Avukatlık kimliklerinin bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kullanılmasına engel olan Yönetmelik değişti.

14-12-2017

14/12/2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan değişiklik ile "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"' in 6 ncı maddesinde değişiklik yapıldı.

Avukatlık kimliklerinin bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine ilişkin düzenleme değiştirilerek avukatlık kimlik kartları resmi kimlik olarak kullanılabilmesine imkan tanınmıştır.

Madde 6 ile yapılan değişiklik ile, "üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri" ibaresi eklenmiştir.

Değişikliğin tam metni için tıklayınız.