Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapıldı.

28/12/2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tebliğ ile,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde ve ekinde değişiklik yapıldı.

Tarife ekinde yapılan değişiklik ile;

  • "İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret 360,00 TL" olarak,
  • "Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 850,00 TL" olarak

değiştirilmiştir.

Ayrıca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' nin 17 ve 22. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikleri incelemek için tıklayınız.