En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

ABD hukuk bürolarının ekonomik performansı 2008 krizi öncesine dönemezken, bürolar reform yapmakta gecikiyor: Georgetown Üniversitesi 2015 Hukuk Sektörü Raporu

Georgtown Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Sektörü Araştırmaları Merkezi (Georgetown Law, Center for the Study of the Legal Profession) tarafından yayımlanan, '2015 Hukuk Sektörü Raporu' ('2015 Report on the State of the Legal Market') başlıklı çalışma, 2014 yılı sonu itibarı ile ABD hukuk bürolarının ticari performansını değelendiriyor.

Raporun en önemli bulgusu, 90'ların sonundan 2008 yılındaki ekonomik krize kadar, karlarında görülmemiş bir büyüme yaşayan ABD hukuk bürolarının 2008 kriziyle başlayan ticari zorluklarının kalıcı ve yapısal kökenleri olduğu, krizden çıkışın bu büroların servis, istihdam ve fiyatlandırma biçimlerinde reform gerektirdiği ve gelir düzeyleri son 6 yıllık krizden çok da etkilenmemiş olan varlıklı büro hissedarlarının bu değişim ihtiycını görmekte güçlük çekebileceği.  

Hukuk bürolarının ticari olarak en başarılı oldukları 2006, 2007 yılı düzeylerine dönmekte güçlük çekiyor olmalarının yapısal nedenleri arasında raporda öne çıkanlar, 2008 sonrası hukuk servisi alan ticari şirketlerin tasarruf ve kaliteli servis beklentilerinin yükselmesi, bununla ilintili olarak hukuk bürolarından alınan bazı servislerin şirketin kendi müşavirlerince karşılanmaya başlanması ve hukuk piyasasında giderek kendini gösteren ve özellikle İngiltere'de mevzuattaki düzenlemeler eşliğinde avukatlık servisine benzer opsiyonlar olarak ortaya çıkan, hukuk-bürosu-alternatifi hizmetler.  Sonuncusuna örnek teşkil eden girişimleri ana olarak iki gruba ayıran rapor, bir yandan teknoloji desteğiyle hizmet veren rutin sözleşme hazırlama, doküman tarama veya internet üzerinden hukuk servisi vermekte uzmanlaşan şirketleri anarken, diğer yandan bazı dar uzmanlık alanlarında hukuk bilgisi birikimi olan Ernst Young veya British Telecom gibi kurumların hukuk servisi piyasasında gösterdiği varlıktan söz ediyor.

Raporda verilen bazı istatistikler dikkat çekici:  2004'den 2014'e iş dünyasının hukuk servise harcadıkları rakam ABD'de--enflasyon düzeltmesi yapıldığında--yüzde 25,8 düşmüş.  Şu anki harcama yaklaşık 168 Milyar Dolar.  2014'te Association of Corporate Counsel (Ticari Hukuk Müşavirleri Birliği) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, anketlerine 41 değişik ülkeden katılan 1200den fazla Baş Hukukçunun yüzde 63'ü şirket içindeki hukukçuların daha önce dışardan karşılanan hukuk hizmetlerini üzerlerine aldıklarnı belirtmiş.  Yüzde 17si, geçtiğimiz 12 ayda hukuki ihtiyaçlarının bir kısmını--hukuk departmanlarının giderlerini düşürebilmek için--hukuk bürosuna alternatif teşkil eden, hukuk bürosu olmayan hukuk servislerine yönlendirdiklerini belirtmiş.  Tüm zorluklara rağmen ABD'nin en büyük 100 firmasının halen oldukça karlı olmalarının nedenleri arasında, bu performansın önemli bölümünü teşkil eden 20 'Süper Zengin' bürodan söz ediliyor. Bu en zengin 20 ve 100 Büyük firmanın geneli arasındaki performans farkı da raporun irdelediği bir trend.  Avukat başına düşen yıllık büro cirosunun en az 1 milyon dolar olduğu 'En Zengin 20' firmanın avukat başına düşen cirosu 2012-2013 döneminde yüzde 4.1 büyümüşken, dev Verein hukuk bürolarının aynı dönemdeki avukat başına düşen cirolarıysa yüzde 4.3 azalmış.  Karlılık olarak da, Süper Zengin 20'nin kar marjları 2012-2013'te yüzde 51 büyürken, Verein'ların yüzde 29 büyümüş.

Raporda değişim ihtiyacının yeterince hissedilmemesinin nedenleri arasında krize rağmen büroların halen gelir getiriyor olması, 2008 krizinin hukuk büroları üzerinde yarattığı baskının büro hissedarlarının gelirlerine yeterince yansımaması ve büroların halen performanslarını toplam çalışma saati gibi müvekkillerin memnuniyetini yansıtmayan metriklerle ölçüyor olması sayılıyor.  Ayrıca büro hissedarları başına düşen kar oranlarının, iş getirmeyen ortakların çıkarılması gibi yollarla belli bir düzeyde tutulmaya devam edildiği, bu nedenle büroların ticari istikballerinin tahmininde salt hissedar gelirlerine bakmanın da yanıltıcı olduğu belirtiliyor.  Birçok başarılı ticari kurumun değişime ayak uydurmakla ilgili olarak karşılaştıkları ortak sorunlar olduğunu söyleyen rapor, hukuk bürolarına dair bir gözlemden alıntı yaparak, 'bir oda dolusu milyoneri hata yaptıklarına ikna etmek güç' diyor.  Raporda, mevcut başarının reform ihtiyacını gölgelediği açıklanırken, 2013 tarihli ve hukuk ve danışmanlık servislerinin karşı karşıya oldukları düzen değişikliğini irdeleyen bir Harvard Business Review makalesine atıf yapılıyor (Clayton Christensen, Dina Wang ve Derek van Bever, 'Consulting on the Cusp of Disruption', HBR Ekim 2013, sf 114):

'Piyasa liderlerinin, yeni rakipleri küçümseme, kabullenememe ve farklı açıklamalar bulmak gibi tutumlarla karşılamaları dürtüsü neredeyse karşı konulması imkansız...  Biz ve diğerlerinin de gözlemlemiş olduğu gibi, yerleşik başarı kadar büyük bir başka zaaf belki de yoktur.'

KAYNAK:  http://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/legal-profession/upload/FINAL-Report-1-7-15.pdf