En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Kimlik plakası: Hava aracının asgari olarak uyruğu ile birlikte tescil işaretinin yazılı olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,”

“s) Hafif hava aracı 1: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg ve altında olan çok hafif hava aracı kapsamına girmeyen havadan ağır hava araçlarını,

ş) Hafif hava aracı 2: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg üzerinde ve 2000 kg ve altında olan havadan ağır hava araçlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hüküm kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 

Dosyalar

İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
EK-1
Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2022 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul