ANAYASA MAHKEMESİ tarafından 7034 sayılı Kanun'da yer alan "...orman vasıflılar da dahil olmak üzere...” ibaresinin Hâzineye ait orman vasıflı taşınmazların herhangi bir zorunluluk ölçütü gözetilmeksizin Üniversiteye tahsis edilmiş olmasının Anayasa’nın 169. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İPTAL EDİLMİŞTİR.

18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 7 nci maddesi ile Üniversite bütçesinin hazırlanması, yürürlüğe konulması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, kesin hesap ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve ibrası konusunda Anayasa’mn 130. maddesinde üniversite bütçeleri için öngörülen sistemin dışına çıkılması ve Üniversitenin ihale usulleri, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile mali yönetimine ilişkin diğer hususların düzenlenmesi konusunda Üniversite organları yetkili kılınarak mali konularda devletin gözetim ve denetiminden muaf tutulması Anayasa’mn 130. maddesinde yükseköğretim kurumlan için öngörülen hükümlerle bağdaşmadığından İPTALİNE VE KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.

Aynı kararda, Kanun'un geçici madde 1 ile düzenlenen ve İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesi’nde bulunan ve Kanun’a ekli krokiye göre ekte koordinatları global koordinat listesinde belirlenmiş Hâzineye ait orman vasıflı taşınmazların herhangi bir zorunluluk ölçütü gözetilmeksizin Üniversiteye tahsis edilmesi, Anayasa’nın 169. maddesinde öngörülen Devletin ormanlan koruma ve genişletme yükümlülüğüyle bağdaşmadığından İPTALİNE karar verilmiştir.

KARARIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.