En son güncellemeler 21 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

ABD Yüksek Mahkemesi yazarların Google'ın eserlerini taramasına karşı açtığı davada temyiz istemine bakmamaya karar verdi. Google'ın bu davadaki zaferi böylece kesinleşti. New York'taki ABD Federal Temyiz Mahkemesi, telife tabi milyonlarca kitabı izinsiz tarayan ve Google araması sonucu ilgili bölüm parçalarını gösteren Google kitap tarama girişiminin, yazarların eserlerini önemli bir biçimde dönüştürdüğüne ('transformative'), bu nedenle ABD telif mevzuatındaki 'makul faydalanma' ('fair use') istisnası kapsamına girdiğine ve kanuna aykırı olmadığına Ekim 2015'te hükmetmişti.

ABD İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi'nin Müellifleri haksız bulan Ekim 2015 tarihli kesinleşen Authors Guild et al v Google kararı için:

http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/ef158b9c-e2ca-43f7-bd08-082f8f1521f2/1/doc/13-4829_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/ef158b9c-e2ca-43f7-bd08-082f8f1521f2/1/hilite/

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Ekim 2015 tarihli karara karşı yapılan temyiz istemini değerlendirmeyeceğini 18 Nisan 2016'da duyurduğu bilgi notu için:  http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/15-849.htm