Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

 
MADDE 1- 10/2/1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe. Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
 

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 

Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul