İhracat bedellerinin yurda getirilme esaslarını düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ yayımlandı.

İhracat bedellerinin yurda getirilme esaslarını düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 04.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Tebliğ kapsamında önemli başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

 

  • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yapılan ihracatın bedelleri, ithalatçının ödemesinin ardından, gecikmeksizin, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecektir. Bedellerin yurda getirilme süresi, ihraç tarihinden itibaren 180 günü aşamayacaktır. Ayrıca Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunlu olacaktır.

 

  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün, konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedelin 180 gün, yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde bedelinin 90 gün, kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunlu olacaktır.

 

  • İhracat işlemlerine ilişkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilebilecektir.

 

  • Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutulmakla birlikte İhracat belgeleri kapsamında sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi, ek süreler de dahil olmak üzere belge süresi kadar olacak ve tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacaktır.

 

  • İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu olup İhracata aracılık eden bankalar ise ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.

 

  • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 100,000 doları aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar eksiği olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, tebliğle belirlenen mücbir sebeplerin varlığı halinde ise 200,000 doları aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

 

  • Bu Tebliğe istinaden200,000 doları veya eşitini aşan eksiği olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır.


        Bu tebliğ 04.03.2019 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

        Tebliğin tam metni için : https://www.kanunum.com/content/5984333


         Kaynak : Resmi Gazete