BDDK'dan Önemli Yönetmelik Değişiklikleri Ve Yeni Yönetmelik

BDDK’dan Önemli Yönetmelik Değişiklikleri Ve Yeni Yönetmelik

BDDK 15.08.2018 tarihinde  banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında, olmak üzere 4 ayrı yönetmelikte  değişiklik yaptı. Bununla birlikte  Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı.

15.08.2018 tarihinde yayımlanan Yönetmeliklerin bir kısmı resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmekle birlikte bir kısmı 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yürürlük tarihleri aşağıdadır:


Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 15.08.2018 Tarihinde Yürürlükte


Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik : 15.08.2018 Tarihinde Yürürlükte


Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik : 15.08.2018 Tarihinde Yürürlükte


Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 1/9/2018 tarihinde yürürlükte


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:1/9/2018 tarihinde yürürlükte

Kaynak: Resmi gazete ve BDDK resmi sitesi: (https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/17180guncelleme.pdf)