Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 7/6/2018 tarih ve 30444 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Değişiklik ile “kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler” de madde metnine eklenmiştir.

Değişiklikleri işlenmiş Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.