• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki bitki koruma ürünü satış yeri ve depoları

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yeri ile depolarının aynı il içerisinde geçici yerlerde faaliyette bulunmak üzere taşınmaları halinde, yeni faaliyet yerleri için 9, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen şartlar ile 13, 14 ve 21 inci maddelerde istenilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 6/2/2024 tarihine kadar aranmaz. Ancak, bu süre sonunda bu adreslerde faaliyete devam edilecek olması halinde en geç altı ay içerisinde fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi ve bu yerler için alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne sunulması zorunludur.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, tamamen yıkılmış veya hasarlı olup yıkım kararı alınan binalarda bulunan onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yerleri ile depolarından, bitki koruma ürünleri takip sistemi bildirimlerinde 6/2/2024 tarihine kadar zorunluluk aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul