Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 07/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin yılsonunda başarısız olmaları halinde:

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler,

b) Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) bir yabancı dil olan bölüm öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye katılarak 65 puan ve üzerinde almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar; aksi takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler veya yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek üzere başvuruda bulunabilirler,

c) Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) bir yabancı dil olan bölüm öğrencileri ikinci yılsonunda da başarısız oldukları takdirde, kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir,

ç) İkinci yılsonunda başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, aynı üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş değer bir programa kayıt yaptırabilirler veya başka bir üniversitede bulunan öğretim dili Türkçe olan programlara merkezi olarak yerleştirilmek üzere başvuru yapabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
07/10/2012
28434
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/10/2013
28799
Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul