2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

 30/12/2017 tarih ve 30286 Mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi tam metni ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.