En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak olan Yeniden Değerlendirme Oranı %27,73 olarak tespit edilmiştir.

30-11-2018

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile, 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak olan yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

KAYNAK: RESMİ GAZETE