En son güncellemeler 27 Ocak 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/10/2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavlarda tam puan 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçlarının OBİS girişi Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen sınav bitiş tarihleri dikkate alınarak, OBİS’te ilan edilen not girişi bitiş tarihine kadar dersi veren öğretim üyesi tarafından tamamlanır. Başarı notu; ara sınav notunun %30’u ile yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun %70’inin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavından alınan puanın yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 puan olması gerekir. Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda tez yazımı, danışmanın gerekçeli görüşü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce olarak yapılabilir.”

“a) Lisansüstü programlardaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

Yüksek Lisans

Doktora

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

95-100

A1

4,00

95-100

A1

4,00

90-94

A2

3,75

90-94

A2

3,75

85-89

A3

3,50

85-89

A3

3,50

80-84

B1

3,30

80-84

B1

3,30

75-79

B2

3,10

75-79

B2

3,10

70-74

B3

2,90

0-74

F1 (Başarısız)

1,75

0-69

F1 (Başarısız)

1,75

 -

F2 (Devamsız)

0

-

F2 (Devamsız)

0

 

 

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul