En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

AB Komisyonu Amazon'un Lüksemburg devleti tarafından tanınan vergi kolaylığı sonucu ödememiş olduğu 250 Milyon Euro vergiyi ödemesi gerektiğine karar verdi.

Lüksemburg tarafından Amazon'a tanınan vergi muafiyetlerini AB rekabet mevzuatına aykırı bulan Komisyon kararıyla ilgili olarak Rekabetten sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager şöyle konuştu:

"Lüksemburg Amazon'a kanuna aykırı vergi muafiyetleri sağladı.  Bunun sonucu olarak Amazon'un karının neredeyse dörtte üçü vergiendirmiyordu.  Başka bir deyişle, aynı ulusal vergi kanunlarına tabi olan yerel şirketlere göre Amazon'un dört kat daha az vergi vermesine izin verildi.  Bu, AB 'Devlet Yardımı' (State Aid) kurallarına aykırı. Üye ülkeler, uluslararası şirketlere diğerlerine uygulanmayan seçici vergi muafiyetleri tanıyamazlar."

AB Komisyonu Basın Açıklaması:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_en.htm