En son güncellemeler 17 Mayıs 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Değerli Konut Vergisi hakkında İstanbul Barosu tarafından duyuru yapılmıştır.

30/12/2019 tarihli duyurusunda İstanbul Barosu; Değerli Konut Vergisi hususunda Taşınmaz Değerleme Tespitine yapılacak itirazların KEP üzerinden Tapu Kadastro Müdürlüğünün adresine (tasinmazdegerlemedb@tkgm.hs01.kep.tr) yapılabileceği bilgisini vermiştir.

KAYNAK: İSTANBUL BAROSU