En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

DSM Grup (Trendyol.com)' un tek kontrolünün Alibaba.com tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebine ilişkin Rekabet Kurulu kararı yayınlanmıştır.

09-10-2018

Rekabet  Kurulu tarafından devralmaya ilişkin olarak verilen 18-23/398-191 sayılı kararda;

"..bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine..."

karar verilmiştir.

KAYNAK: Rekabet Kurumu Resmi Sitesi