7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarih ve 30221 Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarih ve 30221 Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırıldı. 

Kanunun "Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" başlıklı üçüncü maddesi 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu' nun  "Fesih bildirimine itiraz ve usulü" başlıklı 20 nci maddesi ile "Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları" başlıklı 21 inci maddesinde yapılan metinsel değişikliklerin de 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlenmiştir.

Yürürlüğe giren Kanun ile yapılan metinsel değişiklikleri incelemek için ilgili Kanun linkine tıklayabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname