ABD Federal ilk derece mahkemesi, patent ihlali davası sürecindeki yanıltıcı ilk yanıt dilekçesi ve delil tespitinin etkin işlemesini engelleyen savunma taktikleri nedeniyle, davalının davacıya 2,5MilyonUSD zarar tazminatına ek olarak 4MilyonUSD ödemesine hükmetti

Virginia'daki Doğu Bölgesi Federal ilk derece mahkemesinde görülen patent ihlal davasında, davacı Cobalt Boats, LLC, yatlara giriş çıkışlarda kullanılan merdiven tasarımının patentini ihlal ettiği iddiasıyla Brunswick Corp adlı şirkete karşı açtığı ve kazandığı davada, jüri kararıyla yaklaşık 2,690,000USD olarak hesaplanan zarar tazminatına hak kazanmıştı. Mahkeme, buna ek olarak, davalı Brunswick'in ilk yanıt dilekçesinde verdiği yanıltıcı bilgiyi ve davacının şahit olarak dinlenmesini talep ettiği eski davalı çalışanlarına erişim konusunda bilgi vermekteki öteleyici taktiklerini de gerekçe olarak belirterek, zararı aşan ek "artırılmış" tazminat ödemesine ve karşı tarafın avukat giderlerinin de tamamına yakınını karşılamasına hükmetti.    

ABD Patent mevzuatının (35 USC 284, 285) tazminat ve avukat giderlerinin ödenmesini düzenleyen maddeleri uyarınca verilen kararda Mahkeme, Brunswick'in ilk yanıt dilekçesinde Cobalt'ın patentinden Cobalt'tan gelen ihtarnameye kadar haberi olmadığı şeklinde, sonraki dilekçesinde düzelttiği, yanlış beyanını vurguladı.  Yanlış bilginin sonraki dilekçede düzeltilmiş olmasını Mahkeme yeterli bulmadı.  Tasarımın kopyalanması iddiasıyla ilgili olarak davalı Brunswick'in eski çalışanının şahit olarak dinlenmesi gerektiğinde, bu eski çalışana erişim konusunda Brunswick'in yanıltıcı ve eksik bilgi vermesi de hem ek tazminata hem de avukat giderlerinin karşılanmasına gerekçe oluşturan unsurlar arasında sayıldı.  ABD'de, patent davalarında hesaplanan zararın üç katı kadar tazminata hükmedilmesine izin veren ek tazminat düzenlemelerine göre ("enhanced damages"), ek tazminat için duruşmadaki yanıltıcı savunma taktikleri ötesinde bakılan diğer unsurlar arasında ihlalin bilinçli yapılmış olması, ihlalin süresi, ihlalin sonuçlarının tamiri için bir çaba gösterilmiş olup olmadığı ("remedial actions") yer alıyor.  Kazanan tarafın avukat giderlerinin hesaplanarak kaybeden tarafça ödenmesi için bakılan unsurlar arasındaysa, öteleyici ve yanıltıcı duruşma taktikleri ötesinde, dava konusu ihlalin bilinçli yapılıp yapılmamış olması yine yer alıyor.

KAYNAK:  Cobalt Boats LLC v Brunswick Corp, No. 2:15-cv-00021, U.S. District Court for E.D. Virginia (31.10.2017), Doc. 412 (kesinleşmiş ihlal ve zarar kararı sonrası avukatlık giderleri, ek tazminat başvurusu vb ile ilgili gerekçeli karar)