Gümrük Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete' de yayımlandı.

14-12-2017

01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ ile;

  • 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezası 105,00 TL,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan fazla çalışma ücretleri ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL; Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL,
  • Gümrük Yönetmeliğinin;

            a) Yetkili gümrük idarelerine ilişkin 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde                       belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde                   belirtilen tutar 935.000,00 TL,


           b) Usulsüzlük cezasına ilişkin 584 üncü maddesinde belirtilen  105,00 TL

olarak uygulanılacağı düzenlenmiştir.