En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

BES'e otomatik katılımla ilgili Genelge Yayımlandı.

 BES'e otomatik katılımla ilgili Genelge Yayımlandı.

Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılım ilgili kanun kapsamına giren çalışanların, otomatik katılım ve cayma hakkına sahip olacak şekilde işverenleri tarafından bir emeklilik planına dahil edilmeleri esasına dayanmaktadır.Genelgede, kamu kesimi ve özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin BES'e ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri yer almakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına Bireysel Emeklilik Tasarrufu ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun Ek 2. maddesinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeleri, veri paylaşımına ve katkı paylarının doğru hesaplanıp tahsil edilmesine imkan sağlayacak kurum içi tedbirleri almaları talimatı verilmiştir.
Yükümlülüklerine yerine getirmeyen işverenlere ilgili kanun uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacağı hususu da genelgede hatırlatılmıştır.
İşverenlerin öncelikle otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşması gerekecektir.
Ayrıca işverenler kapsamda yer alan çalışanlarına emeklilik planı sunma ve çalışanın ücretinden keseceği katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarma yükümlülüğündedir.

Resmi gazeteye ulaşmak için: Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi