En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcılarının Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etme ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alma yükümlülüklerini düzenleyen kuralları iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 8.12.2015 tarihli toplantısında, 6518 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali talebiyle açılmış olan davayı karara bağlamış ve bu kapsamda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yer alan;


internet içerik, yer ve erişim sağlayıcılarının Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etme ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alma yükümlülüklerini düzenleyen kuralları Anayasa’nın 2., 13. ve 20. maddelerine aykırı bularak iptal etmiş ve iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine (iptal hükmü 28/1/2017 tarihinde yürülüğe girecektir.)


5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişinin Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) başvurması halinde mevcut kararın bu adresler için de uygulanacağına ilişkin hükümde yer alan “…veya aynı mahiyetteki yayınların…” ibaresini iptaline, (iptal hükmü: 28/1/2016 tarihinde yürürlüğe girdi.)

kalan bölümün reddine,


karar vermiştir.
 

Kaynak: Anayasa Mahkemesi Resmi Sitesi