2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete' de yayımlandı.

29/12/2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi' ne göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenecektir.

Tarifenin tamamı için tıklayınız.