En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/10/2021 tarihli ve 31632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir ders kurulunun sınav notu, kuramsal (summatif), uygulama ve BirDeHa sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur.”

“(7) Ders kurulu (komite) başarı notu; ders kurulu (komite) sınav notunun %90’ı ile ilgili kurulda yapılan formatif sınavların ortalamasının %10'u toplanarak elde edilir. Puanlama oranlarında değişiklik eğitim komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu kararı ile yapılabilir.

(8) Yıl sonu başarı notu; ders kurulu (komite) başarı notlarının ortalamasıdır. Yıl sonu başarı notunun %60’ı ile final notunun %40’ının toplamı 60 ve üzeri olanlar bir üst sınıfa geçebilir. Ders kurullarının her birinden alınan notun en az 50 olması kaydıyla yıl sonu başarı notu 75 ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeme hakkına sahiptir. Ancak öğrenci isterse Fakülte Dekanlığına dilekçe vererek final sınavına girebilir. Sınava girmesi halinde son alınan not geçerlidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul