En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri ve onbirinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibaresi ile dokuzuncu, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrada yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamındaki kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 66 ncı maddesinde yer alan hükümlere 1/12/2022 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul