Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi 01/10/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

29/09/2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan tarifelere ve yürürlükten kaldırılan önceki yıllara ait tarifelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ