En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

14-11-2018

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 2016/5 E., 2018/6 K., 22.06.2018 T. kararı ile;

1. Anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destektenyoksun kalma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirbağlanması şartının aranmayacağına,

2. Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destektenyoksun kalma tazminatı davalarında, çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiğinekarar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

KAYNAK: RESMİ GAZETE