Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır.

Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, gerek Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların yerine getirilmesi, gerek Covid-19 salgınının ülke ekonomisi ile bazı sektörlere yönelik muhtemel etkilerinin giderilmesi, gerekse birleşmeye taraf olacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla; birleşme işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini, bunun yanında ilerleyen dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda yapılabilecek muhtemel yapılandırma işlemlerinin de hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Tebliğ’in 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına, Tebliğ’in 12 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarının kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmamasını öngören hüküm eklenmiştir.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURUMU RESMİ WEB SİTESİ

TEBLİĞ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ