En son güncellemeler 21 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

14/1/2015 Tarihinde Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilmiş İptal Kararları Bilgi Notu

                       14/1/2015 Tarihinde Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilmiş İptal Kararları Bilgi Notu

 
1.)    353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 15/A maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi iptal edildi: Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, hakkında soruşturma iznine bağlı olarak izin veren merci tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararlarında,  yargı yolu açıldı. Söz konusu karara itiraz üzerine cumhurbaşkanı tarafından verilen kararın kesin olmasına ilişkin hüküm iptal edildi.  (2014/89 E., 14/1/2015 T. ANMK)
 
2.)    353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 15/A maddesinin 7 inci fıkrasının son cümlesi iptal edildi: Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı tarafından soruşturma kurulunun hazırladığı rapora istinaden verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yargı yoluna başvurulabilecek.   İzin vermeye yetkili merciin kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararının kesin olmasına ilişkin hüküm iptal edildi. (2014/89 E., 14/1/2015 T. ANMK)
 
3.)    5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 272 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasının bir bölümü iptal edildi: Yalan yere tanıklık suçunda, suçun belirlenmesinde aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin aldığı cezanın 3/2 si kadar ceza verilmesi kriteri iptal edildi. (2014/116 E., 14/1/2015 T. ANMK)
 
4.)    2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunun 53 üncü maddesinin b fıkrasının ikinci cümlesi iptal edildi: Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezalarında, hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağına ve disiplin işlemleri ile disiplin amirlerinin yetkilerinin belirlenmesi konusunda Yükseköğretim Kuruluna verilen yetki iptal edildi. (2014/100 E., 14/1/2015 T. ANMK)
 
5.)    4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi iptal edildi: Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması isteminde,  Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunmuş olmasının, doğrudan izin talebinin reddi sonucu doğuracağına ilişkin düzenleme iptal edildi. (2014/108 E., 14/1/2015 T. ANMK)