2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Hesap Kanunu yürürlüğe girmiştir.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete' nin 2. mükerrer sayısında yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Hesap Kanunu' na göre; 

"Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2017 yılı sonu itibarıyla;

a) 535.448.147.836,29 Türk lirası kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 343.043.518.016,01 Türk lirası Devlet dış borcu,

c) 68.417.473.957,07 Türk lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur."

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete' nin 1. mükerrer sayısında yayımlanan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre;

"Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949.025.615.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 73.771.848.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6.536.982.000 Türk lirası,

ödenek verilmiştir."

"Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 867.296.403.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 11.179.800.000 Türk lirası öz gelir, 63.704.956.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 74.884.756.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6.420.391.000 Türk lirası öz gelir, 116.591.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 6.536.982.000 Türk lirası,

olarak tahmin edilmiştir."