E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 03.09.2016 tarihinde yürürlüğe girdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının e-Devlet Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği, 03.09.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu mevzuat kapsamında;

-Kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet hizmetleri kullanıcı odaklı ve kesintisiz olacaktır.

-Mobil cihazlar da dahil olmak üzere güncel teknolojinin gerektirdiği mümkün olan bütün elektronik erişim
ortamlarından hizmetlere ulaşılabilecektir.


-İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında ilgili veriler, kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda paylaşılacak ve kullanıcılara sunulacaktır.

-e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, mobil ödeme gibi yöntemlerle de tahsilatın yapılabileceği altyapı sistemi kurulacaktır.


-Kamu kurum ve kuruluşları sundukları veya sunacakları e-Devlet hizmetlerinden kullanıcıların yararlanabilmesi amacıyla gerekli kimlik doğrulama işlemini, en geç 12 ay içinde sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapacaktır.


-Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları kendi sistemleri üzerinden sundukları, geniş kitlelere hitap eden ve olgunluk seviyesi yüksek e-Devlet hizmetlerini, en geç 24 ay içinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunacaktır.

-Vatandaş ve şirketlerin kamu hizmetlerine ilişkin her türlü ödemelerini e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecekleri sistem 18 ay içinde geliştirilecektir.


-Sistem üzerinden sağlanan kamu hizmetlerinin engelli kişiler tarafından da erişilebilir olması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-Bakanlık, bu mevzuat kapsamında e-Devlet Strateji ve Eylem Planını hazırlayacak ve Kamu kurum ve kuruluşları, yürüttükleri e-Devlet projeleri veya bu hizmet kapsamında sundukları verilerin elektronik ortama taşınmasından, doğruluğundan, güncelliğinden, veri bütünlüğünden, güvenliğinin sağlanmasından ve saklanmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca  e-Devlet proje ve uygulamalarının mali ve fiziki gerçekleşmeleri, performansı, riskleriyle ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Bakanlık tarafından izleme faaliyetleri yürütülecek.