çalıştınlmasına ilişkin esaslarda 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla sözleşmeli personelin sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde değişiklik yapılmış olup anılan personelin mazeretleri doğrultusunda tayinleri cihetine gidilerek önemli ölçüde kolaylıklar sağlanmıştır. Sayın Başkanım, bu sorulara cevap fırsatını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. BAŞKAN - Sayın Çelik, bir dakikanızı rica edeceğim kürsüden aynlmadan önce. Sayın Çöllü ve Sayın Yalçın sorulanna ek bir izahat istiyorlar herhalde. Buyurunuz Sayın Çöllü. HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanın bu yanıtından hiçbir derneğe yardım yapılmadığını mı anlamalıyız acaba? Başbakanlık vermemiş olabilir ama ben, diğer bakanlıkların verdiğini düşünüyorum ama sağlıklı bilgilenmeyi onlardan da alamıyoruz. Bu yardımlann şeffaf bir şekilde yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevzuatı gereği şeffaf olacağı açıklanan bu konuda, soru önergemize bile on altı ay sonra yanıt veriliyor. Burada kullanılan, kamu kaynağıdır. Kamu kaynaklan kullanılırken de bunun hesabı en iyi şekilde verilmelidir diyorum. Yardımlar konusunda yaşanan sıkıntılar da ortadadır, Deniz Feneri olayı ortadadır. Şimdi, gıda bankacılığı yapan derneklere yapılan bağışlar da tamamen vergiden düşürülmekte. Bunu soruyoruz, kim, kime, ne kadar bağış yapmış, ne kadar vergiden vazgeçilmiş diye ama Maliye Bakanlığı yanıt vermiyor. Kimlerin gıda bankacılığı izni olduğu bilgisi verilmiyor. Artık, vergi vermek yerine, yandaş derneklere, vakıflara kaynak aktanlıyor. Bunlann şeffaf şekilde açıklamaları yapılmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çöllü. Buyurunuz Sayın Bakan. Bir cevabınız var mı? Yoksa...
Sayfa 64 -
TBMM B : 7 3 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 7 1 - Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru Bey'in (6/1889) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Din görevlilerimizin mali durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 633 sayılı Teşkilat Yasası'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarımızla bu konuda önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bildiğiniz gibi, Diyanet Teşkilat Yasası, Bakanlığım tarafından hazırlandı ve hazırlıklar neticesinde Bakanlar Kuruluna sunuldu, bugün itibarıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunuyor. Önümüzdeki hafta komisyonda görüşülerek burada bahsedilen, Sayın Reşat Doğru Bey'in bahsettiği haklarla ilgili, mali haklarla ilgili, özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren kapsamlı bir düzenleme huzurlarınıza gelecektir. 5784 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesine göre "Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde camilerin su ve ısınma amaçlı yakıt giderlerinin Bakanlığın bütçesinden karşılanması mümkün gözükmemektedir. Dernekler tarafından bunlann karşılandığını bu vesileyle de ifade etmek istiyorum. Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık Bey'in (6/1656) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi: Sözleşmeli olarak görev yapan Kur'an kursu öğreticisi sayısı 5.689. Sözleşmeli personel çalıştınlmasına ilişkin esaslarda 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla sözleşmeli personelin sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde değişiklik yapılmış olup anılan personelin mazeretleri doğrultusunda tayinleri cihetine gidilerek önemli ölçüde kolaylıklar sağlanmıştır. Sayın Başkanım, bu sorulara cevap fırsatını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. BAŞKAN - Sayın Çelik, bir dakikanızı rica edeceğim kürsüden aynlmadan önce. Sayın Çöllü ve Sayın Yalçın sorulanna ek bir izahat istiyorlar herhalde. Buyurunuz Sayın Çöllü. HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanın bu yanıtından hiçbir derneğe yardım yapılmadığını mı anlamalıyız acaba? Başbakanlık vermemiş olabilir ama ben, diğer bakanlıkların verdiğini düşünüyorum ama sağlıklı bilgilenmeyi onlardan da alamıyoruz. Bu yardımlann şeffaf bir şekilde yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevzuatı gereği şeffaf olacağı açıklanan bu konuda, soru önergemize bile on altı ay sonra yanıt veriliyor. Burada kullanılan, kamu kaynağıdır. Kamu kaynaklan kullanılırken de bunun hesabı en iyi şekilde verilmelidir diyorum. Yardımlar konusunda yaşanan sıkıntılar da ortadadır, Deniz Feneri olayı ortadadır. Şimdi, gıda bankacılığı yapan derneklere yapılan bağışlar da tamamen vergiden düşürülmekte. Bunu soruyoruz, kim, kime, ne kadar bağış yapmış, ne kadar vergiden vazgeçilmiş diye ama Maliye Bakanlığı yanıt vermiyor. Kimlerin gıda bankacılığı izni olduğu bilgisi verilmiyor. Artık, vergi vermek yerine, yandaş derneklere, vakıflara kaynak aktanlıyor. Bunlann şeffaf şekilde açıklamaları yapılmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çöllü. Buyurunuz Sayın Bakan. Bir cevabınız var mı? Yoksa... TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yani Sayın Milletvekilimizin "Yardımlar şeffaf yapılmalıdır." görüşüne katılıyoruz ama sizin Başbakanlık bünyesine tevcih ettiğiniz soru çerçevesinde verdiğimiz cevapta "Başbakanlık bütçesine dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla herhangi bir ödenek tahsisi yapılmamıştır." görüşümüz var. Bunun dışında, sizin belirttiğiniz bazı konular yargı aşamasındadır. HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Bu, diğer bakanlıkların, Kültür Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının... DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu soruyla yani Başbakanlığın bu konuda bir tahsisi yapıp yapmamasıyla ilgili kapsama girmeyen konulardır. Şeffaflık konusuna hepimiz katılıyoruz. Eğer, bu konuyla ilgili bilgi, bulgu, iddialar söz konusu ise gereğinin de yapılması hukuk devleti içerisinde hepimizin görevidir diye düşünüyorum. BAŞKAN - Sayın Yalçın'ın da bir sorusu var tekrar herhalde. Buyurunuz Sayın Yalçın. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, iki soruma cevap verdiniz, teşekkür ediyorum. Sorularımdan ilki, bir camide bir mahallî dilde hutbe verilmesine ilişkindi. Sayın Bakanım, Türkçe bizim dilimiz, aynı zamanda millî kimliğimiz. Bir camide, Türkçe dışında, bir mahallî dille hutbe verilmesini doğru bulmadığımı ifade etmiştim. Bir camide, bir mahallî dilde hutbe verilmesi için ne tür bir kriter alıyorsunuz Sayın Bakanım? O caminin cemaati üzerinde bir anket mi yapıyorsunuz kim, hangi dilden anlıyor diye? Neye göre, nasıl bir kritere göre Türkçe dışında bir dille hutbe verilmesini temin ediyorsunuz? Bir diğer husus da: "Ne mutlu Türküm diyene", "Ordumuza minnet borçluyuz" gibi mahyalar asılmıştı İstanbul'da camilere, daha sonra Yönetmelik'te değişikliğe gittiniz. Eğer bu mahyalardan rahatsızlık duymuyorsanız yönetmelik değişikliğine gitmenizin gerekçesi nedir Sayın Bakanım? Siz, sadece Yönetmelik'in değiştiğini ifade ettiniz, gerekçesini öğrenmek istemiştim, cevap verirseniz... Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyomm. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. Buyurunuz Sayın Bakan. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, mahyalarla ilgili... Camiler, bildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde fakat mahyalann asılması Başkanlık bünyesindeki bir yetki değil, Yönetmelik'le Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve başka birimlere verilmiş. Burada, yaşanan bir yetki kargaşası söz konusu. Tabii, özelde yaşanan o somna binaen bunu soruyorsanız, yaşanan bir süreç ve medyada bunun çok farklı şekilde yer alması bir anlamda gereksiz tartışmaları da beraberinde getirdi. Madem camilerin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor, orada asılacak olan mahyalann sommluluğunun da yine Başkanlığa verilmesinin doğm olacağı inancıyla bu değişikliği yaptık. Yani meydana gelen bir tartışma -kamuoyunda "tasvip eden, etmeyen" olayı ayn bir tartışma konusu- içerisinde bu somnun çözümü sağlanmıştır ve doğm bir çözümdür. Sorumlu birim Diyanet İşleri Başkanlığıdır, oraya asılacak olan mahyalann da hesabını -yanlışsa doğruysa- verecek olan yine Başkanlığın olması gerekiyor. Kaldı ki konuşmamda ifade ettim, bahse konu olan tüm içerikler, inanıyomm ki Mecliste bulunan herkesin gurur vesilesi mahyalardır. - 7 7 2 -
Sayfa 65 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yani Sayın Milletvekilimizin "Yardımlar şeffaf yapılmalıdır." görüşüne katılıyoruz ama sizin Başbakanlık bünyesine tevcih ettiğiniz soru çerçevesinde verdiğimiz cevapta "Başbakanlık bütçesine dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla herhangi bir ödenek tahsisi yapılmamıştır." görüşümüz var. Bunun dışında, sizin belirttiğiniz bazı konular yargı aşamasındadır. HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Bu, diğer bakanlıkların, Kültür Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının... DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu soruyla yani Başbakanlığın bu konuda bir tahsisi yapıp yapmamasıyla ilgili kapsama girmeyen konulardır. Şeffaflık konusuna hepimiz katılıyoruz. Eğer, bu konuyla ilgili bilgi, bulgu, iddialar söz konusu ise gereğinin de yapılması hukuk devleti içerisinde hepimizin görevidir diye düşünüyorum. BAŞKAN - Sayın Yalçın'ın da bir sorusu var tekrar herhalde. Buyurunuz Sayın Yalçın. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, iki soruma cevap verdiniz, teşekkür ediyorum. Sorularımdan ilki, bir camide bir mahallî dilde hutbe verilmesine ilişkindi. Sayın Bakanım, Türkçe bizim dilimiz, aynı zamanda millî kimliğimiz. Bir camide, Türkçe dışında, bir mahallî dille hutbe verilmesini doğru bulmadığımı ifade etmiştim. Bir camide, bir mahallî dilde hutbe verilmesi için ne tür bir kriter alıyorsunuz Sayın Bakanım? O caminin cemaati üzerinde bir anket mi yapıyorsunuz kim, hangi dilden anlıyor diye? Neye göre, nasıl bir kritere göre Türkçe dışında bir dille hutbe verilmesini temin ediyorsunuz? Bir diğer husus da: "Ne mutlu Türküm diyene", "Ordumuza minnet borçluyuz" gibi mahyalar asılmıştı İstanbul'da camilere, daha sonra Yönetmelik'te değişikliğe gittiniz. Eğer bu mahyalardan rahatsızlık duymuyorsanız yönetmelik değişikliğine gitmenizin gerekçesi nedir Sayın Bakanım? Siz, sadece Yönetmelik'in değiştiğini ifade ettiniz, gerekçesini öğrenmek istemiştim, cevap verirseniz... Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyomm. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. Buyurunuz Sayın Bakan. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, mahyalarla ilgili... Camiler, bildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde fakat mahyalann asılması Başkanlık bünyesindeki bir yetki değil, Yönetmelik'le Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve başka birimlere verilmiş. Burada, yaşanan bir yetki kargaşası söz konusu. Tabii, özelde yaşanan o somna binaen bunu soruyorsanız, yaşanan bir süreç ve medyada bunun çok farklı şekilde yer alması bir anlamda gereksiz tartışmaları da beraberinde getirdi. Madem camilerin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor, orada asılacak olan mahyalann sommluluğunun da yine Başkanlığa verilmesinin doğm olacağı inancıyla bu değişikliği yaptık. Yani meydana gelen bir tartışma -kamuoyunda "tasvip eden, etmeyen" olayı ayn bir tartışma konusu- içerisinde bu somnun çözümü sağlanmıştır ve doğm bir çözümdür. Sorumlu birim Diyanet İşleri Başkanlığıdır, oraya asılacak olan mahyalann da hesabını -yanlışsa doğruysa- verecek olan yine Başkanlığın olması gerekiyor. Kaldı ki konuşmamda ifade ettim, bahse konu olan tüm içerikler, inanıyomm ki Mecliste bulunan herkesin gurur vesilesi mahyalardır. - 7 7 2 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 7 3 - RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Bu ramazanda asılacak mı Sayın Bakan? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Tabii asılacak ama bakınız... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Ne mutlu Türküm diyene" sözünden bahsediyor. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, söylediğim olay şu: Bir merkezin yönetimi bütünüyle bir birime ait olmalı. Burada, caminin minareleri, iki minare arasında asacağınız mahyayı başka bir birim düzenliyor, caminin yönetimini başka birisi yapıyor. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, ona itiraz yok. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu çelişkiyi giderici bir yönetmelik düzenlemesidir. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. Sayın Öğüt'ün de, en son, bir sorusu var. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Efendim, diğer soruma cevap verecek misiniz? BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Öğüt. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Bakanım... RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Efendim, diğer sorum cevapsız kaldı. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Sayın Bakanıma, benim... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Öğüt, cevap vermemiş, müsaade et de... BAŞKAN - Siz konuşun. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Öyle mi? Mikrofonu açtınız. BAŞKAN - Evet, açtım efendim, buyurunuz. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Ben konuşayım. BAŞKAN - Sonra, eksik kaldıysa Sayın Bakan tamamlar herhalde. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Peki efendim. Efendim, bizim, Ardahan merkez, Göle, Çıldır, Posof, Damal, Hanak ilçelerindeki camilerin elektrik parasını devlet ödemediği için, camiler de ödeyemiyor, sağdan soldan almaya çalışıyorlar ve de yüksek faiz de uygulanarak hakikaten çok zor durumda kalıyorlar yani tabiri caizse dilenme durumunda, işte "Yardım edin camiye ve oradan ödeyelim." diyorlar. Şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığı, burada devlet, güçlü bir devlet... Camilerin elektrik ve su parasının ödenmesini ben istirham ediyorum. Bir de ayrıca, camilerin ötesinde, bizim, Damal, Hanak ilçelerimizde cemevleri var. Cemevlerinin de su ve elektrik parası ödensin ve bir de -Hükümet olarak siz çok güzel açılımlar yapıyorsunuz, teşekkür ederim- cemevlerinin ibadethane sayılmasıyla ilgili bir kanun taslağı getirmeyi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili düşüncelerinizi ben öğrenmek istiyorum ve cemevlerinin su ve elektrik parasının ödenmesiyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Buyurunuz Sayın Bakan.
Sayfa 66 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 7 3 - RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Bu ramazanda asılacak mı Sayın Bakan? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Tabii asılacak ama bakınız... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Ne mutlu Türküm diyene" sözünden bahsediyor. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, söylediğim olay şu: Bir merkezin yönetimi bütünüyle bir birime ait olmalı. Burada, caminin minareleri, iki minare arasında asacağınız mahyayı başka bir birim düzenliyor, caminin yönetimini başka birisi yapıyor. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, ona itiraz yok. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu çelişkiyi giderici bir yönetmelik düzenlemesidir. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. Sayın Öğüt'ün de, en son, bir sorusu var. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Efendim, diğer soruma cevap verecek misiniz? BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Öğüt. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Bakanım... RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Efendim, diğer sorum cevapsız kaldı. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Sayın Bakanıma, benim... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Öğüt, cevap vermemiş, müsaade et de... BAŞKAN - Siz konuşun. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Öyle mi? Mikrofonu açtınız. BAŞKAN - Evet, açtım efendim, buyurunuz. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Ben konuşayım. BAŞKAN - Sonra, eksik kaldıysa Sayın Bakan tamamlar herhalde. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Peki efendim. Efendim, bizim, Ardahan merkez, Göle, Çıldır, Posof, Damal, Hanak ilçelerindeki camilerin elektrik parasını devlet ödemediği için, camiler de ödeyemiyor, sağdan soldan almaya çalışıyorlar ve de yüksek faiz de uygulanarak hakikaten çok zor durumda kalıyorlar yani tabiri caizse dilenme durumunda, işte "Yardım edin camiye ve oradan ödeyelim." diyorlar. Şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığı, burada devlet, güçlü bir devlet... Camilerin elektrik ve su parasının ödenmesini ben istirham ediyorum. Bir de ayrıca, camilerin ötesinde, bizim, Damal, Hanak ilçelerimizde cemevleri var. Cemevlerinin de su ve elektrik parası ödensin ve bir de -Hükümet olarak siz çok güzel açılımlar yapıyorsunuz, teşekkür ederim- cemevlerinin ibadethane sayılmasıyla ilgili bir kanun taslağı getirmeyi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili düşüncelerinizi ben öğrenmek istiyorum ve cemevlerinin su ve elektrik parasının ödenmesiyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Buyurunuz Sayın Bakan. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 7 4 - DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bu konular, yoğun bir şekilde tartıştığımız konular. Umuyorum ki gündemin ve soruların o şekilde belirlendiği bir toplantıda genişçe açıklama vermeyi de seve seve yerine getiririz, memnuniyetle yerine getiririz fakat sorularımızda olmadığı için... Ama siz açıklama istediğiniz için ifade ediyorum, camilerin elektrik ve su giderlerinin, gördüğünüz gibi, sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi, kamu tarafından karşılanmadığı ortadadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde aydınlatmayla ilgili böyle bir ödenek var olmasına rağmen, genelini karşılamaya müsait, yeterli bir ödeneğin ayrılmadığını ifade etmek istiyorum. Kaldı ki diğerleriyle ilgili -su ve benzeri giderlerle ilgili- dernekler tarafından karşılandığı sizin örneğinizde de ifade ediliyor. Cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın talepleri konusuyla ilgili uzunca süredir yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli bir noktaya da gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sonu itibarıyla yine bir araya geleceğiz ve çözüm noktasında atılması gereken teknik adımlar neyse o çalışmalar yapılıp gerçekleştirilecek. Ben, yine, bir kez daha, bu işlerin içerisinde uzunca süredir bulunan, ayrıntılı ve hassasiyetleri de yakinen bilen birisi olarak söylüyorum, bu konuların yüzeysel bir şekilde ele alınmasının toplumsal barışımıza bir katkı sağlayamayacağı inancı içerisindeyim. Köklü ve tarihsel derinliği olan bu konuların toplumsal barış içerisinde ele alınıp çözüme kavuşturulmasının doğru olduğu inancındayım ve çalışmalarımızı da biz bu çerçevede gerçekleştirdik. "Efendim, çok uzatıldı, çok uzuyor." şeklinde söylemler de oldu ama onun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Tüm kalıtımcılar, bu sürecin sağlıklı ve iyi değerlendirildiğini, toplumsal kaynaşma açısından, farklı sosyal kesimlerin birbirlerini çok daha iyi anlamaları açısından isabetli bir süreç uygulaması olduğunu da ifade ettiler. Taleplerin belirlendiği, çözüm yollarının da netleştiği bir ortamdayız şu anda. Umuyorum kısa süre içerisinde teknik heyet, gerek cemevleriyle ilgili gerek din kültürü, ahlak bilgisi dersleriyle ilgili gerek Alevi vatandaşlarımız açısından önem arz eden Madımak Oteliyle ilgili ve diğer tüm taleplerle ilgili samimi, ciddi, tutarlı bir çalışma ve neticeyi hep beraber görmüş olacağız. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. Sayın Yalçın, galiba ek sorunuzda bir eksiklik oldu. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Yerel dillerde hutbe okunmasının kriterlerini nasıl belirliyorsunuz? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bir ibadet merkezinde, bir camimizde -talep üzerine- dinî bir vaaz, dinî bir hutbenin okutulmasıyla ilgili gelen talebin ilgili yerel birimler tarafından değerlendirilmesi ve bu çerçevede uygun bulunursa böyle bir camide bunun yerine getirilebileceği şeklindeki görüş Urfa'da değerlendirilmiş ve bir camimizde yerel anlamda ve yoğun bir şekilde de o yerel dili konuşan vatandaşlarımızın bulunduğu bir camide bu hutbe veya bu vaaz, nasihat gerçekleşmiştir. Bu değerlendirme Türkiye'de... RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, bir anket yaptırdınız mı, cemaatin kaç oyunu alıyor acaba? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Müsaade eder misiniz. Türkiye'nin resmî dili Türkçedir. Bu konuda hiçbirimizin bir tereddüdü söz konusu değildir ama aynı şekilde yerel tüm unsurları da kabul ettiğimizi, yerel tüm unsurlara da saygı duyduğumuzu, bunun Türkçeyi, güzel Türkçemizi hiçe sayan, yok sayan veya onu gölgede bırakacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmesine de kesinlikle sıcak bakmayacağımızı, olumlu bakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu anlayış çerçevesinde...
Sayfa 67 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 1 - 7 7 4 - DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bu konular, yoğun bir şekilde tartıştığımız konular. Umuyorum ki gündemin ve soruların o şekilde belirlendiği bir toplantıda genişçe açıklama vermeyi de seve seve yerine getiririz, memnuniyetle yerine getiririz fakat sorularımızda olmadığı için... Ama siz açıklama istediğiniz için ifade ediyorum, camilerin elektrik ve su giderlerinin, gördüğünüz gibi, sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi, kamu tarafından karşılanmadığı ortadadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde aydınlatmayla ilgili böyle bir ödenek var olmasına rağmen, genelini karşılamaya müsait, yeterli bir ödeneğin ayrılmadığını ifade etmek istiyorum. Kaldı ki diğerleriyle ilgili -su ve benzeri giderlerle ilgili- dernekler tarafından karşılandığı sizin örneğinizde de ifade ediliyor. Cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın talepleri konusuyla ilgili uzunca süredir yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli bir noktaya da gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sonu itibarıyla yine bir araya geleceğiz ve çözüm noktasında atılması gereken teknik adımlar neyse o çalışmalar yapılıp gerçekleştirilecek. Ben, yine, bir kez daha, bu işlerin içerisinde uzunca süredir bulunan, ayrıntılı ve hassasiyetleri de yakinen bilen birisi olarak söylüyorum, bu konuların yüzeysel bir şekilde ele alınmasının toplumsal barışımıza bir katkı sağlayamayacağı inancı içerisindeyim. Köklü ve tarihsel derinliği olan bu konuların toplumsal barış içerisinde ele alınıp çözüme kavuşturulmasının doğru olduğu inancındayım ve çalışmalarımızı da biz bu çerçevede gerçekleştirdik. "Efendim, çok uzatıldı, çok uzuyor." şeklinde söylemler de oldu ama onun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Tüm kalıtımcılar, bu sürecin sağlıklı ve iyi değerlendirildiğini, toplumsal kaynaşma açısından, farklı sosyal kesimlerin birbirlerini çok daha iyi anlamaları açısından isabetli bir süreç uygulaması olduğunu da ifade ettiler. Taleplerin belirlendiği, çözüm yollarının da netleştiği bir ortamdayız şu anda. Umuyorum kısa süre içerisinde teknik heyet, gerek cemevleriyle ilgili gerek din kültürü, ahlak bilgisi dersleriyle ilgili gerek Alevi vatandaşlarımız açısından önem arz eden Madımak Oteliyle ilgili ve diğer tüm taleplerle ilgili samimi, ciddi, tutarlı bir çalışma ve neticeyi hep beraber görmüş olacağız. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. Sayın Yalçın, galiba ek sorunuzda bir eksiklik oldu. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Yerel dillerde hutbe okunmasının kriterlerini nasıl belirliyorsunuz? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bir ibadet merkezinde, bir camimizde -talep üzerine- dinî bir vaaz, dinî bir hutbenin okutulmasıyla ilgili gelen talebin ilgili yerel birimler tarafından değerlendirilmesi ve bu çerçevede uygun bulunursa böyle bir camide bunun yerine getirilebileceği şeklindeki görüş Urfa'da değerlendirilmiş ve bir camimizde yerel anlamda ve yoğun bir şekilde de o yerel dili konuşan vatandaşlarımızın bulunduğu bir camide bu hutbe veya bu vaaz, nasihat gerçekleşmiştir. Bu değerlendirme Türkiye'de... RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, bir anket yaptırdınız mı, cemaatin kaç oyunu alıyor acaba? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Müsaade eder misiniz. Türkiye'nin resmî dili Türkçedir. Bu konuda hiçbirimizin bir tereddüdü söz konusu değildir ama aynı şekilde yerel tüm unsurları da kabul ettiğimizi, yerel tüm unsurlara da saygı duyduğumuzu, bunun Türkçeyi, güzel Türkçemizi hiçe sayan, yok sayan veya onu gölgede bırakacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmesine de kesinlikle sıcak bakmayacağımızı, olumlu bakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu anlayış çerçevesinde... TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 Kapanma Saati: 17.13 - 7 7 5 - RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, bu, cemaate soruldu mu, kaç oyunu alıyor? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu anlayış çerçevesinde TRT Şeş'in görmüş olduğu hizmet önemlidir diye düşünüyorum çünkü aynı zamanda Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerini, tüm bakış açılarını öğrenme imkânını da elde etmiş olacağız. Madem seksen yıl içerisinde ülkemizde bazı vatandaşlarımıza Türkçemizi öğretmede herkesin mutlaka... OKTAY VURAL (İzmir) - Girenleri kontrol mü ettiniz, camiye girenleri sınava mı tabi tuttunuz? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - ...herkesin mutlaka eksikleri var. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, anket mi yaptınız Allah aşkına? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Böyle bir ihtiyaç doğmuş ve bugün böyle bir televizyon yayını oluyor ise.. . OKTAY VURAL (İzmir) - Cami herkese açıktır. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - .. .yerelde de bu anlamdaki bir talebe... OKTAY VURAL (İzmir) - Çok yanlış! DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - .. .yerel yöneticilerimiz bir camiyi bu şekilde, bir vakit için tahsis etmişlerdir. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Siz doğru buluyor musunuz Sayın Bakan? OKTAY VURAL (İzmir) - Yanlış Sayın Bakan, yanlış! Böyle bir şey olur mu! DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - "Yanlış" görüşünüze saygı duyduğumuzu ifade ediyorum, değerlendirebiliriz, tartışabiliriz. OKTAY VURAL (İzmir) - Biz Türkiye'ye saygı duyulmasını istiyoruz. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum.
Sayfa 68 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 Kapanma Saati: 17.13 - 7 7 5 - RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, bu, cemaate soruldu mu, kaç oyunu alıyor? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu anlayış çerçevesinde TRT Şeş'in görmüş olduğu hizmet önemlidir diye düşünüyorum çünkü aynı zamanda Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerini, tüm bakış açılarını öğrenme imkânını da elde etmiş olacağız. Madem seksen yıl içerisinde ülkemizde bazı vatandaşlarımıza Türkçemizi öğretmede herkesin mutlaka... OKTAY VURAL (İzmir) - Girenleri kontrol mü ettiniz, camiye girenleri sınava mı tabi tuttunuz? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - ...herkesin mutlaka eksikleri var. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Bakan, anket mi yaptınız Allah aşkına? DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Böyle bir ihtiyaç doğmuş ve bugün böyle bir televizyon yayını oluyor ise.. . OKTAY VURAL (İzmir) - Cami herkese açıktır. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - .. .yerelde de bu anlamdaki bir talebe... OKTAY VURAL (İzmir) - Çok yanlış! DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - .. .yerel yöneticilerimiz bir camiyi bu şekilde, bir vakit için tahsis etmişlerdir. RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Siz doğru buluyor musunuz Sayın Bakan? OKTAY VURAL (İzmir) - Yanlış Sayın Bakan, yanlış! Böyle bir şey olur mu! DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - "Yanlış" görüşünüze saygı duyduğumuzu ifade ediyorum, değerlendirebiliriz, tartışabiliriz. OKTAY VURAL (İzmir) - Biz Türkiye'ye saygı duyulmasını istiyoruz. DEVLET BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 (x) 458 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 7 6 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 17.31 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l'inci sırada yer alan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ /.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) (x) BAŞKAN - Komisyon? Burada. Hükümet? Burada. Komisyon raporu 458 sıra sayısıyla basünlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerine söz isteyen? Tasannın tümü üzerine söz yok. Soru-cevap yok. Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir böylece. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 458 listede yok efendim. Nereden çıktı 458? BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 17.33
Sayfa 69 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 (x) 458 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 7 6 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 17.31 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l'inci sırada yer alan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ /.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) (x) BAŞKAN - Komisyon? Burada. Hükümet? Burada. Komisyon raporu 458 sıra sayısıyla basünlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerine söz isteyen? Tasannın tümü üzerine söz yok. Soru-cevap yok. Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir böylece. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 458 listede yok efendim. Nereden çıktı 458? BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 17.33 TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 1 1 1 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.03 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 1 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 458 sıra sayılı Tasarı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. Şimdi, 4'üncü sıraya alınan, Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 4.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S. Sayısı: 473) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 5'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (S.Sayısı: 484) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon rapom 484 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. Tasarının tümü üzerinde som-cevap yok. Görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyomm: (x) 484 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 70 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 1 1 1 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.03 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 1 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 458 sıra sayılı Tasarı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. Şimdi, 4'üncü sıraya alınan, Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 4.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S. Sayısı: 473) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 5'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (S.Sayısı: 484) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon rapom 484 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. Tasarının tümü üzerinde som-cevap yok. Görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyomm: (x) 484 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 3 - 7 7 8 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 436 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ASKERİ MEZARLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 2 Kasım 2009 tarihinde Bratislava'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşması" nın onay­ lanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 209 Kabul : 209 (x) Böylece kanunlaşmıştır. Şimdi, 6'ncı sıraya alınan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S.Sayısı: 436) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 436 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil söz istemiştir. (MHP sıralarından alkışlar) Sayın milletvekilleri, biraz sessiz olursak... Buyurunuz Sayın Asil.
Sayfa 71 -
TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 3 - 7 7 8 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 436 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ASKERİ MEZARLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 2 Kasım 2009 tarihinde Bratislava'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşması" nın onay­ lanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 209 Kabul : 209 (x) Böylece kanunlaşmıştır. Şimdi, 6'ncı sıraya alınan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (S.Sayısı: 436) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 436 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil söz istemiştir. (MHP sıralarından alkışlar) Sayın milletvekilleri, biraz sessiz olursak... Buyurunuz Sayın Asil. TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 3 - 7 7 9 - MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihten gelen yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin bulunduğu kardeş ülke Pakistan ile ülkemiz arasında güvenlik alanında eğitim iş birliğini geliştirmeyi amaçladığımız anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üzerinde söz aldım. Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlarım. Dost ve kardeş iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında güvenlik alanında yürütülmekte olan iş birliği çalışmaları iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi çabalarına da büyük katkı verecektir. Güvenlik alanına ilişkin olarak Türk güvenlik birimlerinin bilgi ve tecrübe birikimini Pakistan güvenlik birimlerine aktarmak üzere yapılan bu anlaşmanın her iki ülke güvenlik birimleri başta olmak üzere milletlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ile Pakistan güvenlik birimleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine ve katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli milletvekilleri, ikili ilişkilerimiz, iki millet arasında, dünyada örnek gösterilecek ilişkiler arasındadır. Ülkelerimiz arasında sınır komşuluğu yoktur, coğrafi olarak ayrı bölgelerde bulunmaktayız, aramızdaki mesafe binlerce kilometre ile ifade edilmektedir. Buna rağmen, milletlerimiz arasında kader birliği vardır. Dış politika konularına aynı perspektiften bakarız, bir ülke gibi davranırız. Aramızdaki dostluk stratejik, tarihî ve kalıcıdır. Bütün bu nedenlerledir ki her konuda Pakistan'ın yanında olmayı bir mecburiyet, kaçınılmaz bir görev kabul ederiz. Ancak değerli arkadaşlarım, bu ilişkilerimizi bugüne kadar ekonomik alana da maalesef taşıyamamışız. 800 bin kilometrekareyi geçen yüzölçümü, ülkemizin 2 katına yaklaşan nüfusu ile pek çok alanda ekonomik iş birliği içinde olabileceğimiz, ancak istenilen seviyeye getiremediğimiz dost ve kardeş Pakistan ile imzalanan bu antlaşma, bu alanda da ilişkilerimizin gelişmesine vesile olsun temennisinde bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, bir devlet ya da toplumda işlerin sorunsuz yürütülebilmesi için vatandaşlarla ilgili bazı temel hizmetlerin sunulması gerekir. Güvenlik, yeterli eğitim, sağlık, makul bir iş ve düzgün işleyen bir ekonomi, barış ve sükûnet konusunda siyasi sürece dâhil olmak kadar adalet de önemlidir. Pakistan, farklı mazilere, etnisiteye ve dillere sahip topluluklardan oluşmaktadır. Bu durum, sadece Pakistan'a has bir durum değildir. Bu, Pakistan'ın içinde bulunduğu bölge ülkelerine de özgü bir durumdur. Mademki biz Pakistan'ın ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve askerî olarak güçlü olmasını kendi gücümüz gibi görürüz, Pakistan'ın kaderini kendi kaderimiz olarak görürüz, her türlü zorlukta yanımızda görürüz ve her türlü zorluklarda yanlarında olmayı bir millî görev olarak telakkii ederiz diyoruz, o hâlde değerli arkadaşlanm, bu iş birliğini eğitim alanında da çoğaltarak geliştirmek durumundayız. Çünkü, Pakistan'da okuma yazma bilmeyenlerin oram yüzde 50, gayrisafi millî hasılanın sadece yüzde 2,6'sı eğitime harcanmakta, ilköğretimi tamamlamadan okuldan ayrılan çocuklann oranı yüzde 45, ilköğretim çağında, beş ile dokuz yaş arasında olup okula gitmeyen 7 milyon öğrenci var, okulların yüzde 9'unun yazı tahtası, öğrencilerin yüzde 24'ünün ders kitabı ve yüzde 46'sının da sırası yok. UNESCO tarafından 2004 yılında yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgilere göre, 150.644 devlet okulunun -l ' inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar- 3.572'sinin okul binası, 29.020'sinin elektriği, 18.515'inin sıra ve sandalyeleri ve 21.636'sının da temel ihtiyaçları giderecek mekânları yoktur. Bunu şunun için ifade ettim: Bu dost ve kardeş ülke ile eğitim alanında onlara verebileceğimiz, katabileceğimiz çok mesafenin olduğunu ifade etmek amacıyla bunları söyledim.
Sayfa 72 -
TBMM B:73 16 . 3 . 2010 0 : 3 - 7 7 9 - MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihten gelen yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin bulunduğu kardeş ülke Pakistan ile ülkemiz arasında güvenlik alanında eğitim iş birliğini geliştirmeyi amaçladığımız anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üzerinde söz aldım. Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlarım. Dost ve kardeş iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında güvenlik alanında yürütülmekte olan iş birliği çalışmaları iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi çabalarına da büyük katkı verecektir. Güvenlik alanına ilişkin olarak Türk güvenlik birimlerinin bilgi ve tecrübe birikimini Pakistan güvenlik birimlerine aktarmak üzere yapılan bu anlaşmanın her iki ülke güvenlik birimleri başta olmak üzere milletlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ile Pakistan güvenlik birimleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine ve katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli milletvekilleri, ikili ilişkilerimiz, iki millet arasında, dünyada örnek gösterilecek ilişkiler arasındadır. Ülkelerimiz arasında sınır komşuluğu yoktur, coğrafi olarak ayrı bölgelerde bulunmaktayız, aramızdaki mesafe binlerce kilometre ile ifade edilmektedir. Buna rağmen, milletlerimiz arasında kader birliği vardır. Dış politika konularına aynı perspektiften bakarız, bir ülke gibi davranırız. Aramızdaki dostluk stratejik, tarihî ve kalıcıdır. Bütün bu nedenlerledir ki her konuda Pakistan'ın yanında olmayı bir mecburiyet, kaçınılmaz bir görev kabul ederiz. Ancak değerli arkadaşlarım, bu ilişkilerimizi bugüne kadar ekonomik alana da maalesef taşıyamamışız. 800 bin kilometrekareyi geçen yüzölçümü, ülkemizin 2 katına yaklaşan nüfusu ile pek çok alanda ekonomik iş birliği içinde olabileceğimiz, ancak istenilen seviyeye getiremediğimiz dost ve kardeş Pakistan ile imzalanan bu antlaşma, bu alanda da ilişkilerimizin gelişmesine vesile olsun temennisinde bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, bir devlet ya da toplumda işlerin sorunsuz yürütülebilmesi için vatandaşlarla ilgili bazı temel hizmetlerin sunulması gerekir. Güvenlik, yeterli eğitim, sağlık, makul bir iş ve düzgün işleyen bir ekonomi, barış ve sükûnet konusunda siyasi sürece dâhil olmak kadar adalet de önemlidir. Pakistan, farklı mazilere, etnisiteye ve dillere sahip topluluklardan oluşmaktadır. Bu durum, sadece Pakistan'a has bir durum değildir. Bu, Pakistan'ın içinde bulunduğu bölge ülkelerine de özgü bir durumdur. Mademki biz Pakistan'ın ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve askerî olarak güçlü olmasını kendi gücümüz gibi görürüz, Pakistan'ın kaderini kendi kaderimiz olarak görürüz, her türlü zorlukta yanımızda görürüz ve her türlü zorluklarda yanlarında olmayı bir millî görev olarak telakkii ederiz diyoruz, o hâlde değerli arkadaşlanm, bu iş birliğini eğitim alanında da çoğaltarak geliştirmek durumundayız. Çünkü, Pakistan'da okuma yazma bilmeyenlerin oram yüzde 50, gayrisafi millî hasılanın sadece yüzde 2,6'sı eğitime harcanmakta, ilköğretimi tamamlamadan okuldan ayrılan çocuklann oranı yüzde 45, ilköğretim çağında, beş ile dokuz yaş arasında olup okula gitmeyen 7 milyon öğrenci var, okulların yüzde 9'unun yazı tahtası, öğrencilerin yüzde 24'ünün ders kitabı ve yüzde 46'sının da sırası yok. UNESCO tarafından 2004 yılında yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgilere göre, 150.644 devlet okulunun -l ' inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar- 3.572'sinin okul binası, 29.020'sinin elektriği, 18.515'inin sıra ve sandalyeleri ve 21.636'sının da temel ihtiyaçları giderecek mekânları yoktur. Bunu şunun için ifade ettim: Bu dost ve kardeş ülke ile eğitim alanında onlara verebileceğimiz, katabileceğimiz çok mesafenin olduğunu ifade etmek amacıyla bunları söyledim. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 0 - Değerli arkadaşlanm, o konuda da 19 Ocak 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı, Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Bakanının Danışmanı, bir protokolle, bir iş birliği anlaşması, bir iş birliği protokolü imzaladılar: Fakülte geliştirme programlarının hazırlanması, mesleki eğitim fırsatlannın oluşturulması, okul iş birliklerinin artırılması, değişim programlannın genişletilmesi, ticaret odalannın katkı sağlamaya teşvik edilmesi, karşılıklı verilen bursların sayısının artırılması, uzman değişimi, eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme kurumları kurulmasında yardım edilmesi, Ankara'daki Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresinde düzenlenen kurslara karşılıklı olarak katılınması. Bu amaçlara hizmet eden bir protokol imzalanmıştır. İnşallah, bunlar tez zamanda hayata geçirilir. Beraber olduğumuz, birlikte olmaktan, bir devlet gibi davranmaktan büyük onur duyduğumuz Pakistan halkının refahına katkı sağlayacak bu tür iş birliklerinin çoğalması dileğiyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil. Başka söz yok. Soru-cevap yok. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- 28 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Madde üzerinde söz yok. 1 'inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için üç dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 73 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 0 - Değerli arkadaşlanm, o konuda da 19 Ocak 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı, Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Bakanının Danışmanı, bir protokolle, bir iş birliği anlaşması, bir iş birliği protokolü imzaladılar: Fakülte geliştirme programlarının hazırlanması, mesleki eğitim fırsatlannın oluşturulması, okul iş birliklerinin artırılması, değişim programlannın genişletilmesi, ticaret odalannın katkı sağlamaya teşvik edilmesi, karşılıklı verilen bursların sayısının artırılması, uzman değişimi, eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme kurumları kurulmasında yardım edilmesi, Ankara'daki Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresinde düzenlenen kurslara karşılıklı olarak katılınması. Bu amaçlara hizmet eden bir protokol imzalanmıştır. İnşallah, bunlar tez zamanda hayata geçirilir. Beraber olduğumuz, birlikte olmaktan, bir devlet gibi davranmaktan büyük onur duyduğumuz Pakistan halkının refahına katkı sağlayacak bu tür iş birliklerinin çoğalması dileğiyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil. Başka söz yok. Soru-cevap yok. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- 28 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Madde üzerinde söz yok. 1 'inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için üç dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 207 Kabul : 207 (x) Böylece kanunlaşmıştır. Şimdi, 7'nci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 453) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon rapom 453 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen? Yok. Tasannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - ( 1 ) 6 Haziran 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşma-sı"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- ( 1 ) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- ( 1 ) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 453 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 8 1 -
Sayfa 74 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 207 Kabul : 207 (x) Böylece kanunlaşmıştır. Şimdi, 7'nci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 453) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon rapom 453 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen? Yok. Tasannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - ( 1 ) 6 Haziran 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşma-sı"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- ( 1 ) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- ( 1 ) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 453 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 8 1 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 214 Kabul :214(x ) Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Şimdi, 8'inci sıraya alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 359) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 359 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 3 Mart 2008 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş-ma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 8 2 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 359 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 75 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 214 Kabul :214(x ) Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Şimdi, 8'inci sıraya alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 359) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 359 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 3 Mart 2008 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş-ma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 8 2 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 359 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 3 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 360 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 215 Kabul :215(x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 9'uncu sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/639) (S. Sayısı: 360) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon Raporu 360 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz yok. Tasarının maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA FELAKETLERİN SONUÇLARININ ÖNLENMESİ, SINIRLANDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 25 Ekim 2007 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 76 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 3 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 360 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 215 Kabul :215(x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 9'uncu sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/639) (S. Sayısı: 360) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon Raporu 360 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz yok. Tasarının maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA FELAKETLERİN SONUÇLARININ ÖNLENMESİ, SINIRLANDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 25 Ekim 2007 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 4 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 356 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın tümünün açık oylama sonucu: Oy sayısı: 222 Kabul : 222 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 10'uncu sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 10.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ara­ sında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S.Sayısı: 356) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 356 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 24 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokof'ün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 77 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 4 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 356 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın tümünün açık oylama sonucu: Oy sayısı: 222 Kabul : 222 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 10'uncu sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 10.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ara­ sında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S.Sayısı: 356) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 356 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 24 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokof'ün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı : 208 Kabul : 208 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. Şimdi de, 1 l'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad- Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 378) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 378 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız konuşacaktır. Buyurunuz Sayın Yıldız. (MHP sıralarından alkışlar) MHP GRUBU ADINA HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 378 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad- Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'yla ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılanmla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye'yle Bulgaristan arasında sınır geçişlerinin iyileştirilmesi, ticari ilişkilerin büyümesi ve demir yolu ile yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla 10 Mayıs 1996 tarihinde imzalanan sözleşmenin mevcut haliyle birçok yönden eksik ve yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve bu sözleşmenin güncellenmesi gerekçesiyle bu tasan yüce Meclisin gündemine getirilmiştir. Değerli milletvekilleri, iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımızda Türkiye'yle komşumuz Bulgaristan arasında 2003 yılında yaklaşık 2 milyar Türk lirası olan ticaret hacmi 2007 yılında 5 milyar Türk lirasını aşmış ancak küresel krizin etkisiyle 2009 yılında 4 milyar Türk lirasına kadar gerilemiştir. Bu tasarıyla uygun bulunacak anlaşma ile Bulgaristan topraklarında Svilengrad ve Türkiye topraklarında Kapıkule istasyonları dâhil Svilengrad-Kapıkule demir yolu geçişi ve bu istasyonlar arasındaki demir yolu hattı kesitinde iki ülkenin kontrol makamları ve servislerinin faaliyetleriyle anlaşmada belirtilen sınır geçişi üzerinde sınırlar arası trafikle ilgili faaliyetler düzenlenmektedir. Bu itibarla Kapıkule Gan'nda ileride yapılacak sınır hizmetlerinin sorunsuz olarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. - 7 8 5 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 378 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 78 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı : 208 Kabul : 208 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. Şimdi de, 1 l'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad- Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 378) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 378 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız konuşacaktır. Buyurunuz Sayın Yıldız. (MHP sıralarından alkışlar) MHP GRUBU ADINA HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 378 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad- Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'yla ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılanmla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye'yle Bulgaristan arasında sınır geçişlerinin iyileştirilmesi, ticari ilişkilerin büyümesi ve demir yolu ile yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla 10 Mayıs 1996 tarihinde imzalanan sözleşmenin mevcut haliyle birçok yönden eksik ve yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve bu sözleşmenin güncellenmesi gerekçesiyle bu tasan yüce Meclisin gündemine getirilmiştir. Değerli milletvekilleri, iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımızda Türkiye'yle komşumuz Bulgaristan arasında 2003 yılında yaklaşık 2 milyar Türk lirası olan ticaret hacmi 2007 yılında 5 milyar Türk lirasını aşmış ancak küresel krizin etkisiyle 2009 yılında 4 milyar Türk lirasına kadar gerilemiştir. Bu tasarıyla uygun bulunacak anlaşma ile Bulgaristan topraklarında Svilengrad ve Türkiye topraklarında Kapıkule istasyonları dâhil Svilengrad-Kapıkule demir yolu geçişi ve bu istasyonlar arasındaki demir yolu hattı kesitinde iki ülkenin kontrol makamları ve servislerinin faaliyetleriyle anlaşmada belirtilen sınır geçişi üzerinde sınırlar arası trafikle ilgili faaliyetler düzenlenmektedir. Bu itibarla Kapıkule Gan'nda ileride yapılacak sınır hizmetlerinin sorunsuz olarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. - 7 8 5 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 378 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 6 - Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi uzun yıllar devam etmiştir. 2007 yılında Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine girmiş olması da iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırmıştır. Ülkemizin Bulgaristan ile Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik taşımalarının büyük bir kısmı Kapıkule-Kapitan Andreov Sınır Kapısı'ndan gerçekleşmekte olup söz konusu sınır kapısında zaman zaman aşın yüklenmeden dolayı uzun beklemeler yaşanmaktadır. Anılan kapının gerek iki ülke arasında yapılan taşımalarda ve gerekse ülkemiz ihraç yüklerinin Batı ve Orta Avrupa pazarlanna ulaştınlmasında yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, Hamzabeyli-Lesova Sınır Kapısı'nın açılması, Bulgaristan-Türkiye arasında tır trafiğine açık ikinci bir sınır kapısı olarak ticari ilişkilerin artmasına vesile olmuştur. Meriç Nehri'nin önemli bir yan kolu olan Tunca Nehri su potansiyelinin, sınır bölgesine inşa edilebilecek bir barajla değerlendirilmesi amacıyla Bulgar tarafıyla 1960'lı yıllardan bu yana yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır. Hâlbuki, Suakacağı Barajı'nın yapılması, her iki ülke için önemli bir projenin hayata geçirilmesi anlamında hem su taşkınlannın önlenmesi hem de tarımsal üretimin artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin son yıllarda Bulgaristan'a yaptığı yatırımlarda da ve müteahhitlik hizmetlerinde de artış görülmektedir. Tahminimize göre Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı yatırım miktarı resmî rakamlann çok ötesinde olup yanm milyar dolan aşmış durumdadır. Bir o kadar da müteahhitlik hizmeti düşünüldüğünde 1 milyar dolar Türk "know how" ve sermayesi Bulgaristan'a yatınlmıştır. Bir de kayıt altına alınamayan ticaret miktarı bu rakamlara eklenildiğinde Türkiye'nin Bulgaristan'daki varlığının, Bulgaristan ekonomisindeki payının yüzde 15'lere ulaştığını görmekteyiz. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliğine üye olmasıyla Türk yatırımlarını Bulgaristan'a çeken nedenlerden birisi de bu olmuştur. Bunun yanı sıra komşu ülke olmamız, kültürel ve siyasi koşullar yatırım ilişkilerini geliştirmektedir. Önemli başka bir neden de Bulgaristan'ın enerji ve iş gücü maliyetleri açısından mukayeseli üstünlüğünün olmasıdır. Her iki ülke de enerji koridorlarının kesiştiği noktada bulunmaktadır. Bundan dolayı gelecekte altyapı projelerinde daha fazla iş birliği yapılması mümkün görünmektedir. Muhtemel altyapı projelerinin, özellikle enerji ve yol projelerinin yanı sıra bankacılık, elektronik, perakende satış sektörlerinde yeni yatırımlann yapılması beklenebilmektedir. Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 2008 ekonomik krizinin etkileri bir yana sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Ülkeye ihracatımızın artışında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın olumlu etkisinin yanı sıra özellikle 2000 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulamaya başlanılan "Komşu Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin payı bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, birkaç ay önce Bulgaristan Yurt Dışı Bulgarlar Bakanı Türkiye'den mal tazminatı istemişti. Ardından Sayın Bakan "Bilmediğim bir konuda konuştum, hata yaptım." dedi ama birçok soydaşımızı da üzmüştü. Değerli milletvekilleri, bir an için tarih sayfalanmızı kanştırdığımızda, 93 Harbi'nde, 1878 Ocak ayında, şiddetli kış şartlarında, 200 bin Türk, 500 kilometre yolu kağnı arabalarıyla giderken çoluk çocuk yollarda donup ölenler oldu, bunların mallan orada kaldı. 1905'ten itibaren yine Bulgar devleti 300 bin kişi daha sürdü, bunların malları da Bulgaristan'da kaldı. 1950'de 100 bin Türk'ü rahmetli Menderes Anadolu'ya getirerek iş güç, ev bark sahibi yaptı, bunların mallan da Bulgaristan'da kaldı. 1978'den itibaren Türklere reva görülen muamele hafızalarımızda hâlâ canlılığını korumaktadır. 1989'da 200 bin kişi dolayında Bulgar Türk'ü sırtlarında eşyalarıyla Kapıkule'den Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı, onların da malı yine orada kaldı.
Sayfa 79 -
T B M M B :73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 6 - Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi uzun yıllar devam etmiştir. 2007 yılında Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine girmiş olması da iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırmıştır. Ülkemizin Bulgaristan ile Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik taşımalarının büyük bir kısmı Kapıkule-Kapitan Andreov Sınır Kapısı'ndan gerçekleşmekte olup söz konusu sınır kapısında zaman zaman aşın yüklenmeden dolayı uzun beklemeler yaşanmaktadır. Anılan kapının gerek iki ülke arasında yapılan taşımalarda ve gerekse ülkemiz ihraç yüklerinin Batı ve Orta Avrupa pazarlanna ulaştınlmasında yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, Hamzabeyli-Lesova Sınır Kapısı'nın açılması, Bulgaristan-Türkiye arasında tır trafiğine açık ikinci bir sınır kapısı olarak ticari ilişkilerin artmasına vesile olmuştur. Meriç Nehri'nin önemli bir yan kolu olan Tunca Nehri su potansiyelinin, sınır bölgesine inşa edilebilecek bir barajla değerlendirilmesi amacıyla Bulgar tarafıyla 1960'lı yıllardan bu yana yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır. Hâlbuki, Suakacağı Barajı'nın yapılması, her iki ülke için önemli bir projenin hayata geçirilmesi anlamında hem su taşkınlannın önlenmesi hem de tarımsal üretimin artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin son yıllarda Bulgaristan'a yaptığı yatırımlarda da ve müteahhitlik hizmetlerinde de artış görülmektedir. Tahminimize göre Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı yatırım miktarı resmî rakamlann çok ötesinde olup yanm milyar dolan aşmış durumdadır. Bir o kadar da müteahhitlik hizmeti düşünüldüğünde 1 milyar dolar Türk "know how" ve sermayesi Bulgaristan'a yatınlmıştır. Bir de kayıt altına alınamayan ticaret miktarı bu rakamlara eklenildiğinde Türkiye'nin Bulgaristan'daki varlığının, Bulgaristan ekonomisindeki payının yüzde 15'lere ulaştığını görmekteyiz. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliğine üye olmasıyla Türk yatırımlarını Bulgaristan'a çeken nedenlerden birisi de bu olmuştur. Bunun yanı sıra komşu ülke olmamız, kültürel ve siyasi koşullar yatırım ilişkilerini geliştirmektedir. Önemli başka bir neden de Bulgaristan'ın enerji ve iş gücü maliyetleri açısından mukayeseli üstünlüğünün olmasıdır. Her iki ülke de enerji koridorlarının kesiştiği noktada bulunmaktadır. Bundan dolayı gelecekte altyapı projelerinde daha fazla iş birliği yapılması mümkün görünmektedir. Muhtemel altyapı projelerinin, özellikle enerji ve yol projelerinin yanı sıra bankacılık, elektronik, perakende satış sektörlerinde yeni yatırımlann yapılması beklenebilmektedir. Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 2008 ekonomik krizinin etkileri bir yana sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Ülkeye ihracatımızın artışında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın olumlu etkisinin yanı sıra özellikle 2000 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulamaya başlanılan "Komşu Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin payı bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, birkaç ay önce Bulgaristan Yurt Dışı Bulgarlar Bakanı Türkiye'den mal tazminatı istemişti. Ardından Sayın Bakan "Bilmediğim bir konuda konuştum, hata yaptım." dedi ama birçok soydaşımızı da üzmüştü. Değerli milletvekilleri, bir an için tarih sayfalanmızı kanştırdığımızda, 93 Harbi'nde, 1878 Ocak ayında, şiddetli kış şartlarında, 200 bin Türk, 500 kilometre yolu kağnı arabalarıyla giderken çoluk çocuk yollarda donup ölenler oldu, bunların mallan orada kaldı. 1905'ten itibaren yine Bulgar devleti 300 bin kişi daha sürdü, bunların malları da Bulgaristan'da kaldı. 1950'de 100 bin Türk'ü rahmetli Menderes Anadolu'ya getirerek iş güç, ev bark sahibi yaptı, bunların mallan da Bulgaristan'da kaldı. 1978'den itibaren Türklere reva görülen muamele hafızalarımızda hâlâ canlılığını korumaktadır. 1989'da 200 bin kişi dolayında Bulgar Türk'ü sırtlarında eşyalarıyla Kapıkule'den Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı, onların da malı yine orada kaldı. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 Gelenlere uydu kentler kuruldu. Bu büyük ülke kimseyi dün olduğu gibi bugün de mağdur etmedi, hepsini bağrına bastı ama Bulgaristan'da çalışıp emeklilik hakkını kazanan ve göçe zorlanan kaç soydaşımız Bulgaristan'dan emekli maaşı alabilmektedir? Bulgaristan'da kalan Türk vakıf mallarına ne olmuştur? Bulgaristan'ın Sayın Bakanı bu sualleri de bu soruları da cevaplandırmak durumundadır. Bulgaristan'daki Türk azınlığın hakları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'la olan dış ilişkilerinde ortaya çıkan en büyük sorundur. Bugün Bulgaristan'da 1 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Başta Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz, Rusçuk, Sofya şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar. Bulgaristan Türkleri bazı dönemlerde Bulgar devleti sınırlan içinde nispeten özgür bir yaşam sürebilmişlerdir ancak bazı dönemlerde din ve dillerinden dolayı ağır bir baskıyla karşılaşmışlardır. Bugün bu sorunlar yaşanmamaktadır. Dolayısıyla, en son yaşanan göç olayından sonra Bulgaristan'daki komünist yönetimin sona ermesiyle Bulgaristan'da yaşayan Türkler rahat bir nefes almışlardır. Yeni yönetim, Türklerin eski adlarını vererek geri dönmesine de izin vermektedir. Türkleri etkileyen diğer ağır koşullar yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'ye göç eden Bulgaristan Türklerinin büyük bir bölümü Bulgaristan'a geri dönmüştür. Ancak Bulgaristan Türklerinin bütün sorunlarının temelinde millî bilinç yoksunluğu yatmaktadır. Bu da ancak başta eğitim olmak üzere Türkiye'nin bu ülkedeki soydaşlarımıza olan özel ilgisiyle aşılabilecek bir husustur. Günümüzde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri, dostluk zemininde gelişmesine devam etmektedir. İki ülke arasında geniş bir ticaret ilişkisi mevcuttur. Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında önemli bir köprü rolü oynamaktadır. Kısaca, bu anlaşmayla demir yoluyla yapılacak sınır ticaretinin şartları karşılıklı olarak düzenlenmektedir. Bu anlaşmanın, komşumuz Bulgaristan'la olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve henüz istenen seviyelerde bulunmayan ticari ilişkile-rimizin daha da artmasına katkı sağlamasını ümit ediyorum. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsveç Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı iddiaları kabul edildi. Bu şartlarda bile "ülkeler arası ilişkilerde sıfır sorun" sloganıyla yola devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi, dünyada ülkemizin saygın bir yer edindiğini ifade etmeye devam edegelmektedir. Değerli milletvekilleri, Türk milletince seçilmeden bakan olan Sayın Dışişleri Bakanımızın, lütfedip de -uçaktan bir ara indiğinde- Türk milletinin seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsveç'te kabul edilen sözde soykınm iddialanyla ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılanlar hakkında bizi bilgilendirme zahmetinde bulunmasını bekliyoruz. Mecliste bulunan milletvekillerinin yaşanan gelişmeleri gazete sayfalarından, televizyonlardan takip etmek zorunda kalmaması sanıyorum Dışişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Yoksa, Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu bilgilendirmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu bilgilendirmeye ihtiyaç duymamakta mıdır, yoksa milletvekilliğinin ne olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne olduğunu bilmemekte midir? Bunu sorgulamak, aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerine de düşmektedir. Burada diğer sayın bakanlan çeşitli vesilelerle -görüşülmekte olan kanunlarda- görmekteyiz ama Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu'nun herhalde uçaktan inmeye vakti olmamaktadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine bir saygısızlık olarak kabul ediyomm. Komisyonlara bilgi vermek sadece, yeterli değildir bir Dışişleri Bakanı için. Dışişleri Bakanını, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek milletin bu kürsüsünden, yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya davet ediyomm. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyomm. (MHP sıralarından alkışlar) - 7 8 7 -
Sayfa 80 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 Gelenlere uydu kentler kuruldu. Bu büyük ülke kimseyi dün olduğu gibi bugün de mağdur etmedi, hepsini bağrına bastı ama Bulgaristan'da çalışıp emeklilik hakkını kazanan ve göçe zorlanan kaç soydaşımız Bulgaristan'dan emekli maaşı alabilmektedir? Bulgaristan'da kalan Türk vakıf mallarına ne olmuştur? Bulgaristan'ın Sayın Bakanı bu sualleri de bu soruları da cevaplandırmak durumundadır. Bulgaristan'daki Türk azınlığın hakları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'la olan dış ilişkilerinde ortaya çıkan en büyük sorundur. Bugün Bulgaristan'da 1 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Başta Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz, Rusçuk, Sofya şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar. Bulgaristan Türkleri bazı dönemlerde Bulgar devleti sınırlan içinde nispeten özgür bir yaşam sürebilmişlerdir ancak bazı dönemlerde din ve dillerinden dolayı ağır bir baskıyla karşılaşmışlardır. Bugün bu sorunlar yaşanmamaktadır. Dolayısıyla, en son yaşanan göç olayından sonra Bulgaristan'daki komünist yönetimin sona ermesiyle Bulgaristan'da yaşayan Türkler rahat bir nefes almışlardır. Yeni yönetim, Türklerin eski adlarını vererek geri dönmesine de izin vermektedir. Türkleri etkileyen diğer ağır koşullar yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'ye göç eden Bulgaristan Türklerinin büyük bir bölümü Bulgaristan'a geri dönmüştür. Ancak Bulgaristan Türklerinin bütün sorunlarının temelinde millî bilinç yoksunluğu yatmaktadır. Bu da ancak başta eğitim olmak üzere Türkiye'nin bu ülkedeki soydaşlarımıza olan özel ilgisiyle aşılabilecek bir husustur. Günümüzde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri, dostluk zemininde gelişmesine devam etmektedir. İki ülke arasında geniş bir ticaret ilişkisi mevcuttur. Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında önemli bir köprü rolü oynamaktadır. Kısaca, bu anlaşmayla demir yoluyla yapılacak sınır ticaretinin şartları karşılıklı olarak düzenlenmektedir. Bu anlaşmanın, komşumuz Bulgaristan'la olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve henüz istenen seviyelerde bulunmayan ticari ilişkile-rimizin daha da artmasına katkı sağlamasını ümit ediyorum. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsveç Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı iddiaları kabul edildi. Bu şartlarda bile "ülkeler arası ilişkilerde sıfır sorun" sloganıyla yola devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi, dünyada ülkemizin saygın bir yer edindiğini ifade etmeye devam edegelmektedir. Değerli milletvekilleri, Türk milletince seçilmeden bakan olan Sayın Dışişleri Bakanımızın, lütfedip de -uçaktan bir ara indiğinde- Türk milletinin seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsveç'te kabul edilen sözde soykınm iddialanyla ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılanlar hakkında bizi bilgilendirme zahmetinde bulunmasını bekliyoruz. Mecliste bulunan milletvekillerinin yaşanan gelişmeleri gazete sayfalarından, televizyonlardan takip etmek zorunda kalmaması sanıyorum Dışişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Yoksa, Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu bilgilendirmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu bilgilendirmeye ihtiyaç duymamakta mıdır, yoksa milletvekilliğinin ne olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne olduğunu bilmemekte midir? Bunu sorgulamak, aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerine de düşmektedir. Burada diğer sayın bakanlan çeşitli vesilelerle -görüşülmekte olan kanunlarda- görmekteyiz ama Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu'nun herhalde uçaktan inmeye vakti olmamaktadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine bir saygısızlık olarak kabul ediyomm. Komisyonlara bilgi vermek sadece, yeterli değildir bir Dışişleri Bakanı için. Dışişleri Bakanını, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek milletin bu kürsüsünden, yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya davet ediyomm. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyomm. (MHP sıralarından alkışlar) - 7 8 7 - TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. - 7 8 8 - BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SVİLENGRAD-KAPIKULE DEMİRYOLU SINIR GEÇİŞİ FAALİYETLERİNİN VE KAPIKULE SINIR MÜBADELE GARINDAKİ DEMİRYOLU SINIR HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 17 Ocak 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 218 Kabul :218(x) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
Sayfa 81 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. - 7 8 8 - BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SVİLENGRAD-KAPIKULE DEMİRYOLU SINIR GEÇİŞİ FAALİYETLERİNİN VE KAPIKULE SINIR MÜBADELE GARINDAKİ DEMİRYOLU SINIR HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 17 Ocak 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 218 Kabul :218(x) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 9 - 12'nci sıraya alınan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 12.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 460) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. Şimdi, 13'üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 370) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. Komisyon raporu 370 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 2 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
Sayfa 82 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 8 9 - 12'nci sıraya alınan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 12.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 460) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. Şimdi, 13'üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 370) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. Komisyon raporu 370 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 2 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 0 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 371 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 214 Kabul :214(x ) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 14'üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 371 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-15 Şubat 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 83 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 0 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 371 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 214 Kabul :214(x ) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 14'üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 371 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-15 Şubat 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 226 Kabul : 225 (x) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 15'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 372 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TAYLAND KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - 24 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için iki dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 1 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 372 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 84 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 226 Kabul : 225 (x) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 15'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 372 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TAYLAND KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - 24 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oylama için iki dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 1 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 372 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 2 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 376 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 220 Kabul : 220 (x) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 16'ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 16.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 376) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 376 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE FAS KRALLIĞI ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- 23 Ocak 2006 tarihinde Rabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama için iki dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 85 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 2 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 376 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 220 Kabul : 220 (x) Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de 16'ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 16.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 376) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 376 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE FAS KRALLIĞI ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- 23 Ocak 2006 tarihinde Rabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama için iki dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 217 Kabul :217(x) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 17'nci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kummları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 377) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 377 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyomm: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSOVA ÖZ-YÖNETÎM GEÇİCİ KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİM MİSYONU (UNMIK) ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU-ĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 7 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 3 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 377S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 86 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Kullanılan oy sayısı: 217 Kabul :217(x) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 17'nci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kummları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 377) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 377 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l'inci maddeyi okutuyomm: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSOVA ÖZ-YÖNETÎM GEÇİCİ KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİM MİSYONU (UNMIK) ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU-ĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 7 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyomm: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyomm: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 3 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 377S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 4 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 3 79 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 220 Kabul : 220 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi, 18'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 379) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 379 sıra sırasıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMAN VE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ALANINDA BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 4 Aralık 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi olamıyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 87 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 4 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 3 79 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 220 Kabul : 220 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi, 18'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 379) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 379 sıra sırasıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORMAN VE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ALANINDA BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 4 Aralık 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi olamıyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı : 217 Kabul :217(x ) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi, 19'uncu sıraya alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S.Sayısı: 388) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 388 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GUYANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-15 Aralık 2005 tarihinde Hong Kong'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü­ meti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması "nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 5 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 388 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
Sayfa 88 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı : 217 Kabul :217(x ) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi, 19'uncu sıraya alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S.Sayısı: 388) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 388 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GUYANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-15 Aralık 2005 tarihinde Hong Kong'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü­ meti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması "nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 5 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 388 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 389 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 9 6 - BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 216 Kabul :216(x ) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 20'nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilme­ si ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı: 389) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 389 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde görüşme yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BURKİNA FASO HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 1 Ağustos 2006 tarihinde Ouagadougou'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 89 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 389 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. - 7 9 6 - BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 216 Kabul :216(x ) Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 20'nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilme­ si ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı: 389) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 389 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde görüşme yok. Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BURKİNA FASO HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 1 Ağustos 2006 tarihinde Ouagadougou'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 7 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 390 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 207 Kabul : 207 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de, 2l ' inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 390) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 390 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 7 Nisan 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı)
Sayfa 90 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 7 9 7 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 390 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 207 Kabul : 207 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Şimdi de, 2l ' inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı: 390) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 390 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 7 Nisan 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hü-kümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyomm. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucu: Oy sayısı: 213 Kabul : 213 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 22'nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 22.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı: 391) (xx) BAŞKAN -Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 391 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MERCOSUR ARASINDA BİR SERBEST TİCARET ALANI KURULMASINA YÖNELİK ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 30 Haziran 2008 tarihinde Arjantin'in San Miguel de Tucuman şehrinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 8 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 391 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Sayfa 91 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucu: Oy sayısı: 213 Kabul : 213 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 22'nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 22.- Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı: 391) (xx) BAŞKAN -Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 391 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde söz yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MERCOSUR ARASINDA BİR SERBEST TİCARET ALANI KURULMASINA YÖNELİK ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- (1) 30 Haziran 2008 tarihinde Arjantin'in San Miguel de Tucuman şehrinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) - 7 9 8 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 391 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 B A Ş K A N - T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i le M E R C O S U R A r a s ı n d a B i r Se rbes t T ica re t A l a n ı K u r u l m a s ı n a Y ö n e l i k Ç e r ç e v e A n l a ş m a n ı n O n a y l a n m a s ı n ı n U y g u n B u l u n d u ğ u n a D a i r K a n u n Tasar ı s ı 'n ın aç ık o y l a m a sonucu : O y s a y ı s ı : 215 K a b u l : 2 1 5 ( x ) B ö y l e c e t a s an kabul ed i lmiş ve kanunlaşmışt ı r . 2 3 ' ü n c ü s ı rada ye r a lan, U ş a k Mil le tveki l i Nur i U s l u ' n u n ; 6831 Sayıl ı O r m a n K a n u n u n a E k M a d d e Ek l enmes i H a k k ı n d a K a n u n Teklifi ve Çevre ile Tar ım, O r m a n ve Köyiş le r i Komisyon l a r ı R a p o r l a n n ı n görüşmele r ine baş layacağız . 23- Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (S. Sayısı: 417) B A Ş K A N - K o m i s y o n ? Yok. Ertelenmişt i r . Ve ş imdi 2 4 ' ü n c ü s ı rada y e r alan, Türk iye Cumhur iye t i H ü k ü m e t i ile K u v e y t Devle t i H ü k ü m e t i A r a s ı n d a Sına i İh raca t ın Gel i ş t i r i lmes i A l a n ı n d a M u t a b a k a t Zap t ın ın O n a y l a n m a s ı n ı n U y g u n B u l u n d u ğ u n a Da i r K a n u n T a s a n s ı ve Dışiş ler i K o m i s y o n u R a p o r u ' n u n gö rüşme le r ine baş layacağ ız . 24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (S. Sayısı: 432) (xx) B A Ş K A N - K o m i s y o n v e H ü k ü m e t ye r inde . K o m i s y o n raporu 4 3 2 sıra sayıs ıyla bast ır ı l ıp dağıt ı lmışt ır . Tasar ının t ü m ü üzer inde söz talebi yoktur . M a d d e l e r i n e geç i lmes in i o y l a n n ı z a sunuyo rum: K a b u l eden l e r . . . K a b u l e t m e y e n l e r . . . Kabu l edilmiştir . l ' i n c i m a d d e y i o k u t u y o r u m : TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI M A D D E 1- (1) 30 M a r t 2 0 0 8 tar ih inde A n k a r a ' d a imza lanan "Türk iye Cumhur iye t i H ü - k ü m e t i ile K u v e y t Devle t i H ü k ü m e t i Aras ında Sınai İhracat ın Gel iş t i r i lmesi A l a n ı n d a M u t a b a k a t Zap t ı "n ın onay lanmas ı u y g u n bu lunmuş tu r . B A Ş K A N - K a b u l e d e n l e r . . . Kabu l e t m e y e n l e r . . . K a b u l edilmiştir . 2 ' nc i m a d d e y i o k u t u y o m m : M A D D E 2 - (1) B u K a n u n yay ımı tar ih inde yürü r lüğe girer. B A Ş K A N - Kabu l e d e n l e r . . . Kabu l e t m e y e n l e r . . . K a b u l edilmiştir . 3 ' ü n c ü m a d d e y i o k u t u y o m m : - 7 9 9 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 432 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
Sayfa 92 -
TBMM B: 73 16 . 3 . 2010 O: 3 B A Ş K A N - T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i le M E R C O S U R A r a s ı n d a B i r Se rbes t T ica re t A l a n ı K u r u l m a s ı n a Y ö n e l i k Ç e r ç e v e A n l a ş m a n ı n O n a y l a n m a s ı n ı n U y g u n B u l u n d u ğ u n a D a i r K a n u n Tasar ı s ı 'n ın aç ık o y l a m a sonucu : O y s a y ı s ı : 215 K a b u l : 2 1 5 ( x ) B ö y l e c e t a s an kabul ed i lmiş ve kanunlaşmışt ı r . 2 3 ' ü n c ü s ı rada ye r a lan, U ş a k Mil le tveki l i Nur i U s l u ' n u n ; 6831 Sayıl ı O r m a n K a n u n u n a E k M a d d e Ek l enmes i H a k k ı n d a K a n u n Teklifi ve Çevre ile Tar ım, O r m a n ve Köyiş le r i Komisyon l a r ı R a p o r l a n n ı n görüşmele r ine baş layacağız . 23- Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (S. Sayısı: 417) B A Ş K A N - K o m i s y o n ? Yok. Ertelenmişt i r . Ve ş imdi 2 4 ' ü n c ü s ı rada y e r alan, Türk iye Cumhur iye t i H ü k ü m e t i ile K u v e y t Devle t i H ü k ü m e t i A r a s ı n d a Sına i İh raca t ın Gel i ş t i r i lmes i A l a n ı n d a M u t a b a k a t Zap t ın ın O n a y l a n m a s ı n ı n U y g u n B u l u n d u ğ u n a Da i r K a n u n T a s a n s ı ve Dışiş ler i K o m i s y o n u R a p o r u ' n u n gö rüşme le r ine baş layacağ ız . 24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (S. Sayısı: 432) (xx) B A Ş K A N - K o m i s y o n v e H ü k ü m e t ye r inde . K o m i s y o n raporu 4 3 2 sıra sayıs ıyla bast ır ı l ıp dağıt ı lmışt ır . Tasar ının t ü m ü üzer inde söz talebi yoktur . M a d d e l e r i n e geç i lmes in i o y l a n n ı z a sunuyo rum: K a b u l eden l e r . . . K a b u l e t m e y e n l e r . . . Kabu l edilmiştir . l ' i n c i m a d d e y i o k u t u y o r u m : TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI M A D D E 1- (1) 30 M a r t 2 0 0 8 tar ih inde A n k a r a ' d a imza lanan "Türk iye Cumhur iye t i H ü - k ü m e t i ile K u v e y t Devle t i H ü k ü m e t i Aras ında Sınai İhracat ın Gel iş t i r i lmesi A l a n ı n d a M u t a b a k a t Zap t ı "n ın onay lanmas ı u y g u n bu lunmuş tu r . B A Ş K A N - K a b u l e d e n l e r . . . Kabu l e t m e y e n l e r . . . K a b u l edilmiştir . 2 ' nc i m a d d e y i o k u t u y o m m : M A D D E 2 - (1) B u K a n u n yay ımı tar ih inde yürü r lüğe girer. B A Ş K A N - Kabu l e d e n l e r . . . Kabu l e t m e y e n l e r . . . K a b u l edilmiştir . 3 ' ü n c ü m a d d e y i o k u t u y o m m : - 7 9 9 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 432 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 8 0 0 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 433 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 210 Kabul :210(x) Tasan kabul edilip yasalaşmıştır. Şimdi de 25'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S.Sayısı: 433) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 433 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerine söz yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - (1) 30 Mart 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'Ynn onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, şimdi Komisyon adına Sayın Ceylan kısa bir açıklama yapacaktır.
Sayfa 93 -
TBMM B:73 1 6 . 3 . 2 0 1 0 0 : 3 - 8 0 0 - (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. (xx) 433 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: Oy sayısı: 210 Kabul :210(x) Tasan kabul edilip yasalaşmıştır. Şimdi de 25'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S.Sayısı: 433) (xx) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon raporu 433 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Tasannın tümü üzerine söz yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 'inci maddeyi okutuyorum: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 - (1) 30 Mart 2008 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'Ynn onaylanması uygun bulunmuştur. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2'nci maddeyi okutuyorum: MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, şimdi Komisyon adına Sayın Ceylan kısa bir açıklama yapacaktır. TBMM B:73 16 . 3 . 2010 O: 3 DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar; bir teşekkür için söz aldım, Komisyonumuz adına. Bugün, gerçekten, Genel Kurulumuzda bu dönemde tarihi bir rekora imza atmış oldunuz. Bugün, tam on dokuz tane uluslararası anlaşmayı değerli oylarınızla, uğurlu ellerinizle kabul etmiş bulunmaktayız. O açıdan başta Başkan Vekilimize, Başkanlık Divanına ve tüm grup başkan vekillerine ve siz değerli üyelere teşekkür ediyoruz Komisyonumuz adına ancak bu desteğinizin devamını diliyoruz. Sayın Başkanım, bitiriyorum ancak bu zamana kadar kanunlaşan yüz kırk beş tane kanunumuz var, iki yüz sekiz tane de bekleyen kanun var. Devamını diliyoruz bu desteğinizin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ceylan. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucunu açıklıyorum: Oy sayısı: 204 Kabul : 204 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.02 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. - 8 0 1 -
Sayfa 94 -
TBMM B:73 16 . 3 . 2010 O: 3 DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar; bir teşekkür için söz aldım, Komisyonumuz adına. Bugün, gerçekten, Genel Kurulumuzda bu dönemde tarihi bir rekora imza atmış oldunuz. Bugün, tam on dokuz tane uluslararası anlaşmayı değerli oylarınızla, uğurlu ellerinizle kabul etmiş bulunmaktayız. O açıdan başta Başkan Vekilimize, Başkanlık Divanına ve tüm grup başkan vekillerine ve siz değerli üyelere teşekkür ediyoruz Komisyonumuz adına ancak bu desteğinizin devamını diliyoruz. Sayın Başkanım, bitiriyorum ancak bu zamana kadar kanunlaşan yüz kırk beş tane kanunumuz var, iki yüz sekiz tane de bekleyen kanun var. Devamını diliyoruz bu desteğinizin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ceylan. Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucunu açıklıyorum: Oy sayısı: 204 Kabul : 204 (x) Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.02 (x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. - 8 0 1 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 i E s e O b IZI B O •e > E 1 W Q ' o - A •s O E S a £ E US .a M — s 2 O E a .s S. 1 * s * "O h S "3 E < >0JC I 8 c S. 5 « O ıZ3 m 05 3 | "5 § <« H B m C ig . S. O - s * .•= E I 2 s «• E E £ c •3 c c a s e VI C3 2 £ < .= "" Q E g s I M B B M SÛ I E O 3 as S* ON ON O m O O FS Ş C/2 2 - a *" « s 1 3 g f . s . - S Ü ' - S l I - s . « i £ İ F*l TT O — O O TF «J E c/3 3 « g S ^ g f. S.-S 1 i İ g - ü — >n o o 0 0 "> ^ N .. „ „ s ' s | S I s . 1 i i | f 4 s tZ O o ^ <*i o S jS < Ut E S •a X •s t = E 3 U I B t H 3 E - 8 0 2 -
Sayfa 95 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 i E s e O b IZI B O •e > E 1 W Q ' o - A •s O E S a £ E US .a M — s 2 O E a .s S. 1 * s * "O h S "3 E < >0JC I 8 c S. 5 « O ıZ3 m 05 3 | "5 § <« H B m C ig . S. O - s * .•= E I 2 s «• E E £ c •3 c c a s e VI C3 2 £ < .= "" Q E g s I M B B M SÛ I E O 3 as S* ON ON O m O O FS Ş C/2 2 - a *" « s 1 3 g f . s . - S Ü ' - S l I - s . « i £ İ F*l TT O — O O TF «J E c/3 3 « g S ^ g f. S.-S 1 i İ g - ü — >n o o 0 0 "> ^ N .. „ „ s ' s | S I s . 1 i i | f 4 s tZ O o ^ <*i o S jS < Ut E S •a X •s t = E 3 U I B t H 3 E - 8 0 2 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı 1 K ab ul  1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S. 4 84  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab u l K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -3 | K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  s u a a- M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  = C H P 1 C H P M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t C H P 1 C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en gi r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et  M eh m et  Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ul ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tı lg an  Ç el ik  Er ba tu r Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  T an ku t Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  Er de m ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n 1 A da na  | A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  A ılu na -E -— < | A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A dı ya m an  I A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r i 1 A fy on ka ra hi sa r | A fy on ka ra hi sa r | A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r 1 S < < 1 A ğr ı & < < | A m as ya  | A m as ya  | A m as ya  A nk ar a A nk ar a A nk ar a - 8 0 3 -
Sayfa 96 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı 1 K ab ul  1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S. 4 84  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab u l K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -3 | K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  s u a a- M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  = C H P 1 C H P M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t C H P 1 C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en gi r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et  M eh m et  Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ul ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tı lg an  Ç el ik  Er ba tu r Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  T an ku t Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  Er de m ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n 1 A da na  | A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  A ılu na -E -— < | A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A dı ya m an  I A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r i 1 A fy on ka ra hi sa r | A fy on ka ra hi sa r | A fy on ka ra hi sa r 1 A fy on ka ra hi sa r 1 S < < 1 A ğr ı & < < | A m as ya  | A m as ya  | A m as ya  A nk ar a A nk ar a A nk ar a - 8 0 3 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 59  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 4 53  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul E u Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı S. S. 4 36  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S. 4 84  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K aı ıim ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P K 2 A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < Ne sr in  T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n | H al uk  A hm et  Sa lih  Bu rh an  Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a = E O Ta yf ur  M eh m et A li  So ya dı  A ta la y A te ş B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı n. ly im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  Ö zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş _ 3 > M O ö 1 Ar ıc ı B ad ak  B ay ka l _ 3 > M O a Ö Ç öl lü  E m ek  G ün al  Ir be ç K ap ta n Sü ne r Şa hi n A nk ar a | A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a ı A nk ar a ı A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a | A nk ar a [ A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  | A nt al ya  1 A nt al ya  A nt al ya  - 8 0 4
Sayfa 97 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 59  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 4 53  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul E u Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı S. S. 4 36  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S. 4 84  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K aı ıim ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P K 2 A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < Ne sr in  T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n | H al uk  A hm et  Sa lih  Bu rh an  Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a = E O Ta yf ur  M eh m et A li  So ya dı  A ta la y A te ş B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı n. ly im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  Ö zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş _ 3 > M O ö 1 Ar ıc ı B ad ak  B ay ka l _ 3 > M O a Ö Ç öl lü  E m ek  G ün al  Ir be ç K ap ta n Sü ne r Şa hi n A nk ar a | A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a ı A nk ar a ı A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a | A nk ar a [ A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nk ar a 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A nt al ya  | A nt al ya  1 A nt al ya  A nt al ya  - 8 0 4 TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M iik en  K ab ul  K ab ul ( M ük en  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  M et in  E rt ek in  M eh m et F at ih  M eh m et  A hm et  A ti lla  E rt uğ ru l R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  ts m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p Fa hr et tin  Y aş ar  K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i ' N Z 6 E -C u V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  T os ka y Y ıld ız  A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y Er de m  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  T an er  U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  O zt ay la n Pa za rc ı Sa li U ğu r Po yr az  T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg e/ en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  c £ 3 a t m C an de m ir Ç el ik  Ç ak m ak  1 A nt al ya  1 A nt al ya t- t- u u a 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  [ A yd ın  1 A yd ın  1 B al ık es ı 1 B al ık es ı | B al ık es ı ı B al ık es i 1 B al ık es i 1 B al ık es ı 1 B al ık es i 1 B al ık es i 1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l B in gö l B in gö l B it li s B it lis  1 B ol u B ol u | B ol u | Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r B ur sa  B ur sa  B ur sa  - 8 0 5 -
Sayfa 98 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M iik en  K ab ul  K ab ul ( M ük en  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  M et in  E rt ek in  M eh m et F at ih  M eh m et  A hm et  A ti lla  E rt uğ ru l R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  ts m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p Fa hr et tin  Y aş ar  K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i ' N Z 6 E -C u V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  T os ka y Y ıld ız  A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y Er de m  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  T an er  U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  O zt ay la n Pa za rc ı Sa li U ğu r Po yr az  T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg e/ en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  c £ 3 a t m C an de m ir Ç el ik  Ç ak m ak  1 A nt al ya  1 A nt al ya t- t- u u a 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  [ A yd ın  1 A yd ın  1 B al ık es ı 1 B al ık es ı | B al ık es ı ı B al ık es i 1 B al ık es i 1 B al ık es ı 1 B al ık es i 1 B al ık es i 1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l B in gö l B in gö l B it li s B it lis  1 B ol u B ol u | B ol u | Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r B ur sa  B ur sa  B ur sa  - 8 0 5 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti P ar ti  A K P ar t C H P M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar ti C H P A K P ar t M H P A K P ar t: A K P ar ti A K P ar t: C H P A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t: A K P ar t A K P ar t: eu O m B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i A bd ul la h M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A li ye  M eh m et  M . İh sa n K ut be tt in  O sm an  A kı n Se la ha tti n So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık tı K oy un cu  K ul  O ca kd en  O ym en  Ö ze ns ov  Ö ze r T un ça k Tu ta n C en gi z D an iş  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K ın ık lıo âl u A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ır ım  A yh an  'o IS w E rç el eb i E rd oğ an  Er te m ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş .a l e  ;a le  ;a le  ai le  ç c c a kı r ak ır  ak ır  ak ır  ak ır  a B ur sa  | B ur sa  ta ta ta ta ta 1 Bu rs a ta ta [ B ur sa 3 3 E e E E E N N N N N N N •§ f •e •e •f i 1*  B ur s B ur sa  | B ur sa  B ur s B ur s Bu rs  B ur s B ur s Bu rs  1 Bu rs a Bu rs  B ur s [ B ur sa  Ç am  Ç am  Ç an ; Ç an ; u i u 1 U S o O 5 o L> Ç on i o e> 1 Ç on  I D en i D en i 1 D en i 1 D em  I D en i | D en i | D en i 1 D iy a > c 1 D iv a I D iy a 1 D iy a - 8 0 6 -
Sayfa 99 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti P ar ti  A K P ar t C H P M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar ti C H P A K P ar t M H P A K P ar t: A K P ar ti A K P ar t: C H P A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t: A K P ar t A K P ar t: eu O m B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i A bd ul la h M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A li ye  M eh m et  M . İh sa n K ut be tt in  O sm an  A kı n Se la ha tti n So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık tı K oy un cu  K ul  O ca kd en  O ym en  Ö ze ns ov  Ö ze r T un ça k Tu ta n C en gi z D an iş  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K ın ık lıo âl u A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ır ım  A yh an  'o IS w E rç el eb i E rd oğ an  Er te m ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş .a l e  ;a le  ;a le  ai le  ç c c a kı r ak ır  ak ır  ak ır  ak ır  a B ur sa  | B ur sa  ta ta ta ta ta 1 Bu rs a ta ta [ B ur sa 3 3 E e E E E N N N N N N N •§ f •e •e •f i 1*  B ur s B ur sa  | B ur sa  B ur s B ur s Bu rs  B ur s B ur s Bu rs  1 Bu rs a Bu rs  B ur s [ B ur sa  Ç am  Ç am  Ç an ; Ç an ; u i u 1 U S o O 5 o L> Ç on i o e> 1 Ç on  I D en i D en i 1 D en i 1 D em  I D en i | D en i | D en i 1 D iy a > c 1 D iv a I D iy a 1 D iy a - 8 0 6 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z i o. < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P N 1 >S. a X A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti < M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li İh sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k il an ız a Se ba ha tt in  S w B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  F az ile t Z ek i M uz af fe r ib ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u B ud ak  Ç ak ır  P aç an z U sl u Ç et in ka ya  İş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  Y ıld ır ım  A kd ağ  A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  < "3 M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo el u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  u ta a | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | E di m e | E di m e | E di m e | E di m e | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ 1 E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E rz ur um  1 Er zu ru m u. 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | E di m e | E di m e | E di m e | E di m e | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ 1 E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E rz ur um  1 Er zu ru m  I E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh ı 1 E sk iş eh ı | E sk iş eh i I E sk işe hi  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  - 8 0 7 -
Sayfa 100 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z i o. < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P N 1 >S. a X A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti < M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li İh sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k il an ız a Se ba ha tt in  S w B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  F az ile t Z ek i M uz af fe r ib ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u B ud ak  Ç ak ır  P aç an z U sl u Ç et in ka ya  İş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  Y ıld ır ım  A kd ağ  A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  < "3 M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo el u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  u ta a | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | E di m e | E di m e | E di m e | E di m e | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ 1 E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E rz ur um  1 Er zu ru m u. 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | E di m e | E di m e | E di m e | E di m e | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ 1 E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E rz ur um  1 Er zu ru m  I E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh ı 1 E sk iş eh ı | E sk iş eh i I E sk işe hi  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  - 8 0 7 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  C H P M H P B D P I BU < A K P ar ti C H P M H P C H P C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P X u C H P M H P A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  Fa tm a M eh m et  N ur et tin  E şr ef  M ur at  H . H as an  < K em al et tin  Y ah ya  H am it A bd ul m ut ta lip  R üs te m  Fu at  Sü le ym an T ur an  G ök ha n Sa du lla h A bd ül ha di  O rh an  M us ta fa  F ev zi  A bd ul az iz  iz ze tt in  Sü re yy a Sa di  M ev lü t M eh m et S ai t Sü le ym an N ev za t | H ay da r K em al  A ki f B eh iç  < Ö m er  < A li R ız a V ah an  M eh m et  K ür şa d So ya dı  Şa hi n Şi m şe k C an ik li K ar ai br ah im  Ö zk an  Sö nm ez  T em ür  A yd ın  D oğ an  G ey la ni  Ö zb ek  Z ey da n Ç ay  Ç ir ki n D ur gu n E rg in  K ah ya  K ar as ay ar  Ö zt ür k Şa nv er di  Y az ar  Y ılm az  B il gi ç C oş ku ne r D ile k K or km az  K ur t A kk uş  Ç el ik  W G ök  İn an  O ks al  Ö zt ür k Se çe r Şa nd ır  T üz m en  | G az ia nt ep  j G az ia nt ep  | G ir es un  j G ir es un  | G ir es un  1 G ir es un  | G ir es un  | G üm üş ha ne  | G üm üş ha ne  | H ak kâ ri  | H ak kâ ri  fH ak kâ ri  H at ay  | H at ay  | H at ay  | H at ay  M X 1 H at ay  fH at ay  | H at ay  | H at ay  | H at ay  | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a 1 İs pa rt a I M er si n [ M er si n [ M er si n 1 M er si n | M er si n 1 M er si n 1 M er si n 1 M er si n I M er si n M er si n - 8 0 8
Sayfa 101 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  C H P M H P B D P I BU < A K P ar ti C H P M H P C H P C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P X u C H P M H P A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  Fa tm a M eh m et  N ur et tin  E şr ef  M ur at  H . H as an  < K em al et tin  Y ah ya  H am it A bd ul m ut ta lip  R üs te m  Fu at  Sü le ym an T ur an  G ök ha n Sa du lla h A bd ül ha di  O rh an  M us ta fa  F ev zi  A bd ul az iz  iz ze tt in  Sü re yy a Sa di  M ev lü t M eh m et S ai t Sü le ym an N ev za t | H ay da r K em al  A ki f B eh iç  < Ö m er  < A li R ız a V ah an  M eh m et  K ür şa d So ya dı  Şa hi n Şi m şe k C an ik li K ar ai br ah im  Ö zk an  Sö nm ez  T em ür  A yd ın  D oğ an  G ey la ni  Ö zb ek  Z ey da n Ç ay  Ç ir ki n D ur gu n E rg in  K ah ya  K ar as ay ar  Ö zt ür k Şa nv er di  Y az ar  Y ılm az  B il gi ç C oş ku ne r D ile k K or km az  K ur t A kk uş  Ç el ik  W G ök  İn an  O ks al  Ö zt ür k Se çe r Şa nd ır  T üz m en  | G az ia nt ep  j G az ia nt ep  | G ir es un  j G ir es un  | G ir es un  1 G ir es un  | G ir es un  | G üm üş ha ne  | G üm üş ha ne  | H ak kâ ri  | H ak kâ ri  fH ak kâ ri  H at ay  | H at ay  | H at ay  | H at ay  M X 1 H at ay  fH at ay  | H at ay  | H at ay  | H at ay  | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a 1 İs pa rt a I M er si n [ M er si n [ M er si n 1 M er si n | M er si n 1 M er si n 1 M er si n 1 M er si n I M er si n M er si n - 8 0 8 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t: M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti e < CH P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P C H P A dı  K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et  B ey az ıt Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p Id ri s Er tu ğr ul  İr fa n A lg an  H al id e U na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l U sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah ce ka pı lı B aş es gi oğ lu  Ba yr ak ta r B eş li B ir in ci  B ol  B üy ük ka ya  3 «k O c 3 I o Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  Er do ğa n G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K ay a K el eş  K ılı çd ar oğ lu  İl i 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 is ta nb ul  I is ta nb ul  3 -C 3 r; İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  ist an bu l - 8 0 9 -
Sayfa 102 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t: M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti e < CH P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P C H P A dı  K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et  B ey az ıt Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p Id ri s Er tu ğr ul  İr fa n A lg an  H al id e U na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l U sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah ce ka pı lı B aş es gi oğ lu  Ba yr ak ta r B eş li B ir in ci  B ol  B üy ük ka ya  3 «k O c 3 I o Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  Er do ğa n G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K ay a K el eş  K ılı çd ar oğ lu  İl i 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 is ta nb ul  I is ta nb ul  3 -C 3 r; İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  ist an bu l - 8 0 9 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  3 •t «5 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ui  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti 1 C H P C H P 5E A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P B D P D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P | A K P ar ti I A K P ar ti 1 C H P 1 C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep u -o n W Bu rh an  H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  E di be  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < I D ur m uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k | Sü le ym an  | H as an K em al  | H ay at i Sa ci d İb ra hi m  I T ah a K ıv ılc ım K em al  C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık hk  K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lta no ğl u Tü rk ön e Se km en  Se rt er  Se vi şe n So vs al  Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  | T or la k T un ce l U ra s Y ağ ız  j Y ar dı m cı  I Y az ıc ı | Y ıld ız  > I A ks oy  A na do l 1 A rı tm an  I A yd ın  A yh an  a | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  ll st an b u l 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  I İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir JIU IZ I | - 8 1 0 -
Sayfa 103 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  3 •t «5 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ui  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti 1 C H P C H P 5E A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P B D P D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P | A K P ar ti I A K P ar ti 1 C H P 1 C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep u -o n W Bu rh an  H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  E di be  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < I D ur m uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k | Sü le ym an  | H as an K em al  | H ay at i Sa ci d İb ra hi m  I T ah a K ıv ılc ım K em al  C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık hk  K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lta no ğl u Tü rk ön e Se km en  Se rt er  Se vi şe n So vs al  Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  | T or la k T un ce l U ra s Y ağ ız  j Y ar dı m cı  I Y az ıc ı | Y ıld ız  > I A ks oy  A na do l 1 A rı tm an  I A yd ın  A yh an  a | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  ll st an b u l 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  I İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir JIU IZ I | - 8 1 0 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •o s E a 3 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z eu S u C H P A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P C H P c e td 0 . < c - X A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P D. 5E 0 . ı X U A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai 1 E < A bd ur re zz ak  M eh m et V ec di  İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t E rd al  İs m ai l Şü kr an G ül da l O ğu z H ar un  K am il Er da l M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  O kt av  T ue ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tti n M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k T an er  "î c £ 3 E A hm et G ök ha n M ik ai l So ya dı  B al  B ar at al ı B ir eü n W Er te n G ön ül  H as gü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O ya n Ö zt ür k Si pa hi  Su sa m  T an rı ku lu  T ek el io el u V ur al  Y em iş çi  K T3 'S D Gü ve n K ar ab ay ır  A lta n K öy lü  Se rd ar oğ lu  Sı va cı oğ lu  _ 3 •Ol O •a Û El ita ş K ar ay el  K ul ku lo ğl u Ö ks üz ka va  Y ak ut  Y ıld ız  î a . M V X (5 Sa rı ca m  A rs la n İl i 1 îz m ir  İz m ir  İz m ir t- 1 1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  i JIU IZ J  1 I JIU 1Z ] | 1 K ar s 1 K ar s 1 K ar s 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K av se ri  1 K ay se ri  1 K ay se ri  1 K ay se ri  1 K av se ri  [ K ay se ri  1 K av se ri T Ü i û 1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 1 1 -
Sayfa 104 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •o s E a 3 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z eu S u C H P A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P C H P c e td 0 . < c - X A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P D. 5E 0 . ı X U A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai 1 E < A bd ur re zz ak  M eh m et V ec di  İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t E rd al  İs m ai l Şü kr an G ül da l O ğu z H ar un  K am il Er da l M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  O kt av  T ue ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tti n M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k T an er  "î c £ 3 E A hm et G ök ha n M ik ai l So ya dı  B al  B ar at al ı B ir eü n W Er te n G ön ül  H as gü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O ya n Ö zt ür k Si pa hi  Su sa m  T an rı ku lu  T ek el io el u V ur al  Y em iş çi  K T3 'S D Gü ve n K ar ab ay ır  A lta n K öy lü  Se rd ar oğ lu  Sı va cı oğ lu  _ 3 •Ol O •a Û El ita ş K ar ay el  K ul ku lo ğl u Ö ks üz ka va  Y ak ut  Y ıld ız  î a . M V X (5 Sa rı ca m  A rs la n İl i 1 îz m ir  İz m ir  İz m ir t- 1 1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  1 İz m ir  i JIU IZ J  1 I JIU 1Z ] | 1 K ar s 1 K ar s 1 K ar s 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K as ta m on u 1 K av se ri  1 K ay se ri  1 K ay se ri  1 K ay se ri  1 K av se ri  [ K ay se ri  1 K av se ri T Ü i û 1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 1 1 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 -O a K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti i £ < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti 0. X A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < •9 c :3 X H ar un  A yş e So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t Ö zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a E rg ün  G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  E rd em  a CJ- Ö o K ab ak çı  K al ay cı  K ar t Ö ks üz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  Fı nd ık lı K oc a K ır şe hi r | K ır şe hi r | K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li K oc ae li K oc ae li | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al at ya  - 8 1 2 -
Sayfa 105 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 -O a K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti i £ < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti 0. X A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < •9 c :3 X H ar un  A yş e So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t Ö zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a E rg ün  G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  E rd em  a CJ- Ö o K ab ak çı  K al ay cı  K ar t Ö ks üz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  Fı nd ık lı K oc a K ır şe hi r | K ır şe hi r | K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li K oc ae li K oc ae li | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al at ya  - 8 1 2 - TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S. 3 59  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab u!  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 4 53  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S. 4 36  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 4 84  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 | S Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  E rk an  B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il  Y ük se l F ev zi  Se ra ce tt in  Su n M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  O z Şa hi n A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il P ak so y Sa ğl am  T at lıb al  A yn a Şa hk ul ub ey  Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n E rg in  E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  1 M an is a 1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an is a M an is a 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  S E 1 K ah ra m an m ar aş ! | K ah ra m an m ar aş  c c e c e 1 M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  [ M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  | M uş  1 M u ş 1 M uş  | M uş  N ev şe hi r 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  1 M an is a 1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an is a M an is a 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş ! | K ah ra m an m ar aş  1 M ar di  1 M ar di  1 M ar di  1 M ar di  | M ar di  1 M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  [ M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  | M uş  1 M u ş 1 M uş  | M uş  N ev şe hi r - 8 1 3 -
Sayfa 106 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S. 3 59  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab u!  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 4 53  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S. 4 36  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 4 84  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 | S Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  E rk an  B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il  Y ük se l F ev zi  Se ra ce tt in  Su n M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  O z Şa hi n A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il P ak so y Sa ğl am  T at lıb al  A yn a Şa hk ul ub ey  Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n E rg in  E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  1 M an is a 1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an is a M an is a 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  S E 1 K ah ra m an m ar aş ! | K ah ra m an m ar aş  c c e c e 1 M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  [ M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  | M uş  1 M u ş 1 M uş  | M uş  N ev şe hi r 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  1 M an is a 1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an isa  1 M an is a 1 M an is a M an is a 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş ! | K ah ra m an m ar aş  1 M ar di  1 M ar di  1 M ar di  1 M ar di  | M ar di  1 M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  [ M uğ la  1 M uğ la  1 M uğ la  | M uş  1 M u ş 1 M uş  | M uş  N ev şe hi r - 8 1 3 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P C H P A K P ar ti M H P D P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 C H P B D P o. fj A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar t; A K P ar t A K P ar t; M H P A K P ar ti A K P ar t; A K P ar t C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti D P A K P ar ti A K P ar t. A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A hm et E rd al  R ıtv an  İs m ai l M üm in  M uh ar re m  o 1 M eh m et H il m i R ah m i M us ta fa  R ıd va n c a £ E nv er  B ay ra m A li s A hm et M es ut  Er ol A sl an  H as an A li Sa ha n M ün ir  A vh an S ef er  R ec ep  Su at  O sm an  C em al Y ılm az  M us ta fa  Su at  A hm et H al uk  Fa tih  B ir nu r A hm et  A fi f M eh m et Y ılm az  O sm an  c '5 c A bd ur ra hm an  K ad ir  M eh m et M us ta fa  So ya dı  Fe ra la n K öy ba şı  G ök se l İn an  Se la m oğ lu  a U. Gü le r G ün er  H am ar at  Y al cı n Y ılm az  Y ılm az  B ay ra m oğ lu  C ır ak oe lu  Y ılm az  C eb ec i Ü D iş li I 3 a 9 1 Üst ün  Y ıld ır ım  B in ic i Ç ak ır  ! D em ir  D em ir  K ılı ç Ö zt ür k Şa hi no ğl u Y en i D em ir kı ra n H el va cı oğ lu  Ö zç el ik  > S < Do du re al ı T ın gı ro ğl u A çı ka lın  N ev şe hi r | N ev şe hi r i N iğ de  0J T3 >Ol z N iğ de  1 O rd u 1 O rd u | O rd u O rd u 1 O rd u 1 O rd u I O rd u R iz e 1 R iz e R iz e | Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a 1 Sa ka rv a Sa ka rv a Kİ t 1 (Si Sa m su n Sa m su n ! Sa m su n ! Sa m su n ! Sa m su n Sa m su n Sa m su n | Sa m su n j Sa m su n Si ir t Si ir t Si ir t c c e K S in op douıç 1 Si va s - 8 1 4 -
Sayfa 107 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  45 3 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  43 6 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  48 4 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P C H P A K P ar ti M H P D P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 C H P B D P o. fj A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar t; A K P ar t A K P ar t; M H P A K P ar ti A K P ar t; A K P ar t C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti D P A K P ar ti A K P ar t. A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A hm et E rd al  R ıtv an  İs m ai l M üm in  M uh ar re m  o 1 M eh m et H il m i R ah m i M us ta fa  R ıd va n c a £ E nv er  B ay ra m A li s A hm et M es ut  Er ol A sl an  H as an A li Sa ha n M ün ir  A vh an S ef er  R ec ep  Su at  O sm an  C em al Y ılm az  M us ta fa  Su at  A hm et H al uk  Fa tih  B ir nu r A hm et  A fi f M eh m et Y ılm az  O sm an  c '5 c A bd ur ra hm an  K ad ir  M eh m et M us ta fa  So ya dı  Fe ra la n K öy ba şı  G ök se l İn an  Se la m oğ lu  a U. Gü le r G ün er  H am ar at  Y al cı n Y ılm az  Y ılm az  B ay ra m oğ lu  C ır ak oe lu  Y ılm az  C eb ec i Ü D iş li I 3 a 9 1 Üst ün  Y ıld ır ım  B in ic i Ç ak ır  ! D em ir  D em ir  K ılı ç Ö zt ür k Şa hi no ğl u Y en i D em ir kı ra n H el va cı oğ lu  Ö zç el ik  > S < Do du re al ı T ın gı ro ğl u A çı ka lın  N ev şe hi r | N ev şe hi r i N iğ de  0J T3 >Ol z N iğ de  1 O rd u 1 O rd u | O rd u O rd u 1 O rd u 1 O rd u I O rd u R iz e 1 R iz e R iz e | Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a 1 Sa ka rv a Sa ka rv a Kİ t 1 (Si Sa m su n Sa m su n ! Sa m su n ! Sa m su n ! Sa m su n Sa m su n Sa m su n | Sa m su n j Sa m su n Si ir t Si ir t Si ir t c c e K S in op douıç 1 Si va s - 8 1 4 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti ' ü O* < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M al ik E cd er  Se la m i H am za  T ev fık Z iy ae dd in  K em al et tin  Fa ik  N ec ip  E ni s Z ey id  Şü kr ü O sm an  O rh an Z iy a R eş at  H üs ey in  D ile k A sı m  M us ta fa  C ev de t K em al et tin  M eh m et A ki f Fa ru k N af iz  Sa fi ye  Sü le ym an L at if K am er  Şe ra fe tt in  Y ah ya  R am az an  İb ra hi m  Sa ba ha tti n Se yi t E yy üp C en ap  Z ül fü ka r M us ta fa  1 A bd ul ka di r E m in  C ağ la  1 A bd ur ra hm an M üf it So ya dı  K ılı ç Ö zd em ir  U zu n Y er lik ay a A kb ul ut  N al cı  Ö zt ra k Ta y la n T üt ün cü  A sl an  A ya la n D em ir  D ir en  D oğ ru  G ül sü n Y ük se l A yk an  C um ur  E rd öl  G ök ta ş H am za çe bi  Ö za k Se ym en oğ lu  Y un us oğ lu  G en ç H al is  A km an  B aş ak  B in ic i C ev he ri  E yy üp oğ lu  G ül pı na r İz ol - Ö ne n A kt em ur Ö zy av uz  | Y et ki n 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ | T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ T ok at  | To ka t 1 To ka t | To ka t 1 T ok at  1 T ok at  1 To ka t 1 T ra bz on a o N 1 1 Tra bz on  1 T ra bz on  1 Tr ab zo n 1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  T un ce li 1 T un ce li 1 Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a I Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a - 8 1 5 -
Sayfa 108 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  45 3 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l S. S.  43 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti ' ü O* < AK P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M al ik E cd er  Se la m i H am za  T ev fık Z iy ae dd in  K em al et tin  Fa ik  N ec ip  E ni s Z ey id  Şü kr ü O sm an  O rh an Z iy a R eş at  H üs ey in  D ile k A sı m  M us ta fa  C ev de t K em al et tin  M eh m et A ki f Fa ru k N af iz  Sa fi ye  Sü le ym an L at if K am er  Şe ra fe tt in  Y ah ya  R am az an  İb ra hi m  Sa ba ha tti n Se yi t E yy üp C en ap  Z ül fü ka r M us ta fa  1 A bd ul ka di r E m in  C ağ la  1 A bd ur ra hm an M üf it So ya dı  K ılı ç Ö zd em ir  U zu n Y er lik ay a A kb ul ut  N al cı  Ö zt ra k Ta y la n T üt ün cü  A sl an  A ya la n D em ir  D ir en  D oğ ru  G ül sü n Y ük se l A yk an  C um ur  E rd öl  G ök ta ş H am za çe bi  Ö za k Se ym en oğ lu  Y un us oğ lu  G en ç H al is  A km an  B aş ak  B in ic i C ev he ri  E yy üp oğ lu  G ül pı na r İz ol - Ö ne n A kt em ur Ö zy av uz  | Y et ki n 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ | T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ T ok at  | To ka t 1 To ka t | To ka t 1 T ok at  1 T ok at  1 To ka t 1 T ra bz on a o N 1 1 Tra bz on  1 T ra bz on  1 Tr ab zo n 1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  T un ce li 1 T un ce li 1 Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a I Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a - 8 1 5 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l P ar ti  C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P M H P A K P ar ti C H P C H P M H P M H P A K P ar ti M H P B D P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar t: A K P ar t A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar ti M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar t B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M us ta fa  N ur i K er em  H üs ey in  ik ra m  Fa tm a G ül se n K ay ha n O zd al  A bd ul ka di r B ek ir  O sm an  M eh m et  M eh m et  M eh m et Y aş ar  Fa zl ı < Al i İh sa n K ok sa l Po la t R uh i A li R ız a O sm an  İl kn ur  Fe ta ni  Ü lk ü G ök al p M ev lü t H as an  Lü tfı  O sm an  V ah it Tu ra n M us ta fa  A yl a A ka t M eh m et E m in  A hm et  So ya dı  C oş ku no ğl u Ç et in  U sl u A ltu n Ç el ik  D in çe r K ur tu la n O rh an  T ür km en oğ lu  Ü çe r A kg ül  B oz da ğ C oş ku n Ç iç ek  E ki ci  Ö zt ür k E rd oğ an  K oc al  K ök tü rk  T op ta n T ür km en  A çı kg öz  A la bo yu n Er tu ğr ul  In ce öz  Ba tta l G ün ey  A kg ün  Ç al ış  E lv an  D ur m uş  E rd em  K ır at lı Ö zb av ra k A ta  E km en  İn al  U şa k U şa k | U şa k | V an  | V an  | V an  V an  V an  | V an  | V an  Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t 1 Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  | Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  | Z on gu ld ak  | A ks ar ay  I A ks ar ay  | A ks ar ay  | A ks ar ay  | B ay bu rt  | B ay bu rt  | K ar am an  | K ar am an  | K ar am an  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  1 B at m an  | B at m an  B at m an  - 8 1 6 -
Sayfa 109 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  48 4 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l P ar ti  C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P M H P A K P ar ti C H P C H P M H P M H P A K P ar ti M H P B D P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar t: A K P ar t A K P ar t A K P ar t M H P A K P ar ti M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar t B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M us ta fa  N ur i K er em  H üs ey in  ik ra m  Fa tm a G ül se n K ay ha n O zd al  A bd ul ka di r B ek ir  O sm an  M eh m et  M eh m et  M eh m et Y aş ar  Fa zl ı < Al i İh sa n K ok sa l Po la t R uh i A li R ız a O sm an  İl kn ur  Fe ta ni  Ü lk ü G ök al p M ev lü t H as an  Lü tfı  O sm an  V ah it Tu ra n M us ta fa  A yl a A ka t M eh m et E m in  A hm et  So ya dı  C oş ku no ğl u Ç et in  U sl u A ltu n Ç el ik  D in çe r K ur tu la n O rh an  T ür km en oğ lu  Ü çe r A kg ül  B oz da ğ C oş ku n Ç iç ek  E ki ci  Ö zt ür k E rd oğ an  K oc al  K ök tü rk  T op ta n T ür km en  A çı kg öz  A la bo yu n Er tu ğr ul  In ce öz  Ba tta l G ün ey  A kg ün  Ç al ış  E lv an  D ur m uş  E rd em  K ır at lı Ö zb av ra k A ta  E km en  İn al  U şa k U şa k | U şa k | V an  | V an  | V an  V an  V an  | V an  | V an  Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t | Y oz ga t 1 Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  | Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  | Z on gu ld ak  | A ks ar ay  I A ks ar ay  | A ks ar ay  | A ks ar ay  | B ay bu rt  | B ay bu rt  | K ar am an  | K ar am an  | K ar am an  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  1 B at m an  | B at m an  B at m an  - 8 1 6 - TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  sa tı lm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti A dı  B en gi  Se va hi r H as ip  A bd ul la h V el i Y ılm az  c -3 M 5 5 § 1 Sa ff et  E ns ar  Pe rv in  < İlh an  M uh ar re m  M eh m et  C um hu r M us ta fa  H üs ey in  H as an  D ev le t H ak an  ib ra hi m M et e D ur du M eh m et  C el al  M et in  Y aş ar  So ya dı  Y ıld ız  B ay ın dı r K ap la n Şe yd a Tu nç  Y al çı nk ay a K ay a Ö ğü t B ul da n G ün er  E vc in  İn ce  C ey la n Ü na l Ü na l D ev ec io ğl u K ar a B ah çe li C oş ku n D oğ ru er  K as ta ) E rb ay  K aş ık oğ lu  Y ak ış  1 B at m an  1 Sı m ak  1 Şı rn ak  1 Sı m ak  | B ar tın  t c i 0 | A rd ah an  1 A rd ah an  1 İğ dı r 1 İğ dı r | Y al ov a 1 Y al ov a K ar ab ük  I K ar ab ük  | K ar ab ük  1 K il is  1 K ili s 1 O sm an iy e | O sm an iy e 1 O sm an iy e | O sm an iy e 1 D üz ce  1 D üz ce  D üz ce  - 8 1 7 -
Sayfa 110 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S.  35 9 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  45 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  43 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  48 4 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  sa tı lm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti A dı  B en gi  Se va hi r H as ip  A bd ul la h V el i Y ılm az  c -3 M 5 5 § 1 Sa ff et  E ns ar  Pe rv in  < İlh an  M uh ar re m  M eh m et  C um hu r M us ta fa  H üs ey in  H as an  D ev le t H ak an  ib ra hi m M et e D ur du M eh m et  C el al  M et in  Y aş ar  So ya dı  Y ıld ız  B ay ın dı r K ap la n Şe yd a Tu nç  Y al çı nk ay a K ay a Ö ğü t B ul da n G ün er  E vc in  İn ce  C ey la n Ü na l Ü na l D ev ec io ğl u K ar a B ah çe li C oş ku n D oğ ru er  K as ta ) E rb ay  K aş ık oğ lu  Y ak ış  1 B at m an  1 Sı m ak  1 Şı rn ak  1 Sı m ak  | B ar tın  t c i 0 | A rd ah an  1 A rd ah an  1 İğ dı r 1 İğ dı r | Y al ov a 1 Y al ov a K ar ab ük  I K ar ab ük  | K ar ab ük  1 K il is  1 K ili s 1 O sm an iy e | O sm an iy e 1 O sm an iy e | O sm an iy e 1 D üz ce  1 D üz ce  D üz ce  - 8 1 7 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 a P 1 2 - 6 0 E 3 — s • c O © © T 0 0 - 0 0 S » - £ <5*o :2 <S & S £ < 3 * 2 i ^ B ,9» Ü > o s a c S e» = o >M .3 3 I <a =, •M «S» * O - 1 . g « s ıS1 S i * I * 3 1 1 1 1 % | S 3 2 sa < e 1 5 i : • S Ş S s ES 2 >. g S E E I S S? .-s 5 e e i I ,5i 0 3 E .3 Ö « •E E i ? B .5 S a O s J2 ?> "2 •c 3 E 3 U 3 £ . 5 E E 3 « u o £> 3 J2 EA o o \ © o s© m »n —ı u s i l 3 .2 E Ö 3 o ı2 sj u S P < — 818 — 2
Sayfa 111 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 a P 1 2 - 6 0 E 3 — s • c O © © T 0 0 - 0 0 S » - £ <5*o :2 <S & S £ < 3 * 2 i ^ B ,9» Ü > o s a c S e» = o >M .3 3 I <a =, •M «S» * O - 1 . g « s ıS1 S i * I * 3 1 1 1 1 % | S 3 2 sa < e 1 5 i : • S Ş S s ES 2 >. g S E E I S S? .-s 5 e e i I ,5i 0 3 E .3 Ö « •E E i ? B .5 S a O s J2 ?> "2 •c 3 E 3 U 3 £ . 5 E E 3 « u o £> 3 J2 EA o o \ © o s© m »n —ı u s i l 3 .2 E Ö 3 o ı2 sj u S P < — 818 — 2 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •3 £ K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı — - K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı 3 S. - K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •3 S | R K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -6 S E K K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ıl m ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •3 | K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ıl m ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı \ K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP — X 2 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en gi r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et X> E £ Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ül ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tıl ga n Ç el ik  Er ba tu r Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  T an ku t Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  E rd em ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n S t~ a a a iâ S | A da na  | A da na  | A da na  I A da na  | A da na  I A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  | A da na  | A da na  | A da na  [ A da na E 1 >, — < | A dı ya m an  | A dı ya m an  1 A dı ya m an  | A dı ya m an  I A fy on ka ra hı  | A fy on ka ra hi  \ A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  .5 < 1 A ğr ı 1 A ğr ı & < 1 A ğr ı | A m as ya  | A m as ya  1 A m as va  | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a - 8 1 9
Sayfa 112 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •3 £ K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı — - K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı 3 S. - K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •3 S | R K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -6 S E K K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ıl m ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı •3 | K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ıl m ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı \ K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP — X 2 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en gi r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et X> E £ Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ül ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tıl ga n Ç el ik  Er ba tu r Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  T an ku t Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  E rd em ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n S t~ a a a iâ S | A da na  | A da na  | A da na  I A da na  | A da na  I A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  | A da na  | A da na  | A da na  [ A da na E 1 >, — < | A dı ya m an  | A dı ya m an  1 A dı ya m an  | A dı ya m an  I A fy on ka ra hı  | A fy on ka ra hi  \ A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  .5 < 1 A ğr ı 1 A ğr ı & < 1 A ğr ı | A m as ya  | A m as ya  1 A m as va  | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a - 8 1 9 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük em  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •€ E « U K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı a e a K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 a E "S K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı ; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı ; C H P M H P A K P ar t A K P ar t; A K P ar t C H P A K P ar t: C H P C H P M H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < N es ri n T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n H al uk  A hm et  Sa lih  B ur ha n Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a O sm an  Ta yf tır  M eh m et A li So ya dı  A ta la y •J> u < B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı İp ek  ly im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  O zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş 3 5 1 An cı  B ad ak  B ay ka l _ 3 I o Ç öl lü  E m ek  G ün al  Irb eç  K ap ta n Sü ne r Şa hi n A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a j A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a | A nk ar a [ A nk ar a | A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a | A nk ar a j A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a | A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  - 8 2 0 -
Sayfa 113 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük em  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •€ E « U K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı a e a K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 a E "S K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı ; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı ; C H P M H P A K P ar t A K P ar t; A K P ar t C H P A K P ar t: C H P C H P M H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < N es ri n T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n H al uk  A hm et  Sa lih  B ur ha n Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a O sm an  Ta yf tır  M eh m et A li So ya dı  A ta la y •J> u < B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı İp ek  ly im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  O zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş 3 5 1 An cı  B ad ak  B ay ka l _ 3 I o Ç öl lü  E m ek  G ün al  Irb eç  K ap ta n Sü ne r Şa hi n A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a j A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a | A nk ar a [ A nk ar a | A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a | A nk ar a j A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a | A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  - 8 2 0 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı I K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  •5 a | a U K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  "5 X K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı "9 x a u K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar t: A K P ar t A K P ar t: A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  1 M et in  | E rt ek in  I M eh m et F at ih  1 M eh m et  A hm et  A ti lla  Er tu ğr ul  R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  İs m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p c '5 1 Yaşa r K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i M eh m et N ez ir  V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  1 T os ka y | Y ıl dı z A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y E rd em  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  Ta ne r U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  Ö zt ay la n Pa za rc ı Sa li ,1 1 Cu T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg ez en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  B üy ük at am an  C an de m ir Ç el ik  - 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  A yd ın  1 A yd ın  1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B ol u 1 B ol u 1 B ol u Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r 1 B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  A yd ın  1 A yd ın  1 B al ık es : 1 B al ık es ı 1 B al ık es : 1 B al ık es ı 1 B al ık es ı I B al ık es ı 1 B al ık es ı 1 B al ık es ı 1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B ol u 1 B ol u 1 B ol u Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r 1 B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  - 8 2 1 -
Sayfa 114 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı I K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  •5 a | a U K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  "5 X K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı "9 x a u K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar t: A K P ar t A K P ar t: A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t: A K P ar t C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  1 M et in  | E rt ek in  I M eh m et F at ih  1 M eh m et  A hm et  A ti lla  Er tu ğr ul  R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  İs m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p c '5 1 Yaşa r K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i M eh m et N ez ir  V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  1 T os ka y | Y ıl dı z A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y E rd em  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  Ta ne r U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  Ö zt ay la n Pa za rc ı Sa li ,1 1 Cu T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg ez en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  B üy ük at am an  C an de m ir Ç el ik  - 1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  A yd ın  1 A yd ın  1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B ol u 1 B ol u 1 B ol u Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r 1 B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  1 A nt al ya  1 A nt al ya  1 A rt vi n 1 A rt vi n 1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  1 A yd ın  A yd ın  1 A yd ın  1 B al ık es : 1 B al ık es ı 1 B al ık es : 1 B al ık es ı 1 B al ık es ı I B al ık es ı 1 B al ık es ı 1 B al ık es ı 1 B ile ci k 1 B ile ci k 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B in gö l 1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B it lis  1 B ol u 1 B ol u 1 B ol u Bu rd ur  1 Bu rd ur  1 B ur du r 1 B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  - 8 2 1 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı T3 1 u Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P M H P C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P i 0 . < M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P B D P P ar ti  A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M 0 . < AK P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i A bd ul la h M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A liy e M eh m et  M . İh sa n ç O sm an  A kı n Se la ha tti n So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık h K oy un cu  K ul  O ca kd en  c O ^ o s N O Ö ze r Tu nç ak  Tu ta n C en gi z D an iş  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K m ık lıo gl u A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ın m  A yh an  E ki ci  E rç el eb i E rd oğ an  E rt em ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş B ur sa  Bu rs a B ur sa  Bu rs a | B ur sa  B ur sa  B ur sa  | Bu rs a B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  I B ur sa  B ur sa  1 Ç an ak ka le  I Ç an ak ka le  | Ç an ak ka le  1 Ç an ak ka le  1 C an kı n 1 C an kı n 1 C an kı n 1 C or um  | Ç or um  1 C or um  I Ç or um  I Ç or um  1 D iy ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r | D iy ar ba kı r D iy ar ba kı r B ur sa  Bu rs a B ur sa  Bu rs a | B ur sa  B ur sa  B ur sa  | Bu rs a B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  I B ur sa  B ur sa  1 Ç an ak ka le  I Ç an ak ka le  | Ç an ak ka le  1 Ç an ak ka le  1 C an kı n 1 C an kı n 1 C an kı n 1 C or um  | Ç or um  1 C or um  I Ç or um  I Ç or um  | D en iz i 1 D en iz li | D en iz li | D en iz li 1 D en iz i I D en iz i: | D en iz i: 1 D iy ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r | D iy ar ba kı r D iy ar ba kı r - 8 2 2 -
Sayfa 115 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı T3 1 u Ka tıl m ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P M H P C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P i 0 . < M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P B D P P ar ti  A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M 0 . < AK P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti D SP  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i A bd ul la h M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A liy e M eh m et  M . İh sa n ç O sm an  A kı n Se la ha tti n So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık h K oy un cu  K ul  O ca kd en  c O ^ o s N O Ö ze r Tu nç ak  Tu ta n C en gi z D an iş  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K m ık lıo gl u A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ın m  A yh an  E ki ci  E rç el eb i E rd oğ an  E rt em ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş B ur sa  Bu rs a B ur sa  Bu rs a | B ur sa  B ur sa  B ur sa  | Bu rs a B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  I B ur sa  B ur sa  1 Ç an ak ka le  I Ç an ak ka le  | Ç an ak ka le  1 Ç an ak ka le  1 C an kı n 1 C an kı n 1 C an kı n 1 C or um  | Ç or um  1 C or um  I Ç or um  I Ç or um  1 D iy ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r | D iy ar ba kı r D iy ar ba kı r B ur sa  Bu rs a B ur sa  Bu rs a | B ur sa  B ur sa  B ur sa  | Bu rs a B ur sa  1 B ur sa  B ur sa  I B ur sa  B ur sa  1 Ç an ak ka le  I Ç an ak ka le  | Ç an ak ka le  1 Ç an ak ka le  1 C an kı n 1 C an kı n 1 C an kı n 1 C or um  | Ç or um  1 C or um  I Ç or um  I Ç or um  | D en iz i 1 D en iz li | D en iz li | D en iz li 1 D en iz i I D en iz i: | D en iz i: 1 D iy ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r 1 D iv ar ba kı r | D iy ar ba kı r D iy ar ba kı r - 8 2 2 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z Î < AK P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A dı  M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li İh sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k H am za  Se ba ha tt in  Er ol  B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  Fa zi le t Z ek i M uz af fe r ib ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u Bu da k Ç ak ır  Pa ça nz  U sl u Ç et in ka ya  İş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  E c > Ak da ğ A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  A si l İç li M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo ğl u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  Sa n u S 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r *- u 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  O. [ G az ia nt ep  G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  o . İli  1 D iy ar ba  1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 Ed ir ne  E di rn e E di rn e 1 E di rn e E la zı ğ E la zı ğ I E la zı ğ E la zı ğ E la zı ğ 1 E rz in ca ı 1 E rz in ca ı E rz in ca ı Er zu ru n E rz ur un  1 Er zu ru n E rz ur un  | E rz ur un  1 E rz ur un  E rz ur un  1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk işe hi  1 E sk iş eh i 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ı [ G az ia nt ep  G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ı G az ia nt ı - 8 2 3 -
Sayfa 116 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z Î < AK P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A dı  M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li İh sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k H am za  Se ba ha tt in  Er ol  B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  Fa zi le t Z ek i M uz af fe r ib ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u Bu da k Ç ak ır  Pa ça nz  U sl u Ç et in ka ya  İş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  E c > Ak da ğ A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  A si l İç li M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo ğl u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  Sa n u S 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r *- u 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  O. [ G az ia nt ep  G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  o . İli  1 D iy ar ba  1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 D iy ar ba kı r 1 Ed ir ne  E di rn e E di rn e 1 E di rn e E la zı ğ E la zı ğ I E la zı ğ E la zı ğ E la zı ğ 1 E rz in ca ı 1 E rz in ca ı E rz in ca ı Er zu ru n E rz ur un  1 Er zu ru n E rz ur un  | E rz ur un  1 E rz ur un  E rz ur un  1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk iş eh i 1 E sk işe hi  1 E sk iş eh i 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ı [ G az ia nt ep  G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ı G az ia nt ı - 8 2 3 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti 1 BU < A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P ÇL rj C H P M H P A K P ar ti A dı  Fa tm a M eh m et  N ur et tin  E şr ef  M ur at  H . H as an  < Ke m al et tin  Y ah ya  H am it A bd ul m ut ta lip  R üs te m  Fu at  Sü le ym an T ur an  G ök ha n Sa du lla h A bd ül ha di  O rh an  M us ta fa  F ev zi  A bd ul az iz  İz ze tt in  Sü re yy a Sa di  M ev lü t M eh m et S ai t Sü le ym an N ev za t H av da r K em al  A ki f B eh iç  < 5? Öm er  < a N X < 0 a 1 Me hm et  K ür şa d So ya dı  Şa hi n Şi m şe k C an ik li K ar ai br ah im  Ö zk an  Sö nm ez  Te m ür  A yd ın  D oğ an  G ey la ni  Ö zb ek  Z ey da n Ç ay  Ç ir ki n D ur gu n E rg in  K ah ya  K ar as ay ar  Ö zt ür k Şa nv er di  Y az ar  Y ılm az  B ilg iç  C oş ku ne r D ile k K or km az  K ur t j Ç el ik  G ök  İn an  O ks al  Ö zt ür k Se çe r Şa nd ır  T üz m en  | G az ia nt ep  G az ia nt ep  G ir es un  | G ir es un  | G ir es un  G ir es un  | G ir es un  | G üm üş ha ne  | G üm üş ha ne  | H ak kâ ri  H ak kâ ri  H ak kâ ri  H at ay  | H at ay  | H at ay  H at ay  H at ay  S X | H at ay  1 H at ay  H at ay  1 H at ay  1 İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a 1 İs pa rt a I M er si n | M er si n I M er si n I M er si n | M er si n I M er si n 1 M er si n 1 M er si n I M er si n M er si n - 8 2 4 -
Sayfa 117 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti 1 BU < A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P ÇL rj C H P M H P A K P ar ti A dı  Fa tm a M eh m et  N ur et tin  E şr ef  M ur at  H . H as an  < Ke m al et tin  Y ah ya  H am it A bd ul m ut ta lip  R üs te m  Fu at  Sü le ym an T ur an  G ök ha n Sa du lla h A bd ül ha di  O rh an  M us ta fa  F ev zi  A bd ul az iz  İz ze tt in  Sü re yy a Sa di  M ev lü t M eh m et S ai t Sü le ym an N ev za t H av da r K em al  A ki f B eh iç  < 5? Öm er  < a N X < 0 a 1 Me hm et  K ür şa d So ya dı  Şa hi n Şi m şe k C an ik li K ar ai br ah im  Ö zk an  Sö nm ez  Te m ür  A yd ın  D oğ an  G ey la ni  Ö zb ek  Z ey da n Ç ay  Ç ir ki n D ur gu n E rg in  K ah ya  K ar as ay ar  Ö zt ür k Şa nv er di  Y az ar  Y ılm az  B ilg iç  C oş ku ne r D ile k K or km az  K ur t j Ç el ik  G ök  İn an  O ks al  Ö zt ür k Se çe r Şa nd ır  T üz m en  | G az ia nt ep  G az ia nt ep  G ir es un  | G ir es un  | G ir es un  G ir es un  | G ir es un  | G üm üş ha ne  | G üm üş ha ne  | H ak kâ ri  H ak kâ ri  H ak kâ ri  H at ay  | H at ay  | H at ay  H at ay  H at ay  S X | H at ay  1 H at ay  H at ay  1 H at ay  1 İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a | İs pa rt a 1 İs pa rt a I M er si n | M er si n I M er si n I M er si n | M er si n I M er si n 1 M er si n 1 M er si n I M er si n M er si n - 8 2 4 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 (Ç at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ıl m ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  I M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  I M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t; M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti e a 0-U < AK P ar ti M H P C H P C H P C H P < K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et B ey az ıt  Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p Id ri s Er tu ğr ul  ir fa n A lg an  H al id e Ü na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l Ü sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah çe ka pı lı B aş es gi oğ lu  B ay ra kt ar  B eş li B ir in ci  o E B üy ük ka ya  Ç am ur oğ lu  Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  E rd oğ an  G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K av a K el eş  K es ic i K ılı çd ar oğ lu  S 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  ts ta nb ul  ts ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l 1 is ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  is ta nb ul  ist an bu l 1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l is ta nb ul  ist an bu l ist an bu l is ta nb ul  ist an bu l 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 is ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  - 8 2 5 -
Sayfa 118 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 (Ç at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ıl m ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  I M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  I M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t; M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti e a 0-U < AK P ar ti M H P C H P C H P C H P < K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et B ey az ıt  Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p Id ri s Er tu ğr ul  ir fa n A lg an  H al id e Ü na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l Ü sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah çe ka pı lı B aş es gi oğ lu  B ay ra kt ar  B eş li B ir in ci  o E B üy ük ka ya  Ç am ur oğ lu  Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  E rd oğ an  G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K av a K el eş  K es ic i K ılı çd ar oğ lu  S 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  ts ta nb ul  ts ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l 1 is ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  is ta nb ul  ist an bu l 1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  İs ta nb ul  ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l ist an bu l is ta nb ul  ist an bu l ist an bu l is ta nb ul  ist an bu l 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 is ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 ts ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 ts ta nb ul  - 8 2 5 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P o. S u AK P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P B D P D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti 5 u C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep  E sf en de r B ur ha n H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  E di be  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < D ur m uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k Sü le ym an  H as an K em al  H ay at i Sa ci d İb ra hi m  Ta ha  E > C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık lık  K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lta no ğl u T ür kö ne 1  Se km en  Se rt er  Se vi ge n ' Vı > O Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  To rl ak  T un ce l U ra s Y ağ ız  Y ar dı m cı  Y az ıc ı Y ıld ız  Y iğ it A ks oy e •a ed c < Ar ıtm an  A yd ın  A yh an  1 is ta nb ul  is ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  3 Xl I 1 İ st an bu l İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  JIUIZJ | i İz m ir  İz m ir  - 8 2 6 -
Sayfa 119 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P o. S u AK P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P B D P D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti 5 u C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep  E sf en de r B ur ha n H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  E di be  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < D ur m uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k Sü le ym an  H as an K em al  H ay at i Sa ci d İb ra hi m  Ta ha  E > C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık lık  K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lta no ğl u T ür kö ne 1  Se km en  Se rt er  Se vi ge n ' Vı > O Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  To rl ak  T un ce l U ra s Y ağ ız  Y ar dı m cı  Y az ıc ı Y ıld ız  Y iğ it A ks oy e •a ed c < Ar ıtm an  A yd ın  A yh an  1 is ta nb ul  is ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  3 Xl I 1 İ st an bu l İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  JIUIZJ | i İz m ir  İz m ir  - 8 2 6 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -o ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l ka bu l ka bu l K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -a 1 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z CL, 5 u CL X U A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P CH P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti o. X A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti CL X (_ C H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai s 1 < Ab du rr ez za k T : O 1 OJ •s İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t Er da l İs m ai l Şü kr an G ül da l O fiu z H ar un  K am il E rd al  M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  O kt av  T ue ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tti n M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k Ta ne r 'J C 1 1 Ah m et G ök ha n M ik ai l •B R !•> O Vi B al  B ar at al ı B ir gü n Er te n o C H as eü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O va n Ö zt ür k Si t) ah i Su sa m  Ta nr ık ııl u _3 o ~ il fi Y em iş çi  D ae da s G üv en  K ar ab ay ır  A lta n K öy lü  Se rd ar oğ lu  Sı va cı oğ lu  C ak m ak oe lu  E lit as  K ar ay el  K ul ku lo el u Ö ks üz ka va  Y ak ut  Y ıld ız  V E N CC . M <u X C S ar ıc am  A rs la n İz m ir JIU IZ I İz m ir  1 İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  1 izm ir  İz m ir  K ar s K ar s K ar s K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K av se ri  K ay se ri  1 K ay se ri  K av se ri  K av se ri  K av se ri  1 K av se ri  K ır şe hi r İz m ir JIU IZ I İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  iz m ir  İz m ir  K ar s K ar s K ar s K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K av se ri  K ay se ri  1 K ay se ri  K av se ri  K av se ri  K av se ri  1 K av se ri I •t û 'â B ü 1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 2 7 -
Sayfa 120 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -o ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l ka bu l ka bu l K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -a 1 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z CL, 5 u CL X U A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P CH P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti o. X A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti CL X (_ C H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai s 1 < Ab du rr ez za k T : O 1 OJ •s İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t Er da l İs m ai l Şü kr an G ül da l O fiu z H ar un  K am il E rd al  M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  O kt av  T ue ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tti n M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k Ta ne r 'J C 1 1 Ah m et G ök ha n M ik ai l •B R !•> O Vi B al  B ar at al ı B ir gü n Er te n o C H as eü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O va n Ö zt ür k Si t) ah i Su sa m  Ta nr ık ııl u _3 o ~ il fi Y em iş çi  D ae da s G üv en  K ar ab ay ır  A lta n K öy lü  Se rd ar oğ lu  Sı va cı oğ lu  C ak m ak oe lu  E lit as  K ar ay el  K ul ku lo el u Ö ks üz ka va  Y ak ut  Y ıld ız  V E N CC . M <u X C S ar ıc am  A rs la n İz m ir JIU IZ I İz m ir  1 İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  1 izm ir  İz m ir  K ar s K ar s K ar s K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K av se ri  K ay se ri  1 K ay se ri  K av se ri  K av se ri  K av se ri  1 K av se ri  K ır şe hi r İz m ir JIU IZ I İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  İz m ir  iz m ir  İz m ir  K ar s K ar s K ar s K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K as ta m on u K av se ri  K ay se ri  1 K ay se ri  K av se ri  K av se ri  K av se ri  1 K av se ri I •t û 'â B ü 1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 2 7 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P A K P ar ti M H P M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar t C H P A K P ar ti M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti V- C. < AK P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < Hü sn ü H ar un  A yş e So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t O zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a Er gü n G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  Er de m  G üç lü  K ab ak çı  K al ay cı  K ar t O ks uz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  T3 P Ü\ K oc a K ır şe hi r K ır şe hi r K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya 03 E? o u K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  M al at ya  M al ar ya  M al at ya  M al at ya  - 8 2 8 -
Sayfa 121 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P A K P ar ti M H P M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar t C H P A K P ar ti M H P A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti V- C. < AK P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < Hü sn ü H ar un  A yş e So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t O zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a Er gü n G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  Er de m  G üç lü  K ab ak çı  K al ay cı  K ar t O ks uz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  T3 P Ü\ K oc a K ır şe hi r K ır şe hi r K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K oc ae li K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya 03 E? o u K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K on ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  K üt ah ya  M al at ya  M al ar ya  M al at ya  M al at ya  - 8 2 8 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 70  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •o 1 s s2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 78  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 56  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -i E ta K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı « E « U K at ılm ad ı K at ılm ad ı "3 E ta U K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 60  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ca E d K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti 1 < M H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  Er ka n B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it  C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il Y ük se l Fe vz i Se ra ce tt in  Sı rr ı M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  N O Ş ah in  A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il Pa ks oy  Sa ğl am  T at lıb al  Ki 1 Şah ku lu be y Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n Er gi n E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e a 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya re a ta a S es ta 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  K ah ra m an m ar aş  am an m ar aş  am an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş 1  | K ah ra m an m ar aş 1  1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M uğ la  1 M uğ la  | M uğ la  1 M uğ la  M uğ la  | M uğ la  3 1 M uş  M uş  | M uş  N ev şe hi r 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  M an ı M an ı 1 M an ı 1 M an i 1 M an i M an i 1 M an i 1 M an i M an ı = 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  K ah ra m an m ar aş  K ah r 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş 1  | K ah ra m an m ar aş 1  1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M uğ la  1 M uğ la  | M uğ la  1 M uğ la  M uğ la  | M uğ la  1 M uş  M uş  | M uş  N ev şe hi r - 8 2 9
Sayfa 122 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 70  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •o 1 s s2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 78  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 56  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı -i E ta K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı « E « U K at ılm ad ı K at ılm ad ı "3 E ta U K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S. 3 60  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ca E d K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti 1 < M H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  Er ka n B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it  C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il Y ük se l Fe vz i Se ra ce tt in  Sı rr ı M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  N O Ş ah in  A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il Pa ks oy  Sa ğl am  T at lıb al  Ki 1 Şah ku lu be y Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n Er gi n E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e a 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya re a ta a S es ta 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  K ah ra m an m ar aş  am an m ar aş  am an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş 1  | K ah ra m an m ar aş 1  1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M uğ la  1 M uğ la  | M uğ la  1 M uğ la  M uğ la  | M uğ la  3 1 M uş  M uş  | M uş  N ev şe hi r 1 M al at ya  1 M al at ya  1 M al at ya  M an ı M an ı 1 M an ı 1 M an i 1 M an i M an i 1 M an i 1 M an i M an ı = 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş  K ah ra m an m ar aş  K ah r 1 K ah ra m an m ar aş  1 K ah ra m an m ar aş 1  | K ah ra m an m ar aş 1  1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M ar di n 1 M uğ la  1 M uğ la  | M uğ la  1 M uğ la  M uğ la  | M uğ la  1 M uş  M uş  | M uş  N ev şe hi r - 8 2 9 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P 0 . 5 Pa rt i A K P ar t A K P ar t: A K P ar t c. E 2 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti D P A K P ar ti I u < AK P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A hm et E rd al  R ıtv an  İs m ai l M üm in  M uh ar re m  c :£ PÜ M eh m et H ilm i R ah m i M us ta fa  R ıd va n A yh an  E nv er  B ay ra m A li Lü tfı  A hm et M es ut  Er ol A sl an  H as an A li Sa ha n M ün ir  A vh an S ef er  R ec ep  Su at  O sm an  C em al Y ılm az  M us ta fa  Su at  A hm et H al uk  Fa tih  B ir nu r A hm et  A fi f M eh m et Y ılm az  O sm an  c '5 r A bd ur ra hm an  K ad ir  M eh m et M us ta fa  So ya dı  Fe ra la n K öy ba şı  G ök se l İn an  Se la m oğ lu  Fa ts a G ül er  G ün er  H am ar at  Y al çı n Y ılm az  Y ılm az  B ay ra m oğ lu  3 >aı o t û Y ılm az  C eb ec i Ç el ik  D iş li K ut lu at a Ü st ün  Y ıld ır ım  B in ic i t. •S U D em ir  D em ir  ü o o Ö zt ür k Şa hi no ğl u Y en i D em ir kı ra n H el va cı oğ lu  Ö zç el ik  A lt ay  D od ur ga lı T ın gı ro ğl u A çı ka lın  N ev şe hi r N ev şe hi r 1 N iğ de u T3 e iz N iğ de  O rd u O rd u | O rd u O rd u O rd u O rd u O rd u R iz e R iz e R iz e 1 Sa ka ry a Sa ka ry a 1 Sa ka rv a Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a Sa m su n c 3 1 a <S1 Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Si ir t Si ir t Si ir t D C c Si no p aou ıs Si va s - 8 3 0 -
Sayfa 123 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  36 0 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P 0 . 5 Pa rt i A K P ar t A K P ar t: A K P ar t c. E 2 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti D P A K P ar ti I u < AK P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A hm et E rd al  R ıtv an  İs m ai l M üm in  M uh ar re m  c :£ PÜ M eh m et H ilm i R ah m i M us ta fa  R ıd va n A yh an  E nv er  B ay ra m A li Lü tfı  A hm et M es ut  Er ol A sl an  H as an A li Sa ha n M ün ir  A vh an S ef er  R ec ep  Su at  O sm an  C em al Y ılm az  M us ta fa  Su at  A hm et H al uk  Fa tih  B ir nu r A hm et  A fi f M eh m et Y ılm az  O sm an  c '5 r A bd ur ra hm an  K ad ir  M eh m et M us ta fa  So ya dı  Fe ra la n K öy ba şı  G ök se l İn an  Se la m oğ lu  Fa ts a G ül er  G ün er  H am ar at  Y al çı n Y ılm az  Y ılm az  B ay ra m oğ lu  3 >aı o t û Y ılm az  C eb ec i Ç el ik  D iş li K ut lu at a Ü st ün  Y ıld ır ım  B in ic i t. •S U D em ir  D em ir  ü o o Ö zt ür k Şa hi no ğl u Y en i D em ir kı ra n H el va cı oğ lu  Ö zç el ik  A lt ay  D od ur ga lı T ın gı ro ğl u A çı ka lın  N ev şe hi r N ev şe hi r 1 N iğ de u T3 e iz N iğ de  O rd u O rd u | O rd u O rd u O rd u O rd u O rd u R iz e R iz e R iz e 1 Sa ka ry a Sa ka ry a 1 Sa ka rv a Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a Sa m su n c 3 1 a <S1 Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Sa m su n Si ir t Si ir t Si ir t D C c Si no p aou ıs Si va s - 8 3 0 - TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 Katılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı D X> ta 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı -o ta £ ÎA u K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti ta CM u < A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M al ik E cd er  Se la m i H am za  T ev fık Z iy ae dd in  K em al et tin  Fa ik  N ec ip  E ni s Z ey id  Şü kr ü O sm an  O rh an Z iy a R eş at  H üs ey in  D ile k A sı m  M us ta fa  C ev de t K em al et tin  M eh m et A ki f Fa ru k N af iz  Sa fi ye  Sü le ym an L at if K am er  Şe ra fe tt in  Y ah ya  R am az an  ib ra hi m  Sa ba ha tt in  Se yi t E yy üp C en ap  Z ül fü ka r M us ta fa  A bd ul ka di r E m in  Ç ağ la  A bd ur ra hm an M üf it  So ya dı  K ılı ç Ö zd em ir  U zu n Y er i i ka ya  A kb ul ut  N al cı  Ö zt ra k T ay la n T üt ün cü  A sl an  A ya la n D em ir  D ir en  D oğ ru  G ül sü n Y ük se l A yk an  C um ur  E rd öl  G ök ta ş H am za çe bi  Ö za k Se ym en oğ lu  Y un us oğ lu  G en ç H al is  A km an  B aş ak  B in ic i C ev he ri  E yy üp oğ lu  G ül pı na r tz ol  K us  1 Ö ne n A kt em ur Ö zy av uz  Y et ki n 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ok at  1 T ok at  1 T ok at  | T ok at  1 T ok at  | To ka t 1 T ok at  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 Tr ab zo n 1 T ra bz on  1 T ra bz on  | T ra bz on  1 T un ce li 1 T un ce li 1 Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a ı Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a - 8 3 1 -
Sayfa 124 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2 0 1 0 S. S.  37 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 8 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  35 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 Katılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı D X> ta 3 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı -o ta £ ÎA u K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti ta CM u < A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  O sm an  M al ik E cd er  Se la m i H am za  T ev fık Z iy ae dd in  K em al et tin  Fa ik  N ec ip  E ni s Z ey id  Şü kr ü O sm an  O rh an Z iy a R eş at  H üs ey in  D ile k A sı m  M us ta fa  C ev de t K em al et tin  M eh m et A ki f Fa ru k N af iz  Sa fi ye  Sü le ym an L at if K am er  Şe ra fe tt in  Y ah ya  R am az an  ib ra hi m  Sa ba ha tt in  Se yi t E yy üp C en ap  Z ül fü ka r M us ta fa  A bd ul ka di r E m in  Ç ağ la  A bd ur ra hm an M üf it  So ya dı  K ılı ç Ö zd em ir  U zu n Y er i i ka ya  A kb ul ut  N al cı  Ö zt ra k T ay la n T üt ün cü  A sl an  A ya la n D em ir  D ir en  D oğ ru  G ül sü n Y ük se l A yk an  C um ur  E rd öl  G ök ta ş H am za çe bi  Ö za k Se ym en oğ lu  Y un us oğ lu  G en ç H al is  A km an  B aş ak  B in ic i C ev he ri  E yy üp oğ lu  G ül pı na r tz ol  K us  1 Ö ne n A kt em ur Ö zy av uz  Y et ki n 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 Si va s 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ek ir da ğ 1 T ok at  1 T ok at  1 T ok at  | T ok at  1 T ok at  | To ka t 1 T ok at  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 T ra bz on  1 Tr ab zo n 1 T ra bz on  1 T ra bz on  | T ra bz on  1 T un ce li 1 T un ce li 1 Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a | Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a 1 Şa nl ıu rf a ı Şa nl ıu rf a Şa nl ıu rf a - 8 3 1 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 -O a ^ K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P o. H A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar t A K P ar ti A dı  O sm an  M us ta fa  N ur i K er em  H üs ey in  îk ra m  Fa tm a G ül se n K ay ha n Ö zd al  A bd ul ka di r B ek ir  O sm an  M eh m et  M eh m et  M eh m et Y aş ar  Fa zl ı < Al i İh sa n Ko ks al  Po la t R uh i A li R ız a O sm an  İlk nu r Fe ta ni  Ü lk ü G ök al p M ev lü t H as an  Lü tfı  O sm an  V ah it Tu ra n M us ta fa  A vl a A ka t M eh m et E m in  A hm et  So ya dı  C oş ku no ğl u Ç et in  U sl u A ltu n Ç el ik  D in çe r K ur tu la n O rh an  T ür km en oğ lu  Ü çe r A kg ül  B oz da ğ C oş ku n Ç iç ek  Ek ic i Ö zt ür k E rd oğ an  K oc al  K ök tü rk  To pt an  T ür km en  A çı kg öz  A la bo yu n Er tu ğr ul  İn ce öz  Ba tta l G ün ey  A kg ün  Ç al ış E lv an  D ur m uş  Er de m  K ır at lı Ö zb av ra k A ta  Ek m en  İn al  1 U şa k 1 U şa k 1 U şa k 1 V an  1 V an  1 V an  | V an  | V an  1 V an  | V an  | Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t | Y oz ga t 1 Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  1 Zo ng ul da k I Zo ng ul da k | Zo ng ul da k 1 A ks ar ay  I A ks ar ay  | A ks ar ay  | A ks ar ay  1 Ba yb ur t 1 Ba yb ur t | K ar am an  | K ar am an  1 K ar am an  | K ır ık ka le  | K ır ık ka le  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  1 Ba tm an  | Ba tm an  Ba tm an  - 8 3 2
Sayfa 125 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 -O a ^ K ab ul  S. S.  37 8 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  S. S.  35 6 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  36 0 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P o. H A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar ti A K P ar t M H P A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar t A K P ar ti A dı  O sm an  M us ta fa  N ur i K er em  H üs ey in  îk ra m  Fa tm a G ül se n K ay ha n Ö zd al  A bd ul ka di r B ek ir  O sm an  M eh m et  M eh m et  M eh m et Y aş ar  Fa zl ı < Al i İh sa n Ko ks al  Po la t R uh i A li R ız a O sm an  İlk nu r Fe ta ni  Ü lk ü G ök al p M ev lü t H as an  Lü tfı  O sm an  V ah it Tu ra n M us ta fa  A vl a A ka t M eh m et E m in  A hm et  So ya dı  C oş ku no ğl u Ç et in  U sl u A ltu n Ç el ik  D in çe r K ur tu la n O rh an  T ür km en oğ lu  Ü çe r A kg ül  B oz da ğ C oş ku n Ç iç ek  Ek ic i Ö zt ür k E rd oğ an  K oc al  K ök tü rk  To pt an  T ür km en  A çı kg öz  A la bo yu n Er tu ğr ul  İn ce öz  Ba tta l G ün ey  A kg ün  Ç al ış E lv an  D ur m uş  Er de m  K ır at lı Ö zb av ra k A ta  Ek m en  İn al  1 U şa k 1 U şa k 1 U şa k 1 V an  1 V an  1 V an  | V an  | V an  1 V an  | V an  | Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t 1 Y oz ga t | Y oz ga t 1 Z on gu ld ak  1 Z on gu ld ak  1 Zo ng ul da k I Zo ng ul da k | Zo ng ul da k 1 A ks ar ay  I A ks ar ay  | A ks ar ay  | A ks ar ay  1 Ba yb ur t 1 Ba yb ur t | K ar am an  | K ar am an  1 K ar am an  | K ır ık ka le  | K ır ık ka le  | K ır ık ka le  1 K ır ık ka le  1 Ba tm an  | Ba tm an  Ba tm an  - 8 3 2 TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti [ A K P ar ti M H P M H P P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti [ A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  B en gi  Se va hi r H as ip  A bd ul la h V el i Y ılm az  M uh am m et R ız a Sa ff et  E ns ar  Pe rv in  A li İl ha n M uh ar re m  M eh m et  C um hu r M us ta fa  H üs ey in  H as an  D ev le t H ak an  İb ra hi m M et e D ur du M eh m et  C el al  M et in  Y aş ar  So ya dı  Y ıld ız  B ay ın dı r K ap la n Şe yd a T un ç Y al çı nk ay a K ay a Ö ğü t B ul da n G ün er  E vc in  İn ce  C ey la n Ü na l Ü na l D ev ec io ğl u K ar a B ah çe li C oş ku n D oğ ru er  K as ta ] E rb ay  K aş ık oğ lu  Y ak ış  1 B at m an  1 Sı m ak  1 Şı rn ak  1 Şı rn ak  | B ar tın  1 B ar tın  | A rd ah an  | A rd ah an  -5 ı00 1 İğ dı r 1 Y al ov a 1 Y al ov a | K ar ab ük  i K ar ab ük  | K ar ab ük  | K ili s 1 K ili s 1 O sm an iy e 1 O sm an iy e I O sm an iy e | O sm an iy e 1 D üz ce  | D üz ce  | D üz ce  - 8 3 3 -
Sayfa 126 -
TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S.  37 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 8 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  35 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  36 0 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti [ A K P ar ti M H P M H P P ar ti  B D P B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P B D P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti [ A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  B en gi  Se va hi r H as ip  A bd ul la h V el i Y ılm az  M uh am m et R ız a Sa ff et  E ns ar  Pe rv in  A li İl ha n M uh ar re m  M eh m et  C um hu r M us ta fa  H üs ey in  H as an  D ev le t H ak an  İb ra hi m M et e D ur du M eh m et  C el al  M et in  Y aş ar  So ya dı  Y ıld ız  B ay ın dı r K ap la n Şe yd a T un ç Y al çı nk ay a K ay a Ö ğü t B ul da n G ün er  E vc in  İn ce  C ey la n Ü na l Ü na l D ev ec io ğl u K ar a B ah çe li C oş ku n D oğ ru er  K as ta ] E rb ay  K aş ık oğ lu  Y ak ış  1 B at m an  1 Sı m ak  1 Şı rn ak  1 Şı rn ak  | B ar tın  1 B ar tın  | A rd ah an  | A rd ah an  -5 ı00 1 İğ dı r 1 Y al ov a 1 Y al ov a | K ar ab ük  i K ar ab ük  | K ar ab ük  | K ili s 1 K ili s 1 O sm an iy e 1 O sm an iy e I O sm an iy e | O sm an iy e 1 D üz ce  | D üz ce  | D üz ce  - 8 3 3 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 s E S B S S" I s i E 3 PQ c I i i '3 s K- 2 Ö V3 e Q 3 "° v* 3 E « I § . S M 00 o m o o oo r - (N « * s . t i t § s. -s 1 -i i §• & s 3 C I E 5 ° I t i I < 3 i •- 3 o = 02 ta 00 s X 1 3 J 5 E 3 u I e R f £ t»j o M B 1 i E £ £ B • S 3 ea s > et =s *1 .3a E 3 u t 1 * a* •I § a e "2 c E S 2 o < s >5= 33 1 5 « i I 5 «a v> | s2 ş | oa I ! 3 E 3 u •a H -< E S O » 2 I « e « R 3 B S - <> u Ş. a * a g .a a e o - * a r v S " § £ E S ° •a E 2 B I 2 N * O « I I ıı _< s S E - E « E 'E 5 * « i 1 U 2 o oo l> a 1 - 1 | 6 O İ W « S W - o | i m 3 w :3 o o B l O O U ! l > ! a S h < İ O l f S V O O f ^ O O O O — l> — <o —< CN -̂ — o r- ~ o n ^ ao t - — ın — tN = 8 . 1 » ö ı j ^ İ 3 I J? 3 | 1 £ ı O i A O o 3 oi O S g < G - 8 3 4 -
Sayfa 127 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 s E S B S S" I s i E 3 PQ c I i i '3 s K- 2 Ö V3 e Q 3 "° v* 3 E « I § . S M 00 o m o o oo r - (N « * s . t i t § s. -s 1 -i i §• & s 3 C I E 5 ° I t i I < 3 i •- 3 o = 02 ta 00 s X 1 3 J 5 E 3 u I e R f £ t»j o M B 1 i E £ £ B • S 3 ea s > et =s *1 .3a E 3 u t 1 * a* •I § a e "2 c E S 2 o < s >5= 33 1 5 « i I 5 «a v> | s2 ş | oa I ! 3 E 3 u •a H -< E S O » 2 I « e « R 3 B S - <> u Ş. a * a g .a a e o - * a r v S " § £ E S ° •a E 2 B I 2 N * O « I I ıı _< s S E - E « E 'E 5 * « i 1 U 2 o oo l> a 1 - 1 | 6 O İ W « S W - o | i m 3 w :3 o o B l O O U ! l > ! a S h < İ O l f S V O O f ^ O O O O — l> — <o —< CN -̂ — o r- ~ o n ^ ao t - — ın — tN = 8 . 1 » ö ı j ^ İ 3 I J? 3 | 1 £ ı O i A O o 3 oi O S g < G - 8 3 4 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  3 1 Ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  1 U K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı "3 x> n U 1 £ "3 it K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  3 -O a U K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 Kİ 1 K it K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  M H P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar t: M H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar t; C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en ei r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et  M eh m et  Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ul ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tı lg an  Ç el ik  E rb at ur  Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  Ta nk ut  Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  E rd em ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n M « ğj 53 |3 a a a 1 A da na  1 A da na  I A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  1 A da na  A da na  1 A dı ya m an  | A dı ya m an  [ A dı ya m an  1 A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  < •ab < 1 A ğr ı g < 1 A ğr ı | A m as ya  1 A m as ya  1 A m as va  1 A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a - 8 3 5 -
Sayfa 128 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  3 1 Ka bu l K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  1 U K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı "3 x> n U 1 £ "3 it K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  3 -O a U K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 Kİ 1 K it K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P A K P ar ti M H P D SP  M H P A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar t: M H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar t; C H P A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t C H P C H P M H P A K P ar ti A dı  K ür şa t Ö m er  N ev in ga ye  D en ei r M ir M eh m et  Fa to ş H ul us i V ah it < Ta ci da r Y ılm az  N ec de t M uh ar re m  M us ta fa  R ec ai  A hm et  M eh m et  Şe vk et  Şe vk et  Fe hm i H üs re v Sa it A bd ul ka di r Z ek er iy a H al il V ey se l A hm et  H al il M eh m et H an ef i A bd ul ke ri m  Y aş ar  C em al  Fa tm a Sa lm an  A vn i A ki f H üs ey in  Z ek er iy a B ek ir  A şk ın  So ya dı  A tı lg an  Ç el ik  E rb at ur  Fı ra t G ür ka n G üv el  K ir iş çi  K üç ük ay dı n Se yh an  Ta nk ut  Ü nü va r V ar lı V ur al  Y ıld ır ım  A yd ın  E rd oğ an  G ür so y K ös e K ut lu  A çb a A kç an  A sl an  A yd oğ an  E ro ğl u K oc a Ü nl üt ep e A lır  A yd em ir  E ry ılm az  K ay a K ot an  E rd em ir  G ül le  U ns al  A kı nc ı A ks oy  A sa n M « ğj 53 |3 a a a 1 A da na  1 A da na  I A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  1 A da na  | A da na  1 A da na  A da na  1 A dı ya m an  | A dı ya m an  [ A dı ya m an  1 A dı ya m an  1 A dı ya m an  I A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  1 A fy on ka ra hi  | A fy on ka ra hi  < •ab < 1 A ğr ı g < 1 A ğr ı | A m as ya  1 A m as ya  1 A m as va  1 A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a - 8 3 5 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ta E R K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ta E et U K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •a ta jE K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı I K at ılm ad ı K at ılm ad ı •5 ta E « Ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti 0- X U CH P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < Ne sr in  T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n H al uk  A hm et  Sa lih  B ur ha n Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a O sm an  Ta yf tır  M eh m et A li So ya dı  A ta la y A te ş B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı ip ek  Iy im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  O zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş 3 O 1 Arıcı Badak  B ay ka l Ç av uş oğ lu  Ç öl lü  Em ek  G ün al  Ir be ç K ap ta n Sü ne r Şa hi n | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a | A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  - 8 3 6 -
Sayfa 129 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ta E R K at ılm ad ı K at ılm ad ı -5 ta E et U K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •a ta jE K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı I K at ılm ad ı K at ılm ad ı •5 ta E « Ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti M H P B ağ ım sı z C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti 0- X U CH P A K P ar ti A dı  B eş ir  Y ılm az  < Ne sr in  T ek in  A hm et D en iz  M eh m et Z af er  C em il Z ey ne p R eh a E şr ef  B ül en t M eh m et E m re ha n H al uk  A hm et  Sa lih  B ur ha n Fa ru k H ak kı S üh a M eh m et Z ek ai  N az m i H al uk  M us ta fa C ih an  M üc ah it Ö nd er  Y ıld ır ım T uğ ru l M us ta fa S ai d A bd ur ra hm an  Sa dı k D en iz  M ev lü t H üs nü  A ti la  M eh m et  Y us uf Z iy a O sm an  Ta yf tır  M eh m et A li So ya dı  A ta la y A te ş B ab ac an  B ay to k B in gö l B öl ük ba şı  Ç ağ la ya n Ç iç ek  D ağ ı D en em eç  E rd em  G ed ik li H al ıc ı ip ek  Iy im ay a K ap us uz  K ay at ür k K oc a O ka y O zc an  O zd al ga  Pa ça cı  Pe hl iv an  Sa v T ür ke ş 3 O 1 Arıcı Badak  B ay ka l Ç av uş oğ lu  Ç öl lü  Em ek  G ün al  Ir be ç K ap ta n Sü ne r Şa hi n | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a | A nk ar a 1 A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a [ A nk ar a A nk ar a A nk ar a | A nk ar a | A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nk ar a A nt al ya  | A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  A nt al ya  - 8 3 6 - TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  •3 ı 3 S. S.  37 2 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P 0 . X C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti O. X M H P M H P A K P ar ti C H P M H P C H P | M H P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar t A K P ar ti B ağ ım sı ; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P | M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  M et in  E rt ek in  M eh m et F at ih  M eh m et  A hm et  A ti lla  E rt uğ ru l R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  İs m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p Fa hr et tin  Y aş ar  K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i M eh m et N ez ir  V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  T os ka y Y ıld ız  A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y Er de m  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  Ta ne r U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  Ö zt ay la n Pa za rc ı Sa li .LO D Po yr az  T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg ez en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  B üy ük at am an  C an de m ir Ç el ik  Ç ak m ak  | A nt al ya  | A nt al ya  | A rt vi n | A rt vi n | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  u. IM u | B ile ci k | B ile ci k | B in gö l | B in gö l | B in gö l | B it lis  | B it li s | B it lis  | B it lis  | B ol u | B ol u 1 B ol u B ur du r | Bu rd ur  | B ur du r [ B ur sa  B ur sa  B ur sa  | A nt al ya  | A nt al ya  | A rt vi n | A rt vi n | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | B al ık es i | B al ık es i | B al ık es ı 1 B al ık es ı | B al ık es i | B al ık es ı | B al ık es i | B al ık es i | B ile ci k | B ile ci k | B in gö l | B in gö l | B in gö l | B it lis  | B it li s | B it lis  | B it lis  | B ol u | B ol u 1 B ol u B ur du r | Bu rd ur  | B ur du r [ B ur sa  B ur sa  B ur sa  - 8 3 7 -
Sayfa 130 -
TBMM B: 73 1 6 . 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  •3 ı 3 S. S.  37 2 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  M H P 0 . X C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti O. X M H P M H P A K P ar ti C H P M H P C H P | M H P A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P M H P A K P ar ti C H P M H P A K P ar t A K P ar ti B ağ ım sı ; A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P | M H P A K P ar ti A K P ar ti A dı  T un ca  H üs ey in  M et in  E rt ek in  M eh m et F at ih  M eh m et  A hm et  A ti lla  E rt uğ ru l R ec ep  < Ay şe  Er gü n A hm et D ur an  İs m ai l M eh m et C em al  H üs ey in  A li O sm an  A . E di p Fa hr et tin  Y aş ar  K az ım  Y us uf  C ev de t Z ek i M eh m et N ez ir  V ah it C em al  Y ük se l Fa tih  M et in  M eh m et  B ay ra m  R am az an K er im  İs m et  C an an  H ay re tt in  So ya dı  T os ka y Y ıld ız  A ri fa ğa oğ lu  Ç ol ak  A ta y Er de m  Er tü rk  K oç  K um cu oğ lu  Ta ne r U zu nı rm ak  A kb aş  A yd oğ an  B ul ut  Ö zg ün  Ö zt ay la n Pa za rc ı Sa li .LO D Po yr az  T üz ün  A ta oğ lu  C oş ku n Y ılm az  E rg ez en  K ar ab aş  K ile r Ta şa r C oş ku ny ür ek  M et in  Y ılm az  A lp  Ö zç el ik  Ö zk an  B üy ük at am an  C an de m ir Ç el ik  Ç ak m ak  | A nt al ya  | A nt al ya  | A rt vi n | A rt vi n | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  u. IM u | B ile ci k | B ile ci k | B in gö l | B in gö l | B in gö l | B it lis  | B it li s | B it lis  | B it lis  | B ol u | B ol u 1 B ol u B ur du r | Bu rd ur  | B ur du r [ B ur sa  B ur sa  B ur sa  | A nt al ya  | A nt al ya  | A rt vi n | A rt vi n | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | A yd ın  | B al ık es i | B al ık es i | B al ık es ı 1 B al ık es ı | B al ık es i | B al ık es ı | B al ık es i | B al ık es i | B ile ci k | B ile ci k | B in gö l | B in gö l | B in gö l | B it lis  | B it li s | B it lis  | B it lis  | B ol u | B ol u 1 B ol u B ur du r | Bu rd ur  | B ur du r [ B ur sa  B ur sa  B ur sa  - 8 3 7 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti A K P ar ti t < Pa rt i A K P ar ti C H P M H P C ta Ou U < AK P ar t A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P M H P C H P e ta Oh u < AK P ar t: M H P A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar t: o. X 2 1 U < AK P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar t: D SP  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti B D P B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i M _ta "3 -a < M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A liy e M eh m et  M . İh sa n K ut be tt in  O sm an  A kı n Se la ha tt in  So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık lı K oy un cu  K ul  O ca kd en  O ym en  Ö ze ns ov  Ö ze r T un ça k Tu ta n C en gi z D an i s  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K ın ık lı oğ lu  A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ır ım  A yh an  E ki ci  E rç el eb i E rd oğ an  E rt em ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş B ur sa  B ur sa  | B ur sa  ta ta | B ur sa  | Bu rs a ta ta ta i B ur sa  ta 1 ) ta V o D ta ç C C E E N N N N N N N rb ak ır  rb ak ır  rb ak ır  ır ba kı r rb ak ır  •S B ur s B ur sa  B ur sa  | B ur sa  [ B ur s Bu rs  | B ur sa  | Bu rs a Bu rs  Bu rs  B ur s i B ur sa  B ur s 1 Ca n<  Ç an . Ç an i § ta O -i ta u u O o 1 O o O Ç on  Ç on  I D en i 1 D en i I D en i | D em  I D em  I D em  | D em  I D iy a > > S | Dİ YE  D iy £ - 8 3 8 -
Sayfa 131 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı A K P ar ti A K P ar ti t < Pa rt i A K P ar ti C H P M H P C ta Ou U < AK P ar t A K P ar ti A K P ar t: A K P ar ti C H P M H P C H P e ta Oh u < AK P ar t: M H P A K P ar t: A K P ar ti C H P A K P ar t: o. X 2 1 U < AK P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar t: A K P ar t: M H P A K P ar t: D SP  C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t A K P ar t A K P ar ti B D P B D P A dı  Fa ru k K em al  H . H am it M eh m et A lta n Se da t < < M eh m et  O nu r B aş ar an  N ec at i M _ta "3 -a < M eh m et  M eh m et E m in  M us ta fa K em al  M eh m et  M üj da t A hm et  N ur et tin  A hm et  Su at  A hm et  C ah it D er vi ş A ga h M ur at  E m in H al uk  M ith at  H as an  M eh m et S al ih  A li R ız a Se lm a A liy e M eh m et  M . İh sa n K ut be tt in  O sm an  A kı n Se la ha tt in  So ya dı  Ç el ik  D em ir el  H om ri ş K ar ap aş ao ğl u K ız ılc ık lı K oy un cu  K ul  O ca kd en  O ym en  Ö ze ns ov  Ö ze r T un ça k Tu ta n C en gi z D an i s  K uş ku  K üç ük  A km an  B uk an  K ın ık lı oğ lu  A yd oğ m uş  B ağ cı  G ün da v K af ka s Y ıld ır ım  A yh an  E ki ci  E rç el eb i E rd oğ an  E rt em ür  K av af  Y ük se l A rs la n A rz u A sl an  B ir da l D em ir ta ş B ur sa  B ur sa  | B ur sa  ta ta | B ur sa  | Bu rs a ta ta ta i B ur sa  ta 1 ) ta V o D ta ç C C E E N N N N N N N rb ak ır  rb ak ır  rb ak ır  ır ba kı r rb ak ır  •S B ur s B ur sa  B ur sa  | B ur sa  [ B ur s Bu rs  | B ur sa  | Bu rs a Bu rs  Bu rs  B ur s i B ur sa  B ur s 1 Ca n<  Ç an . Ç an i § ta O -i ta u u O o 1 O o O Ç on  Ç on  I D en i 1 D en i I D en i | D em  I D em  I D em  | D em  I D iy a > > S | Dİ YE  D iy £ - 8 3 8 - TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P M H P B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P | CM »e* < CH P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı : A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar ti A K P ar t; A K P ar t A K P ar t A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar t; M H P B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A dı  M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li ih sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k H am za  Se ba ha tti n E ro l B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  Fa zi le t Z ek i M uz af fe r îb ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u B ud ak  Ç ak ır  P aç an z U sl u Ç et in ka ya  tş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  Y ıld ır ım  A kd ağ  A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  A si l . ° M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo el u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  Sa rı  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | Ed ir ne  1 E di rn e | E di rn e | Ed ir ne  | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ I E la zı ğ | E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz ur um  | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m u »- 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | Ed ir ne  1 E di rn e | E di rn e | Ed ir ne  | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ I E la zı ğ | E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz ur um  | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E sk iş eh : | E sk iş eh ı | E sk iş eh i 1 E sk iş eh i | E sk iş eh i I E sk iş eh i 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  - 8 3 9 -
Sayfa 132 -
TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P M H P B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P | CM »e* < CH P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti P ar ti  A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı : A K P ar t A K P ar t A K P ar t A K P ar t C H P A K P ar ti A K P ar t; A K P ar t A K P ar t A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar t; M H P B ağ ım sı z A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A dı  M eh m et M eh di  G ül ta n A bd ur ra hm an  A li ih sa n N ec de t R as im  B ilg in  C em al ed di n M eh m et N ec at i F ey zi  Ta hi r Fa ru k H am za  Se ba ha tti n E ro l B in al i R ec ep  M uh ye tt in  Sa ad et tin  Fa zi le t Z ek i M uz af fe r îb ra hi m  B ey tu lla h H üs ey in T ay fu n H as an M ur at  E m in N ed im  Fe hm i M ur at  K em al  Y as ar  M ah m ut  A ki f M eh m et  H al il Ö zl em  H as an  M eh m et  So ya dı  E ke r K ış an ak  K ur t M er da no ğl u B ud ak  Ç ak ır  P aç an z U sl u Ç et in ka ya  tş ba şa ra n Ö zt ür k Se pt io ğl u Y an ılm az  K ar ak el le  T ın as te pe  Y ıld ır ım  A kd ağ  A ks ak  A yd ın  D ağ cı Ç ığ lık  Er tu ga y G ül yu rt  K av az  A si l . ° M er ca n Ö zt ür k Sö nm ez  U na kı ta n < Du rd u E ki ci  E rd oğ an  M az ıc ıo el u M üf tü oğ lu  Ö zd em ir  Sa rı  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | Ed ir ne  1 E di rn e | E di rn e | Ed ir ne  | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ I E la zı ğ | E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz ur um  | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m u »- 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | D iy ar ba kı r | Ed ir ne  1 E di rn e | E di rn e | Ed ir ne  | E la zı ğ | E la zı ğ | E la zı ğ I E la zı ğ | E la zı ğ | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz in ca n | E rz ur um  | Er zu ru m  | E rz ur um  | Er zu ru m  | Er zu ru m  1 Er zu ru m  1 Er zu ru m  | E sk iş eh : | E sk iş eh ı | E sk iş eh i 1 E sk iş eh i | E sk iş eh i I E sk iş eh i 1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  | G az ia nt ep  1 G az ia nt ep  G az ia nt ep  - 8 3 9 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 53 u 3 2 el El - 8 4 0
Sayfa 133 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 53 u 3 2 el El - 8 4 0 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 - C a -d K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -a ı •2, K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 71  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P C H P A dı  K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et B ey az ıt  Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p İd ri s Er tu ğr ul  İr fa n A lg an  H al id e Ü na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l U sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah çe ka pı lı B aş es gi oğ lu  B ay ra kt ar  B eş li B ir in ci  B ol  B üy ük ka ya  Ç am ur oğ lu  Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  Er do ğa n G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K av a K el eş  K es ic i K ılı çd ar oğ lu  İl i 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  [ İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  - 8 4 1 -
Sayfa 134 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı 3 - C a -d K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S.  37 2 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı -a ı •2, K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 71  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  M H P M H P C H P C H P C H P P ar ti  M H P A K P ar ti D SP  A K P ar t M H P A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar t: A K P ar t: A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P C H P C H P A dı  K ad ir  M eh m et Z af er  A yş e Ja le  A bd ül ka di r M er al  G ül da l N ec la  M us ta fa  L ok m an  E ge m en  A yş e N ur  M ur at  N us re t H üs ey in  N ec at  Fu at  A la at tin  R eh a N im et  A le v M eh m et B ey az ıt  Ö m er  M eh m et  N az ım  M us ta fa Ş ük rü  R ec ep T ay yi p İd ri s Er tu ğr ul  İr fa n A lg an  H al id e Ü na l C an an  A ti la  B ir ge n İl ha n K em al  So ya dı  U ra l U sk ül  A ğı rb aş  A ks u A kş en er  A kş it A ra t A ta ş A yv a B ağ ış  B ah çe ka pı lı B aş es gi oğ lu  B ay ra kt ar  B eş li B ir in ci  B ol  B üy ük ka ya  Ç am ur oğ lu  Ç ub uk çu  D ed eg il D en iz ol gu n D in çe r D om aç  E kr en  E le kd ağ  Er do ğa n G ül lü ce  G ün ay  G ün dü z H ac al oğ lu  in ce ka ra  K aç ır  K al sı n K av a K el eş  K es ic i K ılı çd ar oğ lu  İl i 1 M er si n 1 M er si n 1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  [ İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  İs ta nb ul  - 8 4 1 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 77  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 76  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 72  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 71  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti I C H P  C H P C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P [ B D P  D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep  E sf en de r Bu rh an  H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li  H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li  M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  1 Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  nid ibe  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < Du rm uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k Sü le ym an  H as an K em al  I H ay at i Sa ci d İb ra hi m  Ta ha  K ıv ılc ım K em al  1 C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık tı k K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lt an oğ lu T ür kö ne  Se km en  Se rt er  Se vi ge n So vs al  Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  To rl ak  T un ce l U ra s N | Y ar dı m cı  Y az ıc ı | Y ıld ız  I Y iğ it  I A ks oy  c < I A rı tm an  I A yd ın  A yh an  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  i İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1* | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  i İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  ü E N * E N - 8 4 2 -
Sayfa 135 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S. 3 77  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 76  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 72  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı S. S. 3 71  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti D SP  M H P A K P ar ti C H P D SP  A K P ar ti C H P C H P C H P A K P ar ti A K P ar ti I C H P  C H P C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti C H P B ağ ım sı z C H P M H P B D P [ B D P  D SP  A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P A K P ar ti C H P A dı  Fe yz ul la h R ec ep  E sf en de r Bu rh an  H as an  M ith at  M es ud e N ur su na  B ay ra m A li  H üs ey in  M eh m et  Şi na si  M eh m et A li  M us ta fa  Ö zl em  M eh m et  1 Fa tm a N ur  M eh m et  Ç et in  nid ibe  Ü m it İd ri s N ai m  B ih lu n A hm et  < Du rm uş al i Se ba ha t M eh m et U fu k Sü le ym an  H as an K em al  I H ay at i Sa ci d İb ra hi m  Ta ha  K ıv ılc ım K em al  1 C an an  M eh m et  Se lç uk  So ya dı  K ıy ık tı k K or al  K or km az  K uz u M ac it M el en  M em ec an  M er al  M er t M üe zz in oğ lu  Ö kt em  Ö zp ol at  Ö zy ür ek  Pi lt an oğ lu T ür kö ne  Se km en  Se rt er  Se vi ge n So vs al  Sö ze n Şa fa k Şa hi n T am ay lıg il Ta n T op uz  To rl ak  T un ce l U ra s N | Y ar dı m cı  Y az ıc ı | Y ıld ız  I Y iğ it  I A ks oy  c < I A rı tm an  I A yd ın  A yh an  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  i İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1* | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  I İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  1 İs ta nb ul  | İs ta nb ul  i İs ta nb ul  | İs ta nb ul  | İs ta nb ul  ü E N * E N - 8 4 2 - TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S. 3 77  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •5 C3 E C3 MM K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S. 3 72  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P C H P C H P C H P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti 0 -s s AK P ar ti M H P = s A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P c H c- X A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P C H P CM MM < A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti i CM -M A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai  A hm et  A bd ur re zz ak  i £ X t 2 İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t Er da l İs m ai l Şü kr an G ül da l O ğu z H ar un  K am il Er da l M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  > a o T uğ ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tt in  M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k Ta ne r ~z t T ur eu t A hm et G ök ha n M ik ai l So ya dı  B al  Ba ra ta lı B ir gü n ç Er te n G ön ül  H as gü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O ya n Ö zt ür k Si pa hi  Su sa m  T an rı ku lu  T ek el io el u e 1 Y em iş çi  D ağ da s G üv en  K ar ab ay ır  A lt an  K öy lü  3 <* £ - •= •M •y. Sı va cı oğ lu  Ç ak m ak oğ lu  El i t aş  K ar ay el  K ul ku lo ğl u Ö ks üz ka ya  Y ak ut  Y ıld ız  R an s D ib ek  Sa rı ca m  A rs la n İM t- u İM 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | S n u o c 1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | E £ « a I K ay se ri  | K ay se ri  1 K av se ri  1 K av se ri  ı K ay se ri  1 K av se ri  1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r 1 İ zm  1 İ zm  1 İ zm  J j 1 İz m : 1 İz m ı İz m ı .1 U IZ J | U IZ J | U IZ J | uızj | uızj | uızj | 1 İz m i 1 İz m i 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | K as l K as ı K ay  I K ay se ri  | K ay se ri  1 K av se ri  1 K av se ri  ı K ay se ri  1 K av se ri  1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 4 3 -
Sayfa 136 -
TBMM B: 73 16. 3 .2010 S. S. 3 77  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı •5 C3 E C3 MM K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S. 3 72  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P C H P C H P C H P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti 0 -s s AK P ar ti M H P = s A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P c H c- X A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  M H P C H P B ağ ım sı z C H P C H P CM MM < A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P C H P B ağ ım sı z M H P CH P M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti i CM -M A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  Şe no l B ül en t R ec ai  A hm et  A bd ur re zz ak  i £ X t 2 İb ra hi m  Fa tm a Se ni ha N ük he t Er da l İs m ai l Şü kr an G ül da l O ğu z H ar un  K am il Er da l M eh m et A li A hm et K en an  M eh m et S av ım  > a o T uğ ru l G ür ca n M ah m ut E sa t Z ek i H as an  H ak kı  M eh m et  M us a Sa ba ha tt in  M us ta fa  Y aş ar  M eh m et Ş ev ki  A hm et  Sa dı k Ta ne r ~z t T ur eu t A hm et G ök ha n M ik ai l So ya dı  B al  Ba ra ta lı B ir gü n ç Er te n G ön ül  H as gü r H ot ar  K al ka n K at m er ci  M um cu  O ya n Ö zt ür k Si pa hi  Su sa m  T an rı ku lu  T ek el io el u e 1 Y em iş çi  D ağ da s G üv en  K ar ab ay ır  A lt an  K öy lü  3 <* £ - •= •M •y. Sı va cı oğ lu  Ç ak m ak oğ lu  El i t aş  K ar ay el  K ul ku lo ğl u Ö ks üz ka ya  Y ak ut  Y ıld ız  R an s D ib ek  Sa rı ca m  A rs la n İM t- u İM 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | S n u o c 1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | E £ « a I K ay se ri  | K ay se ri  1 K av se ri  1 K av se ri  ı K ay se ri  1 K av se ri  1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r 1 İ zm  1 İ zm  1 İ zm  J j 1 İz m : 1 İz m ı İz m ı .1 U IZ J | U IZ J | U IZ J | uızj | uızj | uızj | 1 İz m i 1 İz m i 1 K ar s I K ar s K ar s K as ta m on u nU O U IB JS B ^  | K as l K as ı K ay  I K ay se ri  | K ay se ri  1 K av se ri  1 K av se ri  ı K ay se ri  1 K av se ri  1 K ır kl ar el i 1  1 K ır kl ar el i K ır şe hi r - 8 4 3 - B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 2 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P S O H < AK P ar ti A K P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < Hü sn ü H ar un  u 1 So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t Ö zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a Er gü n G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  E rd em  *o~ ı3 O K ab ak çı  K al ay cı  K ar t Ö ks üz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  Fı nd ık lı K oc a | K ır şe hi r 1 K ır şe hi r 1 K on ya  K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  1 K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  1 K üt ah ya  1 K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al ar ya  | K ır şe hi r 1 K ır şe hi r j K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li 1 K on ya  K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  1 K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  1 K üt ah ya  1 K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al ar ya  - 8 4 4 -
Sayfa 137 -
B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul (M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 2 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 1 K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul (M ük er re r)  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P C H P P ar ti  A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P S O H < AK P ar ti A K P ar ti A dı  A bd ul la h M et in  E yü p M uz af fe r C um al i H ik m et  N ih at  A zi ze S ib el  Fi kr i O sm an  M eh m et C ev de t H as an  Fa ru k A hm et  M uh ar re m  A bd ul la h O rh an  Sa m i M us ta fa  M us ta fa  A ti lla  Ö zk an  K er im  < Hü sn ü H ar un  u 1 So ne r İs m ai l H ak kı  A lim  H as an F eh m i H üs nü  H üs ey in  Fe ri t M ev lü t Ö zn ur  M ah m ut M üc ah it İh sa n So ya dı  Ç al ış ka n Ç ob an oğ lu  A ya r B aş to pç u D ur m uş  E re nk ay a Er gü n G ön ül  Pe pe  Se lv i A ng ı B al  B üy ük ak ka şl ar  C an da n Ç et in ka ya  E rd em  *o~ ı3 O K ab ak çı  K al ay cı  K ar t Ö ks üz  O zk ul  Ö zt ür k Tu na  T üf ek çi  T ür km en oğ lu  A ks oy  B iç er  K in ay  O rd u T uğ cu  A sl an oğ lu  Ç al ık  Fı nd ık lı K oc a | K ır şe hi r 1 K ır şe hi r 1 K on ya  K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  1 K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  1 K üt ah ya  1 K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al ar ya  | K ır şe hi r 1 K ır şe hi r j K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li 1 K oc ae li | K oc ae li | K oc ae li 1 K on ya  K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  | K on ya  | K on ya  | K on ya  1 K on ya  1 K on ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  | K üt ah ya  1 K üt ah ya  1 K üt ah ya  | K üt ah ya  | M al at ya  | M al at ya  | M al at ya  M al ar ya  - 8 4 4 - TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı •3 o) 1 R u K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar t A K P ar t: A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı : A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti i £ < C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  Er ka n B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il Y ük se l Fe vz i Se ra ce tt in  Sı rn  M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  O z Şa hi n A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il P ak so y Sa ğl am  T at lıb al  A yn a Şa hk ul ub ey  Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n E rg in  E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e ty a ty a ty a 55 a a a a ım an m ar aş  ım an m ar aş  ım an m ar aş 1 ım an m ar aş  ım an m ar aş 1  ım an m ar aş  ım an m ar aş 1  ım an m ar aş ] e c c e c a M a M M uğ la sh ir  S 1 M al a 1 M al a 1 M al a 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i M an i 1 M an i M an i 1 K ah r;  | K ah r 1 K ah r 1 K ah r 1 K ah r 1 1 K ah r 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M uğ l M uğ l 1 M uğ l 1 M uğ l M uğ l M uğ la  3 M uş  M uş  M uş  N ev şı  - 8 4 5
Sayfa 138 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı 1 K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  S. S.  37 6 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı •3 o) 1 R u K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 2 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul ( M ük er re r)  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  S. S.  37 1 K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti P ar ti  A K P ar t A K P ar t: A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti M H P C H P M H P A K P ar ti B ağ ım sı : A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti i £ < C H P C H P M H P A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti B D P B D P A K P ar ti A K P ar ti A dı  Fu at  Ö m er F ar uk  M eh m et  Er ka n B ül en t R ec ai  İs m ai l M eh m et  M us ta fa  Şa hi n A hm et  H üs ey in  M us ta fa E rd oğ an  Fa tih  A vn i V ey si  D ur du  N ev za t M eh m et A ki f M eh m et  C af er  E m in e G ön ül B ek in  Sü le ym an  M eh m et H al it C ün ey t < Gü ro l M et in  M eh m et N il Y ük se l Fe vz i Se ra ce tt in  Sı rn  M . N ur i M ed en i M ah m ut  So ya dı  Ö lm ez to pr ak  O z Şa hi n A kç ay  A nn e B er be r B ile n Ç er çi  E nö z M en gü  O rh an  T an rı ve rd i Y et en ç A nk an  D oğ an  K ay na k O zb ol at  Pa kd il P ak so y Sa ğl am  T at lıb al  A yn a Şa hk ul ub ey  Ç el eb i D em ir  Y ük se l A rs la n E rg in  E rg un  H ıd ır  Ö zd en  T op uz  K ar ay ağ ız  Sa kı k Y am an  Y ılm az  D ed e ty a ty a ty a 55 a a a a ım an m ar aş  ım an m ar aş  ım an m ar aş 1 ım an m ar aş  ım an m ar aş 1  ım an m ar aş  ım an m ar aş 1  ım an m ar aş ] e c c e c a M a M M uğ la sh ir  S 1 M al a 1 M al a 1 M al a 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i 1 M an i M an i 1 M an i M an i 1 K ah r;  | K ah r 1 K ah r 1 K ah r 1 K ah r 1 1 K ah r 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M ar d 1 M uğ l M uğ l 1 M uğ l 1 M uğ l M uğ l M uğ la  3 M uş  M uş  M uş  N ev şı  - 8 4 5 TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 6 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  ka bu l K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 2 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı S. S.  37 1 K ab ul  K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı P ar ti  E S C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti e - Q M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 C H P B D P D. 5E u P ar ti  A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti M H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti i D. < M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti C H P M H P 1 A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti C H P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti B D P A K P ar ti A K P ar ti A K P ar ti A dı  A hm et E rd al  R ıtv an  is m ai l M üm in  M uh ar re m  a : £ w M eh m et H il m i R ah m i M us ta fa  R ıd va n A yh an  E nv er  B ay ra m A li L üt fı A hm et M es ut  E ro l A sl an  H as an A li Sa ba n M ün ir  A vh an S ef er  R ec ep  Su at  O sm an  1 C em al Y ılm az  M us ta fa  Su at  A hm et H al uk  Fa tih  B ır nu r A hm et  A fi f M eh m et Y ılm az  O sm an  c 'E c u. A bd ur ra hm an  K ad ir  M eh m et M us ta fa  So ya dı  Fe ra la n K öy ba şı  G ök se l in an  Se la m oe lu  Fa ts a G ül er  G ün er  H am ar at  Y al cı n Y ıl m az  Y ılm az  B ay ra m oğ lu  C ır ak oâ lu  Y ıl m az  C eb ec i Ç el ik  1 D iş li 1 K ut lu at a Ü st ün  Y ıld ır ım  B in ic i Ç ak ır  1 D em ir  D em ir  K ılı ç o o Ö zt ür k Şa hi no ğl u Y en i D em ir kı ra n H el va cı oğ lu  Ö zç el ik  A lt av  D od ur ea lı T ın gı ro ğl u A çı ka lın  | N ev şe hi r N ev şe hi r I N iğ de  N ie de  1 N iğ de  1 O rd u O rd u | O rd u 1 O rd u 1 O rd u 1 O rd u O rd u N N U N | Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a 1 Sa ka rv a 1 Sa ka rv a 1 Sa ka rv a Sa m su n Sa m su n 1 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n I Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Si ir t | Si ir t 1 Si ir t c c e 1 Si no o 1 Si no p Si va s | N ev şe hi r N ev şe hi r I N iğ de  N ie de  1 N iğ de  1 O rd u O rd u | O rd u 1 O rd u 1 O rd u 1 O rd u O rd u CM CM | Sa ka ry a Sa ka rv a Sa ka rv a 1 Sa ka rv a 1 Sa ka rv a 1 Sa ka rv a Sa m su n Sa m su n 1 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n I Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Sa m su n 1 Si ir t | Si ir t 1 Si ir t 1 Si no o 1 Si no p Si va s - 8 4 6 -
Sayfa 139 -
TBMM B: 73 16. 3 . 2010 S. S.  37 7 K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı ka bu l K ab ul  K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K at ılm ad ı K ab ul  K ab ul  K at ılm ad ı K ab ul  K ab