6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, kanunlaşmıştır.

Teklif ile; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere düzenlemede yer alan taşıtlar bakımından bir defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının her yıl ocak ve temmuz aylarında yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenebilmesi, istihdamı desteklemek amacıyla 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında günlük 16,66 Türk lirası olmak üzere aylık 500 Türk lirası asgari ücret desteği sağlanması, kurumlar vergisi oranının %25 olarak belirlenmesi ve bu oranın Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 şeklinde uygulanması, COVID-19 salgını kapsamında işlenen fiiller için kesilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesi, kamu çalışanlarının refah düzeyinin artırılması amacıyla iyileştirmeler yapılması, ilave ödenek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilgili tertiplerine ödenek ekleme yetkisi verilmesi, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 35’inci maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan desteklerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ