Finans Hukuku Gündemi Dergisi

Okumak için tıklayınız!

Finansal hizmetler sektörü teknolojinin ve küresel hareketlenmenin etkisi ile muazzam bir değişim sürecinden geçiyor. Bu değişim, hukuki zeminde de değişimi gerektiriyor. Yeni uygulamalar, değişen tüketim alışkanlıkları, gelişen finansal sistemler, regülasyonun olmadığı alanlara adım atmamıza neden oluyor. Yirmibirinci yüzyılın baş döndürücü dünyası ve hızına hukuki düzenlemelerin yeterli olması mümkün olmadığından finans dünyasındaki değişim ve gelişimi beraber takip edebilmek, çözümler üretebilmek, finansal piyasaları etkileyen regülasyonlar, içtihatlar ve gündemin, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, teknoloji ve hukuk alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmalarla hepimize ışık tutmasını amaçlayarak yola çıktık.

Yapay zeka (AI), makine öğrenimi, nesnelerin interneti (IoT) ve blockchain gibi gelişmekte olan teknolojiler müşteri tercihlerinin de değişmesine neden oluyor. Finansal hizmetler alanında müşteri beklentilerinin değişmesi ile bir yandan rekabet ortamını korumak, öte yandan teknolojinin çevik ve devinimli dünyasında hızlıca aksiyon alabilmek, Bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar açısından etkin uyum süreçlerinin oluşturulması, dönüşümün yakalanabilmesi oldukça zorlu bir yol.

Kısaca fintech olarak bilinen finansal teknolojiler konusunda çalışan startuplar dijital geleceğin önemli bir parçası olsa da kurumsal yönetim şartlarının ve regülasyonların ağırlığı nedeniyle finansal kuruluşlar ile birbirlerinin ivmelerine ayak uydurmaları sancılı süreçleri doğuruyor. Bizler bu sancılı süreçlere ışık tutabilmek amacıyla çalışmaktayız.

Dijitalleşmenin finansal hizmetler piyasasına etkisi bir yana dursun, ticari anlaşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğun hukuki sisteme etkisi, konkordato, alacak rehni, özel sektör borçlanma araçlarının geri ödenmesinde yaşanan problemler bu sayının konusunu oluşturuyor.

Dergimizin siz değerleri okurlar açısından faydalı olmasını umut ediyoruz.
Saygılarımızla,

Av. Ece ILDIR
Yayın Kurulu Koordinatörü
Finans Hukuku Gündemi Dergisi

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu Koordinatörü: Av. Ece Ildır

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. Ayça Aktolga

Yayın Yönetmeni: Av. Yusuf Küçük

Editör: Av. Umut Gün

Yayın Kurulu Üyeleri

Av. Kubilay Dağlı

Av. Davut Gürses

Av. Emre Çotuksöken

Av. Julide Erdem

Av. Tugba Karaer

Av. Duygu Özcan

Hakemler Kurulu

Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Prof. Dr. Saim Kılıç, Prof. Dr. Veliye Yanlı, Prof. Dr. M. Serkan Ergüne, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr.Çağlar Manavgat, Prof. Dr. Hamide Zafer, Doç. Dr. Ali Paslı, Doç. Dr. Argun Karamanlıoğlu