BAM KARARI: Avukat’ın Müvekkille olan avukatlık sözleşmesi ilişkisinden/vekalet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, görevli Mahkeme Tüketici Mahkemeleri değil, Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 4. Hukuk dairesi’nin 2017/1233 E. ve 2017/993 K sayılı kararıyla;

Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiş olan avukatlık sözleşmesinin, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan vekalet sözleşmesinden farklı ve ayrı bir sözleşme türü olması ve bu sözleşmenin niteliği gereğince 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunduğu kabul edilemeyeceğinden, davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görev alanında bulunduğuna KESİN olarak karar verilmiştir.