31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Karar ile döviz ve türk lirası mevduat hesaplarına yürütülen faiz oranlarında değişiklik yapılmıştır.

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %16,
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,
 
2) Mevduat faizlerinden;
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;
 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0." 
 
Kararın tamamı için tıklayınız.