Avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaları kullanmakta olduğu tespit edilenler hakkında CMK hükümlerince adli işlemlerin başlatılacağı ve KVVK hükümleri çerçevesinde idari işlem tesis edileceği bildirilmiştir.

 

KURUL KARARI

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

 

KARAR

 

Karar Tarihi                 :   18/10/2019

Karar No                      :   2019/308

Toplantı Sıra Sayısı     :   2019/37

Konu Özeti                   :   

 

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan                          :   Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler                            :   Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA,

                                           Dr. İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, Murat KARAKAYA,

                                           Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen;

 

- Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,

 

- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği

 

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

 

oybirliği ile karar verilmiştir.