En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/11/2021 tarihli ve 31673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan Başarı Notu Katsayı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,75

80-84 BB 3,50

75-79 CB 3,25

65-74 CC 3,00

60-64 DC 2,50

55-59 DD 2,00

50-54 FD 1,00 (Başarısız)

49 ve aşağısı FF 0,00 (Başarısız)

Eksik/Incomplete E/I 0,00 (Başarısız)

Devamsız/Nonattendant DZ/NA 0,00 (Başarısız)

Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden (devamsızlıktan kalınanlar dahil) azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul