Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1- 25/9/1986 tarih ve 86/11Ö38 sayılı Bakanlar Kurula. Kararı ib yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzüğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ücretsiz Faydalanma

EK MADDE 1 - Bu Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen ücretler;

a) Türkiye Radyo-Televizyon Kuruımı Genel Müdürlüğü hariç, kamu kurum Ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda kamunun kullanımına açılmış eserlerden, kullanıcıların, bu elektronik ortam vasıtasıyla, kendi imkanlarıyla basılı veya dijital kopya .çıkarmaları*

b) Nadir yazma ve nadir basma eserler üzerinde çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan demekler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların, çalışma yaptıkları konularla ilgili ve sınırlı olmak üzere, kütüphane ve müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılmış olan veya elektronik, ortama aktarılması mümkün olan eserlerden dijital görüntü almaları,

hallerinde tahsil edilmez.“

MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tüzük Mfeimlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul