İl ve İlçe idare kurullarına ad ve soyad değişikliğiyle ilgili verilen yetki süresi uzatılmıştır.

25-12-2019

6/12/2019 tarih ve 7196 sayılı Kanun'un 61 inci maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen Geçici 11 inci madde gerekçesinde; il ve ilçe idare kurullarına ad ve soyad değişikliğiyle ilgili verilen yetkinin 3 Kasım 2019’da sona erdiği ve iki yıllık süre içerisinde bu kapsamda yaklaşık 250.000 işlem gerçekleştirildiği, vatandaşların yoğun taleplerinin devam ettiği belirtilmiştir.

Kanuna eklenen madde ile, 3 yıllık süreyle ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemlerin il ve ilçe idare kurullarınca yürütülebilmesi ve Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.

Madde ile ayrıca genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanınmaktadır.

KAYNAK: 7196 SAYILI KANUN KOMİSYON RAPORU

KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.